Gezonde School in Vlaanderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezonde School in Vlaanderen"

Transcriptie

1 Gezonde School in Vlaanderen Hilversum 21 april 2015 Olaf Moens (VIGeZ) Greet Caris (GO!) Tineke Vansteenkiste (VIGeZ) 1 VIGeZ vzw, 2014,

2 Inhoud 1) Inleiding Gezondheid in het Vlaamse onderwijs Integratie van het gezondheidsbeleid in het schoolbeleid 2) Kadermethodiek Gezonde School Gezondheidsmatrix Kwaliteitscirkel (beleid maken) Spinnenweb (succesfactoren)

3 Inhoud 3) Evolutie van Gezonde School in Vlaanderen 1992 tot nu 4) Uitdagingen voor de toekomst Algemene krachtlijnen Strategieën Structuren

4 INLEIDING 4 VIGeZ vzw, 2009

5 Inleiding: Gezondheid in het Vlaamse onderwijs Gezondheid in de onderwijswetgeving: ET/OD VOET-GOK Zorg en llnbegeleiding Rookverbod - welzijnsbeleid Gezondheid in het onderwijsbeleid: Overheid Onderwijskoepels Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) Feiten en cijfers: driejaarlijkse indicatorenbevraging

6 Onderwijswetgeving Onderwijspraktijk Eindtermen (ET) Ontwikkelingsdoelen (OD) Onderwijsverstrekkers: leerplannen op basis van ET OD Inspectie controleert leerplannen uitvoering leerplannen VOET (SO) Enkel inspanningsverplichting 7 contexten waarvan 3 ivm gezondheid (fysiek, mentaal, sociaal) Inspectie controleert implementatie

7 Onderwijswetgeving Onderwijspraktijk (2) GOK (Gelijke OnderwijsKansen) Extra middelen op basis van lln-kenmerken Keuze uit thema s, o.a. socio-emotionele ontwikkeling, preventie en remediëring (studie)problemen,.. Strikt kader (PDCA) te realiseren in 3 schooljaren

8 Gezondheid in het onderwijsbeleid Overheid Onderwijskoepels Bv.: GO! Centrale diensten ondersteunen scholen (ieder zijn rol) Organiseren nascholing door eigen NAS, door externe expertiseorganisaties Netwerk in stand houden (ankerpersonen) Stuurgroep werkgroep Vlaamse Onderwijsraad Commissie Gezondheidsbevordering (zie verder)

9 Indicatorenbevraging 2012: gezondheidseducatie Geen afstemming tss leraren BaO (Geen afstemm.) Voeding 34% 32% Beweging 31% 15% Sociale vaardigheden 24% nvt Tabak 50% 32% Alcohol 53% 26% Drugs 49% 26% SO (Geen afstemm. of enkel in eigen klas) 9 VIGeZ vzw, 2009

10 Indicatorenbevraging 2012: gezondheidseducatie Thema in versch. leerj. BaO 2012 (2009) SO 2012 (2009) Voeding 96% (99%) 86% (83%) Beweging 91% (89%) 89% (67%) Sociale vaardigheden Tabak Alcohol Drugs (komt aan bod:) 92% (--) (komtaan bod:) 64%(60%) (komtaan bod:) 58% (--) (komtaan bod:) 67% (--) nvt 78% (67%) 78% (--) 79% (--) 10 VIGeZ vzw, 2009

11 Indicatorenbevraging 2012: gezondheidseducatie Thema in meerdere lessen BaO 2012 (2009) SO 2012 (2009) Voeding 77% (87%) 82% (78%) Beweging 82% (60%) 73%(52%) Sociale vaardigheden 93% (--) nvt Tabak 49% (38%) 78%(64%) Alcohol 51% (--) 88% (--) Drugs 49% (--) 75% (--) 11 VIGeZ vzw, 2009

12 Indicatorenbevraging 2012: dranken & tussendoortjes Dagelijks aanbod van dranken? Ja BaO 2012 (2009) SO 2012 (2009) Frisdrank 0% (1%) 66% (63%) Gratis water 97% (84%) 83% (67%) Witte melk 51% (58%) 28% (26%) Gezoete melkdranken 57% (23%) 54% (36%) 12 VIGeZ vzw, 2009

13 Indicatorenbevraging 2012: dranken & tussendoortjes Automaten? Ja BaO 2012 (2009) SO 2012 (2009) Drankenautomaat 1% (2%) 65% (62%) Snoepautomaat 0% (0%) 22% (28%) Fruitautomaat 0% (3%) 8% (15%) 13 Dagelijks aanbod van tussendoortjes? Ja BaO SO Koeklaag vet/ rijst-/ granenkoek Snoep/ chocolade/ chips VIGeZ vzw, % (6%) 33% (28%) 0% (0%) 28% (21%) Fruit 10% (9%) 22% (21%)

14 Indicatorenbevraging 2012: bewegings- en sportinfrastructuur Infrastructuur nooit beschikbaar? Turnzaal én sporthal BaO 2012 (2009) SO 2012 (2009) 3% (2%) 1% 1% Zwembad 10% (14%) 15% (19%) 10% SO met 1 e graad Oppervlakte infrastructuur Enkel turnzaal < 50m² BaO SO 2% 0% 14 VIGeZ vzw, 2009

15 Indicatorenbevraging 2012: rookverbod Nooit toegelaten om te roken Ja BaO 2012 (2009) SO 2012 (2009) Voor lln nvt(100%) 84% (90%) Voor leraren 70% (78%) 65% (71%) Voor ouders 71% (74%) 68% (71%) 15 VIGeZ vzw, 2009

16 Indicatorenbevraging 2012: rookverbod Steeds aangesproken bij overtreding? Ja BaO 2012 (2009) Concrete sancties voorzien? SO 2012 (2009) Lln 85% (92%) 94% (98%) Leraren 61% (68%) 55% (80%) Ouders 53% (57%) 45% (59%) 16 Ja BaO SO Lln 11% (23%) 87% (93%) Leraren 16% (32%) 13% (15%) Ouders 7% (19%) 0% (2%) VIGeZ vzw, 2009

17 Indicatorenbevraging 2012 : samenwerking Met wie werk je als school samen? BaO SO CLB 89% 92% Gemeentes 74% 66% SVS 81% 61% Pedagogische begeleiding 46% 35% Logo 44% 53% Preventiewerkers 39% 55% Bloso 44% 33% Diëtist 15% 21% 17 VIGeZ vzw, 2009

18 Indicatorenbevraging 2012: schoolinterne beleidsstructuren Coördinator op school? Ja, met gedeeltelijke vrijstelling Ja,zonder vrijstelling BaO 2012 (2009) SO 2012 (2009) 9% (min.13%) 23% (min.25%) 47% (min.63%) 52% (min.53%) Neen 42% 22% Weet niet 1% 3% 18 VIGeZ vzw, 2009

19 Indicatorenbevraging 2012: schoolinterne beleidstructuren Werkgroep op school? Ja BaO 2012 (2009) SO 2012 (2009) 71% (min52%) 88% (min64%) Neen 29% 12% 19 VIGeZ vzw, 2009

20 Integratie in het schoolbeleid

21 Integratie in het schoolbeleid Algemene doelstellingen: bevorderen van welbevinden/welzijn/gezondheid van alle lln via ontwikkelen van competenties via inrichting van ondersteunende (pedag./soc./fys.) omgeving Evidence based schoolbeleid = keuzes maken ifv schoolspecificiteit school- en leerlingkenmerken draagkracht/mogelijkheden >< behoeftes/wensen

22 Integratie in het schoolbeleid Aandacht voor processen: kwaliteitszorg en cycli visie-ontwikkeling correcte doelstellingen & selectie prio s keuze van methodes evaluatie PBD heeft veel aandacht voor ondersteuning scholen op beleidsniveau (stimulans overheid via kwaliteitsdecreet 2009 ) rol inspectie Beleidsmatige aanpak: verschillende werkniveaus: leerling-klas-school omgevingsgerichte acties (pedag., soc., fys.) aandacht voor verankering

23 Integratie in het schoolbeleid Draagvlak team: communicatie & participatie ondersteunende rol van directie - mesoniveau Professionalisering/deskundigheid van het team: nascholing interne/externe uitwisseling Bv.: GO! centrale diensten ondersteunen

24 Integratie in het schoolbeleid Samenwerkingmet schoolnabije en externe partners: duurzame samenwerking doelgericht & schoolspecifiek School als eigenaar!

25 Kadermethodiek Gezonde School

26 Gezonde School (1, 2, 3) De gezondheidsmatrix

27 De gezondheidsmatrix Vier strategieën: Educatie Gezondheidsboodschappen leerinhouden didactische werkvormen organisatie gezondheidseducatie Structurele maatregelen Fysieke en sociale schoolomgeving Afspraken (Bv: GO! geeft voorzet via sjablonen) Zorg en begeleiding (nieuwe impuls via M-decreet kader zorgcontinuüm afspraken school CLB)

28 De gezondheidsmatrix Vier werkniveaus: Leerling Klas School Omgeving

29 Gezonde school (1, 2, 3) Kwaliteitscirkel

30 Gezonde School (1, 2, 3) Spinnenweb (succesfactoren)

31 Hoe in GO! scholen? Wat GO! onderschrijft methodiek en ondersteunt scholen Kwaliteitszorg: ondersteuning schoolbeleids-voerders op meerdere niveaus door netwerken van én op maat: algemene en coördinerende directeuren directeuren CLB schooldirecties Ondersteuning op schoolniveau beleid VOET, GOK, realisatie leerplannen Thematisch gezondheid: Netwerk ankerpersonen Professionalisering Sjablonen voor schoolafspraken Eigen initiatieven van scholen

32 Hoe in GO! scholen? Wie Centrale diensten GO! Aanspreekpunt Werkgroep (begeleiders scholen én CLB, Vigez) Stuurgroep (Werkgroep + Vigez +vertegenwoordigers alle niveaus) Scholen(groepen) Beleidsvoerders: algemene en coördinerende dir., schooldirecteuren CLB: formele ondersteuningsopdracht via afsprakennota Schoolniveau: eigen invulling zeer gevarieerd

33 En wat met de gezondheidsthema s?

34

35 Evolutie van Gezonde School in Vlaanderen

36 Evolutie van Gezonde School in Vlaanderen : netwerk gezonde scholen Projectmatige aanpak Gezondheidsbevorderende school Gedrag & omgeving Totaalaanpak Draaiboek/netwerk scholen (ism PBD) Niet compatibel met onderwijs

37 Evolutie van Gezonde School in Vlaanderen : kadermethodiek gezonde school Uitgangspunt: Hoe ervoor zorgen vanuit principes en evidencegb dat methodiek GB voor onderwijs geschikt is? Principe: Effectieve methodiek Compleet integreerbaarbinnen structuur en cultuur onderwijs Ondersteuning van implementatie in scholen en bovenschoolse organisaties

38 Evolutie van Gezonde School in Vlaanderen :Gezondheidsbevordering naar onderwijs Kadermethodiek GS Projecten, educatieve materialen geplaatst binnen kadermethodiek Deskundigheidsbevordering: vorming, training, Implementatie: - Kadermethodiek: CLB/scholen -Projecten: scholen

39 Evolutie van Gezonde School in Vlaanderen : In de branding (adoptie door onderwijs) Vanaf 2005: onderwijskoepel GO! neemt GS als prioriteit, VIG begeleidt Min. onderwijs neemt gezondheidsbeleid als prioriteit, princiepsakkoord ministers VLOR - commissie gezondheidsbevordering II

40 VLOR- commissie II Belang voor overheid: Aanstellen gezondheidscoördinator (sept 2005 juni 2012) Vertegenwoordigers van: Alle Vlaamse onderwijsverstrekkers CLB Ouders en leerlingen Expertise organisaties Overheid Gezonde school als methodiek erkend door alle partners Ondersteuning van implementatie in scholen via onderwijsbeleid, via koepels en bovenschoolse organisaties

41 Evolutie van Gezonde School in Vlaanderen : Implementatie Gezondheidsbevordering in onderwijs Settinggerichtwerken = Duurzame Implementatie binnen de structuur en cultuur van onderwijs Partnerorganisaties leveren methodieken, materialen en deskundigheidsbevordering Beleidsdomein onderwijs en onderwijskoepels exploreren ifv schoolondersteuning en procesbegeleiding

42 Evolutie van Gezonde School in Vlaanderen : Implementatie: Gezondheidsbevordering in onderwijs Implementatie kadermethodiek: CLB/scholen Implementatie projecten: CLB/scholen

43 Evolutie van Gezonde School in Vlaanderen : Verankering? Duurzame Integratie binnen de structuur en cultuur van onderwijs: ownership GS ligt bij onderwijs Partnerorganisaties leveren methodieken, materialen en deskundigheidsbevordering Beleidsdomein onderwijs en onderwijskoepels operationaliseren schoolondersteuning en procesbegeleiding (roluitklaring en taakverdeling CLB - PBD; flankerend onderwijsbeleid gemeentes)

44 Randvoorwaarden in scholen Belang van regelgevend kader Kwaliteitsdecreet VOET GOK Opdracht en rol CLB Scholen profileren zich Scholen volgen maatschappelijke trends Sense of urgency (nog) niet aanwezig (geen gezondheidsreflex vergelijkbaar met bvb. politieke correctheid, mensenrechten, )

45 Evolutie van Gezonde School in Vlaanderen : Verankering? Implementatie: scholen scholen

46 Gezondheid & onderwijs: organisatie van schoolondersteuning School (gezondheidsbeleid, zorg/llnbegeleiding) CLB (leerlinggericht aanbod, schoolondersteuning) Thematische organisaties/ terreinwerkers: SVS, CGG, De Sleutel, MMK, diëtist,... Gemeente (flankerend onderwijsbeleid) koepel-organisaties: VCLB, POC GO!, PBD-CLB Thematische (partner-) organisaties Logo VIGeZ VWVJ VIGeZ VIGeZ VIGeZ

47 Uitdagingen voor de toekomst 47 VIGeZ vzw, 2014,

48 Twaalf uitdagingen voor de toekomst: algemene krachtlijnen 1) Het werken vanuit de brede definitie van gezondheid in onderwijs faciliteren 2) Een integrale aanpak voor gezondheid en onderwijs versterken: een gezamenlijke opdracht van beleidsdomeinen en sectoren 3) Mogelijkheden nagaan van het werken met kansengroepenvoor gezondheid in onderwijs en een effectieve aanpak uitwerken 4) Het participatief werken met leerlingen en ouders: aan gezondheid in de dagelijkse onderwijswerking stimuleren

49 Twaalf uitdagingen voor de toekomst: strategieën 1) Een kwaliteitsvolle gezondheidseducatiein scholen stimuleren door vernieuwing 2) Gezondheid (vanuit zijn ruime definitie) en gezondheidsbevorderendeomgeving als criteria voor de renovatie en bouw van scholen installeren 3) Scholen, CLB en andere onderwijsorganisaties stimuleren om een gezondheidsbeleid voor hun personeel uit te bouwen 4) Een verdere integratie van het continuüm van zorg in de dagelijkse werking van onderwijs door een sterkere koppeling van leerlinggebonden en schoolgerichte gezondheidswerking van het preventieve en curatieve luik

50 Twaalf uitdagingen voor de toekomst: structuren 1) Scholen versterken voor het voeren van een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid via meer duidelijkheid over plichten, het bevorderen van deskundigheid en beleidsvoerend vermogen en werkingsmiddelen 2) Scholen en CLB versterken voor het voeren van een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding mbt gezondheid 3) CLB en andere organisaties met een opdracht schoolondersteuning voor gezondheid versterken voor het voeren van een kwaliteitsvolle schoolondersteuning

51 Twaalf uitdagingen voor de toekomst: structuren 4)Bestaande structuren die leerlingenbegeleiders en schoolondersteuners mbtgezondheid ondersteunen, kwalitatief versterken door systematisering van dienstverlening onderlinge samenwerking

52 Een gezondheidsbeleid op school : Websites

Gezonde school. Intern seminarie - Commissie onderwijs en samenleving 2 december 2015. Tineke Vansteenkiste

Gezonde school. Intern seminarie - Commissie onderwijs en samenleving 2 december 2015. Tineke Vansteenkiste Gezonde school Intern seminarie - Commissie onderwijs en samenleving 2 december 2015 Tineke Vansteenkiste 1 VIGeZ? Vzw Partnerorganisatie van de overheid: convenant Vlaamse overheid 2011-2015 Expertisecentrum

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid in scholen in kaart gebracht.

Gezondheidsbeleid in scholen in kaart gebracht. Gezondheidsbeleid in scholen in kaart gebracht. Eline De Decker Saidja Steenhuyzen Tineke Vansteenkiste Gezondheidsconferentie 16 december 2016 1 VIGeZ vzw, 2016, Inhoud presentatie Kadermethodiek Gezonde

Nadere informatie

Gezondheidsbevordering in onderwijs: het gewicht van CLB

Gezondheidsbevordering in onderwijs: het gewicht van CLB Gezondheidsbevordering in onderwijs: het gewicht van CLB Olaf Moens, 5-6 februari 2009 1 Van hulplijn tot consultant Het CLB en het gezondheidsbeleid op school Ceci n est pas un standaard gewicht Instrument

Nadere informatie

Een plaats voor EHBO in het gezondheidsbeleid. Symposium EHBO 11 oktober Tineke Vansteenkiste

Een plaats voor EHBO in het gezondheidsbeleid. Symposium EHBO 11 oktober Tineke Vansteenkiste Een plaats voor EHBO in het gezondheidsbeleid Symposium EHBO 11 oktober 2016 Tineke Vansteenkiste 1 Inhoud presentatie Van eénmalige acties beleid rond EHBO Kennismaking met kadermethodiek Gezonde School

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid bij Vlaamse bedrijven in kaart gebracht (2015)

Gezondheidsbeleid bij Vlaamse bedrijven in kaart gebracht (2015) Gezondheidsbeleid bij Vlaamse bedrijven in kaart gebracht (2015) Joeri Vannyvel, Senior Stafmedewerker Gezond Werken VIGeZ 1 Indicatorenmeting Monitoring van gezondheidsdoelstelling vd Vlaamse overheid

Nadere informatie

Functieomschrijving ankerpersonen en contactpersonen gezondheidsbeleid. onderwijs. van de Vlaamse Gemeenschap

Functieomschrijving ankerpersonen en contactpersonen gezondheidsbeleid. onderwijs. van de Vlaamse Gemeenschap Functieomschrijving ankerpersonen en contactpersonen gezondheidsbeleid onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ankerpersonen en contactpersonen gezondheidsbeleid Inleiding 1 Ankerpersonen gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Indicatorenmeting 2012 Secundair Onderwijs

Indicatorenmeting 2012 Secundair Onderwijs Indicatorenmeting 2012 Secundair Onderwijs Gezondheidsbeleid in Vlaamse scholen VIGeZ 2013 i.s.m. VAD en Logo s Guido Van Hal Indicatorenmeting 2012 Rapport te raadplegen op www.vigez.be Op welke gezondheidsthema

Nadere informatie

Overzicht analyse- en evaluatie-instrumenten

Overzicht analyse- en evaluatie-instrumenten Overzicht analyse- en evaluatie-instrumenten Onderstaand overzicht toont welke instrumenten de school kan gebruiken om haar beginsituatie in kaart te brengen en/of beleid te evalueren. Voeding Beweging

Nadere informatie

Samenwerking VIGeZ VCLB in kader van schoolondersteuning gezondheidsbeleid

Samenwerking VIGeZ VCLB in kader van schoolondersteuning gezondheidsbeleid Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst VCLB-VIGeZ Aanbod aan de vrije centra voor leerlingenbegeleiding Datum 03.06.2014 Samenwerking VIGeZ VCLB in kader van schoolondersteuning gezondheidsbeleid In de samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Logo Gezond + vzw. 7 thema s. Milieu en gezondheid. Valpreventie Borstkankeropsporing. Vaccinaties. Voeding en beweging. Geestelijke gezondheid

Logo Gezond + vzw. 7 thema s. Milieu en gezondheid. Valpreventie Borstkankeropsporing. Vaccinaties. Voeding en beweging. Geestelijke gezondheid Logo Gezond + vzw Logo Gezond + vzw Milieu en gezondheid Valpreventie Borstkankeropsporing Vaccinaties 7 thema s Voeding en beweging Geestelijke gezondheid Tabak, alcohol en drugs Logo Gezond + vzw Netwerkorganisatie

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Leerlijn alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs: de context

Leerlijn alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs: de context Leerlijn alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs: de context Doelstelling De leerlijn is een praktisch instrument dat het schoolteam wil ondersteunen bij het preventief werken rond alcohol,

Nadere informatie

Proceselementen gezondheidsbeleid

Proceselementen gezondheidsbeleid CHECKLIST Voeding Proceselementen gezondheidsbeleid Een gemotiveerd team: Het personeel is gemotiveerd om rond gezonde voeding te werken. Over het voedingsbeleid wordt regelmatig gecommuniceerd naar personeel,

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid bij Vlaamse bedrijven in kaart gebracht (2012)

Gezondheidsbeleid bij Vlaamse bedrijven in kaart gebracht (2012) Gezondheidsbeleid bij Vlaamse bedrijven in kaart gebracht (2012) Joeri Vannyvel (senior stafmedewerker VIGeZ) 1 VIGeZ vzw, 2016, indciatorenbevraging 2012 bedrijven Indicatorenmeting Monitoring van gezondheidsdoelstelling

Nadere informatie

Proceselementen gezondheidsbeleid

Proceselementen gezondheidsbeleid CHECKLIST Tabak Proceselementen gezondheidsbeleid Een gemotiveerd team: Personeel is gemotiveerd om rond roken te werken: beginnen met roken voorkomen en stoppen met roken stimuleren. Over het rookbeleid

Nadere informatie

De leerkracht, de school en het CLB. naar een constructieve samenwerking

De leerkracht, de school en het CLB. naar een constructieve samenwerking De leerkracht, de school en het CLB naar een constructieve samenwerking Inhoud Zorgmodel Situatie school Schoolondersteuning door CLB Model Guttig Mogelijke rollen CLB er Projecten CLB -succesfactoren

Nadere informatie

Voedingsgedrag van jongeren

Voedingsgedrag van jongeren Olaf Moens & Loes Neven HBSC studiedag 30 november 2012 Voedingsgedrag van jongeren Om evenwichtig te eten heb je nood aan: bewustzijn van het eigen gedrag basiskennis over evenwichtige voeding normen

Nadere informatie

DE GEZONDHEIDSMATRIX VOOR DE BIJZONDERE JEUGDZORG

DE GEZONDHEIDSMATRIX VOOR DE BIJZONDERE JEUGDZORG DE GEZONDHEIDSMATRIX VOOR DE BIJZONDERE JEUGDZORG Wat: De gezondheidsmatrix stelt de verschillende strategieën, doelgroepen en contexten voor waar een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid op inzet en zich naar

Nadere informatie

PERSDOSSIER. Gezondheidsbeleid in basis- en secundaire scholen in kaart gebracht

PERSDOSSIER. Gezondheidsbeleid in basis- en secundaire scholen in kaart gebracht PERSDOSSIER Gezondheidsbeleid in basis- en secundaire scholen in kaart gebracht 13 november 2013 INHOUD Gezondheidsbeleid in basis- en secundaire scholen in kaart gebracht... 4 Indicatorenmeting gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Projectfiche 16 Maria Assumptalyceum Brussel

Projectfiche 16 Maria Assumptalyceum Brussel Projectfiche 16 Maria Assumptalyceum Brussel ((Interventie preventiecoaches geestelijke gezondheid) (gezondheidsthema welbevinden) 1 Schoolkenmerken Maria Assumptalyceum Stalkruidlaan 1 1020 Brussel Directie:

Nadere informatie

vitaminen voor een gezondheidsbeleid op school

vitaminen voor een gezondheidsbeleid op school vitaminen voor een gezondheidsbeleid op school COLOFON Vitaminen voor een gezondheidsbeleid op school Praktijkgids voor een gezondheidsbeleid op de Vlaamse basis- en secundaire school. Verantwoordelijke

Nadere informatie

CHECKLIST DOS (DRUGBELEID OP SCHOOL) Is ons Tabak, alcohol- en drugbeleid nog up-to-date?

CHECKLIST DOS (DRUGBELEID OP SCHOOL) Is ons Tabak, alcohol- en drugbeleid nog up-to-date? CHECKLIST DOS CHECKLIST DOS (DRUGBELEID OP SCHOOL) Is ons Tabak, alcohol- en drugbeleid nog up-to-date? Als school heeft u de opdracht om te werken rond verschillende gezondheidsthema s, gekaderd in een

Nadere informatie

Gezondheidsbevorderende interventies op school

Gezondheidsbevorderende interventies op school Gezondheidsbevorderende interventies op school Prof. Dr. B. Deforche pag. 1 Gezondheidseducatie Kennis, inzicht, vaardigheden, attitudes Ongezonde leefgewoonten Gezonde leefgewoonten Gezondheidseducatie

Nadere informatie

Gezondheidsbevordering op het werk

Gezondheidsbevordering op het werk Gezondheidsbevordering op het werk Els Wouters Senior Stafmedewerker WAI-congres, 18 juni 2013 1 VIGeZ: Wat? Het VIGeZ is een expertise- en servicecentrum dat strategieën, methodieken, advies en opleiding

Nadere informatie

Engagementsverklaring ter ondersteuning van het dranken- en tussendoortjesbeleid van scholen

Engagementsverklaring ter ondersteuning van het dranken- en tussendoortjesbeleid van scholen Engagementsverklaring ter ondersteuning van het dranken- en tussendoortjesbeleid van scholen - Gelet op art. 74 van het Decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, waarin

Nadere informatie

Naar een voedingsbeleid op school

Naar een voedingsbeleid op school Naar een voedingsbeleid op school ing Jongeren en evenwichtig eten, het is niet altijd evident. Voor scholen is het een uitdaging om vanuit hun educatieve takenpakket hierbij een handje te helpen. De klaspraktijk

Nadere informatie

Verantwoord omgaan met Wi-Fi en gsm-straling op school

Verantwoord omgaan met Wi-Fi en gsm-straling op school Reflectievragen bij het schoolbeleid voor het verantwoord omgaan met moderne communicatietechnologie Rita Van Durme Departement Onderwijs en Vorming Scholen Zoeken naar manieren om kinderen en jongeren

Nadere informatie

Het preventieve gezondheidsbeleid in lokale besturen in kaart gebracht.

Het preventieve gezondheidsbeleid in lokale besturen in kaart gebracht. i.s.m. Het preventieve gezondheidsbeleid in lokale besturen in kaart gebracht. Lien Van Oyen & Werner De Wael Gezondheidsconferentie 16 december 2016 1 VIGeZ vzw, 2016, Inhoud Indicatorenbevraging: kader?

Nadere informatie

MAAK EEN AVONTUURLIJKE REIS NAAR EEN GEZONDE SCHOOL!

MAAK EEN AVONTUURLIJKE REIS NAAR EEN GEZONDE SCHOOL! MAAK EEN AVONTUURLIJKE REIS NAAR EEN GEZONDE SCHOOL! Logo Zenneland & de CLB s i.s.m. Vl. Inst. Gezond Leven Welkom in onze ruimtesonde 11u 11u20 Pauze + op weg naar workshops 12u20 13u10 Lunch + Materialenmarkt

Nadere informatie

Een gezondheidsbeleid op school (ook) voor kansengroepen

Een gezondheidsbeleid op school (ook) voor kansengroepen Een gezondheidsbeleid op school (ook) voor kansengroepen Docent: Olaf Moens Datum: 12 december 2007 Plaats: VCLB De Factorij VIG vzw Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie Sociaal-economische gezondheidsverschillen

Nadere informatie

DE GEZONDHEIDSMATRIX VOOR Jeugdhulporganisaties

DE GEZONDHEIDSMATRIX VOOR Jeugdhulporganisaties DE GEZONDHEIDSMATRIX VOOR Jeugdhulporganisaties Wat: De gezondheidsmatrix is een model dat verschillende strategieën en niveaus voorstelt. Een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid voeren in de voorziening betekent

Nadere informatie

Leerlijn alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs: de context

Leerlijn alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs: de context Leerlijn alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs: de context Doelstelling De leerlijn is een praktisch instrument dat het schoolteam wil ondersteunen bij het preventief werken rond alcohol,

Nadere informatie

Advies over het strategisch plan De Vlaming leeft gezonder in 2025

Advies over het strategisch plan De Vlaming leeft gezonder in 2025 Algemene Raad 29 juni 2017 AR-AR-ADV-1617-022 Advies over het strategisch plan De Vlaming leeft gezonder in 2025 Vlaamse Onderwijsraad Koning Albert II-laan 37 B-1030 Brussel T +32 2 219 42 99 info@vlor.be

Nadere informatie

Verslag van de indicatorenmeting 2012 van het gezondheidsbeleid in Vlaamse scholen

Verslag van de indicatorenmeting 2012 van het gezondheidsbeleid in Vlaamse scholen Verslag van de indicatorenmeting 2012 van het gezondheidsbeleid in Vlaamse scholen Een initiatief van In samenwerking met VIGeZ, 2013 VIGeZ, i.s.m. VAD Auteurs: Charlotte Larmuseau, Olaf Moens, Saidja

Nadere informatie

SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING

SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING SCHOOLJAAR 2015-2016 1. Visie op kwaliteitsvolle vakgroepwerking Een school beschikt over voldoende beleidsvoerend vermogen als ze in staat is om zelfstandig

Nadere informatie

ACTIEPLANNEN CONCLUSIES TAD

ACTIEPLANNEN CONCLUSIES TAD ACTIEPLANNEN Het doel van dit hoofdstuk is om een evaluatie te brengen van het voorbije actieplan van tabak, alcohol en drugs en het voorbije actieplan van voeding en beweging. De reikwijdte van dit hoofdstuk

Nadere informatie

Een duurzaam gezondheidsbeleid

Een duurzaam gezondheidsbeleid Een duurzaam gezondheidsbeleid Bart Dijckmans Stafmedewerker Gezond Werken 14 juni 2017 @dijckmans_bart bart.dijckmans@vigez.be www.gezondwerken.be Uitdagingen op arbeidsmarkt Stijgende werkdruk Pensioenleeftijd

Nadere informatie

WERKINGSCODE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN

WERKINGSCODE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN Boudewijnlaan 20-21, 1000 Brussel WERKINGSCODE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN 1 TOEPASSINGSGEBIED 1. De werkingscode is van toepassing op alle leden van de pedagogische

Nadere informatie

Verslag van de indicatorenmeting 2015 van het gezondheidsbeleid in Vlaamse scholen Secundair onderwijs Leerlingen & personeel

Verslag van de indicatorenmeting 2015 van het gezondheidsbeleid in Vlaamse scholen Secundair onderwijs Leerlingen & personeel Verslag van de indicatorenmeting 2015 van het gezondheidsbeleid in Vlaamse scholen Secundair onderwijs Leerlingen & personeel Indicatorenbevraging 2015 - Secundair onderwijs 1 Een initiatief van In samenwerking

Nadere informatie

Zorgbeleid in het gewoon basisonderwijs en secundair onderwijs in Vlaanderen:

Zorgbeleid in het gewoon basisonderwijs en secundair onderwijs in Vlaanderen: Zorgbeleid in het gewoon basisonderwijs en secundair onderwijs in Vlaanderen: kenmerken, predictoren en samenhang met taakopvatting en handelingsbekwaamheid van leerkrachten OBPWO project 09.05 http://www.ond.vlaanderen.be/obpwo/projecten/2009/0905

Nadere informatie

01/02/2007. De voorzitter: Mevrouw Heeren heeft het woord.

01/02/2007. De voorzitter: Mevrouw Heeren heeft het woord. VRAAG OM UITLEG VAN MEVROUW VEERLE HEEREN TOT DE HEER FRANK VANDENBROUCKE, VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS EN VORMING, OVER GEZONDE VOEDING EN HET GEÏNTEGREERD

Nadere informatie

Gezonde School. Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer

Gezonde School. Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer Gezonde School Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer Programma Workshop Wat is Gezonde School? Gezonde School Fryslân Handleiding Centrum Gezond Leven Gezonde School in het

Nadere informatie

Titel I Begrippen Volks

Titel I Begrippen Volks Intentieverklaring tussen de Vlaamse minister bevoegd voor Onderwijs, de Vlaams Minister bevoegd voor Gezondheid, de Vlaams Minister bevoegd voor landbouwbeleid en de zeevisserij, en de Vlaams minister

Nadere informatie

ACT PLAN CHECK KWALITEITSONTWIKKELING BINNEN VISO. Algemeen. Organisatie

ACT PLAN CHECK KWALITEITSONTWIKKELING BINNEN VISO. Algemeen. Organisatie KWALITEITSONTWIKKELING BINNEN VISO Algemeen Binnen VISO streven we kwaliteitsvol onderwijs na. Dit wil twee dingen zeggen: we willen dat onze leerlingen de wettelijk bepaalde eindtermen en leerplandoelstellingen

Nadere informatie

Zelfevaluatie en beleidseffectiviteit in Vlaamse Scholen

Zelfevaluatie en beleidseffectiviteit in Vlaamse Scholen Zelfevaluatie en beleidseffectiviteit in Vlaamse Scholen Het gelijke onderwijskansenbeleid als casus Persconferentie Woensdag 8 maart 2006 Zelfevaluatie en beleidseffectiviteit in Vlaamse Scholen Het gelijke

Nadere informatie

Gelijke onderwijskansen Leerlingen- en ouderparticipatie

Gelijke onderwijskansen Leerlingen- en ouderparticipatie Gelijke onderwijskansen Leerlingen- en ouderparticipatie Studiedagen GOK derde cyclus oktober/november 2008 1. Leerlingen- en ouderparticipatie is 2. Waarom? 3. Hoe? 4. Instrument voor analyse beginsituatie

Nadere informatie

Project gratis dyslexiesoftware. Els De Smet coördinator project

Project gratis dyslexiesoftware. Els De Smet coördinator project Project gratis dyslexiesoftware Els De Smet coördinator project Aandacht voor dyslexie in het onderwijsveld Scholen nemen extra maatregelen voor leerlingen met dyslexie Functioneel inzetten van dyslexiesoftware

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrije Basisschool Het Rietje te Westerlo

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrije Basisschool Het Rietje te Westerlo Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Actieplan Op uw gezondheid II - 2010-2014

Actieplan Op uw gezondheid II - 2010-2014 Vlaamse Onderwijsraad Vast Bureau Kunstlaan 6 bus 6 28 januari 2010 1210 Brussel AR/VB/GCA-GDR/END/002 Actieplan Op uw gezondheid II - 2010-2014 1 Situering van de opdracht De Vlaamse minister voor Onderwijs,

Nadere informatie

Gezonde dranken en tussendoortjes op school

Gezonde dranken en tussendoortjes op school Gezonde dranken en tussendoortjes op school Naar een uitdoofbeleid inzake suikerrijke dranken en tussendoortjes, een verbod op energiedranken en (gratis) wateraanbod op school GO! standpunt Samenvatting

Nadere informatie

VAKGROEP. Schooljaar 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017

VAKGROEP. Schooljaar 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 VAKGROEP. Schooljaar 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 SAMENSTELLING VAN DE VAKGROEP KEUZE WERKPUNTEN BESLISSINGEN VAN DE VAKGROEP PLANNING VERGADERINGEN 2014-2015 PLANNING VERGADERINGEN 2015-2016 PLANNING

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van het Provinciaal CLB te Antwerpen.

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van het Provinciaal CLB te Antwerpen. Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT < verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon-instellingen - deze lijn wordt niet afgedrukt > Deze woordenlijst

Nadere informatie

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw KOCB Projectomschrijving

Nadere informatie

Het gezondheidsbeleid in onze scholengemeenschap SEPTEM. gezondheidsbevordering. Ruim begrip van gezondheid.

Het gezondheidsbeleid in onze scholengemeenschap SEPTEM. gezondheidsbevordering. Ruim begrip van gezondheid. SEPTEM Katholieke Scholengemeenschap Groot-Evergem e-mail: sg.septem@telenet.be Inhoudstafel. Het gezondheidsbeleid in onze scholengemeenschap SEPTEM. Van gezondheidsvoorlichting en gezondheidsopvoeding

Nadere informatie

Het gezondheidsbeleid naar een hoger niveau tillen. Silvia Van Cauter Stafmedewerker Gezond Leven

Het gezondheidsbeleid naar een hoger niveau tillen. Silvia Van Cauter Stafmedewerker Gezond Leven Het gezondheidsbeleid naar een hoger niveau tillen Silvia Van Cauter Stafmedewerker Gezond Leven Vlaams Instituut Gezond Leven Van VIGeZ naar Vlaams Instituut Gezond Leven Expertisecentrum & partnerorganisatie

Nadere informatie

SAMEN. gezondheidsbeleid op school. lekker Fris gezondheid & milieu kleuter. gezondheid beweging. CLB air@school. alcohol. projecten.

SAMEN. gezondheidsbeleid op school. lekker Fris gezondheid & milieu kleuter. gezondheid beweging. CLB air@school. alcohol. projecten. voeding lager geestelijke gezondheid PROJECTEN 2015-2016 gezondheidsbeleid op school proefkampioen CLB air@school alcohol SAMEN move XL leerlingen lekker Fris gezondheid & milieu kleuter leerkrachten tabak

Nadere informatie

Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Lysenstraat 36, 2600 Berchem Tel. (03)285 34 50 - Fax (03)285 34 51 VCLB 4 - Antwerpen Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Begeleidende brief bij de vragenlijst Beste collega, Hierbij vindt u een vragenlijst

Nadere informatie

Leerlingenbegeleiding

Leerlingenbegeleiding Leerlingenbegeleiding Aanbod begeleiding Leerlingenbegeleiding: wie? wat? hoe? waarom? -----------------pagina 2 Verloop studiedag Vertrouwensrelaties op school. --------pagina 4 Organisatie Leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

Bevorderen van leefgewoonten bij werknemers in de bouwsector

Bevorderen van leefgewoonten bij werknemers in de bouwsector Bevorderen van leefgewoonten bij werknemers in de bouwsector Els Wouters, senior stafmedewerker 1 Intro Voorstelling VIGeZ I. Invloed van (fysieke) leefgewoonten op gezondheid- en arbeidsgerelateerde problemen

Nadere informatie

PLENAIRE SESSIE ZORG EN WELZIJN (MEER GEZONDHEID IN DE ZORG)

PLENAIRE SESSIE ZORG EN WELZIJN (MEER GEZONDHEID IN DE ZORG) PLENAIRE SESSIE ZORG EN WELZIJN (MEER GEZONDHEID IN DE ZORG) VLAAMSE GEZONDHEIDSDOELSTELLINGEN > Decreet van 21/11/2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid > Gezondheidsconferentie bespreekt

Nadere informatie

SESSIE WERK (WERKEN, OOK AAN GEZONDHEID)

SESSIE WERK (WERKEN, OOK AAN GEZONDHEID) SESSIE WERK (WERKEN, OOK AAN GEZONDHEID) VLAAMSE GEZONDHEIDSDOELSTELLINGEN > Decreet van 21/11/2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid > Gezondheidsconferentie bespreekt voorstellen van: gezondheidsdoelstelling

Nadere informatie

in Vlaamse scholen Basisonderwijs Leerlingen

in Vlaamse scholen Basisonderwijs Leerlingen in Vlaamse scholen Basisonderwijs Leerlingen Verslag van de indicatorenmeting 2015 van het gezondheidsbeleid in Vlaamse scholen Basisonderwijs Leerlingen & personeel 1 Een initiatief van In samenwerking

Nadere informatie

Doelen. 1. Het onderzoek 2/09/2015. M-decreet: motiveren tot kwaliteitsvolle leertrajecten

Doelen. 1. Het onderzoek 2/09/2015. M-decreet: motiveren tot kwaliteitsvolle leertrajecten M-decreet: motiveren tot kwaliteitsvolle leertrajecten Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek 2014-2015 Projectteam: Mieke Meirsschaut, Frank Monsecour, Sarah Verslijcke Cofinanciering: scholengemeenschap

Nadere informatie

Binnenmilieu in scholen. Ik voel me goed in mijn klas

Binnenmilieu in scholen. Ik voel me goed in mijn klas Binnenmilieu in scholen Ik voel me goed in mijn klas Doel van een school? Kwaliteitsvol beleid voeren met als uitgangspunt het leren en ontwikkelen van kinderen. Om deze primaire taak te kunnen uitvoeren,

Nadere informatie

Convenant Gezonde School Fryslân. Samenwerkingsverband ketenpartners

Convenant Gezonde School Fryslân. Samenwerkingsverband ketenpartners Convenant Gezonde School Fryslân Samenwerkingsverband ketenpartners Colofon Auteur: Anneke Meijer GGD Fryslân, Gezonde School Fryslân Postbus 612 8901 BK Leeuwarden Telefoon: 058 234 70 28 E-mail: gezondeschoolfryslan@ggdfryslan.nl

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van het Koninklijk Instituut Spermalie te Brugge

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van het Koninklijk Instituut Spermalie te Brugge Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Ondersteuningsaanbod vanuit AgODi

Ondersteuningsaanbod vanuit AgODi Ondersteuningsaanbod vanuit AgODi November 2015 Afdeling basisonderwijs, DKO en CLB. Scholen en Leerlingen Gefaseerde aanpak Collectieve opvanginitiatieven Lokale Opvanginitiatieven Erkende vluchtelingen

Nadere informatie

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin JO VANDEURZEN Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin CONTEXT > Het doel Draagvlak en engagementen aftoetsen en stimuleren in ganse werkveld van relevante actoren Kennis van bewezen strategieën

Nadere informatie

Gezondheidsbevordering op school

Gezondheidsbevordering op school respectvol verdraagzaam mondig positief kritisch leergierig verantwoordelijk geëngageerd sociaal zelfstandig creatief Gezondheidsbevordering op school in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een

Nadere informatie

Vignet Gezonde School. Leerlingen presteren beter op een Gezonde School!

Vignet Gezonde School. Leerlingen presteren beter op een Gezonde School! Vignet Gezonde School Leerlingen presteren beter op een Gezonde School! Inhoud Wat is een Gezonde School? Waarom is een GS van belang? Gezonde School aanpak De vier pijlers van Gezonde School Wat is het

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van GVB School met de Bijbel Den Akker te Lommel

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van GVB School met de Bijbel Den Akker te Lommel Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van KTA Niel

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van KTA Niel Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke

1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke Commentaar bij 1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke 2. Onderwijs wordt internationaler De dertien doelstellingen van het doelstellingenrapport zijn

Nadere informatie

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN HET VLAAMS ONDERSTEUNINGSCENTRUM VOOR HET VOLWASSENENONDERWIJS Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaamse

Nadere informatie

Infobundel Alcohol-, tabak-, en drugspreventie

Infobundel Alcohol-, tabak-, en drugspreventie Presenteert Infobundel Alcohol-, tabak-, en drugspreventie (9 september 2014) http://www.skillville.be 1 Doelstelling van het pakket Alcohol-, tabak-, en drugspreventie... 4 1.1 Alcohol... 4 1.2 Tabak...

Nadere informatie

Vignet Gezonde School. Congres Gezondrondom 15 mei 2013

Vignet Gezonde School. Congres Gezondrondom 15 mei 2013 Vignet Gezonde School Congres Gezondrondom 15 mei 2013 Inhoud Wat is een Gezonde School? Wat is het vignet Gezonde School? Wat is de meerwaarde van het vignet? Certificaten Het vignet aanvragen Implementatie

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van BuSO Provinciaal Instituut Heynsdaele te Ronse

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van BuSO Provinciaal Instituut Heynsdaele te Ronse Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Onderzoeksgroep Beleid en Leiderschap in Onderwijs. Elke Staelens (Ugent)

Onderzoeksgroep Beleid en Leiderschap in Onderwijs. Elke Staelens (Ugent) Onderzoeksgroep Beleid en Leiderschap in Onderwijs Elke Staelens (Ugent) REGELGEVING OMTRENT OPLEIDING IN VLAANDEREN ROL VAN DE DIRECTEUR OPLEIDING: EEN ANTWOORD OP NODEN? niet verplicht. Departement Onderwijs

Nadere informatie

brugge.be/preventie PREVENTIE sherrie smith Dreamstime Stock Photos CHECKLIST DOS of TAD-beleid

brugge.be/preventie PREVENTIE sherrie smith Dreamstime Stock Photos CHECKLIST DOS of TAD-beleid brugge.be/preventie PREVENTIE sherrie smith Dreamstime Stock Photos CHECKLIST DOS of TAD-beleid Is ons Tabak, alcohol- en drugbeleid nog up-to-date? CHECKLIST DOS of TAD-beleid 1 Als school heeft u de

Nadere informatie

Gezonde Scholen presteren beter!

Gezonde Scholen presteren beter! Gezonde Scholen presteren beter! Aan de slag met de Gezonde School! Onderwijsinstellingen Gemeente Oss 14-10-2014 Inhoud Wat is de Gezonde School? Kernpunten Gezonde School Gezonde School aanpak Vignet

Nadere informatie

360 ROOKVRIJ. Coördinaten voor een rookvrije school

360 ROOKVRIJ. Coördinaten voor een rookvrije school 360 ROOKVRIJ Coördinaten voor een rookvrije school Colofon Auteurs: Ruth Costers, Stien Vandierendonck, Lien Van Hoecke Leescomité: Greet Caris (VLOR), Nico De Lange (CEDO Gent), Patrick De Preter (CLB

Nadere informatie

De gemeente op de speelplaats. Beleidsparticipatie op school. VVJ driedaagse 17 februari 2011 Saskia Vandeputte. Achtergrondinformatie

De gemeente op de speelplaats. Beleidsparticipatie op school. VVJ driedaagse 17 februari 2011 Saskia Vandeputte. Achtergrondinformatie De gemeente op de speelplaats. Beleidsparticipatie op school. VVJ driedaagse 17 februari 2011 Saskia Vandeputte Achtergrondinformatie Noot vooraf Dit is achtergrondinfo bij de sessie De gemeente op de

Nadere informatie

Doelen. 1. Het onderzoek. 1. Het onderzoek. 1. Het onderzoek. 1. Het onderzoek 2/09/2015. M-decreet: motiveren tot kwaliteitsvolle leertrajecten

Doelen. 1. Het onderzoek. 1. Het onderzoek. 1. Het onderzoek. 1. Het onderzoek 2/09/2015. M-decreet: motiveren tot kwaliteitsvolle leertrajecten M-decreet: motiveren tot kwaliteitsvolle leertrajecten Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek 2014-2015 Projectteam: Mieke Meirsschaut, Frank Monsecour, Sarah Verslijcke Cofinanciering: scholengemeenschap

Nadere informatie

( Verantwoord ) Beleidsvoerend Vermogen

( Verantwoord ) Beleidsvoerend Vermogen ( Verantwoord ) Beleidsvoerend Vermogen Herman Siebens SOK - Beveren-Waas 10 / 12 / 2010 Er verandert heel wat meer met minder! toenemende druk richting autonomie openheid naar de maatschappelijke omgeving

Nadere informatie

Leerlijn alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs: de context

Leerlijn alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs: de context Leerlijn alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs: de context Doelstelling De leerlijn is een praktisch instrument dat het schoolteam wil ondersteunen bij het preventief werken rond alcohol,

Nadere informatie

brugge.be/preventie PREVENTIE sherrie smith Dreamstime Stock Photos CHECKLIST DOS of TAD-beleid

brugge.be/preventie PREVENTIE sherrie smith Dreamstime Stock Photos CHECKLIST DOS of TAD-beleid brugge.be/preventie sherrie smith Dreamstime Stock Photos PREVENTIE CHECKLIST DOS of TAD-beleid Is ons Tabak, alcohol- en drugbeleid nog up-to-date? CHECKLIST DOS of TAD-beleid 1 Als school heeft u de

Nadere informatie

COZOCO 19 maart 2014. M-decreet. Goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 12 maart 2014

COZOCO 19 maart 2014. M-decreet. Goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 12 maart 2014 COZOCO 19 maart 2014 M-decreet Goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 12 maart 2014 Situering 2005: lancering van het leerzorgkader 2009-2014 geleidelijke invoering van het decreet op leerzorg -geen

Nadere informatie

Bewegen in en om het onderwijs. Workshop 2 en 6 Leonie de Regt en Dave Schoonen

Bewegen in en om het onderwijs. Workshop 2 en 6 Leonie de Regt en Dave Schoonen Bewegen in en om het onderwijs Workshop 2 en 6 Leonie de Regt en Dave Schoonen Wat is scoolsport? Een aanpak waarmee de school werkt aan een gezonde en actieve leefstijl voor de leerlingen. Dit betekent

Nadere informatie

De sportfunctionaris als

De sportfunctionaris als De sportfunctionaris als Gezonde Schoolondersteuner Wij zeggen: het beste sportinitiatief van Nederland 2016-2017! Het beste sportinitiatief van Nederland 2016-2017! De Hoogeveense sportfunctionarissen

Nadere informatie

Checklist Onderwijsloopbaanbegeleiding in onze school

Checklist Onderwijsloopbaanbegeleiding in onze school Checklist Onderwijsloopbaanbegeleiding in onze school Voor elk van de onderdelen van keuzebegeleiding zijn er aandachtspunten geclusterd. Deze kunnen zeker niet allemaal gerealiseerd worden en moeten vooral

Nadere informatie

Kwaliteit in onderwijs

Kwaliteit in onderwijs Kwaliteit in onderwijs Het kwaliteitsdecreet onder de loep Sok 12 juni 2009 Hugo Gevaert Uit het decreet Artikel 4 1. Elke onderwijsinstelling is, rekening houdend met haar pedagogisch of agogisch project,

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

Afspraken Begeleidings- en evaluatietraject Mentorenproject Traject functiebeschrijvingen. SG SN BaO loopbaanontwikkeling / loopbaanbegeleiding

Afspraken Begeleidings- en evaluatietraject Mentorenproject Traject functiebeschrijvingen. SG SN BaO loopbaanontwikkeling / loopbaanbegeleiding Loopbaanbegeleiding Loopbaanontwikkeling personeelsbeleid in de SG SN BaO Info 18 april 2008 Inhoud van de sessie Schets van het groeiproces Beleidsvoorbereidende jaren Consequenties voor de definitieve

Nadere informatie

waarbij de leerkracht er toe doet

waarbij de leerkracht er toe doet Een geïntegreerde socioemotionele leerlingenbegeleiding waarbij de leerkracht er toe doet Workshop Ontmoetingsdag HGW 16 september 2010 Gent Karen Jacobs, Universiteit Antwerpen 1. De SEG-vragenlijst WERKMOMENT

Nadere informatie

- het CLB beschikt over een visie van zijn werking in een continuüm van zorg (samenwerking school-clb)

- het CLB beschikt over een visie van zijn werking in een continuüm van zorg (samenwerking school-clb) Sterkte zwakte analyse CLB GO! Gent Sterkte : Strategy System Structure - het CLB beschikt over een visie op leerlingenbegeleiding - het CLB beschikt over een visie van zijn werking in een continuüm van

Nadere informatie

Katholieke Scholengemeenschap Oscar Romero Sint-Bavostraat 51, 2610 Wilrijk tel fax

Katholieke Scholengemeenschap Oscar Romero Sint-Bavostraat 51, 2610 Wilrijk tel fax Katholieke Scholengemeenschap Oscar Romero Sint-Bavostraat 51, 2610 Wilrijk tel. 03 827 16 23 fax 03 825 13 34 FUNCTIEBESCHRIJVING COÖRDINEREND DIRECTEUR DOMEIN DOEL AANDACHTSVELDEN Communicatie en overleg

Nadere informatie

Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbevordering respectvol verdraagzaam mondig positief kritisch leergierig verantwoordelijk geëngageerd sociaal zelfstandig creatief Gezondheidsbevordering in het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Lessen uit de schoolpraktijk

Nadere informatie

Een alcohol- en drugbeleid voor het secundair onderwijs

Een alcohol- en drugbeleid voor het secundair onderwijs Een alcohol- en drugbeleid voor het secundair onderwijs V E R E N I G I N G V O O R A L C O H O L - E N A N D E R E D R U G P R O B L E M E N ( V A D ) W W W. V A D. B E Een beleid opzetten Middelengebruik

Nadere informatie

De HGW-bril toegepast in de cel leerlingenbegeleiding

De HGW-bril toegepast in de cel leerlingenbegeleiding De HGW-bril toegepast in de cel woensdag 20 februari 2013 Kris Loobuyck 1 2 3 VVKSO 1 Uitgangspunten van HGW 4 HGW biedt kansen! 5 We zijn gericht op het geven van haalbare en bruikbare adviezen. We werken

Nadere informatie