Thema Categorie/kernconcept Omschrijving van de categorie Opmerking 1. Werken met Grafische presentatieprogramma s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thema Categorie/kernconcept Omschrijving van de categorie Opmerking 1. Werken met Grafische presentatieprogramma s"

Transcriptie

1 Kennisbasis Grafimedia 15 oktober 2009 Thema Categorie/kernconcept Omschrijving van de categorie Opmerking 1. Werken met Grafische presentatieprogramma s 1.1 Het maken van een presentatie met behulp van bestaande programma s Studenten moeten inzicht krijgen van het gebruik van presentaties in het onderwijs. Alsmede de verschillende Workshop presenteren mogelijkheden van de presentatievormen die gebruikt kunnen worden binnen het onderwijs, met name de interactie naar de leerlingen is een van de onderdelen. 1.2 Diamodellen Binnen de presentatieprogramma s zijn er keuzes voor het werken met diamodellen of templates, de student weet welke vorm hij kiest en kan hier een onderbouwing voor geven 1.3 muziek/geluidsfragmenten Binnen presentaties is het mogelijk om geluids en of muziek bestanden in te voegen. De student heeft kennis van geluids/muziekbestanden en kan deze bestanden implementeren in een presentatie 1.4 animated GIF bestanden De presentaties kunnen worden ondersteund door animatie en of GIF bestanden Hiervoor heeft de student kennis van. - GIF bestanden - Animaties - Relatie tussen GIFF en animaties - Invoegen van bestanden - Gebruik en toepassing van de bestanden 1.5 Koppeling van animatie aan tekst en objecten Het gebruik van animatie kan op verschuillende manieren, de student kan de animatie koppelen aan verschillende tekst en of objecten 1.6 Actieknoppen en hyperlinks Binnen een presentatie is het mogelijk om bijvoorbeeld het werken met keuze menu s hierbij kan er binnen de presentatie gewerkt worden met verschillende niveaus. De student heeft inzicht in werken met keuzemenu s en hyperlinks Kennisbasis Grafimedia Pagina

2 Thema Categorie/kernconcept Omschrijving van de categorie Opmerking 2. Grafimedia Branche 2.1 Overzicht van de totale Grafimedia Branche De grafimedia is een branche met veel verschillende beroepen en disciplines de student moet aan kunnen geven hoe de branche organisatie in elkaar steekt en deze informatie toegankelijk maken voor leerlingen Trend rapport, Grafimedia in cijfers 2.2 Inzicht in de verschillende beroepen binnen de Branche 2.3 Ontwikkelingen binnen de Grafimedia Branche 2.4 Inzicht in de cijfers binnen de Branche 2.5 Inzicht in de verschillende opleidingsmogelijkheden binnen de grafimedia Branche 2.6 Inzicht in de werkgelegenheid binnen de Grafimedia Branche De student moet kunnen verklaren en interpreteren hoe de kwalificatie structuur binnen de Grafimedia branche is opgebouwd. De ontwikkelingen binnen de branche gaan erg snel mede door de automatisering en de ICT verdwijnen beroepen en komen er nieuwe werkzaamheden/ functies bij. De student moet inzicht hebben in de consequenties van deze veranderingen binnen de Grafimedia Branche Jaarlijks komt er van het KVGO een overzicht van de omzetcijfers binnen de Branche de student moet deze cijfers kunnen toelichten Er zijn veel opleidingsmogelijkheden binnen de Branche, de student moet duidelijk kunnen maken welke opleidingsrichting een leerling het beste kan kiezen en welke mogelijkheden deze keuze met zich meebrengt Een student moet inzicht hebben in de werkgelegenheid om op deze werkgelegenheid binnen de Grafimedia sector om leerlingen hiervan op de hoogte te brengen Kennisbasis Grafimedia Pagina

3 Thema Categorie/kernconcept Omschrijving van de categorie Opmerking 3. Grafimedia Techniek Typografie 3.1 Typografie Typografie is de basis om boodschappen goed over te brengen het is een van de grondbeginselen van de Grafimedia. De student heeft kennis van Vormen van letters - de letter - de vormen - Typografische maatsystemen - Lettertypes en classificatie - Ethische eigenschappen - Opgemaakte teksten 3.2 Typografische Vormgeving Naast de letters is het vormgeven van groot belang. Hierbij zijn de basisbegrippen belangrijk. Naast de basisbegrippen moet de student inzicht hebben in: - vormen van pagina s - systeemtypografie - vormgevingselementen - communicatieve eigenschappen - productgerichte vormgeving 3.3 gebruik van kleur Bij het juist brengen van en boodschap is kleurgebruik een van de manieren om een boodschap aanspreekbaar te maken. De student heeft inzicht in het verschillend kleurgebruik binnen de typografie - kleurgebruik - contrasten - kleurtoepassingen - invloedsfactoren 3.4 Beeldschermtypografie Beeldschermen zijn een heel ander medium dan papier. De student heeft inzicht in: - verschil tussen beeldscherm/papier - contrast in relatie tot kwaliteit - opbouw van een letter - resolutie dpi Kennisbasis Grafimedia Pagina

4 - eisen die worden gesteld - toepassingsmogelijkheden - speciale beeldschermletters Thema Categorie/kernconcept Omschrijving van de categorie opmerking 4 Grafimedia techniek Kleurenleer 4.1 Het begrip licht De student kan uitleggen dat Elektromagnetische golven de basis zijn voor lichtenergie, dat golfbewegingen van het licht wordt weegegeven in een frequentie. Dat elektromagnetische golfen deel uit maken van het elektromagnetische spectrum in dat door de zon wordt uitgezonden. Dat het zichtbare licht slechts een klein deel is van het totale spectrum. En dat de golflengte varieert van 380 tot 760nm DVD Kleurenleer 4.2 Het begrip kleur Een student kan verklaren hoe kleuren ontstaan. Hij kan verklaren hoe het spectrum ontstaat. De student heeft inzicht in het waarnemen van kleuren en aangeven in welke gebieden dit is ingedeeld. - breking van licht - werking van een prisma - reflectie van het witte licht 4.3 Absorptie en reflectie Een student kan verklaren de functie van: - absorptie - reflectie - licht - het oog Daarnaast kan de student verklaren welke samenhang hierbij een rol speelt Kennisbasis Grafimedia Pagina

5 4.4 Werking van het oog De student kan de werking van het oog verklaren met name op: - de functie van het netvlies - de gevoelige cellen in het oog - kegeltjes - staafjes - functie van pigmenten - zichtgebied 4.5 Kleur menging De student kan aangeven hoe kleurmening tot stand komt, hij kan daarbij verklaren: - de primaire licht kleuren - de primaire inktkleuren - auditieve kleurmenging - subtractieve kleurmening 4.6 Eigenschappen van inkt De student heeft inzicht in de verschillende eigenschappen van inkt en de invloed hiervan bij het zien van kleuren. - transparantie - dekkend - kleurtoon - helderheid - verzadiging - complementaire kleuren Thema Categorie/kernconcept Omschrijving van de categorie opmerking 5 Arbo en Milieu 5.1 wetgeving De student heeft kennis en inzicht in de arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu in de Grafimedia branche. Workshop Arbo/Milieu - arbo wet - verantwoordelijkheid - rechten en plichten - RI&E Kennisbasis Grafimedia Pagina

6 5.2 Veiligheid De student heeft inzicht in de veiligheidseisen binnen de arbo wetgeving. mbt risico s - mechanisch - elektrisch - thermisch - chemisch - fysisch - biologisch En de verschillende soorten gevaren die hierbij kunnen optreden. 5.3 Gezondheid De student heeft kennis en inzicht in de gezondheidsrisico s op de werkplek Gezondheidsrisico s zijn : - blootstelling aan schadelijke stoffen - blootstelling aan grote temperatuursverschillen - gehoorschade door lawaai, - rug klachten door te zware belasting - overspannenheid door te zware werkdruk. 5.4 Welzijn De student heeft inzicht in de verschillende aspecten voor het welzijn van de werknemers. Elementen die invloed hebben op het welzijn van werknemers zijn - de inrichting van de werkplek - temperatuur,licht - het werken naar eigen inzicht - de vakbekwaamheid - de voorziening binnen het bedrijf Alle aspecten rond de arbo zijn er met name ook op gericht om het ziekteverzuim terug te dringen. De grafimedia branche heeft daar zelfs een convenant voor afgesloten. Kennisbasis Grafimedia Pagina

7 5.5 Risico inventarisatie & evaluatie De student heeft kennis en inzicht in de verschillende aspecten van een risico-inventarisatie en evaluatie - inventariseren van de risico s - analyseren van de risico s - vergelijking van de risico s met de norm - pstellen van een plan van aanpak - RI&E Grafimedia 5.6 Plan van aanpak De student heeft inzicht in een plan van aanpak, waarin wordt aangegeven op welke wijze de risico s beheerst zullen worden en welk tijdspad daarbij wordt gehanteerd. 5.7 Milieu De student heeft inzicht en kennis van milieu eisen die worden gesteld door de overheid of Grafimedia branche.. Bij milieuverontreiniging kunnen we drie soorten onderscheiden - bodemverontreiniging - luchtverontreiniging - waterverontreiniging In de grafimedia branche wordt veel gewerkt met oplosmiddelen en vluchtige stoffen en chemicaliën om ervoor te zorgen dat de verontreiniging beperkt blijf zijn hier over milieu afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in conventen. De student heeft kennis van deze afspraken Convenant vluchtige stoffen van de Grafimedia Thema Categorie/kernconcept Omschrijving van de categorie opmerking 6. Vakdidactiek Competentiegericht onderwijs Competenties, kwalificatie structuur 6.2 Leeromgeving Doel, functie en inrichting van praktijklokalen, wetgeving, inventaris, risicoanalyse, ontruimingsplan Kennisbasis Grafimedia Pagina

8 6.3 Leergebieden Relaties tussen vakken leggen, werkplekkenstructuur 6.4 Leerinhouden Analyseren van leerinhouden, cases ontwikkelen in competentie gericht onderwijs 6.5 Methoden Bestaande methoden analyseren, lessen ontwerpen, - uitvoeren, -evalueren (formatief en summatief) 6.6 Onderzoek Opzetten, uitvoeren en analyseren van systematisch onderzoek van bestaande technieken en/of bereidingswijzen; variaties ontwerpen in bereidingsschema s, technieken plannen Kennisbasis Grafimedia Thema Categorie/kernconcept Omschrijving van de categorie opmerking 1. Ontwerpen / Vormgeven 1.1 Grondbeginselen Grafische vormgeving is het visueel vormgeven van ideeën in verschillende media, met als doel om mensen iets mee te delen. Dit vereist de inzet van zowel artistieke als technische vaardigheden. Bij grafische vormgeving wordt zowel visuele expressie als creativiteit nagestreefd in de presentatie van tekst en afbeeldingen. De student heeft kennis en inzicht in de grondbeginselen van het ontwerpen en vormgeven 1.2 Ideeën ontwikkelen Het werken met een mood board of prikbord brengt het denkproces op gang en zal vaak een grote bijdrage leveren aan het ontwikkelen van het uiteindelijke ontwerp. De student kan het denkproces op gang zetten met behulp van verschuillende technieken: - brainstoming - mindmapping - moodboard 1.3 ideeën visualiseren Vaak worden ideeën eerst op papier gezet dmv schetsten. Grafisch Ontwerpen het nieuwe handboek voor visuele communicatie Kennisbasis Grafimedia Pagina

9 Hierbij zal er in eerste instantie ruwe invallen worden geschetst. Hierna zal er worden gekozen voor een concept. Uiteindelijk moet deze visualisatie leiden tot een ontwerpschets. De student kan dmv van schetsen concepten opstellen. 1.4 Ontwerpprogramma s De ontwerper/vormgever heeft de keuze uit verschillende software programma s om zijn ontwerp verder uit te werken en op te maken.de student heeft kennis van de relevante softwarepakketten oa. - Adobe,Photoshop, illustrator en InDesign. - Macromedia, Freehand en Dreamwever. Voor het opmaken wordt binnen de grafimedia branche ook veel gebruik gemaakt van Quark XPress. Ook is er veel sofware voor webdesign en zijn er animatieprogramma s De student heeft inzicht in de verschillende relevante programma s., en kan een vertaling maken naar de inzet van de verschillende softwarepakketten. 1.5 Opmaak Als een ontwerp klaar is voor de opmaak zal er gekeken moeten worden naar het formaat het stramien en de marges. Met de basisindeling wordt structuur en orde aangebracht in het ontwerp De student heeft kennis en inzicht in - vlakverdeling - wit marge - opmaak - bruto/netto formaat 1.6 Opmaakstijlen De opmaak kent twee basisstijlen de symmetrische en de asymmetrische en de integratie van beide stijlen. De student heeft inzicht in de verschillen tussen deze opmaakstijlen, en kan deze interpreteren Kennisbasis Grafimedia Pagina

10 Thema Categorie/kernconcept Omschrijving van de categorie opmerking 2. Grafimedia productie 2.1 Voorbereiding Werkinstructie voorafgaand aan de productie moet voldoen aan voorwaarden. De student heeft inzicht in de onderstaande aanlevervoorwaarden Het nieuwe Productiehandboek - Tekst aangeleverd, - fonts, - beeldmateriaal - lay-out. Ook zijn er software programma s die deze controle uitvoeren. Flight check en Pitsstop zijn twee van deze systemen. De student moet kennis hebben van deze bovenstaande of andere relevante programma s 2.2 Keuze in productie Er zijn diverse mogelijkheden voor de productie. Keuzes kunnen gemaakt worden uit conventionele print, digitale print., database, DVD of webproducties. Al deze verschillende productievormen kennen een eigen weg voor de klaarmaken van het ontwerp voor het produceren. De student moet inzicht hebben in de verschillende productiewijze met de daarbij horende procedures. 2.3 Nieuwe media Internet in combinatie met de groeiende breedbandverbinding heeft een grote invloed op de gedrukte media. Met name de mobile technologie speelt een belangrijke rol. Nieuws en andere informatie die via de mobile telefoon naar de gebruikers wordt gezonden. E-Books zijn digitale boeken die een groot gebruikersgemak hebben en worden steeds beter. De student moet kennis en inzicht hebben in de nieuwe media en weten welke invloed deze heeft op de Grafimedia. Kennisbasis Grafimedia Pagina

11 2.4 Afwerking Een printproductie zal uiteindelijk moeten worden afgewerkt om het naar de consument te distribueren. Vouwen, snijden binden vergaren en verzamelen zijn de meest voorkomende afwerkingprocedures. De student moet kennis en inzicht hebben in de verschillende afwerkingprocessen Thema Categorie/kernconcept Omschrijving van de categorie opmerking 3. Colormanagement 3.1 Voorspelbaarheid van kleuren Om te kunnen voorspellen hoe een kleur er uit gaat zien in een print- of webproductie moet er zicht zijn op de gedragingen van de verschillende apparaten zoals camera, scannes,beeldschermen, printer en drukpersen. De student heeft inzicht in de voorspelbaarheid van kleuren in de verschillende uitingen. Workshop Colormanagement 3.2 Kleurruimte Kleurruimte is voor velen een abstract begrip maar wel precies hetgeen waar bij color- management om draait. We kunnen kleurruimte ook zien als kleurbereik. De kleurruimte word vastgelegd in een waarde CIE-Lab. Dit is een beschrijving van het menselijk oog kan zien vastgelegd in absolute waardes en dus apparaat onafhankelijk. De student heeft kennis van de CIE-Lab waardes. 3.3 RGB Stuur hetzelfde RGB signaal naar twee verschillende monitoren er de kleur zal verschillend zijn. De reden hiervan is dat RGB geen kleur beschrijft maar een mengverhouding voor de beeldbuis is.de student heet kennis en inzicht in de opbouw van een RGB signaal. 3.4 CMTK CMYK zegt iets over de mengverhouding van inkt die worden opgebracht, maar nog niets over de kleur. Ook hier geldt we willen weten wat en bepaalde CMYK waarde op een specifiek papier op een specifieke Kennisbasis Grafimedia Pagina

12 printer/pers gegenereerd. Hiervoor zullen vaak omzetting moeten worden gedaan. De software in computers regelt dit allemaal voor ons. De student heeft kennis en inzicht in de verschillende instellingen die moeten worden gedaan mbt het kalibreren van het beeldscherm en het instellen van kleurprofielen. 3.5 ICC profielen Het International Color Consortium ICC heeft een standaard vastgelegd waarin precies beschreven staat hoe een kleurprofiel moet worden opgebouwd. Een ICC profiel geeft aan welke kleurruimte een apparaat heeft en hoe die kleuren gemaakt worden. Anders gezegd welke waarden in RGB of CMYK zorgen voor welke kleuren. Deze kleuren worden vastgelegd in de Lab-ruimte, De student heeft inzicht in de verschillende ICC profielen. Thema Categorie/kernconcept Omschrijving van de categorie opmerking 4. Interactieve media 4.1 interactieve media Internet in combinatie van het groeiende gebruik van breedband verbindingen heeft een grote invloed in de Grafimedia Ook de oude media hebben hierdoor een andere werkwijze gekregen. De student heeft inzicht in de nieuwe media en de gevolgen hiervoor binnen de Grafimedia. Workshop Internet in het onderwijs. Workshop Games in het onderwijs 4.2 De rol van interactieve media in het onderwijs De rol van de interactieve media binnen het onderwijs staat nog in de kinderschoenen maar is bijna niet meer weg te denken. Interactieve software gaat de lesboeken vervangen. Het digitale schoolbord doet zijn intrede. En de serious games zorgen voor een andere manier van competenties verwerven. De student heeft inzicht in de veranderende rol van de interactieve media binnen het onderwijs Kennisbasis Grafimedia Pagina

13 4.3 Games in het onderwijs Games bieden het onderwijs volgens verschillende onderzoeken zeker mogelijkheden. Daarbij wijzen zij onder andere op ondersteuning bij het aanleren van complexe vaardigheden waarbij samenwerking tussen leerenden essentieel is. Andere voordelen zijn de aansluiting bij de ervaringswereld van de huidige generatie leerlingen en de mogelijkheid om veilig en goedkoop te experimenteren. De student heeft inzicht van de mogelijkheden van de serious games binnen het onderwijs Thema Categorie/kernconcept Omschrijving van de categorie opmerking 5.Bedrijfskunde 5.1 Processen in een bedrijf Een organisatie is een geheel van verschillende processen, hoe verhouden die processen zich tot elkaar en hoe kunnen zij een geheel vormen. Processtroomschema s geven een goed beeld hoe de organisatie is opgebouwd. Daarnaast is het een zeer bruikbaar systeem om processen aan te sturen. De student heeft kennis en inzicht in bedrijfsprocessen en hun samenhang hiertussen. Workshop Bedrijfskunde 5.2 organisatiestructuren Elke organisatie zal zijn identieke organisatie schema hebben. Er zijn echter drie basisvormen waaruit alle organisatieschema s zijn opgebouwd. Deze organogrammen geven aan hoe de verantwoordelijkheden binnen een organisatie zijn vastgelegd. Ook maakt het duidelijk welke communicatie structuur er wordt gevoerd. De student heeft kennis en inzicht in de verschillende organisatiestructuren en kan deze toelichten 5.3 Management Binnen de organisatie zal er sturing moeten worden gegeven aan de mensen die er werken. Het management van een organisatie zal zich bezig houden met plannen, organiseren, delegeren en het coachen van de Kennisbasis Grafimedia Pagina

14 medewerkers. Om op deze wijze het beleid om te zetten in operationele doelen. De student heeft kennis en inzicht in verschillende management technieken. 5.4 Marketing Kort gezegd bestaat marketing uit alle activiteiten die erop gericht zijn om de koper en verkoper dichter bij elkaar te brengen. De middelen die marketing daarvoor kan gebruiken zijn de technieken kort samengevat met de 5 p s namelijk: 1. Product 2. Prijs 3. Promotie 4. Plaats 5. Personeel Een marketingplan wordt afgeleid van de andere plannen die een organisatie maakt. Uiteindelijk wordt het jaarplan van een bedrijfsonderdeel uitgewerkt in marketingplannen per Product - Markt - technologie Combinatie (PMC). Kenmerkend voor zo n PMC is dat het gaat om een homogene deelmarkt die met een apart marketingprogramma (de 5 p s) wordt benaderd. De student heeft inzicht in de verschillende marketingtechnieken en kan een marketing plan toelichten die gericht is op en PMC 5.5 Communicatie Op welke wijze wordt er binnen organisatie gecommuniceerd, heerst er een vergadercultuur, worden er veel ad-hoc zaken besproken, worden alle afspraken vastgelegd, is er een goede basis voor werkoverleg, welke cultuur heerst er binnen de organisatie? Allemaal facetten die de communicatie bepalen. Aangezien de communicatie nog steeds zorgt voor 70% van de problemen binnen organisaties is het van groot belang hier goed zicht op te hebben. De student heeft inzicht in de verschillende communicatie vaardigheden Kennisbasis Grafimedia Pagina

15 5.6 Financiën Vaste-, variabele kosten constante kosten kostprijsberekening, resultaat break-even analyse zijn allemaal zaken die moeten worden berekend wil de organisatie een heldere kostprijs kunnen calculeren. Naast deze kostenberekening zijn er ook verschillende financiële kengetallen om de positie van een bedrijf vast te stellen. - Current ratio - Quick ratio - REV - RTV - Winstmarge - Omzetsnelheid De student heeft inzicht in de kostenstructuur van een organisatie en kan de financiële kengetallen interpreteren. Kennisbasis Grafimedia Thema Categorie/kernconcept Omschrijving van de categorie opmerking 1. Digtaliseren/digitale workflow 1.1 digitale workflow Deze term omschrijft het gehele digitale productieproces. Het begint met het digitaliseren van beeld en tekst en eindigt met het eindproduct. De student heeft inzicht in het aanleveren van digitaal materiaal en bestandsformaten 1.2 aanleveren digitaal materiaal Het aanleveren van digitaal materiaal is van groot belang bij een digitale workflow. Om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen wordt hier veel aandacht aan besteed. De bestanden moeten compleet zijn, voorzien van de juiste fonts, en de juiste resolutie voor het beeldmateriaal. Verschillende software pakketten zorgen voor een goede controle hierop. - Preflight - Pitsstop Kennisbasis Grafimedia Pagina

16 De student heeft kennis en inzicht in de aanlevereisen voor een digitale workflow 1.3 bestandsformaten Het aanleveren van verkeerde bestandsformaten kunnen voor grote problemen zorgen in het verwerken hiervan. De student heeft kennis en inzicht in de volgende bestandsformaten; -DCS -EPS -GIF -Jpeg -PDF/ cpdf -Postscript -TIFF -JDF 1.4 Digitaal toetsen Een van de grote voordelen van digitale (online) toetsing, boven het afnemen van toetsen op papier, is dat studenten anytime en anywhere uitgedaagd kunnen worden om te leren. Studenten krijgen via de computer direct een beoordeling voor hun toets, zonder tussenkomst van een docent. Ook goede feedback kan automatisch gegeven worden. Dat is prettig en leerzaam voor de student en scheelt de docent nakijktijd. Door gebruik te maken van verschillende vraagvormen en toevoeging van afbeeldingen, video of simulaties kan een heel nieuw terrein van toetsvragen en toetsen worden aangeboden aan leerlingen. De student heeft inzicht in verschillen digitale toetssystemen en kan deze gebruiken Dit onderdeel toetsen op relevantie. Door de invoering van het competentiegerichte onderwijs ontstaat er een andere wijze van toetsen Thema Categorie/kernconcept Omschrijving van de categorie 2.Datverwerking 2.1 Database Alle gegevens moeten worden opgeslagen in een database. Een database is de uitgangspositie voor elk Grafimedia bedrijf. De gedigitaliseerde content zal vanuit deze database kunnen worden gebruikt voor Kennisbasis Grafimedia Pagina

17 verschillende uitingen. De student heeft kennis en inzicht in de werking van een database. 2.2 Dataverwerking Deze stap binnen de digitale workflow omvat - de preflight-controle. - de kleurcorrectie - proevencontrole - impositie - het RIPen - het cpdf - en JDF - Crossmedia alsmede het uitwissen van de digitale bestanden middel XML technologie. De student heeft kennis en inzicht in de dataverwerking van het digitale workflow Thema Categorie/kernconcept Omschrijving van de categorie 3.Workflow management 3.1 Doel en functie van workflow s Een flowchart is een grafische representatie van alle activiteiten in een proces, en wordt gemaakt met behulp van symbolen. Deze symbolen hebben een gestandaardiseerde betekenis. Door het gebruik van deze symbolen zijn flowcharts makkelijk te interpreteren. De student heeft inzicht en kennis van het opzetten van workflows En kan het doel en functie hiervan verklaren Workshop Workflowmanagement 3.2 Processen omzetten in workflow s De student kan werkprocessen omzetten in een, procesflowchart of een procesbeschrijvende flowchart 3.3 Beheersing van workflow s De student kan de flowchart analyseren en voorstellen doen voor verbetering opdat de processen beter kunnen worden beheerst Thema Categorie/kernconcept Omschrijving van de categorie Kennisbasis Grafimedia Pagina

18 4. Vakdidactiek Vakdidactiek 4.2 Competentiegericht onderwijs Competenties, kwalificatie structuur 4.3 Leeromgeving Doel, functie en inrichting van praktijklokalen, wetgeving, inventaris, risicoanalyse, ontruimingsplan 4.4 Leergebieden Relaties tussen vakken leggen, werkplekkenstructuur 4.5 Leerinhouden Analyseren van leerinhouden, cases ontwikkelen in competentie gericht onderwijs 4.6 Methoden Bestaande methoden analyseren, lessen ontwerpen, - uitvoeren, -evalueren (formatief en summatief) 4.7 Onderzoek Opzetten, uitvoeren en analyseren van systematisch onderzoek van bestaande technieken en/of bereidingswijzen; variaties ontwerpen in bereidingsschema s, technieken plannen 4.8 Stappenplan Opzetten stappenplannen van motorische vaardigheden 4.9 Practicum Plaats en functie van practica, opzetten, organiseren, uitvoeren en evalueren van een onderzoekspracticum voor vmbo en/of mbo 4.10 Coaching Ontwerpen van ontwikkelingsopdrachten voor leerlingen 4.11 Beoordelen Door summatieve en/of formatieve evaluatie ontwikkelen en uitvoeren van beoordelingen van portfolio, klassiek assessment en peer-assessment Thema Categorie/kernconcept 5.Praktijk/ 5.1 Kennisverrijking op een door de kennisverrijking binnen student zelf gekozen onderdeel van de printmedia / zijn/haar vakgebied, waarin de kennis interactieve media niet voldoende is Omschrijving van de categorie opmerking Doel van deze opdracht is dat de student de gelegenheid krijgt een studie te doen naar een onderdeel in de Grafimedia branche. Uitgangspunt is dat geen enkele student de volle breedte van de Grafimedia technieken beheerst en de ontwikkelingen daarin kent. De student bepaalt in overleg met de mentor/docent het onderwerp voor nadere studie. Kennisbasis Grafimedia Pagina

19 De student kan hierbij kijken naar kennis die hij/zij eventueel zou kunnen gebruiken voor het afstuderen! Thema Categorie/kernconcept Omschrijving van de categorie opmerking 6. Bedrijfsstage binnen de printmedia / interactieve media 6.1 werkervaring opdoen middels een werkstage Hoe langer een docent in het onderwijs werkt en hoe meer uren je per week maakt, hoe moeilijker het is om de vakkennis up-to-date te houden. Zeker in dit enorm innovatieve vakgebied! Doe een bedrijfsstage van tenminste 5 werkdagen in een bedrijf in de printmedia of interactieve media. De student kan hierbij denken aan: - Een vakgebied dat nog relatief onbekend is maar waarin wel les wordt gegeven of gaat geven; - Een vakgebied dat wel goed bekent is maar wilt - onderzoeken of er nieuwe ontwikkelingen zijn; - Checken of het lesmateriaal nog wel voldoet; - Het leggen van contacten voor bedrijfsbezoeken - met leerlingen Thema Categorie/kernconcept Omschrijving van de categorie opmerking 7. Research evt in combinatie met afstudeeropdracht 7.1 Zelfstandig een keuze maken binnen het onderwijs concept voor het uitwerken van een project. De keuze kan ook voortkomen uit de kennisverrijking en/of bedrijfsstage die gevolgd is. Ook een combinatie van een project met een kennisverrijking en bedrijfsstage is mogelijk De zelfstandige keuze die de student maakt is een eerste stap naar het afstuderen. Het onderwerp wat wordt gekozen moet een relatie hebben met zijn/haar afstudeerproject. Het kan uiteenlopen van een onderzoek, aanpakken van een probleemstelling of een eigen thema dat wordt uitgewerkt. Het is de bedoeling dat de stappen uit de onderzoekslijn hierbij worden gehanteerd. Het is aan te bevelen dat het project gebruikt kan worden bij het afstuderen. Kennisbasis Grafimedia Pagina

20 Kennisbasis Grafimedia Pagina

Kleurbeheer. Of Colormanagement

Kleurbeheer. Of Colormanagement Of Colormanagement Alles begint zoals altijd met Licht Wit licht is eigenlijk een spectrum van alle soorten gekleurd licht Licht valt op een voorwerp en wordt weerkaatst op ons netvlies Ons netvlies bevat

Nadere informatie

O r a n j e s t r a a t 2 5 A l m e l o 0 5 4 6-8 3 8 6 0 0 w w w. p r i n t g o e d k o p e r. n l w w w. m u l t i k a n t o o r.

O r a n j e s t r a a t 2 5 A l m e l o 0 5 4 6-8 3 8 6 0 0 w w w. p r i n t g o e d k o p e r. n l w w w. m u l t i k a n t o o r. MultiKantoor & Printgoedkoper hebben een nieuwe, voor u interessante, dienst toegevoegd aan haar reeds uitgebreide dienstenpakket; het DIGITAAL DRUKWERK voor zowel consumenten als de zakelijke markt. En

Nadere informatie

Macintosh High res PDF QuarkXpress 6.1 Adobe Indesign CS Adobe Illustrator CS Adobe Photoshop CS Adobe Acrobat 6.0

Macintosh High res PDF QuarkXpress 6.1 Adobe Indesign CS Adobe Illustrator CS Adobe Photoshop CS Adobe Acrobat 6.0 Beste klant, Gefeliciteerd met uw keuze voor de duplicatiefabriek! Met goed aangeleverde drukwerkbestanden kunnen wij de orderflow (en dus uw levertijd) optimaal houden. Daarom is het belangrijk dat het

Nadere informatie

beheerst de volgende vaardigheden, kan deze onderwijzen en vaardigheden

beheerst de volgende vaardigheden, kan deze onderwijzen en vaardigheden Checklist vakdidactisch Kennisbasis Biologie Voor het begin van de 3 e jaars stage vullen de studenten deze checklist in. De studenten formuleren leerdoelen die aansluiten op de uitkomst van deze list.

Nadere informatie

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Werkproces 1.1: Organiseert (eigen) werkzaamheden en werkplek De maakt een planning of volgt de planning die voor

Nadere informatie

Wij hebben de aanleverspecificaties zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Indien u er zelf niet uitkomt is onze ervaren DTP afdeling u graag van dienst.

Wij hebben de aanleverspecificaties zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Indien u er zelf niet uitkomt is onze ervaren DTP afdeling u graag van dienst. Beste klant, Gefeliciteerd met uw keuze voor DeCDPerserij.nl! Met goed aangeleverde drukwerkbestanden kunnen wij de orderflow (en dus uw levertijd) optimaal houden. Daarom is het belangrijk dat het aangeleverde

Nadere informatie

Index. Introductie Kleurmanagement. Kleurruimte. Het Kleurgamma of Gamut. Profielen. You Tube workshops en Links. Conclusie

Index. Introductie Kleurmanagement. Kleurruimte. Het Kleurgamma of Gamut. Profielen. You Tube workshops en Links. Conclusie Index Introductie Kleurmanagement Kleurruimte Het Kleurgamma of Gamut Profielen You Tube workshops en Links Conclusie 1 Introductie Kleurmanagement Elke scanner, camera, CD of computer (invoer) heeft een

Nadere informatie

kennisbasis vakdidactiek biologie auteurs Teresa Maria Dias Pedro Gomes, Stefan Bosmans en Marnix van Meer

kennisbasis vakdidactiek biologie auteurs Teresa Maria Dias Pedro Gomes, Stefan Bosmans en Marnix van Meer kennisbasis vakdidactiek biologie auteurs Teresa Maria Dias Pedro Gomes, Stefan Bosmans en Marnix van Meer Domein B1.1 Biologie leren Begripsontwikkeling en jargon Leren van biologische vaardigheden Verschillen

Nadere informatie

Grafische Instructie. Drukklaar aanleveren. snijtekens afloop milimeter Photohop InDesign printer drukwerk Pantone raster cmyk

Grafische Instructie. Drukklaar aanleveren. snijtekens afloop milimeter Photohop InDesign printer drukwerk Pantone raster cmyk Drukwerk Drukraster snijtekens afloop milimeter Photohop InDesign printer drukwerk Pantone raster cmyk PDF afdrukken pre-flight koppelingen dtp kleuren Druk klaar aanleveren Druk klaar aanleveren betekend

Nadere informatie

Animation. Info-animation Explanimation MARKETING & COMMUNICATIE - DIGITALE VORMGEVING JANUARI 2013

Animation. Info-animation Explanimation MARKETING & COMMUNICATIE - DIGITALE VORMGEVING JANUARI 2013 Animation Info-animation Explanimation 1 Promo Opdracht Animatie Promo In de vorige periode heb je voor Promo.nl 2 x een banner gemaakt. Verwerk de twee banners in een animatie in Photoshop. De animatie

Nadere informatie

De Kalender. Projectwijzer Periode 6. Medewerker DTP. Cohort naam. nummer

De Kalender. Projectwijzer Periode 6. Medewerker DTP. Cohort naam. nummer De Kalender Projectwijzer Periode 6 Medewerker DTP Cohort 2013 naam nummer 1 De Kalender INLEIDING Voor je ligt de laatste projectwijzer van deze opleiding. Voor de allerlaatste keer ga je bewijzen dat

Nadere informatie

Eindformaat = 210x150mm

Eindformaat = 210x150mm Hoe aanleveren? Voorbereiding bij opmaak Bij de opmaak van een layout zijn heel wat punten waar rekening dient mee worden gehouden. In deze pdf kunt u een aantal zaken vinden die van hoofdzaak zijn bij

Nadere informatie

Digitaal printen binnen Grafimedia VMBO. Opdracht

Digitaal printen binnen Grafimedia VMBO. Opdracht Digitaal printen binnen Grafimedia VMBO Opdracht Theorie Opdrachtkaart DR-06-13-01 Voorkennis Je kunt: De digitale printer instellen (papiersoort en papierformaat) Een aantal afdrukken maken op de digitale

Nadere informatie

De Budelse digitaal. digitaal_aanleveren2016_db 3 februari 2016, 15:47

De Budelse digitaal. digitaal_aanleveren2016_db 3 februari 2016, 15:47 De Budelse digitaal In deze handleiding vindt u informatie betreffende het aanleveren van digitale bestanden. Door CTP enerzijds en digitaal drukken anderzijds beschikt De Budelse over een volledig digitale

Nadere informatie

voor drukwerk In InDesign zijn foto s geplaatst (cmd+d) en niet gecopyeerd en geplakt

voor drukwerk In InDesign zijn foto s geplaatst (cmd+d) en niet gecopyeerd en geplakt Aftekenlijst Om je ontwerpen ook zo uit de printer of drukpers te krijgen zoals jij bedacht hebt, is het belangrijk dat het technisch in orde is. Belangrijk daarbij is vooral CMYK, 300 dpi en 3 mm afloop.

Nadere informatie

Handleiding aanleveren PDF bestanden

Handleiding aanleveren PDF bestanden 1 Voor het aanleveren van PDF s is het belangrijk de volgende punten in acht te nemen: 1. Beelden: - Alleen maar grafische beeldformaten gebruiken. - Wij adviseren beelden van 350 dpi of hoger (hoe hoger

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Digitale Vormgeving Februari 2016 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Opdracht 1 Infographic Iconen pag 3 Opdracht 2 Infographic Tijdsbesteding pag 4 Opdracht 3 Infographic Grafiektool.nl pag 5 Opdracht 4 Infographic

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Hoorcollege 1 datavisualisatie 21-11-12

Hoorcollege 1 datavisualisatie 21-11-12 Hoorcollege 1 21-11-12 docenten! http://vimeo.com/31244010#at=10 hoorcollege 1 introductie HVA CMD V2 21 november 2012!! justus sturkenboom! j.p.sturkenboom@hva.nl! yuri westplat! y.westplat@hva.nl! vandaag

Nadere informatie

Debriefing. planning

Debriefing. planning Kerntaak 1: Ontwerpt media-uiting werkprocessen en criteria bijbehorende competenties 1.1 beoordeelt opdracht en adviseert M. Analyseren heeft de informatie van de geanalyseerd door deze uiteen te rafelen

Nadere informatie

Foto s en Videobewerking

Foto s en Videobewerking Foto s en Videobewerking Arie Noteboom Computer Huis Mijdrecht Nr. 1 Doelstellingen Begrijpen hoe digitale foto s zijn opgebouwd en kunnen worden bewerkt en bewaard. Op basis daarvan foto s kunnen uitsnijden

Nadere informatie

Technische gids. voor datacommunicatie. met de klant

Technische gids. voor datacommunicatie. met de klant Technische gids voor datacommunicatie met de klant CONTINUGA nv -- STIJN STREUVELSLAAN 73 -- B-8501 HEULE Tel. 056 36 32 11 -- Fax 056 35 60 96 -- E-mail: sales@continuga.be -- www.continuga.be 09/2014

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan (PAP)

Persoonlijk Actieplan (PAP) B 1.4 Persoonlijk Actieplan (PAP) Stagiair(e) Opleiding Bedrijf Praktijkopleider Stagedocent Nick Albregtse Interactief Vormgeven (IV) Kees Internetbureau Michiel Snijder Jan Verduijn Datum 26 09 2013

Nadere informatie

Appels & Appels Drukkerij Damen en ISO 12647-2:2004

Appels & Appels Drukkerij Damen en ISO 12647-2:2004 Appels & Appels Drukkerij Damen en ISO 12647-2:2004 Inhoud Omdat je appels met appels moet vergelijken..................... 3 Uw bestanden aanleveren................................... 4 Papier en profielen.........................................

Nadere informatie

Onderwijsvernieuwing. We doen er allemaal aan mee.

Onderwijsvernieuwing. We doen er allemaal aan mee. Onderwijsvernieuwing We doen er allemaal aan mee. Maar. Welke kant willen we op? Wat speelt er in mijn team? Wil iedereen mee? Waar liggen de interesses? Waar zit de expertise? WAARIN GA IK INVESTEREN?

Nadere informatie

Werken als specialist in de mode

Werken als specialist in de mode 1 2 3 4 5 Werken als specialist in de mode Specialist mode/maatkleding Wat laat je zien? Je toont passie voor het maken van mode Je zet je talenten in en staat open voor reacties Je ontwikkelt een eigen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Wat is een infographic. Voordelen van een infographic

Inhoudsopgave. Inleiding. Wat is een infographic. Voordelen van een infographic Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Opdracht 1 Infographic Iconen pag 3 Opdracht 2 Infographic Tijdsbesteding pag 6 Opdracht 3 Infographic Grafiektool.nl pag 7 Opdracht 4 Infographic Jongen/meisje - Leeftijd

Nadere informatie

INFOBROCHURE OPLEIDING WEBDESIGN

INFOBROCHURE OPLEIDING WEBDESIGN INFOBROCHURE OPLEIDING WEBDESIGN Onze opleiding Webdesign wordt gegeven in totaal vernieuwde lokalen. Met recente computers en recente software. Onze opleiding is heel praktisch opgevat, zeer eigentijds

Nadere informatie

Aanleveren digitaal grafisch materiaal

Aanleveren digitaal grafisch materiaal 17-05-201 - R ev2.0 1 Ondersteunde platformen Onze voorkeur gaat uit naar Mac OSX, zoals alle grafische bedrijven maar Windows wordt ook ondersteund. 2 Richtlijnen bij het maken van uw lay-out Ons voorkeur

Nadere informatie

Aanleverspecificaties

Aanleverspecificaties Om ervoor te zorgen dat jij super goed voor de dag komt met kwalitatief drukwerk is er een drukklaar bestand of ontwerp nodig. Jij zorgt voor het super bestand en SUPERDRUKKER regelt de rest. Om de kwaliteit

Nadere informatie

Aanleveren losse bestanden

Aanleveren losse bestanden Aanleveren losse bestanden Levert u kopij en losse afbeeldingen aan? Wanneer u tekstbestanden maakt en hiervan de lay-out door ons laat verzorgen, kunt u om zo efficiënt mogelijk te werken met enkele zaken

Nadere informatie

Werkbladen Grafische Techniek Grafische theorie: Project 1

Werkbladen Grafische Techniek Grafische theorie: Project 1 Werkbladen Grafische Techniek Grafische theorie: Project 1 Beste GV2R-studenten Voor je ligt het eerste deel van het werkboek grafische theorie. Totaal krijg je 2 van deze werkboekjes, namelijk bij project

Nadere informatie

KLIK OM TE NAVIGEREN PRODUCTIE 4 GRAFISCHE ELEMENTEN 4 RIGGING 4 ANIMEREN 4 RENDEREN 5 BACKUP 5

KLIK OM TE NAVIGEREN PRODUCTIE 4 GRAFISCHE ELEMENTEN 4 RIGGING 4 ANIMEREN 4 RENDEREN 5 BACKUP 5 PRODUCTIE PROCES Wij vinden het bij Infilmer Studios belangrijk dat de klant een goed inzicht heeft in het proces. Daarom zullen we je bij elk onderdeel van de productie een overzicht geven van de processen

Nadere informatie

visuele communicatie Auteur: Raoul Postel

visuele communicatie Auteur: Raoul Postel visuele communicatie Auteur: Raoul Postel het idee het concept het doel: een logisch proces naar een verrassend concept / idee het concept / idee vertalen naar vormgeving en medium het idee het concept

Nadere informatie

Aanleverspecificaties

Aanleverspecificaties Aanleverspecificaties Bij het bestellen van druk- of printwerk is het van belang dat uw bestanden correct zijn en voldoen aan voorwaarden die in de grafische branche worden gehanteerd. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Digitaal? Maar veilig!

Digitaal? Maar veilig! Geachte relatie, Hiermede ontvangt u de technische richtlijnen voor de aanlevering van digitale bestanden ten behoeve van offsetbedrukkingen. Wanneer u zich confirmeert aan deze richtlijnen dan kan het

Nadere informatie

PDF-WORKFLOW. Hogeschool Gent 2e kan grafische en reclame vormgeving Departement KASK academiejaar 2002-2003

PDF-WORKFLOW. Hogeschool Gent 2e kan grafische en reclame vormgeving Departement KASK academiejaar 2002-2003 PDF-WORKFLOW Hogeschool Gent 2e kan grafische en reclame vormgeving Departement KASK academiejaar 2002-2003 1.0 Wat is PDF? Portable Document Format Is het standaard formaat voor het uitwisselen van belangrijke

Nadere informatie

VANDERPERK GROEP Postadres: Bezoekadres:

VANDERPERK GROEP Postadres: Bezoekadres: Aanleverinstructies VANDERPERK GROEP 0184 688 377 info@vanderperk.nl www.vanderperk.nl Postadres: Postbus 25, 2964 ZG Groot-Ammers Bezoekadres: Van Leeuwenhoekweg 3, 2964 LJ Groot-Ammers Handleiding aanleveren

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid Versie 4. VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche) Deelbranche(s) Camper en Caravan Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

Aanbeveling beeldbewerking. optimaliseer beeldmateriaal voor druk op krantenpapier in een coldsetomgeving

Aanbeveling beeldbewerking. optimaliseer beeldmateriaal voor druk op krantenpapier in een coldsetomgeving Aanbeveling beeldbewerking optimaliseer beeldmateriaal voor druk op krantenpapier in een coldsetomgeving #01 2016 Inleiding n Het voorbereiden van kwalitatief correct drukgerede data vraagt kennis van

Nadere informatie

Pagina 1 van 6. Examenprogramma media, vormgeving en ICT

Pagina 1 van 6. Examenprogramma media, vormgeving en ICT Examenprogramma media, vormgeving en ICT De kern a. Algemene kennis en vaardigheden b. Professionele kennis en vaardigheden c. Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling De vier profielmodulen 1. Audiovisuele

Nadere informatie

Focus op andere mediatechnieken

Focus op andere mediatechnieken Focus op andere mediatechnieken De wereld om ons heen verandert snel, zowel commercieel als maatschappelijk. Om aansluiting bij onze klanten te houden, vraagt dat binnen Achmea (Versnellen & Vernieuwen),

Nadere informatie

Huisstijlhandboek. Richtlijnen en instructies voor gebruik van de huisstijl

Huisstijlhandboek. Richtlijnen en instructies voor gebruik van de huisstijl Huisstijlhandboek Richtlijnen en instructies voor gebruik van de huisstijl februari 2009 Inhoud Huistijlhandboek Inleiding 5 Basiselementen 7 Beeld- en woordmerk 7 Beeldmerk 7 Kleur 8 Onjuiste toepassingen

Nadere informatie

C M Y K 59 0 100 7 C M Y K 0 0 0 100

C M Y K 59 0 100 7 C M Y K 0 0 0 100 Kazou Het Logo LOGO MS OFFICE Logo KAZOU - Nationaal Gebruik deze bestanden voor MS office (Word, PowerPoint, Excel) TIFF HET LOGO Kleuren specificaties KLEURSPECIFICATIES A_LOGO_NEG_BW.tif A_LOGO_NEG_Gray.tif

Nadere informatie

Grafische automatisering vak van de toekomst

Grafische automatisering vak van de toekomst Grafische automatisering vak van de toekomst Presentatie relatienetwerkdag 2015 Twin Media Hallo! CLAUDIA VAN DER POL Meer dan 15 jaar ervaring als vormgever van Vakbladen/Tijdschriften/Boeken Daarnaast

Nadere informatie

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties Agenda Welkom Kennismaking Werkplekleren en portfolio Portfoliobegeleidingsbijeenkomst Afsluiting Welkom Kennismaking Centrale vraag In tweetallen: Opdracht 1: Stel elkaar onderstaande vragen: Wie ben

Nadere informatie

COLOURMANAGEMENT BASISINSTRUCTIE

COLOURMANAGEMENT BASISINSTRUCTIE INLEIDING Digitale afbeeldingen gemaakt met een camera zullen doorgaans aangemaakt zijn in de kleurmodus RGB. RGB staat voor Rood, Groen en Blauw. Dit zijn de primaire lichtkleuren waaruit het zichtbare

Nadere informatie

Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan

Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan Binnen de landelijke aanpak van de Bibliotheek Leerlingen met goede informatievaardigheden maken betere werkstukken en houden interessantere spreekbeurten.

Nadere informatie

Stage bij. Mediavormgever

Stage bij. Mediavormgever Stage bij Mediavormgever Inhoudsopgave De opleiding 1 Opbouw van de opleiding 2 De vakgebieden 3 Stage bij het College voor Techniek en Design 6 Accredatie door S-BB 7 Eerste stage + Kwalificerende stage

Nadere informatie

HPL DIGITAL PRINT. Unlimited selection

HPL DIGITAL PRINT. Unlimited selection HPL DIGITAL PRINT Aanleverinstructie Unlimited selection Foto: Willem van den Hoed Aanleverspecificaties voor HPL met geïntegreerde digitale print Abet Laminati staat wereldwijd bekend om haar vooruit

Nadere informatie

Aanleverspecificaties

Aanleverspecificaties Aanleverspecificaties Woord vooraf Om de verwerking van de door u aangeleverde digitale bestanden, bestemd voor deze disciplines, zo probleemloos mogelijk te laten verlopen, is het van belang dat u weet

Nadere informatie

Get Connected. De Krant. Projectwijzer Periode 2. Allround DTP-er / Signmaker n3. Cohort 2014. naam. nummer

Get Connected. De Krant. Projectwijzer Periode 2. Allround DTP-er / Signmaker n3. Cohort 2014. naam. nummer Get Connected De Krant Projectwijzer Periode 2 Allround DTP-er / Signmaker n3 Cohort 2014 naam nummer 1 Get Connected, De Krant INLEIDING Het vak van de DTP-er en Signmaker is een veelzijdig beroep: niet

Nadere informatie

Pas op voor de besmettelijke PORTFOLIOSIS!

Pas op voor de besmettelijke PORTFOLIOSIS! Pas op voor de besmettelijke PORTFOLIOSIS! Nadenken Voorbereiding Maken Presenteren NADENKEN Nadenken Voorbereiding Maken Presenteren Soul-searching Persoonlijkheid Ervaring Doelen Waarden Sterktes en

Nadere informatie

Afloop & Marges Hoe zit dat nu precies?

Afloop & Marges Hoe zit dat nu precies? Afloop & Marges Hoe zit dat nu precies? 2 Hier word m.b.v. een illustratie uitgelegd hoe je jouw bestand van afloop kunt voorzien en waar je rekening mee dient te houden zodat jouw bestand op correcte

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

Three Ships Learning Solutions

Three Ships Learning Solutions Three Ships Learning Solutions Wiel van de Berg Algemeen Directeur Jos Herkelman Teamleider trainer/consultants Agenda Kennismaken Samen aan jezelf werken Praktisch aan de gang in PO en VO/(M)BO Kaders

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5 Mediavormgeving Inhoudsopgave Wat doet een mediavormgever? - Waar werkt een mediavormgever - Welke taken verricht een mediavormgever? - Welke eigenschappen heeft een mediavormgever Typering beroepengroep

Nadere informatie

Kor IJszenga Adjunct directeur

Kor IJszenga Adjunct directeur Met ingang van 1 januari 2009 produceert Koninklijke van Gorcum drukwerk volgens de internationaal erkende ISO 12647 norm. ISO 12647 is drukken in een nieuwe dimensie! Voordat we het certificaat binnen

Nadere informatie

Informatica kiezen. Informatica: iets met computers? Informatie over het vak informatica in de Tweede Fase van havo en vwo

Informatica kiezen. Informatica: iets met computers? Informatie over het vak informatica in de Tweede Fase van havo en vwo Informatica kiezen Informatica: iets met computers? Informatie over het vak informatica in de Tweede Fase van havo en vwo Voorlichtingsmateriaal voor leerlingen in havo en vwo Het vak informatica Waarom

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Examenprogramma Profielvak: dienstverlening & producten. De kern

Pagina 1 van 5. Examenprogramma Profielvak: dienstverlening & producten. De kern Examenprogramma Profielvak: dienstverlening & producten De kern a. Algemene kennis en vaardigheden b. Professionele kennis en vaardigheden c. Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling De vier profielmodulen

Nadere informatie

Research & development

Research & development Research & development Publishing on demand Workflow ondersteuning Typesetting Documentproductie Gespecialiseerd document ontwerp Web ontwerp en onderhoud Conversie Database publishing Advies Organisatie

Nadere informatie

Digitaal printen binnen Grafimedia VMBO. Opdracht

Digitaal printen binnen Grafimedia VMBO. Opdracht Digitaal printen binnen Grafimedia VMBO Opdracht Opdrachtkaart DR-06-01-01 Voorkennis: Grafische vorming Intro: Er zijn verschillende druktechnieken in de printmedia. Digitaal printen is een vrij nieuw

Nadere informatie

Mediacollege Amsterdam

Mediacollege Amsterdam 1 x project Bedrijf X heeft een nieuw product ontworpen dat nog niet bestaat en nog niemand kent, en vraagt aan jou of jij er voor wilt zorgen dat zij naamsbekendheid krijgen. Met andere woorden, of jij

Nadere informatie

AANLEVERSPECIFICATIES

AANLEVERSPECIFICATIES AANLEVEREN Aanlevering van bestanden op CD, DVD, USB-stick of door middel van e-mail (tot ca. 10 MB) of wetransfer (ddreklame.wetransfer.com tot 2 GB). Indien u een CD of DVD aanlevert geven wij voorkeur

Nadere informatie

Goede PDF bestanden maken voor kranten

Goede PDF bestanden maken voor kranten Goede PDF bestanden maken voor kranten NewspaperAds_1v3 NewspaperAds_1v3 1 juni 2006 1 juni 2006 QuarkXPress 6.5 Adobe InDesign 3 (CS) Adobe InDesign 4 (CS2) Adobe Acrobat 6 Adobe Acrobat 7 Dit is een

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving Bedrijfseconomie Comakership

Nadere informatie

VNFE Digitale Workshop. Voorjaar 2006

VNFE Digitale Workshop. Voorjaar 2006 VNFE Digitale Workshop Voorjaar 2006 Doel van de Workshop Basisbegrippen digitale fotografie Theorie Camera Verwerking Mix van uitleg discussie uitproberen Poging de nieuwsgierigheid te prikkelen Stel

Nadere informatie

AANLEVEREN VAN DIGITAAL MATERIAAL:

AANLEVEREN VAN DIGITAAL MATERIAAL: AANLEVEREN VAN DIGITAAL MATERIAAL: 1. Opslagmedia ISDN: EASY TRANSFER Tel. 0032 11 61 14 79 E-mail: info@drukkerijhendrix.be (files tot c.a. 4mb, lettertypes en opmaakbestanden comprimeren) FTP server:

Nadere informatie

Folder 4P DL liggend. Positionering en stand. Cover. A-Pagina( s) A-pag. B-Pagina( s) B-pag.

Folder 4P DL liggend. Positionering en stand. Cover. A-Pagina( s) A-pag. B-Pagina( s) B-pag. Folder 4P DL liggend Inkl. afloop: Eindformaat: 430 x 110 mm 420 x 100 mm DRUKWERKDISCOUNTER.COM de goedkoopste leverancier van Nederland! Positionering en stand Folders svp plano (opmaak met pagina s

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Van beeldscherm tot output

Van beeldscherm tot output Van beeldscherm tot output Uw grafische specialist en partner Grafinex ondersteunt de grafimedia industrie met een breed spectrum aan diensten en producten. Met deskundig advies en oplossingen op maat.

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Programma van toetsing Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we een nieuw programma van toetsing ontworpen. We zijn afgestapt van

Nadere informatie

januari 2008, versie 1.1 Aanleverspecificaties Digitale bestanden

januari 2008, versie 1.1 Aanleverspecificaties Digitale bestanden Aanleverspecificaties Digitale bestanden Digitaal aanleveren bij Drukkerij Loor B.V. Bijgaand geven wij u wat tips en adviezen om zoveel mogelijk problemen te voorkomen bij de aanlevering van digitale

Nadere informatie

CURSUS DIGITAAL ATELIER Photoshop/ Illustrator/ Indesign

CURSUS DIGITAAL ATELIER Photoshop/ Illustrator/ Indesign CURSUS DIGITAAL ATELIER Photoshop/ Illustrator/ Indesign EEN DOCUMENT DRUKKLAAR MAKEN A. Waar moet ik absoluut op letten? B. Hoe doe ik dit? 3. Een preflight pakket maken in Indesign 4. Drukklare PDF maken

Nadere informatie

Knelpunten en praktische richtlijnen

Knelpunten en praktische richtlijnen Knelpunten en praktische richtlijnen Erik Koldenhof Koldenhof Grafimedia Expertise Problematiek en kernpunten Ondanks gebruik van ICC toch onvoorspelbaar kleurgedrag Partijen presenteren verschillende

Nadere informatie

BESTANDEN AANLEVEREN - 1 -

BESTANDEN AANLEVEREN - 1 - BESTANDEN AANLEVEREN - 1 - AANDACHTSPUNTEN BIJ DE OPMAAK VAN EEN DOCUMENT * Het document dient in het juiste formaat te worden opgemaakt. De juiste formaten kunt u hieronder vinden. COMET Plano 830 mm

Nadere informatie

Nederlandse handleiding + FTP toegang Eisen digitaal aanleveren t.b.v. CTP en Digitale proef

Nederlandse handleiding + FTP toegang Eisen digitaal aanleveren t.b.v. CTP en Digitale proef Nederlandse handleiding + FTP toegang Eisen digitaal aanleveren t.b.v. CTP en Digitale proef Inleiding Smurfitkappazedek is een moderne verpakkingsdrukker, die werkt naar de ISO 12647-2 norm. Wat willen

Nadere informatie

OPDRACHTKAART. Thema: Multimedia. Het multimedia productieproces 3. De uitvoering MM-02-06-01

OPDRACHTKAART. Thema: Multimedia. Het multimedia productieproces 3. De uitvoering MM-02-06-01 OPDRACHTKAART MM-02-06-01 De uitvoering Voorkennis: Je hebt multimedia-opdrachten 1 tot en met 5 (MM-02-01 t/m MM-02-05) afgerond. Je kunt met behulp van multimedia-software, zoals bijvoorbeeld Macromedia

Nadere informatie

De breedte van het bestand voor het omslag wordt 343 mm en de hoogte is 246 mm. De rug van het boek is 11 mm.

De breedte van het bestand voor het omslag wordt 343 mm en de hoogte is 246 mm. De rug van het boek is 11 mm. Omslag opmaken in Word Open een nieuw bestand en ga naar Paginaindeling / Pagina instelling / Tab Marges. En geef de onderstaande waarden in: Boven: Onder: Binnenkant: Buitenkant: Rugmarge: Afdrukbestand:

Nadere informatie

Het nieuwe coac t nieuwe hen coachen

Het nieuwe coac t nieuwe hen coachen Het nieuwe coachen Wat is de aanleiding voor ViZi-coaching? Competenties roepen doorgaans veel ruis en miscommunicatie op. De leerling en docent herkennen vaak de talige beschrijving van bijvoorbeeld ethisch

Nadere informatie

Digitale vaardigheden basis

Digitale vaardigheden basis Keuzedeel mbo Digitale vaardigheden basis gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0022 Penvoerder: Sectorkamer ICT en creatieve industrie Gevalideerd door: sectorkamer ICT en creatieve industrie

Nadere informatie

September 2013, versie 1.5. Aanleverspecificaties Digitale bestanden

September 2013, versie 1.5. Aanleverspecificaties Digitale bestanden Aanleverspecificaties Digitale bestanden Digitaal aanleveren bij Drukkerij Loor B.V. Bijgaand geven wij u wat tips en adviezen om zoveel mogelijk problemen te voorkomen bij de aanlevering van digitale

Nadere informatie

Aanleverstandaards in grootformaat

Aanleverstandaards in grootformaat Aanleverstandaards in grootformaat Bedrijfseigen standaards in LFP voeren de boventoon Herman Hartman Consultant & hoofdredacteur SignPro Benelux Situatie LFP aanlevering vijf jaar terug: PDF normen binnen

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden -

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - 1.a. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover

Nadere informatie

Masterclass Colormanagement Transparantie. Deze masterclass wordt verzorgd door: Johan Kerver. Adobe Certified Instructor - Print Specialist

Masterclass Colormanagement Transparantie. Deze masterclass wordt verzorgd door: Johan Kerver. Adobe Certified Instructor - Print Specialist Deze masterclass wordt verzorgd door: Johan Kerver Adobe Certified Instructor - Print Specialist Directeur The b.v. Eindhoven www.result.builders.nl 1 Certified Training Centre AURAIA DM-screening 2 Waarom

Nadere informatie

Werkbladen Grafische Techniek Grafische theorie: Project 2

Werkbladen Grafische Techniek Grafische theorie: Project 2 Werkbladen Grafische Techniek Grafische theorie: Project 2 Beste GV2R-leerlingen Voor je ligt het eerste deel van het werkboek grafische theorie. Totaal krijg je 2 van deze werkboekjes, namelijk bij project

Nadere informatie

Handleiding Workspace (basis) Codename Future

Handleiding Workspace (basis) Codename Future Handleiding Workspace (basis) Codename Future Handleiding Workspace Codename Future_Basis 1 Inhoudsopgave I. Inleiding... 3 II. Functionaliteitenoverzicht Workspace... 4 III. Leerlingen aan het werk...

Nadere informatie

Deel-PTA voor twee vakken

Deel-PTA voor twee vakken Deel-PTA voor twee vakken Let op: dit PTA voor het deelvak audiovisuele vormgeving telt mee bij 2 hoofdvakken: bij het hoofdvak grafimedia en het vak kunstvakken II beeldend. In dit PTA wordt in afzonderlijke

Nadere informatie

aanleverspecificaties

aanleverspecificaties aanleverspecificaties In dit boekje geven wij u enkele adviezen zodat u perfecte bestanden kan samenstellen, zodat wij snel en foutloos uw speelkaarten kunnen produceren. maatvoering standaard speelkaart

Nadere informatie

Kleurbeheer Blad 2 : Wat is kleur? CIE spectrale gevoeligheid kegeltjes RGB

Kleurbeheer Blad 2 : Wat is kleur? CIE spectrale gevoeligheid kegeltjes RGB Kleurbeheer Blad 2 : Wat is kleur? Kleur is een moeilijke materie. Als we in de natuur rondwandelen zien we de mooiste kleuren, maar erover communiceren is een probleem. Dat probleem is overigens van alle

Nadere informatie

PTA informatietechnologie GL en TL Bohemen Houtrust Statenkwartier cohort

PTA informatietechnologie GL en TL Bohemen Houtrust Statenkwartier cohort Inleiding PTA informatietechnologie GL en TL Bohemen Houtrust Statenkwartier cohort 6-7-8 Het vak informatietechnologie (voorheen ITTL) kent geen centraal schriftelijk examen. Informatietechnologie kent

Nadere informatie

Onderwijs en ICT Beleidsplan

Onderwijs en ICT Beleidsplan Onderwijs en ICT Beleidsplan Periode: 2017 - School: Schoolleider: Proces eigenaar van het ICT beleid: Is er een gedragen teambesluit: Versie: Id Beleidsterrein / onderdeel Mogelijke deelvragen Inhoud

Nadere informatie

interactief pdf DTP N2

interactief pdf DTP N2 1 interactief pdf DTP N2 Het Rijksmuseum heeft een nieuw gebouw geopend. Daar is nog niks over bekend. Aan jou de uitdaging om via een interactief PDF dit deel van het museum onder de aandacht te brengen.

Nadere informatie

The Courseware Company BV Postbus 394 3500 AJ UTRECHT Tel: 030 2399 090 Fax: 030 2399 091 www.courseware.nl BTW: 80.63.88.407.B.

The Courseware Company BV Postbus 394 3500 AJ UTRECHT Tel: 030 2399 090 Fax: 030 2399 091 www.courseware.nl BTW: 80.63.88.407.B. Articulate Studio 13 PRO Algemeen Maak snel e-learningmodules, quizzen en andere interactieve content met een auteurstool waarmee je meteen aan de slag kunt! Onderdelen Studio PRO Articulate Studio PRO

Nadere informatie

Overzicht modulefiches Webdesigner

Overzicht modulefiches Webdesigner Overzicht modulefiches Webdesigner Inhoud TSO 3 Websiteproductie 1... 2 TSO 3 Websiteproductie 2... 3 TSO 3 Project webdesign... 4 TSO 3 Digitale beeldverwerking... 5 Digitale beeldverwerking 1... 5 Interfacedesign...

Nadere informatie

Kleursystemen. Gezeur met kleur? Erik Koldenhof Koldenhof Grafimedia Expertise Copyright 2008

Kleursystemen. Gezeur met kleur? Erik Koldenhof Koldenhof Grafimedia Expertise Copyright 2008 Gezeur met kleur? 1 Kleurgebruik is essentieel voor de communicatie industrie. Welke kleursystemen worden gebruikt en wat zijn hun toepassingen? 2 What You See Is Not What You Feel 3 Optische illusie #1

Nadere informatie

Overzicht competenties Schrijven

Overzicht competenties Schrijven Overzicht competenties Schrijven Inleiding De insteek bij alle hbo-opleidingen is om in de komende jaren een competentiegerichte aanpak te gaan hanteren. De bedoeling daarbij is om onder andere de student

Nadere informatie

toets kleurenleer toets kleurenleer toets kleurenleer

toets kleurenleer toets kleurenleer toets kleurenleer cor haima toets kleurenleer toets kleurenleer toets kleurenleer Inleiding In deze opdracht worden opdrachten gegeven naar aanleiding van de cd-rom Basiskleur van het GOC. Getracht is zoveel mogelijk te

Nadere informatie