Thema Categorie/kernconcept Omschrijving van de categorie Opmerking 1. Werken met Grafische presentatieprogramma s

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thema Categorie/kernconcept Omschrijving van de categorie Opmerking 1. Werken met Grafische presentatieprogramma s"

Transcriptie

1 Kennisbasis Grafimedia 15 oktober 2009 Thema Categorie/kernconcept Omschrijving van de categorie Opmerking 1. Werken met Grafische presentatieprogramma s 1.1 Het maken van een presentatie met behulp van bestaande programma s Studenten moeten inzicht krijgen van het gebruik van presentaties in het onderwijs. Alsmede de verschillende Workshop presenteren mogelijkheden van de presentatievormen die gebruikt kunnen worden binnen het onderwijs, met name de interactie naar de leerlingen is een van de onderdelen. 1.2 Diamodellen Binnen de presentatieprogramma s zijn er keuzes voor het werken met diamodellen of templates, de student weet welke vorm hij kiest en kan hier een onderbouwing voor geven 1.3 muziek/geluidsfragmenten Binnen presentaties is het mogelijk om geluids en of muziek bestanden in te voegen. De student heeft kennis van geluids/muziekbestanden en kan deze bestanden implementeren in een presentatie 1.4 animated GIF bestanden De presentaties kunnen worden ondersteund door animatie en of GIF bestanden Hiervoor heeft de student kennis van. - GIF bestanden - Animaties - Relatie tussen GIFF en animaties - Invoegen van bestanden - Gebruik en toepassing van de bestanden 1.5 Koppeling van animatie aan tekst en objecten Het gebruik van animatie kan op verschuillende manieren, de student kan de animatie koppelen aan verschillende tekst en of objecten 1.6 Actieknoppen en hyperlinks Binnen een presentatie is het mogelijk om bijvoorbeeld het werken met keuze menu s hierbij kan er binnen de presentatie gewerkt worden met verschillende niveaus. De student heeft inzicht in werken met keuzemenu s en hyperlinks Kennisbasis Grafimedia Pagina

2 Thema Categorie/kernconcept Omschrijving van de categorie Opmerking 2. Grafimedia Branche 2.1 Overzicht van de totale Grafimedia Branche De grafimedia is een branche met veel verschillende beroepen en disciplines de student moet aan kunnen geven hoe de branche organisatie in elkaar steekt en deze informatie toegankelijk maken voor leerlingen Trend rapport, Grafimedia in cijfers 2.2 Inzicht in de verschillende beroepen binnen de Branche 2.3 Ontwikkelingen binnen de Grafimedia Branche 2.4 Inzicht in de cijfers binnen de Branche 2.5 Inzicht in de verschillende opleidingsmogelijkheden binnen de grafimedia Branche 2.6 Inzicht in de werkgelegenheid binnen de Grafimedia Branche De student moet kunnen verklaren en interpreteren hoe de kwalificatie structuur binnen de Grafimedia branche is opgebouwd. De ontwikkelingen binnen de branche gaan erg snel mede door de automatisering en de ICT verdwijnen beroepen en komen er nieuwe werkzaamheden/ functies bij. De student moet inzicht hebben in de consequenties van deze veranderingen binnen de Grafimedia Branche Jaarlijks komt er van het KVGO een overzicht van de omzetcijfers binnen de Branche de student moet deze cijfers kunnen toelichten Er zijn veel opleidingsmogelijkheden binnen de Branche, de student moet duidelijk kunnen maken welke opleidingsrichting een leerling het beste kan kiezen en welke mogelijkheden deze keuze met zich meebrengt Een student moet inzicht hebben in de werkgelegenheid om op deze werkgelegenheid binnen de Grafimedia sector om leerlingen hiervan op de hoogte te brengen Kennisbasis Grafimedia Pagina

3 Thema Categorie/kernconcept Omschrijving van de categorie Opmerking 3. Grafimedia Techniek Typografie 3.1 Typografie Typografie is de basis om boodschappen goed over te brengen het is een van de grondbeginselen van de Grafimedia. De student heeft kennis van Vormen van letters - de letter - de vormen - Typografische maatsystemen - Lettertypes en classificatie - Ethische eigenschappen - Opgemaakte teksten 3.2 Typografische Vormgeving Naast de letters is het vormgeven van groot belang. Hierbij zijn de basisbegrippen belangrijk. Naast de basisbegrippen moet de student inzicht hebben in: - vormen van pagina s - systeemtypografie - vormgevingselementen - communicatieve eigenschappen - productgerichte vormgeving 3.3 gebruik van kleur Bij het juist brengen van en boodschap is kleurgebruik een van de manieren om een boodschap aanspreekbaar te maken. De student heeft inzicht in het verschillend kleurgebruik binnen de typografie - kleurgebruik - contrasten - kleurtoepassingen - invloedsfactoren 3.4 Beeldschermtypografie Beeldschermen zijn een heel ander medium dan papier. De student heeft inzicht in: - verschil tussen beeldscherm/papier - contrast in relatie tot kwaliteit - opbouw van een letter - resolutie dpi Kennisbasis Grafimedia Pagina

4 - eisen die worden gesteld - toepassingsmogelijkheden - speciale beeldschermletters Thema Categorie/kernconcept Omschrijving van de categorie opmerking 4 Grafimedia techniek Kleurenleer 4.1 Het begrip licht De student kan uitleggen dat Elektromagnetische golven de basis zijn voor lichtenergie, dat golfbewegingen van het licht wordt weegegeven in een frequentie. Dat elektromagnetische golfen deel uit maken van het elektromagnetische spectrum in dat door de zon wordt uitgezonden. Dat het zichtbare licht slechts een klein deel is van het totale spectrum. En dat de golflengte varieert van 380 tot 760nm DVD Kleurenleer 4.2 Het begrip kleur Een student kan verklaren hoe kleuren ontstaan. Hij kan verklaren hoe het spectrum ontstaat. De student heeft inzicht in het waarnemen van kleuren en aangeven in welke gebieden dit is ingedeeld. - breking van licht - werking van een prisma - reflectie van het witte licht 4.3 Absorptie en reflectie Een student kan verklaren de functie van: - absorptie - reflectie - licht - het oog Daarnaast kan de student verklaren welke samenhang hierbij een rol speelt Kennisbasis Grafimedia Pagina

5 4.4 Werking van het oog De student kan de werking van het oog verklaren met name op: - de functie van het netvlies - de gevoelige cellen in het oog - kegeltjes - staafjes - functie van pigmenten - zichtgebied 4.5 Kleur menging De student kan aangeven hoe kleurmening tot stand komt, hij kan daarbij verklaren: - de primaire licht kleuren - de primaire inktkleuren - auditieve kleurmenging - subtractieve kleurmening 4.6 Eigenschappen van inkt De student heeft inzicht in de verschillende eigenschappen van inkt en de invloed hiervan bij het zien van kleuren. - transparantie - dekkend - kleurtoon - helderheid - verzadiging - complementaire kleuren Thema Categorie/kernconcept Omschrijving van de categorie opmerking 5 Arbo en Milieu 5.1 wetgeving De student heeft kennis en inzicht in de arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu in de Grafimedia branche. Workshop Arbo/Milieu - arbo wet - verantwoordelijkheid - rechten en plichten - RI&E Kennisbasis Grafimedia Pagina

6 5.2 Veiligheid De student heeft inzicht in de veiligheidseisen binnen de arbo wetgeving. mbt risico s - mechanisch - elektrisch - thermisch - chemisch - fysisch - biologisch En de verschillende soorten gevaren die hierbij kunnen optreden. 5.3 Gezondheid De student heeft kennis en inzicht in de gezondheidsrisico s op de werkplek Gezondheidsrisico s zijn : - blootstelling aan schadelijke stoffen - blootstelling aan grote temperatuursverschillen - gehoorschade door lawaai, - rug klachten door te zware belasting - overspannenheid door te zware werkdruk. 5.4 Welzijn De student heeft inzicht in de verschillende aspecten voor het welzijn van de werknemers. Elementen die invloed hebben op het welzijn van werknemers zijn - de inrichting van de werkplek - temperatuur,licht - het werken naar eigen inzicht - de vakbekwaamheid - de voorziening binnen het bedrijf Alle aspecten rond de arbo zijn er met name ook op gericht om het ziekteverzuim terug te dringen. De grafimedia branche heeft daar zelfs een convenant voor afgesloten. Kennisbasis Grafimedia Pagina

7 5.5 Risico inventarisatie & evaluatie De student heeft kennis en inzicht in de verschillende aspecten van een risico-inventarisatie en evaluatie - inventariseren van de risico s - analyseren van de risico s - vergelijking van de risico s met de norm - pstellen van een plan van aanpak - RI&E Grafimedia 5.6 Plan van aanpak De student heeft inzicht in een plan van aanpak, waarin wordt aangegeven op welke wijze de risico s beheerst zullen worden en welk tijdspad daarbij wordt gehanteerd. 5.7 Milieu De student heeft inzicht en kennis van milieu eisen die worden gesteld door de overheid of Grafimedia branche.. Bij milieuverontreiniging kunnen we drie soorten onderscheiden - bodemverontreiniging - luchtverontreiniging - waterverontreiniging In de grafimedia branche wordt veel gewerkt met oplosmiddelen en vluchtige stoffen en chemicaliën om ervoor te zorgen dat de verontreiniging beperkt blijf zijn hier over milieu afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in conventen. De student heeft kennis van deze afspraken Convenant vluchtige stoffen van de Grafimedia Thema Categorie/kernconcept Omschrijving van de categorie opmerking 6. Vakdidactiek Competentiegericht onderwijs Competenties, kwalificatie structuur 6.2 Leeromgeving Doel, functie en inrichting van praktijklokalen, wetgeving, inventaris, risicoanalyse, ontruimingsplan Kennisbasis Grafimedia Pagina

8 6.3 Leergebieden Relaties tussen vakken leggen, werkplekkenstructuur 6.4 Leerinhouden Analyseren van leerinhouden, cases ontwikkelen in competentie gericht onderwijs 6.5 Methoden Bestaande methoden analyseren, lessen ontwerpen, - uitvoeren, -evalueren (formatief en summatief) 6.6 Onderzoek Opzetten, uitvoeren en analyseren van systematisch onderzoek van bestaande technieken en/of bereidingswijzen; variaties ontwerpen in bereidingsschema s, technieken plannen Kennisbasis Grafimedia Thema Categorie/kernconcept Omschrijving van de categorie opmerking 1. Ontwerpen / Vormgeven 1.1 Grondbeginselen Grafische vormgeving is het visueel vormgeven van ideeën in verschillende media, met als doel om mensen iets mee te delen. Dit vereist de inzet van zowel artistieke als technische vaardigheden. Bij grafische vormgeving wordt zowel visuele expressie als creativiteit nagestreefd in de presentatie van tekst en afbeeldingen. De student heeft kennis en inzicht in de grondbeginselen van het ontwerpen en vormgeven 1.2 Ideeën ontwikkelen Het werken met een mood board of prikbord brengt het denkproces op gang en zal vaak een grote bijdrage leveren aan het ontwikkelen van het uiteindelijke ontwerp. De student kan het denkproces op gang zetten met behulp van verschuillende technieken: - brainstoming - mindmapping - moodboard 1.3 ideeën visualiseren Vaak worden ideeën eerst op papier gezet dmv schetsten. Grafisch Ontwerpen het nieuwe handboek voor visuele communicatie Kennisbasis Grafimedia Pagina

9 Hierbij zal er in eerste instantie ruwe invallen worden geschetst. Hierna zal er worden gekozen voor een concept. Uiteindelijk moet deze visualisatie leiden tot een ontwerpschets. De student kan dmv van schetsen concepten opstellen. 1.4 Ontwerpprogramma s De ontwerper/vormgever heeft de keuze uit verschillende software programma s om zijn ontwerp verder uit te werken en op te maken.de student heeft kennis van de relevante softwarepakketten oa. - Adobe,Photoshop, illustrator en InDesign. - Macromedia, Freehand en Dreamwever. Voor het opmaken wordt binnen de grafimedia branche ook veel gebruik gemaakt van Quark XPress. Ook is er veel sofware voor webdesign en zijn er animatieprogramma s De student heeft inzicht in de verschillende relevante programma s., en kan een vertaling maken naar de inzet van de verschillende softwarepakketten. 1.5 Opmaak Als een ontwerp klaar is voor de opmaak zal er gekeken moeten worden naar het formaat het stramien en de marges. Met de basisindeling wordt structuur en orde aangebracht in het ontwerp De student heeft kennis en inzicht in - vlakverdeling - wit marge - opmaak - bruto/netto formaat 1.6 Opmaakstijlen De opmaak kent twee basisstijlen de symmetrische en de asymmetrische en de integratie van beide stijlen. De student heeft inzicht in de verschillen tussen deze opmaakstijlen, en kan deze interpreteren Kennisbasis Grafimedia Pagina

10 Thema Categorie/kernconcept Omschrijving van de categorie opmerking 2. Grafimedia productie 2.1 Voorbereiding Werkinstructie voorafgaand aan de productie moet voldoen aan voorwaarden. De student heeft inzicht in de onderstaande aanlevervoorwaarden Het nieuwe Productiehandboek - Tekst aangeleverd, - fonts, - beeldmateriaal - lay-out. Ook zijn er software programma s die deze controle uitvoeren. Flight check en Pitsstop zijn twee van deze systemen. De student moet kennis hebben van deze bovenstaande of andere relevante programma s 2.2 Keuze in productie Er zijn diverse mogelijkheden voor de productie. Keuzes kunnen gemaakt worden uit conventionele print, digitale print., database, DVD of webproducties. Al deze verschillende productievormen kennen een eigen weg voor de klaarmaken van het ontwerp voor het produceren. De student moet inzicht hebben in de verschillende productiewijze met de daarbij horende procedures. 2.3 Nieuwe media Internet in combinatie met de groeiende breedbandverbinding heeft een grote invloed op de gedrukte media. Met name de mobile technologie speelt een belangrijke rol. Nieuws en andere informatie die via de mobile telefoon naar de gebruikers wordt gezonden. E-Books zijn digitale boeken die een groot gebruikersgemak hebben en worden steeds beter. De student moet kennis en inzicht hebben in de nieuwe media en weten welke invloed deze heeft op de Grafimedia. Kennisbasis Grafimedia Pagina

11 2.4 Afwerking Een printproductie zal uiteindelijk moeten worden afgewerkt om het naar de consument te distribueren. Vouwen, snijden binden vergaren en verzamelen zijn de meest voorkomende afwerkingprocedures. De student moet kennis en inzicht hebben in de verschillende afwerkingprocessen Thema Categorie/kernconcept Omschrijving van de categorie opmerking 3. Colormanagement 3.1 Voorspelbaarheid van kleuren Om te kunnen voorspellen hoe een kleur er uit gaat zien in een print- of webproductie moet er zicht zijn op de gedragingen van de verschillende apparaten zoals camera, scannes,beeldschermen, printer en drukpersen. De student heeft inzicht in de voorspelbaarheid van kleuren in de verschillende uitingen. Workshop Colormanagement 3.2 Kleurruimte Kleurruimte is voor velen een abstract begrip maar wel precies hetgeen waar bij color- management om draait. We kunnen kleurruimte ook zien als kleurbereik. De kleurruimte word vastgelegd in een waarde CIE-Lab. Dit is een beschrijving van het menselijk oog kan zien vastgelegd in absolute waardes en dus apparaat onafhankelijk. De student heeft kennis van de CIE-Lab waardes. 3.3 RGB Stuur hetzelfde RGB signaal naar twee verschillende monitoren er de kleur zal verschillend zijn. De reden hiervan is dat RGB geen kleur beschrijft maar een mengverhouding voor de beeldbuis is.de student heet kennis en inzicht in de opbouw van een RGB signaal. 3.4 CMTK CMYK zegt iets over de mengverhouding van inkt die worden opgebracht, maar nog niets over de kleur. Ook hier geldt we willen weten wat en bepaalde CMYK waarde op een specifiek papier op een specifieke Kennisbasis Grafimedia Pagina

12 printer/pers gegenereerd. Hiervoor zullen vaak omzetting moeten worden gedaan. De software in computers regelt dit allemaal voor ons. De student heeft kennis en inzicht in de verschillende instellingen die moeten worden gedaan mbt het kalibreren van het beeldscherm en het instellen van kleurprofielen. 3.5 ICC profielen Het International Color Consortium ICC heeft een standaard vastgelegd waarin precies beschreven staat hoe een kleurprofiel moet worden opgebouwd. Een ICC profiel geeft aan welke kleurruimte een apparaat heeft en hoe die kleuren gemaakt worden. Anders gezegd welke waarden in RGB of CMYK zorgen voor welke kleuren. Deze kleuren worden vastgelegd in de Lab-ruimte, De student heeft inzicht in de verschillende ICC profielen. Thema Categorie/kernconcept Omschrijving van de categorie opmerking 4. Interactieve media 4.1 interactieve media Internet in combinatie van het groeiende gebruik van breedband verbindingen heeft een grote invloed in de Grafimedia Ook de oude media hebben hierdoor een andere werkwijze gekregen. De student heeft inzicht in de nieuwe media en de gevolgen hiervoor binnen de Grafimedia. Workshop Internet in het onderwijs. Workshop Games in het onderwijs 4.2 De rol van interactieve media in het onderwijs De rol van de interactieve media binnen het onderwijs staat nog in de kinderschoenen maar is bijna niet meer weg te denken. Interactieve software gaat de lesboeken vervangen. Het digitale schoolbord doet zijn intrede. En de serious games zorgen voor een andere manier van competenties verwerven. De student heeft inzicht in de veranderende rol van de interactieve media binnen het onderwijs Kennisbasis Grafimedia Pagina

13 4.3 Games in het onderwijs Games bieden het onderwijs volgens verschillende onderzoeken zeker mogelijkheden. Daarbij wijzen zij onder andere op ondersteuning bij het aanleren van complexe vaardigheden waarbij samenwerking tussen leerenden essentieel is. Andere voordelen zijn de aansluiting bij de ervaringswereld van de huidige generatie leerlingen en de mogelijkheid om veilig en goedkoop te experimenteren. De student heeft inzicht van de mogelijkheden van de serious games binnen het onderwijs Thema Categorie/kernconcept Omschrijving van de categorie opmerking 5.Bedrijfskunde 5.1 Processen in een bedrijf Een organisatie is een geheel van verschillende processen, hoe verhouden die processen zich tot elkaar en hoe kunnen zij een geheel vormen. Processtroomschema s geven een goed beeld hoe de organisatie is opgebouwd. Daarnaast is het een zeer bruikbaar systeem om processen aan te sturen. De student heeft kennis en inzicht in bedrijfsprocessen en hun samenhang hiertussen. Workshop Bedrijfskunde 5.2 organisatiestructuren Elke organisatie zal zijn identieke organisatie schema hebben. Er zijn echter drie basisvormen waaruit alle organisatieschema s zijn opgebouwd. Deze organogrammen geven aan hoe de verantwoordelijkheden binnen een organisatie zijn vastgelegd. Ook maakt het duidelijk welke communicatie structuur er wordt gevoerd. De student heeft kennis en inzicht in de verschillende organisatiestructuren en kan deze toelichten 5.3 Management Binnen de organisatie zal er sturing moeten worden gegeven aan de mensen die er werken. Het management van een organisatie zal zich bezig houden met plannen, organiseren, delegeren en het coachen van de Kennisbasis Grafimedia Pagina

14 medewerkers. Om op deze wijze het beleid om te zetten in operationele doelen. De student heeft kennis en inzicht in verschillende management technieken. 5.4 Marketing Kort gezegd bestaat marketing uit alle activiteiten die erop gericht zijn om de koper en verkoper dichter bij elkaar te brengen. De middelen die marketing daarvoor kan gebruiken zijn de technieken kort samengevat met de 5 p s namelijk: 1. Product 2. Prijs 3. Promotie 4. Plaats 5. Personeel Een marketingplan wordt afgeleid van de andere plannen die een organisatie maakt. Uiteindelijk wordt het jaarplan van een bedrijfsonderdeel uitgewerkt in marketingplannen per Product - Markt - technologie Combinatie (PMC). Kenmerkend voor zo n PMC is dat het gaat om een homogene deelmarkt die met een apart marketingprogramma (de 5 p s) wordt benaderd. De student heeft inzicht in de verschillende marketingtechnieken en kan een marketing plan toelichten die gericht is op en PMC 5.5 Communicatie Op welke wijze wordt er binnen organisatie gecommuniceerd, heerst er een vergadercultuur, worden er veel ad-hoc zaken besproken, worden alle afspraken vastgelegd, is er een goede basis voor werkoverleg, welke cultuur heerst er binnen de organisatie? Allemaal facetten die de communicatie bepalen. Aangezien de communicatie nog steeds zorgt voor 70% van de problemen binnen organisaties is het van groot belang hier goed zicht op te hebben. De student heeft inzicht in de verschillende communicatie vaardigheden Kennisbasis Grafimedia Pagina

15 5.6 Financiën Vaste-, variabele kosten constante kosten kostprijsberekening, resultaat break-even analyse zijn allemaal zaken die moeten worden berekend wil de organisatie een heldere kostprijs kunnen calculeren. Naast deze kostenberekening zijn er ook verschillende financiële kengetallen om de positie van een bedrijf vast te stellen. - Current ratio - Quick ratio - REV - RTV - Winstmarge - Omzetsnelheid De student heeft inzicht in de kostenstructuur van een organisatie en kan de financiële kengetallen interpreteren. Kennisbasis Grafimedia Thema Categorie/kernconcept Omschrijving van de categorie opmerking 1. Digtaliseren/digitale workflow 1.1 digitale workflow Deze term omschrijft het gehele digitale productieproces. Het begint met het digitaliseren van beeld en tekst en eindigt met het eindproduct. De student heeft inzicht in het aanleveren van digitaal materiaal en bestandsformaten 1.2 aanleveren digitaal materiaal Het aanleveren van digitaal materiaal is van groot belang bij een digitale workflow. Om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen wordt hier veel aandacht aan besteed. De bestanden moeten compleet zijn, voorzien van de juiste fonts, en de juiste resolutie voor het beeldmateriaal. Verschillende software pakketten zorgen voor een goede controle hierop. - Preflight - Pitsstop Kennisbasis Grafimedia Pagina

16 De student heeft kennis en inzicht in de aanlevereisen voor een digitale workflow 1.3 bestandsformaten Het aanleveren van verkeerde bestandsformaten kunnen voor grote problemen zorgen in het verwerken hiervan. De student heeft kennis en inzicht in de volgende bestandsformaten; -DCS -EPS -GIF -Jpeg -PDF/ cpdf -Postscript -TIFF -JDF 1.4 Digitaal toetsen Een van de grote voordelen van digitale (online) toetsing, boven het afnemen van toetsen op papier, is dat studenten anytime en anywhere uitgedaagd kunnen worden om te leren. Studenten krijgen via de computer direct een beoordeling voor hun toets, zonder tussenkomst van een docent. Ook goede feedback kan automatisch gegeven worden. Dat is prettig en leerzaam voor de student en scheelt de docent nakijktijd. Door gebruik te maken van verschillende vraagvormen en toevoeging van afbeeldingen, video of simulaties kan een heel nieuw terrein van toetsvragen en toetsen worden aangeboden aan leerlingen. De student heeft inzicht in verschillen digitale toetssystemen en kan deze gebruiken Dit onderdeel toetsen op relevantie. Door de invoering van het competentiegerichte onderwijs ontstaat er een andere wijze van toetsen Thema Categorie/kernconcept Omschrijving van de categorie 2.Datverwerking 2.1 Database Alle gegevens moeten worden opgeslagen in een database. Een database is de uitgangspositie voor elk Grafimedia bedrijf. De gedigitaliseerde content zal vanuit deze database kunnen worden gebruikt voor Kennisbasis Grafimedia Pagina

17 verschillende uitingen. De student heeft kennis en inzicht in de werking van een database. 2.2 Dataverwerking Deze stap binnen de digitale workflow omvat - de preflight-controle. - de kleurcorrectie - proevencontrole - impositie - het RIPen - het cpdf - en JDF - Crossmedia alsmede het uitwissen van de digitale bestanden middel XML technologie. De student heeft kennis en inzicht in de dataverwerking van het digitale workflow Thema Categorie/kernconcept Omschrijving van de categorie 3.Workflow management 3.1 Doel en functie van workflow s Een flowchart is een grafische representatie van alle activiteiten in een proces, en wordt gemaakt met behulp van symbolen. Deze symbolen hebben een gestandaardiseerde betekenis. Door het gebruik van deze symbolen zijn flowcharts makkelijk te interpreteren. De student heeft inzicht en kennis van het opzetten van workflows En kan het doel en functie hiervan verklaren Workshop Workflowmanagement 3.2 Processen omzetten in workflow s De student kan werkprocessen omzetten in een, procesflowchart of een procesbeschrijvende flowchart 3.3 Beheersing van workflow s De student kan de flowchart analyseren en voorstellen doen voor verbetering opdat de processen beter kunnen worden beheerst Thema Categorie/kernconcept Omschrijving van de categorie Kennisbasis Grafimedia Pagina

18 4. Vakdidactiek Vakdidactiek 4.2 Competentiegericht onderwijs Competenties, kwalificatie structuur 4.3 Leeromgeving Doel, functie en inrichting van praktijklokalen, wetgeving, inventaris, risicoanalyse, ontruimingsplan 4.4 Leergebieden Relaties tussen vakken leggen, werkplekkenstructuur 4.5 Leerinhouden Analyseren van leerinhouden, cases ontwikkelen in competentie gericht onderwijs 4.6 Methoden Bestaande methoden analyseren, lessen ontwerpen, - uitvoeren, -evalueren (formatief en summatief) 4.7 Onderzoek Opzetten, uitvoeren en analyseren van systematisch onderzoek van bestaande technieken en/of bereidingswijzen; variaties ontwerpen in bereidingsschema s, technieken plannen 4.8 Stappenplan Opzetten stappenplannen van motorische vaardigheden 4.9 Practicum Plaats en functie van practica, opzetten, organiseren, uitvoeren en evalueren van een onderzoekspracticum voor vmbo en/of mbo 4.10 Coaching Ontwerpen van ontwikkelingsopdrachten voor leerlingen 4.11 Beoordelen Door summatieve en/of formatieve evaluatie ontwikkelen en uitvoeren van beoordelingen van portfolio, klassiek assessment en peer-assessment Thema Categorie/kernconcept 5.Praktijk/ 5.1 Kennisverrijking op een door de kennisverrijking binnen student zelf gekozen onderdeel van de printmedia / zijn/haar vakgebied, waarin de kennis interactieve media niet voldoende is Omschrijving van de categorie opmerking Doel van deze opdracht is dat de student de gelegenheid krijgt een studie te doen naar een onderdeel in de Grafimedia branche. Uitgangspunt is dat geen enkele student de volle breedte van de Grafimedia technieken beheerst en de ontwikkelingen daarin kent. De student bepaalt in overleg met de mentor/docent het onderwerp voor nadere studie. Kennisbasis Grafimedia Pagina

19 De student kan hierbij kijken naar kennis die hij/zij eventueel zou kunnen gebruiken voor het afstuderen! Thema Categorie/kernconcept Omschrijving van de categorie opmerking 6. Bedrijfsstage binnen de printmedia / interactieve media 6.1 werkervaring opdoen middels een werkstage Hoe langer een docent in het onderwijs werkt en hoe meer uren je per week maakt, hoe moeilijker het is om de vakkennis up-to-date te houden. Zeker in dit enorm innovatieve vakgebied! Doe een bedrijfsstage van tenminste 5 werkdagen in een bedrijf in de printmedia of interactieve media. De student kan hierbij denken aan: - Een vakgebied dat nog relatief onbekend is maar waarin wel les wordt gegeven of gaat geven; - Een vakgebied dat wel goed bekent is maar wilt - onderzoeken of er nieuwe ontwikkelingen zijn; - Checken of het lesmateriaal nog wel voldoet; - Het leggen van contacten voor bedrijfsbezoeken - met leerlingen Thema Categorie/kernconcept Omschrijving van de categorie opmerking 7. Research evt in combinatie met afstudeeropdracht 7.1 Zelfstandig een keuze maken binnen het onderwijs concept voor het uitwerken van een project. De keuze kan ook voortkomen uit de kennisverrijking en/of bedrijfsstage die gevolgd is. Ook een combinatie van een project met een kennisverrijking en bedrijfsstage is mogelijk De zelfstandige keuze die de student maakt is een eerste stap naar het afstuderen. Het onderwerp wat wordt gekozen moet een relatie hebben met zijn/haar afstudeerproject. Het kan uiteenlopen van een onderzoek, aanpakken van een probleemstelling of een eigen thema dat wordt uitgewerkt. Het is de bedoeling dat de stappen uit de onderzoekslijn hierbij worden gehanteerd. Het is aan te bevelen dat het project gebruikt kan worden bij het afstuderen. Kennisbasis Grafimedia Pagina

20 Kennisbasis Grafimedia Pagina

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er Landelijke Kwalificaties MBO DTP-er Dossiercode: - Sector: Kunst, Cultuur en Media Branche: Media & Communicatiebranche Cohort: 2008-2009 Inhoudsopgave Inleiding Deel A: Beeld van de beroepengroep Deel

Nadere informatie

Media werkprocessen in de praktijk

Media werkprocessen in de praktijk Media werkprocessen in de praktijk Een praktische methode voor het organiseren van media werkprocessen Een uitgave van GOC in samenwerking met Commbizz Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Achtergrond en

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR EEN RISICO-INVENTARISATIE & -EVALUATIE (RI&E) IN DE SOCIALE WERKVOORZIENING

HANDLEIDING VOOR EEN RISICO-INVENTARISATIE & -EVALUATIE (RI&E) IN DE SOCIALE WERKVOORZIENING HANDLEIDING VOOR EEN RISICO-INVENTARISATIE & -EVALUATIE (RI&E) IN DE SOCIALE WERKVOORZIENING Servicepunt Arbo WSW, februari 2004 COLOFON De handleiding voor een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)

Nadere informatie

Aristoteles - Grieks filosoof (384 v.c. - 322 v.c.) Analysedocument case: MediaGiants 1. Inleiding 1

Aristoteles - Grieks filosoof (384 v.c. - 322 v.c.) Analysedocument case: MediaGiants 1. Inleiding 1 "Ik noem hem dapperder die zijn begeerten overwint dan hij die over zijn vijanden zegeviert; want de moeilijkste overwinning is de overwinning op zichzelf." Aristoteles - Grieks filosoof (384 v.c. - 322

Nadere informatie

2013-2014. Stageverslag. o.a: Prisma Advies Groep Event Republic Ticket Counter

2013-2014. Stageverslag. o.a: Prisma Advies Groep Event Republic Ticket Counter 1 Stageverslag Eerste stage! 2013-2014 o.a: Prisma Advies Groep Event Republic Ticket Counter Praktische informatie: De opdracht, het resultaat en wat ik heb geleerd Mediacollege Amsterdam * 1 4 8 3 9

Nadere informatie

e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT

e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT U aangeboden door IBS Nederland B.V. Auteur: A.M. van den

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Mediavormgever

Landelijke Kwalificaties MBO. Mediavormgever Landelijke Kwalificaties MBO Mediavormgever Crebonummer: 22086, 90403, 90413, 90424, 90401, 90411, 90421, 90404, 90414, 90423, 90402, 90412, 90422 Sector: Branche: Opleidingsdomein: Kunst, Cultuur en Media

Nadere informatie

Invoering E-Learning,

Invoering E-Learning, Invoering E-Learning, een leidraad Fontys Hogeschool opleiding Post HBO E-learning Juni 2009 Auteurs: Maud Leistra, ROC West Brabant Breda, Radius College Arie Oosterwijk Praktijkschool de Noordhoek Groot-Ammers

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Project 1 Politiek Mediavormgever - MultiMedia

Project 1 Politiek Mediavormgever - MultiMedia Project 1 - MultiMedia bm412pro13 Beeld & Media mmv Casusomschrijving 13022012 in het algemeen Een politieke partij richt je op om dat je een aantal zaken in de maatschappij wilt veranderen. Deze veranderingen

Nadere informatie

Vier in balans monitor 2012. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs

Vier in balans monitor 2012. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Vier in balans monitor 2012 De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 Onderwijs en ict 1.1 Onderwijs 1.2 Ict 2 Rendement en balans 2.1 Onderwijs: leren, organiseren,

Nadere informatie

Roy Derriks. Scriptie V1.3. Mobiele User Experience

Roy Derriks. Scriptie V1.3. Mobiele User Experience Roy Derriks 0799407 Scriptie V1.3 Mobiele User Experience Inhoudsopgave Hoofdstuk #1 Inleiding 1.1 Inleiding.. 4 1.2 Achtergrond informatie.. 4 1.3 Probleemstelling... 4 1.4 Doelgroep.. 5 1.5 Onderzoeksmethode...

Nadere informatie

Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group

Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: de Dutch Insurance Group Team 1 Team 2 Matthijs Bootsma 0747051 Patrick Chan 0744038

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating...

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating... Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7 4 Inschrijving, intake en toelating... 10 5 Visie op onderwijs... 11 6 Opleidingsstructuur...

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

studiegids cmd Breda 13/14 CoMMuniCation & MultiMeDia Design

studiegids cmd Breda 13/14 CoMMuniCation & MultiMeDia Design studiegids cmd Breda 13/14 CoMMuniCation & MultiMeDia Design 1 stramien_13-14_definitief.indd 1 02-07-13 16:48 stramien_13-14_definitief.indd 2 02-07-13 16:48 welkom De start van een nieuwe opleiding betekent

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology Landelijke Kwalificaties MBO Human technology Sector: Techniek Branche: Installatie, Elektrotechniek, Metaal/werktuigbouw Cohort: 2008-2009 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

SAMENVATTING sa men vat ten (ov.ww.) 1 in het kort weergeven of herhalen => recapituleren, resumeren

SAMENVATTING sa men vat ten (ov.ww.) 1 in het kort weergeven of herhalen => recapituleren, resumeren Naam: Rik Flink Student nr.: 20001700 Opleiding: Hogeschool Zuyd; Communicatie& Multimedia Design Begeleiders: Rutger Rozendal en Stef Petit Datum: 14 Juni 2004 SAMENVATTING sa men vat ten (ov.ww.) 1 in

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Human Computer Interaction (HCI) 2014 2015 handleiding

Human Computer Interaction (HCI) 2014 2015 handleiding Human Computer Interaction (HCI) 2014 2015 handleiding Human Technology Human Computer Interaction HCI Blok 1.4 4 ects Docenten Klaas Jan Mollema Peter Vossen Onderwijsvorm Werkcollege / Computerpracticum

Nadere informatie

Whitepaper. Web to print in de Cloud

Whitepaper. Web to print in de Cloud Whitepaper Web to print in de Cloud Albert Noppen en Roelof Janssen, Media Alliantie Juni 2011 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING 3 2. MARKETING RESOURCE MANAGEMENT 4 2.1 Organisaties willen meer

Nadere informatie

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Vormgeving van leerprocessen 74 Mondelinge feedback bij zelfstandig werken Interactie tussen docenten en leerlingen in het VO Yvette Sol Karel Stokking Mondelinge feedback

Nadere informatie

Hoe? Zo! Leermiddelenbeleid in het mbo

Hoe? Zo! Leermiddelenbeleid in het mbo Hoe? Zo! in het mbo Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 Inleiding Wat verstaan we onder leermiddelen(beleid)? Welke ontwikkelingen hebben een relatie met leermiddelenbeleid? Waarom leermiddelenbeleid? Met welke

Nadere informatie

Postbus 35 7030 AA Wehl 0314 682 888 info@rijnlandadvies.nl www.rijnlandadvies.nl

Postbus 35 7030 AA Wehl 0314 682 888 info@rijnlandadvies.nl www.rijnlandadvies.nl Postbus 35 7030 AA Wehl 0314 682 888 info@rijnlandadvies.nl www.rijnlandadvies.nl Hoe leren medewerkers Onderzoek naar alternatieve vormen van leren door professionals in de technische installatiebranche

Nadere informatie

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits Informatieblad Uitvoeren van interne audits sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie