Mattic Software B.V. Adres Chatelainestraat SC Almere. Telefoon , Mattic Software B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mattic Software B.V. Adres Chatelainestraat 35 1336 SC Almere. Telefoon 036 52 17 392 E-mail info@mattic.nl. 2008, Mattic Software B.V."

Transcriptie

1

2 Mattic Software B.V. Adres Chatelainestraat SC Almere Telefoon , Mattic Software B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze ook en evenmin in een retrieval system worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mattic Software B.V. Alle in dit document voorkomende voorbeelden zijn gebaseerd op fictieve persoonsgegevens. Iedere mogelijke overeenkomst met werkelijke personen berust op toeval. Hoewel deze uitgave met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaard Mattic Software B.V. geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze uitgave. Cover foto s: Sunrise Medical. Met dank aan Sunrise Medical voor het ter beschikking stellen van het fotomateriaal van de Sopur Spirit 470.

3 Inhoudsopgave Kennismaking...3 Een manier van denken...9 Rondleiding...15 Extra mogelijkheden...23 Managementinformatie...25 Marktontwikkeling en productinnovatie...29 De implementatie...33 Appendix: Technische informatie , Mattic Software B.V. 1 / 43

4 2 / , Mattic Software B.V.

5 Kennismaking TWIS is een informatiesysteem dat specifiek ontwikkeld is voor leveranciers van medische- en revalidatiehulpmiddelen. Van aanvraag, via passing en selectie, tot en met aanpassing, aflevering, service en retour halen. TWIS kent alle stappen, verdeelt taken over medewerkers en bewaakt gemaakte afspraken. De meeste automatiseringssystemen zijn in feite niet veel meer dan een luxueuze vorm van de ouderwetse kaartenbak: men registreert informatie. Bij de wat meer geavanceerde systemen is het mogelijk om aan de hand van managementinformatie delen van het traject achteraf te evalueren. Bij de ontwikkeling van TWIS, een systeem dat Workflow Management, ERP- en CRM-functionaliteit combineert, zijn we een aantal stappen verder gegaan. TWIS registreert niet alleen. TWIS kent de processen van uw bedrijf tot in de details van de werkinstructies. Hierdoor kan het totale proces niet alleen pro-actief worden bewaakt, maar zelfs worden aangestuurd. In TWIS staan beide klanten voorop: zowel de gebruiker van het hulpmiddel als de formele verstrekker van het hulpmiddel. Het stelt u in staat om de controle te houden over alle afspraken die u als "spin in het hulpmiddelen-web" maakt. Afspraken met klanten, thuiszorginstellingen, gemeenten en zorgverzekeraars, maar ook met leveranciers, indicatie-adviseurs, CIZ s en natuurlijk niet te vergeten uw medewerkers. Door managementinformatie op de werkplek kunnen medewerkers en management continu de status van de lopende aanvragen zien. Hoeveel tijd is er nog? Wat moet er nog gebeuren? Is de leverancier op tijd? Welke afspraken zijn er gemaakt? TWIS weet het antwoord, zowel voor de individuele klant als voor de aanvragen in zijn totaliteit. De basis van het systeem wordt gevormd door de contractuele afspraken met de opdrachtgevers. Zowel de financiële als de operationele kant van de gemaakte afspraken worden in het systeem vastgelegd. TWIS heeft per contract informatie over deadlines, assortimenten, standaardconfiguraties, prijslijsten en rekenmodellen. TWIS biedt u daarbij een keur aan constructies en rekenmodellen om de contracten zo flexibel mogelijk in te richten. Daarmee heeft u de zekerheid dat u met maatwerkconstructies adequaat kunt inspelen op ontwikkelingen in de markt. Het systeem zorgt ervoor dat alle informatie voor uw medewerkers zo simpel en uniform mogelijk wordt gepresenteerd. 2008, Mattic Software B.V. 3 / 43

6 De modulen van TWIS De eerste versies van TWIS zijn al sinds 1998 in gebruik. Sindsdien is het systeem voortdurend uitgebreid en vernieuwd. TWIS kent nu een vijftal hoofdmodulen: TWIS Uitleen TWIS Retail (Winkels en webwinkels) TWIS Zorgverzekeraar TWIS WMO (Voorheen WVG) TWIS Maatwerk (Maatwerk voor particulieren en instellingen) Hoog Hoog Laag Laag Uitleen Retail Zorgverzekeraar WVG Maatwerk Product complexiteit Logistieke complexiteit Schematische weergave van product versus logistieke complexiteit. Iedere module heeft haar eigen karakteristieken. Zo ligt bij de uitleen de nadruk vooral op de logistieke kant omdat het proces relatief eenvoudig is. Bij de WMO ligt de nadruk meer op advisering en orderverwerking; de complexiteit van de hulpmiddelen en aanvragen is daar immers hoger. 4 / , Mattic Software B.V.

7 TWIS Uitleen Ten opzichte van de overige modulen is het assortiment bij de uitleen het kleinst. Er is geen sprake van maatwerk. Maar omdat iedere burger in aanmerking kan komen, gaat het wel om veel verstrekkingen. Binnen deze module van TWIS draait alles dan ook om het voorraadbeheer en de logistieke afhandeling. Het systeem is zowel ontwikkeld voor de centrale registratie van orders via een callcenter als voor decentrale registratie via uitleenpunten of winkels. Een indruk van de mogelijkheden: Registratie van uitleningen, borg, verlengingen, innamen, helpdeskmeldingen, service opdrachten et cetera. Bewaking van uitleentermijnen met o.a. gefaseerde herinneringen. Automatisch gegenereerde bevoorradingsschema s voor de uitleenpunten. Uitlevering vanuit een centraal depot direct naar de klant. Levering van op naam gereserveerde hulpmiddelen aan uitleenpunten. Koppeling met routeplanningssoftware 1 voor optimale planning van de routes. Belangrijk aspect van de uitleenmodule is de absolute controle over de vloot van hulpmiddelen en de kosten daarvan. TWIS levert daarom een compleet pakket van managementinformatie conform de registratie richtlijnen van de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg. Deze informatie is niet alleen cruciaal voor de kostenbeheersing van de uitleen, maar vormt op landelijk niveau tevens een belangrijke factor om tot komen tot een reëel CTG-tarief. TWIS Retail (Winkels en webwinkels) De retailmodule lijkt qua complexiteit en afhandeling het meest op de uitleenmodule. Ook hier kunnen de orders centraal of decentraal ingevoerd worden. De financiële afhandeling van de order kan een kas- of pintransactie zijn, maar ook geregeld worden via acceptgiro s of een automatische incasso. Naast het verkopen van hulpmiddelen is het ook mogelijk om hulpmiddelen te verhuren. De winkel wordt uitgerust met een point-of-sale systeem: de optimale combinatie van een kassa en een computersysteem. Via dit systeem kunnen verkopen, verhuren en uitleningen worden ingevoerd. 1 Dit soort programma s zijn specifiek gemaakt om grote hoeveelheden transporten te plannen. De planningen kunnen geoptimaliseerd worden op factoren zoals lease kosten, uurloon, beladingsgraad et cetera. 2008, Mattic Software B.V. 5 / 43

8 Ook is het mogelijk om deze module aan uw webwinkel te koppelen. De orders die geplaatst worden op de website, gaan direct door naar het centrale systeem om daar afgehandeld te worden. De logistieke afhandeling van dit soort orders kan indien gewenst apart gerouteerd worden. Hierdoor is het mogelijk om deze via postverzending of een externe distributeur te laten plaatsvinden. 2 TWIS Zorgverzekeraar Het leveren van voorzieningen in het kader van de AWBZ namens een zorgverzekeraar, kent een geheel eigen problematiek. De omvang van het assortiment en het aantal leveringen houdt vaak qua omvang het midden tussen de WMO en de uitleen. Een beperkt aantal artikelen kan op maat geleverd worden, maar de aard van de aanpassingen is over het algemeen minder complex dan die bij de WMO. TWIS houdt de mogelijkheden voor u open. Nieuwe verstrekkingen, depot verstrekkingen, eigendom van de klant, eigendom van de zorgverzekeraar, in bruikleen, huur voor een bepaalde periode, handelingsvergoedingen... u zegt het maar. Ook wat betreft de declaraties zit u goed. TWIS was als eerste in staat om de declaraties voor de levering van hulpmiddelen aan te leveren volgens de Elektronische Integratie-standaard zoals deze gedefinieerd is door Vektis 3. TWIS WMO Het leveren van voorzieningen in het kader van de Wet Voorziening Gehandicapten is niet eenvoudig. U sluit als thuiszorgwinkel contracten af met diverse gemeenten. Iedere gemeente heeft haar eigen specifieke wensen. Dit resulteert in specifieke afspraken over levertijden, prijzen, assortimenten, passingen et cetera. Prima te doen bij een enkele gemeente, maar bij diverse contracten een lastige opgave. De unieke contractenmodule zorgt ervoor dat alle afspraken op een duidelijke manier worden vastgelegd. TWIS bewaakt vervolgens zelf het grootste gedeelte van deze afspraken. Hierdoor blijft het proces ook voor uw medewerkers beheersbaar en inzichtelijk. Zij kunnen zich concentreren op de belangrijke dingen: het zo snel en goed mogelijk verstrekken van hulpmiddelen. 2 De module voorziet niet in een kant en klare webwinkel. 3 Zie voor meer informatie 6 / , Mattic Software B.V.

9 Omdat binnen de WMO contracten erg veel verschillende calculatiemodellen worden gehanteerd, beschikt TWIS over een krachtige en zeer flexibele calculatiemodule. Hierin kunnen complexe financiële constructies, die vaak een mengeling zijn van huur, koop, servicekosten, CPI-correcties enzovoort worden ondergebracht. TWIS Maatwerk De maatwerkmodule is vrijwel identiek aan de WMO module. Ook hier gaat het om relatief complexe aanvragen. Het grootste verschil is dat deze module minder dwingend is. Het is mogelijk om een aanvraag te plaatsen binnen een raamovereenkomst, maar dat hoeft niet. De module is hierdoor zowel geschikt voor contracten met bijvoorbeeld een intramurale instelling als met particulieren. 2008, Mattic Software B.V. 7 / 43

10 8 / , Mattic Software B.V.

11 Een manier van denken Binnen Mattic Software realiseren we ons terdege dat een bedrijf wordt gemaakt door de mensen; dat kwaliteit wordt gemaakt door de mensen. Om te zorgen dat uw mensen hun werk zo goed en snel mogelijk kunnen doen, is het noodzakelijk dat ze kunnen vertrouwen en terugvallen op duidelijke instructies. De meeste bedrijven leggen deze instructies vast in een kwaliteitshandboek. Dit handboek vormt vaak de basis voor een eventueel ISO-certificaat. Procedures Werkinstructies Automatisering Controle- / stuurinformatie Voor TWIS is een kwaliteitshandboek onmisbaar. We zijn daarin eigenlijk nog veel strenger dan de NEN-EN-ISO 9002:1994 norm. Menig bedrijf is instaat een ISO-certificaat te verkrijgen en te behouden op basis van vrij globale procesbeschrijvingen. Bij de implementatie van TWIS is dat absoluut niet voldoende. Het handboek moet niet alleen voorzien in procesdiagrammen die de hoofdlijnen beschrijven, maar ook in zeer concrete werkinstructies die stap voor stap vertellen wat op welk moment gedaan moet worden en door wie. De procesdiagrammen en de stapvoor-stap werkinstructies zijn volledig geïntegreerd in TWIS. Het kwaliteitssysteem is niet alleen de ruggengraat van TWIS, maar ook van uw bedrijf. Voor alle activiteiten vormen de processen en werkinstructies het uitgangspunt. Bij de opleiding en de dagelijkse activiteiten van uw medewerkers is het de belangrijkste bron van informatie. Voor het 2008, Mattic Software B.V. 9 / 43

12 management vormt het een ideaal middel om prestaties te kunnen definiëren en te kunnen meten. Voor de financiële administratie geeft het duidelijkheid over de totstandkoming en de kwaliteit van de informatie die nodig is voor een correcte financiële afhandeling. Door TWIS komt het kwaliteitssysteem tot leven. TWIS kent uw organisatie tot in de details van de werkinstructies. Enkele voorbeelden: Logboek Een geavanceerd logboek per verstrekt hulpmiddel geeft snel en duidelijk inzage in zowel de actuele status als het verleden. De ondernomen stappen, gepleegde telefoontjes en zelfs verzonden documenten zijn in één oogopslag te bekijken. De status en voortgang van de aanvraag kan snel afgelezen worden. Het logboek biedt direct en eenvoudig toegang tot de documenten in het digitaal archief. Door de beknopte weergave is snel te zien wanneer de acties zijn uitgevoerd en door wie. 10 / , Mattic Software B.V.

13 Wizards Medewerkers worden tijdens het werken begeleid in de uit te voeren stappen. Dit wordt gedaan met behulp van zogenaamde Wizards; schermen die stap voor stap door een taak heen lopen. Eén druk op de knop opent een helpscherm met uitleg over de bediening, de huidige pagina en de relevante werkinstructies uit het kwaliteitshandboek. Het relevante deel van de werkinstructie is opgenomen als onderdeel van het scherm. Werkdruk- en statusoverzicht Doordat iedere stap uit het traject wordt geregistreerd (van aanvraag tot aflevering, service en retour halen), vormt TWIS een enorme bron van informatie voor het management. De organisatie kan hiermee op ieder moment adequaat worden aangestuurd. De werkdruk is voor medewerkers en management op ieder moment goed inzichtelijk. De grafiek geeft voor iedere stap aan hoeveel aanvragen afgehandeld moeten worden. Eventuele pieken in de verwerking kunnen hierdoor goed opgevangen worden. Door kleurgebruik is direct zichtbaar waar eventuele problemen optreden. 2008, Mattic Software B.V. 11 / 43

14 Elektronische postbakjes De interne communicatie verloopt uitsluitend nog elektronisch. Mensen lopen niet langer met papieren dossiers. Zodra een handeling is verricht, kan direct verder gegaan worden met de volgende handeling uit de lijst. TWIS zorgt ervoor dat de aanvraag automatisch in het volgende elektronische postbakje komt te liggen. Door gebruik te maken van kleuren is direct duidelijk wat de status van een bepaalde actie is. Voorbeeld van een elektronisch postbakje (ook wel actielijst of statusoverzicht genoemd). Het voordeel van elektronische postbakjes is de mogelijkheid om automatisch de opdrachten op prioriteit te sorteren en deze prioriteit of eventuele vertraging visueel inzichtelijk te maken. Een lastige aanvraag kan hierdoor niet uit het oog verloren worden, of per ongeluk onder in een bakje belanden. Erg praktisch, zeker ook voor de meer complexe trajecten. Een ander voordeel van elektronische postbakjes is dat opdrachten niet aan een persoon, maar aan een functie gekoppeld kunnen worden. Hierdoor is ook bij bijvoorbeeld ziekte van een medewerker de voortgang verzekerd, omdat een collega direct bij de informatie kan. Tot slot is het mogelijk om iedere stap uit het proces een eigen deadline te geven. In veel systemen constateert men achteraf dat de deadline niet is gehaald. In TWIS wordt een eventuele vertraging al bij de eerste stappen zichtbaar, ook al is de eigenlijke deadline nog (lang) niet in zicht. 12 / , Mattic Software B.V.

15 Drill-down Vanuit het management kan, door de elektronische registratie, alles goed worden overzien. Met behulp van de workflow-grafiek heeft men snel inzage in eventuele knelpunten en piekbelastingen. Het wordt hierdoor mogelijk de bezetting goed af te stemmen op de hoeveelheid (te verwachten) werk. Door vanuit de grafiek in te zoomen op de onderliggende elektronische postbakjes en vandaar uit op regelniveau naar de bijbehorende aanvraag, zijn probleemgevallen snel te traceren en op te lossen. Met behulp van de zogenaamde drill-down functionaliteit is het zeer eenvoudig om in twee stappen vanuit de workflow grafiek in te zoomen op een specifieke aanvraag. 2008, Mattic Software B.V. 13 / 43

16 Een bedrijf met en zonder TWIS Zonder TWIS Er komt een aanvraag binnen. De aanvraag wordt geregistreerd. (In een dossier of in de computer) De aanvraag wordt in het bakje gelegd van de volgende persoon die iets met de aanvraag moet doen. Deze persoon plant bijvoorbeeld een afspraak met een technisch adviseur. Maakt een kopie van de aanvraag en legt de aanvraag in het bakje van de technisch adviseur en in het bakje van het magazijn. Met TWIS Er komt een aanvraag binnen. De aanvraag wordt met behulp van een Wizard (Stap-voor-stap scherm) geregistreerd in TWIS. TWIS stuurt de aanvraag automatisch door naar de volgende persoon. Deze persoon plant bijvoorbeeld een afspraak met een technisch adviseur. TWIS stuurt de aanvraag nu door naar de technisch adviseur en naar het magazijn. Uiteraard lijken de twee trajecten sterk op elkaar, het zijn immers dezelfde bedrijven met dezelfde processen. Toch zijn er bij het gebruik van TWIS een aantal belangrijke verschillen: De medewerker kan direct verder met de volgende aanvraag. Kopiëren en bezorgen bij de collega is overbodig. De aanvraag is door TWIS goed gecontroleerd en begeleid. Dit leidt tot veel minder fouten of onduidelijkheden in het vervolgtraject. Ook de volgende persoon kan direct verder. De aanvraag wordt immers zonder vertraging doorgestuurd. Bij het doorsturen komt de aanvraag in het elektronische postbakje. In dit postbakje worden aanvragen automatisch gesorteerd op prioriteit. Geen stapels op stapels, geen papieren die even apart gelegd zijn en vervolgens zoek raken, of die ongelukkigerwijs onder op de stapel belanden. Elektronische postbakjes zijn niet persoonsgebonden. Hierdoor ligt het proces niet stil bij ziekte van een medewerker. Bij vragen kunnen medewerkers terugvallen op: - De informatie die in iedere stap van de wizard boven in het scherm wordt aangeboden; - De hulpschermen van de wizard; - De werkinstructie waar de wizard een onderdeel van is. Iedereen kan op ieder moment in het systeem kijken om te zien wat er met een aanvraag is gebeurd en wat er nog moet gebeuren. Als u naar de tabel kijkt lijkt het verschil klein en dat is misschien maar goed ook. Het maakt het systeem voor uw medewerkers daardoor goed herkenbaar. Toch is duidelijk dat zelfs in dit eenvoudige voorbeeld de kleine verschillen al tot grote voordelen leiden. 14 / , Mattic Software B.V.

17 Rondleiding We bewandelen bij deze rondleiding de volledige route, van uitleen tot WMO. U krijgt hierdoor een goede indruk van de mogelijkheden van TWIS. Zowel de afhandeling van complexe aanvragen als de complexiteit van de logistiek komt aan bod. Verwerking van aanvragen Centraal of decentraal De manier waarop de aanvragen in de praktijk verwerkt worden is afhankelijk van de hoofdmodule. Bij de uitleen worden de aanvragen of centraal via een call-center verwerkt en/of decentraal vanuit de winkels en uitleenpunten. Bij zorgverzekeraars en gemeenten is het gebruikelijk dat de verwerking van de aanvragen centraal plaats. Voor TWIS is het allemaal geen probleem, door de snelle opmars van internet technologie 4 is het mogelijk om tegen steeds acceptabeler kosten de verwerking van aanvragen te decentraliseren. Controle In alle gevallen worden de aanvragen ingevoerd met behulp van een wizard. Deze laat de aanvraag niet eerder toe dan dat alle noodzakelijke gegevens bekend en correct zijn. Dit voorkomt vervelende verrassingen in de vorm van vertragingen of misverstanden. Detailniveau Bij de WMO zien we een verandering optreden in het detailniveau waarop de aanvraag wordt aangeleverd. Steeds meer aanbestedingen zijn ingericht rond clusters (KBOH) en niet langer rond concrete producten. Dit maakt het mogelijk dat TWIS op zoek gaat naar een geschikt hulpmiddel in de aangegeven cluster/categorie. De keuze mogelijkheden worden hierdoor sterk vergroot en dat is zeer positief voor de herverstrekbaarheid van de hulpmiddelen uit het depot. Voor de klant blijft de kwaliteit perfect, de geleverde voorziening voldoet immers aan alle gestelde eisen. Bij de uitleen wordt een soortgelijke technologie door TWIS toegepast. Veel bedrijven hebben inmiddels meerdere merken voorzieningen in hun depot die qua onderdelen niet uitwisselbaar zijn, maar qua functionaliteit wel. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de hoog/laag-bedden met hun bijbehorende accessoires. 4 Een steeds meer gebruikte technologie: (A)DSL verbindingen in combinatie met encrypted VPN verbindingen beschermd door hardwarematige firewalls. 2008, Mattic Software B.V. 15 / 43

18 De uitleenmodule maakt het mogelijk dat er bij de aanvraag gevraagd wordt om een hoog/laag bed zonder het exacte merk en type te vermelden. TWIS zorgt dat er een merk gekozen wordt dat voorradig is en dat eventuele onderdelen zoals een bedheffer of onrusthekken passen bij het gekozen merk en type. Spoedtrajecten TWIS is volledig ingericht op de afhandeling en bewaking van spoedtrajecten. Bij de uitleen en de zorgverzekeraar krijgen de spoedaanvragen niet alleen een duidelijke kleur zodat ze direct opvallen in het systeem, ze krijgen ook bij de verwerking door TWIS een voorkeursbehandeling. Bij de WMO is het zelfs mogelijk om te leveren voordat de gemeente een formele beschikking heeft afgegeven. Daar waar de gemeente een spoedeisend karakter aangeeft en er noodzakelijkerwijze afgeweken moet worden van de bestaande schriftelijke procedure, geeft TWIS u de mogelijkheid om uiterst scherpe levertijden te kunnen realiseren. Bij dergelijke spoedtrajecten worden de administratieve zaken zoals de offerte en de formele beschikking vaak na de levering geregeld. Ook in dat geval wordt het volledige traject door TWIS aangestuurd, zodat de kwaliteit absoluut gewaarborgd blijft. Elektronisch aanvragen Een groeiend aantal partijen levert haar aanvragen op elektronische wijze aan. We verwachten dat deze manier van aanleveren in de toekomst een steeds grotere rol zal gaan spelen. TWIS kan in dit soort gevallen ook voor de aanvrager een toegevoegde waarde leveren door advies en instructie bij de indiening van de aanvraag. (Het elektronisch koppelen van processen van diverse partijen is beter bekend onder de naam Electronic Data Interchange, kortweg EDI). Overgang naar andere regelingen Voor bedrijven die actief zijn op meerdere gebieden maakt TWIS het mogelijk om de overgang tussen de AWBZ en WMO eenvoudig te realiseren. Advisering en passing De planning Een geslaagde passing begint bij een correcte planning. Ook hier speelt TWIS weer een grote rol. De planner heeft snel inzicht in de elektronische agenda s van de technisch adviseurs en kan hierdoor de klant zo goed mogelijk van dienst zijn. Mocht een klant niet bereikbaar zijn, dan bewaakt TWIS hoe vaak gebeld is en verstuurt na enkele pogingen automatisch een brief. Het resultaat? Dingen blijven niet per ongeluk liggen, de bal blijft altijd rollen. Zodra de passing gepland is, verzorgt TWIS automatisch een schriftelijke bevestiging naar de klant en eventuele betrokken externen. Indien de passing op een van de paslocaties plaats vindt, wordt ook direct het regionale taxibedrijf door TWIS geïnformeerd over de gemaakte afspraak. 16 / , Mattic Software B.V.

19 Pasvoorzieningen TWIS helpt u bij het selecteren van de juiste pasvoorziening uit het depot. Mocht u misgrijpen dan stuurt TWIS een aanvraag naar de betrokken leverancier om te zorgen dat er zo snel mogelijk een voorziening beschikbaar is. Het advies Voor de passing zelf kan de adviseur gebruik maken van een laptop waarop de aanvraag in TWIS wordt verwerkt. Met behulp van mobiele communicatie is het advies direct beschikbaar voor de hele organisatie en kan er snel worden gehandeld. De laptop geeft ook live inzage in het depot. Door geavanceerde zoek- en selectiefuncties assisteert TWIS de adviseur bij het zoeken van een adequate (liefst gebruikte) voorziening. Het gevolg is dat de klant zo snel mogelijk over een adequaat hulpmiddel kan beschikken. En uiteraard niet onbelangrijk: een significante verhoging van het aantal herverstrekkingen. Dit mobiele kantoor maakt het uitstekend mogelijk om ook bij de klant thuis of op het werk de passingen uit te voeren. Selectie en herverstrekking Informatie over voorzieningen Tijdens de invoering start een proces waarbij alle voorzieningen van een uniek nummer voorzien worden (middels een barcode of rfid-chip). Om te beginnen zal het depot goed beschreven moeten worden. In de loop van de tijd, als voorzieningen rouleren, zal er meer en meer informatie over de specificaties bekend zijn 5. Hierdoor wordt het mogelijk dat TWIS, aan de hand van de barcode of chip, bij iedere voorziening precies kan vertellen wat de exacte specificaties zijn, of de voorziening beschikbaar is, wie de huidige gebruiker is, waar in het magazijn de voorziening momenteel staat, op welke acties de voorziening wacht et cetera. Volledige tracking en tracing van de vloot voorzieningen is hierdoor mogelijk. Selectie aan de hand van het pasrapport Het adviesrapport van de pasadviseur wordt direct in TWIS verwerkt en aangeboden aan de selectieafdeling. Aan de hand van gegevens zoals de categorie, maatvoering, kleur en zelfs specifieke aanpassingen, gaat TWIS op zoek in het depot. Binnen een seconde is er een volledig 5 Waar mogelijk worden zoveel mogelijk gegevens uit het oude systeem overgenomen naar TWIS. 2008, Mattic Software B.V. 17 / 43

20 overzicht geproduceerd van alle voorzieningen die voldoen. Hierbij is precies aangegeven welke voorziening het meest adequaat is. Dit voorkomt onnodige aanpassingen van bestaande voorzieningen en verhoogt daardoor de snelheid van levering en zeker ook de herverstrekbaarheid. Om de herverstrekbaarheid te maximaliseren kan TWIS bij de selectie zelfs rekening houden met voorzieningen die op korte termijn retour zullen komen. Kernassortiment Voor de snel lopende voorzieningen uit het kernassortiment houdt TWIS de minimale voorraad in de gaten en geeft tijdig een besteladvies. (Indien gewenst is het zelfs mogelijk om automatisch te bestellen). Offreren Het pasrapport en de selectie uit het depot leveren de informatie die nodig is voor het opstellen van de offerte. Doordat u in TWIS de assortimenten en de standaardconfiguraties van de diverse leveranciers kunt opnemen, kan razend snel een perfecte offerte worden geproduceerd. Door de informatie over de voorzieningen over te nemen van de leverancier zijn de offertes altijd duidelijk, correct en actueel. TWIS is bij iedere gemeente en zorgverzekeraar op de hoogte van de prijsafspraken, assortimenten en berekeningsmethoden. Hierdoor is het mogelijk om op basis van de specificaties uit het pasrapport alle calculaties automatisch te doen. U heeft daardoor de zekerheid dat de offertes altijd voldoen aan de contractuele afspraken. Bestellen Doordat de offerte is gebaseerd op de gegevens van de leveranciers, is de bestelling een directe afspiegeling van de offerte. Wel wordt bij de WMO altijd nog even gecontroleerd of de dure onderdelen misschien aanwezig zijn in het depot. Hierdoor wordt herverstrekking ook mogelijk op het niveau van aanpassingen en onderdelen. Mocht de beschikking door omstandigheden onverhoopt een keer wat langer op zich laten wachten, dan controleert TWIS voor de zekerheid nogmaals de aanwezigheid van een eventuele depotvoorziening. 18 / , Mattic Software B.V.

21 Zodra de bestelling gecontroleerd is door een van de medewerkers van de afdeling orderverwerking, wordt deze direct en automatisch naar de leverancier verzonden. Afspraken over levertijden worden vastgelegd en door TWIS streng bewaakt. Nog voordat een levering te laat is, geeft TWIS al een signaal dat er actie ondernomen moet worden. Mocht een dergelijke situatie zich herhalen bij dezelfde leverancier, dan blijkt dit direct uit de management rapportages, zodat stappen ondernomen kunnen worden. Assemblage en keuring TWIS ondersteunt de werkplaats door de opdrachten te sorteren op prioriteit en de administratieve verwerking van werkplaatsopdrachten soepeler te laten verlopen. Op den duur ontstaat uit de werkplaatsopdrachten een goed beeld over de kosten en de tijdsduur van montages en reparaties. Ook kan TWIS ondersteunen bij de keuring. Verwerking van keuringsformulieren kan automatisch of zelfs helemaal elektronisch. Voor de zekerheid eist TWIS dat keuring en montage door verschillende medewerkers wordt uitgevoerd. Planning en logistiek Planning Na de afleveringskeuring wordt de voorziening klaar gemaakt voor aflevering. Met de klant wordt een afspraak gemaakt waar en wanneer de voorziening kan worden afgeleverd. Mocht een klant niet bereikbaar zijn, dan kan automatisch een brief gestuurd worden. Bij de berekening van de levertijd wordt met dit soort vertragingen rekening gehouden. Hierdoor meet u de zuivere levertijd zonder eventuele vertragingen door de gebruiker of opdrachtgever. Met de toenemende hoeveelheid boete-clausules in de aanbestedingen is dit een bijna noodzakelijke optie geworden. Het plannen van de route kunt u zelf doen of uitbesteden aan een programma zoals Ritplan. In het geval dat u de route zelf bepaalt kan TWIS groeperingen maken op regio om u bij het inplannen van dienst te zijn. Vanuit TWIS kunt u eenvoudig alle mogelijke transporten en bezoeken exporteren naar het planningspakket. Afleveringen, bevoorradingen, retouren, serviceopdrachten en zelfs passingen kunnen op deze manier gepland worden. Na het inplannen leest TWIS de planningsgegevens in zodat ook de geplande informatie bewaakt wordt. 2008, Mattic Software B.V. 19 / 43

22 Logistiek Bij de modulen waarbij de logistieke complexiteit hoog is, worden nu eerst paklijsten gemaakt per bus of route. Zodra de paklijst in TWIS is afgemeld kunnen de afleverdocumenten worden gemaakt. Het is vanuit TWIS mogelijk om de volgende informatie te printen: Routelijsten voor chauffeurs; Bevoorradingslijsten die per winkel/uitleenpunt vertellen welke goederen moeten worden afgeleverd; Aflever-, retour- en servicebonnen; Contracten; Gebruikshandleidingen; Overige brochures; Het pakket wordt zo uitgeprint dat verdere sortering niet nodig is. De documenten liggen op de volgorde van de geplande route en kunnen zo worden meegegeven aan de chauffeurs. Ook binnen het magazijn en bij het afleveren wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van hoog technologische oplossingen zoals draadloze miniterminals. Hierdoor is de hoeveelheid papierwerk in het magazijn en zelfs bij de klant te verminderen. De kwaliteit gaat omhoog en de verwerking gaat sneller. Helpdesk De helpdesk vormt een belangrijke schakel tussen de servicedienst en de klant. Aan de telefoon wordt met behulp van een wizard samen met de klant een duidelijke probleemomschrijving opgesteld. Indien mogelijk wordt het probleem direct verholpen. In andere gevallen zorgt de helpdesk met behulp van TWIS voor een efficiënte aansturing van de servicedienst. Door TWIS te koppelen aan de moderne telefooncentrales wordt het mogelijk om bij het overgaan van de telefoon TWIS al vast het dossier van de klant te laten zoeken. Bij reparaties is de helpdesk het centrale punt van waaruit alle activiteiten gecoördineerd worden. Het regelen van een vervangende voorziening, het bestellen van specifieke onderdelen, het aansturen van de werkplaats, de keuring, de aflevering, de inname van de tijdelijke voorziening. alles wordt met behulp van TWIS zo snel mogelijk gerealiseerd. Door alleen de acties die direct aandacht nodig hebben in beeld te brengen, blijft het coördineren van al deze activiteiten toch overzichtelijk. 20 / , Mattic Software B.V.

23 Servicedienst Uitgerust met een laptop heeft de servicemonteur direct (live) inzage in de gegevens van de klant en in de historie van de voorziening. Met behulp van de historische gegevens is het mogelijk om overmatige slijtage of oneigenlijk gebruik van de voorziening snel te signaleren en te rapporteren. Ook de afschrijvingswaarde van de voorziening kan zichtbaar gemaakt worden, aan de hand hiervan kan de monteur bepalen of reparatie nog zinvol is. Bij reparaties is goed aan te geven welke materialen en werkzaamheden wel en niet in rekening gebracht moeten worden en aan wie. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat alle kosten correct worden doorbelast. Registratie Door registratie van alle gegevens over de storingen ontstaat een gedetailleerd beeld over de betrouwbaarheid en de onderhoudskosten van merken en modellen. Periodieke evaluatie hiervan leidt tot een continue verbetering van het optimale productassortiment en daardoor tot de beste producten met een lange levensduur. Dit laatste is uiteraard van groot belang voor de herverstrekbaarheid. Preventief onderhoud Naast correctief onderhoud ondersteunt TWIS ook preventief onderhoud. Per artikelcategorie is aan te geven met welke frequentie dit onderhoud moet plaatsvinden. Per hulpmiddel wordt bijgehouden wanneer het onderhoud voor het laatst heeft plaats gevonden. Op basis van deze informatie kan ook het preventief onderhoud in de planningen meelopen. Het is hierbij mogelijk om aan preventief onderhoud een lagere prioriteit te geven zodat dit bijvoorkeur uitgevoerd wordt op de minder drukke dagen. Ook eventuele checklists voor het preventief onderhoud zijn onder te brengen in TWIS. 2008, Mattic Software B.V. 21 / 43

24 22 / , Mattic Software B.V.

25 Extra mogelijkheden Relatiebeheer De basis van TWIS wordt gevormd door een relatiebeheersysteem, aan dit systeem worden alle dossiers rond de verstrekkingen gekoppeld. In dit relatiebeheersysteem kunnen niet alleen klanten worden opgenomen, maar ook leveranciers, opdrachtgevers, medewerkers en andere relaties. Hierdoor kunt u relatiegegevens centraliseren en daardoor uniformeren. Bij iedere relatie is een logboek beschikbaar, in dit logboek is te zien welke brieven zijn verstuurd, wanneer en met wie contact is geweest en staan eventuele opmerkingen. Vanuit het logboek kan eenvoudig een standaard brief of fax worden gemaakt. Er zijn hiervoor diverse opties: Eenvoudige brieven kunnen worden gemaakt in TWIS zelf. Standaard teksten kunnen zelfs vooraf worden ingevoerd en eenvoudig worden opgeroepen. Bij deze optie wordt, na het printen van de brief, automatisch een digitale kopie van de brief in het dossier van de relatie opgenomen. Een andere optie is de aansturing van Ms Word. Bij deze optie start Word met een brief die volledig is opgemaakt en voorzien van naam en adres van de relatie, van een kenmerk en van de naam en functie van de medewerker die de brief verzend. Het in TWIS ingebouwde systeem voor brieven en faxen blijkt voor de operationele correspondentie uitstekend te voldoen. Het zorgt ervoor dat voor veel mensen in uw bedrijf Ms Office niet langer noodzakelijk is. Klachtenregistratie Helaas heeft vrijwel ieder bedrijf er mee te maken: klachten. Om de afhandeling zo goed mogelijk te laten verlopen, is het mogelijk om klachten vanuit iedere werkplek in TWIS te registreren. Door de procedure vast te leggen, kan TWIS ook bij de naleving van de afhandeling assisteren. Bijvoorbeeld door standaard brieven, of door mensen te informeren. Klant tevredenheidsonderzoek Steeds meer bedrijven voeren op regelmatige basis een klant tevredenheidsonderzoek uit. TWIS kan periodiek een a selecte steekproef nemen uit de recente contacten met klanten zodat deze door een onderzoeksbureau benaderd kunnen worden. 2008, Mattic Software B.V. 23 / 43

26 Kwaliteitssysteem De in TWIS opgenomen instructies en processen dekken het grootste gedeelte van de beschrijving van uw organisatie af en vormen hiermee een perfect uitgangspunt voor een eventuele ISO-certificering. Normaal gesproken zal een kwaliteitshandboek ook nog onderdelen bevatten die gaan over zaken als opleiding, interne verbetering et cetera. Deze onderdelen kunnen naar keuze in of buiten TWIS ondergebracht worden. Duidelijk is dat TWIS ook door organisaties als BVQI als een belangrijke investering in de kwaliteit van de organisatie gezien wordt. 24 / , Mattic Software B.V.

27 Managementinformatie Bestandsvergelijking Veel opdrachtgevers hebben behoefte aan een periodiek overzicht waarin alle aanvragen, retouren en soms ook de uitstaande voorzieningen zijn aangegeven. Met behulp van een dergelijk overzicht kan gecontroleerd worden of uw gegevens overeenkomen met de gegevens in de administratie van de opdrachtgever. In de meeste gevallen wordt dit overzicht maandelijks verstrekt als onderdeel van de factuur. Maar het komt ook voor dat het overzicht los van de factuur of op incidentele basis wordt verstrekt. De gegevens zijn zonder uitzondering afkomstig uit TWIS. Informatie over de aanvraag, de facturatie, de vaste activa administratie, alles is geregistreerd in TWIS waar dit soort gegevens op een uitzonderlijk hoog detailniveau worden vastgelegd. Hierdoor is vergelijking van gegevens vanuit diverse invalshoeken en detailniveau s mogelijk. De informatie kan niet alleen op papier worden aangereikt, maar ook elektronisch. TWIS heeft de mogelijkheid om gegevens aan te leveren in de volgende formaten: Excel, Word, dbase, ASCII (Comma-separated value, Fixed length) en XML. Mocht u de informatie in een bijzonder formaat nodig hebben, dan kan dit op verzoek worden gerealiseerd. Management informatie Naast de informatie voor pure bestandsvergelijking kunnen ook allerlei meer statistische rapportages worden verstrekt. Een indruk van de informatie die geboden kan worden: Gegevens van klanten zoals personalia, sofinummer, adressen en telefoonnummers. Gegevens over de verschillende momenten in het traject: aanvraag, passing, offerte, beschikking, aflevering, storingen, aanvraag retour, retour. Gegevens over de voorzieningen: artikel, categorie, configuratie, huidige maatvoering, standaard en individuele aanpassingen, bouwjaar, uniek nummer, verzekering etc. Gegevens over de verstrekking: fabrieksprijs, aanschafprijs, maandelijkse huur, kosten van standaard en individuele aanpassingen. Voor zover van toepassing kunnen deze gegevens op talloze manieren gegroepeerd, gesorteerd en geaggregeerd 6 worden. 6 Een aggregatie is een statistische bewerking, zoals het tellen van een aantal, sommanges, minima en maxima, een gemiddelde, de mediaan, de standaard deviatie et cetera. 2008, Mattic Software B.V. 25 / 43

28 Vooral de informatie die betrekking heeft op de samenstelling van de vloot, tendenswaarnemingen, groeicijfers en gebruikersinformatie kunnen zeer zinvol zijn bij beleidsbepaling op korte en lange termijn. Een greep uit veel gestelde vragen: Uitstaande voorzieningen: - totaal; - per productcategorie; - per product. Groeicalculaties over bepaalde perioden: - totaal; - per productcategorie; - per product. Financiële groeicalculaties. Percentage afwijzingen op offertes ten opzichte van het totaal aantal offertes. Overzichten die inzicht geven in totale trajectduur vanaf aanvraag tot levering. Voorbeelden van rapportages. Draaitabellen in Excel In het voorbeeld op de volgende pagina is door TWIS een zogenaamde draaitabel gegenereerd. Dit is een bijzonder soort werkblad in Excel. Met behulp van dit soort werkbladen is het mogelijk om razend snel statistische overzichten te produceren. 26 / , Mattic Software B.V.

29 Zo is in dit voorbeeld, met fictieve data, bekeken of er een bepaalde samenhang is tussen de complexiteit van een voorziening en de categorie indeling. Hiertoe zijn per soort complexiteit, per categorie de aantallen vermeld over een bepaalde periode. Door in Excel op het volgende tabblad te klikken, verschijnt automatisch een grafiek op basis van de tabel. Als de vraagstelling helder is, is een overzicht zoals hierboven of hieronder getoond, binnen vijf seconden te maken. Histogram van de leeftijdsopbouw. Klein: over alle klanten - Groot: uitgesplitst per soort hulpmiddel. 2008, Mattic Software B.V. 27 / 43

Quadro is het CRM-pakket van Doppio-L dat standaard software combineert met maatwerk.

Quadro is het CRM-pakket van Doppio-L dat standaard software combineert met maatwerk. Q Een Customer Relationship Management-systeem (CRM-systeem) ondersteunt uw bedrijf en uw medewerkers. Doordat alle afspraken, contactgegevens, wensen, lopende acties, etc. worden vastgelegd in één systeem,

Nadere informatie

Verplichtingen administratie. Brochure - Verplichtingen administratie

Verplichtingen administratie. Brochure - Verplichtingen administratie Brochure - Verplichtingen administratie Ontwikkeld door: Van der Heijde Automatisering B.V. Registratie van verplichtingen van debiteuren en aan crediteuren Uitgebreide structuur voor autorisatie van verschillende

Nadere informatie

CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control

CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control Subsidie Aanvraag Planning en Control Een subsidie adviseur verzorgt subsidie aanvragen voor bedrijven. Subsidie aanvragen zijn complex en veranderen

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

CaseMaster PM ProjectManagement

CaseMaster PM ProjectManagement CaseMaster PM ProjectManagement Projectmanagement De manier waarop u uw projecten organiseert, voorbereid, uitvoert en afrond bepaald uw succes. Projecten staan en vallen met planning. Effectief projecten

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Brochure AMF Service en onderhoud

Brochure AMF Service en onderhoud Brochure AMF Service en onderhoud AMF Service en onderhoud AMF Service en onderhoud maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein

Nadere informatie

Supportdesk Pro Basis Instructie

Supportdesk Pro Basis Instructie Supportdesk Pro Basis Instructie Inhoudsopgave 1 Supportdesk Pro 2 1 Inleiding 2 2 Werkwijze 2 2 Zaken 3 2.1 Introductie 3 2.2 Zaken beheren 3 2.3 Handmatig invoeren zaken basis 4 2.4 Verwerken zaken 4

Nadere informatie

ShopReplenishment. Effectief beheer van uw winkelvoorraad. Ondersteuning van de retailketen als een geïntegreerde supply chain

ShopReplenishment. Effectief beheer van uw winkelvoorraad. Ondersteuning van de retailketen als een geïntegreerde supply chain ShopReplenishment Effectief beheer van uw winkelvoorraad Ondersteuning van de retailketen als een geïntegreerde supply chain ShopReplenishment Efficiënter werken door beter voorraadbeheer Vandaag de dag

Nadere informatie

Brochure AMF Marketing en verkoop

Brochure AMF Marketing en verkoop Brochure AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein

Nadere informatie

PromotieRegie. Complete ondersteuning van het promotieproces. De tool waarmee u uw promoties doelmatig plant

PromotieRegie. Complete ondersteuning van het promotieproces. De tool waarmee u uw promoties doelmatig plant PromotieRegie Complete ondersteuning van het promotieproces De tool waarmee u uw promoties doelmatig plant PromotieRegie Complete ondersteuning van uw promotieproces De concurrentie binnen supermarkten

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

WinConsyst WMS Containerbeheersysteem (CBS)

WinConsyst WMS Containerbeheersysteem (CBS) WinConsyst WMS Containerbeheersysteem (CBS) - Versie 24 maart 2014 WinConsyst WMS Containerbeheersysteem (CBS) MET HET CONTAINERBEHEERSYSTEEM WOORDEN MELDINGEN EN KOSTEN VAN EEN AFVALINZAMELSYSTEEM INZICHTELIJK

Nadere informatie

Uw ambitie - onze oplossing

Uw ambitie - onze oplossing Uw ambitie - onze oplossing Een gezonde organisatie is een organisatie die is voorbereid op de uitdagingen van nu en die van de toekomst. Iedereen moet langer doorwerken, het liefst in goede gezondheid

Nadere informatie

Planning4 Verkoop Tel: 030-692 71 65 Fax: 030-692 50 94 Internet: www.planning4.nl E-mail: sales@planning4.nl

Planning4 Verkoop Tel: 030-692 71 65 Fax: 030-692 50 94 Internet: www.planning4.nl E-mail: sales@planning4.nl (Werkplek) planning Producent en distributeur: Planning4 De Molen 19 3994 DA Houten Tel: 030-692 71 65 Fax: 030-692 50 94 Internet: www.planning4.nl E-mail: info@planning4.nl Planning4 Supportcenter: Openingstijden:

Nadere informatie

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren.

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren. Product Data Manager zet zich in voor digitale uitwisseling van gegevens tussen partijen. Inkooporders, artikelinformatie, prijsmutaties, voorraadpositie, pakbonnen, facturen, orderbevestigingen; er gaat

Nadere informatie

Web Cursisten Manager WCM

Web Cursisten Manager WCM Web Cursisten Manager WCM 2011, Behoudens de in de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze documentatie worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

CaseMaster Bulbs. 2013 9 Knots Solutions BV

CaseMaster Bulbs. 2013 9 Knots Solutions BV CaseMaster Bulbs CaseMaster Bulbs CaseMaster Bulbs is een applicatie speciaal ontwikkeld om de complexe planning rondom het telen, verwerken, verkopen en exporteren van de bollen duidelijk en overzichtelijk

Nadere informatie

Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware

Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware Product ChainWise Telecom+ Jaar 2015 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

C E N T R A L E B A N K V A N C U R A Ç A O E N S I N T M A A R T E N

C E N T R A L E B A N K V A N C U R A Ç A O E N S I N T M A A R T E N C E N T R A L E B A N K V A N C U R A Ç A O E N S I N T M A A R T E N Simon Bolivarplein 1 Willemstad Telefoon: (599 9) 434-5500 Fax: (599 9) 461-5004 Curaçao E-mail: info@centralbank.cw Website: http://www.centralbank.cw

Nadere informatie

1. INLEIDING... 2 2. OVERZICHTEN... 3 2.1 KOSTEN... 3 2.2 RAPPORTAGE... 4 3. REGELINGEN... 6 4. BENEFITS STATEMENT... 7 5. MUTATIES... 10 5.

1. INLEIDING... 2 2. OVERZICHTEN... 3 2.1 KOSTEN... 3 2.2 RAPPORTAGE... 4 3. REGELINGEN... 6 4. BENEFITS STATEMENT... 7 5. MUTATIES... 10 5. 1. INLEIDING... 2 2. OVERZICHTEN... 3 2.1 KOSTEN... 3 2.2 RAPPORTAGE... 4 3. REGELINGEN... 6 4. BENEFITS STATEMENT... 7 5. MUTATIES... 10 5.1 MUTATIE INDIENSTTREDING... 10 5.2 MUTATIE PERSOONLIJKE GEGEVENS...

Nadere informatie

HORIZON. IC2 Innovative Computer Consultancy

HORIZON. IC2 Innovative Computer Consultancy HORIZON IC2 Innovative Computer Consultancy iconnect Horizon is een zeer compleet programma voor het inrichten, beheren en toepassen van de planning voor onderhoud aan schepen. Het programma is ontwikkeld

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen

electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen Vanboxtel verzorgt uw EDI traject. electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen EDI Uw zakenpartner

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

Brochure AMF Portable

Brochure AMF Portable Brochure maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein starten en al naargelang uw wensen of de groei van uw bedrijf kan de software

Nadere informatie

Containermanagement. Fotobijschrift Schematisch overzicht WinConsyst WMSbeheersoftware. Pagina 28 van 39

Containermanagement. Fotobijschrift Schematisch overzicht WinConsyst WMSbeheersoftware. Pagina 28 van 39 Containermanagement Met de functionele WinConsyst WMS-beheersoftware verkrijgt u een multifunctioneel platform dat schaalbaar is u een groeimodel biedt voor de toekomst. U gebruikt alleen die functionaliteit

Nadere informatie

AccrA zaalreservering en Zaalagenda.nl

AccrA zaalreservering en Zaalagenda.nl Pioen Partners AccrA zaalreservering en Zaalagenda.nl Bekijk ook onze website www.pioenpartners.nl of www.zaalagenda.nl Pioen Partners Tel: +31 (0)546 456223 E-mail info@pioenpartners.nl Voorwoord AccrA

Nadere informatie

Eenvoudig en snel via www.wurth.nl. Würth ONLINE-SHOP

Eenvoudig en snel via www.wurth.nl. Würth ONLINE-SHOP Online bestellen bij würth Eenvoudig en snel via www.wurth.nl Würth ONLINE-SHOP würth scanner Würth online-shop De eenvoudigste en snelste manier van bestellen. De Würth Online-Shop is het complete online

Nadere informatie

AAN DE SLAG L O G I S T I E K G E D E E LT E i

AAN DE SLAG L O G I S T I E K G E D E E LT E i AAN DE SLAG LOGISTIEK GEDEELT E i Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begin... 4 Schermuitleg... 6 Beschrijving inkoopproces... 7 Beschrijving verkoopproces... 9 Voor veel gestelde vragen (FAQ) kunt u terecht

Nadere informatie

Registreren, analyseren en verantwoorden

Registreren, analyseren en verantwoorden Registreren, analyseren en verantwoorden Inhoud DAS in het kort DAS in het kort 3 De voordelen voor u 4 Effecten meten 4 Uw opdracht verantwoorden 5 Werkwijze methodiseren 6 Samenwerking bevorderen 7 Kosten

Nadere informatie

ecommunicatie document met begeleidend schrijven

ecommunicatie document met begeleidend schrijven Bijlage 1 ecommunicatie document met begeleidend schrijven T.a.v. Betreft: TBlox ecommunicatie document voor leveranciers Beste leverancier, , 10 mei 2011

Nadere informatie

Instructie registratie & digitaal aanbieden

Instructie registratie & digitaal aanbieden Instructie registratie & digitaal aanbieden Registratie Om deel te kunnen nemen aan een tender, dient u uw organisatie éénmalig te registreren op het Negometrix platform. Het platform van Negometrix is

Nadere informatie

On-the-Road service. Verbeter uw planning en reactiesnelheid. Overzicht en inzicht. Altijd en overal.

On-the-Road service. Verbeter uw planning en reactiesnelheid. Overzicht en inzicht. Altijd en overal. On-the-Road service Verbeter uw planning en reactiesnelheid Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Efficiënte serviceplanning en -uitvoering met On-the-Road Abecon On-the-Road is een mobiele oplossing

Nadere informatie

Onze Project oplossing

Onze Project oplossing 1 SalesManager Online Onze Project oplossing Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SalesManager Online maakt het eenvoudig om uw klanten en relaties structureel en overzichtelijk te beheren en te bedienen.

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Onze CRM oplossing. SalesManager Online. Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SALESMANAGER ONLINE INTRODUCTIE

Onze CRM oplossing. SalesManager Online. Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SALESMANAGER ONLINE INTRODUCTIE 1 SalesManager Online Onze CRM oplossing Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SalesManager Online maakt het eenvoudig om uw klanten en relaties structureel en overzichtelijk te beheren en te bedienen.

Nadere informatie

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren 15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject

Nadere informatie

ICT oplossing voor gemeenten. krachtige én complete WMO software

ICT oplossing voor gemeenten. krachtige én complete WMO software ICT oplossing voor gemeenten krachtige én complete WMO software WMO HET SPEELVELD Het doel van de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling is om zo veel mogelijk mensen mee laten doen in de samenleving. Bepaalde

Nadere informatie

Gouden eieren bestaan

Gouden eieren bestaan Gouden eieren bestaan Powered by Uw bedrijf ontwikkelt zich continu. Dit vraagt om grip op alle processen. Software helpt u om uw bedrijf efficiënt te runnen. Een softwarepakket is eenvoudig in gebruik

Nadere informatie

Orbis Software. Case. Study. Deze Case Study vertelt het succesverhaal van de samenwerking tussen Orbis Software Benelux BV en Multiweld.

Orbis Software. Case. Study. Deze Case Study vertelt het succesverhaal van de samenwerking tussen Orbis Software Benelux BV en Multiweld. Orbis Software Case Study Deze Case Study vertelt het succesverhaal van de samenwerking tussen Orbis Software Benelux BV en Multiweld. P02 Multiweld specialist in las- & snijtechniek Multiweld is een lastechnische

Nadere informatie

Order- en voorraadbeheer met het Shoxl Dashboard

Order- en voorraadbeheer met het Shoxl Dashboard Order- en voorraadbeheer met het Shoxl Dashboard Shoxl White paper 2010 Integrace Shoxl webshop Dashboard Versie 1.1-30/09/2010 pagina 1 1 Introductie De administratie en logistiek achter uw webshop kan

Nadere informatie

Zeon PDF Driver Trial

Zeon PDF Driver Trial Zakelijke software voor verkoop, dienstverlening en administratie Handleiding module Document Uitgaande correspondentie genereren Uitgaande correspondentie terugvinden Persoonlijk geadresseerde mailings

Nadere informatie

WinRIS. Marketing-, Sales- en Communicatiesysteem

WinRIS. Marketing-, Sales- en Communicatiesysteem WinRIS Marketing-, Sales- en Communicatiesysteem Inleiding WinRIS is een marketing, sales- en communicatiesysteem dat eigenhandig is ontwikkeld door WinRIS Nederland b.v. Het systeem wordt ook wel een

Nadere informatie

Everything4Office UitvaartTotaal. Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen. Snel te implementeren. Aanpasbaar aan uw situatie

Everything4Office UitvaartTotaal. Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen. Snel te implementeren. Aanpasbaar aan uw situatie Everything4Office UitvaartTotaal Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen Snel te implementeren Aanpasbaar aan uw situatie Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

Comm ant & Bouw. Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e

Comm ant & Bouw. Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e Methode en web-based software voor proces en resultaatverbetering Comm ant & Bouw Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e Frans Münninghoff Sandra Steijvers Heijmans gebruikt

Nadere informatie

Nieuw in versie Autoflex 9.1

Nieuw in versie Autoflex 9.1 Nieuw in versie Autoflex 9.1 Onderstaande items zijn veranderd dan wel toegevoegd in versie 9.1. De geel gearceerde items worden erna wat verder uitgediept met schermvoorbeelden. Verkoop Mogelijkheid voor

Nadere informatie

MeldDesk. Eén systeem voor het registreren, monitoren en afhandelen van meldingen in de openbare ruimte

MeldDesk. Eén systeem voor het registreren, monitoren en afhandelen van meldingen in de openbare ruimte MeldDesk Eén systeem voor het registreren, monitoren en afhandelen van meldingen in de openbare ruimte Meldingen snel in de juiste banen leiden Een omgevallen boom, volle prullenbakken, fietswrakken of

Nadere informatie

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente!

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente! MELDDESK Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren van meldingen in de gemeente! MELDDESK WANT UW BURGER IS TOCH GEEN BIJZAAK! MeldDesk is een toonaangevend informatiesysteem voor gemeenten

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Getting Started Guide

Getting Started Guide Getting Started Guide Basecone Instellingen en Help Instellingen en Help voor super users versie 1.0 oktober 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Instellingen en Help voorzien wij u van

Nadere informatie

Preekbeurten Regelen. Eenvoudig, Efficient en Online

Preekbeurten Regelen. Eenvoudig, Efficient en Online Preekbeurten Regelen Eenvoudig, Efficient en Online Agenda Doel en voordelen webapplicatie Mogelijkheden preekafspraken Toegang webapplicatie Applicatie in algemeen Procedures & Functionaliteit Inzicht

Nadere informatie

ProduPlus. Wat is ProduPlus

ProduPlus. Wat is ProduPlus ProduPlus Wat is ProduPlus ProduPlus is een machine monitoring systeem welke ook functies heeft voor order registratie, product data beheer en preventief onderhoud. ProduPlus is ontwikkeld voor gebruik

Nadere informatie

Versiedocumentatie Win 187- win186

Versiedocumentatie Win 187- win186 Versiedocumentatie Win 187- win186 Inhoud Versie 187... 3 Orderverwerking... 3 Linnaeus kenmerken uitgebreid... 3 Standaard partijfoto instelbaar per veiling... 3 Artikelcode op veilingbrief afdrukken

Nadere informatie

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402 Handleiding Visual Planning Visual Planning Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Introductie. 5 1.1. Hartelijk Welkom. 5 1.2. Configuratie van Planning. 6 2. Planning. 7 2.1. Planbord inrichten.

Nadere informatie

On-the-Road transport

On-the-Road transport On-the-Road transport Verbeter uw planning en distributie Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Effciënte transportplanning met On-the-Road Tijd is geld, zeker voor transportbedrijven. Daarom is het

Nadere informatie

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS)

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) Service van begin tot eind De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSIE BVS 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 5 HET KWALITEITSSYSTEEM 5.1 NORMEN 5.2 ELEMENTEN

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

Centrale label management systemen

Centrale label management systemen Centrale label management systemen Data-driven versus layout-driven label management Datum: 03-november-2010 Auteur: Jack de Hamer M.Sc. Versie: 2.1 Status: Final Pagina 1 van 7 Introductie Simpel gezegd

Nadere informatie

Productpresentatie RIS WMO V2.2

Productpresentatie RIS WMO V2.2 RIS WMO V2.2 0. Inhoudsopgave 0. Inhoudsopgave... 2 1. RIS WMO... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Systeemopbouw... 4 3. Schermen... 5 3.1 Basisopbouw... 5 3.2 Hoofdmenu... 6 3.3 Korte contacten

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie

Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie Inleiding Deze handleiding beschrijft de facturatiecondities en het proces van het factureren van de Jeugd

Nadere informatie

WinRIS 8.5 plug-ins Editie - releasenotes

WinRIS 8.5 plug-ins Editie - releasenotes WinRIS Nederland bv, 25-1-2012 versie 1.0 - pagina 1/9 1 Inleiding De nieuwste versie van WinRIS is de 8.5 Plug-ins Editie. In navolging van andere applicaties als Firefox heeft WinRIS in deze nieuwe versie

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Management Klachten en Meldingen System Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen

Nadere informatie

Modul-Fleet OPTIMALISATIE VAN HET WAGENPARKBEHEER. I can help! Ordered 3 items. Can t serve last client. Running late!

Modul-Fleet OPTIMALISATIE VAN HET WAGENPARKBEHEER. I can help! Ordered 3 items. Can t serve last client. Running late! Modul-Fleet OPTIMALISATIE VAN HET WAGENPARKBEHEER I can help! Ordered 3 items Can t serve last client Running late! Modul-Fleet OPTIMALISATIE VAN HET WAGENPARKBEHEER Wilt u beter inspelen op de groeiende

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert INLEIDING Online transacties en digitale interactie In een snel veranderende markt met veel concurrentie willen uw klanten het papierwerk steeds meer

Nadere informatie

Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding. coacher

Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding. coacher Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding coacher Loopbaancoach als regisseur U wilt als loopbaanbureau minder administratieve handelingen, de kansen van uw kandidaten vergroten en meer klanten werven.

Nadere informatie

Productsheet. Een greep uit de vele gebruikers van de Vendor Management Software

Productsheet. Een greep uit de vele gebruikers van de Vendor Management Software Productsheet Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject van flexibele arbeid te digitaliseren en automatiseren,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. PlanRad productinformatie januari 2004 1

Inhoudsopgave. PlanRad productinformatie januari 2004 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1. Pelosa: optimaal rendement in uw organisatie 2 2. PlanRad: het personeelsinformatiesysteem voor de kinderopvang 2 3. Relatiebeheer 3 4. Planning module 3 5.

Nadere informatie

Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche

Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche (Middel)grote bedrijven in de food branche - zoals voedingsmiddelenproducenten en organisaties

Nadere informatie

Nieuw modules. Scherm met lijst

Nieuw modules. Scherm met lijst Nieuw modules In de nieuwe modules wordt gebruik gemaakt van een nieuwe vormgeving die beter aansluit bij die van bekende sites. In dit gedeelte worden de verschillende onderdelen in deze vormgeving uitgelegd

Nadere informatie

Deze handleiding is geschikt voor gebruikers van Rekeningbeheren.nl en S4Dunning. Rekeningbeheren.nl is de basis applicatie voor het uitvoeren van acties in batches en kan worden gezien als de lite versie

Nadere informatie

Online bestellen bij würth

Online bestellen bij würth Online bestellen bij würth Eenvoudig en snel via www.wurth.nl Würth webwinkel ORSY SCAN Würth Webwinkel De eenvoudigste en snelste manier van bestellen. De Würth WebWinkel is het complete online bestel-

Nadere informatie

BaseNet Medisch. BaseNet Internet Projects W.G. Plein 568 1054 SJ Amsterdam www.basenet.nl info@basenet.nl tel +31 (0)20-6855031 fax +31 (0)20-6853211

BaseNet Medisch. BaseNet Internet Projects W.G. Plein 568 1054 SJ Amsterdam www.basenet.nl info@basenet.nl tel +31 (0)20-6855031 fax +31 (0)20-6853211 BaseNet Medisch BaseNet Internet Projects W.G. Plein 568 1054 SJ Amsterdam info@basenet.nl tel +31 (0)20-6855031 fax +31 (0)20-6853211 BaseNet BaseNet Internet Projects BV is met meer dan 9500 gebruikers

Nadere informatie

Checklist risicofactoren IT-projecten

Checklist risicofactoren IT-projecten Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist risicofactoren IT-projecten In onderstaande checklists zijn de factoren die het slagen van een project beïnvloeden opgenomen. Projectomvang Hoe groot is

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN kaky.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN kaky.nl ALGEMENE VOORWAARDEN kaky.nl Artikel 1. Overeenkomst 1.1 Totstandkoming van de overeenkomst met betrekking tot internet bestellingen. Nadat persoonlijke gegevens zijn ingevoerd en de order door opdrachtgever

Nadere informatie

Maximizer CRM Simply Successful CRM

Maximizer CRM Simply Successful CRM Maximizer CRM Simply Successful CRM Sinds 1987 levert Maximizer gebruiksvriendelijke, flexibele, betrouwbare en betaalbare CRM software. Met inmiddels meer dan 1 miljoen verkochte licenties aan 120.000

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Hieronder treft u per onderwerp het beoordelingskader aan van de module Betalingsachterstanden hypotheken 2014-2015. Ieder onderdeel

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0 Bladnr : 1/16 Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van Nabij Patiënt Testen Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon:

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP

Standaard functies FashionBase ERP FashionBase ERP biedt voor de bedrijfskledingbranche een totaaloplossing en een op de klant gericht informatiesysteem. U kunt ook inzage krijgen in uw voorraden, inkoopprijzen en winstgevigheid van uw

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0 Documentatie Handleiding v1.0 1 Voorwoord Hunter-Desktop is een product van Hunter-CRM. Onze CRM software is gemaakt met het oog op gemak. Deze documentatie bevat een overzicht van de meest gebruikte functionaliteiten

Nadere informatie

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT Exact Online CASE STUDY HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE TENSING BINNEN 1 JAAR 180 GRADEN DRAAIDE Tensing, een mobility en Geo- ICT software

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Repro Functiecode: 0703

Functieprofiel: Medewerker Repro Functiecode: 0703 Functieprofiel: Medewerker Repro Functiecode: 0703 Doel Voorbereiden, produceren en afwerken van reproproducten, binnen de technische mogelijkheden en conform de klantvraag, teneinde te voldoen aan de

Nadere informatie

Vragenlijst leveranciers software

Vragenlijst leveranciers software Vragenlijst leveranciers software Deze inventarisatielijst voor softwareprogramma s voor ledenadministratie, financiële administratie, en content management systemen (CMS) is samengesteld door Bureau Berenschot.

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Case. Study. Orbis Software

Case. Study. Orbis Software Orbis Software Case Study Deze Case Study vertelt het succesverhaal van de samenwerking tussen Orbis Software Benelux BV en Dantuma Medische Speciaalzaak. Dantuma Voor hoogstpersoonlijke zorg! Dantuma

Nadere informatie

Care for Systems. Inter Service Level Agreements

Care for Systems. Inter Service Level Agreements Care for Systems Inter Service Level Agreements Service: maximale beschikbaarheid Wat gebeurt er als de AV-installatie uitvalt in uw meldkamer, vergaderruimte of operatiekamer? Wat is de impact op de geplande

Nadere informatie

Bureauprofiel. Work, flow, fun

Bureauprofiel. Work, flow, fun Bureauprofiel Work, flow, fun Onze missie Bouwen aan betrouwbare overheidsorganisaties Met een heldere strategie Elke dag een stapje beter Door overdracht van kennis en ervaring Omdat verbeteren en ontwikkelen

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

uw portaal voor technisch facilitair management unica online

uw portaal voor technisch facilitair management unica online uw portaal voor technisch facilitair management unica online , Altijd en overal inzicht in uw technische installaties Snel en eenvoudig een storing melden? Inzicht in het energiegebruik van uw installaties?

Nadere informatie

CaseMaster WS E-Commerce Webshop

CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster Webshop Het aantal webshops groeit nog steeds en de ontwikkelingen hierin volgen elkaar in snel tempo op. Om succesvol te blijven, is het van belang dat uw software

Nadere informatie