OLS. Logistieke Dienstverlening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OLS. Logistieke Dienstverlening"

Transcriptie

1 OLS Logistieke Dienstverlening

2

3 Inhoud Totale Automatisering OLS CSRM OLS Forwarding OLS IMS - WMS OLS Documents OLS DIS OLS Customs OLS Web OLS e-communication OLS Invoicing & Reporting OLS Finance Implementatie ORGANI - Your Profit

4 Totale Automatisering Multifunctionele dienstverlening Vrijheid De sector van de logistieke dienstverlening is vandaag een branche die diverse bedrijven groepeert die vroeger eerder gespecialiseerd waren in één bepaalde tak of activiteit. We hebben het hier over expeditiekantoren, natiebedrijven, scheepsagenturen, opslagbedrijven, douaneagenturen, enz. Sinds een aantal jaren is er op dit vlak evenwel een verschuiving en verbreding merkbaar. Veel van deze bedrijven hebben zich omgevormd tot multifunctionele dienstverleners en nemen duidelijk meerdere activiteiten op zich. Beheer van a tot z. Om tegemoet te komen aan deze marktsituatie werd OLS (Organi Logistic System) uitermate modulair opgebouwd. Hierdoor bekomt de klant niet alleen een zeer gespecialiseerde toepassing, maar ook een grote vrijheid. OLS zorgt voor verregaande integratie tussen de verschillende modules, dus geen dubbele registraties van gegevens. Met OLS beheert de klant alle soorten trafieken en opdrachten, met alle soorten goederen en partijen, aangevuld met alle soorten documenten en berichten, op basis van alle soorten tarieven en afrekeningen. Er moet immers niet alleen gezorgd worden voor het correct behandelen van alle verzendingen, de opdrachtgever wenst ook steeds meer dat de partner instaat voor het volledig beheer van de logistieke organisatie. Activiteiten zoals opslag van goederen, in een klassiek magazijn of onder douane entrepot, eventueel gecombineerd met herverpakking en distributie zijn inderdaad taken die steeds meer aan de logistieke partner worden toevertrouwd (de zogenaamde 3PL activiteiten). Dit alles moet zeer flexibel georganiseerd worden, waarbij alle betrokken partijen tijdig en duidelijk op de hoogte gebracht worden van de uit te voeren opdrachten, de beschikbare voorraden en dergelijke meer. Daartegenover staat dat een aantal bedrijven een zeer grote expertise hebben opgebouwd op het vlak van één van de voornoemde domeinen. Een voorbeeld hiervan zijn de douaneagentschappen. Het inklaren van allerlei zendingen blijft inderdaad een taak die alleen is weggelegd voor een declarant die zeer goed vertrouwd is met deze complexe materie. De klant bepaalt immers zelf welke structuren en gegevens men wenst op te nemen, en dat zowel voor de expeditiedossiers als voor de logistieke behandeling van allerlei goederen. Deze vrijheid wordt via een vakkundige implementatie ook goed begeleid. Voor elke klant, voor elke afdeling kan ORGANI een aangepaste structuur opzetten, zodat een zeevracht expediteur via OLS met een zeevracht toepassing werkt. Een andere gebruiker zal dan weer met dezelfde toepassing via een alternatieve opbouw alle faciliteiten terugvinden voor een aangepaste behandeling van bijvoorbeeld luchtvracht of wegtransport. Ook inzake opslag van goederen voor derden wordt een gelijkaardige aanpak gerealiseerd. Bedrijfsgericht en efficiënt Op die manier bekomt u met OLS een uitermate bedrijfsgerichte en efficiënte automatisering voor een volledig coverage van uw activiteiten als logistieke provider onder 3PL of zelfs 4PL 4

5 Consignment Management Forwarding - Dossierbeheer Aan de basis is er uiteraard het centraal dossier- of zendingenbeheer met aangepaste structuren voor elke activiteit van een logistieke dienstverlening. Inventory Management System (IMS) Beheer uw complexen, magazijnen, trafieken, goederen en bewegingen via kant en klare template s en doorgedreven workflow management. Warehouse Management System (WMS) Verlaag de foutenlast, optimaliseer uw magazijnhandelingen en maak efficiënter gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit door middel van ver doorgedreven controle en sturing. Maak alle activiteiten en prestaties meetbaar en kies voor automatische en optimale traceerbaarheid. Finance & Reporting Een volledige boekhoudkundige opvolging met op elk ogenblik een juiste kijk op de gross margin en de financiële resultaten. Customs (Belgian & Dutch) Alle douane documenten (eventueel vanuit het consignmentdossier) aangemaakt en doorgestuurd via de geïntegreerde SADBEL (PLDA), SAGITTA en NCTS modules naar het computersysteem van de douane. Customer & Supplier Relationship Management (CSRM) Beheer uw klanten, prospecten én leveranciers door middel van een complete opvolging en sturing, dit zowel remote (PDA, laptop, TabletPc, ) als lokaal op kantoor. Container Logistics Operationeel beheer van uw containerterminal aangevuld met voorraadrapportering, storage afrekening, registratie boekingen,interchanges, containerrepair en gate management. Digital Information System Alle correspondentie on-line beschikbaar in uw digitaal dossier doorheen alle modules van de toepassing. Een efficiëntere invulling van uw tijd én een enorme besparing qua papier en inkt. Web consultation and order entry Biedt uw klanten de grootst mogelijke transparantie én gebruiksgemak met een real-time webtoepassing en schakel op die manier alle overbodige correspondentie uit. 5

6 Internet Een goed gestructureerde toepassing op zich volstaat al lang niet meer. Het geheel moet ook volledig technologisch onderbouwd zijn. Open communicatie, webconsultatie; gebruik van het Internet, enz. Het zijn allen zaken die zeer actueel zijn en er voor kunnen zorgen dat de relatie met de opdrachtgevers en de uitvoerende partijen in een open en geoptimaliseerde manier kan verlopen. De elektronische snelweg van het Internet is hiervoor een prima hulpmiddel. Ook de communicatie met de externe medewerkers moet efficiënt uitgebouwd worden. Deze problematiek wordt uitgewerkt op twee niveaus: de netwerkverbinding met de remote locaties enerzijds en een aangepaste werkwijze voor het gedecentraliseerd gebruik van de toepassingen anderzijds. N-tier Het laat ook toe om voor een organisatie met meerdere vestigingsplaatsen via het Internet een Eigen Virtueel Netwerk of VPN op te zetten om op die manier een toepassing aan te bieden die uitermate interactief kan gebruikt worden en toch centraal wordt opgesteld en beheerd. Ook het beheer van de databank blijft daardoor centraal georganiseerd, zodat het uitwisselen van gegevens tussen verschillende vestigingsplaatsen zonder meer kan gerealiseerd worden. Ook het consolideren van gegevens is direct beschikbaar. Indien gewenst kan ook voor een klant op die manier een directe maar beveiligde en meestal ook beperkte toegang tot het eigen systeem aangeboden worden. Powered by PROGRESS OLS werd volledig ontwikkeld onder 4GL PROGRESS en maakt ook gebruik van de onderliggende PROGRESS database. Het lijkt een eenvoudig gegeven, maar het biedt u als klant heel wat voordelen. Om dit gegeven volledig te kunnen ondersteunen werd OLS volledig volgens het 3 lagen - model ontworpen. TOOLS De Progress database is immers een database zonder zorgen. Dit betekent voor onze klanten dat er geen extra kost ontstaat inzake het periodiek onderhoud van de database, wat met andere database systemen duidelijk wel het geval is! Het is ook de Progress Webclient technologie die PRESENTATION BUSINESS LOGIC DATA het mogelijk maakt om de 3 lagen-structuur op te zetten. Voor de ontwikkeling blijven alle toepassingen evenwel standaard Progress 4GL applicaties, wat de snelheid en de kwaliteit van de ontwikkeling zeker ten goede komt. System Services Hierbij wordt de bedrijfslogica afgescheiden van de gebruikersinterface. Daardoor kan de user-interface of het gedeelte van de toepassing waar de gebruiker interactie mee heeft op gelijk welke terminal, gelijk waar in de wereld gebruikt worden. De Progress database is ook een open database. U kunt steeds vanuit bijvoorbeeld Excel of Crystal Reports zelf een consultatie doen op de diverse tabellen van de database. Ook integratie met BI-tools zoals Corvu, Business Objects, behoren op die manier tot de mogelijkheden. Hierdoor kunt u zelf snel het antwoord vinden op een onverwachte vraag vanuit uw bedrijf. 6

7 OLS CSRM Hét belangrijkste gegeven voor uw bedrijf zijn uw klanten. Zonder klanten geen business, dat is duidelijk. Met de CRM (Customer/Supplier Relationship Management) module van OLS wil Organi verder gaan dan het louter beheer van prospecten en klanten. De toepassing voorziet ook in een verregaande opvolging van uw leveranciers, een uitgebreide rapporteringstool én een complete marketingtool (mailings, acties, incentives, ). De kracht van deze toepassing zit in de integratie met het operationele en financiële pakket waarbij rekening houdend met de interne organisatiestructuur elke gebruiker informatie op maat verkrijgt. Daar waar de General Manager een overzicht krijgt van alle info op groeps- of bedrijfsniveau, krijgt een vertegenwoordiger enkel de gegevens van de aan hem of haar toegewezen accounts. Alles in een oogopslag Complete sturing van de activiteiten Het systeem wijst de gebruiker op de agenda van de dag, de taken in de toekomst maar ook op de overdue activities zodat er snel en accuraat kan worden gereageerd wanneer dat nodig is. De Business Unit verantwoordelijken kunnen eenvoudig taken toewijzen aan gebruikers en berichten versturen aan de medewerkers via het geïntegreerd e- mailsysteem. Met de CRM-module binnen OLS heeft u niet enkel een fijn opvolgingsmiddel voor uw klanten, prospecten en leveranciers, u zorgt er ook voor dat nieuwe medewerkers snel geïnformeerd worden over de toestand van de bestaande accounts. Blik op het operationele Wenst de commercieel medewerker een blik te werpen op de recente orders, uitleveringen of retours, dan kan dat per klant, per periode of per type. Aan de basis is alle relevante operationele informatie voor de gebruiker ter beschikking om deze commercieel aan te wenden. Financiële overview Alle schermen werden zodanig opgebouwd dat elke gebruiker steeds op een snelle manier de gewenste informatie kan consulteren. Handige filtermogelijkheden laten niettemin toe om in sommige gevallen af te wijken van wat door het systeem default wordt voorgesteld. Vanuit de CRM-toepassing is het eenvoudig een overzicht te krijgen van alle openstaande posten, dit per klant, per periode, per activiteit,. Quick Create Quick Search Gebruikers hebben geen nood aan ingewikkelde schermen en massa s invulvelden! Daarom ontwikkelde Organi tal van Quick Create funtionaliteiten om snel diverse input te kunnen doen. Deze schermen zijn rechtstreeks toegankelijk doorheen de volledige toepassing en zorgen ongetwijfeld voor een verhoogde efficiëntie. Louter snel creëren van gegevens op zich is helaas niet voldoende, de gegevens moeten ook snel worden teruggevonden en ter beschikking worden gesteld. Daarom werden een aantal Quick Search mogelijkheden in het leven geroepen die aan de gebruiker de mogelijk geven om snel accounts terug te vinden én tegelijkertijd actiepunten te definiëren. Wat is het betalingsgedrag van mijn klanten en hoe is dit geëvolueerd in de tijd? Hoeveel van mijn klanten betalen pas 30 tot 60 dagen na vervaldag van de factuur? 7

8 OLS FORWARDING Klantprofiel Om de behandeling van de opdrachten voor de klanten te stroomlijnen biedt OLS de mogelijkheid een aantal terugkerende kenmerken in een klantprofiel vast te leggen. Door deze werkwijze zal de toepassing bij de behandeling van nieuwe of bestaande dossiers alle relevante structuren direct kunnen aanbieden, zodat de verdere afhandeling erg efficiënt en vakkundig kan verlopen. Soort dossiers Aan de basis kan men in het profiel vastleggen welke soort zending standaard moet voorgesteld worden. Algemeen kan een onderscheid worden gemaakt tussen : Consignment Transshipment Intermodal Customs Gate Management Een standaard consignmentdossier zal worden pregedefinieerd aan de hand van een aantal additionele kenmerken die het programma zullen toelaten een ver doorgedreven workflow voor te stellen. Meer bepaald spreken we over volgende kenmerken: De richting (Inkomend of Uitgaand) Het transporttype (Road, Maritime, Rail, Barge of Air) Het cargotype (Bulk, Conventioneel, Containers, RoRo, Project, ) Classificatie (Main File, Sub File, File, ) Door deze aanduiding zal het programma bij de dossierbehandeling direct de voor de klant geldende dossiers en sjablonen kunnen afbeelden, zodat er meestal geen verder opzoekwerk nodig is om een bestaand dossier te wijzigen of een nieuw dossier aan te maken. referenties. Elke opdrachtgever heeft immers een aantal eigen gegevens waarnaar steeds wordt verwezen en die men ook op alle documenten wenst terug te zien. Door dit in het profiel vast te leggen zal de gebruiker bij de dossierbehandeling duidelijk merken dat de inbreng van deze gegevens erg belangrijk is, maar anderzijds zorgt het systeem er ook voor dat de dossiers snel via deze referenties kunnen opgezocht worden. Instructies De meeste opdrachtgevers stellen een instructiedocument ter beschikking waarin de algemene regels voor het uitvoeren van de opdrachten zijn opgenomen. In het profiel kan men een verwijzing opnemen naar een ingescand document of een Word document zodat deze instructies ook permanent door iedereen kunnen geconsulteerd worden. Adresrelaties Ook de voor de klant geldende of meest gebruikte laadadressen, losadressen, bestemmingen en transporteurs wordt in het profiel opgenomen. Hierdoor zal men bij de aanmaak van een nieuw dossier een duidelijk overzicht van alle relevante partijen bekomen, zodat ook hier weer geen of quasi geen opzoekwerk moet gedaan worden. Alle opzoekingen van adressen zijn immers eerst gericht naar de gekende relaties en vervolgens naar het algemene adresboek. Referenties Een tweede gegeven dat in het profiel wordt opgenomen is de aanduiding van de op te nemen 8

9 Tarieven Quotaties en Offertes Elk bedrijf dat diensten aanbiedt moet hiervoor ook een prijs kunnen opgeven. OLS biedt op dit vlak een dubbele ondersteuning: tarieven voor standaard zaken, quotaties en offertes voor de minder courante opdrachten. OLS onderscheidt klantgebonden tarieven en algemene tarieven. Voor expeditiedossier zijn de tarieven steeds gekoppeld aan de transportmode en de activiteit. Voor het voorraadbeheer worden de tarieven opgemaakt in functie van de productkenmerken, de wijze van opslag, de behandelingen, vrije periodes,. Optioneel is het mogelijk om via bijkomende parameters een differentiëring of verfijning te bekomen. Voor elke potentiële zending kan in principe een prijsofferte gemaakt worden. Voor de prijsbepaling van de offerte zijn er twee aspecten die door de logistieke dienstverlener moeten onderzocht worden. Enerzijds wordt hij verzocht om een interessante prijs (offerte) te geven voor een mogelijke opdracht en anderzijds moet hij zelf van diverse leveranciers een concurrentiele prijs (quotatie) zien te bekomen voor de uitvoering ervan. Voor een standaard offerte kan men meestal beroep doen op de hiervoor besproken tarieven, maar voor minder courante zaken zal de commerciële dienst inderdaad aan een aantal partijen een quotatie vragen. Binnen een quotatie kunnen meerdere partijen van hetzelfde type (bv. meerdere scheepsagenten, meerdere transporteurs en dergelijke) opgenomen worden. Vanuit het quotatiebeheer is het mogelijk om vrachtaanvragen te sturen. Dit kan zowel via fax, per of via het EDIFACT bericht REQOTE (Request for Quote Message). Alle opgegeven kosten van een zending of partij kunnen opgenomen worden. Offertes Hierdoor kan men bijvoorbeeld voor een bepaald land, regio of woonplaats, eventueel gecombineerd met bepaalde Incoterms een afwijkend tarief aanmaken. Elk tarief verwijst verder naar een combinatie van een aantal diensten of prestaties zoals vervoer, inventariskosten, opslag, aflevering, certificaten, tolformaliteiten, enz. De prijs wordt bepaald op basis van een vast tarief (vb. dossierkost) of in functie van een aantal (vb. vervoersprijs per ton). Hierbij kan nog een staffel toegepast worden, met een mogelijke beperking via minimum en maximumprijzen. De opgave van het aantal vindt men steeds terug in het dossier. Op basis van de ontvangen quotaties kan aan de klant een gepaste offerte gemaakt worden. Hierbij zal men in de quotatie de partijen (agenten, transporteurs, ) met de beste prijs/voorwaarden aanduiden. Deze worden vervolgens overgenomen in de offerte en worden hier als basis gebruikt om de prijs aan de klant te berekenen. De gebruiker krijgt de mogelijkheid om, zelfs tegelijkertijd indien gewenst, de offerte als brief, als fax of als te versturen. 9

10 Het opzetten van een algemene dossierstructuur voor bedrijven in de sector van de logistieke dienstverlening is een vrij delicaat gegeven. Elke organisatie wenst immers eigen accenten te leggen en methoden te gebruiken die volledig moeten weerspiegeld zijn in de toepassing. Bedrijven die zich hoofdzakelijk richten op zeevracht hebben inderdaad andere noden dan luchtvracht georiënteerde organisaties, die op zich weer andere behoeften hebben dan expediteurs met een focus op wegtransport. Elk van deze activiteiten moet op zich dan weer kunnen gecombineerd worden met alle handelingen inzake opslag en distributie van goederen. Windows Look & Feel Rechtstreeks toegang tot alle gegevens van een dossier zonder gebruik te moeten maken van ingewikkelde menustructuren via een handige en overzichtelijke boomstructuur. Op die manier kan u immers op een snelle en efficiënte manier alle data ingeven of consulteren. De vooraf ingegeven profielen zorgen er voor dat de treeview zich dynamisch opbouwt met enkel de relevante nodes voor dat dossier. Via tabfolders zorgen we ervoor dat informatie wordt gegroepeerd en eenvoudig ter beschikking wordt gesteld. Het toevoegen, wijzigen, verwijderen en kopiëren van records gebeurt door middel van toolbars die doorheen alle modules van OLS werden gestandaardiseerd. Workflow Op basis van de gekozen modellen en profielen treedt een systeem in werking dat voor het dossier een volledige workflow klaarmaakt. Concreet houdt dit in dat de toepassing de gebruiker zal sturen in zijn dagelijks werk. Onder meer het werken met de status van het dossier zal hierbij een grote rol spelen (quotation, production, closed by operations,...). Veel belangrijker echter is het compleet geïntegreerd validatiesysteem dat constant toezicht houdt op het goede verloop van het dossier. Op basis van een rulebook én verklikkerlichten zal de gebruiker immers steeds gewezen worden op eventuele problemen of ontbrekende documenten. Het zogenaamde management by exception principe. Wanneer de gebruiker klikt op het verklikkerlicht zal de toepassing hem onmiddellijk sturen naar het gesignaliseerde probleem. 10

11 OLS IMS - WMS Met de module IMS - WMS beheert u een onbeperkt aantal trafieken, productsoorten, magazijnen en magazijnlocaties. Elke goederenbeweging wordt inderdaad direct gekoppeld aan het betreffende dossier. Vanuit dit dossier kan de gebruiker alle gewenste documenten aanmaken. Door middel van de verregaande integratie tussen consignment en IMS/WMS zal de input van gegevens steeds tot een minimum worden herleid! Trafiek Omwille van de complexiteit en het grote verschil in producteigenschappen worden de goederen ingedeeld in trafieken. Onze klanten beheren alzo een trafiek van bijvoorbeeld garens, papier, katoen, wijn, staal, voeding,. Per trafiek vinden we alle producten met dezelfde eigenschappen terug. Hiervoor zal men dan ook vooreerst opgeven welke fysische kenmerken van de goederen per trafiek moeten opgenomen worden. Zo zal men bijvoorbeeld voor papier de kleur, de grammage en de diameter wensen op te volgen. Voor wijn is dan weer het alcoholpercentage, de kleur, de zuurtegraad en het accijnspercentage van belang. Garens worden dan weer beheerd in functie van de dikte, de kwaliteit en de kleur. Dankzij een uitgebreide klantenbasis heeft Organi een belangrijk arsenaal aan kennis opgebouwd in behandeling van de meest uiteenlopende commodities (bv. koffie, cacao, wijn, tabak, staal, ) Producten Een productfiche bestaat uit een hoofdfiche met algemene informatie en subfiches per eenheid. In de hoofdfiche worden de vaste kenmerken opgenomen, zoals land van oorsprong, land van herkomst, omschrijving, tariefcode douane, enz. Per verschillende verpakking wordt een subfiche aangelegd met volgende kenmerken: Soort eenheid (bv. pallets, flessen, big bags, kilogram (bulk), m3, ) Eenheidswaarde (bv. 1 karton = 6 flessen, 1 zak = 25 kg) Berekening (bv. netto gewicht = aantal zakken x eenheidsgewicht) Stockafrekening (pallets, dozen, netto, bruto, volume, ) Afschrijving (FIFO, LIFO, willekeurig, bulk) Een voorbeeld zal dit verduidelijken. Product A staat in magazijn onder de vorm van zakken en van big bags. Er is dus 1 hoofdfiche met 2 subfiches. In de subfiche zakken wenst de klant eveneens te weten hoeveel paletten dit vertegenwoordigt, welk het bruto en het netto gewicht is en hoeveel vierkante meter deze partij in beslag neemt. In de subfiche big bags wenst men te weten welk het netto en bruto gewicht is in combinatie met het volume. De stockafrekening van de zakken kan op niveau van vierkante meter plaatsvinden, deze van de big bags op niveau volume. Stockbewegingen De volgende types zijn onder meer beschikbaar: Voorlopige inslag (goederen zijn onderweg) Inslag (goederen worden in magazijn genomen) Reservatie (van goederen in magazijn) Reservatie van goederen die onder status Voorlopige inslag staan Uitslag (van goederen in magazijn) Uitslag van goederen die onder status Voorlopige inslag staan Provisional Release (voorlopige vrijgave) Final Release (definitieve vrijgave) Correcties Staalnames 11

12 Stockafrekening De stockafrekening kan naar keuze bij de uitslag of periodiek opmaakt worden. Bij de uitslag worden de behandelingskost en de magazijnhuur samen afgerekend. De periodieke afrekening wordt gemaakt bijvoorbeeld in functie van de duur dat de producten in stock hebben gestaan. Snelle consultatie Een tweede benadering bestaat uit een opzoeking in functie van het soort adres. Als u op zoek bent naar een agent, dan hebt u immers geen boodschap aan een hele reeks andere adressen. Belangrijk is wel dat beide zoeksystemen perfect kunnen gecombineerd worden, zodat het gewenste adres uitermate snel kan opgezocht worden. Dossiers U moet snel op een vraag vanwege een klant, agent, transporteur of andere partij kunnen antwoorden. Anderzijds bevat uw systeem een massa dossiers en adressen, zodat een goed gestructureerde en snelle consultatie geen overbodige luxe is. Ook voor de dossiers zijn een aantal krachtige zoekinstrumenten beschikbaar. Vooreerst kan de gebruiker snel een overzicht bekomen van alle dossiers van een bepaalde Adressen opdrachtgever. Vooreerst kan de gebruiker via diverse zoeksleutels snel alle beschikbare adressen opzoeken. De meest gebruikte zoeksleutel is wellicht de zoeknaam. Deze wordt bij de aanmaak van het adres automatisch samengesteld op basis van de naam, doch met uitsluitend hoofdletters, zonder spaties of leestekens. Hierdoor bekomt men een uniform zoekinstrument waarmee de gebruiker zeer snel om het even welke partij kan terugvinden. Anderzijds kunnen de dossiers ook opgezocht worden via allerlei kenmerken: de datum van creatie of wijziging, de omschrijving, een catalogusnummer, enz. Dynamische query Als alle voorgaande hulpmiddelen niet volstaan, dan biedt OLS zelf de mogelijkheid om een eigen dynamische query op te bouwen. Daarnaast kunnen de adressen ook nog op andere sleutels opgezocht worden, zoals de tweede naam, het postnummer of de woonplaats, de straat, het BTW-nummer, het telefoonnummer, enz. Hierbij bekomt de gebruiker de mogelijkheid om gelijk welk veld van de database voor selectie op te nemen, eventueel in combinatie met gelijk welk ander veld. Deze krachtige queries kunnen zowel voor de adressen als voor de dossiers aangewend worden. 12

13 OLS DOCUMENTS Vrije lay-out In de logistieke wereld wordt een veelheid aan documenten gebruikt. Al deze documenten hebben een verschillende lay-out, die bovendien van geval tot geval kan afwijken, doch met een groot aantal terugkomende gegevens. opvraagbaar, waar het zich ook bevindt. Bibliotheek van documenten Via de hier gestelde werkwijze beschikt de klant over alle faciliteiten om gelijk welk document vrij op te maken. Omwille van deze verscheidenheid is het absoluut noodzakelijk dat de klant zelf in de mogelijkheid gesteld wordt om de lay-out van deze documenten eigenhandig te bepalen. Om dit te realiseren werd geopteerd voor een generatieve opbouw van alle documenten via Scriptura. Hierdoor bekomt de klant niet alleen de mogelijkheid om de lay-out van alle documenten volledig vrij te bepalen, het resulteert ook in kwalitatieve en zeer flexibele documenten. Anderzijds biedt ORGANI aan de basis een zeer uitgebreide en pasklare set van meer dan 120 basisdocumenten aan, zodat bij de implementatie van de toepassing geen onnodige tijd gespendeerd wordt aan het opmaken van elementaire documenten die toch voor elke klant van toepassing kunnen zijn. Deze set wordt ook regelmatig uitgebreid met nieuwe documenten die voor bepaalde klanten werden opgemaakt, zodat op termijn een zeer ruime bibliotheek van professionele documenten zal opgebouwd zijn. Uitgebreide en duidelijke rapportering Met Scriptura kan de klant immers documenten opmaken met gebruik van alle beschikbare fonts, met integratie van logo s of andere grafische elementen, met een vrije opmaak van alinea s, tabellen, paginering, enz. Via de OLS toepassing kan de afdruk direct of in reeks aangestuurd worden. Indien nodig kan de gebruiker bij een directe afdruk ook een preview vragen op het scherm. Ook de OLS-rapporteringstool biedt aan de gebruiker een enorme vrijheid. Niet alleen kunnen er specifieke rapporteringsmodellen worden gekoppeld aan klanten en trafieken, de gebruiker beschikt over tal van filtermogelijkheden om de selectie verder te verfijnen. Alvorens het resultaat op het scherm te tonen, zal de toepassing aan de hand van enkele pregedefinieerde macro s de layout aanpassen aan de specifieke noden van de gebruiker en/of de klant. Een bijkomend voordeel is dat alle documenten niet alleen kan afdrukken maar ook direct via fax of doorsturen (of een combinatie). Digitaal dossier Alle documenten kunnen na afdruk of verzending ook nog eens automatisch opgenomen worden in een digitaal dossier. In combinatie met het inscannen van binnenkomende documenten (zie hierna) wordt elk dossier op die manier op elk ogenblik en op elke plaats 13

14 OLS DIS De dossierbeheerder wordt regelmatig gevraagd om een bepaald document snel te kunnen inzien. Hiervoor moet het stuk eerst opgezocht worden, waarna het gekopieerd en/of gefaxt en terug geklasseerd wordt. Dat dit een zeer onproductieve bezigheid is, is zonder meer duidelijk. Dit gegeven kan op een eenvoudige én doeltreffende manier perfect opgevangen worden. Zoals hiervoor gesteld kunnen alle uitgaande documenten reeds bij het afdrukken direct opgenomen worden in een digitale vorm. Als ook alle binnenkomende documenten direct bij ontvangst centraal worden ingescand, dan kan men deze tijdens de dossiercreatie systematisch opnemen wat resulteert in een volledig digitaal dossier. Hierdoor kunnen alle bevoegde gebruikers, zonder zich te verplaatsen, alle beschikbare documenten direct op het eigen werkscherm visualiseren. Een eventuele (her-)afdruk is dan snel gemaakt. Ook het direct doorsturen via behoort tot de mogelijkheden. Scanning en toewijzing Om het digitaal dossier te voeden zal men dus de inkomende documenten zo vlug mogelijk via scanning digitaliseren. Dit gebeurt op een centraal toestel waar de scanner is aangesloten en de verantwoordelijke voor de scanning alle ontvangen stukken inscant. Na de scanning kunnen een aantal basisfuncties uitgevoerd worden, zoals het groeperen van meerdere bladen tot één document, doch de voornaamste taak bestaat erin de digitale documenten aan de juiste persoon binnen de eigen organisatie toe te wijzen en/of op de juiste plaats te stockeren. Behandeling De verantwoordelijke voor de dossieraanmaak bekomt direct een signaal en een overzicht van de toegewezen documenten, waardoor deze zelfs direct met de behandeling van het betreffende document kan beginnen. Elk digitaal document kan in verschillende zoomniveaus gevisualiseerd worden. Deze visualisatie blijft beschikbaar tijdens het inbrengen van de dossiergegevens. Van zodra de dossiercreatie is afgewerkt, wordt het digitaal document aan het dossier gekoppeld. OCR Ingescande documenten, zijn geen teksten maar beelden. OLS gebruikt onderliggend evenwel een krachtige OCR motor voor tekstherkenning waardoor de gebruiker zelfs bepaalde gegevens uit het ingescande beeld kan overnemen. Opslagcapaciteit De opslag van de beelden gebeurt naar keuze op een interne of externe harde schijf, een NAS (Network Attached Storage, CD-RW (herschrijfbare CD) of een moderne DVD-drive. Via NAS (Network Attached Storage) beschikt u over voldoende capaciteit voor een ruime periode én voorziet u tegelijkertijd in een automatische realtime backup (shadow copie) van al uw digitale bestanden. 14

15 OLS CUSTOMS Welke douane-aangiften? De OLS-douane toepassing ondersteunt vandaag alle aangiften voor: SADBEL Belgische NCTS SAGITTA Nederlandse NCTS In dit kader heeft onze software zowel voor de Belgische als de Nederlandse administratieve diensten de volledige testcycli doorlopen en het bijhorende kwaliteitslabel verkregen. Voor onze klanten de garantie op een systeem dat steeds up-todate is met de overheid. Alle douane aangiften Als er één kenmerk is dat voor deze module naar voor kan gebracht worden, dan is het wel het feit dat de DOUANE module van OLS uitermate volledig is. Deze toepassing biedt inderdaad alle faciliteiten om alle uitvoeringen van het Enig Document gecontroleerd en gebruiksvriendelijk aan te maken. Of het nu gaat om een aangifte voor het vrije verkeer, ten verbruik, voor tijdelijke invoer, voor wederinvoer, transit, verzending met transit, voor inslag in entrepot, uitvoer, transit met uitvoer, enz., enz.: alle aangiften kunnen passend worden opgemaakt. Zelfs de aanvullende documenten zoals DV1, EUR1, FORMA, ATR, de Fiche 196 en het T5 document en andere worden volledig geïntegreerd aangemaakt. vooraf klaargemaakte sjablonen. Sjablonen kunnen algemeen opgesteld of klantgebonden zijn. In beide gevallen moeten duidelijk alleen de afwijkende gegevens opgegeven worden. Logische begeleiding In functie van het type aangifte zal het systeem de gebruiker op het scherm ook passend begeleiden. Zo zal het programma in functie van de aangifte een aantal velden al dan niet actief maken, zodat alleen in het juiste geval de betreffende gegevens correct worden ingebracht. In het geval van DV1 wordt zelfs een extra tabfolder gepresenteerd. Ook bij bijgevoegde documenten worden de velden voor opgave van het nummer, de datum en de waarde pas actief nadat de gebruiker de soort heeft opgegeven. Ingave via tabellen Een tweede voordeel betreft de vele tabellen die bij de inbreng van de gegevens kunnen aangewend worden. Dit is niet alleen het geval voor klassieke zaken zoals het soort aangifte, de vervoerswijze, de landen, regio s en postnummers, maar evengoed voor de douanekantoren, de preferenties, het overzicht van de bijgevoegde documenten, de bijzondere regimes, enz. Telkens kan de gebruiker de bijbehorende tabel met een klik van de muis openen en er de juiste elementen uit ophalen. Deze werkwijze heeft niet alleen een gebruiksvriendelijk effect, het vermindert ook de kans op fouten. Snelle en gecontroleerde ingave De documenten worden lokaal vanuit het dossierbeheer aangemaakt en na controle doorgestuurd. Deze werkwijze biedt verschillende voordelen, ondermeer op het vlak van snelheid van aanmaak maar zeker ook inzake het voorkomen van foute doorsturingen. Bij de aanmaak van een aangifte kan de gebruiker vertrekken van een bestaand document of van 15

16 Tarieflijnen Ook de goederencodes en het gebruikstarief kunnen uit een tabel worden opgehaald, maar ook de gespecialiseerde databanken zoals TARBEL en Tarief van Invoerrechten van Wolters Kluwer kunnen aangewend worden. de gebruiker ook een duidelijke aanduiding van de foutieve vakken, zodat de nodige correcties snel kunnen aangebracht worden. Is er toch nog een foutbericht dat onduidelijk is, dan kan de gebruiker dit zelfs direct via e mail doorsturen naar de helpdesk van ORGANI. Via die weg bekomt de klant dan vermoedelijk wel een bevattelijk antwoord. Met deze laatste werd zelfs een sterke integratie gerealiseerd. Dankzij een unieke interface kan de gebruiker vanuit de toepassing direct alle gewenste raadplegingen uitvoeren, met een automatische overname van alle nodige gegevens rechtstreeks in de juiste vakken van het document. Uitgebreide controles De DOUANE module zorgt niet alleen voor een snelle en efficiënte ingave, de toepassing waakt ook over het correct inbrengen van alle gegevens. Zo worden alle actueel gekende controles van het SADBEL/NCTS/SAGITTA systeem lokaal vóór verzending uitgevoerd. Daarnaast zal de toepassing ook reeds tijdens de ingave de samenhang van de gegevens controleren. Het systeem zal bijvoorbeeld na de ingave van Merken en nummers van colli, het naastliggend veld Aard van de colli direct als verplicht gegeven aanduiden. Voor elke fout die door de gebruiker opgelost werd heeft deze bovendien de mogelijkheid om de correcte oplossing tekstueel in het systeem in te brengen. De volgende maal dat dezelfde foutcode gedetecteerd wordt zal de gebruiker automatisch de oplossing aangereikt krijgen die door één van zijn collega s reeds in het systeem werd ingebracht. Op die manier wordt bijvoorbeeld het inwerken van nieuwe declaranten een stuk efficiënter en wordt er geen nutteloze tijd verloren met het oplossen van hetzelfde probleem als in het verleden. Communicatie De doorsturing kan direct of in groep uitgevoerd worden en wordt gerealiseerd via een computercomputer dialoog met het SADBEL/NCTS/SAGITTA systeem. In antwoord bekomt men een acceptatie- of foutbericht. De afdruk van de documenten kan op een andere plaats gebeuren dan de ingave. Op die manier kan u bijvoorbeeld de inklaringen doen voor uw klant, maar toch het document laten uitprinten op locatie van de klant of bijvoorbeeld het document laten uitprinten in één van uw magazijnen. Deze controles sluiten natuurlijk niet alle fouten uit, maar de kans op een doorsturing van een foutieve aangifte wordt toch erg verkleind. Melding fouten na verzending Als er toch een foutieve aangifte wordt doorgezonden zorgt de douane module van een uitermate gebruiksvriendelijke begeleiding. Alle ontvangen foutmeldingen worden immers omgezet in begrijpelijke tekst. De code B04 wordt bijvoorbeeld vertaald in Het BTW nummer van de exporteur (in D6) is onbekend, wat uiteraard veel duidelijker is. Hierdoor bekomt De communicatie gebeurt via een connectie naar het netwerk van SEAGHA en zo verder tot bij de douane. Bij ontvangst van het acceptatiebericht worden alle relevante gegevens direct bijgewerkt: de documentgegevens (soort, nummer, datum), de boekhoudweek, het repertorium, de maatstaf van heffing inzake BTW, de berekende douanewaarde CIF EG grens, de te betalen en te borgen rechten en taksen. De afdruk van het repertoriumboek gebeurt in het gekende formaat. Fiscale vertegenwoordiging Via deze aanvullende module op SADBEL/ 16

17 SAGITTA kan de klant voldoen aan de vereisten inzake fiscale vertegenwoordiging, en dit zowel voor intracommunautaire leveringen (796.5) als verwervingen (796.6). Ook de Intrastat aangifte wordt geproduceerd. Ook voorziet de module fiscale vertegenwoordiging in een naadloze integratie met het BTW-entrepot. Op die manier worden alle relevante bewegingen in en uit BTW-entrepot ook automatisch doorgestuurd naar onze module fiscale vertegenwoordiging. Vergunningen Via de optionele module voor het beheer van de vergunningen is het perfect mogelijk om na te gaan wanneer een vergunning vervalt, hoe ze werd afgeschreven, wat er nog openstaat en waar ze zich bevindt. Het afschrijven gebeurt automatisch vanuit de ingave van de aangifte. Beheer van litiges integratie voorzien met de module fiscale vertegenwoordiging (zie hoger). Het aanvullen van de gegevens gebeurt volledig automatisch vanuit de inbreng van de aangifte. In sommige gevallen zal de gebruiker gevraagd worden een aantal extra gegevens in te brengen daar deze niet automatisch vanuit het douane document kunnen overgenomen worden. En de toekomst? ORGANI volgt duidelijk alle ontwikkelingen inzake douane van zeer nabij op. Organi is als actief lid van CRSNP (Customs Related Software & Network Providers) van zeer nabij betrokken bij de uitwerking van alle nieuwe projecten inzake douane. Van zodra nieuwe zaken reëel worden zal ook onze douane toepassing hiervoor aangepast worden. Wij denken hierbij in eerste instantie aan het element PLDA (PaperLess Douane en Accijnzen). Via de optionele module voor het beheer van litiges is het perfect mogelijk om een volledige opvolging te bewerkstelligen van alle litiges met de douane. Op die manier behoudt u een perfect overzicht van alle lopende (en afgesloten) litiges evenals hun status en alle acties die hieromtrent reeds uitgevoerd werden. Optie entrepotbeheer Een volgende optie betreft het beheer van goederen in entrepot. Alle types van A tot E, BTW-entrepot en Accijnsentrepot worden ondersteund met alle nodige lijsten en fiches. Deze modules werd overigens met felicitaties goedgekeurd door de Belgische douane. Organi kan als voorbeeld stellen dat bij de invoering van het NCTS systeem de eerste officiële aangifte voor zowel de directies Antwerpen, Mechelen als Brugge gemaakt werden door één van onze klanten gebruik makende van onze OLS Customs - toepassing. Voor u als klant meer dan ooit een garantie op een applicatie die vanaf dag 1 steeds perfect up-to-date is met de geldende regelgeving. Enkele voorbeelden: Voor het accijnsentrepot werd ook een module AGD en VGD voorzien Voor type B wordt de Fiche 196 aangemaakt Voor type C en D is de Douane Voorraadfiche van toepassing. Voor deze types is ook de weekof maandglobalisatie beschikbaar met afdruk van de nodige lijsten evenals automatische aanmaak van het bijhorende manueel document. Voor type E worden ook de bijhorende locaties opgenomen per voorraadfiche. Voor BTW-entrepot is een naadloze 17

18 OLS WEB Open dossiers Beveiliging Of u het nu wil of niet, de grenzen vervagen stilaan. Door de populariteit van het Internet en sinds de invoering van de EURO kunnen uw klanten uw prijzen perfect vergelijken met die van uw collega s. De concurrentie neemt hierdoor sterk toe, waardoor u zich verplicht ziet om uw competitief voordeel maximaal uit te spelen. Uiteraard moet de gebruiker zich eerst kenbaar maken, via een gebruikerscode en een paswoord. Vervolgens kan de gebruiker bepalen welke soort informatie men wenst op te vragen. Een open communicatie met uw klant kan hierbij een belangrijke rol spelen. Uw klanten vragen immers steeds meer informatie, en dat op gelijk welk ogenblik van de dag. Er zijn vragen in verband met de stand van zaken van de uit te voeren zendingen en voor uw activiteit inzake opslag van goederen wenst de klant op elk ogenblik de juiste voorraad te kennen, de diverse bewegingen, de lopende verzendingen, enz. U wenst deze gegevens wel ter beschikking te stellen, doch met een minimale personeelsbezetting. De OLS Tracking & Tracing module biedt hier een pasklaar en professioneel antwoord. De klant hierdoor direct vanaf het eigen scherm, via een standaard Internet browser alle dossiers waarin hij fungeert zelf consulteren. Op basis van een volgende selectie kunnen dan snel de individuele gegevens geconsulteerd worden. De verbinding verloopt naar keuze via een modem of via het internetverbinding. Indien u tevens gebruik maakt van het digitaal dossier dan kan uw klant zelfs de visualisatie bekomen van alle betreffende documenten. De klant kan verder, indien gebruik wordt gemaakt van het digitaal dossier, ook de visualisatie van de gerelateerde documenten bekomen, zodat een volledig digitaal inzicht gepresenteerd wordt over alle relevante gegevens. 18

19 OLS E-COMMUNICATION Een belangrijk deel van de taak van een dossierbeheerder bestaat uit communicatie met alle betrokken partijen. Communicatie kan evenwel ook een belangrijke bron zijn voor het uitwisselen van opdrachten, instructies en degelijke meer. In algemene termen spreken we hier over EDI of Electronic Data Interchange. EDI Bij EDI worden standaardberichten elektronisch uitgewisseld tussen computers van verschillende organisaties. Inzake EDI ondersteunt OLS zowel de klassieke EDIFACT structuren als de nieuwe XML berichten. Ook onderling afgesproken berichtenstructuren kunnen na overleg geïmplementeerd worden. EDIFACT Het sleutelwoord bij EDIFACT is standaardisatie. Berichten moeten een vaste indeling hebben met éénduidige normen en coderingen. Wereldwijd is EDIFACT de internationale standaard om gegevens elektronisch uit te wisselen. bedrijven steeds meer gebruik maken van de XML berichtenstructuren. Algemeen wordt verwacht dat XML op termijn de klassieke EDIFACT structuren zal vervangen. EDI via bilaterale afspraken. Dit zijn afspraken die gemaakt worden tussen OLS gebruikers enerzijds en hun klanten en/of leveranciers anderzijds. De toepassingen die hiervoor ontwikkeld moeten worden zijn inplugbaar in de OLS applicatie. CSV Gegevens kunnen ook via een zeer eenvoudige structuur uitgewisseld worden. OLS voorziet bijvoorbeeld standaard in de mogelijkheid om de gegevens te exporteren en te importen op basis van het CSV-formaat (Comma Separated Values). Dit formaat is ook zeer handig voor het opnemen van de gegevens in Excel. Importeren gebeurt op basis van kolomlabels, evenwel met een inhoudelijke controle. Uitgangspunt is dat OLS alle berichten die aan de EDIFACT-standaard voldoen kan verwerken en ook zelf aanmaken. De hierna vermelde berichten werden reeds gerealiseerd. Voor het vertalen en interpreteren van de berichten wordt gebruikt gemaakt van de gekende SEAGHA Bridge software. XML Inzake de interconnectie met andere computersystemen stellen we vast dat 19

20 OLS INVOICING & REPORTING Op gestelde tijdstippen zult u de uitgevoerde orders wensen te factureren. Ook op dit vlak biedt OLS heel wat mogelijkheden. De facturatie van de logistieke dossiers gebeurt steeds vanuit het operationeel dossier en kan op drie manieren aangestuurd worden: o Op basis van offertes De klant heeft een offerte gekregen voor de uit te voeren opdracht. De kosten worden vanuit de offerte in de facturatie overgenomen maar kunnen desgewenst nog bijgestuurd worden. o Op basis van tarieven Deze werkwijze kan gebruikt worden als er met de klant tarieven werden afgesproken die langere tijd geldig zijn. Het is bijgevolg niet noodzakelijk om bij elke zending een offerte te maken. o Via manuele opgave van de kosten Ook zonder offerte of tarieven moet een opdracht kunnen gefactureerd worden. Dit wordt gerealiseerd via een manuele opgave van een facturatiecode, de aantallen en de bedragen. Een combinatie van de bovenstaande werkwijzen is uiteraard ook mogelijk. Periodieke facturatie Voor sommige klanten factureert men elke opdracht direct, in andere gevallen wordt eerder periodiek gefactureerd. Per klant kunt u niet alleen de frequentie opgeven volgens dewelke u de facturatie wenst uit te voeren, u hebt ook nog de mogelijkheid om aan te duiden met welke detail de factuur moet opgemaakt en afgedrukt worden. Het betreft hier het variabele gedeelte waarin de kostencodes, de aantallen en de bedragen vermeld worden. Gangbare types zijn: Volledige detail per kostencode (standaard) Totaal per zending (1 bedrag/zending) Totaal per tariefcode (1 bedrag/tariefcode) Totaal per kostencode (1 bedrag/kostencode) Voor facturen waarbij getotaliseerd wordt per zending of per tariefcode kan de klant alsnog via een aantal specificatielijsten een detail bekomen van de gefactureerde kosten. Munten & Koersen Per klant kan bepaald worden in welke munt de factuur moet worden opgemaakt. Indien nodig kan de munt tijdens de facturatie nog gewijzigd worden. Los van de munt die gebruikt wordt voor het totaal, kan men in het lichaam van de factuur gelijk welke andere munt gebruiken die in de muntentabel beschikbaar is. Hierdoor kan men bijvoorbeeld de zeevracht in USD aanrekenen, de andere kosten in EUR terwijl het totaal van de factuur in UKP wordt opgemaakt. Indien in het dossier de dagkoers wordt aangeduid voor facturatie dan wordt de koers opgehaald uit het koersenbestand zoniet wordt de koers uit het dossier gebruikt. Facturatieadres Per klant kan er bepaald worden naar welk adres de factuur verstuurd moet worden. Indien niet opgegeven wordt het adres van de klant gebruikt. Elektronische factuur In de meeste bedrijven worden de uitgaande facturen nog steeds afgedrukt. Met OLS kunt u uw facturen ook elektronisch opmaken en doorsturen. Hierbij wordt elke factuur volgens de norm bepaald door het Belgische Ministerie van Financiën (BMF001) omgezet naar een gecodeerde structuur en in een afzonderlijk bestand geplaatst. Dit bestand kunt u dan digitaal ondertekenen en vervolgens via een beveiligd netwerk naar uw klant doorsturen. Eén van de voor de hand liggende mogelijkheden hierbij is duidelijk het ISABEL netwerk. 20

OLS DOUANE Totale automatisering voor de douane declarant

OLS DOUANE Totale automatisering voor de douane declarant OLS DOUANE Totale automatisering voor de douane declarant Inhoud Alle Douane aangiften............................................... 4 Implementatie..........................................................

Nadere informatie

OLS. Logistieke Dienstverlening

OLS. Logistieke Dienstverlening OLS Logistieke Dienstverlening Inhoud Totale Automatisering..................................... 4 OLS Forwarding............................................ 7 OLS IMS-WMS.............................................

Nadere informatie

DIS. Digital Information System

DIS. Digital Information System DIS Digital Information System Inhoud Digital Information System........................................ 4 ORGANI - Your Profit.................................................. 8 Digital Information

Nadere informatie

Inhoud. Accounting... 4. ... meer dan boekhouding... 5. Multi... én wijzigbaar... 6. Digitaal Dossier... 7. Aankopen... 8. ... met integratie...

Inhoud. Accounting... 4. ... meer dan boekhouding... 5. Multi... én wijzigbaar... 6. Digitaal Dossier... 7. Aankopen... 8. ... met integratie... ORAS Accounting Inhoud Accounting........................................... 4... meer dan boekhouding........................... 5 Multi... én wijzigbaar................................ 6 Digitaal Dossier......................................

Nadere informatie

CRM. Customer Relationship Managementnt

CRM. Customer Relationship Managementnt CRM Customer Relationship Managementnt Inhoud Relatiebeheer............................................................ 4 Algemene informatie................................................. 6 Marktinformatie........................................................

Nadere informatie

SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN!

SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN! SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN! Voorstelling van de nieuwe versie 3.3 We stellen u vandaag met trots de nieuwe versie 3.3 van BOB Software voor. Ons doel: uw gebruik van het programma vereenvoudigen

Nadere informatie

«Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0»

«Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0» «Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0» Voor het gebruik van de end-users Sage BOB 50 DE NIEUWIGHEDEN VAN DE VERSIE 3.0 VAN SAGE BOB 50 Het nieuwe beheer van het boekhoudplan Met de versie Sage BOB 50 3.0, innoveert

Nadere informatie

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding DAVE A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY Migratie Cockpit Inleiding De module Migratie zorgt ervoor dat u op een vlotte manier kan overstappen van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting. Dit betekent dat

Nadere informatie

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert Handleiding Expert modus INHOUD De Expert modus... 3 1. Boekhoudkundige audit... 4 2. Audit nota s... 9 3. Verwijdering van boekingen... 13 4. Decentralisatie van

Nadere informatie

software, hardware en diensten Gerechtsdeurwaarders Accounting Handel & Industrie Logistieke Dienstverlening

software, hardware en diensten Gerechtsdeurwaarders Accounting Handel & Industrie Logistieke Dienstverlening software, hardware en diensten Gerechtsdeurwaarders Accounting Handel & Industrie Logistieke Dienstverlening Organi your profit! Actief sedert 1977 en ondertussen uitgegroeid tot een toonaangevende IT-speler

Nadere informatie

Ontdek de e-business oplossingen van Cebeo.

Ontdek de e-business oplossingen van Cebeo. Ontdek de e-business oplossingen van Cebeo. flyer_eshop.indd 3 27-09-2007 11:08:11 Cebeo e-shop, ook open buiten de kantooruren! De Cebeo e-shop is zeer gebruiksvriendelijk en omvat onder meer volgende

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.10

Handleiding Opmaken fiche 281.10 Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.

Nadere informatie

CRM Accountancy. Flexibel, efficiënt & accuraat

CRM Accountancy. Flexibel, efficiënt & accuraat CRM Accountancy WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat ACCOUNTANCY CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Accountancy algemeen 3 PRESTATIES 2.1. Wings CRM Accountancy login 4 2.1.1. Het inloggen

Nadere informatie

ecustoms ecustoms is een douane formaliteiten portaal. Ontwikkeld en beheerd door EasyProgram B.V.

ecustoms ecustoms is een douane formaliteiten portaal. Ontwikkeld en beheerd door EasyProgram B.V. ecustoms Snel en eenvoudig online douane uitvoerdocumenten maken. (EX-a, EU-a en CO-a) Sinds oktober 2016 aangesloten op de nieuwe software van de douane AGS uitvoer. ecustoms ecustoms is een douane formaliteiten

Nadere informatie

Overzicht SYNDICUS. Software voor de syndicus. Versie: 2007.12.26

Overzicht SYNDICUS. Software voor de syndicus. Versie: 2007.12.26 Versie: 2007.12.26 1. SYNDICUS SYNDICUS is een pakket voor het beheer van gebouwen, waarbinnen elk gebouw als aparte entiteit wordt beschouwd. Per gebouw worden de verschillende quotiteiten geparametriseerd

Nadere informatie

Doc-it-Easy UBL-import topaccount. www.wolterskluwer.be/business-software

Doc-it-Easy UBL-import topaccount. www.wolterskluwer.be/business-software Doc-it-Easy UBL-import topaccount www.wolterskluwer.be/business-software Doc-it-Easy 1 Nuttige informatie Handleiding Service Center, professionals @ your service 1-2-3 Support U kan 24/24, uw vraag of

Nadere informatie

Een algemene en meer gedetailleerde handleiding van OneGate vindt u op

Een algemene en meer gedetailleerde handleiding van OneGate vindt u op 1. Intrastataangiften via OneGate (http://www.nbb.be/onegate) OneGate is een rapporteringstool van de Nationale Bank voor de elektronische aangifte van statistische (en bepaalde andere) rapporteringen.

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte mobiele planning

Team. Tijd. Tools. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte mobiele planning Waarom? U beschikt over een onderneming van minstens 5 gebruikers en constateert dat u naast uw administratieve software meer en meer zaken moet bijhouden buiten deze software. biedt een volledig geautomatiseerd

Nadere informatie

EDE Consulting. BouwManager 2008. Handleiding

EDE Consulting. BouwManager 2008. Handleiding EDE Consulting BouwManager 2008 Handleiding Operations Financials EDE Consulting bvba, 21.12.2007 BouwManager 2008.03 BouwManager is een zeer gebruiksvriendelijke software voor de bouw waarmee U Uw activiteiten

Nadere informatie

Software voor het moderne verhuurkantoor.

Software voor het moderne verhuurkantoor. immotools Software voor het moderne verhuurkantoor. immotools is een gebruiksvriendelijk, uiterst compleet en onmisbaar software pakket in het moderne immokantoor. immotools garandeert u een optimaal beheer

Nadere informatie

TradePoint Systems NCTS Oplossingen

TradePoint Systems NCTS Oplossingen TradePoint Systems NCTS Oplossingen Van overheidswege bent u vanaf 1 april 2004 verplicht om uw huidige transitdocumenten elektronisch aan te maken en te versturen. Indien uw organisatie niet beschikt

Nadere informatie

Factsheet RACS Financial Management system

Factsheet RACS Financial Management system Factsheet RACS Financial Management system Pagina 1 / 10 Inleiding In dit document geven we slechts een overzicht van de functionaliteiten die in de RACS Financial Management module beschikbaar zijn. Iedere

Nadere informatie

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases.

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. Product Update 396 is algemeen beschikbaar sinds 6 januari 2010.

Nadere informatie

Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure

Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure Bizziware bvba Beverenstraat 131 8810 Lichtervelde (0495) 57 80 26 www.bizziware.be info@bizziware.be Algemeen Kassa Studio is het resultaat van jarenlange

Nadere informatie

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip User Guide

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip User Guide DHL EXPRESS 1 DHL IntraShip User Guide INLOGGEN Gebruik uw login & wachtwoord om in te loggen op DHL INTRASHIP via https://www.intraship-dhl.be Via de MyDHL portaal via http://www.mydhl.com kan u ook op

Nadere informatie

CaseMaster PM ProjectManagement

CaseMaster PM ProjectManagement CaseMaster PM ProjectManagement Projectmanagement De manier waarop u uw projecten organiseert, voorbereid, uitvoert en afrond bepaald uw succes. Projecten staan en vallen met planning. Effectief projecten

Nadere informatie

ACCOUNTING & COMMERCIAL SOFTWARE

ACCOUNTING & COMMERCIAL SOFTWARE ACCOUNTING & COMMERCIAL SOFTWARE BROCHURE BROCHURE Deze brochure heeft tot doel u een beknopt overzicht te geven van de vele mogelijkheden binnen EQUISIS, ons modulair softwarepakket voor boekhouding en

Nadere informatie

Opleidingen op afstand van Sage

Opleidingen op afstand van Sage Opleidingen op afstand van Sage CATALOGUS JUNI 2011 V.2.0. BOB 50 BOB 50 Inhoud FINANCIELE MODULES Algemene boekhouding Ingavemogelijkheden van boekhoudkundige documenten 3 Verrichtingen begin/einde boekjaar

Nadere informatie

7.7 BEHEER VAN DE BROCHURES

7.7 BEHEER VAN DE BROCHURES 7.7 BEHEER VAN DE BROCHURES Deze rubriek laat toe de verzending van brochures aan reisbureaus in te geven en te beheren. Hieronder vindt men een afbeelding van het volledige menu : SERVITOUR DEMO 24-FEB-97

Nadere informatie

ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING

ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING TEAMWORK IMPROVED VLOT SAMENWERKEN IN ALLE VEILIGHEID: IDEAAL, OOK VOOR UW BEDRIJF. BETER TEAMWERK DANKZIJ ISABEL 6. Isabel 6 is speciaal ontworpen voor bedrijven zoals het

Nadere informatie

SOFTWARE VOOR FIETSZAKEN

SOFTWARE VOOR FIETSZAKEN SOFTWARE VOOR FIETSZAKEN Omschrijving "Software voor fietszaken" is een uiterst compleet en gebruiksvriendelijk pakket voor het dagelijks beheer van een fietszaak. Het programma is volledig geïntegreerd

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 15 oktober 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De

Nadere informatie

HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT?

HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT? HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT? INLEIDING De geïmporteerde goederen die langs de douane passeren geven soms aanleiding tot 2 boekingen : de ene boeking heeft betrekking op de aankoop van een

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 23 juli 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De Pintelaan

Nadere informatie

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders 1/13 Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders Inleiding Marius Software Ontwikkeling bvba is gespecialiseerd in software voor kinderopvang. Het programma Winkind is ontwikkeld in

Nadere informatie

Boekhouding Excel beknopte basishandleiding

Boekhouding Excel beknopte basishandleiding Pagina 1 6 Boekhouding Excel beknopte basishandleiding 1. Inhoud 1. Inhoud 1 2. Algemeen overzicht 1 3. Input gegevens - algemene gegevens 1 4. Input gegevens - aankopen / facturen 3 5. Input gegevens

Nadere informatie

ecustoms Snel en eenvoudig online douane uitvoerdocumenten maken (EX-a, EU-a en CO-a)

ecustoms Snel en eenvoudig online douane uitvoerdocumenten maken (EX-a, EU-a en CO-a) ecustoms Snel en eenvoudig online douane uitvoerdocumenten maken (EX-a, EU-a en CO-a) ecustoms ecustoms is een douane formaliteiten portaal. Ontwikkeld en beheerd door EasyProgram B.V. Middels ecustoms

Nadere informatie

Product fiche: SynPeople e-hr employee self services module

Product fiche: SynPeople e-hr employee self services module Product fiche: SynPeople e-hr employee self services module SynPeople e-hr werkt 100% geïntegreerd in SynPeople en staat voor employee en managers self services. Dank zij SynPeople e-hr kan het volledige

Nadere informatie

AccrA zaalreservering en Zaalagenda.nl

AccrA zaalreservering en Zaalagenda.nl Pioen Partners AccrA zaalreservering en Zaalagenda.nl Bekijk ook onze website www.pioenpartners.nl of www.zaalagenda.nl Pioen Partners Tel: +31 (0)546 456223 E-mail info@pioenpartners.nl Voorwoord AccrA

Nadere informatie

ISABEL 6. SLIMME BOEKHOUDING

ISABEL 6. SLIMME BOEKHOUDING ISABEL 6. SLIMME BOEKHOUDING ACCOUNTING OPTIMIZED OPTIMALISEER UW BOEKHOUDING EN TEL UW TIJDSWINST. BETER BOEKHOUDEN DANKZIJ ISABEL 6. Isabel 6, één oplossing met tal van voordelen. Isabel 6 is de enige

Nadere informatie

C a s e S t u d y E l k o f i n C o n t a c t i n f o r m a t i e

C a s e S t u d y E l k o f i n C o n t a c t i n f o r m a t i e C a s e S t u d y E l k o f i n C o n t a c t i n f o r m a t i e Koen Piers Boudewijnlaan 1 Ondernemingsnr. 0808.450.557 0486/666.543 3590 Diepenbeek Rekeningnr. 979-5766597-49 koen@aurealis.be België

Nadere informatie

Opstarten van de module Voorraadbeheer

Opstarten van de module Voorraadbeheer Opstarten van de module Voorraadbeheer 1 Welkom in de module Voorraadbeheer van WinBooks on Web De Voorraad module van WinBooks on Web zou ook de Inventaris module kunnen genoemd worden. Deze module is

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. NEO facturatie. Powered bij Twinfield. NEO facturatie

Gebruikershandleiding. NEO facturatie. Powered bij Twinfield. NEO facturatie Gebruikershandleiding NEO facturatie Powered bij Twinfield NEO facturatie Copyright Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband,

Nadere informatie

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule Opstarten van de GRATIS facturatiemodule 1 Welkom in het gratis facturatieprogramma van WinBooks on Web Het gratis facturatieprogramma is ontworpen om u kennis te laten maken met de interessante functionaliteiten

Nadere informatie

WinBooks Versie 4 What s New?

WinBooks Versie 4 What s New? WinBooks Versie 4 What s New? 1. Goedkeuring van de facturen vóór betaling... 2 2. Afpunten van de openstaande posten... 8 3. Prints : BTW Formulieren 2007... 10 4. Prints : Dagboeken : overzicht van de

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50.

Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50. Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50. Rel. 90-05 Inaras N.V. WWW.OCTOPUS.BE ERELOONFICHES 281.50 1/13 WWW.OCTOPUS.BE ERELOONFICHES 281.50 2/13 Inhoudstafel

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS

BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS Copyright BMW GROUP Belux / Revisie 0 BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

WMS WISE voor food-retail

WMS WISE voor food-retail WMS WISE voor food-retail De moderne oplossing voor efficiënt magazijnbeheer Warehousemanagement met flexibiliteit als uitgangspunt WISE Minimalisatie van kosten, maximale productiviteit Als food-retailer

Nadere informatie

Update: Exact Online Handel. Joost de Stigter Exact Software Nederland

Update: Exact Online Handel. Joost de Stigter Exact Software Nederland Update: Exact Online Handel Joost de Stigter Exact Software Nederland EXACT ONLINE HANDEL Dé online bedrijfssoftware Agenda Uw organisatie Over Exact en Exact Online Trends De voordelen van de Cloud Oplossing

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Export. Versie: 1.01 3 mei 2005

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Export. Versie: 1.01 3 mei 2005 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 Handleiding PSU Boekhouden

Nadere informatie

Ontdek. de nieuwe versie van uw e-banking solution. Pay@Finpost. Grondige actualisering. Nieuwe functionaliteiten. Informatie in realtime

Ontdek. de nieuwe versie van uw e-banking solution. Pay@Finpost. Grondige actualisering. Nieuwe functionaliteiten. Informatie in realtime Pay@Finpost Ontdek de nieuwe versie van uw e-banking solution Grondige actualisering Nieuwe functionaliteiten Informatie in realtime Efficiënter en gebruiksvriendelijker Inhoud 1. De evolutie van de nieuwe

Nadere informatie

Make your service work

Make your service work Make your service work Mobiele interactie met je externe medewerkers Werkbonnen opstellen voor interventies en onderhoud Paperless mobiele administratie Aangepast aan uw sector PlenionMobile De mobiele

Nadere informatie

LOGISTIEK Factuurcontrole

LOGISTIEK Factuurcontrole LOGISTIEK Factuurcontrole WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat Factuurcontrole INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Algemeen 3 WERKING 2.1. Verrichtingen ontvangsten 4 2.2. Verrichtingen vooraf 5 2.3.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. GLN Database. Februari 2011. GS1 The global language of business

Gebruikershandleiding. GLN Database. Februari 2011. GS1 The global language of business Gebruikershandleiding GLN Database Februari 2011 GS1 The global language of business Inhoud Inleiding...2 1. Hoe gaat u van start?...3 2. Aanmelden...3 3. Hoofdscherm: menu GLN Database...4 4. Mijn GLN...5

Nadere informatie

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers.

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers. Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers www.kluwer.be/software Inhoudsopgave Creatie betalingenbank... 2 Betalingen leveranciers... 3 Selecties leveranciers (tab 1)... 3 Overzicht leveranciers

Nadere informatie

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV CaseMaster Finance CaseMaster Finance CaseMaster Finance is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren

Nadere informatie

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving Onderwerpen: Algemeen Projecten Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web Procesbeschrijving Algemeen PMO Pro is een systeem om al uw projectgerelateerde informatie

Nadere informatie

3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL

3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL !CCEPTå!UTOMATISERING 3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL - / / ) %æ#) * & %2 3 De boeken bijhouden in een mooie, moderne en snelle omgeving? Accept Financieel is dé complete software voor iedere

Nadere informatie

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Snelle toegang tot uw dossiers optimaliseert uw productiviteit Informatie vormt de levenslijn binnen uw onderneming de basis van effectieve

Nadere informatie

F A C T U R A T I E. Copyright 1999-2015 Beuvink Advies en Service

F A C T U R A T I E. Copyright 1999-2015 Beuvink Advies en Service F A C T U R A T I E Copyright 1999-2015 Beuvink Advies en Service Beuvink Advies en Service. Alles van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Behecam is een beheerssysteem voor KMO s, Zelfstandigen en winkeliers Jet beheersysteem ondersteunt volgende processen

Behecam is een beheerssysteem voor KMO s, Zelfstandigen en winkeliers Jet beheersysteem ondersteunt volgende processen Behecam 1 Doel Behecam is een beheerssysteem voor KMO s, Zelfstandigen en winkeliers Jet beheersysteem ondersteunt volgende processen - Beheer van Klanten en Leveranciers - Beheer van Artikelen - Aankoop

Nadere informatie

Voorwoord. We beginnen bij het begin. Wat is EDI?

Voorwoord. We beginnen bij het begin. Wat is EDI? SSCC GIDS 2014 Voorwoord Deze gids is bedoeld om u op weg te helpen bij het aanmaken en begrijpen van enerzijds het Logistiek etiket (SSCC) en anderzijds de Elektronische verzendnota (DESADV). We beginnen

Nadere informatie

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager Wetgeving In het Lenteakkoord is afgesproken dat het algemene BTW-tarief wordt verhoogd van 19 procent naar 21 procent. Deze verhoging

Nadere informatie

Stamgegevens: Voorcalculatie: Contracten:

Stamgegevens: Voorcalculatie: Contracten: Stamgegevens: In de stamgegevens worden vaak terugkerende gegevens ingevoerd. Bij nieuwe Qbil Trade gebruikers is het in de meeste gevallen mogelijk om (een deel van) de huidige stamgegevens te exporteren

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden Light module Export. Versie: 1.01 16 maart 2005

Handleiding PSU Boekhouden Light module Export. Versie: 1.01 16 maart 2005 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 Handleiding PSU Boekhouden

Nadere informatie

Activiteitenrapport in BRIO4YOU

Activiteitenrapport in BRIO4YOU Quick User Guide Activiteitenrapport in BRIO4YOU Inleiding Met het activiteitenrapport in BRIO4YOU kunt u meldingen die aan minstens één gebruiker gekoppeld zijn bewaren en beheren. Bijvoorbeeld: taken,

Nadere informatie

Diract Company Profile. Klant- en oplossingsgericht, flexibel en toegankelijk zijn de kernwoorden die de werkwijze van Diract IT omschrijven.

Diract Company Profile. Klant- en oplossingsgericht, flexibel en toegankelijk zijn de kernwoorden die de werkwijze van Diract IT omschrijven. Diract Company Profile Klant- en oplossingsgericht, flexibel en toegankelijk zijn de kernwoorden die de werkwijze van Diract IT omschrijven. Diract IT Opgericht in 2007 53 medewerkers (februari 2013) Ruim

Nadere informatie

Lucas garandeert nog veel meer : geïntegreerde oplossing voor wegen en

Lucas garandeert nog veel meer : geïntegreerde oplossing voor wegen en Het werkinstrument bij uitstek om u te helpen bij uw administratie en boekhouding. Met Lucas haalt u niet zo maar een computerprogramma in huis maar een complete oplossing: facturatie, toonbankverwerking,

Nadere informatie

Expert/M Plus Handleiding UBL Import.

Expert/M Plus Handleiding UBL Import. Expert/M Plus Handleiding UBL Import www.kluwer.be/software Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 2 2. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE... 2 3. INSTELLING IN CENTRAAL DOSSIERBEHEER... 2 4. CONFIGURATIE UBL IMPORT...

Nadere informatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie HANDLEIDING Periodieke Facturatie WINGS Software Snelheid & zekerheid Module WingsPer: Periodieke facturatie 1) Installatie & Activatie Wings Periodieke Facturatie dient te worden beschouwd als een volwaardige

Nadere informatie

BEST/Rentm in de Cloud

BEST/Rentm in de Cloud BEST/Rentm in de Cloud Productvoorstelling www.cloudsyndic.com A. Dorp 37, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver T. +32 15 75 30 58 F. +32 15 75 21 42 E. info@cloudsyndic.com 1 BEST/Rentm in de Cloud - Flow 2 Algemeen

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen.

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen. TeamPlayer? TeamPlayer is een compleet en flexibel systeem voor tijdsregistratie en planning dat de grootste knelpunten in vele administraties aanpakt, daar waar de standaardsystemen nog te beperkt zijn.

Nadere informatie

Zaalagenda.nl. Pioen Partners. Bekijk ook onze website www.pioenpartners.nl of www.zaalagenda.nl

Zaalagenda.nl. Pioen Partners. Bekijk ook onze website www.pioenpartners.nl of www.zaalagenda.nl Pioen Partners Zaalagenda.nl Bekijk ook onze website www.pioenpartners.nl of www.zaalagenda.nl Pioen Partners Tel: +31 (0)546 456223 E-mail info@pioenpartners.nl Voorwoord Zaalagenda.nl is ontwikkeld vanuit

Nadere informatie

Factsheet RACS Project Management Module

Factsheet RACS Project Management Module Factsheet RACS Project Management Module Pagina 1 / 9 Inleiding: Dit document geeft een beknopt overzicht van de functionaliteiten van de Project Management Module van RACS. In de module gebruiken wij

Nadere informatie

NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN

NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN Even voorstellen Joost van Koot Principal Product Marketing Jos Suijkens Senior Business Consultant Van invoeren naar adviseren AGENDA FUTURE FINANCE DE

Nadere informatie

2014 9 Knots Solutions BV

2014 9 Knots Solutions BV FinMaster FinMaster is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren en te beheren. FinMaster bevat

Nadere informatie

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN?

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? INLEIDING De Intrastat aangifte is de verplichte aangifte van bewegingen van goederen (verkopen en aankopen) die afkomstig zijn uit of bestemd zijn voor andere lidstaten

Nadere informatie

Organi BVBA 2009 - Tagor 3 Web : Efficiënt invorderen & opvolgen

Organi BVBA 2009 - Tagor 3 Web : Efficiënt invorderen & opvolgen I. Inloggen in de toepassing -------------------------------------------------------------------------------------------- 3 II. Basispagina Tagor 3 Web ---------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Count-e Onderwijs wijzigingen 3.0.0

Count-e Onderwijs wijzigingen 3.0.0 Count-e Onderwijs wijzigingen 3.0.0 In Count-e 3.0 is niet alleen de lay-out veranderd maar zijn er ook inhoudelijk verschillende functionaliteiten gewijzigd. In dit formulier geven we een overzicht van

Nadere informatie

BELTRACE FACTURATIE 1. Samenvattende beschrijving van het proces

BELTRACE FACTURATIE 1. Samenvattende beschrijving van het proces BELTRACE FACTURATIE Onderstaande bespreekt opzoeken facturatie en beheer facturatie van de Sanitracetoepassing, of hoe men kan komen tot de elektronische facturatie. Men start in het hoofdmenu steeds vanuit

Nadere informatie

Productbeschrijving. Arco Mail Manager. Productbeschrijving. Inhoud

Productbeschrijving. Arco Mail Manager. Productbeschrijving. Inhoud Inhoud 1 Arco Mail Manager Algemene beschrijving... 2 1.1 Doelstelling... 2 1.2 Concept... 2 1.3 Infrastructuur... 3 1.4 Voordelen... 3 2 Arco Mail Manager Workflow... 4 2.1 De Gebruikersinterface... 4

Nadere informatie

HANDLEIDING INTEGRATOR RABEN NETHERLANDS

HANDLEIDING INTEGRATOR RABEN NETHERLANDS HANDLEIDING INTEGRATOR RABEN NETHERLANDS Let op: Zendingen dienen altijd voor 14:00 uur aangemeld te zijn. Dit in verband met de controle op de orders die binnen komen en de indeling van de wagen. Voor

Nadere informatie

Verhoging BTW tarief

Verhoging BTW tarief Verhoging BTW tarief INHOUD 1. Wetgeving...3 2. Inleiding...4 3. Aanpassingen inrichting...5 3.1 Voor u begint... 5 3.2 BTW codes / tarieven... 5 3.3 Referentie grootboek... 7 3.4 BTW code in de Btw-scenario

Nadere informatie

Intrastataangiften via One Gate

Intrastataangiften via One Gate 1. Intrastataangiften via One Gate (http://www.nbb.be/onegate) One Gate is een rapporteringstool van de Nationale Bank voor de elektronische aangifte van statistische (en bepaalde andere) rapporteringen.

Nadere informatie

Handleiding BBC. Creditnota koppelen aan factuur

Handleiding BBC. Creditnota koppelen aan factuur Handleiding BBC Creditnota koppelen aan factuur Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen helpdesk@logins.be

Nadere informatie

Opstarten van de Analytische boekhouding

Opstarten van de Analytische boekhouding Opstarten van de Analytische boekhouding 1 Welkom in de module Analytische boekhouding van WinBooks on Web Dit document is ontworpen om u te kennis te laten maken met de Analytische boekhouding in WinBooks

Nadere informatie

Release Notes Sage BOB 50c Versie van 04/04/2017

Release Notes Sage BOB 50c Versie van 04/04/2017 Derdenbestand Boekhouding & Financiën Bestand Klanten Boekhouding & Financiën Bestand Leveranciers Boekhouding & Financiën Bestand Relaties ondernemingen De verbinding met Google Maps in de derdenfiches

Nadere informatie

NORA Document Management Software

NORA Document Management Software NORA Document Management Software Beheer en beheers uw document flow INHOUD NORA Eenvoudig documentenbeheer NORA: eenvoudig documentenbeheer 3 MODULES Dossier- en contactenbeheer 4 Documenten 5 Berichten

Nadere informatie

HANDLEIDING O F F E R T E S

HANDLEIDING O F F E R T E S HANDLEIDING O F F E R T E S 1 Algemene werking De fertemodule van Wings laat u toe om op een eenvoudige manier een ferte samen te stellen en indien gewenst te verwerken naar een order. De gebruiker kan

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN FINANCE-COMMERCE 2012/2013

NIEUWIGHEDEN FINANCE-COMMERCE 2012/2013 1 NIEUWIGHEDEN FINANCE-COMMERCE 2012/2013 1.CONTROLE BLOKKERING ALGEMENE/ANALYTISCHE REKENING Na ingave van een algemene of analytische rekening (in Commerce en Finance) wordt er een controle uitgevoerd

Nadere informatie

Brochure AMF Marketing en verkoop

Brochure AMF Marketing en verkoop Brochure AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein

Nadere informatie

1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING

1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING 1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING 1. KOSTENPLAATSEN EN -DRAGERS. 2. BEHEER VERDEELSLEUTELS. 3. DIVERSE ANALYTISCHE BOEKINGEN. 4. JOURNAAL ANALYTISCHE BOEKINGEN. 5. GLOBAAL RAPPORT ANALYTISCHE BOEKHOUDING. 6.

Nadere informatie

PSUB. gravita. Handleiding PSU Boekhouden V4 module Import INHOUD. Versie: 1.12 22 oktober 2007

PSUB. gravita. Handleiding PSU Boekhouden V4 module Import INHOUD. Versie: 1.12 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUB Handleiding

Nadere informatie

Warehouse Management Systeem: Van maatwerk naar standaard

Warehouse Management Systeem: Van maatwerk naar standaard Warehouse Management Systeem: Van maatwerk naar standaard Specialist in software voor logistiek dienstverleners Wij leveren: Software oplossingen gebaseerd op het Microsoft platform Standaard software

Nadere informatie

Quick Devis. De universele software voor het maken van offertes

Quick Devis. De universele software voor het maken van offertes Quick Devis De universele software voor het maken van offertes Ondernemers Ontdek een software ontworpen om zaken te winnen, dat toelaat van alle types van prijsopgaven te beheren. Prijsberekeningen op

Nadere informatie

Handleiding. KMO-beheer. Basis verkoop

Handleiding. KMO-beheer. Basis verkoop Handleiding KMO-beheer Basis verkoop G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be 1. I N H O U D 1. Inhoud... 1 2.

Nadere informatie

electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen

electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen Vanboxtel verzorgt uw EDI traject. electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen EDI Uw zakenpartner

Nadere informatie