Virtueel bouwen en de toepassing van standaards. Module 2: Organisatie bouwproces en informatiemanagement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Virtueel bouwen en de toepassing van standaards. Module 2: Organisatie bouwproces en informatiemanagement"

Transcriptie

1 BIM-Lab Virtueel bouwen en de toepassing van standaards Module 2: Organisatie bouwproces en informatiemanagement

2 BIM-Lab Georganiseerd door projectgroep COINS i.s.m. BIR Vijf samenhangende onderwijsmodulen Doelstellingen Inzicht geven in aard en toepassingsmogelijkheden van standaarden Inzicht te geven in hoe de standaarden kunnen bijdragen aan procesintegratie en procesbeheersing Theorie en praktische oefening Cursus is een pilot

3 Een cursus in 5 modulen 1. Inleiding Virtueel Bouwen en Toepassing Standaarden 22sep09 2. Organisatie Bouwproces en Informatiemanagement 29sep09 3. Functionele specificatie en ruimtelijke vormgeving 6okt09 4. Engineering 13okt09 5. Toelevering en productie 20okt09

4 Organisatie Bouwproces en Informatiemanagement De wijze van invulling van communicatie en samenwerking veroorzaakt de foutgevoeligheid in de informatiestroom Doel: Kennis van theorie en benaderingen voor het beheersen van informatie in projecten Vaardigheid in het, in samenwerking met bouwpartners, overeenkomen en vastleggen van rolverdeling, coördinatiestructuur en informatieoverdracht.

5 Bouwwerk communicatie VISI-standaard Management communicatie Besluiten nemen Bouwwerkregisseur T1 Specificerende COINS-standaard Bouwwerk communicatie Delen van bouwwerkinformatie Building Information model Coins Container Bouwwerk-informatiesysteem COINS-systematiek CBIM CEM Wijzigingenbeheer Statusbeheer Versiebeheer Coins-Container Samenvoegen Window of Autorization

6 Agenda Module 2 Inleiding / positie van de module in het geheel Communicatie tussen bouwpartners: introductie theorie Oefening 1, Container-spel Pauze Oefening 2, VISI-spel Evaluatie en afsluiting

7 Instructeurs 1. Henk Schaap en Peter Willems 2. Sander Nederveen en Henk Schaap 3. René Dorleijn en Jacob Beetz 4. Hans Hendriks en Henk Burggraaff 5. Martinus van de Ruitenbeek, Patrick van Tol en Bert de Wolde

8 Middelen Diverse software-tools, o.a. Coins-Navigator Revit en Coins4Revit (Allplan en Coins4Allplan) VISI webtool van Bakker&Spees Metacom Informatiepagina:

9 Organisatie Bouwproces en Informatiemanagement COINS BIM-Lab Module 2 Sander van Nederveen TU Delft 29 september 2009

10 Onderwerpen 1. Waar hebben we het over? Proces en informatie De bouw als informatieverwerkende industrie 2. Jaren 90: Documentbeheer Status en versiebeheer, Workflow-management 3. Wijzigingsbeheer Baselines, Configuratiemanagement 4. Bomen Objectenboom, activiteitenboom, eisenboom 5. Rollen, transacties en berichten VISI

11 Waar hebben we het over? Samenhang Proces en Informatie

12 De bouw als informatieverwerkende industrie Informatie Informatie-transformatie-proces (IS) Informatie Sturing Terugkoppeling Materialen Mensen Middelen Materiaal-transformatie-proces (RS) Bouwwerk Het RS-IS-paradigma

13 Jaren 90: Documentbeheer Documenten en meta-gegevens Status, versie, datum, auteur, titel Ook toepassen op Object-beheer! Workflow management (Werkstroombeheersing) maak/wijzig tekening beoordeel tekening OK? beoordeel tekening tbv autorisatie OK? Goed voor verzekeraars maar voor de bouw?

14 Wijzigingsbeheer Bijhouden van wijzigingen om ze later terug te kunnen vinden (traceability) om terugkomen op beslissingen te voorkomen om verantwoording te kunnen afleggen etc. Configuration Management (CM) Activiteit om consistente beschrijvingen van de prestatieindicatoren van een product en zijn eigenschappen: - te definieren en onderhouden - te vergelijken met het ontwerp en de eisen (Leidraad SE)

15 Baselines Gesloten baseline: formeel bevroren status van een product die dient als referentie voor verdere werkzaamheden (Leidraad SE) Open baseline: de actuele status van het Open baseline: de actuele status van het product (die voortdurend verandert)

16 Wijzigingen in CM Altijd beschrijven t.o.v. de meest recente gesloten baseline Als wijzigingen in strijd zijn met de gesloten baseline: formele wijzigingsprocedure Wijziging vastleggen incl onderbouwing, motivatie en gevolgen Wijziging ter goedkeuring voorleggen aan commissie ( Configuratie Control Board ) Toevoegingen en uitwerkingen in het ontwerp zijn gewoonlijk niet in strijd met de baseline

17 Bomen Hierarchische lijsten (checklists) met projectinformatie COINS werkt primair met Objectenbomen Lijst van objecten (System Breakdown Structure) Andere bomen zijn o.a. Activiteitenboom (Work Breakdown Structure) Eisenboom (Requirements Breakdown Structure) Activiteiten, eisen, functies e.d. kunnen ook in COINS worden vastgelegd, maar worden in COINS aan elkaar gelinkt via de objectenboom.

18 Rollen, transacties en berichten Tot nu toe alleen gekeken naar informatiemanagement binnen een organisatie Daarnaast: informatie tussen organisaties Transacties en berichten Tussen rollen, die worden vervuld door actoren Kan natuurlijk ook binnen een organisatie Simpelst: niks regelen, communiceren met e- mail Gevolg: chaos Structuur aanbrengen: VISI

19 VISI Afsprakenstelsel voor communicatie in bouwprojecten Afspraken gaan over: Transacties en berichten Actoren en rollen Altijd twee rollen per transactie, bijv Opdrachtgevende en Ontwerpende Transactie bestaat uit Berichten Bundel afspraken heet Raamwerk. Raamwerk is een structuur van een aantal transacties tussen verschillende rollen Bijv. VISI Raamwerk UAV

20 Oefening COINS Container-spel COINS BIM-Lab Module 2 Sander van Nederveen TU Delft 29 september 2009

21 COINS Cointainer-spel - overzicht 1. Bouwwerkregisseur: a. Importeren Coins-container Bestaande Situatie b. Wens: object wijzigen, object toevoegen, document toevoegen 2. Ontwerpende a. Importeren Coins-container b. Wijzigingen en toevoegingen uitvoeren c. Exporteren Gewijzigde Situatie 3. Bouwwerkregisseur a. Importeren Bestaande Situatie b. Samenvoegen Gewijzigde Situatie c. Bekijken wijzigingen d. Genereren rapportage

22 Wat zit er in een COINS Container? ccr-bestand ( zip-file) met: bim-folder: objecten en object-eigenschappen doc-folder: documenten

23 COINS-container Stationlunetten.ccr

24 Bim-folder

25 Doc-folder

26 Wijzigingsbeheer Status- en versiebeheer Baselines Wijzigingsrapportage

27 COINS-termen CBIM: COINS Bouwwerk-Informatiemodel CBIS: COINS Bouwwerk-Informatiesysteem CEM: COINS Engineering-methode Window of Authorisation: kader (afbakening) Window of Authorisation: kader (afbakening) waarbinnen een rol bevoegdheden heeft

28 BIM-Lab Virtueel bouwen en de toepassing van standaards Module 2-5: VISI-spel

29 Onderwerpen Communicatietheorie Bouwstenen VISI communicatiestandaard Oefening 2: de betekenis van rollen Intro VISI Oefening 3: Opleveren werk (ccr) met VISI

30 Communicatie is de rode draad van het proces

31 Communicatie Opdracht Executie Resultaat Action based communication Ref. Jan Dietz, 2006, Enterprise Ontology, Springer

32 Communicatie Projectleverende Opdrachtgevende T Rollen Transacties Berichten Gegevens elementen in berichten

33 VISI standaard VISI systematiek gebaseerd op communicatietheorie VISI raamwerken VISI framework UAV (traditional contract) VISI framework UAVgc (D&C contract) VISI implementatie richtlijnen VISI keurmerk

34 Verdelen van de rollen VISI

35 Management communication

36 Heldere verantwoordelijkheden Initiatiefnemende Projectleverende Toeleverende Ontwerpende Bouwrijp makende Bouwende Opdrachtgevende Financierende Grondverwervende Regulerende Adviserende Creërende draagvlak Onderhoudende Toetsende / Accepterende Exploiterende Aanbestedende Potentiële markt Welke pet zet ik op?

37 Voorbeeld Initiatiefnemende Opdracht - gever Projectleider Projectleverende Aannemer Aannemer T1 Directie- T2 Technisch voerder PL T3 Technisch adviseur T4 Toezicht - houder Opdrachtgevende

38 VISI voordelen Vooraf structuur Heldere verantwoordelijkheden Expliciete communicatie Sneller beslissen Automatisch dossiervorming (Wie heeft wat besloten, wanneer en waarom)

39 VISI in de praktijk Software aanbod Beheerorganisatie Standaard raamwerken VISI keurmerk voor software Toegepast in honderden projecten per jaar Invoeringsbesluit grote opdrachtgevers voor UAV en UAVgc contractcommunicatie

40 Oefening 2 Wat gaan we doen? Ontdekken en structureren van de rolverdeling

41 Aanpak in de praktijk Maak vooraf afspraken over rolverdeling/functiescheiding en daaruit voorvloeiende informatie-uitwisseling

42 Aanpak in de praktijk Breng rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in kaart. Verdeel de rollen over partijen binnen een projectomgeving

43 De Casus Station Utrecht Lunetten wordt aangepast en verbouwd tot een station met een eilandperron met kopontsluiting tussen de stopsporen van en naar Houten. Er moet een nieuwe fietstunnel aangelegd worden, tevens dient een overkapping op het perron geplaatst te worden. In de overkapping dient verlichting aangebracht te worden.

44 De oefening - basisdiagram Opdrachtgevende T T Ontwerpende Projectleverende T Adviserende

45 De oefening: werkinteractiediagram ProRail IM Initiatiefnemende T T Ontwerp Civiel Projectleider ProRail IP T T Ontwerp B&U Projectleider BouwCom T Ontwerp Installaties T Adviseur

46 Verdieping IDM Information Delivery Manual Interaction Map Process Map Exchange requirement Window of Authorization

47 Information Delivery Manual ISO DIS (IDM) (o.a. Exchange requirement)

48 Interaction map Rollen en transacties Berichten Gegevenselementen VISI-Raamwerk Verdeling van rollen

49 Process Map Notatiewijze: BPMN

50 Process Map Leveren detailontwerp/ O-E Leveren detailontwerp/ R Leveren Interface Model/ O-E-R Leveren Civiel ontwerp/ O-E-R Leveren B&U ontwerp/ O-E-R Leveren Install. ontwerp/ O-E-R Notatiewijze: Jan Dietz

51 Exchange requirement Voor iedere transactie Welke informatie wordt verstrekt en wat wordt vereist Informatiestructuur (verwijs naar standaarden) Verpakking (verwijs naar standaarden) Uitwerkingsniveau Te hanteren coderingen / notaties In te vullen properties Kwaliteitsniveau

52 Window of Authorization

53 Oefening 3 Wat gaan we doen? Kennismaken met VISI-software Een container versturen met VISI

54 Raamwerk A6 Plannende T5 T1 A2 Civiel engineer A7 Beveiliging T6 T2 A3 Infra engineer A0 Opdrachtgevende T6 A1 Bouwwerkregisserende T3 A4 B&U engineer T4 A5 Installatie engineer

55 Raamwerkeditor

56 Software

57 Inloggen Voor iedere rol is er een personen aangemaakt met deze inlognamen: civiel; planning; Infra engineer; installatie engineer; b&u engineer; bouwwerk regisseur; beveiliging

Toekomst voor het bouwproces

Toekomst voor het bouwproces To ek s om t o vo r t he b w ou p c ro es Toekomst voor het bouwproces Een 3D-objectbenadering Toekomst voor het bouwproces Een 3D-objectbenadering Rapport van de onderzoeksfase van het programma COINS

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

ALFAmail Productdag. 23 september 2014. Progress with our knowledge make your company excel

ALFAmail Productdag. 23 september 2014. Progress with our knowledge make your company excel ALFAmail Productdag 23 september 2014 Even voorstellen.. Merel de Jong Marketing & Communicatie E-mail: m.de.jong@infostrait.nl Opleiding: HAN Arnhem, Marketing & Communicatie Werkervaring: 2013-heden

Nadere informatie

Inleiding. De invoering van BIM

Inleiding. De invoering van BIM BIM ACADEMIE Inleiding De voordelen van Bouwwerk Informatie Modellen, kortweg BIM, zijn inmiddels in de hele bouwketen bekend. We bouwen kwalitatief beter, efficiënter, economisch voordeliger én sneller

Nadere informatie

RRBOUWRAPPORT 144. Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking Virtueel Bouwen

RRBOUWRAPPORT 144. Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking Virtueel Bouwen RRBOUWRAPPORT 144 Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking Virtueel Bouwen RRBouwrapport 144 Handreiking Virtueel Bouwen Drs.ing. Jan Straatman, Balance & Result Organisatie Adviseurs Willem Pel,

Nadere informatie

Model BIM Protocol. IPC voor Architecten Collectief Project BIM. IPC voor architecten - Collectief project BIM. Dummy 5 januari 2012

Model BIM Protocol. IPC voor Architecten Collectief Project BIM. IPC voor architecten - Collectief project BIM. Dummy 5 januari 2012 IPC voor Architecten Collectief Project BIM Model BIM Protocol Dummy 5 januari 2012 Dit is een levend document dat steeds verder, in steeds grotere mate van detail wordt uitgewerkt. De tekst in rood geeft

Nadere informatie

BIM 4 BIR 5 BuildingSMART Alliance 6 BuildingSMART International Alliance for Interoperability 7 CityGML 8 CityGML extensie voor BIM 9 Clash

BIM 4 BIR 5 BuildingSMART Alliance 6 BuildingSMART International Alliance for Interoperability 7 CityGML 8 CityGML extensie voor BIM 9 Clash IM - BIR - BuildingSMART - IAI - CityGML - GeoBIM - lash detection - COINS - Collada - IDM - IFC - IFD - IFD ibrary - IOS - Modelservers - EDM - FiDuMo - Share-apace - BIMserver.org - MVD - Objectbibliotheken

Nadere informatie

Implementatieplan Bouwwerk Informatie Model. De informatievoorziening vereenvoudigen bij aanlegprojecten

Implementatieplan Bouwwerk Informatie Model. De informatievoorziening vereenvoudigen bij aanlegprojecten Implementatieplan Bouwwerk Informatie Model De informatievoorziening vereenvoudigen bij aanlegprojecten Inhoud 1 Inleiding 4 2 Waarom BIM? 6 2.1 Streefbeeld 7 2.2 De urgentie voor WS 7 2.3 Het belang van

Nadere informatie

Model BIM Protocol het geïntegreerde bouwproces

Model BIM Protocol het geïntegreerde bouwproces Model BIM Protocol het geïntegreerde bouwproces Een stap op weg naar de stip op de horizon datum versie omschrijving Sept. 2010 0 Eerste opzet Febr.2012 1.0 IPC architecten Nov. 2013 2.0 Pioneering verificatie

Nadere informatie

Inventarisatie KENNISINSTITUUT VOOR DE INSTALLATIESECTOR BIM IN DE INSTALLATIESECTOR. Project: 828 Voorstudie BIM Datum: 2-11-2011 Versie: 1.

Inventarisatie KENNISINSTITUUT VOOR DE INSTALLATIESECTOR BIM IN DE INSTALLATIESECTOR. Project: 828 Voorstudie BIM Datum: 2-11-2011 Versie: 1. Inventarisatie KENNISINSTITUUT VOOR DE INSTALLATIESECTOR BIM IN DE INSTALLATIESECTOR Project: 828 Voorstudie BIM Datum: 2-11-2011 Versie: 1.3 VERSIEBEHEER Versie Datum Wijzigingen Persoon 0.1 15-02-11

Nadere informatie

model integrale brandveiligheid bouwwerken

model integrale brandveiligheid bouwwerken model integrale brandveiligheid bouwwerken 2 model integrale brandveiligheid bouwwerken model integrale brandveiligheid bouwwerken 3 model INTEGRALE BRANDVEILIGHEID BOUWWERKEN INLEIDING VOOR BESLISSERS

Nadere informatie

ICT ALS ENABLER IN DE BOUW S T R AT EG ISCH E R E SE A R CH AG ENDA

ICT ALS ENABLER IN DE BOUW S T R AT EG ISCH E R E SE A R CH AG ENDA ICT ALS ENABLER IN DE BOUW S T R AT EG ISCH E R E SE A R CH AG ENDA Samenvatting Strategische kennisagenda voor ICT in de bouw Er komen veel ontwikkelingen op de bouw af: het moet duurzamer, slimmer,

Nadere informatie

Standaardtaakbeschrijving. DNR-STB 2009 Toelichting en takenoverzicht B NA ONRI

Standaardtaakbeschrijving. DNR-STB 2009 Toelichting en takenoverzicht B NA ONRI Standaardtaakbeschrijving Toelichting en takenoverzicht B NA ONRI Standaardtaakbeschrijving 2009 Toelichting en takenoverzicht Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse

Nadere informatie

Leidraad integraal Project informatie Overdracht Protocol

Leidraad integraal Project informatie Overdracht Protocol projectgegevens project onderdeel Integrated Project Delivery Leidraad integraal Project informatie Overdracht Protocol werkcode/werknummer 0000 datum 5 april 2011 samengesteld door tekstbijdragen en eindredactie

Nadere informatie

SE-wijzer. voor BAM Infra

SE-wijzer. voor BAM Infra SE-wijzer Handleiding Systems Engineering voor BAM Infra SE-wijzer H a n d l e iding Systems Engineering voor BAM Infra SE-wijzer Handleiding Systems Engineering Juni 2008 Dit is een uitgave van Koninklijke

Nadere informatie

Inforganize ondernemen in structuur

Inforganize ondernemen in structuur Draaiboek ERP-implementatie Het voorliggende stuk is een werkmethodiek van Inforganize. Het is ontstaan in de praktijk gedurende de implementatie en daarna, door regelmatig even terug te kijken en drie

Nadere informatie

Systems Engineering. Van secundair proces naar primaire toepassing. Afstuderen Cees van Leeuwen. Eindrapport BAM

Systems Engineering. Van secundair proces naar primaire toepassing. Afstuderen Cees van Leeuwen. Eindrapport BAM Systems Engineering Van secundair proces naar primaire toepassing Afstuderen Cees van Leeuwen Eindrapport BAM Systems Engineering Van secundair proces naar primaire toepassing C.J. van Leeuwen Technische

Nadere informatie

Projectsite GMB Handleiding GMB Projectplein Externe Partijen

Projectsite GMB Handleiding GMB Projectplein Externe Partijen Projectsite GMB Handleiding GMB Projectplein Externe Partijen Projectnaam : Vakgroep Procesmanagement 2011-2012 Projectnummer : 1000-105-1 Opdrachtgever : GMB Civiel Documenttitel : Handleiding GMB Projectplein

Nadere informatie

BUILDING INFORMATION MODEL

BUILDING INFORMATION MODEL BUILDING INFORMATION MODEL KADERRICHTLIJN VOOR SAMENWERKING MET BIM Inhoud 1 BUILDING INFORMATION MODEL (BIM)... 5 1.1 Waarom een Building Information Model (BIM) toepassen?... 5 1.2 Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Projectplan. Implementatie Projectmanagement systeem. Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2

Projectplan. Implementatie Projectmanagement systeem. Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2 Projectplan Implementatie Projectmanagement systeem Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING 3 2. PROJECTAFBAKENING 4 2.1. PROBLEEMSTELLING 4 2.2. DOELSTELLING PROJECT

Nadere informatie

Economische haalbaarheid

Economische haalbaarheid Economische haalbaarheid Onderzoek in het kader van Haalbaaarheidsonderzoek Integratie van het bouwproces doormiddel van 3D-systemen Bijlage C Rapportage september 2005 Onderzoek economische haalbaarheid

Nadere informatie

Handleiding SE & BIM HANDLEIDING SYSTEMS ENGINEERING EN BIM. Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel

Handleiding SE & BIM HANDLEIDING SYSTEMS ENGINEERING EN BIM. Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel Handleiding SE & BIM HANDLEIDING SYSTEMS ENGINEERING EN BIM Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel Saxion Hogescholen, te Enschede Bij deze handleiding hoort het Verslag SE & BIM

Nadere informatie

Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement

Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement sopgave sopgave 2 1. Onze organisatie 4 1.1 The Lifecycle Company 4 1.2 Onze trainers 4 1.3 Onze aanpak 5 1.4 Meer weten? 6

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard

Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard Auteur: IDsW Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging 25 nov 03 Concept versie 1 Werner Gerritsen Start document 21 jan-04

Nadere informatie

Configuratie Management

Configuratie Management Factsheet Configuratie Management Software Development Management Een herkenbare situatie? Uw klanten stellen hoge eisen aan de oplevering van projecten, want de klant van uw klant wil het sneller, goedkoper

Nadere informatie

Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement

Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement The Lifecycle Company sopgave sopgave 2 1. Onze organisatie 4 1.1 The Lifecycle Company 4 1.2 Onze trainers 4 1.3 Onze aanpak

Nadere informatie

Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen versie 2.2 RDZ v2.2

Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen versie 2.2 RDZ v2.2 Generiek model bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten INFORMATIEVOORZIENING ZIEKENHUIZEN Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen versie 2.2 RDZ v2.2 Generiek model bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten

Nadere informatie

Handreiking RWS Digitale Dataroom

Handreiking RWS Digitale Dataroom abcdefgh Handreiking RWS Digitale Dataroom Algemene handreiking 8 februari 2008 ........................................................................................ Colofon Uitgegeven door: CD FB Advies

Nadere informatie