1 De leerlijn Informatievaardigheden In de leerlijn Informatievaardigheden staan vier vaardigheden centraal:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 De leerlijn Informatievaardigheden In de leerlijn Informatievaardigheden staan vier vaardigheden centraal:"

Transcriptie

1 DOCENTENHANDLEIDING INFORMATIEVAARDIGHEDEN BIJ ICT VOOR STUDIE EN WERK 1 De leerlijn Informatievaardigheden In de leerlijn Informatievaardigheden staan vier vaardigheden centraal: - het definiëren van het probleem - het zoeken van informatie - het scannen en verwerken van gevonden informatie - het organiseren van informatie Eerstejaars Bachelorstudenten en pre-masterstudenten krijgen in de eerste weken van hun studie aan de UvT een Basisinstructie Informatievaardigheden, verzorgd door medewerkers van LIS. De instructie wordt afgesloten met een toets in Blackboard. Voor de Bachelorstudenten is deze instructie gekoppeld aan het vak ICT voor Studie en Werk : het deelnemen aan de instructie en de afsluitende toets is voorwaarde voor deelname aan het tentamen van dit vak. Ook voor pre-masterstudenten is deelname aan de instructie en afsluitende toets verplicht; hier is echter nog geen koppeling met een Bachelorvak gerealiseerd. Ter ondersteuning is een elektronische module ontwikkeld waarin een stappenplan is uitgewerkt voor het systematisch uitvoeren van een literatuuronderzoek (zie paragraaf 3). De leerlijn Informatievaardigheden is uiteengezet in drie vakken. Zie onderstaand schema voor de vakken en de te oefenen vaardigheden. Vak Docent Sem. Te oefenen vaardigheden ICT voor studie en werk introductie van het stappenplan - zoektermen - scannen / selecteren - bronvermelding / plagiaat - literatuurverwijzingen vlg. APA - introductie EndNote Cognitiewetenschap gebruik van het stappenplan - specifiek definiëren van criteria voor literatuuronderzoek - beargumenteerd selecteren van gevonden informatie - verder gebruik EndNote Onderzoekspracticum BDM zelfstandig doorlopen van alle aspecten van het stappenplan - integreren van informatievaardigheden in onderzoek - verder gebruik EndNote Rode draad bij alle vakken is het gebruik van het stappenplan om te komen tot een meer systematische aanpak bij het uitvoeren van literatuuronderzoek

2 2 Doelen ICT voor Studie en Werk Het vak ICT voor studie en werk is het eerste vak in de leerlijn Informatievaardigheden. Doel van dit vak in het kader van deze leerlijn is de introductie van een werkwijze rondom het verzamelen, verwerken en opslaan van informatie zoals beschreven in het stappenplan (zie hieronder). Er wordt ook een koppeling gemaakt met de LIS-cursus Basisinstructie Informatievaardigheden. 3 Module Informatievaardigheden (information literacy) Ter ondersteuning van de leerlijn Informatievaardigheden is een Webmodule ontwikkeld (zie: Bij de ontwikkeling van de module informatievaardigheden is men uitgegaan van het 4C/ID-instructiemodel. Dit model werd ontwikkeld door Jeroen van Merrienboer (OU) en het heet voluit: het vier componenten instructie ontwerpmodel. Het model wordt gebruikt bij het ontwerpen van trainingsprogramma's voor complexe vaardigheden (complex leren). De kern van dit model is de heletaak- benadering d.w.z. dat de lerende complexe vaardigheden leert door te werken aan betekenisvolle integratieve taken. De module informatievaardigheden wordt geïntroduceerd tijdens het eerste jaar van de opleiding en kan daarna als naslag worden gebruikt. Informatievaardigheden zijn vaardigheden die worden toegepast bij het zoeken, beoordelen en verwerken van informatie. Naast kennisnemen van specifieke databases en zoekmethoden leer je informatievaardigheden vooral door te doen. Hierbij kunnen we opmerken dat het zoeken naar informatie vaak een iteratief proces is. Probleemgestuurd leren is een adequate aanpak gebleken bij het aanleren van informatievaardigheden. Daarom is in deze module een casus opgenomen, als voorbeeld van een mogelijke uitwerking van een informatieprobleem, op basis waarvan je specifieke onderdelen van het hele proces kunt doorlopen. De module informatievaardigheden bestaat uit drie onderdelen: een Probleemaanpak, uitgewerkt in een gedetailleerd en concreet stappenplan, de theorie rondom informatievaardigheden waarnaar verwezen wordt vanuit het stappenplan en een casus met uitwerking om alle stappen van het proces te doorlopen, te oefenen en eigen te maken. Voor het zelf uitwerken van de casus of een ander informatieprobleem moeten studenten gebruik maken van een bijgevoegd werkblad (zie bijlage 1). Het stappenplan bestaat uit 4 fasen, waaraan een aantal concrete activiteiten zijn gekoppeld: Fase Definiëren van het probleem Zoeken naar informatie Scannen en verwerken van informatie Organiseren van informatie Activiteit Formuleer centrale vraag Bedenk wat je al weet Bepaal welke informatie nodig is Selecteer informatiebronnen Genereer zoektermen Zoek binnen een informatiebron Beoordeel gevonden bronnen en informatie op betrouwbaarheid Beoordeel gevonden bronnen en informatie op relevantie Verbind informatie uit de verschillende bronnen met elkaar Leg de gevonden informatie vast Koppel de gevonden informatie terug naar de vraag Stel bron- en literatuurverwijzing op - 2 -

3 4 Opdrachten Studenten voeren in het kader van informatievaardigheden twee maal een opdracht uit op basis van een casus. De opdrachten worden systematisch uitgevoerd aan de hand van een stappenplan. De eerste opdracht vindt plaats tijdens het college en wordt uitgevoerd in tweetallen, de tweede opdracht wordt individueel uitgevoerd buiten de colleges om. a. Planning De opdrachten worden op de volgende wijze in het collegerooster ingebed. In het schema zijn ook de overige onderdelen rondom informatievaardigheden opgenomen. Weeknr. Taak docent voor college Taak docent in college 1 36 Informatie geven over inschrijven basisinstructie en verplichting voor tentamen Gastdocent LIS (45 minuten) Hoorcollege over: - plagiaat - bronvermelding - intro EndNote Melden dat studenten Laptop mee moeten nemen Introductie Stappenplan a.d.h.v. een casus; zoeken in Google, Google Scholar en Bibliotheekdatabase; resultaten vergelijken Taak student voor college Taak student tijdens /na college Inschrijven bij een van de instructiegroepen in de Bb cursus van LIS voor basisinstructie Volgen basisinstructie Informatievaardigheden LIS Tijdens college: Oefenen in tweetallen met stappenplan en casus Na college: Uitvoeren individuele opdracht 9 45 Uitvoeren individuele opdracht Inleveren opdracht via Bb Assignment Nakijken individuele opdrachten Nakijken individuele opdrachten Nabespreken individuele opdrachten Het is te overwegen om bij een herstructurering van de cursus de activiteiten vanaf week 8 te vervroegen in de tijd. Je kunt hierbij denken aan één of meerdere weken. Dit geeft meer ruimte aan het eind van het semester voor correctiewerk van de individuele opdrachten, het geven van feedback en het plenair bespreken van de opdracht. b. Doel Het doel van de opdrachten is de introductie van het stappenplan en het aanleren van een systematische werkwijze bij het oplossen van informatieproblemen

4 c. Opzet Bij de opzet van de opdrachten gaan we uit van het 4C/ID instructiemodel van van Merriënboer. In dit model starten leertaken binnen eenzelfde taakklasse (een verzameling equivalente leertaken) met veel ingebouwde ondersteuning. En we eindigen met leertaken die geen ondersteuning meer bieden. Het stappenplan voor het oplossen van informatieproblemen wordt geïntroduceerd tijdens het college in week 8, aan de hand van de module informatievaardigheden (zie par. 3). Deze module bevat een geheel uitgewerkte casus waarmee je de stappen kunt illustreren (maximaal ingebouwde ondersteuning). Daarna werken studenten in tweetallen aan een zoekopdracht op basis van een casus waarbij een deel van de uitwerking al is gegeven (zie bijlage 2). Alle gevormde tweetallen worden over vier condities verdeeld op basis van twee variabelen: (1) Engelse of Nederlandse zoektermen en (2) zoeken in Google of andere databases. Bij de bespreking aan het eind van het college kunnen de resultaten van de vier verschillende condities met elkaar worden vergeleken. Als tweede en laatste opdracht werken studenten individueel een casus uit waarbij slechts minimale ondersteuning wordt geboden. Voor het verstrekken van de individuele opdracht en het innemen van de uitwerkingen maak je gebruik van de Blackboard workflow tool Assignment (zie ook punt e. Blackboard). Het opdracht-/antwoordformulier (zie bijlage 3) dat studenten moeten gebruiken voor het uitwerken van de opdracht biedt je als attachment bij het Assignment aan. Na beëindigen van de opdracht stuurt elke student het ingevulde formulier via het Assignment terug naar de docent (zie bijlage 4: Handleiding gebruik Blackboard Assignment). d. Feedback Opdracht 1 Nadat studenten in tweetallen de opdracht tijdens het college hebben uitgewerkt ga je de opdracht plenair bespreken waarbij de uitkomsten van de vier condities met elkaar worden vergeleken. Opdracht 2 Studenten leveren de opdracht in via Blackboard Assignment. Je kijkt de opdrachten na via het scherm of op papier. Heeft dat laatste je voorkeur, dan kun je gebruik maken van de aanwijzingen in de Handleiding gebruik Blackboard Assignment (bijlage 4) om alle documenten via een Zip-file uit Blackboard te halen en te printen. Nadat je de opdracht hebt nagekeken geef je een beoordeling 1, 2 of 3 en een korte feedback in het Gradebook. Bij het nakijken op papier moet je niet vergeten de beoordeling ook in het Gradeboek te zetten, in de kolom van de Assignment. Bij onvoldoende resultaat laat je via de feedback functie van de Assignment weten welke aanvullende activiteiten er door de student moeten worden uitgevoerd. Tijdens het laatste college bespreek je de opdracht plenair aan de hand van een modeluitwerking. Plaats deze uitwerking ook op Blackboard. g. Blackboard Voor het geven van de individuele opdracht maak je gebruik van Blackboard Assignment. De voordelen van het gebruik van deze workflow tool zijn: - de docent houdt via het Gradebook overzicht welke student zijn/haar opdracht heeft ingeleverd - alle documenten kunnen tegelijkertijd worden gedownload in een Zip-file om daarna bijvoorbeeld te worden geprint (zie bijlage 4: Handleiding gebruik Blackboard Assignment) - Via het Gradebook kunnen opdrachten eenvoudig worden gescoord en die waardering kan door de student worden opgevraagd via My Grades - De docent kan via de zelfde workflow tool ook feedback geven aan individuele studenten

5 Verstrek via deze workflow tool het opdracht/antwoordformulier als attachment. Studenten sturen het ingevulde formulier ook via de Assignment terug. Kort nadat de uiterste inleverdatum verstreken is zet je de Assignment op unavailable zodat er geen nieuwe opdrachten meer kunnen worden ingeleverd, tenzij na overleg met de docent. Na beoordeling van de opdracht kunnen studenten de uitslag inzien via My Grades. Om misverstanden te voorkomen is het aan te raden om de Digital Dropbox op unavailable te zetten zodat studenten niet per abuis toch de dropbox gebruiken om de opdracht in te leveren. Daarnaast geeft het gebruik van andere browsers dan Internet Explorer mogelijk foutmeldingen en is daarom af te raden. Maak hiervan melding in de Blackboard course. h. EndNote In week 3 wordt tijdens het gastcollege van LIS ook het programma EndNote geïntroduceerd als reference manager. Van dit programma bestaat een gewone Windows-versie alsook een Webversie. Studenten zijn vrij om te kiezen of ze gebruik willen maken van EndNote bij de opdrachten en van welke versie ze gebruik willen maken. i. De beoordeling Studenten krijgen als waardering het cijfer 1, 2 of 3: - 1 = onvoldoende - 2 = matig / voldoende - 3 = goed 5 Ingangsvoorwaarden tentamen Een student mag deelnemen aan het tentamen wanneer hij aan onderstaande eisen voldoet: Heeft deelgenomen aan de basisinstructie LIS en met goed gevolg de bijbehorende toets afgelegd. Heeft de individuele opdracht op tijd ingeleverd. Uitwerking van de opdracht is van voldoende niveau

6 UITWERKING COLLEGES VOORAF Plaats op Blackboard in ieder geval: - Een link naar de module Informatievaardigheden ; dit kan in de vorm van een aparte knop in het menu of als External Link in een van de Content Areas. - Neem een link op naar de cursus Informatievaardigheden van LIS - Maak de Digital Dropbox unavailable zodat hier geen gebruik van kan worden gemaakt COLLEGE 1 Geef een overzicht van de totale cursus. Meldt dat de basisinstructie Informatievaardigheden een verplicht onderdeel vormen van de cursus en dat deelname aan deze instructie en afsluitende toets voorwaarde is voor deelname aan het tentamen. Meldt vervolgens dat een individuele opdracht rondom informatievaardigheden ook een onderdeel vormt van de cursus. Leg hierbij nadruk op de volgende zaken: - wanneer de opdracht wordt verstrekt - wat de uiterste inleverdatum is - dat de opdracht met voldoende moet worden afgesloten (cijfer 2 of 3) - dat de opdracht wordt besproken tijdens het laatste college - dat gebruik moet worden gemaakt van de browser Internet Explorer voor het inleveren van de Assignment; andere browsers kunnen mogelijk foutmeldingen opleveren Refereer aan de module Informatievaardigheden, waarvan een link is opgenomen in de Bb cursus. COLLEGE 3 Kondig op Blackboard het gastcollege aan over plagiaat en bronvermelding en benadruk nogmaals het volgen van de basisinstructie Informatievaardigheden van LIS. COLLEGE 8 Plaats vooraf op Blackboard: - De uitgewerkte casus aan de hand waarvan het stappenplan wordt uitgelegd - De oefenopdracht voor tweetallen (zie bijlage 2) om uit te werken tijdens het college - De volledig uitgewerkte oefenopdracht - De individuele opdracht (zie bijlage 3) in de vorm van een Assignment (zie bijlage 4: Handleiding gebruik Blackboard Assignment) - Controleer of de Digital Dropbox op unavailable staat - Zet de tool My Grades in het Tools-menu op unavailable COLLEGE 9 Studenten werken in deze week buiten de college-uren aan de individuele opdracht. COLLEGE 10 Maak melding via een Announcement op Blackboard dat de inlevertermijn is verstreken en dat de opdrachten via de Assignment-tool moeten worden ingeleverd

7 COLLEGE 11 Nakijken van de individuele opdrachten. - Zet de Assignment op unavailable zodat studenten niet via het aanklikken van de Assignment de voorlopige beoordelingen kunnen zien - Maak vooraf een modeluitwerking en spreek die door met eventuele co-correctoren. - Plaats de modeluitwerking op Blackboard - Maak een verdeling van de opdrachten met co-correctoren - Geef de waardering in termen van voldoende/onvoldoende - en eventueel feedback weer in het Gradebook zodat studenten de resultaten kunnen bekijken via de tool My Grades COLLEGE 12 Nakijken individuele opdrachten (zie College 11). Wanneer alle opdrachten zijn nagekeken kun je de tool My Grades op available zetten en via een Announcement of mailbericht laten weten dat de cijfers beschikbaar zijn en in te zien. COLLEGE 13 Bespreken van de opdracht aan de hand van de modeluitwerking

8 BIJLAGE 1 LEEG WERKBLAD INFORMATIEVAARDIGHEDEN Opdracht/casus: Centrale vragen: Wat je al weet: Nodige informatie -waarom die keuze- Informatiebron(nen) -waarom die keuze- Zoektermen Beoordeling gevonden informatie -kwaliteit/betrouwbaarheid- Beoordeling gevonden informatie - relevantie/inhoud

9 Bronverwijzing -volgens APA regels- Kort inhoudelijk verslag (max. woorden): - 9 -

10 BIJLAGE 2 WERKBLAD OPDRACHT 1 ICT VOOR STUDIE EN WERK Internetrevolutie Opdracht/Casus Er wordt wel eens gesproken van de "internet revolutie" omdat het internet en het internetgebruik plotseling erg snel groeide. Daarnaast heeft het internet een grote invloed gehad op veranderingen in de maatschappij. Internet is waarschijnlijk niet de eerste techniek waarbij een sterke groei zich voordeed. Denk bijvoorbeeld aan de boekdrukkunst en telefonie. Hoe verhouden deze revoluties zich tot elkaar? Als eerste vraag in dit onderzoek kijken we naar: Is de groei van het gebruik van de telefoon vergelijkbaar met die van het internet? Op basis van het antwoord op deze vraag kunnen we misschien verder onderzoek doen (maar niet in deze opdracht). Centrale vragen Hoe verhoudt zich de groei van internetgebruik ten opzichte van de (toenmalige) groei van telefonie? Wat weet je al - Internet groeide plotseling erg snel. - Welke kennis is nodig om de ontwikkelingen rondom telefonie te kunnen plaatsen (over welke periode heb je het dan )? In dat geval zoek je dus een stuk geschiedenis. Je komt bij het zoeken veel informatie tegen over de ontwikkeling van de mobiele telefonie (dus recente geschiedenis) - Literatuur zoeken kan op verschillende manieren: Google Scholar, zoeksystemen van de bibliotheek, zoals Online Contents, Catalogus, Web of Science of Science Direct Nodige informatie (waarom die keuze) - Referenties over de groei/ontwikkeling van het gebruik van internet. - Referenties over de groei van het gebruik van telefonie. - Referenties over vergelijkingen tussen internet en telefonie. Informatiebronnen (waarom die keuze) Mogelijk relevante bronnen: - Google/Google Scholar - Online Contents UvT of Landelijke Online Contents (tijdschriftartikelen) - Catalogus UvT of Nederlanse Centrale Catalogus (boeken) - Web of Science Zoektermen Beoordeling gevonden informatie ; kwaliteit/betrouwbaarheid Beoordeling gevonden informatie : relevantie/inhoud

11 Bronverwijzing-volgens APA regels- Kort antwoord op de vraag

12 BIJLAGE 3 WERKBLAD OPDRACHT 2 ICT VOOR STUDIE EN WERK Informatiemaatschappij in China Opdracht/Casus Als je ooit in het buitenland op vakantie bent geweest, heb je vast gemerkt dat culturen verschillen. In de afgelopen jaren lijkt vooral China van een ontwikkelingsland tot een welvarend land veranderd te zijn. Het valt wel te verwachten dat de Chinese cultuur anders is dan hier, maar in hoe ver is er sprake van een informatiemaatschappij in China? Centrale vragen Wat is de status van de informatiemaatschappij in China? Wat weet je al - China heeft de afgelopen jaren een grote sprong gemaakt op het economisch gebied. - Literatuur zoeken kan op verschillende manieren: Google Scholar, zoeksystemen van de bibliotheek, zoals Online Contents, Catalogus, Web of Science of Science Direct. Nodige informatie (waarom die keuze) Referenties over de status (of groei/ontwikkeling) van de informatiemaatschappij in China. Informatiebronnen (waarom die keuze) Mogelijk relevante bronnen: - Google/Google Scholar - Online Contents UvT of Landelijke Online Contents (tijdschriftartikelen) - Catalogus UvT of Nederlanse Centrale Catalogus (boeken) - Web of Science Zoektermen Beoordeling gevonden informatie ; kwaliteit/betrouwbaarheid Beoordeling gevonden informatie : relevantie/inhoud Bronverwijzing-volgens APA regels- Kort antwoord op de vraag

13 BIJLAGE 4 HANDLEIDING GEBRUIK BLACKBOARD ASSIGNMENT Voor het geven van opdrachten binnen de Blackboard (Bb) leeromgeving heeft Bb een workflow tool ontwikkeld met de naam Assignment. Dit kan tot enige verwarring leiden omdat er ook standaard een Content Area in een Bb course aanwezig is met de zelfde naam. De Assignment tool kent drie achtereenvolgende onderdelen: 1. het geven van de opdracht door de docent 2. het uitvoeren en insturen van de opdracht door de student 3. beoordelen en het geven van feedback door de docent Voor stap 3, het beoordelen en geven van feedback, wordt gebruik gemaakt van het Gradebook. Via dit Gradebook heb je een goed overzicht over welke studenten de Assignment hebben voltooid en krijg je toegang tot de individuele resultaten. We beschrijven nu kort de eerste stap: de wijze waarop een Assignment moet worden aangemaakt en beschikbaar gesteld. Daarna kijken we kort naar stap twee, het insturen van resultaten. Als laatste staan we stil bij stap drie, het beoordelen en het geven van feedback, en de rol van het Gradebook bij deze activiteiten. 1. Het geven van de opdracht Een Assignment wordt altijd aangemaakt en beschikbaar gesteld in een van de Content Areas van een Bb course. We gaan naar het Control Panel, klikken op één van de Content Areas en het volgende scherm wordt zichtbaar. Klik aan de rechter bovenzijde van het scherm het pull down menu open, kies voor de optie Assignment en klik op het knopje Go. De Assignment opent met een template, zoals we dat van Blackboard gewend zijn. Deel 1 is het informatiedeel, waarbij onder andere een titel en een korte instructie kan worden ingetypt en eventueel kan worden aangegeven hoeveel punten te verdienen zijn

14 Bij onderdeel twee van het template kan worden aangegeven of - en zo ja welke - bestanden moeten worden meegegeven met de opdracht. Het is dus mogelijk om de examenopgaven op deze manier aan de kandidaten beschikbaar te stellen. Bij onderdeel drie kunnen nog enkele opties worden ingesteld rondom de beschikbaarheid van het Assignment. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om de Assignment pas in een later stadium, en voor een specifieke periode beschikbaar te stellen. Wanneer de Assignment gereed is dan moet op Submit worden geklikt

15 De Assignment staat nu in de betreffende Content Area en is, tenzij anders is aangegeven bij de opties (zie hierboven), beschikbaar voor studenten. 2. Het uitvoeren en insturen van de Assignment door de student Nadat je de Assignment hebt klaargezet moet je naar de studenten communiceren waar ze de opdracht kunnen vinden. Een mogelijk hulpmiddel hierbij is een Announcement met een Internal Link naar de plaats waar de Assignment staat. Studenten gaan naar de aangewezen plaats op Bb en openen daar de Assignment door te klikken op de link >>View/Complete Assignment: [naam]

16 De eventueel met de opdracht meegeleverde bestanden, te vinden onder Assignment Files, kunnen nu worden geopend en elders opgeslagen. De student kan nu beginnen met het uitvoeren van de opdracht. Nadat de student klaar is met de opdracht, kan dit Assignment-scherm worden gebruikt om de opdracht in te sturen. De student gebruikt hiervoor de onderdelen 2 en 3 van het scherm. Allereerst vult de student bij Comments zijn naam en ANR in en vervolgens kan het document met de uitgewerkte opdracht worden toegevoegd bij de optie Attach local file. Met de knop Save wordt het document wel bewaard maar niet naar de docent gestuurd. De student kan in een latere sessie nog een en ander toevoegen/wijzigen. Voor het daadwerkelijk versturen van de opdracht moet de student op Submit klikken. 3. Beoordelen en het geven van feedback door de docent In het Gradebook wordt zichtbaar welke studenten de opdracht hebben ingestuurd via de Assignment workflow tool. Na insturen verschijnt achter de naam van de betreffende student een uitroepteken

17 Door te klikken op een uitroepteken wordt een statusoverzicht van de Assignment voor de betreffende student zichtbaar. Een klik op de optie View geeft een detailweergave van alle onderdelen van de Assignment. Onder (2)User s Work vind je de ingestuurde resultaten, bij (3)Feedback to User kan een cijfer worden toegekend en andere feedback worden gegeven en bij (4)Instructor Notes kun je voor jezelf of een collega-docent aantekeningen maken

18 Wil je als docent niet alle opdrachten via het scherm lezen en beoordelen, dan kun je er voor kiezen om alle ingestuurde documenten te downloaden en daarna te printen. Door te klikken op de titelnaam van de kolom voor het Assignment kom je in een menustructuur met de naam Item Options. Kies hier voor Item Download en het scherm Download Assignment wordt zichtbaar. In dit scherm kan worden aangegeven van welke kandidaten de files moeten worden gedownload door het hokje voor de betreffende naam af te vinken. Daarna op Submit klikken en alle files worden in een Zip-file geplaatst. De Zip-file kan nu worden opgeslagen en eventueel gebrand op CD. In de Zip-file wordt voor elke geselecteerde student ook een klein tekstbestand met aanlever-informatie opgeslagen naast het ingestuurde (examen-)bestand zelf. De bestanden in de Zip-file kunnen daarna in een keer naar de printer worden gestuurd. Je moet bij correctie op papier niet vergeten om een waardering in te voeren in het Gradebook

Blackboard Assignment workflow tool

Blackboard Assignment workflow tool Blackboard Assignment workflow tool Voor het geven van opdrachten binnen de Blackboard (Bb) leeromgeving heeft Bb een workflow tool ontwikkeld met de naam Assignment. Deze naam kan tot enige verwarring

Nadere informatie

Blackboard Assignment tool

Blackboard Assignment tool Blackboard Assignment tool Voor het geven van opdrachten binnen de Blackboard (Bb) leeromgeving heeft Bb een tool ontwikkeld met de naam Assignment. Deze naam kan tot enige verwarring leiden omdat er ook

Nadere informatie

Blackboard Assignment tool

Blackboard Assignment tool Blackboard Assignment tool Voor het geven van opdrachten binnen de Blackboard (Bb) leeromgeving heeft Bb een tool ontwikkeld met de naam Assignment. Deze naam kan tot enige verwarring leiden omdat er ook

Nadere informatie

De Studentenportal en Blackboard in een nieuw jasje Quick Start Guide voor studenten

De Studentenportal en Blackboard in een nieuw jasje Quick Start Guide voor studenten De Studentenportal en Blackboard in een nieuw jasje Quick Start Guide voor studenten De Studentenportal en Blackboard in een nieuw jasje De Studentenportal is de gepersonaliseerde en centrale toegang voor

Nadere informatie

Quick Start Blackboard Eerste opzet Blackboard cursus

Quick Start Blackboard Eerste opzet Blackboard cursus Quick Start Blackboard Eerste opzet Blackboard cursus (TiU) gebruikt Blackboard Learn als digitale leeromgeving. In dit document staan de meest essentiële onderdelen van Blackboard kort uitgelegd. Neem

Nadere informatie

Blackboard Learn Quick Start Guide voor studenten

Blackboard Learn Quick Start Guide voor studenten Blackboard Learn Quick Start Guide voor studenten Blackboard Learn, de digitale leeromgeving De Studentenportal is de gepersonaliseerde en centrale toegang voor studenten voor belangrijke informatie zoals

Nadere informatie

Toetsen in Blackboard

Toetsen in Blackboard Toetsen in Blackboard Met de tool Test kun je toetsvragen maken en afnemen. In dit document wordt uitgelegd 1. Hoe een toets gemaakt kan worden. 2. Hoe een toets bewerkt kan worden. 3. Hoe een toets beschikbaar

Nadere informatie

Blackboard 9.0 Docentenhandleiding

Blackboard 9.0 Docentenhandleiding Blackboard 9.0 Docentenhandleiding Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Afdeling ICT en Onderwijs 1. HET GEBRUIK VAN BLACKBOARD OP DE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2 2. INLOGGEN, MY INSTITUTION, EDIT MODE

Nadere informatie

Handleiding Kaltura via Blackboard

Handleiding Kaltura via Blackboard Handleiding Kaltura via Blackboard Docenten handleiding Versie 21 september 2016 Inhoudsopgave Inloggen in Blackboard... 2 My Media... 2 Introductie My Media... 2 My Media: Add New... 5 Add New: Media

Nadere informatie

Inhoud. Mediacentrum Hogeschool Windesheim Handleiding Endnote Online juli

Inhoud. Mediacentrum Hogeschool Windesheim Handleiding Endnote Online juli ONLINE Inhoud Wat is Endnote Online?... 3 Voordat je begint nog even dit!... 3 Aanmelden... 4 Referenties invoegen in een Worddocument/Cite while you write... 5 Handmatig invoeren van referenties... 7

Nadere informatie

Revisely Docentenhandleiding

Revisely Docentenhandleiding Revisely Docentenhandleiding Educate-itbalie@uu.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Account aanvragen en inloggen 3 2 Groep aanmaken 3 3 Studenten toevoegen 3 3.1 Handmatig één voor één toevoegen 3 3.2 Groep

Nadere informatie

Installatiehandleiding EndNote Hogeschool Rotterdam Mediatheek

Installatiehandleiding EndNote Hogeschool Rotterdam Mediatheek Installatiehandleiding EndNote Hogeschool Rotterdam Mediatheek Auteur: H. Benne, E. Langhorst Datum: april 2015 Inhoud Inleiding... 1 EndNote X7... 2 EndNote Web... 3 Add-ons... 4 Overstappen naar EndNote...

Nadere informatie

Inhoud. Mediacentrum hogeschool Windesheim (maart 2015) Page 2

Inhoud. Mediacentrum hogeschool Windesheim (maart 2015) Page 2 Online Inhoud Over Endnote Online... 3 Aanmelden... 3 Voordat je begint!... 4 Tussenvoegsels in namen... 4 Referenties invoegen in een Worddocument/Cite while you write... 5 Handmatig invoeren van referenties...

Nadere informatie

Handleiding P2Go upload

Handleiding P2Go upload 24-11-2016 Handleiding P2Go upload In deze handleiding worden het volgende onderwerp besproken: 1. P2Go upload 1. Uitleg P2Go upload Wilt u graag een willekeurige video vanaf uw eigen computer/laptop toevoegen

Nadere informatie

Handleiding Grade Center

Handleiding Grade Center Handleiding Grade Center Opgesteld 29 augustus 2008 door Studion Support Wat is de Grade Center? In de Grade Center vind je alle studenten die ingeschreven staan in de cursus. Je kunt per student cijfers

Nadere informatie

Workshop: Digitaal nakijken met Grademark

Workshop: Digitaal nakijken met Grademark Student... Workshop: Digitaal nakijken met Grademark VO/HO-Docentendag vrijdag 19 juni 2015 Het doel van deze workshop is je kennis te laten maken met Grademark Deze workshop is te kort om je alle ins

Nadere informatie

Installatiehandleiding EndNote Hogeschool Rotterdam Mediatheek

Installatiehandleiding EndNote Hogeschool Rotterdam Mediatheek Installatiehandleiding EndNote Hogeschool Rotterdam Mediatheek Auteur: Brenda Lems Datum: januari 2017 Inleiding EndNote is bibliografische software die je kunt gebruiken voor het opbouwen, beheren en

Nadere informatie

Toledo Elektronische leeromgeving Associatie K.U.Leuven. Elektronisch inleveren van de bachelorpaper via Toledo Handleiding voor studenten

Toledo Elektronische leeromgeving Associatie K.U.Leuven. Elektronisch inleveren van de bachelorpaper via Toledo Handleiding voor studenten Toledo Elektronische leeromgeving Associatie K.U.Leuven Elektronisch inleveren van de bachelorpaper via Toledo Handleiding voor studenten Creëren van een pdf-versie van de bachelorpaper en eventuele bijlagen

Nadere informatie

Aanwijzingen voor Blackboard gebruik in TOM

Aanwijzingen voor Blackboard gebruik in TOM Aanwijzingen voor Blackboard gebruik in TOM Versie 26-2-2014 M.J. Verkroost (CES-OD, Coördinator onderwijskundige Blackboard ondersteuning) Ellen Peters (CES-FAB, Functioneel beheerder Blackboard) Waarom

Nadere informatie

Blackboard en MyMedia

Blackboard en MyMedia My Media De module My Media geeft via de My Media link toegang tot de bestanden waarover je via het media platform de beschikking hebt om in Blackboard te gebruiken. Bijvoorbeeld: Module toevoegen Als

Nadere informatie

Inhoud. EndnoteWeb januari 2015 Page 2

Inhoud. EndnoteWeb januari 2015 Page 2 EndNote Web X6 Inhoud Over Endnote Web... 3 Aanmelden... 3 Samenwerking met Word (Cite while you write)... 5 Voordat je begint met invoeren... 7 Tussenvoegsels in namen... 7 Handmatig invoeren van referenties...

Nadere informatie

Studenthandleiding Portfolio in Blackboard Learn

Studenthandleiding Portfolio in Blackboard Learn Studenthandleiding Stafbureau onderwijs & onderzoek Functioneel beheer Blackboard Learn. T.b.v. October 2014 release. Versie: 02-12-2014. Handleiding portfolio studenten In deze handleiding wordt het aanmaken

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Gastenboek creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Toledo Elektronische leeromgeving Associatie K.U.Leuven. Elektronisch inleveren van de masterproef via Toledo Handleiding voor studenten

Toledo Elektronische leeromgeving Associatie K.U.Leuven. Elektronisch inleveren van de masterproef via Toledo Handleiding voor studenten Toledo Elektronische leeromgeving Associatie K.U.Leuven Elektronisch inleveren van de masterproef via Toledo Handleiding voor studenten Creëren van een pdf-versie van de masterpaper en eventuele bijlagen

Nadere informatie

Toledo Elektronische leeromgeving Associatie K.U.Leuven. Elektronisch inleveren van de masterproef via Toledo Handleiding voor studenten

Toledo Elektronische leeromgeving Associatie K.U.Leuven. Elektronisch inleveren van de masterproef via Toledo Handleiding voor studenten Toledo Elektronische leeromgeving Associatie K.U.Leuven Elektronisch inleveren van de masterproef via Toledo Handleiding voor studenten Creëren van een pdf-versie van de masterpaper en eventuele bijlagen

Nadere informatie

Toledo Elektronische leeromgeving Associatie K.U.Leuven. Elektronisch inleveren van de masterproef via Toledo Handleiding voor studenten

Toledo Elektronische leeromgeving Associatie K.U.Leuven. Elektronisch inleveren van de masterproef via Toledo Handleiding voor studenten Toledo Elektronische leeromgeving Associatie K.U.Leuven Elektronisch inleveren van de masterproef via Toledo Handleiding voor studenten Creëren van een pdf-versie van de masterpaper en eventuele bijlagen

Nadere informatie

Documentenbalie (medewerkers) Versie 1.1 DIENST INFORMATIEVOORZIENING & AUTOMATISERING 11-09-2015

Documentenbalie (medewerkers) Versie 1.1 DIENST INFORMATIEVOORZIENING & AUTOMATISERING 11-09-2015 Documentenbalie (medewerkers) Versie 1.1 DIENST INFORMATIEVOORZIENING & AUTOMATISERING 11-09-2015 INHOUDSOPGAVE DOCUMENTENBALIE OPENEN 2 IN TE LEVEREN DOCUMENTEN 2 Een inlevermoment toevoegen 2 Een inlevermoment

Nadere informatie

Aan de slag met Acadin

Aan de slag met Acadin Aan de slag met Acadin Handleiding voor de leerling (v. W-09-2011) 1 (versie sept.2011) Inhoud Basistaken in schema... 3 Inloggen en uitloggen... 4 Openen van Acadin inlogpagina... 4 Aanmelden bij de leeromgeving...5

Nadere informatie

EndNote Web handleiding

EndNote Web handleiding EndNote Web handleiding Bibliographic reference manager voor het verzamelen, beheren, delen van referenties en het maken van literatuurlijsten. 1. Een account aanmaken. Je kan je registreren via de databank

Nadere informatie

1. Installeren Update 2.4.7

1. Installeren Update 2.4.7 1. Installeren Update 2.4.7 De update kan rechtstreeks geïnstalleerd worden vanaf internet. U moet altijd wel MeaFinance afsluiten alvorens de update te draaien Let op: maak voordat u de update uitvoert

Nadere informatie

Handleiding Merge items

Handleiding Merge items Handleiding Merge items Copyright, Connexys Versie 3.2.0.1-30 september 2013 Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Chronische Pijn Protocol Dossier (CPP)

Chronische Pijn Protocol Dossier (CPP) Chronische Pijn Protocol Dossier (CPP) Het kiezen van dit type dossier doet u in de verwijzing. U maakt daar een nieuwe verwijzing aan en u kiest Chronisch Pijn Protocol bij Dossier type. U kunt vervolgens

Nadere informatie

Handleiding Kaltura via Blackboard

Handleiding Kaltura via Blackboard Handleiding Kaltura via Blackboard Studenten handleiding versie 1 juni 2016 Inhoudsopgave Inloggen in Blackboard... 2 My Media... 2 Introductie My Media... 2 My Media: Add New... 5 Add New: Media Upload...

Nadere informatie

Inwerken onderwijssystemen

Inwerken onderwijssystemen Als je op de Universiteit Twente gaat studeren zijn er een paar onderwijssystemen (lees websites) die je zal gaan gebruiken: - Blackboard: Hier kan je je opdrachten, vak informatie, deelcijfers en berichten

Nadere informatie

EndNote Web handleiding

EndNote Web handleiding EndNote Web handleiding Bibliographic reference manager voor het verzamelen, beheren, delen van referenties en het maken van literatuurlijsten 1. Een account aanmaken Je kan je registreren via de databank

Nadere informatie

Inhoud. Endnote X7 Handleiding Mediacentrum maart 2015 Page 2

Inhoud. Endnote X7 Handleiding Mediacentrum maart 2015 Page 2 Inhoud Over Endnote... 3 Endnote installeren... 4 Een library aanmaken... 5 Voordat je begint!... 6 Tussenvoegsels in namen... 6 Referenties invoegen in een Worddocument/Cite while you write... 7 Handmatig

Nadere informatie

Instructie voor het gebruik van het Document Center voor het proces van maken en reviewen van de Masterthesis Ontwikkelingspsychologie

Instructie voor het gebruik van het Document Center voor het proces van maken en reviewen van de Masterthesis Ontwikkelingspsychologie Instructie voor het gebruik van het Document Center voor het proces van maken en reviewen van de Masterthesis Ontwikkelingspsychologie 1. Bij de start van het proces krijg je een mailtje dat aangeeft dat

Nadere informatie

Handleiding Paper AIP deel B

Handleiding Paper AIP deel B Handleiding Paper AIP deel B 0. Samenvatting en planning 1. Inleveren conceptversie paper 2. Feedback geven op conceptversie medestudent 3. Feedback lezen op jouw conceptversie 4. Definitieve versie paper

Nadere informatie

2. Wanneer moet ik een afbeelding verkleinen?

2. Wanneer moet ik een afbeelding verkleinen? Appendix B. Beeldmateriaal en Blackboard 1. Inleiding...1 2. Wanneer moet ik een afbeelding verkleinen?...1 3. Het formaat van een afbeelding wijzigen...2 4. Een afbeelding comprimeren...4 5. Een uitsnede

Nadere informatie

Handleiding. Digitale leeromgeving. Schooljaar

Handleiding. Digitale leeromgeving. Schooljaar Handleiding Digitale leeromgeving Schooljaar 2015-2016 1. Inleiding Digitale leeromgeving Kidsweek in de Klas is het educatieve lesprogramma van Kidsweek. Het lesmateriaal van Kidsweek in de Klas is te

Nadere informatie

Course content in eigen archief plaatsen (voor docenten)

Course content in eigen archief plaatsen (voor docenten) Inleiding De tot juli 2016 gebruikte Blackboard omgeving zal m.i.v. 1 augustus 2017 niet meer beschikbaar zijn. Tot augustus kun je nog content van een of meerdere courses veilig stellen, door de bestanden

Nadere informatie

Plagiaatcontrole met Blackboard november 08

Plagiaatcontrole met Blackboard november 08 Plagiaatcontrole met behulp van Blackboard Inleveren en op plagiaat laten controleren van documenten Het is mogelijk om documenten automatisch te laten controleren op plagiaat. Hiervoor zijn twee opties

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

BACK-UP PROGRAMMA. M U L T I M E D I A G R O E P H C C H E E R E N V E E N. Multimediagroep HCC Heerenveen HCC Fryslân locatie Heerenvee

BACK-UP PROGRAMMA. M U L T I M E D I A G R O E P H C C H E E R E N V E E N. Multimediagroep HCC Heerenveen HCC Fryslân locatie Heerenvee BACK-UP PROGRAMMA. M U L T I M E D I A G R O E P H C C H E E R E N V E E N Hoe maak je een back-up en hoe stel je dit in plus uitleg over een back-up programma. Er zijn vele gratis Back-up programma s.

Nadere informatie

Studentenhandleiding Studentenpagina STUDENTENPAGINA HANDLEIDING VOOR STUDENTEN. Handleiding Studentenpagina 1

Studentenhandleiding Studentenpagina STUDENTENPAGINA HANDLEIDING VOOR STUDENTEN. Handleiding Studentenpagina 1 Studentenhandleiding Studentenpagina STUDENTENPAGINA HANDLEIDING VOOR STUDENTEN Handleiding Studentenpagina 1 Inhoud van de handleiding Inhoud van de handleiding... 2 1. Inleiding... 3 2. Inloggen op de

Nadere informatie

Handleiding Workspace (basis) Codename Future

Handleiding Workspace (basis) Codename Future Handleiding Workspace (basis) Codename Future Handleiding Workspace Codename Future_Basis 1 Inhoudsopgave I. Inleiding... 3 II. Functionaliteitenoverzicht Workspace... 4 III. Leerlingen aan het werk...

Nadere informatie

Snel op weg met Blackboard in het nieuwe studiejaar

Snel op weg met Blackboard in het nieuwe studiejaar Snel op weg met Blackboard in het nieuwe studiejaar Hoe moest dat ook alweer met Blackboard, denkt menig docent in de week voorafgaand aan het nieuwe studiejaar. Om uw geheugen op te frissen en u snel

Nadere informatie

HANDLEIDING. Studion/ Blackboard voor studenten. Kenmerk: 01.09.2010 STUDION & OSZ Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht, augustus 2010

HANDLEIDING. Studion/ Blackboard voor studenten. Kenmerk: 01.09.2010 STUDION & OSZ Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht, augustus 2010 HANDLEIDING Studion/ Blackboard voor studenten 2010 2011 Kenmerk: 01.09.2010 STUDION & OSZ Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht, augustus 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. STUDION/Blackboard...

Nadere informatie

Contents Documentatie Arbitrage... 1 Het menu... 2 Bulk Email... 3 Planning... 3 Cursisten... 7 Scheidsrechters... 7 Teams... 13 Planning teams...

Contents Documentatie Arbitrage... 1 Het menu... 2 Bulk Email... 3 Planning... 3 Cursisten... 7 Scheidsrechters... 7 Teams... 13 Planning teams... Documentatie Arbitrage Deze handleiding geeft houvast voor het gebruik van LISA ter ondersteuning van de arbitrage/scheidsrechterscommissie. In LISA is de autorisatie arbitrage nodig om gebruik te kunnen

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van een online enquête formulier. Google Drive toepassing

Handleiding voor het maken van een online enquête formulier. Google Drive toepassing Handleiding voor het maken van een online enquête formulier. Google Drive toepassing HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN Januari 7 2014 Opgesteld door: Jan-Willem 1//2014 Handleiding voor het maken van een

Nadere informatie

Informatievaardigheden Introductie EndNote

Informatievaardigheden Introductie EndNote Informatievaardigheden Introductie EndNote TU Delft Library Delft University of Technology Challenge the future TU Delft Library HowInformatievaardigheden to find and use scientific / EndNote information

Nadere informatie

Versie augustus 10. Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online

Versie augustus 10. Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Versie augustus 10 Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Inhoudsopgave I. MyEUR p. 2 II. Osiris p. 4 A. Inschrijven voor cursussen en tentamens p. 5 B. Bekijken van studieresultaten/-voortgang

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL LOGBOEK (INTERACTIVE JOURNAL) VERSIE BUILDING BLOCK:

HANDLEIDING DIGITAAL LOGBOEK (INTERACTIVE JOURNAL) VERSIE BUILDING BLOCK: HANDLEIDING DIGITAAL LOGBOEK (INTERACTIVE JOURNAL) VERSIE BUILDING BLOCK: 1.1.3695 3 juni 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Proces... 4 Beschikbaar stellen... 4 Hoe... 5 Invullen logboek door student...

Nadere informatie

1. PLANNING INTRODUCTIE NIEUWE INTERFACE DOOR REGAS

1. PLANNING INTRODUCTIE NIEUWE INTERFACE DOOR REGAS Regas handleiding nieuwe interface 25/02/2016 1. PLANNING INTRODUCTIE NIEUWE INTERFACE DOOR REGAS Vanaf eind februari 2016 zal men direct starten op de nieuwe interface. De knop naar oude interface zal

Nadere informatie

Handleiding EndNote Web

Handleiding EndNote Web Handleiding EndNote Web Versie september 2012. : instructiefilmpje http://screencast.com/t/rjakmsncd7gy Wat je met EndNote Web kan EndNote Web is een bibliografische software. Je kan ermee referenties

Nadere informatie

Op Windesheim maken we gebruik van EndNote X6. Deze versie van EndNote kan op Windesheim worden geïnstalleerd.

Op Windesheim maken we gebruik van EndNote X6. Deze versie van EndNote kan op Windesheim worden geïnstalleerd. EndNote X6 Inhoud Over Endnote... 3 Endnote installeren... 4 Een library aanmaken... 5 Handmatig invoeren van referenties... 7 Referenties importeren... 9 WindeSearch... 9 Worldcat... 9 Eric... 10 Google

Nadere informatie

EPHORUS IN BLACKBOARD 9 HANDLEIDING VOOR DOCENTEN

EPHORUS IN BLACKBOARD 9 HANDLEIDING VOOR DOCENTEN EPHORUS IN BLACKBOARD 9 HANDLEIDING VOOR DOCENTEN INTRODUCTIE Beste docent, Hartelijk dank voor het downloaden van deze handleiding. In deze handleiding staat beschreven hoe Ephorus binnen Blackboard gebruikt

Nadere informatie

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. BEHEER 5 2.1 Site structuur 6 2.2 Afdelingen 7 2.3 Beheerders 8 2.3.1 Rechten 9 2.3.1.1 Rechten Beheer 9 3. INSTELLINGEN

Nadere informatie

11 e druk september 2016 Heutink ICT

11 e druk september 2016 Heutink ICT Netwijs Leeromgeving Gebruikershandleiding voor deelnemers 11 e druk september 2016 Heutink ICT Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. In- en uitloggen... 4 1.1. Wachtwoord aanpassen... 4 2. Het Startscherm (Home-pagina)...

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie juli 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetsysteem.nl 1 Inhoud Korte introductie... 3 Over de handleiding... 3 Let op (info over browser)...

Nadere informatie

Handleiding voor Zotero versie 2.0

Handleiding voor Zotero versie 2.0 Handleiding voor Zotero versie 2.0 Michiel Wolda De handleiding voor Zetero is geschreven voor de lezers van het boek Deskresearch: Informatie selecteren, beoordelen en verwerken: tweede editie (Van Veen

Nadere informatie

Peridos Handleiding uitslagen combinatietest

Peridos Handleiding uitslagen combinatietest Peridos Handleiding uitslagen combinatietest Plaats: Utrecht Datum: 18-09-2017 Auteur: Landelijk functioneel beheer Peridos Versie: 2.0 1. Inleiding Peridos ondersteunt de digitale labworkflow voor de

Nadere informatie

HANDLEIDING APPRENTICE (voor leerlingen)

HANDLEIDING APPRENTICE (voor leerlingen) (voor leerlingen) Inhoudsopgave 1. Inloggen 3 2. Overzicht Dashboard 4 - Naar je werkstuk 4 3. De werkstukpagina 5 - Kolom rechts: 6 Agenda 6 Berichten 7 Tools: 8 - Stappenplan 8 - Logboek 9 - Bronnenlijst

Nadere informatie

Handleiding Peuterestafette DigiDoor.

Handleiding Peuterestafette DigiDoor. Handleiding Peuterestafette DigiDoor. Na inloggen kan een aanwezig dossier verder bewerkt worden óf er kan een nieuw dossier aangemaakt worden. Nieuw dossier aanmaken: Kies: Leerlingen -> Leerlingen [Toevoegen

Nadere informatie

10 e druk januari 2016 Heutink ICT

10 e druk januari 2016 Heutink ICT Netwijs Leeromgeving Gebruikershandleiding voor deelnemers 10 e druk januari 2016 Heutink ICT Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. In- en uitloggen... 4 1.1. Wachtwoord aanpassen... 4 2. Het Startscherm (Home-pagina)...

Nadere informatie

Handleiding. Serviceportal. Versie 1.3 Datum 07-10-14

Handleiding. Serviceportal. Versie 1.3 Datum 07-10-14 Handleiding Serviceportal Versie 1.3 Datum 07-10-14 Inhoud 1 Inloggen... 3 2 Transportdocumenten... 4 2.1 Zoeken naar documenten... 4 2.2 Downloaden van alle documenten op factuurnummer... 6 2.3 Order

Nadere informatie

Ordina VSM Customer Portal

Ordina VSM Customer Portal Ordina VSM Customer Portal Waarom gebruik maken van een Customer Portal U wilt de voortgang van uw meldingen (verstoringen / vragen) voor uw beheercontract(en) via een internetportaal kunnen inzien. Eventueel

Nadere informatie

Quickstart Nestor. Blackboard versie 9. educational technology and innovation. universitair onderwijscentrum groningen

Quickstart Nestor. Blackboard versie 9. educational technology and innovation. universitair onderwijscentrum groningen universitair onderwijscentrum groningen educational technology and innovation Quickstart Nestor Blackboard versie 9 Universitair Onderwijscentrum Groningen 16 juni 2009 universitair onderwijscentrum groningen

Nadere informatie

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten Alles telt handleiding * baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. baopass* voor leerkrachten 1 Alles telt handleiding Inhoud Inleiding 3 Opstarten 3 Groepen 4 Leerling aanpassen 5 Leerling

Nadere informatie

TOLEDO: QUICK START VOOR DOCENTEN. Snel wegwijs in de digitale leeromgeving

TOLEDO: QUICK START VOOR DOCENTEN. Snel wegwijs in de digitale leeromgeving TOLEDO: QUICK START VOOR DOCENTEN Snel wegwijs in de digitale leeromgeving Een ICTO-handleiding 2015-2016 Toledo: Onmiddellijk aan de slag! Toledo is de gemeenschappelijke digitale leeromgeving van de

Nadere informatie

Dit document geeft een korte gebruiksaanwijzing waarmee u zelf aan de slag kunt gaan.

Dit document geeft een korte gebruiksaanwijzing waarmee u zelf aan de slag kunt gaan. Plagiaatcontrole met behulp van Blackboard Inleveren en op plagiaat laten controleren van documenten Het is mogelijk om documenten automatisch te laten controleren op plagiaat. Hiervoor zijn twee opties

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie 26 augustus 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetgroep.nl Weten waar je staat en waar je naar toe gaat? 1 Inhoud Korte introductie... 3

Nadere informatie

Handleiding invoeren van referenties in RefWorks

Handleiding invoeren van referenties in RefWorks Handleiding invoeren van referenties in RefWorks Met RefWorks kun je een eigen lijst aanleggen van alle bronnen die je hebt geraadpleegd, zodat je er in je tekst naar kunt verwijzen. Maar hoe krijg je

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0 Bladnr : 1/16 Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van Nabij Patiënt Testen Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon:

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor Windows

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor Windows Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor Windows Stichting Bibliotheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccount 4 2.

Nadere informatie

Handleiding Atletiek Academie

Handleiding Atletiek Academie Handleiding Atletiek Academie Handleiding Atletiek Academie 07-02-2013-1 - Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Inloggen... 4 2 Opbouw van de Atletiek Academie... 5 2.1 Je bent ingelogd, wat nu?... 5 2.2 Klaslokaal...

Nadere informatie

Handleiding. HvA Groepen

Handleiding. HvA Groepen Handleiding HvA Groepen Juni 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1 GROEPEN EN STUDIEACTIVITEITEN ZOEKEN... 4 1.1 Zoeken naar SIS-groepen... 5 1.2 Filteren van SIS-groepen... 5 1.3 Zoeken naar studieactiviteiten...

Nadere informatie

Looproute Microsoft OneNote 2010 versie 1.0. Looproute Microsoft OneNote 2010. Inleiding

Looproute Microsoft OneNote 2010 versie 1.0. Looproute Microsoft OneNote 2010. Inleiding 1 Looproute Microsoft OneNote 2010 Inleiding Dit document beschrijft de werking van het computerprogramma Microsoft OneNote (versie 2010) en is bedoeld voor docenten en leerlingen van het basis- en voortgezet

Nadere informatie

Blackboard 7.2. What's new

Blackboard 7.2. What's new Blackboard 7.2. I in Blackboard 7.2 Table of Contents 1 1 Introductie... 1 2 Language Packs... 1 3 Menubalk... 2 4 Announcements... 3 5 Email... 3 6 Toetsen... 4 Vaagtypen... Calculated... Formula Calculated...

Nadere informatie

Stappenplan OVM Leerling exporteren en importeren. DataCare maart 2016 - Versie 2.2.0.60

Stappenplan OVM Leerling exporteren en importeren. DataCare maart 2016 - Versie 2.2.0.60 Stappenplan OVM Leerling exporteren en importeren DataCare maart 2016 - Versie 2.2.0.60 Inhoudsopgave... 1 Inhoudsopgave... 2 Algemeen... 3 Stappenplan... 3 Stap 1 Leerling Exporteren... 3 Stap 2 Gegevens

Nadere informatie

Basis handleiding CMS

Basis handleiding CMS Basis handleiding CMS Inhoud Basis handleiding CMS... 1 Inloggen... 3 Pagina beheren... 4 Pagina toevoegen/wijzigen... 6 WYSIWYG editor... 8 externe / interne link toevoegen... 9 Plaatjes toevoegen...

Nadere informatie

Handleiding Ledenadministratiepakket

Handleiding Ledenadministratiepakket Handleiding Ledenadministratiepakket Badminton Nederland heeft met ingang van 1 januari 2015 een nieuw ledenadministratie pakket. Badminton Nederland heeft bij het laten ontwerpen van dit pakket zoveel

Nadere informatie

Mediawijs met Kidsweek in de Klas

Mediawijs met Kidsweek in de Klas Handleiding 2015-2016 Mediawijs met Kidsweek in de Klas Inhoud 1. Inleiding pag.2 Mediawijs met Kidsweek in de Klas 2. Opbouw methode pag.3 Les 1 Inzicht hebben in de medialisering van de samenleving Les

Nadere informatie

Vraag en Antwoord https://aanvragen.nza.nl

Vraag en Antwoord https://aanvragen.nza.nl https://aanvragen.nza.nl Versie 1 d.d. 24 augustus 2015 (Na versie 1: De met * gemarkeerde vragen zijn nieuw of gewijzigd t.o.v. de vorige versie.) Dit document is onderverdeeld in 3 thema s: 1. Inloggen

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 3.3 KraamzorgCompleet versie 3.3 Inhoudsopgave Update documentatie versie 3.3 Hoofdstuk 1 Tarieven per verzekeringsconcern...1 1.1 Verzekeringsconcerns...1

Nadere informatie

Installeren Adobe Flash Player

Installeren Adobe Flash Player Om uw afzetkeuze en celindeling online in te vullen, moet het programma Flash geïnstalleerd zijn op uw computer. Mocht dit nog niet op uw computer staan, dan krijgt u automatisch een foutmelding zodra

Nadere informatie

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk... 1 1. Inloggen... 2 2. Zoeken naar documenten.... 3 3. Downloaden van alle documenten op factuurnummer.... 5 4. Order regels

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING DOCENTEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING DOCENTEN DOCENTEN INLEIDING Beste docent, Bedankt voor het downloaden van de Ephorus Gebruikershandleiding. Als u vragen heeft, neemt u dan contact op met de Ephorus key user binnen uw onderwijsinstelling. U vindt

Nadere informatie

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 1 INLEIDING Om toegang tot de beveiligde persoonlijke omgeving van de HDN website te krijgen (www.hdn.nl), moet uw Internet browser voorzien zijn van een HDN certificaat.

Nadere informatie

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen Declareren Stap 1 Openstaande behandelingen Bij het programma onderdeel Declaratie, Openstaande behandelingen (zorgverzekeraars) kunt u kijken welke welke behandelingen er nog niet gedeclareerd zijn. Druk

Nadere informatie

Cursus Onderwijs en ICT. digitaal toetsen met Hot Potatoes

Cursus Onderwijs en ICT. digitaal toetsen met Hot Potatoes Cursus Onderwijs en ICT Jaargang 2, deel 18 (versie 1.0 NL 28-01-2011) digitaal toetsen met Hot Potatoes door Serge de Beer Inleiding Meten is weten is een veel gehoorde kreet. Zeker in het onderwijs lusten

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Accountgegevens Hoofdstuk 6. Contact Mennens Hoofdstuk 7. Uitloggen Mennens Certificaten... 24

Hoofdstuk 5. Accountgegevens Hoofdstuk 6. Contact Mennens Hoofdstuk 7. Uitloggen Mennens Certificaten... 24 Gebruiksaanwijzingen Inhoudsopgave gebruiksaanwijzingen Mennens Certificaten Hoofdstuk 1. Beginnen en inloggen op Mennens Certificaten... 3-1.1 Taal keuze... 3-1.2 Inloggen... 4 Hoofdstuk 2. Het Startscherm

Nadere informatie

Hoe kan ik referenties uit een bibliografische database in Reference Manager importeren?

Hoe kan ik referenties uit een bibliografische database in Reference Manager importeren? Hoe kan ik referenties uit een bibliografische database in Reference Manager importeren? 1. vanuit PubMed 2. vanuit Embase (OVID) 3. vanuit Web of Science 4. vanuit CINAHL 5. vanuit PsycInfo 6. vanuit

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Contactformulier creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

Andere website van Smidtman internet Marketing.

Andere website van Smidtman internet Marketing. Copyright 2009: Smidtman Internet Marketing Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van Smidtman Internet marketing verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van fotokopie,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Beginnen en inloggen op Safe Site Certificaten Taal keuze Inloggen... 5

Hoofdstuk 1. Beginnen en inloggen op Safe Site Certificaten Taal keuze Inloggen... 5 Pagina 1 van 27 Inhoudsopgave Handleiding Safe Site Certificaten Portal Hoofdstuk 1. Beginnen en inloggen op Safe Site Certificaten... 3-1.1 Taal keuze... 4-1.2 Inloggen... 5 Hoofdstuk 2. Het Startscherm

Nadere informatie

Instructie digitaal invoeren van CRF formulieren

Instructie digitaal invoeren van CRF formulieren Instructie digitaal invoeren van CRF formulieren Inhoud: Het programma openen... 2 De startpagina... 3 Een patiënt selecteren in de startpagina... 3 De patiëntpagina...4 Een CRF formulier selecteren...

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes - rapportages. Persoonlijk. - facturen. - layout. 1 16-1-2012 14:30:41 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje goed of afkeuren 7 5

Nadere informatie