Na al deze drukte hebben we wel een mooie meivakantie verdiend. Een fijne week allemaal. Tot 6 mei!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Na al deze drukte hebben we wel een mooie meivakantie verdiend. Een fijne week allemaal. Tot 6 mei!"

Transcriptie

1 Jaargang 8, nummer 5 Maand april 2014 Projectweek, examentrainingen en vakantie De afgelopen week was het in enkele afdelingen van de school heel rustig, omdat daar serieus gewerkt werd aan de voorbereiding op het examen. 4 dagen lang werden er intensief examentrainingen gevolgd. Na de meivakantie gaan we daar nog 4 dagen mee door, zodat de vierdejaars leerlingen bl/kl en mavo optimaal voorbereid kunnen starten met hun eindexamens. Leerlingen uit het derde leerjaar havo/vwo waren op talenreis naar Lille en Keulen. Andere leerlingen genoten van diverse projecten. Zo waren er verschillende voorstellingen, workshops konden gevolgd worden, er waren excursies naar de Joodse wijk in Amsterdam, in Den Bosch waren leerlingen onder de indruk van het Jheronimus Bosch Art Center, en ook Burgers Zoo in Arnhem werd bezocht. En tussen al deze bedrijvigheid door werd er ook nog gewoon les gegeven. Na al deze drukte hebben we wel een mooie meivakantie verdiend. Een fijne week allemaal. Tot 6 mei! Volg Het Rhedens op Twitter Sinds kort is het Rhedens te vinden op Twitter. Een leuke, snelle en laagdrempelige manier om onze leerlingen en hun ouders te informeren over de activiteiten, ontwikkelingen en overige nieuwtjes van Het Rhedens. De Twitterberichten zijn ook zichtbaar op onze vernieuwde website! Veel leerlingen en ouders hebben een Twitteraccount. We nodigen iedereen van harte uit om Het Rhedens te volgen. Ons account: Het Rhedens Tot ziens op Twitter!

2 Passend Onderwijs Op 1 augustus 2014 wordt de wet passend onderwijs van kracht. Wat betekent dit voor u en uw kind? Vanaf hebben schoolbesturen zorgplicht. Dit betekent dat Het Rhedens vanaf dat moment met behulp van het Samenwerkingsverband Zutphen & Omstreken (waar Het Rhedens onderdeel van uitmaakt) iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende onderwijsplek moet bieden: op de eigen school, op een andere reguliere school of op een school voor speciaal onderwijs. Passend onderwijs kijkt vooral naar de mogelijkheden van leerlingen en wat er nodig is om het onderwijs te geven wat erbij past. Vanaf zijn er geen rugzakjes meer. Het rugzakgeld gaat naar het samenwerkingsverband en de school krijgt geld van het samenwerkingsverband om leerlingen met extra ondersteuning te helpen. Het Rhedens heeft een ondersteuningsprofiel samengesteld waarin staat welke extra ondersteuning elke locatie kan bieden, aanvullend op de basisondersteuning die alle scholen in het samenwerkingsverband al bieden. Bij basisondersteuning valt te denken aan bijvoorbeeld ondersteuning van leerlingen met dyslexie en dyscalculie. De locatie de Tender heeft het predicaat dialoogschool. De locatie Rhedens Dieren is een begeleidingsschool, maar vanwege het LWOO is het ook deels een dialoogschool. De locatie Rhedens Rozendaal is een begeleidingsschool. Om een begeleidings- of dialoogschool te worden, ontwikkelt Het Rhedens zich voortdurend. Er is een ontwikkelagenda opgesteld, waarin staat aangegeven wat de school elk jaar gaat doen. Hoeveel extra ondersteuning docenten straks in de klas moeten bieden, hangt af van de keuzes die het Samenwerkingsverband en de school zelf hebben gemaakt. Extra ondersteuning voor de leraar kan bijvoorbeeld via bij- en nascholing, en ook met speciale hulpmiddelen en/of extra handen in de klas. Vanaf volgend schooljaar zijn scholen verplicht een ontwikkelperspectief te maken voor een leerling die extra ondersteuning nodig heeft. In het ontwikkelperspectief staat de verwachte uitstroombestemming en welke ondersteuning en begeleiding de leerling nodig heeft en hoe die wordt aangeboden. Het ontwikkelperspectief wordt opgesteld door docent en zorgteam. Een ontwikkelperspectief wordt in overleg met ouders vastgesteld en er is regelmatig overleg (minstens 1 maal per jaar) met ouders en leerling. Het aantal leerlingen in de klas dat extra ondersteuning nodig heeft, wordt bepaald door keuzes die in het samenwerkingsverband en op school in het ondersteuningsprofiel zijn gemaakt. Afhankelijk daarvan kan het aantal leerlingen met extra ondersteuning in de klas toenemen of afnemen. E. Hillen, zorgcoördinator Het Rhedens Dieren Het is bijna zover het eindexamen ExtRha Onder deze naam is voor de 4e klas leerlingen BL/KL de eindexamentraining gestart op dinsdag 22 april. Het rooster staat in het examenboekje en op de ELO. Elke dag maakt de leerling zelf een keuze voor de vakken die hij/zij gaat volgen door zich in te schrijven. Het inschrijven gebeurt elke ochtend op school op een centraal punt. De leerling heeft een gekleurde map ontvangen met daarin voor elk vak het voorbereidende leer- en/of maakwerk. De examentraining vindt plaats in week 17, dit is van dinsdag 22 april tot en met vrijdag 25 april en in week 19, dit is van dinsdag 6 mei tot en met vrijdag 9 mei. Op vrijdag 9 mei wordt het harde werken afgesloten met een gezamenlijke activiteit.

3 Nieuw voor eindexamenkandidaten Het College voor Examens (CvE) heeft een nieuwe website mijneindexamen.nl ontwikkeld. Deze mobiele site is bedoeld voor eindexamenkandidaten. De site biedt het examenrooster op maat met de daarbij te gebruiken hulpmiddelen en correctiemodellen na afname. Ook algemene info, regels en tips zijn op deze site te vinden. De mobiele website is tevens geschikt voor laptop of digitaal schoolbord zodat deze klassikaal door de mentor gebruikt kan worden. De teksten uit de examenkranten vormen de basis voor de content van de site. Mijneindexamen.nl wordt aangeboden door het CvE. Op 9 april twitterde het Laks: "Mijneindexamen.nl: Een topsite voor #eindexamen kandidaten! Met o.a. gepersonaliseerd rooster en handige tips." Succes! Alle vierdejaars leerlingen hebben een examenboekje ontvangen met alle relevante informatie over de examens. Nog twee weken examentrainingen en dan beginnen op 12 mei de eindexamens. Van harte veel succes gewenst allemaal! Voor zowel het boekje van de mavo als van dat van bl/kl is een erratumblad verschenen, met enkele wijzigingen en toevoegingen. Alle kandidaten hebben deze errata op papier ontvangen en via de ELO. Ze zijn voor de volledigheid ook nog achter in deze Info opgenomen. Rekenen Zoals u weet is het eerste jaar dat de rekentoets verplicht is voor alle leerlingen die examen doen. Om leerlingen goed voor te bereiden op de rekentoets, zijn er afgelopen jaren een aantal maatregelen genomen. Zo zijn er onder andere meer vaste rekenuren gekomen in het rooster bij alle afdelingen van het vmbo. Bij de afdeling havo/vwo wordt er extra rekenbegeleiding gegeven op maandag het 8 e uur. Toch zullen er nog leerlingen zijn die het nodig hebben om - buiten de lessen - meer met rekenen te oefenen. Om in deze behoefte te voorzien, wordt er vanaf 2 april 2014 elke woensdagmiddag bij Rhedens Extend extra aandacht besteed aan rekenen. Elke woensdagmiddag kunnen leerlingen, met een Extend strippenkaart, in de mediatheek oefenen met diverse rekenprogramma s: Muiswerk, Got it?! en Kans van Slagen. Begeleider en leerling samen bekijken welk programma het best bij hem of haar past. De strippenkaart is verkrijgbaar in de mediatheek. Muiswerk Muiswerk is vooral bedoeld voor leerlingen uit de onderbouw die op de basisschool al een achterstand voor rekenen hadden. Dit programma kan alleen in de mediatheek op school worden gebruikt. Got it?! Got it?! is een online rekenprogramma waar leerlingen zowel tijdens Extend als thuis mee kunnen werken. Het programma begint met het maken van een instaptoets. Leerlingen krijgen op basis van de resultaten van hun instaptoets een individueel oefenpakket dat bestaat uit een ruim aanbod van oefeningen, uitlegfilmpjes, theorie en toetsen op het juiste niveau. Voor ouders, leerlingen en docenten is de vooruitgang in rekenen goed te volgen. Kans van Slagen Kans van Slagen is een rekenprogramma dat is gericht op training van de rekentoets. Het is net als Got it?! online, wat betekent dat leerlingen overal waar een pc met internet is, kunnen oefenen. Bij dit programma geven leerlingen zelf aan met welk onderdeel ze willen oefenen. Aan de hand van filmpjes wordt de stof nogmaals uitgelegd. De rekenmiddag van Rhedens Extend is vrijwillig. Een leerling kan een strippenkaart voor Extend kopen en op woensdagmiddag komen. Elke woensdag zal er een docent aanwezig zijn die samen met de leerling bekijkt welk programma het beste aansluit bij de behoefte en afspraken maakt hoe vaak er geoefend moet worden om vooruitgang te boeken.

4 Eerste afname 2F (en 3F) rekentoets Medio maart is de eerste afnameperiode van de 2F en 3F rekentoets geweest. De resultaten hiervan worden na 6 mei verwacht. Uiteraard zullen we deze met de leerlingen en hun ouders communiceren. Tweede afname 2F (en 3F) rekentoets In de week van 2 t/m 6 juni is de tweede afnameperiode voor de 2F rekentoets. Alle leerlingen mogen de rekentoets twee keer maken. Het hoogst behaalde cijfer komt bij het diploma. Leerlingen die de aangepaste rekentoets maken, kunnen deze voor de tweede keer maken op maandag 26 mei. Deze dag valt helaas in de hemelvaartvakantieweek. Alle leerlingen die dit betreft, zijn op 8 april per mail hiervan op de hoogte gesteld. Alvast veel succes allemaal! Mevr. M. Lutke Schipholt, taal- en rekencoördinator Nog meer over rekenen Rekenen is in onze samenleving een belangrijk thema. Elke dag heb je het weer nodig, bewust en onbewust. Het rekenniveau is de laatste jaren erg achteruit gegaan en daarom is de verplichte rekentoets ingevoerd. Dit jaar telt het cijfer dat gehaald wordt bij de rekentoets nog niet mee voor de examenuitslag, maar het cijfer staat wel op de cijferlijst. Je kunt er nu dus nog niet op zakken. Dat neemt niet weg dat het toch belangrijk is om goed te kunnen rekenen. Er is dit jaar nog één kans om de rekentoets te maken. Om deze goed te kunnen doen, kun je extra oefenen. Binnen Rhedens Extend is er op woensdagmiddag extra aandacht voor rekenen. Zie hiervoor ook de informatie die hiervoor is gegeven door mevrouw Lutke-Schipholt. In haar artikel staan ook programma s genoemd waarmee je online (thuis) kunt oefenen. Wanneer er niet meer geoefend wordt met rekenen, zakt de vaardigheid weg en weet je er steeds minder van. Dus ga goed oefenen, doe dit eventueel samen met iemand anders en je zult zien dat je resultaten van de rekentoets omhoog gaan! Mw. A. Leenders, docent rekenvaardigheid Meest gestelde vragen over het studiecentrum 1) Waar kan ik mijn zoon / dochter inschrijven? Inschrijven is niet nodig, u koopt een strippenkaart in de mediatheek en kunt direct gebruik maken van het studiecentrum. 2) Moet ik de strippenkaart kopen of kan mijn zoon / dochter dat ook? Uzelf kunt en ook uw zoon of dochter kan de strippenkaart kopen. 3)Wanneer kan mijn zoon / dochter gebruik maken van het studiecentrum? Maandag t/m donderdag (de openingstijden staan in het Extend-rooster vermeld). Bij 20 leerlingen zit het studiecentrum vol. Ben jij nr. 21, dan word je niet toegelaten. 4) Wanneer is het handig dat mijn zoon / dochter naar het studiecentrum gaat? Kijk op het Extend-rooster naar de docenten die ingeroosterd zijn. We proberen altijd een docent exacte vakken en een talendocent in te roosteren. Heeft uw zoon / dochter een specifiek vak-probleem, dan is het misschien handig om te kijken wanneer er een docent aanwezig is die in het desbetreffende vak lesgeeft. 5) Wat zijn de kosten van het studiecentrum?

5 U kunt een kaart halen voor 5x, deze kost u 25,-. D.w.z. dat u 5,- per keer betaalt. Of u haalt een kaart van 10x, deze kost u 40,-. D.w.z. 4,- per keer. Uw zoon / dochter kan de gehele middag gebruik maken van het studiecentrum (2,5 uur). 6) Hoe lang is een kaart geldig? Voor onbepaalde tijd. 7) Moet mijn kind vanaf het begin van Extend aanwezig zijn of mag hij/zij ook later komen? Uw kind mag later komen maar als er om uur niemand is, sluit de mediatheek. 8) Mijn zoon / dochter heeft een LWOO of rugzakje, wordt hier nog wat mee gedaan? Heeft uw zoon / dochter een rugzakje / clusterindicatie, dan kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator of de afdelingsleider van uw zoon / dochter. Hier is een speciale regeling van kracht. 9) Hoe kan ik controleren of mijn zoon / dochter bij het studiecentrum ook daadwerkelijk aankomt en wat hij/zij daar allemaal gedaan heeft? In de ELO staat ook een planningslijst. Hierop noteert u / de vakdocent / de begeleider van het studiecentrum of misschien de leerling zelf de stof waar de leerling aan wil gaan werken. Hier kan de begeleider van het studiecentrum ook het tijdstip noteren hoe laat uw zoon / dochter binnen is gekomen en hoe laat hij/zij is vertrokken. Zo houdt u toch een oogje in het zeil. 10) Hoe kan ik als mentor / vakdocent controleren of het gemaakte / geleerde werk ook daadwerkelijk is gemaakt / geleerd door de leerling? In de mediatheek ligt een klapper waar in genoteerd wordt: - Wie is op welke datum geweest - Waar heeft hij/zij aan gewerkt - Hoe lang is hij/zij er mee bezig geweest 11) Is er een speciale regeling voor 4 de jaars leerlingen die willen oefenen voor hun examen? Leerlingen uit het 4 de jaar die alleen komen om te oefenen voor de examens mogen gratis gebruik maken van het studiecentrum. Zij moeten wel zelf met hun eigen vakdocent overleggen wat ze daar gaan maken / oefenen. De docenten die het studiecentrum begeleiden hoeven niet voor examentrainingen te zorgen. C. Kaal coördinator Rhedens Extend Verborgen in Velp Ook Het Rhedens Dieren heeft een exemplaar van het boek Verborgen in Velp nooit vertelde verhalen over moed, verzet en onderduikers mogen ontvangen. De Stichting Velp voor Oranje heeft dit boek zonder winstoogmerk uitgebracht als monument voor de moedige mensen die (ook Joodse) onderduikers in huis verstopten en/of op andere wijze klein of groot verzet pleegden. Het is een prachtig uitgevoerd boek dat de oorlogservaringen van streekgenoten dichtbij brengt. Het is heel speciaal om te lezen dat zich, in huizen en op plaatsen waar je misschien wel dagelijks langs fietst of loopt, in de oorlog heldhaftige, mooie en ook verdrietige gebeurtenissen hebben afgespeeld. Dank aan de gemeente Rheden, die deze uitgave gratis beschikbaar heeft gesteld aan alle scholen in de regio. Het boek ligt voor leerlingen en medewerkers ter inzage in onze mediatheek.

6 Herdenkingsplechtigheid WO-II met eerstejaars mavo-leerlingen Op dinsdag 15 april hebben leerlingen uit klas DM1K, DM1L en DM1M meegedaan aan de herdenkingsplechtigheid ter nagedachtenis aan alle oorlogsslachtoffers tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Deze herdenkingsplechtigheid heeft plaatsgevonden in het Carolinapark bij het oorlogsmonument. Voorafgaande aan deze herdenking hebben de leerlingen een introductie-les gevolgd over het nut van het herdenken van de Tweede Wereldoorlog. Ook is er een gastspreker in de klassen geweest om over zijn ervaringen in de Tweede Wereldoorlog in Dieren te vertellen. Om een bijdrage te leveren aan de herdenkingsplechtigheid, hebben alle leerlingen een gedicht geschreven over dit onderwerp. Van iedere klas zijn er drie gedichten uitgekozen. Deze gedichten werden door de makers voorgedragen. Ook heeft een aantal leerlingen een krans gelegd bij het monument. Project WO-II Anne Frank voor leerjaar 2 bl/kl Op donderdag 24 april hebben de leerlingen van leerjaar 2 VMBO BL/KL naar de toneelvoorstelling Anne Frank gekeken in het kader van het Tweede Wereldoorlog project. Wij waren zeer vereerd dat de heer Wim Kok (voorzitter van de Raad van Toezicht van de Anne Frank Stichting) met zijn vrouw aanwezig was om de voorstelling en de nabespreking met de leerlingen bij te wonen. De heer Kok had eerder op een bijeenkomst in Amsterdam een klein stukje uit deze voorstelling gezien en wilde heel graag de gehele voorstelling bekijken, samen met leerlingen. Hij was erg benieuwd naar hun reacties. De heer en mevrouw Kok waren geraakt door de voorstelling en geroerd door het enthousiasme waarmee de leerlingen dit onderwerp tijdens de projectweek hebben behandeld. Doesburgdag leerjaar 1 mavo en bl/kl Donderdag 3 juli gaan de eerstejaars leerlingen van de mavo een dagje naar Doesburg. Zij komen met de fiets naar het centrum van Doesburg en zullen daar in groepjes opdrachten gaan uitvoeren. Ook wordt dit jaar de kerktoren van de Martinikerk weer beklommen. We hopen dan ook op helder weer, zodat we ver van ons af kunnen kijken. Excursie Den Haag vmbo bl/kl leerjaar 3 Op vrijdag 13 juni 2014 gaan de derdejaars leerlingen van de afdeling BL/KL naar Den Haag, voor een excursie naar het Museon voor Kunstvakken 1. Het Museon is geen kunstmuseum, maar de leerlingen kunnen daar wel aan de slag met leuke workshops. We hebben geprobeerd om voor elke gekozen richting (Techniek, Zorg en Welzijn, Handel en Administratie) een toepasselijke workshop te vinden. Zo zal de afdeling techniek zich onder andere bezig gaan houden met satellieten en astronauten. Ook zullen er workshops zijn over bewust omgaan met het milieu en met water. De activiteiten worden door museumdocenten verzorgd en begeleid door docenten van Het Rhedens. Iedere klas krijgt een andere workshop. Maatschappelijke bewustwording is het hoofdthema van deze dag, dus de activiteiten in het Museon sluiten daar perfect op aan.

7 Het middagprogramma van deze dag wordt verzorgd vanuit het vak maatschappijleer. 'Politiek Den Haag in vogelvlucht'. Hierover is in de vorige Info al wat uitgebreider geschreven. De leerlingen brengen onder meer een bezoek aan de Ridderzaal, gaan door de beveiligingsscan en bezoeken vervolgens de publieke tribune van de Tweede Kamer. Natuurlijk wordt er ook een wandeling gemaakt over het Binnenhof. De rondleiding wordt afgerond met een educatief spel, zoals het invullen van een politiek krachtenveld of een politieke quiz. Mw. S. Penners (docent BV / KV1) Mw. N. van der Kroft (docent maatschappijleer) Frans bezoek Op donderdag 17 april bezochten 25 leerlingen uit het Franse Arras onze school. De ochtend startte met een kennismakingsrondje speeddating. Daarna werden onze Franse gasten in groepjes rondgeleid door de school. Tijdens de pauze werden ze getrakteerd op een drankje met een echte Hollandse stroopwafel. Onze leerlingen uit de 3 HV klassen hadden de weken voorafgaand aan het bezoek gewerkt aan o.a. een powerpointpresentatie over ons land en een Frankrijk/Holland quiz. Ook hadden ze een interview gemaakt waarin ze de Franse leerlingen ondervroegen. De Franse leerlingen hadden van hun kant ook het een en ander voorbereid, zoals een quiz. De Franse leerlingen hebben 2 jaar Nederlandse les gehad. Voor onze leerlingen is het bijzonder om te zien hoe moeilijk het blijkbaar is om onze taal te leren. Rond uur vertrokken onze gasten weer, maar natuurlijk niet voordat ze hadden genoten van een andere Hollandse specialiteit: een broodje kroket. De bijeenkomst vond plaats in het nieuwe computerlokaal bij de afdeling Handel en Administratie. Toelatingsmiddag VWO Select Op 9 april was de eerste toelatingsmiddag voor de nieuwe VWO-Selectklas, waar we volgend jaar mee starten. Natuurlijk spannend voor de leerlingen en hun ouders en ook voor ons. Vijftien leerlingen werden gedurende deze middag verwelkomd met een glaasje drinken en wat lekkers. Elke leerling startte met het spel Laser Maze, een inzichtelijk spel waarin met behulp van spiegels en laserstralen lastige puzzels moeten worden opgelost. Tijdens dit spel registreerde Krista den Hertog- Heins* hoeveel tijd de leerling nodig had om tot een goede oplossing te komen en ze scoorde de leerlingen op zaken als inzicht, doorzettingsvermogen en impulsiviteit. Na dit onderdeel gingen Ferhat Aydur (afdelingsleider havo/vwo) en Jennifer Berends (docent klassieke talen) met de leerling in gesprek over hun motivatie voor VWO Select, hun verwachtingen en gedachten over school en leren. Ondanks de zenuwen die hier en daar parten speelden, zijn alle leerlingen deze selectieronde goed doorgekomen. We vinden het fijn dat we met deze groep intelligente en gemotiveerde leerlingen kunnen starten met onze eerste VWO Select-klas. * Krista den Hertog-Heins is specialist in gifted education. Zij begeleidt ons en de leerlingen van onze Plusklassen en de VWO Select-klas Excursie Xanten Op donderdag 8 mei a.s. gaan de gymnasiumleerlingen van klas 2 van de locatie Dieren, samen met de Rozendaalse leerlingen van klas 2F naar Xanten in Duitsland, voor het jaarlijkse bezoek aan het archeologische park aldaar.

8 De leerlingen uit Dieren dienen uiterlijk om 08:00 uur op school te zijn. De bus vertrekt even na 8 uur naar Rozendaal, om de leerlingen daar op te pikken. In Xanten zullen de leerlingen, aan de hand van vooraf op school voorbereide opdrachten, het archeologisch park en het museum bezoeken. Daarna zal er gelegenheid zijn om het stadje Xanten op eigen gelegenheid te bekijken en er iets te eten of te drinken. Het is de bedoeling om 15:00 uur weer vanuit Xanten te vertrekken; de leerlingen uit Dieren zullen naar verwachting om ongeveer 16:45 uur terug zijn op school. Belangrijk: wilt u erop toezien dat de leerlingen in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs, dat ze voldoende eten en drinken meenemen en enig kleingeld, en dat ze gekleed zijn op onverhoopt slecht weer? Dank u wel! Deze excursie is een lesvervangende en verplichte activiteit voor alle leerlingen. De leerlingen zijn tijdens de excursie via school verzekerd. Mw. J. Berends, docent klassieke talen locatie Dieren Sportdagen op Het Rhedens Op vrijdag 23 mei organiseert de vakgroep Lichamelijke Opvoeding een sportdag voor alle tweedejaars leerlingen. In de ochtend is er een frisbee toernooi. In de middag kunnen de leerlingen kiezen uit hockey, softbal of voetbal. De sportdag vindt plaats op de sportvelden van vv Dieren; de oude velden van Erica/Gazelle. Alvast veel sportief plezier! Dinsdag 3 juni gaan de derdejaars leerlingen van alle afdelingen sporten. Zij gaan atletiek- en spelonderdelen doen. Voor de eerstejaars leerlingen is er op 4 juli een zwemsportdag. Dit is een meerkamp met diverse spelletjes in het zwembad van Rheden. We rekenen tijdens de sportdagen natuurlijk op mooi weer. Leerlingen en hun ouders ontvangen te zijner tijd nog meer informatie over deze sportieve dagen. Namens de vakgroep LO, Mevr. S. Verhoef

9 Olympic Moves Op donderdag 10 april, maandag 14 april en donderdag 17 april vonden de districtsfinales plaats voor Olympic Moves (voorheen Mission Olympic). Ook dit jaar deed Het Rhedens weer met meer dan 130 leerlingen mee in 6 sporten: voetbal, atletiek, softbal, tennis, hockey en volleybal. Olympic Moves is een grootse en unieke schoolsportcompetitie die jongeren uit het voortgezet onderwijs het plezier van samen sporten laat beleven. Onder regie van de KVLO (Koninklijke Vereniging van leraren Lichamelijke Opvoeding) doen er jaarlijks bijna 300 scholen mee, waaronder Het Rhedens. Tijdens Olympic Moves The School Final op 13 juni in het Olympisch Stadion in Amsterdam, wordt gestreden om het nationale kampioenschap voor scholen. Gedurende een dag vol plezier, sport en show, strijden leerlingen om het nationale kampioenschap voor scholen, waarbij deelnemen net zo belangrijk is als winnen. Het Rhedens heeft zich gekwalificeerd voor de Olympic Moves - The School Final - voor de volgende onderdelen: Softbal jongens klas 1-2 Atletiek jongens klas 3-4 Volleybal meisjes klas 3-4 We wensen de deelnemende teams van onze school veel succes en sportief plezier! Namens de vaksectie LO, S. Janssen IVG Motorrun De stichting IVG (Integratie Verstandelijk Gehandicapten) organiseert al jaren een motorrun voor verstandelijk gehandicapte jongeren uit Doesburg en omgeving. Ieder jaar zetten vele vrijwilligers van de stichting en andere organisaties zich in om deze jongeren de dag van hun leven te bezorgen. De jongeren nemen plaats in een zijspancombinatie en maken samen met de motorrijders een dag-tour door de omgeving. De start vindt plaats vanaf het schoolterrein van SG Het Rhedens te Dieren. De IVG maakt natuurlijk kosten om deze dag mogelijk te maken en kan niet zonder sponsoren. Daarom organiseert Het Rhedens in Dieren maandag 6 mei een sponsorloop waarbij de leerlingen uit de eerste klas een bedrag bij elkaar proberen te lopen. Dit doen zij door 20 minuten lang te rennen op een parcours van 400 meter. Het aantal afgelegde rondes wordt bijgehouden door de organisatie, waarna de leerlingen de gesponsorde bedragen gaan innen bij hun sponsoren. Onze hoofdconciërge Eric Catz, zelf een fanatiek hardloper, zal ook een sportieve bijdrage leveren en al hollend de deelnemende leerlingen aanmoedigen. Ook hij laat zich uiteraard voor het goede doel sponsoren. De motorrun wordt gehouden op zaterdag 7 juni 2014 Aanvang: Tussen 09:00 & 10:00 uur Plaats: Dieren (SG het Rhedens) Organisatie: IVG i.s.m. SG het Rhedens Motoren: Zijspanmotoren uit heel het land Passagiers: Verstandelijk gehandicapte jongeren

10 Hoe verloopt het inleveren van de schoolboeken? Met boekenleverancier Iddink zijn hierover de volgende afspraken gemaakt Je schoolboeken lever je aan het eind van het schooljaar weer in. Dat gebeurt op school, waar je ook meteen een inleverbewijs zult ontvangen, op donderdag 10 juli. Van de firma Iddink (die ook de boeken heeft geleverd) ontvang je informatie over het tijdstip waarop je de boeken moet inleveren, inclusief een Inleverformulier waarop staat om welke boeken het gaat. Op de afgesproken dag is er op school een inleverteam van Iddink aanwezig. Zij scannen en controleren de boeken. Eventuele schade of vermissingen worden ter plekke vastgesteld, en je ontvangt een inleverbewijs. Bewaar dit goed. Indien je verhinderd bent, kun je iemand anders vragen jouw boeken in te leveren. Eventueel kun je de boeken op eigen kosten opsturen naar Iddink, maar dan heb je geen inleverbewijs. Doe dit dan wel vóór de inleverdag om een boete te voorkomen! Hoe kom je aan je nieuwe schoolboeken? In de zomervakantie worden je schoolboeken voor het nieuwe schooljaar op je huisadres bezorgd. Voorwaarde is wel dat je ze op tijd bestelt! Je schoolboeken zijn grotendeels gratis. Veel boeken zijn tweedehands omdat we ze meerdere jaren gebruiken. Deze boeken moet jij aan het eind van het schooljaar dus weer inleveren. Tijdens het bestellen op wordt dan ook van je gevraagd dat je instemt met de bruikleenvoorwaarden. Op kun je ook gemakkelijk je leermiddelen bestellen die niet gratis zijn, zoals atlassen, woordenboeken, rekenmachines e.d. Ook kan het zijn dat Iddink bepaalde schoolbijdragen voor de school int. Vóór de zomervakantie ontvang je op je huisadres nog precieze informatie over het bestelproces! Informatie over de bestelprocedure en de te bestellen boeken is pas in juni beschikbaar. Nu al inloggen heeft dus geen zin. Stage-nieuws Leerlingen klas drie VMBO op stage In week 20 en 21 van 2014 (12 mei t/m 23 mei) gaan 125 derdejaars leerlingen van het VMBO (basisberoeps- en kaderberoepsleerweg) van Het Rhedens de arbeidsoriënterende stage gelopen. Dit doen zij bij ongeveer 90 bedrijven en instellingen uit de omgeving. De leerlingen oriënteren zich op deze wijze op beroep(en) en doen tevens werkervaring op. Het Rhedens hoopt weer op een succesvolle stageperiode. De leerlingen worden tijdens de stageperiode begeleid en bezocht door de docenten. Via deze weg willen wij alle bedrijven en instellingen en de medewerkers, die deze stage mogelijk maken, bedanken voor het openstellen van hun bedrijf of instelling. Zeker in deze economisch zware tijden is het belangrijk in de jeugd te investeren en ze actief mee te laten doen in de samenleving. Wij hopen ook in de toekomst op een prettige voortgang om deze stages te mogen organiseren. De derdejaars leerlingen van de afdeling Havo/Vwo/Gym en Mavo zijn bezig om de laatste uren van hun maatschappelijke stage in te vullen. De aankomende avondvierdaagsen, sportactiviteiten en toernooien bieden genoeg kansen om de stage met succes af te ronden. Namens het stagebureau, S. Malešević

11 Van de decaan De vierdeklassers hebben dit jaar hard gewerkt aan hun carrière na Het Rhedens; nog nooit waren er rond deze tijd al zoveel leerlingen aangemeld en zelfs al aangenomen op het MBO. Daarmee volgen zij de trend in het gebied van Arnhem, Apeldoorn en Doetinchem. De meeste leerlingen willen hun vervolgkeuze ruim op tijd op orde hebben, zodat ze hun aandacht helemaal op het Centraal Schriftelijk kunnen richten. Hieronder een overzicht van de aanmeldingen van dit jaar en van de voorgaande jaren. Het aantal leerlingen dat er voor kiest om na de MAVO verder te gaan op de HAVO is dit jaar ook relatief groot, bijna 20 leerlingen kiezen voor een vervolg op Rozendaal! Deze leerlingen hebben al een gesprek gehad met de heer Mosselman, decaan van de locatie Rozendaal. Duidelijk is te zien dat ook dit jaar ROC Rijnijssel de meeste leerlingen naar Arnhem weet te halen. De leerlingen zijn verder redelijk evenredig over de andere drie grote ROC s verdeeld. 13 Leerlingen vervolgen hun studie op een AOC, Agrarisch Onderwijs Centrum. De leerlingen die ogenschijnlijk geen keuze hebben gemaakt, hebben zich op dit moment ook aangemeld, de registratie loopt ongeveer twee weken achter. In aantallen gaat dat er in een tabel zo uitzien:

12 Hieronder een overzicht van de uitstroom in vergelijking met voorgaande jaren. Voor sommige ROC s is het verschil tussen 2012 en 2013 enorm. Dat heeft uiteraard ook te maken met de absoluut grotere uitstroom van leerlingen dit jaar.

13 In een tabel in cijfers ziet dat er zo uit: Ik hoop dat alle leerlingen ook dit jaar een weloverwogen keuze voor een opleiding gemaakt hebben. Ik wens ze bij deze alvast een succesvol eerste jaar toe! Maar eerst alle aandacht richten op het halen van het diploma, daar moet nog hard voor gewerkt worden! In de derde klassen van de MAVO hebben de leerlingen hun sectoren gekozen met de bijbehorende vakkenpakketten. Voor sommige leerlingen is dat behoorlijk ingewikkeld, zeker als zij voor de T-stroom kiezen en dus al rekening moeten houden met de profielen van de HAVO-bovenbouw. Gelukkig hebben ze dat samen met de decaan kunnen doen. Veel leerlingen hebben zich onlangs kunnen oriënteren op de MBO-scholen in Arnhem en omgeving door gebruik te maken van de MBO-week, waarin ze één of twee dagdelen naar een MBO-opleiding van hun keuze konden. Volgend jaar hebben ze nog een mogelijkheid, in november worden zij weer uitgenodigd om een bezoek te brengen. De tweede klassen MAVO hebben een beperkte keuze voor de vakken gemaakt en ook voor een T- of P- stroom gekozen. Op de afdeling BL/KL hebben de tweede klassen voor een afdeling gekozen: 21 leerlingen kozen voor de afdeling Handel en Administratie, 26 leerlingen gaan naar de afdeling Techniek Breed en 54 leerlingen komen we volgend jaar op de afdeling Zorg en Welzijn tegen. Zij hebben zich goed voorbereid op deze keuze door op iedere afdeling zes weken Praktijk Sector Oriëntatie te volgen. Nu zijn ze tot het eind van dit jaar op de afdeling van hun keuze bezig en na nog enkele wisselingen voelen de meesten zich echt op hun plek! R. Eichelsheim, decaan.

14 Kunst en cultuur CU! Dance Op 23 maart hebben de twee groepen die deelnamen aan het project CU! Dance hun dans gepresenteerd op het Dance 4U2 festival. Het festival vond plaats in schouwburg De Lindenberg in Nijmegen. De leerlingen hadden hard gewerkt onder begeleiding van Johannes Swart van Atelier Velp en vonden het spannend om hun choreografie aan het publiek te laten zien. Na een grime metamorfose en een technische doorloop waren ze er helemaal klaar voor. Ze hebben het fantastisch gedaan. Zowel de begeleidende docenten, ouders, leerlingen én Johannes waren erg enthousiast! Fame! Op 11 april was het zover. Het eindresultaat van maandenlang repeteren, bloed, zweet en tranen stond op het podium van Theothorne; Fame! We vonden het allemaal heel spannend, maar de zenuwen waren snel verdwenen toen de spotlights aangingen en iedereen zich volledig stortte in de voorstelling. Voor een uitverkochte zaal hebben de spelers de sterren van de hemel, de dansers het bloed op hun tenen en de muzikanten de blaren op hun vingers gespeeld. Ze hebben het geweldig gedaan en werden dan ook beloond met een staande ovatie. Super gedaan allemaal! Kunstdag Op woensdag 5 juli zal onze jaarlijkse Kunstdag plaatsvinden. Op deze dag zal de hele school in het teken staan van kunst. Ieder leerjaar volgt een project van een andere kunstdiscipline. Leerjaar 1 krijgt een muziekproject rondom klassieke muziek en samenspel. Ze zullen gaan kijken en luisteren naar de voorstelling Wat klassiek je me nou Swing en zullen workshops volgen. Leerjaar 2 zal zich storten in een dansproject waarin ze zullen werken met het thema sport. Zij zullen gaan kijken naar de dansvoorstelling The Match! en workshops volgen van studenten Dans van ROC Rijn IJssel. De dag zal worden afgesloten met een presentatie waarin de leerlingen met een ingestudeerde dans zelf op het podium zullen staan. De dag van leerjaar 3 VMBO BL/KL en Mavo zal in het teken staan van het vak CKV. De aangeboden workshops zullen verschillen van theatertechniek tot reclamefotografie, van een musical maken in één dag tot het beschilderen van grote doeken. s Middags zullen alle leerlingen in Theothorne kijken naar de voorstelling Jongen en YO. De leerlingen van leerjaar 3 Havo/VWO zullen een fotografie/animatie programma volgen onder begeleiding van fotograaf Niek Michel.

15 Culturele avond Rhedens on Stage Na de spetterende musicalvoorstelling FAME in Theothorne gaan we meteen weer door naar het volgende optreden van de talenten van onze school: Op vrijdag 6 juni is het zover: HET RHEDENS ON STAGE, de culturele avond van Het Rhedens! We houden weer audities en er hebben zich al veel leerlingen voor opgegeven. Dit jaar willen we de deelnemers workshops aanbieden om hun talent verder te ontwikkelen en ze zo op de avond zelf extra te laten stralen. Het belooft dus weer een spetterende avond te worden vol met o.a. dans, zang en theater. Kaartjes voor deze avond zijn vanaf maandag 2 juni in de grote pauzes te koop voor 2,50 inclusief een consumptie. We hopen op een geweldige avond! Kom dus op 2 juni (aanvang uur) naar de aula van Het Rhedens voor mooie, gave, onverwachte en ontroerende optredens van het talent van onze school! Mw. R. Boonstra (docente drama) Mw. M. Best (docente muziek) De laatste schoolweken Leerlingen en ouders ontvangen nog informatie over de laatste schoolweken. Het is in ieder geval zo dat er tot en met 4 juli lessen gegeven worden. Er zijn ook een aantal (les-vervangende) activiteiten. Op donderdag 10 juli worden de boeken ingeleverd en de rapporten uitgereikt. s Avonds wordt het schooljaar feestelijk afgesloten met een spetterend schoolfeest. Hierna is het zomervakantie tot en met zondag 24 augustus. Onze website heeft een nieuw jasje gekregen! Omdat we onze leerlingen en ouders zo goed mogelijk willen informeren over Het Rhedens, kijken we regelmatig kritisch naar onze website. Onze laatste bevindingen waren dat het, mede vanwege de hoeveelheid informatie, niet voldoende overzichtelijk was. Daarom hebben we een nieuwe indeling gemaakt met minder subpagina's en een verbeterde structuur in alle informatie over de school. Het is nu mogelijk om, zónder in te loggen, direct naar alle informatie van de eigen vestiging of de veel bezochte lesroosterpagina te surfen. Alleen voor Magister en voor het zien van de fotopagina s moet ingelogd worden. We hopen dat onze leerlingen en hun ouders snel weer de weg vinden op de vernieuwde website! Heeft u nog tips? Vanzelfsprekend staan we altijd open voor goede suggesties; daarvoor kan het digitale contactformulier gebruikt worden. NB Mocht u de website in Internet Explorer openen en geen nieuws- en (na inloggen) geen foto items zien, raden we aan om de website voorlopig in Chrome te openen. Daar zult u gewoon alle onderdelen van de website zien. Ondertussen werken we hard aan een oplossing.

16 ERRATUM bij Informatieboekje examenjaar 2014 vmbo bl/kl Helaas zijn er enkele verkeerde data opgenomen in het examenboekje. Op dit erratumblad vermelden we de juiste data. 3.2 Herkansingsregeling CSPE De herkansing van het Centraal Schriftelijk Praktisch Examen (CSPE) staat los van herexamen CE, digitale examens theorievakken. Wie het CSPE herkanst mag nog steeds 1 vak van het digitale CE herkansen. De herkansingsregel luidt als volgt: De leerling mag die onderdelen van het CSPE herkansen die nodig zijn om een voldoende als eindcijfer te behalen ofwel om een hoger eindcijfer te behalen, bedoeld als voldoende compensatiepunt. Elk onderdeel mag slechts éénmaal herkanst worden. De kandidaat geeft vooraf aan welk(e) onderdeel/onderdelen hij/zij wil herkansen eventueel in overleg met de vakdocent. De herkansingen CSPE 2 zijn op 17 en 18 juni 2014, op de afdeling. Het schema hiervoor volgt op 12 juni 2014, in magister. 3.3 Herkansing, hoe, wat en wanneer: Zoals in punt 3.1 en 3.2 staat hebben alle kandidaten het recht op herkansing. Houd rekening met de volgende regelingen: 2. alle kandidaten, dus ook degenen die geen gebruik willen maken van de herkansing, moeten het formulier herkansing CE VMBO persoonlijk inleveren bij de mentor. Dit moet gebeuren uiterlijk donderdag 12 juni 2014 en wel vóór uur. Na dit tijdstip vervalt het recht op herkansing. Voor leerlingen die aangeven geen herkansing te willen is de uitslag definitief. 3. De examens tweede tijdvak (CE 2 + CSPE 2) zijn in de periode van 16 t/m 18 juni 2014, in de ochtend en/of de middag. Het definitieve rooster daarvoor ontvang je op 12 juni, in magister. Samenvattend enkele belangrijke data: Woensdag 11 juni Donderdag 12 juni Maandag 16 juni Dinsdag 17 en woensdag 18 juni Woensdag 25 juni Donderdag 26 juni uitslag herkansingsbriefje inleveren vóór uur CE 2. Rooster staat in magister. CSPE 2. Rooster staat in magister. uitslag tweede tijdvak diploma-uitreiking Veel succes! de afdelingsleiding

17 ERRATUM bij Informatieboekje examenjaar 2014 Mavo Uitslagregels In paragraaf 1.2 (getiteld Examenkrant) van het examenboekje mavo 2014 wordt aangegeven dat alle leerlingen een examenkrant uitgereikt krijgen, met al het relevante nieuws rond de examens. Naast de examenkrant hebben de leerlingen ook een brochure ontvangen, uitgegeven door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In deze groene brochure Wanneer ben ik geslaagd voor mijn Vmbo? worden de exameneisen vermeld voor het vmbo In paragraaf 4.2 Uitslagregels worden deze regels ook beschreven. Hierbij is echter één regel niet opgenomen, die wel van groot belang is. Daarom zetten we alle regels uit het groene boekje nog eens op een rij: Scherpere uitslagregels Vanaf schooljaar zijn er nieuwe exameneisen voor het examen vmbo. Je bent geslaagd als je aan deze 4 eisen voldoet: 1. Je gemiddelde score voor het centraal examen (CE) is minimaal 5,5. Dit bereken je door al je centraal examencijfers bij elkaar op te tellen en vervolgens te delen door het aantal vakken waarin je centraal examen hebt gedaan. Met een gemiddelde van 5,49 of lager ben je gezakt. 2. KV1, je sectorwerkstuk en lichamelijke oefening zijn beide voldoende of goed. 3. Voor het vak Nederlandse taal heb je als eindcijfer een 5 of hoger behaald. 4. Je eindcijfers voldoen ook aan de volgende eisen: - Alle eindcijfers zijn 6 of hoger (hierbij wordt ook meegenomen het eindcijfer van het vak maatschappijleer dat is afgesloten als schoolexamen.) - Of één eindcijfer is een 5 en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger. - Of één eindcijfer is een 4 en de andere eindcijfers zijn 6 of hoger waarvan tenminste één eindcijfer een 7 of hoger is. - Of voor twee vakken is het eindcijfer een 5 en de overige eindcijfers zijn 6 of hoger waarvan tenminste één eindcijfer een 7 of hoger is. - Geen eindcijfer is 3 of lager. Let op: om te slagen moet je dus aan alle vier de eisen voldoen. Als je aan één van de eisen niet voldoet, ben je gezakt. NB: De handelingsdelen voor alle vakken dienen als voldaan te zijn afgesloten vóór aanvang van de examens, anders word je uitgesloten van de examens. Veel succes! de afdelingsleiding

18 Kalender voor de periode 24 april t/m 10 juli 2014 Datum Activiteit 28 apr t/m 5 mei: meivakantie 5 mei t/m 8 mei: avondvierdaagse (maatschappelijke stage leerjaar 3 h/v) 6 mei t/m 9 mei: examentrainingen lj 4 bl/kl en lj 4 mavo volgens rooster 8 mei Gymnasiumleerlingen leerjaar 2 naar Xanten 12 mei t/m 14 mei: Examens CSPE BL 12 mei t/m 16 mei: Digitale examens KL 12 mei t/m 21 mei: Examens CSPE KL 12 mei t/m 23 mei: arbeidsoriënterende stage leerjaar 3 bl/kl 13 mei Open podium 13 mei t/m 22 mei: Centrale Examens 1e tijdvak mavo 19 mei t/m 23 mei: Digitale examens BL 22 mei Stadswandeling gymnasium leerjaar 3 h/v 23 mei Sportdag leerjaar 2 26 mei t/m 30 mei: Hemelvaartvakantie 26 mei Tweede afname aangepaste rekentoets 2 jun t/m 6 juni: tweede afnameperiode rekentoets 3 jun Kennismakingsmiddag nieuwe brugklasleerlingen uur; sportdag leerjaar 3 6 jun Inhalen toetsen leerjaar 3 bl/kl Culturele avond 9 jun Lesvrij 2e Pinksterdag 11 jun Uitslag Centraal Examen 1e tijdvak mavo en bl/kl 13 jun Excursie KVI en MA leerjaar 3 bl/kl 13 jun t/m 18 jun: examens tweede tijdvak CE en CSPE 16 jun & 17 jun: Centraal Examen tweede tijdvak mavo 20 jun Laatste keer inhalen toetsen 23 jun t/m 30 jun: toetsweek leerjaar 3 h/v 23 jun t/m 27 jun: toetsweek leerjaar 3 mavo 25 jun t/m 27 jun: toetsweek leerjaar 3 bl/kl 26 jun Diploma-uitreiking mavo uur; bl/kl uur 3 jul Herkansingen toetsweek 4 jul Zwemsportdag leerjaar 1 7 jul & 8 jul Rapportvergaderingen 10 jul Ophalen rapporten en inleveren boeken; Schoolfeest LET OP: BEWAAR JE LEERLINGENPAS TIJDENS DE VAKANTIE. DEZE HEB JE NOG NODIG TOT JE EEN NIEUWE KRIJGT IN DE LOOP VAN SEPTEMBER! De volgende Info verschijnt 10 juli

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Jaargang 5, editie 5, mei 2011. Examen 2011. Examen Kunstvakken 2

Jaargang 5, editie 5, mei 2011. Examen 2011. Examen Kunstvakken 2 Jaargang 5, editie 5, mei 2011 Het schooljaar is al weer bijna afgelopen. In deze [info] blikken we terug op de projectweek en kijken we vooruit naar de laatste 6 weken tot aan de zomervakantie. De vierde

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6 Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 13vwo6 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op

Nadere informatie

Informatieboekje voor examenkandidaten theoretische leerweg

Informatieboekje voor examenkandidaten theoretische leerweg Informatieboekje voor examenkandidaten theoretische leerweg informatieboekje examen tl pagina 1 van 7 Ik doe examen 2016 Beste leerling, Het is alweer en het examen nadert. Hier voor je ligt een informatieboekje

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Informatieboekje voor examenkandidaten vmbo basis en kader

Informatieboekje voor examenkandidaten vmbo basis en kader Informatieboekje voor examenkandidaten vmbo basis en kader informatieboekje examen vmbo basis en kader pagina 1 van 7 Ik doe examen 2016 Beste leerling, Het is alweer en het examen nadert. Hier voor je

Nadere informatie

examens 2015 Informatie leerjaar 4

examens 2015 Informatie leerjaar 4 examens 2015 Informatie leerjaar 4 Programma 19.30 uur Introductie en algemeen deel 20.30 uur Mentordeel 21.00 uur Eindtijd Onderwerpen SE-cijfers Herkansingen SE CSPE Mondelinge examens Examenrooster

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2015/2016 2 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Studiewijzer. 12vwo6

Studiewijzer. 12vwo6 Studiewijzer 12vwo6 2017 / 2018 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op de hoogte van belangrijke data. De mentor neemt de studiewijzer

Nadere informatie

I E P. newman. college. agenda. Newmancollege - nieuwsbrief 7-30 maart 2017

I E P. newman. college. agenda. Newmancollege - nieuwsbrief 7-30 maart 2017 newman college agenda Nieuwsbrief bestemd voor de ouders/verzorgers en de leerlingen Nummer 7 30 maart 2017 maart 30 Newman Star Event oudernieuwsbrief 7 t/m 4 april verkort lesrooster i.v.m. leerlingenbesprekingen

Nadere informatie

Op naar het diploma!

Op naar het diploma! Informatie voor examenkandidaten 4 vmbo basis/kader 2016-2017 Inleiding Beste leerlingen van 4 vmbo, Je bent nu bezig met de laatste lesweken op de RSG Tromp Meesters. Je hebt nog een paar weken om je

Nadere informatie

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO 2017 2018 Herkansing In geval van herkansing geldt het hoogst behaalde cijfer. Algemene vakken: Elke examenkandidaat heeft het recht om na schoolexamenperiode 4 in

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas 1 mavo Intro Deze brochure geeft u informatie over de vmbo-theoretische leerweg op hethml: de mavo. Met vragen kunt u terecht bij de afdelingsleider bovenbouw mavo, Thomas ter Hart. 1e klas: met vrienden

Nadere informatie

INFORMATIE BULLETIN EXAMEN 2012 TL -1-

INFORMATIE BULLETIN EXAMEN 2012 TL -1- INFORMATIE BULLETIN EXAMEN 2012 TL 1 Overzicht Examendata 2012 vr 30 mrt. t/m di. 10 april Toetsweek 2 (T7) do 19 april do 26 april vr 27 april ma 7 mei ma 7 mei t/m vr 11 mei di 15 mei t/m di 29 mei wo

Nadere informatie

Nieuwsbrief Comenius College Rotterdam

Nieuwsbrief Comenius College Rotterdam Nieuwsbrief Comenius College Rotterdam oktober 2012 Jaargang 3, nummer 2 Geachte ouders/verzorgers, Dit is de tweede digitale Nieuwsbrief van het schooljaar. In deze Nieuwsbrief houden wij u op de hoogte

Nadere informatie

ACTIVITEITENROOSTER

ACTIVITEITENROOSTER September ACTIVITEITENROOSTER 2016-2017 Week 36 1 e schoolweek ma 05 Start Periode 1 en 5 Deze periode worden 3 dagen ckv-activiteiten ingepland Ontruimingsoefening in deze periode Coaching bijeenkomst

Nadere informatie

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014 Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015 Welkom Dinsdag 9 September 2014 1 Programma Welkom Voorstellen mentoren Inventarisatie mailadressen Communicatie Rol teamleider Bovenbouw : Vakkenpakket, tussenuren,

Nadere informatie

Welkom. Welkom. Ouderavond BBL3 31 augustus Onderwijs op VMBO de Spindel. Ouderavond BBL3

Welkom. Welkom. Ouderavond BBL3 31 augustus Onderwijs op VMBO de Spindel. Ouderavond BBL3 Welkom Ouderavond BBL3 3 augustus 05 Welkom Opening door dhr. R. Overbeek (teamleider PKS) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Rekenen door dhr. A. Wesselink (coördinator Rekenen) Keuzebegeleiding

Nadere informatie

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Dhr J. Albers, afdelingsleider vwo (3-6) en examensecretaris Mw A. Hupkens, afdelingsleider havo (3-5) Mw W. Terpstra, decaan havo Mentoren + Lokaalverdeling

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 25 september 2017 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Exameneisen en examenregels Wanneer ben je geslaagd? Waar heb je rekening mee te

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar 2016 2017. Het Programma van Toetsing en Afsluiting Het bevoegd gezag van de school stelt jaarlijks vóór 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting

Nadere informatie

Bergen op Zoom, maart 2012. Onderwerp: informatie eindexamens

Bergen op Zoom, maart 2012. Onderwerp: informatie eindexamens Bergen op Zoom, maart 2012 Onderwerp: informatie eindexamens Aan de ouder(s) van de leerlingen die in mei 2012 examen vmbo-tl doen Aan bedoelde kandidaten Geachte ouder(s), beste jongelui, Hierbij doen

Nadere informatie

EXAMEN INSTRUCTIE 2015 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL/KBL

EXAMEN INSTRUCTIE 2015 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL/KBL EXAMEN INSTRUCTIE 2015 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL/KBL Oosterlicht College Vianen Inhoud: Voorbereiding Examen op de computer Examenroosters Ziekte Uitsluiting Extra s Tijdens het examen: Op tijd

Nadere informatie

A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016

A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016 A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016 Wat is het PTA? Deze informatie is bestemd voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO

Nadere informatie

voor de handelingsdelen ten minste een voldoende hebt. Belangrijke data schooljaar (onder voorbehoud)

voor de handelingsdelen ten minste een voldoende hebt. Belangrijke data schooljaar (onder voorbehoud) Mavo 4 EXAMEN Beste leerlingen, In dit boekje staan gegevens die van belang zijn om dit cursusjaar succesvol af te ronden. Dit is een aanvulling op het Examenreglement en het PTA (programma van toetsing

Nadere informatie

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T Informatiebrochure Ouders 3 VMBO-T Leerlingen Vakkenpakket 4 vmbo -T 2015/2016 Inhoud. 1. Inleiding. 2. Voorbereiding op de keuze en de website www.huygens.dedecaan.net 3. Vakkenpakket examenjaar. 4. Uitbreiding

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo bb

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo bb Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2017-2018 3 vmbo bb Algemeen gedeelte Beste leerling in klas 3 vmbo basisberoepsgerichte leerweg, Dit is het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor

Nadere informatie

Examenboekje 5 Havo en 6 Vwo Examen 2016

Examenboekje 5 Havo en 6 Vwo Examen 2016 Examenboekje 5 Havo en 6 Vwo Examen 2016 1 Exameninstructie klassen 5 Havo en 6 Vwo 1. Lees het examenboekje goed door! 2. Bewaar het examenboekje op een vaste plek! 3. Laat het examenboekje door je ouders

Nadere informatie

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4 VMBO Pascal Zuid Ouderavond leerjaar 4 Presentatie Ouderavond 4 31 augustus 2015 Programma Kennis maken met de mentor Welkom in het 4 e jaar Het PTA en de examens Programma LOB Het examenjaar Kort jaar

Nadere informatie

Tijdpad. 20 april: controleren SE overzichten maart: toetsdagen april: 22 april: Laatste SchoolDag. 25 & 26 april: betaalde

Tijdpad. 20 april: controleren SE overzichten maart: toetsdagen april: 22 april: Laatste SchoolDag. 25 & 26 april: betaalde Tijdpad 17-25 maart: toetsdagen 12 april: herkansingen 13-21 april: examentraining 20 april: controleren SE overzichten 22 april: Laatste SchoolDag 25 & 26 april: betaalde examentraining Tijdpad 9-11 mei:

Nadere informatie

Programma maandag 6 oktober

Programma maandag 6 oktober Programma maandag 6 oktober Lesplein TL en Handel Administratie Boekje Programma Toetsing en Afsluiting Belangrijk om te weten m.b.t. schoolexamen en centraal schriftelijk en praktisch examen Informatie

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond BBL3/KBL3 31 augustus 2015

Welkom. Ouderavond BBL3/KBL3 31 augustus 2015 Welkom Ouderavond BBL3/KBL3 31 augustus 2015 Programma Opening door de Dhr. H.Heerts (teamleider SE) - Dhr. R.van de Wal directeur Eaton - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Keuzebegeleiding door de

Nadere informatie

Organisatie centraal eindexamen 2016

Organisatie centraal eindexamen 2016 Organisatie centraal eindexamen 2016 vmbo Reuver ORGANISATIE CENTRAAL EINDEXAMEN 2016 VMBO Beste examenkandidaat, In dit boekje is de organisatie van de centrale examens beschreven. Ook zijn er belangrijke

Nadere informatie

WELKOM OP HET WESTERAAM!

WELKOM OP HET WESTERAAM! WELKOM OP HET WESTERAAM! Dhr. Broeder afdelingsleider Programma Algemeen gedeelte LOB en keuze MBO Schoolexamen en eindexamen Mentorgedeelte per klas Dhr. Verkerk decaan VMBO leerjaar 4 L oopbaan O riëntatie

Nadere informatie

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016. R.S.G. Tromp Meesters

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016. R.S.G. Tromp Meesters REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016 aanvulling 5 HAVO van REGELING EXAMEN HAVO Tweede fase 2014-2015 R.S.G. Tromp Meesters Enkele belangrijke punten uit de Regeling examen De Slaag/zak-regeling.

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

Het Vakcollege Maarsbergen gaat van zwak naar bovengemiddeld goed

Het Vakcollege Maarsbergen gaat van zwak naar bovengemiddeld goed 1-7-2016 Het Vakcollege Maarsbergen gaat van zwak naar bovengemiddeld goed Het Vakcollege Maarsbergen (voorheen Scholengemeenschap Maarsbergen) is de afgelopen jaren een aantal keren bezocht door de inspectie

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 26 september 2016 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Voorbereiding, exameneisen en examenregels Wat is een goede voorbereiding voor een

Nadere informatie

Jaarplanning uur

Jaarplanning uur Jaarplanning 2013-2014 (wijzigingen en typefouten voorbehouden) 35 dinsdag 27-08-2013 08.30-12.00 uur Introductieprogramma lj.4; ophalen rooster woensdag 28-08-2013 donderdag 29-08-2013 08.30-14.00 uur

Nadere informatie

Op...naar het examen!

Op...naar het examen! 2017 Op...naar het examen! 2 Tijdpad van 3 maart tot de diploma-uitreiking in juli Dit document brengt een aantal zaken onder de aandacht die voor de examenkandidaten van de verschillende afdelingen van

Nadere informatie

Begin schooljaar 2015-2016: rooster ophalen en introductieprogramma

Begin schooljaar 2015-2016: rooster ophalen en introductieprogramma Begin schooljaar 2015-2016: rooster ophalen en introductieprogramma Leerjaar 1 afdeling vmbo bl/kl Op maandag 31 augustus verwachten we de leerlingen om 13.00 uur op school om het rooster op te Op dinsdag

Nadere informatie

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO 2016 2017 REGELINGEN OMTRENT BEROEPS ORIËNTERENDE STAGE. Stage is een handelingsdeel dat verplicht is voor de gekozen beroepsgerichte vakken. Het moet dus naar behoren

Nadere informatie

Absentie Afwezigheid van een leerling moet zo spoedig mogelijk door de ouders, verzorgers telefonisch doorgegeven worden

Absentie Afwezigheid van een leerling moet zo spoedig mogelijk door de ouders, verzorgers telefonisch doorgegeven worden Lestijden leerjaren 1 en 2 leerjaren 3 en 4 1. 08.35 09.25 uur 2. 09.25 10.15 uur korte pauze 3. 10.30 11.20 uur 4. 11.20 12.10 uur middagpauze 5. 12.45 13.35 uur 6. 13.35 14.25 uur korte pauze 7. 14.40

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014

Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014 Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014 Programma Opening en info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch teamleider examenjaar Decaan Kennismaking met mentoren Het examen naar het CE in mei 2015 Schoolexamens

Nadere informatie

Centraal Examen 2016, eerste tijdvak Het vakkenrooster is in bijlage 1 toegevoegd. In april 2016 wordt het lokalenrooster gepubliceerd.

Centraal Examen 2016, eerste tijdvak Het vakkenrooster is in bijlage 1 toegevoegd. In april 2016 wordt het lokalenrooster gepubliceerd. De ouders/verzorgers en de leerlingen van 5 havo en 6 vwo Hoorn, 11 december 2015 Betreft: informatie rondom examens en einde schooljaar Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Nu het examenjaar al

Nadere informatie

Ouderavond 2 september 2015 havo 5 en vwo 6

Ouderavond 2 september 2015 havo 5 en vwo 6 Ouderavond 2 september 2015 havo 5 en vwo 6 Onderweg naar het eindexamen Deze powerpoint zal na deze avond ook op de site te vinden zijn onder de kop ouders en op de ELO van magister Indeling van de avond

Nadere informatie

Welkom. Welkom. Ouderavond TGL3 31 augustus 2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen:

Welkom. Welkom. Ouderavond TGL3 31 augustus 2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen: Welkom Ouderavond TGL3 31 augustus 2015 Welkom Opening door dhr. R. Overbeek (teamleider PKS) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Rekenen door dhr. A. Wesselink (coördinator Rekenen) Toptraject door

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. Klas 9th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. Klas 9th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer Klas 9th 2015/2016 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 9 th. Voor het eerst zal dit jaar ook in 9th voor een

Nadere informatie

Lestijden leerjaren 1 en 2 leerjaren 3 en 4

Lestijden leerjaren 1 en 2 leerjaren 3 en 4 Lestijden leerjaren 1 en 2 leerjaren 3 en 4 1. 08.35 09.25 uur 2. 09.25 10.15 uur korte pauze 3. 10.30 11.20 uur 4. 11.20 12.10 uur middagpauze 5. 12.45 13.35 uur 6. 13.35 14.25 uur korte pauze 7. 14.40

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen

Nieuwsbrief Leerlingen Beste leerlingen, Het is zover: 2015 zit er bijna op. Sinterklaas gaat overmorgen alweer terug naar Spanje, volgende week zijn de herkansingen voor de bovenbouw, 17 december is het schoolfeest, waarvoor

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond 4 VMBO GT

Welkom. Informatieavond 4 VMBO GT Welkom Informatieavond 4 VMBO GT 1 Mededelingen: Vluchtroutes Mobiele telefoon Informatie: mee naar huis/op de mail 2 Teamleiders VMBO Anne Tappel team groen Inga Lokate team geel Thom Raats team oranje

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND 4 MAVO. Centraal examen Doorstuderen na de mavo

VOORLICHTINGSAVOND 4 MAVO. Centraal examen Doorstuderen na de mavo VOORLICHTINGSAVOND 4 MAVO Centraal examen Doorstuderen na de mavo PROGRAMMA Belangrijke data Het centraal examen De uitslag Na de mavo Napraten onder het genot van een drankje. LAATSTE LOODJES Vanaf 12

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Pagina 3. CSPE Pagina 4. CSE Pagina 5 6. Examenregels Pagina 7 9. Examenrooster Basis Pagina 11

Inhoudsopgave. Voorwoord Pagina 3. CSPE Pagina 4. CSE Pagina 5 6. Examenregels Pagina 7 9. Examenrooster Basis Pagina 11 2017 Inhoudsopgave Voorwoord Pagina 3 CSPE Pagina 4 CSE Pagina 5 6 Examenregels Pagina 7 9 Examenrooster Basis Pagina 11 Examenrooster Kader Pagina 12 13 Examenrooster TL Pagina 14 Belangrijke data Pagina

Nadere informatie

Absentie Afwezigheid van een leerling moet zo spoedig mogelijk door de ouders, verzorgers telefonisch doorgegeven worden

Absentie Afwezigheid van een leerling moet zo spoedig mogelijk door de ouders, verzorgers telefonisch doorgegeven worden Lestijden leerjaren 1 en 2 leerjaren 3 en 4 1. 08.35 09.25 uur 2. 09.25 10.15 uur korte pauze 3. 10.30 11.20 uur 4. 11.20 12.10 uur middagpauze 5. 12.45 13.35 uur 6. 13.35 14.25 uur korte pauze 7. 14.40

Nadere informatie

woensdag 7 oktober 2015 O&O: excusrie Leeuwarden Wereld Water College met havo 4 en vwo 4 en 5

woensdag 7 oktober 2015 O&O: excusrie Leeuwarden Wereld Water College met havo 4 en vwo 4 en 5 dag en datum tijdstip omschrijving Oktober 2015 vrijdag 2 oktober 2015 dinsdag 6 oktober 2015 19.30 uur audities musical (zang en dans) woensdag 7 oktober 2015 O&O: excusrie Leeuwarden Wereld Water College

Nadere informatie

OP WEG NAAR HET DIPLOMA

OP WEG NAAR HET DIPLOMA OP WEG NAAR HET DIPLOMA Exameninstructie 2014 MAVO HAVO VWO - 1 - Secr/Ex/Alg/13-14/Op weg naar het Diploma INHOUDSOPGAVE 1. AFRONDING VAN HET SCHOOLEXAMEN... 3 Schoolexamencijfers... 3 2. DE GANG VAN

Nadere informatie

Onderweg naar het examen!

Onderweg naar het examen! Ouderavond 20 september 2016 5VWO Coördinator leerlingzaken: Michel Otter / Marije Rozema Decaan havo/vwo: Linda Veldhuis Afdelingsleider vwo: Marieke Klein Gunnewiek Onderweg naar het examen! Deze powerpoint

Nadere informatie

Jaarplan VMBO 2015-2016 augustus

Jaarplan VMBO 2015-2016 augustus Jaarplan VMBO 2015-2016 augustus weeknummer 32 33 34 35 schoolweek 0 1 2 Zomervakantie SCHOOL OPEN maandag 3 10 24 12.00 uur Lunch OOP alle vestigingen 17 Centrale opening op HAVO/VWO vanaf 08.45 uur /

Nadere informatie

Informatie avond. klas 4 basis en kader

Informatie avond. klas 4 basis en kader Informatie avond klas 4 basis en kader Programma Even voorstellen Inleiding, op weg naar de finish en ouderbetrokkenheid Decanaat en vervolgopleiding PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) Het examen

Nadere informatie

VMBO-T info september

VMBO-T info september INFO EXAMEN VMBO-T info september EXAMENS 2018 Het examen bestaat uit drie onderdelen: 1. het schoolexamen (Programma van Toetsing en Afsluiting) voor 50%. 2. het centraal examen voor 50%. 3. de rekentoets

Nadere informatie

Bij de start van onze examentraining. Waarom een periode van examentrainen?

Bij de start van onze examentraining. Waarom een periode van examentrainen? Basis Bij de start van onze examentraining Waarom een periode van examentrainen? Programma van deze avond 20.00 20.20 uur: Plenair gedeelte 20.20 uur: Uiteen per klas 20.20 20.45 uur: informatie over CSPE

Nadere informatie

JAARROOSTER 2014-2015 week 36 2-9 t/m 5-9 startweek: introductie BC verjaardag 1-9-2014 organisatiedag, leerlingen lesvrij Boeken ophalen klas 3 en

JAARROOSTER 2014-2015 week 36 2-9 t/m 5-9 startweek: introductie BC verjaardag 1-9-2014 organisatiedag, leerlingen lesvrij Boeken ophalen klas 3 en JAARROOSTER 2014-2015 week 36 2-9 t/m 5-9 startweek: introductie BC verjaardag 1-9-2014 organisatiedag, leerlingen lesvrij Boeken ophalen klas 3 en hoger 2-9-2014 introductiedag alle leerjaren, schoolfotograaf

Nadere informatie

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan Inleiding Iedere leerling doorloopt de schoolperiode op zijn of haar eigen manier. Het proces van keuzes maken in leerniveau en uiteindelijk

Nadere informatie

VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND. www.wolfert.nl/pro

VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND. www.wolfert.nl/pro INFORMATIEAVOND INFORMATIEAVOND Hartelijk welkom Informatieavond leerjaar 4 Dinsdag 1 september 2015 PROGRAMMA 1. Opening door N. van Bennekom, directeur 2. Thema avond ouders 28 september 3. Inrichting

Nadere informatie

Jaaragenda Montaigne Lyceum 2014-2015

Jaaragenda Montaigne Lyceum 2014-2015 dag datum algemeen OUDERS za 30 aug. zo 31 aug. CLEANTEAM 1 ma 1 sept. Organisatiedag: SCHOOL GESLOTEN di 2 sept. leerjaar 1kader/1mavo/1havo/1vwo start om 09.00 uur leerjaar 2mavo/2havo/2vwo start om

Nadere informatie

jaaragenda 2015-2016 versie 23 september 2015

jaaragenda 2015-2016 versie 23 september 2015 JAARAGENDA 2015-2016 dag datum activiteit di 01-09-15 introductiedag alle leerjaren wo 02-09-15 start periode 1 (wo 02-09 t/m ma 16-11) do 03-09-15 vr 04-09-15 ma 07-09-15 di 08-09-15 wo 09-09-15 19:00

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

EXAMEN INSTRUCTIE 2011 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL

EXAMEN INSTRUCTIE 2011 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL EXAMEN INSTRUCTIE 2011 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL Oosterlicht College Vianen Inhoud: Voorbereiding Examen op de computer Examenroosters Ziekte Uitsluiting Extra s Tijdens het examen: Op tijd

Nadere informatie

09.00 uur: start introprogramma klas 1 Beroepsstage 4m (t/m 11-9) di 1 sep. 19.30-20.30: info avond klas 2 en 3 14:00 uur: Diagnostische rekentoets

09.00 uur: start introprogramma klas 1 Beroepsstage 4m (t/m 11-9) di 1 sep. 19.30-20.30: info avond klas 2 en 3 14:00 uur: Diagnostische rekentoets P dag datum Kader Mavo Havo/v onderbouw Havo/v bovenbouw 0 ma 17 aug. 18 aug. 19 aug. 20 aug. 21 aug. za 22 aug. P1 zo 23 aug. CLEANTEAM H/V BB CLEANTEAM H/V BB CLEANTEAM H/V BB CLEANTEAM H/V BB 1 ma 24

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op Schoonoord Doorn Schoonoord Doorn is een kleine school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 400 leerlingen.

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond Leerjaar 4 7 september 2015

Welkom. Ouderavond Leerjaar 4 7 september 2015 Welkom Ouderavond Leerjaar 4 7 september 2015 Programma Opening door dhr. H.Heerts (teamleider) - PTA en Examen Informatie vervolgopleidingen door dhr. B. Kremer (decaan) Met mentor naar een lokaal en

Nadere informatie

Algemeen Cito-vo toetsen klas 2 Sportmiddag klas 1

Algemeen Cito-vo toetsen klas 2 Sportmiddag klas 1 Algemeen In deze nieuwsbrief hebben we weer informatie voor u op een rij gezet en kunnen we u laten meegenieten van allerlei leuke activiteiten die onlangs bij ons op school hebben plaatsgevonden. Cito-vo

Nadere informatie

Informatie. Centraal Schriftelijk Eindexamen. mavo/vmbo-tl

Informatie. Centraal Schriftelijk Eindexamen. mavo/vmbo-tl Informatie Centraal Schriftelijk Eindexamen mavo/vmbo-tl Schooljaar 2012-2013 Beste examenkandidaten, Op dinsdag 13 mei start de examenperiode. Om te zorgen dat de komende periode goed verloopt hebben

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015 3 VMBO TL Coornhert Lyceum 1 Voorwoord Beste leerling en beste ouders / verzorgers, Hierbij heeft u / heb je het PTA van 3 vmbo TL in handen. In 3 vmbo TL

Nadere informatie

Overgangscriteria, indelingscriteria, overplaatsingscriteria, zak en slaagregeling Inhoud

Overgangscriteria, indelingscriteria, overplaatsingscriteria, zak en slaagregeling Inhoud Overgangscriteria, indelingscriteria, overplaatsingscriteria, zak en slaagregeling 2015-2016 Inhoud Overgangscriteria, indelingscriteria en overplaatsingscriteria 2015-2016... 1 Inhoud... 1 Klas 7... 2

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2016

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2016 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2016 Dinsdag19 april 2016 Agenda Resultaten Schoolexamens Hoe staat het Antoniuscollege er voor? Voorbereiding, exameneisen en examenregels Wat is een goede voorbereiding Aanbod

Nadere informatie

Programma. Samenvatting. KL en TOP. KL en TOP. Exameninformatie schooljaar 2011-2012 VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

Programma. Samenvatting. KL en TOP. KL en TOP. Exameninformatie schooljaar 2011-2012 VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Exameninformatie schooljaar 2011-2012 12 oktober 2011 leerjaar 4KL en 4TOP Programma terugblik op leerjaar 3 het schoolexamen cijfers en herkansingsregeling rapportage examenvrees examentraining het centraal

Nadere informatie

E E N G O E D B E G I N...

E E N G O E D B E G I N... Willem van Oranje College, locatie Wijk en Aalburg Oktober 2012 E E N G O E D B E G I N... In het examenjaar gaat het vaak over: - schoolexamen (SE) - centraal examen (CE) - centraal schriftelijk en praktisch

Nadere informatie

EXAMEN INSTRUCTIE 2013 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL/KBL

EXAMEN INSTRUCTIE 2013 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL/KBL EXAMEN INSTRUCTIE 2013 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL/KBL Oosterlicht College Vianen Inhoud: Voorbereiding Examen op de computer Examenroosters Ziekte Uitsluiting Tijdens het examen: Op tijd Te laat

Nadere informatie

Voorlichting Klas 3 9-9-2015

Voorlichting Klas 3 9-9-2015 Voorlichting Klas 3 9-9-2015 Agenda 20.00 uur: Aula deel 20.30 uur: Sector deel 21.00 uur: Eindtijd U krijgt de komende presentatie in uw mail Van 2 naar 3 Nieuwe school / locatie / klasgenoten Start met

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond leerjaar 4 3 oktober 2016

Welkom. Ouderavond leerjaar 4 3 oktober 2016 Welkom Ouderavond leerjaar 4 3 oktober 2016 Programma Opening (teamleider) - PTA en Examen - Rekenen Informatie vervolgopleidingen (decaan) Met mentoren naar lokaal Examen: Schoolexamen (SE): Centrale

Nadere informatie

Welkom. Programma. Ouderavond KBL3 afdeling Techniek 8 september Onderwijs op VMBO de Spindel

Welkom. Programma. Ouderavond KBL3 afdeling Techniek 8 september Onderwijs op VMBO de Spindel Welkom Ouderavond KBL3 afdeling Techniek 8 september 2014 Programma Opening door dhr. H. Heerts - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Keuzebegeleiding door dhr. B. Kremer (decaan) Met mentoren naar de

Nadere informatie

Informatieavond examinering klas februari 2017

Informatieavond examinering klas februari 2017 Informatieavond examinering klas 4 15 februari 2017 Centraal examen toen Één moment Grote zaal Één examen Op papier Alle vakken identieke examinering Centraal examen nu Flexibele (digitale) examens KB

Nadere informatie

Iedereen van Het Kwadrant wenst je een succesvol examen toe!

Iedereen van Het Kwadrant wenst je een succesvol examen toe! INFORMATIEBOEKJE LEERLINGEN CENTRALE EXAMENS INLEIDING Beste leerling van klas 4, Hierbij ontvang je een informatieboekje dat betrekking heeft op: Centrale Examens 2015-2016 Het is de bedoeling dat je

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond leerjaar 3 26 september 2016

Welkom. Ouderavond leerjaar 3 26 september 2016 Welkom Ouderavond leerjaar 3 26 september 2016 Programma Opening (teamleider) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Keuzebegeleiding (decaan) Met mentoren naar een lokaal voor kennismaking Rondleiding

Nadere informatie

Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t

Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t Het examen: SE én CE SE: Het Schoolexamen Dit wordt afgenomen door de eigen docenten CE: Het Centraal examen Het landelijk examen, wordt door alle leerlingen tegelijk

Nadere informatie

Welkom. Examen informatieavond leerjaar 4. Ouderavond examens leerjaar 4 (2017)

Welkom. Examen informatieavond leerjaar 4. Ouderavond examens leerjaar 4 (2017) Welkom Examen informatieavond leerjaar 4 Programma Opening door Frans van der Sman Examen 2017 en de zak/slaagregeling Renate Kouwenhoven en Yvon Koene Voorbereiding op het examen door Benjamin Hofland

Nadere informatie

Een fijne sfeer. Je kunt hier zijn wie je bent!

Een fijne sfeer. Je kunt hier zijn wie je bent! Een fijne sfeer. Je kunt hier zijn wie je bent! Nog even en je gaat naar de brugklas. Hartstikke leuk, maar misschien ook een beetje spannend. Om alvast kennis te maken met onze school, hebben we niet

Nadere informatie

Mavo: de theoretische leerweg Informatie voor leerlingen en ouders Waar je groeit door gezien te worden.

Mavo: de theoretische leerweg Informatie voor leerlingen en ouders Waar je groeit door gezien te worden. Mavo: de theoretische leerweg Informatie voor leerlingen en ouders 2017 2018 Waar je groeit door gezien te worden. Welkom op de Openbare MAVO Zeist De school ligt in een oud en beschermd natuurgebied.

Nadere informatie

Welkom. Programma. Ouderavond BBL3 8 september Onderwijs op VMBO de Spindel. Opening door dhr. H. Heerts - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen

Welkom. Programma. Ouderavond BBL3 8 september Onderwijs op VMBO de Spindel. Opening door dhr. H. Heerts - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Welkom Ouderavond BBL3 8 september 04 Programma Opening door dhr. H. Heerts - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Keuzebegeleiding door dhr. B. Kremer (decaan) Met mentoren naar de afdeling Ouderavond

Nadere informatie

Pius X College. Locatie Van Renneslaan. Examen 2017

Pius X College. Locatie Van Renneslaan. Examen 2017 Pius X College Locatie Van Renneslaan Examen 2017 Belangrijke informatie voor het examen Beste vierdejaars leerling, Je bent bijna aan het eind gekomen van het 4e leerjaar: Nog even en dan beginnen de

Nadere informatie

Wk Dag Datum Tijd Activiteit

Wk Dag Datum Tijd Activiteit 34 maandag 17-08-2015 Start periode 1 dinsdag 18-08-2015 08.30-12.00 uur Introductie lj.4 08.30-14.30 uur Schoolfotograaf (volgens rooster) 08.30-14.00 uur Introductie lj.1 09.00-15.00 uur Introductie

Nadere informatie

Examentrainingen 2013. Alle informatie op een rij. Bijles Maas en Waal

Examentrainingen 2013. Alle informatie op een rij. Bijles Maas en Waal Examentrainingen 2013 Alle informatie op een rij Bijles Maas en Waal Inhoudsopgave Wat is een examentraining?... 3 Informatieavond voor examenkandidaten... 4 Studiebegeleiding voor examenkandidaten...

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo kb

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo kb Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2017-2018 3 vmbo kb Algemeen gedeelte Beste leerling in klas 3 vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, Dit is het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Programma Opening Teamleider Examenjaar: Info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch Mw. van Esch Decaan dhr. R. van Kins Examensecretariaat: Mw. S. Maitimu

Nadere informatie

Pius X College. Locatie Van Renneslaan Examen 2015

Pius X College. Locatie Van Renneslaan Examen 2015 Pius X College Locatie Van Renneslaan Examen 2015 Belangrijke informatie voor het examen Beste vierdejaars leerling, Je bent bijna aan het eind gekomen van het 4e leerjaar: Nog even en dan beginnen de

Nadere informatie

AUGUSTUS 2011. ma di wo do vr za zo 1 zomervakantie. 3 zomervakantie. 10 zomervakantie. 17 zomervakantie. 24 zomervakantie

AUGUSTUS 2011. ma di wo do vr za zo 1 zomervakantie. 3 zomervakantie. 10 zomervakantie. 17 zomervakantie. 24 zomervakantie september 0 versie 0 In rood activteiten in het Michaël college-markenhage examentraject die op Markenhage plaatsvinden (leerlingen klas en ). AUGUSTUS 0 7 8 0 7 8 0.00 uur-. uur SLV.. uur Ontvangst nieuwe

Nadere informatie