Na al deze drukte hebben we wel een mooie meivakantie verdiend. Een fijne week allemaal. Tot 6 mei!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Na al deze drukte hebben we wel een mooie meivakantie verdiend. Een fijne week allemaal. Tot 6 mei!"

Transcriptie

1 Jaargang 8, nummer 5 Maand april 2014 Projectweek, examentrainingen en vakantie De afgelopen week was het in enkele afdelingen van de school heel rustig, omdat daar serieus gewerkt werd aan de voorbereiding op het examen. 4 dagen lang werden er intensief examentrainingen gevolgd. Na de meivakantie gaan we daar nog 4 dagen mee door, zodat de vierdejaars leerlingen bl/kl en mavo optimaal voorbereid kunnen starten met hun eindexamens. Leerlingen uit het derde leerjaar havo/vwo waren op talenreis naar Lille en Keulen. Andere leerlingen genoten van diverse projecten. Zo waren er verschillende voorstellingen, workshops konden gevolgd worden, er waren excursies naar de Joodse wijk in Amsterdam, in Den Bosch waren leerlingen onder de indruk van het Jheronimus Bosch Art Center, en ook Burgers Zoo in Arnhem werd bezocht. En tussen al deze bedrijvigheid door werd er ook nog gewoon les gegeven. Na al deze drukte hebben we wel een mooie meivakantie verdiend. Een fijne week allemaal. Tot 6 mei! Volg Het Rhedens op Twitter Sinds kort is het Rhedens te vinden op Twitter. Een leuke, snelle en laagdrempelige manier om onze leerlingen en hun ouders te informeren over de activiteiten, ontwikkelingen en overige nieuwtjes van Het Rhedens. De Twitterberichten zijn ook zichtbaar op onze vernieuwde website! Veel leerlingen en ouders hebben een Twitteraccount. We nodigen iedereen van harte uit om Het Rhedens te volgen. Ons account: Het Rhedens Tot ziens op Twitter!

2 Passend Onderwijs Op 1 augustus 2014 wordt de wet passend onderwijs van kracht. Wat betekent dit voor u en uw kind? Vanaf hebben schoolbesturen zorgplicht. Dit betekent dat Het Rhedens vanaf dat moment met behulp van het Samenwerkingsverband Zutphen & Omstreken (waar Het Rhedens onderdeel van uitmaakt) iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende onderwijsplek moet bieden: op de eigen school, op een andere reguliere school of op een school voor speciaal onderwijs. Passend onderwijs kijkt vooral naar de mogelijkheden van leerlingen en wat er nodig is om het onderwijs te geven wat erbij past. Vanaf zijn er geen rugzakjes meer. Het rugzakgeld gaat naar het samenwerkingsverband en de school krijgt geld van het samenwerkingsverband om leerlingen met extra ondersteuning te helpen. Het Rhedens heeft een ondersteuningsprofiel samengesteld waarin staat welke extra ondersteuning elke locatie kan bieden, aanvullend op de basisondersteuning die alle scholen in het samenwerkingsverband al bieden. Bij basisondersteuning valt te denken aan bijvoorbeeld ondersteuning van leerlingen met dyslexie en dyscalculie. De locatie de Tender heeft het predicaat dialoogschool. De locatie Rhedens Dieren is een begeleidingsschool, maar vanwege het LWOO is het ook deels een dialoogschool. De locatie Rhedens Rozendaal is een begeleidingsschool. Om een begeleidings- of dialoogschool te worden, ontwikkelt Het Rhedens zich voortdurend. Er is een ontwikkelagenda opgesteld, waarin staat aangegeven wat de school elk jaar gaat doen. Hoeveel extra ondersteuning docenten straks in de klas moeten bieden, hangt af van de keuzes die het Samenwerkingsverband en de school zelf hebben gemaakt. Extra ondersteuning voor de leraar kan bijvoorbeeld via bij- en nascholing, en ook met speciale hulpmiddelen en/of extra handen in de klas. Vanaf volgend schooljaar zijn scholen verplicht een ontwikkelperspectief te maken voor een leerling die extra ondersteuning nodig heeft. In het ontwikkelperspectief staat de verwachte uitstroombestemming en welke ondersteuning en begeleiding de leerling nodig heeft en hoe die wordt aangeboden. Het ontwikkelperspectief wordt opgesteld door docent en zorgteam. Een ontwikkelperspectief wordt in overleg met ouders vastgesteld en er is regelmatig overleg (minstens 1 maal per jaar) met ouders en leerling. Het aantal leerlingen in de klas dat extra ondersteuning nodig heeft, wordt bepaald door keuzes die in het samenwerkingsverband en op school in het ondersteuningsprofiel zijn gemaakt. Afhankelijk daarvan kan het aantal leerlingen met extra ondersteuning in de klas toenemen of afnemen. E. Hillen, zorgcoördinator Het Rhedens Dieren Het is bijna zover het eindexamen ExtRha Onder deze naam is voor de 4e klas leerlingen BL/KL de eindexamentraining gestart op dinsdag 22 april. Het rooster staat in het examenboekje en op de ELO. Elke dag maakt de leerling zelf een keuze voor de vakken die hij/zij gaat volgen door zich in te schrijven. Het inschrijven gebeurt elke ochtend op school op een centraal punt. De leerling heeft een gekleurde map ontvangen met daarin voor elk vak het voorbereidende leer- en/of maakwerk. De examentraining vindt plaats in week 17, dit is van dinsdag 22 april tot en met vrijdag 25 april en in week 19, dit is van dinsdag 6 mei tot en met vrijdag 9 mei. Op vrijdag 9 mei wordt het harde werken afgesloten met een gezamenlijke activiteit.

3 Nieuw voor eindexamenkandidaten Het College voor Examens (CvE) heeft een nieuwe website mijneindexamen.nl ontwikkeld. Deze mobiele site is bedoeld voor eindexamenkandidaten. De site biedt het examenrooster op maat met de daarbij te gebruiken hulpmiddelen en correctiemodellen na afname. Ook algemene info, regels en tips zijn op deze site te vinden. De mobiele website is tevens geschikt voor laptop of digitaal schoolbord zodat deze klassikaal door de mentor gebruikt kan worden. De teksten uit de examenkranten vormen de basis voor de content van de site. Mijneindexamen.nl wordt aangeboden door het CvE. Op 9 april twitterde het Laks: "Mijneindexamen.nl: Een topsite voor #eindexamen kandidaten! Met o.a. gepersonaliseerd rooster en handige tips." Succes! Alle vierdejaars leerlingen hebben een examenboekje ontvangen met alle relevante informatie over de examens. Nog twee weken examentrainingen en dan beginnen op 12 mei de eindexamens. Van harte veel succes gewenst allemaal! Voor zowel het boekje van de mavo als van dat van bl/kl is een erratumblad verschenen, met enkele wijzigingen en toevoegingen. Alle kandidaten hebben deze errata op papier ontvangen en via de ELO. Ze zijn voor de volledigheid ook nog achter in deze Info opgenomen. Rekenen Zoals u weet is het eerste jaar dat de rekentoets verplicht is voor alle leerlingen die examen doen. Om leerlingen goed voor te bereiden op de rekentoets, zijn er afgelopen jaren een aantal maatregelen genomen. Zo zijn er onder andere meer vaste rekenuren gekomen in het rooster bij alle afdelingen van het vmbo. Bij de afdeling havo/vwo wordt er extra rekenbegeleiding gegeven op maandag het 8 e uur. Toch zullen er nog leerlingen zijn die het nodig hebben om - buiten de lessen - meer met rekenen te oefenen. Om in deze behoefte te voorzien, wordt er vanaf 2 april 2014 elke woensdagmiddag bij Rhedens Extend extra aandacht besteed aan rekenen. Elke woensdagmiddag kunnen leerlingen, met een Extend strippenkaart, in de mediatheek oefenen met diverse rekenprogramma s: Muiswerk, Got it?! en Kans van Slagen. Begeleider en leerling samen bekijken welk programma het best bij hem of haar past. De strippenkaart is verkrijgbaar in de mediatheek. Muiswerk Muiswerk is vooral bedoeld voor leerlingen uit de onderbouw die op de basisschool al een achterstand voor rekenen hadden. Dit programma kan alleen in de mediatheek op school worden gebruikt. Got it?! Got it?! is een online rekenprogramma waar leerlingen zowel tijdens Extend als thuis mee kunnen werken. Het programma begint met het maken van een instaptoets. Leerlingen krijgen op basis van de resultaten van hun instaptoets een individueel oefenpakket dat bestaat uit een ruim aanbod van oefeningen, uitlegfilmpjes, theorie en toetsen op het juiste niveau. Voor ouders, leerlingen en docenten is de vooruitgang in rekenen goed te volgen. Kans van Slagen Kans van Slagen is een rekenprogramma dat is gericht op training van de rekentoets. Het is net als Got it?! online, wat betekent dat leerlingen overal waar een pc met internet is, kunnen oefenen. Bij dit programma geven leerlingen zelf aan met welk onderdeel ze willen oefenen. Aan de hand van filmpjes wordt de stof nogmaals uitgelegd. De rekenmiddag van Rhedens Extend is vrijwillig. Een leerling kan een strippenkaart voor Extend kopen en op woensdagmiddag komen. Elke woensdag zal er een docent aanwezig zijn die samen met de leerling bekijkt welk programma het beste aansluit bij de behoefte en afspraken maakt hoe vaak er geoefend moet worden om vooruitgang te boeken.

4 Eerste afname 2F (en 3F) rekentoets Medio maart is de eerste afnameperiode van de 2F en 3F rekentoets geweest. De resultaten hiervan worden na 6 mei verwacht. Uiteraard zullen we deze met de leerlingen en hun ouders communiceren. Tweede afname 2F (en 3F) rekentoets In de week van 2 t/m 6 juni is de tweede afnameperiode voor de 2F rekentoets. Alle leerlingen mogen de rekentoets twee keer maken. Het hoogst behaalde cijfer komt bij het diploma. Leerlingen die de aangepaste rekentoets maken, kunnen deze voor de tweede keer maken op maandag 26 mei. Deze dag valt helaas in de hemelvaartvakantieweek. Alle leerlingen die dit betreft, zijn op 8 april per mail hiervan op de hoogte gesteld. Alvast veel succes allemaal! Mevr. M. Lutke Schipholt, taal- en rekencoördinator Nog meer over rekenen Rekenen is in onze samenleving een belangrijk thema. Elke dag heb je het weer nodig, bewust en onbewust. Het rekenniveau is de laatste jaren erg achteruit gegaan en daarom is de verplichte rekentoets ingevoerd. Dit jaar telt het cijfer dat gehaald wordt bij de rekentoets nog niet mee voor de examenuitslag, maar het cijfer staat wel op de cijferlijst. Je kunt er nu dus nog niet op zakken. Dat neemt niet weg dat het toch belangrijk is om goed te kunnen rekenen. Er is dit jaar nog één kans om de rekentoets te maken. Om deze goed te kunnen doen, kun je extra oefenen. Binnen Rhedens Extend is er op woensdagmiddag extra aandacht voor rekenen. Zie hiervoor ook de informatie die hiervoor is gegeven door mevrouw Lutke-Schipholt. In haar artikel staan ook programma s genoemd waarmee je online (thuis) kunt oefenen. Wanneer er niet meer geoefend wordt met rekenen, zakt de vaardigheid weg en weet je er steeds minder van. Dus ga goed oefenen, doe dit eventueel samen met iemand anders en je zult zien dat je resultaten van de rekentoets omhoog gaan! Mw. A. Leenders, docent rekenvaardigheid Meest gestelde vragen over het studiecentrum 1) Waar kan ik mijn zoon / dochter inschrijven? Inschrijven is niet nodig, u koopt een strippenkaart in de mediatheek en kunt direct gebruik maken van het studiecentrum. 2) Moet ik de strippenkaart kopen of kan mijn zoon / dochter dat ook? Uzelf kunt en ook uw zoon of dochter kan de strippenkaart kopen. 3)Wanneer kan mijn zoon / dochter gebruik maken van het studiecentrum? Maandag t/m donderdag (de openingstijden staan in het Extend-rooster vermeld). Bij 20 leerlingen zit het studiecentrum vol. Ben jij nr. 21, dan word je niet toegelaten. 4) Wanneer is het handig dat mijn zoon / dochter naar het studiecentrum gaat? Kijk op het Extend-rooster naar de docenten die ingeroosterd zijn. We proberen altijd een docent exacte vakken en een talendocent in te roosteren. Heeft uw zoon / dochter een specifiek vak-probleem, dan is het misschien handig om te kijken wanneer er een docent aanwezig is die in het desbetreffende vak lesgeeft. 5) Wat zijn de kosten van het studiecentrum?

5 U kunt een kaart halen voor 5x, deze kost u 25,-. D.w.z. dat u 5,- per keer betaalt. Of u haalt een kaart van 10x, deze kost u 40,-. D.w.z. 4,- per keer. Uw zoon / dochter kan de gehele middag gebruik maken van het studiecentrum (2,5 uur). 6) Hoe lang is een kaart geldig? Voor onbepaalde tijd. 7) Moet mijn kind vanaf het begin van Extend aanwezig zijn of mag hij/zij ook later komen? Uw kind mag later komen maar als er om uur niemand is, sluit de mediatheek. 8) Mijn zoon / dochter heeft een LWOO of rugzakje, wordt hier nog wat mee gedaan? Heeft uw zoon / dochter een rugzakje / clusterindicatie, dan kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator of de afdelingsleider van uw zoon / dochter. Hier is een speciale regeling van kracht. 9) Hoe kan ik controleren of mijn zoon / dochter bij het studiecentrum ook daadwerkelijk aankomt en wat hij/zij daar allemaal gedaan heeft? In de ELO staat ook een planningslijst. Hierop noteert u / de vakdocent / de begeleider van het studiecentrum of misschien de leerling zelf de stof waar de leerling aan wil gaan werken. Hier kan de begeleider van het studiecentrum ook het tijdstip noteren hoe laat uw zoon / dochter binnen is gekomen en hoe laat hij/zij is vertrokken. Zo houdt u toch een oogje in het zeil. 10) Hoe kan ik als mentor / vakdocent controleren of het gemaakte / geleerde werk ook daadwerkelijk is gemaakt / geleerd door de leerling? In de mediatheek ligt een klapper waar in genoteerd wordt: - Wie is op welke datum geweest - Waar heeft hij/zij aan gewerkt - Hoe lang is hij/zij er mee bezig geweest 11) Is er een speciale regeling voor 4 de jaars leerlingen die willen oefenen voor hun examen? Leerlingen uit het 4 de jaar die alleen komen om te oefenen voor de examens mogen gratis gebruik maken van het studiecentrum. Zij moeten wel zelf met hun eigen vakdocent overleggen wat ze daar gaan maken / oefenen. De docenten die het studiecentrum begeleiden hoeven niet voor examentrainingen te zorgen. C. Kaal coördinator Rhedens Extend Verborgen in Velp Ook Het Rhedens Dieren heeft een exemplaar van het boek Verborgen in Velp nooit vertelde verhalen over moed, verzet en onderduikers mogen ontvangen. De Stichting Velp voor Oranje heeft dit boek zonder winstoogmerk uitgebracht als monument voor de moedige mensen die (ook Joodse) onderduikers in huis verstopten en/of op andere wijze klein of groot verzet pleegden. Het is een prachtig uitgevoerd boek dat de oorlogservaringen van streekgenoten dichtbij brengt. Het is heel speciaal om te lezen dat zich, in huizen en op plaatsen waar je misschien wel dagelijks langs fietst of loopt, in de oorlog heldhaftige, mooie en ook verdrietige gebeurtenissen hebben afgespeeld. Dank aan de gemeente Rheden, die deze uitgave gratis beschikbaar heeft gesteld aan alle scholen in de regio. Het boek ligt voor leerlingen en medewerkers ter inzage in onze mediatheek.

6 Herdenkingsplechtigheid WO-II met eerstejaars mavo-leerlingen Op dinsdag 15 april hebben leerlingen uit klas DM1K, DM1L en DM1M meegedaan aan de herdenkingsplechtigheid ter nagedachtenis aan alle oorlogsslachtoffers tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Deze herdenkingsplechtigheid heeft plaatsgevonden in het Carolinapark bij het oorlogsmonument. Voorafgaande aan deze herdenking hebben de leerlingen een introductie-les gevolgd over het nut van het herdenken van de Tweede Wereldoorlog. Ook is er een gastspreker in de klassen geweest om over zijn ervaringen in de Tweede Wereldoorlog in Dieren te vertellen. Om een bijdrage te leveren aan de herdenkingsplechtigheid, hebben alle leerlingen een gedicht geschreven over dit onderwerp. Van iedere klas zijn er drie gedichten uitgekozen. Deze gedichten werden door de makers voorgedragen. Ook heeft een aantal leerlingen een krans gelegd bij het monument. Project WO-II Anne Frank voor leerjaar 2 bl/kl Op donderdag 24 april hebben de leerlingen van leerjaar 2 VMBO BL/KL naar de toneelvoorstelling Anne Frank gekeken in het kader van het Tweede Wereldoorlog project. Wij waren zeer vereerd dat de heer Wim Kok (voorzitter van de Raad van Toezicht van de Anne Frank Stichting) met zijn vrouw aanwezig was om de voorstelling en de nabespreking met de leerlingen bij te wonen. De heer Kok had eerder op een bijeenkomst in Amsterdam een klein stukje uit deze voorstelling gezien en wilde heel graag de gehele voorstelling bekijken, samen met leerlingen. Hij was erg benieuwd naar hun reacties. De heer en mevrouw Kok waren geraakt door de voorstelling en geroerd door het enthousiasme waarmee de leerlingen dit onderwerp tijdens de projectweek hebben behandeld. Doesburgdag leerjaar 1 mavo en bl/kl Donderdag 3 juli gaan de eerstejaars leerlingen van de mavo een dagje naar Doesburg. Zij komen met de fiets naar het centrum van Doesburg en zullen daar in groepjes opdrachten gaan uitvoeren. Ook wordt dit jaar de kerktoren van de Martinikerk weer beklommen. We hopen dan ook op helder weer, zodat we ver van ons af kunnen kijken. Excursie Den Haag vmbo bl/kl leerjaar 3 Op vrijdag 13 juni 2014 gaan de derdejaars leerlingen van de afdeling BL/KL naar Den Haag, voor een excursie naar het Museon voor Kunstvakken 1. Het Museon is geen kunstmuseum, maar de leerlingen kunnen daar wel aan de slag met leuke workshops. We hebben geprobeerd om voor elke gekozen richting (Techniek, Zorg en Welzijn, Handel en Administratie) een toepasselijke workshop te vinden. Zo zal de afdeling techniek zich onder andere bezig gaan houden met satellieten en astronauten. Ook zullen er workshops zijn over bewust omgaan met het milieu en met water. De activiteiten worden door museumdocenten verzorgd en begeleid door docenten van Het Rhedens. Iedere klas krijgt een andere workshop. Maatschappelijke bewustwording is het hoofdthema van deze dag, dus de activiteiten in het Museon sluiten daar perfect op aan.

7 Het middagprogramma van deze dag wordt verzorgd vanuit het vak maatschappijleer. 'Politiek Den Haag in vogelvlucht'. Hierover is in de vorige Info al wat uitgebreider geschreven. De leerlingen brengen onder meer een bezoek aan de Ridderzaal, gaan door de beveiligingsscan en bezoeken vervolgens de publieke tribune van de Tweede Kamer. Natuurlijk wordt er ook een wandeling gemaakt over het Binnenhof. De rondleiding wordt afgerond met een educatief spel, zoals het invullen van een politiek krachtenveld of een politieke quiz. Mw. S. Penners (docent BV / KV1) Mw. N. van der Kroft (docent maatschappijleer) Frans bezoek Op donderdag 17 april bezochten 25 leerlingen uit het Franse Arras onze school. De ochtend startte met een kennismakingsrondje speeddating. Daarna werden onze Franse gasten in groepjes rondgeleid door de school. Tijdens de pauze werden ze getrakteerd op een drankje met een echte Hollandse stroopwafel. Onze leerlingen uit de 3 HV klassen hadden de weken voorafgaand aan het bezoek gewerkt aan o.a. een powerpointpresentatie over ons land en een Frankrijk/Holland quiz. Ook hadden ze een interview gemaakt waarin ze de Franse leerlingen ondervroegen. De Franse leerlingen hadden van hun kant ook het een en ander voorbereid, zoals een quiz. De Franse leerlingen hebben 2 jaar Nederlandse les gehad. Voor onze leerlingen is het bijzonder om te zien hoe moeilijk het blijkbaar is om onze taal te leren. Rond uur vertrokken onze gasten weer, maar natuurlijk niet voordat ze hadden genoten van een andere Hollandse specialiteit: een broodje kroket. De bijeenkomst vond plaats in het nieuwe computerlokaal bij de afdeling Handel en Administratie. Toelatingsmiddag VWO Select Op 9 april was de eerste toelatingsmiddag voor de nieuwe VWO-Selectklas, waar we volgend jaar mee starten. Natuurlijk spannend voor de leerlingen en hun ouders en ook voor ons. Vijftien leerlingen werden gedurende deze middag verwelkomd met een glaasje drinken en wat lekkers. Elke leerling startte met het spel Laser Maze, een inzichtelijk spel waarin met behulp van spiegels en laserstralen lastige puzzels moeten worden opgelost. Tijdens dit spel registreerde Krista den Hertog- Heins* hoeveel tijd de leerling nodig had om tot een goede oplossing te komen en ze scoorde de leerlingen op zaken als inzicht, doorzettingsvermogen en impulsiviteit. Na dit onderdeel gingen Ferhat Aydur (afdelingsleider havo/vwo) en Jennifer Berends (docent klassieke talen) met de leerling in gesprek over hun motivatie voor VWO Select, hun verwachtingen en gedachten over school en leren. Ondanks de zenuwen die hier en daar parten speelden, zijn alle leerlingen deze selectieronde goed doorgekomen. We vinden het fijn dat we met deze groep intelligente en gemotiveerde leerlingen kunnen starten met onze eerste VWO Select-klas. * Krista den Hertog-Heins is specialist in gifted education. Zij begeleidt ons en de leerlingen van onze Plusklassen en de VWO Select-klas Excursie Xanten Op donderdag 8 mei a.s. gaan de gymnasiumleerlingen van klas 2 van de locatie Dieren, samen met de Rozendaalse leerlingen van klas 2F naar Xanten in Duitsland, voor het jaarlijkse bezoek aan het archeologische park aldaar.

8 De leerlingen uit Dieren dienen uiterlijk om 08:00 uur op school te zijn. De bus vertrekt even na 8 uur naar Rozendaal, om de leerlingen daar op te pikken. In Xanten zullen de leerlingen, aan de hand van vooraf op school voorbereide opdrachten, het archeologisch park en het museum bezoeken. Daarna zal er gelegenheid zijn om het stadje Xanten op eigen gelegenheid te bekijken en er iets te eten of te drinken. Het is de bedoeling om 15:00 uur weer vanuit Xanten te vertrekken; de leerlingen uit Dieren zullen naar verwachting om ongeveer 16:45 uur terug zijn op school. Belangrijk: wilt u erop toezien dat de leerlingen in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs, dat ze voldoende eten en drinken meenemen en enig kleingeld, en dat ze gekleed zijn op onverhoopt slecht weer? Dank u wel! Deze excursie is een lesvervangende en verplichte activiteit voor alle leerlingen. De leerlingen zijn tijdens de excursie via school verzekerd. Mw. J. Berends, docent klassieke talen locatie Dieren Sportdagen op Het Rhedens Op vrijdag 23 mei organiseert de vakgroep Lichamelijke Opvoeding een sportdag voor alle tweedejaars leerlingen. In de ochtend is er een frisbee toernooi. In de middag kunnen de leerlingen kiezen uit hockey, softbal of voetbal. De sportdag vindt plaats op de sportvelden van vv Dieren; de oude velden van Erica/Gazelle. Alvast veel sportief plezier! Dinsdag 3 juni gaan de derdejaars leerlingen van alle afdelingen sporten. Zij gaan atletiek- en spelonderdelen doen. Voor de eerstejaars leerlingen is er op 4 juli een zwemsportdag. Dit is een meerkamp met diverse spelletjes in het zwembad van Rheden. We rekenen tijdens de sportdagen natuurlijk op mooi weer. Leerlingen en hun ouders ontvangen te zijner tijd nog meer informatie over deze sportieve dagen. Namens de vakgroep LO, Mevr. S. Verhoef

9 Olympic Moves Op donderdag 10 april, maandag 14 april en donderdag 17 april vonden de districtsfinales plaats voor Olympic Moves (voorheen Mission Olympic). Ook dit jaar deed Het Rhedens weer met meer dan 130 leerlingen mee in 6 sporten: voetbal, atletiek, softbal, tennis, hockey en volleybal. Olympic Moves is een grootse en unieke schoolsportcompetitie die jongeren uit het voortgezet onderwijs het plezier van samen sporten laat beleven. Onder regie van de KVLO (Koninklijke Vereniging van leraren Lichamelijke Opvoeding) doen er jaarlijks bijna 300 scholen mee, waaronder Het Rhedens. Tijdens Olympic Moves The School Final op 13 juni in het Olympisch Stadion in Amsterdam, wordt gestreden om het nationale kampioenschap voor scholen. Gedurende een dag vol plezier, sport en show, strijden leerlingen om het nationale kampioenschap voor scholen, waarbij deelnemen net zo belangrijk is als winnen. Het Rhedens heeft zich gekwalificeerd voor de Olympic Moves - The School Final - voor de volgende onderdelen: Softbal jongens klas 1-2 Atletiek jongens klas 3-4 Volleybal meisjes klas 3-4 We wensen de deelnemende teams van onze school veel succes en sportief plezier! Namens de vaksectie LO, S. Janssen IVG Motorrun De stichting IVG (Integratie Verstandelijk Gehandicapten) organiseert al jaren een motorrun voor verstandelijk gehandicapte jongeren uit Doesburg en omgeving. Ieder jaar zetten vele vrijwilligers van de stichting en andere organisaties zich in om deze jongeren de dag van hun leven te bezorgen. De jongeren nemen plaats in een zijspancombinatie en maken samen met de motorrijders een dag-tour door de omgeving. De start vindt plaats vanaf het schoolterrein van SG Het Rhedens te Dieren. De IVG maakt natuurlijk kosten om deze dag mogelijk te maken en kan niet zonder sponsoren. Daarom organiseert Het Rhedens in Dieren maandag 6 mei een sponsorloop waarbij de leerlingen uit de eerste klas een bedrag bij elkaar proberen te lopen. Dit doen zij door 20 minuten lang te rennen op een parcours van 400 meter. Het aantal afgelegde rondes wordt bijgehouden door de organisatie, waarna de leerlingen de gesponsorde bedragen gaan innen bij hun sponsoren. Onze hoofdconciërge Eric Catz, zelf een fanatiek hardloper, zal ook een sportieve bijdrage leveren en al hollend de deelnemende leerlingen aanmoedigen. Ook hij laat zich uiteraard voor het goede doel sponsoren. De motorrun wordt gehouden op zaterdag 7 juni 2014 Aanvang: Tussen 09:00 & 10:00 uur Plaats: Dieren (SG het Rhedens) Organisatie: IVG i.s.m. SG het Rhedens Motoren: Zijspanmotoren uit heel het land Passagiers: Verstandelijk gehandicapte jongeren

10 Hoe verloopt het inleveren van de schoolboeken? Met boekenleverancier Iddink zijn hierover de volgende afspraken gemaakt Je schoolboeken lever je aan het eind van het schooljaar weer in. Dat gebeurt op school, waar je ook meteen een inleverbewijs zult ontvangen, op donderdag 10 juli. Van de firma Iddink (die ook de boeken heeft geleverd) ontvang je informatie over het tijdstip waarop je de boeken moet inleveren, inclusief een Inleverformulier waarop staat om welke boeken het gaat. Op de afgesproken dag is er op school een inleverteam van Iddink aanwezig. Zij scannen en controleren de boeken. Eventuele schade of vermissingen worden ter plekke vastgesteld, en je ontvangt een inleverbewijs. Bewaar dit goed. Indien je verhinderd bent, kun je iemand anders vragen jouw boeken in te leveren. Eventueel kun je de boeken op eigen kosten opsturen naar Iddink, maar dan heb je geen inleverbewijs. Doe dit dan wel vóór de inleverdag om een boete te voorkomen! Hoe kom je aan je nieuwe schoolboeken? In de zomervakantie worden je schoolboeken voor het nieuwe schooljaar op je huisadres bezorgd. Voorwaarde is wel dat je ze op tijd bestelt! Je schoolboeken zijn grotendeels gratis. Veel boeken zijn tweedehands omdat we ze meerdere jaren gebruiken. Deze boeken moet jij aan het eind van het schooljaar dus weer inleveren. Tijdens het bestellen op wordt dan ook van je gevraagd dat je instemt met de bruikleenvoorwaarden. Op kun je ook gemakkelijk je leermiddelen bestellen die niet gratis zijn, zoals atlassen, woordenboeken, rekenmachines e.d. Ook kan het zijn dat Iddink bepaalde schoolbijdragen voor de school int. Vóór de zomervakantie ontvang je op je huisadres nog precieze informatie over het bestelproces! Informatie over de bestelprocedure en de te bestellen boeken is pas in juni beschikbaar. Nu al inloggen heeft dus geen zin. Stage-nieuws Leerlingen klas drie VMBO op stage In week 20 en 21 van 2014 (12 mei t/m 23 mei) gaan 125 derdejaars leerlingen van het VMBO (basisberoeps- en kaderberoepsleerweg) van Het Rhedens de arbeidsoriënterende stage gelopen. Dit doen zij bij ongeveer 90 bedrijven en instellingen uit de omgeving. De leerlingen oriënteren zich op deze wijze op beroep(en) en doen tevens werkervaring op. Het Rhedens hoopt weer op een succesvolle stageperiode. De leerlingen worden tijdens de stageperiode begeleid en bezocht door de docenten. Via deze weg willen wij alle bedrijven en instellingen en de medewerkers, die deze stage mogelijk maken, bedanken voor het openstellen van hun bedrijf of instelling. Zeker in deze economisch zware tijden is het belangrijk in de jeugd te investeren en ze actief mee te laten doen in de samenleving. Wij hopen ook in de toekomst op een prettige voortgang om deze stages te mogen organiseren. De derdejaars leerlingen van de afdeling Havo/Vwo/Gym en Mavo zijn bezig om de laatste uren van hun maatschappelijke stage in te vullen. De aankomende avondvierdaagsen, sportactiviteiten en toernooien bieden genoeg kansen om de stage met succes af te ronden. Namens het stagebureau, S. Malešević

11 Van de decaan De vierdeklassers hebben dit jaar hard gewerkt aan hun carrière na Het Rhedens; nog nooit waren er rond deze tijd al zoveel leerlingen aangemeld en zelfs al aangenomen op het MBO. Daarmee volgen zij de trend in het gebied van Arnhem, Apeldoorn en Doetinchem. De meeste leerlingen willen hun vervolgkeuze ruim op tijd op orde hebben, zodat ze hun aandacht helemaal op het Centraal Schriftelijk kunnen richten. Hieronder een overzicht van de aanmeldingen van dit jaar en van de voorgaande jaren. Het aantal leerlingen dat er voor kiest om na de MAVO verder te gaan op de HAVO is dit jaar ook relatief groot, bijna 20 leerlingen kiezen voor een vervolg op Rozendaal! Deze leerlingen hebben al een gesprek gehad met de heer Mosselman, decaan van de locatie Rozendaal. Duidelijk is te zien dat ook dit jaar ROC Rijnijssel de meeste leerlingen naar Arnhem weet te halen. De leerlingen zijn verder redelijk evenredig over de andere drie grote ROC s verdeeld. 13 Leerlingen vervolgen hun studie op een AOC, Agrarisch Onderwijs Centrum. De leerlingen die ogenschijnlijk geen keuze hebben gemaakt, hebben zich op dit moment ook aangemeld, de registratie loopt ongeveer twee weken achter. In aantallen gaat dat er in een tabel zo uitzien:

12 Hieronder een overzicht van de uitstroom in vergelijking met voorgaande jaren. Voor sommige ROC s is het verschil tussen 2012 en 2013 enorm. Dat heeft uiteraard ook te maken met de absoluut grotere uitstroom van leerlingen dit jaar.

13 In een tabel in cijfers ziet dat er zo uit: Ik hoop dat alle leerlingen ook dit jaar een weloverwogen keuze voor een opleiding gemaakt hebben. Ik wens ze bij deze alvast een succesvol eerste jaar toe! Maar eerst alle aandacht richten op het halen van het diploma, daar moet nog hard voor gewerkt worden! In de derde klassen van de MAVO hebben de leerlingen hun sectoren gekozen met de bijbehorende vakkenpakketten. Voor sommige leerlingen is dat behoorlijk ingewikkeld, zeker als zij voor de T-stroom kiezen en dus al rekening moeten houden met de profielen van de HAVO-bovenbouw. Gelukkig hebben ze dat samen met de decaan kunnen doen. Veel leerlingen hebben zich onlangs kunnen oriënteren op de MBO-scholen in Arnhem en omgeving door gebruik te maken van de MBO-week, waarin ze één of twee dagdelen naar een MBO-opleiding van hun keuze konden. Volgend jaar hebben ze nog een mogelijkheid, in november worden zij weer uitgenodigd om een bezoek te brengen. De tweede klassen MAVO hebben een beperkte keuze voor de vakken gemaakt en ook voor een T- of P- stroom gekozen. Op de afdeling BL/KL hebben de tweede klassen voor een afdeling gekozen: 21 leerlingen kozen voor de afdeling Handel en Administratie, 26 leerlingen gaan naar de afdeling Techniek Breed en 54 leerlingen komen we volgend jaar op de afdeling Zorg en Welzijn tegen. Zij hebben zich goed voorbereid op deze keuze door op iedere afdeling zes weken Praktijk Sector Oriëntatie te volgen. Nu zijn ze tot het eind van dit jaar op de afdeling van hun keuze bezig en na nog enkele wisselingen voelen de meesten zich echt op hun plek! R. Eichelsheim, decaan.

14 Kunst en cultuur CU! Dance Op 23 maart hebben de twee groepen die deelnamen aan het project CU! Dance hun dans gepresenteerd op het Dance 4U2 festival. Het festival vond plaats in schouwburg De Lindenberg in Nijmegen. De leerlingen hadden hard gewerkt onder begeleiding van Johannes Swart van Atelier Velp en vonden het spannend om hun choreografie aan het publiek te laten zien. Na een grime metamorfose en een technische doorloop waren ze er helemaal klaar voor. Ze hebben het fantastisch gedaan. Zowel de begeleidende docenten, ouders, leerlingen én Johannes waren erg enthousiast! Fame! Op 11 april was het zover. Het eindresultaat van maandenlang repeteren, bloed, zweet en tranen stond op het podium van Theothorne; Fame! We vonden het allemaal heel spannend, maar de zenuwen waren snel verdwenen toen de spotlights aangingen en iedereen zich volledig stortte in de voorstelling. Voor een uitverkochte zaal hebben de spelers de sterren van de hemel, de dansers het bloed op hun tenen en de muzikanten de blaren op hun vingers gespeeld. Ze hebben het geweldig gedaan en werden dan ook beloond met een staande ovatie. Super gedaan allemaal! Kunstdag Op woensdag 5 juli zal onze jaarlijkse Kunstdag plaatsvinden. Op deze dag zal de hele school in het teken staan van kunst. Ieder leerjaar volgt een project van een andere kunstdiscipline. Leerjaar 1 krijgt een muziekproject rondom klassieke muziek en samenspel. Ze zullen gaan kijken en luisteren naar de voorstelling Wat klassiek je me nou Swing en zullen workshops volgen. Leerjaar 2 zal zich storten in een dansproject waarin ze zullen werken met het thema sport. Zij zullen gaan kijken naar de dansvoorstelling The Match! en workshops volgen van studenten Dans van ROC Rijn IJssel. De dag zal worden afgesloten met een presentatie waarin de leerlingen met een ingestudeerde dans zelf op het podium zullen staan. De dag van leerjaar 3 VMBO BL/KL en Mavo zal in het teken staan van het vak CKV. De aangeboden workshops zullen verschillen van theatertechniek tot reclamefotografie, van een musical maken in één dag tot het beschilderen van grote doeken. s Middags zullen alle leerlingen in Theothorne kijken naar de voorstelling Jongen en YO. De leerlingen van leerjaar 3 Havo/VWO zullen een fotografie/animatie programma volgen onder begeleiding van fotograaf Niek Michel.

15 Culturele avond Rhedens on Stage Na de spetterende musicalvoorstelling FAME in Theothorne gaan we meteen weer door naar het volgende optreden van de talenten van onze school: Op vrijdag 6 juni is het zover: HET RHEDENS ON STAGE, de culturele avond van Het Rhedens! We houden weer audities en er hebben zich al veel leerlingen voor opgegeven. Dit jaar willen we de deelnemers workshops aanbieden om hun talent verder te ontwikkelen en ze zo op de avond zelf extra te laten stralen. Het belooft dus weer een spetterende avond te worden vol met o.a. dans, zang en theater. Kaartjes voor deze avond zijn vanaf maandag 2 juni in de grote pauzes te koop voor 2,50 inclusief een consumptie. We hopen op een geweldige avond! Kom dus op 2 juni (aanvang uur) naar de aula van Het Rhedens voor mooie, gave, onverwachte en ontroerende optredens van het talent van onze school! Mw. R. Boonstra (docente drama) Mw. M. Best (docente muziek) De laatste schoolweken Leerlingen en ouders ontvangen nog informatie over de laatste schoolweken. Het is in ieder geval zo dat er tot en met 4 juli lessen gegeven worden. Er zijn ook een aantal (les-vervangende) activiteiten. Op donderdag 10 juli worden de boeken ingeleverd en de rapporten uitgereikt. s Avonds wordt het schooljaar feestelijk afgesloten met een spetterend schoolfeest. Hierna is het zomervakantie tot en met zondag 24 augustus. Onze website heeft een nieuw jasje gekregen! Omdat we onze leerlingen en ouders zo goed mogelijk willen informeren over Het Rhedens, kijken we regelmatig kritisch naar onze website. Onze laatste bevindingen waren dat het, mede vanwege de hoeveelheid informatie, niet voldoende overzichtelijk was. Daarom hebben we een nieuwe indeling gemaakt met minder subpagina's en een verbeterde structuur in alle informatie over de school. Het is nu mogelijk om, zónder in te loggen, direct naar alle informatie van de eigen vestiging of de veel bezochte lesroosterpagina te surfen. Alleen voor Magister en voor het zien van de fotopagina s moet ingelogd worden. We hopen dat onze leerlingen en hun ouders snel weer de weg vinden op de vernieuwde website! Heeft u nog tips? Vanzelfsprekend staan we altijd open voor goede suggesties; daarvoor kan het digitale contactformulier gebruikt worden. NB Mocht u de website in Internet Explorer openen en geen nieuws- en (na inloggen) geen foto items zien, raden we aan om de website voorlopig in Chrome te openen. Daar zult u gewoon alle onderdelen van de website zien. Ondertussen werken we hard aan een oplossing.

16 ERRATUM bij Informatieboekje examenjaar 2014 vmbo bl/kl Helaas zijn er enkele verkeerde data opgenomen in het examenboekje. Op dit erratumblad vermelden we de juiste data. 3.2 Herkansingsregeling CSPE De herkansing van het Centraal Schriftelijk Praktisch Examen (CSPE) staat los van herexamen CE, digitale examens theorievakken. Wie het CSPE herkanst mag nog steeds 1 vak van het digitale CE herkansen. De herkansingsregel luidt als volgt: De leerling mag die onderdelen van het CSPE herkansen die nodig zijn om een voldoende als eindcijfer te behalen ofwel om een hoger eindcijfer te behalen, bedoeld als voldoende compensatiepunt. Elk onderdeel mag slechts éénmaal herkanst worden. De kandidaat geeft vooraf aan welk(e) onderdeel/onderdelen hij/zij wil herkansen eventueel in overleg met de vakdocent. De herkansingen CSPE 2 zijn op 17 en 18 juni 2014, op de afdeling. Het schema hiervoor volgt op 12 juni 2014, in magister. 3.3 Herkansing, hoe, wat en wanneer: Zoals in punt 3.1 en 3.2 staat hebben alle kandidaten het recht op herkansing. Houd rekening met de volgende regelingen: 2. alle kandidaten, dus ook degenen die geen gebruik willen maken van de herkansing, moeten het formulier herkansing CE VMBO persoonlijk inleveren bij de mentor. Dit moet gebeuren uiterlijk donderdag 12 juni 2014 en wel vóór uur. Na dit tijdstip vervalt het recht op herkansing. Voor leerlingen die aangeven geen herkansing te willen is de uitslag definitief. 3. De examens tweede tijdvak (CE 2 + CSPE 2) zijn in de periode van 16 t/m 18 juni 2014, in de ochtend en/of de middag. Het definitieve rooster daarvoor ontvang je op 12 juni, in magister. Samenvattend enkele belangrijke data: Woensdag 11 juni Donderdag 12 juni Maandag 16 juni Dinsdag 17 en woensdag 18 juni Woensdag 25 juni Donderdag 26 juni uitslag herkansingsbriefje inleveren vóór uur CE 2. Rooster staat in magister. CSPE 2. Rooster staat in magister. uitslag tweede tijdvak diploma-uitreiking Veel succes! de afdelingsleiding

17 ERRATUM bij Informatieboekje examenjaar 2014 Mavo Uitslagregels In paragraaf 1.2 (getiteld Examenkrant) van het examenboekje mavo 2014 wordt aangegeven dat alle leerlingen een examenkrant uitgereikt krijgen, met al het relevante nieuws rond de examens. Naast de examenkrant hebben de leerlingen ook een brochure ontvangen, uitgegeven door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In deze groene brochure Wanneer ben ik geslaagd voor mijn Vmbo? worden de exameneisen vermeld voor het vmbo In paragraaf 4.2 Uitslagregels worden deze regels ook beschreven. Hierbij is echter één regel niet opgenomen, die wel van groot belang is. Daarom zetten we alle regels uit het groene boekje nog eens op een rij: Scherpere uitslagregels Vanaf schooljaar zijn er nieuwe exameneisen voor het examen vmbo. Je bent geslaagd als je aan deze 4 eisen voldoet: 1. Je gemiddelde score voor het centraal examen (CE) is minimaal 5,5. Dit bereken je door al je centraal examencijfers bij elkaar op te tellen en vervolgens te delen door het aantal vakken waarin je centraal examen hebt gedaan. Met een gemiddelde van 5,49 of lager ben je gezakt. 2. KV1, je sectorwerkstuk en lichamelijke oefening zijn beide voldoende of goed. 3. Voor het vak Nederlandse taal heb je als eindcijfer een 5 of hoger behaald. 4. Je eindcijfers voldoen ook aan de volgende eisen: - Alle eindcijfers zijn 6 of hoger (hierbij wordt ook meegenomen het eindcijfer van het vak maatschappijleer dat is afgesloten als schoolexamen.) - Of één eindcijfer is een 5 en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger. - Of één eindcijfer is een 4 en de andere eindcijfers zijn 6 of hoger waarvan tenminste één eindcijfer een 7 of hoger is. - Of voor twee vakken is het eindcijfer een 5 en de overige eindcijfers zijn 6 of hoger waarvan tenminste één eindcijfer een 7 of hoger is. - Geen eindcijfer is 3 of lager. Let op: om te slagen moet je dus aan alle vier de eisen voldoen. Als je aan één van de eisen niet voldoet, ben je gezakt. NB: De handelingsdelen voor alle vakken dienen als voldaan te zijn afgesloten vóór aanvang van de examens, anders word je uitgesloten van de examens. Veel succes! de afdelingsleiding

18 Kalender voor de periode 24 april t/m 10 juli 2014 Datum Activiteit 28 apr t/m 5 mei: meivakantie 5 mei t/m 8 mei: avondvierdaagse (maatschappelijke stage leerjaar 3 h/v) 6 mei t/m 9 mei: examentrainingen lj 4 bl/kl en lj 4 mavo volgens rooster 8 mei Gymnasiumleerlingen leerjaar 2 naar Xanten 12 mei t/m 14 mei: Examens CSPE BL 12 mei t/m 16 mei: Digitale examens KL 12 mei t/m 21 mei: Examens CSPE KL 12 mei t/m 23 mei: arbeidsoriënterende stage leerjaar 3 bl/kl 13 mei Open podium 13 mei t/m 22 mei: Centrale Examens 1e tijdvak mavo 19 mei t/m 23 mei: Digitale examens BL 22 mei Stadswandeling gymnasium leerjaar 3 h/v 23 mei Sportdag leerjaar 2 26 mei t/m 30 mei: Hemelvaartvakantie 26 mei Tweede afname aangepaste rekentoets 2 jun t/m 6 juni: tweede afnameperiode rekentoets 3 jun Kennismakingsmiddag nieuwe brugklasleerlingen uur; sportdag leerjaar 3 6 jun Inhalen toetsen leerjaar 3 bl/kl Culturele avond 9 jun Lesvrij 2e Pinksterdag 11 jun Uitslag Centraal Examen 1e tijdvak mavo en bl/kl 13 jun Excursie KVI en MA leerjaar 3 bl/kl 13 jun t/m 18 jun: examens tweede tijdvak CE en CSPE 16 jun & 17 jun: Centraal Examen tweede tijdvak mavo 20 jun Laatste keer inhalen toetsen 23 jun t/m 30 jun: toetsweek leerjaar 3 h/v 23 jun t/m 27 jun: toetsweek leerjaar 3 mavo 25 jun t/m 27 jun: toetsweek leerjaar 3 bl/kl 26 jun Diploma-uitreiking mavo uur; bl/kl uur 3 jul Herkansingen toetsweek 4 jul Zwemsportdag leerjaar 1 7 jul & 8 jul Rapportvergaderingen 10 jul Ophalen rapporten en inleveren boeken; Schoolfeest LET OP: BEWAAR JE LEERLINGENPAS TIJDENS DE VAKANTIE. DEZE HEB JE NOG NODIG TOT JE EEN NIEUWE KRIJGT IN DE LOOP VAN SEPTEMBER! De volgende Info verschijnt 10 juli

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Informatie 4 e klassen mavo pagina 1. Inhoudsopgave:

Informatie 4 e klassen mavo pagina 1. Inhoudsopgave: Informatie 4 e klassen mavo pagina 1 Inhoudsopgave: Voorwoord... 3 Dit stellen wij ons tot doel... 3 Adres van de school... 4 schoolorganisatie... 4 Bevoegd gezag... 4 Inspectie... 4 Vertrouwensinspecteur...

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave: hoofdstuk 1 schooljaar 2013 2014 1.1 Welkom 1.2 Hoe deze informatiegids te gebruiken 1.3 Het Rembrandt College 1.4 De missie van het Rembrandt College 1.5 Cultuurprofielschool

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

December 2012. Beste ouders, verzorgers,

December 2012. Beste ouders, verzorgers, December 2012 Beste ouders, verzorgers, Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief van dit schooljaar, de winterbrief. Het schooljaar is in volle gang en afgelopen week hebben alle leerlingen het eerste cijferrapport

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Titel nieuwsbrief. Van de schoolleiding. Nummer 1 oktoberer 2014

Titel nieuwsbrief. Van de schoolleiding. Nummer 1 oktoberer 2014 Bij u in de organisatie Datum nieuwsbrief Titel nieuwsbrief Volume 1, editie 1 Nummer 1 oktoberer 2014 Van de schoolleiding Aan de vooravond van de herfstvakantie ontvangt u van ons de eerste d Oultre

Nadere informatie

Schoolgids Mendelcollege

Schoolgids Mendelcollege Schoolontwikkelingen Schoolafspraken Wie-is-wie? Schoolgids Mendelcollege 2014-2015 Interconfessionele (rk + pc) school voor tto, gymnasium, atheneum, havo en mavo Pim Mulierlaan 4 2024 BT Haarlem tel.

Nadere informatie

VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS

VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS 1 Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova College valt onder het bestuur

Nadere informatie

Welkom op het CCZ! Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@ccz.nu of via 030 691 65 51.

Welkom op het CCZ! Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@ccz.nu of via 030 691 65 51. 30 Welkom op het CCZ! Sinds een aantal schooljaren is er gekozen geen papieren schoolgids meer te laten drukken uit respect voor het milieu. In deze download vindt u de schoolgids, zoals deze digitaal

Nadere informatie

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb 2 Colofon Adres Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel Telefoon (0418) 51 24 08 Fax (0418) 54 03 70 In verband met de leesbaarheid van de tekst gebruiken

Nadere informatie

4/2014-2015. Kalender

4/2014-2015. Kalender Kalender Di 10 mrt doorloopdag Masterclass Wo 11 mrt 14.00 17.00 uur aanmeldingszitting ECL Vaart Do 12 mrt 16.00 18.00 uur aanmeldingszitting ECL Vaart Vr 13 maart t/m do 19 maart SE 5 havo en 6 vwo Week

Nadere informatie

OUDERINFO Cursusjaar 2014/2015 nr. 3 Februari 2015

OUDERINFO Cursusjaar 2014/2015 nr. 3 Februari 2015 OUDERINFO Cursusjaar 2014/2015 nr. 3 Februari 2015 Met deze keer: Voorwoord Examendata Uit de ouderraad Fotobedreigingen Doorstroomrichtlijnen Hoe nu verder? Belangrijke data Geachte Ouders In dit magazine

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie

1. Voorwoord van de rector

1. Voorwoord van de rector Nassausingel 7, 4811 DE Breda 1. Voorwoord van de rector Geachte lezers, Hierbij stuur ik u de tweede digitale nieuwsbrief van onze school. De vorige is net voor de zomervakantie verschenen. Met deze nieuwsbrief

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Beste Ouders Dit is de schoolgids en kalender van Kbs de Wisselaar. Hierin vindt u informatie over onze school: over hoe wij werken

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege Mariënpoelstraat Bonaventuracollege 2012-2013 School gids Inhoud 2 Bonaventuracollege 3 Wijzer de wereld in 4 Organisatie 5 De locaties van het Bonaventuracollege 6 Bestuursbureau 6 Directie 6 College

Nadere informatie

CSG Het Streek Bovenbuurtweg 1, 6717 XA Ede tel.: 0318 632 505 loc.bbw@hetstreek.nl

CSG Het Streek Bovenbuurtweg 1, 6717 XA Ede tel.: 0318 632 505 loc.bbw@hetstreek.nl Informatiebulletin voor leerlingen en ouders STREEK NIEUWS CSG Het Streek Bovenbuurtweg 1, 6717 XA Ede tel.: 0318 632 505 loc.bbw@ IN DIT NUMMER O.A.: MAATWERK VOOR LEERLINGEN ACTIEF IN VERZORGINGSHUIS

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen 1 inhoud 3 schoolgids 2013-2014 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2013-2014 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl.

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl. Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en vmbo (g/tl). De school

Nadere informatie