Jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011-2012"

Transcriptie

1 Jaarverslag

2 Vanaf de diagnose is borstkanker een blijvend onderdeel van je leven; het is aan jou om te bepalen welke plek het krijgt. FOTO: MARCO SWEERING Op de cover staat Annabelle Birnie. Zij kreeg in 2009 borstkanker en ondertussen gaat het gelukkig heel goed met haar. Ze heeft haar leven en haar werk bij de ING weer volledig kunnen oppakken. De foto werd gemaakt door Koos Breukel en is afgelopen jaar geschonken aan Pink Ribbon. De Stichting waardeerde dit gebaar enorm; het maakt in een keer duidelijk voor wie we het werk doen. Haar quote Vanaf de diagnose is borstkanker een blijvend onderdeel van je leven; het is aan jou om te bepalen welke plek het krijgt maakt op een krachtige manier duidelijk hoe zij met de ziekte is omgegaan. Fotograaf Koos Breukel De foto op de cover is van fotograaf Koos Breukel, die vaak mensen portretteert op een belangrijk moment in hun leven. Hij zoekt in deze zijn foto s naar het vermogen van de mens om het leven te trotseren. Of de dood. Ik wil laten zien dat ik nieuwsgiering ben naar hun kracht.

3 jaarverslag

4 2

5 INHOUDsOPgave 1. Voorwoord 4 2. Jaaroverzicht Financiële resultaten Resultaten boekjaar Begroting Fondsenwerving Eigen Fondsenwerving Fondsenwerving derden Communicatie en voorlichting Communicatiemiddelen Campagnes Communicatie in Organisatie en Bestuur Stichting Pink Ribbon Medewerkers en ambassadeurs Directie Governance en Organisatie Raad van Toezicht Overige adviesorganen Verantwoording Jaarrekening Balans Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht Toelichting jaarrekening Overige gegevens 73 3

6 1.vOOrwOOrD Susan Veenhoff, Directeur Stichting Pink Ribbon Met veel enthousiasme ben ik afgelopen januari gestart als directeur van Stichting Pink Ribbon. Komend uit het bedrijfsleven vertegenwoordigt Pink Ribbon voor mij de perfecte mix van mededogen en zakelijkheid. Een goed doel met een enorme potentie. Het is bijzonder om te zien hoeveel mensen een vrijwillige bijdrage leveren aan Pink Ribbon en ik wil dan ook onze partners, ambassadeurs, Quinty Trustfull en de leden van onze toezicht- en adviesorganen hartelijk danken voor hun steun en inzet. De Stichting ging door een roerige periode. Er waren publiekelijk en binnen de eigen organisatie vonden verschillende wisselingen plaats. Dit gebeurde tegen de achtergrond van een veranderende maatschappij, waarin de positie van goede doelen al dan niet noodgedwongen mee verandert. De overheid trekt zich verder terug en het vertrouwen in goede doelen neemt af. Uitdagingen te over! Om de rol van Stichting Pink Ribbon voor de toekomst te bepalen zijn van januari tot april 2012 meer dan zestig gesprekken gevoerd met stakeholders, wetenschappers op het gebied van oncologie, medewerkers van Nederlandse kankerzorgcentra en verschil- een goed beeld te krijgen van de visie van belanghebbenden op Stichting Pink Ribbon. Ook wilden we met deze gesprekken de huidige Nederlandse situatie en trends op het gebied van borstkanker in kaart brengen en de behoeftes van de verschillende partijen inventariseren. Van al deze interessante ontmoetingen zijn mij twee gesprekken het meest bijgebleven. Eén gesprek vond plaats in de spreekkamer van een oncoloog. Het was voor mij de eerste keer dat ik meeliep met een spreekuur. Als derde met een ruk haar shirt uittrok en de littekens liet zien van haar twee geamputeerde borsten. De vrouw in kwestie was een jaar of vijftig en haar leven was compleet vastgelopen. De gevolgen van de ziekte waren voor haar zo heftig dat ze er moeilijk mee om kon gaan. Thuis had ze alle spiegels afgeplakt, omdat ze de aanblik van zichzelf niet meer kon verdragen. Ze was zo ontzettend boos op haar lijf en zag haar geest en lichaam als gescheiden elementen. Heel schrijnend, dat iemand misschien nog wel dertig jaar op die manier zou moeten leven. De arts nam veel tijd voor haar, maar was als oncoloog niet gespecialiseerd in de psychische kant. Hiermee was voor mij in één keer volstrekt helder hoe groot het belang is van onderzoek en projecten op het gebied van psychosociale (na)zorg. Met hoogstaand theoretisch wetenschappelijk onderzoek valt ook nog heel veel te bereiken voor de borst- internist-oncoloog, legde mij uit dat in 4

7 de wereld van borstkanker nu eigenlijk met hagel wordt geschoten. De unieke zou bepalend moeten worden voor het behandelingstraject en de medicatie. Met personalised medicine zouden de overlevingskansen stijgen, de kwaliteit van leven verbeteren en de bijwerkingen afnemen. Een enorm inspirerend verhaal. baat bij hebben en daarom zal Pink Ribbon onderzoek op dit gebied in de toekomst steunen. Wij richten ons met de nieuwe strategie op de verbetering van de behandeling van de borstkan- delijk doel een beter en langer leven met borstkanker. Pink Ribbon is niet zomaar een goed doel, maar een beweging. Een verbindende kracht tussen vrouwen. En ik ben er trots op om hieraan te kunnen werken en samen met het team, de ambassadeurs, bedrijven en projectleiders in beweging te komen voor de borst- Susan Veenhoff Directeur Stichting Pink Ribbon Pink Ribbon is niet zomaar een goed doel, maar een beweging. Een verbindende kracht tussen vrouwen. 5

8 feiten & cijfers Borstkanker is doodsoorzaak nummer 1 bij vrouwen tussen de 35 en 55 jaar. miljoen ingezameld in boekjaar op de8vrouwen krijgt borstkanker in haar leven. Per jaar wordt anno 2010 bij circa mensen borstkanker vastgesteld, waarvan 100 mannen. In 2015 zal dit aantal uitkomen op diagnoses en daarna verder oplopen naar ruim per jaar in Bron: Rapport: Kanker in Nederland tot Trends en prognoses. Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding.www.kwf.nl De relatieve overlevingskans van borstkanker op dit moment is 85% na 5 jaar en 75% na 10 jaar. 115vrijwilligers 6

9 Tussen 1999 en 2010 is de relatieve sterfte ten gevolge van borstkanker gestaag afgenomen. Deze afname betreft voornamelijk vrouwen in de oudere leeftijdsgroep. Reden hiervoor is dat door bevolkingsonderzoek in Nederland borstkanker eerder wordt ontdekt en dat er steeds meer en veel betere behandelmethoden zijn. Gemiddeld overlijden er ongeveer mensen aan borstkanker per jaar. Bij 20% van alle borstkankerpatiënten komt borstkanker in de familie voor. Pink Ribbon heeft 91% naamsbekendheid 75% 25% Van de nieuwe borstkankerpatiënten is 75% ouder dan 50 jaar. 7

10 2. jaaroverzicht Noten vooraf: Voor goede doelen geldt dat eerst het geld op de rekening moet staan voordat het kan worden uitgekeerd Inleiding Stichting Pink Ribbon kijkt terug op een roerig jaar. Zowel intern, waar we in goed overleg afscheid hebben genomen van de vorige directeur, als extern waar we compleet werden verrast door een golf aan negatieve publiciteit. Positief is de weg die we zijn ingeslagen naar de toekomst. Er ligt een nieuwe strategie die een stevig fundament legt onder de Stichting. Hierin staat centraal. Roze kritiek In de loop van 2011 is een eerste start gemaakt met een strategische herijking. In de jaren daarvoor nam het aantal bedrijven dat interesse toonde in Pink Ribbon fors toe en daarmee de vele roze producten. De kritiek over het glamourgehalte van de Pink Ribbon evenementen en al dat roze werd luider en vormde de aanleiding om de bestaande strategie goed onder de loep te nemen. Door gesprekken met borst- de oktobermaand ervaren en aankijken tegen de roze producten. Uitzending Nieuwsuur Tijdens deze overwegingen kwam in november 2011 het programma Nieuwsuur en de bijbehorende trailer in het NOS journaal met een tendentieuze en negatieve uitzending over Stichting Pink Ribbon. Aanleiding hiervoor was de documentaire Pink Ribbons Inc., een kritische onderzoeksdocumentaire over de situatie van Pink Ribbon in Noord-Amerika. In de uitzending van Nieuwsuur werd aandacht besteed aan het vele roze en de in hun ogen weinig inhoudelijke boodschap van Pink Ribbon in Nederland. Bovendien hebben de journalisten van Nieuwsuur feitelijk onjuiste informatie gegeven ten aanzien van situatie van de Stichting. Het tijdsbe- ronde in november het moment waarop onderzoekers hun projecten kunnen indienen - en het daadwerkelijk uitkeren van de fondsen aan de geselecteerde projecten, bedraagt enkele maanden. Voor goede doelen geldt dat eerst het geld op de rekening moet staan voordat het kan worden uitgekeerd. Daarom staat het geld dat door acties van de bedrijvenpartners wordt verdiend enige tijd op de balans. De balanspositie medio november was aanleiding voor Nieuwsuur om te veronderstellen dat Pink Ribbon het geld niet uitkeerde aan de projecten, maar in kas hield. Feit was wel, dat deze informatie op de website niet duidelijk was terug te vinden. Kort na de uitzending is de website aangepast en de hele procedure, inclusief de cijfers, is nu meer transparant weergegeven. De gevolgen voor de fondsenwerving zullen pas na de borstkankermaand van het boekjaar 2013 echt duidelijk worden. Het is lastig om in te schatten of alle mensen die vorig jaar een Pink Ribbon product kochten dat komende oktobermaand weer gaan doen. Duidelijk is wel dat Pink Ribbon ondanks 8

11 9 P Killercellen nieuwe remedie voor uitgezaaide borstkanker? dr. Michel van Gelder onderzoeker van het UMC in Maastricht INtervIew

12 Het aantal vrouwen met borstkanker zal de komende jaren verder toenemen de negatieve publiciteit nog altijd een enorme trouwe achterban heeft en dat een groot aantal partners de Stichting blijft vertrouwen en steunen. Sterkte-zwakte analyse Pink Ribbon heeft zich de kritiek aangetrokken en is aan de slag gegaan. Daarvoor is ondermeer een sterkte-zwakte analyse uitgevoerd. Een van de belangrijkste conclusies is dat de organisatie beter moet communiceren over de doelbestedingen. Waar gaan de euro s van de donateurs nu precies naar toe en wat is de impact van de (onderzoeks) vandaag? In het kader van transparantie is verder besloten een strikte scheiding aan te brengen tussen leden uit de verschillende adviescommissies en de Raad van Toezicht om eventuele belangenverstrengeling te allen tijde te voorkomen. Uit de analyse is ook naar voren gekomen dat Pink Ribbon een balans moet vinden tussen een overdaad aan roze producten en het bereiken van een groot aantal mensen. Met de producten wordt niet alleen geld opgehaald, het is ook een middel waarmee we onze voorlichtingsboodschap communiceren, die bij elk product is bijgevoegd. Tegelijkertijd wil Pink Ribbon geen aversie oproepen met haar roze uitstraling en realiseert zij zich dat de borst- geconfronteerd. In de nieuwe strategie die is gebaseerd op de uitkomsten van deze sterkte-zwakte analyse wordt daar verder op ingegaan. Pink Ribbon Het aantal vrouwen met borstkanker zal de komende jaren verder toenemen. De vergrijzing van de bevolking, overgewicht, gebrek aan lichaamsbeweging en het feit dat vrouwen steeds vroeger menstrueren en steeds later kinderen krijgen zijn hierop van invloed. Gelukkig stijgen de overlevingskansen en neemt het aantal mensen dat aan de gevolgen van borstkanker overlijdt af. Meer mensen leven langer met borstkanker. ten vraagt om nog intensiever onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek tumor steeds belangrijker wordt. Geen twee tumoren zijn gelijk. De unieke genetische opmaak zal uiteindelijk bepalen welk soort behandeling en medicijnen het beste aanslaat. Door deze therapie op maat, personalised medicine, zal uiteindelijk de kans op genezing en de kwaliteit van leven aanzienlijk heeft dit grote implicaties: grotere kans dat de behandeling aanslaat, minder kans op onwerkzame behandeling met potentieel schadelijke bijwerkingen. Hierdoor zal het aantal sterfgevallen afnemen en de kwaliteit van leven toenemen. In deze snel veranderende medische wereld is het voor Pink Ribbon noodzaak om regelmatig haar strategie en doelstellingen te toetsen aan de praktijk en te bepalen waar de organisatie de meeste impact kan maken. De herijking van de strategie is inmiddels afgerond. Hiervoor zijn zo n zestig interviews afgenomen met stakeholders van Pink Ribbon, te weten: borstkanker- pers op het gebied van de oncologie, mensen werkzaam bij Nederlandse 10

13 Borstkanker begint - kanker zorgcentra, verschillende patientenverenigingen, fondsenwervende organisaties, koepelverenigingen, com- De gesprekken zijn gevoerd om een goed beeld te krijgen van de visie van belanghebbenden op Pink Ribbon en haar rol in de toekomst. Daarnaast wilde Pink Ribbon graag de huidige Nederlandse situatie en de korte en lange termijn trends op het gebied van borstkanker in kaart brengen en de behoeftes van de verschillende partijen inventariseren. Hieruit is naar voren gekomen dat Pink Ribbon haar focus de komende vijf jaar met als uiteindelijk doel een beter en langer leven met borstkanker. Om dit daag baat bij heeft. Deze onderzoeken en projecten wor- klinische behandeling, nazorg en late termijn effecten. Dat houdt in dat de fondsen van Pink Ribbon projecten ondersteunen die er op zijn gericht de fysieke behandeling van borstkanker zo effectief mogelijk te laten zijn met zo weinig mogelijk bijwerkingen. Daarnaast worden projecten gesteund tijdens en na de behandeling vergroten, inclusief palliatieve zorg. Verder wordt geïnvesteerd in informatievoorziening over de behandeling en het zorgtraject, en in projecten die bijdragen aan het verminderen van de bijeffecten van de behandeling op lange termijn. Op het gebied van voorlichting wil Pink Ribbon zich de komende jaren vooral richten op de volgende aandachtsgebieden: Inhoudelijke informatievoorziening over borstkanker door nauwere samenwerking met BVN (Borstkankervereniging Nederland) en andere organisaties. Aandacht blijven vragen voor borstkanker bij de Nederlandse bevolking. In de borstkankermaand oktober voorlichting geven over de verschillende risicofactoren. Daarnaast samen met BVN, Stichting Amazones, Stichting Mammarosa, KWF, Stichting A Sister s Hope en Stichting Jong Borstkanker thema s kiezen die aandacht nodig hebben en deze uitdragen. Borstkanker uit de taboesfeer halen bij dat deel van de Nederlandse bevolking waarvoor dat taboe nog geldt, zoals de allochtone bevolking. Dit doet Pink Ribbon door onder eel te blijven steunen. Achterbanraadpleging belang- Pink Ribbon zet zich in voor de borst- graag naar de meningen, gedachten en neemt die zeer serieus. Zo heeft Pink Ribbon het contact met de achterban verder aangehaald en is er een aantal denktanksessies georganiseerd. Daarbij zijn ook 25 ambassadeurs van de Stichting betrokken geweest, die zelf of in hun omgeving te maken hebben gehad met borstkanker. Deze sessies stonden in het teken van de strategie, het imago en het beleid van de Stichting. De uitkomsten zijn meegenomen in de strategische herijking. Daarnaast is er het afgelopen jaar ook op regelmatige 11

14 - basis persoonlijk contact geweest met om te weten wat voor de borstkanker- De Pink Ribbon Facebook pagina wordt ook veel gebruikt om actief met de achterban te communiceren en constant te peilen wat er bij deze groep die via dit platform binnen komen worden intern besproken en opgepakt. Voor 2013 staat een verdere intensive- op de agenda. De Borstkankervereni- van Pink Ribbon het project B-Force geïnitieerd. Een platform waarop ervaringen en meningen over borstkanker gerelateerde onderwerpen kunnen worden gedeeld. Dit platform biedt Borstkankervereniging Nederland en Pink Ribbon de mogelijkheid om snel input te krijgen voor het te voeren be- te krijgen voor borstkanker gerelateerde onderwerpen. Daarnaast overweegt Pink Ribbon om Stichting over het beleid, de doelbesteding en mogelijk gevoelige onderwerpen van advies kan voorzien. Evaluatie imago In de laatste maanden van boekjaar 2012 is ook gewerkt aan een evaluatie van het imago van Pink Ribbon en het vertrouwen dat de Stichting geniet. Enerzijds wordt Pink Ribbon gezien als een dynamische en eigentijdse organisatie met een positief imago, die geldt als expert op het gebied van borstkanker. De organisatie wordt ook wel als een beweging gezien, die vooral vrouwen inspireert om zich voor andere vrouwen in te zetten. Deze verbindende kracht is uniek voor Pink Ribbon. Anderzijds is door kritiek in de media het positieve imago van Pink Ribbon geschaad. De valkuil van Pink Ribbon is het doorslaan in het positieve, in de glitter en de glamour. Door sommige kwetsend ervaren. Uiteraard wil Pink Ribbon niemand kwetsen en zoekt zij een balans tussen de gevoelens van de van de Pink Ribbon producten waarmee belangrijke projecten worden Het imago en vertrouwen zullen in de komende periode weer opgebouwd moeten worden. Om dit inzichtelijk te maken is in januari 2012 een nulmeting gedaan door TNS NIPO. Hier kwam onder andere uit naar voren dat: * 56% heeft een (zeer) positief imago van Pink Ribbon, terwijl 18% negatief is * 46% zegt Pink Ribbon (zeer) goed te vertrouwen en 40% is neutraal Deze nulmeting wordt gebruikt om de komende jaren te bepalen of het vertrouwen is toegenomen en het imago door meer mensen als positief wordt ervaren. In het komende boekjaar wordt deze meting herhaald. 12

15 INtervIew Wij zijn met een revolutie bezig Prof. dr. Maurice van den Bosch, interventie-radioloog bij het UMC Utrecht en lid van de WAR van Stichting Pink Ribbon. w

16 Overzicht baten en lasten Na het topjaar voor fondsenwerving in 2011 legt de Stichting in 2012 de nadruk op de bestedingen. Het volgende overzicht geeft de be- weer voor Stichting Pink Ribbon ten opzichte van het voorgaande boekjaar. In het boekjaar 2012 bestrijken de baten en lasten een periode van 12 maanden (van 1 mei 2011 tot en met 30 april 2012) en de vergelijkende cijfers over boekjaar 2011 een periode van 16 maanden (van 1 januari 2010 tot en met 30 april 2011), dit in verband met wijziging van het boekjaar. Hierdoor wordt de vergelijkbaarheid beïnvloed. Over het boekjaar 2012 bedroegen de totale baten 5.6 miljoen, dit is 16.8% minder dan vorig boekjaar en 4.2% minder dan begroot. Deze daling is een gevolg van de afname van de inkomsten uit productacties en evenementen alsmede door de negatieve publiciteit na het programma Nieuwsuur van 16 november Besteed aan doelstellingen Pink Ribbon heeft in het afgelopen boekjaar 5.7 miljoen uitgegeven aan de doelstellingen, een stijging van 89,6% in vergelijking met het boekjaar Om de helderheid en de Overzicht baten en lasten (in euro) Totaal baten (in euro) 14

17 Besteed aan doelstellingen (in euro) transparantie te vergroten is besloten om een nieuwe indeling te gebruiken t.a.v. de doelbestedingen, te weten: wetenschappelijk onderzoek (weer onder te verdelen in wetenschappelijk onderzoek op het gebied van preventie & vroege opsporing en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van psychosociale zorg & kwaliteit van leven ), psychosociale zorg en voorlichting. Door deze nieuwe indeling en door de grote hoeveelheid kwalitatief hoog- ringsronde die sloot in november 2011 zijn de bestedingen aan wetenschappe- In de bijlage zijn de toegekende 2011 vermeld. Om de bestedingen aan doelstellingen verder te versnellen is een nieuwe ele verantwoording van deze laatste 2013 plaatsvinden. Werving van baten Om de doelstellingen en activiteiten bij een breed publiek onder de aandacht te brengen heeft Stichting Pink Ribbon in het boekjaar 2012 bijna besteed aan fondsenwervende activiteiten, een daling van 10,4% in vergelijking met het voorgaande boekjaar. Het merendeel van deze kosten (84%) is gemaakt voor fondsenwerving derden, in lijn met de verhouding in de baten. Beheer en administratie De kosten voor beheer en administratie zijn in 2012 met 30% gestegen ten opzichte van het voorgaande boekjaar, vooral door de extra kosten die zijn gemaakt n.a.v. de negatieve publiciteit van de Nieuwsuur uitzending in november 2011 en de ontslagvergoeding van de vorige directeur. De totale lasten zijn in boekjaar 2012 met 69% gestegen ten opzichte van boekjaar Dit is volledig toe te schrijven aan de stijging in de besteding aan de doelstellingen. De totale kosten voor de eigen organisatie (beheer en administratie) en werving baten (eigen fondsenwerving en fondsenwerving derden) zijn per saldo licht gedaald. Resultaat Door de aanzienlijk hogere doelbestedingen in 2012 en de enigszins achtergebleven inkomsten ten opzichte van het voorgaande boekjaar, sluit Pink Ribbon het jaar af met een negatief resultaat. Het vermogen van de Stichting neemt hiermee af, wat volledig overeenstemt met het beleid van de Stichting om gedoneerde gelden zo snel mogelijk toe te wijzen. 15

18 Kengetallen Conform Richtlijn 650 en de aanbevelingen van het VFI is een aantal kengetallen opgenomen in dit verslag voor de bestedingen aan de doelstellingen, de kosten fondsenwerving derden, evenals voor de kosten van beheer en administratie. Bij Pink Ribbon is het overgrote deel van de baten (88,3%) afkomstig uit fondsenwerving derden (baten uit acties van partners, zoals bijvoorbeeld de verkoop van de Pink Ribbon Geluksarmband of de organisatie van een sport evenement). Om die reden is er ook een kengetal voor fondsenwerving derden opgenomen, evenals voor totale fondsenwerving. Het percentage bestedingen doelstellingen wordt berekend door de totale besteding aan de doelstellingen te relateren aan het totaal van de baten. In 2012 was het mogelijk om meer dan 100% van de baten uit te geven aan de doelstellingen. Dit kwam doordat jaar is geweest met de hoogste baten in het bestaan van Pink Ribbon ( 6.7 miljoen). Het percentage besteed aan totale fondsenwerving wordt berekend door de totale kosten voor fondsenwerving te relateren aan het totaal van de baten. Dit percentage was met 11,1% in 2012 licht gestegen ten opzichte van het voorgaande boekjaar, maar lager dan begroot, door een betere beheersing van de kosten. Dit percentage geeft een beter beeld dan het percentage eigen fondsenwerving, aangezien bij Pink Ribbon slechts 8,8% van de totale baten afkomstig is uit eigen fondsenwerving. Het percentage kosten eigen fondsenwerving is het afgelopen jaar gedaald naar 20,9% en wordt berekend door de kosten van eigen fondsenwerving te relateren aan de baten uit eigen fondsenwerving (baten uit eigen acties van de Stichting). Dit percentage ligt ruim onder het CBF maximum van 25% en is lager dan vorig boekjaar en de begroting. Het percentage kosten fondsenwerving derden geeft de verhouding aan tussen de kosten die gemaakt worden voor de fondsenwerving derden en de baten uit fondsenwerving derden. Hoewel het percentage in vergelijking met boekjaar Kengetallen 16

19 2011 licht is gestegen naar 10,5%, is dit nog steeds laag. Net als in voorgaande jaren zal in het komende boekjaar kostenbeheersing een speerpunt blijven. Het percentage beheer en administratie wordt berekend door de kosten van beheer en administratie te relateren aan de totale kosten van de Stichting. Pink Ribbon heeft zich tot doel gesteld om de kosten voor de eigen organisatie zo laag mogelijk te houden en hanteert een norm van maximaal 6%. De verhouding is gedaald van 4.0% in 2011 naar 3.1% in het afgelopen boekjaar en voldoet daarmee ruimschoots aan de doelstelling. Waar gaat uw donatie naar toe? Van elke gedoneerde euro is in het boekjaar 2012 ruim 87 cent uitgegeven aan de doelstellingen, waarvan ruim 60 cent aan wetenschappelijk onderzoek, 17 cent aan projecten op het gebied van psychosociale zorg en 10 cent aan voorlichting. De overige 13 cent wordt besteed aan de wervingskosten die nodig zijn om de baten binnen te krijgen (10 cent) en de eigen organisatie (3 cent). Waar gaat uw donatie naar toe? 3.2 Begroting 2013 heropbouw en bestedingen Bij het opstellen van de begroting voor het komende boekjaar 2013 heeft Pink Ribbon een conservatieve houding aangenomen waar het de verwachte baten betreft. De effecten van de negatieve publiciteit van november 2011 waren bij het opstellen van deze begroting nog moeilijk in te schatten en kunnen pas goed na de oktobermaand van 2012 worden vastgesteld. De totale inkomsten ( ) zullen in het boekjaar 2013 naar verwachting met bijna 30% dalen ten opzichte van de baten die zijn gerealiseerd in het afgelopen boekjaar ( ). De besteding aan de doelstellingen is veel beter te begroten en is voor

20 begroot op Dankzij de succesvolle acties in boekjaar 2011 en 2012 zijn er voldoende middelen in kas. We verwachten voor het komende boekjaar en gelden toe te wijzen. De eerste ronde is bij het verschijnen van dit jaarverslag inmiddels gesloten en de beoordeling zal binnenkort van start gaan. Door de verhoogde bestedingen aan onderzoek en projecten en de voorzichtig begrootte baten na een turbulent jaar, zal de Stichting naar verwachting op een negatief resultaat van uitkomen. Dankzij de dit geen probleem. De komende jaren verwacht de Stichting weer op batengroei in te kunnen zetten. Begroting 2013 (in euro) Besteed aan doelstellingen Werving baten Beheer en administratie Resultaat Saldo naar verdeling

21 4. fondsenwerving 4.1 Eigen fondsenwerving In vergelijking met andere fondsen is bij Stichting Pink Ribbon maar een klein gedeelte van de baten afkomstig uit eigen fondsenwerving; in 2012 was dat 8,8%. In het afgelopen boekjaar heeft de Stichting trouwe Pink Ribbon Facebook volgers gevraagd om donateur te worden. Dit is helaas niet gelukt. Mede door de commotie rondom de uitzending van Nieuwsuur is het aantal donateurs van Pink Ribbon zelfs gedaald. De inkomsten uit eigen fondsenwerving zijn daardoor met 25% teruggelopen. Voor 2013 hebben we opnieuw de intentie om naast de indirecte donateur ners aan de Stichting hebben weten te binden, ook directe donateurs te gaan werven die projecten van de Stichting op maandelijkse basis willen steunen. 19

22 4.2 Fondsenwerving derden Het leeuwendeel van de inkomsten van Pink Ribbon is afkomstig van fondsenwerving derden. Het leeuwendeel van de inkomsten van Pink Ribbon is afkomstig van fondsenwerving derden. Het gaat daarbij om inkomsten uit acties en activiteiten die worden georganiseerd door andere partijen. Een groot aantal bedrijven, particulieren en organisatoren van evenementen is in actie gekomen voor Pink Ribbon. Het totaalbedrag aan fondsenwerving derden over 2012 bedraagt: De kosten voor fondsenwerving tracht Pink Ribbon zo laag mogelijk te houden. In het boekjaar is slechts 10,5% van de baten uit fondsenwerving derden besteed aan stimuleren van inkomsten uit derden. Dit kan omdat veel externe partijen pro-deo of voor een verlaagd tarief met Pink Ribbon samenwerken. In het totaal hebben 41 bedrijven aan inkomsten gegenereerd voor Pink Ribbon, 13% minder dan in het voorgaande boekjaar ( ,-) maar een toename van 22% ten opzichte van 2009 ( ) De bedrijven hebben Pink Ribbon gesteund door de verkoop van producten of het organiseren van acties met hun eigen product. Donaties worden gerealiseerd door een afdracht van een percentage van de verkoopprijs van de actieartikelen. De meeste productacties vinden plaats in oktober, de borstkankermaand. Naast fondsenwervende activiteiten ligt de nadruk ook op het uitdragen van de voorlichtingsboodschap via de communicatiemogelijkhe- Pink Ribbon draagvlak onder de betrokken medewerkers van de bedrijven door presentaties te geven en informatie over borstkanker te verstrekken. In 2012 is gestart met een directe koppeling van bedrijvenpartners aan door Pink Ribbon, mede op aangeven van de partners. Het voordeel van deze manier van werken is dat direct duidelijk wordt, bij welk project de donatie van een bedrijf terecht komt. Een mooie pilot was die tussen onze partner Curves en het beweegonderzoek Shape II. Deze pilot is door alle partijen als heel succesvol bestempeld en zorgt ervoor dat we in de toekomst meer op deze manier gaan werken. Voor komend jaar streven we dan ook naar een meer inhoudelijke samenwerking met bedrijven. Het lopende boekjaar 2013 zal daarmee een overgangsjaar worden. Minder roze, meer inhoud. Zo onderzoeken we de mogelijkheden voor het opzetten van bedrijfsprogramma s. Het beleid t.a.v. de samenwerking met bedrijven evenals de communicatierichtlijnen zullen worden aangescherpt. Extra aandacht zal uitgaan naar de juiste communicatie door onze partners en hun wederverkopers over de activiteiten, doelstellingen en besteding van gelden. Particulieren Zeker zo belangrijk voor Pink Ribbon zijn de talloze initiatieven van particulieren en kleine bedrijven. Het zijn vaak die met een actie graag op hun eigen 20

23 manier een bijdrage willen leveren. In 2012 is gestart met het aanpassen van de interne organisatie om deze acties beter en sneller te begeleiden. Pink Ribbon Magazine 2011 Een van de bedrijven waar Stichting Pink Ribbon mee samenwerkt, is Sanoma Media. Voor de achtste keer werd door Sanoma Media het Pink Ribbon Magazine uitgegeven in de maand oktober. Pink Ribbon Moves was de titel dit jaar: ieder leven komt door de confrontatie met borstkanker in beweging, en daarnaast vermindert voldoende beweging ook de kans op borstkanker. Het thema was acht. Omdat één op de acht vrouwen borstkanker krijgt en dit de achtste editie van Pink Ribbon Magazine was. Ook staat het cijfer 8 symbool voor nieuw leven. Een geweldig team van professionals binnen Sanoma Media hebben zich opnieuw belangeloos ingezet voor dit tijdschrift. De totale advertentieopbrengst en de verkoopopbrengst zijn aan Pink Ribbon gedoneerd. De verkochte oplage was BEWEEG VOOR JE LEVEN MEEKIJKEN: DE CHEMOKUUR ROZE BLIJMAKERS MAMA HAD EEN VERGIFBOLLETJE ZACHT VOOR JEZELF WAT DOE JE MET JE PRUIK GRATIS: ACHT PINK-KAARTEN 100%VOOR STICHTING PINK RIBBON 4-cover-leeg.indd :34 1 en de opbrengst kwam daarmee op Het Magazine werd ondersteund door de website pinkribbonmagazine.nl en een inspirerende campagne met als thema een op de acht. De Vriendenloterij steunt goede doelen op het gebied van gezondheid en welzijn. Sinds 2009 is Pink Ribbon begunstigde van de Vriendenloterij. Twee succesvolle mailingacties vanuit de Vriendenloterij aan houders van een goldcard hebben er toe bijgedragen dat de donatie aan Pink Ribbon uitkwam op het mooie bedrag van , tegen een donatie van in het jaar ervoor. Pink Ribbon Producten De Pink Ribbon Geluksarmband wordt elk jaar ontwikkeld door onze partner Tobotex in samenwerking met een trendwatcher. Door het dragen van de Pink Ribbon Geluksarmband vraag je aandacht voor borstkanker en steun je het werk van de Stichting. Dit jaar had de armband een spiraal als basis, wat symbool staat voor spirituele groei. Helaas is de verkoop van de armband vorig jaar teruggelopen. Dat heeft ondermeer te maken met de uitstraling en het grote aantal armbanden dat in omloop was. Deze evaluatie zal meegenomen worden in het komende boekjaar. Webshop In de Pink Ribbon webshop, die voor rekening en risico van Tobotex wordt beheerd, zijn het gehele jaar door producten te koop. In het boekjaar

The best protection is early detection.

The best protection is early detection. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Blz. 1 Inleiding Blz. 2 Historie van de organisatie Blz. 3 Informatie over de organisatie Blz. 4 Helden in de organisatie Blz. 5 Verdere informatie over de organisatie Blz.

Nadere informatie

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 jaarverslag 2012-2013 Pink Ribbon 3 Voor wie doen we ons werk? Ook afgelopen jaar hebben we weer veel mensen ontmoet. Mensen met mooie, bijzondere en emotionele

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Jaarverslag 2011 Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Postadres: Postbus 277 1970 AG IJmuiden Telefoon: 06-22840270 Fax 084-7289657 Email: info@stichting-matthias.nl Opgericht

Nadere informatie

Graag informeren wij u hier verder over. Kunnen wij na het lezen van de informatie op uw steun rekenen?

Graag informeren wij u hier verder over. Kunnen wij na het lezen van de informatie op uw steun rekenen? RSIN: 8206.10.033 Stop Darmkanker Nederland Stop Darmkanker Nederland is ontstaan nadat de oprichter van de stichting, Marthen Bakker, het ziekteproces van darmkanker van heel dichtbij had meegemaakt.

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

Jaarverslag 2008-2009

Jaarverslag 2008-2009 Jaarverslag 2008-2009 Maarssen, augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 3. Gerealiseerde doelstellingen gedurende het boekjaar... 6 4. Toekomstplannen... 7 2 1. Voorwoord Stichting

Nadere informatie

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek Inhoud Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Communicatie en PR Website en social media Nieuwsbrief Bladzijde 4 Communicatie en PR Overig

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014 Voorwoord Dit is het beleidsplan van stichting True Love Afghan Hound Foundation. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan

Nadere informatie

6 Inhoud. 5 Voorwoord. 7 Sectoronderzoek. 16 Goede doelen over welzijn en samenleving. 25 Vijf goede doelen in het kort

6 Inhoud. 5 Voorwoord. 7 Sectoronderzoek. 16 Goede doelen over welzijn en samenleving. 25 Vijf goede doelen in het kort 6 Goede Doelen Rapport» Algemeen» Inhoud Inhoud 5 Voorwoord 6 Inhoud 7 Sectoronderzoek 16 Goede doelen over welzijn en samenleving 21 Werken aan welzijn in 2006 25 Vijf goede doelen in het kort Goede Doelen

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Breast Care Foundation 2016 JAARVERSLAG

Jaarverslag Stichting Breast Care Foundation 2016 JAARVERSLAG JAARVERSLAG STICHTING BREAST CARE FOUNDATION 2016 Inhoudsopgave 1. VISIE, MISSIE, DOELSTELLINGEN ALGEMEEN 2. BESTUUR 3. ACTIVITEITEN 2016 4. FINANCIEEL JAARVERSLAG (verlengd boekjaar) 5. DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Gunnen & Vertrouwen. JAARVERSLAG 2010 Stichting Pixels tegen Darmkanker

Gunnen & Vertrouwen. JAARVERSLAG 2010 Stichting Pixels tegen Darmkanker Gunnen & Vertrouwen JAARVERSLAG Stichting Pixels tegen Darmkanker Inhoudsopgave 3 Profiel 3 Management 4 Verslag van het bestuur 5 Jaarrekening 6 Balans 7 Staat van baten en lasten 7 Mutaties in de reserves

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

Het gehele plaatje. Hoe Social Media Analyse en representatief onderzoek elkaar optimaal aanvullen. Door: Synovate

Het gehele plaatje. Hoe Social Media Analyse en representatief onderzoek elkaar optimaal aanvullen. Door: Synovate Het gehele plaatje Hoe Social Media Analyse en representatief onderzoek elkaar optimaal aanvullen Door: Synovate Gaby Vullings Sheng Song Voor: Iedere organisatie die iets doet of wil met Social Media

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter Inhoud Voorwoord van de voorzitter Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Help het Doel 2015. 1. Inleiding... 2. 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3

Beleidsplan Stichting Help het Doel 2015. 1. Inleiding... 2. 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3 3. Beheer van de verkregen middelen... 4 4. Besteding van verkregen middelen... 5 5. Nawoord... 5 1 1. Inleiding Stichting Help

Nadere informatie

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek Inhoud Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact

Nadere informatie

Spinningmarathon van 6 uur voor Villa Joep

Spinningmarathon van 6 uur voor Villa Joep Organiseert 09 juni 2012 op Haantjesdag SpinForLife 2012 Carl Verheijen reikt cheque uit aan Kees Stuivenberg van Villa Joep Sensationele apbrengst in 2009 Spinningmarathon van 6 uur voor Villa Joep Woudenberg

Nadere informatie

STICHTING RESEARCH FOUNDATION LUPUS INTERNATIONAL JAARVERSLAG 2016

STICHTING RESEARCH FOUNDATION LUPUS INTERNATIONAL JAARVERSLAG 2016 Presbyterian ziekenhuis is gevestigd in New York City. 6 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 3 2 Activiteiten 3 3 Publiciteit 4 4 Externe contacten 4 5 Interne organisatie 4 6 Financiële verantwoording 4/5 7 Bestuur

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 Wakibi Samen 1 wereld zonder armoede Microfinanciering voor ondernemers in ontwikkelingslanden Inhoudsopgave 1. Introductie. 1 2. Visie & Missie. 1 3. Doelstellingen 2 4. Organisatie..

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT JAARVERSLAG 2016 GEDEMPTE SCHALBURGERGRACHT 99 2021AK Haarlem info@daretosharefoundation.com 06-81318513

Nadere informatie

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Geef Prostaatkanker het nakijken 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Organisatie 2. Strategie a. Statutaire doelstelling b. Afwezigheid van winstoogmerk c. Bestemming

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

Inleiding 3 - Missie, Visie en Doelstellingen Stichting Mammarosa Amsterdam (SMA) 3 - Doelgroep 3 Werving en Voorlichtingen 4 - Werving 4 -

Inleiding 3 - Missie, Visie en Doelstellingen Stichting Mammarosa Amsterdam (SMA) 3 - Doelgroep 3 Werving en Voorlichtingen 4 - Werving 4 - Jaarverslag Mammarosa Amsterdam 2015 1 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 - Missie, Visie en Doelstellingen Stichting Mammarosa Amsterdam (SMA) 3 - Doelgroep 3 Werving en Voorlichtingen 4 - Werving 4 - Vrijwilligers

Nadere informatie

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2014

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2014 Stichting Lunga Foundation ANBI-Beleidsplan 2014 Versie 1.0 Inleiding Het jaar 2013 stond in het teken van de oprichting van Stichting Lunga Foundation. Met overtuiging en trots is Stichting Lunga Foundation

Nadere informatie

Operationeel crisisplan

Operationeel crisisplan Operationeel crisisplan Stefan Pennings 2150351 Jeffrey van Alfen 2139595 Voorwoord Na aanleiding van het ongeval wat op 27 mei 2012 plaatsvond tijdens de Ladies Ride in Rotterdam is dit crisis communicatieplan

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

STRATEGIE. maagleverdarmstichting.nl

STRATEGIE. maagleverdarmstichting.nl maagleverdarmstichting.nl NIEUWE UITDAGINGEN De Nederlandse gezondheidszorg is volop in verandering. Gezondheid is niet langer de afwezigheid van ziekte, maar het vermogen van mensen om met de fysieke,

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014 Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis Beleidsplan 2014 Purmerend, december 2013 1 Inhoud 1. De stichting Statutaire doelstelling Bestuursleden Beloningsbeleid Officiële gegevens 2. Strategie Missie

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Stichting Pink Ribbon. Bussum, 20 mei 2010

Jaarverslag 2009 Stichting Pink Ribbon. Bussum, 20 mei 2010 Jaarverslag 2009 Stichting Pink Ribbon Bussum, 20 mei 2010 Jaarverslag Stichting Pink Ribbon 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 2.1 Mission Statement en doelstellingen 4 2.2 Bestuur 4 2.3

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc

Beleidsplan. Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc Beleidsplan Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc 2015 2019 Aanleiding Alzheimer is de epidemie van de toekomst: het aantal patiënten groeit razendsnel. De ziekte is dramatisch voor de patiënt én voor

Nadere informatie

Jaarverslag JAARVERSLAG Jule Stynestraat DR Utrecht of

Jaarverslag JAARVERSLAG Jule Stynestraat DR Utrecht of Jaarverslag JAARVERSLAG 2016 Jule Stynestraat 20 3543 DR Utrecht info@stichtingbroca.nl 06-45700750 of 06-48079720 Inhoud Voorwoord van de voorzitter... 3 1. Verslag van het bestuur... 4 1.2 Activiteiten...

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Page 1 Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Jaarrekening 2009 Balans per 31 december 2009 4 Staat van baten en lasten over 2009 5 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Stichting Genetische Hartspierziekte PLN. Periode 2015

BELEIDSPLAN. Stichting Genetische Hartspierziekte PLN. Periode 2015 BELEIDSPLAN Stichting Genetische Hartspierziekte PLN Periode 2015 Stichting Genetische Hartspierziekte PLN Postbus 66 1775 ZH MIDDENMEER RSIN/fiscaal nummer: 8518 79 950 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

De Stichting LUSTHOFxl is opgericht en notarieel geregistreerd op 29 november 2013 en gevestigd in Den Haag.

De Stichting LUSTHOFxl is opgericht en notarieel geregistreerd op 29 november 2013 en gevestigd in Den Haag. ANBI BELEIDSPLAN 2014-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 3. Beleid... 2 3.1 Werkzaamheden... 2 3.2 Werving en beheer van gelden... 3 3.3 Vermogen... 3 3.4 Bestedingsbeleid en activiteiten...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting "Als kanker je raakt"

Jaarverslag 2013 Stichting Als kanker je raakt Jaarverslag 2013 Stichting "Als kanker je raakt" Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Bestuurssamenstelling 3 Doelstelling en beleid 4 Organisatie en beloningsbeleid 4 Verslag activiteiten 4 Doelen voor

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2013 DESTINO stichting Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en financiën

Nadere informatie

Met hartelijke groet, Simone Delorme Johan de Ruiter Floris van der Schot Oene Gerritsma

Met hartelijke groet, Simone Delorme Johan de Ruiter Floris van der Schot Oene Gerritsma JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Verantwoording boekjaar 2015 Stichting Life After War... 4 Inleiding... 4 Terugblik op 2015 activiteiten, resultaten en financiën... 4 De activiteiten... 4

Nadere informatie

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER,

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, Meting juni 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl 80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, AL ZIEN MINDER

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 2 Pink Ribbon jaarverslag 2012-2013 Pink Ribbon 3 Voor wie doen we ons werk? Ook afgelopen jaar hebben we weer veel mensen ontmoet. Mensen met mooie, bijzondere

Nadere informatie

Voorwoord Resultaten Fondsenwerving Cliënten Public Relations en communicatie Organisatie...

Voorwoord Resultaten Fondsenwerving Cliënten Public Relations en communicatie Organisatie... Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Resultaten 2016... 3 1.1 Fondsenwerving... 3 1.2 Cliënten... 3 1.3 Public Relations en communicatie... 4 2. Organisatie... 5 2.1 Doel van

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

JAARVERSLAG Landelijke endometriose dag. Donateurs en achterban

JAARVERSLAG Landelijke endometriose dag. Donateurs en achterban 27 MAART 2017 ENDOMETRIOSE STICHTING Donateurs en achterban DE DONATEURS ZIJN IN TE DELEN IN VERSCHILLENDE GROEPEN LANDELIJKE ENDOMETRIOSE DAG 2016 MMC BEURZEN EN CONGRESSEN 2016 WEBSITE BELANGRIJK COMMUNICATIE

Nadere informatie

Wat doet het Diabetes Fonds precies?

Wat doet het Diabetes Fonds precies? Het Diabetes Fonds 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes, een ziekte die je je gezondheid en toekomst afneemt. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom ziet het Diabetes Fonds het als zijn belangrijkste

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Versie 1.0 - december 2012 2012-2013 Inhoud Opbouw van het beleidsplan 3 De interne organisatie 4 Werving van financiële middele 5 Wijze van fondsenwerving 6 Doelen

Nadere informatie

PINK RIBBON 3. Borstkanker. Er is maar één doel: beter worden.

PINK RIBBON 3. Borstkanker. Er is maar één doel: beter worden. PINK RIBBON 3 Borstkanker Er is maar één doel: beter worden. 4 PINK RIBBON INHOUD INHOUD PINK RIBBON 5 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 7 1. Jaaroverzicht 1.1. Kengetallen borstkanker 8 1.2. Kengetallen

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

KENNIS ALS FUNDAMENT

KENNIS ALS FUNDAMENT Ingeborg Verhoek, Cas, Erin en Lars Visser: Bob, mijn man en onze vader, is overleden aan darmkanker. Wij willen dat geen kind meer een ouder verliest aan deze ernstige ziekte. BELEIDSVISIE 2012 2015 MAAG

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Help het Doel Inleiding Activiteiten voor de werving van middelen... 3

Beleidsplan Stichting Help het Doel Inleiding Activiteiten voor de werving van middelen... 3 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3 3. Beheer van de verkregen middelen... 4 4. Besteding van verkregen middelen... 5 5. Nawoord... 6 1 1. Inleiding Stichting Help

Nadere informatie

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan Beleidsplan 2017-2019 Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland 15-8-2017 Inhoud Achtergrond stichting... 2 Bestuur & Directie... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 3 Strategische doelstellingen...

Nadere informatie

Jaarverslag Crocokids

Jaarverslag Crocokids Jaarverslag Crocokids Voorwoord Beste lezer, Dank voor de getoonde interesse in ons jaarverslag. Het eerste jaar van Crocokids is een bewogen jaar geweest. Met veel enthousiasme zijn wij in juni 2011 begonnen

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

JMA jaarkader. 2014-2015 concept

JMA jaarkader. 2014-2015 concept JMA jaarkader 2014-2015 concept INHOUDSOPGAVE Voorwoord...1 Hoofdstuk 1 - Doelen voor 2014-2015...3 Van ABP naar hernieuwde samenwerking Milieudefensie...3 Positioneringstraject...3 Criteria partnerships...3

Nadere informatie

Stichting Koppie Au Beleidsplan 2013 2016

Stichting Koppie Au Beleidsplan 2013 2016 Stichting Koppie Au Beleidsplan 2013 2016 1. INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Visie, strategie en missie... 4 3.1 Visie... 4 3.2 Missie... 4 3.3 Strategie... 4 3.4 Uitgangspunten...

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Beleidsplan 2013/2014 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Doelstellingen 2013/2014 Bladzijde 6 Uitgaven Overige inkomsten PR Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017 AAN: VAN: Algemene Leden Vergadering (ALV) Bestuur ONDERWERP: Werkplan 2017 (behorende bij begroting 2016) Datum: 9 juni 2016 Agendapunt: 11 Vastgesteld door bestuur d.d. 8 april 2015 Werkplan Osteoporose

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage Jaarrekening 2015 25 mei 2016-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2015 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over 2015 9 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrapport 2013 & beleidsplan 2014

Jaarrapport 2013 & beleidsplan 2014 Jaarrapport 2013 & beleidsplan 2014 Inleiding Vanaf 2 juli 2013 staat Fight op eigen benen. Vanaf November 2013 zijn de baten van Fight ook ten goede gekomen aan de nieuw opgezette Stichting. Hiermee zijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie 1 Stichting Samen in Actie Deimanstraat 43 2522 BC Den Haag Tel. 0649902721 KvK: 27314656 Postbank: 4129710 E: stichtingsa@ziggo.nl W: www.stichtingsa.nl Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in

Nadere informatie

PINK RIBBON 1. Jaarverslag Stichting Pink Ribbon 2013-2014

PINK RIBBON 1. Jaarverslag Stichting Pink Ribbon 2013-2014 PINK RIBBON 1 Jaarverslag Stichting Pink Ribbon 2013-2014 2 PINK RIBBON PINK RIBBON 3 Anno 2014 sterven er 9 mensen per dag aan borstkanker in Nederland. Onderzoek kan dat getal verlagen. 4 PINK RIBBON

Nadere informatie

Borstkanker. Leyla Demirbas en Ilse Klompenmaker Leerjaar 4, VMBO, examenjaar, klas b 17 december 2015 Mevr. Van Wolde

Borstkanker. Leyla Demirbas en Ilse Klompenmaker Leerjaar 4, VMBO, examenjaar, klas b 17 december 2015 Mevr. Van Wolde Borstkanker Leyla Demirbas en Ilse Klompenmaker Leerjaar 4, VMBO, examenjaar, klas b 17 december 2015 Mevr. Van Wolde Inhoudsopgave Wat is borstkanker? En hoe moet je het bestrijden? blz. 3 Is borstkanker

Nadere informatie

Stichting Franniez Jaarverslag 2014

Stichting Franniez Jaarverslag 2014 Stichting Franniez Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor de Stichting Franniez, hierna te noemen Kinderfonds Franniez, was 2014 een vruchtbaar jaar. Het idee achter de stichting, een verzamelsysteem ontwikkelen

Nadere informatie

2011-2015. Beleidsplan Stichting De Upside van Down

2011-2015. Beleidsplan Stichting De Upside van Down 2011-2015 Beleidsplan Stichting De Upside van Down Caroline Belle 2011-2015 Inhoud Inleiding. pagina 03 Hoofdstuk 1, Uitgangspunten. pagina 05 Hoofdstuk 2, Visie pagina 06 Hoofdstuk 3, Doelstellingen.

Nadere informatie

Ondersteuning van mensen met kanker en hun naasten

Ondersteuning van mensen met kanker en hun naasten Ondersteuning van mensen met kanker en hun naasten Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Algemene informatie 2 Artsen en verpleegkundigen 3 Psychosociale hulpverlening 4 Aanvullende zorg 5 Meer informatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL Meting maart 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID

Nadere informatie

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

Wat doet het Diabetes Fonds precies?

Wat doet het Diabetes Fonds precies? Het Diabetes Fonds 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes, een ziekte die je je gezondheid en toekomst afneemt. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom ziet het Diabetes Fonds het als zijn belangrijkste

Nadere informatie

Uitgebreide verantwoordingsverklaring horende bij Jaarverslag Stichting MS Research 2015

Uitgebreide verantwoordingsverklaring horende bij Jaarverslag Stichting MS Research 2015 Uitgebreide verantwoordingsverklaring horende bij Jaarverslag Stichting MS Research 2015 Verantwoordelijkheden directie De directie is verantwoordelijk voor: Het voorbereiden en het uitvoeren van de besluiten

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 TOGETHERNESS Focus, optimaliseren en excelleren Een ziek kind kan niet zonder zijn ouders Een onwerkelijke wereld, vol slangetjes, veelbetekenende piepjes

Nadere informatie

Beleidsplan. Everybody Needs Somebody. Datum:

Beleidsplan. Everybody Needs Somebody. Datum: Beleidsplan Everybody Needs Somebody Datum: 16-10-2017 Het beleidsplan geeft inzicht in de missie, doelstelling en strategie en de hieruit voortvloeiende taken van Stichting Button4life. Een overzicht

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Inhoudsopgave: Beleidsplan Voorwoord pagina: 2 1. Doelstelling 3 2. De structuur 3 2.1. Algemeen Bestuur 3 2.2. Adviseurs 4 2.3. Vacatures 4 3. Activiteiten

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

Stichting Kinderhulp Benelux

Stichting Kinderhulp Benelux Stichting Kinderhulp Benelux Contents Organisatie...1 Doelstelling:...2 Visie:...2 Missie:...2 Samenstelling bestuur:...2 Activiteiten...3 Doneren...3 Vrijwilliger worden...3 Projecten steunen...3 Collecteren...3

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Thematische behoeftepeiling Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Inleiding In de komende jaren ontwikkelt de VSOP toerustende activiteiten voor patiëntenorganisaties

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2013

Visiedocument en Activiteitenplan 2013 Visiedocument en Activiteitenplan 2013 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten

Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten Huishoudensprognose 26 2: belangrijkste uitkomsten Elma van Agtmaal-Wobma en Coen van Duin Het aantal huishoudens blijft de komende decennia toenemen, van 7,2 miljoen in 26 tot 8,1 miljoen in 23. Daarna

Nadere informatie