DIGITALISEREN VAN JE ERFGOEDCOLLECTIE BASIS VOOR FOTOBEWERKING. 4 december 2012, M Leuven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIGITALISEREN VAN JE ERFGOEDCOLLECTIE BASIS VOOR FOTOBEWERKING. 4 december 2012, M Leuven"

Transcriptie

1 DIGITALISEREN VAN JE ERFGOEDCOLLECTIE BASIS VOOR FOTOBEWERKING 4 december 2012, M Leuven 1. Waarom digitale opname maken van erfgoedobjecten? - een actuele en goed gedocumenteerde inventaris is onontbeerlijk - afbeeldingen maken een ingewikkelde beschrijving van een object overbodig en geven bijkomende informatie over de bewaaromstandigheden van het object (bv. lijst schilderij, barst in pot, ontbrekende stukken, ) - afbeeldingen vergemakkelijken het beheer van je collectie: met een fotolijst is het gemakkelijker standplaats- en toestandscontroles uit te voeren - een inventaris met foto s vergemakkelijkt het opsporen van een diefstal, ook preventief: een goed gekend voorwerk is onverkoopbaar - afbeeldingen kunnen een extra bron zijn voor studie en verder onderzoek - toenemende zoekmogelijkheden op inhoud en iconografie van foto s 2. Digitale hygiëne BESTANDSNAAM EN NUMMERING - Zorg ervoor dat tussen het reële fysieke object en de digitale opname (scan of foto) steeds een link blijft bestaan. Daarom is het altijd aangewezen eerst de fysieke objecten (archief, documentatie, erfgoedobjecten, ) te ordenen en te nummeren. Pas daarna kan de opname of scan gekoppeld worden aan de afbeelding. In een databank of geautomatiseerde inventaris wordt de afbeelding meestal gekoppeld aan de metadata van het object. Afbeeldingen die niet gekoppeld zijn aan een databank krijgen hun gegevens via de bestandsnaam. - Voor men de eerste scan of afbeelding maakt, moet vastliggen op welke wijze men bestandsnamen wil toekennen. De volgende vragen moeten beantwoord worden: Betekenisvolle of betekenisloze bestandsnamen? - Een betekenisvolle bestandsnaam kan betekenen dat als een foto in de inventaris het nummer F heeft, men de scan van deze foto de bestandsnaam F tif meegeeft. Men kan ook een korte beschrijving van het document in de bestandsnaam opnemen. Bv: _verkoop_ kerkstaat_39.pdf. Dit soort betekenisvolle namen toekennen is tijdrovend. Indien verschillende personeelsleden namen toekennen kan dit ook leiden tot inconsistenties in de naamgeving. Indien u kiest voor beschrijvende bestandsnamen, is het nuttig te overleggen met de eindgebruikers. Zo kan het toekennen van de bestandsnamen afgestemd worden op de manier waarop de gebruiker naar bestanden zoekt. Betekenisvolle bestandsnamen zijn nuttig voor kleinere projecten. Ze laten toe te bladeren in de bestanden en scans terug te vinden zonder koppeling aan een databank. - Betekenisloze bestandsnamen kan men automatisch laten toekennen door de software onder de vorm van een volgnummer. Dit zorgt voor unieke bestandsnamen. Het is ook een snellere manier van werken. Dit impliceert wel dat de scans gekoppeld worden aan een beschrijving in een databank, zodat men de scans via de databank kan terugvinden. Betekenisloze bestandsnamen zijn content- en systeemonafhankelijker. Ze lenen zich beter tot geautomatiseerde verwerking en migratie naar toekomstige systemen. Digitale foto s en scans krijgen steeds een volgnummer toegekend door de meegeleverde software. 1

2 - Soms zijn er wel technische beperkingen! Indien u de bestanden aan een databank wenst te koppelen, is het raadzaam na te gaan welke bestandsnamen de databank aanvaardt en welke niet. Mag de bestandsnaam een bepaald aantal karakters niet overschrijden? Worden bepaalde tekens niet aanvaard? - De volgende minimumregels gelden voor het toekennen van bestandsnamen: Maximum 30 karakters, steeds uniek Gebruik alleen letters (a-z), cijfers (0-9) en de underscore (_). Geen spaties! Mocht u een datum in de in de bestandsnaam opnemen: schrijf als JJJJMMDD. Vb: 15 maart 1984 wordt Ook de volgende punten zijn nuttig voor het geven van bestandsnamen: Dezelfde structuur consequent toepassen. Hoe en waarom u bestandsnamen op een bepaalde manier toekent, wordt formeel vastgelegd en gedocumenteerd. De bestandsnaam mag geen verwijzing inhouden naar iets dat in de toekomst zou kunnen veranderen. Bijvoorbeeld naar een bepaald proces of systeem. Een bestandsnaam heeft ALTIJD een extensie. Gebruik extensies van drie tekens. Vb:.tif,.jpg,.pdf Gebruik voorloopnullen. Houdt rekening met het totale aantal te scannen documenten om het aantal voorloopnullen te bepalen. Vb: tif Gebruik kleine letters voor zowel de naam als de extensie. Mocht u metadata opnemen in de bestandsnaam, sla deze ook op op een andere plaats. Dit is een veiligheidsmaatregel voor het geval de bestanden ooit naar een ander systeem worden overgezet of van naam veranderen. Wanneer een gedigitaliseerd document uit meerdere bestanden bestaat (vb: een boek bestaat uit 200 TIFF s), dan is het raadzaam om ook op een andere manier dan via de bestandsnamen vast te leggen dat die bestanden tot hetzelfde document behoren, eventueel met een mappenstructuur. BESTANDSFORMAAT - De opsteller van een digitale inventaris of archief bewaart steeds twee soorten opnames. Een moeder of master opname en een kopie van deze opname, ook wel een raadpleegkopie genoemd. - De masteropname is de opname van een van zo hoog mogelijke kwaliteit. Dit is de meest accurate digitale kopie. De master moet ook digitaal duurzaam zijn. Dit om te voorkomen dat men hetzelfde document in de toekomst opnieuw moet digitaliseren. Verder is een van de redenen om te digitaliseren juist het verkrijgen van een veiligheidskopie, mocht het analoge origineel verloren gaan. Binnen de erfgoedsector is er een consensus om ongecomprimeerde TIFF te gebruiken als masterformaat. - Ongecomprimeerde TIFF (Tagged Information File Format.tif,.tiff) is zonder twijfel het meest gebruikte masterformaat in binnen- en buitenland. Het heeft ook bewezen een zeer stabiel formaat te zijn. Een minpunt is de grote bestandsomvang. - Als de master het analoge origineel het best weergeeft, waarom hebben we dan nog andere kopieën van de opname nodig? Omdat de master zoveel informatie bevat, zijn deze bestanden zeer groot. Te groot voor publicatie op internet of om ze naar iemand te mailen. Bovendien krijgen webbrowsers de meeste masterformaten niet open. Vaak zijn speciale viewers nodig om dergelijke bestanden te bekijken. Masterbestanden worden gemaakt om een zo hoog mogelijke kwaliteit te bereiken, niet om gebruiksvriendelijk te zijn. Voor de gewone eindgebruiker is een kleiner, gemakkelijk hanteerbaar en breed ondersteund bestand nodig: de raadpleegkopie (ook: afgeleide kopie). 2

3 - Voor een raadpleegkopie is digitale duurzaamheid geen topprioriteit. Naarmate gebruiksvriendelijke, populaire bestandsformaten elkaar opvolgen, kunnen altijd nieuwe raadpleegkopieën gemaakt worden op basis van de master. Dit neemt niet weg dat het een pluspunt is indien raadpleegkopieën lang meegaan. Voor documenten die bestaan uit één pagina zoals foto s, adviseren wij JPEG als raadpleegformaat. JPEG (Joint Photographic Experts Group.jpeg) is niet geschikt voor gebruik als masterformaat. Het is wel een zeer gebruiksvriendelijk formaat dat zich uitstekend leent voor verspreiding als raadpleegkopie. Wij adviseren het gebruik van het JPEG-bestandsformaat voor raadpleegkopieën van grafische documenten (bv: foto s, schilderijen ). Voor documenten die uit meerdere pagina s bestaan, adviseren we PDF/A als raadpleegformaat. PDF/A heeft het voordeel dat men een tekstlaag bovenop de afbeelding kan zetten (tekstherkenning!). - Let op! De eisen die hier geformuleerd zijn voor een raadpleegkopie, zijn naar wij vermoeden voor de meeste erfgoedorganisaties en administraties van toepassing. Dit betekent niet dat ze altijd van toepassing zijn. Mogelijk is uw organisatie bijvoorbeeld niet van plan om het gedigitaliseerde materiaal op internet te plaatsen. Controleer dus steeds wat de behoeften van uw eindgebruikers zijn alvorens voor een bepaald raadpleegformaat te kiezen. BENOEMING MAPPEN EN OPBOUW MAPPENSTRUCTUUR - Vaak worden de bestanden in een mappenstructuur opgeslagen. Hierbij kan gekozen worden om scans per aggregatie-eenheid in een map te groeperen. Bv: alle scans van hetzelfde dossier. Bij deze werkwijze kiezen sommige organisaties ervoor om bestandsnamen toe te kennen die weliswaar uniek zijn binnen hun map, maar niet binnen de gehele structuur. Dit kan praktischer zijn tijdens het digitaliseringsproces. Indien bestanden in de verkeerde map terechtkomen, is het echter onmogelijk te achterhalen welke bestanden bij welke map horen. Het werkproces moet erop voorzien zijn dat dit niet kan voorvallen. - Door de mappen een duidelijke, unieke naam toe te kennen (waaronder alle medewerkers hetzelfde verstaan), creëer je orde en overzicht. Hierdoor vind je de bestanden die je zoekt sneller terug. Je wint dus tijd en vermijdt frustratie. Bovendien maakt een duidelijke mapnaam het eenvoudiger om volledige dossiers aan te leggen rond een specifiek onderwerp, wat ook de samenwerking met collega s ten goede komt. - Basisprincipes voor benoemingen van mappen: Gebruik in een mapnaam enkel: Letters a tot z Cijfers 0 tot 9 Underscore _ Gebruik nooit: Spatie Leestekens!:.(?,) ; Diakritische tekens éàùçè Speciale tekens # $ De volgende aandachtspunten worden best ook toegepast: Kies voor een betekenisvolle en unieke benaming, kort maar krachtig. Zorg ervoor dat iedereen hetzelfde begrijpt onder dat kernwoord, zodat er geen verwarring mogelijk is. Beperk het aantal niveaus (mappen in mappen) bij voorkeur tot 5 en tot maximaal 8. Wanneer je dieper gaat, loop je de kans dat de computer de mappen niet terugvindt of de bestanden niet meer kan lezen. Vermijd het gebruik van voegwoorden, vervang ze door een underscore. Bijvoorbeeld: _Erfgoeddag_AMVB.jpg vs. foto_van_erfgoeddag_op_1mei2011_in_amvb.jpg Gebruik geen hoofdletters om onderscheid te maken tussen mappen. Bijvoorbeeld: de map Verslagen vs. verslagen Het hiërarchisch principe: mapnamen moeten niet herhaald worden in de naam van de submappen, ze nemen de gegevens van alle bovenliggende mappen mee. Bijvoorbeeld: Het 3

4 bestand notulen_algemene_vergadering_ docx dat opgeslagen staat in de map Algemene_Vergadering, kan ingekort worden tot _notulen.docx. Houd rekening met de automatische chronologische en alfabetische ordening. Gebruik voor elke mapnaam dezelfde structuur. Vermijd mappen als Varia of mappen op naam van een persoon. Heb je papieren en digitale dossiers over hetzelfde onderwerp of met dezelfde reeksen? Geef ze hetzelfde etiket zodat het verband tussen de twee meteen duidelijk is. Begin elke mapnaam met een nummer en/of cijfer. Door de visuele ordening van je mappen wordt het een stuk eenvoudiger om de juiste map terug te vinden. Experimenteer met je nummering. Door nummers aan te brengen, kan je niet enkel de volgorde van je mappen kiezen, maar ook een hiërarchie aanbrengen om het aantal niveaus te beperken. Bijvoorbeeld: Map A1 tot A6 zijn eigenlijk onderdeel van de hoofdmap A0_Statutair. Door het gebruik van een nummering en hoofdletters wordt de hiërarchie duidelijk. Deze werkwijze maakt het mogelijk een submap dieper te gaan in de structuur. Door het gebruik van de nummering kunnen alle mappen in de gewenste volgorde worden geplaatst, waardoor je een duidelijker overzicht krijgt. Hier werd gekozen om te werken met letters om een onderscheid te maken tussen de verschillende onderdelen. Dit maakt het eenvoudiger de juiste map terug te vinden. DUBBELE BESTANDEN IN JE COLLECTIE - Het is heel eenvoudig om digitale documenten op verschillende plaatsen op te slaan. Misschien bewaar je ergens ook nog een papieren versie. Ruimte kost echter geld, zowel in de analoge als in de digitale wereld. Bovendien bestaat het risico dat je op een versie verder werkt zonder alle dubbels mee aan te passen waardoor je je baseert op verouderde informatie. - Er bestaan verschillende softwareprogramma s, gratis te downloaden, die je hele computer scannen en de dubbele afbeeldingen selecteren en vergelijken. Met behulp van een overzicht kan je dan de dubbele foto s verwijderen. Een voorbeeld is de tool Duplicate File Finder (downloaden via gebruiken, onze voorkeur gaat naar het gebruiksvriendelijke programma Anti-Twin (downloaden via 4

5 3. Enkele basisbewerkingen a) Beschikbare software - FastStone Image Viewer gebruiksvriendelijk, vele toepassingsmogelijkheden, o.a. vrij roteren + Nederlands - IrfanView + verkleinen van resolutie in batch, volgens een maximum opgegeven aantal kb - GIMP + zeer uitgebreid bewerkingsmogelijkheden + vervormen van perspectief - Picasa + goede online handleiding + uitstekend programma voor interactieve ontsluiting van foto s - PAINT (standaard geleverd bij Microsoft-pakket) - MICROSOFT PHOTO EDITOR (standaard geleverd bij Microsoft-office 97 XP) PAINT b) Bijsnijden - Sommige foto s bevatten teveel informatie, hebben een storende achtergrond of is er slechts een detail van belang. Het bijsnijden van foto s is handig als het gaat om details te benadrukken (bv. meesterteken of stadsmerk op zilver) of om uitgesproken horizontale/verticale objecten correct in beeld te brengen (bv. paaskandelaar, communiebank, ). Vergeet niet dat de kwaliteit (aantal kb) afneemt bij het uitsnijden van een foto. Anderzijds is een hoge resolutie noodzakelijk indien je een klein detail wil snijden uit een afbeelding. In het Erfgoedregister kunnen afbeeldingen van het object in zijn geheel getoond worden, aangevuld met verschillende detailopnames. - Het commando om een afbeelding bij te snijden, is meestal aangeduid door hetzelfde symbool, nl. twee over elkaar schuivende winkelhaken: - Om de bewerking bijsnijden uit te voeren, moet er wel steeds een selectie van de afbeelding gemaakt worden. 5

6 c) Verminderen van resolutie - Om een raadpleegkopie te maken, is het nodig de originele TIFF te wijzigen in JPEG. Zo heb je direct een master-opname en een raadpleegkopie. Je kan eenvoudig het bestandsformaat wijzigen door de originele TIFF te openen met een fotobewerkingsprogramma, om het dan vervolgens als JPEG op te slaan. De JPEG kan echter nog steeds te groot zijn, en dus moet de resolutie verkleind worden. De meeste websites aanvaarden slechts foto s op schermresolutie (rond 80 kb). In het Erfgoedregister kunnen foto s tot 300 kb opgeladen worden. 6

7 FastStone Image Viewer Open FastStone Image Viewer, en kies in de menubalk bij extra Converteren / Herbenoemen. Bovenaan (bij Bronmap, naast de invulbalk) kies je de map, waar je de originele foto s geplaatst hebt. Klik nu rechts op Alles toevoegen. Het Nieuw formaat moet op JPEG staan. Bij Doelmap kies je waar je de verkleinde foto s wilt plaatsen. Je vinkt Herbenoemen uit (de rest moet aangevinkt staan). - Klik nu op het balkje Opties en zet Nieuwe breedte en Nieuwe hoogte op 800. Vink Behoud originele verhoudingen en Wijzig afmetingen niet als ze kleiner zijn als het origineel' aan. Al de rest moet uitgevinkt zijn. Klik onderaan op OK en klik tot slot op Start. IrfanView - Met IrfanView kan je foto s verkleinen door middel van een maximaal opgegeven aantal kb. Met IrfanView kunnen foto s in bulk verkleind worden. Hieronder maken we de oefening om een hele map foto s te verkleinen tot maximaal 300 kb. Open IrfanView. Onder file kiest u voor 'batch conversion'. Een nieuw scherm gaat open: 7

8 A> Selecteer onder 'Work as': Batch conversion B> Selecteer onder 'Batch conversion settings' het gewenste formaat: JPG - JPG/JPEG Format en klik op 'Options'. Een nieuw schermpje gaat open: C> Selecteer de hoogste kwaliteit door de balk volledig naar rechts te schuiven = 100 % good. Vink 'Set the file size' aan en vul 290 in voor het maximaal aantal kilobytes. Klik op 'OK'. 8

9 D> Vink 'Use advanced options (for bulk resize...) aan en klik op 'Advanced'. Een nieuw scherm gaat open: E> Vink 'Resize' aan en selecteer 'Set new size as percentage of original'. Hieronder vult u twee maal de waarde '50' in naast 'Width' en 'Height'. Klik op 'OK'. F> Kies onder 'Output directory for result files' uw doelmap waarin de nieuwe verkleinde foto's moeten te staan. Met de knop 'Browse' kan u een map zoeken. G> In het rechterdeel van het schermpje selecteert u de te verkleinen foto's. Via 'Zoeken in' kan u een map met foto's of foto's openen. H> Met de knoppen 'Add' of 'Add all' kan u uit de geselecteerde map bepaalde foto's kiezen die in resolutie verlaagd moeten worden. I> Klik linksonder op 'Start Batch'. Een nieuw scherm met de vooruitgang van de verkleiningen gaat open. klik onderaan op 'Exit batch' als het proces is afgelopen. De foto's hebben nu een maximale grootte van 300kB en vindt u terug in de geselecteerde map onder e). 9

10 d) Lichter/donker en contrast aanpassen - Een afbeelding maken met een correcte belichting is niet eenvoudig. Vooral in ruimtes met weinig daglicht, zoals in kerken, is er vaak onderbelichting. Meestal is de flits of flitsinstallatie voldoende om dit probleem weg te werken. Maar ook flitslicht doseren is niet eenvoudig: dikwijls is één punt van het object overbelicht, worden de kleuren niet natuurgetrouw weergegeven en is er storende (slag)schaduw. - Met behulp van elk fotobewerkingsprogramma kan een foto verdonkerd of helderder gemaakt worden. Tevens is het ook mogelijk om het contrast tussen de kleuren te vergroten. - Het commando om de belichting aan te passen is meestal weergegeven met een gelijkaardig symbool, nl. een zonnetje, gekleurd of zwart-wit. FastStone Image Viewer Boven in de commandobalk vind je het symbool om de belichting aan te passen. 10

11 e) Roteren van een foto - Dikwijls wordt de camera niet recht gehouden tijdens de opname of ligt een oude postkaart schuin op de scanplaat. Voor de meeste objecten hoeft dit niet noodzakelijk te storen. Voor het fotograferen van objecten met lange rechte zijden zoals schilderijen, posters, tapijten,. kan dit wel hinderlijk zijn. Elk fotobewerkingsprogramma kan afbeeldingen roteren in 90 of 180. Niet alle bewerkingsprogramma s echter kunnen foto s vrij laten roteren. Deze functie biedt de mogelijkheid om de foto s zeer lichtjes te kantelen. Na het roteren, moet de foto meestal opnieuw bijgesneden worden. FastStone Image Viewer Een foto kan je draaien door in het menu bovenaan bewerken te selecteren. Vervolgens kies je onder rotatie voor vrij roteren. Je kan zowel roteren met de schuifbalk, of via een opgegeven aantal graden. 11

12 4. Verdere lectuur De bovenstaande teksten komen volledig uit de volgende gebruiksvriendelijke publicaties: JEROEN POPPE, Handboek digitaliseren van documenten. Technische aspecten en kwaliteitseisen. Brussel, FARO, 2011 (gratis te downloaden op de website van FARO: ) STEPHANIE AERTSEN, Brussel, Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel, 2012 (gratis te downloaden op de website van het AMVB: ) STEPHANIE AERTSEN, Brussel, Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel, 2012 (gratis te downloaden op de website van het AMVB: ) 12

Welk programma gebruiken we? Om onze foto s te verkleinen gebruiken we het programma IrfanView. Het icoontje van IrfanView ziet er als volgt uit:

Welk programma gebruiken we? Om onze foto s te verkleinen gebruiken we het programma IrfanView. Het icoontje van IrfanView ziet er als volgt uit: Inleiding Om het laden op de website vlot te laten verlopen zijn er enkele afspraken gemaakt m.b.t. tot het formaat van een foto. Het formaat van een foto gaan we MAXIMUM instellen op 640 * 480 pixels.

Nadere informatie

Fast Stone. FastStone Image Viewer

Fast Stone. FastStone Image Viewer Fast Stone FastStone Image Viewer FastStone Image Viewer is een zeer gebruikersvriendelijk en overzichtelijk programma om foto's te bekijken, beheren en snel te bewerken. Een van de beste programma's in

Nadere informatie

Verkleinen- en uploaden van beelden

Verkleinen- en uploaden van beelden Verkleinen- en uploaden van beelden Deze handleiding is opgebouwd rond eenvoudig te gebruiken programma s die verkrijgbaar zijn in het Nederlands en te installeren zijn onder Windows XP, Vista en Windows

Nadere informatie

2. Wanneer moet ik een afbeelding verkleinen?

2. Wanneer moet ik een afbeelding verkleinen? Appendix B. Beeldmateriaal en Blackboard 1. Inleiding...1 2. Wanneer moet ik een afbeelding verkleinen?...1 3. Het formaat van een afbeelding wijzigen...2 4. Een afbeelding comprimeren...4 5. Een uitsnede

Nadere informatie

I. Vorming 4-5 (3&10/05/2012)

I. Vorming 4-5 (3&10/05/2012) I. Vorming 4-5 (3&10/05/2012) 1. Windows Live Photo Gallery Om de foto s op onze computer te beheren, hebben we voor de vorming gekozen om met Windows Live Photo Gallery te werken. Photo Gallery biedt

Nadere informatie

Handleiding website Pax Christi

Handleiding website Pax Christi Handleiding website Pax Christi deel II Inhoudstafel 1. Invoegen van afbeeldingen... 1 1.1 Wat is een digitale afbeelding?...1 1.2 Het invoegen van een digitale afbeelding in een bericht... 2 2. Posten

Nadere informatie

DE MODULE FOTOGALERIJ

DE MODULE FOTOGALERIJ DE MODULE FOTOGALERIJ Inhoudsopgave Inhoud Pagina 1. INLEIDING... 2 2. PROCEDURE... 3 2.1. De module Fotogalerij openen... 3 2.2. Een galerij creëren.....4 2.2.1 Een galerij openen....4 2.2.2 Een galerij

Nadere informatie

2 Kennismaking met het scherm

2 Kennismaking met het scherm 84 1 Inleiding Met Microsoft Office Picture Manager kan je op een eenvoudige manier jouw afbeeldingen bekijken, beheren, bewerken en delen. Paint kan je openen via Starten - Alle Programma s - Microsoft

Nadere informatie

Faststone Photo Resizer. Handleiding van Helpmij.nl

Faststone Photo Resizer. Handleiding van Helpmij.nl Faststone Photo Resizer Handleiding van Auteur: CorVerm September 2010 FastStone Photo Resizer is een programma waarmee foto s in een handomdraai in batch kunnen worden hernoemd en geconverteerd. In batch

Nadere informatie

Helemaal Digitaal. Tips voor een beter beheer van je digitaal archief

Helemaal Digitaal. Tips voor een beter beheer van je digitaal archief Helemaal Digitaal Tips voor een beter beheer van je digitaal archief Digitaal archief? - digital born archief: - alle documenten/stukken die digitaal werden aangemaakt - bv. verslagen van bestuursvergaderingen

Nadere informatie

PICASA PICASA. FOTOBEWERKING Een handleiding. 2013 Computertraining voor 50-plussers

PICASA PICASA. FOTOBEWERKING Een handleiding. 2013 Computertraining voor 50-plussers PICASA FOTOBEWERKING Een handleiding 2013 Computertraining voor 50-plussers PC50plus computertrainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl PICASA C O M P

Nadere informatie

DigiGIDS@work. Digitale opruimdag: de mappenstructuur onderhouden

DigiGIDS@work. Digitale opruimdag: de mappenstructuur onderhouden DigiGIDS@work Colofon Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel Arduinkaai 28 1000 Brussel Auteur: Stephanie Aertsen Vormgeving: Kevin Van Campenhout Afbeeldingen: Luc Vermeersch Verantwoordelijke

Nadere informatie

Google products. Het gebruik van Picasa 2 is gratis. Het programma is in veel verschillende talen verkrijgbaar, waaronder Nederlands.

Google products. Het gebruik van Picasa 2 is gratis. Het programma is in veel verschillende talen verkrijgbaar, waaronder Nederlands. 1 Picasa 2 Picasa 2 is een foto-organizer van zoekmachinefabrikant Google. Het gratis programma bevat handige functies om uw foto's te beheren, te bewerken en te delen. Het gebruik van Picasa 2 is gratis.

Nadere informatie

DIGITAAL DOCUMENTBEHEER. de opbouw van een digitale mappenstructuur

DIGITAAL DOCUMENTBEHEER. de opbouw van een digitale mappenstructuur DIGITAAL DOCUMENTBEHEER de opbouw van een digitale mappenstructuur Inhoud Wat? Wie? Wanneer? Waarom? Hoe? Wat? Archiefdocumenten Alle documenten die ongeacht hun datum, vorm, ontwikkelingsstadium of drager

Nadere informatie

Les 5 ... Digitale fotografie, foto s delen met familie en vrienden. Iedereen online, van 9 tot 99 jaar.

Les 5 ... Digitale fotografie, foto s delen met familie en vrienden. Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. 5... Digitale fotografie, foto s delen met familie en vrienden Deze iconen tonen aan voor wie het document is Leerkrachten WebExperts Senioren Leerlingen Digitale fotografie, foto s delen met familie en

Nadere informatie

Les 5 ... Digitale fotografie, foto s delen met familie en vrienden. Iedereen online, van 9 tot 99 jaar.

Les 5 ... Digitale fotografie, foto s delen met familie en vrienden. Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. 5... Digitale fotografie, foto s delen met familie en vrienden Deze iconen tonen aan voor wie het document is Leerkrachten WebExperts Senioren Leerlingen Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie voor

Nadere informatie

Toelichting Beeldbank

Toelichting Beeldbank Versie 0115.03 Toelichting Beeldbank De beeldbank is beschikbaar als de tab "Beelden" aan de rechterzijde gewijzigd is in "Beeldbank". Deze is dan volledig geïntegreerd binnen de Docufiller-applicatie

Nadere informatie

CMS Made Simple voor gevorderden

CMS Made Simple voor gevorderden CMS Made Simple voor gevorderden Workshop 2 2 e lesavond Afbeeldingbeheer Wijzigen van afbeeldingen; formaat aanpassen, uitsnijden en bewerking in CMS Made Simple zelf. Nadenken over opslag en beheer voor

Nadere informatie

Dossier fotobeheer. Inleiding. Samenvatting. 1. Bewaren van originelen. 2. Registreren en digitaliseren

Dossier fotobeheer. Inleiding. Samenvatting. 1. Bewaren van originelen. 2. Registreren en digitaliseren Dossier fotobeheer Inleiding In het kader van de ondersteuning van de collectieregistratie organiseerde MovE op 21 november 2006 een workshop fotobeheer. Drie gastsprekers uit drie verschillende musea

Nadere informatie

Handleiding IrfanView. IrfanView is een applicatie om grafische bestanden te bekijken, te bewerken en opnieuw op te slaan.

Handleiding IrfanView. IrfanView is een applicatie om grafische bestanden te bekijken, te bewerken en opnieuw op te slaan. Handleiding IrfanView IrfanView is een applicatie om grafische bestanden te bekijken, te bewerken en opnieuw op te slaan. Start IrfanView door te klikken op Start -> Programs -> IrfanView Met IrfanView

Nadere informatie

Extra A Verkleinen van afbeeldingen

Extra A Verkleinen van afbeeldingen Extra A Verkleinen van afbeeldingen Voor websites bruikbare afbeeldingen variëren meestal van 10 kb tot 80 kb. Foto s gemaakt met een digitale camera zijn vaak 40x zo groot. Het is handig om deze eerst

Nadere informatie

Handleiding muziek spelen van een tablet.

Handleiding muziek spelen van een tablet. Handleiding muziek spelen van een tablet. Wat heb je nodig: een tablet minimum 8.4 groot (8.4, 9.7, 10.1, 105, 11.6, 12.2 13.3 zijn geschikt) Wanneer je die nog moet aanschaffen kan ik wel raad geven na

Nadere informatie

Handleiding VPNL Instore Communicatie

Handleiding VPNL Instore Communicatie Handleiding VPNL Instore Communicatie Inhoudsopgave. Gebruikersomgeving. Dia s maken. Presentaties maken 9 4. Uitzending bekijken VersPlatform Nederland Handleiding VPNL Instore Communicatie . Gebruikersomgeving

Nadere informatie

Handleiding bij de onderhoudsmodule van de Hermes CMS website.

Handleiding bij de onderhoudsmodule van de Hermes CMS website. Handleiding bij de onderhoudsmodule van de Hermes CMS website. Voor wie? U wilt uw bedrijf professioneel voor stellen? U wenst uw website graag zelf te onderhouden? U wenst het budget laag te houden? Wat?

Nadere informatie

Handleiding Joomla! Frontend, content en gallery. september 2014 versie 1.0

Handleiding Joomla! Frontend, content en gallery. september 2014 versie 1.0 Handleiding Joomla! Frontend, content en gallery. september 2014 versie 1.0 1 Inhoudsopgave Toevoegen nieuw artikel, of wijzigen...3 Extra web-functionaliteit...4 toevoegen van een foto/plaatje...4 toevoegen

Nadere informatie

Advies- en BegeleidingsCentrum voor het onderwijs in Amsterdam. Beeld en geluid. Onderdelen uit de workshop Werken met multimedia

Advies- en BegeleidingsCentrum voor het onderwijs in Amsterdam. Beeld en geluid. Onderdelen uit de workshop Werken met multimedia Advies- en BegeleidingsCentrum voor het onderwijs in Amsterdam Beeld en geluid Onderdelen uit de workshop Werken met multimedia ABC Amsterdam OCA onderwijscomputercentrum maart 2002 Deze cursus is eigendom

Nadere informatie

Handleiding Picasa. Inleiding Verwijderen, verplaatsen en hernoemen Opzoeken Importeren Selecties maken Opslaan...

Handleiding Picasa. Inleiding Verwijderen, verplaatsen en hernoemen Opzoeken Importeren Selecties maken Opslaan... Handleiding Picasa Inleiding... 2 Verwijderen, verplaatsen en hernoemen... 2 Opzoeken... 2 Importeren... 3 Selecties maken... 3 Opslaan... 3 Markeren... 3 Bewerken... 3 Diavoorstelling... 4 Collage...

Nadere informatie

Photoshop CS2. Januari 2008. Jan van der Aa. Bij opstarten zetten we eerst de benodigde instellingen goed.

Photoshop CS2. Januari 2008. Jan van der Aa. Bij opstarten zetten we eerst de benodigde instellingen goed. Januari 2008 Jan van der Aa Photoshop CS2 Bij opstarten zetten we eerst de benodigde instellingen goed. Selecteer eerst Venster en zet de vinkjes ( ) zoals aangegeven. Selecteer het handje. We openen het

Nadere informatie

Bijsnijden. In Faststone image viewer Bijsnijden in Faststone image viewer 1

Bijsnijden. In Faststone image viewer Bijsnijden in Faststone image viewer 1 Bijsnijden In Faststone image viewer 6-3-2016 Bijsnijden in Faststone image viewer 1 Open Faststone image Viewer, en kies jou afbeelding die je bijsnijden wilt 6-3-2016 Bijsnijden in Faststone image viewer

Nadere informatie

ScanSnap 1. ScanSnap: installatie en instellingen. 1.2 Instellingen van de ScanSnap manager. 1.1 Installatie van de meegeleverde software

ScanSnap 1. ScanSnap: installatie en instellingen. 1.2 Instellingen van de ScanSnap manager. 1.1 Installatie van de meegeleverde software ScanSnap 1 ScanSnap: installatie en instellingen Het inscannen van een document kan vergeleken worden met het maken van een foto van een document. Een document dat ingescand wordt zonder dat er tekstherkenning

Nadere informatie

Doelstellingen: module 3 beeldmateriaal. 3.1 Invoer Scannen Digitale camera Internet en fotocd-roms

Doelstellingen: module 3 beeldmateriaal. 3.1 Invoer Scannen Digitale camera Internet en fotocd-roms Doelstellingen: module 3 beeldmateriaal Met een scanner papier afbeeldingen en foto s omzetten in digitale bestanden. Werken met digitale camera, Internet en fotocd-roms. Afbeeldingen bewerken en invoegen

Nadere informatie

ScanSnap S510 1. ScanSnap: installatie en instellingen. 1.1 Installatie van de meegeleverde software. 1.2 Instellingen van de ScanSnap manager

ScanSnap S510 1. ScanSnap: installatie en instellingen. 1.1 Installatie van de meegeleverde software. 1.2 Instellingen van de ScanSnap manager ScanSnap S510 1 ScanSnap: installatie en instellingen Het inscannen van een document kan vergeleken worden met het maken van een foto van een document. Een document dat ingescand wordt zonder dat er tekstherkenning

Nadere informatie

Werken met afbeeldingen in webpagina's

Werken met afbeeldingen in webpagina's Werken met afbeeldingen in webpagina's In webpagina's komen heel vaak afbeeldingen voor. Toch gaan webpagina's helemaal anders om met afbeeldingen dan bijvoorbeeld een PowerPoint-presentatie of een Word-document.

Nadere informatie

FastStone, de fotoviewer en bewerker voor iedereen

FastStone, de fotoviewer en bewerker voor iedereen FastStone, de fotoviewer en bewerker voor iedereen Handleiding van Auteur: CorVerm Februari 2008 handleiding: FastStone, de fotoviewer en bewerker voor iedereen FastStone Image Viewer is een zeer gebruikersvriendelijk

Nadere informatie

Opdracht ICT-trainer Reeks 2 Computergebruik. 2A Start en info

Opdracht ICT-trainer Reeks 2 Computergebruik. 2A Start en info 2A Start en info De software op een computer bepaalt welke bewerkingen je kunt uitvoeren. In de opdrachten bij ICT-trainer Basiscursus wordt gebruik gemaakt van een hele reeks softwarepakketten. Zonder

Nadere informatie

Je ziet het ontwerpscherm voor je. Ontwerpen is actief en dat zie je aan de linkeronderkant van je scherm net boven de taakbalk.

Je ziet het ontwerpscherm voor je. Ontwerpen is actief en dat zie je aan de linkeronderkant van je scherm net boven de taakbalk. Inhoudsopgave frontpage 2003... 2 een thema gebruiken... 4 afbeeldingen op de pagina zetten... 5 knoppen maken... 8 knoppen maken in linkerframe... 10 een tabel maken... 12 opdrachten... 14 een fotopagina

Nadere informatie

Website De Contrabas Gebruiksaanwijzing voor het beheren van de groepspagina s

Website De Contrabas Gebruiksaanwijzing voor het beheren van de groepspagina s Website De Contrabas Gebruiksaanwijzing voor het beheren van de groepspagina s De groepspagina s zijn bedoeld om iets te vertellen en te laten zien van wat er in de groep gebeurd. Foto s zijn daar heel

Nadere informatie

Handleiding PNS Afbeeldingen

Handleiding PNS Afbeeldingen Handleiding PNS Afbeeldingen Installatie De installatie van de PNS Afbeeldingen module geschiedt vrijwel geheel automatisch. Allereerst moet de server-installatie gebeuren. Geef hierbij de juiste plaats

Nadere informatie

Op naar een (nieuwe) centrale mappenstructuur! [naam lesgever] [plaats, datum]

Op naar een (nieuwe) centrale mappenstructuur! [naam lesgever] [plaats, datum] Op naar een (nieuwe) centrale mappenstructuur! [naam lesgever] [plaats, datum] Overzicht Centrale mappenstructuur Waarom? Opstellen Uitrollen Richtlijnen, tips & tricks Tools Ordening troef! Hartenjagen

Nadere informatie

Beheer fotobestanden op computer

Beheer fotobestanden op computer Beheer fotobestanden op computer De Korrel 3 Februari 2005 Guy De Ceulaer TIF of JPEG? TIFF Tagged Information File Format JPEG Joint Photographic Expert Group Universeel (Windows, Mac, drukkerswereld)

Nadere informatie

GEBRUIK VAN QNAP-BTB

GEBRUIK VAN QNAP-BTB GEBRUIK VAN QNAP-BTB Inloggen Klik op de link die u ontvangen hebt via mail startend met https:// Vul op deze pagina uw logingegevens in die u via mail ontvangen hebt. Klik nu op File Station 1 Nu krijg

Nadere informatie

Collages maken in Picasa

Collages maken in Picasa Collages maken in Picasa De veranderingen in Picasa 3.6 en 3.8 spelen voor dit onderwerp geen rol - hoogstens zijn er kleine verschillen in de schermafbeeldingen. Zie Intro Picasa 3.6NL en Intro Picasa

Nadere informatie

Handleiding digitaal dossier

Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier... 1 Omschrijving... 2 Login met persoonlijke account... 3 Geen persoonlijke account... 3 Automatisch omwisselen naar persoonlijke account... 4

Nadere informatie

Deel 7: PowerPoint. Presentaties gemakkelijker maken

Deel 7: PowerPoint. Presentaties gemakkelijker maken Deel 7: PowerPoint Presentaties gemakkelijker maken De mogelijkheden van PowerPoint als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen

Nadere informatie

E.M. van Nieuwaal. Frontpage 2003. Jouw vak op het leerlingenweb. Copyright 2008. http://cursus.anguillanova.nl

E.M. van Nieuwaal. Frontpage 2003. Jouw vak op het leerlingenweb. Copyright 2008. http://cursus.anguillanova.nl Frontpage 2003 Jouw vak op het leerlingenweb E.M. van Nieuwaal Copyright 2008 http://cursus.anguillanova.nl Inleiding... 3 1. Ontwerp een sitemap... 4 2. Index.htm... 4 3. Nieuwe pagina s maken... 7 4.

Nadere informatie

DocFlow. handleiding. DocFlow voor Act! Handleiding. Versie 2.0 10-02-2015. Onderdeel van Tendenz ICT Product van Afdeling (Web)Development

DocFlow. handleiding. DocFlow voor Act! Handleiding. Versie 2.0 10-02-2015. Onderdeel van Tendenz ICT Product van Afdeling (Web)Development DocFlow voor Act! Handleiding Versie 2.0 10-02-2015 Inleiding Met DocFlow kunt u aan een contact, bedrijf, groep of verkoopkans een Windowsmap koppelen, die bijvoorbeeld op het netwerk staat. U krijgt

Nadere informatie

http://www.msebel.nl

http://www.msebel.nl LES 8: Photo Story 3 Vandaag ga je beginnen met het maken van de voorlichtingsdiashow. Hiervoor ga je het programma Photo Story 3 gebruiken. Het programma staat al geïnstalleerd op de schoolcomputers.

Nadere informatie

PIXresizer. Deel 1 Installatie

PIXresizer. Deel 1 Installatie PIXresizer Deel 1 Installatie Als je via onderstaande link geen onmiddellijke download kan doen gaan we het programma eerst opslaan in een nieuw aangemaakte map op een drive naar keuze. Ik heb hiervoor

Nadere informatie

Deel 1: PowerPoint Basis

Deel 1: PowerPoint Basis Deel 1: PowerPoint Basis De mogelijkheden van PowerPoint als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen 1 Deel 1 PowerPoint Basis

Nadere informatie

Voor je begint. Foto s bewaren. Originelen bewaren. Opslaan na bewerking in Picasa kan op verschillende manieren

Voor je begint. Foto s bewaren. Originelen bewaren. Opslaan na bewerking in Picasa kan op verschillende manieren Fotobewerking Voor je begint Foto s bewaren Want je wil je herinneringen niet kwijt Externe harde schijf Originelen bewaren Want je leert altijd bij en dan kan je steeds opnieuw proberen Opslaan na bewerking

Nadere informatie

Trippeltrap Content Management System

Trippeltrap Content Management System Handleiding Trippeltrap Content Management System versie 2.4 Aanmelden Voordat u de tekst op uw webpagina kunt aanpassen, moet u zich eerst aanmelden. Bovenaan de pagina vindt u een link naar het intranet.

Nadere informatie

DigiGIDS@work Versiebeheer

DigiGIDS@work Versiebeheer DigiGIDS@work Versiebeheer Colofon Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel Arduinkaai 28 1000 Brussel Auteur: Stephanie Aertsen Vormgeving: Kevin Van Campenhout Afbeeldingen: Luc Vermeersch

Nadere informatie

Handleiding PIXLR.COM/editor Datum: 11 april 2013

Handleiding PIXLR.COM/editor Datum: 11 april 2013 Sensoa v.z.w. / www.sensoa.be / info@sensoa.be President Building / Vijfde verdieping / F. Rooseveltplaats 12 / 2060 Antwerpen T 03 238 68 68 Handleiding PIXLR.COM/editor Datum: 11 april 2013 1 Wanneer

Nadere informatie

HANDLEIDING. WordPress LAATSTE VERSIE: 29-12-2011 RODER!CKVS WEBDESIGN & WEBHOSTING

HANDLEIDING. WordPress LAATSTE VERSIE: 29-12-2011 RODER!CKVS WEBDESIGN & WEBHOSTING HANDLEIDING WordPress LAATSTE VERSIE: 29-12-2011 RODER!CKVS WEBDESIGN & WEBHOSTING Inhoudsopgave Inloggen... 3 Een nieuw bericht plaatsen... 5 Aan een nieuw bericht beginnen... 5 Je bericht bewaren, een

Nadere informatie

Handleiding website. Inloggen Start uw internet browser en ga naar http://www.rbaoreven.nl/.

Handleiding website. Inloggen Start uw internet browser en ga naar http://www.rbaoreven.nl/. Handleiding website In deze handleiding staat alles wat u nodig heeft om een bericht op de website van de Reddingsbrigade Aoreven Heythuysen te plaatsen. Alles wordt in woord en beeld uitgelegd. Inloggen

Nadere informatie

www.sencomp.nl 194 Aldi Windows Laatst gewijzigd 15 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek is Aldi. Deze cursus bestaat uit 5 delen.

www.sencomp.nl 194 Aldi Windows Laatst gewijzigd 15 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek is Aldi. Deze cursus bestaat uit 5 delen. www.sencomp.nl 194 Aldi Windows Laatst gewijzigd 15 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek is Aldi. Deze cursus bestaat uit 5 delen. Deel 1 Aldi printsoftware downloaden en installeren Deel

Nadere informatie

MUNTZ MARKETING COMMUNICATION GROUP. Handleiding Slagersplein

MUNTZ MARKETING COMMUNICATION GROUP. Handleiding Slagersplein MUNTZ MARKETING COMMUNICATION GROUP Handleiding Slagersplein Inhoudsopgave Pagina - Uitleg beginscherm 3 - Aanmaken Profiel 5 - Maak Printmateriaal: Stap 1, kies doel 8 - Maak printmateriaal: Stap 2, kies

Nadere informatie

Swhite bvba Frankrijklei 104 bus 3.1 2000 Antwerpen. support@flux.be flux.be. Flux webdesign. Versie 1.0.2

Swhite bvba Frankrijklei 104 bus 3.1 2000 Antwerpen. support@flux.be flux.be. Flux webdesign. Versie 1.0.2 Swhite bvba Frankrijklei 104 bus 3.1 2000 Antwerpen support@flux.be flux.be Flux webdesign Versie 1.0.2 Inhoudstafel 1. Inleiding... 3 2. Starten... 3 3. Menu... 4 4. Pagina s... 5 4.1. Bewerk de pagina...5

Nadere informatie

WORKSHOP: HOE BEWAAR JE FOTO EN VIDEO VOOR HET NAGESLACHT? Joris Janssens en Henk Vanstappen

WORKSHOP: HOE BEWAAR JE FOTO EN VIDEO VOOR HET NAGESLACHT? Joris Janssens en Henk Vanstappen WORKSHOP: HOE BEWAAR JE FOTO EN VIDEO VOOR HET NAGESLACHT? Joris Janssens en Henk Vanstappen PROGRAMMA PACKED vzw Bestandsnamen Bestandsformaten Demo image editor Demo video editor Vragen PACKED 2005:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Foto s importeren, archiveren en beheren Hoofdstuk 2: Werken met Camera Raw

INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Foto s importeren, archiveren en beheren Hoofdstuk 2: Werken met Camera Raw INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Foto s importeren, archiveren en beheren 2 Foto s van camera of kaartlezer importeren 3 Foto s uit bestanden en mappen ophalen 6 Werkruimten van Organizer 7 Foto s sorteren en

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR HET MAKEN VAN EEN DIGITAAL PRENTENBOEK 1. POWERPOINT STARTEN

HANDLEIDING VOOR HET MAKEN VAN EEN DIGITAAL PRENTENBOEK 1. POWERPOINT STARTEN HANDLEIDING VOOR HET MAKEN VAN EEN DIGITAAL PRENTENBOEK 1. POWERPOINT STARTEN 1. Open het programma Microsoft Office PowerPoint door op start te klikken. Klik op alle programma s, vervolgens klik je op

Nadere informatie

Handleiding AHK Drive

Handleiding AHK Drive Handleiding AHK Drive Met de introductie van AHK Drive krijgt u op verschillende manieren toegang tot bestanden op de door de AHK gefaciliteerde G- en H-schijf, via een webbrowser of vanaf een mobiel apparaat.

Nadere informatie

Posters maken in PowerPoint

Posters maken in PowerPoint Posters maken in PowerPoint Een mini handleiding Nieuwe Media Dienst 2005 http://www.ua.ac.be/icnmd 1. Algemeen Het printen van grote posters is een kostbare zaak en duurt lang. Om mislukkingen te vermijden

Nadere informatie

PICASA 3.9: Foto s beheren, bewerken en delen

PICASA 3.9: Foto s beheren, bewerken en delen PICASA 3.9: Foto s beheren, bewerken en delen Hieronder de korte omschrijving of syllabus van de workshop Picasa 3.9. Afhankelijk van de tijdsduur kunnen bepaalde oefening wel of niet aanbod komen. SESSIE

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows Gold. Pl@nner. Handicom, 2010, Nederland

Handicom. Symbol for Windows Gold. Pl@nner. Handicom, 2010, Nederland Handicom Symbol for Windows Gold Pl@nner Handicom, 2010, Nederland Inhoud 1 Weergaven... 4 1.1 Wisselen tussen RealTime en Plan-modus... 4 1.2 Dag-, Week- en eenvoudige weergave... 4 2 RealTime modus (de

Nadere informatie

Stappenplan Scannen. Hoe te scannen: Start het programma ABBYY Finereader op

Stappenplan Scannen. Hoe te scannen: Start het programma ABBYY Finereader op Stappenplan scannen Hoe te scannen: Start het programma ABBYY Finereader op Het programma ABBYY Finereader is een programma waarmee makkelijk gescand kan worden. Het zorgt voor de OCR omzetting. Dit wil

Nadere informatie

Extra informatie Picasa

Extra informatie Picasa Extra informatie Picasa Stel de weergave in op: boomstructuur: We zien nu dezelfde structuur als in de map Mijn Afbeeldingen. De hoofdmappen staan er. Zijn er geen submappen, dan wordt de inhoud weergegeven.

Nadere informatie

MOBIZZY EN FOTOBEWERKING

MOBIZZY EN FOTOBEWERKING MOBIZZY EN FOTOBEWERKING INDEX BEELDEN BEWERKEN VOOR OP HET INTERNET... 2 GRATIS WEBSITES OM FOTO S AAN TE PASSEN... 3 FOTOFLEXER... 3 PHOTOSHOP EXPRESS EDITOR... 3 PICNIK... 3 PIXER.US... 3 GRATIS FOTOPROGRAMMA

Nadere informatie

Toledo Elektronische leeromgeving Associatie K.U.Leuven. Elektronisch inleveren van de masterproef via Toledo Handleiding voor studenten

Toledo Elektronische leeromgeving Associatie K.U.Leuven. Elektronisch inleveren van de masterproef via Toledo Handleiding voor studenten Toledo Elektronische leeromgeving Associatie K.U.Leuven Elektronisch inleveren van de masterproef via Toledo Handleiding voor studenten Creëren van een pdf-versie van de masterpaper en eventuele bijlagen

Nadere informatie

Inleiding tot de Digitale Fotografie

Inleiding tot de Digitale Fotografie Inleiding tot de Digitale Fotografie Faststone Image Viewer Dit is een gratis (Freeware) van het internet te downloaden programma, dat vooral heel interessant is als viewer browser. Daarnaast kan het ook

Nadere informatie

Handleiding website. Inloggen Start uw internet browser en ga naar http://www.rbaoreven.nl/. Laatst bijgewerkt: 17 mei 2008

Handleiding website. Inloggen Start uw internet browser en ga naar http://www.rbaoreven.nl/. Laatst bijgewerkt: 17 mei 2008 Handleiding website Laatst bijgewerkt: 17 mei 2008 In deze handleiding staat alles wat u nodig heeft om een bericht op de website van de Reddingsbrigade Aoreven Heythuysen te plaatsen. Alles wordt in woord

Nadere informatie

Gebruikerscursus Gids

Gebruikerscursus Gids Gebruikerscursus Gids Wat vindt u in deze gids? Deze gids is een naslagwerk voor wanneer u uw WordPress Gebruikerscursus van Globeview heeft gehad. Het is een overzicht waarbij nog eens in het kort alles

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

SECRETZIP HANDLEIDING

SECRETZIP HANDLEIDING SECRETZIP COMPRESSIE & ENCRYPTIE programma (enkel voor Windows). Het programma bevindt zich op de USB Flash-drive. Raadpleeg a.u.b. de handleiding op de USB Flash-drive of bezoek integralmemory.com om

Nadere informatie

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Inleiding U kunt via internet de gegevens van de leden van uw afdeling bijhouden. Hieronder staan de mogelijkheden beschreven. Inloggen Om te kunnen werken

Nadere informatie

Achtergrond en lettertype Opmaak Achtergrond Opmaak Achtergrond Afbeelding in achtergrond

Achtergrond en lettertype Opmaak Achtergrond Opmaak Achtergrond Afbeelding in achtergrond Frontpage Express is het meest eenvoudige programma voor het maken van je homepage. Is het programma niet geïnstalleerd op je PC, dan is het te downloaden en daarna te installeren. We zullen nu een aantal

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. De grootte (resolutie) van de foto. Richtlijnen voor aangeleverde foto s

1. Inleiding. 2. De grootte (resolutie) van de foto. Richtlijnen voor aangeleverde foto s 1. Inleiding PlantFocus heeft een eigen databank van meer dan 60.000 foto s. Deze foto s worden gratis ter beschikking gesteld op de website voor druk op etiketten. Indien u dat wenst kan u ook eigen foto

Nadere informatie

Foto - editors. Adobe Photoshop ~ 700 EUR Adobe Photoshop Elements ~ 100 EUR Paintshop pro ~ 100 EUR Gimp, Paint.net, = gratis

Foto - editors. Adobe Photoshop ~ 700 EUR Adobe Photoshop Elements ~ 100 EUR Paintshop pro ~ 100 EUR Gimp, Paint.net, = gratis Dig. beeldbewerking Foto - editors Adobe Photoshop ~ 700 EUR Adobe Photoshop Elements ~ 100 EUR Paintshop pro ~ 100 EUR Gimp, Paint.net, = gratis Photoshop elements 4.0 Organizer Editor Welkomstscherm

Nadere informatie

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS Handleiding CMS 1 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 2. Het CMS... 3 3. Websitecontent... 4 3.1 Een nieuwe pagina toevoegen... 4 3.2 Een pagina wijzigen... 4 3.3 Een pagina verwijderen... 5 4. De WYSIWYG editor...

Nadere informatie

Gebruik van het Brother SmartUI Control Center op basis van Windows voor PaperPort 8.0 en Windows XP

Gebruik van het Brother SmartUI Control Center op basis van Windows voor PaperPort 8.0 en Windows XP Gebruik van het Brother SmartUI Control Center op basis van Windows voor PaperPort 8.0 en Windows XP Brother SmartUI Control Center Het Control Center van Brother is een hulpprogramma waarmee u gemakkelijk

Nadere informatie

De onderwerpen die voor deze avond zijn aangedragen! Maskers maken. Workflow Lightroom en Photoshop. Verschil tussen werken in RGB en srgb

De onderwerpen die voor deze avond zijn aangedragen! Maskers maken. Workflow Lightroom en Photoshop. Verschil tussen werken in RGB en srgb De onderwerpen die voor deze avond zijn aangedragen! Maskers maken Workflow Lightroom en Photoshop Verschil tussen werken in RGB en srgb Werken in 16 of 8 bits Verschil tussen RAW opslaan als PSD of TIF

Nadere informatie

Digitaliseren in de heemkundige kring

Digitaliseren in de heemkundige kring Digitaliseren in de heemkundige kring Lesgever: Francis Vlieghe Organisator: Heemkunde Vlaanderen Digitaliseren in heemkundige kring Bedoeling van deze les Algemeen inzicht verwerven in de termen digitaliseren

Nadere informatie

Windows 8, Windows 8.1, deel II

Windows 8, Windows 8.1, deel II Windows 8, Windows 8.1, deel II Opstarten op bureaublad Daar we toch de gewoonte hebben om via het bureaublad te werken, is het misschien handig om de PC te laten opstarten op het bureaublad in plaats

Nadere informatie

Winkelparade.nl. De krant voor winkelen in Nederland. Handleiding Winkelparade Parade Basis

Winkelparade.nl. De krant voor winkelen in Nederland. Handleiding Winkelparade Parade Basis Winkelparade.nl De krant voor winkelen in Nederland Handleiding Winkelparade Parade Basis Inhoudsopgave Inloggen...3 Het hoofdmenu...4 Mijn zoekwoorden invoeren of wijzigen... 5 Een nieuw nieuwsbericht

Nadere informatie

Adobe Photoshop Express

Adobe Photoshop Express Adobe Photoshop Express 1 Inleiding Deze cursus gaat over het bewerken van foto s in Adobe Photoshop Express. Photoshop Express is een gratis en online programma waarmee foto s bewerkt kunnen worden. Met

Nadere informatie

1. Uw foto s in Windows Live Photo Gallery

1. Uw foto s in Windows Live Photo Gallery 19 1. Uw foto s in Windows Live Photo Gallery Digitale fotografie heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. De gewone camera met filmrolletje is grotendeels verdrongen door de digitale camera.

Nadere informatie

ACDSee Foto s bekijken, beheren en bewerken

ACDSee Foto s bekijken, beheren en bewerken ACDSee 1 Computerclub Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw www.vji.be Fotogroep VJI - Digitale fotografie ACDSee Foto s bekijken, beheren en bewerken Stefan Cruysberghs www.scip.be Augustus 2003 ACDSee

Nadere informatie

1. Gebruik van de online tekstverwerker op de schoolwebsite.

1. Gebruik van de online tekstverwerker op de schoolwebsite. 1. Gebruik van de online tekstverwerker op de schoolwebsite. Stap 1: aanmelden op de schoolwebsite Gebruik je gebruikersnaam zoals in SchoolOnline. Stap 2: ga naar jouw leerjaar in het menu bovenaan. Klik

Nadere informatie

HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM

HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE Het Doit beheer systeem is een modulair opgebouwd systeem waarin modules makkelijk kunnen worden toegevoegd of aangepast, niet iedere gebruiker zal dezelfde

Nadere informatie

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?...

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid Inhoud 1 Hoe zoek ik een gebruiker?...2 2 Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... 5 3 Hoe maak ik een werkrelatie aan?... 8 4 Hoe geef ik

Nadere informatie

Rapporten. Labels en Rapporten in Atlantis 1. Atlantis heeft twee manieren om output te genereren: 1. labels 2. rapporten (reports)

Rapporten. Labels en Rapporten in Atlantis 1. Atlantis heeft twee manieren om output te genereren: 1. labels 2. rapporten (reports) Labels en Rapporten in Atlantis 1 Atlantis heeft twee manieren om output te genereren: 1. labels 2. rapporten (reports) Rapporten Een rapport is eigenlijk altijd een tekst bestand, die vorm wordt gegeven

Nadere informatie

TIPS EN TRUCS KNOPPEN MAKEN GEBRUIKERS HANDLEIDING

TIPS EN TRUCS KNOPPEN MAKEN GEBRUIKERS HANDLEIDING TIPS EN TRUCS KNOPPEN MAKEN GEBRUIKERS HANDLEIDING 2008-2010 2Com2 internet & communicatie 2Com2 heeft deze informatie met zorg samengesteld om u als gebruiker zo goed mogelijk te ondersteunen. 2Com2 accepteert

Nadere informatie

Afbeeldingen geschikt maken voor je webshop

Afbeeldingen geschikt maken voor je webshop Afbeeldingen voor je webshop Wat leer je in dit hoofdstuk: 1. Hoe je een transparante achtergrond maakt in Photoshop 2. Hoe je foto s schaalt (kleiner maakt in pixels) 3. Hoe je meerdere foto s tegelijk

Nadere informatie

WEBSHOTS. A. Installatie van Webshots Desktop (Photo Manager)

WEBSHOTS. A. Installatie van Webshots Desktop (Photo Manager) WEBSHOTS Klik op de link hieronder om het programma te downloaden. http://www.webshots.com/samplers/ A. Installatie van Webshots Desktop (Photo Manager) 1. Klik op Download for PC 2. Klik op Uitvoeren

Nadere informatie

Opdracht 1 : Een eerste werkblad

Opdracht 1 : Een eerste werkblad De map Mijn documenten Elke Windows-computer is uitgerust met een map Mijn documenten. Deze map is er speciaal om al ons materiaal (tekstbestanden, afbeeldingen, muziekbestanden) in te bewaren zodat we

Nadere informatie

Werken met PIXresizer:installeren

Werken met PIXresizer:installeren Werken met PIXresizer:installeren Je kan PIXresizer downloaden van de website van de Zandloper. Onder rubriek ICT helemaal rechts op volgend adres: Dubbelklik op icoon Het gecomprimeerde bestand zal openen

Nadere informatie

Symbol for Windows BlissEditor

Symbol for Windows BlissEditor Handicom Symbol for Windows BlissEditor ( Versie 4 ) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Schermopbouw van de Bliss Editor...3 2.1 Werkbalk... 3 2.2 Matrix... 4 2.3 Palet met basisvormen,

Nadere informatie

Afdrukken in Calc Module 7

Afdrukken in Calc Module 7 7. Afdrukken in Calc In deze module leert u een aantal opties die u kunt toepassen bij het afdrukken van Calc-bestanden. Achtereenvolgens worden behandeld: Afdrukken van werkbladen Marges Gedeeltelijk

Nadere informatie

EEN KRUISWOORDRAADSEL MAKEN MET HOT POTATOES IN 10 STAPPEN

EEN KRUISWOORDRAADSEL MAKEN MET HOT POTATOES IN 10 STAPPEN CURSUS HOT POTATOES_KRUISWOORDRAADSEL 1 EEN KRUISWOORDRAADSEL MAKEN MET HOT POTATOES IN 10 STAPPEN STAP 1 open Hot Potatoes Je krijgt dan het volgende scherm: Kies hier voor JCROSS CURSUS HOT POTATOES_KRUISWOORDRAADSEL

Nadere informatie

Maak een fotoverhaal

Maak een fotoverhaal Maak een fotoverhaal Uw foto s aaneensmeden tot een leuk filmpje. U doet het met Photo Story 3, een gratis programma van Microsoft. Hiermee maakt u in een handomdraai een prachtige multimediapresentatie

Nadere informatie