Taal actief spelling en de nieuwe Cito-toets spelling. Taal actief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Taal actief spelling en de nieuwe Cito-toets spelling. Taal actief"

Transcriptie

1 Taal actief spelling en de nieuwe Cito-toets spelling Taal actief Introductie In dit artikel wordt een vergelijking gemaakt tussen de spellingcategorieën zoals die voorkomen in Taal actief 3 en de categorieën van de nieuwe versie van de Citotoets Spelling. Het betreft hierbij het aantal categorieën, de omschrijving van de categorieën en het moment waarop een categorie in de methode wordt aangeboden of het moment waarop een categorie getoetst wordt. Onderstaand treft u in de eerste kolom van het schema het nummer van de categorie aan zoals die voorkomt in Taal actief 3, in de tweede kolom de omschrijving, in de derde kolom het grondwoord, in kolom 4 de groep of groepen waarin de categorie wordt aangeboden, in kolom 5 het thema of de thema s waarin de categorie wordt aangeboden. In de kolommen 6 tot en met 8 treft u het nummer van de categorie, de omschrijving van de categorie en het afnamemoment aan zoals die voorkomen in de Cito-toets spelling In de laatste kolom treft u opmerkingen aan in verband met de vergelijking van de categorieën tussen Taal actief 3 en Spelling Cito Opmerking vooraf Taal actief 3 start in groep 4, maar in het computerprogramma voor spelling kunnen woorden en categorieën geoefend worden die tot het programma van groep 3 behoren. Nummer Omschrijving categorie Afname Aanbieden bij Taal actief 3 categorie -moment 29 Bezittelijke s bij namen M7 - E7 - M8 Groep 7: parkeerweek 4 of 5 46 Verkleinwoorden op aatje, M7 - E7 Groep 7: parkeerweek 2 -ootje en uutje 43 Onbeklemtoonde M8 Groep 8: parkeerweek 1 meervoudsuitgangen 35 Woorden met een M7 - E7 Groep 7: parkeerweek 2 koppelteken Er zijn slechts 4 categorieën die wel voorkomen in de Cito toets, maar niet in Taal actief 3. Voor al deze categorieën vindt u op de website van Taal actief een lessuggestie.

2 2 1 Eenlettergrepige woorden met korte mkm-woorden M3 - E3 of lange klinker in gesloten lettergreep 1a a kam 3 1b aa raam 3 1c e weg 3 1d ee teen 3 1e o rok 3 1f oo rook 3 1g u kus 3 1h i lip 3 In Taal actief 3 worden de mkm woorden uitgesplitst in meer subcategorieën om tegemoet te komen aan de diverse spellingmoeilijkheden. 2 Eenlettergrepige woorden die beginnen mkm-woorden M3 - E3 met een medeklinker die auditief of visueel op een ander lijkt 2a b bal 3 2b d doos 3 2c p paal 3 2d m mat 3 2e n noot 3 In Taal actief 3 worden de mkm woorden uitgesplitst in meer subcategorieën om tegemoet te komen aan de diverse spellingmoeilijkheden. 3 Eenlettergrepige woorden met ie, oe, mkm-woorden M3 - E3 eu of ui 3a ie wiel 3 3b oe koe 3 3c eu reus 3 3d ui huis 3 In Taal actief 3 worden de mkm woorden uitgesplitst in meer subcategorieën om tegemoet te komen aan de diverse spellingmoeilijkheden.

3 3 4 Eenlettergrepige woorden met 2 of 3 2 mmkm-woorden en M3 - E3 - medeklinkers aan het begin of mkmm-woorden M4 aan het eind 4a twee medeklinkers aan het begin klas b twee medeklinkers aan het eind tent 3 4 4c woorden met st aan het eind kist d woorden met ts aan het eind muts e twee medeklinkers aan het begin krant 3 3 E3 M4 en aan het eind 4 mmkmm-woorden 4 1 4f drie medeklinkers aan het begin straat 5 woorden met meer dan twee E3 M4 4g drie medeklinkers aan het eind worst 4 3 medeklinkers na elkaar 5 Eenlettergrepige woorden met twee mede- 4 woorden met een tussenklank E3 M4 klinkers aan het eind met tussenklank die niet geschreven wordt Taal actief 3 en Citotoets zijn identiek 5a lf golf 3 5b lk melk 3 5c lm helm 3 5d lp tulp 3 5e rf korf 3

4 4 5f rg berg 3 5g rk jurk 3 5h rm arm 3 5i rn doorn 5j rp dorp 3 6 Woorden die beginnen met f of v 8 Woorden met f-,v-, s- of z-. M4 E4 6a f fluit 3 M b v vis 3 In Taal actief 3 meer uitgesplitst in subcategorieën. 7 Woorden die beginnen met s of z 8 Woorden met f-,v-, s- of z- M4 E4 7a s som b z zon Woorden met sch of schr 6 Woorden met sch of schr E3 - M4-8a sch school 3 E4 - M5-4 E5 5 8b schr schrift 4 3 In Taal actief 3 meer uitgesplitst in subcategorieën. Aanbod en toetsing komen overeen.

5 5 9 Woorden met ng of nk 7 Woorden met ng of nk E3 - M4-9a ng tong 3 E4 - M5-4 4 E5 - M6 5 2 en en b nk bank Woorden met aar, eer, oor, uur, eur 1 4 Woorden met klankcombina- M4 E4 10a aar jaar 3 tie eer, -oor of -eur M b eer heer c oor oor d uur uur e eur deur In Taal actief 3 wordt deze categorie ook in groep 7 en 8 aangeboden. In Taal actief 3 komt deze categorie niet in groep 6 In Taal actief 3 staat deze categorie ook voor groep 3 gepland.

6 6 11 Woorden met aai, ooi of oei 2 Woorden met aai, -ooi M4 - M5 11a aai kraai 3 of oei b ooi kooi c oei boei Woorden met eeuw, ieuw of uw 1 9 Woorden met -eeuw, -ieuw E4 - M5 12a eeuw sneeuw 4 4 of -uw - E5 12b ieuw nieuw c uw ruw 4 4 In Taal actief 3 komt deze categorie ook in groep 3 In Taal actief 3 komt deze categorie door het beperkt aantal woorden alleen in groep 4 13a Woorden met ch pech Woorden met ch of cht E4 - M5-5 3 E5 - M6 13b Woorden met cht lucht 4 5 E7 5 3 en In Taal actief 3 begint deze categorie in groep 3 en loopt door tot en met groep 8.

7 7 14 Woorden met ei of ij Woorden met ei of ij M4 E4 14a ei reis 3 M5 M6 4 5 E6 M7 5 4 E b ij ijs Woorden met au(w) of ou(w) 6 Woorden met au, auw, E4 - E5-15a au saus 4 5 ou, ouw M6 - E6-5 5 M b auw pauw c ou hout d ouw touw In Taal actief 3 begint deze categorie in groep 3 en loopt door tot en met groep 8. In Taal actief 3 komt deze categorie in groep 4 tot en met 6 voor, terwijl toetsing nog in M7 plaatsvindt. In Taal actief 3 is deze categorie meer uitgesplitst.

8 8 16a Woorden met i die klinkt als ie liter Woorden waarin /ie/ M6 E6 6 2 geschreven wordt als i M7 E In Taal actief 3 start deze categorie in groep 3 en loopt door tot en met groep 8. 17a Woorden met th die klinkt als t thee Woorden waarin /t/ M7 E7 geschreven wordt als th M8 Taal actief 3 en Citotoets zijn gelijk. 18 Woorden met c die klinkt als s of k 26 Woorden waarin /s/ M6 E6 - geschreven wordt als c M7 E7 18a c als s cel 6 3 M b c als k actief Woorden waarin /k/ M6 E6 7 2 en 3 geschreven wordt als c M7 E7 8 2 M8 Taal actief 3 en Cito-toets zijn gelijk. 19a Woorden met z die klinkt als s langzaam Woorden met f, v, s, z M5 20a Woorden met b die klinkt als p club Woorden met -b M7 E7 21a Woorden met sz enigszins Restwoorden M7 E7 M8 Deze categorie komt niet voor in Cito-toets Taal actief 3 en Citotoets zijn gelijk. In de categorie restwoorden van het Cito komt dit probleem voor, maar is dan weinig specifiek.

9 9 22a Woorden met y baby Woorden met y- M8 23a Woorden met x taxi Woorden met ks- E7 M8 geschreven als x 24a Woorden met é café Franse Leenwoorden E7 M8 25a Woorden met ch die klinkt als sj chauffeur Franse Leenwoorden E7 M8 26a Woorden met ou die klinkt als oe journaal Franse Leenwoorden E7 M8 27a Woorden met eau bureau Franse Leenwoorden E7 M8 28a Vreemde woorden team Engelse leenwoorden E7 M8 29a Woorden met stomme e de de Woorden met ge-, be-, ver- M4 E4 (niet in voor- en achtervoegsel) 5 3 of met el, -er, -en M Woorden met het voorvoegsel be, ge 1 0 Woorden met ge-, be-, ver- M4 E4 of ver of met el, -er, -en M5 30a be bezoek b ge getal c ver verkeer Taal actief 3 en Citotoets zijn gelijk. Cat. 23 t/m 28: In Taal actief 3 worden deze woorden in groep 8 aangeboden, terwijl de woorden al in de toets van eind 7 getoetst worden. In Taal actief 3 komt deze categorie ook in groep 6 tot en met 8 Daarnaast worden deze spellingproblemen specifieker in Taal actief 3 aangeboden. In Taal actief 3 komt deze categorie ook in groep 6 en 7 Bovendien vindt er een verdere uitsplitsing plaats.

10 10 31a Woorden met het voorvoegsel ont ontbijt 6 4 Komt niet in de Citotoets 32a Woorden met het achtervoegsel te ziekte 5 7 Komt niet in de Citotoets 33a Woorden met het achtervoegsel ig jarig 5 5 en 6 24 Woorden met lijk of ig M5 E5 6 4 M6 M In Taal actief 3 uitgesplitst en de categorie komt ook in groep 8 34a Woorden met het achtervoegsel lijk(s) vrolijk Woorden met lijk of ig M5 E5 6 4 M6 M Woorden met het achtervoegsel 42 Woorden met teit of heid E6 M7 heid of teit E7 35a heid snelheid b teit majesteit In Taal actief 3 uitgesplitst en de categorie komt ook in groep 8 In Taal actief 3 uitgesplitst en de categorie komt ook in groep 8 36a Woorden met age of oge waarbij g garage Woorden waarin /zju/ E6 M7 klinkt als sj geschreven wordt als ge. Deze categorie wordt bij Cito al in groep 6 getoetst

11 11 37a Woorden met isch(e) elektrisch Woorden met sch(e) M7 E7 38 Woorden met tie die klinkt als tsie of ksie 30 Woorden met tie E6 E7 38a tie politie 6 5 M b ctie directie In Taal actief 3 komt deze categorie ook in groep 8 Aanbod en toetsing komen overeen. 39a Woorden met ti die klinkt als sj(ie) station 8 6 Komt in de Citotoets niet 40 Woorden met iaal, iale(n), ieel, iële, 42 Woorden met iaal, -ieel, M8 ueel of uele -ueel of -eaal 40a iaal liniaal b iale(n) linialen c ieel financieel d iële financiële e ueel actueel f uele actuele 7 7 Komt in Taal actief 3 in groep 7 en 8 voor, terwijl toetsing alleen midden groep 8 plaatsvindt. Twee categorieën worden in Taal actief 3 na de toets aangeboden. 41a Woorden met air(e) militair 8 7 Komt in de Citotoets niet 42a Woorden met ee aan het eind slee 4 7 Deze categorie wordt niet getoetst in de Cito-toetsen.

12 12 43 Verkleinwoorden 43a je huisje Woorden met uitgang je of M4 tje b pje boompje Woorden met pje E5 M6 43c tje broertje Woorden met uitgang je of tje M Woorden met aatje, ootje, M7 E7 uutje 43d nkje kettinkje Verkleinwoorden met nkje M7 E7 43e etje ringetje Verkleinwoorden met etje E5 M6 43f etje (met verdubbeling van medeklinker) karretje Verkleinwoorden met etje E5 M6 In Taal actief 3 komt deze categorie in meerdere leerjaren De categorie met aatje, ootje en uutje wordt niet onderscheiden in Taal actief 3. Download een gratis les voor deze categorie op www. taalactief.nl. 44a Woorden met eind d of midden d die hond 4 7, 8 en 9 18 Woorden met d M4 E4 klinkt als t 5 6 en 7 M5 E5 6 5 M b Woorden met eind d of midden d die niemand 5 7 klinkt als t (verlengen niet mogelijk) Meerlettergrepige woorden met gesloten lettergreep 45a Woorden met gesloten lettergreep dokter b Meervouden met gesloten lettergreep fietsen In Taal actief 3 wordt deze categorie ook in de hogere leerjaren aangeboden. Wordt niet getoetst in de Cito-toets.

13 13 46 Woorden met open lettergreep 46a open lettergreep aan het eind sla Woorden met a, -o of u E4 M b Open lettergreep in het midden jager 4 9 en Woorden met open E4 M5 5 8 en 9 lettergreep E5 M6 6 6 en 7 E6 7 7 en en 9 46c Meervouden met open lettergreep apen d Open lettergreep waarbij sprake is van adres 5 8 een korte klank 6 6 In Taal actief 3 wordt deze categorie ook in de hogere leerjaren aangeboden. In Cito-toets komt deze categorie niet In Cito-toets komt deze categorie niet 47 Verdubbelingsregel 21 Woorden met gesloten E4 47a Woorden met verdubbeling van bakker 4 9 eerste lettergreep medeklinker Woorden met open en/of M7 E7-6 7 en 8 gesloten lettergreep M b Meervouden met verdubbeling van ballen 4 10 medeklinker c Verbuiging met verdubbeling dikke 5 9 medeklinker In Taal actief 3 worden meer subcategorieën onderscheiden en komt deze categorie in meer leerjaren

14 14 48 Woorden met tweetekenklank in open lettergreep 48a Woorden met tweetekenklank keuken b Meervouden met tweetekenklank boeken Deze categorie komt in de Cito-toets niet 49a Woorden met meervoud op s sleutels Woorden waarbij f verandert in v of s 22 Verandering van f in v en s E5 M6 verandert in z in z bij vervoeging en 50a ve(n) duiven 5 10 meervoudsvorming b ze(n) huizen Deze categorie komt in de Cito-toets niet In Taal actief 3 worden de subcategorieën onderscheiden. 51a Vergrotende en overtreffende trap dikst Deze categorie komt in de Cito-toets niet 52a Woorden met meervoud op eren kinderen Woorden met -em, -elen, E5 M6 -enen of -eren In Taal actief 3 wordt aandacht besteed aan een specifiek probleem en komen de andere genoemde sub-categorieën elders aan bod.

15 15 53a Woorden die beginnen met s s morgens Woorden beginnend met s E6 - M7 of eindigend op s E7 M8 54a Meervouden met s piano s Woorden beginnend met s E6 E7 7 8 of eindigend op s M8 55a Woorden waarbij heid verandert in hoeveelheden 7 9 heden 56 Meervouden met trema 36 Woorden met een trema E7 M8 56a iën oliën 7 9 (drieëntwintig, ruïne) 56b ieën knieën c eeën tweeën a Woorden met meervoud op a musea b Woorden met meervoud op i politici 8 7 In Taal actief 3 worden de categorieën gesplitst aangeboden. In Taal actief 3 worden de categorieën gesplitst aangeboden. Deze categorie komt niet in de Cito-toets In de Cito-toets komt deze categorie niet De genoemde categorieën in de Cito-toets komen niet in Taal actief 3 In de Cito-toets komt deze categorie niet 58a Stoffelijk bijvoeglijke naamwoorden gouden Stoffelijke bijvoeglijke M naamwoorden In Taal actief 3 wordt deze categorie in groep 6-7 aangeboden, terwijl Cito deze categorie toetst in groep 8.

16 16 59 Samenstellingen 59a zonder tussenletters omhoog Samengestelde woorden met M4 M5 6 9 twee of meer medeklinkers E5 M6 na elkaar E6 59b en ziekenhuis Tussenletters n en s in M8 8 8 en 9 samenstellingen 59c e zonnebril d s dorpsstraat a Afkortingen bijv Woorden die beginnen met een 37 Woorden met een M7 hoofdletter hoofdletter 61a Namen van steden Amsterdam b Namen van provincies Groningen c Namen van landen of werelddelen Nederland d Namen van inwoners van landen Nederlander e Namen van inwoners van steden Amsterdamse f Bijvoeglijke naamwoorden van landen Nederlandse In Taal actief 3 wordt deze categorie vanaf groep 5 aangeboden, terwijl toetsing al plaatsvindt vanaf midden 4. Deze categorie komt niet in de Cito-toets In Taal actief 3 wordt deze categorie in meerdere jaargroepen aangeboden.

17 17 Opmerkingen naar aanleiding van de vergelijking 1. De categorieën uit de Cito-toets Spelling zijn bij een aantal categorieën te algemeen, bijvoorbeeld woorden van het type mkm, terwijl in Taal actief 3 de spellingproblemen specifieker zijn. Hierdoor is meer gerichte ondersteuning en begeleiding mogelijk voor kinderen met spellingproblemen. (Zie bijvoorbeeld bovenstaande uitwerking bij categorieën 1 tot en met 3 van Taal actief 3) 2. Binnen Taal actief 3 vindt vaak een verdere uitsplitsing in subcategorieën plaats. 3. Sommige categorieën komen niet altijd in opeenvolgende toetsen Bijvoorbeeld wel in groep 5, niet in 6 en wel weer in groep 7. (Zie hiervoor het overzicht met als voorbeeld categorie 13a van Taal actief 3) 4. De categorie mmmkm of mkmmm wordt niet voorgesteld in groep 3 van Taal actief 3 gezien de spellingmoeilijkheden die hierin voorkomen. 5. Een aantal categorieën begint eerder in Taal actief 3 en/of lopen langer door in Taal actief 3. Bijvoorbeeld categorie 6 en 7 van Taal actief In Taal actief 3 worden meer categorieën geoefend die ontbreken in de Cito-toets spelling. Het betreft de volgende categorieën: 10a-d woorden met aar of uur 19a woorden met z in het midden die klinkt als s 24a woorden met é 26a woorden met ou die klinkt als oe 27a woorden met eau 31a woorden die beginnen met het voorvoegsel ont 32a woorden die eindigen met het achtervoegsel te 39a woorden met ti uitgesproken als sie 41a woorden met air(e) 42a woorden met ee aan het eind 46d woorden met open lettergreep waarbij sprake is van een korte klank 48 woorden met tweetekenklank in open lettergreep 48a woorden met tweetekenklank 48b meervouden met tweetekenklank 49a woorden met meervoud op s 51a vergrotende en overtreffende trap 55a woorden waarbij heid verandert in heden 57a-b woorden met meervoud op a of i 60a afkortingen 7. In Taal actief 3 worden meer subcategorieën toegevoegd dan in de Cito-toets worden aangeboden. Bijvoorbeeld in Taal actief 3 wordt als categorie 10 genoemd woorden met aar, eer, oor, uur, eur terwijl bij de Cito-toets woorden met eer, oor, eur worden onderscheiden. 8. Soms loopt de categorie in de Cito-toets verder door dan in Taal actief 3. Bijvoorbeeld categorie 12 woorden met eeuw, ieuw of uw. Bij de Citotoets wordt dit ook getoetst in groep Categorieën die wel getoetst worden in de Cito-toets spelling en niet voorkomen in Taal actief 3 zijn verkleinwoorden op aatje, -ootje en uutje, de bezittelijke s bij namen (Carlo s), onbeklemtoonde meervoudsuitgangen (monniken) en woorden met een koppelteken zoals . Deze categorieën behoren niet tot de leerstof spelling zoals bijvoorbeeld blijkt uit de kerndoelen en de tussendoelen die hiervan afgeleid zijn voor spelling. Een tweede reden om deze categorieën niet aan te bieden is gelegen in het feit dat de beschikbare woorden laag frequent zijn zoals blijkt uit woordfrequentieonderzoek. Zoals u uit het schema kunt opmaken, zijn er zijn slechts vier categorieën die wel worden getoetst in de Cito-toets Spelling en die niet voorkomen in Taal actief 3. Van elk van deze vier categorieën treft u op een uitgewerkte les aan in de vorm van een deel van de handleiding en een kopieerblad om de categorie te oefenen.

Overzicht categorieën Taal actief groep 7

Overzicht categorieën Taal actief groep 7 Overzicht categorieën Taal actief groep Introductie Onderstaand treft u in de eerste kolom het nummer van de categorie aan zoals die voorkomt in Taal actief, in de tweede kolom de omschrijving, in de derde

Nadere informatie

je schrijft het woord zoals je het hoort je schrijft het woord zoals je het hoort je schrijft het woord zoals je het hoort

je schrijft het woord zoals je het hoort je schrijft het woord zoals je het hoort je schrijft het woord zoals je het hoort Groep 4 Spelling Thema 1 Een nieuw huis aan het begin (klas) aan het eind (tent) met st aan het eind (kist) met ts aan het eind (muts) aan het begin en aan het eind (krant) Thema 2 Wat word jij later?

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty SPELLINGREGELS uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

Nadere informatie

schrijf je meestal ch, behalve bij hij ligt, hij legt en hij zegt. Hoor je /ie/ aan het eind van een klankgroep, dan schrijf je i. Dan schrijf je ij.

schrijf je meestal ch, behalve bij hij ligt, hij legt en hij zegt. Hoor je /ie/ aan het eind van een klankgroep, dan schrijf je i. Dan schrijf je ij. Groep 7 Spelling Thema 1 Het landje van ons woorden met ng (tong) woorden met cht (lucht) woorden met i die klinkt als ie (liter) Hoor je de zingende /n/, dan schrijf je ng. Hoor je na een korte klank

Nadere informatie

namen steden landen Namen steden. werelddelen 61 Namen landen hoofdletter werelddelen. namen, N Namen inwoners van inwoners van landen

namen steden landen Namen steden. werelddelen 61 Namen landen hoofdletter werelddelen. namen, N Namen inwoners van inwoners van landen 61 regelwoord Amsterdam, Nederland, Nederlander, Amsterdamse, Nederlandse Woorden die beginnen met een hoofdletter: Namen van steden. Namen van landen of werelddelen. Namen van inwoners van landen. Namen

Nadere informatie

schrijf je meestal ch, behalve bij ik lig, ik leg en ik zeg. Dan schrijf je ij. Dan schrijf je ij.

schrijf je meestal ch, behalve bij ik lig, ik leg en ik zeg. Dan schrijf je ij. Dan schrijf je ij. Groep 6 Spelling Thema 1 Op heterdaad betrapt ng (tong) ch (pech) ei (reis) ij (ijs) Hoor je de zingende /n/, dan schrijf je ng. Hoor je na een korte klank /g/, dan schrijf je meestal ch, behalve bij ik

Nadere informatie

woorden met eer (heer) De /r/ is een plaagletter bij /eer/. volgwoord woorden met oor (oor) De /r/ is een plaagletter bij /oor/.

woorden met eer (heer) De /r/ is een plaagletter bij /eer/. volgwoord woorden met oor (oor) De /r/ is een plaagletter bij /oor/. Groep 5 Spelling Thema 1 Een plek om te werken De /f/ is de fietspompletter. Je hoort met f (fluit) /ffff/. De /v/ is van vlieg. Je hoort /vvvv/. met v (vis) woorden met aar (jaar) luisterwoord woorden

Nadere informatie

schrijf je meestal ch, behalve bij hij ligt, hij legt en hij zegt dan schrijf je ij dan schrijf je ij

schrijf je meestal ch, behalve bij hij ligt, hij legt en hij zegt dan schrijf je ij dan schrijf je ij Groep 8 Spelling Thema 1 Je zit op mijn lip woorden met ng (tong) woorden met cht (lucht) woorden met ei (reis) woorden met ij (ijs) hoor je de zingende /n/, dan schrijf je -ng hoor je na een korte klank

Nadere informatie

Onthoudschrift spelling groep 8:

Onthoudschrift spelling groep 8: Onthoudschrift spelling groep 8: THEMA 1 Categorie basiswoord woordgroep 9A -ng tong weet/ 13B -ch lucht weet als je acht, echt, ucht of icht hoort schrijf je ch behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt

Nadere informatie

Lees U laat uw kind de eerste set woorden van de week voorlezen. Deze woorden staan rechtsboven op iedere uitlegkaart.

Lees U laat uw kind de eerste set woorden van de week voorlezen. Deze woorden staan rechtsboven op iedere uitlegkaart. Snel aan de slag! Wat heeft u nodig? Het juiste Spelling in beeld-oefenboekje Een schriftje waar uw kind in kan werken Een pen waarmee uw kind prettig werkt Een markeerstift of een aantal kleurpotloden

Nadere informatie

Leerlijn Spelling in Veilig Leren Lezen en Taalactief-3 voor de groepen 3 t/m 8 (G.vd.B. Linnaeusschool, feb. 2012)

Leerlijn Spelling in Veilig Leren Lezen en Taalactief-3 voor de groepen 3 t/m 8 (G.vd.B. Linnaeusschool, feb. 2012) Leerlijn Spelling in Veilig Leren Lezen en Taalactief-3 voor de groepen 3 t/m 8 (G.vd.B. Linnaeusschool, feb. 2012) 1. Het aanbod Als een kind de standaarduitspraak van een woord niet kent, moet het eerst

Nadere informatie

Ik schrijf op wat ik hoor.

Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 1a Woorden met a Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. kam Categorie 1a Woorden met a Groep 3 tak kar hal gas Categorie 1b Woorden met aa Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. raam Categorie 1b Woorden

Nadere informatie

klas Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 4a Twee medeklinkers aan het begin Thema 1 groep 4

klas Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 4a Twee medeklinkers aan het begin Thema 1 groep 4 Categorie 4a Twee medeklinkers aan het begin Thema 1 groep 4 Ik schrijf op wat ik hoor. klas Categorie 4a Twee medeklinkers aan het begin thema 1 groep 4 Categorie 4a Twee medeklinkers aan het begin Thema

Nadere informatie

Categorie 9a Woorden met ng Thema 1 groep 7. Ik hoor n. Ik schrijf ng. tong. Taal actief Groep 7 Categoriekaarten Malmberg s-hertogenbosch

Categorie 9a Woorden met ng Thema 1 groep 7. Ik hoor n. Ik schrijf ng. tong. Taal actief Groep 7 Categoriekaarten Malmberg s-hertogenbosch Categorie 9a Woorden met ng Thema 1 groep 7 Ik hoor n. Ik schrijf ng. tong Categorie 9a Woorden met ng Thema 1 groep 7 goedkeuring opvatting uitdrukking waarneming Categorie 13b Woorden met cht Thema 1

Nadere informatie

1. poes Luisterweg Ik luister goed naar het woord, Dan schrijf ik het zoals het hoort.

1. poes Luisterweg Ik luister goed naar het woord, Dan schrijf ik het zoals het hoort. 1. poes 2. draak 3. muts 4. wolk Duo betekent twee De /u/ doet dus niet mee 5. krant 6. schaap Hoor je na een s een /g/? Dan schrijf je ch en nooit een g! 7. feest / vier Ik verdeel het woord in klankgroepen.

Nadere informatie

Categorie 9a Woorden met ng Thema 1 groep 8. Ik hoor n. Ik schrijf ng. tong. Taal actief Groep 8 Categoriekaarten Malmberg s-hertogenbosch

Categorie 9a Woorden met ng Thema 1 groep 8. Ik hoor n. Ik schrijf ng. tong. Taal actief Groep 8 Categoriekaarten Malmberg s-hertogenbosch Categorie 9a Woorden met ng Thema 1 groep 8 Ik hoor n. Ik schrijf ng. tong Categorie 9a Woorden met ng Thema 1 groep 8 toelichting overweging samenleving redenering Categorie 13b Woorden met cht Thema

Nadere informatie

instapkaarten spelling

instapkaarten spelling instapkaarten inhoud instapkaarten Spelling thema 1 les 1 cat. 5a 1 thema 1 les 3 cat. 5b 2 thema 1 les 5 cat. 6a,b 3 thema 1 les 7 cat. 6c 4 thema 1 les 9 cat. 7a,b 5 thema 1 les 11 cat. 7c 6 thema 1

Nadere informatie

Dyslexiebehandeling. Informatiepakket leerkracht:

Dyslexiebehandeling. Informatiepakket leerkracht: Dyslexiebehandeling Informatiepakket leerkracht: - Werkwijze bij Onderwijszorg Nederland (ONL) - Klankenschema - Stappenplan - Kopie overzichts-steunkaart - Uitleg losse steunkaarten - Uitleg steunkaart

Nadere informatie

Categorie 9a Woorden met ng Thema 1 en 2 groep 6. Ik hoor n. Ik schrijf ng. tong. Taal actief Groep 6 Categoriekaarten Malmberg s-hertogenbosch

Categorie 9a Woorden met ng Thema 1 en 2 groep 6. Ik hoor n. Ik schrijf ng. tong. Taal actief Groep 6 Categoriekaarten Malmberg s-hertogenbosch Categorie 9a Woorden met ng Thema 1 en 2 groep 6 Ik hoor n. Ik schrijf ng. tong Categorie 9a Woorden met ng Thema 1 en 2 groep 6 oorsprong opbrengst behandeling onlangs Categorie 13b Woorden met cht Thema

Nadere informatie

Estafette Nieuw Leerlijn Technisch Lezen jaargroep 4

Estafette Nieuw Leerlijn Technisch Lezen jaargroep 4 Estafette Nieuw Leerlijn Technisch Lezen jaargroep 4 AVI-E3 Het op beheersingsniveau (correct en vlot) kunnen lezen van teksten op AVI-niveau E3. Leerinhoud E3: Woorden eindigend op ~b, ~d, ~dt Woorden

Nadere informatie

Niveau 1 mkm-woorden; medeklinkers, korte en lange klanken, tweetekenklanken. Niveau 2 Medeklinkercombinaties; mkmm- eenvoudig, mmkm

Niveau 1 mkm-woorden; medeklinkers, korte en lange klanken, tweetekenklanken. Niveau 2 Medeklinkercombinaties; mkmm- eenvoudig, mmkm Beschrijving van de Categorieën Cito 5 Leerlingen analyseren klankzuivere woorden in afzonderlijke klanken in de juiste volgorde (m/a/n, b/r/oe/k)) Spelling in de lift werkboeken Veilig leren lezen KIM

Nadere informatie

Leerstofaanbod groep 4

Leerstofaanbod groep 4 Leerstofaanbod groep 4 Rekenen Rekenen Methode: RekenZeker De lessen zijn onderverdeeld in een aantal domeinen: getallen, bewerkingen (optellen, aftrekken en tafels en meten van tijd en geld. Optellen

Nadere informatie

fluit Ik hoor f aan het begin. Ik schrijf f. Categorie 6a Woorden die beginnen met f Thema 1 groep 5

fluit Ik hoor f aan het begin. Ik schrijf f. Categorie 6a Woorden die beginnen met f Thema 1 groep 5 Categorie 6a Woorden die beginnen met f Thema 1 groep 5 Ik hoor f aan het begin. Ik schrijf f. fluit Categorie 6a Woorden die beginnen met f Thema 1 groep 5 flits fietser fabriek folder Categorie 6b Woorden

Nadere informatie

Jaarplanning spelling

Jaarplanning spelling Week 1 Jaarplanning spelling medeklinker(s) en klinkers die door 1 letter worden weergegeven (pen, bol) Kinderen spellen woorden die zijn samengesteld uit 2 eerder geleerde woorden (fietsbel, taalschrift,

Nadere informatie

golf Ik hoor u tussen 2 medeklinkers. Ik schrijf de tussenklank u niet. Categorie 5a Woorden met lf Thema 2 groep 4

golf Ik hoor u tussen 2 medeklinkers. Ik schrijf de tussenklank u niet. Categorie 5a Woorden met lf Thema 2 groep 4 Categorie 5a Woorden met lf Thema 2 groep 4 golf Ik hoor u tussen 2 medeklinkers. Ik schrijf de tussenklank u niet. Categorie 5a Woorden met lf Thema 2 groep 4 elf half Categorie 5b Woorden met lk Thema

Nadere informatie

Afspraak 31 weetwoord. Afspraak 30 regelwoord. liniaal, actueel. thermometer. Afspraak 32a weetwoord. Afspraak 32b weetwoord. team.

Afspraak 31 weetwoord. Afspraak 30 regelwoord. liniaal, actueel. thermometer. Afspraak 32a weetwoord. Afspraak 32b weetwoord. team. Afspraak 30 regelwoord liniaal, actueel je een j of een w, maar die schrijf je niet Afspraak 31 weetwoord thermometer je een t, maar je schrijft th Afspraak 32a weetwoord team Leenwoorden uit het Engels

Nadere informatie

instapkaarten spelling

instapkaarten spelling 7 instapkaarten spelling inhoud instapkaarten spelling Spelling thema 1 les 1/13a cat. 10 a/b 1 thema 1 les 3/13b t.t. 2 thema 1 les 5/14a cat. 33 a/b 3 thema 1 les 7/14b t.t. 4 thema 1 les 9/15a cat.

Nadere informatie

oefenen met spelling A

oefenen met spelling A oefenen met spelling A Oefenen met spelling A 0 Spellingsproblemen Cd-rom A eenvoudige eenlettergrepige woorden eenvoudige eenlettergrepige woorden woordbegin: sp, sl, st, tr woordeind: twee medeklinkers

Nadere informatie

De leerlijn spelling CED-Groep (Voor po- sbo- so)

De leerlijn spelling CED-Groep (Voor po- sbo- so) Groep 2 Groep 3 De leerlijn spelling CED-Groep (Voor po- sbo- so) Groep Leerstofaanbod groep 2 en 3 z - Leerlingen analyseren klankzuivere woorden in afzonderlijke klanken in de juiste volgorde (m/a/n,

Nadere informatie

De leerlijn spelling CED-Groep (Voor po- sbo- so)

De leerlijn spelling CED-Groep (Voor po- sbo- so) De leerlijn spelling CED-Groep (Voor po- sbo- so) Groep Leerstofaanbod groep 2 en 3 z Groep 2 - Leerlingen analyseren klankzuivere woorden in afzonderlijke klanken in de juiste volgorde (m/a/n, b/r/oe/k).

Nadere informatie

mollen -> de o wordt uitgesproken als o. Dit noemen wij een woord met een woord met een gesloten lettergreep: mol len.

mollen -> de o wordt uitgesproken als o. Dit noemen wij een woord met een woord met een gesloten lettergreep: mol len. Komende week starten wij alweer aan kern 11 van Veilig Leren Lezen. U zult zien dat er in deze kern veel terugkomt wat er in kern 10 is aangeboden. In deze kern staan de volgende onderwerpen (weer) centraal:

Nadere informatie

instapkaarten spelling

instapkaarten spelling 6 instapkaarten inhoud instapkaarten Spelling thema 1 les 1 cat. 5a 1 thema 1 les 3 cat. 5b 2 thema 1 les 5 cat. 9a 3 thema 1 les 7 cat. 9b 4 thema 1 les 9 cat. 10a 5 thema 1 les 11 cat. 10b 6 thema 1

Nadere informatie

Leerlijn Spelling voor leerlingen die uitstromen naar Praktijkonderwijs GROEP 3

Leerlijn Spelling voor leerlingen die uitstromen naar Praktijkonderwijs GROEP 3 Leerlijn Spelling voor leerlingen die uitstromen naar Praktijkonderwijs GROEP 2 - Leerlingen analyseren klankzuivere woorden in afzonderlijke klanken in de juiste volgorde (m/a/n, b/r/oe/k). - Leerlingen

Nadere informatie

Benodigde voorkennis spelling groep 5

Benodigde voorkennis spelling groep 5 Taal actief 4 spelling groep 5-8 spelling groep 5 In dit document is een overzicht opgenomen van de benodigde voor de lessen spelling groep 5. Deze kennis maakt onderdeel uit van de leerlijn groep 4. Hebben

Nadere informatie

Categorie 43a Verkleinwoorden op je Thema 7 groep 5. Ik hoor ju. Ik schrijf je. huisje. Taal Actief Groep 5 Categoriekaarten Malmberg s-hertogenbosch

Categorie 43a Verkleinwoorden op je Thema 7 groep 5. Ik hoor ju. Ik schrijf je. huisje. Taal Actief Groep 5 Categoriekaarten Malmberg s-hertogenbosch Categorie 43a Verkleinwoorden op je Thema 7 groep 5 Ik hoor ju. Ik schrijf je. huisje Categorie 43a Verkleinwoorden op je Thema 7 groep 5 blaadje eendje kastje paadje Categorie 43c Verkleinwoorden op tje

Nadere informatie

Leerlijn Spreken & luisteren groep 5

Leerlijn Spreken & luisteren groep 5 Leerlijn Spreken & luisteren groep 5 Spreken (individueel / gesprekken voeren): Luisteren: Een monoloog houden in een kleine groep, duidelijk verwoorden wat ze bedoelen. Een gesprek (overleg) voeren in

Nadere informatie

Nieuws vanuit groep 4

Nieuws vanuit groep 4 Nieuws vanuit groep 4 De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met de winter. Tijdens de natuurlessen hebben we gesproken over verschillende weersoorten en de vorming van sneeuw en ijs. We hebben

Nadere informatie

Na de herhaling volgt het aanbieden van een nieuwe letter. De nieuwe letter staat in de taalles centraal.

Na de herhaling volgt het aanbieden van een nieuwe letter. De nieuwe letter staat in de taalles centraal. Zo leren kinderen lezen en spellen Op onze school werken we met de lees- en spellingsmethodiek Zo leren kinderen lezen en spellen van José Schraven (ZLKLS). Een methodiek kan worden toegepast bij iedere

Nadere informatie

Groepsplan groep Vakgebied Schriftelijke taal Tijdsvak

Groepsplan groep Vakgebied Schriftelijke taal Tijdsvak Groepsplan groep Vakgebied Schriftelijke taal Tijdsvak Namen Evaluatie Niveau leerlijn 1 2 3 Functioneringsniveau

Nadere informatie

slee Ik hoor aan het eind van het woord ee. Ik schrijf ee. Categorie 42 Woorden met een ee aan het eind Thema 7 groep 4

slee Ik hoor aan het eind van het woord ee. Ik schrijf ee. Categorie 42 Woorden met een ee aan het eind Thema 7 groep 4 Categorie 42 Woorden met een ee aan het eind Thema 7 groep 4 Ik hoor aan het eind van het woord ee. Ik schrijf ee. slee Categorie 42 Woorden met een ee aan het eind Thema 7 groep 4 daarmee fee twee tree

Nadere informatie

instapkaarten spelling

instapkaarten spelling instapkaarten spelling inhoud instapkaarten spelling thema 1 les 1/13a cat. 13 a/b 1 thema 1 les 3/13b volt. dw. 2 thema 1 les 5/14a cat. 16 a/b 3 thema 1 les 7/14b volt. dw. 4 thema 1 les 9/15a cat. 16d

Nadere informatie

Overzicht AmbraSoft: Taalbende, Taal en Rekenen

Overzicht AmbraSoft: Taalbende, Taal en Rekenen Overzicht AmbraSoft: Taalbende, Taal en Rekenen AmbraSoft is een methode-onafhankelijk oefenplatform voor Taal en Rekenen. Voor gebruikers van de taalmethode De Taalbende van uitgeverij Plantyn bevat het

Nadere informatie

Online leren lezen - Overzicht van de oefeningen

Online leren lezen - Overzicht van de oefeningen Online leren - Overzicht van oefeningen Cursief = voorbeeld Kern S ik kim sim MKM KM Zoek (sleep) k van kim en -positie letters m (tussen letters uit ze Klik als je i ziet (flitsletters) Zoek /k/ /i/ /m/

Nadere informatie

Wij willen u vragen niet vooruit te gaan werken/oefenen. Er kan dan verwarring ontstaan bij het kind. Wij willen dit graag voorkomen!

Wij willen u vragen niet vooruit te gaan werken/oefenen. Er kan dan verwarring ontstaan bij het kind. Wij willen dit graag voorkomen! In dit document kunt u lezen wat de kinderen leren in elke kern. In de eerste zes kernen zal dit voornamelijk ingaan op het aanleren van woorden en letters. In de laatste kernen komt het lezen al wat meer

Nadere informatie

Taal We kunnen nu al echte verhalen schrijven. Daar zien we dan ook echte leuke verhalen van de kinderen.

Taal We kunnen nu al echte verhalen schrijven. Daar zien we dan ook echte leuke verhalen van de kinderen. Vierkantje 4 groep 4 Hallo, De tijd gaat snel, het is alweer voorjaarsvakantie. De komende weken tot de grote vakantie krijgen we nog schoolreis, sportdag etc. kortom voor we het weten zitten we alweer

Nadere informatie

Klankgroep en lettergreep

Klankgroep en lettergreep Spellingwijzers groep 4 Voor de ouders Klankgroep en lettergreep Een klankgroep is een soort hulpmiddel bij het aanleren van spellingregels. Wat hoor je als je een woord langzaam in stukjes uitspreekt.

Nadere informatie

estafette Vloeiend & vlot Snel aan de slag! Achtergrondinformatie

estafette Vloeiend & vlot Snel aan de slag! Achtergrondinformatie estafette Vloeiend & vlot Snel aan de slag! Met Vloeiend en vlot oefent u samen met u kind altijd in drie stappen: 1. U leest de woorden, zinnen of teksten eerst zelf voor. U doet dit in een rustig tempo,

Nadere informatie

DE REFERENTIENIVEAUS. en Taal actief 4

DE REFERENTIENIVEAUS. en Taal actief 4 DE REFERENTIENIVEAUS en Taal actief Taal actief en de referentieniveaus Sinds augustus 010 is de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van kracht. Voor het basisonderwijs zijn daarmee de referentieniveaus

Nadere informatie

Voor welke groepen? Voor het onderdeel spelling is er materiaal voor de groepen 4 t/m 8.

Voor welke groepen? Voor het onderdeel spelling is er materiaal voor de groepen 4 t/m 8. KWALITEITSKAART Spellen en stellen PO Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteitskaart Opbrengstgericht Werken zijn te vinden op www.schoolaanzet.nl. Deze website bevat

Nadere informatie

De leerlijn spelling CED-Groep

De leerlijn spelling CED-Groep De leerlijn spelling CED-Groep Onderstaande tabel geeft de leerlijn spelling van CED-Groep weer. Deze leerlijn is gebaseerd op een eerdere versie van M. Gerritse en M. Greevenbosch (2008) en verder ontwikkeld

Nadere informatie

hond Ik hoor t aan het eind. Ik maak het woord langer. Ik hoor te(n) Ik hoor de(n) Ik schrijf t Ik schrijf d

hond Ik hoor t aan het eind. Ik maak het woord langer. Ik hoor te(n) Ik hoor de(n) Ik schrijf t Ik schrijf d Categorie 44a Woorden met eind d of midden d die klinkt als t Thema 6 groep 7 Ik hoor t aan het eind. Ik maak het woord langer. Ik hoor te(n) Ik hoor de(n) hond Ik schrijf t Ik schrijf d Categorie 44a

Nadere informatie

instapkaarten spelling

instapkaarten spelling 7 instapkaarten spelling inhoud instapkaarten spelling Spelling thema 1 les 1/13a cat. 10 a/b 1 thema 1 les 3/13b t.t. 2 thema 1 les 5/14a cat. 33 a/b 3 thema 1 les 7/14b t.t. 4 thema 1 les 9/15a cat.

Nadere informatie

instapkaarten spelling

instapkaarten spelling instapkaarten spelling inhoud instapkaarten spelling thema 1 les 1/13a cat. 13 a/b 1 thema 1 les 3/13b volt. dw. 2 thema 1 les 5/14a cat. 16 a/b 3 thema 1 les 7/14b volt. dw. 4 thema 1 les 9/15a cat. 16d

Nadere informatie

Overzicht AmbraSoft: De Taalbende, Taal en Rekenen

Overzicht AmbraSoft: De Taalbende, Taal en Rekenen : De Taalbende, Taal en Rekenen AmbraSoft is een methode-onafhankelijk oefenplatform voor Taal en Rekenen. Voor gebruikers van de taalmethode De Taalbende van uitgeverij Plantyn bevat het platform ook

Nadere informatie

BLOK 2: les 1 en 2. groep 4) en leren de woorden correct te schrijven (cat. 14) REGEL: 14: Lange klanken aan het eind van een klankgroep:

BLOK 2: les 1 en 2. groep 4) en leren de woorden correct te schrijven (cat. 14) REGEL: 14: Lange klanken aan het eind van een klankgroep: BLOK 1: les 1 en 2 Het voorvoegsel be-, ge-, ver-, me-, te- in een woord hetkennen en het woord correct teschrijven (cat. 11c) 11c: Wooden met een stomme e vooraan: In woorden die beginnen met be-, ge-,

Nadere informatie

Ezel- en kikkerwoorden Groep 7 Week 1

Ezel- en kikkerwoorden Groep 7 Week 1 Ezel- en kikkerwoorden Groep 7 Week 1 Als ik aan het eind van een klankgroep een lange klank hoor, dan gebruik ik daar maar één letter voor. Als ik aan het eind van een klankgroep een korte klank hoor,

Nadere informatie

Blok 1. Groep 4. Signaaldictee

Blok 1. Groep 4. Signaaldictee Blok 1 Signaaldictee - Woorden met twee medeklinkers aan het begin - Woorden met twee medeklinkers aan het eind - Woorden met st aan het eind - Woorden met ts aan het eind - Woorden met twee medeklinkers

Nadere informatie

Voor welke groepen? Voor het onderdeel spelling is er materiaal voor de groepen 4 t/m 8.

Voor welke groepen? Voor het onderdeel spelling is er materiaal voor de groepen 4 t/m 8. KWALITEITSKAART Spellen en stellen SPELLING PO Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs en opbrengstgericht werken zoals deze methode zijn te vinden op www.taalpilots.nl, www.rekenpilots.nl

Nadere informatie

Woordpakket 11 Groep 4. Woorden: Ook zo-woorden. draai foei gooi mooi nooit ooit roeit saai blijf fijn de gein het plein de pijn vijf zei

Woordpakket 11 Groep 4. Woorden: Ook zo-woorden. draai foei gooi mooi nooit ooit roeit saai blijf fijn de gein het plein de pijn vijf zei Woordpakket 11 Groep 4 Categorie: Woorden met aai, -ooi en oei - Hoor je oej, ooj of aaj, schrijf dan oei, -ooi of aai. draai foei gooi mooi nooit ooit roeit saai blijf fijn de gein het plein de pijn vijf

Nadere informatie

Doelenkaart (V)SO. Domein Schriftelijk Taal, Schrijven. Schoolstandaard van de Waterlelie. Uitstroomperspectief (UPP)

Doelenkaart (V)SO. Domein Schriftelijk Taal, Schrijven. Schoolstandaard van de Waterlelie. Uitstroomperspectief (UPP) Doelenkaart (V)SO Domein Schriftelijk Taal, Schrijven Schoolstandaard van de Waterlelie A Plus Speciaal Onderwijs (SO) Uitstroom profiel vervolg onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) Oriëntatiefase

Nadere informatie

Als je woorden goed uit wilt spreken, is het belangrijk dat je weet waar een lettergreep begint en waar hij eindigt.

Als je woorden goed uit wilt spreken, is het belangrijk dat je weet waar een lettergreep begint en waar hij eindigt. Lettergrepen Als je woorden goed uit wilt spreken, is het belangrijk dat je weet waar een lettergreep begint en waar hij eindigt. Om een woord in lettergrepen te verdelen, kijken we naar de klinkers. Als

Nadere informatie

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool, alle niveaus van het vmbo en mbo 1 en 2.

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool, alle niveaus van het vmbo en mbo 1 en 2. Spelling op maat 3 De Muiswerkprogramma s Spelling op maat 1, 2 en 3 vormen een complete leerlijn voor de spelling die op de basisschool moet worden aangeleerd. Spelling op maat 3 is het derde deel van

Nadere informatie

De leerlijn spelling CED-Groep (Voor po- sbo- so)

De leerlijn spelling CED-Groep (Voor po- sbo- so) Groep 2 Groep 3 Bron: Opbrengstgericht werken met de leerlijn spelling A.Machielsen & M.Gerritse, CED-Groep 2011 De leerlijn spelling CED-Groep (Voor po- sbo- so) Groep Leerstofaanbod groep 2 en 3 verd.

Nadere informatie

training voor kinderen

training voor kinderen training voor kinderen met hardnekkige spellingproblemen informatiefolder voor ouders inlding Op school en thuis heeft uw kind al vaak extra geoefend met spelling. Er zijn woorden herhaald, speciale werkbladen

Nadere informatie

Taaljournaal, tweede versie

Taaljournaal, tweede versie SPELLING Taaljournaal, tweede versie Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs en opbrengstgericht werken zoals deze methode zijn te vinden op www.taalpilots.nl, www.rekenpilots.nl en

Nadere informatie

Deze weken leren wij:

Deze weken leren wij: Kern 1: ik - maan - roos - vis- sok Letters: m - r - v - i - s - aa - p - e Woorden: ik - maan - roos - vis - sok aan pen - en We leren ook in welke straat de letters horen; korte klankstraat, lange klankstraat,

Nadere informatie

Wat is een zelfstandig naamwoord?

Wat is een zelfstandig naamwoord? Wat is een zelfstandig naamwoord? 1. Inleiding Zelfstandig naamwoorden zijn woorden die 'een zelfstandigheid' aanduiden: een persoon of dier: vrouw, oom, hond een eigennaam: Sara, Apple een ding: fiets,

Nadere informatie

6 Het beoordelen van uitspraak

6 Het beoordelen van uitspraak Werkblad 51 Wat vind je van je Nederlandse uitspraak? 1 Wat vind je van je Nederlandse uitspraak? Omcirkel het antwoord. Mijn uitspraak van het Nederlands is 1 niet goed 2 voldoende 3 goed 2 Schrijf op

Nadere informatie

Begrijpend lezen Cito LVS TBL minimaal C-niveau. Woordenschat Cito LVS Woordenschattoets minimaal C-niveau

Begrijpend lezen Cito LVS TBL minimaal C-niveau. Woordenschat Cito LVS Woordenschattoets minimaal C-niveau Bijlage Dyslexieprotocol Wat verwachten we van de kinderen aan het eind van groep 3 Eind mei stellen we het lees- en spellingniveau van alle leerlingen in groep 3 met behulp van genormeerde toetsen vast.

Nadere informatie

Informatie over kerndoelen en leerdoelen Alles-in-1 en Alles-Apart

Informatie over kerndoelen en leerdoelen Alles-in-1 en Alles-Apart Informatie over kerndoelen en leerdoelen Alles-in-1 en Alles-Apart Alles-in-1 biedt, samen met Alles-Apart, kerndoelendekkende leerstof aan voor groep 4 t/m 8 voor alle vak- en leergebieden behalve rekenen,

Nadere informatie

Laat Zien: spellingkaartjes van alle spelling-categorieën van de CITO Spelling (nieuwe versie)

Laat Zien: spellingkaartjes van alle spelling-categorieën van de CITO Spelling (nieuwe versie) Laat Zien: spellingkaartjes van alle spelling-categorieën van de CITO Spelling (nieuwe versie) Deze kaartjes op stevig papier kopiëren en uitknippen. De kinderen kunnen hiermee zelfstandig de spelling

Nadere informatie

Basisspelling is onderdeel van de Bundel Basisprogramma's. Deze bundel bevat ook Basis Werkwoordspelling en Basisgrammatica.

Basisspelling is onderdeel van de Bundel Basisprogramma's. Deze bundel bevat ook Basis Werkwoordspelling en Basisgrammatica. Basisspelling Basisspelling is onderdeel van de Bundel Basisprogramma's. Deze bundel bevat ook Basis Werkwoordspelling en Basisgrammatica. Het Muiswerkprogramma Basisspelling bestrijkt de basisregels van

Nadere informatie

Woorden waarin je /ie/, /i/ of /j/ hoort en y schrijft. Meer uitleg vind je bij woordpakket 2 op bladzijde 8 van het leerlingenboek.

Woorden waarin je /ie/, /i/ of /j/ hoort en y schrijft. Meer uitleg vind je bij woordpakket 2 op bladzijde 8 van het leerlingenboek. Kaartje bij woordpakket baby Woorden waarin je /ie/, /i/ of /j/ hoort en y schrijft Bedenk of je het woord schrijft met ie, i, j of y. Dat kun je niet horen, dat moet je onthouden. Je schrijft teddy. Je

Nadere informatie

Woordpakket 11 Groep 4. Woordpakket 12 Groep 4

Woordpakket 11 Groep 4. Woordpakket 12 Groep 4 Woordpakket 11 Groep 4 aai ooi oei 2. Hoor je /aaj/, /ooj/ of /oej/? Schrijf dan aai, ooi of oei. Onthoud woorden ei ij draai foei gooi mooi nooit ooit roeit saai blijf fijn de gein het plein de pijn vijf

Nadere informatie

Groep 6. Blok 1. Signaaldictee: - woorden met ng - woorden met cht - woorden met ei - woorden met ij

Groep 6. Blok 1. Signaaldictee: - woorden met ng - woorden met cht - woorden met ei - woorden met ij Blok 1 Signaaldictee: - woorden met ng - woorden met cht - woorden met ei - woorden met ij belangstelling beloning aanleiding achtergrond beschrijving indeling inrichting allerlei bijeenkomst onverwacht

Nadere informatie

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 5 en 6 van de basisschool, het praktijkonderwijs, vmbo bbl en mbo 1.

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 5 en 6 van de basisschool, het praktijkonderwijs, vmbo bbl en mbo 1. Spelling op maat 2 De Muiswerkprogramma s Spelling op maat 1, 2 en 3 vormen een complete leerlijn voor de spelling die op de basisschool moet worden aangeleerd. Spelling op maat 2 is het tweede deel van

Nadere informatie

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van eind groep 3 en groep 4 van de basisschool, het praktijkonderwijs, vmbo bbl en mbo 1.

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van eind groep 3 en groep 4 van de basisschool, het praktijkonderwijs, vmbo bbl en mbo 1. Spelling op maat 1 De programma s Spelling op maat 1, 2 en 3 vormen een complete leerlijn voor de spelling die op de basisschool moet worden aangeleerd. Spelling op maat 1 is het eerste deel van deze leerlijn.

Nadere informatie

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool, alle niveaus van het vmbo en mbo 1 en 2.

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool, alle niveaus van het vmbo en mbo 1 en 2. Spelling op maat 3 De Muiswerkprogramma s Spelling op maat 1, 2 en 3 vormen een complete leerlijn voor de spelling die op de basisschool moet worden aangeleerd. Spelling op maat 3 is het derde deel van

Nadere informatie

op zoek naar letters

op zoek naar letters voor wie JA zegt tegen actief en inspirerend onderwijs op zoek naar letters de àndere spellingdidactiek Dolf Janson taalkundige basis leerpsychologische principes doorlopende leerstoflijn rolverdeling

Nadere informatie

Woorden met twee medeklinkers achteraan: Tent: Als, bont, heks, kans, koers, lamp, lift, mens, munt, wesp

Woorden met twee medeklinkers achteraan: Tent: Als, bont, heks, kans, koers, lamp, lift, mens, munt, wesp Woordpakket 1 Woorden met twee medeklinkers vooraan: Klas: Blik, bloem, breuk, brief, bril, broek, broer, bron, brug, bruin, glas, greep, groen, groep, groet, klap, klok, knal, knie, knoop, knop, kraan,

Nadere informatie

Steunkaart 1. Schrijf het woord zoals je het hoort! Steunkaart 2. vriendjesflat. Vriendjesflat/ kleefletters je hoort een u maar schrijft hem niet ONL

Steunkaart 1. Schrijf het woord zoals je het hoort! Steunkaart 2. vriendjesflat. Vriendjesflat/ kleefletters je hoort een u maar schrijft hem niet ONL Steunkaart 1 Schrijf het woord zoals je het hoort! Steunkaart 2 Vriendjesflat/ kleefletters je hoort een u maar schrijft hem niet Steunkaart 3 t of d? is het een plak-t? Schrijf dan een t. Nee? Pas dan

Nadere informatie

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 5 en 6 van de basisschool, het praktijkonderwijs, vmbo bbl en mbo 1.

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 5 en 6 van de basisschool, het praktijkonderwijs, vmbo bbl en mbo 1. Spelling op maat 2 De programma s Spelling op maat 1, 2 en 3 vormen een complete leerlijn voor de spelling die op de basisschool moet worden aangeleerd. Spelling op maat 2 is het tweede deel van deze leerlijn.

Nadere informatie

uaïjee> 69iim n o o 9"789027"665768

uaïjee> 69iim n o o 9789027665768 aïjee> 69iim n 9"789027"665768 8e druk ISBN 978. 90. 276. 6576.8 Uitgeverij Zwijsen B.V" Tilburg Illustraties: Fleur van der Weel, Els van Egeraat Auteur: Paul Stapel u.f3 c ^ o u o o Veel woorden zijn

Nadere informatie

Blok Klankgrgoepenwoord Deze categorie komt in veel woorden voor en is een heel lastige categorie.

Blok Klankgrgoepenwoord Deze categorie komt in veel woorden voor en is een heel lastige categorie. Blok 4 10 Klankgrgoepenwoord Deze categorie komt in veel woorden voor en is een heel lastige categorie. stap 3 stap 4 stap 1 stap 2 Stap 1 Verdelen in klankgroepen Klankgroepen zijn auditieve lettergrepen.

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 5 SCHOOLJAAR

JAARPLAN GROEP 5 SCHOOLJAAR JAARPLAN GROEP 5 SCHOOLJAAR 2015-2016 Leerkracht: André Obstetar Info groepen 5 2015-2016 Pagina 1 ALGEMEEN Groep 5 bestaat uit 27 kinderen. Hieronder volgt een overzicht van activiteiten die dit schooljaar

Nadere informatie

Inhoud De inhoud van het computerprogramma is hetzelfde als die van het foliomateriaal.

Inhoud De inhoud van het computerprogramma is hetzelfde als die van het foliomateriaal. Titel Taalverhaal, software bij, spelling Vak/onderwerp Nederlandse taal/spelling Hardware-eisen Beeldschermformaat: 800 x 600, aantal kleuren 256, audio: 48 kbps, 22/44.1 khz, Processor minimaal Pentium

Nadere informatie

Werken met de spellingkaarten bij Zin in spelling Nieuw

Werken met de spellingkaarten bij Zin in spelling Nieuw Werken met de spellingkaarten bij Zin in spelling Nieuw - 1 - 1 De spellingkaarten bij Zin in spelling - waar zijn die voor? Bij Zin in spelling horen spellingkaarten, in een handzaam formaat gebundeld

Nadere informatie

Groep 1-2. Groep 3 (start voor spellingsonderwijs gr 4 t/8): Zo leren kinderen lezen en spellen en STAAL

Groep 1-2. Groep 3 (start voor spellingsonderwijs gr 4 t/8): Zo leren kinderen lezen en spellen en STAAL Zo leren kinderen lezen en spellen en STAAL Op onze school werken we met de lees- en spellingsmethodiek Zo leren kinderen lezen en spellen van Drs José Schraven (ZLKLS) in groep 3. In de groepen 4 t/6

Nadere informatie

haas poes beer slak wesp staart worst struik schaap geit slang Korte klank lange klank Zeg het woord hardop. Schrijf wat je hoort.

haas poes beer slak wesp staart worst struik schaap geit slang Korte klank lange klank Zeg het woord hardop. Schrijf wat je hoort. 1a 1b 1c 2a Korte klank lange klank. Klank met 2 verschillende letters Schrijf wat je hoort Woorden op eer,-eur,-oor Bij deze woorden kun je de ee,oo,eu niet zo goed horen, maar je schrijft ze wel Twee

Nadere informatie

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 4 en 5 van de basisschool, het praktijkonderwijs, vmbo bbl en mbo 1.

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 4 en 5 van de basisschool, het praktijkonderwijs, vmbo bbl en mbo 1. Spelling op maat 1 De Muiswerkprogramma s Spelling op maat 1, 2 en 3 vormen een complete leerlijn voor de spelling die op de basisschool moet worden aangeleerd. Spelling op maat 1 is het eerste deel van

Nadere informatie

Lesdoelen Karakter 1 e leerjaar

Lesdoelen Karakter 1 e leerjaar Lesdoelen Karakter 1 e leerjaar Blok 1 0 1 2 3 4 5 bevorderen hun fijnmotorische vaardigheden. maken kennis met de vier schrijflijnen: daklijn, plafondlijn, vloerlijn en kelderlijn hanteren een goede pengreep;

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 februari Voorstellen

Nieuwsbrief 3 februari Voorstellen Openbare Basisschool Est Dorpsstraat 3 4185 NA EST www.obsest.nl directie@obsest.nl Nieuwsbrief 3 februari 2017 Voorstellen Vanaf 2 februari kom ik het team van de basisschool in Est versterken, ik stel

Nadere informatie

naamwoord naamwoord 1F enkelvoud van zelfstandig 1F meervoud van zelfstandig 1F zelfstandig naamwoord 1F lidwoord 1F werkwoord 1F samenstelling

naamwoord naamwoord 1F enkelvoud van zelfstandig 1F meervoud van zelfstandig 1F zelfstandig naamwoord 1F lidwoord 1F werkwoord 1F samenstelling GROEP 4 1F hakwoord (1) 1F plankwoord (4) 1F eeuw-ieuw-woord (7) 1F klankgroepenwoord (10) f>v, s>z (10) één woord met twee één woord met drie één woord met meer X ordenen van de letters ei-plaat uitbreiden

Nadere informatie

Leerlijn Taal. Begin/medio groep 1

Leerlijn Taal. Begin/medio groep 1 Begin/medio groep 1 Leerlijn Taal Kerndoelen: Vaardigheden: Cito onderdeel: Methode/thema aanbod: Mondelinge taalvaardigheid Woordenschat en woordgebruik Vloeiend en verstaanbaar vertellen Luisteren Gesprekjes

Nadere informatie

Zet je hersens op scherp en daag je tegenspelers uit voor een spannende RIJMwoordenstrijd!

Zet je hersens op scherp en daag je tegenspelers uit voor een spannende RIJMwoordenstrijd! Speel de RIJMwoordenstrijd! Oefen spelenderwijs met alle verschillende spraakklanken en letters en vergroot daarbij je rijmwoordenschat! Train je auditief onderscheidingsvermogen, je geheugen en alertheid.

Nadere informatie

Gevarieerde Spelling is een programma voor het leren van de belangrijkste spellingregels van het Nederlands.

Gevarieerde Spelling is een programma voor het leren van de belangrijkste spellingregels van het Nederlands. Gevarieerde Spelling Gevarieerde Spelling is een programma voor het leren van de belangrijkste spellingregels van het Nederlands. Doelgroep Gevarieerde Spelling Gevarieerde Spelling is bedoeld voor leerlingen

Nadere informatie

Leerlijn zon voor technisch lezen in VLL kim-versie

Leerlijn zon voor technisch lezen in VLL kim-versie Leerlijn zon voor technisch lezen in VLL kim-versie Rosemarie Irausquin & Susan van der Linden In Veilig leren lezen volgen leerlingen van de zon-aanpak een eigen leerlijn voor technisch lezen. In kern

Nadere informatie

Van leesplankje naar digitaal leren lezen en spellen

Van leesplankje naar digitaal leren lezen en spellen Van leesplankje naar digitaal leren lezen en spellen Harmen Kooreman Het leesplankje van Hoogeveen begint met de woorden aap, noot, mies. De kinderen leerden lezen door middel van analyse en synthese.

Nadere informatie

Groep 7, naam: Blok 1. Signaaldictee, datum: - woorden met ng - woorden met cht - woorden met i die klinkt als ie

Groep 7, naam: Blok 1. Signaaldictee, datum: - woorden met ng - woorden met cht - woorden met i die klinkt als ie Blok 1 Signaaldictee, datum: - woorden met ng - woorden met cht - woorden met i die klinkt als ie goedkeuring rechtstreeks minister positief medewerking centimeter echtgenoot reusachtig overtuiging uitwerking

Nadere informatie

Handleiding datamuur en groepsplan voor technisch lezen gebaseerd op handelingsgericht werken.

Handleiding datamuur en groepsplan voor technisch lezen gebaseerd op handelingsgericht werken. Handleiding datamuur en groepsplan voor technisch lezen gebaseerd op handelingsgericht werken. Instructiegroep: Leerkracht: Periode: Schooljaar: Ontwerp: Agnes Asbreuk, Ad Kappen en Gerard Regeling (versie

Nadere informatie