Aanleveren Artikelgegevens in Onix 2.1. aan Boekenbank

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanleveren Artikelgegevens in Onix 2.1. aan Boekenbank"

Transcriptie

1 Aanleveren Artikelgegevens in 2.1. aan Boekenbank Versie december 2012

2 Inhoudsopgave 1. OVER DIT DOCUMENT Uitgangsdocumentatie Toepassingsveld Algemene vereisten van het -bericht Gebruik van dit document 5 2. MESSAGE HEADER Sender identifier composite Sender company name contact Addressee identifier composite Addressee company name Message sequence number Message creation date/time Default price type code 7 3. PRODUCT RECORD Record reference number, type and source Record reference number Notification or update type code Record source type code Product identifier composite Product form Product form code 10 Nieuwe werkwijze voor e-boeken: 13 Draft: Nieuwe werkwijze voor luisterboeken Product Form Description Number of Pieces Series composite Series title Number within series Set Product identifier composite Set part title Set Item title Title 18 2 / 37

3 3.6 Authorship Contributor composite Edition Language Extents and other content Number of pages (Roman) Number of pages (Arabic) Illustrations and other content composite Subject Main subject composite Additional subject composite Audience Descriptions and other supporting text Other text composite Link to image/audio/video files Imprint of brand composite Publisher composite Publishing status and dates and copyright Territorial rights and other sales restrictions Dimensions Related products Product identifier composite Supplier, availability and prices Supplier identifier composite Expected Availability Date Audience restriction flag Price composite 35 3 / 37

4 1. Over dit document 1.1 Uitgangsdocumentatie Dit document beschrijft de opbouw van het -bericht voor uitwisseling van titelinformatie zoals gebruikt door Boekenbank. Deze berichtstructuur gaat in van 9 juni De uitgangsdocumentatie voor de ontwikkeling van deze berichtstructuur zijn de documenten: ONIX for Books, release 2.1 (revision 03), January 2006 ONIX Code lists, Issue 13, March Beide documenten en meer specifieke -documentatie kan u terugvinden op 1.2 Toepassingsveld De beschrijving van de verschillende velden in het Boekenbank -bericht is een document dat is samengesteld en goedgekeurd door de werkgroep, Nederland en Vlaanderen (www.onixwerkgroep.org). Deze tekst vormt ook een aanvulling op de brochure Digitale Communicatie. Artikelgegevens via van het Centraal Boekhuis. We hernemen in deze tekst niet de verschillende toelichtingen die in dat document zijn opgenomen. 1.3 Algemene vereisten van het -bericht -bestanden aangeleverd aan Boekenbank hebben een beperking in fysieke grootte. Dit in functie van een optimale verwerkingssnelheid van deze berichten. Daarom mag: - Een onix-bericht naar Boekenbank maximaal 5000 records 1 bevatten. 1 Eventuele bijkomende beperkingen in fysieke bestandsgrootte worden nog onderzocht en gecommuniceerd naar de leden 4 / 37

5 1.4 Gebruik van dit document Een standaard -bericht is opgedeeld in composites. Een composite is een groepering van verwante velden (data elements). Een composite kan ook andere, onderliggende composites bevatten. Dit document volgt de groepering van verwante velden en composites zoals beschreven in ONIX for Books, release 2.1 (revision 03), January Voor elk besproken veld (data element) van het bestand worden in een tabel volgende punten aangegeven: ONIX Waarbij: DATA ELEMENT Naam van het veld (data element) FIELD Referentiecode gebruikt in -documentatie 2 XML REFERENCE NAME Naam van het veld zoals gebruikt binnen het bericht ONIX Verplicht of optioneel (Mandatory / Optional) volgens Verplicht of optioneel volgens Boekenbank Verplicht of optioneel volgens Centraal Boekhuis LIST Gebruikte Code-list (indien van toepassing) A N Alfanumeriek of Numeriek POS Aantal posities Indien een composite herhaald kan worden, staat achter het data element een (R) (repeatable). Niet elk veld (data element) moet worden opgenomen in het -bericht. Per veld wordt aangeduid of het al dan niet verplicht is volgens de standaarden van, Boekenbank of Centraal Boekhuis. Zie de velden, en in de tabel hierboven. Verplichtheid geldt op twee niveaus; een composite kan zelf optioneel zijn, maar indien toegevoegd in het bericht, moeten specifieke velden binnen die composite wel ingevuld worden. Daarom staat bij een dergelijke composite een O, maar voor velden binnen de composite een M. Voor de individuele velden wordt verklaard welke gegevens deze moeten bevatten en het formaat van het veld (numeriek, alfanumeriek en aantal posities). In zelf worden slechts zeer beperkt veldtypes en lengtes gedefinieerd; binnen Boekenbank en Centraal Boekhuis gelden hierop echter wel bepaalde beperkingen met het oog op interne verwerking van het bericht. 2 for Books, release 2.1 (revision 03), January / 37

6 2. Message header In de header worden zowel de afzender als de geadresseerde van het bericht geïdentificeerd. Er wordt ook een unieke code aan het volledige bericht meegegeven in functie van de verwerking. Een overzicht van de gebruikte composites en velden. Message Header data elements Header composite <Header> Sender Identifier Composite (R) <SenderIdentifier> O M M Sender Identifier Type Code MH.3 <SenderIDType> M M M 44 N Identifier Value MH.5 <IDValue> M M M N 7 End of Sender Identifier Type Code Sender Company Name MH.6 <FromCompany> O M M A 80 Sender Contact MH.7 <FromPerson> O M M A 40 Sender MH.8 <From > O O O A 255 Addressee Identifier Composite (R) <AddresseeIdentifier> O M M Addressee Identifier Type Code MH.11 <AddresseeIDType> M M M 44 N Identifier Value MH.13 <IDValue> M M M N 7 End of Addressee Identifier Composite Addressee Company Name MH.14 <ToCompany> O M M A Message Sequence Number MH.16 <MessageNumber> O M M N 14 Message Creation date/time MH.18 <SentDate> M M M N 12 Default Price Type MH.21 <DefaultPriceTypeCode> O M 58 End of Header Composite 2.1 Sender identifier composite In de Sender Identifier Composite wordt de afzender van het bericht geïdentificeerd door middel van het Relatie_ID bij Centraal Boekhuis. Dit is een uniek identificatienummer gebruikt door het Centraal Boekhuis om zowel leveranciers als boekhandels te identificeren. [Boekenbank neemt een overzicht op van alle gekende Relatie_ID s op onder de online module Lijsten. Uitgevers/distributeurs die nog geen Relatie_ID hebben, kunnen deze bekomen via Boekenbank MH.3 <SenderIdentifierTypeCode> MH.5 <IDValue> : waarde 10 uit Code-list 44 duidt aan dat het een Relatie_ID betreft. : hier wordt het Relatie_ID geplaatst 2.2 Sender company name contact Deze drie vrije tekstvelden geven informatie over de afzender. MH.6 <FromCompany> MH.7 <FromPerson> MH.8 <From > : Bedrijfsnaam van de afzender : Naam van de contactpersoon : adres van de contactpersoon 6 / 37

7 2.3 Addressee identifier composite In de composite wordt de geadresseerde van het bericht geïdentificeerd aan de hand van het Relatie_ID bij het Centraal Boekhuis. Voor berichten aan Boekenbank gericht wordt het Relatie_ID van Boekenbank ingevuld, nl MH.11 <AddresseeIDType> MH.13 <IDValue> : waarde 10 uit Code-list 44 duidt aan dat het om een Relatie_ID gaat. : hier wordt het Relatie_ID geplaatst, nl voor Boekenbank. 2.4 Addressee company name In dit vrije tekstveld wordt de naam van het geadresseerde bedrijf geplaatst (bijv. Boekenbank). 2.5 Message sequence number Het Message Sequence Number is een uniek nummer om mogelijke dubbele verwerking van het bericht uit te sluiten. Dit nummer wordt gegenereerd door middel van een datumstempel: jaar, maand, dag, uur, minuten en seconden. YYYYMMDDHHMMSS (bijv ) 2.6 Message creation date/time Dit is de datum waarop het bericht verstuurd werd, samengesteld uit jaar, maand, dag, uur en minuten (ahv 24 uurs klok). YYYYMMDDHHMM (bijv ) 2.7 Default price type code Boekenbank accepteert in het -bericht drie verschillende prijstypes 3. De -standaard vereist echter dat, indien verschillende prijstypes mogelijk zijn, er een standaard prijstype gedefinieerd wordt in de Header van het bericht. Het veld MH.21 <DefaultPriceTypeCode> dient daarom gevuld te worden met waarde 02 (RRP including sales or valueadded tax if applicable) uit Code-list zie Price type code, pag / 37

8 3. Product record Het product record bevat de eigenlijke informatie per titel en bevat voor het Boekenbankbericht 19 composites. Een overzicht van de gebruikte velden (data elements) en composites. 3.1 Record reference number, type and source Record reference number, type and source Record Reference Number PR.1.1 <RecordReference> M M M A 13 Notification or Update Code PR.1.2 <NotificationType> M M M 1 Record Source Type Code PR.1.5 <RecordSourceType> O M M 3 Product Identifier Composite (R) <ProductIdentifier> M M M Product Identifier Type Code PR.2.7 <ProductIDType> M M M 5 Identifier Value PR.2.9 <IDValue> M M M N Record reference number Een record met titelgegevens wordt geïdentificeerd aan de hand van de EAN.UCC13. Dit is een referentienummer voor het record, niet voor de titel die in dit record is opgenomen. Echter, voor interne verwerking in Boekenbank wordt hier ook het EAN gebruikt Notification or update type code Deze code geeft aan wat de status is van de informatie die voor dit record wordt doorgestuurd. Dit veld is verplicht binnen een -bericht en wordt gevuld ahv Code-list 01. Let op: Alle waarden uit Code-list 01 worden door Boekenbank geaccepteerd, maar waarde 05 (Code-list 01 delete ) verwijst de titel naar het historische bestand. Zodra u een andere waarde dan waarde 05 gebruikt, wordt het record in het basisbestand van Boekenbank bewaard. Bevond het artikel zich al in het historische bestand, zal het terug in het actuele bestand worden geplaatst. Let op: Als u een artikel doorstuurt naar het historisch bestand moet u de ProductAvailability steeds aanpassen. Een titel kan pas in het historische bestand terechtkomen met één van de volgende artikelstatussen: CSV-CODE OMSCHRIJVING ONIX-CODE OMSCHRIJVING 4 Uitverkocht 1 Cancelled 5 Zal niet verschijnen 1 Cancelled 6 Te bestellen bij uitgever 44 Apply Direct 7 In prijs opgeheven 46 Withdrawn from sale 9 Printing on Demand 48 Out of print, replaced by POD NB: Als u een artikel uit het historisch bestand terugplaatst naar het actuele bestand, dan moet u steeds de artikelstatus wijzigen naar een andere (correcte) status. Zoniet zal u een foutmelding krijgen en wordt de titel niet aangepast Record source type code Dit veld duidt aan of het titelrecord werd aangeleverd door een uitgever, dan wel een distributeur. Dit veld wordt opgevuld aan de hand van Code-list 03 waarbij de waarde 01 Publisher en 02 Publisher s Distributor worden geaccepteerd. 8 / 37

9 3.1.4 Product identifier composite De Product identifier composite wordt gebruikt om het EAN van de titel op te nemen in het -bericht. Deze composite kan ook herhaald worden om, indien beschikbaar, het wettelijke depotnummer aan te leveren. Het meegeven van het EAN is een verplicht aan te leveren veld om de titel te kunnen identificeren. In PR.1.1 <RecordReference> wordt deze EAN reeds opgenomen, maar daar gaat om een (uniek) referentienummer voor het record. Deze composite is echter belangrijk voorde bibliografische identificatie van de titel. Let op: Indien het aangeleverde artikel een boek is, moet de leverancier in PR.2.9 <IDValue> het ISBN-13 opnemen. In uitzonderlijke gevallen kan dit ISBN-13 verschillen van het EAN. Waarbij: PR.2.7 <ProductIDType> PR.2.9 <IDValue> : waarde 03 uit Code-list 05 duidt aan dat het om een EAN.UCC13 gaat. : het eigenlijke EAN/ISBN-13 van de titel (ISBN-13 ingeval het artikel een boek is en het EAN verschilt van het ISBN-13). En indien de composite herhaald wordt, geldt: PR.2.7 <ProductIDType> PR.2.9 <IDValue> : waarde 17 uit Code-list 05 duidt aan dat het om een wettelijk depotnummer gaat. : het wettelijke depotnummer van de titel Let op: Binnen de verwerking van Boekenbank wordt het formaat van het wettelijke depotnummer gecontroleerd. Dit moet voldoen aan het schema: D/YYYY/ / Na het initieel aanleveren van een wettelijk depotnummer wordt dit bovendien geblokkeerd en kan het enkel nog gewijzigd worden in de online admin-module van de betrokken distributeur/uitgever. 9 / 37

10 3.2 Product form Deze composite geeft de uitvoering van de titel aan en bijkomende informatie over de bijlage/begeleidend materiaal indien aanwezig: Product Form Product Form Code PR.3.1 <ProductForm> M M M 7 Product Form Description PR.3.8 <ProductFormDescription> O O O A 255 Number of Pieces PR.3.9 <NumberofPieces> O O O A Product form code Het veld PR.3.1 <ProductFormCode> geeft aan de hand van Code-list 07 een aanduiding van de uitgavesoort en uitvoering van het product. In het oude CSV-formaat werd dit door twee aparte velden bepaald, nl. de uitgavesoort en uitvoering van de titel. Deze werkwijze wordt vereenvoudigd door binnen enkel het veld PR.3.1 <ProductFormCode> te gebruiken. Alle waarden uit de Code-list 07 worden bij het importeren geaccepteerd. Echter, bij het importeren van een CSV-bestand en bij het exporteren van titels uit de database naar een CSV-bestand, wordt er een vertaalslag gedaan volgens onderstaande tabellen. Vertaalslag Uitgavesoort bij import CSV CSV CODE UITGAVESOORT ONIX PRODUCTFORM CODE OMSCHRIJVING B Boek Zie tabel hieronder K Kaart CA Sheet map D Diverse 00 Undefined C CD-Rom DB CD-Rom V Video VA Video A Audiocassette AB Audio Cassette Z DVD DD DVD P CD-I DC CD-I S Software DA Digital I Internetpublicatie DH Online Resource E CD (audio) AC CD Audio X Display/promotiemateriaal XA Trade-only material Vertaalslag Uitvoering bij import van CSV voor Uitgavesoort B GB Gebonden Hardback PB Paperback BC Paperback PK Pocket BC Paperback LB Losbladig BD Loose-leaf GL Garenloos BZ Other Book Format SP Spiraalband BE Spiral Bound AA Andere BA Book 10 / 37

11 Code List 7: Vertaalslag bij export naar CSV: Algemene CODE PRODUCTFORM CODE Vertaling WORDT UITGAVESOORT WORDT UITVOERING AA Audio Audio A Audiocassette AA Andere AB Audio cassette Audiocassette A Audiocassette AA Andere AC CD-Audio Audio-CD E Cd (audio) AA Andere AI DVD Audio Audio DVD Z DVD AA Andere AJ Downloadable audio file Downloadbaar audiobestand I Internetpublicatie AA Andere BA Book Boek B Boek AA Andere Hardback Hardback B Boek GB Gebonden BC Paperback Paperback B Boek PB Paperback BD Loose-leaf Losbladig B Boek LB Losbladig BE Spiral bound Spriaalband B Boek SP Spiraalband BG Leather / fine binding Lederband B Boek AA Andere BH Board book Kartonboek B Boek AA Andere BI Rag book Stofboek B Boek AA Andere BJ Bath book Badboek B Boek AA Andere BK Novelty book Novelle B Boek AA Andere BL Slide bound Slideband B Boek AA Andere BM Big book Boek grootformaat B Boek AA Andere BN Part-work (fascículo) Boek (fasciculo) B Boek AA Andere BO Leporello (folded) Boek Gevouwen B Boek AA Andere BZ Other book format Andere boekformaten B Boek AA Andere CA Sheet map Kaart K Kaart AA Andere Sheet map, folded Kaart, gevouwen K Kaart AA Andere CC Sheet map, flat Kaart, vlak K Kaart AA Andere CD Sheet map, rolled Kaart, opgerold K Kaart AA Andere CE Globe Wereldbol K Kaart AA Andere CZ Other cartographic Andere kaartformaten K Kaart AA Andere DA Digital Digitaal S Software AA Andere DB CD-ROM CD-ROM C CD-rom AA Andere DC CD-I CD-I P CD-I AA Andere DD DVD DVD Z DVD AA Andere DE Game Cartridge Game Cartridge S Software AA Andere DF Diskette Diskette S Software AA Andere DG Electronic book text E-Boek D Diverse AA Andere DH Online resource Internetpublicatie I Internetpublicatie AA Andere DI DVD-ROM DVD-Rom Z DVD AA Andere PC Calender Kalender D Diverse AA Andere PD Cards Ansichtkaarten D Diverse AA Andere PH Kit Kit D Diverse AA Andere PI Sheet Music Bladmuziek D Diverse AA Andere 11 / 37

12 PJ Postcard book or pack Postkaartboek /- pakket B Boek AA Andere PK Poster Poster D Diverse AA Andere VA Video Video V Video AA Andere VB Video, VHS, PAL Video, VHS, PAL V Video AA Andere VC Video, VHS, NTSC Video, VHS, NTSC V Video AA Andere VD Video, Betamax, PAL Video, Betamax, PAL V Video AA Andere VE Video, Betamax, NTSC Video, Betamax, NTSC V Video AA Andere VF Videodisk Videodisk V Video AA Andere VG Video, VHS, SECAM Video, VHS, SECAM V Video AA Andere VH Video, Betamax, SECAM Video, Betamax, SECAM V Video AA Andere VI DVD video DVD video Z DVD AA Andere VJ VHS video VHS video V Video AA Andere VK Betamax video Betamax video V Video AA Andere VZ Other video format Andere videoformaten V Video AA Andere XA Trade-only material Display of promotiemateriaal X Display/promotiemateriaal AA Andere XD Counterpack empty Display (leeg) X Display/promotiemateriaal AA Andere XE Counterpack filled Display (vol) X Display/promotiemateriaal AA Andere XF Poster, promotional Poster (promotie) X Display/promotiemateriaal AA Andere XG Shelf strip Kaststrip X Display/promotiemateriaal AA Andere XH Window piece Raamdecoratie X Display/promotiemateriaal AA Andere XI Streamer Banner X Display/promotiemateriaal AA Andere XJ Spinner spinner X Display/promotiemateriaal AA Andere XK Large book display Display grote boeken X Display/promotiemateriaal AA Andere XL Shrink-wrapped pack Verpakkingsmateriaal X Display/promotiemateriaal AA Andere XZ Other point of sale Ander POS X Display/promotiemateriaal AA Andere ZD Toy Speeltje D Diverse AA Andere ZE Game Game D Diverse AA Andere ZF T-shirt T-shirt D Diverse AA Andere 00 ondefined Diverse D Diverse AA Andere 12 / 37

13 Nieuwe werkwijze voor e-boeken: Sinds kort kan ook waarde DG (=e-boek) aangeleverd worden voor de aanmelding van e-boeken. Hiervoor geldt echter een aparte werkwijze. Bij het aanmelden van een e-boek met Productvorm DG moet er nader worden gespecificeerd wat het e-boek-formaat is,welke DRM er van toepassing is en hoe het e-boek beschikbaar wordt gesteld om de verschijningsvorm van het e-boek exact te kunnen bepalen. Dit gebeurt aan de hand van composite PR.4. Epublication Detail: Epublication Detail Epublication Type Code PR.4.1. <EpubType> M* M* M* 10 Epublication Type Version Number PR.4.2. <EpubTypeVersion> O O O 144 Epublication Type Description PR.4.3. <EpubTypeDescription> O O O 150 Bij keuze voor waarde DG in de <ProductForm> dient ook PR.4.1. <EpubType> voor het vastleggen van het formaat, PR.4.2. <EpubTypeversion> voor het vastleggen van de DRM en PR.4.3. <EpubTypeDescription> voor het vastleggen van de beschikbaarheid, ingevuld te zijn in het -bericht. PR.4 Epublication Detail wordt dus een verplichte composite zodra waarde DG in PR.3.1. <ProductFormCode> wordt ingeschreven*. De toegelaten waarden voor PR.4.1., PR.4.2. en PR.4.3. zijn beperkt. In het onderstaande schema wordt de toegelaten selectie opgesomd. Zichtbaar in detailpagina op Boekenbank Vertaling in CSV-waarden Vertaling in ONIX-waarden Eboek productvorm Uitgavesoort Uitvoering Epubtype PR.4.1. EpubtypeVersion PR.4.2. EpubTypeDescription PR.4.3. Epub met Adobe DRM, Download DG EAD ED Epub zonder Adobe DRM, Download DG EZD ED Epub met digitaal watermerk, Download DG EDD ED Epub met Adobe DRM, Download/Online DG EAB EB Epub met digitaal watermerk, Download online DG EDB EB Epub zonder Adobe DRM, Download/online DG EZB EB Bundel, download/online DG BUB 000 EB PDF met Adobe DRM DG PA PDF zonder DRM DG PZ PDF met digitaal watermerk DG PD Blio DG BL Bundel, Download DG BUD 000 ED Amazon Kindle formaat met Kindle DRM DG AK ereader formaat met DRM DG ER HTML formaat DG HT Mobipocket met DRM DG MB Netlibrary formaat DG NL Deze wijziging heeft ook voor het CSV-formaat van Boekenbank consequenties: De Productvorm in wordt in CSV vervangen door de velden uitvoering en uitgavesoort. Voor een e-publicatie nemen we een nieuwe waarde in gebruik, namelijk DG. Het veld Uitvoering wordt uitgebreid naar 17 waardes die de combinatie van PR4.1., PR.4.2. en PR.4.3. samenvatten. Deze nieuwe waarden binnen het veld Uitvoering zorgen ervoor dat u ook met het CSV-formaat extra e-boek-informatie kan meegeven. Draft: Nieuwe werkwijze voor luisterboeken Dit voorstel moet bekrachtigd worden op het volgende Gebruikersoverleg van Meta4Books. Boekenbank geeft standaard bij code AC (Audio-CD) en AJ (Downloadable Audio File), productformdetail A101, en ProductContentType 01 mee. Dit kan uitgebreid worden met de volgende waardes: 13 / 37

14 Luisterboek op cd ProductForm AC (CD-Audio) (codelist 7) ProductFormDetail A101 (cd audio), A103 (mp3) of A2xx (Daisy formaten) (codelist 78) ProductContentType 01 (audiobook), 02 (performance, spoken word), 13 (other speech content) of 21 (partial performance) (codelist 81) Luisterboek download Productform AJ (Downloadable audio file) (codelist 7) ProductFormDetail A103 (mp3) (codelist 78) ProductContentType 01 (audiobook), 02 (performance, spoken word), 13 (other speech content) of 21 (partial performance) (codelist 81) Een mogelijke vertaling naar CSV ziet er als volgt uit. Deze vertaling werd niet verder uitgewerkt voor alle DAISYformaten. Vertaling in -waarden Vertaling in CSV-waarden Luisterboek Productform ProductFor ProductContentType Uitgavesoort Uitvoering mdetail CD - standaard AC A AC ST CD - Performance, AC A AC SG gesproken woord CD - andere AC A AC SA gesproken inhoud CD - Deel van AC A AC SD performance MP3-CD, standaard AC A AC MS MP3-CD, AC A AC MG Performance, gesproken woord MP3-CD, andere AC A AC MA gesproken inhoud MP3-CD, Deel van AC A AC MD performance Daisy-CD (zie inhoud AC A2xx 01 AC DS waardes), standaard Daisy-CD (zie inhoud AC A2xx 02 AC DG waardes), Performance, gesproken woord Daisy-CD (zie inhoud AC A2xx 13 AC DA waardes), andere gesproken inhoud Daisy-CD (zie inhoud AC A2xx 21 AC DD waardes), deel van een performance Download, standard AJ A AJ ST Download, AJ A AJ SG Performance gesproken woord Download, andere AJ A AJ SA gesproken inhoud Download, Deel van AJ A AJ SD een performance MP3 - Downloadfile, AJ A AJ MS standard MP3 - Downloadfile, AJ A AJ MG 14 / 37

15 Performance, gesproken woord MP3 - Downloadfile, andere gesproken inhoud MP3 - Downloadfile, deel van een performance DAISY-Download, standaard DAISY-Download, Performance, gesproken woord DAISY-Download, andere gesproken inhoud DAISY-Download, deel van een performance AJ A AJ MA AJ A AJ MD AJ A2xx 01 AJ DS AJ A2xx 02 AJ DG AJ A2xx 13 AJ DA AJ A2xx 21 AJ DD Product Form Description Om informatie over een bijlage/begeleidend materiaal op te nemen in het -bericht kan extra informatie in het veld PR.3.8 <ProductFormDescription> worden geplaatst. Dit is een vrij tekstveld van 255 posities Number of Pieces Indien het een meerdelig werk betreft, dan in het veld PR.3.9 <NumberOfPieces> het totale aantal delen worden geplaatst. Dit veld is alfanumeriek en 10 posities lang. 15 / 37

16 3.3 Series composite Deze composite wordt gebruikt om reeksnamen en reekscodes mee te geven. De gebruikte velden zijn: Series Series Composite (R) <Series> O O O Series Title PR.5.6 <TitleOfSeries> M M M A 255 Number Within Series PR.5.7 <NumberWithinSeries> O O O A 20 End of Series Composite Series title Indien de titel deel uitmaakt van een reeks, kan u de reeksnaam ingeven in het veld PR.5.6 <TitleOfSeries> Number within series Het nummer van de titel binnen de reeks vult u in het veld <NumberWithinSeries>, dit is een alfnumeriek veld. Let op: de.csv export van Boekenbank ondersteunt voor het veld Nummer in Reeks enkel numerieke gegevens. Indien alfanumerieke gegevens werden ingelezen in de database voor bepaalde titel(s), dan wordt dit veld in de.csv export leeg gelaten. Let op: Boekenbank controleert het veld reeksnaam op inhoud indien een reeksnummer wordt aangeleverd. Het veld reeksnaam kan dus niet leeg zijn als er een reeksnummer aanwezig is. Het is wel mogelijk een reeksnaam aan te leveren zonder een reeksnummer. BELANGRIJK: Eenzelfde reeksnaam moet steeds met dezelfde schrijfwijze doorgegeven worden aan Boekenbank. Indien dat niet het geval is, zal de titel terechtkomen op de foutenlijst van Boekenbank. Als deze lijst niet wordt nagekeken en de reeksnamen niet worden gecorrigeerd, dan wordt maandelijks een administratieve kost aangerekend. 16 / 37

17 3.4 Set De set composite wordt gebruikt om gegevens rond Set, sectietitel en deeltitel mee te geven. De gebruikte velden zijn: Set Set Composite (R) <Set> O O O Product Identifier Composite (R) <ProductIdentifier> O M O Product Identifier Type Code PR.6.3 <ProductIDType> M M 5 Identifier Value PR.6.5 <IDValue> M M A 13 Title of Set PR.6.6 <TitleOfSet> M M M A 2000 End of Product Identifier Composite Set Part Title PR.6.8 <SetPartTitle> O O O A 2000 Set Item Title PR.6.11 <SetItemTitle> O O O A 50 End of Set Composite Product identifier composite Indien de titel deel uitmaakt van een Set, wordt het ISBN-13 van de Set meegegeven in de Product Identifier Composite waarbij: PR.6.3 <ProductIDType> PR.6.4 <IDValue> : waarde 03 uit Code-list 05 duidt aan dat het hier een EAN.UCC-13 betreft : het EAN van de Set Title of set Een vrij tekst veld van 2000 posities om de titel van de Set mee te geven Set part title Dit veld wordt gebruikt om de Sectietitel mee te geven. Het is een vrij tekstveld van maximaal 2000 posities Set Item title In dit vrije tekstveld van max. 50 posities wordt de Deeltitel meegegeven. Deze geeft aan over welk deel het record gaat (bijv. 4b). 17 / 37

18 3.5 Title Deze composite wordt gebruikt voor het meegegeven van de hoofdtitel en ondertitel. Deze composite kan herhaald worden om ook de verkorte titel mee te geven en/of de oorspronkelijke hoofdtitel en/of ondertitel indien het een vertaald werk betreft. Met hoofdtitel wordt de titel bedoeld zoals die voorkomt op het titelblad. De verkorte titel kan worden aangeleverd/geëxporteerd in functie van systemen met velden met beperkte ruimte (bijv. boekhoudpakketten, facturen en pakbonnen etc ) De volgende velden worden gebruikt: Title Composite (R) <Title> O M M Title Title Type PR.7.8 <TitleType> M M M 15 Title Text PR.7.11 <TitleText> O M M A 2000 Subtitle PR.7.14 <SubTitle> O O O A 2000 End of Title Composite De velden van deze composite worden als volgt ingevuld: PR.7.8 <TitleType> : waarde 01 uit Code-list 15 duidt aan dat het de hoofdtitel betreft zoals vermeld op het titelblad van het werk. waarde 03 uit Code-list 15 duidt aan dat het de hoofdtitel in de oorspronkelijke taal betreft (indien het een vertaald werk is). waarde 05 uit Code-list 15 duidt aan dat het een verkorte titel betreft PR.7.11 <TitleText> PR.7.14 <Subtitle> : de hoofdtitel oorspronkelijke titel verkorte titel : de ondertitel oorspronkelijke ondertitel Let op: De verkorte titel wordt bij export naar (zowel in als in.csv) in kapitalen gezet om problemen met diakritische tekens te vermijden. 18 / 37

19 3.6 Authorship Binnen de verzameling composites onder Authorship wordt informatie meegegeven over bijdragers aan de titel en de aard van hun betrokkenheid; maw. auteurs, redacteurs, samenstellers, etc De gebruikte velden zijn: Authorship Contributor Composite (R) <Contributor> O O O Contributor Role Code PR.8.2 <ContributorRole> M M M 17 Contributor Sequence number within role PR.8.4 <SequenceNumberWithinRole> O M M N 2 Person Name Part 2 PR.8.8 <NamesBeforeKey> O O O A 255 Person Name Part 3 PR.8.9 <PrefixToKey> O O O A 255 Person Name Part 4 PR.8.10 <KeyNames> O M M A 255 Corporate Contributor Name PR.8.26 <CorporateName> O O O A 255 End of Contributor Composite Contributor composite De verschillende soorten bijdragen aan een titel worden meegegeven in de Contributor composite; deze kan herhaald worden om meerdere voorkomens (bijv. verschillende auteurs) én meerdere soorten betrokkenheid mee te geven aan een titel. De betrokkenheid van een bijdrager kan verschillende hoedanigheden aannemen; deze staan opgelijst in Code-list 17. De volgende waarden worden door Boekenbank geaccepteerd: Auteur : A01 By (author) Author of a textual work Illustrator : A12 Illustrated by Artist when named as the creator of artwork which illustrates as text Redacteur/samensteller : B01 Edited by Bewerker : B05 Adapted by Vertaler : B06 Translated by Indien er meerdere personen op een zelfde wijze betrokken zijn, wordt de volgorde van betrokkenheid vastgesteld ahv het veld PR.8.4 <SequenceNumberWithinRole>. Op deze wijze kunnen bijvoorbeeld meerdere auteurs worden toegevoegd waarbij de auteur met <SequenceNumberWithinRole> 1, als hoofdauteur wordt beschouwd en de volgende als co-auteurs. Let op: Voor auteur (A01) kunnen maximaal 4 betrokkenen worden aangeleverd. Voor illustrator (A12), redacteur/samensteller (B01), bewerker (B05) en vertaler (B06) maximaal 3 betrokkenen. De velden worden als volgt gebruikt: PR.8.2 <ContributorRole> PR.8.4 <SequenceNumberWithinRole> PR.8.8 <NamesBeforeKey> PR.8.9 <PrefixToKey> PR.8.10 <KeyNames> PR.8.26 <CorporateName> : waarde uit Code-list 17 duidt type betrokkenheid aan : indien er meerdere betrokkenen van hetzelfde type zijn, wordt in dit veld de volgorde van betrokkenheid vastgelegd : de voorletters van de betrokkenen (voornaam of initialen) : het voorvoegsel : achternaam of naam van niet natuurlijk persoon : Indien de bijdrager een bedrijf betreft en geen natuurlijke persoon, kan de naam van het bedrijf in worden geplaatst. 19 / 37

20 3.7 Edition In deze velden wordt het bibliografische en commerciële druknummer meegegeven. De bibliografische druk wordt in PR.10.2 geplaatst, de commerciële druk in PR Edition Number PR.10.2 <EditionNumber> O M M A 30 Edition Version Number PR.10.3 <EditionVersionNumber> O O O 3 Edition Statement PR <EditionStatement> O O M 2 Let op: Boekenbank hanteert in haar logica enkel het commerciële druknummer. Daarom heeft 10.3 <EditionVersionNumber> prioriteit boven 10.2 <EditionNumber>. Dus enkel indien het commerciële druknummer niet wordt aangeleverd, en het bibliografische druknummer wel, zal <EditionNumber> worden ingelezen als druknummer. Centraal Boekhuis gebruikt voor registratie van de editie een bijkomende code (alfanumeriek, 2 posities) in het veld Edition Statement. Hier zijn de volgende waardes mogelijk: 01 Nieuw boek (NB) 02 Heruitgave (HU) 03 Nieuwe druk (ND) Boekenbank maakt geen gebruik van dit veld. Op uitdrukkelijke vraag van gebruikers die dit veld kunnen en willen aanleveren, zullen we in boekenbank het veld ook voorzien. Dit veld zal niet worden meegegeven in het CSV-formaat. 3.8 Language Deze composite wordt gebruikt om de taal en oorspronkelijke taal van de titel mee te geven. De gebruikte velden zijn: Language Language Composite (R) <Language> O M Language Role PR.11.3 <LanguageRole> M M 22 Language Code PR.11.4 <LanguageCode> M M 74 End of Language Composite Boekenbank accepteert twee soorten taalcodes: de taal van de uitgave en de oorspronkelijke taal van de uitgave. Deze codes zijn opgenomen in Code-list 22 met: 01 : Language of Text Taal van de uitgave 02 : Original Language of a translated text Oorspronkelijke taal van de uitgave Enkel de taal van de uitgave is verplicht aan te leveren; de oorspronkelijke taal is facultatief. Om beide aan te leveren, kan de Language Composite herhaald worden. De velden worden als volgt gebruikt: PR.11.3 <LanguageRole> : waarde 01 of 02 uit Code-list 22 PR.11.4 <LanguageCode> : waarde uit Code-list 74 (ISO 639-2/B, waarbij wordt aangegeven dat de taalcodes steeds in kleine letters worden genoteerd. In bijlage wordt de hele taalcodelijst opgenomen). 20 / 37

BOEKENBANK VERSIE 3.3

BOEKENBANK VERSIE 3.3 BOEKENBANK VERSIE 3.3 Een handige hulp voor elke leverancier! Een handleiding. (11/12/2012) Meta4Books vzw Te Boelaerlei 37 2140 Borgerhout T: 03 287 66 96 F: 03 281 22 40 www.boekenbank.be boekenbank@boek.be

Nadere informatie

TitelBank.nl is ontwikkeld door CB in nauwe samenwerking met de Groep Algemene Uitgevers en Uitgevers voor Vak en Wetenschap

TitelBank.nl is ontwikkeld door CB in nauwe samenwerking met de Groep Algemene Uitgevers en Uitgevers voor Vak en Wetenschap TitelBank.nl is ontwikkeld door CB in nauwe samenwerking met de Groep Algemene Uitgevers en Uitgevers voor Vak en Wetenschap Handleiding versie 1.4 versiedatum: 05 november 2012 copyright: www.titelbank.nl

Nadere informatie

Verslag Technische Werkgroep Boekenbank 03/12/2009

Verslag Technische Werkgroep Boekenbank 03/12/2009 Verslag Technische Werkgroep Boekenbank 03/12/2009 Aanwezig Jurgen Pletinckx (Azur) Sabine Willems (Ballon Media) Margot Kersaan (CB) Jozef Verhoeven (Lannoo) Gino Roesem (Libridis Groep) Bart Pinceel

Nadere informatie

CB Online. uitgeverij. gebruikershandleiding. Informatie over o.a.

CB Online. uitgeverij. gebruikershandleiding. Informatie over o.a. gebruikershandleiding uitgeverij CB Online Informatie over o.a. ISBN Assortiment Promotionele gegevens Coming Soon Orderinvoer Ordermanagement Retouren Afspraken Facturatie Niet-verzekerde bedragen Systeem

Nadere informatie

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 Versie 6. 01/10/2012 1. Inleiding. TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 De verzekeringsondernemingen zoeken een enkel elektronisch kanaal om de uitwisseling van de RDR gegevens af te werken. Dit kanaal

Nadere informatie

Print on Demand. Gebruikershandleiding

Print on Demand. Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Print on Demand Informatie over o.a. Praktijkvoorbeelden Onderhouden van POD via CB Online Aanleverspecificaties pdf en metadata Bestellen van short print runs PrePress dienstverlening

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.81

Release Notes BlueRetail versie 3.81 Release Notes BlueRetail versie 3.81 Product Management Versie 0.4 Venlo, april 2014 Bestand: BR v3.81 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R.Wolters 19/03/13 V0.1 Initiële

Nadere informatie

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Inhoud Inhoud... 1 Wist u dat...... 3 IMPACTXRM GENERAL... 4 Aanpassing benaming Beveiligingsrollen...

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

ALL-CRM AC-Mailing Interface Handleiding

ALL-CRM AC-Mailing Interface Handleiding ALL-CRM AC-Mailing Interface Handleiding Auteur: Thijs Haarman Datum: 08-01-2015 Versie: v1.4 Reference: 2014-2015, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Document geschiedenis 4 3 Disclaimer & Legal

Nadere informatie

Handleiding. versie 20 24 april 2013

Handleiding. versie 20 24 april 2013 Handleiding versie 20 24 april 2013 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW WEBSHOP EN PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN... 5 1.2.1 Afbeeldingen toevoegen... 6 1.2.2 Gerelateerde producten...

Nadere informatie

Secure FTP Handleiding

Secure FTP Handleiding Secure FTP Handleiding Aansluiten op Equens Secure File Transfer Final 26-Januari-2015 Classification: Open Version 4.2 Content 1 Inleiding 5 1.1 Onderhoud van dit document 5 1.2 Doelgroep van dit document

Nadere informatie

Technisch Handboek voor de Creatie van de Metadabank inzake Duurzame Ontwikkeling

Technisch Handboek voor de Creatie van de Metadabank inzake Duurzame Ontwikkeling Université Libre de Bruxelles Centre d Etudes Economiques et Sociales de l Environnement ECOLAS N.V. Technisch Handboek voor de Creatie van de Metadabank inzake Duurzame Ontwikkeling Version 1.01 Federale

Nadere informatie

Site Management Handleiding. Onderhouden en beheren van een door Smartsite aangedreven site Release 5.3 Manual-versie 1.0

Site Management Handleiding. Onderhouden en beheren van een door Smartsite aangedreven site Release 5.3 Manual-versie 1.0 Site Management Handleiding Onderhouden en beheren van een door Smartsite aangedreven site Release 5.3 Manual-versie 1.0 Copyright 2010 Seneca B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Handleiding bol.com Partnerprogramma

Handleiding bol.com Partnerprogramma Handleiding bol.com Partnerprogramma Versie: 1.09 Datum: 28-05-2013 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Wijzigingen handleiding... 4 Homepage... 5 Homepage rapportage... 5 Openstaand saldo... 6 Laatste betaling...

Nadere informatie

GS1 Data Source Toelichting op invoervelden Datum: 20 december Versie 1.1

GS1 Data Source Toelichting op invoervelden Datum: 20 december Versie 1.1 GS1 Data Source Toelichting op invoervelden Datum: 20 december Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Wat is GS1 Data Source (GS1 DAS) 5 1.2 Aan de slag 5 2 Algemene velden 6 2.1 GS1-adrescode (GLN)

Nadere informatie

UWLR: Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten

UWLR: Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten UWLR: Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten Technische beschrijving van de afspraak Versienummer: 2.0 (Mei 2015) 2015 Edustandaard.nl 2 / 34 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 1.2 Afhankelijkheid van

Nadere informatie

Datum 27 3 2006 Betreft overzicht patch nummer 9 van Metis versie 2.1

Datum 27 3 2006 Betreft overzicht patch nummer 9 van Metis versie 2.1 Aan Metis Groep Van UCI Datum 27 3 2006 Betreft overzicht patch nummer 9 van Metis versie 2.1 Patch nummer 9 versie 2.1 1. Bugs Met deze patch worden de volgende bugs (zie activiteitenlijst) opgelost:

Nadere informatie

Mobility Tool+ Gids voor het Erasmus+ programma. Mobility Tool+ v. 1.3 Document versie 1.0 // 23.01.2015

Mobility Tool+ Gids voor het Erasmus+ programma. Mobility Tool+ v. 1.3 Document versie 1.0 // 23.01.2015 Mobility Tool+ Gids voor het Erasmus+ programma Mobility Tool+ v. 1.3 Document versie 1.0 // 23.01.2015 23-1-2015 1. Klik op de titel op naar het hoofdstuk te gaan. 1. ALGEMENE INLEIDING 3 1.1 Beschrijving

Nadere informatie

Smartsite Search Engine Optimization Toolkit

Smartsite Search Engine Optimization Toolkit Seneca B.V. Elektronicaweg 31 2628 XG Delft Nederland T +31(0)15-251 37 00 F +31(0)15-251 37 01 E info@smartsite.nl I www.smartsite.nl Whitepaper Smartsite Search Engine Optimization Toolkit 2009 Seneca

Nadere informatie

e-bestuur handleiding

e-bestuur handleiding e-bestuur handleiding versie 29 april 2008 Copyright 2006-2008 J.A.Diebrink te Burdaard. Alle rechten voorbehouden. Inhoud Inleiding... 7 Gebruiksvoorwaarden... 7 Aanmelden... 8 Startpagina... 9 Linker

Nadere informatie

Release notes V004019A00

Release notes V004019A00 Release notes V004019A00 Datum : 1-7-2011 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. Druk: Reerink B.V. MKG versie: V004019A00-01 2011, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

e-masspost User Guide

e-masspost User Guide e-masspost User Guide Laatste wijziging: januari 2011 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is e-masspost?...3 1.2 Welke zijn de principes om tot e-masspost toegang te hebben?...3 2 Hoe toegang krijgen tot e-masspost?...

Nadere informatie

ideal Merchant Integratie Gids

ideal Merchant Integratie Gids ideal Merchant Integratie Gids Versie 3.3.1 (februari 2015) Februari 2015 Currence Copyright Currence ideal B.V.. Voorwaarden De ideal Merchant Integratie Gids wordt door de producteigenaar Currence beschikbaar

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.90.0

Release Notes BlueRetail versie 3.90.0 Release Notes BlueRetail versie 3.90.0 Product Management Versie 0.2 Venlo, februari 2015 Bestand: BR v3.90.0 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R. Wolters 03/02/15 V0.1

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.72

Release Notes BlueRetail versie 3.72 Release Notes BlueRetail versie 3.72 Product Management Versie 004 Venlo, augustus 2012 Bestand: 120820 Releasenotes 3 72 v04.docx Disclaimer Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg,

Nadere informatie

Prijzen zorgverzekeraars IR V-1-1-7 (7e concept)

Prijzen zorgverzekeraars IR V-1-1-7 (7e concept) 1/20 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Drs. B. van der Meer Prijzen

Nadere informatie

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services Handleiding versie 1.8 18 oktober 2011 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN...

Nadere informatie