Waarom certificatie? Asset Management Implementatie Coentunnel Company (CCY) Robert Jan Feijen & Edwin Timmer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarom certificatie? Asset Management Implementatie Coentunnel Company (CCY) Robert Jan Feijen & Edwin Timmer"

Transcriptie

1 Waarom certificatie? Asset Management Implementatie Coentunnel Company (CCY) Robert Jan Feijen & Edwin Timmer

2 Iter Fidelis Iter Fidelis is onderdeel van de OXAND groep en zal vanaf 1 januari OXAND NL gaan heten. Onafhankelijk internationaal consultancy bureau gespecialiseerd in Asset, Ageing & Risicomanagement. Onze 150 consultants begeleiden onze klanten bij het nemen van betere beslissingen die tot betere prestaties leiden. Activiteiten voor de Coentunnel in de afgelopen 6 jaar (CCN en CCY): Herinrichting Systems Engineering (CCN) Maintenance Management, onderhoudsbegroting en -planning (CCN) Ontwikkeling Prestatie Meetsysteem (CCN en CCY) Ontwikkeling en Implementatie PAS 55 (CCY)

3 Aanleiding Ontwerp & Realisatie Coentunnel systeem Onderhoud gedurende realisatie

4 Aanleiding Exploitatie Coentunnelsysteem (1 e en 2 e ) gedurende 25 jaar

5 Aanleiding - Management Systeem inrichting CCN sterk gericht op ontwerp & bouw - Hoog boeteregime bij falen infrastructuur & proces (Beschikbaarheidskorting & Boetepunten) - Kleine bezetting CCY team gedurende 25 jaar - Complexe assets (oa. TTI & Asfalt) - Reputatie, alles dat gebeurt ligt onder een vergrootglas 15 minuten rijstrookafsluiting in de 1e Coentunnel richting Amsterdam om half acht op dinsdagmorgen kost CCY 20-40K aan beschikbaarheidsvergoeding

6 Ambitie Businessplan CCY 2013 Missie & Ambitie Ambities inrichting van de PAS 55 als organisatie raamwerk voor CCY!

7 PAS55 PAS55 Asset management standaard Eisen t.b.v. inrichting asset management systeem

8 PAS55 Nieuwe ISO55000 (feb 2014) norm komt voort uit de PAS55 norm

9 MS CCY Waarborgen Contractverplichtingen Rijkswaterstaat Ambitie ISO RWS eisen Inrichting Management Systeem Exploitatie fase PAS55 Gebruiksvriendelijkheid & Efficiency Bestaande Management Systeem CCN

10 MS CCY Management Systeem in documentvorm (Basis) Managementplan Exploitatiefase MS Doelen Basis managementplan Exploitatiefase 1x Basis Management plan Werkplannen Deelplannen Proces inrichting Hoofdproces beschrijvingen Deelplannen Deelplannen 4x Deelplan Support toolbox Proces- en procedure beschrijvingen Tools, Templates, Checklists, Voorbeelden, Referenties, Trainingmateriaal Werkplannen Werkplannen Werkplannen 15x Werkplan Van 54 plannen (CCN) naar 20 in de nieuwe managementsysteeminrichting

11 MS CCY Asset Management Systeem CCY Strategisch management Algemeen directeur Kwaliteit- & Verbetermanagement Kwaliteit Management proces Ve ili ghe id, gezondheid & mi lieu proces QHSE Manager W erk en w e vo lg en s de processen zoals we deze met elkaar hebben afgesproken? W erk en w e we l ve ili g? Business plan CCY W at z ijn de doe len die ik als CCY wil behalen en hoe ga deze doelen bereiken/ bewaken? Managementprocessen op meerdere Niveau s Voldoen we aan de verplichting voor de banken/aandeelhouders zijn de inkomsten en uitgaven in balans Wat is de s tand van zaken m.b.t. de infrastructuur financiën, kwaliteitsmanagement, risic o s, contractzaken etc. M oe ten w e ac ti e ondernemen? Tactisch management Technisch Manager Eens in de zoveel tijd een overz icht maken van de SS I s. Zitten hier trends in, zo ja, hebben we een opl os sing hiervoor? Financiee l Management Proces Management Be oorde ling & beheersing KPI KPI KPI KPI KPI KPI KPI KPI Technisch Beheerder Management van het bedrijf CCY Beheersing Instandhouding Instandhoudingplannen Meerjarenplanning Wat m oeten we doen aan de infra rekening houdend me t d e (prestatie) e isen, de t Hoe ga ik komend jaar mijn onderhoud inrichten (bezetting/go H/middelen e tc ) en loopt het zoals ik van te voren heb uitgedacht? Kla ntcontra ct Management proces Configuratie Management Proces Stakeholder Management Proces Inf orma tie Management proces Risi comanag ement Proces S ubcontra ct Management Proces Bedrijfsmiddelen proces Contract met Rijk swaterstaat is omvangrijk en dient goed gem anaged te worden Wat is de invloed van een w ijzi gi ng (van ons of RWS) op onze werkmethoden en op de infrastructuur buiten? De omgeving is belangrijk voor CCY. Onderhouden we het c ontact met de belangrijke stakeholders? Welke ICT systemen draaien e r bi nn e n CC Y, is he t voldoende? Zodra we een risico opm erken dan nemen we deze op in het risicodossier. De risic om anager zie t toe op het beheer van het reg iste r Voeren onze onderaannemers de werkzaamheden uit zoals w e di t met ze (contract) hebben afgesproken? Hebben we de juiste mensen en middelen om o nz e p ro cess en g o ed u it te kunnen voeren? 4 Hoofdonderdelen 1) Business management Bedrijf CCY (Strategisch) 2) Management van de fysieke assets (Tactisch & Operationeel) 3) Managementprocessen op meerdere niveaus 4) Kwaliteit & Verbetermanagement Technisch Beheerder An a ly se & onderzoek bouw en de risico s? Verkeers- Maatregelen proces Vo o r de VK M moeten w e d e vo o r af v ast g e ste lde procedures netjes volgen Operationeel management Management van de (Civiele) Infrastructuur Voorbereiden & Uitvoeren Regulier Onderhoud Hoe ziet de planning voor komen jaar er in detail uit, welke VKM zijn benodigd en welke afstemmingen doe ik om te zorgen dat alles volgens plan uitgevoerd w o rd t Groot Onderhoud & Modificaties Technisch Beheerder Registreren van alle in spec ti es/metingen maar ook bewaken van het kwaliteitsniveau van de infrastructuur Controle inspe ctie s, metingen & schouw PMS S to r in g e n, Schade en Incidenten) Technisch Beheerder Oplossen en afhandelen (registreren) van de Storing, Schade en incidenten Projectleider Op basis van de instandhoudingplannen stel len w e d e i nte rva l vo o r de grote vervangingen (oa. Asfalt) vast. De ze vervangingen zijn opgenomen in de meerjarenplanning en w o rd e n al s p ro je ct uitgevoerd O nt w e r p Werkvoorbereiding & Ui tvoe ring PMS O pl ev e r in g

12 Implementatie & certificering Feb 2013 Nov 2013 Maart 2014 Juni 2014 Ontwerp nieuwe Management systeem Implementatie Nieuw MS Werken conform Nieuw MS 1. Managementsysteem opbouw Dec 2013 Toetsing voor certificatie Lloyd s April 2014 Fase 1 beoordeling door Lloyd s Documentatie Fase 2 Beoordeling door Lloyd s Werking Systeem

13 Implementatie & certificering Leerpunten Asset Management implementatie - Betrek de organisatie bij de ontwikkeling van het management systeem, zij moeten er straks mee werken - Besteed voldoende tijd aan opleiding/training - (Top) Management support is essentieel, vandaar ook dat ISO55001 hier expliciet op ingaat - Hou het pragmatisch - Doe het niet voor het papiertje aan de muur

14 Resultaat - Risicomanagement op orde - Controle op bedrijfsvoering met besturingsmodel (KPI s) - Vertrouwen van de Shareholders & Rijkswaterstaat - Klein team dat in staat is invulling te geven aan het contract - Kostenbesparingen door efficiëntie - Beter platform voor verbeteringen (proces & techniek) Hoe nu verder? - Doorgaan met de koers die is ingezet, goed managen van de risico s en op zoek gaan naar kansen!

15 Vragen?

16

PMS: aantonen van geleverde prestaties

PMS: aantonen van geleverde prestaties www.oxand.com PMS: aantonen van geleverde prestaties Edwin TIMMER - OXAND Over Oxand Onafhankelijk internationaal consultancy bureau gespecialiseerd in Assetmanagement, Ageing & Risicomanagement. Onze

Nadere informatie

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016 november 1 DELTA Netwerkbedrijf Het jaar van de verandering 2009 Foto voorpagina: nieuw hoogspanningsstation Oosterland Om de opkomst van decentrale

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit 2013 iedereen energie Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit 2013 2 Inhoud Voorwoord 4 Samenvatting 5 Verzorgingsgebied en kerngegevens Liander

Nadere informatie

Infra Asset Management

Infra Asset Management Infra Asset Management Inleiding Al sinds 1988 ondersteunen wij organisaties bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Met behulp van onze modulair opgebouwde software voorzien wij u van een pasklare

Nadere informatie

Beheerplan 2010. ProRail Planning en Control ProRail EDMS 1552343. 1 december 2009. Definitief. Van. Auteur. Kenmerk. Versie 3.0.

Beheerplan 2010. ProRail Planning en Control ProRail EDMS 1552343. 1 december 2009. Definitief. Van. Auteur. Kenmerk. Versie 3.0. Beheerplan 2010 Van Auteur ProRail Planning en Control ProRail Kenmerk EDMS 1552343 Versie 3.0 Datum 1 december 2009 Bestand Beheerplan 2010 Status Definitief 2 Inhoudsopgave 1 Strategie en sturing...

Nadere informatie

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen 2/15 Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Opdrachtnemer: Websdesign Internet Communicatie, Wouter Janssen Opdrachtgever: Websdesign

Nadere informatie

Op het gebied van informatiebeveiliging is eenzelfde

Op het gebied van informatiebeveiliging is eenzelfde Artikel Informatiebeveiliging gezien vanuit een Service Management perspectief Vincent Jentjens Service Management is het beheersen van alle aspecten die van invloed zijn op de ICT-dienstverlening op zodanige

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

Kennisbijeenkomst Business Process Management & Business Intelligence verbeteren en beheersen van de organisatie. Marc Schijff

Kennisbijeenkomst Business Process Management & Business Intelligence verbeteren en beheersen van de organisatie. Marc Schijff Kennisbijeenkomst Business Process Management & Business Intelligence verbeteren en beheersen van de organisatie Marc Schijff 06 20 13 92 88 marc.schijff@prcs.nl Het bestaansrecht van een organisatie Vroeger

Nadere informatie

Actuele Thema s: Engineering Projecten en Change & Implementatie

Actuele Thema s: Engineering Projecten en Change & Implementatie Actuele Thema s: Engineering Projecten en Change & Implementatie Industrial excellence. Inhoudsopgave Over PDM Asset Management Risk Based Scope Management voor Turnarounds (TA) Integratie Maintenance

Nadere informatie

WHITEPAPER OUTSOURCING. Inleiding REGISSEER UW ICT-OUTSOURCING

WHITEPAPER OUTSOURCING. Inleiding REGISSEER UW ICT-OUTSOURCING Innervate: Oktober 2009 WHITEPAPER OUTSOURCING REGISSEER UW ICT-OUTSOURCING Inleiding Het staat buiten kijf! Outsourcing biedt volop voordelen, maar outsourcing is een complex proces. Het is de kunst om

Nadere informatie

De term Governance is de laatste jaren een belangrijk thema

De term Governance is de laatste jaren een belangrijk thema Algemene beschouwingen IT Service Management.4 De term Governance is de laatste jaren een belangrijk thema geworden voor zowel IT als voor de business. Governance wordt geassocieerd met schandalen (Enron,

Nadere informatie

BEDRIJFSVOERING, een palet van verbetermogelijkheden Mei 2010, Theo Geurts ebm bureau voor bedrijfsvoering

BEDRIJFSVOERING, een palet van verbetermogelijkheden Mei 2010, Theo Geurts ebm bureau voor bedrijfsvoering BEDRIJFSVOERING, een palet van verbetermogelijkheden Mei 2010, Theo Geurts ebm bureau voor bedrijfsvoering 1 Inleiding In dit document vindt u wat we voor u als klant kunnen doen. We leggen uit hoe we

Nadere informatie

Business en IT: vraag en aanbod De waarde van business informatiemanagement

Business en IT: vraag en aanbod De waarde van business informatiemanagement Business en IT: vraag en aanbod De waarde van business informatiemanagement 2 Business en IT: vraag en aanbod Is uw organisatie sterk afhankelijk van een goede informatievoorziening? Dan heeft u reden

Nadere informatie

Beheer en Onderhoud van Infrastructuur

Beheer en Onderhoud van Infrastructuur Conferentie Woensdag 18 maart 2015 NBC Nieuwegein UPDATE Masterclasses Donderdag 19 maart 2015 9 e Nationale Conferentie Beheer en Onderhoud van Infrastructuur Dé ontmoetingsplaats voor opdrachtgevers,

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Pilot assetmanagement

Pilot assetmanagement Resultatenrapport PILOT assetmanagement Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM) Pilot assetmanagement Uitgegeven door: Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM) Informatie: Drs. M.J.W.

Nadere informatie

Tellus beschikt met SQL Server 2008 in recordtijd over een krachtige Business Intelligence oplossing en bespaart 300.000,= aan ontwikkelkosten

Tellus beschikt met SQL Server 2008 in recordtijd over een krachtige Business Intelligence oplossing en bespaart 300.000,= aan ontwikkelkosten Tellus beschikt met SQL Server 2008 in recordtijd over een krachtige Business Intelligence oplossing en bespaart 300.000,= aan ontwikkelkosten Organisatie Tellus heeft als missie om klanten en bedrijven

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren 2013 iedereen energie Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren 2013 2 Inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 5 2 Visie en missie 6 3

Nadere informatie

ITSM - Lite. Whitepaper. Sander Brokke Beheertooling Consultant

ITSM - Lite. Whitepaper. Sander Brokke Beheertooling Consultant ITSM - Lite Whitepaper Sander Brokke Beheertooling Consultant Deze whitepaper laat u de Inter Access visie op en de aanpak rondom de implementatie van beheertooling volgens het ITSM - Lite concept zien.

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit. 150kV-netten

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit. 150kV-netten Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit 150kV-netten 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 5 1 INLEIDING 6 2 VISIE EN MISSIE 8 3 KWALITEITSBEHEERSING 10 3.1 Verantwoordelijkheden 11 3.2 Het Asset Management

Nadere informatie

Maintenance Management

Maintenance Management Maintenance Management Inleiding Al sinds 1988 ondersteunen wij organisaties bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Met behulp van onze modulair opgebouwde software voorzien wij u van een pasklare

Nadere informatie

Novius model in ArchiMate

Novius model in ArchiMate Novius model in ArchiMate Bachelorproject Afdeling Beleid & Ontwikkeling Maja Jakóbik 19 januari 2011 Inhoud Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Definities 4 2 Architect 8 2.1 Metamodel 8 2.2

Nadere informatie

Marktconsultatiedocument Ter voorbereiding op de ICT-Operations herdefiniëring scope Configuratie Management Database

Marktconsultatiedocument Ter voorbereiding op de ICT-Operations herdefiniëring scope Configuratie Management Database Marktconsultatiedocument Ter voorbereiding op de ICT-Operations herdefiniëring scope Configuratie Management Database Inhoudsopgave Leeswijzer 3 1 Inleiding 4 1.1 Organisatie 4 1.2 De afdeling ICT-Operations

Nadere informatie

Rapportage onderzoek ITB Readiness

Rapportage onderzoek ITB Readiness PUBLIEKE SECTOR Rapportage onderzoek ITB Readiness Sociale Verzekeringsbank Amstelveen, 8 mei 2014 KPMG IT Advisory Postbus 74500 1070 DB Amsterdam Laan van Langerhuize 1 1186 DS Amstelveen Telefoon (020)

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2011 Elektriciteit. 150kV-netten

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2011 Elektriciteit. 150kV-netten Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2011 Elektriciteit 150kV-netten 1 4 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2011 Elektriciteit 150kV-netten 5 6 Inhoud Voorwoord 9 1 Inleiding 13 2 Kwaliteitsbeheersing

Nadere informatie

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Plan Today to be ready for Tomorrow Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Weet u welke risico s uw bedrijf

Nadere informatie

Whitepaper Programmamanagement Projectable. José Roelofs en Petro Kesseler

Whitepaper Programmamanagement Projectable. José Roelofs en Petro Kesseler Besturing van grote veranderingsprogramma s Praktische richtlijnen voor bestuurders (verschenen in Tijdschrift voor Financieel Management juli/augustus 1999) José Roelofs en Petro Kesseler Petro Kesseler

Nadere informatie

Whitepaper. GRCcontrol

Whitepaper. GRCcontrol Whitepaper Een pragmatische kijk op integraal Governance, Risicomanagement en Compliance met behulp van GRCcontrol A Keulenstraat 8 E 7418 ET Deventer P Postbus 2147 7420 AC Deventer T +31 570-63 47 17

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie