Leadership, Contact & Conflit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leadership, Contact & Conflit"

Transcriptie

1 Internationale werkconferentie in België/Nederland Leiderschap, Contact & Conflict werken onder de oppervlakte Séminaire international en Belgique/aux Pays-Bas Leadership, Contact & Conflit travailler sous la surface International working conference in Belgium/The Netherlands Leadership, Contact & Conflict working beneath the surface

2 Leiderschap Contact & Conflict Werken onder de oppervlakte Een werkconferene over Leiderschap, Contact en Conflict om groeps- en organisaedynamiek te exploreren en je eigen rollen daarin te ontwikkelen. Leiderschap: Wat betekent leiderschap voor jou? Is het een funce/status, een rol die je in een groep opneemt, een vorm van gedrag,? Wat betekent leiderschap voor anderen om je heen? Hoe geef jij persoonlijk vorm aan leiderschap? Contact: Conflict: Het woord contact verwijst naar aanraking: Hoe werkt dat? Wat speelt er zich af in contacten tussen personen, groepen of organisaes? Hoe maak je, in contacten, het onderscheid tussen de persoon en zijn/haar rol? Wat ervaar je in conflicten? Zowel in conflicten met jezelf, als met andere personen, groepen en organisa- es? Kunnen conflicten vernieuwend zijn en zijn deze het waard om diepgaand te onderzoeken, of veroorzaken ze in de eerste plaats een insnceve reace: fight, flight of freeze? Werken onder de oppervlakte: Wat is er nog niet zichtbaar in de interace en toch medebepalend voor de manier waarop leiderschap, contacten en conflicten zich ontwikkelen? Wat speelt er zich af onder de oppervlakte? Welke rollen krijg jij en neem jij hierbij (on)bewust in? "Knowledge is not a thing we have, but a link between ourselves and what we know. Wilfred Bion De werkconferene Leiderschap, Contact & conflict is een jdelijke instue, die uitgaat van ervaringen van jezelf en anderen in groepen en organisaes en een die een beroep doet op aceve parcipae van deelnemers en conferenestaf. Ervaringsgewijs leren houdt in, dat je leert van de actuele, hier-en-nu ervaringen doordat je deelneemt en werkt aan de primaire taak van deze jdelijke leerorganisae. De werkconferene biedt een veilige ruimte om op intense wijze ervaringen op te doen en hierdoor aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling te werken. Gaandeweg word je je jdens de werkconferene meer bewust van de wijze waarop leiderschap, contact & conflict van invloed zijn op de wijze waarop jij je rollen spontaan vormgee binnen de leerorganisae. Je ontwikkelt inzicht in de bewuste en onbewuste processen die invloed kunnen hebben op wat men voelt, denkt en doet binnen de groep. In deze werkconferene staan het onderzoeken, bespreken, reflecteren en ontwikkelen van de verschillende rollen die je opneemt centraal. Van daaruit wordt de verbinding gemaakt met je ervaringen in de rollen zoals je die opneemt in je eigen organisae, zodat je je leerervaring naar jouw concrete werkprakjk kan vertalen. 2

3 Voor wie is deze werkconferentie? Deze werkconferene richt zich op een brede doelgroep. De diversiteit aan deelnemers in achtergrond, leeijd, werkervaring, naonaliteit en sekse in de werkconferene is in deze leervorm een bron voor rijke leerervaringen. Leiderschap, Contact & Conflict is in het bijzonder passend voor: mensen die effecever willen worden in het werken in groeps-, team- en organisaedynamiek mensen die op zoek zijn naar een betere balans tussen een sterk raonele denk- en werkwijze en een meer gevoelsmage en intuïeve benadering leidinggevenden (met bijv. operaonele verantwoordelijkheden) zowel in commerciële als in niet-commerciële organisaes/instellingen medewerkers die zich willen voorbereiden op leidinggevende funces projectverantwoordelijken die op zoek zijn naar innoverende manieren om weerstand tegen verandering te begrijpen en te overwinnen professionals in personeelsbeleid of beheer, of in opleiding en ontwikkeling consultants, coaches of begeleiders van groepen, of mensen die bij gelegenheid dergelijke rollen opnemen Wat levert deelname aan deze werkconferentie op? Het leerproces in de werkconferene berust op ervaringen gekoppeld aan reflece over deze ervaringen. Iedere deelnemer beslist zelf wat zij/hij uit de opgedane ervaringen wil leren. Deze werkconferene gee ruimte om te leren en te werken aan: jouw vaardigheden om passende rollen binnen jouw werk- en leefsfeer op te nemen, los van, of aanvullend bij, de funconele rollen die je momenteel toebedeeld zijn een beter inzicht in de onbewuste mechanismen en processen die zich binnen jdelijke groepen en organisaestructuren afspelen een verscherpt inzicht in belemmerende mechanismen zoals weerstand tegen innovae en verandering bij jezelf en anderen en een toename in de capaciteit om met die weerstanden te werken het bespreekbaar maken van het onbespreekbare, om daarmee jouw (client-) organisae vooruit te helpen een betere balans tussen jouw gevoelens, emoes en gedachten, zodat intervenes meer succes gaan opleveren. Iedere deelnemer aan Leiderschap, Contact & Conflict zal een beter inzicht verwerven in de wijze waarop hij/zijn rollen opneemt en in de eigen al dan niet effeceve handelingspatronen. De werkconferene Leiderschap, Contact & Conflict is een jdelijke instue die mogelijkheden biedt om alle dimensies van bovenstaande punten te onderzoeken en hiervan te leren. De primaire taak De primaire taak van de werkconferene is te exploreren hoe personen rollen en systemen bewust en onbewust op elkaar inwerken en hoe mensen hun rollen transformeren door vorm te geven aan Leiderschap, Contact & Conflict jdens deze werkconferene en daarna. 3

4 Methodiek van de werkconferentie Deze werkconferene gebruikt een methodiek die oorspronkelijk ontwikkeld is door het Tavistock Instute of Human Relaons in Londen door Wilfred Bion, Ken Rice en Eric Miller en vervolgens door anderen verder is uitgebouwd. Dit group relaons werkmodel gebruikt een uitgekiend design dat werkt met de principes van Taak, Tijd en Territorium. De primaire taak van de werkconferene is leidend en iedere werksessie hee haar eigen Primaire Taak met grenzen van Tijd en Territorium. Deze zijn cruciaal voor systeemgericht werken en voor het exploreren van onbewuste dynamieken. Het conferenedesign bestaat uit diverse acviteiten. Deelnemers maken deel uit van diverse systemen en subsystemen: plenaire sessies, groot systeem, klein systeem, instuonele acviteiten, reflece en rol-analyse groepen. De werkconferene bestaat uit twee verweven deelconferenes: Basisconferene: voor deelnemers die voor de eerste keer deelnemen aan een dergelijke werkconferene. Verdiepingsconferene: voor deelnemers die reeds aan een dergelijke werkconferene deelgenomen hebben. De staf van de werkconferentie De conferene werkt met een internaonale staf die ervaring hee met deze manier van werken. Stafleden zijn acef betrokken in het proces en hebben als staf ook eigen werksessies. De conferenestaf (co-directors, administrators en consultants) werkt samen als collecef management van de werkconferene als instue. Verder werkt de staf in de rol van consultant in verschillende werksessies, waarin zij hun refleces over wat er in het hier-en-nu gebeurt delen. Het exploreren, bespreken, reflecteren en bewerken van de ervaringen in verschillende rollen staat centraal voor alle deelnemers, inclusief staf. De twee co-directeuren zijn: Ir. Bruno Chevolet, gecerficeerde consultant in instuonele transformae, oprichter van TeamMovaon consulng en bestuurder van MaTRIS Drs. Martha.C.M. Mens, MPC, psycholoog, senior consultant Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelae s, supervisor en studiegroepconsultant Coaching en Consulng in Context, Departement Bestuurs-en Organisaewetenschap (USBO), Universiteit Utrecht Er zullen in totaal 8 à 10 stafleden bij de werkconferene betrokken zijn. Hun namen worden later bekend gemaakt. 4

5 PRAKTISCHE INFORMATIE Locatie en data De locae van de werkconferene is in Nederland/België. De exacte locae wordt later bekend gemaakt. De conferene start op 16 september 2015 om uur en eindigt op zaterdag 19 september om uur. Ontvangst en registrae is op woensdag 16 september vanaf uur (voor wie wil is er tot uur een lichte lunch beschikbaar). Accommodatie De werkconferene is resideneel. Maaljden en overnachngen zijn in de prijs inbegrepen. Deelnamekosten De kosten bij inschrijving voor 1 juli bedragen : 1800,- Na 30 juni is het inschrijvingsbedrag 2200,- Betalingen kunnen digitaal worden gedaan. Alle relevante informae hierover vind je op het inschrijfformulier. Het aantal deelnemers is beperkt tot max. 32. Inschrijvingen vinden plaats in volgorde van binnenkomst. Verdere informatie Voor meer informae neem contact op met de pre-conferene administrae: Richard Driessen (NL/EN) tel: of via Thierry Hérion (FR/EN) tel: of via Inschrijven Het inschrijfformulier vindt u op de websites van de iniaef nemende organisaes: hp://www.proconsult.nl/academie/opleidingen/lcc-werkconferene.aspx hp://www.uu.nl/organisae/departement-bestuurs-en-organisaewetenschap/voor-professionals/ actueel hp://www.matris-asbl.be/leadership-contact-conflict 5

6 DE INITIATIEFNEMENDE ORGANISATIES Universiteit Utrecht MaTRIS p.r.o academie Het Departement Bestuurs- en Organisaewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht bestudeert publieke vraagstukken en publieke organisaes in wisselwerking met polieke en maatschappelijke ontwikkelingen. USBO organiseert programma s voor studenten en professionals, verzorgt internaonaal leidend academisch en toegepast onderzoek, en is een hoog gewaardeerde partner in training, in-company opleiding en advies. MaTRIS - Matrix voor de Transformae van Rollen en Sociale Innova- e - is een vzw samengesteld uit bedrijfsleiders, verantwoordelijken van organisaes en ervaren consultants. De vereniging hee tot doel het onderzoek te bevorderen naar de relaes tussen persoon en instelling. Dit gebeurt vanuit het gemeenschappelijk geloof dat de ziel van de transformae van een instelling en datgene wat een instelling haar vitaliteit gee, de persoon is in zijn rol. p.r.o academie maakt onderdeel uit van p.r.o consult coaching academie. Zij dragen met een breed aanbod voor individuen en organisaes bij aan leiderschapsontwikkeling en het in beweging zeen van organisa- es door processen die onder de oppervlakte spelen aan het licht te brengen. Hierdoor kunnen bewuste en doelgerichte aces ondernomen worden die leiden tot persoonlijke ontwikkeling en organisae transformae. Verdere informae is te vinden op Verdere informae is te vinden op Verdere informae is te vinden op 6

Leiderschap voor professionals april - mei 2015

Leiderschap voor professionals april - mei 2015 1 Leiderschap voor professionals april - mei 2015 Een cursus voor professionals die hun leiderschapsrol verder willen ontwikkelen binnen de dynamische omgeving van hun organisatie. Welke betekenis zit

Nadere informatie

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn)

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) REVIRESCE Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) Is een samenwerkingsverband tussen Groen en Partners en Energy4Change Met REVIRESCE hebben wij een opleiding

Nadere informatie

POSTGRADUATE OPLEIDING EN TOEZICHTHOUDERS

POSTGRADUATE OPLEIDING EN TOEZICHTHOUDERS POSTGRADUATE OPLEIDING POSTGRADUATE INTERVENIËREN OPLEIDING VOOR EXECUTIVE COMMISSARISSEN TEAMCOACHING EN TOEZICHTHOUDERS 1 AANLEIDING EN DOEL VAN HET PROGRAMMA Leden van Raden van Commissarissen en Raden

Nadere informatie

Sociale Media Strategie Hanzehogeschool Groningen

Sociale Media Strategie Hanzehogeschool Groningen Sociale Media Strategie Hanzehogeschool Groningen Sta$ureau Marke+ng & Communica+e contactpersoon: Fleur Gräper - van Koolwijk datum: september 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Wat is sociale media?...

Nadere informatie

TimeOut optimaal functioneren in een dynamische context

TimeOut optimaal functioneren in een dynamische context TimeOut optimaal functioneren in een dynamische context Een intensief traject voor leidinggevenden, managers en medewerkers die hard werken en stil willen staan bij hun werk- en privéleven Beter nu een

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het verschil wil maken Beantwoord jij deze vragen met ja Heb jij

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

Van in control naar in regie

Van in control naar in regie Van in control naar in regie Het regisseren van complexe vraagstukken Vraagstukken worden steeds complexer. Bovendien trekken ze zich vaak niets aan van organisatiegrenzen en strekken ze zich uit over

Nadere informatie

unieke leiderschapstraining voor professionals Leiderschap in u

unieke leiderschapstraining voor professionals Leiderschap in u unieke leiderschapstraining voor professionals Leiderschap in u inleiding Derwish Advies Groep is gespecialiseerd in integrale veiligheidskundige kwesties in de samenleving en in complexe culturele en

Nadere informatie

coaching counseling training De NLP practitioner opleiding. De inhoud: De basis van NLP De vaardigheden van NLP De technieken van NLP

coaching counseling training De NLP practitioner opleiding. De inhoud: De basis van NLP De vaardigheden van NLP De technieken van NLP De NLP practitioner opleiding. De inhoud: Zoals in de folder te lezen is komen alle NLP onderdelen uitgebreid aan bod. We hanteren een drie-staps leermodel: 1 2 3 De basis van NLP De vaardigheden van NLP

Nadere informatie

RVDB DEVELOPMENT PROGRAM. Hét HR Programma speciaal voor HR professionals

RVDB DEVELOPMENT PROGRAM. Hét HR Programma speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je hebt een visie op HR, al meerdere jaren ervaring en nog veel potentieel. Je bent gericht op de nieuwste

Nadere informatie

Leiderschap vanuit systemisch perspectief

Leiderschap vanuit systemisch perspectief Waar ideeën en activiteiten rond ziel en zakelijkheid samenkomen op een prachtige plek, vanuit een geïnspireerd netwerk 4-daagse training: Leiderschap vanuit systemisch perspectief Het leven wordt voorwaarts

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers

InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers De leergang van InterCoach is bestemd voor managers die plezier ontlenen aan het begeleiden van anderen bij het ontwikkelen

Nadere informatie

Meesterschap in Projectmanagement

Meesterschap in Projectmanagement pagina 1 Meesterschap in Projectmanagement Kenmerken r Het leertraject Meesterschap in Projectmanagement is een academische opleiding voor ervaren projectmanagers die van projectmanagement hun vak hebben

Nadere informatie

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management Hoe krijg ik mijn mensen zover? Operationeel management is een vak apart en niet iets wat iemand zomaar kan of doet. In de praktijk

Nadere informatie

De kunst jezelf en anderen te leiden

De kunst jezelf en anderen te leiden 4D organisatieontwikkeling & opleiding individu groep taak context TGI-opleiding 2015 2017 De kunst jezelf en anderen te leiden 1 TGI, de kunst jezelf en anderen te leiden Als leidinggevende, projectleider,

Nadere informatie

Open Health Challenge Voeding

Open Health Challenge Voeding Open Health Challenge Voeding Powered by Achmea & Voeding Leeft 1 Open Health Challenge Voeding Er zijn veel grote bedrijven die met massaproductie de wereld voorzien van betaalbaar eten maar die niet

Nadere informatie

Human Dynamics 3 Gesprekstechnieken; Professionele Communicatie en Feedback 3

Human Dynamics 3 Gesprekstechnieken; Professionele Communicatie en Feedback 3 PROGRAMMA 2013-2014 INHOUDSOPGAVE Human Dynamics 3 Gesprekstechnieken; Professionele Communicatie en Feedback 3 Drijfveren in het onderwijs, de KRACHT van het onderwijs is de leerkracht 4 Digibord & Didactiek

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ICM Trainingsdag: Vergroot jouw impact!

ICM Trainingsdag: Vergroot jouw impact! ICM Trainingsdag: Vergroot jouw impact! dinsdag 20 mei 2014 Dagprogramma en overige informatie De inhoud van de 6 trainingen Training 1: Haal meer uit je brein Training 2: StrengthsFinder Training 3: Gezonde

Nadere informatie

Coachen voor professionals

Coachen voor professionals Informatiefolder Coachen voor professionals Coaching opleidingen geïnspireerd op Generatief Leiderschap Caleidoscoop Leertrajecten Leo van der Weijdenstraat 8 5461 EH Veghel T. 0413 321783 F. 0848 368056

Nadere informatie

LEERGANG GEBIEDSGERICHT WERKEN VOOR YOUNG PROFESSIONALS START OP 22 SEPTEMBER 2008 OPEN INSCHRIJVING

LEERGANG GEBIEDSGERICHT WERKEN VOOR YOUNG PROFESSIONALS START OP 22 SEPTEMBER 2008 OPEN INSCHRIJVING LEERGANG GEBIEDSGERICHT WERKEN VOOR YOUNG PROFESSIONALS START OP 22 SEPTEMBER 2008 OPEN INSCHRIJVING GEBIEDSGERICHT WERKEN Op bijna geen enkel werkterrein gebeurt zoveel als in het gebiedsgericht werken.

Nadere informatie

PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE

PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE Een opleiding voor Managers Projectleiders HR-adviseurs Communicatie-adviseurs HR-managers Opleidingsadviseurs MD-adviseurs Bestuursondersteuners Ik coördineer

Nadere informatie

Vitaliserende vergezichten

Vitaliserende vergezichten School voor loopbaan & leiderschap Ben je op zoek naar het meest vitaliserende loopbaanperspectief, een nieuwe loopbaanstap of naar meer zeggingskracht in je dagelijks werk en leiderschap, dan heeft VistaNova

Nadere informatie

professioneel omgaan met andere culturen Begrip of begrijpen? BeHr Groep

professioneel omgaan met andere culturen Begrip of begrijpen? BeHr Groep professioneel omgaan met andere culturen Begrip of begrijpen? BeHr Groep Professionals in Nederland hebben dagelijks te maken met culturen en gedrag die hen niet eigen zijn. Of het nu bij de politie is,

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

4D organisatieontwikkeling & opleiding presenteert. Alumnidagen 2014. datum thema leiding

4D organisatieontwikkeling & opleiding presenteert. Alumnidagen 2014. datum thema leiding 4D organisatieontwikkeling & opleiding presenteert Alumnidagen 2014 TGI-verdieping aan de hand van vijf thema s De alumnidagen zijn bedoeld voor iedereen die in de afgelopen jaren een TGI-basisopleiding

Nadere informatie