VISIE OP VEILIGHEID. The future depends on what you do today

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VISIE OP VEILIGHEID. The future depends on what you do today"

Transcriptie

1 VISIE OP VEILIGHEID The future depends on what you do today

2 Onze toekomstige veiligheid vereist voorbereiding Is Nederland een veilig land? Statistieken laten zien dat de criminaliteit daalt en in de Human Development Index 2013 staat ons land in de top vijf van landen waar je het beste kunt wonen. Toch lijken we ons niet veiliger te voelen. In de Global Peace Index 2013 neemt Nederland pas de 22e positie in van meest veilige landen in de wereld De wereld verandert; van schuivende machtsblokken, klimaatverandering, individualisering tot en met de groei van cybercrime. Het is onrustig in het Midden-Oosten en we zien een verruwing van omgangsvormen op straat en richting mensen met een publieke taak. Ook de techniek ontwikkelt zich; we zijn 24/7 mobiel en online, via social media verbonden met de cloud en onze omgeving. Big Brother kijkt mee en de eerste auto s rijden zelfstandig door het verkeer. Ons maatschappelijk welzijn, economische groei, nationale veerkracht en daarmee onze veiligheid worden hierdoor beïnvloed. Veiligheid is een belangrijke basisbehoefte, net als onze gezondheid. Het levert houvast en zekerheid op voor een ongedwongen leven in vrijheid en autonomie. Het is een basisvoorwaarde voor de kwaliteit van ons leven, onze nationale economie en welvaart. De trends en ontwikkelingen die we signaleren, bieden de uitdaging en de kans om onze veiligheid naar een hoger plan te tillen. De essentiële vraag die we als samenleving moeten beantwoorden is: hoe waarborgen we onze veiligheid - fysiek en virtueel - nu en in de toekomstige wereld? Daartoe moeten we nu een aantal stappen zetten. The future depends on what you do today. Mahatma Gandhi De toekomstverkenning die nu voor u ligt, is opgesteld vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en onze rol in het veiligheidsdomein. De trends en ontwikkelingen die wij in dit document hebben geïnventariseerd zijn enerzijds bedreigingen en anderzijds kansen voor onze veiligheid. Samen met u willen wij Nederland veiliger maken zodat Nederland in 2025 één van de drie veiligste landen ter wereld is. Deze toekomstverkenning is onze uitnodiging aan u om het gesprek over deze uitdaging aan te gaan en te bepalen welke stappen wij morgen gaan zetten. De veranderende wereld De wereld van morgen ziet er anders uit dan de wereld van vandaag. Wij zien een tiental belangrijke wereldwijde trends die grote veranderingen met zich meebrengen en daardoor van invloed zijn op onze veiligheid. Wereldpolitiek De invloed van BRIC-landen en landen met grondstoffen neemt toe. Onrust door conflicten tussen staten of maatschappelijke verstoringen, online en offline. Individualisering en zelforganisatie De burger individualiseert en organiseert zijn leven om zich heen in tijdelijke, kleine en flexibele verbanden (social media). Bestaande (internationale) instituties, zoals overheden, krimpen en hebben minder betekenis voor burgers. ICT & technologie ontwikkeling Informatie- en communicatietechnologie blijven de aanjager van economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Technologieontwikkeling verschuift naar het oosten. Netwerkmaatschappij ICT-systemen en maatschappij zijn nauw met elkaar verweven (smart cities). Alles en iedereen is 24/7 verbonden met elkaar en met het wereldwijde netwerk (internet of everything). Klimaat en demografie Natuurrampen en klimaatsverandering, met zowel droogte als overstromingen als gevolg. Globalisering, open economieën, verstedelijking en migratie vanuit Afrika.

3 De veranderende ICT De innovaties op het terrein van techniek, communicatie, materiaalgebruik en (duurzame) energie volgen elkaar in rap tempo op. Er zijn een aantal ontwikkelingen die wij typeren als game changers, omdat zij een positieve trendbreuk realiseren in de autonome technologieontwikkeling en ons daadwerkelijk een niveau hoger tillen. Synergievoordeel wordt behaald door deze technologieën te combineren. 1. Energie Nieuwe technieken en smart grids maken het mogelijk nieuwe en fossiele energie op een duurzame manier te winnen, te gebruiken en op te slaan voor mobiel gebruik. 2. Geavanceerde materialen Smart materialen hebben specifieke eigenschappen, zoals sterkte, (licht)gewicht, zelfherstellend vermogen of functionaliteiten die worden gecombineerd met andere technieken (sensor, connectiviteit). 3. 3D printen Het wordt mogelijk om complexe producten te printen (voedsel, mechanische onderdelen en -synthetisch- weefsel). 4. Mobiel (breedband) internet Breedbandige connectiviteit, infrastructure intelligence en smart(er) mobile devices zijn betaalbaar en voor iedereen beschikbaar. De bandbreedte vermenigvuldigt zich de komende tien jaar ettelijke malen. 5. Automatisering van kennis Intelligente software en (quantum) computing op device-niveau stelt ons in staat om kenniswerk te automatiseren. 6. Internet of everything Alles om ons heen zal - met elkaar - worden verbonden via het internet. In 2025 zijn er meer dan 50 miljard devices online. Always-on is de nieuwe standaard voor mensen, processen en objecten. 7. Cloud-technologie Het gebruik van hard- en softwarefunctionaliteit via internet as a service wordt gecombineerd met enterprise mobility. Veiligheid zit vanaf het eerste ontwerp ingebakken in hard- en software. 8. Geavanceerde robots en autonome voertuigen Geavanceerde robots voeren steeds complexere processen zelfstandig uit, waardoor mensen ondersteund of vervangen kunnen worden. 9. Sensortechnologie en big data Het internet of everything maakt van fysieke objecten, processen en mensen sensoren. Dit genereert grote hoeveelheden data, die gebruikt worden voor monitoring, optimalisering van processen en besluitvorming. 10. Sociale netwerkintegratie Sociale netwerken worden onderling verbonden en delen content op basis van open standaarden en maken onderdeel uit van het internet of everything. De veranderende mens Naast deze wereldtrends zien wij ook veranderingen in het persoonlijk leven van mensen en de manier waarop zij in hun omgeving staan. Alles verbonden Burgers zijn always-on en verbonden met internet of everything. Alles virtueel Burgers beschikken over een virtuele identiteit (avatar als digital me ) als brug tussen de fysieke en virtuele maatschappij. Alles genetwerkt De maatschappij is always-on en volledig genetwerkt ( digital we platformen). Burgers organiseren tijdelijke en doelgerichte netwerkverbanden om zich heen. Alles sociaal You are what you share. Je voert zelf de regie over je online gegevens, zodat privacy dan geen probleem meer is. Alles contextueel Via smart devices wordt informatie contextueel en real-time proactief aangeboden.

4 35 35 NL Alert KL0641 AMS - JFK UV 22 C Alarmcentrale Alert Alert NL Alert 12 C NE 6 P

5 Visie op veiligheid in 2025 Eén dag uit het leven van een veiligheidsprofessional in 2025 Peter werkt voor de Nationale Veiligheidsorganisatie waarin alle veiligheidsdisciplines zijn samengebracht. De versnippering uit het verleden is doorbroken. Eén organisatie voor onze veiligheid met één missie, is het credo. Het functioneren en de veiligheid van een hulpverlener binnen deze organisatie is geborgd. Hij kan zijn werk in het veld adequaat, efficiënt en veilig doen. Daarvoor krijgt hij alle steun, middelen en respect die hij nodig heeft. Nieuwe technologieën stellen Peter in staat de wereld om zich heen zelf te organiseren. Als Peter de dag begint, wordt hij begroet door de avatar van zijn collega uit de nachtdienst. Ik zal je even bijpraten over wat er vannacht allemaal is gebeurd. De dossiers staan al voor je klaar op je device. De landelijke inlichtingencentrale update continu deze dossiers via de beveiligde en 24/7 beschikbare draadloze ultra high speed verbinding. Input van collega s en burgers, zoals live videobeelden, foto s en social mediaberichten, worden door de centrale verzameld, geanalyseerd en met een handelingsadvies doorgezet. In de genetwerkte samenleving komt informatie van professionals en burgers snel bij elkaar. Naast de real-time en gestreamde beelden ontvangt Peter op zijn device ook gerichte scenarioanalyses. Die helpen hem de juiste actie te nemen. Quantum computerkracht verwerkt alle beschikbare real-time en historische data tot waardevolle informatie die Peter nodig heeft om gericht hulp te verlenen en zijn werk efficiënt en effectief te kunnen doen. Autonome, zelflerende computersystemen geven automatisch prioriteit aan incidenten die Peter moet afhandelen. Ze dirigeren hem op efficiënte en effectieve wijze naar de incidenten. Peter, je aanwezigheid is dringend gewenst bij een ongeluk met een tankauto, meldt zijn device. Let bij aankomst op het slachtoffer achter het stuur van de personenauto. Haar toestand is niet stabiel en ze heeft een kind bij zich. Spreek Engels tegen haar, want ze is een Amerikaanse. Dankzij de analyse van beschikbare informatiebronnen heeft Peter goed inzicht in de situatie, overzicht van de omgeving en een adequaat handelingsperspectief. Je collega s kunnen het hier prima aan. Ik breng je nu naar een grote brand in kantorencomplex Ypsilon, meldt het voertuig waar Peter in rijdt. Automatisch kiest het voertuig zijn weg en beïnvloedt de verkeerslichten via de verkeersmanagementcentrale. Via communicatie met andere voertuigen in de omgeving creëert het voertuig van Peter zijn eigen vrije baan door het verkeer, zodat hij snel ter plaatse komt. Terwijl Peter onderweg is, analyseert zijn device in nauwe verbinding met de landelijke inlichtingencentrale de beschikbare informatie en wordt een team van benodigde hulpverleners gemobiliseerd. Actuele informatie wordt gekoppeld aan historische gegevens van eerdere incidenten, waarna Peter en zijn team op basis van gereedstaande scenario s via hun avatar gericht handelingsadvies krijgen. Daarnaast krijgt Peter contextuele informatie geprojecteerd, afkomstig van sensoren uit het kantorencomplex. Zo weet hij hoe giftig de rook is, waar de brand precies woedt en hoeveel potentiële slachtoffers er nog in het gebouw zijn. Via augmentend reality ziet Peter de plattegrond van het gebouw in zijn gezichtsveld. Hier naar links, rechtdoor en dan rechtsaf, hoort hij in zijn oor. Snel weet hij de eerste slachtoffers te bereiken. Zijn device voert de triage uit en Peter start met hulp van visuele instructies de behandeling. Dankzij sensoren die de slachtoffers bij zich dragen, staat hun identiteit direct vast. Ambulances worden automatisch gewaarschuwd en medische dossiers worden real time naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis verzonden, in afwachting van de patiënten. Aan het eind van de dag zorgt Peters avatar voor een automatische debriefing en overdracht aan collega s. Peter ligt inmiddels op één oor.

6 Drie domeinen als basis voor onze toekomstige veiligheid De genoemde trends en game changers raken onze veiligheid. Enerzijds zijn het bedreigingen, anderzijds maken zij een veiliger Nederland mogelijk. Mens en machine komen meer en meer bij elkaar, zullen elkaar steeds beter begrijpen, worden contextgevoelig en werken daardoor op hoger niveau samen. We staan voor de uitdaging om de voordelen hiervan te benutten voor de manier waarop we (samen)leven in de smart cities van de toekomst. Tegelijkertijd dienen we risico s en bedreigingen die bij deze ontwikkelingen horen, af te wenden. KPN Critical Communications onderscheidt drie belangrijke domeinen die bijdragen aan meer veiligheid voor professionals in het veld en voor Nederland. Dit zijn de vlucht van de technologische ontwikkelingen, informatie explosie en communicatie als verbindende factor. De ICT is ontegenzeggelijk de aanjager en enabler van vooruitgang. Zij zal medebepalend zijn voor de inrichting van onze toekomstige samenleving. De informatierevolutie is net begonnen, de hoeveelheid data zal groeien, de uitdaging is van deze data informatie te maken en dit te benutten voor ons handelen. Communicatie zal de kritische factor zijn die ICT, processen, informatie en mensen verbindt. ICT is de enabler Internet of everything Sensor explosion Robotics, automation & avatars Het huidige internet evolueert naar een Internet of everything. In 2025 zijn meer dan 50 miljard devices, mensen en processen met elkaar verbonden en communiceren onderling (machine-2-machine). Al die devices fungeren als sensor en genereren in 2020 al 40 tot 50 procent van de beschikbare data. Alles en iedereen is in de toekomst een sensor. Mensen dragen sensoren in hun kleding of als implantaat. Koelkasten, auto's, smartphones, wegen, gebouwen en andere dingen zijn een sensor en staan met elkaar in verbinding. De in memory - rekenkracht van deze sensoren stelt ons in staat historische en real-time informatie te combineren, te analyseren en te gebruiken voor besluitvorming of voorspellende modellen. Dankzij de techniek groeien mens en machine steeds meer naar elkaar toe. Kenniswerk wordt geautomatiseerd, kunstmatige intelligentie breidt de capaciteit van mensen uit, machines nemen autonoom beslissingen en robots voeren gevaarlijke werkzaamheden uit. Virtuele agents verschaffen proactief en op veilige wijze contextgevoelige informatie ter ondersteuning van ons werk en ons dagelijks leven. Informatie is cruciaal Big data & cloud Met de explosieve toename van sensoren explodeert ook de hoeveelheid data. Al die data staat in the cloud. Deze online dataverzameling wordt een intelligent en actief onderdeel van ons dagelijks leven. Analyses van deze onuitputtelijke bron van informatie leiden tot (geautomatiseerde) acties. (Cyber) Security en privacy zijn by design geborgd in privacy respecting and enhancing technologies. Predictive analytics & scenario modelling De grote hoeveelheid data en de enorme rekenkracht van computers maken voorspellende analyses mogelijk. Op basis van historische, contextuele en real-time informatie wordt voorspeld hoe een incident zich ontwikkelt en welke acties hierbij passen. Met behulp van geavanceerde serious gaming-technieken en 4D scenariomodellering (tijd als extra dimensie) worden vooruitlopend op een incident oplossingen gegenereerd, gevisualiseerd en virtueel aangeboden aan de hulpverlener. Situational awareness & intelligent response Situational awareness is volledig geïntegreerd in onze samenleving. De smart cities van 2025 hebben een eigen geïntegreerde ICT infrastructuur die nodig is om te leven, wonen, werken en bewegen in deze verstedelijkte omgeving. Alle vormen van online data binnen deze infrastructuren worden geïntegreerd met real-time informatie over actuele ontwikkelingen ten aanzien van mobiliteit, infrastructuur, gedrag, beleid en business intelligence. Dit verschaft hulpverleners de mogelijkheid om intelligent te reageren op incidenten. Communicatie is kritisch Network & social media based society Connectivity Devices In 2025 is er sprake van the internet of everything. Al deze verbindingen tussen objecten, processen en mensen zijn geen doel op zich, maar dragen bij aan het empoweren van mens en maatschappij. Hierdoor verandert de maatschappij definitief naar een netwerk- en social media based maatschappij. De infrastructuren van de toekomst zijn ultra high speed en onderling verbonden. Ze werken op basis van geïntegreerde fotonica (microscopische lasers met geïntegreerde chips). Hierdoor houdt de connectiviteit gelijke tred met de groei aan hoeveelheden data en de real-time verwerking hiervan. Connectiviteit is altijd en overal beschikbaar en past zichzelf aan aan de behoeften van applicaties en gebruikers. Door een grote rekencapaciteit, die de reken capaciteit van mensen overtreft, en het vermogen real-time data te verwerken, zijn devices slimmer dan hun gebruiker. Tijd- en plaatsonafhankelijk ondersteunen veilige devices de professional in zijn werk.

7 Onze uitnodiging aan u Dat de wereld om ons heen zal veranderen, en daarmee onze veiligheid en veiligheidsbeleving, staat buiten kijf. We leven niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van tijdperk. De veranderende wereld, ICT en game changers raken onze maatschappij en onze veiligheid. Enerzijds zijn het bedreigingen, anderzijds maken zij een veiliger Nederland mogelijk. Op welke wijze zij van invloed zullen zijn staat nog niet vast. Om hier zicht en grip op te krijgen zullen we in actie moeten komen. Wij onderscheiden drie belangrijke domeinen die onze aandacht vereisen: Over KPN Critical Communications KPN Criticial Communications is de operator-of-the-future die als betrokken partner met u meedenkt. Niet alleen op de korte termijn, maar vooral ook op de lange termijn. KPN Critical Communications draagt bij aan een veilige samenleving, door te verbinden, voor iedereen, wanneer elke seconde telt. Wij zijn alert en ontzorgen de medewerkers binnen de publieke veiligheid, defensie, industrie, transport en maritieme sector door hen te verbinden met onze kennis, ervaring, robuuste en innovatieve dienstverlening, de klok rond. 1. ICT is de enabler Het richten van de ontwikkeling van de ICT als aanjager en enabler van onze maatschappelijke vooruitgang. 2. Informatie is cruciaal De informatierevolutie is net begonnen, de uitdaging is van deze data informatie te maken en dit te benutten voor ons handelen. 3. Communicatie is kritisch Communicatie zal de kritische factor zijn die ICT, processen, informatie en mensen verbindt, met elkaar en met onze toekomst. Hier zullen wij onze (vitale) infrastructuren op moeten inrichten. KPN Critical Communications heeft vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid de ambitie bij te dragen aan een veiliger Nederland en meer veiligheid voor de professionals in het veld die dag in dag uit zorgen voor onze veiligheid. Van droge voeten, een veilige buurt, terugdringen van (cyber) criminaliteit, de internationale rechtsorde tot en met het vergroten van de slagkracht voor de professionals en de ruimte die burgers hebben hun eigen veiligheid te organiseren. Onze ambitie is er in bij te dragen dat Nederland in 2025 bij de top 3 meest veilige landen ter wereld behoort. Binnen KPN hebben wij de flexibiliteit, slagkracht en persoonlijke betrokkenheid van een toegewijde organisatie. Als onderdeel van de vitale infrastructuur van Nederland hebben wij grip op veiligheid en zijn wij als geen ander in staat onder alle omstandigheden de end-to-end regie te voeren over het ontwerpen, installeren, beheren en onderhouden van vitale communicatiesystemen. Als uitvinder en beheerder van vitale infrastructuren en diensten in de Nederlandse publieke veiligheid, defensie, industrie, transport en het maritieme domeinen, staan wij klaar voor u, uw mensen en Nederland. Contactgegevens KPN Critical Communications Postbus AA Zoetermeer Website: Telefoon: Yesterday is gone. Tomorrow has not yet come. We have only today. Let us begin. Mother Teresa Deze toekomstvisie is opgesteld vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en onze rol in het veiligheidsdomein. Samen met u willen wij onze veiligheid naar een hoger plan tillen; Nederland in de top 3 van meest veilige landen ter wereld. We gaan graag met u het gesprek aan over het borgen van onze gezamenlijke veiligheid en de stappen die wij hiertoe gezamelijk kunnen zetten. 6

Slimmer worden dan de technologie; kansen voor de financiële wereld. Toekomstvisie op de financiële wereld in 2018

Slimmer worden dan de technologie; kansen voor de financiële wereld. Toekomstvisie op de financiële wereld in 2018 Slimmer worden dan de technologie; kansen voor de financiële wereld. Toekomstvisie op de financiële wereld in 2018 Inhoud Voorwoord 5 Hoe wordt de financiële wereld slimmer dan de technologie? 6 Onze visie:

Nadere informatie

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren

Nadere informatie

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt ICT motor achter duurzame energie ICT centraal in transformerende energiemarkt Een tijdperk van transitie We leven in een tijdperk van transitie van ongekende omvang. Niet meer in een periode van verandering,

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Technologieradar Veiligheid 2014 Relevante technologische ontwikkelingen als input voor (kennis- en) innovatieagenda's

Technologieradar Veiligheid 2014 Relevante technologische ontwikkelingen als input voor (kennis- en) innovatieagenda's TNO-rapport TNO 2014 R10864 Technologieradar Veiligheid 2014 Relevante technologische ontwikkelingen als input voor (kennis- en) innovatieagenda's Brassersplein 2 2612 CT Delft Postbus 5050 2600 GB Delft

Nadere informatie

Trendrapport PO en VO

Trendrapport PO en VO Trendrapport PO en VO Technologieën van de toekomst Trendrapport mbo 1 2 Trendrapport PO en VO 3D bril te gebruiken voor voorkant Voorwoord Beam me up, Scotty De kracht van science fiction is dat het ons

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

De informatiemaatschappij in transitie Aloys van Balen en Tommy Heijnis

De informatiemaatschappij in transitie Aloys van Balen en Tommy Heijnis 146 De informatiemaatschappij in transitie Aloys van Balen en Tommy Heijnis Aloys van Balen is managing director van GEA en management consultant. Hij is specialist in strategische advisering op het gebied

Nadere informatie

moderne communicatie

moderne communicatie dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid NR. 1 SEPTEMBER 2013 moderne communicatie ons dataverbruik neemt jaarlijks drastisch

Nadere informatie

Moderne samenwerkingstechnologieën

Moderne samenwerkingstechnologieën PLANNINGSHANDLEIDING Moderne samenwerkingstechnologieën Hoe u een nieuwe manier van samenwerking mogelijk kunt maken in een veranderende werkomgeving WAAROM U DIT DOCUMENT ZOU MOETEN LEZEN Deze planningshandleiding

Nadere informatie

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing?

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? Inhoud Voorwoord 4 Trends, innovatie en de CIO agenda 5 Samenhang tussen trends, denken vanuit megatrends 8 Resultaten voor cluster Cloud en

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

DigitalSocietyMonitor. "Cijfers en trends over de Digitale Agenda van Nederland"

DigitalSocietyMonitor. Cijfers en trends over de Digitale Agenda van Nederland DigitalSocietyMonitor "Cijfers en trends over de Digitale Agenda van " Monitor 2014 Uitgegeven door het esociety Platform Mogelijk gemaakt door: - esociety Platform - Provincie Noord-Brabant - Digitale

Nadere informatie

HOW WILL THE FUTURE AFFECT YOUR IT SECURITY?

HOW WILL THE FUTURE AFFECT YOUR IT SECURITY? HOW WILL THE FUTURE AFFECT YOUR IT SECURITY? INHOUD Let s talk about it 3 Beveiligen is vooruitzien Cybercrime 5 Intelligent beveiligen maakt uw 2 organisatie toekomstbestendig Mobility 8 uw organisatie

Nadere informatie

Trendrapport 2014-2015

Trendrapport 2014-2015 Trendrapport 2014-2015 Technologiekompas voor het onderwijs SLIMME SENSOREN IMPACT ONDERWIJS ONDERWIJS- VRAAGSTUKKEN ICT- FUNDAMENT DATAGEDREVEN ONDERWIJS DIY SWOT HYPE CYCLE Reacties, voorbeelden en aanvullingen

Nadere informatie

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre Business trends: gevolgen voor organisatie en werk door Business Research Centre Colofon Deze publicatie is een uitgave van Hogeschool Inholland en is tot stand gekomen naar aanleiding van een onderzoek

Nadere informatie

BIG DATA IN DE PUBLIEKE SECTOR

BIG DATA IN DE PUBLIEKE SECTOR BIG DATA IN DE PUBLIEKE SECTOR Nationaal Big Data Congres Voor de overheid Essenties Nationaal Big Data Congres Utrecht 2014 INHOUD VOORWOORD INTRODUCTIE BIG DATA CONGRES 2014 - Jaring Hiemstra, Big Fellows

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

Trends in Veiligheid 2014. Digitale ketensamenwerking

Trends in Veiligheid 2014. Digitale ketensamenwerking Trends in Veiligheid 2014 Digitale ketensamenwerking the way we see it Trends in Veiligheid 2014 Digitale ketensamenwerking Utrecht, april 2014 1 Voorwoord De uitgave van dit jaar is alweer de vierde

Nadere informatie

Stageopdrachten 2013/2014

Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Advanced Marketing met Dynamics AX Agile en Dynamics CRM Application Life Cycle Management voor Dynamics CRM Azure en BizTalk 2013

Nadere informatie

Visie PQR op de IT van Morgen

Visie PQR op de IT van Morgen Visie PQR op de IT van Morgen 3 Constant contact De vraag achter de vraag Verder in dit nummer: In gesprek met de klant Where do you want to go today? 3D naar de cloud Uw IT-strategie begint bij het PQR

Nadere informatie

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing De stappen naar de cloud Pagina 5 Security & Privacy in de cloud Pagina 8 Investeren in meer dan financiële winst Pagina 9 De techniek is er, nu de mens

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

DETECTOR. Het magazine van Tyco Integrated Fire & Security. Next Generation Security

DETECTOR. Het magazine van Tyco Integrated Fire & Security. Next Generation Security DETECTOR Het magazine van Tyco Integrated Fire & Security Editie juni 2014 Omni-Channel Retailing // Gevolgen internetverkoop detailhandel Next Generation Security // Trends en ontwikkelingen in beveiliging

Nadere informatie

#trendingtopics. Geen bits & bytes, maar mensen

#trendingtopics. Geen bits & bytes, maar mensen #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Juni 2014 Geen bits & bytes, maar mensen 10 Het Nieuwe Samenwerken Zo werkt HNW wél 18 Business Simulations Veranderen is mensenwerk 22

Nadere informatie

VERKENNING TECHNOLOGISCHE INNOVATIES IN DE LEEFOMGEVING JANUARI 2015

VERKENNING TECHNOLOGISCHE INNOVATIES IN DE LEEFOMGEVING JANUARI 2015 VERKENNING TECHNOLOGISCHE INNOVATIES IN DE LEEFOMGEVING JANUARI 2015 Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege voor

Nadere informatie

Editie 13 2014 Nederlandse versie. Data: dé natuurlijke grondstof. van deze eeuw

Editie 13 2014 Nederlandse versie. Data: dé natuurlijke grondstof. van deze eeuw Editie 13 2014 Nederlandse versie Data: dé natuurlijke grondstof van deze eeuw Data: dé natuurlijke grondstof van deze eeuw Intro 3 Iedere dag genereren we wereldwijd meer dan 2,5 miljard gigabyte data:

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Digitale werkstijl: het nieuwe werken. Een Microsoft white paper

Digitale werkstijl: het nieuwe werken. Een Microsoft white paper Digitale werkstijl: het nieuwe werken Een Microsoft white paper Mei 2005 Het nieuwe werken Hoewel sociale, politieke, economische en demografische trends het wereldwijde zakelijke landschap veranderen,

Nadere informatie