VISIE OP VEILIGHEID. The future depends on what you do today

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VISIE OP VEILIGHEID. The future depends on what you do today"

Transcriptie

1 VISIE OP VEILIGHEID The future depends on what you do today

2 Onze toekomstige veiligheid vereist voorbereiding Is Nederland een veilig land? Statistieken laten zien dat de criminaliteit daalt en in de Human Development Index 2013 staat ons land in de top vijf van landen waar je het beste kunt wonen. Toch lijken we ons niet veiliger te voelen. In de Global Peace Index 2013 neemt Nederland pas de 22e positie in van meest veilige landen in de wereld De wereld verandert; van schuivende machtsblokken, klimaatverandering, individualisering tot en met de groei van cybercrime. Het is onrustig in het Midden-Oosten en we zien een verruwing van omgangsvormen op straat en richting mensen met een publieke taak. Ook de techniek ontwikkelt zich; we zijn 24/7 mobiel en online, via social media verbonden met de cloud en onze omgeving. Big Brother kijkt mee en de eerste auto s rijden zelfstandig door het verkeer. Ons maatschappelijk welzijn, economische groei, nationale veerkracht en daarmee onze veiligheid worden hierdoor beïnvloed. Veiligheid is een belangrijke basisbehoefte, net als onze gezondheid. Het levert houvast en zekerheid op voor een ongedwongen leven in vrijheid en autonomie. Het is een basisvoorwaarde voor de kwaliteit van ons leven, onze nationale economie en welvaart. De trends en ontwikkelingen die we signaleren, bieden de uitdaging en de kans om onze veiligheid naar een hoger plan te tillen. De essentiële vraag die we als samenleving moeten beantwoorden is: hoe waarborgen we onze veiligheid - fysiek en virtueel - nu en in de toekomstige wereld? Daartoe moeten we nu een aantal stappen zetten. The future depends on what you do today. Mahatma Gandhi De toekomstverkenning die nu voor u ligt, is opgesteld vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en onze rol in het veiligheidsdomein. De trends en ontwikkelingen die wij in dit document hebben geïnventariseerd zijn enerzijds bedreigingen en anderzijds kansen voor onze veiligheid. Samen met u willen wij Nederland veiliger maken zodat Nederland in 2025 één van de drie veiligste landen ter wereld is. Deze toekomstverkenning is onze uitnodiging aan u om het gesprek over deze uitdaging aan te gaan en te bepalen welke stappen wij morgen gaan zetten. De veranderende wereld De wereld van morgen ziet er anders uit dan de wereld van vandaag. Wij zien een tiental belangrijke wereldwijde trends die grote veranderingen met zich meebrengen en daardoor van invloed zijn op onze veiligheid. Wereldpolitiek De invloed van BRIC-landen en landen met grondstoffen neemt toe. Onrust door conflicten tussen staten of maatschappelijke verstoringen, online en offline. Individualisering en zelforganisatie De burger individualiseert en organiseert zijn leven om zich heen in tijdelijke, kleine en flexibele verbanden (social media). Bestaande (internationale) instituties, zoals overheden, krimpen en hebben minder betekenis voor burgers. ICT & technologie ontwikkeling Informatie- en communicatietechnologie blijven de aanjager van economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Technologieontwikkeling verschuift naar het oosten. Netwerkmaatschappij ICT-systemen en maatschappij zijn nauw met elkaar verweven (smart cities). Alles en iedereen is 24/7 verbonden met elkaar en met het wereldwijde netwerk (internet of everything). Klimaat en demografie Natuurrampen en klimaatsverandering, met zowel droogte als overstromingen als gevolg. Globalisering, open economieën, verstedelijking en migratie vanuit Afrika.

3 De veranderende ICT De innovaties op het terrein van techniek, communicatie, materiaalgebruik en (duurzame) energie volgen elkaar in rap tempo op. Er zijn een aantal ontwikkelingen die wij typeren als game changers, omdat zij een positieve trendbreuk realiseren in de autonome technologieontwikkeling en ons daadwerkelijk een niveau hoger tillen. Synergievoordeel wordt behaald door deze technologieën te combineren. 1. Energie Nieuwe technieken en smart grids maken het mogelijk nieuwe en fossiele energie op een duurzame manier te winnen, te gebruiken en op te slaan voor mobiel gebruik. 2. Geavanceerde materialen Smart materialen hebben specifieke eigenschappen, zoals sterkte, (licht)gewicht, zelfherstellend vermogen of functionaliteiten die worden gecombineerd met andere technieken (sensor, connectiviteit). 3. 3D printen Het wordt mogelijk om complexe producten te printen (voedsel, mechanische onderdelen en -synthetisch- weefsel). 4. Mobiel (breedband) internet Breedbandige connectiviteit, infrastructure intelligence en smart(er) mobile devices zijn betaalbaar en voor iedereen beschikbaar. De bandbreedte vermenigvuldigt zich de komende tien jaar ettelijke malen. 5. Automatisering van kennis Intelligente software en (quantum) computing op device-niveau stelt ons in staat om kenniswerk te automatiseren. 6. Internet of everything Alles om ons heen zal - met elkaar - worden verbonden via het internet. In 2025 zijn er meer dan 50 miljard devices online. Always-on is de nieuwe standaard voor mensen, processen en objecten. 7. Cloud-technologie Het gebruik van hard- en softwarefunctionaliteit via internet as a service wordt gecombineerd met enterprise mobility. Veiligheid zit vanaf het eerste ontwerp ingebakken in hard- en software. 8. Geavanceerde robots en autonome voertuigen Geavanceerde robots voeren steeds complexere processen zelfstandig uit, waardoor mensen ondersteund of vervangen kunnen worden. 9. Sensortechnologie en big data Het internet of everything maakt van fysieke objecten, processen en mensen sensoren. Dit genereert grote hoeveelheden data, die gebruikt worden voor monitoring, optimalisering van processen en besluitvorming. 10. Sociale netwerkintegratie Sociale netwerken worden onderling verbonden en delen content op basis van open standaarden en maken onderdeel uit van het internet of everything. De veranderende mens Naast deze wereldtrends zien wij ook veranderingen in het persoonlijk leven van mensen en de manier waarop zij in hun omgeving staan. Alles verbonden Burgers zijn always-on en verbonden met internet of everything. Alles virtueel Burgers beschikken over een virtuele identiteit (avatar als digital me ) als brug tussen de fysieke en virtuele maatschappij. Alles genetwerkt De maatschappij is always-on en volledig genetwerkt ( digital we platformen). Burgers organiseren tijdelijke en doelgerichte netwerkverbanden om zich heen. Alles sociaal You are what you share. Je voert zelf de regie over je online gegevens, zodat privacy dan geen probleem meer is. Alles contextueel Via smart devices wordt informatie contextueel en real-time proactief aangeboden.

4 35 35 NL Alert KL0641 AMS - JFK UV 22 C Alarmcentrale Alert Alert NL Alert 12 C NE 6 P

5 Visie op veiligheid in 2025 Eén dag uit het leven van een veiligheidsprofessional in 2025 Peter werkt voor de Nationale Veiligheidsorganisatie waarin alle veiligheidsdisciplines zijn samengebracht. De versnippering uit het verleden is doorbroken. Eén organisatie voor onze veiligheid met één missie, is het credo. Het functioneren en de veiligheid van een hulpverlener binnen deze organisatie is geborgd. Hij kan zijn werk in het veld adequaat, efficiënt en veilig doen. Daarvoor krijgt hij alle steun, middelen en respect die hij nodig heeft. Nieuwe technologieën stellen Peter in staat de wereld om zich heen zelf te organiseren. Als Peter de dag begint, wordt hij begroet door de avatar van zijn collega uit de nachtdienst. Ik zal je even bijpraten over wat er vannacht allemaal is gebeurd. De dossiers staan al voor je klaar op je device. De landelijke inlichtingencentrale update continu deze dossiers via de beveiligde en 24/7 beschikbare draadloze ultra high speed verbinding. Input van collega s en burgers, zoals live videobeelden, foto s en social mediaberichten, worden door de centrale verzameld, geanalyseerd en met een handelingsadvies doorgezet. In de genetwerkte samenleving komt informatie van professionals en burgers snel bij elkaar. Naast de real-time en gestreamde beelden ontvangt Peter op zijn device ook gerichte scenarioanalyses. Die helpen hem de juiste actie te nemen. Quantum computerkracht verwerkt alle beschikbare real-time en historische data tot waardevolle informatie die Peter nodig heeft om gericht hulp te verlenen en zijn werk efficiënt en effectief te kunnen doen. Autonome, zelflerende computersystemen geven automatisch prioriteit aan incidenten die Peter moet afhandelen. Ze dirigeren hem op efficiënte en effectieve wijze naar de incidenten. Peter, je aanwezigheid is dringend gewenst bij een ongeluk met een tankauto, meldt zijn device. Let bij aankomst op het slachtoffer achter het stuur van de personenauto. Haar toestand is niet stabiel en ze heeft een kind bij zich. Spreek Engels tegen haar, want ze is een Amerikaanse. Dankzij de analyse van beschikbare informatiebronnen heeft Peter goed inzicht in de situatie, overzicht van de omgeving en een adequaat handelingsperspectief. Je collega s kunnen het hier prima aan. Ik breng je nu naar een grote brand in kantorencomplex Ypsilon, meldt het voertuig waar Peter in rijdt. Automatisch kiest het voertuig zijn weg en beïnvloedt de verkeerslichten via de verkeersmanagementcentrale. Via communicatie met andere voertuigen in de omgeving creëert het voertuig van Peter zijn eigen vrije baan door het verkeer, zodat hij snel ter plaatse komt. Terwijl Peter onderweg is, analyseert zijn device in nauwe verbinding met de landelijke inlichtingencentrale de beschikbare informatie en wordt een team van benodigde hulpverleners gemobiliseerd. Actuele informatie wordt gekoppeld aan historische gegevens van eerdere incidenten, waarna Peter en zijn team op basis van gereedstaande scenario s via hun avatar gericht handelingsadvies krijgen. Daarnaast krijgt Peter contextuele informatie geprojecteerd, afkomstig van sensoren uit het kantorencomplex. Zo weet hij hoe giftig de rook is, waar de brand precies woedt en hoeveel potentiële slachtoffers er nog in het gebouw zijn. Via augmentend reality ziet Peter de plattegrond van het gebouw in zijn gezichtsveld. Hier naar links, rechtdoor en dan rechtsaf, hoort hij in zijn oor. Snel weet hij de eerste slachtoffers te bereiken. Zijn device voert de triage uit en Peter start met hulp van visuele instructies de behandeling. Dankzij sensoren die de slachtoffers bij zich dragen, staat hun identiteit direct vast. Ambulances worden automatisch gewaarschuwd en medische dossiers worden real time naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis verzonden, in afwachting van de patiënten. Aan het eind van de dag zorgt Peters avatar voor een automatische debriefing en overdracht aan collega s. Peter ligt inmiddels op één oor.

6 Drie domeinen als basis voor onze toekomstige veiligheid De genoemde trends en game changers raken onze veiligheid. Enerzijds zijn het bedreigingen, anderzijds maken zij een veiliger Nederland mogelijk. Mens en machine komen meer en meer bij elkaar, zullen elkaar steeds beter begrijpen, worden contextgevoelig en werken daardoor op hoger niveau samen. We staan voor de uitdaging om de voordelen hiervan te benutten voor de manier waarop we (samen)leven in de smart cities van de toekomst. Tegelijkertijd dienen we risico s en bedreigingen die bij deze ontwikkelingen horen, af te wenden. KPN Critical Communications onderscheidt drie belangrijke domeinen die bijdragen aan meer veiligheid voor professionals in het veld en voor Nederland. Dit zijn de vlucht van de technologische ontwikkelingen, informatie explosie en communicatie als verbindende factor. De ICT is ontegenzeggelijk de aanjager en enabler van vooruitgang. Zij zal medebepalend zijn voor de inrichting van onze toekomstige samenleving. De informatierevolutie is net begonnen, de hoeveelheid data zal groeien, de uitdaging is van deze data informatie te maken en dit te benutten voor ons handelen. Communicatie zal de kritische factor zijn die ICT, processen, informatie en mensen verbindt. ICT is de enabler Internet of everything Sensor explosion Robotics, automation & avatars Het huidige internet evolueert naar een Internet of everything. In 2025 zijn meer dan 50 miljard devices, mensen en processen met elkaar verbonden en communiceren onderling (machine-2-machine). Al die devices fungeren als sensor en genereren in 2020 al 40 tot 50 procent van de beschikbare data. Alles en iedereen is in de toekomst een sensor. Mensen dragen sensoren in hun kleding of als implantaat. Koelkasten, auto's, smartphones, wegen, gebouwen en andere dingen zijn een sensor en staan met elkaar in verbinding. De in memory - rekenkracht van deze sensoren stelt ons in staat historische en real-time informatie te combineren, te analyseren en te gebruiken voor besluitvorming of voorspellende modellen. Dankzij de techniek groeien mens en machine steeds meer naar elkaar toe. Kenniswerk wordt geautomatiseerd, kunstmatige intelligentie breidt de capaciteit van mensen uit, machines nemen autonoom beslissingen en robots voeren gevaarlijke werkzaamheden uit. Virtuele agents verschaffen proactief en op veilige wijze contextgevoelige informatie ter ondersteuning van ons werk en ons dagelijks leven. Informatie is cruciaal Big data & cloud Met de explosieve toename van sensoren explodeert ook de hoeveelheid data. Al die data staat in the cloud. Deze online dataverzameling wordt een intelligent en actief onderdeel van ons dagelijks leven. Analyses van deze onuitputtelijke bron van informatie leiden tot (geautomatiseerde) acties. (Cyber) Security en privacy zijn by design geborgd in privacy respecting and enhancing technologies. Predictive analytics & scenario modelling De grote hoeveelheid data en de enorme rekenkracht van computers maken voorspellende analyses mogelijk. Op basis van historische, contextuele en real-time informatie wordt voorspeld hoe een incident zich ontwikkelt en welke acties hierbij passen. Met behulp van geavanceerde serious gaming-technieken en 4D scenariomodellering (tijd als extra dimensie) worden vooruitlopend op een incident oplossingen gegenereerd, gevisualiseerd en virtueel aangeboden aan de hulpverlener. Situational awareness & intelligent response Situational awareness is volledig geïntegreerd in onze samenleving. De smart cities van 2025 hebben een eigen geïntegreerde ICT infrastructuur die nodig is om te leven, wonen, werken en bewegen in deze verstedelijkte omgeving. Alle vormen van online data binnen deze infrastructuren worden geïntegreerd met real-time informatie over actuele ontwikkelingen ten aanzien van mobiliteit, infrastructuur, gedrag, beleid en business intelligence. Dit verschaft hulpverleners de mogelijkheid om intelligent te reageren op incidenten. Communicatie is kritisch Network & social media based society Connectivity Devices In 2025 is er sprake van the internet of everything. Al deze verbindingen tussen objecten, processen en mensen zijn geen doel op zich, maar dragen bij aan het empoweren van mens en maatschappij. Hierdoor verandert de maatschappij definitief naar een netwerk- en social media based maatschappij. De infrastructuren van de toekomst zijn ultra high speed en onderling verbonden. Ze werken op basis van geïntegreerde fotonica (microscopische lasers met geïntegreerde chips). Hierdoor houdt de connectiviteit gelijke tred met de groei aan hoeveelheden data en de real-time verwerking hiervan. Connectiviteit is altijd en overal beschikbaar en past zichzelf aan aan de behoeften van applicaties en gebruikers. Door een grote rekencapaciteit, die de reken capaciteit van mensen overtreft, en het vermogen real-time data te verwerken, zijn devices slimmer dan hun gebruiker. Tijd- en plaatsonafhankelijk ondersteunen veilige devices de professional in zijn werk.

7 Onze uitnodiging aan u Dat de wereld om ons heen zal veranderen, en daarmee onze veiligheid en veiligheidsbeleving, staat buiten kijf. We leven niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van tijdperk. De veranderende wereld, ICT en game changers raken onze maatschappij en onze veiligheid. Enerzijds zijn het bedreigingen, anderzijds maken zij een veiliger Nederland mogelijk. Op welke wijze zij van invloed zullen zijn staat nog niet vast. Om hier zicht en grip op te krijgen zullen we in actie moeten komen. Wij onderscheiden drie belangrijke domeinen die onze aandacht vereisen: Over KPN Critical Communications KPN Criticial Communications is de operator-of-the-future die als betrokken partner met u meedenkt. Niet alleen op de korte termijn, maar vooral ook op de lange termijn. KPN Critical Communications draagt bij aan een veilige samenleving, door te verbinden, voor iedereen, wanneer elke seconde telt. Wij zijn alert en ontzorgen de medewerkers binnen de publieke veiligheid, defensie, industrie, transport en maritieme sector door hen te verbinden met onze kennis, ervaring, robuuste en innovatieve dienstverlening, de klok rond. 1. ICT is de enabler Het richten van de ontwikkeling van de ICT als aanjager en enabler van onze maatschappelijke vooruitgang. 2. Informatie is cruciaal De informatierevolutie is net begonnen, de uitdaging is van deze data informatie te maken en dit te benutten voor ons handelen. 3. Communicatie is kritisch Communicatie zal de kritische factor zijn die ICT, processen, informatie en mensen verbindt, met elkaar en met onze toekomst. Hier zullen wij onze (vitale) infrastructuren op moeten inrichten. KPN Critical Communications heeft vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid de ambitie bij te dragen aan een veiliger Nederland en meer veiligheid voor de professionals in het veld die dag in dag uit zorgen voor onze veiligheid. Van droge voeten, een veilige buurt, terugdringen van (cyber) criminaliteit, de internationale rechtsorde tot en met het vergroten van de slagkracht voor de professionals en de ruimte die burgers hebben hun eigen veiligheid te organiseren. Onze ambitie is er in bij te dragen dat Nederland in 2025 bij de top 3 meest veilige landen ter wereld behoort. Binnen KPN hebben wij de flexibiliteit, slagkracht en persoonlijke betrokkenheid van een toegewijde organisatie. Als onderdeel van de vitale infrastructuur van Nederland hebben wij grip op veiligheid en zijn wij als geen ander in staat onder alle omstandigheden de end-to-end regie te voeren over het ontwerpen, installeren, beheren en onderhouden van vitale communicatiesystemen. Als uitvinder en beheerder van vitale infrastructuren en diensten in de Nederlandse publieke veiligheid, defensie, industrie, transport en het maritieme domeinen, staan wij klaar voor u, uw mensen en Nederland. Contactgegevens KPN Critical Communications Postbus AA Zoetermeer Website: Telefoon: Yesterday is gone. Tomorrow has not yet come. We have only today. Let us begin. Mother Teresa Deze toekomstvisie is opgesteld vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en onze rol in het veiligheidsdomein. Samen met u willen wij onze veiligheid naar een hoger plan tillen; Nederland in de top 3 van meest veilige landen ter wereld. We gaan graag met u het gesprek aan over het borgen van onze gezamenlijke veiligheid en de stappen die wij hiertoe gezamelijk kunnen zetten. 6

Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1

Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1 Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1 Dutch industry fit for the future?! onze wereld verandert en dus ook onze industrie. met impact op economie en samenleving smart industry agenda

Nadere informatie

EPLAN User group. Siemens in Nederland. Unrestricted Siemens Nederland N.V. 2015

EPLAN User group. Siemens in Nederland. Unrestricted Siemens Nederland N.V. 2015 EPLAN User group Siemens in Nederland siemens.nl Wereldwijde aanwezigheid Dicht bij de klant overal ter wereld 10,9 115.000 69 Omzet (in miljard ) 2 15% van wereldwijd totaal Werknemers 3 33 % van wereldwijd

Nadere informatie

WORLDWIDE MONITORING & CONTROL

WORLDWIDE MONITORING & CONTROL WORLDWIDE MONITORING & CONTROL HOE ZORGT U VOOR PROACTIEVE ONDERHOUD EN SERVICE? 2 KANSEN EN BEDREIGINGEN VAN DEZE TIJD Globalisering: Digitalisering: Customization: Automatisering: Technologieën: Internationaal

Nadere informatie

Missie en visie. BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie

Missie en visie. BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie BTG 2016 Missie en visie BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie BTG/TGG organiseert hiertoe: Structurele lobby tussen overheid, leveranciers

Nadere informatie

Het Internet of Things

Het Internet of Things Het Internet of Things De afgelopen jaren wordt de term Internet of Things (IoT) vaak gebruikt als dé nieuwe ontwikkeling die in bijna elk aspect van ons leven een grote rol gaat spelen. Waar mensen vaak

Nadere informatie

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Wereldwijde veranderingen vereisen nieuwe manieren van denken en doen op het gebied van wereldwijde megatrends Demografische veranderingen Globale

Nadere informatie

Internet of Things Businesskansen met slimme en internet-verbonden producten en diensten. Joris Castermans Workshop Internet of Things 1-12-2014

Internet of Things Businesskansen met slimme en internet-verbonden producten en diensten. Joris Castermans Workshop Internet of Things 1-12-2014 Internet of Things Businesskansen met slimme en internet-verbonden producten en diensten Joris Castermans Workshop Internet of Things 1-12-2014 Intro IoT IoT en business! I-real B.V.: H2g0 Real-time

Nadere informatie

Uw ambitie - onze oplossing

Uw ambitie - onze oplossing Uw ambitie - onze oplossing Een gezonde organisatie is een organisatie die is voorbereid op de uitdagingen van nu en die van de toekomst. Iedereen moet langer doorwerken, het liefst in goede gezondheid

Nadere informatie

VEILIG EN GEZOND WERKEN IN EEN VERANDERENDE ARBEIDSMARKT. Jos Sanders & collega s, TNO

VEILIG EN GEZOND WERKEN IN EEN VERANDERENDE ARBEIDSMARKT. Jos Sanders & collega s, TNO VEILIG EN GEZOND WERKEN IN EEN VERANDERENDE ARBEIDSMARKT Jos Sanders & collega s, TNO MEGATRENDS & ONTWIKKELINGEN ARBEID 1. Demografie: meer en diverser 2. Economie: grilliger en globaler 3. Sociaal-cultureel:

Nadere informatie

Groeikansen met (big) data. Workshop 26 november 2014

Groeikansen met (big) data. Workshop 26 november 2014 Groeikansen met (big) data Workshop 26 november 2014 Overal data 2 Overal data Verdergaande digitalisering 3,6 device per persoon 51% gebruikt tablet Bijna 90% dagelijks internet Internet of Things 3 Maar

Nadere informatie

KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen

KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen Op weg naar ICT zonder zorgen Onze maatschappij verandert razendsnel onder invloed van technologische ontwikkelingen. De scheiding tussen de fysieke en virtuele wereld

Nadere informatie

TV en video consumptie in het jaar 2020

TV en video consumptie in het jaar 2020 TV en video consumptie in het jaar 2020 Liesbeth Nekkers Hilversum, 27 november 2015 1 De toekomst voorspellen Onderzoek Tetlock (University of Pennsylvania) Super forecasters: Open-mindness: how well

Nadere informatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor internet, vast en mobiel bellen

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor internet, vast en mobiel bellen KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor internet, vast en mobiel bellen Voor iedere medewerker het ideale communicatiepakket Het toenemend aantal communicatiemogelijkheden en de steeds grotere keuze aan devices,

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Joseph Bradley Christopher Reberger Amitabh Dixit Vishal

Nadere informatie

VEILIG EN GEZOND WERKEN IN EEN VERANDERENDE ARBEIDSMARKT. Jos Sanders & collega s, TNO

VEILIG EN GEZOND WERKEN IN EEN VERANDERENDE ARBEIDSMARKT. Jos Sanders & collega s, TNO VEILIG EN GEZOND WERKEN IN EEN VERANDERENDE ARBEIDSMARKT Jos Sanders & collega s, TNO MEGATRENDS & ONTWIKKELINGEN 1. Demografie: meer en diverser 2. Economie: grilliger en globaler 3. Sociaal-cultureel:

Nadere informatie

Programma ibewustzijn sessie 4 november Maastricht

Programma ibewustzijn sessie 4 november Maastricht Programma ibewustzijn sessie 4 november Maastricht 09:30 10:00 Inloop 10:00 10:30 Opening en presentatie Digitale Agenda 2020 door Jan Fraanje, commissielid D&I 10:30 11:15 Lezing over de informatiemaatschappij

Nadere informatie

Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco.

Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco. just smarter... Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco. Voor een eerste offshore traject met MMP in India waren onze ambities behoorlijk hoog. Maar alle deadlines werden

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

CYBER SECURITY MONITORING

CYBER SECURITY MONITORING THREAT INTELLIGENCE & ANALYTICS CYBER SECURITY MONITORING Het continu monitoren van het netwerkverkeer en logbestanden draagt bij aan het vroegtijdig detecteren van bijvoorbeeld malware, ransomware of

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder 7.500 besluitvormers uit 12 landen Joseph Bradley Jeff Loucks Andy Noronha James Macaulay

Nadere informatie

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Optimale ondersteuning voor Flevolandse bibliotheken De rol van de Nederlandse bibliotheken verandert. Enerzijds is een

Nadere informatie

bluesmart Toegangsbeheersysteem voor de toekomst. Intelligent en comfortabel. voor deuren

bluesmart Toegangsbeheersysteem voor de toekomst. Intelligent en comfortabel. voor deuren bluesmart Toegangsbeheersysteem voor de toekomst. Intelligent en comfortabel. voor deuren 02 Elektronisch toegangsbeheersysteem Winkhaus bluesmart Winkhaus bluesmart Elektronisch toegangsbeheersysteem

Nadere informatie

Breng uw socialmedia-prestaties naar een hoger niveau met krachtige socialmedia-analyses

Breng uw socialmedia-prestaties naar een hoger niveau met krachtige socialmedia-analyses LexisNexis Social Analytics MOGELIJK GEMAAKT POWERED DOOR BY Breng uw socialmedia-prestaties naar een hoger niveau met krachtige socialmedia-analyses Met deze tool kunnen bedrijven en PR- en marketingbureaus

Nadere informatie

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 De drie organisaties Adapcare: Levert ECD voor ouderen- en gehandicaptenzorg, RIBW s en jeugdzorg. g-company: Google Cloud Premier

Nadere informatie

Challenge 4 : Faciliteren Energietransitie Game

Challenge 4 : Faciliteren Energietransitie Game Challenge 4 : Faciliteren Energietransitie Game : Enexis In een straat (wijk/buurt/community) werken een aantal bewoners samen en delen hun actuele huis energie productie en consumptie gegevens via hun

Nadere informatie

Ready healthcare. Actieplan gezondheidszorg. Vodafone Power to you

Ready healthcare. Actieplan gezondheidszorg. Vodafone Power to you Ready healthcare Actieplan gezondheidszorg Vodafone Power to you 2 Hoe kunnen onze zorgverleners efficiënter werken? Uw kansen Naarmate de vraag naar zorg groter wordt, neemt de druk op zorgverleners toe.

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

ACTUELE MAATSCHAPPELIJKE TRENDS VOOR VERZEKERAARS IN BEELD. ACIS-symposium 22 september 2017 Hugo Gelevert

ACTUELE MAATSCHAPPELIJKE TRENDS VOOR VERZEKERAARS IN BEELD. ACIS-symposium 22 september 2017 Hugo Gelevert ACTUELE MAATSCHAPPELIJKE TRENDS VOOR VERZEKERAARS IN BEELD ACIS-symposium 22 september 2017 Hugo Gelevert INHOUD Ontwikkeling en innovatie in perspectief Verandering van tijdperk: trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

DRIVING THE BUSINESS CASE OF IoT

DRIVING THE BUSINESS CASE OF IoT I28NSEPTEMBER T E R T2017 H E 3DTMAKERS H I NZONE G S HAARLEM 2017 DRIVING THE BUSINESS CASE OF IoT Initiated, organized and powered by: What s next. INTERTHETHINGS.COM Het volgende decennium gaat over

Nadere informatie

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De digitale overheid verovert steeds meer terrein. Want burgers en bedrijven regelen hun overheidszaken steeds meer online. Dit vraagt om een

Nadere informatie

Smart safety. Critical Communications

Smart safety. Critical Communications Smart safety Critical Communications 2 Inhoud Leeswijzer Dit document schetst de visie van KPN op veiligheid en het veiligheidsdomein. We laten zien op welke niveaus wij actief zijn en welke rollen we

Nadere informatie

Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot:

Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot: Jac. Gofers 16 april 2015 1 Smart Industry Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot: de productvraag (specificaties,

Nadere informatie

Data Driven Defensie. Kooy Symposium 2016 AI en Big Data. Prof.dr. Paul C. van Fenema. Nederlandse Defensie Academie

Data Driven Defensie. Kooy Symposium 2016 AI en Big Data. Prof.dr. Paul C. van Fenema. Nederlandse Defensie Academie Data Driven Defensie Prof.dr. Paul C. van Fenema Kooy Symposium 2016 AI en Big Data Nederlandse Defensie Academie Niet noodzakelijkerwijs opinie van het Ministerie van Defensie hicago Telefoonlijn 311

Nadere informatie

Bring it Secure. Whitepaper

Bring it Secure. Whitepaper Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech.nl/cs Imtech Vandaag de dag moet security een standaard

Nadere informatie

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY www.hixonline.nl De zorgsector is voortdurend in beweging. Zorgprocessen worden meer en meer geautomatiseerd en vrijwel alle gegevens van de patiënt worden

Nadere informatie

TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software,

TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software, TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software, Wij geloven dat we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan betere & veiligere zorg. The Patient Safety Company TPSC levert al meer

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

StadsDashboard. Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld. Merle Blok 12 mei 2015

StadsDashboard. Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld. Merle Blok 12 mei 2015 StadsDashboard Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld Merle Blok 12 mei 2015 Missie TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn

Nadere informatie

Bent u bewust van & gereed voor de veranderingen en ontwikkelingen in uw omgeving

Bent u bewust van & gereed voor de veranderingen en ontwikkelingen in uw omgeving Bent u bewust van & gereed voor de veranderingen en ontwikkelingen in uw omgeving Omgevingsanalyse cruciaal voor duurzaam leveren van kwaliteit in een snel veranderende omgeving RK-Intelligence - Ruud

Nadere informatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie Communicatiemogelijkheden nemen toe en groeien ook steeds meer naar elkaar toe. Dat biedt praktische voordelen en zakelijke kansen. Toegang tot de

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

Beterschap!

Beterschap! Beterschap! http://omooc.nl/inzicht/digitale-revolutiehoofdstad/ Innovatie in Amsterdam Innovatie hoofdstad van Europa City as a platform Innovatie in Amsterdam is van alle tijden Amsterdam Overheid Canals

Nadere informatie

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Léon Sigo Directeur ComputerPlan ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Onze organisatie Sinds 1982 32 jaar ICT ervaring 50 medewerkers Meer

Nadere informatie

Leefbare steden. met connected lighting

Leefbare steden. met connected lighting Leefbare steden met connected lighting 3 Steden veranderen Uitdagingen voor leefbaarheid en veiligheid Steden kunnen druk en chaotisch zijn Maar de diversiteit maakt ze voor velen aantrekkelijk Feit:

Nadere informatie

IBM Connections. Magic XPI. Project uren. fiscaal Financieel

IBM Connections. Magic XPI. Project uren. fiscaal Financieel IBM Connections Magic XPI fiscaal Financieel Project uren Dossier DALE MEARE ACCOUNTANCY Het virtuele en innovatieve accountantskantoor Acuity ondersteunt accountantskantoren met consultancy op het gebied

Nadere informatie

Geef uw onderneming vleugels. Met de soepele werkprocessen

Geef uw onderneming vleugels. Met de soepele werkprocessen Geef uw onderneming vleugels Met de soepele werkprocessen van Dutchict Cloud Online functionaliteiten Managed Cloud Online functio U wilt uw documenten overal kunnen beheren en delen. Maar applicaties

Nadere informatie

Factsheet SECURITY DESIGN Managed Services

Factsheet SECURITY DESIGN Managed Services Factsheet SECURITY DESIGN Managed Services SECURITY DESIGN Managed Services We ontwerpen solide security-maatregelen voor de bouw en het gebruik van digitale platformen. Met onze Security Management diensten

Nadere informatie

Welkom op dit symposium met de pakkende titel Cybercrime, de digitale vijand voor ons allen.

Welkom op dit symposium met de pakkende titel Cybercrime, de digitale vijand voor ons allen. Speech Erik Akerboom, Secretaris-generaal Ministerie van Defensie Symposium KVNRO Cybercrime, de digitale vijand voor ons allen Donderdag 20 november, KMA te Breda Dames en heren, Welkom op dit symposium

Nadere informatie

Publiek-private partnerships voor een sterke cybersecurity

Publiek-private partnerships voor een sterke cybersecurity Publiek-private partnerships voor een sterke cybersecurity Eelco Stofbergen (CGI) Han Schutte (NCSC) 1 Samen naar een veilige digitale overheid Publiek-private partnerships voor een sterke cybersecurity

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

SAMENWERKEN TO THE MAX. Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians

SAMENWERKEN TO THE MAX. Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians SAMENWERKEN TO THE MAX Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians 1 GARTNER UC TRENDS 2016 DELIVERY MODEL INTEGRATIE BEREIKBAARHEID FUNCTIONEEL UC is commodity Broken promise S4B Gevaren

Nadere informatie

Draadvrije communicatie voor de campus(gebruikers)

Draadvrije communicatie voor de campus(gebruikers) Draadvrije communicatie voor de campus(gebruikers) Maurice van den Akker 22 november 2017 Doel van vandaag: starten van samenwerking Wat willen we (vandaag) bereiken? Visie en scope delen over draadvrije

Nadere informatie

Digitale Infrastructuur Nederland

Digitale Infrastructuur Nederland Digitale Infrastructuur Nederland ?? Thema s Voorlichting Uitleg en duiding van thema s naar politiek, overheid, bedrijfsleven en publiek. Versterken van de positie van Nederland als vestigingsplaats voor

Nadere informatie

BE READY FOR WHAT S NEXT! Kaspersky Open Space Security

BE READY FOR WHAT S NEXT! Kaspersky Open Space Security BE READY FOR WHAT S NEXT! Open Space Security Internetaanvallen zijn reëel. Alleen vandaag al, heeft de Lab-technologie bijna 3 miljoen aanvallen voorkomen die waren gericht tegen onze wereldwijde klanten.

Nadere informatie

Score Ram Mobile Data BV

Score Ram Mobile Data BV Score Ram Mobile Data BV Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering Versterken en uitbouwen

Nadere informatie

The Netherlands of

The Netherlands of The Netherlands of 2040 www.nl2040.nl 1 Tijden veranderen 2 Tijden veranderen 3 Nieuwe CPB scenario studie Vraag Waarmee verdienen we ons brood in 2040? Aanpak Scenario s, geven inzicht in onzekerheid

Nadere informatie

Toekomst ICT. de oude toekomst. Ruud Smeulders, BrilliantBrains Renée Prins & Jan Dirk Schagen, HBO-i. 4 april 2013

Toekomst ICT. de oude toekomst. Ruud Smeulders, BrilliantBrains Renée Prins & Jan Dirk Schagen, HBO-i. 4 april 2013 Toekomst ICT Ruud Smeulders, BrilliantBrains Renée Prins & Jan Dirk Schagen, HBO-i 4 april 2013 1 de oude toekomst 2 maar er zijn nog niet veel vliegende auto s 3 wel overvolle steden en files op de wegen

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

AlphaCity De flexibele en kostenefficiënte Corporate CarSharing oplossing

AlphaCity De flexibele en kostenefficiënte Corporate CarSharing oplossing AlphaCity De flexibele en kostenefficiënte Corporate CarSharing oplossing Ontdek de voordelen van een nieuwe mobiliteitsoplossing: AlphaCity, Corporate CarSharing Eenvoudig, efficiënt en flexibel Zo hoort

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

Internet Of Things & Sensorrevolutie

Internet Of Things & Sensorrevolutie Internet Of Things & Sensorrevolutie Smart Farming in de Veehouderij Bennie van der Fels, WUR Livestock Research Wageningen, 27 mei 2013 Smart Farming Agenda: IoT en de Sensor Revolutie Perspectieven Smart

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Cloud Computing: Met HPC in de wolken Ron Trompert

Cloud Computing: Met HPC in de wolken Ron Trompert Cloud Computing: Met HPC in de wolken Ron Trompert Wat is Cloud computing Voorbeelden Cloud Soorten Cloud SaaS (Software as a Service) Software die als een dienst wordt aangeboden, bijv. google calendar,

Nadere informatie

Laagdrempelige zorg op afstand

Laagdrempelige zorg op afstand Laagdrempelige zorg op afstand Gemoedsrust voor gebruiker als zorgverleners State of the art en 55+ proof Healthcare Technology Tour 2014 24 april 2014 Ambitie Gociety: Morgen: Geavanceerde sensoren en

Nadere informatie

Live data, 24/7/365. Pharma & Healthcare

Live data, 24/7/365. Pharma & Healthcare 1 Live data, 24/7/365 Pharma & Healthcare 2 Dyzle Pharma & Healthcare Index 04 06 Vision Control Met behulp van DyzleLiveWare krijgt u meer inzicht in kritische processen die bepalend zijn voor de kwaliteit

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

Welkom bij de seminarreeks: De Toekomst van Implementeren

Welkom bij de seminarreeks: De Toekomst van Implementeren Welkom bij de seminarreeks: De Toekomst van Implementeren Datum: 22 oktober 2013 Onderwerp: Human Centered Design Door: Rutger Hangelbroek Rabobank Groep ICT KIM Spreker: Maarten Korz De vakvereniging

Nadere informatie

Proces to model en model to execute

Proces to model en model to execute Proces to model en model to execute Een end-to-end (bedrijfs)proces (figuur 1) is het geheel van activiteiten die zich, op een bepaalde plaats door een bepaalde rol, in bepaalde volgorde opvolgen en waarvan

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

NEXT LEVEL DATA SECURITY DRIE VOORDELEN VAN WERKEN IN DE CLOUD

NEXT LEVEL DATA SECURITY DRIE VOORDELEN VAN WERKEN IN DE CLOUD NEXT LEVEL DATA SECURITY DRIE VOORDELEN VAN WERKEN IN DE CLOUD 60% 32% 67% Van de ondernemers heeft te maken gehad met cybercrime (in 2014) Van de kleine bedrijven is door een cyberaanval met malware als

Nadere informatie

Minor Data Science (NIOC april)

Minor Data Science (NIOC april) Minor Data Science 2015-2016 (NIOC 2015-23 april) Tony Busker, Jan Kroon en Sunil Choenni (Instituut voor Communicatie, Media- en Informatietechnologie, Hoegeschool Rotterdam) Sunil Choenni en Mortaza

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

Software Defined Datacenter Wat is het? Waar bestaat het uit? Waar gaat het heen? Wat betekent het?

Software Defined Datacenter Wat is het? Waar bestaat het uit? Waar gaat het heen? Wat betekent het? Software Defined Datacenter Wat is het? Waar bestaat het uit? Waar gaat het heen? Wat betekent het? Robbert Hoeffnagel hoofdredacteur Belgium Cloud, CloudWorks DatacenterWorks Nederlandse website, emailnieuwsbrief

Nadere informatie

titel Smart Mobility op de weg: ontwikkelingen in vogelvlucht Onno Tool Rijkswaterstaat Toekomst van de Wegbeheerder 11 oktober 2017, Zwolle

titel Smart Mobility op de weg: ontwikkelingen in vogelvlucht Onno Tool Rijkswaterstaat Toekomst van de Wegbeheerder 11 oktober 2017, Zwolle titel Smart Mobility op de weg: ontwikkelingen in vogelvlucht Onno Tool Rijkswaterstaat Toekomst van de Wegbeheerder 11 oktober 2017, Zwolle 1 Inhoud Waar hebben wij het over? Ontwikkelingen in vogelvlucht

Nadere informatie

Citrix Trainingen en Certificeringen

Citrix Trainingen en Certificeringen Citrix Trainingen en Certificeringen Een Citrix training van Global Knowledge leidt u op naar het door u gewenste resultaat! Virtualization Networking Mobility www.globalknowledge.nl/citrix info@globalknowledge.nl

Nadere informatie

Welkom in een wereld zonder grenzen

Welkom in een wereld zonder grenzen Welkom in een wereld zonder grenzen Truphone is het eerste bedrijf dat daadwerkelijk één wereldwijd communicatiesysteem aanbiedt. Daarnaast bespaart het ons meer kosten dan welk ander bedrijf ook zou kunnen.

Nadere informatie

Mobility....sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency. Whitepaper

Mobility....sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency. Whitepaper Mobility...sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency Whitepaper UNIT4 Software B.V., 2013 Mobiel ondernemen: altijd en overal toegang tot bedrijfsgegevens Door nieuwe toetreders en afzetmarkten

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de Zorg

Het Nieuwe Werken in de Zorg HP Care & Cure seminar Het Nieuwe Werken in de Zorg Harry Verbunt, Healthcare Lead HP NL Harry.verbunt@hp.com Agenda 12.45 uur Introductie Harry Verbunt 13.15 uur Mobiele ontsluiting van informatie Terrence

Nadere informatie

SMART MOBILITY: INNOVATIES IN STEDELIJKE MOBILITEIT. ir. Bart Vuijk

SMART MOBILITY: INNOVATIES IN STEDELIJKE MOBILITEIT. ir. Bart Vuijk SMART MOBILITY: INNOVATIES IN STEDELIJKE MOBILITEIT ir. Bart Vuijk TNO: MISSIE TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving

Nadere informatie

Big Data en Variabele Data Printing

Big Data en Variabele Data Printing Big Data en Variabele Data Printing Roelof Janssen Definitie Big Data Verwerken en interpreteren van grote en/of gevarieerde dataverzamelingen Doug Laney, Gartner: groeiend volume van data Socialmedia

Nadere informatie

Nieuwe bronnen voor nieuwe inzichten. Marko Roos Coordinator CBDS thema s Arbeid en Mobiliteit

Nieuwe bronnen voor nieuwe inzichten. Marko Roos Coordinator CBDS thema s Arbeid en Mobiliteit Nieuwe bronnen voor nieuwe inzichten Marko Roos Coordinator CBDS thema s Arbeid en Mobiliteit Paradigm shift: data drivensociety. Hoeveelheid geproduceerde data groeit exponentieel De samenleving verandert

Nadere informatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie Communicatiemogelijkheden nemen toe en groeien ook steeds meer naar elkaar toe. Dat biedt praktische voordelen en zakelijke kansen. Toegang tot de

Nadere informatie

ECDL, het Europees Computer Rijbewijs

ECDL, het Europees Computer Rijbewijs ECDL, het Europees Computer Rijbewijs Bereik uw doelen met ECDL! Bereik uw doelen en behoud voorsprong met ECDL! Benut u met mobiele apparaten zoals smartphones en tablets de mogelijkheden van het internet

Nadere informatie

ICT-ontwikkelingen. Gemeentelijke Informatievoorziening op weg naar de Smart city

ICT-ontwikkelingen. Gemeentelijke Informatievoorziening op weg naar de Smart city ICT-ontwikkelingen Gemeentelijke Informatievoorziening op weg naar de Smart city Wouter van de Kasteele, Hoofd van de sector I&B en Johannes van Veen, Strategisch adviseur, CIO office, sector Strategie

Nadere informatie

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Rapport Credit Management Software 2015-2016 Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 5 november 2015 Agenda 1. Het rapport Credit Management Software 2. CMS. De huidige stand van zaken 3. Hoe ziet

Nadere informatie

Nedap RealTime Tochtdetectie Halslabel

Nedap RealTime Tochtdetectie Halslabel Nedap Tochtdetectie Nedap Tochtdetectie Visuele tochtdetectie op grote bedrijven is lastig Het is niet efficiënt en onvoldoende betrouwbaar. Met Nedap Tochtdetectie is het mogelijk om grote melkveestapels

Nadere informatie

wystack Case Study Sensight: online, real-time inzicht in gevalideerde sensor-gegevens. #big-data, #internet-of-things, #cloud

wystack Case Study Sensight: online, real-time inzicht in gevalideerde sensor-gegevens. #big-data, #internet-of-things, #cloud wystack Case Study Sensight: online, real-time inzicht in gevalideerde sensor-gegevens. #big-data, #internet-of-things, #cloud Overzicht: Sensight - online, real-time inzicht in gevalideerde sensorgegevens.

Nadere informatie

Veiligheid op de Werkvloer Situation Awareness December Welkom. Kom verder. Saxion.

Veiligheid op de Werkvloer Situation Awareness December Welkom. Kom verder. Saxion. Veiligheid op de Werkvloer Situation Awareness December 2011 Welkom Kom verder. Saxion. JE BEWUST ZIJN VAN DE SITUATIE OMGEVINGS BEWUSTZIJN JE OMGEVING IS ZICH BEWUST VAN JOU Omgevingsbewustzijn The perception

Nadere informatie

RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD. Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014

RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD. Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014 RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014 Ontwikkeling en groei van binnenuit We leven niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van

Nadere informatie

VULNERABILITY ANALYTICS & MANAGEMENT PORTAL

VULNERABILITY ANALYTICS & MANAGEMENT PORTAL VULNERABILITY ANALYTICS & MANAGEMENT PORTAL Het opvolgen van gevonden kwetsbaarheden vanuit vulnerability scans op regelmatige basis is een uitdagend proces. De combinatie van vele resultaten, een constant

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services

Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services CLOUD MANAGEMENT Managed Services Met Cloud Management beheren we uw cloud-omgeving en ontzorgen we u 24x7. De ontwikkelingen binnen cloud computing volgen elkaar

Nadere informatie

Goedkoper, beter en duurzamer produceren met Smart Manufacturing

Goedkoper, beter en duurzamer produceren met Smart Manufacturing Goedkoper, beter en duurzamer produceren met Smart Manufacturing Even voorstellen Pim Berends, 1963 Business Consultant, ICT Automatisering. > 25 jaar ervaring in de industriële automatisering. MES scans

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Mobiliteit van de manager vraagt om nieuwe toepassingen Procesgegevens nu ook inzichtelijk en overzichtelijk op je ipad

Mobiliteit van de manager vraagt om nieuwe toepassingen Procesgegevens nu ook inzichtelijk en overzichtelijk op je ipad Mobiliteit van de manager vraagt om nieuwe toepassingen Procesgegevens nu ook inzichtelijk en overzichtelijk op je ipad Insurance Government Automotive Finance Energy Healthcare Logistics Mobiliteit van

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie