VISIE OP VEILIGHEID. The future depends on what you do today

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VISIE OP VEILIGHEID. The future depends on what you do today"

Transcriptie

1 VISIE OP VEILIGHEID The future depends on what you do today

2 Onze toekomstige veiligheid vereist voorbereiding Is Nederland een veilig land? Statistieken laten zien dat de criminaliteit daalt en in de Human Development Index 2013 staat ons land in de top vijf van landen waar je het beste kunt wonen. Toch lijken we ons niet veiliger te voelen. In de Global Peace Index 2013 neemt Nederland pas de 22e positie in van meest veilige landen in de wereld De wereld verandert; van schuivende machtsblokken, klimaatverandering, individualisering tot en met de groei van cybercrime. Het is onrustig in het Midden-Oosten en we zien een verruwing van omgangsvormen op straat en richting mensen met een publieke taak. Ook de techniek ontwikkelt zich; we zijn 24/7 mobiel en online, via social media verbonden met de cloud en onze omgeving. Big Brother kijkt mee en de eerste auto s rijden zelfstandig door het verkeer. Ons maatschappelijk welzijn, economische groei, nationale veerkracht en daarmee onze veiligheid worden hierdoor beïnvloed. Veiligheid is een belangrijke basisbehoefte, net als onze gezondheid. Het levert houvast en zekerheid op voor een ongedwongen leven in vrijheid en autonomie. Het is een basisvoorwaarde voor de kwaliteit van ons leven, onze nationale economie en welvaart. De trends en ontwikkelingen die we signaleren, bieden de uitdaging en de kans om onze veiligheid naar een hoger plan te tillen. De essentiële vraag die we als samenleving moeten beantwoorden is: hoe waarborgen we onze veiligheid - fysiek en virtueel - nu en in de toekomstige wereld? Daartoe moeten we nu een aantal stappen zetten. The future depends on what you do today. Mahatma Gandhi De toekomstverkenning die nu voor u ligt, is opgesteld vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en onze rol in het veiligheidsdomein. De trends en ontwikkelingen die wij in dit document hebben geïnventariseerd zijn enerzijds bedreigingen en anderzijds kansen voor onze veiligheid. Samen met u willen wij Nederland veiliger maken zodat Nederland in 2025 één van de drie veiligste landen ter wereld is. Deze toekomstverkenning is onze uitnodiging aan u om het gesprek over deze uitdaging aan te gaan en te bepalen welke stappen wij morgen gaan zetten. De veranderende wereld De wereld van morgen ziet er anders uit dan de wereld van vandaag. Wij zien een tiental belangrijke wereldwijde trends die grote veranderingen met zich meebrengen en daardoor van invloed zijn op onze veiligheid. Wereldpolitiek De invloed van BRIC-landen en landen met grondstoffen neemt toe. Onrust door conflicten tussen staten of maatschappelijke verstoringen, online en offline. Individualisering en zelforganisatie De burger individualiseert en organiseert zijn leven om zich heen in tijdelijke, kleine en flexibele verbanden (social media). Bestaande (internationale) instituties, zoals overheden, krimpen en hebben minder betekenis voor burgers. ICT & technologie ontwikkeling Informatie- en communicatietechnologie blijven de aanjager van economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Technologieontwikkeling verschuift naar het oosten. Netwerkmaatschappij ICT-systemen en maatschappij zijn nauw met elkaar verweven (smart cities). Alles en iedereen is 24/7 verbonden met elkaar en met het wereldwijde netwerk (internet of everything). Klimaat en demografie Natuurrampen en klimaatsverandering, met zowel droogte als overstromingen als gevolg. Globalisering, open economieën, verstedelijking en migratie vanuit Afrika.

3 De veranderende ICT De innovaties op het terrein van techniek, communicatie, materiaalgebruik en (duurzame) energie volgen elkaar in rap tempo op. Er zijn een aantal ontwikkelingen die wij typeren als game changers, omdat zij een positieve trendbreuk realiseren in de autonome technologieontwikkeling en ons daadwerkelijk een niveau hoger tillen. Synergievoordeel wordt behaald door deze technologieën te combineren. 1. Energie Nieuwe technieken en smart grids maken het mogelijk nieuwe en fossiele energie op een duurzame manier te winnen, te gebruiken en op te slaan voor mobiel gebruik. 2. Geavanceerde materialen Smart materialen hebben specifieke eigenschappen, zoals sterkte, (licht)gewicht, zelfherstellend vermogen of functionaliteiten die worden gecombineerd met andere technieken (sensor, connectiviteit). 3. 3D printen Het wordt mogelijk om complexe producten te printen (voedsel, mechanische onderdelen en -synthetisch- weefsel). 4. Mobiel (breedband) internet Breedbandige connectiviteit, infrastructure intelligence en smart(er) mobile devices zijn betaalbaar en voor iedereen beschikbaar. De bandbreedte vermenigvuldigt zich de komende tien jaar ettelijke malen. 5. Automatisering van kennis Intelligente software en (quantum) computing op device-niveau stelt ons in staat om kenniswerk te automatiseren. 6. Internet of everything Alles om ons heen zal - met elkaar - worden verbonden via het internet. In 2025 zijn er meer dan 50 miljard devices online. Always-on is de nieuwe standaard voor mensen, processen en objecten. 7. Cloud-technologie Het gebruik van hard- en softwarefunctionaliteit via internet as a service wordt gecombineerd met enterprise mobility. Veiligheid zit vanaf het eerste ontwerp ingebakken in hard- en software. 8. Geavanceerde robots en autonome voertuigen Geavanceerde robots voeren steeds complexere processen zelfstandig uit, waardoor mensen ondersteund of vervangen kunnen worden. 9. Sensortechnologie en big data Het internet of everything maakt van fysieke objecten, processen en mensen sensoren. Dit genereert grote hoeveelheden data, die gebruikt worden voor monitoring, optimalisering van processen en besluitvorming. 10. Sociale netwerkintegratie Sociale netwerken worden onderling verbonden en delen content op basis van open standaarden en maken onderdeel uit van het internet of everything. De veranderende mens Naast deze wereldtrends zien wij ook veranderingen in het persoonlijk leven van mensen en de manier waarop zij in hun omgeving staan. Alles verbonden Burgers zijn always-on en verbonden met internet of everything. Alles virtueel Burgers beschikken over een virtuele identiteit (avatar als digital me ) als brug tussen de fysieke en virtuele maatschappij. Alles genetwerkt De maatschappij is always-on en volledig genetwerkt ( digital we platformen). Burgers organiseren tijdelijke en doelgerichte netwerkverbanden om zich heen. Alles sociaal You are what you share. Je voert zelf de regie over je online gegevens, zodat privacy dan geen probleem meer is. Alles contextueel Via smart devices wordt informatie contextueel en real-time proactief aangeboden.

4 35 35 NL Alert KL0641 AMS - JFK UV 22 C Alarmcentrale Alert Alert NL Alert 12 C NE 6 P

5 Visie op veiligheid in 2025 Eén dag uit het leven van een veiligheidsprofessional in 2025 Peter werkt voor de Nationale Veiligheidsorganisatie waarin alle veiligheidsdisciplines zijn samengebracht. De versnippering uit het verleden is doorbroken. Eén organisatie voor onze veiligheid met één missie, is het credo. Het functioneren en de veiligheid van een hulpverlener binnen deze organisatie is geborgd. Hij kan zijn werk in het veld adequaat, efficiënt en veilig doen. Daarvoor krijgt hij alle steun, middelen en respect die hij nodig heeft. Nieuwe technologieën stellen Peter in staat de wereld om zich heen zelf te organiseren. Als Peter de dag begint, wordt hij begroet door de avatar van zijn collega uit de nachtdienst. Ik zal je even bijpraten over wat er vannacht allemaal is gebeurd. De dossiers staan al voor je klaar op je device. De landelijke inlichtingencentrale update continu deze dossiers via de beveiligde en 24/7 beschikbare draadloze ultra high speed verbinding. Input van collega s en burgers, zoals live videobeelden, foto s en social mediaberichten, worden door de centrale verzameld, geanalyseerd en met een handelingsadvies doorgezet. In de genetwerkte samenleving komt informatie van professionals en burgers snel bij elkaar. Naast de real-time en gestreamde beelden ontvangt Peter op zijn device ook gerichte scenarioanalyses. Die helpen hem de juiste actie te nemen. Quantum computerkracht verwerkt alle beschikbare real-time en historische data tot waardevolle informatie die Peter nodig heeft om gericht hulp te verlenen en zijn werk efficiënt en effectief te kunnen doen. Autonome, zelflerende computersystemen geven automatisch prioriteit aan incidenten die Peter moet afhandelen. Ze dirigeren hem op efficiënte en effectieve wijze naar de incidenten. Peter, je aanwezigheid is dringend gewenst bij een ongeluk met een tankauto, meldt zijn device. Let bij aankomst op het slachtoffer achter het stuur van de personenauto. Haar toestand is niet stabiel en ze heeft een kind bij zich. Spreek Engels tegen haar, want ze is een Amerikaanse. Dankzij de analyse van beschikbare informatiebronnen heeft Peter goed inzicht in de situatie, overzicht van de omgeving en een adequaat handelingsperspectief. Je collega s kunnen het hier prima aan. Ik breng je nu naar een grote brand in kantorencomplex Ypsilon, meldt het voertuig waar Peter in rijdt. Automatisch kiest het voertuig zijn weg en beïnvloedt de verkeerslichten via de verkeersmanagementcentrale. Via communicatie met andere voertuigen in de omgeving creëert het voertuig van Peter zijn eigen vrije baan door het verkeer, zodat hij snel ter plaatse komt. Terwijl Peter onderweg is, analyseert zijn device in nauwe verbinding met de landelijke inlichtingencentrale de beschikbare informatie en wordt een team van benodigde hulpverleners gemobiliseerd. Actuele informatie wordt gekoppeld aan historische gegevens van eerdere incidenten, waarna Peter en zijn team op basis van gereedstaande scenario s via hun avatar gericht handelingsadvies krijgen. Daarnaast krijgt Peter contextuele informatie geprojecteerd, afkomstig van sensoren uit het kantorencomplex. Zo weet hij hoe giftig de rook is, waar de brand precies woedt en hoeveel potentiële slachtoffers er nog in het gebouw zijn. Via augmentend reality ziet Peter de plattegrond van het gebouw in zijn gezichtsveld. Hier naar links, rechtdoor en dan rechtsaf, hoort hij in zijn oor. Snel weet hij de eerste slachtoffers te bereiken. Zijn device voert de triage uit en Peter start met hulp van visuele instructies de behandeling. Dankzij sensoren die de slachtoffers bij zich dragen, staat hun identiteit direct vast. Ambulances worden automatisch gewaarschuwd en medische dossiers worden real time naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis verzonden, in afwachting van de patiënten. Aan het eind van de dag zorgt Peters avatar voor een automatische debriefing en overdracht aan collega s. Peter ligt inmiddels op één oor.

6 Drie domeinen als basis voor onze toekomstige veiligheid De genoemde trends en game changers raken onze veiligheid. Enerzijds zijn het bedreigingen, anderzijds maken zij een veiliger Nederland mogelijk. Mens en machine komen meer en meer bij elkaar, zullen elkaar steeds beter begrijpen, worden contextgevoelig en werken daardoor op hoger niveau samen. We staan voor de uitdaging om de voordelen hiervan te benutten voor de manier waarop we (samen)leven in de smart cities van de toekomst. Tegelijkertijd dienen we risico s en bedreigingen die bij deze ontwikkelingen horen, af te wenden. KPN Critical Communications onderscheidt drie belangrijke domeinen die bijdragen aan meer veiligheid voor professionals in het veld en voor Nederland. Dit zijn de vlucht van de technologische ontwikkelingen, informatie explosie en communicatie als verbindende factor. De ICT is ontegenzeggelijk de aanjager en enabler van vooruitgang. Zij zal medebepalend zijn voor de inrichting van onze toekomstige samenleving. De informatierevolutie is net begonnen, de hoeveelheid data zal groeien, de uitdaging is van deze data informatie te maken en dit te benutten voor ons handelen. Communicatie zal de kritische factor zijn die ICT, processen, informatie en mensen verbindt. ICT is de enabler Internet of everything Sensor explosion Robotics, automation & avatars Het huidige internet evolueert naar een Internet of everything. In 2025 zijn meer dan 50 miljard devices, mensen en processen met elkaar verbonden en communiceren onderling (machine-2-machine). Al die devices fungeren als sensor en genereren in 2020 al 40 tot 50 procent van de beschikbare data. Alles en iedereen is in de toekomst een sensor. Mensen dragen sensoren in hun kleding of als implantaat. Koelkasten, auto's, smartphones, wegen, gebouwen en andere dingen zijn een sensor en staan met elkaar in verbinding. De in memory - rekenkracht van deze sensoren stelt ons in staat historische en real-time informatie te combineren, te analyseren en te gebruiken voor besluitvorming of voorspellende modellen. Dankzij de techniek groeien mens en machine steeds meer naar elkaar toe. Kenniswerk wordt geautomatiseerd, kunstmatige intelligentie breidt de capaciteit van mensen uit, machines nemen autonoom beslissingen en robots voeren gevaarlijke werkzaamheden uit. Virtuele agents verschaffen proactief en op veilige wijze contextgevoelige informatie ter ondersteuning van ons werk en ons dagelijks leven. Informatie is cruciaal Big data & cloud Met de explosieve toename van sensoren explodeert ook de hoeveelheid data. Al die data staat in the cloud. Deze online dataverzameling wordt een intelligent en actief onderdeel van ons dagelijks leven. Analyses van deze onuitputtelijke bron van informatie leiden tot (geautomatiseerde) acties. (Cyber) Security en privacy zijn by design geborgd in privacy respecting and enhancing technologies. Predictive analytics & scenario modelling De grote hoeveelheid data en de enorme rekenkracht van computers maken voorspellende analyses mogelijk. Op basis van historische, contextuele en real-time informatie wordt voorspeld hoe een incident zich ontwikkelt en welke acties hierbij passen. Met behulp van geavanceerde serious gaming-technieken en 4D scenariomodellering (tijd als extra dimensie) worden vooruitlopend op een incident oplossingen gegenereerd, gevisualiseerd en virtueel aangeboden aan de hulpverlener. Situational awareness & intelligent response Situational awareness is volledig geïntegreerd in onze samenleving. De smart cities van 2025 hebben een eigen geïntegreerde ICT infrastructuur die nodig is om te leven, wonen, werken en bewegen in deze verstedelijkte omgeving. Alle vormen van online data binnen deze infrastructuren worden geïntegreerd met real-time informatie over actuele ontwikkelingen ten aanzien van mobiliteit, infrastructuur, gedrag, beleid en business intelligence. Dit verschaft hulpverleners de mogelijkheid om intelligent te reageren op incidenten. Communicatie is kritisch Network & social media based society Connectivity Devices In 2025 is er sprake van the internet of everything. Al deze verbindingen tussen objecten, processen en mensen zijn geen doel op zich, maar dragen bij aan het empoweren van mens en maatschappij. Hierdoor verandert de maatschappij definitief naar een netwerk- en social media based maatschappij. De infrastructuren van de toekomst zijn ultra high speed en onderling verbonden. Ze werken op basis van geïntegreerde fotonica (microscopische lasers met geïntegreerde chips). Hierdoor houdt de connectiviteit gelijke tred met de groei aan hoeveelheden data en de real-time verwerking hiervan. Connectiviteit is altijd en overal beschikbaar en past zichzelf aan aan de behoeften van applicaties en gebruikers. Door een grote rekencapaciteit, die de reken capaciteit van mensen overtreft, en het vermogen real-time data te verwerken, zijn devices slimmer dan hun gebruiker. Tijd- en plaatsonafhankelijk ondersteunen veilige devices de professional in zijn werk.

7 Onze uitnodiging aan u Dat de wereld om ons heen zal veranderen, en daarmee onze veiligheid en veiligheidsbeleving, staat buiten kijf. We leven niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van tijdperk. De veranderende wereld, ICT en game changers raken onze maatschappij en onze veiligheid. Enerzijds zijn het bedreigingen, anderzijds maken zij een veiliger Nederland mogelijk. Op welke wijze zij van invloed zullen zijn staat nog niet vast. Om hier zicht en grip op te krijgen zullen we in actie moeten komen. Wij onderscheiden drie belangrijke domeinen die onze aandacht vereisen: Over KPN Critical Communications KPN Criticial Communications is de operator-of-the-future die als betrokken partner met u meedenkt. Niet alleen op de korte termijn, maar vooral ook op de lange termijn. KPN Critical Communications draagt bij aan een veilige samenleving, door te verbinden, voor iedereen, wanneer elke seconde telt. Wij zijn alert en ontzorgen de medewerkers binnen de publieke veiligheid, defensie, industrie, transport en maritieme sector door hen te verbinden met onze kennis, ervaring, robuuste en innovatieve dienstverlening, de klok rond. 1. ICT is de enabler Het richten van de ontwikkeling van de ICT als aanjager en enabler van onze maatschappelijke vooruitgang. 2. Informatie is cruciaal De informatierevolutie is net begonnen, de uitdaging is van deze data informatie te maken en dit te benutten voor ons handelen. 3. Communicatie is kritisch Communicatie zal de kritische factor zijn die ICT, processen, informatie en mensen verbindt, met elkaar en met onze toekomst. Hier zullen wij onze (vitale) infrastructuren op moeten inrichten. KPN Critical Communications heeft vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid de ambitie bij te dragen aan een veiliger Nederland en meer veiligheid voor de professionals in het veld die dag in dag uit zorgen voor onze veiligheid. Van droge voeten, een veilige buurt, terugdringen van (cyber) criminaliteit, de internationale rechtsorde tot en met het vergroten van de slagkracht voor de professionals en de ruimte die burgers hebben hun eigen veiligheid te organiseren. Onze ambitie is er in bij te dragen dat Nederland in 2025 bij de top 3 meest veilige landen ter wereld behoort. Binnen KPN hebben wij de flexibiliteit, slagkracht en persoonlijke betrokkenheid van een toegewijde organisatie. Als onderdeel van de vitale infrastructuur van Nederland hebben wij grip op veiligheid en zijn wij als geen ander in staat onder alle omstandigheden de end-to-end regie te voeren over het ontwerpen, installeren, beheren en onderhouden van vitale communicatiesystemen. Als uitvinder en beheerder van vitale infrastructuren en diensten in de Nederlandse publieke veiligheid, defensie, industrie, transport en het maritieme domeinen, staan wij klaar voor u, uw mensen en Nederland. Contactgegevens KPN Critical Communications Postbus AA Zoetermeer Website: Telefoon: Yesterday is gone. Tomorrow has not yet come. We have only today. Let us begin. Mother Teresa Deze toekomstvisie is opgesteld vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en onze rol in het veiligheidsdomein. Samen met u willen wij onze veiligheid naar een hoger plan tillen; Nederland in de top 3 van meest veilige landen ter wereld. We gaan graag met u het gesprek aan over het borgen van onze gezamenlijke veiligheid en de stappen die wij hiertoe gezamelijk kunnen zetten. 6

EPLAN User group. Siemens in Nederland. Unrestricted Siemens Nederland N.V. 2015

EPLAN User group. Siemens in Nederland. Unrestricted Siemens Nederland N.V. 2015 EPLAN User group Siemens in Nederland siemens.nl Wereldwijde aanwezigheid Dicht bij de klant overal ter wereld 10,9 115.000 69 Omzet (in miljard ) 2 15% van wereldwijd totaal Werknemers 3 33 % van wereldwijd

Nadere informatie

Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1

Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1 Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1 Dutch industry fit for the future?! onze wereld verandert en dus ook onze industrie. met impact op economie en samenleving smart industry agenda

Nadere informatie

Missie en visie. BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie

Missie en visie. BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie BTG 2016 Missie en visie BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie BTG/TGG organiseert hiertoe: Structurele lobby tussen overheid, leveranciers

Nadere informatie

Internet of Things Businesskansen met slimme en internet-verbonden producten en diensten. Joris Castermans Workshop Internet of Things 1-12-2014

Internet of Things Businesskansen met slimme en internet-verbonden producten en diensten. Joris Castermans Workshop Internet of Things 1-12-2014 Internet of Things Businesskansen met slimme en internet-verbonden producten en diensten Joris Castermans Workshop Internet of Things 1-12-2014 Intro IoT IoT en business! I-real B.V.: H2g0 Real-time

Nadere informatie

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Wereldwijde veranderingen vereisen nieuwe manieren van denken en doen op het gebied van wereldwijde megatrends Demografische veranderingen Globale

Nadere informatie

KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen

KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen Op weg naar ICT zonder zorgen Onze maatschappij verandert razendsnel onder invloed van technologische ontwikkelingen. De scheiding tussen de fysieke en virtuele wereld

Nadere informatie

THE WAY TO FACTORY OF THE FUTURE 4.0

THE WAY TO FACTORY OF THE FUTURE 4.0 THE WAY TO FACTORY OF THE FUTURE 4.0 How to create a sustainable future for production companies in Belgium, given the context of high costs & global competition? Industry 4.0: visie op een industriële

Nadere informatie

VEILIG EN GEZOND WERKEN IN EEN VERANDERENDE ARBEIDSMARKT. Jos Sanders & collega s, TNO

VEILIG EN GEZOND WERKEN IN EEN VERANDERENDE ARBEIDSMARKT. Jos Sanders & collega s, TNO VEILIG EN GEZOND WERKEN IN EEN VERANDERENDE ARBEIDSMARKT Jos Sanders & collega s, TNO MEGATRENDS & ONTWIKKELINGEN ARBEID 1. Demografie: meer en diverser 2. Economie: grilliger en globaler 3. Sociaal-cultureel:

Nadere informatie

Groeikansen met (big) data. Workshop 26 november 2014

Groeikansen met (big) data. Workshop 26 november 2014 Groeikansen met (big) data Workshop 26 november 2014 Overal data 2 Overal data Verdergaande digitalisering 3,6 device per persoon 51% gebruikt tablet Bijna 90% dagelijks internet Internet of Things 3 Maar

Nadere informatie

TV en video consumptie in het jaar 2020

TV en video consumptie in het jaar 2020 TV en video consumptie in het jaar 2020 Liesbeth Nekkers Hilversum, 27 november 2015 1 De toekomst voorspellen Onderzoek Tetlock (University of Pennsylvania) Super forecasters: Open-mindness: how well

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

Bring it Secure. Whitepaper

Bring it Secure. Whitepaper Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech.nl/cs Imtech Vandaag de dag moet security een standaard

Nadere informatie

Uw ambitie - onze oplossing

Uw ambitie - onze oplossing Uw ambitie - onze oplossing Een gezonde organisatie is een organisatie die is voorbereid op de uitdagingen van nu en die van de toekomst. Iedereen moet langer doorwerken, het liefst in goede gezondheid

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

StadsDashboard. Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld. Merle Blok 12 mei 2015

StadsDashboard. Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld. Merle Blok 12 mei 2015 StadsDashboard Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld Merle Blok 12 mei 2015 Missie TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn

Nadere informatie

Smart safety. Critical Communications

Smart safety. Critical Communications Smart safety Critical Communications 2 Inhoud Leeswijzer Dit document schetst de visie van KPN op veiligheid en het veiligheidsdomein. We laten zien op welke niveaus wij actief zijn en welke rollen we

Nadere informatie

Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot:

Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot: Jac. Gofers 16 april 2015 1 Smart Industry Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot: de productvraag (specificaties,

Nadere informatie

Programma ibewustzijn sessie 4 november Maastricht

Programma ibewustzijn sessie 4 november Maastricht Programma ibewustzijn sessie 4 november Maastricht 09:30 10:00 Inloop 10:00 10:30 Opening en presentatie Digitale Agenda 2020 door Jan Fraanje, commissielid D&I 10:30 11:15 Lezing over de informatiemaatschappij

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Joseph Bradley Christopher Reberger Amitabh Dixit Vishal

Nadere informatie

Data Driven Defensie. Kooy Symposium 2016 AI en Big Data. Prof.dr. Paul C. van Fenema. Nederlandse Defensie Academie

Data Driven Defensie. Kooy Symposium 2016 AI en Big Data. Prof.dr. Paul C. van Fenema. Nederlandse Defensie Academie Data Driven Defensie Prof.dr. Paul C. van Fenema Kooy Symposium 2016 AI en Big Data Nederlandse Defensie Academie Niet noodzakelijkerwijs opinie van het Ministerie van Defensie hicago Telefoonlijn 311

Nadere informatie

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Léon Sigo Directeur ComputerPlan ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Onze organisatie Sinds 1982 32 jaar ICT ervaring 50 medewerkers Meer

Nadere informatie

Ready healthcare. Actieplan gezondheidszorg. Vodafone Power to you

Ready healthcare. Actieplan gezondheidszorg. Vodafone Power to you Ready healthcare Actieplan gezondheidszorg Vodafone Power to you 2 Hoe kunnen onze zorgverleners efficiënter werken? Uw kansen Naarmate de vraag naar zorg groter wordt, neemt de druk op zorgverleners toe.

Nadere informatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor internet, vast en mobiel bellen

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor internet, vast en mobiel bellen KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor internet, vast en mobiel bellen Voor iedere medewerker het ideale communicatiepakket Het toenemend aantal communicatiemogelijkheden en de steeds grotere keuze aan devices,

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

Challenge 4 : Faciliteren Energietransitie Game

Challenge 4 : Faciliteren Energietransitie Game Challenge 4 : Faciliteren Energietransitie Game : Enexis In een straat (wijk/buurt/community) werken een aantal bewoners samen en delen hun actuele huis energie productie en consumptie gegevens via hun

Nadere informatie

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Optimale ondersteuning voor Flevolandse bibliotheken De rol van de Nederlandse bibliotheken verandert. Enerzijds is een

Nadere informatie

Big Data en Variabele Data Printing

Big Data en Variabele Data Printing Big Data en Variabele Data Printing Roelof Janssen Definitie Big Data Verwerken en interpreteren van grote en/of gevarieerde dataverzamelingen Doug Laney, Gartner: groeiend volume van data Socialmedia

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

7 TIPS VOOR DIGITAAL ONDERNEMEN

7 TIPS VOOR DIGITAAL ONDERNEMEN 7 TIPS VOOR DIGITAAL ONDERNEMEN We leven in het digitale tijdperk, en staan nog aan het begin van dat tijdperk. De ontwikkelingen gaan snel. Was 20 jaar geleden Internet nog nauwelijks bekend, nu kunnen

Nadere informatie

TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software,

TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software, TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software, Wij geloven dat we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan betere & veiligere zorg. The Patient Safety Company TPSC levert al meer

Nadere informatie

Geef uw onderneming vleugels. Met de soepele werkprocessen

Geef uw onderneming vleugels. Met de soepele werkprocessen Geef uw onderneming vleugels Met de soepele werkprocessen van Dutchict Cloud Online functionaliteiten Managed Cloud Online functio U wilt uw documenten overal kunnen beheren en delen. Maar applicaties

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Roadmap Smart Grids Mar$jn Bongaerts Frits Verheij 12 februari 2014

Roadmap Smart Grids Mar$jn Bongaerts Frits Verheij 12 februari 2014 1 Roadmap Smart Grids Mar$jn Bongaerts Frits Verheij 12 februari 2014 Inhoud 2 1. Innovatietafel aanloop naar TKI Switch2SmartGrids 2. Actieplan Duurzame Energievoorziening link naar E-akkoord 3. Toekomstbeelden

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

Toekomst ICT. de oude toekomst. Ruud Smeulders, BrilliantBrains Renée Prins & Jan Dirk Schagen, HBO-i. 4 april 2013

Toekomst ICT. de oude toekomst. Ruud Smeulders, BrilliantBrains Renée Prins & Jan Dirk Schagen, HBO-i. 4 april 2013 Toekomst ICT Ruud Smeulders, BrilliantBrains Renée Prins & Jan Dirk Schagen, HBO-i 4 april 2013 1 de oude toekomst 2 maar er zijn nog niet veel vliegende auto s 3 wel overvolle steden en files op de wegen

Nadere informatie

Digitale Infrastructuur Nederland

Digitale Infrastructuur Nederland Digitale Infrastructuur Nederland ?? Thema s Voorlichting Uitleg en duiding van thema s naar politiek, overheid, bedrijfsleven en publiek. Versterken van de positie van Nederland als vestigingsplaats voor

Nadere informatie

Welkom op dit symposium met de pakkende titel Cybercrime, de digitale vijand voor ons allen.

Welkom op dit symposium met de pakkende titel Cybercrime, de digitale vijand voor ons allen. Speech Erik Akerboom, Secretaris-generaal Ministerie van Defensie Symposium KVNRO Cybercrime, de digitale vijand voor ons allen Donderdag 20 november, KMA te Breda Dames en heren, Welkom op dit symposium

Nadere informatie

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Rapport Credit Management Software 2015-2016 Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 5 november 2015 Agenda 1. Het rapport Credit Management Software 2. CMS. De huidige stand van zaken 3. Hoe ziet

Nadere informatie

Welkom op de Magnutude van 2020! notes. Magnus 1

Welkom op de Magnutude van 2020! notes. Magnus 1 Welkom op de Magnutude van 2020! Magnus 1 We gaan vandaag terugkijken op het ontstaan van de mobile hype. Laten we vooral kijken naar wat we in 2013 al aan technologie tot onze beschikking hadden en welke

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Unified Enterprise Security wordt geleverd door onze strategische partner Masergy, de wereldspeler in global communications en security.

Unified Enterprise Security wordt geleverd door onze strategische partner Masergy, de wereldspeler in global communications en security. Het verlengstuk van uw IT security operations: altijd (24x7) de beste expertise en meest actuele kennis, geïntegreerd zicht op wat er gebeurt in uw datacenter en eerder en Security as a Service Het verlengstuk

Nadere informatie

Goedkoper, beter en duurzamer produceren met Smart Manufacturing

Goedkoper, beter en duurzamer produceren met Smart Manufacturing Goedkoper, beter en duurzamer produceren met Smart Manufacturing Even voorstellen Pim Berends, 1963 Business Consultant, ICT Automatisering. > 25 jaar ervaring in de industriële automatisering. MES scans

Nadere informatie

Asset 1 van 17. Mobile Application Management en security. Gepubliceerd op 18 april 2015

Asset 1 van 17. Mobile Application Management en security. Gepubliceerd op 18 april 2015 Asset 1 van 17 Mobile Application Management en security Gepubliceerd op 18 april 2015 Veel organisaties hebben de afgelopen jaren hun eigen mobiele enterprise apps ontwikkeld. De data hierin is potentieel

Nadere informatie

Cloud Computing: Met HPC in de wolken Ron Trompert

Cloud Computing: Met HPC in de wolken Ron Trompert Cloud Computing: Met HPC in de wolken Ron Trompert Wat is Cloud computing Voorbeelden Cloud Soorten Cloud SaaS (Software as a Service) Software die als een dienst wordt aangeboden, bijv. google calendar,

Nadere informatie

Welkom bij de seminarreeks: De Toekomst van Implementeren

Welkom bij de seminarreeks: De Toekomst van Implementeren Welkom bij de seminarreeks: De Toekomst van Implementeren Datum: 22 oktober 2013 Onderwerp: Human Centered Design Door: Rutger Hangelbroek Rabobank Groep ICT KIM Spreker: Maarten Korz De vakvereniging

Nadere informatie

De convergentie naar gemak. Hans Bos, Microsoft @hansbos, hans.bos@microsoft.com

De convergentie naar gemak. Hans Bos, Microsoft @hansbos, hans.bos@microsoft.com De convergentie naar gemak Hans Bos, Microsoft @hansbos, hans.bos@microsoft.com ge mak (het; o) 1. kalmte, bedaardheid: iem. op zijn gemak stellen kalm laten worden 2. het vermogen iets zonder moeite te

Nadere informatie

Proces to model en model to execute

Proces to model en model to execute Proces to model en model to execute Een end-to-end (bedrijfs)proces (figuur 1) is het geheel van activiteiten die zich, op een bepaalde plaats door een bepaalde rol, in bepaalde volgorde opvolgen en waarvan

Nadere informatie

Factsheet SECURITY DESIGN Managed Services

Factsheet SECURITY DESIGN Managed Services Factsheet SECURITY DESIGN Managed Services SECURITY DESIGN Managed Services We ontwerpen solide security-maatregelen voor de bouw en het gebruik van digitale platformen. Met onze Security Management diensten

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

De toekomst van bereikbaarheid

De toekomst van bereikbaarheid De toekomst van bereikbaarheid www.detron.nl De toekomst van bereikbaarheid De wereld verandert. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Mensen werken steeds vaker samen in virtuele omgevingen

Nadere informatie

Digitalisering van de voedselketen

Digitalisering van de voedselketen Digitalisering van de voedselketen Patrick Roelandt Director Strategy, Technology & Business Innovation @PatrickRoelandt 26/11/2014 http://nl.linkedin.com/in/patrickroelandt Version: [###] Classification:

Nadere informatie

Bijzondere ICT voor bijzondere zorg

Bijzondere ICT voor bijzondere zorg Bijzondere ICT voor bijzondere zorg Agenda Over Profila Zorg Gezondheidszorg in beweging ICT requirements Profila Zorg Biedt cloud computing de oplossing? Migratie Effecten en besparingen Leerpunten Toekomst

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Improve Condition Technology. Guido Peters & Frank Kistemaker

Improve Condition Technology. Guido Peters & Frank Kistemaker Improve Condition Technology Guido Peters & Frank Kistemaker Agenda Introductie Innov8 4life Uitgangspunten ICT & zorg Patiënt Consument Gezondheidsbevordering en gedragswetenschappen Huidige oplossingen

Nadere informatie

NS in beweging, Security als business enabler september 2008

NS in beweging, Security als business enabler september 2008 NS in beweging, Security als business enabler september 2008 Rien Dijkstra Enterprise IT Architect Informatiemangement & Technologie .. de noodzaak en uitdagingen van een topvervoerder, onder eigen regie,

Nadere informatie

Mitel User Group. Gijs Borsboom, VP Sales Benelux. 21 mei, 2014

Mitel User Group. Gijs Borsboom, VP Sales Benelux. 21 mei, 2014 Mitel User Group Gijs Borsboom, VP Sales Benelux 21 mei, 2014 Van harte welkom op uw eigen meeting! Agenda van vandaag: Update Mitel & Aastra Gijs Borsboom Update Gebruikersgroep Voorstel en installatie

Nadere informatie

HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN?

HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN? HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN? EEN HANDIGE CHECKLIST In deze whitepaper bieden we u handvatten die u kunnen helpen bij de implementatie van de meldplicht datalekken binnen uw organisatie. We

Nadere informatie

100% flexibiliteit in communicatie

100% flexibiliteit in communicatie 100% flexibiliteit in communicatie Ongelimiteerde expertise en capaciteit in één projectorganisatie met vier gerenommeerde partners Group of companies Group of companies 100% flexibiliteit in communicatie

Nadere informatie

Citrix Trainingen en Certificeringen

Citrix Trainingen en Certificeringen Citrix Trainingen en Certificeringen Een Citrix training van Global Knowledge leidt u op naar het door u gewenste resultaat! Virtualization Networking Mobility www.globalknowledge.nl/citrix info@globalknowledge.nl

Nadere informatie

Virtualisatie van onze omgeving

Virtualisatie van onze omgeving Virtualisatie van onze omgeving Projectie op de buitenkant van een gebouw Building Façade Displays for real-time crossurban information dissemination: New York Projectie op de buitenkant van een gebouw

Nadere informatie

Score Ram Mobile Data BV

Score Ram Mobile Data BV Score Ram Mobile Data BV Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering Versterken en uitbouwen

Nadere informatie

Bring it To The Cloud

Bring it To The Cloud Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech-ict.nl/cs Imtech Voor organisaties is de keuze over hoe

Nadere informatie

CAD IN THE CLOUD & AUGMENTED REALITY. Gebruik de (reken)kracht van het Datacenter

CAD IN THE CLOUD & AUGMENTED REALITY. Gebruik de (reken)kracht van het Datacenter CAD IN THE CLOUD & AUGMENTED REALITY Gebruik de (reken)kracht van het Datacenter EVEN VOORSTELLEN Michiel van Bergen van der Grijp Business developer CSN Groep Opgegroeid in Rotterdam 48 jaar Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

VMware. www.globalknowledge.nl/vmware. Trainingen en Certificeringen. Cloud Data Center Virtualization End User Computing Networking

VMware. www.globalknowledge.nl/vmware. Trainingen en Certificeringen. Cloud Data Center Virtualization End User Computing Networking VMware Trainingen en Certificeringen Haal het maximale uit VMware met de trainingen en certificeringen van Global Knowledge! Cloud Data Center Virtualization End User Computing Networking www.globalknowledge.nl/vmware

Nadere informatie

Ethische overwegingen en vraagstukken

Ethische overwegingen en vraagstukken Ethische overwegingen en vraagstukken Congres Domotica & E-Health 24 juni 2010 Claire Huijnen, Smart Homes Stichting Smart Homes, Nationaal Kenniscentrum Domotica & Slim Wonen Inhoud Domotica + Zorg +

Nadere informatie

Strategisch en tactisch advies van hoog niveau

Strategisch en tactisch advies van hoog niveau Strategisch en tactisch advies van hoog niveau Mark Jenniskens MARK JENNISKENS, SENIOR CONSULTANT MOBILE ENTERPRISE M.Jenniskens@strict.nl 06-54 24 69 57 @markjenniskens www.linkedin.com/in/markjenniskens

Nadere informatie

Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services

Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services SECURITY CONSULTANCY Managed Services We adviseren u over passende security-maatregelen voor uw digitale platform. Zo helpen we u incidenten als datadiefstal

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan

Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan Bewustwording (Klik hier) Structureren en borgen (Klik hier) Aanscherping en maatwerk (Klik hier) Continu verbeteren (Klik hier) Solviteers

Nadere informatie

Act-in RTI Software Suite

Act-in RTI Software Suite Act-in RTI Software Suite Die Act-in RTI Software Suite Wij helpen U op Food weg Industrie naar betere 4.0 resultaten! 29-9-2015 Aandachtspunten Industrie 4.0 in perspectief Realtime Improvement Suite

Nadere informatie

Smart Industry 4.0. Edwin van Rensch/Eric Megens

Smart Industry 4.0. Edwin van Rensch/Eric Megens Smart Industry 4.0 Edwin van Rensch/Eric Megens Agenda o Introductie Hotraco Group o Introductie Smart Industry 4.0 o Data model Hotraco Product improvement Remote service Benchmark Additional service

Nadere informatie

SMART MOBILITY: INNOVATIES IN STEDELIJKE MOBILITEIT. ir. Bart Vuijk

SMART MOBILITY: INNOVATIES IN STEDELIJKE MOBILITEIT. ir. Bart Vuijk SMART MOBILITY: INNOVATIES IN STEDELIJKE MOBILITEIT ir. Bart Vuijk TNO: MISSIE TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving

Nadere informatie

Smart Cities Hoe technologie onze steden leefbaar houdt en slimmer maakt

Smart Cities Hoe technologie onze steden leefbaar houdt en slimmer maakt Smart Cities Hoe technologie onze steden leefbaar houdt en slimmer maakt Pieter Ballon Directeur Living Labs, iminds & Professor, Vrije Universiteit Brussel 1 I. De slimme stad als 2 Smart cities are places

Nadere informatie

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt de markt 1 het IT-landschap is aan het veranderen De risico's en uitdagingen van computerservices in meerdere omgevingen moeten

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services

Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services CLOUD MANAGEMENT Managed Services Met Cloud Management beheren we uw cloud-omgeving en ontzorgen we u 24x7. De ontwikkelingen binnen cloud computing volgen elkaar

Nadere informatie

ICT-ontwikkelingen. Gemeentelijke Informatievoorziening op weg naar de Smart city

ICT-ontwikkelingen. Gemeentelijke Informatievoorziening op weg naar de Smart city ICT-ontwikkelingen Gemeentelijke Informatievoorziening op weg naar de Smart city Wouter van de Kasteele, Hoofd van de sector I&B en Johannes van Veen, Strategisch adviseur, CIO office, sector Strategie

Nadere informatie

Nedap RealTime Tochtdetectie Halslabel

Nedap RealTime Tochtdetectie Halslabel Nedap Tochtdetectie Nedap Tochtdetectie Visuele tochtdetectie op grote bedrijven is lastig Het is niet efficiënt en onvoldoende betrouwbaar. Met Nedap Tochtdetectie is het mogelijk om grote melkveestapels

Nadere informatie

90 minutes of Fiber & Lunch

90 minutes of Fiber & Lunch 90 minutes of Fiber & Lunch Opening 12.00u 12.15u René van Holsteijn Platform Bedrijventerreinen Het Programma 12.00u 12.15u Opening 90 mins of Fiber & Lunch Opening door de voorzitter van het Platform

Nadere informatie

Webplatform & Klantmanagement. 112 Applicaties. Met Microsoft technologie. Robert Kieboom Technisch Directeur Robert@citygis.nl CityGIS B.V.

Webplatform & Klantmanagement. 112 Applicaties. Met Microsoft technologie. Robert Kieboom Technisch Directeur Robert@citygis.nl CityGIS B.V. Webplatform & Klantmanagement 112 Applicaties Met Microsoft technologie Robert Kieboom Technisch Directeur Robert@citygis.nl CityGIS B.V. Agenda Onderwerpen: Beschrijving van het probleemdomein Mobiele

Nadere informatie

Misvattingen. Voor testen verandert er niks

Misvattingen. Voor testen verandert er niks De Cloud? Misvattingen De zoveelste hype. Waait wel over! Hebben we al, doen we al jaren met succes Wij gaan toch niet public In-house veel veiliger Ver van mijn bed show, een rekencentrumfeestje Voor

Nadere informatie

Security Management Solution INNOVATORS IN SECURITY

Security Management Solution INNOVATORS IN SECURITY Security Management Solution INNOVATORS IN SECURITY Geïntegreerde Oplossingen Security Management Inbraak Detectie Camera Bewaking Inhoud 1. Wie zijn wij? 2. Onze beveiligingsoplossing 3. Marktsegmenten

Nadere informatie

Economisch optimisme

Economisch optimisme Mindmap scenario A Economische groei belangrijker dan belangen van toekomstige generaties Weinig overheidsregulering, kans op monopolies Bedrijven aan de macht m.n. multinationals Weersbeïnvloeding in

Nadere informatie

IT, een belangrijk element in de toolkitvan publiek manager

IT, een belangrijk element in de toolkitvan publiek manager IT, een belangrijk element in de toolkitvan publiek manager 31 maart 2015 Frank Huynen MPM HP Industry executive Public Sector & Health Rolvan IT Aandachtspunten IT Evolutie IT bouwstenen Rolvan IT Maatschappij

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

De Enterprise Security Architectuur

De Enterprise Security Architectuur De Enterprise Security Architectuur Martijn Doedens Security Consultant Peter Mesker CTO IT SECURITY IS TOPSPORT! Wat is de definitie?! Een enterprise security architectuur omvat alle noodzakelijke elementen

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

UNIT4 Personeel & Salaris. De oplossing die voor u werkt

UNIT4 Personeel & Salaris. De oplossing die voor u werkt UNIT4 Personeel & Salaris De oplossing die voor u werkt UNIT4 Personeel & Salaris De oplossing die voor u werkt Organisaties hebben steeds meer behoefte aan een HR business partner: een partij die meedenkt

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie Communicatiemogelijkheden nemen toe en groeien ook steeds meer naar elkaar toe. Dat biedt praktische voordelen en zakelijke kansen. Toegang tot de

Nadere informatie

Mobile Augmented Media

Mobile Augmented Media Mobile Augmented Media The Future of Bricks-and-Mortar Samenvatting Mark Slijkhuis MSc > Introductie onderzoek Commercieel vertrekpunt Drievoudige onderzoeksdoelstelling Het gerenommeerde Marketing Science

Nadere informatie

Wat is Cyber Security Management? 3 oktober 2014. ISA / Hudson Cybertec Arjan Meijer Security Consultant

Wat is Cyber Security Management? 3 oktober 2014. ISA / Hudson Cybertec Arjan Meijer Security Consultant Wat is Cyber Security Management? 3 oktober 2014 ISA / Hudson Cybertec Arjan Meijer Security Consultant 1 Agenda Introductie spreker / ISA 3 pijlers van security IT versus OT Cyber Security Management

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

Mobility....sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency. Whitepaper

Mobility....sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency. Whitepaper Mobility...sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency Whitepaper UNIT4 Software B.V., 2013 Mobiel ondernemen: altijd en overal toegang tot bedrijfsgegevens Door nieuwe toetreders en afzetmarkten

Nadere informatie

We helpen u security-incidenten te voorkomen

We helpen u security-incidenten te voorkomen Managed Services Managed Services We adviseren u over passende security-maatregelen voor uw digitale platform. Zo helpen we u incidenten als datadiefstal te voorkomen en behoeden we u voor imagoschade.

Nadere informatie

AUKE HYLARIDES. Senior Product Marketing Manager Exact Software 2015 EXACT INTERNET OF THINGS - AIM ROADSHOW

AUKE HYLARIDES. Senior Product Marketing Manager Exact Software 2015 EXACT INTERNET OF THINGS - AIM ROADSHOW AUKE HYLARIDES Senior Product Marketing Manager Exact Software Exciting times In 2020, het aantal mobiele gebruikers richting 6 miljard; Internet gebruikers richting 4.7 miljard² Effect van IoT op de wereld

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals. In opdracht van:

Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals. In opdracht van: Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals In opdracht van: IDG Nederland Arianna Ardia Sr Marktonderzoeker/ Marketing & Sales analist Mei 2011 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting p. 2 2. Opzet

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Any data from any source available at any time as information on your favorite mobile device

Any data from any source available at any time as information on your favorite mobile device MOBILE BUSINESS APPS Any data from any source available at any time as information on your favorite mobile device YOUR VIEW ON BUSINESS Introductie Oplossingen Any2info is een innovatieve ICT-onderneming

Nadere informatie