Meerjarenplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenplan 2012-2014"

Transcriptie

1 Overeenkomst Onderzoek & Innovatie Meerjarenplan Maart 2012

2 INHOUDSOPGAVE 1 De opdracht Onderzoek in een veranderend medialandschap Strategische uitdagingen en trends Belangrijkste onderzoeksaspecten Productieapparaat van de toekomst Snelle productie van constante flow Multiplatform productie en hybride distributie Automatische archivering, annotatie en ontsluiting Crowd sourcing en data driven journalism Gepersonaliseerde en participatieve gebruikerservaringen

3 VRT Onderzoek en Innovatie Auguste Reyerslaan 52 B Brussel Tel Website: innovatie.vrt.be Dit plan heeft betrekking op de toegevoegde opdracht van de VRT beheersovereenkomst De opdracht maakt het voorwerp uit van de specifieke overeenkomst onderzoek en innovatie tussen de VRT en Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding. 2

4 1 DE OPDRACHT De Vlaamse openbare omroep VRT heeft een toegevoegde opdracht gekregen om strategisch en industrieel basisonderzoek op middellange termijn in de domeinen van creatie, beheer, distributie en consumptie van radio- en televisie-inhoud uit te voeren. De VRT wil een toonaangevend mediabedrijf zijn door alle ontwikkelingen in technologische en maatschappelijk nieuwe mediadomeinen op te volgen en erop in te spelen. De manier waarop media wordt geconsumeerd is ingrijpend veranderd. Het internet, de opkomst van de tablet en smartphone als persoonlijk toestel van de mediagebruiker, mobiele netwerken en sociale media hebben een grote impact op het mediagebruik van de consument. Alle omroepen, ook de VRT, moeten zich aanpassen om de dynamiek van die mediaontwikkelingen te volgen. In de nieuwe beheersovereenkomst wordt expliciet gestipuleerd dat de VRT haar rol in de nieuwe vormen van mediabeleving moet opnemen en de participatie van de Vlaming moet stimuleren door conversatie en interactie op de relevante platformen. Daarnaast draagt de VRT ook bij tot de mediawijsheid van de Vlaming en biedt specifiek jongeren en kinderen de kans om zelf te experimenteren met creatie en co-creatie van media. De omroep staat voor een grote uitdaging om zich in die nieuwe omgeving te profileren, terwijl lineaire televisie en radio even belangrijk blijven. Om dat te realiseren moet de VRT haar productieprocessen herzien, nieuwe producten ontwikkelen en nieuwe distributietechnologieën toepassen. Dit document beschrijft de visie en het meerjarenplan , met het beoogde onderzoek dat de deur tot die toekomst moet helpen openen. Het is de vertaling van de Strategische Doelstellingen, beschreven in de Beheersovereenkomst en de Overeenkomst Onderzoek & Innovatie naar middellange termijn doelstellingen, die de uitvoering van de Beheersovereenkomst en de Overeenkomst Onderzoek & Innovatie mogelijk maken. Het beschrijft op welke domeinen het onderzoek zal worden geconcentreerd, welke de verschillende onderzoeksaspecten zijn en welke de concrete doelstellingen zijn voor de komende drie jaar. In de opdracht Onderzoek & Innovatie gaat zowel aandacht naar het eigen strategisch en industrieel basisonderzoek als naar vraaggedreven onderzoek, waarvan de uitvoering buiten de VRT plaatsvindt. De VRT is hiervoor partner van het Media Innovatie Centrum (MIX) en werkt samen met de IBBT-onderzoeksgroepen en het IWT. VRT Onderzoek & Innovatie stelt de kennis en de resultaten van het onderzoek ter beschikking van het MIX en de actoren van het Vlaamse medialandschap, inclusief de VRT zelf. Ook internationaal wordt deze expertise met andere omroepen en mediabedrijven gedeeld, onder meer via EBU en publicaties of demonstraties op internationale conferenties en beurzen. De specifieke samenwerking met het MIX wordt in de loop van 2012 vastgelegd en zal worden beschreven in een aangevuld meerjarenplan. 3

5 2 ONDERZOEK IN EEN VERANDEREND MEDIALANDSCHAP Het medialandschap is sterk in beweging. Enerzijds betreden nieuwe spelers vanuit andere industrieën de markt, anderzijds verandert het dagdagelijks gedrag van de mediagebruiker grondig. VRT Onderzoek en Innovatie heeft als unieke sterkte dat het als onderzoekscel in een omroep functioneert. We willen die sterkte aanvullen door ook buiten het kader van de omroep te stappen en intensief samen te werken met externe onderzoeksinstellingen en innovatieve bedrijven. Binnen de VRT werkt Onderzoek en Innovatie samen met de programmamakers en de (technisch en technologische) ondersteunende afdelingen. Vanuit ons onderzoek leveren we strategische inzichten en expertise aan, waarvoor we in ruil een klankbord uit de dagdagelijkse praktijk krijgen. Daarnaast werken we binnen de VRT concrete proof of concepts uit rond de mediaproducten en de mediaproductie processen van de toekomst. Het resultaat van die proof of concepts is niet zozeer de producten zelf, maar vooral de lange termijn kennis. VRT werkt al jaren mee aan media-gerelateerde onderzoeksprojecten en is altijd een belangrijke inspiratiebron voor toegepast onderzoek geweest, wat haar een sterke partner in media-innovatie maakt. VRT Onderzoek & Innovatie zal die rol bevestigen en nog versterken. De laatste jaren is een sterk media-innovatielandschap gegroeid in Vlaanderen onder impuls van het IBBT. VRT wil daarin volop participeren door samen met de andere onderzoeksgroepen, in het bijzonder het MIX, aan projecten te werken. VRT Onderzoek & Innovatie gaat ook partnerships aan met spin-offs uit het IBBT en kleine innovatieve bedrijven. Op die manier versterken we het weefsel van de innovatieve Vlaamse mediaindustrie en bereiken nieuwe ideeën de VRT. Tot slot ambieert VRT Onderzoek en Innovatie ook internationaal een expertisecentrum van betekenis te zijn, in eerste instantie door een belangrijke rol te spelen binnen de EBU. Als Top Contributer wisselen we kennis uit met andere Europese omroepen, en delen we die kennis en ervaring ook met Vlaanderen. Ook het mediagebruik verandert sterk. De VRT wil alle Vlamingen blijven bereiken en zich nog meer richten op jongeren, een moeilijke doelgroep voor een omroep. VRT Onderzoek en Innovatie helpt hierbij door te bestuderen hoe nieuwe en bestaande mediakanalen kunnen worden ingezet om zowel de Vlaming in het algemeen als specifiek de jongeren beter te bereiken. 4

6 3 STRATEGISCHE UITDAGINGEN EN TRENDS De afgelopen vijf jaar heeft de VRT net als veel andere omroepen in grote mate de transitie van een tape- naar bestandsgebaseerde manier van werken gerealiseerd. Daarbij is een van de belangrijkste uitgangspunten het mogelijk maken van crossmediale productie (radio, televisie en online) eerst voor Standaard Definitie (SD) en stilaan ook voor Hoge Definitie (HD). Die ontwikkeling zal zich de komende jaren voortzetten en de echte voordelen van bestandsgebaseerde workflows zullen in de toekomst ongetwijfeld nog duidelijker worden. Tegelijk dienen nieuwe uitdagingen zich aan en is ook de media context grondig aan het evolueren. De continue vraag naar steeds hogere kwaliteit blijft een belangrijk aspect en zal een impact hebben op het toekomstige productieapparaat. Geavanceerde camera s maken kwaliteitsvolle productie in hogere resoluties (1080p50, 4K, 3D en zelfs Ultra High Definition) en hogere beeldfrequenties (tot 300 beelden per seconde) mogelijk, maar introduceren een veelheid aan nieuwe formaten die moeten worden ingepast in de bestaande workflows. Hierbij neemt het belang van efficiënte kwaliteitscontrole het liefst zo automatisch mogelijk - in het productieproces logischerwijze toe. Het vertellen van een verhaal is altijd de grote onderscheidende factor geweest voor een omroep, maar dat zal in de toekomst nog belangrijker worden om zich te kunnen blijven onderscheiden van alle andere content platformen, multimedia blogs e.d.. Een verhaal wordt niet langer enkel via lineaire televisie en radio gebracht, maar ook door complementaire content op verschillende doelplatformen (web, mobiel) te combineren. De wijze waarop een verhaal wordt gebracht, hangt bovendien ook af van de eigenheid van het platform in kwestie. In het bijzonder moet er verder worden nagedacht over de ontwikkeling van aantrekkelijke online storytelling formats. Er zal dus meer content moeten worden geproduceerd met zo weinig mogelijk extra middelen. Dat wordt alleen mogelijk door efficiëntere productie workflows op te zetten, en een betere samenwerking tussen de verschillende redacties, productieafdelingen en externe partners te realiseren. Wat interne (op locatie) en externe samenwerking betreft, is cloud technologie een veelbelovende maar nog te onderzoeken trend. Ook kan er door gebruik te maken van semi-professionele apparatuur en toepassingen (consumerisatie), goedkoper geproduceerd worden aan voldoende hoge kwaliteit. Hier zal een afweging tussen kost, gebruiksgemak en behaalde kwaliteit moeten worden gemaakt. Daarnaast is ook een efficiënte ontsluiting van materiaal noodzakelijk, zowel op het moment dat het geproduceerd wordt (zo snel mogelijk dus) als voor materiaal dat gearchiveerd is. De opkomst en democratisering van Connected Devices zoals tablets en smartphones, stelt de eindgebruiker in staat om altijd en overal informatie op te vragen (het anytime/anywhere principe ). Hierdoor wordt publicatie op elk moment van de dag op de verschillende platformen steeds meer een vereiste. Deze snelle productie van een constante flow, bijvoorbeeld voor nieuws- en duidingproducties, zal ongetwijfeld een impact hebben op de toekomstige architectuur van het onderliggende productiesysteem: het centrale magazijn of Media Asset Management (MAM), het Content Management Systeem (CMS) en het uitzendsysteem hebben nieuwe en bijkomende noden en vereisten en zullen er bijgevolg 5

7 anders uitzien dan vandaag het geval is. Ook een efficiënte ontsluiting van archiefmateriaal, bijvoorbeeld ter aanvulling van live materiaal, is hierbij onontbeerlijk. Een andere belangrijke trend voor een omroep is het meten (analytics) en in kaart brengen van de interesses, de behoeftes en het gedrag van de eindgebruiker. Hoe meer over de gebruiker geweten is, hoe beter er kan worden ingespeeld op zijn noden. Zo kan bijvoorbeeld gepersonaliseerde content worden aangeboden die afhangt van de specifieke context of situatie (moment van de dag, historiek, emotie, ). Ook de gebruikerservaring verandert en wordt interactiever. Nieuwe gebruikerservaringen, zoals augmented reality ontstaan, en de gebruiker zal op meerdere vlakken actief participeren. Enerzijds kan en wil hij mee bepalen welke content hij consumeert, en wordt zo zelf een beetje regisseur. Via sociale media deelt hij ook bruikbare informatie en zelfs audiovisuele contributies (bv. bij evenementen of rampen). De brug leggen tussen zulke sociale web interacties en user gen contributies enerzijds, en de klassieke broadcast workflows anderzijds vormt een van de grote uitdagingen van de komende jaren. In toenemende mate zal er een verwevenheid ontstaan tussen wat leeft op de sociale media en de programma formats van een omroep. Dat zal uiteraard ook een impact hebben op het productieproces. Informatie wordt meer en meer beschikbaar maar niet altijd in een voor de programmamaker of journalist onmiddellijk bruikbare vorm. Nuttige en samenhangende verhalen destilleren uit die overvloed van informatie blijft dan ook een grote uitdaging. Grote data sets van informatie kunnen een belangrijke journalistieke bron betekenen, als ze tenminste efficiënt geanalyseerd, gefilterd en geïnterpreteerd kunnen worden. Het komt erop aan de journalist hiervoor bruikbare tools aan te leveren, die hem bovendien ook in staat stellen de resultaten op een overzichtelijk manier te visualiseren (bijvoorbeeld met behulp van infographics). 6

8 4 BELANGRIJKSTE ONDERZOEKSASPECTEN Vanuit de strategische uitdagingen en trends worden hieronder de belangrijkste onderzoeksthema s voor de komende drie tot vijf jaar voorgesteld, en de verschillende onderzoeksaspecten per thema in meer detail opgelijst en toegelicht. Het hoofdthema productieapparaat van de toekomst groepeert drie onderliggende thema s: Snelle productie van constante flow Multi-platform productie en distributie Automatische archivering, annotatie en ontsluiting De thema s rond nieuwe gebruikerservaringen en grote data sets vervolledigen het onderzoekplaatje. Het onderzoek heeft dus hoofdzakelijk betrekking op de technologische aspecten van de productie, de distributie en de consumptie van media. 4.1 Productieapparaat van de toekomst Snelle productie van constante flow Het belangrijkste kernwoord bij de productie van nieuws- en duidingsprogramma s, en actuagedreven (live) programma s is zonder twijfel snel. Dat is enerzijds zichtbaar aan de productiekant; de tijdspanne tussen een onderwerp definiëren en de uiteindelijke afgewerkte reportage bedraagt slechts enkele uren, vaak zelfs minder. Op deze tijdschaal maken enkele minuten vaak het verschil. Ook bij de distributie van deze programma s is snelheid cruciaal. Belangrijk nieuws wacht niet op de geprogrammeerde Journaals van 13u, 18u of 19u, maar moet in de loop van de dag snel kunnen worden weergegeven via de verschillende kanalen. Het gaat dus om een constante flow aan nieuws. Om de nieuwsgaring en de publicatie op elk moment van de dag op een zo snel mogelijke manier te laten verlopen, moet er worden bestudeerd hoe we het huidige productieapparaat en de actuele workflows moeten bijsturen, aanpassen of zelfs ronduit vervangen. Welke stappen in de workflow zorgen voor (onnodige) vertragingen en wrevel? Hoe kan de productie van een constante nieuwsflow worden geïntegreerd in de huidige processen? Welke aanvullende rol kan de online nieuwsredactie tijdens de nieuwsgaring en captatie spelen, en hoe wordt dit optimaal afgestemd op nieuwsproductie voor tv? Hoe kunnen we op een snelle en eenvoudige wijze aangepaste versies van een verhaal produceren, die geschikt zijn voor de verschillende platformen? Ook voor mobiele ploegen, maakt snelheid vaak het verschil. Zij kunnen langs heel wat communicatiekanalen beeldmateriaal uitwisselen met het omroepcentrum en de mogelijkheden breiden zich continu uit. Waar vroeger enkel (aardse) straalverbindingen werden gebruikt, is er nu de keuze uit satellietverbindingen, TNG (vooral in stedelijk gebied), directe glasvezelverbindingen of zelfs publieke internetverbindingen in mobiele (3G), of vaste (DSL of kabel) variant. Elk communicatiekanaal heeft evenwel eigen specifieke voor- 7

9 en nadelen (snelheid van inzetbaarheid, bandbreedte, simplex of duplex, bruikbaar tijdens het rijden, ). Als we erin slagen de voordelen van de verschillende communicatiekanalen te combineren, kan dit een aanzienlijke tijdswinst opleveren. Naast het beeldmateriaal van de professionele ploegen, wordt ook meer en meer met amateurbeelden gewerkt. Voor plotse gebeurtenissen gaat het vaak om materiaal van een toevallige voorbijganger. Ook is het in oorlogsgebied soms onmogelijk of onveilig om een professionele ploeg ter plaatse te sturen. User generated content wordt aangeleverd in een enorme en steeds groter wordende waaier van beeld-, encodeer-, en containerformaten. Dermate gedifferentieerde footage importeren in het productieapparaat is typisch een complexe en tijdrovende handeling, die niet eens altijd succesvol is. ONDERZOEKSASPECTEN Hoe ervaren gebruikers het huidige productieapparaat? Waar zitten de pijnpunten en wat zijn de sterktes? Hoe is de workflow geëvolueerd, en in welke richting zal die nog ontwikkelen? Een antwoord op deze vragen kan een alternatief bieden voor het actuele productieapparaat, gericht op een constante flow voor de van productie nieuws- en duidingsprogramma s. Verschillende communicatiekanalen inzetten en eventueel combineren wordt in de toekomst belangrijker. Zeker nu de overgang naar HD volledig is ingezet, stijgt de vraag naar bandbreedte alleen maar. Bijgevolg zal de beschikbare bandbreedte zo optimaal mogelijk moeten worden benut. Ook vanuit het perspectief van de montageworkflow, zijn geoptimaliseerde scenario s mogelijk. Zo kan eerst een lage resolutie versie worden doorgestuurd, zodat alvast kan worden begonnen met de montage, terwijl de hoge resolutie versie langzamer binnenloopt. Om de uitgebreide waaier aan consumer- en ook professionele formaten vlot te verwerken, is er nood aan een universele transcoder. Dat is een service die een zo breed mogelijk gamma aan formaten ondersteunt, zowel qua beeldformaat, geluidsformaat, encodering als container, en ze converteert naar het productieformaat dat verder in de workflow kan worden verwerkt. CONCRETE DOELSTELLINGEN Een prototype bouwen van een nieuw productieapparaat met het oog op een snelle productie voor een constante flow. Dat rekening houdend met de huidige sterktes, zwaktes, en toekomstige vereisten. Het gaat om: - Een component die de communicatiekanalen zo optimaal mogelijk inzet. - Een component die de waaier aan video- en/of audioformaten kan omzetten naar bruikbaar formaat voor de (nieuwe) productieketen Multiplatform productie en hybride distributie In de crossmediale media productie-architectuur, zoals die vandaag de dag geïmplementeerd is, staat vooral de uitwisseling van materiaal tussen tv, radio en online centraal, maar blijven de productiesystemen voor deze verschillende outputkanalen grotendeels nog aparte silo s. In de toekomst wordt het steeds belangrijker om niet alleen op 8

10 de verschillende platformen afzonderlijk te publiceren, maar om een coherent verhaal te brengen met aangepaste en aanvullende content per kanaal. We spreken dan over trimedia productie en het produceren van een transmediaal verhaal. De programmamaker of journalist heeft nood aan geïntegreerde en flexibele tools die toelaten dit tri-media verhaal op te bouwen. Belangrijke vereisten hierbij zijn flexibiliteit en snelheid in de vorm van locatie-onafhankelijk kunnen werken. Op dit moment zijn dit soort tools en mogelijkheden nog niet of niet voldoende voorhanden. Tri-media productie workflows zullen dan ook een grote impact hebben op de toekomstige architectuur van een bestandsgebaseerde productieomgeving. Ook aan distributiezijde moet nog meer onderzoek worden verricht naar het gebruik van nieuwe technologieën zoals adaptive streaming, en naar de (hybride) combinatie van broadcast en internet technologie bij het distribueren van content. ONDERZOEKSASPECTEN Flexibele tools voor multiplatform productie: ondersteuning voor de journalist of programmamaker om een multiplatform verhaal te produceren. Voorbeelden hiervan zijn tweedeschermapplicaties integreren in programmaformats (bijvoorbeeld in de regie of tijdens de montage), en semiautomatisch afgeleide versies publiceren naar de verschillende kanalen. Ook is er een groeiende nood aan tools die de programmamaker toelaten om op een overzichtelijke manier de verschillende tijdslijnen van zijn verhaal te visualiseren en aan te passen. Toekomstige productiesystemen en integraties: waaraan moeten de systemen in een bestandsgebaseerde productieomgeving voldoen om tegemoet te komen aan de toekomstige noden van multiplatform productie? Hoe zal de rol van het Media Asset Management (MAM) systeem voort evolueren? Hoe worden de specifieke vereisten per programmatype het best afgedekt? Hoe komen we tot een optimale en nauwere integratie (of zelfs samensmelting) van het MAM en het Content Management Systeem (CMS)? Kan een veralgemeende multiplatform eindregie in de toekomst een meerwaarde bieden ten opzichte van de huidige multikanaalseindregie voor lineaire tv? Hoe kan een gewijzigde architectuur en gebruik van CMS-systemen leiden tot een betere integratie en een optimale productie workflow? Daarnaast vormen automatische aggregatie en ontsluiting van data uit het CMS belangrijke onderzoekstopics. Een grondige architecturale studie aangevuld met een aantal gerichte proof of concepts moet op deze vragen een antwoord bieden. Hybride distributie: momenteel is distributie opgesplitst in een broadcast en broadband (ook wel over-the-top of OTT genoemd) gedeelte. De eerste is geoptimaliseerd om een breed publiek simultaan dezelfde content aan te bieden; de tweede om iedereen een individuele communicatie toe te laten. Hybride distributietechnieken proberen deze twee voordelen te combineren. Dynamisch bijsnijden: in functie van het doelplatform is het soms noodzakelijk om beeldmateriaal dynamisch bij te snijden, bijvoorbeeld ter aanpassing aan kleinere schermen. Een typisch voorbeeld hiervan is een voetbalwedstrijd bekijken op het kleine scherm van een smartphone, waar de gebruiker niet veel zal hebben aan algemene overzichtsbeelden van het volledige voetbalveld maar wel de onmiddellijke actie rond de bal wil kunnen volgen. We zullen onderzoeken welke tools kunnen 9

11 worden ingezet om audiovisueel materiaal semiautomatisch te laten bijsnijden, en bv. via suggesties tijdens het montageproces als hulpmiddel ter beschikking te stellen. Goedkoper produceren: multiplatform productie impliceert dat er meer content zal moeten worden geproduceerd, het liefst met zo weinig mogelijk extra middelen. Twee technologische trends kunnen de extra kosten helpen beheersen. Enerzijds maakt consumerisatie binnen mediaproductie het mogelijk om semiprofessioneel materiaal (camera s, montagesystemen, ) te gebruiken die toch hoogwaardige kwaliteit kan afleveren. Hierbij is de uitdaging die software tools en gebruikte formaten in te passen in het productieapparaat, en uitwisseling met professionele tools mogelijk te maken. Ook het gebruik van tablets voor productiedoeleinden, bijvoorbeeld voor visionering of annotatie, sluit hierbij aan. Ook hier komt het erop aan de verschillende tools met elkaar te laten samenwerken onder meer op basis van een adequate informatiedoorstroming. Anderzijds komen stilaan open source tools voor mediaproductie en -verwerking ter beschikking. Voorbeelden hiervan zijn transcoderingtools, montagesystemen, distributie encodering, studioproductie. We zullen onderzoeken welke van deze open source systemen een goed alternatief kunnen zijn voor de huidige productietools. Locatie onafhankelijk kunnen werken: efficiëntere en flexibelere workflows houden in dat programmamedewerkers ook locatie-onafhankelijk moeten kunnen werken. Dat houdt in dat bij de opnames van bijvoorbeeld een fictiereeks, er op die locatie een tijdelijke, flexibele, virtuele workspace kan worden opgezet, die gesynchroniseerd is met het centrale systeem en professionele montage ter plaatse mogelijk maakt. Dit kan gebeuren op opslag ter plaatse of door gebruik te maken van cloud technologie. Cloud computing: de toepassing van cloud technologie kan voor een omroep een aantal voordelen met zich meebrengen, zoals de hierboven vermelde cloudgebaseerde montage omgeving. Het kan ook de samenwerking met externe partijen vergemakkelijken. De vraag die we ons moeten stellen, is hoe de ideale architectuur voor bestandsgebaseerde productie er in een cloud-gebaseerde context uit ziet. In welke gevallen brengen cloud-gebaseerde services een meerwaarde voor een mediabedrijf? CONCRETE DOELSTELLINGEN Inzicht verwerven in de optimale toekomstige architectuur van het productieapparaat in de context van multiplatform productie en welke bijkomende tooling hiervoor vereist is, door het opzetten van gerichte proof of concepts. Inzicht verwerven in het optimale gebruik en toepassen van geavanceerde distributiemechanismes in de context van multikanaalspublicatie. Bestuderen en (indien opportuun) opzetten van een locatie-onafhankelijke productie werkomgeving met mogelijke toepassing van cloud technologie (PoC) Automatische archivering, annotatie en ontsluiting Een omroep als VRT produceert elk jaar een grote hoeveelheid mediamateriaal. Bovendien bestaat er een groot archief aan filmrollen en tapes, die momenteel stuk voor stuk worden gedigitaliseerd. Goede annotatie is essentieel om al dit materiaal snel en efficiënt te kunnen 10

12 ontsluiten. De annotatie van al deze archiefstukken gebeurt momenteel nog manueel. Daarnaast gaat ook heel wat tijd verloren bij de (eveneens) manuele kwaliteitscontrole van de gedigitaliseerde audio en video. VRT beschikt net als andere omroepen niet over de mankracht, het budget en de tijd om al het beschikbare mediamateriaal op deze manier te annoteren en te ontsluiten. Er is dus een grote nood aan tools die via automatische annotatie en kwaliteitscontrole deze manuele processen ondersteunen. ONDERZOEKSASPECTEN Kwaliteitscontrole Momenteel is al heel wat kwaliteitscontrole software voor video beschikbaar. Deze systemen produceren echter erg complexe rapporten die moeilijk interpreteerbaar zijn, heel veel valse alarmen geven en soms dezelfde artefacten door verschillende foutcodes aangeven. Er is nog onderzoekswerk nodig om enerzijds de algoritmes te verbeteren, zodat er minder valse alarmen of uiteenlopende interpretaties zijn, en anderzijds om naverwerking uit te voeren op de rapporten om ze correct en automatisch te interpreteren. Annoteren Ook al het geproduceerde mediamateriaal manueel annoteren, is een erg tijdrovend proces. Mediamateriaal niet annoteren, is echter problematisch, want zelfs al is er een groot archief met mediamateriaal, het verliest al zijn waarde als de inhoud ervan niet ontsloten kan worden en er dus geen informatie over is terug te vinden. De voorbije decennia zijn al heel wat onderzoeksinspanningen geleverd om op een automatische manier informatie over de inhoud van audiovisuele media te weten te komen. Dat heeft geresulteerd in een veelheid aan algoritmes en tools. Veel van deze algoritmes leveren echter laag-niveau kenmerken op. Deze kenmerken zijn immers niet altijd onmiddellijk interpreteerbaar door gebruikers. Dit is de zogenaamde semantische kloof (Engels: semantic gap). De laatste jaren spitst het onderzoek zich vooral toe op het overbruggen van deze semantische kloof. Er wordt voornamelijk op zoek gegaan naar manieren om de laag-niveau kenmerken om te zetten naar concepten die eenvoudig door een gebruiker kunnen worden geïnterpreteerd. Indien er al tekstuele informatie beschikbaar is over de media-inhoud (zoals een transcript, een script, ) staan deze technieken al relatief ver. Via named entity recognition kan men op zoek gaan naar de belangrijke concepten in deze tekstuele metadatabronnen. Het identificeren van deze concepten kan dan verder gebruikt worden om hoog-niveau informatie over de media af te leiden (zoals thema, genre, ). Wanneer echter geen tekstuele informatie over video s beschikbaar is, wordt het een stuk moeilijker. Een eerste oplossing kan spraakherkenning zijn om een transcript te genereren. Spraakherkenning kan perfect als techniek worden toegepast wanneer het over media gaat waarin duidelijk gearticuleerde taal wordt gebruikt, zoals een nieuwsproductie. Ook bij ondertiteling wordt spraakherkenning momenteel al gebruikt. De ondertitelaar herhaalt hierbij de gesproken woorden in de video om zo tot een perfect transcript te komen dat kan worden gebruikt voor ondertiteling. Toch werkt spraakherkenning onvoldoende wanneer er spontane spraak of sterke regionale accenten voorkomen, als er veel achtergrondgeluid aanwezig is, 11

13 of als er gewoon weinig spraak in de video is. Onder meer om die reden is spraakherkenning niet rechtstreeks toepasbaar op video s voor automatische ondertiteling en annotatie. In deze laatste gevallen moet toevlucht worden gezocht in tools voor automatische beeldanalyse. Een basistool hierbij is shotdetectie, dat al uitvoerig werd onderzocht en goed op punt staat. Ook het automatisch segmenteren van video s in individuele scenes (sceneherkenning) is al uitgebreid onderzocht. Moeilijker wordt het wanneer via beelden automatisch op zoek wordt gegaan naar inhoud van video. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan gezichtsherkenning om de personen in de video te identificeren. Een heel erg actief actueel onderzoeksdomein is het automatisch herkennen van concepten in video. Voorbeelden zijn het automatisch herkennen van evenementen (bv. een huwelijk, een voetbalwedstrijd, de benoeming van een nieuwe regering, ), het automatisch herkennen van acties (bv. het moment waarop een doelpunt valt in een voetbalwedstrijd). Deze algoritmes presteren evenwel nog altijd onvoldoende wanneer het aantal mogelijke te herkennen concepten te groot wordt. Ten slotte kan ook heel wat informatie over audio en video door wat je zelf te weten gekomen bent over deze video s automatisch verrijkt worden met wat de wereld erover weet. De linked open data (LOD) cloud bevat heel wat ontologieën die kennis aan elkaar linken. Indien er voor de concepten die je in het archief vindt een zelfde concept bestaat in de LOD cloud, dan kun je deze aan elkaar linken. Zo heb je meteen ook toegang tot alle kennis die in de ontologie waarnaar je linkt opgeslagen zit. De verbanden tussen eigen metadata en ontologieën in de LOD cloud vinden, is echter geen triviaal proces. De concepten worden niet altijd bij naam genoemd, of worden slechts onrechtstreeks vermeld (bv. "de eerste minister, waarbij je niet onmiddellijk weet of het over Elio Di Rupo, Yves Leterme, Nicolas Sarkozy of nog iemand anders gaat). Ook de concepten met elkaar linken, vereist verder onderzoek. Zoeken Audio- en videomateriaal annoteren, is echter geen doel op zich. De werkelijke toegevoegde waarde is het terugvinden van audiovisueel materiaal. Uiteraard is de kwaliteit van de annotatie hierbij cruciaal. Huidige state-of-the-art tools voor het terugvinden van video beperken zich tot het invullen van trefwoorden in de zoekopdracht, en het presenteren van een lineaire lijst met resultaten, gerangschikt volgens bepaalde criteria. Men is het er al langer over eens dat deze lineaire lijst met resultaten niet altijd de beste methode is om resultaten weer te geven als het gaat om videomateriaal. Er moet dus op zoek worden gegaan naar nieuwe visualisatietechnieken voor zoekresultaten. De annotatie levert bijvoorbeeld heel wat tijdsgecodeerde metadata op, waardoor je exact weet op welk moment in een video de zoekopdracht een match geeft. Ook het zoeken op basis van ingevulde trefwoorden is niet altijd toereikend. Soms heb je een voorbeeld van een type video waarnaar je op zoek bent en wil je soortgelijke video s. Dit is het zogenaamde query by example. Een ander probleem is het feit dat de manier waarop gezocht wordt afhankelijk is van de gebruiker en zijn rol binnen de productieorganisatie. Zo zal een beeldonderzoeker bij de nieuwsdienst helemaal anders zoeken dan een redactiemedewerker bij een quiz of amusementsprogramma. Het modelleren van de taken voor deze verschillende 12

VRT ONDERZOEK & INNOVATIE. Meerjarenplan 2013-2015

VRT ONDERZOEK & INNOVATIE. Meerjarenplan 2013-2015 VRT ONDERZOEK & INNOVATIE Meerjarenplan 2013-2015 Januari 2013 VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel +32 2 741 36 32 Innovatie.vrt.be Dit document heeft betrekking op de toegevoegde

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2016. VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel. innovatie.vrt.be

MEERJARENPLAN 2014-2016. VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel. innovatie.vrt.be MEERJARENPLAN 2014-2016 VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel innovatie.vrt.be 1 STRATEGISCHE UITDAGINGEN EN TRENDS De transformatie van het medialandschap komt in een volgende fase.

Nadere informatie

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Content marketing bouwen aan een nieuwe klantrelatie nieuwe bomen BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Inhoudsopgave Inleiding 4 Over nieuwe bomen 4 01. Ontwikkelingen online 5 Peer to peer communicatie 6 Zoekmachine

Nadere informatie

UNIFIED THESAURUS HAALBAARHEIDSSTUDIE. Eindrapport

UNIFIED THESAURUS HAALBAARHEIDSSTUDIE. Eindrapport UNIFIED THESAURUS HAALBAARHEIDSSTUDIE Eindrapport Augustus 2013 Januari 2014 MANAGEMENTSAMENVATTING Deze haalbaarheidsstudie nam de opportuniteit te baat om met zowel de archief- en erfgoedsector als met

Nadere informatie

Van ARG tot Widget-TV

Van ARG tot Widget-TV Van ARG tot Widget-TV Van ARG tot Widget-TV Afstudeeronderzoeken bij het Crossmedialab Harry van Vliet (Red.) LabRats #1 Uitgeverij Plan B Deventer, Nederland 2010 Hogeschool Utrecht Van ARG tot Widget-TV

Nadere informatie

de invloed van nieuwe media op de rol als grafisch ontwerper

de invloed van nieuwe media op de rol als grafisch ontwerper de invloed van nieuwe media op de rol als grafisch ontwerper Naam!! Noortje van Eekelen Opleiding! Grafisch ontwerpen Datum!! januari 2009 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1! NIEUWE MEDIA!!!!!!!!! 4 1.1 Definitie

Nadere informatie

Realtime Resource Management met BI 2.0

Realtime Resource Management met BI 2.0 Faculteit Ingenieurswetenschappen Realtime Resource Management met BI 2.0 door Project Manager: Olivier Rosseel & Dries Staelens Lead Architect: Ben Abelshausen Research Manager: Brahim Al Farasi & Pieter

Nadere informatie

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Dossier. Dossier Online communities. Performante tools voor mensen met ideeën

Dossier. Dossier Online communities. Performante tools voor mensen met ideeën Dossier WIE HEEFT EEN BETER IDEE? 20 Waardecreatie met online communities in een bedrijfscontext CENTRALE ROL IN INNOVATIEPROJECTEN 24 Mensen maken het verschil ONLINE SUCCES IN VIER STAPPEN 22 Wegwijs

Nadere informatie

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing?

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? Inhoud Voorwoord 4 Trends, innovatie en de CIO agenda 5 Samenhang tussen trends, denken vanuit megatrends 8 Resultaten voor cluster Cloud en

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

Roy Derriks. Scriptie V1.3. Mobiele User Experience

Roy Derriks. Scriptie V1.3. Mobiele User Experience Roy Derriks 0799407 Scriptie V1.3 Mobiele User Experience Inhoudsopgave Hoofdstuk #1 Inleiding 1.1 Inleiding.. 4 1.2 Achtergrond informatie.. 4 1.3 Probleemstelling... 4 1.4 Doelgroep.. 5 1.5 Onderzoeksmethode...

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN een studie van het BICC-Thomas More (2012 2013) als bijdrage aan het IWT-project 3 x I. Informatiekwaliteit, Informatieveiligheid en Informatiearchitectuur in

Nadere informatie

Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling

Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling Whitepaper op basis van case onderzoek Hogeschool Utrecht, juli 2011 Inhoudsopgave Ei van Columbus of doorn in het oog?... 2 Sociale media in gebiedsontwikkeling...

Nadere informatie

MEDIA. Beleidsnota 2009-2014. Ingrid Lieten

MEDIA. Beleidsnota 2009-2014. Ingrid Lieten Beleidsnota 2009-2014 MEDIA Ingrid Lieten Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding Inhoud Lijst afkortingen...5

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Trendrapport PO en VO

Trendrapport PO en VO Trendrapport PO en VO Technologieën van de toekomst Trendrapport mbo 1 2 Trendrapport PO en VO 3D bril te gebruiken voor voorkant Voorwoord Beam me up, Scotty De kracht van science fiction is dat het ons

Nadere informatie

De Kracht van Verbeelding. Innovatie Agenda CLICK//Media & ICT

De Kracht van Verbeelding. Innovatie Agenda CLICK//Media & ICT De Kracht van Verbeelding Innovatie Agenda CLICK//Media & ICT Inhoudsopgave Management Samenvatting... 2 1. Introductie... 3 2. Trends... 4 3. Visie en ambitie... 5 4. Innovatie Agenda... 6 4.1 Innovatie

Nadere informatie

Onderzoeksproject Van Horen Zeggen fase III

Onderzoeksproject Van Horen Zeggen fase III Onderzoeksproject Van Horen Zeggen fase III Haalbaarheidsstudie naar een innovatieve applicatie voor de ontsluiting van mondelinge bronnen Erik Mannens, UGent-MMLab Tom Paridaens, UGent-MMLab Laurence

Nadere informatie

De Kracht van Verbeelding. Kennis- en innovatieagenda CLICK//Media & ICT

De Kracht van Verbeelding. Kennis- en innovatieagenda CLICK//Media & ICT De Kracht van Verbeelding Kennis- en innovatieagenda CLICK//Media & ICT Inhoudsopgave Management Samenvatting... 2 1. Introductie... 3 2. Trends... 5 3. Visie en ambitie... 6 4. Kennis- en innovatieagenda...

Nadere informatie

De cloud in dienst van het onderwijs

De cloud in dienst van het onderwijs IBM Global Technology Services White Paper De cloud in dienst van het onderwijs Voor een nieuwe IT-aanpak 2 De cloud in dienst van het onderwijs IBM Global Technology Services 3 Inhoud I - Synopsis I -

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

THE RULES OF ENGAGEMENT

THE RULES OF ENGAGEMENT Exact Online THE RULES OF ENGAGEMENT Een introductie in de wereld van Engagement marketing www.exactonline.nl 02 THE RULES OF ENGAGEMENT WELKOM IN EEN NIEUW MARKETING TIJDPERK De opkomst van internet heeft

Nadere informatie

online uitgeven onderzocht:

online uitgeven onderzocht: online uitgeven onderzocht: KENMERKEN VAN SUCCESVOLLE INTERNET BUSINESS MODELLEN Erik Stevens Antoine van den Berg Stimuleringsfonds voor de Pers 2007 INHOUD VOORWOORD 1 MANAGEMENT SAMENVATTING 2 1 OP

Nadere informatie

MOBILITY. IEDEREEN BOUWT APPS OOK JIJ EN IK De nieuwste trends OP WEG NAAR HET MOBIELE WALHALLA

MOBILITY. IEDEREEN BOUWT APPS OOK JIJ EN IK De nieuwste trends OP WEG NAAR HET MOBIELE WALHALLA MOBILITY 2014 MOBIELE TECHNOLOGIEËN VERANDEREN HOE WE WERKEN, COMMUNICEREN EN LEVEN. WAT BETEKENT DAT VOOR DE CFO, DE IT-MANAGER, DE HR-MANAGER,? IEDEREEN BOUWT APPS OOK JIJ EN IK De nieuwste trends OP

Nadere informatie

Leerplek van de toekomst. De Battle

Leerplek van de toekomst. De Battle Leerplek van de toekomst De Battle Voorwoord Nieuwe leerplek gezocht! Om zijn positie in onderwijsland te onderstrepen, wil Canon graag de studenten van nu aan het woord laten en deze groep mee laten

Nadere informatie

Sociaal-cultureel werk in de digitale samenleving

Sociaal-cultureel werk in de digitale samenleving Sociaal-cultureel werk in de digitale samenleving Hugo Callens Sociaal-cultureel werk in de digitale samenleving Hugo Callens Gallaitstraat 86 bus 4 1030 Brussel www.socius.be Colofon Socius Steunpunt

Nadere informatie