Impressie. Rondetafel Beleidsimplementatie Decentralisaties. Mariënhof, Amersfoort 10 april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Impressie. Rondetafel Beleidsimplementatie Decentralisaties. Mariënhof, Amersfoort 10 april 2013"

Transcriptie

1 Impressie Rondetafel Beleidsimplementatie Decentralisaties Mariënhof, Amersfoort 10 april 2013 Het kabinet Rutte II heeft besloten een groot aantal taken op het gebied van zorg en sociale zekerheid over te hevelen naar gemeenten. Gemeenten krijgen er de komende jaren veel uitvoerende taken bij (zorg, sociale zekerheid). Voor dit extra werk krijgen gemeenten ook geld, maar wel minder dan de huidige uitvoering kost. De gedachte is dat gemeenten deze taken efficiënter kunnen uitvoeren dan nu het geval is door deze anders te organiseren. TNO en Geonovum denken dat het visualiseren van informatie een enorme impuls kan geven aan de effectiviteit en efficiency van de gemeentelijke dienstverlening. De zelfredzame burger is een belangrijk uitgangspunt: U vraagt zelf WMO-vervoer aan. U meldt zelf u kinderen aan voor huiswerkbegeleiding. Arre Zuurmond, academic director bij de Kafkabrigade, trapte de dag af met de vraag Wat zijn de verwonderpunten en gevaren van geo-informatie?. Het feitelijke gebruik van een gemeentelijke dienst kan op een kaart getoond worden. Bijvoorbeeld: Concentratie van het gebruik van diensten door burgers zijn zichtbaar door deze op elkaar te stapelen (krachtwijken?) en het gebruik van een dienst is in de tijd te volgen. Gebruik in de tijd kan verschuivingen tonen. Voorbeeld: Door de pas opgeleverde Vinex-wijk stijgt en verschuift het gebruik van huiswerkbegeleiding. Zit de huidige aanbieder wel op de goede locatie? Kaarten kunnen gemeenten helpen beleid te maken. En kaarten kunnen gemeenten ondersteunen bij hun inkoop. Moeilijk is het niet: de gegevens heeft u al. Elk GISbedrijf en wellicht zelfs u eigen Geo-afdeling kan deze voor u op een kaart plaatsen. Ter illustratie geeft hij het voorbeeld dat geo-informatie met de goede indicatoren (bijvoorbeeld CJIB-post) de kans op het vinden van ongerechtigheden met een factor 8 kan vergroten. Dit is voor gemeenten relevant, want huisbezoek kost 30,- per bezoek. Daarnaast groeit de behoefte dat public value meegenomen wordt in de discussie bij het waarderen van de huidige registraties, zoals de GBA. De aanwezigen gemeenten en geo-partijen stelden elkaar de vragen Wat ik zou willen als gemeente en Wat ik zou kunnen leveren als geo-partij?. Jeanine Vosselman van de gemeente Groningen: Wij hebben de behoefte om alle data bijeen te krijgen en te koppelen. Om te cumuleren en op grond van gekoppelde data te komen tot profielen; bijvoorbeeld leefstijlen. Vinden van mogelijkheden om eigen data te verrijken. Arre Zuurmond schetst de mogelijkheden van geo-informatie en geeft aan dat het steeds makkelijker wordt om beschikbare informatie van de gemeente op kaart kan zetten en dat dit geen lange trajecten hoeven te zijn. De zoektocht is echter lastig, omdat er uitdagingen liggen in het beheren van persoonsgevoelige informatie. We sturen de data-gebruiker de snelweg op met geblindeerde ramen. Kennis over hoe om te gaan met privacy wordt tussen 1

2 gemeenten gedeeld door/via de vereniging Statistiek en Onderzoek. Er ontstaat een dilemma omdat de vraag blijft wie wat mag inzien en wanneer niet. De gezinsvoogd bijvoorbeeld, maar dat is in veel gevallen mosterd na de maaltijd. We willen dit eerder weten opdat er nog wat aan te doen is. Enerzijds heeft de gemeente een algemene regietaak, anderzijds moet er op persoonsniveau effectief worden ingegrepen. En eigenlijk wil je ook nog voorspellen welke kant het op gaat. Binnen de sociale zekerheid is privacyvraagstuk opgelost via inzage in het (virtuel) Suwi-dossier. Samenvattend kan geoinformatie worden gebruikt 1) op beleidsmatig groepsniveau, 2) op operationeel niveau in de planning en control-cyclus en 3) om te prognosticeren. Leo Platschorre (Prisma) - Prisma Case Het programma werd vervolgd met een voorgerecht verzorgd door Leo Platschorre van de zorginstelling Prisma. Prisma is de samenwerking aangegaan met Geodan om antwoord te krijgen op verschillende vragen: 1. Is Prima wel goed georganiseerd en voorbereid op de gevolgen van het lenteakkoord; met 50% reductie van tarieven voor vervoer van cliënten. 2. Met de vervolgvraag: is onze spreiding wel logisch. 3. Hoe kunnen we kosten voor thuiswonende cliënten die bezocht worden door medewerkers naar beneden brengen. Enkele kengetallen van Prisma: Gevestigd op 163 locaties met 20 oudereninitiatieven/pgb. Sinds 2009: zorgzwaartepakketten (8 stuks) voor V&V en gedragstoornissen. Bij Prisma zorglogistiek opgezet langs 3 lijnen: Regulier (=alleen VG): 25% Specifiek(=VG + meer; maar behandelingen bekend): 50% Specialistisch (=ingewikkeld en behandeling nog uit te vinden): 25% Huidig beeld is dat specialistische zorg gaat over in specifieke zorg Omzet van 30 miljoen in relatief kort tijd gegroeid naar 100 miljoen (wonen, dagbesteding, extramuraal). 4. Hoe bewegen onze medewerkers zich? En hoe reizen onze clienten? 5. Is er een extra (centra al in Biezenmortel en Raamsdonkveer) centrum voor specialistische zorg nodig in Zuidwest Brabant. Reden voor die vraag is onder andere de verzekeringseis over tijd/afstand tussen arts/begeleider en cliënt. Maar uit ruimtelijke analyse door Geodan blijkt een 3 e centrum is niet nodig. 6. En nieuwe vragen die zijn ontstaan door de inzichten verkregen uit de geo-informatie. Hoe gaan wij om met ons vastgoed en welke gebouwen voldoen nog aan onze eisen? Momenteel zijn er twee transities gaande waar Prisma met te maken heeft: De eerste is de overheveling van AWBZ naar WMO. Dat betekent dat Prisma zaken moet doen met 30 gemeenten, waar dat momenteel met 3 zorgkantoren wordt gedaan. En die gemeenten hebben allemaal eigen ideeën en doen het allemaal anders. En tot slot gaan instellingen meer met elkaar concurreren. Dus meer onderzoek: wat hebben we zelf aan aanbod? Wat is de vraag. Prisma heeft haar werkzaamheden ingedeeld in regulier (alleen verstandelijk gehandicapt), specialistisch (met aanvullende problematiek en bekende behandeling) en specifiek (complexe behandeling). Die indeling is anders dan de zorgzwaartepakketten die het CIZ hanteert. En tot slot: wat voor diensten bieden onze conculega's. Op basis daarvan heeft Prisma gemeenten ingedeeld in drie categorieën. In de A-gemeenten probeert Prisma marktaandeel te vergroten; in B-gemeenten het marktaandeel te behouden en in C-gemeenten de dienstverlening af te stoten. Die kennis gaat mee met accountmanagers die dus per gemeenten met een specifieke boodschap komen. Zo zorg 2

3 je voor een strategie op maat. Je redeneert van intuïtie naar logica. Daarnaast is er een tweede transitie gaande naar extramuralisering. Dit heeft voor Prisma de volgende gevolgen: 1. Reduceer onnodige vervoerbewegingen van je medewerkers 2. Analyseer of je nog vestigingen nodig hebt 3. Maak een analyse van je concurrenten Uit de samenwerking tussen Prisma en Geodan kan worden geconcludeerd dat dit allemaal kan met gegevens die er zijn. Dit soort ontwikkelingen zijn ook te volgen in de tijd door te zorgen dat er regelmatig updates voorhanden zijn. Soms heb je maandelijks nieuwe gegevens nodig. Soms volstaat één keer per jaar. Maar er zijn ook zaken die worden gemist of die niet gelukt zijn. John Joosten legt uit dat van het denken naar cijfers naar denken in plaatjes tijd kost. Hij vervolgt dat men soms eerst de plaatjes niet gelooft en vraagt of de cijfers daarin wel kloppen met de tabel. In de toekomst wil Prisma graag meer willen inzoomen op wijkniveau, één gezin/één plan en alle info koppelen van achter de brievenbus. Er zijn ideeën om een verschillende social enterprises op te richten die al het werk zouden doen; maar het verkrijgen van alle gegevens (van UWV, de sociale dienst etc.) blijkt een groot probleem. Tot slot is gekeken naar reistijden in combinatie tot de te leveren zorg. Leo Platschorre geeft aan dat halvering van het vervoerbudget geleid heeft tot een 10km range waarbinnen de zorg geleverd wordt. Er zijn veel tools/methodieken uit andere sectoren te halen; bijvoorbeeld een vestigingsanalyse. Supermarkten kijken al lang op die manier naar hun omgeving. Bert Vermeij (ESRI) De rol van geo-informatie Bert Vermij van Esri trapt af tijdens het hoofdgerecht en gaat in op de vraag hoe geoinformatie andere beleidsvelden kan helpen? De geo-sector zal haar blik moeten verruimen en moeten gaan kijken over de horizon. Het gaat niet om techniek, maar om de bijdrage van geografie aan de maatschappij. Doordat er minder geld en minder mensen voorhanden zijn is het van groot belang om de grote (en alsmaar groeiende) hoeveelheid aan data te gebruiken om slim en efficiënt te werken. Big Data en small maps faciliteren slimme besluiten binnen het kader van minder geld, minder mensen en meer informatie. Kaarten laten zien waar wat gebeurt, maken patronen zichtbaar (ook in tijd) en kunnen veel informatie (layers) eenvoudig inzichtelijk maken. Er is veel data voorhanden, van bestaande organisaties, als open data en van de markt. Alles heeft een plaats, gebruik die data. Voor de decentralisatie biedt dit de volgende voordelen, namelijk inzicht in: 1. Locatie van voorzieningen helpt om wijkgericht te werken; door te kijken naar de wijk en naar de samenhang van voorzieningen. De wijk kan inzichtelijk gemaakt worden tot op woningniveau. 2. Crowdsourcing Gebruik de kennis van de crowd om te bepalen of gebouwen rolstoeltoegankelijk zijn en zorg voor voorlichting en publieksinformatie. Burgers zijn sensoren, zij kunnen zelf informatie leveren. Een voorbeeld is wheelmap.org 3

4 3. Maatregelen en investeringen Een voorbeeld hier van zijn verzekerdenclaims. In Eindhoven blijken deze geclusterd naar omvang van de schade een zekere concentratie te hebben. Wat is daar aan de hand? 4. Accomodatiebeleid (welzijn) Wat zijn de consequenties van sluiten, stichten en/of samenvoegen van voorzieningen. Welke betekenis heeft dit voor reizen? Het gaat hier niet alleen om kosten, ook om bereik/effectiviteit. Privacy versus stigmatisering Wanneer je informatie achter de deur gebruikt ligt het privacy-vraagstuk op tafel. Voor tactische besluitvorming kun je meestal volstaan met data op een meer geaggregeerde schaal. Bij operationele uitvoering/individuele cases gebruik je het tactisch kader dan als basis. Het punt is dat inzichten die kaarten bieden ook op tactisch niveau een stigmatiserend effect kunnen hebben. Het hebben en delen van deze informatie moet daarom zorgvuldig plaatsvinden. Anderzijds: door deze informatie niet te maken verdwijnt zij niet. Bert Gerlofs (Geon) en Marleen Schulte (Gemeente Borger-Odoorn) Zorg in Kaart Marleen Schulte van de gemeente Borger-Odoorn is met Bert Gerlofs van Geon betrokken bij het pilot project Zorg-in-Kaart dat nu drie weken loopt. Ontschotting is een belangrijk thema en de gemeente zal efficiënt moeten omgaan met het inzetten van zorggelden. Borger-Odoorn is een grote, dun bevolkte (1inw/ha) gemeente, bestaande uit 26 dorpen. Er is sprake van krimp en ontgroening. In de communicatie tussen een gemeente en een geo-leveranciers is het belangrijk om te spreken over kaartjes en niet over geo-informatie. Probeer in samenwerking complementair te zijn aan elkaars competenties: werken in cocreatie. Geon heeft kennis van geo, basisregistraties etc. en de gemeente van de business. De methodiek die achter de analyse zit is simpel en geeft inzicht in wie wat heeft. In een raster van 300*300 meter wordt het gebruik van een aantal gemeentelijke diensten getoond. De vraag aan burgers was: Hoe behouden we de leefbaarheid? Waar wonen jullie en waar ontmoeten jullie? Wat blijkt: burgers leven elders en ontmoeten elkaar in de gemeente. Met dat resultaat is Borger-Odoorn gestopt met het denken in kernen. Een van de focuspunten is hierdoor het vervoer binnen de gemeente geworden. Hoe is het vervoer geregeld? Met achtereenvolgens WMO-vervoer, leerlingenvervoer, vervoer naar zorginstellingen en AWBZ-vervoer. Er blijken patronen te zijn die men eerder niet kende (niet alleen ritten naar Emmen; maar ook naar gemeenten als Assen en Stadkanaal). Er blijkt zelfs onrechtmatig gebruik te worden gemaakt van WMO-vervoer (met WMO-ritjes naar het ziekenhuis in Assen). En het blijkt dat er de hele dag (en tot diep in de nacht) busjes van hot naar haar te rijden met een gemiddelde bezetting van slechts anderhalf persoon. Hoe heeft dit de Gemeente Borger-Odoorn geholpen? Er kan nu gericht gekeken worden naar wat er gedaan moet worden en waar. Het voeren van regie op het beleid is nu velen malen gemakkelijker. De gemeente wil vervoer over de verschillende vragers regelen. En dat bij voorkeur samen met de buurgemeenten. Dus niet allerlei dure kavels aanbesteden. Gedacht wordt ook aan inzetten vrijwilligers en WSW-ers voor dit werk. Provincies steunen dit voorstel van de gemeente Borger-Odoorn en het Rijk (BZK) is geïnteresseerd. Er is dus een positief antwoord te geven op de vraag wat 4

5 basisregistraties als WOZ en BAG opleveren voor de gemeente. En zichtbaar is dat de WBP belemmerend is. Ook valt op dat de gegevenskwaliteit divers is en de koppelbaarheid op adres beperkt. Op postcodeniveau lukken die koppelingen overigens wel. Presentatie Floor Guikers Gebruik van andere (openbare) bronnen Van de wijken Abstede, Tolsteeg, Rubenslaan in Utrecht is op basis van BAG en met extra bronnen een analyse gemaakt van de mogelijk zorgvraag en voorzieningen. Bridgis heeft 15 bestanden (open data, eigen data en eventueel data van een overheidsorganisatie) aan elkaar gekoppeld op adresniveau. De vier getoonde indicatoren (autobezit, inkomen, koop-/huurwoningen en opleidingsniveau) zijn slechts een voorbeeld van de manier waarop je tegen de vraag kunt aankijken. Overlap in deze indicatoren bieden zicht op hot-spots en witte vlekken. Met informatie over en beïnvloeding van welke voorzieningen beschikbaar zijn in een wijk, kan de gemeente invloed uitoefenen op de vraag naar gemeentelijke diensten. Als gemeente kun je ervoor kiezen om de huisarts in het gebied met de grote vraag te vestigen. Maar je kunt ook trapveldjes aanleggen om daarmee de vraag naar zorg te verminderen. Met soortgelijke gegevens heeft gemeente Zwolle een gerichte voorlichtingscampagne tegen binnenbrandjes georganiseerd. Presentatie Martin van der Beek Woon, Zorg en Welzijn-Verkenner De decentralisatie heeft ertoe geleid dat inzicht op de locatie van wonen, zorg en welzijn van groot belang is. Dit heeft geleid tot de WoonZorgWelzijn-Verkenner (WZW). Objectvision werkt vanuit het concept Woonservicewijk; dat al door meerder gemeenten wordt toegepast om een wijk levensloop geschikt te maken. Een wijk waar ouderen zelfstandig kunnen wonen, in een normale buurt maar met een juiste afstemming van de zorgvraag. Dat is een concept én een kaartje. Kern is de vraag: Kun je in je eigen wijk blijven wonen en zo ja wat is daar dan voor nodig Dit vraagstuk kun je dan bespreken met de woningbouwverenigingen, de zorgverleners en de welzijn instellingen, om samen het concept invulling te geven. Het idee dat het bij elkaar halen en presenteren van deze informatie lang duurt klopt niet. Objectvision maakte deze presentatie binnen 6 weken voor de gemeente Haarlem/Heemstede op basis van twee vragen van de wethouder: Waar zitten diverse groepen bewoners nu en straks en welke voorzieningen zijn nu en straks waar nodig. Met de juiste indicatoren (o.a. sociale klasse, autobezit, ontmoetingsplekken, nabijheid voorzieningen) en gegevens is een prognoseplaatje te maken. En je kunt laten zien waar 5

6 huidige voorzieningen zitten in relatie tot de toekomstige te verwachten vraag. Objectvision heeft dit gedaan van nu tot Van alleenstaanden mag je een grotere hulpvraag verwachten dan van mensen die samenleven. Inkomen is ook een indicator. Op basis van beschikbare voorzieningen (supermarkten, ov, huisarts) is 'voorzieningen op peil' gemaakt. Huidig aanbod en toekomstige vraag kun je tegen elkaar plaatsen. Op basis daarvan ontstaan 'aandachtsgebieden' voor de gemeenten. Objectvision is geen voorstander van redeneren vanuit buurten of wijken met vaste grenzen. Men kijkt vanuit het gedrag en de leefomgeving van individuele bewoners. Tactische beleidsbesluiten zijn te nemen op basis van op kaarten geaggregeerde informatie. Bij de feitelijke operatie kan vervolgens worden afgedaald naar individueel niveau. In reactie stelt gemeente Zwolle dat de ze de bomen al hebben, maar nu het bos nog. Het denken in concepten kan dit mogelijk een stap verder brengen. Zorglogistiek is een concept van Prisma, het Woonserviceconcept is een concept van Objectvision. De vraag is of deze concepten nodig zijn, echter bleek het woonserviceconcept wel de doorbraak voor Objectvison. Er worden ook kanttekeningen gemaakt. In Borger-Odoorn is een ander concept nodig; want dit gebied is heel dun bevolkt. Er zijn veel dimensies mee te nemen door een veranderende wereld. Het is moeilijk als gemeente door te redeneren op veranderingen en daar scenario s op in te passen. Er zijn veel factoren die invloed kunnen hebben zoals de techniek en domotica. Wel goed om zo de discussie 2025 in kaart te brengen. Het gaat de kern om manieren van beleid maken in een gemeente. Dat moet vooral een cyclisch proces zijn. Dus niet eenmalig. De vorige decentralisatie was een ramp. Nu zegt BZK dat de gegevens om in 2015 te decentraliseren er halverwege 2014 zijn. Er is veel data, waaronder ook operationele data. Sommige instanties hebben echter een achterstand, zoals het CAK. Daarnaast wordt er onvoldoende data gedeeld, waardoor bijvoorbeeld CIZ-data uit pdf-jes is gehaald. Er is behoefte aan regievoering; dus sturen vanuit een bepaald concept. Marianne Linde (TNO) - Smart Cities Het concept Smart Cities gaat over: Over wat je wilt weten om te kunnen sturen. Over modellen waarmee je kunt werken. Over standaardisatie van data/gegevens. Over de beweging van punten/lijnen/vlakken naar stromen en netwerken. Over vraag en aanbod-profielen. TNO is die kennis aan het opbouwen en die samenhang aan het ontwikkelen. De gemeenten spelen daar een cruciale rol in. Bijvoorbeeld in Noord-Nederland met het initiatief Healthy Ageing. Een gemeenschappelijke taal is nodig. En standaardisatie binnen en over niet aansluitende blokken (modellering) en in ketens. In verschillende gemeenten lijkt de behoefte er ook te zijn, zoals in Rotterdam-Zuid. Om te komen tot dit Smart Cities Concept 6

7 moeten we initiatieven naar elkaar ontsluiten (ook vanuit TNO) en van elkaar leren. En er komt nog veel meer data aan (sensoren). Er komt een heel andere samenleving aan. Vraag is wat je mee neemt en wat je gaat doen. Wat willen wij morgen? Uit deze rondetafel blijkt het volgende: Samenhangend framework: Er is een samenhangend framework nodig. Dat bestaat al in het duurzaamheidsdomein. Moet er nu ook komen voor het sociale domein om te kunnen omgaan met wicked problems. Geo als verbindende schakel: Er is verbinding nodig tussen de harde en zachte wereld. Geo met mensen is lastiger dan geo met stenen. Geo-informatie kan een rol spelen in deze verbinding. Standaardisatie: Er moet op informatieniveau gestandaardiseerd worden om op dienstniveau te kunnen differentiëren. Er zijn nu wel 4-5 indicerende instanties, dus teveel schotten die weg moeten. Wijs domeinen aan voor standaardisatie; elke regeling kent zijn eigen cirkels. Niet-up-to-date info gegevens mogen echter niet hinderen, we komen nu al heel ver. Helicopterview: Er is behoefte om boven de materie uit te kunnen kijken. Tegelijk is er maatwerk op de grond (aan de keukentafel) nodig. Het weergeven op de kaart helpt zichtbaar maken zonder het individu aan te tasten en je maakt het inzichtelijk met patronen. Gemeenten hebben dit nodig om maatschappelijke effecten te monitoren. Dit kan door het een onderdeel te maken van de P&C-cyclus. Aanwezigen Rondetafel Persoon Organisatie Persoon Organisatie Arre Zuurmond Dagvoorzitter Leo Platschorre Prisma Bert Gerlofs Geon Marianne Linde TNO Bert Vermeij Esri Marleen Schulte Borger-Odoorn Ernst Koperdraat KING Martin van der Beek Objectvision Ferdi du Chatinier Geonovum Nicky Pasché Assen Floor Guikers Bridgis Rien Stor Geonovum Herriet Heersink M&I Rob van der Velde Geonovum Jaap Pleeging Zwolle Ron Konijn Haarlem Jan Roodzand Geobusiness Roos van der Laan Groningen Jeanine Vosselman Groningen Theo Thewessen Geodan John Joosten Geodan Willeke van Staalduinen TNO Kees Dignum Amsterdam 7

Zorg in Kaart. Datalandcongres 13 juni 2013

Zorg in Kaart. Datalandcongres 13 juni 2013 Zorg in Kaart Datalandcongres 13 juni 2013 Even voorstellen Geon 20 jaar onafhankelijk expertisebureau: geen leverancier van hardware, software of data voortgekomen uit de Hanzehogeschool Groningen Missie:

Nadere informatie

Anders Kijken? Goed Bekeken!

Anders Kijken? Goed Bekeken! Anders Kijken? Goed Bekeken! Regiecentrale Mobiliteit en Voorzieningen André Oldenburger, Gerlof de Haan Amersfoort, 12 november 2015 Programma Korte introductie André Oldenburger Anders kijken met Geo-informatie

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

SOCIALSPATIAL: WHY, HOW & WHAT

SOCIALSPATIAL: WHY, HOW & WHAT SOCIALSPATIAL: WHY, HOW & WHAT WHY HOW WHAT WHY WHY Wij geloven dat er maatschappelijke vraagstukken zijn waar geoinformatie kan helpen in het creëren van baanbrekende oplossingen. WHAT HOW HOW WHAT Sociale

Nadere informatie

Scenario s samenwerking in de regio

Scenario s samenwerking in de regio Scenario s samenwerking in de regio Opmerkingen vooraf: * Drie varianten naast elkaar gezet; 1. Gemeente blijft zelfstandig verder gaan; 2. Samenwerking BCH met 3D brede blik (dus vizier is vanuit gehele

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda White paper Beeldbellen 2016 De DEHA Delft (www.deha.nu) organiseert kennissessies voor en door zorgaanbieders rondom een specifiek thema/onderwerp in de regio

Nadere informatie

Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed. Gerard Koster VNG

Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed. Gerard Koster VNG Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed Gerard Koster VNG Opbouw presentatie 1. Ontwikkelingen 2. Opgaven regionaal/lokaal 3. Samenwerking 4. Voorbeelden 5. Vragen aan u 1. Ontwikkelingen Extramuralisering:

Nadere informatie

Raad op zaterdag 24 september 2016

Raad op zaterdag 24 september 2016 Raad op zaterdag 24 september 2016 Astrid Jansen, projectleider jeugd VNG Afke Donker, Nederlands Jeugdinstituut Gespecialiseerde jeugdhulp en meten van effecten Hoe weet u of uw beleid effect heeft? Programma

Nadere informatie

Werksessie verantwoording

Werksessie verantwoording Studiedag Beschermd Wonen Werksessie verantwoording Jan Ruiter controller RIBW Overijssel Remco Bels adviseur KPMG Gezondheidszorg Agenda Introductie Korte inleiding zorglandschap en -uitgaven Korte inleiding

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Bestuur & Management Consultants. Katherine Boon Ester Rood

Bestuur & Management Consultants. Katherine Boon Ester Rood Bestuur & Management Consultants Katherine Boon Ester Rood 1 Presentatie Project!mpulsbijeenkomsten Samen in de wijk Themasessie Grenzen aan vermaatschappelijking en extramuralisering 2 Impressies Extramuralisering

Nadere informatie

DE INHOUD ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN DE INHOUD ZORG EN WELZIJN / WMO AGENDA PROF. DR. JAN TELGEN ROTTERDAM, 28 MAART 2013

DE INHOUD ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN DE INHOUD ZORG EN WELZIJN / WMO AGENDA PROF. DR. JAN TELGEN ROTTERDAM, 28 MAART 2013 DE INHOUD ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ROTTERDAM, 28 MAART 2013 Zorginkoop door gemeenten 28-3-2013 3 AGENDA DE INHOUD ZORG EN WELZIJN / WMO De inhoud Zorg en Welzijn / Wmo Gemeenten

Nadere informatie

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN HOUTEN, 7 FEBRUARI 2013

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN HOUTEN, 7 FEBRUARI 2013 ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN HOUTEN, 7 FEBRUARI 2013 AGENDA De inhoud Zorg en Welzijn / Wmo Het speelveld De spelers Het spel De spelregels De opgave Inkopen van zorg Enkele modellen Enkele

Nadere informatie

Langer zelfstandig wonen

Langer zelfstandig wonen Langer zelfstandig wonen Inspiratiedag 5 oktober 2013 Kenniscentrum Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen Martha van Biene, martha.vanbiene@han.nl Daniëlle

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Drie decentralisaties voor gemeenten

Drie decentralisaties voor gemeenten Drie decentralisaties voor gemeenten Onze visie en aanpak Pim Masselink Joost van der Kolk Amersfoort 24 april 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Veranderende rol van de gemeente 3. Veranderopgave: richten, inrichten

Nadere informatie

Eagle One: Gebruik van geoinformatie bij crisismanagement. gineke.snoeren@eagle4s.com

Eagle One: Gebruik van geoinformatie bij crisismanagement. gineke.snoeren@eagle4s.com Eagle One: Gebruik van geoinformatie bij crisismanagement gineke.snoeren@eagle4s.com Kenmerken van een crisis De rol van informatievoorziening & GIS Eagle One theorie Eagle One - Praktijk Lessons Learned

Nadere informatie

( ) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1. Welkom bij Gemeente Haaren

( ) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1. Welkom bij Gemeente Haaren (06-02-2012) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1 Welkom bij Gemeente Haaren (06-02-2012) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 2 TRANSITIE AWBZ Aanleiding: Forse groei aanspraken AWBZ Maatregelen:

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Gevolgen voor het huishoudboekje bij scheiden wonen en zorg in de ouderenzorg

Gevolgen voor het huishoudboekje bij scheiden wonen en zorg in de ouderenzorg Gevolgen voor het huishoudboekje bij scheiden wonen en zorg in de ouderenzorg facts and figures 2 Gevolgen voor het huishoudboekje bij scheiden van wonen en zorg in de ouderenzorg Auteurs: Dit is een uitgave

Nadere informatie

De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten. Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012

De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten. Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012 De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012 Kijken naar de decentralisaties Doelgroepen en wetgeving Zoeken naar criteria voor selectie van

Nadere informatie

Prestatieveld WMO. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning

Prestatieveld WMO. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning Prestatieveld WMO Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning Basisvragen Op welke wijze kan het loket een bijdrage leveren: - het doel en de uitgangspunten van de WMO te realiseren - aan de

Nadere informatie

Integrale Zorgmonitor. Tijs van Gorp, Consultant, Vektis

Integrale Zorgmonitor. Tijs van Gorp, Consultant, Vektis Integrale Zorgmonitor Tijs van Gorp, Consultant, Vektis Aanleiding Feiten De mensen die zorg gebruiken uit de AWBZ (en Wmo) maken ook meer dan gemiddeld gebruik van zorg uit de zorgverzekeringwet Meer

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities De drie transities Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities Nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw,

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw, De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 I~~ Cj Contactpersoon Martijn van der Linden,

Nadere informatie

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Agenda Opening Toelichting algemene ontwikkelingen (Ilse Vos); Project ondersteuningsarrangementen (Anne Rademakers); Onderzoek kortdurend verblijf (Anne

Nadere informatie

Congres 18 juni 2014 09.30-16.30 uur. Vitaal verbinden. Extramuralisering: wonen, zorg en wel zijn in de wijk. Rijtuigenloods Amersfoort

Congres 18 juni 2014 09.30-16.30 uur. Vitaal verbinden. Extramuralisering: wonen, zorg en wel zijn in de wijk. Rijtuigenloods Amersfoort Congres 18 juni 2014 09.30-16.30 uur Vitaal verbinden Extramuralisering: wonen, zorg en wel zijn in de wijk Rijtuigenloods Amersfoort In de komende tijd gaat er veel veranderen in de zorg. Vooral de aanpassingen

Nadere informatie

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein Louis Litjens - Projectdirecteur Ramon Testroote - Wethouder Louis Louis Litjens Ramon Testroote - Wethouder Ramon Testroote Litjens - Projectdirecteur Projectdirecteur Wethouder Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER. Alleen ga je sneller; samen kom je verder. Portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar 7 januari 2015

HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER. Alleen ga je sneller; samen kom je verder. Portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar 7 januari 2015 HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER Alleen ga je sneller; samen kom je verder Portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar 7 januari 2015 Aanleiding bijeenkomst 1.Het contract voor Regiotaxi loopt af per 31

Nadere informatie

Raad op zaterdag 30 januari 2016

Raad op zaterdag 30 januari 2016 Raad op zaterdag 30 januari 2016 Astrid Jansen, projectleider jeugd VNG Afke Donker, Nederlands Jeugdinstituut Gespecialiseerde jeugdhulp en meten van effecten Hoe weet u of uw beleid effect heeft? Programma

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding STAND VAN ZAKEN DECENTRALISATIE BEGELEIDING Ontwikkelingen: - Wijzigingswet Wmo: besluitvorming Tweede Kamer (april 2012) - Controversieel verklaring

Nadere informatie

ANALYSE PROJECT INVENTARISATIE AWBZ {PIA) Inleiding. Onderzochte groep

ANALYSE PROJECT INVENTARISATIE AWBZ {PIA) Inleiding. Onderzochte groep ANALYSE PROJECT INVENTARISATIE AWBZ {PIA) Onder kabinet Rutte 11 wordt een omslag in de langdurige zorg in gang gezet. Onderdeel hiervan is dat gemeenten verantwoordelijk worden voor de ondersteuning van

Nadere informatie

COLLECTIEF VERVOER. Wat verstaan we eronder, wat is het probleem en wat is de kracht ervan?

COLLECTIEF VERVOER. Wat verstaan we eronder, wat is het probleem en wat is de kracht ervan? COLLECTIEF VERVOER Wat verstaan we eronder, wat is het probleem en wat is de kracht ervan? OPZET PRESENTATIE Wat verstaan we onder collectief vervoer? Wat is het probleem? -> uitdagingen Wat is de kracht

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg Symposium Ietje de Rooij 28 september 2012 Inhoudsopgave Wat komt er op ons af? Wat doet de huidige situatie voor zorgvrager en zorgaanbieder? Hoe kunnen de we

Nadere informatie

Awbz-Begeleiding -> Wmo Commissie MO 26 juni 2013

Awbz-Begeleiding -> Wmo Commissie MO 26 juni 2013 Awbz-Begeleiding -> Wmo Commissie MO 26 juni 2013 Marja Comajta, Projectleider Awbz -> Wmo Opbouw presentatie Awbz-> Wmo Begeleiding: conclusies fase 1 Uitgangspunten fase 2 en verder Fasering en besluitvorming

Nadere informatie

Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg

Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg Huidige mogelijkheden van de zorgmonitor Naar maatwerkvoorzieningen door data analyse Jordy van Slooten Projectleider proeftuin

Nadere informatie

Gemeentelijke monitor sociaal domein. Maart 2015

Gemeentelijke monitor sociaal domein. Maart 2015 Gemeentelijke monitor sociaal domein Maart 2015 Agenda Doelstelling en ambitie van gemeenten Mijlpalenplanning en eerste gegevensaanlevering Inzichten in de monitor in 2015 en verder Ontwikkelagenda Doelstelling

Nadere informatie

Verpleegkundige Praktijk Almere Vera Kampschöer Willeke Oxener 11 oktober 2012

Verpleegkundige Praktijk Almere Vera Kampschöer Willeke Oxener 11 oktober 2012 Verpleegkundige Praktijk Almere Vera Kampschöer Willeke Oxener 11 oktober 2012 Vanuit de praktijk naar de voorwaarden 1. Ketenzorg dementie 2. Kwetsbare ouderen 1.Wat ging vooraf Thuis met dementie Project

Nadere informatie

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Dinsdag 4 februari 2014 De data in de decentralisatie monitor betreft taken die vanuit de AWBZ en zorgverzekeringswet naar gemeenten komen Taken

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

Anders doen. Carolien de Jong, 21 januari 2012

Anders doen. Carolien de Jong, 21 januari 2012 Anders doen Carolien de Jong, 21 januari 2012 Aanleiding De organisatorische opgave in tijden van crisis, bezuinigingen en decentralisatie: meer met minder in het sociaal domein van Amsterdam Doel een

Nadere informatie

Gemeente Noordenveld begeleiding groep op de kaart

Gemeente Noordenveld begeleiding groep op de kaart Gemeente Noordenveld begeleiding groep op de kaart Analyse op begeleiding groep in de gemeente Noorderveld van cliënten die geen 24-uurs zorg afnemen. Op basis van de achmea zorgkantoorgegevens met de

Nadere informatie

Presentatie Vastgoed, Financiering

Presentatie Vastgoed, Financiering Presentatie Vastgoed, Financiering Hoe gaan wij tot nu toe om met Gert-Jan Bakkum Middin 29 januari 2014 Presentatie Vastgoed, Financiering 29 januari 2014 2 Wie zijn wij? Aanbieder in de GHZ en V&V. Werkgebied

Nadere informatie

EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN

EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN FACTSHEET ZZP 1, 2 EN 3 EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN ACHTERGROND, GEVOLGEN, FEITEN EN CIJFERS Voor de twaalf Drentse gemeenten Marion Wijnstra Erwin Matijsen Oktober 2012 ACHTERGROND EN

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Organisatie van vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking in Nederland. Ontwikkelingen in de Nederlandse aanpak

Organisatie van vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking in Nederland. Ontwikkelingen in de Nederlandse aanpak Organisatie van vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking in Nederland Ontwikkelingen in de Nederlandse aanpak Even kennismaken Adviseurs in doelgroepenvervoer in alle facetten van het proces!

Nadere informatie

Zorgaanbieder Verbinding

Zorgaanbieder Verbinding Gezamenlijk werkproces Sociaal Wijkteam en zorgaanbieders DIAH In de werkgroep is afgesproken om het werkproces van het sociaal wijkteam en de zorgaanbieders DIAH in kaart te brengen. En dan met name waar

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ AWBZ WMO Transitie: Project structuur en regionale aanpak Waar staan we nu Planning Wat is de AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Datum: 13 januari 2015 Kenmerk: /AW/HKT Onderwerp: Reactie op de evaluatie wijkzorg 2014

Datum: 13 januari 2015 Kenmerk: /AW/HKT Onderwerp: Reactie op de evaluatie wijkzorg 2014 Gemeente Amsterdam T.a.v. de wethouder Zorg de heer E. van der Burg Postbus 202 1000 AE Amsterdam Achmea divisie Zorg en gezondheid T.a.v. de directeur Zorginkoop Care de heer E.J. Wilhelm Storkstraat

Nadere informatie

Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk. Iedereen telt en doet mee

Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk. Iedereen telt en doet mee Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk Iedereen telt en doet mee Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De opgave voor het sociaal domein 3. Waar staat Nijkerk nu? 4. Principes voor

Nadere informatie

HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER. Alleen ga je sneller; samen kom je verder. Raadsinformatie avond 4 februari 2015

HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER. Alleen ga je sneller; samen kom je verder. Raadsinformatie avond 4 februari 2015 HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER Alleen ga je sneller; samen kom je verder Raadsinformatie avond 4 februari 2015 Aanleiding bijeenkomst 1. Het contract voor Regiotaxi loopt af per 31 december 2015; En

Nadere informatie

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht 13.30 - Opening danielle@digitalestedenagenda.nl h.haveman@enschede.nl www.twitter.com/dezorgendestad 1 Digitale

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Een doodgewone jongen

Een doodgewone jongen Bijspringen en meelopen Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley dinsdag 6 november 2012 Een doodgewone jongen 2 1 Wat gaan we doen 1. Omgevingsanalyse/Regeerakkoord 2. Als jeugd en toekomst tellen De zeven

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Het proces naar meer verantwoordelijkheid en bewoners initiatieven. De zorg in onze buurten 1

Het proces naar meer verantwoordelijkheid en bewoners initiatieven. De zorg in onze buurten 1 De zorg in onze buurten. Het proces naar meer verantwoordelijkheid en bewoners initiatieven De zorg in onze buurten 1 Verantwoordelijkheid nemen..?? Wie van u heeft reeds een aandeel geleverd in de wijze

Nadere informatie

Begeleiding naar de Wmo?!

Begeleiding naar de Wmo?! Begeleiding naar de Wmo?! NAH-Conferentie in Heiloo 10 december 2012 Anja Hommel 22 maart 2012 10 januari 2012 Vorige kabinet: Decentralisatie AWBZ-begeleiding 1.0 Geleidelijke invoering (2013-2014) Géén

Nadere informatie

Grootse opgaven sociaal maatschappelijk domein

Grootse opgaven sociaal maatschappelijk domein Grootse opgaven sociaal maatschappelijk domein Wat hebben we aan de Drechtsteden? Drechtraad 2 april 2013 Wat kunt u verwachten? Grootse opgaven van het rijk. Cijfers. Eigen kracht? Relatie tussen de transities

Nadere informatie

Zorg op de kaart. Kees Groeneveld MBA KING / VNG

Zorg op de kaart. Kees Groeneveld MBA KING / VNG Zorg op de kaart Kees Groeneveld MBA KING / VNG Vragen Maakt Geo informatie onderdeel uit van beleidsvoorbereiding? Worden er analyses gemaakt van vervoersbewegingen binnen uw gemeente? Weet u of de medische

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

Marktconsultatie #IndeBuurt Joost van Ravesteyn - 21 maart 2016

Marktconsultatie #IndeBuurt Joost van Ravesteyn - 21 maart 2016 Marktconsultatie #IndeBuurt Joost van Ravesteyn - 21 maart 2016 Agenda 16:00 Opening, welkom 16:10 Toelichting op ambitie en vraagstelling 16:40 Vragen 17:40 Vervolgstappen 18:00 Afsluiting Mededelingen

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Kopie aan Onderwerp 3 november 2016 2016/18 S.K. Augustin 023-511 5273 augustsk@haarlem.nl

Nadere informatie

WERKBOEK AANBIEDERS RONDE 1 WERKBOEK AANBIEDERS RONDE 1

WERKBOEK AANBIEDERS RONDE 1 WERKBOEK AANBIEDERS RONDE 1 WERKBOEK AANBIEDERS RONDE 1 2 /16 Beschrijving van het spel Doel van het spel Het spel Op Stap is bedoeld om gemeentelijke beleidsmakers en aanbieders van zorg en welzijn te helpen bij de voorbereiding

Nadere informatie

Masterclass Wonen, Welzijn en Zorg. 11 februari 2013 Trudy van Echten, Nico de Pijper Kerngroep WWZ Pact van mijn Hart

Masterclass Wonen, Welzijn en Zorg. 11 februari 2013 Trudy van Echten, Nico de Pijper Kerngroep WWZ Pact van mijn Hart Masterclass Wonen, Welzijn en Zorg 11 februari 2013 Trudy van Echten, Nico de Pijper Kerngroep WWZ Pact van mijn Hart Leefbare samenleving Vitale Hoeksche Waard Wonen Samenhang Zorg Welzijn Stand van Zaken

Nadere informatie

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Astrid Buis Stijgende kosten zorg Vergrijzing Vereenzaming Professionalisering Individualisering Bureaucratisering Wet- en regelgeving

Nadere informatie

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 WAT KUNT U VERWACHTEN 1. Aanleiding bijeenkomst 2. Begeleiding

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Onderwerp: Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ (DAL).

Onderwerp: Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ (DAL). Raadsvergadering 21 mei 2012 Nr.: 11 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ (DAL). Portefeuillehouder: Mevrouw O.G. Hartman-Togtema. Ter inzage liggende stukken: Keuzedocument

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN

REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN 1. Mobiliteit en Ruimte 1. Openbaar vervoer 1.1. Duurzaamheid 1.1.. Treinen Voor het treinnetwerk zijn de provincies Groningen en Friesland samen

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 November 201 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Mens & Maatschappij, Volwassenen & senioren en Sociale Zekerheid Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 Mens & Maatschappij,

Nadere informatie

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen Kompassie met elkaar Wmo 2015 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen In deze presentatie 1. Hoe is het nu geregeld? 2. Hoe is het straks geregeld? De nieuwe Wmo 2015 Participatiewet Jeugdwet

Nadere informatie

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014 Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen voor BALV 17 november 2014 Gemeente Zaanstad namens gemeenten Zwolle, Leeuwarden, Amersfoort, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Enschede en Apeldoorn

Nadere informatie

Meer info over Prisma en WMO?

Meer info over Prisma en WMO? Meer info over Prisma en WMO? wmo@prismanet.nl www.prismanet.nl Plan een bezoekje! U kunt het Prisma-aanbod pas echt ervaren als u het ook met eigen ogen gezien heeft. Prisma heet u van harte welkom voor

Nadere informatie

Waard evol Wonen met Zorg

Waard evol Wonen met Zorg Waard evol Wonen met Zorg Ontwikkeling van een gezamenlijke visie op wonen & zorg in de regio Bommelerwaard Samenvatting Introductie De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel en de woningcorporaties Woonlinie,

Nadere informatie

AGENDA. Presentatie Symposium Kwetsbare ouderen RCH. VGZ Presentatie Symposium Kwetsbare Ouderen. Symp Kwetsbare Ouderen 29-10-13 1

AGENDA. Presentatie Symposium Kwetsbare ouderen RCH. VGZ Presentatie Symposium Kwetsbare Ouderen. Symp Kwetsbare Ouderen 29-10-13 1 Presentatie Symposium Kwetsbare ouderen RCH Jelle Vrijsen Tilburg, 29 oktober 2013 1 AGENDA Algemene ontwikkelingen Kosten zorg Visie VGZ en bekostiging Visie VGZ op ouderenzorg * Kernwaarden * Doel Integrale

Nadere informatie

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten De drie transities Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten Inhoud presentatie - Inleiding - Decentralisatie AWBZ-begeleiding - Wet werken naar vermogen - Decentralisatie jeugdzorg - Samenloop transities:

Nadere informatie

StadsDashboard. Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld. Merle Blok 12 mei 2015

StadsDashboard. Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld. Merle Blok 12 mei 2015 StadsDashboard Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld Merle Blok 12 mei 2015 Missie TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn

Nadere informatie

Raadsagenda d.d.: 24 mei 2012 Voorstel nummer : 13

Raadsagenda d.d.: 24 mei 2012 Voorstel nummer : 13 Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 24 mei 2012 Voorstel nummer : 13 Behandelend ambtenaar : T.T. Kamsma Telefoonnummer : 0596 6911161 E-mailadres : t.kamsma@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

naar een nieuw Wmo-beleidsplan

naar een nieuw Wmo-beleidsplan naar een nieuw Wmo-beleidsplan gemeente Cranendonck extra Commissievergadering 26 april 2011 Ruud Vos Naar een nieuw Wmo-beleidsplan voor Cranendonck trends en ontwikkelingen bestuursakkoord Rijk en VNG

Nadere informatie

De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s

De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s Aanleiding (concept)beleidsplan Wmo 2013-2016: Duurzaam, Dynamisch, Verbindend, opmaat naar toekomst bestendige Maatschappelijke

Nadere informatie

Onderwerp: Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ (DAL).

Onderwerp: Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ (DAL). Raadsvergadering 25 juni 2012 Nr.: 16 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ (DAL). Portefeuillehouder: Mevrouw O.G. Hartman-Togtema. Ter inzage liggende stukken: Keuzedocument

Nadere informatie

Eigen Regie Maakt Zorg Beter

Eigen Regie Maakt Zorg Beter Eigen Regie Maakt Zorg Beter 31 maart 2011 Siska de Rijke Beleidsmedewerker Zorg CG-Raad Termen Zelfmanagement Eigen regie Eigen verantwoordelijkheid Deelnemer in plaats van afnemer Verbindende schakel

Nadere informatie

Thematafel Regiefunctie in de wijk

Thematafel Regiefunctie in de wijk Thematafel Regiefunctie in de wijk 1. Presentatie samenwerking en regie rondom huisartspraktijk : Model voor samenwerking en regie Thema s van belang voor afstemming regie Presentatie Gemeente Den Haag:

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie