Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam"

Transcriptie

1 Jaargang 2-nr. 1-maart 2013 Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam MRA Congres inspireert Toerismepromotie rendeert Interview Bloemendalerpolder: Tjeerd Talsma en Harm Janssen Omlegging N201 in vogelvlucht

2 korte berichten >> Nieuwe MRA-website De Metropoolregio Amsterdam heeft een nieuwe website met veel meer informatie over wat er speelt in de regio. Naast actueel nieuws en agenda-informatie geeft de vernieuwde site op overzichtelijke wijze informatie over belangrijke inhoudelijke MRAthema s. Het adres is en blijft: Versterking Board De Amsterdamse Innnovatie Motor (AIM) en de KennisKring Amsterdam zijn per 1 januari 2013 verdergegaan onder de naam Stichting Amsterdam Economic Board. Samen vormen zij de uitvoeringsorganisatie van de Board. Haarlem werkt t best In welke stad moet je zijn voor een goed salaris, veel kans op werk en een goed leven? Haarlem komt als beste uit de bus. Dit blijkt uit een vergelijkend onderzoek van Intermediair. Helemaal onderaan staat Arnhem. In totaal zijn 24 gemeenten vergeleken. Ook de MRA-gemeenten Haarlemmermeer (4) en Amsterdam (8) staan in de top tien. De steden zijn geanalyseerd op de gemiddelde hoogte van het salaris, prijs per vierkante meter woonhuis, kwaliteit van leven (voorzieningen, veiligheid en woonomgeving) en de werkgelegenheid. Nationaal Werelderfgoed Informatiecentrum Eerdaags opent het Nationaal Werelderfgoed Informatiecentrum in gebouw de Bazel te Amsterdam. Een wereldprimeur, want er is nog nergens een dergelijk centrum in de bij UNESCO aangesloten landen. Het Informatie centrum is straks voor iedereen dé ideale plek om kennis te maken met het UNESCO wereld erfgoed. Nederland zelf bezit er negen, waaronder de Stelling van Amsterdam, de Amsterdamse grachtengordel en Droogmakerij de Beemster. Deze zijn uniek in de wereld. Omlegging A9 van start Terwijl 2012 op zijn einde liep, heeft de Raad van State het Tracébesluit omlegging A9 Badhoevedorp onherroepelijk verklaard. Twee weken daarvoor was de opdracht tot uitvoering al gegund aan de aannemerscombinatie BadhoeverBogen. De omlegging kan dus echt van start. Tien miljoen voor Floriade Provinciale Staten van Flevoland hebben er mee ingestemd om tien miljoen euro te reserveren voor de Floriade in 2022 in Almere. De provincie hoopt op deze manier de economie te verbeteren in Flevoland. Vliegende start Amsterdam Marketing Henk Markerink, directeur Amsterdam ArenA en lid Amsterdam Economic Board Wij staan in 2013 voor de hele wereld in de spotlights Tijdens de laatste Amsterdam Economic Board bijeenkomsten zijn scenariostudies verricht. Doel hiervan is gevoel te krijgen bij wat er met bepaalde economische clusters binnen de Metropoolregio Amsterdam gebeurt bij verschillende extreme scenario s van de wereldeconomie. De uitkomst voor het cluster Toerisme & Congressen was relatief gunstig. In alle mondiale scenario s worden het cluster grote kansen toegedicht. De metropoolregio beschikt over tal van unique selling points voor de toeristische, studerende en zakelijke bezoeker. Het is zaak dat wij dat in de wereld goed uitdragen. Daartoe staat sinds 1 januari 2013 officieel Amsterdam Marketing op de kaart, de krachtige nieuwe City Marketing organisatie voor de MRA, ontstaan uit de samenvoeging van ATCB, AUB, Amsterdam Partners en een deel van Amsterdam in Business. De nieuwe organisatie kent een vliegende start: het jaar 2013, waarin wij het ontstaan van de grachten van Amsterdam vieren, de opening van het Rijksmuseum, 125 jaar Concertgebouw, etc. Een prachtige evenementenkalender, met als hoogtepunt de inhuldiging van prins Willem Alexander tot koning. Wij staan in 2013 voor de hele wereld in de spotlights. De promotionele acties zullen naar verwachting in de verdere toekomst een forse groei van de bezoekersstroom bewerkstelligen. Dit kan de stad Amsterdam op den duur niet alleen opvangen. Daarom is het van grote waarde dat er met de Board een nog betere samenwerking is ontstaan om te zoeken naar mogelijkheden om de bezoekers meer over de regio te spreiden. Daar ligt één van de grote uitdagingen voor het cluster Toerisme & Congressen. Met de meest recente ontwikkelingen, zowel inhoudelijk als organisatorisch, gaat het cluster deze uitdaging vol vertrouwen aan. 2 Podium 2 1

3 Dynamisch park in de Randstad Park21 in Haarlemmermeer wordt een belevenis. In een gebied van duizend hectare vindt de bezoeker straks een rijk palet aan mogelijkheden. Niet alleen voor de mensen uit de regio, maar door de nabijheid van Schiphol ook voor internationale bezoekers. Henk Markerink, directeur Amsterdam ArenA en lid Amsterdam Economic Board Het landschap in de metropoolregio draagt in belangrijke mate bij aan de aantrekkelijkheid van het vestigingsmilieu voor bewoners en bedrijven. Tegelijkertijd is er behoefte aan grootschaliger toeristische en recreatieve trekkers. Park21 voorziet in die behoefte. Het is een metropolitaans park, bedoeld voor intensief én veelzijdig gebruik, voor vertier en vermaak, rust en ontspanning. Daarnaast maakt het combineren van deze verschillende ontwikkelingen ook nieuwe strategieën en verdienmodellen mogelijk. Programma Het nieuwe metropolitane park realiseert een aanbod wat nog in de metropoolregio ontbreekt. Naast de rust van het Groene Hart, de ruigte van de duinen en de weidsheid van Waterland: de ontdekking van de polder. De parkontwikkeling zet in op een transformatie van de landbouw ten gunste van het recreatieve gebruik. Verbrede landbouw wordt een kernthema. In het westelijk deel is het parkhart gesitueerd, aan een recreatieplas met tal van functies en voorzieningen. Een aantal paviljoens met een boulevard en een strand, goed ontsloten via de parkweg en de Zuidtangent. Op open plekken in het park worden onder andere sportvoorzieningen gerealiseerd. In het oostelijk deel, rond het spoor en direct bereikbaar vanaf de A4, komt een themapark, evenemententerrein en aanvullende functies. Publiekprivate samenwerking Het proces van ontwikkeling combineert de aanleg van grootschalig groen met de introductie van een complex en samenhangend programma. De ontwikkeling van Park21 is gebaseerd op uitnodigingsplanologie. Het vastgestelde masterplan formuleert de kaders en ambities, de stip aan de horizon. Tegelijkertijd is het masterplan geen blauwdruk. Het werkt als een middel om initiatieven te stimuleren en richting te geven. In de loop van het proces ontstaan partnerschappen en krijgt de financiering van de verschillende onderdelen vorm. De overheid heeft in dit proces de regie, maar het park komt via publiekprivate samenwerking tot stand. Dit betekent dat ook wat betreft organisatie en financiering nieuwe paden betreden worden. De uitwerking van een eigen financieringsconstructie en -methodiek is een volgende stap in het proces. Mijlpalen De ontwikkeling van Park21 is een proces met een eigen dynamiek. Een eerste deelgebied wordt nu uitgevoerd, met als hoogtepunt het honk- en softbalcomplex van Hoofddorp Pioniers. Dit complex is geschikt om wedstrijden van de Amerikaanse competitie, de major league baseball, te accommoderen. In 2014 is de selectie voorzien van partijen die de verschillende locaties voor ontspanning en vertier tot ontwikkeling gaan brengen. De uitvoering van het tweede deelgebied, waarin ook het parkhart is gesitueerd, start naar verwachting in In 2017 wordt de locatie van het huidige baggerdepot in het oostelijke deel van het park opgeleverd. In elke fase groeit het park naar een eindbeeld toe totdat, mogelijk al in 2020, een stabiele situatie van exploitatie, ontwikkeling en beheer is gerealiseerd. Informatie: Contactpersoon: Tessel van Toorn, 2 1 Podium 3

4 Burgemeester Bertrand Delanoë van Parijs spreekt de MRA Rede uit Foto s: Michiel Wijnbergh MRA Congres inspireert Het met 700 belangstellenden volgeboekte Congres EYE on the future van de MRA was een klinkend succes, zo bleek uit de talloze reacties na afloopt. De inspirerende locatie, Filmmuseum EYE, was daar zeker debet aan. De enorme belangstelling toont aan dat de noodzaak om samen te werken aan de versterking van de economische concurrentiepositie van de MRA sterk leeft. De MRA is springlevend, zo concludeerde een van de vele sprekers terecht. Het MRA congres kende een gevarieerd programma. Naast het plenaire openingsgedeelte waren er maar liefst 23 inhoudelijke sessies. De congresgangers namen zitting in collegebanken, debatteerden, luisterden naar gesprekken, keken naar de filmfragmenten van prominente gasten of werkten mee tijdens ateliers. De Amsterdamse burgemeester Van der Laan bracht in zijn openingstoespraak meteen goed nieuws mee. Zojuist is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen Parijs en Amsterdam. Een dergelijk vriendschapsverdrag bestond nog niet. Dit is een geweldige eer. Hij benadrukte dat het niet om louter iets symbolisch gaat. Het wordt een echt actieprogramma. Van der Laan liet weten dat de Amsterdamse regio er goed voor staat. De MRA neemt 1/6 deel van de Nederlandse economie voor haar rekening en dat aandeel neemt toe. Ondanks de crises vestigen zich jaarlijks tientallen buitenlandse bedrijven in onze regio. Tegelijkertijd is er volgens hem ontzettend veel te doen. Om de kansen te benutten is inter- nationale profilering van groot belang. Hij riep op dit samen te doen met Eindhoven, Wageningen en Rotterdam en het merk Amsterdam te benutten. Daar worden we allemaal sterker van. Leren van Parijse metropool In een - in woord en gebaar inspirerend betoog liet burgemeester Delanoë van Parijs weten dat Amsterdam voor hem is als een eerste liefde. We gunnen elkaar ons succes. Net als Amsterdam heeft Parijs de banden met de regiogemeenten de afgelopen tien jaar stevig aangehaald. Vertrouwen wekken was de eerste opgave waar ik voor stond. Dit is onder meer gelukt door economische plannen met buurgemeenten te ontwikkelen. Ambitie van Delanoë is te komen tot een bestuursorgaan voor de Parijse metropool. Bedoeling is dat hierin de macht wordt gedeeld op onderwerpen als huisvesting, vervoer en economie. Daar is nu een samenwerkingsorgaan voor opgericht, Paris Metropole, zonder beslissingsbevoegdheid. Maar 4 Podium 2 1

5 na vier jaar overleg komt het er dit jaar hopelijk van. Uit de samenwerking zijn concrete projecten voortgekomen, waaronder een tramlijn. Deze wordt meer door toeristen dan door Parijzenaars gebruikt. Een ander voorbeeld betreft het deels overkappen van de Périférique om de overlast te verminderen. Een succesverhaal is ook het project Vélib, een verhuursysteem voor fietsen. Inmiddels staan er in honderden stallingen rond de fietsen voor abonnementhouders klaar. Ingegeven door dit succes is het project Autolib gelanceerd om het gebruik van elektrische auto s te stimuleren, aldus Delanoë. Topprioriteit kabinet Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) borduurde voort op het inspirerende betoog van Delanoë. Ik zie fundamentele overeenkomsten tussen de twee metropolen. Net als Parijs is Amsterdam het economische hart van het land. Het potentieel van de MRA is gigantisch. Volgens Schultz spreekt het dan ook voor zich dat de ontwikkeling van het MRA-gebied een van de topprioriteiten van het kabinet is. Dat kan alleen als we gezamenlijk gericht zijn op de toekomst. Een blijvend Eye on the future. Het is de uitdaging niet te denken in belemmeringen, maar in kansen. Als voorbeeld noemde zij de Zuidas, waar nadrukkelijk wordt gekeken naar het vinden van een balans tussen wonen, werken en recreëren. Daarnaast benadrukte De MRA neemt 1/6 deel van de Nederlandse economie voor haar rekening markt, investeren in de bereikbaarheid, stimuleren van innovaties in topsectoren, verbeteren van het technisch georiënteerd onderwijs en streven naar een toekomstbestendig mooi landschap. In navolging van Van der Laan vindt Remkes dat de MRA zich niet te veel aan de eigen grenzen moet vasthouden. Ieder thema heeft een eigen schaalniveau. Zo hebben we belangrijke connecties Wij moeten durf en elan uitstralen Springlevend Ik zag al toen ik binnen kwam dat het goed was, concludeerde commissaris van de Koningin Remkes enthousiast in zijn slotwoord. De Metropoolregio Amsterdam is springlevend en dit congres bewijst dat. De tijd van elkaar de prut in praten moet voorbij zijn. Het gaat om vertrouwen en optimisme in plaats van angst en pessimisme. Volgens de provinciebestuurder is het vooral zaak om nu door te pakken. Wij moeten durf en elan uitstralen. Door te blijven ontwikkelen en te investeren kan de MRA haar positie versterken. Voor dit laatste schetste Remkes vijf urgente opgaven: vlottrekken van de woningmet Seed Valley, Wageningen en Utrecht en die moeten we benutten. De economie heeft z n eigen dynamiek, los van bestuurlijke grenzen. Dit betekent dat we het bestuurlijk proces zo los mogelijk moeten organiseren. Remkes constateerde tot slot dat de ambitie van de MRA niet ter discussie staat. Het gaat om de weg ernaar toe en de rolverdeling. De crux van onze samenwerking zit in het uitvoeringsprogramma, waarbij veel partijen het complex maken. Dit laatste is te verhelpen via goede communicatie, zodat we elkaar nog beter weten te vinden. Laten we dus goed nadenken over de verbeterslag die we op dit punt kunnen maken. Het MRA Congres leverde veel nieuwe inspiratie op voor de toekomst. Op de website en in MRA Podium zal een vervolg worden gegeven aan de gevoerde discussies. de minister de noodzaak om te investeren in watermanagement. De meeste grote steden liggen in vruchtbare delta s. Het realiseren van waterveiligheid kan daarom weleens een doorslaggevende concurrentiefactor worden. Harde toezeggingen voor het versterken van de MRA deed Schultz niet. Wel zegde zij goed gereedschap toe om ontwikkelingen effectiever en efficiënter op te pakken. Belangrijk is bijvoorbeeld de Omgevingswet die ik nog dit jaar naar de Tweede Kamer stuur. De wet biedt gemeenten veel meer bestuurlijke ruimte zodat maatwerk mogelijk wordt. De wet wordt een kist met vernieuwd gereedschap, waar iedereen iets aan heeft. 2 1 Podium 5

6 >> korte berichten Dagranddistributie De gemeente Amsterdam gaat samen met EVO, Stadsregio Amsterdam en TLN dagranddistributie stimuleren. Dit biedt bedrijven de kans efficiënter te plannen en dus minder ritten te maken. Daar hebben niet alleen bedrijven baat bij: mits goed uitgevoerd ervaren omwonenden minder overlast, wordt de stad beter bereikbaar en het verkeer veiliger. Voor de stad levert het bovendien schonere lucht op. Andere MRAgemeenten zullen naar verwachting eveneens het initiatief hiertoe nemen. Start tunnelbouw Zuidas De tunnels van de nieuwe A10 op de Zuidas in Amsterdam worden vanaf 2016 / 2017 naast de huidige A10 gebouwd. Ook de aanpak van de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel maken deel uit van het project. De eerste voorbereidende werkzaamheden beginnen in De gehele operatie is tegen 2025/2027 achter de rug. De trein, metro, bus en station blijven tijdens de werkzaamheden functioneren. Broedplaats voor jonge creatieven Foto: gemeente hilversum Miljoenen voor Marker Wadden Het Rijk stelt 30 miljoen euro beschikbaar voor het project de Marker Wadden. Er komen eilanden in het Markermeer waardoor er extra natuur ontstaat. Het slib, dat nu voor troebel water zorgt, gaat gebruikt worden om de eilanden te maken. Daardoor wordt het water weer helder zodat onder andere de vogels het voedsel beter kunnen vinden. Toekomstscenario s 2025 Voor de Amsterdamse regio zijn toekomstscenario s van het jaar 2025 gemaakt. Hieruit blijkt dat het toekomstig succes in grote mate bepaald wordt door connectiviteit, menselijk kapitaal, een innovatieve cultuur, kennisinfrastructuur en een sterke dienstensector. De kansrijke economische clusters zoals ICT en logistiek kunnen beter presteren door in deze succesfactoren te blijven investeren. Inzetten op onderwijs en onderzoek is daarbij veruit de belangrijkste bron voor toekomstige welvaart in de regio. Begin juni vorig jaar kocht ondernemer Mark Janssen de Kruispuntschool in Hilversum. Hij startte er, met ondersteuning van de gemeente, Old School Projects: een plek voor jonge creatieve starters in de regio. Binnen twee weken waren alle ruimtes verhuurd. Startende creatieve ondernemers kunnen voor maximaal 3 jaar een prachtig klaslokaal van zo n 50 vierkante meter tegen lage kosten huren. Samen met anderen. Goed voor de kruisbestuiving. De ruimtes blijven zo authentiek mogelijk. Na 3 jaar zijn het geen starters meer en is het de bedoeling dat ze doorstromen naar gewone kantoren. Plekken als Old School Project zijn belangrijk voor de creatieve sector in de MRA. In het project zitten onder andere de disciplines mode, design, kunst en media. In het pand bevindt zich een van de weinige daglichtstudio s in de MRA en hier wordt dan ook gretig gebruik van gemaakt. Huurders zijn mensen uit de hele regio die passen bij het concept. De bedoeling is dat de levendigheid en de creativiteit blijven groeien zodat er dynamiek ontstaat, ook tussen de ondernemers onderling. Communicatie naar buiten toe wordt gestimuleerd. Wethouder Jan Rensen is blij met het initiatief van de bevlogen ondernemer. Wij waren al lang op zoek naar een broedplaats in deze wijk. Ik vind het dan ook fantastisch dat Janssen zijn nek durft uit te steken. De bedoeling is dat er in het pand regelmatig sessies gehouden worden, waarbij starters hun werk kunnen delen met anderen, technische en creatieve workshops, filmvoorstellingen, eindexamen exposities etc. Het gebouw kan ook huisvesting bieden aan organisaties zonder vaste plek. Daarmee ontstaat er een dynamiek die creativiteit, kennis en innovatie laat bloeien. Informatie: Contactpersoon: José Groothuis, 6 Podium 2 1

7 Toerismepromotie rendeert De promotie van de Metropoolregio Amsterdam als één toeristisch gebied blijkt een klinkend succes. Daarom is besloten tot een vervolg van het project Amsterdam Bezoeken, Holland Zien. De inzet richt zich opnieuw op het aantrekken van meer internationale toeristen en een betere spreiding over de hele regio. Amsterdam is een ware magneet als het gaat om toerisme. Met ruim 8 miljoen overnachtingen per jaar en meer dan 5 miljard euro aan bestedingen staat de Metropoolregio Amsterdam in de top tien van populairste toeristische bestemmingen van Europa. Het project Amsterdam Bezoeken, Holland Zien heeft de afgelopen drie jaar aan de weg getimmerd om de metropoolregio als een geheel te profileren. Daarnaast was er aandacht voor het verbeteren van de bereikbaarheid van toeristische locaties en voor het ontwikkelen van regionale toeristische routes. Successen De projectactiviteiten moesten leiden tot een toename en betere spreiding van het toerisme in de MRA. Dit is wonderwel gelukt. Het percentage van het aantal internationale bezoekers aan Amsterdam dat ook de regio bezoekt is de afgelopen drie jaar gestegen van 18% naar 23%. In dezelfde periode steeg de economische bijdrage van de internationale bezoekers aan de MRA van v 822 mln naar v mln, maar liefst v 220 mln meer dan verwacht. Dit resultaat vertaalt zich terug in een stijging van de toeristische werkgelegenheid, namelijk van fte in 2008 naar fte eind Vervolgtraject Het succes van de samenwerking van bestuurlijke overheden, promotieorganisaties en het bedrijfsleven biedt voldoende basis om de toeristische promotie van de MRA voort te zetten. Recent is daarom besloten de projectduur met drie jaar te verlengen, met als doelstellingen: - 1,3% meer overnachtingen in de Metropoolregio Amsterdam per jaar; - 2,25% meer internationale toeristen die vanuit Amsterdam de regio bezoekt. Voor het bereiken van beide doelen vindt nadrukkelijk samenwerking plaats met de sector. Niet alleen door het verbeteren van de afstemming, maar ook door meer over te laten aan het bedrijfsleven en aan promotieorganisaties. Daarnaast wordt in 2014 een innovatiefonds geïntroduceerd voor partijen uit de toeristische sector. Dit fonds heeft tot doel om goede ideeën die in de sector leven op gang te brengen. Citymarketingorganisatie Het project wordt gefinancierd door meer dan twintig MRA-gemeenten, de Stadsregio Amsterdam en de provincies Noord-Holland en Flevoland. Een nieuwe organisatie - Amsterdam Marketing - gaat hieraan leiding geven (zie kader). De stichting fungeert als citymarketingorganisatie om de gehele metropoolregio op de kaart te zetten, onder andere richting internationale toeristen. Nadrukkelijker dan voorheen wordt de MRA als één gevarieerde toeristische bestemming gecommuniceerd. Highlights uit de regio worden ook betrokken bij de communicatie. Contactpersoon: Diana van Loenen, Stichting Amsterdam Marketing Met ingang van 1 januari 2013 is de nieuwe organisatie Amsterdam Marketing van start gegaan. De stichting heeft als doel de citymarketing voor de MRA als geïntegreerde activiteit uit te voeren voor bewoners, bedrijven, bezoekers en beïnvloeders. De nieuwe organisatie is het resultaat van een samenvoeging van het Amsterdam Toerisme en Congres Bureau (ATCB), het Amsterdams Uitburo (AUB) en Amsterdam Partners (AP). De directie bestaat uit Frans van der Avert (Algemeen Directeur) en Eduard Pieter Oud (Zakelijk Directeur). Zaandam huisvest het Museum van het Nederlandse Uurwerk Foto: Michiel Wijnbergh 2 1 Podium 7

8 Omlegging N201 in vogelvlucht foto: via drupsteen 8 Podium 2 1

9 Dit voorjaar opent de provincie Noord-Holland een deel van de nieuwe N201 voor verkeer. Hiermee kan met name het vrachtverkeer van Flora Holland uit de kern van Aalsmeer verdwijnen. De nieuwe weg duikt ter hoogte van Oude Meer - op de grens van de gemeenten Haarlemmermeer/Aalsmeer via de Waterwolftunnel onder de Ringvaart door. Bekijk de foto 360 in het rond op de MRA-website! 2 1 Podium 9

10 Foto s: ted jansen Superbereikbare locatie in het groen De ontwikkeling van de Bloemendaler polder voegt een uniek woonmilieu toe aan de metropool, vertelt gedeputeerde Tjeerd Talsma enthousiast. Op zich al bijzonder in de huidige crisistijd. Maar wat het project uniek maakt is dat de huizenbouw gelijk opgaat met investeringen in het groen gebied. Ontwikkelaar Harm Janssen is het roerend met hem eens. Wat hier gebeurt is heel leerzaam. Op de locatie, gelegen tussen de A1 en de spoorlijn Weesp-Amsterdam, is plaats voor maximaal woningen. De eerste woningen worden in 2016 opgeleverd en vier of vijf jaar later komen als alles volgens plan verloopt de laatste woningen gereed. Deze ontwikkeling versterkt de positie van de MRA, beklemtoont Tjeerd Talsma. Als gedeputeerde van de provincie Noord-Holland was hij de afgelopen twee jaar voorzitter van de publiek-private stuurgroep van het project. We realiseren hier een samenhangend plan op een toplocatie. Harm Janssen, directeur Ontwikkeling regio Noord-West van Bouwfonds, heeft weinig woorden nodig om de bijzondere kwaliteit van de Bloemendalerpolder aan te prijzen. Wij gaan hier mooie huizen realiseren in een fantastische groene omgeving, vlakbij Weesp, dichtbij voorzieningen en goed bereikbaar met openbaar vervoer en auto. Rood, groen en blauw Woningen bouwen is niet het enige doel. Tweederde deel van de polder blijft open gebied. Bijzonder is dat de ontwikkelende partijen hiervoor aan zet zijn. Wij zijn ver- Je bent zo in Amsterdam, maar woont toch buiten antwoordelijk voor de exploitatie van het hele gebied, vertelt Janssen. De grondopbrengsten voor de woningen moeten dus een sluitend financieel verhaal opleveren voor zowel de rode als de groene en blauwe ontwikkelingen. Maar wat als het geld voor dit laatste aan het eind van de rit op is? Dat risico is er niet, aldus de ontwikkelaar. Vastgelegd is dat iedere rode fase gelijk opgaat met de aanleg van groene en blauwe voorzieningen. De gebiedskwaliteit is dus geen restpost, maar maakt integraal onderdeel uit van onze bouwopgave. Toch ziet hij deze afspraak niet als een last. Wij willen dit als private partijen niet alleen doen omdat dit nu eenmaal zo is afgesproken. Voor de verkoopbaarheid heeft het meerwaarde als we de ontwikkeling van woningen gelijk laten oplopen 10 Podium 2 1

11 met investeringen in het groen en blauw. Dit geeft vertrouwen aan de markt, namelijk dat je een huis koopt op een plek waar daadwerkelijk datgene wat is getekend wordt gerealiseerd. Het is dus in ons eigen belang om het zo te doen. Ook ten aanzien van andere te ontwikkelen locaties lijkt hem dit een aantrekkelijke formule. Wij moeten de komende decennia gebieden maken waar mensen daadwerkelijk graag willen wonen. Gemêleerd aanbod Is Talsma, gezien de aantrekkelijkheid van de locatie, niet bang dat er vooral gebouwd gaat worden voor de happy few? Nee, absoluut niet. Het wordt een gemêleerde wijk. In de samenwerkings- en uitvoeringsovereenkomst hebben we hierover afspraken gemaakt. De private partijen krijgen maximaal de ruimte, mits er minimaal 10% wordt gebouwd in de bereikbare categorie woningen. Ik ga ze ook echt tellen. Janssen vult aan dat het sowieso belangrijk is om een gedifferentieerd programma te maken. Je verkoopt tegenwoordig geen wijk met een tiende sociaal en de rest allemaal heel duur, dat bestaat niet. In de echt dure categorieën, zo rond de zeven, acht ton, komen er op deze locatie sowieso maar heel weinig woningen. Lang traject Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de ontwikkeling van de polder jaren eerder van start zou gaan. Al in 2001 is de locatie tijdens de eerste Noordvleugelconferentie, samen met het nabijgelegen KNSF-terrein, namelijk aangewezen als quick win. Talsma: Toen ik begon in 2011 zat het project in een impasse. Door de verslechterde marktomstandigheden was het masterplan dat er in 2010 lag niet meer haalbaar. Om het project vlot te trekken zijn er harde vergaderingen geweest, met als inzet de door de publieke partijen herijkte ruimtelijke uitgangspunten en de noodzaak van een nieuwe ontwikkelstrategie. Dat heeft geresulteerd in goede afspraken en is het gaan lopen. Wat waarschijnlijk meespeelde is dat net de goede mensen om de tafel zaten die elkaar vonden in een goede communicatie. Overigens was er lange tijd sprake van een gecombineerde ontwikkeling van de Bloemendalerpolder en KNSF, het terrein van de voormalige munitiefabriek. Oorspronkelijk lag de inzet op de bouw van 5000 woningen tussen Muiden en Weesp. In 2003 is dit aantal door Provinciale Staten bijgesteld naar In 2007 is besloten apart verder te gaan met beide ontwikkelingen. Voor de Bloemendalerpolder is in 2011 bepaald dat hier maximaal 2750 woningen kunnen worden gebouwd. Vliegtuighinder Een factor die recent bijna roet in het eten gooide is de nabijheid van Schiphol. Het gebied ligt net buiten de hindercontour van de luchthaven. Het Rijk overwoog op een gegeven moment zelfs de boel op slot te gooien, aldus Janssen. In het najaar hebben we hier gelukkig goede afspraken over gemaakt, die inmiddels door de minister en de Tweede Kamer zijn bevestigd. Je verkoopt tegenwoordig geen wijk met een tiende sociaal en de rest allemaal heel duur Het is belangrijk deze crisis te gebruiken om te kiezen voor kwaliteit Beiden zijn overigens niet bang dat het straks klachten regent. Janssen: Wij zullen aan de mensen die overwegen een huis te kopen duidelijk maken dat het ligt waar het ligt. Dus dat de luchthaven nabij is en dat er op gezette tijden vliegtuigen overheen komen. Dit komt in de verkoopinformatie. Maar de voordelen van de locatie spreken voor zich. Talsma wijst er op dat er uit de regio Weesp en Muiden bovendien weinig klachten komen. De Bloemendalerpolder is niet anders dan andere gebieden in de Randstad waar sprake is van vliegverkeer. Het is uitvoerig bediscussieerd met de sector en het Rijk en men is akkoord gegaan. Als je er niet tegen kunt, dan moet je elders gaan wonen. 2 1 Podium 11

12 Big Data Stockholm Figuur 1. De hoeveelheid digitale data is de laatste jaren flink gestegen. In 2005 bedroeg dit in Amsterdam nog 80 gigabit per seconde, in 2011 was dit al gestegen naar Dit is zo n 30% van het totale internetverkeer in Europa. Samen met Frankfurt is Amsterdam de koploper op het gebied van Internetverkeer. Figuur 2a/2b. De toename van deze data komt vooral door een toename van het individuele gebruik via de mobiele telefoon (2a) en het twittergebruik (2b). Londen Brussel MRA Berlijn Figuur 3. De huidige opslag van data vindt nu plaats in Amsterdam met 34 datacenters en Almere, 4 datacenters. De verwachting is dat dit de komende jaren flink toe zal nemen. Figuur 4. Het aantal banen en bedrijven in de MRA, Amsterdam en Almere in de ict stijgt snel. Parijs Frankfurt daggemiddelden Figuur 1 Ontwikkeling internetverkeer stedelijke regio s % 70% Waarvan 60% mobiele devices Internetverkeer (gigabit/s) Bron: Randstadmonitor 2011 Figuur 2a Het produceren van data door personen en bedrijven/instellingen Individuele personen Bedrijven/instellingen < > Amsterdam Almere Figuur 3 Aantal datacenters in 2013 en Bedrijven MRA Bedrijven Bedrijven Amsterdam Almere Banen MRA Banen Amsterdam Banen Almere Bron: Twittergids.nl Figuur 2b Aantal twitterberichten op een dag (januari 2011) Figuur 4 Banen en bedrijven in de ict Bron: lisa 12 Podium 2 1

13 Inspelen op kansen Big Data tijdperk Robert Linnekamp Wethouder gemeente Zaanstad We leven in het digitale tijdperk. De hoeveelheid data groeit met 40% per jaar en 90% van alle huidige data is de afgelopen twee jaar ontstaan. Het regieprogramma Almere Data Capital is opgezet om kansen die deze ontwikkeling met zich meebrengt ten volle te benutten. Big Data is een term voor dataverzamelingen die zó groot, complex of snel verwerkt moeten worden dat dit niet meer mogelijk is met tot nu toe gebruikelijke middelen. Big Data veroorzaakt een ware aardverschuiving, vooral in sectoren met veel beeldmateriaal, meetgegevens en mobiele apparaten. Ondernemerskansen Werd Big Data eerst nog alleen als hype gezien, inmiddels is wel duidelijk dat de ontwikkeling fundamenteel is. Daarbij doet zich nu wel een probleem voor: er is een groot tekort aan kennis en specialisten wat gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering van bedrijven die Big Data willen gebruiken. Op korte termijn zijn er innovatieve bedrijven met slimme oplossingen nodig die anderen helpen om met Big Data overweg te kunnen. Het MKB kan daarbij, als drijvende kracht achter vernieuwing, van doorslaggevende waarde zijn. Regieprogramma Sinds eind 2011 werkt het regieprogramma Almere DataCapital aan het ontwikkelen van een ecosysteem van bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen op dit gebied. Doel is kennis op te bouwen en een brede set aan diensten aan te bieden. Denk aan analyse-, opslag- en zoektechnieken, beveiliging, filters en het beschermen van gegevens. Steeds vaker zal ook heel veel rekenkracht nodig zijn van een supercomputer. Verder worden binnen het programma slimme oplossingen aangedragen voor het energieverbruik. Het ecosysteem jaagt innovatie aan en wil nieuwe banen stimuleren. Uit diverse studies blijkt dat in 2015 er wereldwijd alleen al 4,4 miljoen nieuwe ICT-banen ontstaan door Big Data en nog eens drie keer zo veel banen die hier een indirect gevolg van zijn. Het potentieel is dus enorm. Alle reden dus voor Almere om zich binnen de MRA als een (inter)nationaal centrum voor Big Data te positioneren. Om de MKB thuismarkt te ondersteunen vindt binnenkort de opening plaats van het Big Data Value Center, een proeftuin voor onderzoeken, tests en pilots. Een onderdeel is een Big Data Lab en faciliteiten voor innovatieve bedrijven. Informatie: AlmereDataCapital.nl Contactpersoon: Oscar Wijsman, Foto: bart homburg Ambitie genereert Actie De MRA wil in 2040 energieneutraal zijn. In Zaanstad hebben we de ambitie om dit doel in 2020 te bereiken. Zijn wij nou zo eigenwijs dat we denken dat we het sneller en beter kunnen? Nee, maar ik ben er van overtuigd dat je zaken aan het rollen krijgt door je ambitie scherp neer te zetten. En dat moet ook om de urgentie van de energietransitie duidelijk te maken. Wij benadrukken daarbij dat dit alleen mogelijk is in gezamenlijkheid met bewoners en bedrijven. Zaanstad zet in op drie pijlers: energiebesparing, duurzame energie en innovatie. Die laatste pijler krijgt vorm binnen het Europese project E-harbours, waarvan Zaanstad de trekker is. Juist haven steden zijn uitgelezen locaties voor slimmer energiebeheer. Op 1 maart lanceerden wij als eerste gemeente in Nederland een eigen smart grid. Dit is een slim energienetwerk, waarin wij door onszelf duurzaam opgewekte energie, kunnen inzetten voor ons eigen elektrische wagenpark. De resterende benodigde energie kopen we in op een moment dat de prijs laag is. Door het smart grid kunnen we de schommelingen tussen aanbod en vraag naar duurzame energie opvangen. En daar zit m de crux: duurzame, zoveel mogelijk lokaal opgewekte energie inzetten op het gewenste moment. Als metropoolgemeente vervullen wij graag een vliegwielfunctie bij dit soort vernieuwende en duurzame ontwikkelingen. Zo draagt onze klimaatdoelstelling bij aan de innovatiekracht van de regio. Een aanpak die wij met zijn allen ambiëren binnen de Amsterdam Economic Board en de Metropoolregio. foto: Michiel Wijnbergh 2 1 Podium 13

14 Landschapsdiscussie van start Tijdens het MRA Congres op 7 februari presenteerde gedeputeerde Jaap Bond het discussiedocument De Kracht van het Landschap Daarmee gaf hij de aftrap van een discussie die moet leiden tot een MRA-breed gedragen strategie voor het Metropolitaan Landschap. De discussie, met De Kracht van het Landschap 2013 als leidraad, vindt plaats met gemeenteraden, maatschappelijke organisaties en private partijen. Het document is opgesteld door een bestuurlijke denktank, met Bond als voorzitter. Centraal staan drie sporen: de bestuurlijke organisatie, sturing via ruimtelijke ordening en financiering. Bestuurlijke organisatie Op het gebied van het metropolitaan landschap is een groot aantal bestuurlijke organisaties actief. Al jarenlang bemoeilijkt dit de besluitvorming op MRA-niveau. De scheiding tussen beslissingen over ruimtelijke ordening en beheer zorgt eveneens voor onduidelijkheid. De discussie wordt gevoerd met hulp van drie modellen: 1. Strakke sturing door de provincie; 2. Optimaliseren van de huidige bestuurlijke situatie; 3. Opschaling MRA-besluitvorming. Sturing via ruimtelijke ordening De groei van de MRA betekent dat de druk op de groene ruimte zal toenemen. Tot 2040 komen er een half miljoen mensen bij die willen wonen, werken én recreëren. Door in een vroeg stadium aandacht te hebben voor de samenhang tussen alle ruimtelijke functies - groen, blauw, rood, grijs en paars - kunnen ontwikkelingen samengaan met het overeind houden van de landschappelijke kwaliteit. Belangrijk 14 Podium 2 1

15 Gebiedsagenda nadert eindstreep Foto: Laag Holland daarbij is dat bestuurders, natuurbeheerders, ondernemers en bewoners samen optrekken. Samenwerking is bovendien gemeentegrenzen overstijgend. Het Platform Ruimtelijke Ordening is de plek om op MRA-niveau ook afspraken voor het landschap te maken. Financiering Tot op heden is het niet gelukt om de maatschappelijke meerwaarde van het landschap te kapitaliseren. Door krimpende overheidsbudgetten is er zelfs steeds minder geld beschikbaar voor ontwikkeling en beheer. Dit zorgt voor kwaliteitsverlies. Betere samenwerking maakt het mogelijk om de financiering van het landschap effectiever te regelen. Overheden kunnen ook individueel meer doen. Te denken valt aan een compensatiestelsel waar met elke rode, grijze of paarse ontwikkeling gelijktijdig wordt geïnvesteerd in het landschap. Discussieer mee Tijdens een conferentie in het najaar van 2013 worden de contouren voor een andere organisatie van het landschap gepresenteerd. Bijeenkomsten en discussiemomenten in aanloop hier naar toe worden aangekondigd via de MRA-website. Onder de knop Landschap staat op de website ook het discussiedocument De Kracht van het Landschap De actualisatie van de gezamenlijke Gebiedsagenda van de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland vordert. Het strategische deel van de gebiedsagenda, dus niet de programma s en projecten, staat geagendeerd voor het BO-MIRT van 25 maart In het hele land wordt gewerkt aan de actualisatie van de gebiedsagenda s uit Dit is een uitvloeisel van de af spraak die hierover is gemaakt in het Bestuurlijk Overleg Meerjaren Investerings programma Ruimte en Transport (BO MIRT). Hoofdambitie van de gezamenlijke gebiedsagenda is het verduurzamen en versterken van de internationale concurrentiepositie. Hiervan afgeleid zijn thematische opgaven benoemd op het gebied van economie, verstedelijking, mobiliteit, landschap, water en duurzame energie. Voortgang Momenteel wordt een rondje regio s gehouden om zowel de gebiedsopgaven en gebiedsgerichte oplossingen aan te scherpen als projecten te inventariseren. Daarnaast wordt gekeken in hoeverre regionale kansen en problemen in het hele gebied spelen en daarmee een plek verdienen bij de thematische opgaven. Het is de bedoeling dat eind maart een zogenaamde 75% versie tekst gereed is met een 90% versie projectenlijst. Vervolgens wordt het maatschappelijk middenveld geraadpleegd. Verder werkt een groep experts aan de feiten en cijfers voor het hele gebied. In eerste instantie zijn dit basisgegevens, in tweede instantie worden deze waar mogelijk gekoppeld aan de thematische opgaven; de consequenties daarvan worden verwerkt in de tekst. Tot slot wordt rekening gehouden met de voorgestelde korting op het infrastructuurfonds voor bepaalde projecten. Conceptversie Eind april is de conceptversie van de gebiedsagenda beschikbaar voor de daarvoor bestaande overleggen. Overwogen wordt om op het niveau van het hele gebied een bijeenkomst - zowel ambtelijk als bestuurlijk - te organiseren. De definitieve versie van de gebiedsagenda wordt vastgesteld tijdens het eerstvolgende BO-MIRT. Contactpersoon: Marc Hanou, Contactpersoon: Mathea Mevissen, foto: Michiel Wijnbergh 2 1 Podium 15

16 a g e n d a MAART 07/03 PLATFORM RUIMTELIJKE ORDENING* 08/03 STUURGROEP DUURZAAMHEID* Wethouders van Haarlemmermeer, Amstelveen, Zaanstad, Amsterdam en gedeputeerden van Flevoland en Noord-Holland spreken elkaar periodiek over de ambities richting een energieneutrale MRA en de projecten die lopen om dat te realiseren. 15/03 MEETING AMSTERDAM ECONOMIC BOARD* 19/03 WERKATELIER VISIE NOORDZEEKANAALGEBIED Het werkatelier staat in het teken van de mogelijke toekomstperspectieven ten behoeve van de Visie Noordzeekanaalgebied Zie 25/03 ALDERSTAFEL* 25/03 BESTUURLIJK OVERLEG MIRT* 28/03 BESTUURLIJK OVERLEG BO PRES STUURGROEP DUURZAAMHEID* Duurzaamheid is een MRA-breed thema. Op deze eerste gezamenlijke vergadering ligt de nadruk op de economische kansen die de energietransitie biedt en wordt gekeken naar gezamenlijke belangen. APRIL 04/04 STUURGROEP NOORDZEEKANAALGEBIED* 04/04 INNOVATIE EVENT AMSTERDAM ECONOMIC BOARD Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven gaan in op de vraag wat er nodig is om het innovatieklimaat verder te versterken. Tevens vindt een innovatiemarkt plaats. 17/04 PLATFORM BEREIKBAARHEID MRA* 25/04 STUURGROEP NOORDZEEKANAALGEBIED* JUNI 06/06 BESTUURSCONFERENTIE DUURZAAMHEID* Voor de conferentie worden de portefeuillehouders uit alle MRA-gemeenten uitgenodigd, evenals de leden van PRES en portefeuillehouders Economie. 13/06 KENNISDAG VOOR AMBTENAREN IN DE RUIMTELIJKE SECTOR 19/06 MEETING AMSTERDAM ECONOMIC BOARD* 19/06 PLATFORM BEREIKBAARHEID MRA* 20/06 PLATFORM RUIMTELIJKE ORDENING* * Bestuurlijk overleg - op uitnodiging 19/03 Betrokkenen en belangstellenden komen opnieuw samen om te praten over de visie NZKG /03 Agendaonderwerpen van het Bestuurlijk Overleg MIRT zijn OV-SAAL, RRAAM en de Gebiedsagenda 04/04 Event van de Amsterdam Economic Board waarop de laatse ontwikkelingen op het gebied van innovatie binnen de MRA worden belicht 06/06 Brede conferentie voor portefeuillehouders over de ambities om te komen tot een energieneutrale MRA COLOFON MRA Podium is het kwartaalblad van de Metropoolregio Amsterdam De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van lokale en regionale overheden in het noordelijke deel van de Randstad. Deelnemers zijn de gemeenten Aalsmeer, Almere, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Beverwijk, Blaricum, Bloemendaal, Bussum, Diemen, Edam-Volendam, Haarlem, Haarlemmerliede- Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Hilversum, Huizen, Landsmeer, Laren, Lelystad, Muiden, Naarden, Oostzaan, Ouder- Amstel, Purmerend, Uitgeest, Uithoorn, Velsen, Waterland, Weesp, Wijdemeren, Wormerland, Zaanstad, Zandvoort, Zeevang, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Stadsregio Amsterdam. WEBSITE Redactieraad Louisan Pot, Joop van der Linden, Jan de Graaf en Guus Knibbeler Correspondenten Germa Bakker, Martin Bekker, Caroline Bokhove, Jacqueline Bouwmans, Jan Heijink, Steef de Looze, Maarten Nip, Wilma van de Poll en Harry Zondag Eindredactie en productie DG Communicatie Hoofdfoto voorpagina Michiel Wijnbergh infographic K&B provincie Noord-Holland Ontwerp Irma Bannenberg Druk KDR Company Oplage exemplaren Meer informatie Actueel nieuws, ook over de agenda, vindt u op de MRAwebsite. Via de website kunt u zich ook abonneren op de maandelijkse elektronische MRA-nieuwsbrief. Het adres is: Redactieadres Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam t.a.v. Guus Knibbeler Postbus CT Amsterdam

Daarwilikwerken.nl is het arbeidsmarktplatform voor maatschappelijk bet rokken ondernemers en inwoners in de Met ropool regio Amst erdam.

Daarwilikwerken.nl is het arbeidsmarktplatform voor maatschappelijk bet rokken ondernemers en inwoners in de Met ropool regio Amst erdam. Daarwilikwerken.nl is het arbeidsmarktplatform voor maatschappelijk bet rokken ondernemers en inwoners in de Met ropool regio Amst erdam. Vacatures, stageplaatsen, snuffel stages, SROI projecten en leerwerkplekken

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidie clusters in de metropoolregio Amsterdam Noord-Holland 2012

Uitvoeringsregeling subsidie clusters in de metropoolregio Amsterdam Noord-Holland 2012 CVDR Officiële uitgave van Noord-Holland. Nr. CVDR230907_2 22 november 2016 Uitvoeringsregeling subsidie clusters in de metropoolregio Amsterdam Noord-Holland 2012 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de metropool

Regionale Samenwerking in de metropool Regionale Samenwerking in de metropool Deelregio Zaanstreek - Waterland Datum: 20 april 2016 Inhoud 1. Inleiding Wat is de regio? 2. Concept voorstel Metropoolregio Amsterdam Hoe organiseren we het netwerk

Nadere informatie

Begroting versterkte samenwerking Metropoolregio Amsterdam concept oktober 2016

Begroting versterkte samenwerking Metropoolregio Amsterdam concept oktober 2016 Begroting versterkte samenwerking Metropoolregio Amsterdam concept oktober 2016 Lasten totaal MRA Bureau 1.565.300 Uitvoering MRA Economie - Werkplan PRES 4.950.000 Uitvoering MRA Ruimte - Werkplan PRO

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 10 maart 2015, nummer 552841/552832, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda s Noord-Holland 2012 Gedeputeerde

Nadere informatie

Portefeuillehouder Verkeer Edwin Konings, Chiel de Jager

Portefeuillehouder Verkeer Edwin Konings, Chiel de Jager agendapunt : B-3 vergaderdatum : 3 september 2015 onderwerp : BO MIRT najaar 2015 aangemeld door : behandelend ambtenaar : paraaf afdelingshoofd : Portefeuillehouder Verkeer Edwin Konings, Chiel de Jager

Nadere informatie

Schatting van de duurzame energie-gerelateerde werkgelegenheid in de Metropoolregio Amsterdam

Schatting van de duurzame energie-gerelateerde werkgelegenheid in de Metropoolregio Amsterdam Schatting van de duurzame energie-gerelateerde werkgelegenheid in de Metropoolregio Amsterdam Auteur: Sven Iversen April 2016 In opdracht van: Titel : Schatting van de duurzame energie-gerelateerde werkgelegenheid

Nadere informatie

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud.

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud. M E M O Aan : gemeenteraad Wormerland Van : college van burgemeester en wethouders Datum : 5 februari 2015 Onderwerp : Gezamenlijke reactie Colleges Beemster, Edam- Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland,

Nadere informatie

Metropoolregio Amsterdam (MRA) Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Metropoolregio Amsterdam (MRA) Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) Metropoolregio Amsterdam (MRA) Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) Laren, 3 mei 2017 Marijn den Uijl Programmamanager Fysiek Domein 1 Regio Gooi en Vechtstreek 2 Regio Gooi en

Nadere informatie

Postcode Gem.CODE Gemeentenaam Cor.CODE Coropgebied Prov.CODE Provincie Regio geb.code Leegwaardegebied Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27

Postcode Gem.CODE Gemeentenaam Cor.CODE Coropgebied Prov.CODE Provincie Regio geb.code Leegwaardegebied Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27 1000 363 Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27 Noord-Holland W 363 Gemeente Amsterdam 1001 363 Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27 Noord-Holland W 363 Gemeente Amsterdam 1005 363 Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Besluiten vast te stellen

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Besluiten vast te stellen Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 13 november 2012, nr. 80148/80148, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie clusters in de metropoolregio Amsterdam Noord- Holland 2012.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 16 september 2013 Betreft Rijksprogramma SMASH

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 16 september 2013 Betreft Rijksprogramma SMASH > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda's Noord-Holland 2012

Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda's Noord-Holland 2012 CVDR Officiële uitgave van Noord-Holland. Nr. CVDR208493_6 22 november 2016 Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda's Noord-Holland 2012 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Overwegende

Nadere informatie

Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam

Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam De metropoolregio Amsterdam heeft alles in huis Een krachtige economische regio. Daarvoor

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

Ruimtelijke ontwikkeling, natuur en landschap

Ruimtelijke ontwikkeling, natuur en landschap Ruimtelijke ontwikkeling, natuur en landschap Samenstelling portefeuillehouderoverleg: Theo Reijn (voorzitter, Wijdemeren), Liesbeth Boersen (Blaricum), Lia de Ridder (Bussum), Floris Voorink (Hilversum),

Nadere informatie

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE Hoofdlijnen van de strategische economische agenda 11 november 2014 2 ONDERNEMERS ZIJN DE ECONOMISCHE MOTOR VAN EEN STAD. OOK IN ALMERE. VOORWOORD Als getogen Almeerder

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen 2. Water Bodem & Gebruik 3. Het Groene Hart, met zijn veenweiden, Over de realisatie van

Nadere informatie

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007 Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam Februari 2007 1. Inleiding Op 12 december 2006 is het onderzoek naar Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam aan

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam; Reglement Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Zuid Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam; Gelet op artikel 3 van de Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam Werken bij Havenbedrijf Amsterdam De Amsterdamse haven Als vierde haven van West-Europa speelt de Amsterdamse haven een belangrijke rol in de regionale en nationale economie. Door de strategische ligging

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

New Land. Almere, 21 oktober 2014

New Land. Almere, 21 oktober 2014 New Land Almere, 21 oktober 2014 1 Jan Nico Appelman Gedeputeerde provincie Flevoland 2 RinkjeTromp Marketing Manager Toerisme Flevoland 3 Frans van der Avert Directeur Amsterdam Marketing 4 Wat zijn

Nadere informatie

Regie op energie. Investeren in de productie van duurzame energie in de regio Arnhem-Nijmegen

Regie op energie. Investeren in de productie van duurzame energie in de regio Arnhem-Nijmegen Investeren in de productie van duurzame energie in de regio Arnhem-Nijmegen Regie op energie Wij, de 22 gemeenten in de regio Arnhem- Nijmegen, maken ons sterk voor een versnelde transitie van fossiele

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Concept-GS-besluit: Voortgaande groei luchtvaart alléén binnen harde randvoorwaarden

Concept-GS-besluit: Voortgaande groei luchtvaart alléén binnen harde randvoorwaarden 15 mei 1997 97-000635 strategische luchtvaartontwikkeling Concept-GS-besluit: Voortgaande groei luchtvaart alléén binnen harde randvoorwaarden Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) stellen harde randvoorwaarden

Nadere informatie

om goed te keuren dat dertig in het verzoek genoemde toegelaten instellingen, te weten

om goed te keuren dat dertig in het verzoek genoemde toegelaten instellingen, te weten Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DG Bestuur en Wonen Datum 25 augustus 2016 Kenmerk Ik heb op 29 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015 Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland De aftrap Op heeft JSO met u de aftrap gegeven van het programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid- Holland. Het programma voorziet in

Nadere informatie

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Aanleiding Op 10 februari 2014 heeft, onder leiding van burgemeester Van der Laan,

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33130 25 november 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 21 november 2014, nr. IENM/BSK-2014/249145,

Nadere informatie

Metropoolregio!Amsterdam!Bestuurdersreis!Brussel!! Op!koers!voor!Europa!

Metropoolregio!Amsterdam!Bestuurdersreis!Brussel!! Op!koers!voor!Europa! MetropoolregioAmsterdamBestuurdersreisBrussel OpkoersvoorEuropa Dehoofdlijnen InditboekjevindtueenuitwerkingvandeideeëndiedebestuurdersuitdeMetropoolregioAmsterdam(MRA)hebben opgedaantijdenshunwerkbezoekaanbrusselinoktober2014.ditbezoekwaseeninitiatiefvanhetplatformregionaal

Nadere informatie

DUURZAME INFRASTRUCTUUR

DUURZAME INFRASTRUCTUUR DUURZAME INFRASTRUCTUUR wisselwerking van stad, spoor, snelweg en fietspad TON VENHOEVEN VENHOEVENCS architecture+urbanism Krimp werkgelegenheid Percentage 65+ Woon-werkverkeer Grondprijzen 2007, Toegevoegde

Nadere informatie

open mind sharp business

open mind sharp business open mind sharp business De kracht van Amsterdam als (inter)nationale congresstad foto Siebe Swart Investeren in congresmarketing is goed voor de economische en maatschappelijke waarde van de metropool

Nadere informatie

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen SMART CITY UTRECHT Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen Brigitte Hulscher Program Manager Smart Cities, Marketing & Innovation Utrecht Jong en hoog opgeleid 334.862 inwoners, 20 % < 17, 18% 18-26,

Nadere informatie

Persbericht schaf bovenwettelijke eisen voor het NZKG af voor meer windenergie

Persbericht schaf bovenwettelijke eisen voor het NZKG af voor meer windenergie Persbericht schaf bovenwettelijke eisen voor het NZKG af voor meer windenergie Datum persbericht: 26 oktober 2016 Inhoud: Bedrijven en gemeenten uit het Noordzeekanaalgebied (NZKG) roepen gezamenlijk de

Nadere informatie

Convenant Versterking samenwerking Metropoolregio Amsterdam

Convenant Versterking samenwerking Metropoolregio Amsterdam Convenant Versterking samenwerking Metropoolregio Amsterdam Oktober 2016 1 Dit convenant wordt aangegaan tussen de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die deelnemen aan de samenwerking

Nadere informatie

Nieuwsbrief Grenzeloos Samenwerken nummer 5

Nieuwsbrief Grenzeloos Samenwerken nummer 5 Nieuwsbrief van de Gemeenschappelijke Regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (GR AV) Bekijk deze e-mail in uw browser Nieuwsbrief Grenzeloos Samenwerken nummer 5 AV werkt grenzeloos verder in 2017! Na

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven

Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven Tijd Vanaf 12.00 uur Activiteit Inloop met broodjeslunch 13.00 uur Opening en welkom, mededelingen 13.15

Nadere informatie

MRA-agenda van de IJmond IJMOND

MRA-agenda van de IJmond IJMOND MRA-agenda van de IJmond IJMOND MRA-agenda van de IJmond IJMOND Inleiding De IJmond is een veelzijdige aantrekkelijke regio met veel potentie. Binnen de Metropoolregio Amsterdam heeft de IJmond een eigen

Nadere informatie

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden 1. Inleiding Het college heeft op 17 juli 2013 besloten om een intentieoverkomst met Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente 1 Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente Fact sheet augustus 15 Net als Amsterdammers kopen bewoners in de Amsterdamse regio steeds meer niet-dagelijkse producten (kleding, muziek, interieurartikelen)

Nadere informatie

Adviescommissies VA & EV MRDH

Adviescommissies VA & EV MRDH ANALYSE- & OPLOSSINGSRICHTINGENFASE MIRT ONDERZOEK BEREIKBAARHEID ROTTERDAM DEN HAAG Adviescommissies VA & EV MRDH 12 april 2017 Investeringsstrategie MRDH RIJK -> MIRT: Samenhang strategische trajecten

Nadere informatie

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen De maatschappij van morgen is fundamenteel anders dan die van gisteren. De wereld wordt kleiner door

Nadere informatie

Floriade 2022 Almere Ook een digitale Floriade?

Floriade 2022 Almere Ook een digitale Floriade? Floriade 2022 Almere Ook een digitale Floriade? 1. Met welke brillen moeten we leren kijken? 2. Welke condities moeten we creëren? 3. Welke criteria moeten we stellen? 4. Wat willen we leren? Kansenstrategie

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Aan de Raadscommissie Agendapunt: 5 Onderwerp: Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Kenmerk: Status: VROM - Ruimtelijke Ordening / FK Informerend Kollum, 11 januari 2011 Samenvatting

Nadere informatie

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Dames en heren, Degenen, die hier te lande na 1820 verbetering van

Nadere informatie

Zuid Kennemerland. Zienswijzen De onderstaande zienswijzen zijn ontvangen voor het jaarplan en begroting Geen reactie benodigd.

Zuid Kennemerland. Zienswijzen De onderstaande zienswijzen zijn ontvangen voor het jaarplan en begroting Geen reactie benodigd. Regionale samenwerking Zuid Kennemerland Retouradres Postbus 511, 2003 PB Haarlem Gedeputeerde Staten van Noord-Holland Postbus 3007 2001 DA Haarlem Datum Ons kenmerk Uw kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Gangmakers voor Bussum!

Gangmakers voor Bussum! Met de fusie tussen Bussum, Naarden en Muiden in het vizier en de op handen zijnde Raadsverkiezingen in maart 2014 geeft de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) met dit pamflet haar visie op de economische

Nadere informatie

Samen op weg naar een Smart City

Samen op weg naar een Smart City Samen op weg naar een Smart City Amsterdam Smart City (ASC) is een uniek samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden, kennisinstellingen én de Amsterdammer. ASC loopt voorop in de ontwikkeling van

Nadere informatie

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber OPLEGNOTITIE Onderwerp: Benoemen leden in de nieuwe Regioraad van de Stadsregio Amsterdam - dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber - dhr. C.H.

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

Welvarend Westfriesland

Welvarend Westfriesland Welvarend Westfriesland De visie van het bedrijfsleven op de regio. Ter inspiratie voor uw beleid in 2018 Welvarende Regio Onze regio kent een rijke geschiedenis van welvaart met ondernemende Westfriezen

Nadere informatie

Aan de bestuurlijke trekkers van de MRA-agenda. t.a.v. dhr. T. Bossink Postbus 123 2000 MD Haarlem

Aan de bestuurlijke trekkers van de MRA-agenda. t.a.v. dhr. T. Bossink Postbus 123 2000 MD Haarlem 29 september 2015 15.0007747 Marc Maassen 06 52 55 06 15 16 november 2015 Aan de bestuurlijke trekkers van de MRA-agenda t.a.v. dhr. T. Bossink Postbus 123 2000 MD Haarlem Reactie op MRA-agenda Ruimte

Nadere informatie

Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011

Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011 Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011 27 juni 2011 De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren zijn een vreemde eend in het huidige krachtenspel van fuserende gemeenten. Tegen de tijdsgeest

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Beleidscommissie Strategische raadsagenda. Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017

Beleidscommissie Strategische raadsagenda. Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017 Beleidscommissie Strategische raadsagenda Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017 Opdracht strategische raadsagenda Wat willen we bereiken: Visie op de positionering van Harderwijk in de context

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Utrecht.nl/onderzoek

Onderzoeksflits. Utrecht.nl/onderzoek Onderzoeksflits Platform31 De concurrentiepositie van Nederlandse steden. Nieuwe inzichten voor de Utrechtse economie en voor intergemeentelijke samenwerking Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 2: Regionale Samenwerking -Notitie Cassee

Bijlage agendapunt 2: Regionale Samenwerking -Notitie Cassee opgesteld door : Dhr. Cassee, op verzoek van de BKG datum opgesteld : 6 juni 2012 Ambtelijke ondersteuning: Camiel van Drimmelen (secretaris BKG), Steef de Looze (Secretaris PRES) iom Germa Bakker (secretaris

Nadere informatie

Toelichting lokale en regionale woningbehoefte Waterland

Toelichting lokale en regionale woningbehoefte Waterland Toelichting lokale en regionale woningbehoefte Waterland Woningbehoefte in de gemeente Waterland In 2013 heeft de gemeente Waterland het Volkshuisvestingsplan Gemeente Waterland 2013-2022 op laten stellen

Nadere informatie

Vrijwel allen hier aanwezig hebben daar een bijdrage groot of klein aan geleverd. Daarom aan iedereen: Veel dank!

Vrijwel allen hier aanwezig hebben daar een bijdrage groot of klein aan geleverd. Daarom aan iedereen: Veel dank! - LET OP: ALLEEN HET GESPROKEN WOORD GELDT - Openingswoord Locoburgemeester Gehrels bij de ondertekening verzelfstandiging Haven Amsterdam op donderdag 21 maart 2013 Dames en heren, Excellentie, Het is

Nadere informatie

ll~"'~"" ~t=,:r ) h.l..~eterings 1 1 JUNI 2013 De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Geachte heer, mevrouw,

ll~'~ ~t=,:r ) h.l..~eterings 1 1 JUNI 2013 De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Geachte heer, mevrouw, gemeente De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Maatschappelijke en Economische

Nadere informatie

Ontwerp Gezonde Systemen

Ontwerp Gezonde Systemen Ontwerp Gezonde Systemen Het huidige zonne-inkomen gebruiken De cycli van de natuur worden aangedreven door de energie van de zon. Bomen en planten vervaardigen voedsel op zonlicht. De wind kan worden

Nadere informatie

HOUT EXPO CNTRM. Airport Garden City Lelystad

HOUT EXPO CNTRM. Airport Garden City Lelystad Airport Garden City Lelystad ennis delen flexplekken branche expositie etrokken cluster exposure ontmoeting pla radle to cradle kantoor loofhoutbos ontwi D e i n i t i a t i e f n e m e r s Het Hout Expo

Nadere informatie

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen?

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Presentatie Ruimtelijke plannen voormalig Stadsregio Omgevingsvisie Gelderland Huidige situatie na opheffen stadsregio Doelstellingen Omgevingswet

Nadere informatie

brief van Kamer van Koophandel, 7 dec. 04. (N.B. De rubrieken 1 t/m 4 altijd in deze volgorde uitwerken)

brief van Kamer van Koophandel, 7 dec. 04. (N.B. De rubrieken 1 t/m 4 altijd in deze volgorde uitwerken) Nota PS-commissie Vergaderdatum : 24 januari 2005 Commissie voor : ELE Agendapunt nr. : 9 Commissienr. : 2005-166 Onderwerp : Pieken in de Noordvleugel; OPERA; Gaan voor Goud. Opsteller/telefoon/e-mail-adres

Nadere informatie

ENERGY INNOVATION PARK Alkmaar - Nederland

ENERGY INNOVATION PARK Alkmaar - Nederland Alkmaar - Nederland Alkmaar - Nederland ENERGY INNOVATION PARK Ruimte voor innovatie en groei Uw bedrijf tussen internationale spelers in de energie branche. Kavels te koop tussen 2.000 en 27.000 vierkante

Nadere informatie

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 E-mail bestuur@snn.eu Briefnummer UP-15-15096 Bijlage

Nadere informatie

Datum: 2 maart 2012 Nummer: 8058 Provincie Utrecht blij met kabinetsbesluit over toekomst Randstad De provincie Utrecht is blij dat het kabinet, op basis van de inhoud, zijn standpunt heeft bepaald voor

Nadere informatie

Profielschets Burgemeester van Zaanstad

Profielschets Burgemeester van Zaanstad Profielschets Burgemeester van Zaanstad ZAANSTAD IS een stad met meer dan 152 000 inwoners. In de loop der eeuwen zijn vele duizenden mensen van heinde en verre naar de Zaanstreek toe gekomen. De Russische

Nadere informatie

Green Deal Elektrisch vervoer

Green Deal Elektrisch vervoer Green Deal Elektrisch vervoer Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1082468 Datum: Behandeld door: 11 juni 2013 m. hijstee Afdeling/Team: Ruimtelijke Ontwikkeling/ Economie Onderwerp: Benoeming leden c.q. gemeentelijke

Nadere informatie

Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering. Berry Roelofs Principal Consultant

Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering. Berry Roelofs Principal Consultant Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering Berry Roelofs Principal Consultant Utrecht, 17 december 2015 Goede uitgangssituatie, maar Nederland doet het goed 16 e economie van

Nadere informatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie Structuurvisie Noord-Holland Achtergrondinformatie Structuurvisie: waarom en wat? - Inwerkingtreding Wro 1 juli 2008 - elke overheidslaag stelt eigen structuurvisie op (thema of gebied) - structuurvisies

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

2 0 JUNI De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250. Ruimtelijke Ontwikkeling Hans Poulssen

2 0 JUNI De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250. Ruimtelijke Ontwikkeling Hans Poulssen gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 120 Haarlem, 14 november 2006 Onderwerp: Wet maatschappelijke ondersteuning Ondersteuningsprogramma provincie Noord-Holland 2007 2008 Bijlagen: - ontwerpbesluit

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Gevraagd besluit. Besluit. Partijen:

Gevraagd besluit. Besluit. Partijen: Beslisdocument Voortzetting samenwerking komende periode en beëindiging huidig Convenant ontwikkeling luchthaven Lelystad tussen Provincie Flevoland, Gemeente Lelystad, Schiphol Group en Lelystad Airport.

Nadere informatie

INVESTEREN IN UW REGIO

INVESTEREN IN UW REGIO INVESTEREN IN UW REGIO HEEFT DE TOEKOMST AIRPORTHOLLAND O B L I G A T I E S - O N T W I K K E L I N G - V A S T G O E D Looptijd 3 jaar Vast rendement van 8% Rente per 4 weken uitgekeerd Inhoudsopgave

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Thema wonen 2a. Regionale agenda wonen 2017 Bijlage 2a1 en 2a2

Thema wonen 2a. Regionale agenda wonen 2017 Bijlage 2a1 en 2a2 Provincie Noord-Brabant Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden-Brabant Wanneer: 15 december 2016 Locatie: KVL/ Lederzaal Tijd: 14.00 17.00 uur Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het Regionaal

Nadere informatie

Binnenstadsvisie Eindhoven

Binnenstadsvisie Eindhoven Binnenstadsvisie Eindhoven Raadscie. EM 20.09.16 Vera Gielen Gebiedsmanager Centrum @GielenVera Waarom visie Geeft richting voor ontwikkeling binnenstad om ervoor te zorgen dat we in 2025 de binnenstad

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Ondernemersavond. Economische Agenda en Recreatie & Toerisme. 13 maart 2017

Ondernemersavond. Economische Agenda en Recreatie & Toerisme. 13 maart 2017 Ondernemersavond Economische Agenda en Recreatie & Toerisme 13 maart 2017 1 Programma 1. Welkom 2. Uitvoeringsprogramma EZ Agenda: resultaten 2016 3. Ondernemend 4. Uitvoeringsprogramma RT agenda: resultaten

Nadere informatie

Hengelo, Hart van Zuid

Hengelo, Hart van Zuid Hengelo, Hart van Zuid Nota Ruimte budget 14,5 miljoen euro Planoppervlak 50 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ROC van Twente Internationale potentie

Nadere informatie

Toelichting op de Europa Kickoff 2 bijeenkomst Verduurzaming Gebouwde Omgeving.

Toelichting op de Europa Kickoff 2 bijeenkomst Verduurzaming Gebouwde Omgeving. Toelichting op de Europa Kickoff 2 bijeenkomst Verduurzaming Gebouwde Omgeving. 1. Inleiding. 1.1. Algemeen. Energiebesparing in de gebouwde Omgeving is een van de speerpunten in de uitvoeringsagenda Duurzaamheid

Nadere informatie

Het Hart van Holland. Omgevingsvisie 2040

Het Hart van Holland. Omgevingsvisie 2040 Het Hart van Holland Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 GEMEENTERAAD KAAG & BRAASSEM 7 DECEMBER 2016 JEROEN TRAUDES kaag en braassem katwijk leiden leiderdorp noordwijk oegstgeest teylingen voorschoten

Nadere informatie

Almere Weerwaterzone 45

Almere Weerwaterzone 45 Almere Weerwaterzone 45 Nota Ruimte budget 88,6 miljoen euro Planoppervlak hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Schaalsprong Almere, waar Almere Weerwaterzone

Nadere informatie

Gastvrij Nederland, gastvrijheid van wereldklasse! De gastvrijheidseconomie verdient voor Nederland jaarlijks minimaal 35 miljard euro. 1 De 50.000 bedrijven verschaffen werk en inkomen aan 400.000 Nederlanders.

Nadere informatie