Ctrl + Alt + Del Kansrijk sturen in de informatiesamenleving. Congres verslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ctrl + Alt + Del Kansrijk sturen in de informatiesamenleving. Congres verslag"

Transcriptie

1 Ctrl + Alt + Del Kansrijk sturen in de informatiesamenleving Congres #LCB2014

2

3 Inhoudsopgave Voorwoord Farah Nikijuluw 5 Sfeerimpressie donderdag 6 Donderdag 24 april 8 Lezingen 9 Workshops 14 Sfeerimpressie vrijdag 28 Vrijdag 25 april 30 Lezingen 31 Themadiscussie 36 Workshops 38 Brasz-scriptieprijs 45 Stands 46 Partners 47 Subsidiënten 48 LCB-bestuur 49 Vooruitblik Dankwoord 51 Comité van Aanbeveling 52 Colofon Landelijk Congres der Bestuurskunde KvK-nummer: Universiteit Leiden - Campus Den Haag Instituut Bestuurskunde Vormgeving: LCB bestuur

4 4

5 Voorwoord Beste lezer, De Griekse filosoof Heraclitus zei ooit: niets duurt voort behalve verandering. Het LCB 2014 heeft zeker bewezen dat dit ook geldt voor de wereld van de technologie. Het thema Ctrl + Alt + Del: kansrijk sturen in de informatiesamenleving, heeft veel prikkelende gedachtes teweeggebracht bij de sprekers en congresbezoekers. Zo heeft de dagvoorzitter Pieter Cobelens gesteld dat je met Ctrl + Alt + Del doorgaat vanaf een punt uit het verleden. Mevrouw Ingrid van Engelshoven, wethouder voor onderwijs en dienstverlening in Den Haag, vond de knoppen en kansrijk sturen niet samen gaan. Alex Brenninkmeijer filosofeerde of de knoppen overal te vinden zijn (op fysieke toestellen, maar ook in systemen) en of ze daadwerkelijk nodig zijn. Technologische ontwikkelingen zijn een deel van ons en een deel van ons bestaan. De ontwikkelingen die nu gaande zijn binnen de cybersecurity zijn met name van groot belang voor de toekomst van het openbaar bestuur. Het belang van het debat op 24 en 25 april heeft zich bewezen en bewijst zich nog steeds. Technologische ontwikkelingen staan niet ver van ons af. Dit hebben we gezien tijdens een succesvol congres met interessante sprekers en workshops in de prachtige Koninklijke Schouwburg. Nog steeds in de veronderstelling dat technologie ver afstaat van het dagelijks bestaan? Brenninkmeijer stelde de volgende vraag tijdens zijn lezing: wie praat er wel eens tegen zijn computer?, waarop een overweldigend aantal de hand opstak. Technologie komt dichterbij dan u denkt. Namens de organisatie wens ik u veel plezier bij het lezen van dit congresverslag. Namens het 14e bestuur van het LCB, Farah Nikijuluw 5

6 6 Sfeerimpressie Donderdag

7 Sfeerimpressie Donderdag 7

8 Donderdag 24 April De bezoekers werden op donderdagochtend verrast met beelden van henzelf op het scherm terwijl ze de prachtige zaal van de Koninklijke Schouwburg binnenstroomden. Over het podium vloog namelijk een drone die de binnenkomende bezoekers nauwkeurig in de gaten hield. Dit was meteen te zien op het grote scherm. Na dit kleine inkijkje in het thema en de toekomst begonnen de openingssprekers: Farah Nikijuluw, voorzitter van het LCB-bestuur 2014, heette alle bezoekers welkom en stelde Pieter Cobelens, de dagvoorzitter, voor. Hij gaf het woord weer door aan wethouder Ingrid van Engelshoven. Zij vertelde hoe Den Haag als stad van vrede en recht ook steeds met dit thema te maken heeft en hoe de gemeente haar inwoners steeds meer ook via de digitale weg tot dienst wil en kan zijn. Vervolgens nam Hedwig Verhoeven, zakelijk directeur van de Koninklijke Schouwburg, het woord om iets over de prachtige locatie en het tweehonderdjarig jubileum te vertellen. Na deze openingswoorden begonnen de lezingen, gegeven door Edwin Bakker, Jaap-Henk Hoepman en Marcel Wendt. Tijdens het lunchbuffet konden de bezoekers verschillende stands bezoeken. Bij ProDemos kon men een stemadvies inwinnen aan de hand van de stickerstemwijzer, een van de tools van ProDemos om burgerparticipatie aan te wakkeren. Bij het Centre for Innovation zag men een 3D-printer het LCB 2014-logo printen en een drone, aangestuurd door hersenactiviteit, vliegen. Na de pauze leerden de bezoekers tijdens twee workshoprondes meer over het thema. Ze losten cases op, discusieerden en participeerden onder andere in crisissimulaties. Het middagprogramma werd plenair afgesloten met een laatste lezing van Fred Streefland en een hackingdemo door ethische hackers, mede mogelijk gemaakt door Deloitte. Natuurlijk was er daarna tijd voor de bezoekers om na te praten en te netwerken tijdens de borrel. 8

9 Lezingen Donderdag 9

10 Lezing Edwin Bakker Samenwerking en onderwijs noodzaak om kansen te grijpen Hij was de avond voor zijn lezing nog te zien in Pauw en Witteman en kreeg de eer om de spits af te bijten op de eerste dag van het Landelijk Congres der Bestuurskunde. Edwin Bakker is onder meer hoogleraar (Contra-) Terrorisme aan Universiteit Leiden. Hoewel hij zelf veel te maken heeft met de dreigingen in de informatiesamenleving, prefereert Bakker naar de kansen te kijken: Maar wat is daarvoor nodig? Het beantwoorden van vragen als: waar staan we als samenleving nu en hoe zijn we hier gekomen? Waar willen we naartoe? Veel vragen waarvan de antwoorden, volgens Bakker, alleen kunnen voortkomen uit systematische ontmoetingen tussen academische, private en publieke organisaties. Die samenwerking kan uitmonden in organisaties als de Cyber Security Academy, onlangs opgezet en geopend in Den Haag. Deze stad is, wat betreft Bakker het centrum voor cybersecurity. In de Cyber Security Academy komen techniek, economie en bestuur samen. Mensen moeten getraind worden om kansen en bedreigingen te zien, disciplines in de wetenschap moeten in die training worden samengetrokken. 10

11 Lezing Jaap-Henk Hoepman Veiligheid + Privacy! = 0 Er moet een balans gevonden worden tussen veiligheid en privacy in cyberspace, zo betoogde Jaap-Henk Hoepman, wetenschappelijk directeur van het Privacy & Identity Lab. Het debat over cyberspace wordt nu nog te vaak beheerst door duiven en haviken die zich inzetten voor respectievelijk complete privacy of complete veiligheid. Veiligheid en privacy zijn echter niet elkaar uitsluitende begrippen, ze zijn zelfs gebaseerd op dezelfde onderliggende principes. Beide zijn een mensenrecht en beide zijn van groot belang voor innovatie en democratie. In sommige gevallen komt veiligheid ook direct voort uit privacy. De architectuur van cyberspace is ontworpen voordat de strijd tussen deze twee waarden duidelijk werd. De architectuur van digitale systemen bepaald wat er wel en niet mogelijk is. Voor internet geldt, bijvoorbeeld, dat er geen centraal controlepunt is, waardoor het lastig is om informatie te controleren of the blokkeren. Bij het ontwerp van nieuwe systemen zouden de ontwerpers dus rekening moeten houden met privacy, zodat dit vastligt in de structuur van het systeem. Daarnaast schuilt een bedreiging voor privacy in function creep. Dit betekent dat goed werkende systemen, zoals snelheidscontrole gebaseerd op nummerbord, gebruikt worden voor privacyschendende maatregelen door de informatie voor langere tijd op te slaan. Dit geeft des te meer aan hoe belangrijk het is om maatschappelijke normen vast te stellen over de balans tussen privacy en veiligheid die de overheid moet nastreven. 11

12 Code Napoleon 2.0 Lezing Marcel Wendt Tijdens de derde lezing op de eerste dag van het LCB spreekt Marcel Wendt, maker van DigiD, over de ambities van zijn bedrijf Digidentity en het toepassen van identitymanagement. De titel Code Napoleon 2.0 is als volgt te verklaren: de originele Code Napoleon was het eerste bevolkingsregister waarin werd bijgehouden wie op welke plek woonde en wat iemand deed. Het identitymanagement van vandaag is eigenlijk niets anders dan een geüpdatete versie hiervan. Digidentity is een jong bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in identitymanagement; veilige en eenvoudige digitale communicatie tussen personen, bedrijven en overheden. Zij zoeken naar oplossingen waarin iedereen veilig en eenvoudig gebruik kan maken van een digitale identiteit. Het bekendste product is natuurlijk DigiD, maar identitymanagement staat nooit stil. Er doen zich continue nieuwe ontwikkelingen voor op dit gebied. Wendt is dan ook een pionier in deze sector. Hoe kunnen we bepalen dat u online echt bent wie u zegt te zijn? vroeg Wendt zich af: Aan de hand van een checklist op schaal van 1 tot 4 wordt uw identiteit getoetst. Door meerdere stappen toe te voegen aan een online identificatie is vele malen beter te achterhalen of uw online identiteit klopt. Dit maakt online werken veiliger en eenvoudiger. 12

13 Lezing Fred Streefland Monitor, monitor, monitor Mind your step, zo begon de laatste lezing van de donderdag die in het teken stond van cybersecurity in de kritische infrastructuur. Hoe kunnen we kansrijk sturen in procescontrole- en automatiseringssystemen, de zogenaamde industrial control system (ICS)? Fred Streefland, werkzaam voor het European Network for Cyber Security (ENCS), deed de congresbezoekers doen beseffen dat het van zeer groot belang is dat de cyberweerbaarheid van (vitale) infrastructuur in bijvoorbeeld energie- en transportsector vergroot wordt. Zelfs ik kan een smartmeter in jouw huis hacken, aldus Streefland. Sinds de opkomst van internet is alles en iedereen met elkaar verbonden. Organisaties zijn daarbij steeds complexer. De mogelijkheden voor hackers zijn daarom eindeloos. Hackers zijn daarnaast steeds beter in hun vak waardoor aanvallen steeds geavanceerder worden. Wist u dat er in 2013 bijna een black-out van het Duitse en Oostenrijkse energienetwerk werd veroorzaakt door het plaatsten van een fictief ICS? Een standaarddader is er niet. Een standaardoplossing daarom ook niet. Wel gaf Streefland nog enkele zeer nuttige tips voor risicovermindering aan (toekomstige) beleidsmakers. Breng al je services, netwerken en connecties in kaart en ontkoppel al je onnodige connecties. Laat regelmatig securityaudits uitvoeren door externe partijen en zorg voor back-ups en herstelplannen. Maak beleid en train dit regelmatig en het allerbelangrijkste: monitor, monitor, monitor! 13

14 Workshopronde 1 Workshops Donderdag Binnenlandse Zaken 15 Franklin 16 Slimmernetwerk 17 ProDemos 18 Peak & Valley 19 Informatievoorziening Politie 20 Geerling & Geerlings 21 Workshopronde 2 Capgemini 22 PBLQ 23 Rathenau Instituut 24 StePS 25 Trimension 30 BCM Academy 31 14

15 Binnenlandse Zaken De workshop die het ministerie van Binnenlandse Zaken gaf stond geheel in het teken van Digitale Overheid 2017, een programma dat binnen Binnenlandse Zaken draait. Dit programma houdt concreet in dat burgers en bedrijven uiterlijk in 2017 al hun zaken die ze met de overheid doen digitaal kunnen regelen. Het eerste gedeelte van de workshop werd gebruikt om een korte inleiding te geven van wat het programma Digitale Overheid 2017 precies omvat. In het tweede gedeelte werd het publiek uitgedaagd om vanuit verschillende perspectieven na te denken over de kansen en valkuilen van Digitale Overheid Het ministerie gaf aan dat zij deze perspectieven zeer goed kunnen gebruiken bij het verder ontwikkelen van dit programma. Het publiek werd opgedeeld in een groep burgers, een groep bedrijven en een groep overheid. Op posters moesten de deelnemers in vijf punten aangeven wat voor hen van belang was bij Digitale Overheid De deelnemers participeerde enthousiast in de workshop, waardoor men tot een constructief geheel kwam dat de workshopgevers van BZA kunnen gebruiken in hun verdere werk. Voor meer informatie, zie: 15

16 Franklin De workhop van Franklin was een zeer uitdagende en spannende workshop. Deze werd gegeven door maar liefst vijf mensen: Megan Anderson, Max Geelen, Kasper Gossink, Arthur Bijl en Marlies Litjens.Tijdens de Engelstalige workshop werd een case voorgesteld: een crisissituatie waarbij er sprake was van een gaslek bij Schiphol. Het doel van de workshops was om in teams deze crisis zo goed mogelijk te behandelen. Vragen die speelden waren onder andere: werd er opgeschaald naar een hogere GRIP (lokale of regiolnale staat van paraatheid) en welke teams worden ingezet? Door middel van filmpjes, informatie en kaartjes konden de crisisteams aan de gang. Een spannend achtergrondmuziekje versterkte de dreigende sfeer die er hing, tevens versterkt door twitterberichten van mensen die bij de gaslek waren. Aan elk detail was gedacht, wat het enthousiasme van de deelnemers des te meer versterkte. Achteraf was er een evaluatie waarbij de goede elementen van de crisisplannen werden besproken. Na afloop van deze workshop liep iedereen tevreden de zaal uit en was iedereen enthousiast over de opzet ervan. Een mooie workshop die goed aansloot bij het onderwerp en zorgde voor uitdaging bij congresbezoekers. Voor meer informatie: 16

17 Slimmernetwerk Ooit dacht men: die computers, dat waait wel weer over. De workshop van Slimmernetwerk stond in het teken van de complexiteit van digitalisering. Slimmernetwerk onderzoekt tijdens een driejarig project wat er nodig is om ambtenaren te veranderen. DigiD diende als casus waarmee de deelnemers aan de slag gingen. Als eerste werd stilgestaan bij de vraag hoe iets als DigiD tot stand komt. Hierbij werd het proces van beleidsimplementatie doorlopen en vervolgens bij de punten stilgestaan die verandering moeilijk maken. Tot slot werd in het kader van DigiD de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) als voorbeeld genomen waarmee de deelnemers aan de slag gingen. De vraag die centraal stond was: waarom is de WMO op websites van gemeentes moeilijk te vinden? Door hier in groepen over te discussiëren, werden uiteindelijk passende oplossingen gevonden. De ultieme oplossing van het complexe probleem werd echter niet tijdens deze workshop gevonden. Wel gaf deze workshop de complexiteit van DigiD en de veranderingen in het algemeen goed weer. Voor meer informatie, zie: en 17

18 ProDemos Tijdens deze workshop was het doel een digitale tool te ontwikkelen, die ervoor moest zorgen dat de relatie tussen de burger en lokale politiek versterkt zou worden. De winnaar mocht op bezoek bij ProDemos en vervolgens zou er worden gekeken of de tool verwezenlijkt kan worden. Een voorbeeld van een al bestaande digitale tool van ProDemos is de Stemwijzer. De deelnemers werd in vieren gedeeld. Elke groep bedacht een concept, die zeer divers bleken uit te vallen. Groep 1 bedacht een Facebookpagina voor een gemeente waarop elke week belangrijke kwesties gepost worden. De burger kan daarop stemmen en reageren. Groep 2 bedacht de digitale tafel voor jongeren. Hierop was een streetview weergegeven waarop jongeren kunnen aangeven wat ze belangrijk vinden met groene en rode pins (bijvoorbeeld sportvelden etc.). Groep 3 dacht aan een interactief scherm voor laaggeletterden waarop informatie over verschillende issues gegeven kon worden. Ten slotte kwam groep 4 met het idee om digitale profielen te maken door jongeren van 15 tot 25 jaar. Hier komen staafdiagrammen uit waardoor de gemeente meer aandacht kan schenken aan deze aandachtsgebieden. Groep 2 heeft uiteindelijk gewonnen omdat dit idee het meest out-of-the-box was en het beste te realiseren is. De workshop is door deelnemers als erg interactief ervaren. Ze participeerden erg goed en de reacties waren erg positief. Voor meer informatie, zie: 18

19 De workshop van Peak & Valley, verzorgd door Mark Janssen en Erwin Kerkmeijer, vond plaats in de middag van de eerste dag van het LCB De workshopgevers begonnen met een korte introductie van zichzelf en het het bedrijf waarvoor zij werken. Peak & Valley is een netwerk van adviseurs, dat gebruik maakt van een groot netwerk om zo een goede marktpositie ten opzichte van de grote bedrijven te krijgen. De kern van de workshop zag er als volgt uit: de deelnemers werden verdeeld in groepen, deze gingen brainstormen over wat voor een bedrijf zij zouden oprichten en hoe zij dit zouden inrichten. Dit plan werd vervolgens op papier gezet en gepresenteerd per groep. Hierna was kort tijd om over deze plannen in discussie te gaan. Het ene plan was innovatiever dan het andere en the sky was the limit. Echter, na korte discussie bleek dat sommige ideëen niet geheel haalbaar zouden zijn. Hoewel er geen nieuwe multinational van de grond is gekomen, was wel duidelijk te merken dat de deelnemers een duidelijk beeld hebben van hoe zij het nu zouden aanpakken, mochten zij in de positie komen een bedrijf op te richten. Houd het nieuws dus goed in de gaten! Voor meer informatie, zie: Peak and Valley 19

20 Informatievoorziening Politie Ik ken geen andere organisatie waar systemen al 40 jaar werken geeft Ido Nap aan. Toch is de politie hun systeem aan het reorganiseren, maar hoe doe je dit met medewerkers? Hoe geef je collega s inspraak? vraagt Ido aan de mensen die zich in hebben geschreven voor deze workshop van de informatiedienst van de politie. Het doel van de workshop is om gezamenlijk te brainstormen over hoe de politie om kan gaan met digitalisering. Het is duidelijk dat digitalisering meer vragen dan antwoorden oproept bij deze overheidsorganisatie. Want, hoe vul je dit nou in? De ideëen van deelnemers komen in de groep en er ontstaat een discussie of je de politie als een publieke of commerciële organisatie moet behandelen. Maar... de oplossingen die voor andere organisaties kunnen gelden, zijn voor ons erg lastig geeft Ido Nap aan tijdens de discussie. Het is duidelijk dat de politie blijft zoeken naar de beste weg om met digitalisering op te gaan en de brainstorm heeft hen hopelijk van waardevolle input voorzien. Voor meer informatie, zie: 20

21 Geerling & Geerlings De workshop van Geerling & Geerlings werd gegeven door John Geerlings. Het doel van deze workshop was inzicht te verkrijgen in het werkveld van het sociale domein, waar Geerling & Geerlings zich met name op richt. Het werk bestaat grotendeels uit adviseren van een groot aantal gemeenten als het gaat om sociale zekerheid. Tijdens de open discussie kwam het thema sociale zekerheid vaak terug. Er was gedurende de workshop veel de interactie met het publiek was. De workshopgever was ook erg benieuwd naar de mening van de bezoekers over verschillende thema s en de rol van digitalisering binnen de overheid. Hij was met name benieuwd naar de rol die de groep zag weggelegd voor digitalisering binnen de overheid. Hoewel er niet heel duidelijk naar een bepaald doel werd toegewerkt, was de workshop wel heel nuttig om inzicht te krijgen in het werkveld. Voor meer informatie, zie: 21

22 Capgemini Consulting De workshop, onder leiding van Wender van Mansvelt en Kido Koenig, begon met een vlotte inleiding over het Digital Tranformation Framework waarin de kern van de probleemstelling werd uitgelegd. De kern baseert zich op de vraag: blijft de overheid een zogenaamde fashionista in de digitalisering? Volgen ze alleen bepaalde trends uit de digitale wereld of moet zij zich transformeren naar een digitarium (een organisatie die volledig is gedigitaliseerd en getransformeerd)? Het doel van de workshop was het laten zien dat het overstappen van papier naar digitaal niet zo makkelijk gaat en dat het in veel bedrijven, ook binnen de overheid, nog steeds niet effectief genoeg in geregeld. Tijdens de workshop zetten de deelnemers in groepjes de theorie om naar de praktijk. Er werd nagedacht over hoe een (semi-) overheidsinstelling, zoals de NS, DUO of de politie, het beste kan meegaan met de digitalisering. De deelnemers kwamen met creatieve ideeën waarin achterblijven voor de overheid geen optie is. Voor meer informatie, zie: 22

23 Nathan Ducastel van PBLQ begon de workshop met een introductie over de rol en de ontwikkeling van Europa. Tijdens de workshop werd er eerst een filmpje bekeken waarin een belangrijke parlementarier Europa promootte. Na het verstrekken van bijbehorende informatie werden er drie stellingen neergezet waar de aanwezigen over konden discussieren. Er onstond een constante koppeling tussen wat er werd gezegd door de aanwezigen en wat de visie was van PBLQ. Door de discussie kwamen er meerdere visies over Europa en wat de rol van Europa nu precies zou moeten zijn aan het licht. Uiteindelijk kregen alle aanwezigen een boekje over Europa om thuis nog eens rustig door te kunnen lezen. Voor meer informatie, zie: PBLQ 23

24 Rathenau Instituut Wat moeten we met de digitale ontwikkelingen? Natuurwetenschappen kwamen samen met levenswetenschappen tijdens de workshop van het Rathenau Instituut. De ontwikkeling en trend die de wetenschap doorgemaakt, is als volgt: 1. Mens als machine; naar 2. Mens-machine-interactie; en naar 3. Machine als mens. Er waren professionals die samen met het publiek deelnamen aan een discussie. Enkele citaten uit deze disucissue waren: Technologie leidt tot strijd! en Wat is ethisch gerechtvaardigd? In deze discussie kwam vaak de Googleglass aan bod. De professionals gaven aan dat ze het raar vonden dat pillen getest worden maar de Googleglass niet. Gaan we te ver? Mag de Googleglass wel? Bij een camera in openbare ruimte moet er een bord bij staan. Er moet volgens de professionals niet gekeken worden naar wie reguleert, maar naar wat de regels zijn. Er is samenwerking nodig vanuit de overheid, op bijvoorbeeld het gebied van social media. Het publiek vroeg zich af of Nederland niet te klein is voor internetregelgeving. Kan je als overheid wel snel genoeg zijn? Deze workshop was erg interactief en gaf de deelnemers ruimschoots de gelegenheid om te participeren. Voor meer informatie, zie: wwww.rathenau.nl. 24

25 StePS De workshop van StePS (Stichting e-portfolio support) werd gegeven door drie personen: Theo Mensen, Friso Coumou en Anneke Hemmen. Deze stichting wil ervoor zorgen dat in 2020 iedereen in het bezit is van een e-portfolio. Dit portfolio, waarop alle gegevens van een persoon te vinden zijn, moet de selectie van werknemers door werkgevers een stuk makkelijker maken. Tijdens de workshop waren de sprekers er dan ook vooral op gericht het publiek te overtuigen van het nut van een e-portfolio. De reacties vanuit de groep waren gemengd. De één zag het nut ervan in, terwijl de ander moeite had met het onderscheiden van het e-portfolio van bijvoorbeeld een LinkedIn-profiel. Hierdoor vond er niet altijd een discussie plaats, maar werd er vooral geluisterd naar het verhaal van de sprekers. Alledrie de sprekers probeerden vanuit hun eigen invalshoek het nut van het e-portfolio aan te tonen. Voor meer informatie, zie: 25

26 Trimension Trimension, gespecialiseerd is in het bestrijden van crises, gaf een interessante workshop over crisismanagement. Bij binnenkomst mochten de deelnemers hun grootste angst over de digitalisering op een bord hangen. Door de professionals van Trimension werden deze vervolgens ingedeeld in drie categorieën. Al deze angsten zouden leiden tot een crisissituatie. De workshopgevers deelden de groep op, waarna elk deel aan de slag ging met dezelfde casus: een crisis in een ziekenhuis door gehackte gegevens. Na verdeling van de rollen werd door de groepjes met de casus gestoeid en werd ten slotte een presentatie per groep verzorgd met daarbij een advies over hoe te handelen in de crisissituatie. Het opvallende aan de adviezen was dat zij zeer uiteenlopend waren. De professionals van Trimension vertelden de groep dat dit ook kenmerkend is voor crises: iedereen gaat er anders mee om. Kortom, Nederland is weer een vijftiental crisismanagers rijker! Voor meer informatie, zie: 26

27 BCM Academy Hoe waarborg jij je continuïteit?, met deze vraag begint de workshop van BCM Academy. De workshopgever legt ons uit dat overheidsorganisaties zijn ingericht om continuïteit te waarborgen. Ook geeft hij aan dat wanneer het mis gaat binnen een organisatie regels vaak uitzonderingen vormen. Het gaat altijd mis in dezelfde bocht waar je al onderuit bent gegaan. De deelnemers lijken dit te herkennen. De opdracht voor de workshop wordt uitgelegd, het is de bedoeling dat er in groepjes een Wheel of Fortune wordt gemaakt. In deze Wheel of Fortune moeten risico s worden opgeschreven voor een organisatie naar keuze. Risico = kans x impact, maar welke risico s zijn er nou eigenlijk? Enthousiast kiest ieder groepje een organisatie en begint te brainstormen over de risico s die er voor deze organisatie bestaan. Op een tafelkleed wordt de Wheel of Fortune ingevuld. Afsluitend worden de tafelkleden aan de muur gehangen en presenteren alle groepjes hun bevindingen. Voor meer informatie, zie: 27

28 Sfeerimpressie vrijdag 28

29 Sfeerinpressie vrijdag 29

30 Vrijdag 25 April Na ontvangst met koffie en thee begon de tweede ochtend van het Landelijk Congres der Bestuurskunde wederom met een plenair deel. Simone Buitendijk, vicerector maginificus, verzorgde de opening. Ze sprak over het belang van het thema, ook voor de Universiteit Leiden. De dagvoorzitter Ouafa Oualhadj kondigde de sprekers van deze ochtend aan: Alex Brenninkmeijer, Jan van den Berg en Olivier Burgersdijk. In de pauze tijdens de lunch waren er wederom stands. Door het heerlijke weer konden de bezoekers hun lunch buiten genieten met uitzicht op de Lange Voorhout. In het middagprogramma stond één workshopronde op het programma waar de bezoekers op interactieve wijze meer ontdekten over het thema. Het plenaire deel was vervolgens uitgebreider dan de dag daarvoor met eerst een themadiscussie tussen Ronald Prins, Robert van Vliet, Bibi van den Berg en Michel van Eeten. De dagvoorzitter leidde dit aan de hand van vier stellingen en betrok ook het publiek hierbij. Alle bezoekers konden van zich laten horen door te stemmen middels een stemkastje dat zij aan het begin van de middag ontvangen hadden. Na de lezing van Dick Schoof over de werkzaamheden van de NCTV konden de bezoekers hun stemkastje er opnieuw bijpakken tijdens het uitdagende digitale dictee. Schrijft men ge-update of geüpdatete en gecc of ge-cc d? Twee bezoekers hadden maar liefst acht van de tien vragen goed en gingen naar huis met het zetelspel van ProDemos. Dit spel was niet het enige dat er die middag te winnen viel: Davied van Berlo reikte zijn boek de nieuwe overheid uit aan de bezoeker die het beste idee #denieuweoverheid getweet had en Jelmer Schalk mocht de winnaar van de jaarlijks op het LCB uitgereikte Brasz-scriptieprijs bekendmaken. Na de feestelijkheden sloot de dagvoorzitter de dag af met een korte terugblik en konden de bezoekers nog even napraten tijdens de borrel op het terras. 30

31 Lezingen Vrijdag 31

32 Lezing Alex Brenninkmeijer De interface van de overheid Tijdens de lezing van Brenninkmeijer, oud-ombudsman en lid Europese rekenkamer, werd dieper in het onderwerp van digitale dienstverlening gedoken. Zijn visie op goede digitale dienstverlening draait om wederzijds respect en luisteren wat de burger te zeggen heeft. Hij begint zijn lezing met dat persoonlijk contact met de burger een van de belangrijkste vormen van interactie is: de interface van de overheid. Ondanks digitale ontwikkelingen, is het horen van een stem voor de burger belangrijk. Zo kan de overheid uitleg geven en gelijk reageren op de vragen die de burger heeft. Dat persoonlijk contact essentieel is voor een goede verstandhouding tussen burger en overheid en heeft als gevolg dat mogelijke procedurele acties voorkomen of verminderd worden. Niet alleen is het voor het openbaar bestuur van belang om bij moeilijkheden de burger te woord te staan, ook bij direct contact met de burger, zoals bij het uitdelen van een boete, is wederzijdse respect van groot belang. Daarbij is luisteren een essentieel punt. Brenninkmeijer geeft in zijn lezing aan, dat er meer geloofd moet worden in de goedheid van de burger en het vertrouwen in de burger daardoor hoog dient te zijn. De burger gaat statistisch gezien niet snel de fout in, denk aan het overtreden van een verkeersregel, maar doet hij dat wel, dan heeft de burger over het algemeen weinig moeite heeft met consequenties vanuit de overheid, mits er tussen de burger en ambtenaren wederzijds respect bestaat en er geluisterd wordt. Conclusie: alle technologische communicatiemiddelen zijn mooie aanvullingen op de meest essentiële vorm van contact: direct persoonlijk en respectvol contact wanneer daar vraag naar is. 32

33 Cyber Security Challenges (for policy makers) Lezing Jan van den Berg Hoogleraar Cyber Security van de TU Delft wist in zijn lezing door een heldere structuur ingewikkelde materie begrijpelijk te maken voor de, grotendeels niet-technische, bezoekers. Een groot deel van ons leven speelt zich af op cyberspace: U vindt uw vrienden, uw second love in cyberspace. Communicatie, data, intelligente systemen; het is er allemaal op te vinden. De beste omschrijving van cyberspace is dat het bestaat uit internet en de actoren die zich op dat internet begeven. Privacybedreigingen, systeemuitval en criminaliteit zorgden ervoor dat beveiligen vcan die cyberspace noodzakelijk werd: cybersecurity ontstond. Het probleem in de invulling van cybersecurity is volgens Van den Berg echter dat we momenteel te veel van het ene incident in het andere vallen. Er zou een andere vraag gesteld moeten worden: zijn acties van organisaties zoals de NSA proportioneel en effectief in plaats van of ze wel precies binnen de wet vallen. Het doel van de overheid op het gebied van cybersecurity is het verminderen van risico s tot een acceptabel niveau. Wat een acceptabel niveau is, is een politieke kwestie. Maar waar blijft de politiek die risico s afweegt en bereid is voor de gevolgen te betalen?, vraagt Van den Berg zich af. De oplossing moet in elk geval gezocht in de samenhang tussen de verschillende lagen. Ten eerste een puur technische laag, ten tweede de sociotechnische laag (interacties!) en ten derde de laag van de overheidsbesluitvorming. In deze lagen liggen ook de uitdagingen voor de beleidsmaker. Technische kennis is gering; Van den Berg pleit ervoor dat ook bestuurders enige technische kennis hebben. Maar ook de sociotechnische laag brengt uitdagingen met zich mee. Er moet vorm gegeven worden aan deze ruimte: wat zijn geaccepteerde risico s; welke wetgeving wordt er gemaakt? Tot slot geeft Van den Berg de bezoekers vier stappen om tot betere cybersecurity te komen: ten eerste moet de overheid cybersecurity serieus nemen; ten tweede moet de aanpak een goede structuur hebben; ten derde moet er voor elke laag een goed en omvattend plan zijn om bedreiginen te stoppen; en ten vierde zijn wereldwijde en lokale democratische cyberinstituties van groot belang. 33

Nederland als netwerk: Munt slaan uit grenzeloos samenwerken. Congres Verslag @LCB_2013 #LCB

Nederland als netwerk: Munt slaan uit grenzeloos samenwerken. Congres Verslag @LCB_2013 #LCB Nederland als netwerk: Munt slaan uit grenzeloos samenwerken Congres Verslag @LCB_2013 #LCB Inhoudsopgave Inleiding blz. 3 LCB weblogs blz. 4 Donderdag 16 mei blz. 6 Lezingen blz. 7-9 Tafeldiscussie blz.

Nadere informatie

Als je niet kunt lachen moet je geen winkel beginnen. magazine. 10 e jaargang nr. 2 2011. Acquisitieblooper: het ik-verhaal - pagina 10

Als je niet kunt lachen moet je geen winkel beginnen. magazine. 10 e jaargang nr. 2 2011. Acquisitieblooper: het ik-verhaal - pagina 10 10 e jaargang nr. 2 2011 Acquisitieblooper: het ik-verhaal - pagina 10 Wederom een geslaagd salescongres - pagina 17 Win de verloren klant weer terug - pagina 25 Als je niet kunt lachen moet je geen winkel

Nadere informatie

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.]

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.] Sociaal Kapitaal 1 2 Sociaal Kapitaal De meerwaarde van sociale media voor gemeenten David Kok [red.] Eburon Delft 2012 3 Twitteren over dit boek? Gebruik de hashtag #sociaalkapitaal ISBN 978-90-5972-704-5

Nadere informatie

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 MIcompany passie voor data & analytics docent vertelt communicatie en econometrie? alumnivereniging tijd voor verandering de week

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

Trends in Veiligheid 2011-2012

Trends in Veiligheid 2011-2012 the way we see it Trends in Veiligheid 2011-2012 Veranderende rollen voor overheid, bedrijfsleven én burger the way we see it Trends in Veiligheid 2011-2012 Veranderende rollen voor overheid, bedrijfsleven

Nadere informatie

Uit de koker van. Praktijken van verkokering en ontkokering. Redactie Leon Klinkers en Lotte van Vliet

Uit de koker van. Praktijken van verkokering en ontkokering. Redactie Leon Klinkers en Lotte van Vliet Uit de koker van Uit de koker van Praktijken van verkokering en ontkokering Redactie Leon Klinkers en Lotte van Vliet Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Vereniging van Overheidsmanagement Den Haag,

Nadere informatie

SAMENVATTING sa men vat ten (ov.ww.) 1 in het kort weergeven of herhalen => recapituleren, resumeren

SAMENVATTING sa men vat ten (ov.ww.) 1 in het kort weergeven of herhalen => recapituleren, resumeren Naam: Rik Flink Student nr.: 20001700 Opleiding: Hogeschool Zuyd; Communicatie& Multimedia Design Begeleiders: Rutger Rozendal en Stef Petit Datum: 14 Juni 2004 SAMENVATTING sa men vat ten (ov.ww.) 1 in

Nadere informatie

Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht

Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht Politie en gemeente, partners in veiligheid Utrecht Scriptie voor het Masterprogramma Publiek Management van de opleiding Bestuurskunde. Faculteit der Sociale

Nadere informatie

Het CIP Cyber Security Platform: samenwerking in uitvoering

Het CIP Cyber Security Platform: samenwerking in uitvoering CIP-post Het CIP Cyber Security Platform: samenwerking in uitvoering Mei 2014 nummer 5 in deze uitgave o.a. Het CIP Cyber Security Platform (CSP) werd in augustus vorig jaar opgericht. Sinds de kick off

Nadere informatie

Trends in Veiligheid 2014. Digitale ketensamenwerking

Trends in Veiligheid 2014. Digitale ketensamenwerking Trends in Veiligheid 2014 Digitale ketensamenwerking the way we see it Trends in Veiligheid 2014 Digitale ketensamenwerking Utrecht, april 2014 1 Voorwoord De uitgave van dit jaar is alweer de vierde

Nadere informatie

Restschuldproblematiek Dick Berlijn: Criminelen en digitale hangjongeren vallen banken aan Chris Buijink neemt stokje over van Boele Staal

Restschuldproblematiek Dick Berlijn: Criminelen en digitale hangjongeren vallen banken aan Chris Buijink neemt stokje over van Boele Staal Nederlandse Vereniging van Banken Kwartaalblad, nummer 2, juni 2013 Restschuldproblematiek Dick Berlijn: Criminelen en digitale hangjongeren vallen banken aan Chris Buijink neemt stokje over van Boele

Nadere informatie

nationale veiligheid en crisisbeheersing

nationale veiligheid en crisisbeheersing jaargang 11 nummer 1 februari 2013 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing Thema: Innovatie en R&D Asbestvondst Kanaleneiland: over evalueren en oordelen Onzekere toekomsten in de Nationale Risicobeoordeling

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

DISC NULMETING H E T G E B R U I K V A N O P E N S O U R C E S O F T W A R E D O O R M A A T S C H A P P E L I J K E O R G A N I S A T I E S

DISC NULMETING H E T G E B R U I K V A N O P E N S O U R C E S O F T W A R E D O O R M A A T S C H A P P E L I J K E O R G A N I S A T I E S DISC NULMETING H E T G E B R U I K V A N O P E N S O U R C E S O F T W A R E D O O R M A A T S C H A P P E L I J K E O R G A N I S A T I E S 2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting...4 Inleiding...6 1. Open source

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

01/43. Regie op veiligheid effectief? Een gezamenlijk congres van CCV en SMVP

01/43. Regie op veiligheid effectief? Een gezamenlijk congres van CCV en SMVP 01/43 Regie op Een wet op de regie moet zich in de praktijk bewijzen. veiligheid effectief? Een gezamenlijk congres van CCV en SMVP Regie op veiligheid effectief? 6 40 80 78 84 Via SMS2stage konden de

Nadere informatie

Trends. veiligheid en innovatie in de publieke sector

Trends. veiligheid en innovatie in de publieke sector Trends veiligheid en innovatie in de publieke sector TRENDS veiligheid en innovatie in de publieke sector Inhoud Introductie 4 52 Henri van Mil Michel van Leeuwen 10 56 Henk Wesseling Theo Hooghiemstra

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst opinies over de strategische doelstellingen en perspectieven achter elektronische overheidsdienstverlening Scientific Report Series Enschede, Januari

Nadere informatie

een gouden combinatie

een gouden combinatie Een gouden combinatie 1 een gouden combinatie Toekomstbeelden en verkenningen in de lokale overheid 2 Een gouden combinatie Actuele HRM-oplossingen voor de overheid Driessen biedt praktische HRM-diensten.

Nadere informatie

E-book Efficiënt ondernemen met Social Media. Door Richard van Hooijdonk. facebook.com/marketingmonday

E-book Efficiënt ondernemen met Social Media. Door Richard van Hooijdonk. facebook.com/marketingmonday Efficiënt ondernemen met Social Media Door Richard van Hooijdonk facebook.com/marketingmonday Executive Summary De wereld om ons heen verandert in rap tempo. De opkomst en ontwikkeling van nieuwe, interactieve

Nadere informatie

Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op

Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op CIP-post Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op Al geruime tijd is in de 2e Kamer een wetsvoorstel Meldplicht datalekken in voorbereiding. Dit wetsvoorstel is bedoeld om de schade te beperken, die

Nadere informatie

Samen Resultaat Verbeteren

Samen Resultaat Verbeteren Inspiring People Samen Resultaat Verbeteren Een boek met frisse ideeën en praktische suggesties om samen met je team je resultaten te verbeteren. Sharing Leadership Experiences Herna Verhagen CEO van postnl

Nadere informatie

Sociale media. praktijkervaringen van en voor gemeentebestuurders

Sociale media. praktijkervaringen van en voor gemeentebestuurders Sociale media praktijkervaringen van en voor gemeentebestuurders Inhoud Netwerken via sociale media Twitteren tijdens de raadsvergadering Gemeentelijke communicatie via sociale media Burgers betrekken

Nadere informatie

inspiratie informatieveiligheid

inspiratie informatieveiligheid inspiratie informatieveiligheid Deze bundel Informatieveiligheid wordt u ter inspiratie aangeboden door: Gert-Jan Buitendijk, directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Binnenlandse

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

m z p r i j s 2 0 1 1 / 2 0 1 2 A&O PROVINCIES

m z p r i j s 2 0 1 1 / 2 0 1 2 A&O PROVINCIES m z p r i j s 2 0 1 1 / 2 0 1 2 A&O PROVINCIES m z p r i j s 2 0 1 1 / 2 0 1 2 a&o provincies Inhoud Inleiding 4 De jury bijeenkomst 8 Winnaar Medezeggenschapsprijs 12 Eervolle vermelding 15 Overige inzendingen

Nadere informatie