Ons land moet die kansen grijpen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ons land moet die kansen grijpen."

Transcriptie

1 Digitale technologie verandert in sneltempo onze economie en onze samenleving. De digitale revolutie zorgt voor heel wat nieuwe kansen en zal de volgende jaren één van de sterkste motoren zijn van groei, jobs en welzijn. Ons land moet die kansen grijpen. Digital Belgium is het actieplan dat de digitale langetermijnvisie voor ons land schetst en vertaalt in duidelijke ambities. Aan de hand van vijf heldere inhoudelijke prioriteiten willen we de positie van België op de digitale kaart versterken. Dit plan is niet vrijblijvend. Met een scherpe strategie en een volgehouden inspanning moet het mogelijk zijn dat België tegen 2020 de digitale top-drie haalt van de Europese Digital Economy and Society Index, er in ons land nieuwe start-ups het levenslicht zien en de digitale omslag nieuwe jobs in een waaier van sectoren oplevert. Om daarin te slagen komt het erop aan om samen te werken en kennis te delen. Want de netwerkeconomie van morgen laat zich niet in opsluiten in structuren van gisteren. Digital Belgium is dan ook niet enkel een visie en een plan, maar ook een uitnodiging om de handen in elkaar te slaan en de digitale toekomst samen vorm te geven. Alexander De Croo, Vicepremier en minister van Digitale Agenda

2 Digitale economie De volgende jaren zullen digitale innovaties voor elke twee jobs die verdwijnen er vijf nieuwe creëren, berekende The Lisbon Council. De digitalisering stimuleert mensen om te ondernemen en brengt nieuwe spelers op het veld. Het resultaat is sterkere concurrentie, meer innovatie en toegenomen dienstkwaliteit. Digital Belgium kiest voor een aanpak die de digitale economie versterkt en het perspectief op jobs en groei verbreedt.

3 Digitale economie Aandacht voor start-ups Start-ups zijn de brandstof van de digitale economie. De digitale reuzen van morgen worden vandaag geboren. Hoewel in België veel geld slaapt op spaarrekeningen, hebben beloftevolle start-ups het moeilijk om kapitaal aan te trekken en hun groei te financieren. Een start-up plan moet hen daarbij helpen met een tax shelter voor start-ups en fiscale incentives voor crowdfunding. Ook lagere loonkosten en een investeringsaftrek voor digitale investeringen zorgen voor ondersteuning. Digitaalvriendelijke wetgeving Nog te veel drempels in de wetgeving beletten dat bedrijven en consumenten de overstap naar het digitale maken. Die drempels moeten worden weggewerkt. Innovatieve bedrijfsmodellen, bijvoorbeeld in de deeleconomie, moeten kunnen werken in een rechtszeker kader dat uitzicht geeft op groei. E-commerce platform De Belgische e-commerce sector moet alle kansen krijgen om haar achterstand met het buitenland in te halen. De overheid en de e-commerce sector ontmoeten elkaar daartoe in het op te richten e-commerce platform. Het platform laat toe om in dialoog te gaan, thema s vast te leggen en oplossingen uit te werken, bijvoorbeeld op het vlak van een groeivriendelijke fiscaliteit, innovatieve online betaalsystemen en logistieke uitdagingen. Een eerste concreet initiatief voor e-commerce betreft het mogelijk maken van nachtarbeid.

4 E-invoicing De overheid zal vanaf 2016 elektronisch factureren stelselmatig verplicht maken voor haar leveranciers. Deze omslag zal een multiplicator effect hebben; andere bedrijven zullen een voorbeeld nemen aan de overheid. Ondernemingen die elektronisch facturen hebben immers een competitief voordeel op internationaal vlak. Voor burgers die dat wensen moet papieren communicatie mogelijk blijven. E-signature & e-archiving We creëren een samenhangend kader voor het gebruik van de elektronische handtekening, de elektronische aangetekende zending en een aantal vertrouwensdiensten zoals elektronische zegels, tijdstempels of website authenticatie. Door de nodige garanties in te bouwen over de identiteit en de betrouwbaarheid van de partijen, verzekeren we dat burgers en ondernemingen het volste vertrouwen hebben in online transacties. Digital health valley Mobiele technologie wijzigt het verstrekken van gezondheidszorg, de aanpak van preventie en het opvolgen van behandelingen. Zowel voor patiënten, gezondheidszorgverstrekkers en de gezondheidseconomie levert dit belangrijke voordelen op. Patiënten kunnen hun gezondheid beter opvolgen, artsen kunnen efficiënter werken en de ontwikkeling van innovatieve zorgtoepassingen krijgt een boost. Een ambitieus mobiel gezondheidsplan en samenwerkingsverbanden tussen innovatieve bedrijven, de gezondheidswereld en de publieke sector versterkt patiënten, geeft gezondheidswerkers toegang tot nieuwe tools en laat Belgische bedrijven toe om wereldwijd mee te spelen in de gezondheidssector van morgen.

5 Digitale infrastructuur Elk jaar verdubbelt het mobiele verkeer, elke twee tot drie jaar het internetverkeer. Investeringen in digitale infrastructuur zijn noodzakelijk opdat de digitale economie kan blijven groeien. Digital Belgium zet in op een state-of-the-art netwerkinfrastructuur die klaar is om de mogelijkheden van het internet der dingen en big data volop te benutten.

6 Digitale infrastructuur Ultrasnel internet stimuleren Voor een digitaal ecosysteem is ultrasnel internet de levensader. Digital Belgium wil de voortrekkersrol die België heeft in het uitrollen van nieuwe technologieën voor ultrasnel internet bestendigen. Door de kosten te verlagen en de administratieve rompslomp te verminderen stimuleren we operatoren tot een verdere uitrol van een geavanceerde breedbandinfrastructuur. Via een mix van technologieën zorgen we ervoor dat iedereen toegang krijgt tot internet. Dynamische post- & telecommarkten Concurrentie in de telecomsector zorgt ervoor dat burgers en bedrijven kunnen profiteren van interessante en innovatieve diensten tegen correcte prijzen. De overheid zal een gelijk speelveld creëren zodat alle relevante binnen- en buitenlandse dienstenaanbieders in de post- en telecomsector in België op een evenwichtige manier kunnen concurreren. Een samenhangend en stabiel kader is nodig om investeringen en innovaties aan te moedigen zonder de concurrentie uit het oog te verliezen. Digitale klanten moeten eenvoudig van operator kunnen veranderen. Digitale HUB voor bedrijven Met een aantrekkelijke infrastructuur op het vlak van connectiviteit, dataopslag en ICT-toepassingen, maken we van ons land een plaats waar online bedrijven zich vestigen en nieuwe jobs creëren. Een krachtige uitrusting trekt bedrijven aan die gebruik maken van digitale faciliteiten, denk aan e-commerce, app-ontwikkelaars en mediabedrijven. Zo maken we van België één van de digitale hubs in Europa.

7 Digitale vaardigheden en jobs In de toekomst vereisen negen op tien jobs digitale vaardigheden. Overheden moeten er dan ook over waken dat zoveel mogelijk burgers, ongeacht hun leeftijd en achtergrond, de nodige digitale kansen kunnen grijpen. Het verwerven van een minimum aan digitale vaardigheden is daarbij cruciaal.

8 Digitale vaardigheden en jobs Alliantie voor digitale vaardigheden en jobs In navolging van de Grote Coalitie voor ICT-banen op Europees vlak zal België een Alliantie voor digitale vaardigheden en jobs bouwen. Deze alliantie brengt stakeholders uit de verschillende overheden en de privésector samen en neemt initiatieven opdat alle burgers, ongeacht hun leeftijd en achtergrond, de kans krijgen hun digitale competenties te versterken. Door de handen in elkaar te slaan, verzekeren overheden en de privésector dat wie wil, een digitaal bad kan nemen. Workshops maken kinderen vertrouwd met programmeren en digitale veiligheid. Digitale technologieën krijgen een centrale plaats in leeromgevingen en studenten kunnen digitale stages volgen. Voor volwassenen en senioren is het van belang dat zij op elk moment nog kunnen bijleren. Digitale inclusie Niet iedereen heeft de middelen, de vaardigheden of het zelfvertrouwen om de vele mogelijkheden van nieuwe digitale technologieën ten volle te benutten. Via gerichte maatregelen willen we de digitale kloof wegwerken en ervoor zorgen dat niemand achterblijft. Het internet heeft de kracht om mensen te verbinden. We promoten dan ook de enorme mogelijkheden die het internet biedt om mensen te verbinden: hen in het publieke debat te betrekken, in contact te brengen met een nieuwe werkgever of van thuis uit in contact te blijven met familie of verzorgers. Mobiel internet voor iedereen België moet een inhaalbeweging maken op het vlak van de penetratie van mobiel internet. We buigen de achterstand van de voorbije jaren om in een voorsprong. Een nieuwe campagne informeert burgers over alle voordelen van mobiel internet. Om iedereen toegang te geven tot mobiel internet moeten er goedkope smartphones met eenvoudige applicaties en mobiele abonnementen met voldoende data beschikbaar zijn.

9 Digitaal vertrouwen en digitale veiligheid Om te kunnen groeien heeft de digitale economie vertrouwen en veiligheid nodig. Dat betekent rechten respecteren en illegale praktijken doelmatig en doeltreffend aanpakken. Pas wanneer burgers en bedrijven er ten volle op vertrouwen dat hun gegevens online veilig zijn, kan de digitale economie haar volle potentieel bereiken.

10 Digitaal vertrouwen en digitale veiligheid Aanpak van illegale inhoud en praktijken We werken een modern juridisch kader uit dat burgers en bedrijven beschermt tegen illegale inhoud en activiteiten op het net. Nieuwe maatregelen zoals online beslechting van consumentengeschillen of efficiënte procedures tegen illegale online content zorgen ervoor dat online dezelfde bescherming geldt als offline. Veilige en privacy-vriendelijke online omgeving Technologie en de daarbij horende risico s evolueren razendsnel. Iedereen moet beseffen dat ook een online voordeur grondig op slot moet. We ondersteunen initiatieven om kinderen, volwassenen en bedrijven bewust te maken van hoe ze het internet op een veilige en privacy-vriendelijke manier kunnen gebruiken. Cyberveiligheid Het Centrum voor Cybersecurity werkt een cybersecurity strategie uit voor België, zowel op het vlak van informatie- als netwerkveiligheid, als inzake de strijd tegen (georganiseerde) cybercriminaliteit. Het centrum geeft ook adviezen om de bedrijven, consumenten en openbare diensten beter te beschermen. Omdat burgers, ondernemingen en overheden meer en meer afhankelijk zijn van telecominfrastructuren, en dus bijzonder kwetsbaar zijn wanneer een crisis zich voordoet, voorziet het Centrum voor Cybersecurity een plan voor nood- en crisissituaties.

11 Digitale overheid Zowel burgers als ondernemingen moeten in staat zijn om tegen 2020 alle contacten met de overheid via digitale weg te laten verlopen en dit via een gebruiksvriendelijk kanaal.

12 Digitale overheid Digitaal portaal Burgers moeten al hun levensgebeurtenissen via digitale weg aan de overheid kunnen melden. Via één gebruiksvriendelijk en kwaliteitsvol digitaal portaal zullen burgers alle dienstverleningen van de federale overheid kunnen gebruiken. Eén keer volstaat: burgers moeten hun persoonlijke gegevens, wanneer deze ongewijzigd blijven, slechts één keer, en niet telkens opnieuw, aan de overheid meedelen. Bedrijven en start-ups Bedrijven moeten alle belangrijke sleutelmomenten digitaal kunnen melden. De nadruk moet daarbij liggen op het ontwikkelen van een digitaal proces voor de oprichting van een bedrijf, evenals digitale processen voor het wijzigen van informatie opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Onveranderde gegevens moeten maar één keer, en niet telkens opnieuw, worden meegedeeld. Dat verlicht de administratieve last aanzienlijk. De overheid zal ook innovatie ondersteunen door start-ups een kans te geven bij overheidsopdrachten. Next generation open data Publieke gegevens van de federale overheid moeten per definitie toegankelijk zijn, op een paar uitzonderingen na omwille van privacy en veiligheid. Een transparante toegang tot data betekent een betere democratie. Daarom zorgen we ervoor dat deze data op een gebruiksvriendelijke manier toegankelijk zijn via één open data portaal. Operationele efficiëntie Het management van de overheid zal worden aangespoord om ICT-overheidscontracten zorgvuldig op te volgen en efficiëntiewinsten te creëren door diensten en processen verder te digitaliseren. De overheid zal ook gebruik maken van nieuwe technologieën, zoals sociale media en big data, en dit met een duidelijk doel: een betere dienstverlening tegen een lagere kost.

13 Digital Minds Digital Minds for Belgium is een groep van denkers en doeners met een rijke ervaring in de digitale wereld. Ze delen de passie om het digitale België vorm te geven en schreven mee aan Digital Belgium, het actieplan dat de positie van België op de digitale kaart wil verstevigen. Op regelmatige tijdstippen komen ze samen en ondersteunen ze digitale initiatieven, steeds met dezelfde doelstellingen voor ogen: meer jobs, meer groei en meer welvaart. Ideeënbox Heeft u een vraag over Digital Belgium? Wilt ueen suggestie doen over wat er beter kan? Mail VU: Beleidscel van de vice-eerste minister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post - Finance Tower - Kruidtuinlaan 50 bus Brussel - België

PLAN VOOR ULTRASNEL INTERNET IN BELGIË 2015-2020

PLAN VOOR ULTRASNEL INTERNET IN BELGIË 2015-2020 PLAN VOOR ULTRASNEL INTERNET IN BELGIË 2015-2020 België speelt momenteel een voortrekkersrol in het uitrollen van nieuwe technologieën voor ultrasnel internet. De Belgische overheid moet er alles aan doen

Nadere informatie

MEMORANDUM AGORIA ICT VERKIEZINGEN 2014 VOOR EEN AMBITIEUS DIGITAAL PLAN EN CONSEQUENT ICT-BELEID. Verantwoordelijke Agoria: Baudouin CORLUY

MEMORANDUM AGORIA ICT VERKIEZINGEN 2014 VOOR EEN AMBITIEUS DIGITAAL PLAN EN CONSEQUENT ICT-BELEID. Verantwoordelijke Agoria: Baudouin CORLUY MEMORANDUM AGORIA ICT VERKIEZINGEN 2014 VOOR EEN AMBITIEUS DIGITAAL PLAN EN CONSEQUENT ICT-BELEID Verantwoordelijke Agoria: Baudouin CORLUY Inhoudstafel 1. Benutten van ICT om een slimme, duurzame en innovatieve

Nadere informatie

Slimmer worden dan de technologie; kansen voor de financiële wereld. Toekomstvisie op de financiële wereld in 2018

Slimmer worden dan de technologie; kansen voor de financiële wereld. Toekomstvisie op de financiële wereld in 2018 Slimmer worden dan de technologie; kansen voor de financiële wereld. Toekomstvisie op de financiële wereld in 2018 Inhoud Voorwoord 5 Hoe wordt de financiële wereld slimmer dan de technologie? 6 Onze visie:

Nadere informatie

Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om!

Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om! jaarverslag 2008-2009 jaarverslag 2008-2009 2 VOORWOORD Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om! De afgelopen 10 jaar stond de informatiemaatschappij in het teken

Nadere informatie

Doorbraakproject Onderwijs & ICT

Doorbraakproject Onderwijs & ICT Doorbraakproject Onderwijs & ICT Voorwoord 1 Inleiding Vaardigheden voor de 21e eeuw Het belang van digitale leermiddelen Het potentieel van ICT benutten Waarom het doorbraakproject? Onze ambitie 2 Aan

Nadere informatie

10 PUNTENPLAN PLATFORM PRIVACY

10 PUNTENPLAN PLATFORM PRIVACY 10 PUNTENPLAN PLATFORM PRIVACY Punt 1: Bewustmaking van burgers over risico s sociale media Informatie en bewustmaking van gebruikers van de risico s die verbonden zijn aan de sociale netwerken, media,

Nadere informatie

Digital agenda Deel I. juli 2015

Digital agenda Deel I. juli 2015 Digital agenda Deel I juli 2015 Inhoudstafel Deel I. Infrastructuur en e-instrumenten... 1 I.1 Infrastructuur... 1 I.1.a Telecommunicatienetwerken en internet... 1 I.1.b Infrastructuur voor het Internet

Nadere informatie

Samen Duurzaam Sterker

Samen Duurzaam Sterker Samen Duurzaam Sterker Onze bijdrage aan duurzame ontwikkeling tot 2020 1 Samen Duurzaam Sterker Samen Duurzaam Sterker Rabobank streeft als coöperatieve bank samen met haar zakelijke en particuliere klanten

Nadere informatie

BELGIË BELGIË. Evaluatie en actievoorstellen. OESO-studies over e-government. OESO-studies over e-government

BELGIË BELGIË. Evaluatie en actievoorstellen. OESO-studies over e-government. OESO-studies over e-government OESO-studies over e-government BELGIË E-government in België is heel duidelijk gepositioneerd om gebruikersgerichte diensten te leveren. Belgische burgers willen immers het gevoel hebben dat ze met één

Nadere informatie

I. Sociale welvaart. Kortom: wij engageren ons voor sociale welvaart.

I. Sociale welvaart. Kortom: wij engageren ons voor sociale welvaart. I. Sociale welvaart Met ons programma voor 25 mei trekken we voluit de kaart van welvaart. Welvaart waar iedereen aan meewerkt en waar iedereen in deelt. Welvaart die niet alleen op de beurs te vinden

Nadere informatie

DigitalSocietyMonitor. "Cijfers en trends over de Digitale Agenda van Nederland"

DigitalSocietyMonitor. Cijfers en trends over de Digitale Agenda van Nederland DigitalSocietyMonitor "Cijfers en trends over de Digitale Agenda van " Monitor 2014 Uitgegeven door het esociety Platform Mogelijk gemaakt door: - esociety Platform - Provincie Noord-Brabant - Digitale

Nadere informatie

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1)

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) S a m e n grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Samen grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Voorwoord In West-Europa neemt de vergrijzing toe.

Nadere informatie

Het netwerk dat geeft om Nederland

Het netwerk dat geeft om Nederland Het netwerk dat geeft om Nederland Verkort Jaarslag 2014 Onze missie We geloven in een samenleving waarin communicatietechnologie het leven verrijkt. Het is onze missie om veilige, betrouwbare en toekomstbestendige

Nadere informatie

CD&V Innestocongres 2013 Blz. 1 van 82 Ontwerpcongrestekst Versie 3.4. AV 30.04.2013. Innesto Congresteksten

CD&V Innestocongres 2013 Blz. 1 van 82 Ontwerpcongrestekst Versie 3.4. AV 30.04.2013. Innesto Congresteksten CD&V Innestocongres 2013 Blz. 1 van 82 Innesto Congresteksten Ontwerpcongrestekst nov. 2013 v.3.4. Algemene Vergadering 30/04/2013 CD&V Innestocongres 2013 Blz. 2 van 82 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Mensen

Nadere informatie

Programmaplan OPENBARE VERSIE. In opdracht van. Economic Development Board Almere OPENBARE VERSIE

Programmaplan OPENBARE VERSIE. In opdracht van. Economic Development Board Almere OPENBARE VERSIE Programmaplan In opdracht van Economic Development Board Almere 1 Index 1 Managementsamenvatting 2 Achtergronden van het programma 2.1 Schaalsprong Almere 2.2 Almere als DataCapital vestigingsplaats 2.3

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 WE HEBBEN ZOVEEL TE DELEN

Jaarverslag 2012 WE HEBBEN ZOVEEL TE DELEN Jaarverslag 2012 WE HEBBEN ZOVEEL TE DELEN WE HEBBEN ZOVEEL TE DELEN Ontdek onze film op www.belgacom.com/share IDEEËN, BERICHTEN, PLANNEN, VERHALEN, OVERTUIGINGEN, PASSIES... WAAR EN WANNEER U MAAR WENST

Nadere informatie

belgacom ACTIVITEITENVERSLAG 2013

belgacom ACTIVITEITENVERSLAG 2013 belgacom ACTIVITEITENVERSLAG 2013 WIJ ZIJN... Wij zijn een telecommunicatiebedrijf dat actief is op de Belgische en internationale markt. De kwaliteit van onze geïnterconnecteerde vaste en mobiele netwerken

Nadere informatie

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Jaarverslag 2013 Inhoud Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Verslag van de Raad van Bestuur Strategie 12 Onze klanten 23 Onze maatschappelijke resultaten 27 Onze medewerkers

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.10.2010 COM(2010) 546 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO

Nadere informatie

Activiteitenrapport 2009. e-government voor iedereen

Activiteitenrapport 2009. e-government voor iedereen Activiteitenrapport 2009 e-government voor iedereen Fedict Activiteitenrapport 2009 p. 3 Inhoud Voorwoord 6 1. Een organisatie in beweging 10 Fedict en e-government sinds 2001 10 Fedict vandaag 14 2. De

Nadere informatie

belgacom ACTIVITEITENVERSLAG 2013

belgacom ACTIVITEITENVERSLAG 2013 belgacom ACTIVITEITENVERSLAG 2013 WIJ ZIJN... Wij zijn een telecommunicatiebedrijf dat actief is op de Belgische en internationale markt. De kwaliteit van onze geïnterconnecteerde vaste en mobiele netwerken

Nadere informatie

Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland

Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland 2012-2013 inhoudsopgave Voorwoord CEO & RvC Kerncijfers en resultaten Het jaar in beeld Wie wij zijn Hoe wij waarde creëren Externe en interne omgeving Visie, missie

Nadere informatie

Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma. Economie

Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma. Economie Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma Economie Een strategisch plan duurzame ontwikkeling 1. Het Vlaamse beleid dient integraal afgestemd te worden op het internationale project duurzame ontwikkeling. Toename

Nadere informatie

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven.

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven. Open Vld Programmacongres Vlaanderen vleugels geven. Zoals goedgekeurd op het Programmacongres van 12-13 april 2014 Open Vld Programma verkiezingen 25 mei 2014 p. 2/56 Voorwoord Het is tijd om opnieuw

Nadere informatie

Digital Confidence Sleutel tot de digitale groei van morgen

Digital Confidence Sleutel tot de digitale groei van morgen Digital Confidence Sleutel tot de digitale groei van morgen Policy Series Digital Confidence Sleutel tot de digitale groei van morgen Vertaald uit het Engels Digital Confidence: de kernpunten 4 I. samenvatting

Nadere informatie

Risicokapitaal in België Hoe kan België zijn positie in risicokapitaal uitbouwen?

Risicokapitaal in België Hoe kan België zijn positie in risicokapitaal uitbouwen? Risicokapitaal in België Hoe kan België zijn positie in risicokapitaal uitbouwen? VOORSTELLING VAN FEBELFIN Voorstelling van Febelfin vzw is de Belgische federatie van de financiële sector. Ze verzoent

Nadere informatie

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt ICT motor achter duurzame energie ICT centraal in transformerende energiemarkt Een tijdperk van transitie We leven in een tijdperk van transitie van ongekende omvang. Niet meer in een periode van verandering,

Nadere informatie

Tegen welk uur worden we verwacht voor mama s verjaardag?

Tegen welk uur worden we verwacht voor mama s verjaardag? April 26 Tegen welk uur worden we verwacht voor mama s verjaardag? leuk restaurant romantische avond maaltijd met de familie bioscoop uitstap JAARVERSLAG 2011 aantal packs (in duizendtallen) 302 560 870

Nadere informatie

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt 3 Het wiki-werken Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Welkom

Nadere informatie

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Colofon Colofon Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb is een uitgave van MKB-Nederland en VNO-NCW Postbus 93002 2509 AA Den Haag

Nadere informatie