Colofon. In dit nummer. Hoe omgaan met productvarianten in het licht van EU Verordening 1169/2011?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon. In dit nummer. Hoe omgaan met productvarianten in het licht van EU Verordening 1169/2011?"

Transcriptie

1 Nummer 2014/1 1ste semester 2014 Verslag Forum en Discovery Day 2014 Interviews met Hilde De Geest (Coca-Cola Ent.) - Xavier Ury (Delhaize) - Ivan Gallemaert (Continental Foods) - Benjamin Thym (Barcoo) en Marcel Corstjens (Insead) LINK 2014/1

2 Colofon GS1 Belgium & Luxembourg Koningsstraat 76 bus 1, 1000 Brussel Tel: , Fax: Website: Semestrieel ledentijdschrift: 1ste semester 2014 Verantwoordelijke uitgever: Jan Somers, Koningsstraat 76 bus 1, 1000 Brussel Hoofdredactie: Dominique v ertroost Redactie: Stafleden GS1 Belgium & Luxembourg Werkten ook mee aan dit nummer: Jan Verbanck, Stefan Van Rompaey Grafische vormgeving: Foto s: David Plas & GS1 Lees deze LINK ook digitaal Ce magazine existe également en français et est disponible sur demande à notre secrétariat. In dit nummer Verslag Forum en Discovery Day 2014 Een verslag van FORUM 2014, een bijzonder sterke editie van ons jaarlijkse informatie- en netwerkevent waar datakwaliteit en samenwerking centraal stonden Interview Xavier Ury en Ivan Gallemaert De Coupon Data Pool betekent een win-win voor retailer en merkfabrikant. Bovendien biedt m-couponing een waaier aan nieuwe perspectieven. Hoe kijken Xavier Ury (Delhaize) en Ivan Gallemaert (Continental Foods) aan tegen de nieuwe ontwikkelingen? Interview Marcel Corstjens Door de hevige prijsconcurrentie tussen retailers gaat veel waarde in de sector verloren. Efficiëntere samenwerkingsvormen dringen zich op. Big data kan daarbij helpen. Een boeiend gesprek met professor Marcel Corstjens, INSEAD Business School Verder nog: Interview met Hilde De Geest Voorzitter GS1 Belgilux Interview met Benjamin Thym CEO Barcoo Verslag Discovery Day 24/3/ Volg een GS1 opleiding In het spoor van de vis Nieuw in GS1 Healthcare Hoe omgaan met productvarianten in het licht van EU Verordening 1169/2011? In het kader van EU Verordening 1169/2011, betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, wil GS1 bedrijven een aanbeveling meegeven hoe om te gaan met productvarianten. De bestaande GTIN Allocation Rules wijzigen niet, maar moeten voortaan in het licht van EU 1169/2011 geïnterpreteerd worden. Cruciaal is dat indien een productwijziging enige invloed kan hebben op de gezondheid van de consument, of diens aankoopbeslissing, er best een nieuw GTIN wordt toegekend aan de productvariant. Het is evenwel de expliciete beslissing en verantwoordelijkheid van de exploitant van het levensmiddelenbedrijf om te bepalen of het GTIN van een product al dan niet gewijzigd wordt. GS1 in Europe heeft een aantal documenten uitgewerkt om u hierbij te helpen. Ontdek ze via 2

3 Editie maart 2014 van het handboek barcodes Wist u dat het handboek Barcodes het meest geraadpleegde document is? In de loop van 2013 werd het niet minder dan maal in het Nederlands en maal in het Frans van onze website gedownload. In maart werd een gloednieuwe en bijgewerkte editie van het handboek op onze website gepost. Nieuw is ook dat de General Specifications voortaan publiek staan op onze website. De GS1 General Specifications zijn het internationale referentiedocument voor alle GS1 standaarden op het vlak van barcodes en identificatie. Dit document is veel meer gedetailleerd dan het handboek barcodes en is nuttig voor éénieder die zich verder wil verdiepen in bepaalde aspecten van de standaarden. Beide documenten zijn te vinden op > publicaties > handleidingen. GS1 lid van W3C voor een betere productidentificatie en zichtbaarheid op het web GS1 heeft beslist om samen te werken met The World Wide Web Consortium (W3C) rond de toekomstige standaarden voor identificatie en beschrijving van producten en dingen op het Web. Hiermee beoogt GS1 om - daar waar mogelijk - zijn standaarden te aligneren en te integreren in de webstandaarden. Dit partnership komt op het juiste moment aangezien GS1 wil focussen op een hogere zichtbaarheid van de productinformatie in zoekmachines en webpagina s. Voor meer informatie over de acties van GS1 op het web, ga naar 4 nieuwe video s! Tijdens FORUM 2014 en de Discovery Day die eraan voorafging werden niet minder dan 4 nieuwe video s getoond: 40 jaar GS1 Wij zijn GS1 Belgilux GS1 Coupon Data Pool Order to Cash in een notendop Alle video s zijn te vinden op ons YouTube kanaal: 3

4 Hilde De Geest (Coca-Cola Enterprises) GS1Interview: is een sterk merk geworden. Op 24 maart heeft GS1 Belgilux een Discovery Day georganiseerd en de dag erna, op 25 maart, vond het jaarlijkse GS1 Forum plaats. Sinds kort is Hilde De Geest, customer logistics director bij Coca-Cola Enterprises, de nieuwe voorzitter van GS1 Belgium & Luxembourg. Als kersvers GS1 beleidsdrager blikt zij terug op beide succesvolle evenementen en vooruit op de toekomst die GS1 Belgilux wacht. Discovery Day + Forum "De tweedaagse was uniek, omdat voor de GS1 community nooit eerder met een tweedaagse formule was gewerkt," zegt Hilde De Geest, voorzitter van GS1 Belgilux. Zij is alvast in de wolken. "Het is zeker een succes geweest. We hebben veel positieve feedback gekregen, onder meer over de nieuwe locatie, Tour & Taxis. Afhankelijk van de functie in hun bedrijf hebben veel mensen een keuze gemaakt tussen Hoe ziet uw professioneel parcours eruit? Dit jaar werk ik precies 25 jaar bij Coca- Cola Enterprises. Ik heb uiteenlopende functies bekleed: van accountmanagement, via purchasing manager, over budgetcontrole, merchandising & packaging portfoliomanagement, tot salescenter director. In 2010 ben ik toegetreden tot de raad van bestuur bij GS1, omdat die materie nauw aansluit bij mijn huidige functie: customer logistics director. Vanaf dit jaar ben ik vervolgens verkozen tot voorzitter van de raad van bestuur van GS1 Belgilux. de beide dagen, waardoor er op het Forum iets minder deelnemers waren dan vorig jaar, maar over de twee dagen samen hebben we dan toch weer een pak meer mensen ontmoet. Vooral opvallend waren de ellenlange rijen vragenstellers die aan de infostands op de Discovery Day praktijkgerichte uitleg vroegen. We gaan de formule nu evalueren en eventueel in een gelijkaardige vorm verderzetten." Hecht team, één stem Welke ambities koestert u als voorzitter? GS1 standaarden zijn de meest succesvolle wereldwijd. Als voorzitter hoop ik het harde werk dat we de voorbij jaren geleverd hebben, te valoriseren en er uitgebreid over te communiceren. Als ik als voorzitter van GS1 spreek, is het uiterst belangrijk om een neutrale stem te hebben. Dat is immers de kracht van GS1: enkel een neutrale stem kan ervoor zorgen dat alle neuzen in dezelfde richting staan. GS1 moet dat proces faciliteren en inhoudelijk ondersteunen. Het zijn uiteindelijk de bedrijven die knopen moeten doorhakken, de geschiktste oplossing moeten kiezen en moeten implementeren. Zonder de actieve steun van alle leden kan GS1 zijn werk niet doen. Tevens moeten we ernaar streven dat de GS1 standaarden niet enkel in België en Luxemburg, maar ook in zoveel mogelijk landen, niet alleen in Europa maar wereldwijd, geïmplementeerd worden. "Eerst en vooral moet de datakwaliteit beter." Wat zou u graag willen helpen realiseren? GS1 is onmiskenbaar een sterke merknaam geworden, die geassocieerd wordt met hoogstaande kwaliteit, inhoudelijk en technisch, en met professionaliteit. In de voorbije twee jaar heb ik als ondervoorzitter al kunnen meelopen met voorzitter Walter Goossens (Makro) in de contacten met Jan Somers en in de voorbereiding van het meerjarenplan. Graag wil ik dat meerjarenplan in de komende tijd met gerichte acties helpen opvolgen en implementeren. Daarvoor is een hecht team nodig en dat hebben we bij GS1: 4

5 "Trustbox is zonder meer een historische mijlpaal." ons denken over hoe we voor de GS1 community meer efficiëntie kunnen genereren, zit op één lijn. De online shopper informeren Wat beoogt het meerjarenplan ? Voor een wereldwijde standaardenorganisatie is het cruciaal dat ze haar lokale strategie afstemt op die van GS1 Global. De focus van GS1 Belgilux ligt traditioneel op de sector van de fast moving consumer goods (FMCG). We willen de bestaande standaarden beter, breder en dieper gaan implementeren, en KPI's zetten voor ons allen. De grootste uitdaging voor 2014 is het voorzien van juiste etiket-informatie voor de online shopper. Alle producten zijn te koop in de webshops van de retailers, maar de productinformatie laat vaak te wensen over en is tussen de webshops onderling niet consistent. Trustbox biedt een antwoord en laat toe te voldoen aan de EU Verordening 1169/2011. Hoe hanteren de bedrijven die uitdaging? GS1 voorziet in de technische ondersteuning, met het uitbouwen van een platform. Nu is het zaak om er gericht over te communiceren. Het kost bedrijven veel tijd en moeite om de informatie in orde te hebben; dit is het uitgelezen moment om andere productinformatie eveneens centraal te gaan beheren. Vervolgens is de overgang naar het elektronisch uitwisselen van bestellingen, levernota's en facturen snel gemaakt. Er is nog werk aan de winkel om EDI verder uit te breiden naar kleinere handelaren en de food - service. Welke impact verwacht u van trustbox? Trustbox is zonder meer een historische mijlpaal. Voor het eerst zijn organisaties als BABM, Fevia, Comeos en GS1 bijeengekomen om één platform af te spreken om met elkaar consumenteninformatie te delen. Ook de foodservice zal er gebruik van maken. Dat is toch immens! We kijken dan ook vol verwachting uit naar het einde van het jaar, want dan treedt de verordening in voege. Trustbox is simpel en gratis voor leden én niet-leden. Het nationale en internationale platform laat toe data op een eenvoudige manier en via GS1 standaarden uit te wisselen. Als men de data ingeeft, zal men ze met zijn klant kunnen uitwisselen en tegelijk 100% de EU Verordening respecteren. Datakwaliteit Hoe wordt trustbox in uw bedrijf voorbereid? Er is zeker extra aandacht en arbeid vereist om de strategische benadering rond de productdata richting consument optimaal te ondersteunen. Dat is voor elk bedrijf zo, want de druk die van de Europese wetgeving uitgaat, met eind 2014 als deadline, is dwingend. Dat we één gemeenschappelijke datapool opzetten, waar we onze informatie één keer kunnen ingeven en waar alle stakeholders ze kunnen betrekken, is een troef. EDI is cruciaal in FMCG. Wat kan nog beter? Eerst en vooral moet de datakwaliteit beter, wil men vlot en foutloos via EDI bestellingen, levernota's en facturen kunnen uitwisselen. De handelspartners dienen daartoe over dezelfde artikel- en locatiecodes te beschikken. Dat is mogelijk, als productgegevens wereldwijd centraal beheerd worden via de GS1 standaarden, met name het Global Data Synchronisation Network (GDSN). Verder is er nog veel groei- en verbeterpotentieel in de implementatie van EDI projecten. Samen met een team van experts werkt GS1 Belgilux aan geharmoniseerde EDI richtlijnen voor de factuur, de levernota en de bestelling. Dat zal voordelen bieden voor iedereen, in het bijzonder de kmo's. Komt de KMO in de GS1 oplossingen aan bod? Met name voor kleinere leveranciers is het een hele opdracht om hun productgegevens in de centrale database te stoppen. Ze moeten de financiële en tijdsinvestering die ermee gepaard gaat, afwegen tegen de eenvoud van trustbox, dat met name in het kostenaspect een serieuze toegevoegde waarde voor hen kan hebben. De trustbox oplossing kan bovendien een breed publiek aanspreken en sensibiliseren om verder gebruik te maken van de GS1 standaarden. J.H. Verbanck 5

6 Verslag GS1 Forum 2014 Cleaner data, smarter business Op dinsdag 25 maart vond FORUM 2014 plaats, het jaarlijkse informatie- en netwerkevent van GS1 Belgium & Luxembourg. Rode draad doorheen de presentaties was datakwaliteit en samenwerking. De meeste presentaties waren dan ook duo-voorstellingen. Een verslag. Als kersverse voorzitter van GS1 Belgilux was Hilde De Geest de geknipte persoon om de dag te openen. Zij zette het meerjarenplan in de kijker en legde verder de nadruk op de intentie om de GS1 standaarden verder te verdiepen. Daarbij haalde zij de ambitie van GS1 aan om de datakwaliteit te verhogen en de uitwisseling tussen de partners te verbeteren, onder meer dankzij trustbox, het platform voor B2C datasharing. Ook de verdere uitbreiding van EDI, met name richting KMO's, vond ze een cruciaal aandachtspunt. Ter afsluiting definieerde zij GS1 als ondersteuner van doeltreffendheid en efficiëntie, zodat bedrijven sneller en beter kunnen werken in een data driven maatschappij. Eenzelfde taal spreken Leveranciers en retailers moeten correcte productgegevens kunnen uitwisselen om samen betere resultaten te boeken. Volgens Martine Pauwels, directeur logistiek bij Colruyt, en Georgette Simonet, data management coördinator bij Ter Beke, liggen correcte data aan de basis van efficiënte en succesrijke bedrijfsproces- sen, en vormen ze een vereiste voor rapportering en beslissingsneming. Ook de consument correct informeren is steeds meer een topprioriteit. Maximale standaardisering biedt uitkomst. De grote moeilijkheid bij het correct houden van de data zijn de voortdurende wijzigingen die in de dataflow optreden. Vandaag gebeuren de aanpassingen nog te vaak manueel, mét alle risico's op foutenlast. Eén bron die continu beschikbaar is en de correcte data bevat, moet uitkomst bieden: de GS1 Central Data Bank. De keuze voor GDSN en EDI lijkt voor de hand te liggen, zodat leveranciers en retailers onderling dezelfde taal spreken. De Europese Verordening Volgende hamvraag op het bordje van de deelnemers aan het Forum: kan de consument de productinformatie die hij online vindt, ook vertrouwen? De Europese Verordening 1169/2011, die eist dat de consument uiterlijk op 13 december 2014 alle verplichte etiketinformatie online kan raadplegen, hangt als een zwaard van Damocles boven de sector. Bruno Claes, directeur commerciële adminis- Joost Busschaert en Bruno Claes 6

7 Bieke Illegems tratie bij Carrefour, en Joost Busschaert van het IT-departement van koekjesfabrikant Jules Destrooper, belichtten de gezamenlijke uitdaging. Zorgt de deadline voor stress? Niet als je de wetgeving als een opportuniteit ziet om een stap te zetten in de richting van een andere dimensie in het informeren van de consument. Het gaat immers niet om een momentopname, maar om een continue opvolging, waarbij de rol van de brand owner in het verschaffen van correcte informatie niet te onderschatten valt. Gelukkig is er met de GS1 trustbox dankzij een historisch akkoord tussen GS1, Fevia, Comeos, Nubel en BABM een tool voorhanden om die taak te vergemakkelijken. Over m-coupons en apps We staan voor een ontwikkelingsfase waarin de consument met zijn smartphone on the go wil kunnen beschikken over informatie en tools om zijn aankoopgedrag te verrijken. Xavier Ury, vice-president procurement planning & supply chain bij Delhaize, en Ivan Gallemaert, sales director bij Continental Foods, schetsten een niet zo veraf liggende toekomst waarin mobiele coupons (mcoupons) zowel de consument als de retailer én de merkfabrikant nieuwe mogelijkheden bieden. De GS1 Coupon Data Pool is de spin in het web. Met beide heren hadden we een uitgebreider gesprek, dat u elders in dit nummer vindt. Een andere tool met de smartphone als drager is de app. Benjamin Thym, medeoprichter en ceo van Barcoo, stelde met de Barcoo app een tool voor die volop Europa aan het veroveren is. In het Duitstalige gebied is hij al meer dan dertien miljoen keer gedownload. Hij stelt de consument in staat om producten te beoordelen en de ervaringen onderling uit te wisselen. De beoordeling kan betrekking hebben op de prijs, productkenmerken, kwaliteit, ingrediënten (bijvoorbeeld vanuit gezondheidsoogpunt) en zo meer, en maakt gebruik van een traffic light systeem. Ook met Benjamin Thym vindt u een uitvoeriger gesprek in dit nummer. 7

8 Van Speed Docking tot Store Wars GS1 medewerkster Lisa Van den Bossche stelde vervolgens de speed docking wedstrijd aan het publiek voor. De competitie maakt het mogelijk de doeltreffendheid in de supply chain op een ludieke manier te meten en ze met de GS1 standaarden zoals Electronic Data Interchange (EDI) tegelijk ook op te krikken. Tot slot werd professor Marcel Corstjens aangekondigd. De titel van zijn boek, Store Wars, liet al vermoeden dat zijn presentatie allerminst onopgemerkt voorbij zou gaan. Hij loste de verwachtingen ruimschoots in. Opmerkelijke uitspraken Opgetekend tijdens de presentatie van professor Marcel Corstjens op het GS1 Forum 2014: "Door samen te werken kunnen retailers en leveranciers allebei beter doen." "Big Data zijn beangstigend, als je op privacy en manipulatiemogelijkheden focust, maar ze zijn een beloftevolle zegen, als je kijkt naar de waarde die ze de consument kunnen bieden." "Data zijn de nieuwe natuurlijke resources voor competitief voordeel." "Maak er alsjeblieft geen promotieoorlog van, maar creëer meerwaarde!" "Retailers en leveranciers, creëer waarde door samen te werken: ga op zoek naar wat je bindt, niet naar wat je van elkaar scheidt, en werk aan gezamenlijke groei." Foto s David Plas Met uitdagende stellingen, verrassende grafieken en tot nadenken stemmende inzichten wist deze Nederlander het publiek moeiteloos in zijn ban te houden. Ook met hem hadden we na afloop nog een uitvoerig gesprek, waarvan u de neerslag eveneens elders in dit nummer kunt vinden. Als uitsmijter geven we u in een apart kaderstuk graag nog enkele opgemerkte citaten mee, die we van hem tijdens zijn presentatie konden optekenen. J.H. Verbanck Google Glass op Forum 2014 Met dank aan de Gentse firma Augnition, kon GS1 Belgilux tijdens Forum 2014 een korte demonstratie houden over Google Glass. Tijdens zijn slotpresentatie simuleerde Jan Somers een mogelijke toepassing ervan, nl. het opvragen van productinformatie (zoals allergenen en nutriënten) na het scannen van de productbarcode door de bril. Nadien konden deelnemers aan de stand van Augnition zelf de Google Glass testen. 8

9 Interview: Xavier Ury (Delhaize) GS1 Coupon Data Pool opent mooie perspectieven Een van de sprekers op FORUM 2014 was Xavier Ury, vice-president procurement planning & supply chain bij Delhaize. Hij gaf zijn visie op de toekomst van de couponmarkt. Hij noemde de GS1 Coupon Data Pool en de GS1 DataBar de ideale tools voor een efficiënte en correcte verwerking van de kortingsbon. In het stijgende gebruik van de smartphone ziet hij opportuniteiten om de consument op nieuwe manieren te bereiken. Waarom is Delhaize in het GS1 Coupon Data Pool-project gestapt? Delhaize neemt als grootdistributeur actief deel aan tal van GS1-projecten. Naast de GS1 Coupon Data Pool denk ik dan onder meer aan de GDSN Data Pool, waar leveranciers hun productinformatie en logistieke data één keer correct ingeven, waarna die voor alle distributeurs vlot toegankelijk is, of de trustbox, die toelaat correcte productinformatie (ingrediënten, allergenen enz.) online voor de consument beschikbaar te stellen. De verschillende GS1-systemen zijn op standaardisatie gebaseerd en zijn gericht op een vereenvoudiging van de communicatieprocessen, met een betere datakwaliteit als gevolg. Een en ander zorgt voor aanzienlijke tijdwinst en meer performantie in de samenwerking tussen distributie en leverancier. Hoe beïnvloedt de GS1 Coupon Data Pool uw dagelijkse werking als retailer? De processen van informatie-uitwisseling met onze leveranciers worden er een stuk eenvoudiger door. Dankzij de GS1 Coupon Data Pool heb je continu toegang tot correcte data, die aan het juiste product gelinkt zijn. Het product is op zijn beurt aan de coupon gelinkt, zodat aan de kassa's automatisch de juiste korting wordt toegekend. Een volgende fase is de stap van fysieke coupons naar mobiele coupons, de zogenaamde m-coupon. De hele flow wordt gaandeweg gedematerialiseerd en dat opent aantrekkelijke perspectieven. Er is de gecodeerde informatie van de leverancier, die bij ons intern heel wat tijdswinst oplevert; de automatische link met het juiste product, wat de controle aan de kassa sterk vergemakkelijkt; de vereenvoudigde terugbetaling via HighCo en de mogelijkheid om de coupon in de toekomst te personaliseren. Merkt de consument daar iets van bij het inkopen doen of aan de kassa? Voorlopig nog niet veel. Zijn coupon wordt gewoon gescand. De dematerialisatie van de coupon, in de vorm van de m-coupon op zijn smartphone, en de gepersonaliseerde couponing via de GS1 DataBar zullen in de toekomst wel voor een ander type van interactie met de consument zorgen. Zo kan een m- coupon tijdens het boodschappen doen op de smartphone van de consument worden geactiveerd. Cruciaal daarbij is de correcte afstemming van korting en product op elkaar, uitgaande van een 100% perfecte datakwaliteit. Welke zijn de grootste uitdagingen die Delhaize inzake couponing ziet? Zonder meer de datakwaliteit! De productassortimenten evolueren constant. Bepaalde producten worden stopgezet, maar komen nog een tijdlang op de winkelvloer voor. Voorts zijn er de financiële flow en de controle. Alles hangt af van hoe goed de data-input is gebeurd, en de 100% dekking van de gegevens. België is en blijft een land Foto s David Plas 9

10 van coupongebruikers. Coupons zijn ontzettend belangrijk voor de consument, die ervan houdt om ze uit te knippen en te verzilveren, en dus ook voor de leverancier, voor wie het een sterk communicatiemedium is. Steeds voortschrijdende efficiëntie is doorslaggevend. In dat licht is de GS1 Coupon Data Pool, waarin alle informatie voor de hele distributie beschikbaar is, een ontzettend sterke troef. Welke rol is weggelegd voor de leveranciers, die de coupons uitgeven? Het grote voordeel is dat zij hun informatie in één beweging correct en gecentraliseerd voor de hele distributie beschikbaar kunnen stellen. Ze moeten de gegevens dus niet drie, vier, vijf keer voor de verschillende distributeurs apart aanleveren, en de link tussen de coupon en het correcte product wordt automatisch gelegd. Ook op het niveau van de leveranciers zullen er in de toekomst trouwens interessante personaliseringsmogelijkheden ontstaan, als zij de opvolging van het gebruik dat de consument van de coupon maakt, linken aan hun eigen marketingtools. De onderlinge samenwerking tussen distributie en leveranciers rond loyalty is uiteraard gebaat bij een vlotte uitwisseling van betrouwbare en correcte gegevens. Wat in het systeem is volgens u nog voor enige verbetering vatbaar? Ik kan niet genoeg hameren op het belang van 100% datakwaliteit! Elke distributeur voert op dit moment tests uit met het oog op de roll-out en we bouwen aan nieuwe manieren om in samenwerking met de leveranciers analyses te maken van de verzamelde gegevens. Een efficiënter systeem moet ons samen toelaten om onze salesresultaten te verbeteren en meer zakencijfer te realiseren door de consument die niet vaak koopt, toch te activeren middels targetted couponing. J.H. Verbanck Interview: Ivan Gallemaert (Continental Foods) De troeven van m-couponing: veiligheid, flexibiliteit en snelheid! Ivan Gallemaert, sales director bij Continental Foods (het voormalige Campbell's), gaf een presentatie over de toekomst van de couponmarkt op het GS1 Forum Het toenemende gebruik van de smartphone geeft de merkfabrikanten nieuwe mogelijkheden om de consument te benaderen. Wat is de waarde van de GS1 Coupon Data Pool? De belangrijkste meerwaarde van de GS1 Coupon Data Pool is dat we met die tool de levensduur van de miljoenen coupons die wij uitschrijven, beter onder controle kunnen houden. Eens de einddatum of de geldigheidsdatum van de coupon is overschreden, wordt de campagne afgesloten. Bovendien wordt de coupon enkel uitbetaald bij aankoop van het desbetreffende product. Met een papieren coupon is dat laatste allerminst gegarandeerd: ook als iedereen zijn job doet, is de link met de aankoop van het product of de vervaldag volatiel, aangezien er enkel menselijke controle gebeurt, wat aanleiding kan geven tot (on)bewuste fraude. Met mobiele couponing of m-couponing kan de rapportering aanzienlijk sneller volgen, zodat je sneller kunt reageren. Met papieren coupons komen de redempties soms pas maanden later, nadat de actie al lang afgelopen is. Is het einde van papieren coupons in zicht? Vandaag is de papieren coupon zeker nog de norm. De evolutie naar m- couponing zal tijd vergen, maar de nadelen van de papieren coupon zijn dermate evident dat de evolutie onomkeerbaar is. De belasting van het traject van de papieren coupon (grafische vormgeving, drukken, distributie, controle) is groot, omdat het zowel tijdrovend als duur is. De e-coupon is al aanzienlijk minder duur, maar er is een drempel, omdat de consument zich online op een site moet aanmelden en de coupon zelf moet afdrukken. Voordeel is dat je printen en distribueren uitschakelt, maar het blijft toch 10

11 een nadeel dat enige discipline van de kant van de consument vereist is. Kan de m-coupon die nadelen wegwerken? De nieuwe generaties consumenten zullen via hun smartphone volledig vertrouwd zijn met mobiel internet en app's. Bovendien heeft de consument via coupons die naar zijn mobile device gepusht worden, meer mogelijkheden om aan te geven welke producten en acties hem interesseren. We zitten nog in een prille fase, maar de mogelijkheden die eraan komen, zijn quasi onbeperkt. De interactie met de shopper wordt veel groter. In functie van zijn profiel kun je specifieke bons al of niet in zijn richting duwen. Iemand die nooit Devos-Lemmens koopt bijvoorbeeld, kun je een straffe bon op één bepaald product aanbieden, terwijl je geneigd bent een grotere gebruiker eerder een bon voor drie of vier producten te bieden. Naast die mogelijkheid tot personificatie is er ook de reactietijd die veel korter wordt. Tijdens het WK voetbal of bij mooi weer kun je binnen de achtenveertig of zelfs vierentwintig uur beslissen om een m-coupon uit te reiken voor een barbecueproduct bijvoorbeeld, die enkel dat bepaalde weekend geldig is. De benadering van de consument kan rechtstreeks via internet gebeuren; je hoeft niet meer via de retailkanalen te passeren. Biedt m-couponing kansen voor de merken? Samen met de retailers kunnen de merkenfabrikanten programma's opstellen voor tailor made promotiecampagnes. Als in de huidige werkwijze een couponboekje op een display niet wordt aangebracht of ontvreemd wordt, heb je eenvoudigweg geen promotiecampagne! De m-coupon is sowieso in het bezit van de consument, ongeacht waar hij zijn boodschappen gaat doen. Bovendien heeft hij zijn smartphone in principe altijd bij zich, waardoor hij de coupon ook niet kan vergeten. Kortom, de reductie werkt altijd, de effectiviteit is maximaal en de analysesnelheid is zo groot, dat bijsturing in geen tijd mogelijk is. Straks wordt de smartphone trouwens ook een betaalmiddel en dan kan alles aan elkaar gekoppeld worden. Kortom, de troeven zijn legio: veiligheid, flexibiliteit en snelheid! Ontstaan zo nieuwe marketingmogelijkheden? We zullen niet meer alle consumenten op een uniforme manier benaderen, zoals nu met de papieren coupons, maar met aangepaste promotietypes op maat van de retailer en van het profiel van de consument. Als merk kom je dichter te staan bij de verschillende manieren van shoppen en de uiteenlopende consumentengedragingen. Wellicht krijg je daardoor ook andere types marketingmensen in onze organisaties. Door de behoefte aan kennis over shopperprofielen ontstaat een nieuw terrein voor samenwerking in de commerciële relatie met de retailers. Welke timing acht u voor dat alles realistisch? Het zal ongetwijfeld allemaal gefaseerd gaan gebeuren, maar over twee à drie jaar zullen we toch al wel een enorme vooruitgang zien, vermoed ik. Merken die dichter bij jongeren aanleunen, zullen wellicht wat sneller opschieten dan andere. Zal m-couponing sneller standaard worden, omdat men er impulsaankopen mee zal stimuleren? We mogen het alleszins niet te complex maken: de actie moet onmiddellijk goed begrijpbaar zijn, of er ontstaat een rem om aan te kopen. J.H. Verbanck Foto s David Plas 11

12 Interview: Benjamin Thym (Barcoo) Consumenten zijn vragende partij voor productinformatie Weten wat je koopt: dat is de baseline van de Duitse mobiele app Barcoo. De toepassing stelt shoppers in staat om in de winkel producten te scannen en zo meer informatie te krijgen. En het is een doorslaand succes, met nu al meer dan 13 miljoen downloads. Dat succes roept echter ook vragen op: waar komen de data vandaan en hoe betrouwbaar zijn ze? Link sprak met medeoprichter Benjamin Thym. Vult Barcoo een gat in de markt? Eigenlijk begon het allemaal met een discussie onder vrienden over de verschillende biolabels die er op de markt bestaan. We vonden het jammer dat je daarover geen informatie kunt raadplegen wanneer je aan het shoppen bent. En dus hebben we besloten om ze zelf beschikbaar te maken op de smartphone. Dat was in We realiseerden ons snel dat we veel meer informatie konden toevoegen. Intussen is de app uitgegroeid tot een complete productgids met gegevens over prijzen, gezondheid, kwaliteit en duurzaamheid. We zijn nu de op één na succesvolste app in de Duitssprekende regio. Waar komt de informatie vandaan? Aanvankelijk gingen we zelf data opzoeken, online. Prijsvergelijkingen, bijvoorbeeld. Maar erg veel productinformatie kun je online niet vinden. Daarom is het accent verschoven naar user generated content. Onze gebruikers geven zelf informatie in over de producten die ze kopen. Ze noteren lokale prijzen, ze nemen foto s van de verpakking, ze geven beoordelingen Zo dragen ze bij tot de transparantie in de markt. Dat doen ze belangeloos en ik ben zelf verbaasd hoe goed het werkt! We hebben ook een eigen content team van tien mensen. Zij produceren wekelijks zo n 250 korte artikels over de producten. Die artikels krijgen evenveel lezers als een artikel op Der Spiegel Online. Ontvangt u geen data van de fabrikanten? Eerst wilden de meeste fabrikanten niet met ons praten. Enkele grote merken hebben intussen hun houding gewijzigd. Consumenten hebben je producten in hun handen en zijn vragende partij voor meer informatie, dat biedt toch een opportuniteit. Coca-Cola heeft het wel begrepen: wanneer mensen een blikje of fles scannen, dan kunnen ze zien welke inspanningen Coke levert op het vlak van verpakkingen. Goed bekeken, want alle bedrijven geven tegenwoordig wel een duurzaamheidsrapport uit, maar niemand leest dat Zelf nemen we een afwachtende houding aan: we wachten tot de merken contact nemen en informatie delen. Het probleem is dat we hun data zelden krijgen in de vorm die we nodig hebben. Ze willen vaak teveel complexiteit toevoegen. Hoe betrouwbaar zijn de data dan? We kunnen geen 100% accurate gegevens garanderen. Daarom zijn we voorzichtig en vermelden we onze bronnen. We hebben een controlesysteem om de data te checken die onze gebruikers ingeven. Allergie-informatie geven we enkel voor niet-kritieke allergieën. En dus niet voor notenallergie, bijvoorbeeld. Het heeft me enorm verbaasd dat er gewoon geen database bestaat met nutritionele informatie. Slechts voor zo n 2% van de producten zijn die gegevens beschikbaar. Het is voor hen makkelijker dan zelf de data op te zoeken en in te geven. We laten het toe in ruil voor bronvermelding. Maar eigenlijk is het een gemiste kans voor sommige organisaties Ontvangen jullie soms klachten over foute data? Vanzelfsprekend, en dan passen we die meteen aan. Het is een logisch onderdeel van ons proces. Hoe gebruiken consumenten de app? We zien dat gebruikers elke maand gemiddeld 12 producten scannen, vooral voeding, dranken en drogisterijproducten. Ze zijn geïnteresseerd in eenvoudige vragen. Is Nutella gezond? Is het milieuvriendelijk? Ook prijsvergelijkingen zijn geliefd. En productbeoordelingen. Voor restaurants of vakantiebestemmingen zijn ratings al heel sterk ingeburgerd. Wij brengen dit type beoordelingen naar de fmcg-sector. We hebben een heel actieve community. Verder bieden we een portie fun. Hitlijsten zijn populair. We stellen enkele eenvoudige vragen over deodorants, bijvoorbeeld, en op basis van 12

LINK 2013/1. De kortingbon klaar voor het digitale tijdperk Forum 2013 GS1 en medical devices trustbox B2C Speed docking

LINK 2013/1. De kortingbon klaar voor het digitale tijdperk Forum 2013 GS1 en medical devices trustbox B2C Speed docking Nummer 2013/1 1ste semester 2013 De kortingbon klaar voor het digitale tijdperk Forum 2013 GS1 en medical devices trustbox B2C Speed docking LINK 2013/1 Colofon GS1 Belgium & Luxembourg Koningsstraat 76

Nadere informatie

TRUST YOUR LINK 2013/2 PRODUCT(DATA)? CAN CONSUMERS

TRUST YOUR LINK 2013/2 PRODUCT(DATA)? CAN CONSUMERS CAN CONSUMERS TRUST YOUR PRODUCT(DATA)? Nummer 2013/2 2de semester 2013 Dossier GS1 DataBar Trustbox event Supply Chain optimalisatie bij Carrefour Unamec en Medical Device LINK 2013/2 Colofon GS1 Belgium

Nadere informatie

Nummer 2015/1-1 ste semester 2015 LINK 2015/1

Nummer 2015/1-1 ste semester 2015 LINK 2015/1 Nummer 2015/1-1 ste semester 2015 LINK 2015/1 Colofon GS1 Belgium & Luxembourg Koningsstraat 76 bus 1, 1000 Brussel Tel: 02 229 18 80, Fax: 02 217 43 47 E-mail: info@gs1belu.org Website: www.gs1belu.org

Nadere informatie

Colofon. Save the dates

Colofon. Save the dates 1.000 bedrijven op trustbox! Nummer 2014/2 2de semester 2014 Carrefour en Colruyt gaan voor geharmoniseerde EDI berichten GCN verplicht vanaf 1 februari 2015 Delhaize zet historische stap met GDSN Meer

Nadere informatie

Nummer 2012/1 1ste semester 2012. B2C dossier Forum 2012 GS1 DataBar & couponing Status Doe-Het-Zelf & Tuin CO 2 calculatoren LINK 2012/1

Nummer 2012/1 1ste semester 2012. B2C dossier Forum 2012 GS1 DataBar & couponing Status Doe-Het-Zelf & Tuin CO 2 calculatoren LINK 2012/1 Nummer 2012/1 1ste semester 2012 B2C dossier Forum 2012 GS1 DataBar & couponing Status Doe-Het-Zelf & Tuin CO 2 calculatoren LINK 2012/1 Colofon GS1 Belgium & Luxembourg Koningsstraat 29, 1000 Brussel

Nadere informatie

Trustbox De tijd begint te dringen!

Trustbox De tijd begint te dringen! Trustbox De tijd begint te dringen! Op 13 december 2014 (op z n Amerikaans: 12-13-14!) wordt de Europese verordening EU 1169/2011 voor the provision of food information to consumers van kracht. Die legt

Nadere informatie

DEZE THEMABIJLAGE WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN DE STANDAARD E-COMMERCE

DEZE THEMABIJLAGE WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN DE STANDAARD E-COMMERCE DEZE THEMABIJLAGE WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN DE STANDAARD LEES MEER OP WWW.SLIMONLINESHOPPEN.BE E-COMMERCE Februari 2015 ONLINE KAN

Nadere informatie

DOSSIERS Nieuwe e-commerce cijfers Gepersonaliseerde producten Kwaliteitslabels in België Last mile levering van pakjes

DOSSIERS Nieuwe e-commerce cijfers Gepersonaliseerde producten Kwaliteitslabels in België Last mile levering van pakjes INSPIRATIE VOOR DE ONLINE ONDERNEMER Met getuigenissen van online ondernemers JAARGANG 2 - NUMMER 3 - NAJAAR 2014 DIT MAGAZINE IS EEN REALISATIE VAN INDIE GROUP WWW.ECOMMERCEXPO.BE TIPS & TRICKS Boekentips

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

Profile. de fietsspecialist. combineert het beste van on- en offline. pag. 8. 7 tips om uw online zichtbaarheid te vergroten

Profile. de fietsspecialist. combineert het beste van on- en offline. pag. 8. 7 tips om uw online zichtbaarheid te vergroten nr.2 2012 4,95 pag. 8 Profile de fietsspecialist combineert het beste van on- en offline 7 tips om uw online zichtbaarheid te vergroten Biedt Facebook commerciële kansen? 6 12 16 Sloggies.nl: snelheid

Nadere informatie

E-COMMERCE & CUSTOMER LOYALTY

E-COMMERCE & CUSTOMER LOYALTY DIT IS EEN BIJLAGE BIJ HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Nummer 1 / Juni 13 E-COMMERCE & CUSTOMER LOYALTY E-COMMERCE DE ONTWIKKELING VAN

Nadere informatie

ALEXANDER DE CROO Het is een bijzonder boeiende tijd wat digitale ontwikkelingen betreft. Drempels. Identiteit Geen toekomst zonder website

ALEXANDER DE CROO Het is een bijzonder boeiende tijd wat digitale ontwikkelingen betreft. Drempels. Identiteit Geen toekomst zonder website DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR SMART MEDIA EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN KNACK EEN WEB VOL OPPORTUNITEITEN MAART 2015 Patrick Marck Troeven genoeg om te slagen, maar

Nadere informatie

MOBILITY. IEDEREEN BOUWT APPS OOK JIJ EN IK De nieuwste trends OP WEG NAAR HET MOBIELE WALHALLA

MOBILITY. IEDEREEN BOUWT APPS OOK JIJ EN IK De nieuwste trends OP WEG NAAR HET MOBIELE WALHALLA MOBILITY 2014 MOBIELE TECHNOLOGIEËN VERANDEREN HOE WE WERKEN, COMMUNICEREN EN LEVEN. WAT BETEKENT DAT VOOR DE CFO, DE IT-MANAGER, DE HR-MANAGER,? IEDEREEN BOUWT APPS OOK JIJ EN IK De nieuwste trends OP

Nadere informatie

dit is een bijlage bij het financieele dagblad. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid

dit is een bijlage bij het financieele dagblad. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid dit is een bijlage bij het financieele dagblad. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid NR. 1 DECEMBER 2013 retail & supply chain management Efficiënt van producent

Nadere informatie

be/winkelen Hoe shop jij in de toekomst?

be/winkelen Hoe shop jij in de toekomst? 4 digitaal winkelen 10 online shoppen 12 lokaal winkelen Deze commerciële bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. be/winkelen Hoe shop jij in de toekomst? nr. 3 - Maart 2012 Meer

Nadere informatie

CUSTOMER LOYALTY. Als je loyalere klanten wilt moet je ze beter leren kennen NR. 1 MAART 2014 SCAN DE QR-CODE EN LEES MEER OP WWW.LOYALEKLANTEN.

CUSTOMER LOYALTY. Als je loyalere klanten wilt moet je ze beter leren kennen NR. 1 MAART 2014 SCAN DE QR-CODE EN LEES MEER OP WWW.LOYALEKLANTEN. DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. NR. 1 MAART 2014 SCAN DE QR-CODE EN LEES MEER OP WWW.LOYALEKLANTEN.NL

Nadere informatie

Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN

Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN VOORWOORD Marco Derksen VOORWOORD Vanaf het moment dat ik begon aan mijn eerste online community heb ik me ook bezig gehouden met

Nadere informatie

Het collaboratieve white paper van de direct marketing

Het collaboratieve white paper van de direct marketing Het collaboratieve white paper van de direct marketing 15 experts delen hun kennis, mening en ervaringen Eerste editie: mei 2012 DIRECT MARKETING EXPERTS WHITEPAPER 2012 1 Inleiding De continue digitale

Nadere informatie

HEALTHCARE MEER PATIËNTEN OPVANGEN MET STEEDS MINDER MIDDELEN VEREIST ENORME EFFICIËNTIE

HEALTHCARE MEER PATIËNTEN OPVANGEN MET STEEDS MINDER MIDDELEN VEREIST ENORME EFFICIËNTIE MEER PATIËNTEN OPVANGEN MET STEEDS MINDER MIDDELEN VEREIST ENORME EFFICIËNTIE WELKE TRENDS BRENGEN ONZE GEZONDHEIDSZORG IN BEWEGING? 2015 HEALTHCARE DE TECHNOLOGIE IS KLAAR. NU MOETEN WE ERVOOR ZORGEN

Nadere informatie

W Hoe shopt de klant in 2020? W Cross-border e-commerce W Nieuwe juridische regels W The Zero Moment of Truth DOSSIERS

W Hoe shopt de klant in 2020? W Cross-border e-commerce W Nieuwe juridische regels W The Zero Moment of Truth DOSSIERS INSPIRATIE VOOR DE ONLINE ONDERNEMER JAARGANG 1 - NUMMER 2 - VOORJAAR 2014 DIT MAGAZINE IS EEN REALISATIE VAN INDIE GROUP Getuigenissen van online ondernemers TIPS&TRICKS i.v.m. Affiliate marketing Merkregistratie

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Mobistar focust op transparantie voor zijn klant

Jaarverslag 2012. Mobistar focust op transparantie voor zijn klant Jaarverslag 2012 Mobistar focust op transparantie voor zijn klant 1 Een uitdagend jaar, dat is het minste wat Mobistar kan zeggen over 2012. De telecomsector onderging grote veranderingen, die een belangrijke

Nadere informatie

De supply chain van 2020. Zijn webshops de beste winkeliers? Location based marketing. Bosch Power Tools eerste webshop

De supply chain van 2020. Zijn webshops de beste winkeliers? Location based marketing. Bosch Power Tools eerste webshop E-commerce Eurogroup Consulting Magazine 2014 De supply chain van 2020 Zijn webshops de beste winkeliers? Location based marketing Bosch Power Tools eerste webshop Retailer en fabrikant: werk samen om

Nadere informatie

CEO PARTNERS. Technologie als drijfveer van ambitie Nieuwe kansen van de digitale revolutie P. 2

CEO PARTNERS. Technologie als drijfveer van ambitie Nieuwe kansen van de digitale revolutie P. 2 5 JUNI 2012 Technologie als drijfveer van ambitie Nieuwe kansen van de digitale revolutie P. 2 Internationale handel faciliteren Documentair krediet: het voordeel P. 3 CEO PARTNERS Energie - contract wordt

Nadere informatie

W E-commerce in België W Online payment W Verzending & fulfilment W SEO en copywriting DOSSIERS. Tips & tricks voor online startups

W E-commerce in België W Online payment W Verzending & fulfilment W SEO en copywriting DOSSIERS. Tips & tricks voor online startups INSPIRATIE VOOR DE ONLINE ONDERNEMER JAARGANG 1 - NUMMER 1 - NAJAAR 2013 DIT MAGAZINE IS EEN REALISATIE VAN INDIE GROUP DOSSIERS W E-commerce in België W Online payment W Verzending & fulfilment W SEO

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

SOLUTIONS Kansen van B2B e-commerce voor uw organisatie

SOLUTIONS Kansen van B2B e-commerce voor uw organisatie SPOTLIGHT Distributeur audiovisuele apparatuur FACE kiest voor ifacto Distri+ KEYNOTE Waar ligt de echte toegevoegde waarde van going digital? SOLUTIONS Kansen van B2B e-commerce voor uw organisatie INHOUD

Nadere informatie

Versie oktober 2014 PRAKTISCHE INFORMATIE VOOR CONSULTANTS DIE EEN EXIT OVERWEGEN

Versie oktober 2014 PRAKTISCHE INFORMATIE VOOR CONSULTANTS DIE EEN EXIT OVERWEGEN Versie oktober 2014 PRAKTISCHE INFORMATIE VOOR CONSULTANTS DIE EEN EXIT OVERWEGEN AUKE BIJNSDORP (1976) In 2003 heb ik mijn exit uit consulting gemaakt. Vanuit Roland Berger Strategy Consultants maakte

Nadere informatie

magazine Talent herkennen is van cruciaal belang! Alumni van het jaar InSites Consulting [ 4 7 ] we link economic thinking

magazine Talent herkennen is van cruciaal belang! Alumni van het jaar InSites Consulting [ 4 7 ] we link economic thinking Het magazine van de vereniging oud studenten economie Universiteit Gent we link economic thinking ------- Maart Juni 2014 ------ N 1 ------------- Alumni van het jaar InSites Consulting [ 4 7 ] VOSEKO

Nadere informatie