Studiegids bachelor- en masteropleidingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids bachelor- en masteropleidingen 2005-2006"

Transcriptie

1 Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen Studiegids bachelor- en masteropleidingen BSc Accountancy & Controlling BSc Bedrijfskunde BSc Economie en Management BSc Fiscale Economie BSc Technologiemanagement MSc Accountancy & Controlling MSc Business Administration MSc Fiscale Economie MSc Human Resource Management MSc Technology Management MSc Lerarenopleiding HBO zij-instroomprogramma BSc Accountancy & Controlling HBO zij-instroomprogramma BSc Bedrijfskunde HBO zij-instroomprogramma BSc Economie en Management HBO zij-instroomprogramma BSc Technologiemanagement Overgangsregelingen doctoraalopleidingen

2 Adresgegevens Bezoekadres: WSN-gebouw, Landleven 5 Zernikecomplex Paddepoel Postadres: Postbus AV Groningen Telefoon & fax FBK: (050) / (050) Telefoon & fax FEW: (050) / (050) / Website (NL/EN) / / Colofon Deze studiegids is een gezamenlijke uitgave van de Faculteit Bedrijfskunde en de Faculteit der Economische Wetenschappen en wordt gratis verspreid onder studenten en medewerkers. Oplage: 4100 Redactie: Opmaak en druk: Janna van Dijken Anouk Juurlink Jos Karssies Karel Labberté Ineke Molenkamp Alieda van der Sluis Marieke Wiersema Facilitair Bedrijf Uitgave: juni 2005 Ernstige ongevallen, brand of andere calamiteiten: RuG-alarmnummer:

3 Voorwoord Geachte student(e), Voor u ligt de nieuwe studiegids voor onze Nederlandstalige bacheloropleidingen en de masteropleidingen die daarop aansluiten. Dat die gids er is, is in zekere zin een vanzelfsprekendheid, maar tegelijkertijd gaan er achter zo n gids bergen werk schuil die verzet zijn voordat hij van de drukpersen kan rollen. Zo moeten natuurlijk alle colleges die in de gids aangeboden staan voorzien worden van goede docenten. Dat ligt voor de hand, ook al is dat wel even puzzelen met de uren die onze docenten jaarlijks les geven. Maar minder zichtbaar voor wie de gids doorbladert is het permanente proces van verbetering dat in de gids zijn weerslag vindt. Zo hebben wij ons het afgelopen jaar (onder veel meer) intensief bezig gehouden met het aanscherpen van de eindtermen van onze opleidingen, het gestructureerder invoeren van de zogenaamde vaardigheden (schrijven, presenteren, discussiëren), het doorvoeren van een breder gebruik van Nestor, onze electronische leeromgeving, het bijscholen van docenten in hun Engelse taalvaardigheid, en het verder uitbouwen van ons kwaliteitszorgsysteem. Bij dat laatste zijn wij overigens sterk afhankelijk van de cursusevaluaties door de studenten, dus wij doen een klemmend beroep op u om daaraan steeds mee te doen. Wij kunnen u garanderen dat aan de uitkomsten door ons steeds een zeer serieuze follow-up wordt gegeven. Naast deze ontastbare verbeteringen krijgt u het komende academisch jaar ook te maken met enige buitengewoon tastbare ontwikkelingen die tot grote verbeteringen zullen leiden. Het WSN-gebouw en het Zernike-gebouw gaan grootschalig op de schop. Bij het Zernike-gebouw wordt een behoorlijk aantal collegezalen bijgebouwd, terwijl het WSN-gebouw nog drastischer veranderingen zal ondergaan. Op de benedenverdieping komt een prachtige grote hal, en de bovenverdiepingen worden leeggehaald en gerenoveerd. Een deel van de staf zal tijdelijk elders worden ondergebracht. Natuurlijk gaat het werk gewoon door, maar u zult tijdelijk wel af en toe wat ongemakken voor lief moeten nemen. Het eindresultaat zal veel goed maken. Hoe het ook zij, wij hopen dat u zich thuis voelt of blijft voelen bij onze faculteit en dat u met succes en plezier uw studie zult doorlopen. Prof.dr. T.J. Wansbeek, decaan Faculteit der Economische Wetenschappen Prof.dr. H.G. Sol, decaan Faculteit Bedrijfskunde 3

4 Studiegids FBK/FEW Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inhoudsopgave 4 Leeswijzer 12 Deel A Belangrijke informatie 13 A1 Informatie, advies en klachten 13 A2 Regelingen en voorzieningen 15 A2.1 Jaarindeling A2.2 In-/uitschrijving voor een bachelor- of masteropleiding 18 A2.3 Verplichte inschrijving voor vakken en tentamens 18 A2.4 Doorstroomregelingen 19 A2.5 Verzoek om afwijking van regelingen 19 A2.6 Studievertraging/persoonlijke omstandigheden 19 A2.7 Vrijstellingen 19 A2.8 College- en tentamenroosters 19 A2.9 Boeken- en syllabiverkoop 19 A2.10 Buluitreikingen 19 A2.11 Tentamenuitslagen 20 A2.12 Kiezen van (een traject binnen) een masteropleiding 20 A2.13 Studeren in het buitenland 20 A2.14 Adreswijziging 20 A2.15 Urgente onderwijsinformatie 20 A2.16 AVV (Algemeen Vormende Vakken) 20 A2.17 Adressen en openingstijden 20 Deel B Programmabeschrijvingen 21 B1 Inleiding 21 B2 Overzicht opleidingen 23 B3 Onderwijsorganisatie 25 B4 Bacheloropleidingen 27 4

5 Inhoudsopgave B4.1 BSc Accountancy & Controlling 27 B4.1.1 Programmabeschrijving 27 B4.1.2 Studieschema 28 B4.1.3 Regelingen 30 B4.2 BSc Bedrijfskunde 31 B4.2.1 Programmabeschrijving 31 B Studieschema 33 B Regelingen 36 B Overgangs- en vrijstellingsregeling postpropedeuse vanaf B4.2.2 BSc Bedrijfskunde profile International Business & Management 40 B Programme of study 41 B Regulations 43 B4.3 BSc Economie en Management 44 B4.3.1 Programmabeschrijving 44 B4.3.2 Studieschema 46 B4.3.3 Regelingen 47 B4.4 BSc Fiscale Economie 49 B4.4.1 Programmabeschrijving 49 B4.4.2 Studieschema 50 B4.4.3 Regelingen 51 B4.5 BSc Technologiemanagement 53 B4.5.1 Programmabeschrijving 53 B4.5.2 Studieschema 55 B4.5.3 Regelingen 58 B4.5.4 Vrijstellingsregeling 59 B5 HBO zij-instroomprogramma s 60 B5.1 Inleiding 60 B5.2 HBO zij-instroomprogramma s Accountancy & Controlling 61 B5.2.1 Programmabeschrijving 61 B5.2.2 Studieschema 62 B5.2.3 Regelingen 62 B5.3 HBO zij-instroomprogramma BSc Bedrijfskunde 63 B5.3.1 Programmabeschrijving 63 B Studieschema doorstroom naar MSc BA 63 B Studieschema doorstroom naar MSc HRM 64 B5.3.2 Regelingen 64 5

6 Studiegids FBK/FEW B5.4 HBO zij-instroomprogramma BSc Economie en Management 65 B5.4.1 Programmabeschrijving 65 B5.4.2 Studieschema 66 B5.4.3 Overgangsregeling 66 B5.4.4 Regelingen 67 B5.5 HBO zij-instroomprogramma BSc Technologiemanagement 68 B5.5.1 Programmabeschrijving 68 B5.5.2 Studieschema 69 B5.5.3 Regelingen 71 B6 Masteropleidingen 72 B6.1 Toelating tot een masteropleiding 72 B6.1.1 Toelating en inschrijving 72 B6.1.2 Kiezen van (een traject binnen) een masteropleiding 73 B6.2 MSc Accountancy & Controlling 75 B6.2.1 Programmabeschrijving regulier masterprogramma 75 B Studieschema 76 B Regelingen 76 B6.2.2 Programmabeschrijving aangepast masterprogramma Accountancy 77 B Studieschema 78 B Regelingen 78 B6.2.3 Programmabeschrijving aangepast masterprogramma Controlling 79 B Studieschema 80 B Regelingen 80 B6.3 Master of Science in Business Administration (MSc BA) 81 B6.3.1 MSc BA Traject Business Development 87 B Programmabeschrijving 87 B Studieschema 88 B Regelingen 89 B6.3.2 MSc BA Specialization Business & ICT 90 B Programme description 90 B Programme of study 91 B Regulations 91 B6.3.3 MSc BA Specialization Change Management 92 B Programme description 92 B Programme of study 93 B Regulations 93 6

7 Inhoudsopgave B6.3.4 MSc BA Specialization Finance 94 B Programme description 94 B Programme of study 95 B Regulations 96 B6.3.5 MSc BA Traject Marketing 97 B Programmabeschrijving 97 B Studieschema profiel Marketing Management 98 B Programme of study profile Research Based Marketing 99 B Regelingen 100 B6.3.6 MSc BA Traject Organizational & Management Control 101 B Programmabeschrijving 101 B Studieschema 102 B Regelingen 103 B6.3.7 MSc BA Specialization Operations and Supply Chains 104 B Programme description 104 B Programme of study 105 B Regulations 106 B6.3.8 MSc BA Traject Small Business & Entrepreneurship 107 B Programmabeschrijving 107 B Studieschema 108 B Regelingen 109 B6.3.9 MSc BA Specialization Strategy & Innovation 110 B Programme description 110 B Programme of study 111 B Regulations 111 B6.4 MSc Fiscale Economie 113 B6.4.1 Programmabeschrijving 113 B6.4.2 Studieschema 114 B6.4.3 Regelingen 114 B6.5 MSc Human Resource Management 115 B6.5.1 Programme description 115 B6.5.2 Programme of study 116 B6.5.3 Regulations 117 B6.6 MSc Technology Management 119 B6.6.1 Programme description 119 B6.6.2 Programme of study 120 B6.6.3 Regulations 121 7

8 Studiegids FBK/FEW B6.7 MSc Lerarenopleiding 122 B6.7.1 Programmabeschrijving 122 B6.7.2 Studieschema 123 B6.7.3 Regelingen 123 B6.8 Top Master Economics & Business 124 B7 Doctoraalopleidingen 125 B7.1 Inleiding 125 B7.1.1 Afronding doctoraalopleidingen 125 B7.1.2 Studiepunten 125 B7.1.3 Gevolgen invoering bachelor-/masterstructuur 125 B7.1.4 Overstap naar bachelor- en masteropleidingen 125 B7.2 Doctoraal Bedrijfskunde 127 B7.2.1 Overgangsregeling 127 B7.2.2 HBO doorstroomprogramma s Bedrijfskunde: overgangsregeling 129 B7.3 Doctoraal Bedrijfskunde afstudeerrichting A&C 130 B7.3.1 Overgangsregeling 130 B7.4 Doctoraal Economie profiel E&M, afstudeerrichting A&C 133 B7.4.1 Overgangsregeling 133 B7.5 Doctoraal Economie profiel Algemene Economie 135 B7.5.1 Overgangsregeling 135 B7.6 Doctoraal Economie profiel E&M 137 B7.6.1 Overgangsregeling 137 B7.7 Doctoraal Fiscale Economie 141 B7.7.1 Overgangsregeling 141 B7.8 Doctoraal Technische Bedrijfswetenschappen 143 B7.8.1 Overgangsregeling 143 Deel C Vakbeschrijvingen 145 Deel D Centrale en Facultaire informatie 442 D1 Inschrijving en aanmelding 442 D1.1 In-/uitschrijving RuG-opleidingen 442 D1.2 Aanmelden voor cursussen 442 D1.3 Aanmelden voor tentamens 443 D1.4 Afwezigheid 443 D1.5 College- en tentamenperiodes en -roosters 443 8

9 Inhoudsopgave D2 Regels, rechten en plichten 444 D2.1 Vrijstellingen 444 D2.2 AVV (Algemeen Vormende Vakken) 444 D2.3 Tentamens 444 D2.4 Beroepregeling 445 D2.5 Onderwijs- en ExamenRegeling (OER) 446 D2.6 Regels en Richtlijnen 446 D3 Twijfel over je studie 447 D3.1 Omzwaaien, stoppen, uitschrijven 447 D4 Studiebegeleiding/studievaardigheden 448 D4.1 Studieadviseurs 448 D4.1.1 Spreekuren 448 D4.2 Studenten Adviesbureau Groningen (STAG) 449 D4.2.1 Infotheek voor Studie en Beroep (ISB) 450 D4.2.2 Loopbaan Adviescentrum (LAC) 450 D4.3 Studie Ondersteuning 450 D4.4 Studentenpsychologen 450 D5 Studievertraging 452 D5.1 Studievertraging door persoonlijke omstandigheden 452 D6 Studeren in het buitenland 453 D6.1 Exchange Office FBK en FEW 453 D6.2 Bureau Internationale Samenwerking (BIS) 453 D7 Afstuderen 454 D7.1 Goedkeuring studieprogramma 454 D7.2 Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde 454 D7.3 Buluitreiking 455 D8 Onderzoek 457 D8.1 Honours Bachelor traject 457 D8.2 SOM 457 D9 Na je studie 458 D9.1 Oriëntatie op de arbeidsmarkt tijdens je studie 458 D9.2 Sollicitatietraining 458 D9.3 Oriëntatiemogelijkheden in het bachelorprogramma 458 D9.4 Effectieve Gespreksvoering 458 D10 Studiefinanciering/financiële regelingen 460 D10.1 Afstudeerfonds 460 D10.2 Noodfonds 460 D10.3 Prestatiebeurs 460 D februari regeling voor eerstejaars studenten 460 9

10 Studiegids FBK/FEW D10.5 Telling van studiepunten 461 D10.6 Studiekostenbeleid 461 D11 Klachten, suggesties en kwaliteitszorg 462 D11.1 Klachtenprocedure FBK & FEW voor studenten 462 D11.2 Kwaliteitszorg onderwijs 463 D12 Voorzieningen 464 D12.1 Bibliotheken 464 D12.2 Onderwijscluster en Rekencentrum (RC) 464 D12.3 Syllabuswinkel FBK en FEW 466 D12.4 Boekenverkoop 467 D13 Praktische informatie 468 D13.1 Adreswijziging 468 D13.2 Nestor 468 D13.3 Richtlijn voor studiebelasting 468 D13.4 Urgente onderwijsinformatie 469 D13.5 Kopiëren 469 D13.6 Ontruiming 469 D13.7 Diefstal 469 D14 Adressen 470 D14.1 Algemeen 470 D14.2 Bureau Onderwijszaken FBK en FEW 470 D14.3 Bureau Studieadvisering 471 D14.4 Examencommissies FBK en FEW 471 D14.5 Exchange Office Bedrijfskunde en Economische Wetenschappen 471 D14.6 Lerarenopleiding ʹEconomie & Bedrijfswetenschappenʹ 472 D14.7 Wetenschapswinkel (onderzoeksbureau & stageloket) 472 D14.8 SOM, Onderzoeksorganisatie (FEW / FBK) 472 D14.9 Vakgroepsecretariaten FEW 472 D14.10 Basiseenheden Faculteit Bedrijfskunde 473 D14.11 Bibliotheken 473 D14.12 Onderwijscluster en Rekencentrum (RC) 474 D14.13 Centrale Studentenadministratie (CSA) 475 D14.14 Studenten Adviesbureau Groningen (STAG) 475 D Loopbaan Adviescentrum (LAC) 475 D Studie Ondersteuning 475 D14.15 Vertrouwenspersoon RUG 476 D14.16 Studentenpsychologen 476 D15 Studieverenigingen 477 D15.1 BIG (Faculteitsvereniging Bedrijfskunde Groningen) 477 D15.2 EFV (Economische Faculteitsvereniging Groningen) 478 D CreDes 479 D VESTING

11 Inhoudsopgave D RISK 480 D B-yond 480 D15.3 Economen Unie (ECU) 481 D15.4 Quest 481 D15.5 Groninger Fiscale Eenheid (GFE) 481 D15.6 MARUG 482 D15.7 BRUG 482 D15.8 VERAF 482 D15.9 Omega 483 D15.10 AIESEC 483 D15.11 Integrand 483 Bijlage 1 Objectives and final competences of the bachelor s degree programme Bedrijfskunde 484 Bijlage 2 Doelstellingen en eindtermen bacheloropleidingen FEW 487 Bijlage 3 Objectives and final competences of the FEW master s degree programmes 488 Bijlage 4 Plagiaat 489 Bijlage 5 Huisregels Rekencentrum (RC) 490 Bijlage 6 Tips tegen RSI 492 Bijlage 7 Ontruimingsinstructies 493 Index

12 Leeswijzer Deze studiegids geeft informatie over alle bachelor- en masteropleidingen van de Faculteit Bedrijfskunde (FBK) en de Faculteit der Economische Wetenschappen (FEW), met uitzondering van de Engelstalige opleidingen International Economics and Business, International Business and Management, Econometrics (voorheen Econometrie & Besliskunde) en Economics (voorheen Algemene Economie). Deze opleidingen zijn in aparte gidsen opgenomen. Deel A bevat beknopte informatie over personen en afdelingen die vragen kunnen beantwoorden over opleidingen, studieloopbaan etc. Tevens staat er beknopte informatie in over regelingen en voorzieningen als aanmelden voor cursussen/tentamens, in- en uitschrijving voor een opleiding, vrijstellingen etc. In Deel B vind je de programmabeschrijvingen van de verschillende bachelor- en masteropleidingen en van de HBO-zij-instroomprogramma s. Eveneens zijn de overgangsregelingen voor doctoraalstudenten hierin opgenomen. In de studieschema s betekenen de V en de K respectievelijk Verplicht en Keuze en staan de C en de O voor Compulsory en Optional. De afkorting TER die je tegenkomt in de schema s met regelingen (onderaan iedere programmabeschijving) betekent Teaching and Examination Regulations. Deel C bevat de vakbeschrijvingen van de verschillende opleidingen in alfabetische volgorde. Deel D geeft praktische informatie om je weg te vinden binnen de FBK, de FEW en de Rijksuniversiteit Groningen, zoals adressen, telefoonnummers en openingstijden. Ten slotte bevat de studiegids enkele bijlagen, over ondermeer plagiaat en de huisregels van het Rekencentrum. De Onderwijs- en Examenregelingen, de Regels en Richtlijnen en andere formele regelingen van alle opleidingen van de FBK en FEW zijn op CD-Rom verkrijgbaar. Bij het samenstellen van deze studiegids is de noodzakelijke zorgvuldigheid betracht. De inhoud van de studiegids wordt gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen. De vakbeschrijvingen en studieschema s staan ook op internet: For the English version of the information in parts A, B2, B3, B6.1, D and the appendices see either the Study Guide of Economics/Econometrics, or the Study Guide of IB&M/IE&B, or the websites of both faculties. 12

13 Deel A - Belangrijke informatie Deel A Belangrijke informatie A1 Informatie, advies en klachten Beknopt overzicht. Voor meer uitgebreide informatie wordt verwezen naar Deel D, Nestor en internet. Onderwerp/vraag/klacht Vak/studieonderdeel inhoud, studiebelasting, organisatie, regelingen, tentamen vrijstelling kwaliteit Studieprogramma studeerbaarheid, i.h.b. opbouw, belasting, planning van vakken kwaliteit (bijv. evaluaties van vakken) Keuze voor een studieprogramma Studievoorlichting/brochures e.d. Toelating studieprogramma toelating tot een FEW/FBK bachelor toelating tot een nietdoorstroommaster Keuze voor (keuze)vakken Studieloopbaan planning studieprogramma en voortgang planning curriculum vitae (buitenland-ervaring, bestuurlijk werk, stage etc.) voortgangsproblematiek (persoonlijk, studietechnisch, regelingen etc.) Contactpersoon/-instantie docent/coördinator en secretariaat formulier van internet te downloaden Nestor, community Onderwijskwaliteit directeur/coördinator, secretariaat, roosterpagina op internet Nestor, community Onderwijskwaliteit studieadviseur: algemene informatie en programmaverschillen, bachelor- en masteropleidingen directeur/coördinator: specifieke vakinformatie studieprogramma, i.h.b. masteropleidingen Bureau Interne en Externe Communicatie (BIEC), WSN 336 Admissions Office secretariaat: WSN 230, ma-vr uur studieadviseur: algemeen pakket advies directeur/coördinator: afstemming pakket examencommissie: goedkeuring pakket (formulier via Informatiebalie) docent: inhoud specifiek vak andere faculteit: studieadviseur of docent studieadviseur 13

14 Studiegids FBK/FEW Afstudeerwerkstuk Internationale studieuitwisseling mogelijkheden studieuitwisseling aanmelding en toelating Algemene onderwijsinformatie ProgRESS WWW, Nestor, inschrijving, roosters, afspraken, studieresultaten, bullen, e.d. Individuele afwijking regelingen en vrijstellingen bacheloropleiding: docent afstudeerwerkstuk masteropleiding: coördinator Exchange Office secretariaat: WSN 213, ma-do uur Let op mededelingen in de UK voor sollicitatierondes Informatiebalie WSN , ma-vr uur studieadviseur: advies examencommissie: behandelt schriftelijke verzoeken Persoon/instantie Docent en secretariaat Directeur/coördinator en secretariaat Studieadviseurs Bereikbaarheid zie vakbeschrijvingen in Deel C zie programmabeschrijvingen in Deel B Spreekuur op afspraak, open spreekuur en (vermeld je telefoonnummer). Secretariaat: of 14

15 Deel A - Belangrijke informatie A2 Regelingen en voorzieningen A2.1 Jaarindeling K C / T Begin- en einddata Bijzonderheden Activiteiten Semester C1 begint ma. 5 sept. 37 C2 ma. 12 sept. 38 C3 ma. 19 sept. 39 C4 ma. 26 sept. 40 C5 ma. 3 okt. 7 okt. Economen Congres Groningen 41 C6 ma. 10 okt. 42 C7 ma. 17 okt. 43 C8 eindigt vr. 28 okt. 44 T1 begint ma. 31 okt. 45 T2 eindigt vr. 11 nov. Reguliere tentamens over stof S1.1 Semester C1 begint ma. 14 nov. 47 C2 ma. 21 nov. 48 C3 ma. 28 nov. 49 C4 ma. 5 dec. 50 C5 ma. 12 dec. 51 C6 ma. 19 dec. 52 kerstvakantie begint ma. 26 dec. 1 kerstvakantie eindigt vr. 6 jan. 2 C7 begint ma. 9 jan. 3 C8 eindigt vr. 20 jan. 4 T1 begint ma. 23 jan. 5 T2 ma. 30 jan. 6 T3 Eindigt vr. 10 febr. Herh.tentamens over S1.1 / reguliere tentamens over stof S1.2 en S1 totaal K = kalenderweek; C = collegeweek; T = tentamenweek; S = semester 15

16 Studiegids FBK/FEW K C / T Begin- en einddata Bijzonderheden Activiteiten Semester C1 begint ma. 13 feb. 8 C2 ma. 20 feb. 9 C3 ma. 27 feb. 10 C4 ma. 6 mrt. 11 C5 ma. 13 mrt. 12 C6 ma. 20 mrt. 13 C7 ma. 27 mrt. 14 C8 eindigt vr. 7 april 15 T1 begint ma. 10 april 14 april Goede Vrijdag - vrij 16 T2 ma. 17 april 17 april Tweede Paasdag - vrij 17 T3 eindigt vr. 28 april Herh.tentamens over stof S1.2 en S1 totaal / reguliere tentamens over stof S2.1 Semester C1 begint ma. 1 mei 5 mei vrij Bevrijdingsdag 19 C2 ma. 8 mei 20 C3 ma. 15 mei 21 C4 ma. 22 mei 25 mei vrij Hemelvaart 22 C5 ma. 29 mei 23 C6 ma. 5 juni 5 juni vrij Tweede Pinksterdag 24 C7 ma. 12 juni 25 C8 eindigt vr. 23 juni 26 T1 begint ma. 26 juni 27 T2 ma. 3 juli 28 T3 eindigt vr. 14 juli 29 Zomervakantie begint ma. 17 juli 30 Zomervakantie 31 Zomervakantie 32 Zomervakantie 33 Zomervakantie eindigt vr. 18 aug. 34 T4 begint ma. 21 aug. 35 T5 eindigt vr. 2 sept. Herh.tentamens over stof S2.1 / reguliere tentamens over stof S2.2 en S2 totaal Herh.tentamens over stof S2.2 en S2 totaal K = kalenderweek; C = collegeweek; T = tentamenweek; S = semester 16

17 Deel A - Belangrijke informatie Toelichting bij de jaarindeling Het collegejaar is ingedeeld in semesters. Deze semesters zijn nader onderverdeeld in halfsemesters of blokken. Deze halfsemesters bestaan elk uit acht collegeweken, gevolgd door een tentamenblok van twee tot drie weken. De tentamens van vakken die één keer per jaar worden aangeboden, kunnen na het eerstvolgende halfsemester worden herhaald. Voor de tentaminering van vakken die twee keer per jaar worden aangeboden, gelden afwijkende regelingen. Raadpleeg de afzonderlijke vakbeschrijvingen zoals ze in deze studiegids en in het vakkenaanbod op de facultaire website zijn opgenomen. De herhalingstentamens van het tweede semester, tweede blok (semester 2.2) vinden eind augustus plaats. Belangrijke data Collegevrije dagen Tweede Kerstdag maandag 26 december 2005 Goede Vrijdag vrijdag 14 april 2006 Tweede Paasdag maandag 17 april 2006 Bevrijdingsdag vrijdag 5 mei 2006 Hemelvaartsdag donderdag 25 mei 2006 Tweede Pinksterdag maandag 5 juni 2006 Gronings Ontzet ( Bommen Berend ) maandag 28 augustus 2006 Koninginnedag valt in 2006 op een zondag. Dagen waarop colleges (mogelijk) worden verplaatst Economencongres 7 oktober 2005 Centrale voorlichtingsdag RuG 4 november 2005 Eén Dag Student 8 en 9 december en 31 maart 2006 College Carrousel 4, 5 en 6 april , 12 en 13 april 2006 Open Dag op Locatie RuG 3 maart 2006 Ouderdag RuG 2 juni 2006 BIG Congres Zie 17

18 Studiegids FBK/FEW A2.2 In-/uitschrijving voor een bachelor- of masteropleiding Bij de Centrale Studentenadministratie (CSA) kun je o.a. terecht voor informatie betreffende: inschrijving/uitschrijving; betaling of restitutie collegegeld; afgifte verklaringen voor externe instanties. De CSA is open van uur. Voor adresgegevens zie hoofdstuk D Voor inschrijving van een masteropleiding waartoe jouw bacheloropleiding rechtstreeks toelating geeft, kun je gebruik maken van het herinschrijvingsformulier dat je in juni van CSA ontvangt. Inschrijven voor een andere masteropleiding kan alleen na toestemming van de toelatingscommissie. Zie ook hoofdstuk B6.1. A2.3 Verplichte inschrijving voor vakken en tentamens Het is verplicht om je via in te schrijven voor alle vakken en alle tentamens die je wilt doen. Dit in verband met toelating tot Nestor. Je kunt voor het inschrijven de computers in het Rekencentrum gebruiken, maar je kunt je dus ook thuis via internet inschrijven. Voor de start van de cursus moet je hebben voldaan aan de ingangseis, anders word je niet toegelaten. Zie ook de OER en de Regels en Richtlijnen. De inschrijfperiode voor vakken loopt van zeven weken tot twee weken voor de start van de collegeperiode. Dit leidt tot de volgende deadlines: semester 1.1: tot en met 21 augustus 2005; semester 1.2: tot en met 30 oktober 2005; semester 2.1: tot en met 29 januari 2006; semester 2.2: tot en met 16 april De inschrijfperiode voor tentamens loopt van vier weken voor het tentamen tot uiterlijk zeven kalenderdagen vóór het tentamen. NB: andere faculteiten hanteren andere inschrijvingstermijnen. Ben je te laat met inschrijven voor een tentamen? Meld je direct voor aanvang van het tentamen bij de aanwezige examinator. Deze beslist over toelating. Hier is geen discussie over mogelijk. Deelname is mogelijk als er ruimte in de zaal beschikbaar is en als er voldoende vraag- en antwoordformulieren beschikbaar zijn. Tijdens de tentamenzitting dien je je collegekaart én een bewijs van inschrijving te kunnen tonen. Het bewijs van inschrijving dient bij inschrijving voor het tentamen in ProgRESS WWW te worden geprint. Indien je je collegekaart niet mee hebt, moet je een ander officiëel erkend document meenemen, zoals een paspoort of rijbewijs. 18

19 Deel A - Belangrijke informatie A2.4 Doorstroomregelingen Voor het doorstromen van de ene naar de andere studiefase, bijvoorbeeld van propedeuse naar het 2 e jaar, zijn verschillende doorstroomregelingen van kracht. Deze regelingen staan per opleiding beschreven onder de programmabeschrijvingen in deel B. A2.5 Verzoek om afwijking van regelingen Indien je in aanmerking wenst te komen voor een uitzondering op een regeling, moet je dit aanvragen bij de examencommissie. Voor advies kun je terecht bij de studieadviseurs. Voor adresgegevens zie hoofdstuk D14.4. A2.6 Studievertraging/persoonlijke omstandigheden Punten kwijt? Meld op tijd. Niet gemeld, géén geld. Loop je door bijzondere omstandigheden (ziekte, handicaps, familieomstandigheden, zwangerschap, dyslexie) studievertraging op, meld dat dan onmiddellijk bij je studieadviseur. Als je langer dan een maand wacht met zo n melding kun je geen aanspraak maken op mogelijke financiële compensatie (zie ook D5). A2.7 Vrijstellingen Het aanvragen van een vrijstelling voor een vak op basis van eerder behaalde diploma s / certificaten verloopt via een formulier dat je kunt downloaden van internet (zie ook D2.1). A2.8 College- en tentamenroosters De college-, tentamen- en hertentamenperiodes staan in de jaarindeling voorin de studiegids (A2.1). Alle roosters van Economie en Bedrijfskunde zijn te vinden op resp. en Groepsindelingen voor werkcolleges en practica worden bekendgemaakt via Nestor (http://nestor.rug.nl). A2.9 Boeken- en syllabiverkoop De syllabuswinkel op de begane grond van het WSN-gebouw, WSN 0008, is dagelijks geopend van uur. De boekenverkoop van BIG, EFV en VESTING vindt plaats aan het begin van elk semester. A2.10 Buluitreikingen Propedeusebul Bedrijfskunde en Economische opleidingen De propedeusebul hoeft niet aangevraagd te worden. Als alle resultaten bij de Onderwijsadministratie binnen zijn, wordt de propedeusebul klaargemaakt. Studenten ontvangen hiervan bericht. Studenten die geen bericht ontvangen maar wel aan alle eisen voor het behalen van de propedeuse hebben voldaan, kunnen zich melden bij de Informatiebalie. In de UK en de facultaire websites / de Nestorsites wordt meegedeeld wanneer de buluitreiking plaatsvindt. Zie ook D

20 Studiegids FBK/FEW Doctorandus-, bachelor- en masterbul Bedrijfskunde en Economie Voor het afronden van een programma (doctoraal, bachelor en master) moet altijd eerst het studieprogramma worden goedgekeurd en alle studieresultaten moeten zijn verwerkt door de Onderwijsadministratie. Daarna kan de bul worden aangevraagd. Formulieren hiervoor kunnen worden gedownload van internet. Formulieren van Economie zijn te vinden op De formulieren van Bedrijfskunde staan op Informatie is verkrijgbaar bij de Informatiebalie, 2e verdieping WSN (zie ook D7.3). A2.11 Tentamenuitslagen Uitslagen zijn te raadplegen via Een uitslag wordt gepubliceerd uiterlijk 15 werkdagen na de dag waarop het tentamen is afgelegd. Tot uiterlijk vier weken na publicatie van een tentamenuitslag kan de student het door hem/haar gemaakte tentamen inzien (zie ook D2.3). A2.12 Kiezen van (een traject binnen) een masteropleiding Bezoek de relevante voorlichtingsevenementen. Zie B6.1.2 voor de data. Voor algemeen keuzeadvies kun je terecht bij de studieadviseurs. Voor specifiek inhoudelijke vragen over een bachelor- of masteropleiding kun je terecht op het spreekuur van de betreffende coördinator. Voor vragen over vakken is de betreffende docent de aangewezen persoon. A2.13 Studeren in het buitenland De selectierondes voor het Erasmusprogramma voor het academisch jaar vinden plaats in: december 2005: eerste ronde; september 2006: tweede ronde, alleen voor de plaatsen die nog open zijn. Zie ook of Zie ook D6. A2.14 Adreswijziging Doorgeven via of via de Centrale Studenten Administratie A2.15 Urgente onderwijsinformatie Nestor is het communicatiemiddel waar de faculteit belangrijke mededelingen over colleges, tentamens, voorlichtingen en andere last minute informatie aan studenten bekend maakt (zie ook D13.2). Naast Nestor dien je ook de rubriek Mededelingen in de Universiteitskrant (UK) wekelijks te raadplegen (http://www.uk.rug.nl/rugmededelingen/). Kijk ook regelmatig onder de Nieuwsknop van de FEW-site. A2.16 AVV (Algemeen Vormende Vakken) Ieder jaar wordt een aparte gids voor AVV uitgebracht. Zie ook A2.17 Adressen en openingstijden Zie hoofdstuk hoofdstuk D14. 20

21 Deel B - Programmabeschrijvingen Deel B Programmabeschrijvingen B1 Inleiding In deel B worden in alfabetische volgorde alle Nederlandstalige bachelor- en aansluitende (doorstroom-)masteropleidingen van de Faculteit Bedrijfskunde en de Faculteit der Economische Wetenschappen beschreven. Voor iedere opleiding zijn eventuele voorlichtingsdata, contactpersonen, keuzevakkenaanbod en bijbehorende toelatingsregelingen aangegeven. Nestor biedt veelal aanvullende informatie. Een enkel bachelorprogramma is vergeleken met vorig jaar gewijzigd. In dat geval is een overgangsregeling opgenomen. Tussen de verschillende bachelorprogramma s bestaan horizontale en/of verticale doorstroommogelijkheden. Zo kun je tijdens en direct na de propedeuse van Bedrijfskunde overstappen op Technologie Management of International Business & Management. Na de propedeuse Bedrijfskunde of Economie en Management kun je overstappen naar het tweede jaar van Accountancy & Controlling. Na de propedeuses van Economie en Management (is gelijk aan de propedeuse Accountancy & Controlling), Fiscale Economie en International Economics & Business (is gelijk aan de propedeuse Economics) kun je starten met het tweede jaar van één van deze opleidingen, indien één of twee deficiënte vakken worden weggewerkt. In de Onderwijs- en ExamenRegelingen (OER) staat exact omschreven wat die deficiënties zijn. Een aantal programma s biedt jaarlijks een voorlichtingsbijeenkomst aan. Bezoek deze bijeenkomsten en maak voor een passende keuze desgewenst een afspraak met een studieadviseur. Tot 1 september 2007 kunnen studenten oude structuur het doctoraalprogramma afronden. In deel B is voor alle doctoraalopleidingen een overgangsregeling opgenomen. De bijbehorende substitutietabel geeft per doctoraalvak aan hoe het vak afgerond kan worden. In de meeste gevallen dien je een overeenkomend vak uit een bachelor- of masterprogramma te volgen. Desgewenst kan de overstap naar een (overeenkomende) bachelor- en/of masteropleiding worden gemaakt. In een enkel geval is in deze gids bij de overeenkomende bachelor een substitutieregeling opgenomen. De studieadviseurs kunnen je nader informeren over de formele én programmatische gevolgen van een overstap. Bijzondere aandacht vragen we voor specifieke keuzes in het studieprogramma, zoals een Honours Bachelor traject, internationale studieuitwisseling, keuzevakken, afstudeerwerkstuk en masteropleiding. Veel van deze keuzes (inclusief extracurriculaire activiteiten als bestuurswerk, stage- en werkervaring en studieprojecten EFV en BIG) vragen om vroegtijdige planning. Het is daarom van belang dat je reeds in het eerste studiejaar een beeld opbouwt van de activiteiten die je wilt combineren met de verplichte vakken. In deze studiegids vind je aanvullende informatie en we 21

Studiegids 2007-2008 FEB

Studiegids 2007-2008 FEB Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Adresgegevens Bezoekadressen: WSN-gebouw Landleven 5 Zernikecomplex Paddepoel DRS-gebouw Dierenriemstraat 100 Postadres: Postbus 800 9700

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Faculty of Economics and Business. Studiegids 2013-2014 Student Handbook 2013-2014. Opleidingen Degree programmes

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Faculty of Economics and Business. Studiegids 2013-2014 Student Handbook 2013-2014. Opleidingen Degree programmes Faculteit Economie en Bedrijfskunde Faculty of Economics and Business Studiegids 2013-2014 Student Handbook 2013-2014 Opleidingen Degree programmes 1 Studiegids 2013-2014 / Student Handbook 2013-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Studiegids Bedrijfswetenschappen Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2005-2006

Studiegids Bedrijfswetenschappen Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2005-2006 1 Studiegids Bedrijfswetenschappen Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2005-2006 Faculteit der Managementwetenschappen Onderwijscentrum Thomas van Aquinostraat 3 (bezoekadres)

Nadere informatie

Moderne Talen en Culturen

Moderne Talen en Culturen Moderne Talen en Culturen Studiegids 2007/2008 Duitse taal en cultuur Engelse taal en cultuur Franse taal en cultuur Literatuurwetenschap Nederlandse taal en cultuur ICT en vertalen Letterkunde (MPhil)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5 ! "#$ $% Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 11 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 11 1.2.2 Faculteitsbestuur 11 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

Geschiedenis. Studiegids 2009/2010. Geschiedenis

Geschiedenis. Studiegids 2009/2010. Geschiedenis Studiegids 2009/2010 Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 10 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 10 1.2.2 Faculteitsbestuur 10 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

Studiegids. Bedrijfskunde / Business Administration. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016

Studiegids. Bedrijfskunde / Business Administration. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016 Studiegids Bedrijfskunde / Business Administration Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016 Disclaimer De informatie in de studiegids is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2011-2012 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3 Archeologie en prehistorie (Ba) 31 3.1 Inleiding 31. Inhoudsopgave 5

Inhoudsopgave. 3 Archeologie en prehistorie (Ba) 31 3.1 Inleiding 31. Inhoudsopgave 5 Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 11 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 11 1.2.2 Faculteitsbestuur 11 1.2.3 Medezeggenschap 11 1.2.4

Nadere informatie

Studiegids. Economie en bedrijfseconomie. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016

Studiegids. Economie en bedrijfseconomie. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016 Studiegids Economie en bedrijfseconomie Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016 Disclaimer De informatie in de studiegids is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Aan

Nadere informatie

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma Gouden regels De onderstaande regels zijn ingesteld om het onderwijsprogramma voor studenten en docenten zo

Nadere informatie

Studiegids. Bestuurskunde. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2013-2014

Studiegids. Bestuurskunde. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2013-2014 Studiegids Bestuurskunde Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2013-2014 Inhoudsopgave Algemene informatie...1 De opleidingen van de Faculteit der Managementwetenschappen...1

Nadere informatie

Professionele master ICT

Professionele master ICT Professionele master ICT! Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 11 1.1 Algemene inleiding 11 1.2 Organisatie van de faculteit 12 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit en waardenproject 12 1.2.2 Faculteitsbestuur

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3 Communicatie- en informatiewetenschappen (Ba) 37 3.1 Inleiding 37 3.2 Het programma 37. Inhoudsopgave 5

Inhoudsopgave. 3 Communicatie- en informatiewetenschappen (Ba) 37 3.1 Inleiding 37 3.2 Het programma 37. Inhoudsopgave 5 ! Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 11 1.1 Algemene inleiding 11 1.2 Organisatie van de faculteit 12 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit en waardenproject 12 1.2.2 Faculteitsbestuur 13 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2012-2013. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2012-2013. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen. Onderwijs- en Examenregelingen 2012-2013 Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Colofon Deze gids is een uitgave van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2014-2015. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2014-2015. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen. Onderwijs- en Examenregelingen 2014-2015 Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Colofon Deze gids is een uitgave van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Nadere informatie

Opleiding Informatica incl. Systeembeheer (voltijd)

Opleiding Informatica incl. Systeembeheer (voltijd) STUDIEGIDS ICT 2007 2008 Opleiding Informatica incl. Systeembeheer (voltijd) Status: Definitief 1/83 2/83 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 6 1.1 Algemene informatie HU... 6 1.1.1 Onderwijsprofiel HU...

Nadere informatie

VEREENVOUDIGDE VERSIE STUDENTENSTATUUT. Studentenstatuut. Rijksuniversiteit Groningen Instellingsdeel Studiejaar 2008-2009

VEREENVOUDIGDE VERSIE STUDENTENSTATUUT. Studentenstatuut. Rijksuniversiteit Groningen Instellingsdeel Studiejaar 2008-2009 VEREENVOUDIGDE VERSIE STUDENTENSTATUUT Studentenstatuut Rijksuniversiteit Groningen Instellingsdeel Studiejaar 2008-2009 Studentenstatuut 2008-2009; vereenvoudigde versie. 1 INHOUD: BEGRIPPEN INLEIDING

Nadere informatie

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008 STUDIEGIDS FEM 2007 2008 Institute for Marketing & Commerce Hoofdfase Commerciële Economie International Business and Languages 1/93 Voorwoord Beste student(e), Van harte welkom! Institute for Marketing

Nadere informatie

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 1/77 2/77 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 8 1.1 Algemene informatie HU... 8 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 8 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel... 9 Hogeschool-

Nadere informatie

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009 STUDIEGIDS FEM 2009 2010 Hoofdfase Business Management 1/83 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2013-2014. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2013-2014. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen. Onderwijs- en Examenregelingen 2013-2014 Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Colofon Deze gids is een uitgave van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2014 2015

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2014 2015 Rotterdam School of Management Erasmus University Bachelor of Science Bedrijfskunde Examenreglementen 2014 2015 eindredactie mw.mr. C.M. Dirks van den Broek Secretaris Examencommissie Rotterdam School

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde 2011-2012. Hogeschool Utrecht BACHELOROPLEIDINGEN 2011-2012. Technische Bedrijfskunde 1/319

Studiegids bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde 2011-2012. Hogeschool Utrecht BACHELOROPLEIDINGEN 2011-2012. Technische Bedrijfskunde 1/319 Hogeschool Utrecht BACHELOROPLEIDINGEN 2011-2012 Technische Bedrijfskunde 1/319 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014 S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING Natuurwetenschap & Innovatiemanagement van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN voor het studiejaar 2013/2014 Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80.115 3508

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie