Studiegids bachelor- en masteropleidingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids bachelor- en masteropleidingen 2005-2006"

Transcriptie

1 Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen Studiegids bachelor- en masteropleidingen BSc Accountancy & Controlling BSc Bedrijfskunde BSc Economie en Management BSc Fiscale Economie BSc Technologiemanagement MSc Accountancy & Controlling MSc Business Administration MSc Fiscale Economie MSc Human Resource Management MSc Technology Management MSc Lerarenopleiding HBO zij-instroomprogramma BSc Accountancy & Controlling HBO zij-instroomprogramma BSc Bedrijfskunde HBO zij-instroomprogramma BSc Economie en Management HBO zij-instroomprogramma BSc Technologiemanagement Overgangsregelingen doctoraalopleidingen

2 Adresgegevens Bezoekadres: WSN-gebouw, Landleven 5 Zernikecomplex Paddepoel Postadres: Postbus AV Groningen Telefoon & fax FBK: (050) / (050) Telefoon & fax FEW: (050) / (050) / Website (NL/EN) / / Colofon Deze studiegids is een gezamenlijke uitgave van de Faculteit Bedrijfskunde en de Faculteit der Economische Wetenschappen en wordt gratis verspreid onder studenten en medewerkers. Oplage: 4100 Redactie: Opmaak en druk: Janna van Dijken Anouk Juurlink Jos Karssies Karel Labberté Ineke Molenkamp Alieda van der Sluis Marieke Wiersema Facilitair Bedrijf Uitgave: juni 2005 Ernstige ongevallen, brand of andere calamiteiten: RuG-alarmnummer:

3 Voorwoord Geachte student(e), Voor u ligt de nieuwe studiegids voor onze Nederlandstalige bacheloropleidingen en de masteropleidingen die daarop aansluiten. Dat die gids er is, is in zekere zin een vanzelfsprekendheid, maar tegelijkertijd gaan er achter zo n gids bergen werk schuil die verzet zijn voordat hij van de drukpersen kan rollen. Zo moeten natuurlijk alle colleges die in de gids aangeboden staan voorzien worden van goede docenten. Dat ligt voor de hand, ook al is dat wel even puzzelen met de uren die onze docenten jaarlijks les geven. Maar minder zichtbaar voor wie de gids doorbladert is het permanente proces van verbetering dat in de gids zijn weerslag vindt. Zo hebben wij ons het afgelopen jaar (onder veel meer) intensief bezig gehouden met het aanscherpen van de eindtermen van onze opleidingen, het gestructureerder invoeren van de zogenaamde vaardigheden (schrijven, presenteren, discussiëren), het doorvoeren van een breder gebruik van Nestor, onze electronische leeromgeving, het bijscholen van docenten in hun Engelse taalvaardigheid, en het verder uitbouwen van ons kwaliteitszorgsysteem. Bij dat laatste zijn wij overigens sterk afhankelijk van de cursusevaluaties door de studenten, dus wij doen een klemmend beroep op u om daaraan steeds mee te doen. Wij kunnen u garanderen dat aan de uitkomsten door ons steeds een zeer serieuze follow-up wordt gegeven. Naast deze ontastbare verbeteringen krijgt u het komende academisch jaar ook te maken met enige buitengewoon tastbare ontwikkelingen die tot grote verbeteringen zullen leiden. Het WSN-gebouw en het Zernike-gebouw gaan grootschalig op de schop. Bij het Zernike-gebouw wordt een behoorlijk aantal collegezalen bijgebouwd, terwijl het WSN-gebouw nog drastischer veranderingen zal ondergaan. Op de benedenverdieping komt een prachtige grote hal, en de bovenverdiepingen worden leeggehaald en gerenoveerd. Een deel van de staf zal tijdelijk elders worden ondergebracht. Natuurlijk gaat het werk gewoon door, maar u zult tijdelijk wel af en toe wat ongemakken voor lief moeten nemen. Het eindresultaat zal veel goed maken. Hoe het ook zij, wij hopen dat u zich thuis voelt of blijft voelen bij onze faculteit en dat u met succes en plezier uw studie zult doorlopen. Prof.dr. T.J. Wansbeek, decaan Faculteit der Economische Wetenschappen Prof.dr. H.G. Sol, decaan Faculteit Bedrijfskunde 3

4 Studiegids FBK/FEW Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inhoudsopgave 4 Leeswijzer 12 Deel A Belangrijke informatie 13 A1 Informatie, advies en klachten 13 A2 Regelingen en voorzieningen 15 A2.1 Jaarindeling A2.2 In-/uitschrijving voor een bachelor- of masteropleiding 18 A2.3 Verplichte inschrijving voor vakken en tentamens 18 A2.4 Doorstroomregelingen 19 A2.5 Verzoek om afwijking van regelingen 19 A2.6 Studievertraging/persoonlijke omstandigheden 19 A2.7 Vrijstellingen 19 A2.8 College- en tentamenroosters 19 A2.9 Boeken- en syllabiverkoop 19 A2.10 Buluitreikingen 19 A2.11 Tentamenuitslagen 20 A2.12 Kiezen van (een traject binnen) een masteropleiding 20 A2.13 Studeren in het buitenland 20 A2.14 Adreswijziging 20 A2.15 Urgente onderwijsinformatie 20 A2.16 AVV (Algemeen Vormende Vakken) 20 A2.17 Adressen en openingstijden 20 Deel B Programmabeschrijvingen 21 B1 Inleiding 21 B2 Overzicht opleidingen 23 B3 Onderwijsorganisatie 25 B4 Bacheloropleidingen 27 4

5 Inhoudsopgave B4.1 BSc Accountancy & Controlling 27 B4.1.1 Programmabeschrijving 27 B4.1.2 Studieschema 28 B4.1.3 Regelingen 30 B4.2 BSc Bedrijfskunde 31 B4.2.1 Programmabeschrijving 31 B Studieschema 33 B Regelingen 36 B Overgangs- en vrijstellingsregeling postpropedeuse vanaf B4.2.2 BSc Bedrijfskunde profile International Business & Management 40 B Programme of study 41 B Regulations 43 B4.3 BSc Economie en Management 44 B4.3.1 Programmabeschrijving 44 B4.3.2 Studieschema 46 B4.3.3 Regelingen 47 B4.4 BSc Fiscale Economie 49 B4.4.1 Programmabeschrijving 49 B4.4.2 Studieschema 50 B4.4.3 Regelingen 51 B4.5 BSc Technologiemanagement 53 B4.5.1 Programmabeschrijving 53 B4.5.2 Studieschema 55 B4.5.3 Regelingen 58 B4.5.4 Vrijstellingsregeling 59 B5 HBO zij-instroomprogramma s 60 B5.1 Inleiding 60 B5.2 HBO zij-instroomprogramma s Accountancy & Controlling 61 B5.2.1 Programmabeschrijving 61 B5.2.2 Studieschema 62 B5.2.3 Regelingen 62 B5.3 HBO zij-instroomprogramma BSc Bedrijfskunde 63 B5.3.1 Programmabeschrijving 63 B Studieschema doorstroom naar MSc BA 63 B Studieschema doorstroom naar MSc HRM 64 B5.3.2 Regelingen 64 5

6 Studiegids FBK/FEW B5.4 HBO zij-instroomprogramma BSc Economie en Management 65 B5.4.1 Programmabeschrijving 65 B5.4.2 Studieschema 66 B5.4.3 Overgangsregeling 66 B5.4.4 Regelingen 67 B5.5 HBO zij-instroomprogramma BSc Technologiemanagement 68 B5.5.1 Programmabeschrijving 68 B5.5.2 Studieschema 69 B5.5.3 Regelingen 71 B6 Masteropleidingen 72 B6.1 Toelating tot een masteropleiding 72 B6.1.1 Toelating en inschrijving 72 B6.1.2 Kiezen van (een traject binnen) een masteropleiding 73 B6.2 MSc Accountancy & Controlling 75 B6.2.1 Programmabeschrijving regulier masterprogramma 75 B Studieschema 76 B Regelingen 76 B6.2.2 Programmabeschrijving aangepast masterprogramma Accountancy 77 B Studieschema 78 B Regelingen 78 B6.2.3 Programmabeschrijving aangepast masterprogramma Controlling 79 B Studieschema 80 B Regelingen 80 B6.3 Master of Science in Business Administration (MSc BA) 81 B6.3.1 MSc BA Traject Business Development 87 B Programmabeschrijving 87 B Studieschema 88 B Regelingen 89 B6.3.2 MSc BA Specialization Business & ICT 90 B Programme description 90 B Programme of study 91 B Regulations 91 B6.3.3 MSc BA Specialization Change Management 92 B Programme description 92 B Programme of study 93 B Regulations 93 6

7 Inhoudsopgave B6.3.4 MSc BA Specialization Finance 94 B Programme description 94 B Programme of study 95 B Regulations 96 B6.3.5 MSc BA Traject Marketing 97 B Programmabeschrijving 97 B Studieschema profiel Marketing Management 98 B Programme of study profile Research Based Marketing 99 B Regelingen 100 B6.3.6 MSc BA Traject Organizational & Management Control 101 B Programmabeschrijving 101 B Studieschema 102 B Regelingen 103 B6.3.7 MSc BA Specialization Operations and Supply Chains 104 B Programme description 104 B Programme of study 105 B Regulations 106 B6.3.8 MSc BA Traject Small Business & Entrepreneurship 107 B Programmabeschrijving 107 B Studieschema 108 B Regelingen 109 B6.3.9 MSc BA Specialization Strategy & Innovation 110 B Programme description 110 B Programme of study 111 B Regulations 111 B6.4 MSc Fiscale Economie 113 B6.4.1 Programmabeschrijving 113 B6.4.2 Studieschema 114 B6.4.3 Regelingen 114 B6.5 MSc Human Resource Management 115 B6.5.1 Programme description 115 B6.5.2 Programme of study 116 B6.5.3 Regulations 117 B6.6 MSc Technology Management 119 B6.6.1 Programme description 119 B6.6.2 Programme of study 120 B6.6.3 Regulations 121 7

8 Studiegids FBK/FEW B6.7 MSc Lerarenopleiding 122 B6.7.1 Programmabeschrijving 122 B6.7.2 Studieschema 123 B6.7.3 Regelingen 123 B6.8 Top Master Economics & Business 124 B7 Doctoraalopleidingen 125 B7.1 Inleiding 125 B7.1.1 Afronding doctoraalopleidingen 125 B7.1.2 Studiepunten 125 B7.1.3 Gevolgen invoering bachelor-/masterstructuur 125 B7.1.4 Overstap naar bachelor- en masteropleidingen 125 B7.2 Doctoraal Bedrijfskunde 127 B7.2.1 Overgangsregeling 127 B7.2.2 HBO doorstroomprogramma s Bedrijfskunde: overgangsregeling 129 B7.3 Doctoraal Bedrijfskunde afstudeerrichting A&C 130 B7.3.1 Overgangsregeling 130 B7.4 Doctoraal Economie profiel E&M, afstudeerrichting A&C 133 B7.4.1 Overgangsregeling 133 B7.5 Doctoraal Economie profiel Algemene Economie 135 B7.5.1 Overgangsregeling 135 B7.6 Doctoraal Economie profiel E&M 137 B7.6.1 Overgangsregeling 137 B7.7 Doctoraal Fiscale Economie 141 B7.7.1 Overgangsregeling 141 B7.8 Doctoraal Technische Bedrijfswetenschappen 143 B7.8.1 Overgangsregeling 143 Deel C Vakbeschrijvingen 145 Deel D Centrale en Facultaire informatie 442 D1 Inschrijving en aanmelding 442 D1.1 In-/uitschrijving RuG-opleidingen 442 D1.2 Aanmelden voor cursussen 442 D1.3 Aanmelden voor tentamens 443 D1.4 Afwezigheid 443 D1.5 College- en tentamenperiodes en -roosters 443 8

9 Inhoudsopgave D2 Regels, rechten en plichten 444 D2.1 Vrijstellingen 444 D2.2 AVV (Algemeen Vormende Vakken) 444 D2.3 Tentamens 444 D2.4 Beroepregeling 445 D2.5 Onderwijs- en ExamenRegeling (OER) 446 D2.6 Regels en Richtlijnen 446 D3 Twijfel over je studie 447 D3.1 Omzwaaien, stoppen, uitschrijven 447 D4 Studiebegeleiding/studievaardigheden 448 D4.1 Studieadviseurs 448 D4.1.1 Spreekuren 448 D4.2 Studenten Adviesbureau Groningen (STAG) 449 D4.2.1 Infotheek voor Studie en Beroep (ISB) 450 D4.2.2 Loopbaan Adviescentrum (LAC) 450 D4.3 Studie Ondersteuning 450 D4.4 Studentenpsychologen 450 D5 Studievertraging 452 D5.1 Studievertraging door persoonlijke omstandigheden 452 D6 Studeren in het buitenland 453 D6.1 Exchange Office FBK en FEW 453 D6.2 Bureau Internationale Samenwerking (BIS) 453 D7 Afstuderen 454 D7.1 Goedkeuring studieprogramma 454 D7.2 Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde 454 D7.3 Buluitreiking 455 D8 Onderzoek 457 D8.1 Honours Bachelor traject 457 D8.2 SOM 457 D9 Na je studie 458 D9.1 Oriëntatie op de arbeidsmarkt tijdens je studie 458 D9.2 Sollicitatietraining 458 D9.3 Oriëntatiemogelijkheden in het bachelorprogramma 458 D9.4 Effectieve Gespreksvoering 458 D10 Studiefinanciering/financiële regelingen 460 D10.1 Afstudeerfonds 460 D10.2 Noodfonds 460 D10.3 Prestatiebeurs 460 D februari regeling voor eerstejaars studenten 460 9

10 Studiegids FBK/FEW D10.5 Telling van studiepunten 461 D10.6 Studiekostenbeleid 461 D11 Klachten, suggesties en kwaliteitszorg 462 D11.1 Klachtenprocedure FBK & FEW voor studenten 462 D11.2 Kwaliteitszorg onderwijs 463 D12 Voorzieningen 464 D12.1 Bibliotheken 464 D12.2 Onderwijscluster en Rekencentrum (RC) 464 D12.3 Syllabuswinkel FBK en FEW 466 D12.4 Boekenverkoop 467 D13 Praktische informatie 468 D13.1 Adreswijziging 468 D13.2 Nestor 468 D13.3 Richtlijn voor studiebelasting 468 D13.4 Urgente onderwijsinformatie 469 D13.5 Kopiëren 469 D13.6 Ontruiming 469 D13.7 Diefstal 469 D14 Adressen 470 D14.1 Algemeen 470 D14.2 Bureau Onderwijszaken FBK en FEW 470 D14.3 Bureau Studieadvisering 471 D14.4 Examencommissies FBK en FEW 471 D14.5 Exchange Office Bedrijfskunde en Economische Wetenschappen 471 D14.6 Lerarenopleiding ʹEconomie & Bedrijfswetenschappenʹ 472 D14.7 Wetenschapswinkel (onderzoeksbureau & stageloket) 472 D14.8 SOM, Onderzoeksorganisatie (FEW / FBK) 472 D14.9 Vakgroepsecretariaten FEW 472 D14.10 Basiseenheden Faculteit Bedrijfskunde 473 D14.11 Bibliotheken 473 D14.12 Onderwijscluster en Rekencentrum (RC) 474 D14.13 Centrale Studentenadministratie (CSA) 475 D14.14 Studenten Adviesbureau Groningen (STAG) 475 D Loopbaan Adviescentrum (LAC) 475 D Studie Ondersteuning 475 D14.15 Vertrouwenspersoon RUG 476 D14.16 Studentenpsychologen 476 D15 Studieverenigingen 477 D15.1 BIG (Faculteitsvereniging Bedrijfskunde Groningen) 477 D15.2 EFV (Economische Faculteitsvereniging Groningen) 478 D CreDes 479 D VESTING

11 Inhoudsopgave D RISK 480 D B-yond 480 D15.3 Economen Unie (ECU) 481 D15.4 Quest 481 D15.5 Groninger Fiscale Eenheid (GFE) 481 D15.6 MARUG 482 D15.7 BRUG 482 D15.8 VERAF 482 D15.9 Omega 483 D15.10 AIESEC 483 D15.11 Integrand 483 Bijlage 1 Objectives and final competences of the bachelor s degree programme Bedrijfskunde 484 Bijlage 2 Doelstellingen en eindtermen bacheloropleidingen FEW 487 Bijlage 3 Objectives and final competences of the FEW master s degree programmes 488 Bijlage 4 Plagiaat 489 Bijlage 5 Huisregels Rekencentrum (RC) 490 Bijlage 6 Tips tegen RSI 492 Bijlage 7 Ontruimingsinstructies 493 Index

12 Leeswijzer Deze studiegids geeft informatie over alle bachelor- en masteropleidingen van de Faculteit Bedrijfskunde (FBK) en de Faculteit der Economische Wetenschappen (FEW), met uitzondering van de Engelstalige opleidingen International Economics and Business, International Business and Management, Econometrics (voorheen Econometrie & Besliskunde) en Economics (voorheen Algemene Economie). Deze opleidingen zijn in aparte gidsen opgenomen. Deel A bevat beknopte informatie over personen en afdelingen die vragen kunnen beantwoorden over opleidingen, studieloopbaan etc. Tevens staat er beknopte informatie in over regelingen en voorzieningen als aanmelden voor cursussen/tentamens, in- en uitschrijving voor een opleiding, vrijstellingen etc. In Deel B vind je de programmabeschrijvingen van de verschillende bachelor- en masteropleidingen en van de HBO-zij-instroomprogramma s. Eveneens zijn de overgangsregelingen voor doctoraalstudenten hierin opgenomen. In de studieschema s betekenen de V en de K respectievelijk Verplicht en Keuze en staan de C en de O voor Compulsory en Optional. De afkorting TER die je tegenkomt in de schema s met regelingen (onderaan iedere programmabeschijving) betekent Teaching and Examination Regulations. Deel C bevat de vakbeschrijvingen van de verschillende opleidingen in alfabetische volgorde. Deel D geeft praktische informatie om je weg te vinden binnen de FBK, de FEW en de Rijksuniversiteit Groningen, zoals adressen, telefoonnummers en openingstijden. Ten slotte bevat de studiegids enkele bijlagen, over ondermeer plagiaat en de huisregels van het Rekencentrum. De Onderwijs- en Examenregelingen, de Regels en Richtlijnen en andere formele regelingen van alle opleidingen van de FBK en FEW zijn op CD-Rom verkrijgbaar. Bij het samenstellen van deze studiegids is de noodzakelijke zorgvuldigheid betracht. De inhoud van de studiegids wordt gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen. De vakbeschrijvingen en studieschema s staan ook op internet: For the English version of the information in parts A, B2, B3, B6.1, D and the appendices see either the Study Guide of Economics/Econometrics, or the Study Guide of IB&M/IE&B, or the websites of both faculties. 12

13 Deel A - Belangrijke informatie Deel A Belangrijke informatie A1 Informatie, advies en klachten Beknopt overzicht. Voor meer uitgebreide informatie wordt verwezen naar Deel D, Nestor en internet. Onderwerp/vraag/klacht Vak/studieonderdeel inhoud, studiebelasting, organisatie, regelingen, tentamen vrijstelling kwaliteit Studieprogramma studeerbaarheid, i.h.b. opbouw, belasting, planning van vakken kwaliteit (bijv. evaluaties van vakken) Keuze voor een studieprogramma Studievoorlichting/brochures e.d. Toelating studieprogramma toelating tot een FEW/FBK bachelor toelating tot een nietdoorstroommaster Keuze voor (keuze)vakken Studieloopbaan planning studieprogramma en voortgang planning curriculum vitae (buitenland-ervaring, bestuurlijk werk, stage etc.) voortgangsproblematiek (persoonlijk, studietechnisch, regelingen etc.) Contactpersoon/-instantie docent/coördinator en secretariaat formulier van internet te downloaden Nestor, community Onderwijskwaliteit directeur/coördinator, secretariaat, roosterpagina op internet Nestor, community Onderwijskwaliteit studieadviseur: algemene informatie en programmaverschillen, bachelor- en masteropleidingen directeur/coördinator: specifieke vakinformatie studieprogramma, i.h.b. masteropleidingen Bureau Interne en Externe Communicatie (BIEC), WSN 336 Admissions Office secretariaat: WSN 230, ma-vr uur studieadviseur: algemeen pakket advies directeur/coördinator: afstemming pakket examencommissie: goedkeuring pakket (formulier via Informatiebalie) docent: inhoud specifiek vak andere faculteit: studieadviseur of docent studieadviseur 13

14 Studiegids FBK/FEW Afstudeerwerkstuk Internationale studieuitwisseling mogelijkheden studieuitwisseling aanmelding en toelating Algemene onderwijsinformatie ProgRESS WWW, Nestor, inschrijving, roosters, afspraken, studieresultaten, bullen, e.d. Individuele afwijking regelingen en vrijstellingen bacheloropleiding: docent afstudeerwerkstuk masteropleiding: coördinator Exchange Office secretariaat: WSN 213, ma-do uur Let op mededelingen in de UK voor sollicitatierondes Informatiebalie WSN , ma-vr uur studieadviseur: advies examencommissie: behandelt schriftelijke verzoeken Persoon/instantie Docent en secretariaat Directeur/coördinator en secretariaat Studieadviseurs Bereikbaarheid zie vakbeschrijvingen in Deel C zie programmabeschrijvingen in Deel B Spreekuur op afspraak, open spreekuur en (vermeld je telefoonnummer). Secretariaat: of 14

15 Deel A - Belangrijke informatie A2 Regelingen en voorzieningen A2.1 Jaarindeling K C / T Begin- en einddata Bijzonderheden Activiteiten Semester C1 begint ma. 5 sept. 37 C2 ma. 12 sept. 38 C3 ma. 19 sept. 39 C4 ma. 26 sept. 40 C5 ma. 3 okt. 7 okt. Economen Congres Groningen 41 C6 ma. 10 okt. 42 C7 ma. 17 okt. 43 C8 eindigt vr. 28 okt. 44 T1 begint ma. 31 okt. 45 T2 eindigt vr. 11 nov. Reguliere tentamens over stof S1.1 Semester C1 begint ma. 14 nov. 47 C2 ma. 21 nov. 48 C3 ma. 28 nov. 49 C4 ma. 5 dec. 50 C5 ma. 12 dec. 51 C6 ma. 19 dec. 52 kerstvakantie begint ma. 26 dec. 1 kerstvakantie eindigt vr. 6 jan. 2 C7 begint ma. 9 jan. 3 C8 eindigt vr. 20 jan. 4 T1 begint ma. 23 jan. 5 T2 ma. 30 jan. 6 T3 Eindigt vr. 10 febr. Herh.tentamens over S1.1 / reguliere tentamens over stof S1.2 en S1 totaal K = kalenderweek; C = collegeweek; T = tentamenweek; S = semester 15

16 Studiegids FBK/FEW K C / T Begin- en einddata Bijzonderheden Activiteiten Semester C1 begint ma. 13 feb. 8 C2 ma. 20 feb. 9 C3 ma. 27 feb. 10 C4 ma. 6 mrt. 11 C5 ma. 13 mrt. 12 C6 ma. 20 mrt. 13 C7 ma. 27 mrt. 14 C8 eindigt vr. 7 april 15 T1 begint ma. 10 april 14 april Goede Vrijdag - vrij 16 T2 ma. 17 april 17 april Tweede Paasdag - vrij 17 T3 eindigt vr. 28 april Herh.tentamens over stof S1.2 en S1 totaal / reguliere tentamens over stof S2.1 Semester C1 begint ma. 1 mei 5 mei vrij Bevrijdingsdag 19 C2 ma. 8 mei 20 C3 ma. 15 mei 21 C4 ma. 22 mei 25 mei vrij Hemelvaart 22 C5 ma. 29 mei 23 C6 ma. 5 juni 5 juni vrij Tweede Pinksterdag 24 C7 ma. 12 juni 25 C8 eindigt vr. 23 juni 26 T1 begint ma. 26 juni 27 T2 ma. 3 juli 28 T3 eindigt vr. 14 juli 29 Zomervakantie begint ma. 17 juli 30 Zomervakantie 31 Zomervakantie 32 Zomervakantie 33 Zomervakantie eindigt vr. 18 aug. 34 T4 begint ma. 21 aug. 35 T5 eindigt vr. 2 sept. Herh.tentamens over stof S2.1 / reguliere tentamens over stof S2.2 en S2 totaal Herh.tentamens over stof S2.2 en S2 totaal K = kalenderweek; C = collegeweek; T = tentamenweek; S = semester 16

17 Deel A - Belangrijke informatie Toelichting bij de jaarindeling Het collegejaar is ingedeeld in semesters. Deze semesters zijn nader onderverdeeld in halfsemesters of blokken. Deze halfsemesters bestaan elk uit acht collegeweken, gevolgd door een tentamenblok van twee tot drie weken. De tentamens van vakken die één keer per jaar worden aangeboden, kunnen na het eerstvolgende halfsemester worden herhaald. Voor de tentaminering van vakken die twee keer per jaar worden aangeboden, gelden afwijkende regelingen. Raadpleeg de afzonderlijke vakbeschrijvingen zoals ze in deze studiegids en in het vakkenaanbod op de facultaire website zijn opgenomen. De herhalingstentamens van het tweede semester, tweede blok (semester 2.2) vinden eind augustus plaats. Belangrijke data Collegevrije dagen Tweede Kerstdag maandag 26 december 2005 Goede Vrijdag vrijdag 14 april 2006 Tweede Paasdag maandag 17 april 2006 Bevrijdingsdag vrijdag 5 mei 2006 Hemelvaartsdag donderdag 25 mei 2006 Tweede Pinksterdag maandag 5 juni 2006 Gronings Ontzet ( Bommen Berend ) maandag 28 augustus 2006 Koninginnedag valt in 2006 op een zondag. Dagen waarop colleges (mogelijk) worden verplaatst Economencongres 7 oktober 2005 Centrale voorlichtingsdag RuG 4 november 2005 Eén Dag Student 8 en 9 december en 31 maart 2006 College Carrousel 4, 5 en 6 april , 12 en 13 april 2006 Open Dag op Locatie RuG 3 maart 2006 Ouderdag RuG 2 juni 2006 BIG Congres Zie 17

18 Studiegids FBK/FEW A2.2 In-/uitschrijving voor een bachelor- of masteropleiding Bij de Centrale Studentenadministratie (CSA) kun je o.a. terecht voor informatie betreffende: inschrijving/uitschrijving; betaling of restitutie collegegeld; afgifte verklaringen voor externe instanties. De CSA is open van uur. Voor adresgegevens zie hoofdstuk D Voor inschrijving van een masteropleiding waartoe jouw bacheloropleiding rechtstreeks toelating geeft, kun je gebruik maken van het herinschrijvingsformulier dat je in juni van CSA ontvangt. Inschrijven voor een andere masteropleiding kan alleen na toestemming van de toelatingscommissie. Zie ook hoofdstuk B6.1. A2.3 Verplichte inschrijving voor vakken en tentamens Het is verplicht om je via in te schrijven voor alle vakken en alle tentamens die je wilt doen. Dit in verband met toelating tot Nestor. Je kunt voor het inschrijven de computers in het Rekencentrum gebruiken, maar je kunt je dus ook thuis via internet inschrijven. Voor de start van de cursus moet je hebben voldaan aan de ingangseis, anders word je niet toegelaten. Zie ook de OER en de Regels en Richtlijnen. De inschrijfperiode voor vakken loopt van zeven weken tot twee weken voor de start van de collegeperiode. Dit leidt tot de volgende deadlines: semester 1.1: tot en met 21 augustus 2005; semester 1.2: tot en met 30 oktober 2005; semester 2.1: tot en met 29 januari 2006; semester 2.2: tot en met 16 april De inschrijfperiode voor tentamens loopt van vier weken voor het tentamen tot uiterlijk zeven kalenderdagen vóór het tentamen. NB: andere faculteiten hanteren andere inschrijvingstermijnen. Ben je te laat met inschrijven voor een tentamen? Meld je direct voor aanvang van het tentamen bij de aanwezige examinator. Deze beslist over toelating. Hier is geen discussie over mogelijk. Deelname is mogelijk als er ruimte in de zaal beschikbaar is en als er voldoende vraag- en antwoordformulieren beschikbaar zijn. Tijdens de tentamenzitting dien je je collegekaart én een bewijs van inschrijving te kunnen tonen. Het bewijs van inschrijving dient bij inschrijving voor het tentamen in ProgRESS WWW te worden geprint. Indien je je collegekaart niet mee hebt, moet je een ander officiëel erkend document meenemen, zoals een paspoort of rijbewijs. 18

19 Deel A - Belangrijke informatie A2.4 Doorstroomregelingen Voor het doorstromen van de ene naar de andere studiefase, bijvoorbeeld van propedeuse naar het 2 e jaar, zijn verschillende doorstroomregelingen van kracht. Deze regelingen staan per opleiding beschreven onder de programmabeschrijvingen in deel B. A2.5 Verzoek om afwijking van regelingen Indien je in aanmerking wenst te komen voor een uitzondering op een regeling, moet je dit aanvragen bij de examencommissie. Voor advies kun je terecht bij de studieadviseurs. Voor adresgegevens zie hoofdstuk D14.4. A2.6 Studievertraging/persoonlijke omstandigheden Punten kwijt? Meld op tijd. Niet gemeld, géén geld. Loop je door bijzondere omstandigheden (ziekte, handicaps, familieomstandigheden, zwangerschap, dyslexie) studievertraging op, meld dat dan onmiddellijk bij je studieadviseur. Als je langer dan een maand wacht met zo n melding kun je geen aanspraak maken op mogelijke financiële compensatie (zie ook D5). A2.7 Vrijstellingen Het aanvragen van een vrijstelling voor een vak op basis van eerder behaalde diploma s / certificaten verloopt via een formulier dat je kunt downloaden van internet (zie ook D2.1). A2.8 College- en tentamenroosters De college-, tentamen- en hertentamenperiodes staan in de jaarindeling voorin de studiegids (A2.1). Alle roosters van Economie en Bedrijfskunde zijn te vinden op resp. en Groepsindelingen voor werkcolleges en practica worden bekendgemaakt via Nestor (http://nestor.rug.nl). A2.9 Boeken- en syllabiverkoop De syllabuswinkel op de begane grond van het WSN-gebouw, WSN 0008, is dagelijks geopend van uur. De boekenverkoop van BIG, EFV en VESTING vindt plaats aan het begin van elk semester. A2.10 Buluitreikingen Propedeusebul Bedrijfskunde en Economische opleidingen De propedeusebul hoeft niet aangevraagd te worden. Als alle resultaten bij de Onderwijsadministratie binnen zijn, wordt de propedeusebul klaargemaakt. Studenten ontvangen hiervan bericht. Studenten die geen bericht ontvangen maar wel aan alle eisen voor het behalen van de propedeuse hebben voldaan, kunnen zich melden bij de Informatiebalie. In de UK en de facultaire websites / de Nestorsites wordt meegedeeld wanneer de buluitreiking plaatsvindt. Zie ook D

20 Studiegids FBK/FEW Doctorandus-, bachelor- en masterbul Bedrijfskunde en Economie Voor het afronden van een programma (doctoraal, bachelor en master) moet altijd eerst het studieprogramma worden goedgekeurd en alle studieresultaten moeten zijn verwerkt door de Onderwijsadministratie. Daarna kan de bul worden aangevraagd. Formulieren hiervoor kunnen worden gedownload van internet. Formulieren van Economie zijn te vinden op De formulieren van Bedrijfskunde staan op Informatie is verkrijgbaar bij de Informatiebalie, 2e verdieping WSN (zie ook D7.3). A2.11 Tentamenuitslagen Uitslagen zijn te raadplegen via Een uitslag wordt gepubliceerd uiterlijk 15 werkdagen na de dag waarop het tentamen is afgelegd. Tot uiterlijk vier weken na publicatie van een tentamenuitslag kan de student het door hem/haar gemaakte tentamen inzien (zie ook D2.3). A2.12 Kiezen van (een traject binnen) een masteropleiding Bezoek de relevante voorlichtingsevenementen. Zie B6.1.2 voor de data. Voor algemeen keuzeadvies kun je terecht bij de studieadviseurs. Voor specifiek inhoudelijke vragen over een bachelor- of masteropleiding kun je terecht op het spreekuur van de betreffende coördinator. Voor vragen over vakken is de betreffende docent de aangewezen persoon. A2.13 Studeren in het buitenland De selectierondes voor het Erasmusprogramma voor het academisch jaar vinden plaats in: december 2005: eerste ronde; september 2006: tweede ronde, alleen voor de plaatsen die nog open zijn. Zie ook of Zie ook D6. A2.14 Adreswijziging Doorgeven via of via de Centrale Studenten Administratie A2.15 Urgente onderwijsinformatie Nestor is het communicatiemiddel waar de faculteit belangrijke mededelingen over colleges, tentamens, voorlichtingen en andere last minute informatie aan studenten bekend maakt (zie ook D13.2). Naast Nestor dien je ook de rubriek Mededelingen in de Universiteitskrant (UK) wekelijks te raadplegen (http://www.uk.rug.nl/rugmededelingen/). Kijk ook regelmatig onder de Nieuwsknop van de FEW-site. A2.16 AVV (Algemeen Vormende Vakken) Ieder jaar wordt een aparte gids voor AVV uitgebracht. Zie ook A2.17 Adressen en openingstijden Zie hoofdstuk hoofdstuk D14. 20

21 Deel B - Programmabeschrijvingen Deel B Programmabeschrijvingen B1 Inleiding In deel B worden in alfabetische volgorde alle Nederlandstalige bachelor- en aansluitende (doorstroom-)masteropleidingen van de Faculteit Bedrijfskunde en de Faculteit der Economische Wetenschappen beschreven. Voor iedere opleiding zijn eventuele voorlichtingsdata, contactpersonen, keuzevakkenaanbod en bijbehorende toelatingsregelingen aangegeven. Nestor biedt veelal aanvullende informatie. Een enkel bachelorprogramma is vergeleken met vorig jaar gewijzigd. In dat geval is een overgangsregeling opgenomen. Tussen de verschillende bachelorprogramma s bestaan horizontale en/of verticale doorstroommogelijkheden. Zo kun je tijdens en direct na de propedeuse van Bedrijfskunde overstappen op Technologie Management of International Business & Management. Na de propedeuse Bedrijfskunde of Economie en Management kun je overstappen naar het tweede jaar van Accountancy & Controlling. Na de propedeuses van Economie en Management (is gelijk aan de propedeuse Accountancy & Controlling), Fiscale Economie en International Economics & Business (is gelijk aan de propedeuse Economics) kun je starten met het tweede jaar van één van deze opleidingen, indien één of twee deficiënte vakken worden weggewerkt. In de Onderwijs- en ExamenRegelingen (OER) staat exact omschreven wat die deficiënties zijn. Een aantal programma s biedt jaarlijks een voorlichtingsbijeenkomst aan. Bezoek deze bijeenkomsten en maak voor een passende keuze desgewenst een afspraak met een studieadviseur. Tot 1 september 2007 kunnen studenten oude structuur het doctoraalprogramma afronden. In deel B is voor alle doctoraalopleidingen een overgangsregeling opgenomen. De bijbehorende substitutietabel geeft per doctoraalvak aan hoe het vak afgerond kan worden. In de meeste gevallen dien je een overeenkomend vak uit een bachelor- of masterprogramma te volgen. Desgewenst kan de overstap naar een (overeenkomende) bachelor- en/of masteropleiding worden gemaakt. In een enkel geval is in deze gids bij de overeenkomende bachelor een substitutieregeling opgenomen. De studieadviseurs kunnen je nader informeren over de formele én programmatische gevolgen van een overstap. Bijzondere aandacht vragen we voor specifieke keuzes in het studieprogramma, zoals een Honours Bachelor traject, internationale studieuitwisseling, keuzevakken, afstudeerwerkstuk en masteropleiding. Veel van deze keuzes (inclusief extracurriculaire activiteiten als bestuurswerk, stage- en werkervaring en studieprojecten EFV en BIG) vragen om vroegtijdige planning. Het is daarom van belang dat je reeds in het eerste studiejaar een beeld opbouwt van de activiteiten die je wilt combineren met de verplichte vakken. In deze studiegids vind je aanvullende informatie en we 21

Onderwijs- en Examenregelingen 2010-2011

Onderwijs- en Examenregelingen 2010-2011 Onderwijs- en Examenregelingen 2010-2011 Faculteit Economie en Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Onderwijs- en Examenregelingen Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregelingen 2008 2009 FEB

Onderwijs en Examenregelingen 2008 2009 FEB Onderwijs en Examenregelingen 2008 2009 FEB Rijksuniversiteit Groningen Onderwijs en Examenregelingen Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Onderwijs en Examenregelingen 2008 2009 FEB

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2011-2012. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2011-2012. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen. Onderwijs- en Examenregelingen 2011-2012 Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Colofon De CD-rom met de onderwijs- en examenregelingen is gepubliceerd door de Faculteit Economie en

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Substitutie- en overgangsregelingen 2013-2014

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Substitutie- en overgangsregelingen 2013-2014 Substitutie- en overgangsregelingen 2013-2014 2 Inhoudsopgave Uit Onderwijs- en examenregelingen FEB 2013-2014: bijlage 10 (BSc) 5 Bijlage 10. Substitutie- en overgangsregelingen bacheloropleidingen 5

Nadere informatie

Studiegids 2003-2004

Studiegids 2003-2004 Studiegids Faculteit der Economische Wetenschappen 2003-2004 Rijksuniversiteit Groningen Faculteit der Economische Wetenschappen Studiegids 2003-2004 pagina - 1 - Studiegids Faculteit der Economische Wetenschappen

Nadere informatie

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Met ingang van collegejaar 2013-2014 wordt voor alle jaren van de bacheloropleiding Economie en bedrijfseconomie een nieuw curriculum

Nadere informatie

Rijksuniversiteit Groningen University of Groningen. Faculteit Bedrijfskunde Faculty of Management and Organization

Rijksuniversiteit Groningen University of Groningen. Faculteit Bedrijfskunde Faculty of Management and Organization Rijksuniversiteit Groningen University of Groningen Faculteit Bedrijfskunde Faculty of Management and Organization Faculteit der Economische Wetenschappen Faculty of Economics Onderwijs- en Examenregelingen

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2012-2013. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2012-2013. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen. Onderwijs- en Examenregelingen 2012-2013 Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Colofon Deze gids is een uitgave van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Nadere informatie

Bachelorstudiegids

Bachelorstudiegids Rijksuniversiteit Groningen Faculteit der Economische Wetenschappen Bachelorstudiegids 2004-2005 1 Bachelorstudiegids 2004-2005 Colofon De studiegids is een jaarlijkse uitgave van de Faculteit der Economische

Nadere informatie

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichting Econometrie & Operationele Research Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Vier bacheloropleidingen Bedrijfskunde Econometrie & Operationele Research Economie en Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Faculty of Economics and Business. Studiegids 2012-2013 Student Handbook 2012-2013. Opleidingen Degree programmes

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Faculty of Economics and Business. Studiegids 2012-2013 Student Handbook 2012-2013. Opleidingen Degree programmes Faculteit Economie en Bedrijfskunde Faculty of Economics and Business Studiegids 2012-2013 Student Handbook 2012-2013 Opleidingen Degree programmes 1 Studiegids 2012-2013 / Student Handbook 2012-2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie OER Masteropleidingen FEE 2005-2006 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie STUDIEJAAR 2005-2006 OER Masteropleidingen FEE

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL School of Business and Economics STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Collegejaar 2017-2018 Versie september 2017 2017 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA EN DOORSTROOMEISEN

Nadere informatie

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Bedrijfskunde Nijmegen Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Veel keuzemogelijkheden als je een universitaire bedrijfskundige opleiding wil volgen UvA: Business Administration VU: Bedrijfskunde,

Nadere informatie

Uit Onderwijs- en examenregelingen FEB 2014-2015: bijlage 10 (BSc) Substitutie- en overgangsregelingen bacheloropleidingen

Uit Onderwijs- en examenregelingen FEB 2014-2015: bijlage 10 (BSc) Substitutie- en overgangsregelingen bacheloropleidingen Uit Onderwijs- en examenregelingen FEB 2014-2015: bijlage 10 (BSc) Bijlage 10. Substitutie- en overgangsregelingen bacheloropleidingen Bijlage 10.1 Algemeen 1. Het bachelorprogramma dat ontstaat na toepassing

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling masteropleiding Business Administration Faculteit Bedrijfskunde en Faculteit Economische Wetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling masteropleiding Business Administration Faculteit Bedrijfskunde en Faculteit Economische Wetenschappen Onderwijs- en Examenregeling masteropleiding Business Administration Faculteit Bedrijfskunde en Faculteit Economische Wetenschappen Paragraaf 1 Algemene bepalingen...2 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Overgangsregelingen Bachelor Fiscale Economie - vanaf 2007

Overgangsregelingen Bachelor Fiscale Economie - vanaf 2007 Overgangsregelingen Bachelor Fiscale Economie - vanaf 2007 Overgangsregeling 2017 FEB43011-Inkomstenbelasting B (oud) (4 en FEB43012-Inkomstenbelasting C (4 worden samengevoegd tot één vak FEB43016-Inkomstenbelasting

Nadere informatie

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Bijlage: het programma 1 Bachelor-opleiding Sociologie 2016/2017 Artikel

Nadere informatie

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE 2018-2019 PROGRAMMA Jouw profiel Na je opleiding: beroepen Opbouw studiejaren Studieprogramma Studievereniging BE Adam Verschil financiële opleidingen Wat biedt F&C?

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Cursusjaar 2015-2016 Versie september 2015 2015 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA

Nadere informatie

Opleiding tot Registeraccountant aan de Rijksuniversiteit Groningen 2015/2016

Opleiding tot Registeraccountant aan de Rijksuniversiteit Groningen 2015/2016 Opleiding tot Registeraccountant aan de Rijksuniversiteit Groningen 2015/2016 Inhoud Faculteit Economie en Bedrijfskunde 1. Vakgroep 1.1 Secretariaat 1.2 Docenten 1.3 Colleges 1.4 Overige informatie 2.

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2013-2014. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2013-2014. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen. Onderwijs- en Examenregelingen 2013-2014 Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Colofon Deze gids is een uitgave van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Nadere informatie

semester 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 Burgerlijk Ondernemingsrecht procesrecht (5) Ethiek voor juristen (2) Europees economisch recht (7)

semester 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 Burgerlijk Ondernemingsrecht procesrecht (5) Ethiek voor juristen (2) Europees economisch recht (7) Studieschema Dubbelstudie Recht en studiejaar 2015 2016 (dit studieschema geldt voor studenten die in het studiejaar 2015 2016 starten met de dubbelstudie R&E) 1. Traject Accounting & Control tot de Straf

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2013/01220 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) OER Masteropleidingen FEB 2006-2007 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2006-2007 OER Masteropleidingen FEB 2006-2007

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 FEB

Studiegids 2007-2008 FEB Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Adresgegevens Bezoekadressen: WSN-gebouw Landleven 5 Zernikecomplex Paddepoel DRS-gebouw Dierenriemstraat 100 Postadres: Postbus 800 9700

Nadere informatie

Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002

Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002 Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002 Inhoud 1. Uitgangspunten overgangsregelingen 2. Invoering nieuwe structuur 3. Studiepunten en ECTS-credits 4. Samenhang diploma

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur gev aan opbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitd onderstaande samvatting dan kunt u dat kbaar mak bij het bureau van de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde U2014/02468 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2009-2010

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2009-2010 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2009-2010 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM ii OER Masteropleidingen FEB 2009-2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2010-2011

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2010-2011 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2010-2011 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM ii OER Masteropleidingen FEB 2010-2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voorlichting Keuzes na de propedeuse

Voorlichting Keuzes na de propedeuse Voorlichting Keuzes na de propedeuse Faculteit Management en Bestuur Technische Bedrijfskunde Programma Doel van vandaag Belangrijke keuzes: minor bachelor-opdracht studeren in het buitenland master Samenhang/combinaties

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2012/00009 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Daarnaast bestaat de volledig Engelstalige bachelor International and European Law.

Daarnaast bestaat de volledig Engelstalige bachelor International and European Law. Inleiding op de overgangsregeling overstappen naar de brede bachelor Rechtsgeleerdheid voor bachelor studenten. (Deze regeling is niet bedoeld voor pre-master studenten) In september 2013 is als gevolg

Nadere informatie

Overgangsregels 2014-2015. Page 1

Overgangsregels 2014-2015. Page 1 Inhoudsopgave MSc Accounting MSc Econometrics and Mathematical Economics MSc Economomics MSc Finance MSc Fiscale economie MSc Information Management MSc International Management MSc International Business

Nadere informatie

OER/TER ADDENDA ( )

OER/TER ADDENDA ( ) OER/TER ADDENDA (21-11-2017) Regarding: Teaching and Examination Regulations Master s degree programmes The new text: p. 170 Programme: Executive Master of Finance and Control/EMFC Year: 2 sem course title

Nadere informatie

Bedrijfskunde. Introductie Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde

Bedrijfskunde. Introductie Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde Bedrijfskunde Introductie 2017 Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde Waar ik het over ga hebben Kenmerken opleiding Bedrijfskunde Vakken jaar 1; met name de drie startvakken Rechten

Nadere informatie

Voorlichting psychologie 21 mei 2015. Welkom!

Voorlichting psychologie 21 mei 2015. Welkom! Voorlichting psychologie 21 mei 2015 Welkom! Voorlichting psychologie 21 mei 2015 Sprekers: Stefanie Kwikkel, MSc Francis Voorn studieadviseur student psychologie Psychologie studeren aan de Radboud Universiteit

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

semester Burgerlijk Ondernemingsrecht procesrecht (5) Europees economisch recht (7) Ethiek voor juristen (2)

semester Burgerlijk Ondernemingsrecht procesrecht (5) Europees economisch recht (7) Ethiek voor juristen (2) Studieschema Dubbelstudie Recht en studiejaar 2017 2018 (dit studieschema geldt voor studenten die in het studiejaar 2017 2018 starten met de dubbelstudie R&E) 1. Traject Accounting & Control tot de Straf

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) OER Masteropleidingen FEB 2008-2009 Inleiding ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2008-2009 OER Masteropleidingen FEB

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

Opleiding tot Registeraccountant aan de Rijksuniversiteit Groningen 2016/2017

Opleiding tot Registeraccountant aan de Rijksuniversiteit Groningen 2016/2017 Opleiding tot Registeraccountant aan de Rijksuniversiteit Groningen 016/017 Inhoud Faculteit Economie en Bedrijfskunde 1. Vakgroep 1.1 Secretariaat 1. Docenten 1.3 Colleges 1.4 Overige informatie. Studenten.1

Nadere informatie

FINANCE & CONTROL (VOORHEEN BEDRIJFSECONOMIE)

FINANCE & CONTROL (VOORHEEN BEDRIJFSECONOMIE) FINANCE & CONTROL (VOORHEEN BEDRIJFSECONOMIE) 2018-2019 1 PROGRAMMA Jouw profiel Studiejaren Beroepsprofiel Studieprogramma Studievereniging BE Adam Financiële opleidingen HvA Na je opleiding Wat biedt

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. Rijksuniversiteit Groningen. Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Studiegids 2011-2012. Rijksuniversiteit Groningen. Faculteit Economie en Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Adresgegevens Bezoekadres: Zernikecomplex Duisenberggebouw Nettelbosje 2 Postadres: Postbus 800 9700 AV Groningen Telefoon & fax: (050) 363

Nadere informatie

Commissies binnen de faculteit & de rol en de taken van opleidingscommissies

Commissies binnen de faculteit & de rol en de taken van opleidingscommissies Commissies binnen de faculteit & de rol en de taken van opleidingscommissies juni 2012 1 Inhoud 1 Opleidingscommissies (OC)... 3 1.1 Samenstelling... 3 1.2 Opleidingscommissies binnen de FEB vanaf september

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen FEW. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen FEW. Paragraaf 1 Algemene bepalingen Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen FEW Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de masteropleidingen:

Nadere informatie

semester Burgerlijk Ondernemingsrecht procesrecht (5) Europees Ethiek voor juristen (2) economisch recht (7)

semester Burgerlijk Ondernemingsrecht procesrecht (5) Europees Ethiek voor juristen (2) economisch recht (7) Rechtsgeleerdheid Studieschema Dubbelstudie Recht en Economie studiejaar 2016-2017 (dit studieschema geldt voor studenten die in het studiejaar 2016-2017 starten met de dubbelstudie R&E) 1. Traject Accounting

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid 1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen

Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen Commissie voor de examens Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen Met een afgeronde volledige (CROHO 1 -geregistreerde) hbo- of wo-opleiding 2 bent u toelaatbaar

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 1. Naamswijzigingen en vakken die vervallen Per 1-09-11 zijn de volgende vakken van naam veranderd (kolom A), vervangen door een nieuw vak (kolom

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid 1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Hbo-minor bedrijfswetenschappen

Hbo-minor bedrijfswetenschappen Hbo-minor bedrijfswetenschappen tijdens het hbo kwalificeren voor de universitaire master bedrijfswetenschappen! 2007-2008 Te bespreken onderwerpen: welke doelen dient de hbo-minor BW? voor wie is de hbo-minor

Nadere informatie

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development Master Psychologie 8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie De track Training & Development is in principe toegankelijk voor studenten die een bachelor Psychologie hebben

Nadere informatie

Colloquium: Start. Econometrics & Operations Research. Charles S. Bos. 1 september Vrije Universiteit Amsterdam

Colloquium: Start. Econometrics & Operations Research. Charles S. Bos. 1 september Vrije Universiteit Amsterdam Col1-EOR, p. 1/18 Econometrics & Operations Research Charles S. Bos Vrije Universiteit Amsterdam c.s.bos@vu.nl 1 september 2015 Col1-EOR, p. 2/18 Plan van de sessie Introductie Colloquia: Programma & Regels

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management U2011/00107 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2011 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2012-2013 BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Uitvoeringsregeling BSc TA 2012-2013, 21 juni 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 - Propedeutische

Nadere informatie

Deze formulieren s.v.p. opsturen naar: Toelatingscommissie Psychologie t.a.v. mw. A.I. Emmen Grote Kruisstraat 2/1 9712 TS GRONINGEN

Deze formulieren s.v.p. opsturen naar: Toelatingscommissie Psychologie t.a.v. mw. A.I. Emmen Grote Kruisstraat 2/1 9712 TS GRONINGEN Aanvraag tot toelating tot Master Opleiding Psychologie 2015-2016 (voor studenten met een bachelor Psychologie Nederlandse Universiteit, niet bestemd voor studenten van de RUG) Deze formulieren s.v.p.

Nadere informatie

Studieschema bachelor Bedrijfskunde

Studieschema bachelor Bedrijfskunde Studieschema bachelor Bedrijfskunde (180 EC) 6515316 Code titel EC tentamenvorm tentamendata 2015-2016 Startcursus B02112 Ondernemen en managen 8,6 opdracht volgens afspraak Gebonden keuze (eis: 86 EC)

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE 2016-2017

BEDRIJFSECONOMIE 2016-2017 BEDRIJFSECONOMIE 2016-2017 1 VOORLICHTINGSPROGRAMMA Je profiel Opbouw studiejaren Beroepsprofiel Studieprogramma Verschil financiële opleidingen Na je opleiding Wat biedt HvA Economie en Management / HES

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde U2010/00104 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2010 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2015-2016. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2015-2016. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen. Onderwijs- en Examenregelingen 2015-2016 Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Colofon Deze gids is een uitgave van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Informatiekunde (Bachelor of Science Information Science) De voertaal in deze opleiding is

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties Pre-masterprogramma Maakt u plannen voor een masteropleiding Psychologie? Heeft u een afgeronde vierjarige hbo-opleiding of een driejarige bachelor wo-opleiding? Dan kan, voor sommigen van u, het eenjarige

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2014-2015. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2014-2015. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen. Onderwijs- en Examenregelingen 2014-2015 Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Colofon Deze gids is een uitgave van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Nadere informatie

Introductie opleiding Informatica

Introductie opleiding Informatica Introductie opleiding Informatica maandag 4 september 2017 Jeannette de Graaf studieadviseur/docent Informatica LIACS FWN ULeiden 1 Programma 9.00 welkom 9.10 algemene introductie: de bachelor Informatica

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid: overgangsregeling bij herziening bachelorcurriculum

Faculteit der Rechtsgeleerdheid: overgangsregeling bij herziening bachelorcurriculum Faculteit der Rechtsgeleerdheid: overgangsregeling 2014-2015 bij herziening bachelorcurriculum 26 mei 2014 Aanvulling 10 juli 2014, betreft een explicitering van de overgangsbepaling voor het vak Economie.

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE. UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.

BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE. UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7. BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) FACULTEIT WERKTUIGBOUWKUNDE, MARITIEME TECHNIEK & TECHNISCHE MATERIAALWETENSCHAPPEN

Nadere informatie

Informatie over de Specialisatiefase / Masterfase

Informatie over de Specialisatiefase / Masterfase Informatie over de Specialisatiefase / Masterfase Faculteit biologie, maart 2004 Inleiding Deze onderwijsnieuwsbrief is een update en uitbreiding van de onderwijsnieuwsbrief nr. 1. Er wordt een overzicht

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING FILOSOFIE 120 EC (WIJSBEGEERTE VAN EEN BEPAALD WETENSCHAPSGEBIED) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel

Nadere informatie

KEUZEVAKKENGIDS BACHELOR INFORMATICA. 2015/2016 Version 2015-09-01

KEUZEVAKKENGIDS BACHELOR INFORMATICA. 2015/2016 Version 2015-09-01 KEUZEVAKKENGIDS BACHELOR INFORMATICA 205/206 Version 205-09-0 INLEIDING Binnen de opleiding bachelor Informatica is 0EC keuzeruimte gereserveerd in het e semester van het e studiejaar. Er zijn allerlei

Nadere informatie

(niet voor studenten die een bacheloropleiding Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen hebben gevolgd)

(niet voor studenten die een bacheloropleiding Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen hebben gevolgd) Aanvraag tot voorwaardelijke toelating tot Master Opleiding Psychologie (schakelprogramma Psychologie) Deze formulieren s.v.p. opsturen naar: Toelatingscommissie Psychologie t.a.v. mw A.I. Emmen Grote

Nadere informatie

CONTROLLING (RC/EMFC)

CONTROLLING (RC/EMFC) VU POST- GRADUATE SCHOOL OF ACCOUNTING OPLEIDING CONTROLLING (RC/EMFC) DE VU-OPLEIDING TOT EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL (RC) ALLROUND CONTROLLER BEDRIJFSECONOMISCH GEWETEN EN ADVISEUR Je richt

Nadere informatie

& control. opleiding

& control. opleiding VU post- GRADUATE school of accounting & control opleiding Controlling (RC/EMFC) De VU-opleiding tot Executive Master of Finance and Control (RC) Allround Controller bedrijfseconomisch geweten en adviseur

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Overgangsregeling Nederlands recht

Overgangsregeling Nederlands recht Overgangsregeling Nederlands recht Inhoudsopgave 1. Het nieuwe onderwijsprogramma...2 Doctoraal Nederlands recht...2 I. Verplicht doctoraal...2 II. Afstudeerrichtingen...3 III. Scriptie...3 2. Uitgangspunten

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science U2014/02464 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen. 3A

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE DRIEJARIG VWO-TRAJECT

BEDRIJFSECONOMIE DRIEJARIG VWO-TRAJECT BEDRIJFSECONOMIE DRIEJARIG VWO-TRAJECT De onderzoekende financial professional 2016-2017 1 PROGRAMMA Je profiel Waarom de 3-jarige vwo-route Verschil hbo en wo Opbouw studiejaren Beroepsprofiel Opzet opleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) OER Masteropleidingen FEB 2007-2008 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2007-2008 OER Masteropleidingen FEB 2007-2008

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Substitutie- en overgangsregelingen 2012-2013

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Substitutie- en overgangsregelingen 2012-2013 Faculteit Economie Bedrijfskunde Substitutie- overgangsregeling Faculteit Economie Bedrijfskunde 2 Inhoudsopgave Uit Onderwijs- examregeling FEB : bijlage 10 (BSc) 5 Bijlage 10. Substitutie- overgangsregeling

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING MIDDEN-OOSTEN STUDIES FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Opleiding tot Registeraccountant aan de Rijksuniversiteit Groningen 2017/2018

Opleiding tot Registeraccountant aan de Rijksuniversiteit Groningen 2017/2018 Opleiding tot Registeraccountant aan de Rijksuniversiteit Groningen 2017/2018 Inhoud Faculteit Economie en Bedrijfskunde 1. Vakgroep 1.1 Secretariaat 1.2 Docenten 1.3 Colleges 1.4 Overige informatie 2.

Nadere informatie

Vergelijking bachelor programma s Tilburg School of Economics and Management

Vergelijking bachelor programma s Tilburg School of Economics and Management Vergelijking bachelor programma s Tilburg School of and Business Afkorting BE EOR ECO EBE FE IBA Wat is de voertaal? Nederlands Nederlands of Engels mogelijk, vanaf 2 e jaar Engels Engels Nederlands, vanaf

Nadere informatie