Jaarcijfers 2006 Oefentherapie Cesar Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarcijfers 2006 Oefentherapie Cesar Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg"

Transcriptie

1 Jaarcijfers 2006 Oefentherapie Cesar Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Gegevens in deze publicatie kunnen gebruikt worden onder vermelding van: Swinkels ICS, Leemrijse C, de Bakker D, Veenhof C. Jaarcijfers 2006 Oefentherapie Cesar. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg. Utrecht: NIVEL,

2 PATIËNTKENMERKEN JAARCIJFERS 2006 Patiëntkenmerken samengevat Oefentherapeuten Cesar behandelden in 2006 meer vrouwen dan mannen. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 35,5 jaar. Zeven procent van de patiënten kwam met een aandoening die voorkomt op de lijst voor langdurige therapie. Veertig procent van de patiënten was op middelbaar niveau opgeleid. Wat is het geslacht en de leeftijd van patiënten bij de oefentherapeut Cesar? In 2006 was bijna 70% van de patiënten bij de oefentherapeut Cesar vrouw. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 35,5 jaar (standaarddeviatie 19,2 jaar). Bijna de helft van de patiënten was tussen de 25 en 54 jaar oud. Binnen alle leeftijdscategorieën kwamen meer vrouwen dan mannen in de praktijk voor oefentherapie Cesar. Tabel: Kenmerken van patiënten die in 2006 zijn aangemeld in de praktijk voor oefentherapie Cesar Geslacht Mannelijk 31,1 Vrouwelijk 68,8 Leeftijd 0-14 jr 16, jr 17, jr 15, jr 17, jr 15, jr 9, jr 5,5 75 jr en ouder 2,8 Gemiddeld (jaren) 35,5 Aantal patiënten in LiPZ Figuur: Leeftijdsverdeling naar geslacht van patiënten die in 2006 zijn aangemeld in de praktijk voor oefentherapie Cesar (n = 2091) van totaal man 9,6 12,5 11,8 11,4 11,2 6,3 7,2 5,2 5,7 4,3 3,8 4,3 2,9 1,8 1,1 1, jr jr jr jr jr jr jr 75 jr en vrouw ouder Leeftijdsverdeling 2 Jaarcijfers LiPZ 2006, beroepsgroep Oefentherapie Cesar. Utrecht: NIVEL, 2007

3 Hoeveel patiënten bij de oefentherapeut Cesar komen met een chronische aandoening? Van de patiënten die in 2006 een oefentherapeut Cesar bezochten, kwam 6,7% met een aandoening die voorkomt op de lijst met aandoeningen die chronische of intermitterende therapie behoeven (VWS-lijst) (link naar begrippenlijst). Wat is het opleidingsniveau van patiënten bij de oefentherapeut Cesar? Van de volwassen patiënten die in 2006 een oefentherapeut Cesar bezochten, was 37% lager opgeleid (basisonderwijs of VMBO-praktijkonderwijs). Veertig procent van de patiënten was middelbaar opgeleid (VMBO-theorie onderwijs, HAVO of MBO) en 20% was hoger opgeleid (VWO, HBO of universitair). Daarmee is de patiëntenpopulatie bij de oefentherapeut Cesar iets minder vaak hoog opgeleid dan de algemene Nederlandse bevolking waarin een kwart van de mensen hoger opgeleid is (CBS, 2007). Centraal bureau voor de Statistiek. bezocht op 25 juni Voorburg/ Heerlen: Tabel: Hoogst genoten opleidingsniveau van volwassen patiënten die in 2006 zijn aangemeld in de praktijk voor oefentherapie Cesar* Lager onderwijs 37,1 Middelbaar onderwijs 40,3 Hoger onderwijs 20,4 Anders 2,3 Aantal patiënten in LiPZ Opleiding onbekend: 355 * Lager onderwijs omvat basisonderwijs en VMBO-praktijkonderwijs; middelbaar onderwijs omvat VMBO-theorie onderwijs, HAVO en MBO; hoger onderwijs omvat VWO, HBO en universitair onderwijs. Jaarcijfers LiPZ 2006, beroepsgroep Oefentherapie Cesar. Utrecht: NIVEL,

4 VERWIJZING JAARCIJFERS 2006 Verwijsgegevens samengevat In 2006 was 80% van de patiënten bij de oefentherapeut Cesar verwezen door een huisarts en 15% door een medisch specialist. De klachten waarmee patiënten kwamen, hadden veelal betrekking op de wervelkolom. Lage rugpijn zonder uitstraling was de meest voorkomende verwijsdiagnose. Hoe komen patiënten bij de oefentherapeut Cesar? Van de patiënten die in 2006 in de praktijk voor oefentherapie Cesar zijn aangemeld, was 80,4% door een huisarts verwezen. Vijftien procent was verwezen door een medisch specialist, veelal een neuroloog, orthopeed of revalidatiearts. Vijf procent van de patiënten kwam op eigen initiatief, waarbij waarschijnlijk achteraf een verwijsbrief is gehaald. Vanaf 1 januari 2008 kunnen patiënten zonder verwijsbrief bij de oefentherapeut Cesar terecht. Figuur: soort verwijzer van patiënten die in 2006 in de praktijk voor oefentherapie Cesar zijn aangemeld (n=2091) 4,6 3,0 1,4 80,4 15,0 3,1 2,7 4,8 Huisarts Op eigen initiatief Medisch specialist Neuroloog Orthopeed Revalidatiearts Reumatoloog Anders Met welke klachten komen patiënten bij de oefentherapeut Cesar? In 2006 kwam 15,2% van de patiënten met lage rugpijn zonder uitstraling in de praktijk voor oefentherapie Cesar. Nog eens 14,5% kwam met niet nader gespecificeerde rugklachten. Ruim 70% van de klachten waarmee patiënten bij de oefentherapeut Cesar kwamen, viel binnen de tien meest voorkomende klachten. Zes van deze tien klachten hadden betrekking op de wervelkolom. In het LiPZ-netwerk registreren oefentherapeuten Cesar de verwijstekst van de verwijsbrief, die zij van de huisarts of medisch specialist ontvangen. Deze tekst (de verwijsdiagnose) wordt door onderzoeksassistenten gecodeerd naar de ICPC-codering (International Classification of Primary Care) (link naar begrippenlijst). Als patiënten zonder verwijzing komen, wordt de klacht (in medische termen) door de therapeut genoteerd. Ook deze klacht wordt gecodeerd naar de ICPC-codering. 4 Jaarcijfers LiPZ 2006, beroepsgroep Oefentherapie Cesar. Utrecht: NIVEL, 2007

5 Tabel: Tien meest voorkomende klachten, gecodeerd naar de International Classification of Primary Care (ICPC), voor patiënten die in 2006 zijn aangemeld in de praktijk voor oefentherapie Cesar L03 ; Lage rugpijn zonder uitstraling 15,2 L02 ; Niet nader gespecificeerde symptomen/ klachten rug 14,5 A99 ; Houding, loopproblematiek 7,8 L01 ; Nek symptomen/ klachten 7,0 L85 ; Verworven afwijkingen wervelkolom 6,7 L86 ; Lage rugpijn met uitstraling 5,4 L83 ; Syndromen cervicale wervelkolom 5,1 R98 ; Hyperventilatie 3,8 L08 ; Schouder symptomen/ klachten 3,1 A97 ; Geen diagnose op verwijsbrief 2,7 Overig 28,8 Aantal patiënten in LiPZ Verwijstekst ontbreekt 149 GEZONDHEIDSPROBLEMEN JAARCIJFERS 2006 Gezondheidsproblemen samengevat Patiënten kwamen in 2006 naar het oordeel van de oefentherapeut Cesar vaak in de praktijk met orthopedische of degeneratieve aandoeningen of aandoeningen waarbij geen specifieke pathologie aanwijsbaar was. Stoornissen in het functioneren waren vaak gerelateerd aan de wervelkolom en de stand en houding van het lichaam als geheel. De klachten waren daarnaast vaak al lange tijd aanwezig. Bij bijna een derde van de patiënten betrof het een recidiverende klacht en bijna de helft van de patiënten had reeds eerder fysiotherapie, oefentherapie Cesar of oefentherapie Mensendieck gehad. Welke beroepsspecifieke diagnoses stellen oefentherapeuten Cesar op? Na het uitvoeren van het diagnostisch onderzoek stelt de oefentherapeut Cesar een paramedische diagnose op (link naar begrippenlijst). Wat betreft pathologie had 36,3% van de patiënten een degeneratieve aandoening. Bij bijna een kwart van de patiënten was geen specifieke pathologie aanwijsbaar of was sprake van psychosomatische klachten. Bij 20,2% van de patiënten was sprake van een orthopedische aandoening. De belangrijkste stoornissen of beperkingen in het functioneren waren bij 31,4% van de patiënten gerelateerd aan het functioneren van de wervelkolom en bij 21,1% van de patiënten aan de stand of houding van het lichaam als geheel. Jaarcijfers LiPZ 2006, beroepsgroep Oefentherapie Cesar. Utrecht: NIVEL,

6 Tabel: Voorkomen van de derde en vijfde positie uit de beroepsspecifieke diagnosecode bij patiënten die in 2006 in de praktijk voor oefentherapie Cesar zijn aangemeld Hoofdgroep pathologie Chirurgie bewegingsapparaat 9,4 Orthopedische aandoeningen 20,2 Degeneratieve aandoening 36,3 Traumatische aandoeningen 1,1 Hart-, vaat- en lymfevataandoening 0,2 Longaandoeningen 0,2 Overige interne aandoeningen 0,1 Neurologische aandoeningen 6,8 Symptomatologie/ psychomatiek 24,1 Reumatische-/ huidaandoeningen 1,6 Belangrijkste stoornissen (Afwijkend) adempatroon 4,7 functioneren Stand/ houding lichaam als geheel 21,1 Functioneren botten bovenste extr. 9,1 Functioneren botten onderste extr. 7,9 Functioneren wervelkolom 31,4 Functioneren rompmusculatuur 7,8 Functioneren spiergroepen extr. 5,0 Controle willekeurig bewegen 3,8 Vaardigheden / bewegingspatroon 2,1 Overig 6,8 Aantal patiënten in LiPZ Diagnose onbekend 337 Wat is de klachtenduur van patiënten bij de oefentherapeut Cesar? Patiënten die in 2006 de oefentherapeut Cesar bezochten, hadden vaak al langdurig klachten. Ruim een kwart van de patiënten had al langer dan twee jaar klachten en nog eens 29,8% had al langer dan zes maanden klachten. Tien procent van de patiënten kwam met klachten die minder dan één maand aanwezig waren bij het begin van de behandeling. Tabel: Duur van de klacht bij aanvang van de behandelepisode van patiënten die in 2006 in de praktijk voor oefentherapie Cesar zijn aangemeld Minder dan 2 dagen 1,1 2-7 dagen 1,0 1 week - 1 maand 8,2 1-3 maanden 16,2 3-6 maanden 17,1 6 mnd. - 1 jaar 12,8 1-2 jaar 16,9 Meer dan 2 jaar 26,6 Aantal patiënten in LiPZ Duur klacht onbekend Jaarcijfers LiPZ 2006, beroepsgroep Oefentherapie Cesar. Utrecht: NIVEL, 2007

7 Is de klacht al eerder opgetreden? Van de patiënten die in 2006 een oefentherapeut Cesar bezochten, had 31,1% een recidiverende klacht. Onder een recidiverende klacht wordt een klacht verstaan die is opgetreden na een klachtenvrije periode van minimaal vier weken en maximaal twee jaar. Tabel: Herhaling van de klacht bij patiënten die in 2006 zijn aangemeld in de praktijk voor oefentherapie Cesar Totaal Ja 31,1 Nee 68,9 Aantal patiënten in LiPZ Recidivering onbekend 326 Heeft de patiënt al eerdere zorg gehad? Van de patiënten die in 2006 de oefentherapeut Cesar bezochten, had 52,6% geen eerdere paramedische zorg in de twee jaar voorafgaand aan de behandelepisode. Ruim een derde van de patiënten had eerder fysiotherapie. Twaalf procent had eerder oefentherapie Cesar en/ of oefentherapie Mensendieck, al dan niet gecombineerd met fysiotherapie. Tabel: Ander of eerder zorggebruik voor dezelfde of andere klachten gedurende twee jaar voorafgaand aan het begin van de behandelepisode bij patiënten die in 2006 zijn aangemeld in de praktijk voor oefentherapie Cesar Fysiotherapie 35,2 Oefentherapie Cesar 5,9 Oefentherapie Mensendieck 0,7 Combinatie fysiotherapie en oefentherapie C/M 5,4 Combinatie oefentherapie C/M 0,2 Geen eerdere zorg 52,6 Aantal patienten in LiPZ Eerdere zorg onbekend 294 Van welke richtlijn wil de oefentherapeut Cesar gebruik maken? Aan het begin van de behandeling registreert de oefentherapeut Cesar van welke richtlijnen hij/ zij gebruik wil gaan maken gedurende de behandeling. In 2006 wilde de therapeut bij 4,9% van de patiënten gebruik gaan maken van de richtlijn ideopatische scoliose. Voor de behandeling van bijna 90% van de patiënten was geen richtlijn beschikbaar. Jaarcijfers LiPZ 2006, beroepsgroep Oefentherapie Cesar. Utrecht: NIVEL,

8 Tabel: Door de therapeut verwacht richtlijngebruik voor patiënten die in 2006 zijn aangemeld in de praktijk voor oefentherapie Cesar Geen richtlijn beschikbaar 88,8 Reuma/ Spondylitis Ankylopoetica (ziekte van Bechterew) 0,5 Peripartum bekkenpijn (bekkeninstabiliteit) 1,8 Ideopatische scoliose 4,9 Osteoporose 0,4 Urine-incontinentie 0,8 Whiplash 0,1 COPD 0,4 Artrose heup-knie 0,5 Lage rugklachten (multidisciplinair) 1,2 Parkinson 0,3 Andere niet genoemde richtlijn 0,2 Aantal patienten in LiPZ Richtlijn onbekend 490 BEHANDELING JAARCIJFERS 2006 Behandelgegevens samengevat In 2006 waren behandeldoelen vaak gericht op het verbeteren van het (gaan) liggen, zitten of staan, op het verbeteren van arbeidsgerelateerde activiteiten of op het verbeteren van de stand en houding van de wervelkolom. Een vijfde van de patiënten werd 13 tot 18 keer behandeld. Bij meer dan een kwart van de patiënten duurde de behandeling drie tot zes maanden. In 2006 werd 97% van de behandelingen in de praktijk zelf gegeven. In vrijwel alle behandelingen werden functies en/ of vaardigheden geoefend en bij 44,5% van de patiënten was het geven van informatie en advies een belangrijke verrichting. Welke behandeldoelen stelt de oefentherapeut Cesar op? Aan het begin van de behandeling worden door de LiPZ-therapeuten behandeldoelen geregistreerd. Per patiënt kan één hoofddoel op activiteitenniveau en één hoofddoel op lichaamsfunctieniveau worden aangegeven. Bij patiënten die in 2006 in de praktijk voor oefentherapie Cesar zijn aangemeld, waren de behandeldoelen op activiteitenniveau vooral gericht op het verbeteren van het (gaan) liggen, zitten of staan (28,8%) en op het verbeteren van arbeidsgerelateerde activiteiten (18,5%). Op lichaamsfunctieniveau werden behandeldoelen voornamelijk gericht op het verbeteren van de stand en houding van de wervelkolom (17,5%), het verbeteren van de stabiliteit en mobiliteit van de wervelkolom (16,4%) en op het verbeteren van de lichaamshouding (15,1%). 8 Jaarcijfers LiPZ 2006, beroepsgroep Oefentherapie Cesar. Utrecht: NIVEL, 2007

9 Tabel: Per niveau de vijf meest voorkomende behandeldoelen van patiënten die in 2006 in de praktijk voor oefentherapie Cesar zijn aangemeld Activiteiten- (Gaan) liggen/zitten/staan 28,8 niveau Arbeidgerelateerde activiteiten 18,5 ADL (incl wassen/aankleden/etc.)* 7,7 Huishoudelijke vaardigheden 6,0 Andere activiteiten 5,5 Overige behandeldoelen op activiteitenniveau 12,7 Lichaams- Stand/ houding wervelkolom 17,5 functieniveau Stabiliteit/ mobiliteit wervelkolom 16,4 Lichaamshouding 15,1 Ontspanning 8,6 Functie musculatuur nek/schouder/arm 7,5 Overige behandeldoelen op lichaamsfunctieniveau 26,5 Aantal patiënten in LiPZ Behandeldoelen onbekend 212 * ADL: Activiteiten van het dagelijks leven Wat is de omvang van de behandeling? Van de patiënten bij wie de behandeling in 2006 werd afgerond, kreeg 20,1% 13 tot 18 zittingen en 18,6% van de patiënten werd zeven tot negen keer behandeld. Negen procent van de patiënten kreeg meer dan 25 zittingen. Figuur: Aantal zittingen oefentherapie Cesar van patiënten bij wie de behandeling in 2006 is afgerond (n = 1811) Consult 0,1 1-3 zittingen 11,9 4-6 zittingen 15,8 7-9 zittingen 18, zittingen 16, zittingen 20, zittingen 8,2 > 25 zittingen 9, Percentage patiënten Jaarcijfers LiPZ 2006, beroepsgroep Oefentherapie Cesar. Utrecht: NIVEL,

10 Bij 28,2% van de patiënten bij wie de behandeling in 2006 werd afgerond vond de behandeling gespreid over drie tot zes maanden plaats. Bijna een kwart van de patiënten werd zes weken tot drie maanden behandeld en 8,5% werd langer dan één jaar behandeld. Figuur: Behandelduur oefentherapie Cesar van patiënten bij wie de behandeling in 2006 is afgerond (n = 1810) Tot en met 1 week 4,6 1-4 weken 9,2 4-6 weken 5,9 6 weken - 3 maanden 24,3 3-6 maanden 28,2 6-9 maanden 13, maanden 6,0 Langer dan 1 jaar 8, Percentage patiënten Welke behandelvormen worden gedeclareerd? Bij het declareren van een zitting wordt onderscheid gemaakt naar verschillende behandelvormen, zoals een reguliere behandeling in de praktijk, een behandeling bij de patiënt thuis of een groepsbehandeling. Dit zijn de zogenoemde prestaties, welke zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (het voormalige College Tarieven Gezondheidszorg). In 2006 werd 97,2% van de zittingen in de praktijk zelf gegeven. Twee procent van de zittingen vond bij de patiënt thuis plaats. Tabel: Declaraties van zittingen oefentherapie Cesar naar de behandelvorm (prestatiecode) van patiënten die in 2006 in de praktijk voor oefentherapie Cesar zijn aangemeld % zittingen Reguliere zitting oefentherapie Cesar 97,2 Oefentherapie Cesar bij patiënt thuis 2,0 Oefentherapie Cesar in instelling (bijv. verzorgingshuis) 0,0 Groepsbehandeling oefentherapie Cesar 0,8 Consult oefentherapie Cesar 0,0 Onbekend 0,0 Aantal zittingen in LiPZ Jaarcijfers LiPZ 2006, beroepsgroep Oefentherapie Cesar. Utrecht: NIVEL, 2007

11 Wat wordt er tijdens de behandeling gedaan? Na afloop van de behandelreeks registreren LiPZ-therapeuten wat zij tijdens de behandelingen gedaan hebben, dit zijn de zogenoemde verrichtingen. Deze verrichtingen zijn gebaseerd op de Classificatie Verrichtingen Paramedische Beroepen. Ten behoeve van de LiPZ-registratie kunnen therapeuten maximaal drie verrichtingen die in meer dan de helft van de behandelingen zijn toegepast registreren. In 2006 werden vaardigheden bij bijna driekwart van de patiënten geoefend, functies werden bij 68,7% van de patiënten geoefend. Bij 44,5% van de patiënten was het geven van informatie en advies een belangrijke verrichting. Tabel: Verrichtingen bij patiënten oefentherapie Cesar bij wie de behandeling in 2006 is afgerond Manuele verrichtingen 0,6 Sturen/ oefenen 99,2 Individueel - functies 68,7 Individueel - vaardigheden 73,0 Groepsgewijs - functies 0,7 Groepsgewijs - vaardigheden 1,3 Niet gespecificeerd 9,8 Begeleidende verrichtingen 51,8 Informeren/ adviseren 44,5 Bieden van steun 2,3 Niet gespecificeerd 6,9 Overige verrichtingen 0,0 Aantal patiënten in LiPZ Verrichtingen onbekend 379 EVALUATIE JAARCIJFERS 2006 Evaluatiegegevens samengevat Behandelingen werden in 2006 bij tweederde van de patiënten afgesloten omdat de patiënt uitbehandeld was. Behandelingen werden in 16% van de gevallen door patiënten zelf gestaakt. Bij een kleine meerderheid van de patiënten werden de behandeldoelen naar het oordeel van de therapeut volledig bereikt. Bij 20% van de patiënten werden de doelen voor driekwart bereikt. Waarom wordt de zorg beëindigd? In 2006 werd de behandeling bij tweederde van de patiënten beëindigd met de reden dat de patiënt uitbehandeld was. Zestien procent van de behandelingen werd door de patiënt zelf beëindigd. Bij 5,6% van de patiënten werd de zorg beëindigd omdat het maximale aantal vergoede zittingen was bereikt. Jaarcijfers LiPZ 2006, beroepsgroep Oefentherapie Cesar. Utrecht: NIVEL,

12 Tabel: Reden voor beëindiging van de zorg bij patiënten oefentherapie Cesar bij wie de behandeling in 2006 is afgerond* Cliënt uitbehandeld 66,4 Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 5,6 Gestaakt door patiënt 16,0 Gestaakt door verwijzer 1,8 Gestaakt door paramedicus 3,3 Anders 7,0 Aantal patiënten in LiPZ 892 Reden onbekend 919 * Behandelingen worden aan het einde niet altijd geregistreerd als afgesloten, omdat patiënten op deze manier bij eventuele terugval eenvoudig opnieuw in behandeling kunnen worden genomen. Hierdoor ontstaat een groep patiënten bij wie de reden voor beëindiging van de zorg onbekend is. In welke mate worden de behandeldoelen bereikt? In 2006 werden de behandeldoelen naar het oordeel van de oefentherapeut Cesar bij een kleine meerderheid van de patiënten volledig bereikt. Bij één op de vijf patiënten werden de behandeldoelen voor driekwart bereikt. Bij 7,7% van de patiënten werden de behandeldoelen in het geheel niet bereikt. Tabel: Het resultaat van de behandeling naar het oordeel van de oefentherapeut Cesar bij patiënten bij wie de behandeling in 2006 is afgerond* Doel niet bereikt 7,7 Doel enigszins bereikt 9,8 Doel half bereikt 9,1 Doel driekwart bereikt 20,2 Doel volledig bereikt 53,3 Aantal patiënten in LiPZ 888 Resultaat onbekend 922 * Behandelingen worden aan het einde niet altijd geregistreerd als afgesloten, omdat patiënten op deze manier bij eventuele terugval eenvoudig opnieuw in behandeling kunnen worden genomen. Hierdoor ontstaat een groep patiënten bij wie het resultaat van de behandeling onbekend is. 12 Jaarcijfers LiPZ 2006, beroepsgroep Oefentherapie Cesar. Utrecht: NIVEL, 2007

Jaarcijfers 2006 Fysiotherapie Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg

Jaarcijfers 2006 Fysiotherapie Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Jaarcijfers 2006 Fysiotherapie Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Gegevens in deze publicatie kunnen gebruikt worden onder vermelding van: Swinkels ICS, Leemrijse C, de Bakker D., Veenhof

Nadere informatie

Jaarcijfers 2007 en trendcijfers oefentherapie Cesar. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg

Jaarcijfers 2007 en trendcijfers oefentherapie Cesar. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Jaarcijfers 2007 en trendcijfers 2003-2007 oefentherapie Cesar Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Gegevens in deze publicatie kunnen gebruikt worden onder vermelding van: Kooijman MK, Swinkels

Nadere informatie

Jaarcijfers 2007 en trendcijfers oefentherapie Mensendieck. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg

Jaarcijfers 2007 en trendcijfers oefentherapie Mensendieck. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Jaarcijfers 2007 en trendcijfers 2003-2007 oefentherapie Mensendieck Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Gegevens in deze publicatie kunnen gebruikt worden onder vermelding van: Kooijman

Nadere informatie

Jaarcijfers 2008 en trendcijfers 2003-2008. Oefentherapie Cesar. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg

Jaarcijfers 2008 en trendcijfers 2003-2008. Oefentherapie Cesar. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Jaarcijfers 2008 en trendcijfers 2003-2008 Oefentherapie Cesar Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Gegevens in deze publicatie kunnen gebruikt worden onder vermelding van: Kooijman MK, Swinkels

Nadere informatie

Jaarcijfers 2008 en trendcijfers Oefentherapie Mensendieck. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg

Jaarcijfers 2008 en trendcijfers Oefentherapie Mensendieck. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Jaarcijfers 2008 en trendcijfers 2003-2008 Oefentherapie Mensendieck Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Gegevens in deze publicatie kunnen gebruikt worden onder vermelding van: Kooijman

Nadere informatie

Jaarcijfers 2009 en trendcijfers 2003-2009. Oefentherapie Mensendieck. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg

Jaarcijfers 2009 en trendcijfers 2003-2009. Oefentherapie Mensendieck. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Jaarcijfers en trendcijfers 2003- Oefentherapie Mensendieck Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Gegevens in deze publicatie kunnen gebruikt worden onder vermelding van: Kooijman MK, Swinkels

Nadere informatie

Jaarcijfers 2007 en trendcijfers 2003-2007. Fysiotherapie. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg

Jaarcijfers 2007 en trendcijfers 2003-2007. Fysiotherapie. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Jaarcijfers 2007 en trendcijfers 2003-2007 Fysiotherapie Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Gegevens in deze publicatie kunnen gebruikt worden onder vermelding van: Kooijman MK, Swinkels

Nadere informatie

Jaarcijfers 2005 Fysiotherapie Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg

Jaarcijfers 2005 Fysiotherapie Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Jaarcijfers 2005 Fysiotherapie Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg. Gegevens in deze publicatie kunnen gebruikt worden onder vermelding van: Swinkels ICS, Leemrijse C, de Bakker D. Jaarcijfers

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012 en trendcijfers 2008-2012 Fysiotherapie

Jaarcijfers 2012 en trendcijfers 2008-2012 Fysiotherapie Jaarcijfers 2012 en trendcijfers 2008-2012 Fysiotherapie Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ) NIVEL Zorgregistraties eerste lijn Gegevens in deze publicatie kunnen gebruikt worden

Nadere informatie

Jaarcijfers 2011 en trendcijfers 2007-2011. Fysiotherapie. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg

Jaarcijfers 2011 en trendcijfers 2007-2011. Fysiotherapie. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Jaarcijfers 2011 en trendcijfers 2007-2011 Fysiotherapie Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Gegevens in deze publicatie kunnen gebruikt worden onder vermelding van: Verberne LDM, Kooijman

Nadere informatie

Jaarcijfers 2009 & trendcijfers Fysiotherapie. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg

Jaarcijfers 2009 & trendcijfers Fysiotherapie. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Jaarcijfers 2009 & trendcijfers 2003-2009 Fysiotherapie Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Gegevens in deze publicatie kunnen gebruikt worden onder vermelding van: Kooijman MK, Swinkels

Nadere informatie

Trendcijfers 2001-2005 Fysiotherapie Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg

Trendcijfers 2001-2005 Fysiotherapie Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Trendcijfers 2001-2005 Fysiotherapie Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg. Gegevens in deze publicatie kunnen gebruikt worden onder vermelding van: Swinkels ICS, Leemrijse C, de Bakker D.

Nadere informatie

Eén op de vijf patiënten vindt oefentherapeut zonder verwijzing Factsheet Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, maart 2009

Eén op de vijf patiënten vindt oefentherapeut zonder verwijzing Factsheet Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, maart 2009 Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL De gegevens mogen met bronvermelding (Margit K Kooijman, Ilse CS Swinkels, Chantal J Leemrijse. Eén op de vijf patiënten vindt oefentherapeut zonder verwijzing.

Nadere informatie

Jaarboek LiPZ 2004 Deel 2. Beroepsgroep oefentherapie Cesar

Jaarboek LiPZ 2004 Deel 2. Beroepsgroep oefentherapie Cesar Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2006. De gegevens mogen met bronvermelding (I.C.S. Swinkels, C. Leemrijse, D. de Bakker, Jaarboek LiPZ 2004 Deel 2. Beroepsgroep oefentherapie Cesar, NIVEL 2005)

Nadere informatie

Fysiotherapeutisch en oefentherapeutisch zorggebruik door patiënten met een chronische aandoening in de periode

Fysiotherapeutisch en oefentherapeutisch zorggebruik door patiënten met een chronische aandoening in de periode Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (ICS Swinkels, CJ Leemrijse en C Veenhof. Fysiotherapeutisch en oefentherapeutisch zorggebruik door patiënten met een chronische

Nadere informatie

Jaarboek LiPZ 2004 Deel 1. Beroepsgroep fysiotherapie

Jaarboek LiPZ 2004 Deel 1. Beroepsgroep fysiotherapie Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2006. De gegevens mogen met bronvermelding (I.C.S. Swinkels, C. Leemrijse, D. de Bakker, Jaarboek LiPZ 2004 Deel 1. Beroepsgroep fysiotherapie, NIVEL 2005) worden

Nadere informatie

Patiënten die rechtstreeks bij de fysiotherapeut komen behalen vaker de behandeldoelen.

Patiënten die rechtstreeks bij de fysiotherapeut komen behalen vaker de behandeldoelen. Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL De gegevens mogen met bronvermelding (Ilse CS Swinkels, Margit K Kooijman, Chantal J Leemrijse. Patiënten die rechtstreeks bij de fysiotherapeut komen behalen

Nadere informatie

Jaarboek LiPZ 2002 Deel 1: beroepsgroep fysiotherapie. R. Wimmers I. Swinkels M. de Konink D. de Bakker E. van den Ende

Jaarboek LiPZ 2002 Deel 1: beroepsgroep fysiotherapie. R. Wimmers I. Swinkels M. de Konink D. de Bakker E. van den Ende Jaarboek LiPZ 2002 Deel 1: beroepsgroep fysiotherapie R. Wimmers I. Swinkels M. de Konink D. de Bakker E. van den Ende ISBN 90-6905-631-3 http://www.nivel.nl nivel@nivel.nl Telefoon 030 2 729 700 Fax 030

Nadere informatie

Steeds meer patiënten komen zonder verwijsbrief bij de fysiotherapeut Factsheet Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, januari 2009

Steeds meer patiënten komen zonder verwijsbrief bij de fysiotherapeut Factsheet Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, januari 2009 Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL De gegevens mogen met bronvermelding (Ilse CS Swinkels, Margit K Kooijman, Chantal J Leemrijse. Steeds meer fysiotherapiepatiënten komen zonder verwijsbrief.

Nadere informatie

Jaarboek LiPZ 2002 Deel 3: beroepsgroep oefentherapie-mensendieck. R. Wimmers I. Swinkels M. de Konink D. de Bakker E.

Jaarboek LiPZ 2002 Deel 3: beroepsgroep oefentherapie-mensendieck. R. Wimmers I. Swinkels M. de Konink D. de Bakker E. Jaarboek LiPZ 2002 Deel 3: beroepsgroep oefentherapie-mensendieck R. Wimmers I. Swinkels M. de Konink D. de Bakker E. van den Ende ISBN 90-6905-633-x http://www.nivel.nl nivel@nivel.nl Telefoon 030 2 729

Nadere informatie

Hoe uiten klachten waarmee patiënten bij de fysiotherapeut komen zich? Factsheet Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, 2011

Hoe uiten klachten waarmee patiënten bij de fysiotherapeut komen zich? Factsheet Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, 2011 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (Factsheet Hoe uiten klachten waarmee patiënten bij de fysiotherapeut komen zich? JA Barten, ICS Swinkels,

Nadere informatie

'HSDWLsQWPHWGHYHUZLM]LQJODJHUXJSLMQ]RQGHUXLWVWUDOLQJ LQGHSUDNWLMNYRRURHIHQWKHUDSLH&HVDU

'HSDWLsQWPHWGHYHUZLM]LQJODJHUXJSLMQ]RQGHUXLWVWUDOLQJ LQGHSUDNWLMNYRRURHIHQWKHUDSLH&HVDU 'HSDWLsQWPHWGHYHUZLM]LQJODJHUXJSLMQ]RQGHUXLWVWUDOLQJ LQGHSUDNWLMNYRRURHIHQWKHUDSLH&HVDU Drs. I.C.S. Swinkels Junior onderzoeker NIVEL, Utrecht Dr. R.H. Wimmers Projectleider LiPZ NIVEL, Utrecht Dr. C.H.M.

Nadere informatie

Zorg door de fysiotherapeut

Zorg door de fysiotherapeut NIVEL ZORGREGISTRATIES EERSTE LIJN R A P P O R T Zorg door de fysiotherapeut Jaarcijfers 2013 en trendcijfers 2009-2013 Di-Janne Barten Lisa Verberne Lando Koppes Mei 2015 KALENDERJAAR 2013 N I V E L Nederlands

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012 en trendcijfers 2008-2012 Diëtetiek

Jaarcijfers 2012 en trendcijfers 2008-2012 Diëtetiek Jaarcijfers 2012 en trendcijfers 2008-2012 Diëtetiek Gegevensverzameling binnen vrijgevestigde praktijken voor diëtetiek Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Gegevens in deze publicatie kunnen

Nadere informatie

)DFWVKHHW- +HWDDQGHHOYDQFKURQLVFKH]RUJLQGHH[WUDPXUDOHI\VLRWKHUDSLH

)DFWVKHHW- +HWDDQGHHOYDQFKURQLVFKH]RUJLQGHH[WUDPXUDOHI\VLRWKHUDSLH )DFWVKHHW- +HWDDGHHOYDFKURLVFKH]RUJLGHH[WUDPXUDOHI\VLRWKHUDSLH De huidige regering heeft het voornemen om de aanspraken op fysiotherapeutische zorg (verder) te beperken. Verschillende maatregelen worden

Nadere informatie

Al voor invoering van directe toegang diëtetiek ging één op de zeven cliënten op eigen initiatief naar de vrijgevestigde diëtist

Al voor invoering van directe toegang diëtetiek ging één op de zeven cliënten op eigen initiatief naar de vrijgevestigde diëtist Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met de volgende bronvermelding worden gebruikt: J.Tol, I.C.S. Swinkels, C. Veenhof, Al voor invoering van directe toegang diëtetiek ging één

Nadere informatie

De patiënt met de verwijzing lage rugpijn zonder uitstraling in de praktijk voor oefentherapie-mensendieck

De patiënt met de verwijzing lage rugpijn zonder uitstraling in de praktijk voor oefentherapie-mensendieck De patiënt met de verwijzing lage rugpijn zonder uitstraling in de praktijk voor oefentherapie-mensendieck Door I.C.S. Swinkels, R.H. Wimmers en C.H.M. van den Ende Inleiding Lage rugpijn is een veel voorkomend

Nadere informatie

Lid VvOCM. Praktijk voor oefentherapie Cesar. Putten Garderen Voorthuizen

Lid VvOCM. Praktijk voor oefentherapie Cesar. Putten Garderen Voorthuizen Lid VvOCM Praktijk voor oefentherapie Cesar Putten Garderen Voorthuizen Introductie Dit is de informatiefolder van de praktijk voor oefentherapie Cesar in Putten en Garderen. In deze folder vindt u informatie

Nadere informatie

Jaarcijfers 2008. Diëtetiek

Jaarcijfers 2008. Diëtetiek Jaarcijfers 2008 Diëtetiek Gegevensverzameling binnen vrijgevestigde praktijken voor diëtetiek Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Gegevens in deze publicatie kunnen gebruikt worden onder

Nadere informatie

Meerderheid van de Nederlanders is bekend met directe toegang fysiotherapie

Meerderheid van de Nederlanders is bekend met directe toegang fysiotherapie Deze factsheet is geschreven door C. Leemrijse, I.C.S. Swinkels, en D. de Bakker van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt, NIVEL, februari 2007. Meerderheid van de Nederlanders

Nadere informatie

Fysiotherapeutisch zorggebruik door patiënten met een chronische aandoening in de periode 2006-2009 Achtergrond

Fysiotherapeutisch zorggebruik door patiënten met een chronische aandoening in de periode 2006-2009 Achtergrond Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (M.K. Kooijman, I.C.S. Swinkels, J.A. Barten, C Veenhof. Fysiotherapeutisch zorggebruik door patiënten met

Nadere informatie

Directe toegang fysiotherapie: de keus is aan de patiënt.

Directe toegang fysiotherapie: de keus is aan de patiënt. Postprint Version 1.0 Journal website Pubmed link DOI Directe toegang fysiotherapie: de keus is aan de patiënt. MW. DR. C. J. LEEMRIJSE 1; MW. DRS. I.C.S. SWINKELS 1; DHR. DRS. M.F. PISTERS 1; DHR. DR.

Nadere informatie

Logopedische zorg in kaart gebracht: jaarcijfers 2012 en trendcijfers

Logopedische zorg in kaart gebracht: jaarcijfers 2012 en trendcijfers Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Logopedische zorg in kaart gebracht: jaarcijfers 2012 en trendcijfers 2008-2012 Gegevens in deze publicatie

Nadere informatie

Jaarboek LiPZ Deel 2: beroepsgroep oefentherapie Cesar. R. Wimmers I. Swinkels I. Visser D. de Bakker E. van den Ende.

Jaarboek LiPZ Deel 2: beroepsgroep oefentherapie Cesar. R. Wimmers I. Swinkels I. Visser D. de Bakker E. van den Ende. Jaarboek LiPZ 2001 Deel 2: beroepsgroep oefentherapie Cesar R. Wimmers I. Swinkels I. Visser D. de Bakker E. van den Ende Utrecht, 2002 NIVEL - Postbus 1568-3500 BN Utrecht - telefoon: 030-2729700 www.nivel.nl

Nadere informatie

Bewegen via het Brein. Bewust uw lichaam onbewust leren gebruiken

Bewegen via het Brein. Bewust uw lichaam onbewust leren gebruiken Bewegen via het Brein Bewust uw lichaam onbewust leren gebruiken Denken, voelen en handelen Verkeerd gebruik van ons lichaam kan leiden tot klachten zoals rug-, nek- en hoofdpijn en hernia. Om deze klachten

Nadere informatie

De behandeling van cliënten met diabetes mellitus door vrijgevestigde diëtisten

De behandeling van cliënten met diabetes mellitus door vrijgevestigde diëtisten Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL De gegevens mogen met de volgende bronvermelding worden gebruikt: K.J.M. Valentijn, J. Tol, C.J. Leemrijse, I.C.S. Swinkels, C. Veenhof. De behandeling van cliënten

Nadere informatie

Zorg door de fysiotherapeut

Zorg door de fysiotherapeut NIVEL ZORGREGISTRATIES EERSTE LIJN R A P P O R T Zorg door de fysiotherapeut Jaarcijfers 2015 en trendcijfers 2011-2015 Di-Janne Barten Lando Koppes Juni 2016 KALENDERJAAR 2015 N I V E L Nederlands instituut

Nadere informatie

Jaarboek LiPZ Deel 3: beroepsgroep oefentherapie-mensendieck. R. Wimmers I. Swinkels I. Visser D. de Bakker E. van den Ende.

Jaarboek LiPZ Deel 3: beroepsgroep oefentherapie-mensendieck. R. Wimmers I. Swinkels I. Visser D. de Bakker E. van den Ende. Jaarboek LiPZ 2001 Deel 3: beroepsgroep oefentherapie-mensendieck R. Wimmers I. Swinkels I. Visser D. de Bakker E. van den Ende Utrecht, 2002 NIVEL - Postbus 1568-3500 BN Utrecht - telefoon: 030-2729700

Nadere informatie

Zorg door de fysiotherapeut

Zorg door de fysiotherapeut NIVEL ZORGREGISTRATIES EERSTE LIJN R A P P O R T Zorg door de fysiotherapeut Jaarcijfers 2014 en trendcijfers 2010-2014 Lisa Verberne Di-Janne Barten Lando Koppes September 2015 KALENDERJAAR 2014 N I V

Nadere informatie

Mensendieck en Mc Kenzie praktijk Wierden en Markelo

Mensendieck en Mc Kenzie praktijk Wierden en Markelo Presentatie door Elvira van Daal Mensendieck en Mc Kenzie praktijk Wierden en Markelo Wat is McKenzie therapie? Robin McKenzie is een fysiotherapeut uit Nieuw- Zeeland. Zijn therapie wordt wereldwijd

Nadere informatie

Specifiek controleplan Paramedie 2015

Specifiek controleplan Paramedie 2015 Specifiek controleplan Paramedie 2015 Formele en materiële controle Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 23-02-2015 Menzis Zorgverzekeraar NV Concept 1.0 Controleplan Paramedie 2015 01-04-2015,

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2017

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2017 ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2017 Partijen: De zorgverzekeraars, genoemd in bijlage 1, vertegenwoordigd door Multizorg VRZ B.V., statutair gevestigd te Utrecht aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Magnée, T., Beurs, D.P. de, Verhaak. P.F.M. Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek.

Nadere informatie

Jaarcijfers Diëtetiek

Jaarcijfers Diëtetiek Jaarcijfers 2009 Diëtetiek Gegevensverzameling binnen vrijgevestigde praktijken voor diëtetiek Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Gegevens in deze publicatie kunnen gebruikt worden onder

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden 2014 inzake fysiotherapie, voor zover relevant

Verzekeringsvoorwaarden 2014 inzake fysiotherapie, voor zover relevant Bijlage 2 Verzekeringsvoorwaarden 2014 inzake fysiotherapie, voor zover relevant Basisverzekering: -Alles Verzorgd Polis. Dit is een naturapolis voor heel Nederland. -Online Verzorgd Polis. Dit is een

Nadere informatie

De psychische en sociale hulpvraag van volwassenen in de huisartsenpraktijk van

De psychische en sociale hulpvraag van volwassenen in de huisartsenpraktijk van Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Beurs, D. de, Magnée, T., Bakker, D. de, Verhaak, P. De psychische en sociale hulpvraag van volwassenen in de huisartsenpraktijk

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG DOOR ZIEKENHUIZEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ)

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG DOOR ZIEKENHUIZEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ) 1 Partijen: ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG DOOR ZIEKENHUIZEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ) De zorgverzekeraars, genoemd in bijlage 1, vertegenwoordigd door Multizorg VRZ statutair gevestigd

Nadere informatie

Praktijkorganisatie/inrichting en organisatie

Praktijkorganisatie/inrichting en organisatie Auditcriteria Oefentherapie Beheersmodel audit 2013 versie 4.2 riterium 1 Vraagstelling Praktijkorganisatie/inrichting en organisatie 1.1 Is de praktijk ingericht conform de inrichtingseisen van de VvOM?

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief Paramedische Zorg 2014

Interpolis ZorgActief Paramedische Zorg 2014 Interpolis ZorgActief Paramedische Zorg 2014 Wat er geregeld en vergoed wordt Fysiotherapie, Oefentherapie, Logopedie, Ergotherapie en Dieetadvisering Wij houden de informatie over uw zorgverzekering graag

Nadere informatie

Bezoekadressen: Locatie Scholeksterhoek Scholeksterhoek 6 3201 JL Spijkenisse Telefoon: 0181 624210 Fax: 0181 620720

Bezoekadressen: Locatie Scholeksterhoek Scholeksterhoek 6 3201 JL Spijkenisse Telefoon: 0181 624210 Fax: 0181 620720 Wilt u meer informatie of een afspraak maken voor een consult of behandeling? Bel ons op één van onze locaties, stuur ons een email of meld u aan via onze website: www.fysiotherapiedehoek.nl. Bezoekadressen:

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST FYSIOTHERAPIE 2016 EN 2017

ZORGOVEREENKOMST FYSIOTHERAPIE 2016 EN 2017 ZORGOVEREENKOMST FYSIOTHERAPIE 2016 EN 2017 Partijen: De zorgverzekeraars, genoemd in bijlage 1, vertegenwoordigd door Multizorg VRZ B.V., statutair gevestigd te Utrecht aldaar kantoorhoudende te (3584

Nadere informatie

Gevolgen invoering Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

Gevolgen invoering Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie Gevolgen invoering Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie Project: 0468 In opdracht van: Zorgverzekeraars Nederland Auteur: Philip Mokveld/Marieke Smit Datum: 23 mei 2007 Vektis BV Sparrenheuvel 18 3708

Nadere informatie

Gezondheid en sterfte naar onderwijsniveau

Gezondheid en sterfte naar onderwijsniveau Gezondheid en sterfte naar onderwijsniveau Den Haag, 28 maart 212 Jan-Willem Bruggink (Centraal Bureau voor de Statistiek) Seminar: De opleidingsgradiënt in de demografie Wat gaat er komen? Gezondheid,

Nadere informatie

ParaBench / Managementinformatie binnen Intramed

ParaBench / Managementinformatie binnen Intramed ParaBench / Managementinformatie binnen Intramed ParaBench, algemene informatie ParaBench is een benchmark-instrument. U kunt uw eigen prestaties over een vooraf te bepalen periode vergelijken met de gemiddelden

Nadere informatie

Minder diëtistische behandeling door grotendeels schrappen van dieetadvisering uit de basisverzekering

Minder diëtistische behandeling door grotendeels schrappen van dieetadvisering uit de basisverzekering Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (J.Tol, I.C.S. Swinkels, C.J. Leemrijse, C. Veenhof, Minder diëtistische behandeling door grotendeels schrappen diëtetiek

Nadere informatie

Auditcriteria Beheersmodel audit Oefentherapie 2015

Auditcriteria Beheersmodel audit Oefentherapie 2015 Auditcriteria Beheersmodel audit Oefentherapie 2015 versie 4.9 maart 2015 Criterium 1 Kwaliteitsregister Paramedici Score 1.1 Zijn alle in de praktijk werkzame oefentherapeuten kwaliteitsgeregistreerd

Nadere informatie

Beroepsorganisati e en kwaliteitsbewaking: Manuele therapie Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Beroepsorganisati e en kwaliteitsbewaking: Manuele therapie Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Manuele therapie De Manueel Therapeut Peter Algera Wat is een manueel therapeut? Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding fysiotherapie een opleiding manuele therapie heeft gevolgd.

Nadere informatie

ParaBench / Managementinformatie binnen Intramed

ParaBench / Managementinformatie binnen Intramed ParaBench / Managementinformatie binnen Intramed ParaBench, algemene informatie ParaBench is een benchmark-instrument. U kunt uw eigen prestaties over een vooraf te bepalen periode vergelijken met de gemiddelden

Nadere informatie

Hypermobiliteit komt vrij veel voor, vooral bij jonge mensen. Het komt ook meer voor bij vrouwen en bij mensen van Aziatische afkomst.

Hypermobiliteit komt vrij veel voor, vooral bij jonge mensen. Het komt ook meer voor bij vrouwen en bij mensen van Aziatische afkomst. Hypermobiliteit Inleiding Bij u is hypermobiliteit vastgesteld. Dit betekent dat uw banden en pezen te soepen zijn, waardoor uw gewrichten niet genoeg steun krijgen en te beweeglijk worden. Uw arts heeft

Nadere informatie

ParaBench / Managementinformatie binnen Intramed

ParaBench / Managementinformatie binnen Intramed ParaBench / Managementinformatie binnen Intramed ParaBench, algemene informatie ParaBench is een benchmark-instrument. U kunt uw eigen prestaties over een vooraf te bepalen periode vergelijken met de gemiddelden

Nadere informatie

Bijlagen bij hoofdstuk 6 Met zorg gezond leven

Bijlagen bij hoofdstuk 6 Met zorg gezond leven Bijlagen bij hoofdstuk 6 Met zorg gezond leven 1 Bijlage 6.1 Gezondheid en zorg Tabel B6.1 Niet-roken en verantwoord alcoholgebruik onder 12-plussers, naar achtergrondkenmerken, 2004 (in procenten) niet-roken

Nadere informatie

Paramedische Zorg 2013

Paramedische Zorg 2013 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Paramedische Zorg 2013 www.youcare.nu info@aevitae.com Inhoud Paramedische Zorg 2013 2 Wat er geregeld en vergoed

Nadere informatie

Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman

Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman 1. Welke situatie is op u van toepassing? Ik ben 18 jaar of ouder en vul deze

Nadere informatie

Analyse van de inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk over de periode

Analyse van de inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk over de periode Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Beurs, D. de, Magnée, T., Bakker, D. de, Verhaak, P. Analyse van de inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk over

Nadere informatie

Wijzigingen in uw Student

Wijzigingen in uw Student Wijzigingen in uw Student Generalistische Basis GGZ artikel 2 De hoofdbehandelaar is een BIG-geregistreerde gezondheidszorgpsycholoog, BIG-geregistreerde klinisch psycholoog, NIP-geregistreerde kinder-

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn aspecifieke KANS. Inzicht in beloop van beperkingen en verzuim

Multidisciplinaire richtlijn aspecifieke KANS. Inzicht in beloop van beperkingen en verzuim Multidisciplinaire richtlijn aspecifieke KANS Inzicht in beloop van beperkingen en verzuim 28 februari 2015, Utrecht Anita Feleus Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam Samenwerking richtlijn

Nadere informatie

Paramedische Zorg 2014

Paramedische Zorg 2014 Postbus 2868 6401 DJ Heerlen T 0900-369 77 77 www.selectengo.nl info@selectengo.nl Paramedische Zorg 2014 Inhoud Paramedische Zorg 2014 2 Wat er geregeld en vergoed wordt 2 Fysiotherapie en Oefentherapie

Nadere informatie

Jaarboek LiPZ 2006 & 2007 Beroepsgroep diëtetiek

Jaarboek LiPZ 2006 & 2007 Beroepsgroep diëtetiek Jaarboek LiPZ 2006 & 2007 Beroepsgroep diëtetiek Gegevensverzameling binnen vrijgevestigde praktijken voor diëtetiek C.J. Leemrijse I.C.S. Swinkels C. Veenhof D. de Bakker Utrecht, 2008 NIVEL Postbus 1568

Nadere informatie

Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst fysiotherapie 2015. AGB-code: Geachte heer, mevrouw,

Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst fysiotherapie 2015. AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst fysiotherapie 2015 AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2015 aan voor de aan Multizorg

Nadere informatie

Fysio- en oefentherapie van Evean

Fysio- en oefentherapie van Evean Fysiotherapie Fysio- en oefentherapie van Evean Werken aan beweging en conditie Evean. Midden in het leven. Fysio- en oefentherapie afgestemd op uw situatie Is bewegen niet meer vanzelfsprekend voor u?

Nadere informatie

Beschikbare klinimetrie

Beschikbare klinimetrie Beschikbare klinimetrie Inhoud Beschikbare klinimetrie...1 Gesorteerd op categorie:...1 Alfabetisch gesorteerd:...5 Gesorteerd op categorie: CATEGORIE PROTOCOL NIEUW? KNGF? Algemeen Achillespees Tendinose

Nadere informatie

Alternatieve geneeswijzen

Alternatieve geneeswijzen Projectnummer: 10126 In opdracht van: Het Parool ir. Hester Booi dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 251 0474 Fax 020 251 0444 H.Booi@os.amsterdam.nl

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid Op alle zorg zoals beschreven in deze overeenkomst zijn te allen tijde de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Zorg door de diëtist R A P P O R T NIVEL ZORGREGISTRATIES EERSTE LIJN. Jacqueline Tol, Ilse Swinkels, Lando Koppes. December 2014 KALENDERJAAR

Zorg door de diëtist R A P P O R T NIVEL ZORGREGISTRATIES EERSTE LIJN. Jacqueline Tol, Ilse Swinkels, Lando Koppes. December 2014 KALENDERJAAR NIVEL ZORGREGISTRATIES EERSTE LIJN R A P P O R T Zorg door de diëtist Jaarcijfers 2013 en trendcijfers 2009-2013 Jacqueline Tol, Ilse Swinkels, Lando Koppes. December 2014 KALENDERJAAR 2013 N I V E L Nederlands

Nadere informatie

Stap voor stap weer aan het werk

Stap voor stap weer aan het werk Stap voor stap weer aan het werk Re-integratie en diagnose van arbeidsbelastbaarheid Volwassenenrevalidatie Kinderrevalidatie Arbeidsrevalidatie Rijndam Rijndam is hét medisch geneeskundig revalidatiecentrum

Nadere informatie

Workshop Pijnmanagement? Eerst beter bewegen, dan pas minder pijn. Congres Het venijn van pijn; een veelzijdige benadering. Drachten 2 februari 2012

Workshop Pijnmanagement? Eerst beter bewegen, dan pas minder pijn. Congres Het venijn van pijn; een veelzijdige benadering. Drachten 2 februari 2012 Congres Het venijn van pijn; een veelzijdige benadering Drachten 2 februari 2012 Missie: integrale en evidence-based diagnostiek en probleemanalyse op reïntegratie gerichte behandeling cliënten met klachten

Nadere informatie

Zorg voor geest kost nog steeds het meest

Zorg voor geest kost nog steeds het meest Zorg voor geest kost nog steeds het meest Publicatiedatum: 28-11-2013 In is 19,6 miljard euro uitgegeven voor de behandeling van psychische stoornissen, 22% van de totale uitgaven voor zorg en welzijn

Nadere informatie

Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt!

Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt! Cliënten informatie Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt! Ernstige chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Heeft u ernstige chronische rug-, bekken- en/of

Nadere informatie

Monitoring physiotherapy using a national registration network. Nederlandstalige samenvatting

Monitoring physiotherapy using a national registration network. Nederlandstalige samenvatting Monitoring physiotherapy using a national registration network Nederlandstalige samenvatting Dit proefschrift, getiteld Het monitoren van fysiotherapie middels een nationaal registratienetwerk, richt zich

Nadere informatie

Toegankelijkheid van fysiotherapie

Toegankelijkheid van fysiotherapie Toegankelijkheid van fysiotherapie Representatief onderzoek onder reumapatiënten Uitgevoerd door GfK Nederland in opdracht van het Reumafonds Juni 2014 Inhoud Achtergrond Resultaten Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Inhoud zorg algemeen U hebt recht op (vergoeding van de kosten van) fysiotherapie zoals fysiotherapeuten plegen te bieden.

Inhoud zorg algemeen U hebt recht op (vergoeding van de kosten van) fysiotherapie zoals fysiotherapeuten plegen te bieden. Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden 2011 inzake fysiotherapie, voor zover relevant Basisverzekering: -Basispolis Noord-Nederland Dit is een combinatiepolis die geldt voor de provincies Drenthe, Flevoland,

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden 2011 inzake oefentherapie Cesar/Mensendieck, voor zover relevant

Verzekeringsvoorwaarden 2011 inzake oefentherapie Cesar/Mensendieck, voor zover relevant Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden 2011 inzake oefentherapie Cesar/Mensendieck, voor zover relevant Basisverzekering: -Basispolis Noord-Nederland Dit is een combinatiepolis die geldt voor de provincies

Nadere informatie

Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Aspecifieke lagerugpijn

Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Aspecifieke lagerugpijn LESA VvOCM Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Aspecifieke lagerugpijn Faber E, Custers JWH, Van Ederen C, Bout J, Cinjee G, Kolnaar BGM, Schotsman R, Spinnewijn WEM, Staal JB, Ten Cate A, Wildervanck-Dekker

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Fysiotherapeuten Fysiotherapie is een paramedische discipline die zich bezighoudt met het bewegingsapparaat van de mens. De fysiotherapeut doet een lichamelijk onderzoek, stelt een behandelplan op en bespreekt

Nadere informatie

Antwoorden op uw vragen als u in het MTC behandeld wordt of onder behandeling komt:

Antwoorden op uw vragen als u in het MTC behandeld wordt of onder behandeling komt: Medisch Training Centrum (MTC) Delft Het MTC Delft levert de volgende diensten: orthopedische manuele therapie; fysiotherapie; psychosomatische fysiotherapie; medische trainingstherapie (MTT); metingen

Nadere informatie

Jaarverslag Praktijk en Kwaliteit 2014. Cesartherapie- Arnhem. Praktijk voor oefentherapie

Jaarverslag Praktijk en Kwaliteit 2014. Cesartherapie- Arnhem. Praktijk voor oefentherapie Jaarverslag Praktijk en Kwaliteit 2014 CesartherapieArnhem Praktijk voor oefentherapie Koen van Hooijdonk Panheelstraat 68 6845 MB Arnhem T E W 026 381 58 62 koen@cesartherapiearnhem.nl http://www.cesartherapiearnhem.nl/

Nadere informatie

Contractbeheer briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg voor instellingen

Contractbeheer briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg voor instellingen Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg voor instellingen AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst eerstelijns

Nadere informatie

Auditcriteria Plus audit Oefentherapie reguliere versie 2014

Auditcriteria Plus audit Oefentherapie reguliere versie 2014 Auditcriteria Plus audit Oefentherapie reguliere versie 2014 versie 1.0 oktober 2012 Criterium 1 Kwaliteitsregister Paramedici C 1.1 Zijn alle in de praktijk werkzame oefentherapeuten geregistreerd in

Nadere informatie

1 Epidemiologie van multipel myeloom en de ziekte van Waldenström

1 Epidemiologie van multipel myeloom en de ziekte van Waldenström 1 Epidemiologie van multipel myeloom en de ziekte van Waldenström Dr. S.A.M. van de Schans, S. Oerlemans, MSc. en prof. dr. J.W.W. Coebergh Inleiding Epidemiologie is de wetenschap die eenvoudig gezegd

Nadere informatie

Screening van rugen nekklachten

Screening van rugen nekklachten Screening van rugen nekklachten Wervelkolom Centrum Informatie voor patiënten F1035-3111 december 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

TRANSMURAAL PROTOCOL REUMATOLOGIE

TRANSMURAAL PROTOCOL REUMATOLOGIE TRANSMURAAL PROTOCOL REUMATOLOGIE Doelstellingen Vroege opsporing van chronische destructieve gewrichtsziekte om door vroegtijdige behandeling schade te beperken Verbetering van de service aan huisartsen

Nadere informatie

Patiënt tevredenheids onderzoek. Was de praktijk van oefentherapie Mensendieck telefonisch goed bereikbaar?

Patiënt tevredenheids onderzoek. Was de praktijk van oefentherapie Mensendieck telefonisch goed bereikbaar? Bereikbaarheid/toegankelijkheid Patiënt tevredenheids onderzoek Was de praktijk van oefentherapie Mensendieck telefonisch goed bereikbaar? - Ik heb de praktijk niet gebeld Was de oefentherapie Mensendieck

Nadere informatie

15 Rugklachten. 1 Inleiding

15 Rugklachten. 1 Inleiding DC 15 Rugklachten 1 Inleiding Rugklachten komen veel voor. Men schat dat meer dan 3 miljoen mensen van 25 jaar of ouder langdurige klachten aan rug of nek hebben. 80 tot 90% van alle mensen heeft in zijn

Nadere informatie

Rapportage 2010. Landelijk Informatie Netwerk Eerstelijnspsychologen (LINEP) Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

Rapportage 2010. Landelijk Informatie Netwerk Eerstelijnspsychologen (LINEP) Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postbus 1568 3500 BN Utrecht Tel. 030-272 9700 Rapportage 2010 Landelijk Informatie Netwerk Eerstelijnspsychologen (LINEP) 2 Hieronder worden

Nadere informatie

Subtotaal - Ondersteuners Subtotaal - Honorarium. Subtotaal - Poorter. Subtotaal - Kosten. Declaratiecode Zorgproduct.

Subtotaal - Ondersteuners Subtotaal - Honorarium. Subtotaal - Poorter. Subtotaal - Kosten. Declaratiecode Zorgproduct. 14C010 990029011 Reguliere ongecompliceerde zorg (1 of 2 contacten door Consultatieve Psychiatrie) bij Een psychische 76,13 stoornis 116,64 5,96 122,60 198,73 14C021 990030011 Multidisciplinaire behandeling

Nadere informatie

Tarieven Paramedische Zorg naturapolis

Tarieven Paramedische Zorg naturapolis Tarieven Paramedische Zorg naturapolis Tarieven Fysiotherapie (1000-1971) Tarieven Oefentherapie (2000-3803) Tarieven Logopedie (4000-4307) Tarieven Ergotherapie (5000-5002) Tarieven Dieetadvisering (6000-6302)

Nadere informatie

Procedure De Friesland Zorgverzekeraar AV Optimaal meer dan 36 behandelingen - 2014

Procedure De Friesland Zorgverzekeraar AV Optimaal meer dan 36 behandelingen - 2014 Procedure De Friesland Zorgverzekeraar AV Optimaal meer dan 36 behandelingen - 2014 Polisvoorwaarden: In de polisvoorwaarden van de AV Optimaal (AV Optimaal online en AV Optimaal voor Zorgprofessionals)

Nadere informatie

Figuur 1: Type zorg waarvoor men naar het buitenland ging (N=145)

Figuur 1: Type zorg waarvoor men naar het buitenland ging (N=145) Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (R. Bes, S. Wendel, E. Curfs & J. de Jong). Ervaringen met zorg in het buitenland positief, Factsheet.

Nadere informatie

Wat er geregeld en vergoed wordt

Wat er geregeld en vergoed wordt Wat er geregeld en vergoed wordt Voor meer informatie kijk op www.prolife.nl/polisvoorwaarden 2 Productlijnen aanvullende verzekeringen Voor de aanvullende verzekeringen zijn er 2 verschillende productlijnen.

Nadere informatie

Fysiotherapie en Ergotherapie bij Parkinsonismen

Fysiotherapie en Ergotherapie bij Parkinsonismen Fysiotherapie en Ergotherapie bij Parkinsonismen Suzanne Ross Woerden, 4 oktober 2014 Agenda Even voorstellen Parkinson netwerk Wat is Fysiotherapie? Wat is Ergotherapie? Parkinsonismen Procedure en verzekering

Nadere informatie