KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in USD op 6 jaar met variabele interestvoet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in USD op 6 jaar met variabele interestvoet"

Transcriptie

1 KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in USD op 6 jaar met variabele interestvoet KBC IFIMA S.A. geeft nieuwe Notes uit. We zetten de voornaamste voorwaarden voor u op een rij: Het betreft een publiek aanbod van Notes uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD). Coupures van USD Looptijd van 6 jaar. De Uitgifteprijs is vastgesteld op 101,50% per Coupure, namelijk USD 2.030,00 per Coupure. Jaarlijks heeft u per Coupure recht op een variabele coupon die gelinkt is aan de Constant Maturity Swap in USD (USD CMS), zijnde de interbancaire referentierente voor een swap in USD van een vaste rente tegen een variabele rente met een bepaalde looptijd. De variabele coupon is gelijk aan 110% van de USD CMS rente op 5 jaar met een minimum van 0,00%. U vindt hierover meer informatie onder Risico verbonden aan de USD CMS rentecurve. Op de Eindvervaldag heeft u recht op terugbetaling van 100,00% van het belegde bedrag in USD (zonder Plaatsingscommissie), namelijk USD 2.000,00 per Coupure. Mochten de Emittent en de Garant in gebreke blijven of in geval van bail-in, loopt de belegger het risico om de sommen waarop hij recht heeft niet te recupereren en een deel van of het volledige belegde bedrag en interestbedragen te verliezen. Deze Notes zijn uitgedrukt in USD. Hierdoor lopen de beleggers een wisselkoersrisico zowel wat betreft het belegde bedrag als wat betreft de bedragen die als Interest zullen worden uitgekeerd gedurende de levensduur van de Notes. U vindt hierover meer informatie onder Wisselkoersrisico. U vindt meer informatie over de Verenigde Staten en de USD onder Meer informatie over de Verenigde Staten en de USD. Voor bijkomende informatie of inschrijvingen kan u terecht bij: uw KBC-kantoor KBC-Telecenter KBC-Website KBC-Online Dit product (de Notes ) is een schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument leent de belegger geld aan de Emittent die zich ertoe verbindt om bepaalde bedragen als Interest te betalen. De Emittent verbindt er zich toe om 100,00% van het belegde bedrag in USD (zonder Plaatsingscommissie), namelijk USD 2.000,00 per Coupure, op de Eindvervaldag terug te betalen. In geval van in gebreke blijven (bijv. faillissement) van de Emittent en van de Garant of in geval van bail-in, loopt de belegger het risico om de sommen waarop hij recht heeft niet te recupereren en een deel van of het volledige belegde bedrag en interestbedragen te verliezen. Dit complex instrument richt zich tot beleggers die over voldoende kennis of ervaring beschikken om, in het licht van hun financiële situatie, de voordelen en risico's te kunnen inschatten van een belegging in dit type instrument (met name vertrouwd zijn met de interestvoeten, wisselkoersen en de CMS rente). Iets voor u? Productscore: Deze productscore, ontwikkeld door KBC, houdt, naast de beweeglijkheid in de markt, ook rekening met andere invalshoeken zoals vooropgestelde terugbetaling van kapitaal, kredietwaardigheid, spreiding, blootstelling aan vreemde munten en liquiditeit. Meer informatie hierover vindt u terug onder Productscore. Een lager risico (lagere productscore) zal bij normale marktomstandigheden leiden tot een potentieel lagere opbrengst. Een hoger risico (hogere productscore) zal bij normale marktomstandigheden leiden tot een potentieel hogere opbrengst. Risicoprofiel cliënt: Dit complex product richt zich meer in het bijzonder tot beleggers vanaf een dynamisch risicoprofiel. We raden u aan enkel in dit product te beleggen als u inzicht heeft in de essentiële kenmerken van het product en als u meer in het bijzonder begrijpt welke risico s aan het product verbonden zijn. De bank moet vaststellen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt in verband met het product. Is dat niet het geval, dan moet ze u waarschuwen dat het product niet passend is voor u. Als de bank u het product aanbeveelt in het kader van beleggingsadvies, dan moet zij nagaan of het product geschikt is voor u, rekening houdende met uw kennis en ervaring in verband met het product, met uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële draagkracht. Kijk op voor het volledige overzicht van de risicoprofielen voor cliënten. 8/04/2015 P. 1/8

2 Specificaties Note ISIN CODE XS EMITTENT KBC IFIMA S.A., een vennootschap naar Luxemburgs recht. GARANT De verplichtingen van KBC IFIMA S.A. worden volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk gegarandeerd door KBC Bank NV. RATING VAN DE GARANT Moody s A2 (onder herziening voor mogelijke upgrade) S&P A (negatieve vooruitzichten) Fitch A- (stabiele vooruitzichten) Deze ratings zijn louter indicatief en vormen geen aanbeveling tot kopen, verkopen of aanhouden van de Notes van de Emittent. Meer informatie over deze ratings is te vinden op: onder de tab investor relations - kredietratings ROL KBC BANK NV Dealer en Garant STATUUT VAN DE NOTES Niet-achtergestelde (senior) Notes, niet gedekt door zakelijke zekerheden. VORM VAN DE NOTES Verzameleffect naar Engels recht ( Classic Global Note, meer informatie kan gevonden worden in het Prospectus). Geen fysieke levering mogelijk in België. De Notes zullen worden ingeschreven op een effectenrekening. TYPE FINANCIEEL INSTRUMENT Dit financieel instrument is een schuldinstrument zonder enige hefboomwerking. Aan de Notes zijn geen bijkomende financiële verplichtingen (behalve het betalen van de Uitgifteprijs), noch andere bijkomende verplichtingen verbonden. MUNT Amerikaanse dollar (USD) BEDRAG VAN DE UITGIFTE Minimum USD maximum USD COUPURES USD INSCHRIJVINGSPERIODE Van 30 maart 2015 tot en met 30 april 2015 (16 uur), behoudens vervroegde afsluiting. UITGIFTEDATUM 6 mei 2015 EINDVERVALDAG 6 mei 2021 DOCUMENTATIE We verzoeken de beleggers de volgende documenten grondig te lezen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen: (i) het basisprospectus voor het KBC IFIMA S.A. EUR Retail Euro Medium Term Note Programma, onderworpen aan Engels recht, zoals goedgekeurd door de toezichthouder in Luxemburg (de CSSF ) op 25 juni 2014 (maximum 12 maanden geldig) en aangevuld door het supplement zoals goedgekeurd door de CSSF op 2 september 2014, aangevuld door het supplement zoals goedgekeurd door de CSSF op 5 januari 2015 en aangevuld door het supplement zoals goedgekeurd door de CSSF op 7 april 2015; en (ii) de Final Terms (inclusief de Nederlandstalige samenvatting van de Notes) gedateerd op 30 maart Bovenvermelde documenten en de Nederlandstalige samenvatting van het basisprospectus vormen samen het Prospectus. Opbrengst UITGIFTEPRIJS TERUGBETALING INTEREST 101,50% per Coupure, namelijk USD 2.030,00 per Coupure. Een Wisselkoerscommissie zal toegepast worden indien de belegger de Notes betaalt vanuit een rekening in EUR. Meer informatie hierover onder Wisselkoerscommissie. 100,00% van het belegde bedrag in USD (zonder Plaatsingscommissie), namelijk USD 2.000,00 per Coupure op de Eindvervaldag. De Emittent zal de Terugbetaling in USD uitvoeren. Indien de belegger enkel over een rekening in EUR beschikt bij KBC Bank NV, dan zal hij de Terugbetaling ontvangen omgerekend naar EUR aan de wisselkoers geldend op de Eindvervaldag. Indien de rekening gehouden wordt bij een andere bank dan KBC Bank NV, is het mogelijk dat een andere wisselkoers en/of een andere wisselkoerscommissie toegepast zal worden. Meer informatie hierover onder Wisselkoerscommissie. Een variabele coupon per jaar gelijk aan 110% van de USD CMS rente op 5 jaar, met een minimum van 0,00%. Het niveau van de CMS rentes wordt vastgelegd op de tweede dag waarop commerciële banken geopend zijn voor het publiek in New York (met inbegrip van afwikkelingen in vreemde munten) om 11:00 a.m. (New York tijd) vóór het begin van de relevante interestperiode. 8/04/2015 P. 2/8

3 BEREKENINGSBASIS INTEREST BETAALDAGEN BANKWERKDAGCONVENTIE BANKWERDAG VOOR BETALINGEN Note Interest formule (bruto): MAX [0,00%; 110%*USD CMS 5Y]. De Emittent zal de interestbetalingen in USD uitvoeren. Indien de belegger enkel over een rekening in EUR beschikt bij KBC Bank NV, dan zal hij de interestbetalingen ontvangen omgerekend naar EUR aan de wisselkoers geldend op de relevante Interest Betaaldag. Indien de rekening van de belegger gehouden wordt bij een andere bank dan KBC Bank NV, is het mogelijk dat een andere wisselkoers en/of een andere wisselkoerscommissie toegepast zal worden. Meer informatie hierover onder Wisselkoerscommissie. 30/360 (Geen aanpassingen van de Interestperiode) Jaarlijks betaalbaar op 6 mei van elk jaar vanaf 6 mei 2016 tot en met de Eindvervaldag. Als een Interest Betaaldag of de Eindvervaldag niet op een Bankwerkdag voor Betalingen valt, dan wordt deze betaaldag uitgesteld naar de volgende Bankwerkdag voor Betalingen. Als de volgende Bankwerkdag voor Betalingen in een nieuwe maand zou vallen, wordt de betaaldag verplaatst naar de laatste Bankwerkdag voor Betalingen voor de originele betaaldag. Een dag waarop het betalingssysteem Target2 (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System) operationeel is en waarop commerciële banken en wisselmarkten te New York betalingen en andere dagelijkse functies uitvoeren. Risico KREDIETRISICO RISICO VERBONDEN AAN DE USD CMS RENTECURVE WISSELKOERSRISICO LIQUIDITEITSRISICO RISICO OP SCHOMMELINGEN VAN DE PRIJS VAN HET PRODUCT (MARKTRISICO) De Terugbetaling en de interestbetalingen zijn afhankelijk van de solvabiliteit van KBC IFIMA S.A. (de Emittent) en van KBC Bank NV (de Garant). Het is mogelijk dat de belegger een deel of het volledige belegde bedrag en interestbedragen verliest in het geval van faillissement of bij wanbetaling van de Emittent en de Garant. Dit product wordt niet gewaarborgd door de Belgische depositobeschermingsregeling. U kunt meer informatie over de depositobeschermingsregeling vinden in de KBC-brochure Bescherming deposito s en financiële instrumenten in België, die te verkrijgen is in uw KBC-bankkantoor of op Omdat de Notes gekoppeld zijn aan de USD CMS rente, zal een belegging in de Notes voor wat betreft de Interest een risico omvatten met betrekking tot de USD CMS rente op 5 jaar. Extra informatie over de USD CMS rentecurve vindt u onder Meer informatie over de USD CMS rente. Omdat de Notes in USD uitgedrukt zijn, zal een belegging in de Notes een risico omvatten met betrekking tot de omzetting van USD naar EUR voor de Interest en de Terugbetaling. De wisselkoers USD-EUR kan aanzienlijk fluctueren tijdens de looptijd van de Notes. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat beleggers een deel van de Interesten en/of van de Terugbetaling, uitgedrukt in het EUR equivalent, zouden kunnen verliezen als gevolg van de waardevermindering van de USD tegenover de EUR. Dit risico wordt versterkt voor beleggers die niet over een rekening in USD beschikken en waarvoor de betalingen van Interest en / of de Terugbetaling al dan niet automatisch omgezet zullen worden in EUR op de relevante betaaldagen. U vindt meer informatie over de Verenigde Staten en de USD onder Meer informatie over de Verenigde Staten en de USD. De notering op de officiële lijst van de Luxemburgse beurs is geen garantie dat er zich een actieve markt zal ontwikkelen en dus kan het zijn dat beleggers niet in de mogelijkheid zijn hun Notes te verkopen vóór de Eindvervaldag. Indien het toch mogelijk is de Notes te verkopen, zal dit gebeuren aan een prijs bepaald door KBC Bank NV die als tegenpartij kan optreden (een prijs waarop beurstaks verschuldigd is). KBC Bank NV verbindt er zich niet toe om de Notes systematisch terug te kopen. De prijs van de Notes kan schommelen door toedoen van verschillende factoren zoals onder meer de evolutie van de interestvoeten en de volatiliteit op de markten. De belegger die zijn Notes vóór de Eindvervaldag wil verkopen, zal deze moeten verkopen tegen de prijs bepaald door KBC Bank NV die als tegenpartij kan optreden. Dit kan leiden tot een meer- of minwaarde t.o.v. het belegde bedrag in USD (zonder Plaatsingscommissie), namelijk USD per Coupure. Beleggers kunnen de prijs van 8/04/2015 P. 3/8

4 BAIL-IN VERKOOPSBEPERKINGEN MEER INFORMATIE Note de Notes consulteren in hun effectenrekening of opvragen in elk KBC-kantoor. Deze Notes kunnen bij falen of waarschijnlijk falen van KBC Bank Groep geheel of gedeeltelijk worden afgeschreven of worden omgezet in kapitaalinstrumenten (aandelen), al naargelang de beslissing van de toezichthouders (zogenaamde Bail-in ). In dit geval loopt de belegger het risico om de sommen waarop hij recht heeft niet te recupereren en een deel van of het volledige belegde bedrag en interestbedragen te verliezen. Lees aandachtig het Prospectus en meer specifiek de risicofactor Noteholders may be required to absorb losses in the event that KBC Bank Group were to become subject to the exercise of bail-in powers by the resolution authorities voor meer informatie hieromtrent. Geen toelating voor een aanbieding aan personen met de Amerikaanse nationaliteit en Amerikaanse ingezetenen. Beleggers die gedetailleerde informatie wensen over de risicofactoren en over de verkoopsbeperkingen, dienen aandachtig het Prospectus te lezen, in het bijzonder de hoofdstukken Risk Factors en Subscription and Sale. Productscore PRODUCTSCORE 4 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico). Belangrijke factoren die hebben geleid tot deze productscore: -Wisselkoersrisico: de belegger draagt een wisselkoersrisico indien hij zijn financiële activiteiten voornamelijk in een andere munt (bijvoorbeeld in EUR) voert dan USD. Als de inschatting van de determinanten wijzigt door omstandigheden in de markt, kan ook de productscore wijzigen (bv. stijging van de productscore door een ratingverlaging van de Garant). Beleggers zullen via de gebruikelijke communicatiekanalen op de hoogte gebracht worden van een wijziging van het risicoprofiel (productscore 1 stemt overeen met een zeer defensief risicoprofiel, productscore 2-3 met een defensief, productscore 4-5 met een dynamisch en productscore 6-7 met een zeer dynamisch risicoprofiel). Meer uitleg en achtergrond over de verschillende determinanten van de productscores vind u op: Kosten PLAATSINGSCOMMISSIE 1,50% per Coupure, gedragen door de belegger (reeds inbegrepen in de Uitgifteprijs van 101,50% per Coupure). ANDERE COMMISSIES Naast de Plaatsingscommissie bevat de Uitgifteprijs ook een commissie van maximaal 1,00% per Coupure, jaarlijks te ontvangen door KBC Bank NV voor het verdelen en promoten van de Notes. BEWAARLOON Gratis bij KBC Bank NV (zie Tarievenkaart ). FINANCIËLE DIENSTVERLENING Gratis bij KBC Bank NV (zie Tarievenkaart ). WISSELKOERSCOMMISSIE Bij KBC Bank NV wordt er een wisselkoerscommissie aangerekend die in de regel 1,00% bedraagt van de wisselkoers geldend op de relevante betaaldatum. Afhankelijk van de regeling die bestaat tussen de beleggers en hun KBC-kantoor, is er een afwijking van deze wisselkoerscommissie mogelijk. MAKELAARSLOON Bij het verkopen van de Notes voor de Eindvervaldag (op de secundaire markt) zal er een makelaarsvergoeding verschuldigd zijn (zie Tarievenkaart ). TARIEVENKAART Alle tarieven voor effectenverrichtingen van toepassing bij KBC Bank NV zijn te raadplegen via Liquiditeit NOTERING SECUNDAIRE MARKT De Notes zullen noteren op de officiële lijst van de Luxemburgse beurs en de mogelijkheid tot verhandeling van de Notes op de gereglementeerde markt van de Luxemburgse beurs zal aangevraagd worden (www.bourse.lu). De secundaire markt zal waarschijnlijk beperkt of weinig liquide zijn. Zoals hierboven 8/04/2015 P. 4/8

5 gespecificeerd onder Liquiditeitsrisico, is er geen enkele waarborg dat er zich een actieve markt zal ontwikkelen voor de verhandeling van de Notes. Fiscaliteit ALGEMEEN ROERENDE VOORHEFFING INFORMATIE-UITWISSELING TAKS OP BEURSVERRICHTINGEN De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. De algemene bepalingen zijn opgenomen in het Prospectus. De inkomsten, voortvloeiend uit de Notes, die in België geïnd worden, zijn thans (d.i. op datum van de productfiche) onderhevig aan een roerende voorheffing van 25% op het brutobedrag. De roerende voorheffing vormt een bevrijdende belasting voor Belgische natuurlijke personen, wat betekent dat het niet nodig is om inkomsten voortvloeiend uit de Notes aan te geven in de jaarlijkse belastingaangifte. Sommige beleggers komen evenwel onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling. De Notes vallen onder het toepassingsgebied van de Europese Spaarrichtlijn 2003/48/EG. Op basis van de richtlijn zal de Belgische uitbetalende instantie, die de inkomsten van de Notes (zoals bepaald in de Europese Spaarrichtlijn) betaalt aan een natuurlijke persoon (uiteindelijke gerechtigde) woonachtig in een andere lidstaat (of van één van de afhankelijke en geassocieerde gebieden), rapporteren over deze rentebetalingen aan de Belgische overheid. De Belgische overheid zal vervolgens de informatie uitwisselen met de overheid van de woonstaat van de uiteindelijke gerechtigde. Taks op de beursverrichtingen bij aan- of verkoop op de secundaire markt, indien dergelijke verrichting in België wordt aangegaan of uitgevoerd: 0,09% met een maximumbedrag van EUR 650. Meer informatie over de USD CMS rentecurve Deze 6 jaar KBC IFIMA S.A. uitgifte is een uitgifte in USD met een een variabele Interest. De variabele Interest is gekoppeld aan de Constant Maturity Swap in USD (USD CMS), zijnde de interbancaire referentierente voor een swap in USD van een vaste rente tegen een variabele rente met een bepaalde looptijd. De USD CMS rente op 5 jaar wordt dagelijks gepubliceerd door Reuters op de pagina ISDAFIX1. Historische evolutie van de USD CMS rente op 5 jaar Gegevens op 24 maart 2015: 1,550% Het niveau van de USD CMS-rentevoeten is consulteerbaar op 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% /04/2015 P. 5/8

6 Bron: Bloomberg Deze grafiek verwijst naar het verleden. Resultaten uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. Voorbeeld Negatief scenario Jaar (t) Interest Betaaldag USD CMS op 5 jaar variabele interest Interest (bruto) 1 6 mei ,50% MAX [0,00%; 110% *USD CMS 5Y] 1,65% 2 6 mei ,30% MAX [0,00%; 110% *USD CMS 5Y] 1,43% 3 6 mei ,00% MAX [0,00%; 110% *USD CMS 5Y] 1,10% 4 6 mei ,75% MAX [0,00%; 110% *USD CMS 5Y] 0,83% 5 6 mei ,50% MAX [0,00%; 110% *USD CMS 5Y] 0,55% 6 6 mei ,50% MAX [0,00%; 110% *USD CMS 5Y] 0,55% In dit scenario bedraagt het actuarieel rendement vóór roerende voorheffing 0,77% (1) en het actuarieel rendement ná roerende voorheffing bedraagt 0,51% (2). Neutraal scenario Jaar (t) Interest Betaaldag USD CMS op 5 jaar variabele interest Interest (bruto) 1 6 mei ,50% MAX [0,00%; 110% *USD CMS 5Y] 1,65% 2 6 mei ,30% MAX [0,00%; 110% *USD CMS 5Y] 1,43% 3 6 mei ,70% MAX [0,00%; 110% *USD CMS 5Y] 1,87% 4 6 mei ,80% MAX [0,00%; 110% *USD CMS 5Y] 1,98% 5 6 mei ,00% MAX [0,00%; 110% *USD CMS 5Y] 2,20% 6 6 mei ,00% MAX [0,00%; 110% *USD CMS 5Y] 2,20% In dit scenario bedraagt het actuarieel rendement vóór roerende voorheffing 1,62% (1) en het actuarieel rendement ná roerende voorheffing bedraagt 1,15% (2). Positief scenario Jaar (t) Interest Betaaldag USD CMS op 5 jaar variabele interest Interest (bruto) 1 6 mei ,50% MAX [0,00%; 110% *USD CMS 5Y] 1,65% 2 6 mei ,80% MAX [0,00%; 110% *USD CMS 5Y] 1,98% 3 6 mei ,30% MAX [0,00%; 110% *USD CMS 5Y] 2,53% 4 6 mei ,00% MAX [0,00%; 110% *USD CMS 5Y] 3,30% 5 6 mei ,50% MAX [0,00%; 110% *USD CMS 5Y] 3,85% 6 6 mei ,50% MAX [0,00%; 110% *USD CMS 5Y] 3,85% In dit scenario bedraagt het actuarieel rendement vóór roerende voorheffing 2,55% (1) en het actuarieel rendement ná roerende voorheffing bedraagt 1,86% (2). (1) indien de Notes vanaf de Uitgiftedatum tot de Eindvervaldag worden aangehouden en in USD betaald en terugbetaald zijn (zonder conversie naar EUR). Dit rendement is berekend op basis van de Uitgifteprijs (101,50% per Coupure), de Terugbetaling op de Eindvervaldag en de Interest. (2) indien de Notes vanaf de Uitgiftedatum tot de Eindvervaldag worden aangehouden en in USD betaald en terugbetaald zijn (zonder conversie naar EUR). Dit rendement is berekend op basis van de Uitgifteprijs (101,50% per Coupure), de Terugbetaling op de Eindvervaldag, de Interest en na afhouding van 25% roerende voorheffing. Deze scenario s zijn enkel vermeld voor informatieve doeleinden. Noch de Emittent, de Garant of de Dealer garandeert deze resultaten of toekomstige rendementen. De resultaten die hierboven zijn weergegeven, houden geen rekening met enige impact van belastingen die de belegger verschuldigd zou zijn en beleggers worden aangeraden om de paragraaf over fiscaliteit in deze productfiche te raadplegen. In 8/04/2015 P. 6/8

7 geval van in gebreke blijven (bijv. faillissement) van de Emittent en van de Garant of in geval van bail-in, loopt de belegger het risico om de sommen waarop hij recht heeft niet te recupereren en een deel of het volledige belegde bedrag te verliezen. Meer informatie over de Verenigde Staten en de USD De Amerikaanse dollar is op basis van lange termijn waarderingsmodellen 5% tot 10% ondergewaardeerd tegenover een faire koers van 1,00-1,10 USD per EUR. Op korte termijn zou de dollar kracht kunnen putten uit een sterke winst aan concurrentiekracht door onder meer een cyclisch sterke productiviteitswinst, door betere groeivooruitzichten dan die van Europa, door positieve en oplopende renteverschillen tussen de VS / EMU en door een terugschroeving van de conjunctuur ondersteunende politiek van de centrale bank. Elk van deze elementen werden de voorbije maand opnieuw bevestigd. Er mogen dan wel Amerikaanse stemmen opgaan om de beleidsrente toch maar niet te snel te verhogen, enkel de lage inflatie kan nu nog als excuus worden ingeroepen. De eerste renteverhoging wordt algemeen rond midden 2015 verwacht. Bovendien heeft de Europese Centrale Bank de voorbije maand extra ondersteunende maatregelen aangekondigd. Het beleid van de centrale banken van beide grote regio s staat nu bijna diametraal tegenover elkaar. De dollar is de wereldmunt bij uitstek. Dat wordt wel eens vergeten door Europese beleggers. Lange tijd vormde het torenhoge tekort op de betalingsbalans een belangrijke risicofactor. De jongste jaren kent die echter een forse verbetering. En als de energiebalans zoals verwacht verder verbetert (de olie- en gasproductie in de VS neemt spectaculair toe waardoor de noodzakelijke import daarvan afneemt) kan die verbetering alleen maar doorgaan. Dat kan de internationale status van de munt alleen ten goede komen. Beleggers moeten zich wel bewust zijn van de hoge volatiliteit en de soms onverklaarbare wisselkoersschommelingen. (Bron: KBC Asset Management NV, maart 2015). Historische evolutie van de EUR/USD wisselkoers Niveau op 26 maart 2015: 1,1001 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1, Bron: Bloomberg Deze grafiek verwijst naar het verleden. Resultaten uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. Voorbeeld Op 26 maart 2015 was EUR 1 USD 1,1001 waard. Om een Coupure van USD te verkrijgen aan deze koers, zou u EUR 1.818,02 moeten betalen (vóór Plaatsingscommissie en Wisselkoerscommissie). Als de USD op de Eindvervaldag 10% in waarde daalt ten opzichte van de EUR (naar USD 1,2223 voor EUR 1), krijgt u EUR 1.636,21 voor uw Coupure van USD De waarde van uw belegd bedrag zal dus gedaald zijn met 10%. Omgekeerd zult u EUR 1.999,82 ontvangen voor uw Coupure 8/04/2015 P. 7/8

8 van USD als de waarde van de USD met 10% gestegen is ten opzichte van de EUR (naar USD 1,0001 voor EUR 1). Op die manier zult u een meerwaarde van 10% op de munt behaald hebben. (Dit voorbeeld is enkel vermeld voor informatieve doeleinden. Noch de Emittent, de Garant of de Dealer garandeert dit resultaat of toekomstige rendementen. Dit voorbeeld houdt geen rekening met enige impact van mogelijke kosten of commissies.) Lexicon Kijk op voor het volledige overzicht van financieel-economische termen. Contact: KBC-Telecenter Tel: Fax: Deze productfiche bevat enkel marketinginformatie. Ze bevat geen beleggingsadvies of onderzoek op beleggingsgebied, maar enkel een samenvatting van de kenmerken van het product. De informatie is geldig op de datum van de productfiche maar kan wijzigen in de toekomst. Indien deze informatie zou wijzigen vóór de aanvang van de verhandeling van de Notes op de hierboven vermelde gereglementeerde markt, zal KBC Bank NV de belegger hiervan op de hoogte brengen. Uitgebreide informatie over dit product, de voorwaarden en de verbonden risico s is te vinden in het Prospectus en in de brochure Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten. U kunt deze documenten verkrijgen via uw KBC-kantoor of bekijken op Deze productfiche is onderworpen aan het Belgische recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken. Verantwoordelijke uitgever: KBC Bank NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE , RPR Brussel. 8/04/2015 P. 8/8

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS rente.

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS

Nadere informatie

KBC IFIMA N.V. (NL) Note in Australische dollar op 4 jaar en met een jaarlijkse vaste interestvoet

KBC IFIMA N.V. (NL) Note in Australische dollar op 4 jaar en met een jaarlijkse vaste interestvoet Note KBC IFIMA N.V. (NL) Note in Australische dollar op 4 jaar en met een jaarlijkse vaste interestvoet KBC IFIMA N.V. geeft nieuwe Notes uit. We zetten de voornaamste voorwaarden voor u op een rij: Het

Nadere informatie

Note KBC IFIMA S.A. (LUX) Gestructureerde Note in USD op 6 jaar met vaste en variabele interestvoet KBC IFIMA S.A. geeft nieuwe Notes uit.

Note KBC IFIMA S.A. (LUX) Gestructureerde Note in USD op 6 jaar met vaste en variabele interestvoet KBC IFIMA S.A. geeft nieuwe Notes uit. KBC IFIMA S.A. (LUX) Gestructureerde in USD op 6 jaar met vaste en variabele interestvoet KBC IFIMA S.A. geeft nieuwe s uit. We zetten de voornaamste voorwaarden voor u op een rij: Het betreft een publiek

Nadere informatie

Note KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in Zuid-Afrikaanse rand op 3 jaar en met een jaarlijkse vaste interestvoet

Note KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in Zuid-Afrikaanse rand op 3 jaar en met een jaarlijkse vaste interestvoet KBC IFIMA S.A. geeft nieuwe s uit. KBC IFIMA S.A. (LUX) in Zuid-Afrikaanse rand op 3 jaar en met een jaarlijkse vaste interestvoet We zetten de voornaamste voorwaarden voor u op een rij: Het betreft een

Nadere informatie

KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in Noorse kroon op 5 jaar met vaste interestvoet

KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in Noorse kroon op 5 jaar met vaste interestvoet Note KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in Noorse kroon op 5 jaar met vaste interestvoet KBC IFIMA S.A. geeft nieuwe Notes uit. We zetten de voornaamste voorwaarden voor u op een rij: Het betreft een publiek aanbod

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

Publiek Aanbod BEFIMMO Comm. VA

Publiek Aanbod BEFIMMO Comm. VA Publiek Aanbod BEFIMMO Comm. VA Befimmo Comm.VA, een vastgoedbevak (openbare vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal), bijzonder gespecialiseerd in beleggingen in kantoorgebouwen, geeft nieuwe

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 gelinkt aan de STOXX Europe 600 Oil & Gas EUR Price index (SXEP) Dit gestructureerd product wordt gekwalificeerd

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand Commercieel Document - Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gelinkt aan een Index (SXKP) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P) Commerciële informatie Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gekoppeld aan een Index (SX7P) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie de verduidelijkingen hierna betreffende de risico's en

Nadere informatie

ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15

ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15 ING Structured Note Note gelinkt aan rente ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15 Productfiche 28 december 2009 Omschrijving Deze Note betaalt elk kwartaal een vaste brutocoupon van 3% (op jaarbasis) voor jaar

Nadere informatie

ING 5Y EUR Euribor Booster Note 02/16

ING 5Y EUR Euribor Booster Note 02/16 ING Structured Note Note gelinkt aan rente ING 5Y EUR Euribor Booster Note 02/16 Promotioneel Document 27 januari 2011 Omschrijving Deze Note betaalt elk kwartaal een brutocoupon gelijk aan de Euribor

Nadere informatie

Callable Global Select

Callable Global Select BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select Een beleggingstermijn van maximum 8 jaar; Het recht op een terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ) op de eindvervaldag.

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 Promotioneel Document Structured Notes-kapitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn >> U zult beleggen in een obligatie met AAA-rating. >> Gedurende de eerste 10 jaar ontvangt u een van coupon van minimum 4% bruto. >> Vervolgens, tot

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 Promotioneel Document Structured Notes-capitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note.

Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note. Inflatie-plus Note F. van Lanschot Bankiers NV (NL) Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note. De Van Lanschot Inflatie-plus Note is een gestructureerd schuldinstrument

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

ING 5Y EUR Switch Rate Note 03/15

ING 5Y EUR Switch Rate Note 03/15 ING Structured Note Note gelinkt aan rente ING 5Y EUR Switch Rate Note 03/15 Productfiche 10 februari 2010 Omschrijving Deze Note betaalt elk jaar een vaste brutocoupon van 3% voor jaar 1 en jaar 2. De

Nadere informatie

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar.

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar. ABN AMRO Bank (NL) (A / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? Dit product is een gestructureerd schuldinstrument, uitgegeven door ABN AMRO Bank N.V., waarmee u kunt meegenieten van een eventuele

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

Koppel een coupon aan groei!

Koppel een coupon aan groei! Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) WAT MAG U VERWACHTEN? p. Crédit Agricole CIB is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Crédit Agricole

Nadere informatie

ik zoek een belegging in Australische dollars vijf brutocoupons van 4,5% in AUD spreken mij aan

ik zoek een belegging in Australische dollars vijf brutocoupons van 4,5% in AUD spreken mij aan beleggingen ik zoek een belegging in Australische dollars vijf brutocoupons van 4,5% in AUD spreken mij aan optinote australia 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijkse brutocoupons van 4,5% in AUD (bruto

Nadere informatie

Profiteer van een eventuele rentestijging

Profiteer van een eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATEGIE p. Gedurende een looptijd van 6 jaar profiteert u met Crédit Agricole CIB van een eventuele stijging van de kortetermijnrente (Euribor op maanden). Dit nieuwe beleggingsproduct

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa1) Interest Evolution USD 2026 WAT MAG U VERWACHTEN? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa1) Interest Evolution USD 2026 WAT MAG U VERWACHTEN? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa) Interest Evolution USD 06 WAT MAG U VERWACHTEN? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven in USD door Deutsche Bank AG. Variabele jaarlijkse brutocoupon in USD die gelijk

Nadere informatie

Palladium Securities 1 (LU) Société Générale Interest Linked Bond Deutsche Bank. Type belegging. Wat mag u verwachten?

Palladium Securities 1 (LU) Société Générale Interest Linked Bond Deutsche Bank. Type belegging. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank WAARSCHUWING DIE VERMELD STAAT OP DE COVER VAN HET PROSPECTUS: De voorwaarden van dit product zijn complex. Een belegging in dit product is enkel geschikt voor ervaren en financieel onderlegde

Nadere informatie

15/09/2011 ; 17/09/2012 ; 16/09/2013 ; 15/09/2014 ; 15/09/2015

15/09/2011 ; 17/09/2012 ; 16/09/2013 ; 15/09/2014 ; 15/09/2015 ING Structured Note Note gelinkt aan aandelen ING 5Y EUR Fix Coupon Airbag Note 09/2015 terugbetaling kapitaal gelinkt aan een Europese aandelenindex Productfiche 23 augustus 2010 Omschrijving Deze Note

Nadere informatie

BNP PARIBAS (FR) USD CHINESE YUAN PARTICIPATION NOTE 2015

BNP PARIBAS (FR) USD CHINESE YUAN PARTICIPATION NOTE 2015 BNP PARIBAS (FR) USD CHINESE YUAN PARTICIPATION NOTE 2015 Promotioneel document Oktober 2012 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas SA (A2 / AA- / A+) Dit document werd opgesteld in het

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Deutsche Bank. Interest Linked Bond 2024. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Deutsche Bank. Interest Linked Bond 2024. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Interest Linked Bond 2024 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

LIBOR USD FLOATER NOTE 2016/2

LIBOR USD FLOATER NOTE 2016/2 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) LIBOR USD FLOATER NOTE 2016/2 FLASH INVEST Februari 2012 Promotioneel document Gestructureerde obligatie 4 jaar Uitgifte in Amerikaanse dollar (USD) Wisselrisico Recht op

Nadere informatie

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p.

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p. WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3 Société Générale Acceptance Société Générale Acceptance - is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Société

Nadere informatie

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerd schuldinstrument geeft u recht op de terugbetaling van 00% van de nominale waarde op de vervaldag door de uitgever, en op een jaarlijkse variabele coupon van

Nadere informatie

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Om in te tekenen Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Surf naar www.deutschebank.be en teken in via internet. Een eenvoudige, veilige en comfortabele manier

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon ING (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een obligatie uitgegeven in Noorse kroon (NOK) door ING Bank N.V. en geeft u recht op een jaarlijkse brutocoupon van 4,50% gedurende 5 jaar. Op de eindvervaldag

Nadere informatie

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

BNP PARIBAS (FR) USD CAPPED CALL NOTE LINKED TO GOLD 2018/2

BNP PARIBAS (FR) USD CAPPED CALL NOTE LINKED TO GOLD 2018/2 BNP PARIBAS (FR) USD CAPPED CALL NOTE LINKED TO GOLD 2018/2 Promotioneel document Oktober 2012 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas SA (A2 / AA- / A+) Dit document werd opgesteld in het

Nadere informatie

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Een uitgifte met de beste rating 5% gewaarborgd gedurende 2 jaar En daarna uitzicht op hoge coupons Een belegging recht door zee Welke kant zal

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten?

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Société Générale (Paris) LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar. Vanaf het e jaar wordt op jaarlijkse observatiemomenten

Nadere informatie

EURIBOR DUAL FLOATER NOTE 2016

EURIBOR DUAL FLOATER NOTE 2016 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) EURIBOR DUAL FLOATER NOTE 2016 FLASH INVEST Oktober 2011 Promotioneel document Gestructureerde obligatie 5 jaar Recht op terugbetaling tegen 100% op de eindvervaldag 20

Nadere informatie

Callable Global Select 90

Callable Global Select 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling. Recht op de terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal (1)

Nadere informatie

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie)

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxemburg) gelinkt aan de EURO STOXX Banks index (SX7E) Risicoklasse 1 2 3 4 5 6 7 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere

Nadere informatie

Euribor Floater Note 2016

Euribor Floater Note 2016 Euribor Floater Note 2016 Promotioneel Document Juni 2011 Schuldinstrument uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas SA (A1/ AA / A+) Dit document werd opgesteld in het kader

Nadere informatie

Deutsche Bank. dbinvestor Solutions plc (IRL) KBC Interest Linked Bond 2022

Deutsche Bank. dbinvestor Solutions plc (IRL) KBC Interest Linked Bond 2022 Deutsche Bank Ontvang een brutocoupon van 4% gedurende 5 jaar. Vervolgens een variabele brutocoupon gelijk aan 4 keer het verschil tussen de lange- en kortetermijnrente met een maximum van 6% bruto. Wat

Nadere informatie

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie)

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxemburg) gelinkt aan de EURO STOXX Europe 600 Oil & Gas (SXEP) Risicoklasse 1 2 3 4 5 6 7 (zie hierna de details aangaande de risico

Nadere informatie

Omschrijving. ING Bank NV (NL) 5Y EUR Collared Floater. Voordelen. Nadeel. Euribor 3 maand sinds november 2003

Omschrijving. ING Bank NV (NL) 5Y EUR Collared Floater. Voordelen. Nadeel. Euribor 3 maand sinds november 2003 ING Bank NV (NL) Trimestriële coupon Looptijd van het product: 5 jaar MiFID-profiel: zie pagina 3 Kapitaalbescherming op de eindvervaldatum door de Emittent Omschrijving Note is een beleggingsproduct :

Nadere informatie

Mik op een hoger rendement.

Mik op een hoger rendement. Interest Linked Bond 2020 STRATEGIE P. 2 Dit product speelt in op een stijgende langetermijnrente en een kortetermijnrente die lager blijft dan de langetermijnrente. LOOPTIJD p. 3 Max. 0 jaar ONDERLIGGENDE

Nadere informatie

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7%

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7% ING Bank (NL) (A+ / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? P. ING Bank (NL) Interest Evolution 0 is een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product laat u profiteren

Nadere informatie

ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een beursindex elk jaar heb ik uitzicht op een flexibele coupon

ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een beursindex elk jaar heb ik uitzicht op een flexibele coupon beleggingen U wilt: zes jaar op rij, uitzicht op een jaarlijkse brutocoupon van minimaal 0% en maximaal 4,95%, recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) op de eindvervaldag,

Nadere informatie

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij Landbouwkrediet Inschrijvingsperiode: Van

Nadere informatie

Uw coupon wordt groter naarmate de rentetarieven stijgen

Uw coupon wordt groter naarmate de rentetarieven stijgen Crédit Agricole CIB (AA- / Aa3) STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole stelt de belegger in staat om 8 jaar lang te profiteren van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet wordt de coupon berekend op

Nadere informatie

Een interessante opportuniteit om te diversifiëren in Australische dollar.

Een interessante opportuniteit om te diversifiëren in Australische dollar. Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Deze obligatie wordt uitgegeven in Australische dollar (AUD) door Deutsche Bank AG en geeft u recht op een jaarlijkse coupon van 5,5% bruto gedurende

Nadere informatie

2.5Y USD Semi-Annual Step-Up

2.5Y USD Semi-Annual Step-Up Mogelijke halfjaarlijkse coupon met progressieve rentevoet Looptijd van het product: 2,5 jaar MiFID-profiel: zie pagina 3 Geen kapitaalbescherming Beschrijving 2.5Y USD Semi-Annual Step-Up is een beleggingsproduct

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020 Promotioneel document Januari 2015 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL), Nederlandse dochteronderneming

Nadere informatie

EURIBOR FLOATER NOTE 2017

EURIBOR FLOATER NOTE 2017 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) EURIBOR FLOATER NOTE 2017 FLASH INVEST December 2011 Promotioneel document Gestructureerde obligatie 5 jaar Recht op terugbetaling tegen 100% op de eindvervaldag 20 variabele

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A/A1) Anticipation Booster Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A/A1) Anticipation Booster Deutsche Bank Deutsche Bank Geniet van een variabele jaarlijkse brutocoupon afhankelijk van de Euribor-rente op 3 maand. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten?

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse coupons uit te betalen en u het kapitaal

Nadere informatie

Profiteer van de eventuele rentestijging

Profiteer van de eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Crédit Agricole CIB - biedt u de mogelijkheid een eventuele, aanzienlijke stijging van de kortetermijnrente te benutten. Voor een duur van 6 jaar

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/A3) Interest Evolution USD Type belegging WAT MAG U VERWACHTEN? Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/A3) Interest Evolution USD Type belegging WAT MAG U VERWACHTEN? Doelpubliek Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/A) Interest Evolution USD 05 WAT MAG U VERWACHTEN? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven in USD door Deutsche Bank AG. Variabele jaarlijkse brutocoupon in USD die gelijk

Nadere informatie

Autocallable Note Select Euro 2021

Autocallable Note Select Euro 2021 BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 De BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 (verkort BNPP BV Autocallable Note Select Euro 2021)

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p.

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p. (A+ / Aa1) Strategie P. Credit Suisse laat de belegger 8 jaar lang genieten van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet gebeurt de berekening van de coupon op basis van het niveau van de CMS-rente

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

Klaar voor een stijging van de Libor USD rente op 3 maanden?

Klaar voor een stijging van de Libor USD rente op 3 maanden? Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Deutsche Bank AG (DE) is uitgegeven in Amerikaanse dollar (USD) door Deutsche Bank AG en laat u genieten van een eventuele stijging van de rentevoeten

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

ING 5Y EUR Participation Note 11/2015

ING 5Y EUR Participation Note 11/2015 ING Structured Note Note gelinkt aan een aandelenindex ING 5Y EUR Participation Note 11/2015 gelinkt aan een emerging market aandelenindex Productfiche 25 oktober 2010 OMSCHRIJVING Deze 5Y EUR Participation

Nadere informatie

Callable Ethical Europe 90

Callable Ethical Europe 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Ethical Europe 90 Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op een terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal op de eindvervaldag (exclusief

Nadere informatie

ING Bank N.V. (NL) 4Y EUR Euro Stoxx 50 Autocallable Note

ING Bank N.V. (NL) 4Y EUR Euro Stoxx 50 Autocallable Note Potentieel brutorendement: 8,00% op jaarbasis Looptijd van het product: max. 4 jaar MiFID-profiel: zie pagina 3 Terugbetaling kapitaal op vervaldatum niet door Emittent gewaarborgd Omschrijving is een

Nadere informatie

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Société Générale (FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele rentestijging

Wees klaar voor een eventuele rentestijging ING (A+/Aa3) Anticipation Bond 07 WAT MAG U VERWACHTEN? P. ING - Anticipation Bond 07 biedt u de mogelijkheid een eventuele, aanzienlijke stijging van de kortetermijnrente te benutten. Voor een duur van

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD CALLABLE NOTE CHINA ENTERPRISES 2020

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD CALLABLE NOTE CHINA ENTERPRISES 2020 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD CALLABLE NOTE CHINA ENTERPRISES 2020 Promotioneel document April 2015 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL), dochtermaatschappij

Nadere informatie

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag

Nadere informatie

LIBOR USD FLOATER NOTE 2016

LIBOR USD FLOATER NOTE 2016 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) LIBOR USD FLOATER NOTE 2016 FLASH INVEST Januari 2012 Promotioneel document Gestructureerde obligatie 4 jaar Uitgifte in Amerikaanse dollar (USD) Wisselrisico Recht op terugbetaling

Nadere informatie

Informatieve referte-indexen van onderliggende waarden bij gestructureerde uitgiftes van KBC IFIMA S.A.

Informatieve referte-indexen van onderliggende waarden bij gestructureerde uitgiftes van KBC IFIMA S.A. Referte-indexen Informatieve referte-indexen van onderliggende waarden bij gestructureerde uitgiftes van KBC IFIMA S.A. Dit document heeft enkel als doel de cliënt te informeren over het niveau van de

Nadere informatie

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Turkse lira

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Turkse lira WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Deutsche Bank AG (A+ / Aa3) Deutsche Bank AG is een obligatie uitgegeven in Turkse lira (TRY) door Deutsche Bank AG en geeft u recht op een jaarlijkse coupon van 7,50% bruto

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Noorse kroon Wat mag u verwachten? Deutsche Bank AG (DE) (A+ / A2) NOK 3% 2019 Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie,

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3)

Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse coupons uit te betalen

Nadere informatie

Palladium Securities 1 (LU) Italy Interest Evolution 2022. Deutsche Bank

Palladium Securities 1 (LU) Italy Interest Evolution 2022. Deutsche Bank Deutsche Bank Ontvang een jaarlijkse brutocoupon van 4% gedurende 5 jaar (eerste korte coupon van 1,84% bruto). Vervolgens, een variabele brutocoupon die gelijk is aan de EUR CMS-rente op 10 jaar met een

Nadere informatie

in de zeilen Beleggen met de wind

in de zeilen Beleggen met de wind Beleggen met de wind in de zeilen SecurAsset (LU) Performance Coupon Note 2022 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

6Y USD Switch Rate Notes 05/22

6Y USD Switch Rate Notes 05/22 Commercieel Document - Productfiche ING Bank N.V. (NL) De ING Bank N.V. (NL) (afgekort ING 6Y USD Switch Rate Notes 05/22 ) richten zich tot beleggers die op zoek zijn naar een belegging: in Amerikaanse

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A+ / A2) AUD 4,40% Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit in Australische dollar. Wat mag u verwachten?

Deutsche Bank AG (DE) (A+ / A2) AUD 4,40% Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit in Australische dollar. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Australische dollar Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever, die

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5%

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5% Blootstelling van het kapitaal aan 00% op een OLO van het Koninkrijk België (vervaldag 08) * WAT MAG U VERWACHTEN? P. dbinvestor Solutions plc (IRL) Belgium OLO 08 laat u een eventuele aanzienlijke stijging

Nadere informatie

ik zoek een belegging in Noorse Kronen vijf brutocoupons van 3,15% in NOK spreken mij wel aan

ik zoek een belegging in Noorse Kronen vijf brutocoupons van 3,15% in NOK spreken mij wel aan beleggingen ik zoek een belegging in Noorse Kronen vijf brutocoupons van 3,15% in NOK spreken mij wel aan optinote nordic 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijkse brutocoupons van 3,15% in NOK (bruto

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa2) 1% Deutsche Bank AG (DE) 1% Investeer in uw leven. Obligatie Munteenheid: EUR Looptijd: 3 jaar

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa2) 1% Deutsche Bank AG (DE) 1% Investeer in uw leven. Obligatie Munteenheid: EUR Looptijd: 3 jaar Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa2) 1% 2020 Investeer in uw leven Obligatie Munteenheid: EUR Looptijd: 3 jaar Brochure van 12/01/2017 - Wijziging van de brochure van 27/12/2016 naar aanleiding van de publicatie

Nadere informatie

RUNNER NOTE 2017/4 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) FLASH INVEST Maart 2015. Hoe inschrijven?

RUNNER NOTE 2017/4 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) FLASH INVEST Maart 2015. Hoe inschrijven? BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) RUNNER NOTE 2017/4 FLASH INVEST Maart 2015 Promotioneel document Afgeleid instrument 2 jaar en 1 maand Risico op kapitaalverlies Defensief tot agressief profiel Roerende

Nadere informatie

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50!

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50! WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een afgeleid instrument, uitgegeven door ING Bank N.V. Op de eindvervaldag, indien het slotniveau van de EURO STOXX 50-index hoger is dan of gelijk is aan het initieel

Nadere informatie

ik zoek een belegging in Nieuw-Zeelandse dollars

ik zoek een belegging in Nieuw-Zeelandse dollars beleggingen ik zoek een belegging in Nieuw-Zeelandse dollars zes brutocoupons van 4,25% in NZD spreken mij aan optinote new zealand AXA Belgium Finance (NL) zes jaarlijkse brutocoupons van 4,25% in NZD

Nadere informatie

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand.

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand. Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Anticipation Booster 05 Deutsche Bank AG (DE) Anticipation Booster 05, uitgegeven door Deutsche Bank AG, laat u genieten van een eventuele stijging

Nadere informatie

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1)

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1) ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click Blootstelling van 100 % van de nettopremie belegd in de EMTN uitgegeven door SGA Société Générale Acceptance N.V. 100 % van de nettopremie op de eindvervaldag van

Nadere informatie