KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in USD op 6 jaar met variabele interestvoet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in USD op 6 jaar met variabele interestvoet"

Transcriptie

1 KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in USD op 6 jaar met variabele interestvoet KBC IFIMA S.A. geeft nieuwe Notes uit. We zetten de voornaamste voorwaarden voor u op een rij: Het betreft een publiek aanbod van Notes uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD). Coupures van USD Looptijd van 6 jaar. De Uitgifteprijs is vastgesteld op 101,50% per Coupure, namelijk USD 2.030,00 per Coupure. Jaarlijks heeft u per Coupure recht op een variabele coupon die gelinkt is aan de Constant Maturity Swap in USD (USD CMS), zijnde de interbancaire referentierente voor een swap in USD van een vaste rente tegen een variabele rente met een bepaalde looptijd. De variabele coupon is gelijk aan 110% van de USD CMS rente op 5 jaar met een minimum van 0,00%. U vindt hierover meer informatie onder Risico verbonden aan de USD CMS rentecurve. Op de Eindvervaldag heeft u recht op terugbetaling van 100,00% van het belegde bedrag in USD (zonder Plaatsingscommissie), namelijk USD 2.000,00 per Coupure. Mochten de Emittent en de Garant in gebreke blijven of in geval van bail-in, loopt de belegger het risico om de sommen waarop hij recht heeft niet te recupereren en een deel van of het volledige belegde bedrag en interestbedragen te verliezen. Deze Notes zijn uitgedrukt in USD. Hierdoor lopen de beleggers een wisselkoersrisico zowel wat betreft het belegde bedrag als wat betreft de bedragen die als Interest zullen worden uitgekeerd gedurende de levensduur van de Notes. U vindt hierover meer informatie onder Wisselkoersrisico. U vindt meer informatie over de Verenigde Staten en de USD onder Meer informatie over de Verenigde Staten en de USD. Voor bijkomende informatie of inschrijvingen kan u terecht bij: uw KBC-kantoor KBC-Telecenter KBC-Website KBC-Online Dit product (de Notes ) is een schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument leent de belegger geld aan de Emittent die zich ertoe verbindt om bepaalde bedragen als Interest te betalen. De Emittent verbindt er zich toe om 100,00% van het belegde bedrag in USD (zonder Plaatsingscommissie), namelijk USD 2.000,00 per Coupure, op de Eindvervaldag terug te betalen. In geval van in gebreke blijven (bijv. faillissement) van de Emittent en van de Garant of in geval van bail-in, loopt de belegger het risico om de sommen waarop hij recht heeft niet te recupereren en een deel van of het volledige belegde bedrag en interestbedragen te verliezen. Dit complex instrument richt zich tot beleggers die over voldoende kennis of ervaring beschikken om, in het licht van hun financiële situatie, de voordelen en risico's te kunnen inschatten van een belegging in dit type instrument (met name vertrouwd zijn met de interestvoeten, wisselkoersen en de CMS rente). Iets voor u? Productscore: Deze productscore, ontwikkeld door KBC, houdt, naast de beweeglijkheid in de markt, ook rekening met andere invalshoeken zoals vooropgestelde terugbetaling van kapitaal, kredietwaardigheid, spreiding, blootstelling aan vreemde munten en liquiditeit. Meer informatie hierover vindt u terug onder Productscore. Een lager risico (lagere productscore) zal bij normale marktomstandigheden leiden tot een potentieel lagere opbrengst. Een hoger risico (hogere productscore) zal bij normale marktomstandigheden leiden tot een potentieel hogere opbrengst. Risicoprofiel cliënt: Dit complex product richt zich meer in het bijzonder tot beleggers vanaf een dynamisch risicoprofiel. We raden u aan enkel in dit product te beleggen als u inzicht heeft in de essentiële kenmerken van het product en als u meer in het bijzonder begrijpt welke risico s aan het product verbonden zijn. De bank moet vaststellen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt in verband met het product. Is dat niet het geval, dan moet ze u waarschuwen dat het product niet passend is voor u. Als de bank u het product aanbeveelt in het kader van beleggingsadvies, dan moet zij nagaan of het product geschikt is voor u, rekening houdende met uw kennis en ervaring in verband met het product, met uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële draagkracht. Kijk op voor het volledige overzicht van de risicoprofielen voor cliënten. 8/04/2015 P. 1/8

2 Specificaties Note ISIN CODE XS EMITTENT KBC IFIMA S.A., een vennootschap naar Luxemburgs recht. GARANT De verplichtingen van KBC IFIMA S.A. worden volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk gegarandeerd door KBC Bank NV. RATING VAN DE GARANT Moody s A2 (onder herziening voor mogelijke upgrade) S&P A (negatieve vooruitzichten) Fitch A- (stabiele vooruitzichten) Deze ratings zijn louter indicatief en vormen geen aanbeveling tot kopen, verkopen of aanhouden van de Notes van de Emittent. Meer informatie over deze ratings is te vinden op: onder de tab investor relations - kredietratings ROL KBC BANK NV Dealer en Garant STATUUT VAN DE NOTES Niet-achtergestelde (senior) Notes, niet gedekt door zakelijke zekerheden. VORM VAN DE NOTES Verzameleffect naar Engels recht ( Classic Global Note, meer informatie kan gevonden worden in het Prospectus). Geen fysieke levering mogelijk in België. De Notes zullen worden ingeschreven op een effectenrekening. TYPE FINANCIEEL INSTRUMENT Dit financieel instrument is een schuldinstrument zonder enige hefboomwerking. Aan de Notes zijn geen bijkomende financiële verplichtingen (behalve het betalen van de Uitgifteprijs), noch andere bijkomende verplichtingen verbonden. MUNT Amerikaanse dollar (USD) BEDRAG VAN DE UITGIFTE Minimum USD maximum USD COUPURES USD INSCHRIJVINGSPERIODE Van 30 maart 2015 tot en met 30 april 2015 (16 uur), behoudens vervroegde afsluiting. UITGIFTEDATUM 6 mei 2015 EINDVERVALDAG 6 mei 2021 DOCUMENTATIE We verzoeken de beleggers de volgende documenten grondig te lezen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen: (i) het basisprospectus voor het KBC IFIMA S.A. EUR Retail Euro Medium Term Note Programma, onderworpen aan Engels recht, zoals goedgekeurd door de toezichthouder in Luxemburg (de CSSF ) op 25 juni 2014 (maximum 12 maanden geldig) en aangevuld door het supplement zoals goedgekeurd door de CSSF op 2 september 2014, aangevuld door het supplement zoals goedgekeurd door de CSSF op 5 januari 2015 en aangevuld door het supplement zoals goedgekeurd door de CSSF op 7 april 2015; en (ii) de Final Terms (inclusief de Nederlandstalige samenvatting van de Notes) gedateerd op 30 maart Bovenvermelde documenten en de Nederlandstalige samenvatting van het basisprospectus vormen samen het Prospectus. Opbrengst UITGIFTEPRIJS TERUGBETALING INTEREST 101,50% per Coupure, namelijk USD 2.030,00 per Coupure. Een Wisselkoerscommissie zal toegepast worden indien de belegger de Notes betaalt vanuit een rekening in EUR. Meer informatie hierover onder Wisselkoerscommissie. 100,00% van het belegde bedrag in USD (zonder Plaatsingscommissie), namelijk USD 2.000,00 per Coupure op de Eindvervaldag. De Emittent zal de Terugbetaling in USD uitvoeren. Indien de belegger enkel over een rekening in EUR beschikt bij KBC Bank NV, dan zal hij de Terugbetaling ontvangen omgerekend naar EUR aan de wisselkoers geldend op de Eindvervaldag. Indien de rekening gehouden wordt bij een andere bank dan KBC Bank NV, is het mogelijk dat een andere wisselkoers en/of een andere wisselkoerscommissie toegepast zal worden. Meer informatie hierover onder Wisselkoerscommissie. Een variabele coupon per jaar gelijk aan 110% van de USD CMS rente op 5 jaar, met een minimum van 0,00%. Het niveau van de CMS rentes wordt vastgelegd op de tweede dag waarop commerciële banken geopend zijn voor het publiek in New York (met inbegrip van afwikkelingen in vreemde munten) om 11:00 a.m. (New York tijd) vóór het begin van de relevante interestperiode. 8/04/2015 P. 2/8

3 BEREKENINGSBASIS INTEREST BETAALDAGEN BANKWERKDAGCONVENTIE BANKWERDAG VOOR BETALINGEN Note Interest formule (bruto): MAX [0,00%; 110%*USD CMS 5Y]. De Emittent zal de interestbetalingen in USD uitvoeren. Indien de belegger enkel over een rekening in EUR beschikt bij KBC Bank NV, dan zal hij de interestbetalingen ontvangen omgerekend naar EUR aan de wisselkoers geldend op de relevante Interest Betaaldag. Indien de rekening van de belegger gehouden wordt bij een andere bank dan KBC Bank NV, is het mogelijk dat een andere wisselkoers en/of een andere wisselkoerscommissie toegepast zal worden. Meer informatie hierover onder Wisselkoerscommissie. 30/360 (Geen aanpassingen van de Interestperiode) Jaarlijks betaalbaar op 6 mei van elk jaar vanaf 6 mei 2016 tot en met de Eindvervaldag. Als een Interest Betaaldag of de Eindvervaldag niet op een Bankwerkdag voor Betalingen valt, dan wordt deze betaaldag uitgesteld naar de volgende Bankwerkdag voor Betalingen. Als de volgende Bankwerkdag voor Betalingen in een nieuwe maand zou vallen, wordt de betaaldag verplaatst naar de laatste Bankwerkdag voor Betalingen voor de originele betaaldag. Een dag waarop het betalingssysteem Target2 (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System) operationeel is en waarop commerciële banken en wisselmarkten te New York betalingen en andere dagelijkse functies uitvoeren. Risico KREDIETRISICO RISICO VERBONDEN AAN DE USD CMS RENTECURVE WISSELKOERSRISICO LIQUIDITEITSRISICO RISICO OP SCHOMMELINGEN VAN DE PRIJS VAN HET PRODUCT (MARKTRISICO) De Terugbetaling en de interestbetalingen zijn afhankelijk van de solvabiliteit van KBC IFIMA S.A. (de Emittent) en van KBC Bank NV (de Garant). Het is mogelijk dat de belegger een deel of het volledige belegde bedrag en interestbedragen verliest in het geval van faillissement of bij wanbetaling van de Emittent en de Garant. Dit product wordt niet gewaarborgd door de Belgische depositobeschermingsregeling. U kunt meer informatie over de depositobeschermingsregeling vinden in de KBC-brochure Bescherming deposito s en financiële instrumenten in België, die te verkrijgen is in uw KBC-bankkantoor of op Omdat de Notes gekoppeld zijn aan de USD CMS rente, zal een belegging in de Notes voor wat betreft de Interest een risico omvatten met betrekking tot de USD CMS rente op 5 jaar. Extra informatie over de USD CMS rentecurve vindt u onder Meer informatie over de USD CMS rente. Omdat de Notes in USD uitgedrukt zijn, zal een belegging in de Notes een risico omvatten met betrekking tot de omzetting van USD naar EUR voor de Interest en de Terugbetaling. De wisselkoers USD-EUR kan aanzienlijk fluctueren tijdens de looptijd van de Notes. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat beleggers een deel van de Interesten en/of van de Terugbetaling, uitgedrukt in het EUR equivalent, zouden kunnen verliezen als gevolg van de waardevermindering van de USD tegenover de EUR. Dit risico wordt versterkt voor beleggers die niet over een rekening in USD beschikken en waarvoor de betalingen van Interest en / of de Terugbetaling al dan niet automatisch omgezet zullen worden in EUR op de relevante betaaldagen. U vindt meer informatie over de Verenigde Staten en de USD onder Meer informatie over de Verenigde Staten en de USD. De notering op de officiële lijst van de Luxemburgse beurs is geen garantie dat er zich een actieve markt zal ontwikkelen en dus kan het zijn dat beleggers niet in de mogelijkheid zijn hun Notes te verkopen vóór de Eindvervaldag. Indien het toch mogelijk is de Notes te verkopen, zal dit gebeuren aan een prijs bepaald door KBC Bank NV die als tegenpartij kan optreden (een prijs waarop beurstaks verschuldigd is). KBC Bank NV verbindt er zich niet toe om de Notes systematisch terug te kopen. De prijs van de Notes kan schommelen door toedoen van verschillende factoren zoals onder meer de evolutie van de interestvoeten en de volatiliteit op de markten. De belegger die zijn Notes vóór de Eindvervaldag wil verkopen, zal deze moeten verkopen tegen de prijs bepaald door KBC Bank NV die als tegenpartij kan optreden. Dit kan leiden tot een meer- of minwaarde t.o.v. het belegde bedrag in USD (zonder Plaatsingscommissie), namelijk USD per Coupure. Beleggers kunnen de prijs van 8/04/2015 P. 3/8

4 BAIL-IN VERKOOPSBEPERKINGEN MEER INFORMATIE Note de Notes consulteren in hun effectenrekening of opvragen in elk KBC-kantoor. Deze Notes kunnen bij falen of waarschijnlijk falen van KBC Bank Groep geheel of gedeeltelijk worden afgeschreven of worden omgezet in kapitaalinstrumenten (aandelen), al naargelang de beslissing van de toezichthouders (zogenaamde Bail-in ). In dit geval loopt de belegger het risico om de sommen waarop hij recht heeft niet te recupereren en een deel van of het volledige belegde bedrag en interestbedragen te verliezen. Lees aandachtig het Prospectus en meer specifiek de risicofactor Noteholders may be required to absorb losses in the event that KBC Bank Group were to become subject to the exercise of bail-in powers by the resolution authorities voor meer informatie hieromtrent. Geen toelating voor een aanbieding aan personen met de Amerikaanse nationaliteit en Amerikaanse ingezetenen. Beleggers die gedetailleerde informatie wensen over de risicofactoren en over de verkoopsbeperkingen, dienen aandachtig het Prospectus te lezen, in het bijzonder de hoofdstukken Risk Factors en Subscription and Sale. Productscore PRODUCTSCORE 4 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico). Belangrijke factoren die hebben geleid tot deze productscore: -Wisselkoersrisico: de belegger draagt een wisselkoersrisico indien hij zijn financiële activiteiten voornamelijk in een andere munt (bijvoorbeeld in EUR) voert dan USD. Als de inschatting van de determinanten wijzigt door omstandigheden in de markt, kan ook de productscore wijzigen (bv. stijging van de productscore door een ratingverlaging van de Garant). Beleggers zullen via de gebruikelijke communicatiekanalen op de hoogte gebracht worden van een wijziging van het risicoprofiel (productscore 1 stemt overeen met een zeer defensief risicoprofiel, productscore 2-3 met een defensief, productscore 4-5 met een dynamisch en productscore 6-7 met een zeer dynamisch risicoprofiel). Meer uitleg en achtergrond over de verschillende determinanten van de productscores vind u op: Kosten PLAATSINGSCOMMISSIE 1,50% per Coupure, gedragen door de belegger (reeds inbegrepen in de Uitgifteprijs van 101,50% per Coupure). ANDERE COMMISSIES Naast de Plaatsingscommissie bevat de Uitgifteprijs ook een commissie van maximaal 1,00% per Coupure, jaarlijks te ontvangen door KBC Bank NV voor het verdelen en promoten van de Notes. BEWAARLOON Gratis bij KBC Bank NV (zie Tarievenkaart ). FINANCIËLE DIENSTVERLENING Gratis bij KBC Bank NV (zie Tarievenkaart ). WISSELKOERSCOMMISSIE Bij KBC Bank NV wordt er een wisselkoerscommissie aangerekend die in de regel 1,00% bedraagt van de wisselkoers geldend op de relevante betaaldatum. Afhankelijk van de regeling die bestaat tussen de beleggers en hun KBC-kantoor, is er een afwijking van deze wisselkoerscommissie mogelijk. MAKELAARSLOON Bij het verkopen van de Notes voor de Eindvervaldag (op de secundaire markt) zal er een makelaarsvergoeding verschuldigd zijn (zie Tarievenkaart ). TARIEVENKAART Alle tarieven voor effectenverrichtingen van toepassing bij KBC Bank NV zijn te raadplegen via Liquiditeit NOTERING SECUNDAIRE MARKT De Notes zullen noteren op de officiële lijst van de Luxemburgse beurs en de mogelijkheid tot verhandeling van de Notes op de gereglementeerde markt van de Luxemburgse beurs zal aangevraagd worden (www.bourse.lu). De secundaire markt zal waarschijnlijk beperkt of weinig liquide zijn. Zoals hierboven 8/04/2015 P. 4/8

5 gespecificeerd onder Liquiditeitsrisico, is er geen enkele waarborg dat er zich een actieve markt zal ontwikkelen voor de verhandeling van de Notes. Fiscaliteit ALGEMEEN ROERENDE VOORHEFFING INFORMATIE-UITWISSELING TAKS OP BEURSVERRICHTINGEN De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. De algemene bepalingen zijn opgenomen in het Prospectus. De inkomsten, voortvloeiend uit de Notes, die in België geïnd worden, zijn thans (d.i. op datum van de productfiche) onderhevig aan een roerende voorheffing van 25% op het brutobedrag. De roerende voorheffing vormt een bevrijdende belasting voor Belgische natuurlijke personen, wat betekent dat het niet nodig is om inkomsten voortvloeiend uit de Notes aan te geven in de jaarlijkse belastingaangifte. Sommige beleggers komen evenwel onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling. De Notes vallen onder het toepassingsgebied van de Europese Spaarrichtlijn 2003/48/EG. Op basis van de richtlijn zal de Belgische uitbetalende instantie, die de inkomsten van de Notes (zoals bepaald in de Europese Spaarrichtlijn) betaalt aan een natuurlijke persoon (uiteindelijke gerechtigde) woonachtig in een andere lidstaat (of van één van de afhankelijke en geassocieerde gebieden), rapporteren over deze rentebetalingen aan de Belgische overheid. De Belgische overheid zal vervolgens de informatie uitwisselen met de overheid van de woonstaat van de uiteindelijke gerechtigde. Taks op de beursverrichtingen bij aan- of verkoop op de secundaire markt, indien dergelijke verrichting in België wordt aangegaan of uitgevoerd: 0,09% met een maximumbedrag van EUR 650. Meer informatie over de USD CMS rentecurve Deze 6 jaar KBC IFIMA S.A. uitgifte is een uitgifte in USD met een een variabele Interest. De variabele Interest is gekoppeld aan de Constant Maturity Swap in USD (USD CMS), zijnde de interbancaire referentierente voor een swap in USD van een vaste rente tegen een variabele rente met een bepaalde looptijd. De USD CMS rente op 5 jaar wordt dagelijks gepubliceerd door Reuters op de pagina ISDAFIX1. Historische evolutie van de USD CMS rente op 5 jaar Gegevens op 24 maart 2015: 1,550% Het niveau van de USD CMS-rentevoeten is consulteerbaar op 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% /04/2015 P. 5/8

6 Bron: Bloomberg Deze grafiek verwijst naar het verleden. Resultaten uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. Voorbeeld Negatief scenario Jaar (t) Interest Betaaldag USD CMS op 5 jaar variabele interest Interest (bruto) 1 6 mei ,50% MAX [0,00%; 110% *USD CMS 5Y] 1,65% 2 6 mei ,30% MAX [0,00%; 110% *USD CMS 5Y] 1,43% 3 6 mei ,00% MAX [0,00%; 110% *USD CMS 5Y] 1,10% 4 6 mei ,75% MAX [0,00%; 110% *USD CMS 5Y] 0,83% 5 6 mei ,50% MAX [0,00%; 110% *USD CMS 5Y] 0,55% 6 6 mei ,50% MAX [0,00%; 110% *USD CMS 5Y] 0,55% In dit scenario bedraagt het actuarieel rendement vóór roerende voorheffing 0,77% (1) en het actuarieel rendement ná roerende voorheffing bedraagt 0,51% (2). Neutraal scenario Jaar (t) Interest Betaaldag USD CMS op 5 jaar variabele interest Interest (bruto) 1 6 mei ,50% MAX [0,00%; 110% *USD CMS 5Y] 1,65% 2 6 mei ,30% MAX [0,00%; 110% *USD CMS 5Y] 1,43% 3 6 mei ,70% MAX [0,00%; 110% *USD CMS 5Y] 1,87% 4 6 mei ,80% MAX [0,00%; 110% *USD CMS 5Y] 1,98% 5 6 mei ,00% MAX [0,00%; 110% *USD CMS 5Y] 2,20% 6 6 mei ,00% MAX [0,00%; 110% *USD CMS 5Y] 2,20% In dit scenario bedraagt het actuarieel rendement vóór roerende voorheffing 1,62% (1) en het actuarieel rendement ná roerende voorheffing bedraagt 1,15% (2). Positief scenario Jaar (t) Interest Betaaldag USD CMS op 5 jaar variabele interest Interest (bruto) 1 6 mei ,50% MAX [0,00%; 110% *USD CMS 5Y] 1,65% 2 6 mei ,80% MAX [0,00%; 110% *USD CMS 5Y] 1,98% 3 6 mei ,30% MAX [0,00%; 110% *USD CMS 5Y] 2,53% 4 6 mei ,00% MAX [0,00%; 110% *USD CMS 5Y] 3,30% 5 6 mei ,50% MAX [0,00%; 110% *USD CMS 5Y] 3,85% 6 6 mei ,50% MAX [0,00%; 110% *USD CMS 5Y] 3,85% In dit scenario bedraagt het actuarieel rendement vóór roerende voorheffing 2,55% (1) en het actuarieel rendement ná roerende voorheffing bedraagt 1,86% (2). (1) indien de Notes vanaf de Uitgiftedatum tot de Eindvervaldag worden aangehouden en in USD betaald en terugbetaald zijn (zonder conversie naar EUR). Dit rendement is berekend op basis van de Uitgifteprijs (101,50% per Coupure), de Terugbetaling op de Eindvervaldag en de Interest. (2) indien de Notes vanaf de Uitgiftedatum tot de Eindvervaldag worden aangehouden en in USD betaald en terugbetaald zijn (zonder conversie naar EUR). Dit rendement is berekend op basis van de Uitgifteprijs (101,50% per Coupure), de Terugbetaling op de Eindvervaldag, de Interest en na afhouding van 25% roerende voorheffing. Deze scenario s zijn enkel vermeld voor informatieve doeleinden. Noch de Emittent, de Garant of de Dealer garandeert deze resultaten of toekomstige rendementen. De resultaten die hierboven zijn weergegeven, houden geen rekening met enige impact van belastingen die de belegger verschuldigd zou zijn en beleggers worden aangeraden om de paragraaf over fiscaliteit in deze productfiche te raadplegen. In 8/04/2015 P. 6/8

7 geval van in gebreke blijven (bijv. faillissement) van de Emittent en van de Garant of in geval van bail-in, loopt de belegger het risico om de sommen waarop hij recht heeft niet te recupereren en een deel of het volledige belegde bedrag te verliezen. Meer informatie over de Verenigde Staten en de USD De Amerikaanse dollar is op basis van lange termijn waarderingsmodellen 5% tot 10% ondergewaardeerd tegenover een faire koers van 1,00-1,10 USD per EUR. Op korte termijn zou de dollar kracht kunnen putten uit een sterke winst aan concurrentiekracht door onder meer een cyclisch sterke productiviteitswinst, door betere groeivooruitzichten dan die van Europa, door positieve en oplopende renteverschillen tussen de VS / EMU en door een terugschroeving van de conjunctuur ondersteunende politiek van de centrale bank. Elk van deze elementen werden de voorbije maand opnieuw bevestigd. Er mogen dan wel Amerikaanse stemmen opgaan om de beleidsrente toch maar niet te snel te verhogen, enkel de lage inflatie kan nu nog als excuus worden ingeroepen. De eerste renteverhoging wordt algemeen rond midden 2015 verwacht. Bovendien heeft de Europese Centrale Bank de voorbije maand extra ondersteunende maatregelen aangekondigd. Het beleid van de centrale banken van beide grote regio s staat nu bijna diametraal tegenover elkaar. De dollar is de wereldmunt bij uitstek. Dat wordt wel eens vergeten door Europese beleggers. Lange tijd vormde het torenhoge tekort op de betalingsbalans een belangrijke risicofactor. De jongste jaren kent die echter een forse verbetering. En als de energiebalans zoals verwacht verder verbetert (de olie- en gasproductie in de VS neemt spectaculair toe waardoor de noodzakelijke import daarvan afneemt) kan die verbetering alleen maar doorgaan. Dat kan de internationale status van de munt alleen ten goede komen. Beleggers moeten zich wel bewust zijn van de hoge volatiliteit en de soms onverklaarbare wisselkoersschommelingen. (Bron: KBC Asset Management NV, maart 2015). Historische evolutie van de EUR/USD wisselkoers Niveau op 26 maart 2015: 1,1001 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1, Bron: Bloomberg Deze grafiek verwijst naar het verleden. Resultaten uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. Voorbeeld Op 26 maart 2015 was EUR 1 USD 1,1001 waard. Om een Coupure van USD te verkrijgen aan deze koers, zou u EUR 1.818,02 moeten betalen (vóór Plaatsingscommissie en Wisselkoerscommissie). Als de USD op de Eindvervaldag 10% in waarde daalt ten opzichte van de EUR (naar USD 1,2223 voor EUR 1), krijgt u EUR 1.636,21 voor uw Coupure van USD De waarde van uw belegd bedrag zal dus gedaald zijn met 10%. Omgekeerd zult u EUR 1.999,82 ontvangen voor uw Coupure 8/04/2015 P. 7/8

8 van USD als de waarde van de USD met 10% gestegen is ten opzichte van de EUR (naar USD 1,0001 voor EUR 1). Op die manier zult u een meerwaarde van 10% op de munt behaald hebben. (Dit voorbeeld is enkel vermeld voor informatieve doeleinden. Noch de Emittent, de Garant of de Dealer garandeert dit resultaat of toekomstige rendementen. Dit voorbeeld houdt geen rekening met enige impact van mogelijke kosten of commissies.) Lexicon Kijk op voor het volledige overzicht van financieel-economische termen. Contact: KBC-Telecenter Tel: Fax: Deze productfiche bevat enkel marketinginformatie. Ze bevat geen beleggingsadvies of onderzoek op beleggingsgebied, maar enkel een samenvatting van de kenmerken van het product. De informatie is geldig op de datum van de productfiche maar kan wijzigen in de toekomst. Indien deze informatie zou wijzigen vóór de aanvang van de verhandeling van de Notes op de hierboven vermelde gereglementeerde markt, zal KBC Bank NV de belegger hiervan op de hoogte brengen. Uitgebreide informatie over dit product, de voorwaarden en de verbonden risico s is te vinden in het Prospectus en in de brochure Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten. U kunt deze documenten verkrijgen via uw KBC-kantoor of bekijken op Deze productfiche is onderworpen aan het Belgische recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken. Verantwoordelijke uitgever: KBC Bank NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE , RPR Brussel. 8/04/2015 P. 8/8

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV Publiek Aanbod Obligaties VGP NV Obligatie VGP NV is de holdingvennootschap boven een vastgoedgroep gespecialiseerd in de aankoop, de ontwikkeling en het beheer van semiindustrieel vastgoed, d.w.z. gebouwen

Nadere informatie

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV Publiek Aanbod Obligaties VGP NV VGP NV is de holdingvennootschap boven een vastgoedgroep gespecialiseerd in de aankoop, de ontwikkeling en het beheer van semiindustrieel vastgoed, d.w.z. gebouwen die

Nadere informatie

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal

Nadere informatie

Publiek Aanbod van obligaties door Vandemoortele NV

Publiek Aanbod van obligaties door Vandemoortele NV Obligatie Nieuwe obligatielening in EUR Publiek Aanbod van obligaties door Vandemoortele NV We zetten de voornaamste kenmerken voor u op een rij: Het betreft een publiek aanbod van obligaties in België;

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

Callable Global Select 90

Callable Global Select 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling. Recht op de terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal (1)

Nadere informatie

Publiek Aanbod tot omruiling van Obligaties Bekaert

Publiek Aanbod tot omruiling van Obligaties Bekaert Promotioneel document Publiek Aanbod tot omruiling van Obligaties Bekaert Het betreft een publiek aanbod in België en Luxemburg tot omruiling van EUR 150.000.000 6,75% vastrentende obligaties (BE0002167337)

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

6Y USD Magnet Performance Notes 01/21

6Y USD Magnet Performance Notes 01/21 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxemburg) 6Y USD Magnet Performance Notes 01/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y USD Magnet Performance Notes 01/21 (afgekort

Nadere informatie

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank.

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank. U WENST : gedurende acht opeenvolgende jaren, een eventuele jaarlijkse brutocoupon van minstens 0 % en hoogstens 4,5 %, recht te hebben op de terugbetaling van minstens 90 % van het belegde kapitaal (exclusief

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

USD BULLISH NOTE NEW TECHNOLOGIES 2022

USD BULLISH NOTE NEW TECHNOLOGIES 2022 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) USD BULLISH NOTE NEW TECHNOLOGIES 2022 FLASH INVEST April 2014 Promotioneel document Gestructureerde obligatie 8 jaar Recht op 100% terugbetaling van het belegde kapitaal

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis NV (A2 / A+ / A+) Dit document

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

EURO SELECT COUPON 90

EURO SELECT COUPON 90 LCL EMISSIONS (FR) EURO SELECT COUPON 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar; Recht op een mogelijke jaarlijkse variabele coupon van 100% van de positieve prestatie van de EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 (Price)

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset SA (LU).

Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset SA (LU). SECURASSET SSET (LU) 3,50% FLF SUB 2015 Kapitaal voor 100% blootgesteld aan een obligatie van BNP Paribas Fortis Funding met een achtergestelde waarborg van Fortis Bank NV (vervaldatum 2015) Promotioneel

Nadere informatie

Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Deutsche Bank. Interest Linked Bond 2024. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Deutsche Bank. Interest Linked Bond 2024. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Interest Linked Bond 2024 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Flexible Funds 2022/5

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Flexible Funds 2022/5 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Flexible Funds 2022/5 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis NV (A2 / A+ / A+) Dit document werd

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Harmony Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Aard van de belegging. Doelgroep

Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Harmony Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Aard van de belegging. Doelgroep Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Harmony Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Belegging met een looptijd van 8 jaar Op de eindvervaldag, recht op een eenmalige brutocoupon, waarvan het rendement

Nadere informatie

SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note

SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note JULI 2015 SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Deze brochure moet worden gelezen samen met de definitieve voorwaarden van het product. PRODUCTAANBOD DOOR SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVANTE BANKING BELGIË Met SG

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset +

SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset + SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset + (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset S.A. Blootstelling

Nadere informatie

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE AEX NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 7 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Codeis Securities S.A. (LU) Sustainable Switch Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde

Nadere informatie

Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE

Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Looptijd van maximaal 6 jaar. Het recht op een terugbetaling van uw initieel (1) kapitaal

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie