maatschappelijk verantwoord ondernemen verslag 08

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "maatschappelijk verantwoord ondernemen verslag 08"

Transcriptie

1 maatschappelijk verantwoord ondernemen verslag 08

2 inhoud onder cover > belangrijkste gegevens bedrijfsprofiel 01 > het woord van de CEO 02 > toegang tot communicatie 04 > klimaatverandering 07 > elektromagnetische velden en gezondheid 08 > onze medewerkers 10 > bevoorradingsketen 11 > socio-economische impact van telecommunicatie 12 > investeren in de gemeenschap 13 > Over de MVO-rapportering 14 > verwezenlijkingen & verbintenissen 16 > verslag van de Onafhankelijke Auditor 17 > algemene informatie

3 belangrijkste gegevens in een notendop Toegang tot communicatie (in %) Totale CO 2 -uitstoot (in duizend tonnen) Percentage vrouwen G dekking fast internet dekking TV dekking Top management Senior management Middle management Algemene informaties Totale opbrengsten vóór niet-terugkerende items (in miljoen EUR) Nettowinst (aandeel van de groep) (in miljoen EUR) Personeelsbestand (aantal voltijdse equivalenten) (1) Toegang tot communicatie 2G dekking 99,8% 99,98% 3G dekking 84,4% 90,2% Mobiele netwerk: relaties met de eigenaars (gemiddelde TRIM) 83,75% 90,14% Fast Internet dekking 99,7% 99,7% TV dekking 80% 86,6% Aantal basisstations in het mobiele netwerk Klimaatverandering Elektriciteit (GJ) % hernieuwbare elektriciteit (GJ) 8% 81% Verwarming - Gas (GJ) Verwarming - Stookolie (GJ) Diesel (fleet) (GJ) CO 2 Uitstoot (Tonnen) Afval (Tonnen) % afval hergebruikt/gerecycleerd n/a 71% Water ('000L) Onze medewerkers Tevredenheidsniveau van onze medewerkers (index) 70,5 70 Opleiding en ontwisseling 89% 89% Frequentiegraad ongevallen (Fg) 12,48 11,01 Bevoorradingsketen % opgeleid aankopers n/a 43% % elektronische aankooporders 80% 83% Investeren in gemeenschap Financiering in % van de nettowinst 0,2% 0,3% (*) in 2007, hadden wij het totale aantal werknemers gepubliceerd. Vanaf 2008 publiceren wij het aantal werknemers voltijdse equivalenten. Ter informatie het totale aantal werknemers eind 2007 bedroeg , inbegrepen Telindus werknemers.

4 bedrijfsprofiel Onze strategie Klanten-tevredenheid De voorkeurleverancier worden Een hoofdrol Rendabele groei Innovatie en transformatie Operationele uitmuntendheid Waarde creëren door cross-selling Leiderspositie versterken via innovatie Uitblinken in efficiëntie en een gestroomlijnd model implementeren spelen in het streven naar een e-inclusieve en milieuvriendelijke maatschappij Naar aanleiding van de integratie van de verschillende entiteiten in één enkele Belgacom Groep hebben we een nieuwe missie bepaald en nieuwe bedrijfswaarden voor de hele Groep ontwikkeld. Deze missie en waarden, en de strategie van de Groep, werden eind 2008 goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Belgacom. Onze missie De Belgacom Groep wil de voorkeurleverancier zijn die intuïtieve endto-endoplossingen aanbiedt via een combinatie van vaste en mobiele telecom, IT en media, die de klanten in staat stellen hun professionele en privé-leven te organiseren en te verrijken. Onze waarden Respect - Can do - Passion Onze organisatie Sinds 2007 berust onze operationele structuur op vier pijlers: > De Consumer Business Unit (CBU) is verantwoordelijk voor onze residentiële klanten. > De Enterprise Business Unit (EBU) levert kwalitatief hoogstaande ICT-producten en diensten aan onze professionele klanten. > De Service Delivery Engine (SDE) groepeert alle netwerken en IT-diensten. > Staff&Support (S&S) staat in voor alle verticale functies die de activiteiten van de Groep ondersteunen. Naast deze vier pijlers houdt Belgacom ICS, een joint venture van Belgacom en Swisscom, zich bezig met de internationale carrierdiensten. In deze sector staat in de top 10 op de wereldranglijst. De volledige lijst van de merken van de Belgacom Group is beschikbaar op: >> Onze benadering van maatschappelijk verantwoord ondernemen De Belgacom Groep beschouwt maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) niet als een kwestie van altruïsme of risicobeheer. Het maakt voortaan deel uit van onze kernactiviteiten (zie onze strategie). Ons doel is om tegen 2012 te worden erkend als een bedrijf dat in België toonaangevend is op het gebied van verantwoord ondernemen. Onze vijfjarenstrategie inzake MVO, die werd uitgewerkt in 2007 en blijft evoluren, is een hulpmiddel om deze ambitie waar te maken. De prioriteiten daarbij zijn: > Het promoten van een inclusieve e-maatschappij door iedereen in België ongeacht leeftijd, capaciteiten of omstandigheden toegang te bieden tot communicatie; > Een duurzame groei bevorderen door onze impact op de klimaatverandering efficiënter te beheren en onze klanten producten en diensten aan te bieden die hen helpen hun ecologische voetafdruk ook efficiënter te beheren. Onze benadering van MVO streeft ernaar: > Aansluiting te zoeken bij de belanghebbenden om een beter inzicht te krijgen in hun verwachtingen; > Met onze MVO-programma s in te spelen op de verwachtingen van onze belanghebbenden; > Aan onze belanghebbenden verslag uit te brengen over onze vooruitgang. Een hoeksteen van onze aanpak is de ontwikkeling van een interne bestuurs- en rapporteringsstructuur rond twee entiteiten, het departement CSR en het CSR Opco (CSR Operating Committee). Deze entiteiten worden aangevoerd door de Vice-President Group CSR en rapporteren rechtstreeks aan de CEO en het directiecomité van Belgacom (BMC - Belgacom Management Committee). Aansluiting zoeken bij de belanghebbenden Ons engagement tegenover de belanghebbenden ligt in de eerste plaats besloten in onze bedrijfsfuncties. In 2008 voerden we specifieke enquêtes om de belangrijkste problemen van ons bedrijf te identificeren en onze strategie dienovereenkomstig vorm te geven. Er is ook een interne roadshow doorheen de Belgacom Groep getrokken en we hebben feedback gekregen van ruim 2000 Belgacom-medewerkers uit het hele land. Inspelen op de verwachtingen van de belanghebbenden met MVO-programma s Inspelend op de bezorgdheden van onze belanghebbenden hebben we beslist de maximale SAR-waarden (SAR = Specific Absorption Rate) van elk gsm-toestel van de Proximus Collection te vermelden op de verpakking, in de verkooppunten, op het internet, enz. We hebben in 2008 ook onze CO 2 -uitstoot met 42% verlaagd, ondanks de uitbreiding van onze netwerken om de toegang tot communicatie te vergemakkelijken. Zie onze resultaten en verbintenissen. Verslag uitbrengen aan onze belanghebbenden We hebben een reeks bestaande en nieuwe Key Performance Indicators (KPI s) geïdentificeerd en uitgewerkt. We zullen onze verwezenlijkingen inzake MVO van nabij opvolgen en via dit MVO-verslag en onze bedrijfswebsite verslag uitbrengen over onze vooruitgang.

5 maatschappelijk verantwoord ondernemen verslag challenge & respect Welkom bij ons derde verslag inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO-verslag). Wanneer ik terugblik op 2008, heb ik de indruk dat vorig jaar kan worden beschouwd als een keerpunt in de geschiedenis. De financiële en economische crisis deden de roep om transparantie, ethiek en corporate bestuur luider klinken, terwijl alle partijen de milieu- en sociale problematiek hoog op hun agenda bleven plaatsen. Daardoor is maatschappelijk verantwoord ondernemen vandaag belangrijker dan ooit. In de toekomst zal dat niet anders zijn en zal het zelfs tot de kern van bedrijven doordringen. In onze 2007 MVO verslag vertelde ik u dat ik wilde dat MVO een managementinstrument zou worden, waarmee de prestaties van de Belgacom Groep fijner zouden worden afgestemd op de wereld waarin we zakendoen. Uit dit verslag blijkt dat daaraan gewerkt wordt. Het behandelt een aantal uitdagingen die we al hebben geïdentificeerd en de acties die we hebben ondernomen om ze het hoofd te bieden. In 2008 is het ons ondanks de nooit geziene mondiale economische crisis gelukt sterke prestaties te laten optekenen en de integratie van de verschillende entiteiten in onze Groep voort te zetten. We stippelden een nieuwe bedrijfsstrategie uit voor de periode We kozen voor een nieuwe gemeenschappelijke missie en een nieuw stel bedrijfswaarden voor elk van de werknemers van de Groep. We verankerden ons engagement inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen in onze bedrijfsstrategie, onze missie en onze waarden. Intussen werkten we verder aan de implementering van onze MVO-strategie op basis van twee pijlers: > het promoten van een digitale maatschappij die niemand uitsluit, door iedereen in België ongeacht leeftijd, capaciteiten of omstandigheden toegang te bieden tot communicatie; > een duurzame groei mogelijk maken door onze impact op de klimaatverandering efficiënter te beheren en onze klanten producten en diensten aan te bieden die ook hen helpen hun ecologische voetafdruk efficiënter te beheren. We bleven het bereik van onze netwerken uitbreiden om meer klanten toegang te geven tot onze diensten, ongeacht de gebruikte technologie. Telecommunicatie diensten aan de lokale gemeenschappen aanbieden verbetert de levenskwaliteit en bevordert deelname aan de groeiende e-maatschappij. We investeerden in projecten om de digitale kloof te dichten, gaven opleiding aan klanten, niet-klanten en werkzoekenden om ze vertrouwd te maken met de nieuwe technologieën en ze zo aan een nieuwe job in de ICT-sector te helpen. We ontwikkelden tools om jongeren bewust te maken van de gevaren en mogelijkheden van de nieuwe technologieën. We schonken pc s en laptops aan scholen en lokale verenigingen in het hele land om de weg naar het internet te openen. Om tegemoet te komen aan de bezorgdheid van het publiek omtrent de mogelijke gezondheidsrisico s meegebracht door de draadloze technologies, beslisten we de maximale SAR-waarde (1) van elke gsm uit de Proximus Collection te vermelden op de verpakking, in het verkooppunt en op het internet. We geloven dat we ons bedrijf kunnen laten groeien en toch de nadelige impact die onze activiteiten zouden kunnen hebben op het klimaat, kunnen minimaliseren. In 2008 wisten we onze CO 2 uitstoot met 42% terug te dringen door geleidelijk over te schakelen op de aankoop van hernieuwbare elektriciteit. Sinds september kopen we 100% van de elektriciteit van de Groep aan uit hernieuwbare bronnen. We zijn begonnen met de installatie van zonnepanelen op onze gebouwen en hebben onze koolstofvoetafdruk laten auditeren om na te gaan hoe we nog efficiënter kunnen omgaan met CO 2. Naast onze eigen inspanningen om onze CO 2 -voetafdruk efficiënter te controleren, denken we dat we als toonaangevende leverancier van telecomdiensten in België een belangrijke rol kunnen spelen in de overgang naar een koolstofarme maatschappij. Recente rapporten zoals de 2020-studie van Global e-sustainability Initiative (GeSI) tonen aan dat door andere sectoren in staat te stellen hun uitstoot te verminderen, de ICT-sector de globale uitstoot met niet minder dan 15% kan helpen te verminderen tegen 2020 een volume CO 2 ter grootte van vijf keer zijn eigen voetafdruk in Ik ben ervan overtuigd dat onze betrokkenheid bij deze projecten een win-win is en zal zijn op zowel commercieel als MVO-vlak. Ik denk dat, door MVO te integreren in onze bedrijfsstrategie, we een aantal uitdagingen van onze maatschappij beter zullen kunnen aanpakken en we samen zullen kunnen evolueren op een duurzamer basis. Mijn ambitie voor 2009 is MVO verder in onze dagelijkse activiteiten in te bouwen als onderdeel van ons besluitvormingsproces. Didier Bellens Gedelegeerd Bestuurder (1) SAR is de afkorting van Specific Absorption Rate en is de eenheid die wordt gebruikt om de hoeveelheid elektromagnetische energie te meten die door het menselijk lichaam wordt geabsorbeerd tijdens het gebruik van een gsm. De maximaal toegelaten SAR in Europa is 2 W/kg. Hoewel de SAR wordt bepaald op basis van het hoogste vermogensniveau van de telefoon, kan de eigenlijke SAR bij gebruik aanzienlijk lager zijn. De telefoon is immers zo ontworpen dat hij niet meer energie verbruikt dan nodig om een verbinding met het netwerk tot stand te brengen. Doorgaans gebruikt de telefoon minder energie naarmate hij zich dichter bij een basisstation bevindt. Ik denk dat, door MVO te integreren in onze bedrijfsstrategie, we een aantal uitdagingen van onze maatschappij beter zullen kunnen aanpakken en we samen zullen kunnen evolueren op een duurzamer basis.

6 2 toegang tot communicatie Telecommunicatie kan ons dagelijkse leven aanzienlijk vergemakkelijken. Het is onze ambitie ervoor te zorgen dat het merendeel van de bevolking, ongeacht leeftijd, capaciteiten of omstandigheden, toegang heeft tot onze diensten. De sleutelelementen om deze ambitie waar te maken zijn duidelijke tarieven, de manier waarop we de veiligheid van onze klanten op het internet garanderen en hun privacy beschermen, de initiatieven die we nemen om het bereik van onze netwerken uit te breiden en de manier waarop we bijdragen tot het dichten van de digitale kloof door de toegang voor kansarmen te verbeteren. We beloofden > De communicatie met onze klanten inzake onze tarieven en producten volledig transparant te maken > Sociale participatie verder te promoten door de technologieën vlotter toegankelijk te maken via onze producten, tarieven, programma s en sponsoring > De uitrol van ons VDSLplatform voort te zetten om tot 65% nationaal bereik te komen > Ons nog meer in te spannen om kinderen te beschermen tegen gelijk welk type ongewenste internet- en televisiecontent > Onze mobiele klanten beter te beschermen tegen ongewenste sms- en mms-praktijken van service providers > Richtlijnen en processen te ontwikkelen om geleidelijk een verantwoorde marketingcultuur te implementeren, die branding, nieuwe productlanceringen, bescherming van onze klanten, enz. behelst > Een MVO-checklist te ontwikkelen die wij tijdens het lanceringsproces van onze producten en diensten zullen benutten om te garanderen dat alle mogelijke MVO-kwesties geïdentificeerd worden We hebben Nieuwe initiatieven genomen om de duidelijkheid, transparantie, voorspelbaarheid en betaalbaarheid van onze tarieven te verbeteren Belgacom en Proximus hebben Together geïntroduceerd, een convergentiebenadering tussen vaste en mobiele telefonie waarmee klanten tot 600 minuten gratis kunnen bellen in het weekend en op feestdagen. Meer dan klanten maken al gebruik van de dienst. In samenwerking met MTV Networks heeft Proximus Generation MTV gelanceerd, een formule met de klok rond gratis sms en en 60 belminuten voor een vast maandelijks bedrag. In september 2008 hebben Proximus en De Post PostMobile op de markt gebracht, een eenvoudige en gebruiksvriendelijke prepaid oplossing met aantrekkelijke prijzen en de kwaliteit van het gsm-netwerk van Proximus. De simkaart wordt verkocht met een belkrediet van 5 EUR, waarmee 25 minuten kan worden gebeld of 50 sms en kunnen worden verstuurd. De instapprijs om mobiel te bellen wordt dus echt heel laag. We herbekijken en verbeteren ook regelmatig onze bestaande tariefplannen om ze eenvoudiger en betaalbaarder te maken en/of om ze meer toegevoegde waarde te verlenen door de mogelijkheden en/of prestaties ervan uit te breiden. Andere initiatieven in 2008 waren: de prijsverlaging met 30% (34,99 EUR i.p.v. 49,99 EUR) van Mobile Internet Anytime, gratis surfen in het weekend op het 3G-netwerk van Proximus voor Belgacom Internet-klanten en de verhoging van de snelheid en het downloadvolume. Duidelijke tarieven spelen een belangrijke rol in onze relatie met onze klanten en daarom hebben we in de voorbije jaren tools ontwikkeld waarmee ze tussen facturen in hun verbruik online kunnen opvolgen en via sms verwittigd worden wanneer het vooraf vastgelegde maandelijkse maximumbudget overschreden wordt. Initiatieven genomen of gesteund om de digitale kloof te dichten In het kader van onze inspanningen om de digitale kloof te dichten hebben we in gerecycleerde desktops en 40 laptops geschonken aan organisaties die ICT-opleiding geven aan kansarmen, en daarnaast ook 559 desktops en 525 laptops aan 106 scholen in het hele land. We treden ook op als partner van sociale organisaties die ICT-vaardigheden willen aanleren aan werklozen of mensen zonder volledige betrekking. Wat dat betreft hebben de onderstaande initiatieven ons toegelaten in 2008 aan ongeveer 2000 mensen onrechtstreeks een ICT-opleiding te geven: > Techno.bel is een ICT-opleidingscentrum in het hartje van Wallonië en is het resultaat van een partnerschap tussen Belgacom en de FOREM (Waalse tegenhanger van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroeps opleiding). In 2008 behaalde Techno.bel (naast het CISCO Academy-certificaat) de certificaten Microsoft Authorized Testing Center en Juniper Networking Academic Alliance, zodat het hogere opleidingen kon aanbieden, wat de kans op snelle tewerkstelling voor de cursisten vergrootte. Het is ook werk blijven maken van zijn missie om vooral kmo s te wijzen op het belang van ICT. In 2008 gaf Techno.bel opleiding aan 997 mensen (werkzoekenden, leraars, studenten, landbouwers) en voerde het campagne bij 34 kmo s. 72% van de werkzoekenden vond na de opleiding werk. Innovatie is ook een pijler van de strategie van Techno.bel, wat blijkt uit de ontwikkeling van een virtueel Techno.bel in 3D, dat in 2009 volledig operationeel zal zijn. >> Meer info > Formation Insertion Jeunes (FIJ) is een in Brussel gevestigd centrum voor ongeschoolden die werk zoeken in de ICT-sector. Het gaf opleiding aan 97 jongeren, van wie velen ook een job vonden (meer bepaald 60%; 30% volgt verdere opleiding en 10% is nog werkzoekend). In 2008 organiseerde FIJ ook zeven workshops voor kinderen, tieners, volwassenen en senioren om ze in te wijden in de wereld van informatica, multimedia, freeware, creativiteit, movie club, video, creatief schrijven, cartoons, enz., waarmee ongeveer 500 mensen werden bereikt. >> Meer info Totaal mensen Totaal uren % job gevonden FIJ % Techno.bel % (1) (1) aantal werkzoekenden die een opleiding gevolgd hebben. > Het Network for Training Entrepreneurship (NFTE), dat kansarme jongeren helpt hun sociale en professionele vaardigheden uit te breiden om een actieve en ondernemende rol te spelen in hun privé- en beroepsleven, heeft aan 329 cursisten 60 uur opleiding gegeven. Ook drie Vlaamse organisaties genoten onze steun bij het ontwikkelen in hun regio van Digidak, dat openbare computerruimten en een basisopleiding internet ter beschikking stelt om iedereen toegang te geven tot de nieuwe technologieën. Er zijn al 27 Digidaks actief, die in 2008 op bezoekers mochten rekenen. Belgacom zorgde daarbij voor de internetverbindingen. De Belgacom Groep is ook een actief lid van de Belgian Employability Alliance, die zich sterk inzet om het Jobs and Growth Partnership van de EU te ondersteunen door oplei-

7 maatschappelijk verantwoord ondernemen verslag dingen te geven die kansarme groepen tewerkstellingsmogelijkheden bieden: Techno.bel en FIJ zijn twee initiatieven die in dit programma kaderen. Onze vaste en mobiele netwerken uitgebreid Ons VDSL-platform heeft een nationaal bereik van 66,2% met minstens één hdtv-stream, wat onze doelstelling voor 2008 met 1,2% overschrijdt. Ons breedbandbereik (99,7%) bleef stabiel ten opzichte van 2007 omdat we met de ADSLtechnologie het mogelijke maximum hebben bereikt. Door de installatie van 151 nieuwe sites bereiken het 2G- en 3G-netwerk van Proximus nu respectievelijk 99,98% en 90,2% van de Belgische bevolking. >> Meer info De toegang tot onze producten en diensten verbeterd Voor slechthorenden lanceerden we de videofoon Maestro 9000 en Video Talk, een op pc gebaseerde oplossing voor videotelefonie. Videotelefonie is een perfecte communicatietool voor slechthorenden en ouderen, en voor toepassingen in de sector van de gezondheidszorg. De videofoon vergemakkelijkt in aanzienlijke mate het leven van de leden van deze doelgroepen. Voor kinderen die chronisch of langdurig ziek zijn, werken de vzw Bednet en de asbl Take Off aan een virtueel netwerk. Op die manier kunnen zij met hun eigen leraar en klasgenootjes in contact blijven en zijn zij via afstandsleren bij het schoolgebeuren betrokken, waardoor vermeden wordt dat hun schoolwerk achterstand oploopt of dat zij sociaal uitgesloten worden. Via Bednet en Take Off, en met de hulp van twee andere partners uit het bedrijfsleven, hebben we zieke kinderen de nodige hardware, software en internetverbinding kunnen geven om van thuis of in het ziekenhuis in contact te blijven met de school. In 2008 hebben ongeveer 60 kinderen gebruikgemaakt van Bednet, en 15 van Take Off. De kwaliteit van mobiel surfen voor de gebruiker verbeterd We hebben het prijsverschil tussen surfen op het Vodafone live!-portaal en op het internet via het Vodafone live!- portaal weggewerkt. We hebben ook een rendering tool ingevoerd, die websites in de mate van het mogelijke aanpast aan het scherm van een gsm. De veiligheid op het internet verhoogd Belgacom is een van de belangrijkste partners van Action Innocence, een ngo die zich inzet voor de waardigheid van het kind en de integriteit van het internet, door de kinderen in scholen te sensibiliseren rond de gevaren van het internet via het preventieprogramma Veilig surfen op het internet. > muismatjes met de belangrijkste richtlijnen inzake internetveiligheid voor kinderen; > folders met tips voor de ouders; > cd-roms en pockets Voor een netter internet in samenwerking met Skynet; > ontwikkeling van specifieke internetcontent (quiz, game, chat) voor het stille hoekje van Zoë in de fictieve stad Kid City, de educatieve en interactieve website van Belgacom voor kinderen. >> Meer info Er werden ook vier ouderconferenties van Action Innocence Uw kind en het internet georganiseerd voor de medewerkers van de Groep. Naast wat al bestond zoals het kinderslot, hebben we in 2008 niets extra s gedaan om kinderen te beschermen tegen ongewenste content op televisie. Wat sms- en mms-diensten met toegevoegde waarde betreft, hebben we striktere richtlijnen uitgevaardigd en een dubbele opt-in ingevoerd voor alle informatieve en recreatieve sms- en mms-diensten. Dat betekent dat gebruikers tweemaal moeten bevestigen dat ze willen intekenen op een betalende dienst. Deze nieuwe regel van dubbele opt-in werd toegevoegd aan de bestaande richtlijnen van het GOF voor de levering van sms- en mms. Deze aanpassing is het resultaat van een gezamenlijk initiatief van de mobiele operatoren en connectiviteitsleveranciers die lid zijn van het WASP Forum (Wireless Access Service Providers). Wat de marketingrichtlijnen betreft, zijn de leden van de werkgroep bekend, maar moeten de richtlijnen zelf nog worden ontwikkeld. Dat zal waarschijnlijk gebeuren in de eerste helft van Het principe van de MVO-checklist werd overeengekomen met het productmanagementteam, maar wegens de grootschalige reorganisatie die in 2008 plaatsvond, werd nog niets geïmplementeerd en loopt de oefening verder in De gemiddelde wachttijd voor de residentiële klantendienst vertoonde een stijging van ongeveer 90 sec vooral door een moeilijk laatste kwartaal in het domein van vaste lijnen, vooral door de belangrijke commerciele activiteit in de periode. Tijdens 2009 wordt een bijzondere focus gegeven om deze wachttijden te verbeteren. De service levels voor de residentiële klachtenbehandeling bleven stabiel. We zullen > onze aanbiedingen blijven vereenvoudigen > de ervaring van de klant die onze producten en diensten gebruikt blijven verbeteren > meer convergentieaanbiedingen op de markt brengen > doelgerichte aanbiedingen voor andersvaliden blijven ontwikkelen > programma s om de digitale kloof te dichten blijven promoten en financieren

8 4 Klimaatverandering De klimaatverandering wordt steeds meer beschouwd als een van de grote uitdagingen van de 21 e eeuw. Ze is van strategisch belang voor ICT-bedrijven zoals de Belgacom Groep, niet alleen omdat ze potentiële risico s inhoudt voor onze werking, maar ook omdat ze nieuwe businessopportuniteiten biedt. Als toonaangevende leverancier van telecommunicatiediensten in België is voor ons een belangrijke rol weggelegd in de overstap naar een koolstofarme maatschappij. We beloofden > Een CO 2 -audit te laten uitvoeren op groepsniveau > Te zullen starten met de installatie van fotovoltaïsche panelen > Energiebesparende initiatieven voort te zetten > Opties te analyseren om binnen het kader van de ETNO een standaard-kpi inzake energie-efficiëntie op te stellen > Benzinebesparende initiatieven voort te zetten > Te bekijken welke opties er nog zijn om de flexibiliteit van ons mobiliteitsplan te verhogen > Een inzamelingsprogramma voor pmd en folie op te starten > Een studie op te zetten om na te gaan hoe verpakkingsafval kan worden beperkt > Minstens twee bodemsaneringprojecten op te starten > Onze medewerkers de mogelijkheid te bieden een korting en financiering te krijgen voor zonnepanelen > Onze klanten te blijven informeren over de ecologische impact van onze telecomproducten. Op basis van ons milieubeleid hebben we onze strategie uitgestippeld om de klimaatverandering tegen te gaan volgens de onderstaande drie pijlers: 1. Onze eigen koolstofuitstoot beperken 2. Onze klanten helpen hun koolstofvoetafdruk te beperken dankzij slimme ICT-oplossingen 3. Onze belanghebbenden (werknemers, leveranciers, enz.) aanspreken 1. Onze eigen impact op het milieu beperken We hebben Externe consultants aangetrokken om ons koolstofvoetafdrukmodel te auditeren Samen met Greenloop, dat gespecialiseerd is in koolstofconsultancy, hebben we een gedegen CO 2 -berekeningsmodel ontwikkeld op basis van het internationaal erkende GHG-protocol en Bilan Carbone, en 2007 genomen als uitgangspunt voor toekomstige doelstellingen inzake CO 2 -vermindering. We hebben eveneens de reikwijdte van onze rapportering aangepast: we hebben lucht- en treinverkeer en koelgas toegevoegd, maar de CO 2 -uitstoot die verband houdt met het elektriciteitsverbruik van externe partners in onze datacenters eruit gehaald omdat we daarover geen controle hebben. Onze CO 2 -uitstoot met 42% verminderd De ecologische impact van onze activiteiten (netwerken, datacenters, kantoren, winkels, wagenpark, zakenreizen, aankoop, enz.) beperken vergt een combinatie van plannen voor energie-efficiëntie, het gebruik van onze eigen technologieën om transport te beperken, en hernieuwbare energie. In 2008 hebben we onze koolstofuitstoot met 42% verlaagd ten opzichte van We hebben onze overeenkomsten voor de aankoop van hernieuwbare elektriciteit gaandeweg uitgebreid en 100% van de elektriciteit die de Belgacom Groep aankoopt, komt sinds september uit hernieuwbare bronnen. Als we de impact van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen niet meerekenen, hebben we onze CO 2 -uitstoot ten opzichte van 2007 constant kunnen houden, ondanks de toename van het verkeer en dus ook van het elektriciteitsverbruik in onze netwerken. Belangrijkste initiatieven die in 2008 werden genomen om onze CO 2 -uitstoot te beheersen: > We hebben 700 m 2 zonnepanelen geïnstalleerd. > We hebben 3% minder energie verbruikt in onze kantoorgebouwen door bijna m 2 te sluiten en optimaliseringsmaatregelen te treffen, zoals het gebruik van zonnefilms om onnodige koeling te vermijden, de vervanging van onze verwarmingsinstallaties en dakisolering. > We hebben het energieverbruik in onze datacenters aanzienlijk ingeperkt door tot nu toe 600 servers te virtualiseren en energie-efficiënte servers te kopen. Een gevirtualiseerde server verbruikt doorgaans 90% minder elektriciteit dan een fysieke server. > We zijn doorgegaan met de vervanging van airconditioning door koeling met verse lucht in onze vaste en mobiele netwerken, waardoor we minder elektriciteit en koelgas nodig hebben. > We hebben een nieuwe dispatchingapplicatie ingevoerd om de trajecten van onze technici te optimaliseren en hebben met succes opleidingen ecorijden uitgetest met 30 werknemers (4% brandstofbesparing); gedurende twee maanden werden twee volledig elektrische auto s uitgetest en momenteel onderzoeken we daarvan de resultaten. De controle van de bandendruk werd uitgesteld tot > We hebben bekeken welke opties er nog zijn om de flexibiliteit van ons mobiliteitsplan te verhogen en een voorakkoord afgesloten met onze vakorganisaties om ons mobiliteitsbeleid in 2009 te herzien om te zorgen voor meer flexibiliteit en koolstofarme transportalternatieven te promoten. > Om onze werknemers minder te laten pendelen hebben we onze infrastructuur voor telewerken in satellietkantoren uitgebreid. Daardoor steeg het aantal telewerkers met 18% ten opzichte van het voorgaande jaar. > We hebben deelgenomen aan de discussie van de ETNO (European Telecommunications Network Operators Association) inzake energie-efficiëntie, maar hebben nog geen standaard-kpi vastgelegd.

9 maatschappelijk verantwoord ondernemen verslag Totale CO 2 -uitstoot (in duizend tonnen ) Energieverbruik (in terajoule) Afval productie (in duizend tonnen) Business travel Diesel (fleet) Koelgas Verwarming Elektriciteit Diesel fleet Verwarming-stookolie 5 Verwarming-gas Elektriciteit % minder afval geproduceerd ten opzichte van 2007, en 71% ervan hergebruikt/gerecycleerd Onze aanpak van afvalbeheer berust op de principes vermindering, hergebruik, recyclage en betreft zowel kantoorafval als afval in verband met onze activiteiten (papier, hout, metaal, kabels, batterijen, elektronisch afval, enz.). > Vermindering : we hebben onze afvalproductie globaal met 6% verminderd ten opzichte van 2007 dankzij de consolidering van gebouwen en een efficiënt afvalbeheer. Papierafval verminderde met 7% en restafval met 15%. We hebben 71% van ons afval hergebruikt/gerecycleerd. > Hergebruik : ons departement Investment Recovery heeft 1021 ton overtollige apparatuur voortvloeiend uit onze activiteiten (kabels, modems, mobiele toestellen, enz.) een nieuwe bestemming weten te geven. > Recyclage : in 2008 zijn we gestart met een recyclageprogramma voor plastic flessen en blikjes in onze hoofdzetel, en voor folie in ons distributiecenter. We hebben een nationale actie lopen voor de recyclage van gsm s en staan achter verschillende initiatieven die de klanten aanmoedigen hun oude gsm in te leveren. Dit jaar werden ook twee bodemsaneringsprojecten gerealiseerd. 2. Onze klanten helpen hun koolstofvoetafdruk te beperken Onze producten en diensten kunnen bijdragen tot koolstofarmere manieren van leven en werken. Recente rapporten zoals de GeSI/Climate Group Smart 2020-studie tonen aan dat door andere sectoren in staat te stellen hun uitstoot te verminderen, de ICT-sector de globale uitstoot met niet minder dan 15% kan verminderen tegen een volume CO 2 ter grootte van vijf keer zijn eigen voetafdruk in >> Meer info Dematerialisering oplossingen Veel fysieke producten en diensten kunnen worden vervangen door virtuele equivalenten, waardoor energie en koolstof kunnen worden uitgespaard op grondstoffen, productieprocessen, logistieke stromen en afvalstromen op het einde van de levensduur. In die categorie horen toepassingen zoals elektronische facturatie, mobiele betaling (parking, tickets, enz.), video on demand (films opvragen via Belgacom TV), e-health (digitalisering van medische dossiers). Optimalisering oplossingen voor transport en gebouwen Vandaag zorgen onze oplossingen voor teleworking, videoconferentie, mobiel intranet/internet en verkeersinformatie voor aanzienlijke besparingen op het vlak van transport. Al deze oplossingen leiden tot minder CO 2, meer productiviteit en een beter evenwicht tussen werk en privéleven. Toekomstige ICT-applicaties in domeinen zoals intelligente auto s (telematica) of wegenbelasting zullen de overschakeling op koolstofarme alternatieven nog versnellen. Belgacom gaat ervan uit dat in België jaarlijks bijna 2 miljoen ton CO 2 -eq zou kunnen worden bespaard indien deze technologieën meer ingeburgerd zouden zijn. Ook woon- en kantoorgebouwen kunnen baat vinden bij de door ICT geboden energie-efficiënte oplossingen. Met onze bestaande oplossing voor slimme meters (momenteel een proefproject dat in 2007 werd gelanceerd met Nuon en de Bond Beter Leefmilieu) kan de klant bijvoorbeeld in real time zijn energieverbruik controleren, zodat hij via een webinterface proactief kan ingrijpen door alarmen, enz. in te stellen. Dankzij dergelijke applicaties kunnen klanten hun energieverbruik visualiseren en hun gedrag dienovereenkomstig aanpassen, waarmee ze doorgaans 2% tot 10% energie en CO 2 kunnen besparen. De energieleverancier kan deze gegevens ook gebruiken om de productie te optimaliseren of nieuwe tariefformules aan te bieden die beter aansluiten bij de behoeften van de klanten. We hebben Een aantal initiatieven genomen om de impact van onze producten en marketingactiviteiten op onze klanten te beperken > Minder verpakking voor tv-decoders en gsm en overschakeling op gerecycleerde dozen > Vervanging in onze verkooppunten van alle plastic zakken door volledig biologisch afbreekbare zakken > Implementering (nog aan de gang) van een nieuwe software die het energieverbruik van onze digitale tv-decoders Datacenter gekoeld met buitenlucht Ingenieurs van Belgacom en Sun Microsystems hebben een schaalmodel ontworpen van een datacenter dat geen koelsysteem vereist: de systemen worden gewoon gekoeld met buitenlucht (full free air cooling). De besparingen zijn enorm en kunnen oplopen tot 47% van het totale energiebudget van een datacenter. >> Meer info op http: //wikis. sun.com/display/freeaircooling/ Free+Air+Cooling+Proof+of+ Concept

maatschappelijk verantwoord ondernemen verslag 2007

maatschappelijk verantwoord ondernemen verslag 2007 maatschappelijk verantwoord ondernemen verslag 2007 E NABLE I COMMIT I BUILD > Inhoud Voorwoord van de Gedelegeerd Bestuurder >01 Hoe we MVO aanpakken >02 Socio-economische impact van telecommunicatie

Nadere informatie

04. Governance 05. Strategie 06. Dialoog met de stakeholders 07. Materialiteit

04. Governance 05. Strategie 06. Dialoog met de stakeholders 07. Materialiteit Governance strategie 04. Governance 05. Strategie 06. Dialoog met de stakeholders 07. Materialiteit Vorming 09. Veilig, betrouwbaar en eenvoudig gebruik van digitale technologie in ieders voordeel Gemeenschappen

Nadere informatie

blikvangers > Februari 2007 > Oktober 2007 Belgacom TV lanceert 2 Nederlandstalige

blikvangers > Februari 2007 > Oktober 2007 Belgacom TV lanceert 2 Nederlandstalige jaarverslag 2007 blikvangers > Januari 2007 Dankzij een roamingovereenkomst tussen Belgacom en Proximus kunnen de klanten draadloos surfen in meer dan 1.000 hotspots, ongeacht de gebruikte connectiemethode.

Nadere informatie

Tegen welk uur worden we verwacht voor mama s verjaardag?

Tegen welk uur worden we verwacht voor mama s verjaardag? April 26 Tegen welk uur worden we verwacht voor mama s verjaardag? leuk restaurant romantische avond maaltijd met de familie bioscoop uitstap JAARVERSLAG 2011 aantal packs (in duizendtallen) 302 560 870

Nadere informatie

De allerallerbeste verantwoord MVO bij Tele2

De allerallerbeste verantwoord MVO bij Tele2 De allerallerbeste is verantwoord MVO bij Tele2 Tele2 - MVO report 201 2014 1 Management statement Gedurende mijn eerste jaar bij Tele2 ben ik verrast door wat wij als organisatie allemaal doen om een

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Mobistar focust op transparantie voor zijn klant

Jaarverslag 2012. Mobistar focust op transparantie voor zijn klant Jaarverslag 2012 Mobistar focust op transparantie voor zijn klant 1 Een uitdagend jaar, dat is het minste wat Mobistar kan zeggen over 2012. De telecomsector onderging grote veranderingen, die een belangrijke

Nadere informatie

05. In een oogopslag 13. Marktdynamiek 23. Fit for Growth-strategie 31. Kwaliteitsvolle, innovatieve netwerken en ICT 39. Vereenvoudigen voor een

05. In een oogopslag 13. Marktdynamiek 23. Fit for Growth-strategie 31. Kwaliteitsvolle, innovatieve netwerken en ICT 39. Vereenvoudigen voor een 05. In een oogopslag 13. Marktdynamiek 23. Fit for Growth-strategie 31. Kwaliteitsvolle, innovatieve netwerken en ICT 39. Vereenvoudigen voor een betere klantenervaring 47. Onze klanten centraal in alles

Nadere informatie

bij Orange zien we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als een reis Verantwoordelijkheid

bij Orange zien we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als een reis Verantwoordelijkheid bij Orange zien we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als een reis Verantwoordelijkheid Orange NL 2003 dit rapport legt de nadruk op een aantal reeds behaalde mijlpalen Inleiding 3 verklaring van

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE Colofon Dit duurzaamheidsverslag is een uitgave van T-Mobile Netherlands BV Waldorpstraat 60 2521 CC Den Haag telefoon: +31 (0)6 14 09 50 00 e-mail: mvo@t-mobile.nl www.t-mobile.nl

Nadere informatie

belgacom ACTIVITEITENVERSLAG 2013

belgacom ACTIVITEITENVERSLAG 2013 belgacom ACTIVITEITENVERSLAG 2013 WIJ ZIJN... Wij zijn een telecommunicatiebedrijf dat actief is op de Belgische en internationale markt. De kwaliteit van onze geïnterconnecteerde vaste en mobiele netwerken

Nadere informatie

belgacom ACTIVITEITENVERSLAG 2013

belgacom ACTIVITEITENVERSLAG 2013 belgacom ACTIVITEITENVERSLAG 2013 WIJ ZIJN... Wij zijn een telecommunicatiebedrijf dat actief is op de Belgische en internationale markt. De kwaliteit van onze geïnterconnecteerde vaste en mobiele netwerken

Nadere informatie

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011.

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave Voorwoord Thomas Berlemann 4 MVO highlights 2011 6 1 Introductie 8 2 Kernwaarden T-Mobile Netherlands 11 3 MVO-beleid,

Nadere informatie

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België VOORWOORD Heel bemoedigende vooruitgang voor België De resultaten van de

Nadere informatie

Werken aan je toekomst. Duurzaamheidsverslag 2013

Werken aan je toekomst. Duurzaamheidsverslag 2013 Werken aan je toekomst Duurzaamheidsverslag 2013 Inhoudstafel De groep... 2 Bedrijfsprofiel.............................................4 Missie... 5 Onze waarden... 5 Voorwoord van de de voorzitter en

Nadere informatie

Onze Duurzaamheidsevaluatie 2011. Better Future

Onze Duurzaamheidsevaluatie 2011. Better Future Onze Duurzaamheidsevaluatie 2011 Better Future over bt We voorzien in de behoeften van consumenten in het Verenigd Koninkrijk en in meer dan 170 landen wereldwijd. We concurreren op diverse markten, waaronder

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 WE HEBBEN ZOVEEL TE DELEN

Jaarverslag 2012 WE HEBBEN ZOVEEL TE DELEN Jaarverslag 2012 WE HEBBEN ZOVEEL TE DELEN WE HEBBEN ZOVEEL TE DELEN Ontdek onze film op www.belgacom.com/share IDEEËN, BERICHTEN, PLANNEN, VERHALEN, OVERTUIGINGEN, PASSIES... WAAR EN WANNEER U MAAR WENST

Nadere informatie

ENERGIE-EDUCATIE. Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen EUROPESE COMMISSIE. Directorat-generaal Energie en vervoer

ENERGIE-EDUCATIE. Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen EUROPESE COMMISSIE. Directorat-generaal Energie en vervoer ENERGIE-EDUCATIE Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen Directorat-generaal Energie en vervoer EUROPESE COMMISSIE Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen,

Nadere informatie

Brewing a Better Future

Brewing a Better Future Brewing a Better Future Improve Empower Impact Alken-Maes N.V. Welkom Bedrijfsprofiel Alken-Maes is met een marktaandeel van zo n 12% de nummer twee op de Belgische biermarkt. Als ambitieuze en innovatieve

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland

Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland 2012-2013 inhoudsopgave Voorwoord CEO & RvC Kerncijfers en resultaten Het jaar in beeld Wie wij zijn Hoe wij waarde creëren Externe en interne omgeving Visie, missie

Nadere informatie

Het netwerk dat geeft om Nederland

Het netwerk dat geeft om Nederland Het netwerk dat geeft om Nederland Verkort Jaarslag 2014 Onze missie We geloven in een samenleving waarin communicatietechnologie het leven verrijkt. Het is onze missie om veilige, betrouwbare en toekomstbestendige

Nadere informatie

Hoe alle medewerkers betrekken bij de MVO-strategie?

Hoe alle medewerkers betrekken bij de MVO-strategie? Hoe alle medewerkers betrekken bij de MVO-strategie? 8 tips om een veranderingsproces in goede banen te leiden 10 YEARS! inhoud Inleiding...3 Acht tips om een veranderingsproces in goede banen te leiden...4

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Chairman s Statement. Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board

Duurzaamheidsverslag. Chairman s Statement. Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board Chairman s Statement Duurzaamheidsverslag 2004 Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board Tate consendipis dionsequat. Feugiat. Ut nullutpat. Lorper sustrud ea commod eu faccum am, consequismod mincip

Nadere informatie

maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2010

maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2010 maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2010 over dit verslag 2 over dit verslag Beste stakeholder, 3 Dit is het negende maatschappelijk verslag van Randstad Belgium. Het is de bedoeling dat u

Nadere informatie

snel, mobiel, zeker en vrij zijn

snel, mobiel, zeker en vrij zijn snel, mobiel, zeker en vrij zijn Duurzaamheidsverslag 2011 Inhoudstafel Corporate Citizenship p.55 Voorwoord van de voorzitter en de ceo p.8 Algemeen p.6 Duurzaamheidsbeleid p.12 Ethische bedrijfsvoering

Nadere informatie

MEMORANDUM AGORIA ICT VERKIEZINGEN 2014 VOOR EEN AMBITIEUS DIGITAAL PLAN EN CONSEQUENT ICT-BELEID. Verantwoordelijke Agoria: Baudouin CORLUY

MEMORANDUM AGORIA ICT VERKIEZINGEN 2014 VOOR EEN AMBITIEUS DIGITAAL PLAN EN CONSEQUENT ICT-BELEID. Verantwoordelijke Agoria: Baudouin CORLUY MEMORANDUM AGORIA ICT VERKIEZINGEN 2014 VOOR EEN AMBITIEUS DIGITAAL PLAN EN CONSEQUENT ICT-BELEID Verantwoordelijke Agoria: Baudouin CORLUY Inhoudstafel 1. Benutten van ICT om een slimme, duurzame en innovatieve

Nadere informatie

Growing in the future

Growing in the future Growing in the future jaarverslag activiteitenverslag 0 kerncijfers 2005 2006 2007 2008 2009 // Hoogtepunten Winst- en Verliesrekening in miljoen euro Opbrengsten 733,5 813,5 931,9 1.018,8 1.197,4 Brutowinst

Nadere informatie