Assurantie Dienstenwijzer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Assurantie Dienstenwijzer"

Transcriptie

1 Assurantie Dienstenwijzer M.M.G.A. Cordewener h.o.d.n. MC Verzekeringen Westerveldstraat BW Zwolle Tel: Fax: Mobiel:

2 1. Inhoudsopgave 1. INHOUDSOPGAVE INLEIDING MC VERZEKERINGEN WIE ZIJN WIJ? ONZE RELATIES MET VERZEKERAARS Onafhankelijkheid Beleggingsmogelijkheden DIENSTVERLENING TEN AANZIEN VAN SCHADEVERZEKERINGEN WAT IS EEN SCHADEVERZEKERING? STAPPENPLAN DIENSTVERLENING... 7 Stap 1: Inventarisatie... 7 Stap 2: Advisering... 7 Stap 3: Verzekeringen afsluiten... 7 Stap 4: Service na het afsluiten van de verzekering DIENSTVERLENING TEN AANZIEN VAN LEVENSVERZEKERINGEN WAT IS EEN LEVENSVERZEKERING? STAPPENPLAN DIENSTVERLENING... 9 Stap 1: Inventarisatie... 9 Stap 2: Advisering... 9 Stap 3: Verzekeringen afsluiten... 9 Stap 4: Service na het afsluiten van de verzekering BELEGGINGSREKENING WAT VERWACHTEN WIJ VAN ONZE KLANTEN? JUISTE EN VOLLEDIGE VERSTREKKING VAN BENODIGDE INFORMATIE KENNISGEVING VAN WIJZIGINGEN SCHRIFTELIJKE BEVESTIGING VAN OPDRACHTEN PREMIES EN PREMIEBETALING PREMIE-INCASSO DOOR DE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ PREMIE-INCASSO DOOR MC VERZEKERINGEN Vragen met betrekking tot premie-incasso s AFSPRAKEN RONDOM PREMIEBETALING INCASSO VAN PREMIEACHTERSTANDEN DOOR MC VERZEKERINGEN BETALING AAN MC VERZEKERINGEN HOE WORDEN WIJ BELOOND? INFORMATIE OVER ONZE BELONING BELONING OP BASIS VAN DECLARATIE (FEE) KENNISGEVING VAN (EXTRA) KOSTEN AANVULLENDE BELONINGSINFORMATIE ABONNEMENTENSERVICE RELATIEBEHEER

3 9.1 REGISTRATIE AFM BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING KAMER VAN KOOPHANDEL BEËINDIGING VAN UW RELATIE MET MC VERZEKERINGEN WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS KLACHTAFHANDELING INTERNE KLACHTAFHANDELING EXTERNE KLACHTAFHANDELING BIJLAGE BANDBREEDTES VAN DE TARIEVEN Optie 1: Uurtarief (fee) Optie 2: Standaardtarief Optie 3: Product gerelateerd tarief Optie 4: Abonnementen service Overzicht * Gedurende de looptijd van het contract ** Kosten na advies en bemiddeling worden apart in rekening gebracht BIJLAGE 2: CONTACTINFORMATIE EN BEREIKBAARHEID OPENINGSTIJDEN KANTOOR

4 2. Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom eist de Wet financiële toezicht (Wft) dat consumenten inzicht krijgen in de aard van de dienstverlening die wij bieden, voorafgaand aan het tot stand komen van een overeenkomst. Wij trachten in deze voorlichting dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van de Wet financiële toezicht en u een duidelijk beeld te geven wat u van MC Verzekeringen mag verwachten. De complete tekst van de Wft kunt u vinden op de website van het Ministerie van Financiën: Wij vinden het niet bezwaarlijk indien u elders ook informatie aanvraagt, maar maak dit wel kenbaar tijdens onze gesprekken. U kunt begrijpen dat er bijvoorbeeld, door 2 financiële dienstverleners, offertes worden opgevraagd bij 1 dezelfde verzekeringsmaatschappij. Vergelijken is goed, maar goed advies en begeleiding is ook veel waard tezamen met persoonlijke aandacht voor uw financiële situatie. 4

5 3. MC Verzekeringen 3.1 Wie zijn wij? MC Verzekeringen is een onafhankelijk assurantieadviseur. Wij adviseren en bemiddelen bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen u en de verzekeraar. Op uw verzoek maken wij samen met u een inventarisatie van de risico's waar u mee te maken kunt krijgen. Vervolgens gaan wij met u na welke risico s verzekerd moeten worden en welke verzekeringen naar ons oordeel goed aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Ons kantoor heeft zich toegelegd op het bemiddelen in verzekeringen. Het gaat hierbij met name om verzekeringen voor particulieren en bedrijven. Hierbij kunt u denken aan verzekeringen voor: Motorvoertuigen Opstal Inboedel Rechtsbijstand Levensverzekeringen Bedrijfsverzekeringen Ongevallen en ziekte Arbeidsongeschiktheid Bancaire producten Beleggingsproducten Deze verzekeringen zijn onder te verdelen in schadeverzekeringen en levensverzekeringen. 3.2 Onze relaties met verzekeraars Ons kantoor doet zaken met verschillende aanbieders van financiële producten, zowel banken als verzekeraars. Wij behoren hierbij geheel tot de groep van ongebonden en selectieve bemiddelaars. Dit betekent dat wij ons advies baseren op een analyse van een toereikend aantal op de markt verkrijgbare en vergelijkbare financiële producten Onafhankelijkheid Geen enkele financiële instelling heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. MC Verzekeringen is onafhankelijk in haar dienstverlening en niet gebonden aan de oplossing van één enkele verzekeringsmaatschappij. Wij zoeken voor u de beste verzekeringsoplossing in de markt Beleggingsmogelijkheden Na grondig onderzoek hebben wij op het gebied van beleggingen gekozen voor één maatschappij: Brandnewday. Wij hebben voor deze maatschappij gekozen, omdat deze maatschappij op dit ogenblik het beste bij onze klanten past. Hierbij hebben wij gekeken naar de kosten, flexibiliteit en transparantie die de 5

6 maatschappij biedt. Het gaat hierbij om een bankspaarproduct met belegging, waardoor men als klant: geen verplichting heeft om te sparen geen verplichting heeft om maandelijks te betalen lage kosten betaalt voor het product inflatierisico en renterisico af kan dekken. Daarnaast kan Brandnewday beleggingen omzetten in obligaties en hierdoor kan de maatschappij de klant meer zekerheid bieden wat betreft de waarde opbouw. Dit is, wat betreft MC Verzekeringen, de zekerheid die wij onze klanten willen bieden en dat maakt Brandnewday de ideale partner op dit gebied. 6

7 4. Dienstverlening ten aanzien van Schadeverzekeringen 4.1 Wat is een schadeverzekering? Een schadeverzekering is een overeenkomst waarbij de verzekeraar zich tegen voorafgaande betaling van een premie ertoe verbindt de verzekerde bij het intreden van het verzekerde risico de dienst (in geld of in natura) te verlenen die bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen. Dit wil zeggen dat de verzekeraar u schadeloos stelt wanneer de schade overeenkomt met de schades waartegen u zich heeft verzekert. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan schade door ziek raken, schade door aanrijdingen, schade door brand of zelfs schade door het niet doorgaan van een vakantie. De verzekeringen waar u dan aan kunt denken zijn bijvoorbeeld: Arbeidsongeschiktheidsverzekering Reisverzekeringen Autoverzekeringen Inboedel- Opstalverzekering 4.2 Stappenplan dienstverlening Indien u ons inschakelt voor advies op het gebied van schadeverzekeringen, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten: Stap 1: Inventarisatie Wij maken op uw verzoek een inventarisatie van uw huidige verzekeringspakket. Het is hierbij belangrijk dat u juiste en volledige gegevens verstrekt. Mocht u schade oplopen en u blijkt achteraf onjuiste of onvolledige informatie te hebben gegeven, dan kan het zijn dat de verzekeraar op grond van de verzekeringsvoorwaarden gerechtigd is de schade niet of niet geheel te vergoeden. Stap 2: Advisering Na de inventarisatie adviseren wij u welk deel van de risico's u naar onze mening zou moeten verzekeren en welke risico s u wellicht voor eigen rekening kunt nemen. Wij zorgen er dan ook samen met u voor dat u niet te veel maar zeker ook niet te weinig verzekerd bent. Daarnaast geven wij u tips en adviezen, zodat u de kans op schade door bijvoorbeeld brand of diefstal kunt verminderen en daarmee onnodige premielasten kunt voorkomen. Stap 3: Verzekeringen afsluiten Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering. Indien gewenst besteden wij aandacht aan een voorlopige dekking. De acceptatie van een verzekering kan soms enkele dagen duren. Bij een voorlopige dekking wordt de schade gedekt die u eventueel oploopt in de tijd tussen het aanvragen 7

8 van een verzekering en de acceptatie van de verzekering door de verzekeraar. Het is hierbij overigens belangrijk te weten dat niet alle verzekeringsmaatschappijen bereid zijn een voorlopige dekking te verlenen. Stap 4: Service na het afsluiten van de verzekering In een aantal gevallen bespreken wij aan het einde van de verzekeringsperiode met u wat voor u de meest wenselijke keuze is: de verzekering voortzetten, aanpassen of bij een andere verzekeraar onderbrengen. Daarnaast kunt u het volgende van ons verwachten: Bij schade Wij zijn bereid uw belangen te behartigen, bijvoorbeeld in het contact met de verzekeringsmaatschappij. Bij wijzigingen Indien er wijzigingen zijn, dan zullen wij deze voor u verwerken bij de verzekeringsmaatschappij(en) en begeleiden en controle bij de administratieve afhandeling verzorgen. Bij overlijden of blijvende invaliditeit Mocht u of uw naasten komen te overlijden, dan zullen wij namens u de maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen de uitkering van uw levensverzekering te verrichten. 8

9 5. Dienstverlening ten aanzien van Levensverzekeringen 5.1 Wat is een levensverzekering? Kort gezegd is een levensverzekering een verzekering die verband houdt met het leven of de dood van een mens en met de verzorging van de uitvaart. U kunt hierbij denken aan (eenjarige) overlijdensrisicoverzekeringen en uitvaartverzekeringen, maar ook om verzekeringen waarmee u spaart voor een aanvullend pensioen, een studie voor uw kind, de aflossing van een schuld of andere toekomstige zaken. Voorbeelden hiervan zijn: een uitvaartverzekering met vergoeding op basis van natura- of geld, beleggingsrekening, een lijfrenteverzekering of een spaarverzekering. 5.2 Stappenplan dienstverlening Indien u ons op het gebied van levensverzekeringen inschakelt, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten: Stap 1: Inventarisatie Wij inventariseren samen met u uw gezinssamenstelling en onderzoeken welke voorzieningen u al heeft. Tevens onderzoeken wij welke voorzieningen er voor u zijn getroffen met betrekking tot uw pensioen bij uw huidige werkgever. Wij onderzoeken vervolgens met u welke risico's u kunt verzekeren en welke risico s u zelf kunt dragen. Hiervoor is van belang dat u ons juiste en volledige gegevens verstrekt. Stap 2: Advisering In onze advisering bij het aangaan van verzekeringen houden wij rekening met de fiscale mogelijkheden die voor uw situatie gelden op basis van de informatie die u aan ons heeft verstrekt. Wij geven u informatie over producten en voorwaarden. Daarnaast geven wij u informatie over eventueel te verwachten rendementen zoals door de financiële instelling worden verstrekt. Deze staan in relatie tot het risico dat u mogelijk loopt. Stap 3: Verzekeringen afsluiten Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering en controleren samen met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld. Stap 4: Service na het afsluiten van de verzekering Indien gewenst besteden wij aandacht aan een voorlopige dekking. De acceptatie van een verzekering kan soms enkele dagen duren. Bij een voorlopige dekking wordt de schade gedekt die u eventueel oploopt in de tijd tussen het aanvragen van een verzekering en de acceptatie van de verzekering door de verzekeraar. Het is hierbij overigens belangrijk te weten dat niet alle verzekeringsmaatschappijen bereid zijn een voorlopige dekking te verlenen. 9

10 Wanneer zich in de fiscale wetgeving belangrijke veranderingen voordoen die voor veel van onze relaties van belang zijn, informeren wij onze relaties over deze wijzigingen. Een levensverzekering sluit u voor een langere periode. Door verandering van omstandigheden kan het voorkomen dat u eerder dan gepland de verzekering wilt beëindigen. In een dergelijke situatie kunnen wij desgewenst met u in kaart brengen wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot bijvoorbeeld afkoop of het premievrij maken van de levensverzekering. Indien de datum waarop de levensverzekering tot uitkering komt bekend is, berichten wij u op welke wijze de uitkering naar onze mening (op basis van de ons ter beschikking staande informatie) het best kan geschieden. Indien gewenst kunnen wij u advies geven over eventuele herbelegging van de uitkering. Mocht u of uw naasten komen te overlijden, dan zullen wij namens u de maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen de uitkering van uw levensverzekering te verrichten. 5.3 Beleggingsrekening Voor uw beleggingen hebben wij maar voor 1 partij gekozen, zie ook de website 10

11 6. Wat verwachten wij van onze klanten? 6.1 Juiste en volledige verstrekking van benodigde informatie Heeft u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is bijvoorbeeld nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder of juist oververzekering of om te bepalen wat de mogelijkheden voor fiscale aftrek zijn. 6.2 Kennisgeving van wijzigingen Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of wanneer er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Deze wijzigingen kunnen betekenen dat bepaalde risico s onverzekerd blijven of dat eventuele fiscale aftrekmogelijkheden wijzigen. Onder wijzigingen van de persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: Geboorte Samenwonen/huwelijk/scheiding Overlijden Wijziging van bestemming van uw woning Aan en verbouw van uw woning Verhuizing Wijziging van beroep Relevante verandering van inkomen en pensioenopbouw De terbeschikkingstelling van een lease-auto Beëindiging van of wijziging van elders lopende verzekeringen. 6.3 Schriftelijke bevestiging van opdrachten Indien u ons telefonisch een opdracht geeft (bijvoorbeeld een wijziging in uw situatie), dan verzoeken wij u vriendelijk deze ook schriftelijk te bevestigen. Dit kan per post, per fax of per . Uw wijziging is definitief in behandeling genomen nadat u van ons een bevestiging heeft ontvangen, als dan niet via post, fax of . Zie onze contactpagina voor onze contactgegevens. 11

12 7. Premies en Premiebetaling 7.1 Premie-incasso door de verzekeringsmaatschappij Premiebetalingen kunnen op verschillende manieren plaatsvinden. In overleg met u bepalen wij voor welke incasso methode zal worden gekozen. Tevens staat bij elke polis aangegeven welke keuzemogelijkheden met betrekking tot incassomethodes mogelijk zijn. Daarnaast willen wij u graag informeren dat over sommige premies nog assurantiebelasting kan worden berekent. De volgende manieren van incasso van de premie zijn mogelijk: U kunt de verzekeraar of diens gevolmachtigd agent machtigen om de premie via automatische incasso van uw bank- of girorekening te laten schrijven. U kunt uw premie overmaken met behulp van een acceptgiro. Premieafschrijving gebeurt op een vast moment per maand, welke vooraf aan u bekend wordt gemaakt. Premies worden in principe per maand betaald, maar deze betalingsafspraak kan op verzoek gewijzigd worden naar betaling per kwartaal of naar betaling per half jaar. Als u kiest voor gespreide premiebetaling, dan betaalt u daar in sommige gevallen een extra administratiekosten voor. 7.2 Premie-incasso door MC Verzekeringen Premies worden in principe niet door ons geïncasseerd. Uitzonderingen hierop zijn de eerste premiebetaling na afsluiting van een verzekering en premies voor Rialto verzekeringen Vragen met betrekking tot premie-incasso s Mocht u vragen hebben over de afschrijving, het niet eens zijn met de hoogte van de afschrijving of mocht u een afschrijving terug willen vorderen, dan kunnen wij u hierin adviseren en bijstaan. 7.3 Afspraken rondom premiebetaling Het is belangrijk, dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premies niet tijdig betaalt kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht. Indien u de premies voor een levensverzekering niet tijdig betaalt, dan kan onder omstandigheden het recht op uitkering vervallen of verminderen. Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken. 12

13 7.4 Incasso van premieachterstanden door MC Verzekeringen Het is mogelijk uw premieachterstand via MC Verzekeringen te verwerken. U betaalt uw achterstand dan rechtstreeks aan MC Verzekeringen. Voor alle incasso s geldt: wanneer u eenmaal uw premie voor een verzekering aan ons heeft betaald, bent u voor deze premie bevrijd van betaling aan de verzekeraar. De verzekeringsdekking bij eventuele schorsing door wanbetaling van een betreffende verzekering, zal de maatschappij 1 dag na ontvangst van de premie deze dekking herstellen. Wij zullen er voor zorg willen dragen, indien wij de premie in ontvangst nemen, deze op dezelfde dag door te boeken naar de maatschappij. Indien u een verzekeringspremie per bankoverschrijving aan MC verzekeringen heeft betaald, ons direct hiervan in kennis te stellen. 13

14 8.Betaling aan MC Verzekeringen 8.1 Hoe worden wij beloond? Wij ontvangen van de verzekeringsmaatschappij(en) waar uw verzekering gesloten is een vergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Wij informeren u vooraf wanneer wij extra diensten aan u leveren waarvoor rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht. 8.2 Informatie over onze beloning U betaalt voor onze dienstverlening via de premie (provisie), via een uurtarief (fee) of standaardtarief of een combinatie van beide. Ook is het mogelijk een abonnement te nemen. 8.3 Beloning op basis van declaratie (fee) Wanneer u kiest voor een beloning of basis van declaratie, dan spreken wij met u een tarief af voor onze dienstverlening. Dit kan een tarief zijn op basis van het aantal uren of een standaardtarief. Daarnaast betaalt u voor het product zelf een premie of inleg. U vindt onze tarieven in bijlage Kennisgeving van (extra) kosten Voordat wij aan een opdracht beginnen, geven wij u een indicatie van zowel de inhoud van de dienstverlening als de kosten die hiermee gemoeid zijn. Wij stellen u hier mondeling of schriftelijk van op de hoogte. Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stellen wij u op de hoogte van de financiële consequenties die dit voor u heeft. 8.5 Aanvullende beloningsinformatie De wetgever verplicht ons de beloning die wij ontvangen aan u te melden wanneer het gaat om complexe producten. Met complexe producten worden in dit geval alle levensverzekeringen bedoeld en de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Zie voor meer uitleg over levensverzekeringen hoofdstuk 5 van dit dienstverleningsdocument of de website van het AFM: Met betrekking tot dergelijke producten, informeren wij u via dit dienstverleningsdocument voor dergelijke producten over de bandbreedte waarbinnen de minimale en maximale hoogte van de beloning valt. In bijlage 1 vindt u een overzicht van deze bandbreedtes per productcategorie. Mochten wij diensten verlenen op basis van declaratie (fee) dan treft u in bijlage 1 onze uurtarieven aan. De daadwerkelijke hoogte van de beloning is afhankelijk van het complexe product dat u afsluit en/of het aantal uren aan diensten die wij hebben verleend. Wij informeren u vóór het afsluiten van het complexe product schriftelijk over het exacte nominale bedrag van deze beloning. Indien dit bedrag niet valt binnen de door ons in bijlage 1 opgegeven bandbreedte, dan zullen wij u hier vooraf tijdig op wijzen en de afwijking toelichten. 14

15 8.6 Abonnementenservice U betaalt ons kantoor een vooraf afgesproken bedrag voor onze dienstverlening. Van ons krijgt u netto premies aangeboden voor uw levensverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering en spreekt met ons vooraf een bepaalde dienstverlening af. Afhankelijk van de door u gekozen dienstverlening, betaald u aan MC verzekeringen in een abonnementenservice de vergoeding. Deze vergoeding wordt dan periodiek geïncasseerd door een extern bedrijf. Over de vergoeding aan MC Verzekeringen kan eventueel assurantiebelasting en BTW worden geheven. MC Verzekeringen zal zorgen voor afdracht van de verschillende soort belastingen. Ook zullen wij per incasso 1,10 kosten in rekening brengen. 15

16 9. Relatiebeheer 9. Relatiebeheer 9.1 Registratie AFM MC Verzekeringen staat ingeschreven bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten) onder inschrijvingsnummer: Deze registratie is wettelijk verplicht. Zonder deze registratie mogen wij niet bemiddelen in verzekeringen. De AFM vereist dat wij voldoen aan de door deze organisatie gestelde kwaliteitsnormen. Deze normen gelden zowel voor het advies, de wijze van advies en de wijze waarop de vakkennis van onze eventuele werkzame medewerkers op peil wordt gehouden. Via permanente educatie onderhouden wij de vakkennis van onze eventuele werkzame medewerkers. 9.2 Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij de BAVAM (polisnummer: 15230). Indien u schade lijdt als gevolg van fouten die door ons zijn gemaakt, kunnen wij een beroep doen op deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Dit betekent dat u altijd verzekerd bent tegen fouten die door onze toedoen zijn ontstaan. 9.3 Kamer van Koophandel Ons inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland: Beëindiging van uw relatie met MC Verzekeringen U heeft ten alle tijden het recht uw zakelijke relatie met ons te beëindigen. U kunt de verzekeringsmaatschappij schriftelijk verzoeken de lopende verzekering(en) over te boeken naar de adviseur van uw keuze, indien deze daarmee instemt. Ook MC Verzekeringen kan het initiatief nemen de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht met betrekking tot uw verzekering ligt bij ons totdat een andere intermediair deze zorgplicht overneemt. 9.5 Wet Bescherming Persoonsgegevens Ten behoeve van onze advisering en bemiddeling over financiële producten zullen wij gegevens van u als klant opslaan. Deze gegevens zullen conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld. 16

17 10. Klachtafhandeling 10.1 Interne klachtafhandeling Wanneer u een klacht heeft over de afhandeling van een verzekering, onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie met betrekking tot de wijze van onze dienstverlening, dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren binnen een gestelde termijn van 60 dagen. U kunt altijd met opmerkingen of klachten terecht bij ons kantoor. Alle klachten worden door de directie van het kantoor behandeld en binnen 30 dagen afgehandeld. Wilt u nadere informatie over onze interne klachtenafhandeling, dan kunt u deze bij ons opvragen Externe klachtafhandeling Mocht het probleem niet naar uw tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u zich wenden tot het onafhankelijke Klachteninstituut Financiële Dienstverlening: Bezoekadres Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) Bordewijklaan XR Den Haag Postadres Postbus AG, Den Haag Telefoonnummers Tel.: Tel.: Internet adres: Website: Ons inschrijfnummer bij Kifid: Ons kantoor heeft zich geconformeerd aan de bindendheid van de uitspraken van de Geschillencommissie Kifid. U kunt zich ook tot de burgerlijke rechter wenden. 17

18 Bijlage 1 Bandbreedtes van de tarieven Onze dienstverlening bestaat uit advies en bemiddeling. Met behulp van dit document geven wij u inzicht in de kosten van onze dienstverlening met betrekking tot vermogensopbouwende producten. Ons kantoor werkt met de volgende tarieven, waarmee u de kosten van onze dienstverlening betaalt: Optie 1: Uurtarief (fee) Onze uurtarief is als volgt: Financieel adviseur 125,- excl. BTW Administratief medewerker 60,- excl. BTW Voorafgaand aan het adviestraject bespreken wij met u een indicatie van het aantal uren af dat wij in rekening zullen brengen voor onze dienstverlening. Optie 2: Standaardtarief Voor advies en bemiddeling in complexe producten kunt u kiezen voor een vooraf vastgestelde vaste vergoeding. Deze vergoeding is gebaseerd op het hele aanvraagtraject tot en met het totstandkoming van het product. Advies en wijzigingen na de totstandkoming van het aangevraagde product kunnen apart in rekening worden gebracht. Optie 3: Product gerelateerd tarief U betaalt ons kantoor een vergoeding voor het advies en de bemiddeling via het betalen van de premie bij een verzekering. Ons kantoor ontvangt van de verzekeraar een deel van de premie als product gerelateerd tarief. Zodra duidelijk is welk product u via ons kantoor gaat afsluiten, dus voordat u de offerte definitief ondertekent, kunnen en zullen wij u het exacte, nominale bedrag aan vergoeding die wij voor het advies en de bemiddeling ontvangen aan u bekend maken. Optie 4: Abonnementen service U betaalt ons kantoor een vooraf afgesproken bedrag voor onze dienstverlening. Van ons krijgt u netto premies aangeboden voor uw verzekeringen en spreekt met ons een bepaalde dienstverlening af. Afhankelijk van de door u gekozen dienstverlening, betaald u aan MC verzekeringen in een abonnementenservice de vergoeding. Deze vergoeding wordt dan periodiek geïncasseerd door een extern bedrijf. U sluit een overeenkomst voor gedurende 1 jaar af met MC verzekeringen, deze overeenkomst is dan per maand opzegbaar. Afhankelijk van de soort diensten die door MC verzekeringen worden verleend, zal er assurantiebelasting en- of BTW in rekening worden gebracht met de incassokosten á 1,10 per incasso. Om u nu al inzicht te geven in de kosten die u mogelijk gaat maken voor onze dienstverlening, treft u hierna een overzicht aan van wat wij minimaal en maximaal per productsoort aan beloning ontvangen. Onze uiteindelijke, exacte vergoeding is afhankelijk van het type product, het premiebedrag of de koopsom en de looptijd van het product. Indien dit bedrag niet valt binnen de door ons opgegeven bandbreedte, dan zullen wij u hier vooraf tijdig op wijzen en de afwijking toelichten. 18

19 Tabel 1: Product Overzicht * Gedurende de looptijd van het contract ** Kosten na advies en bemiddeling worden apart in rekening gebracht Aard van onze Reikwijdte Indicatie aantal dienstverlening uren Vergoeding uitsluitend via aanbieder (Afsluitprovisie) Vergoeding uitsluitend via cliënt Levensverzekeringen en bancaire spaarproducten Advisering >4< aanbieders Minimaal >2< uur Minimaal 150,- Standaardtarief max 350,- Bemiddeling en Nazorg Maximaal >10< uur* Maximaal 3.500,-* Tot van kracht Of Abonnementenservice Bedrag wordt bepaald bij het bemiddelen Beleggingen bij Brand new Day Overige complexe financiële producten Uitvaartverzekering (natura en geld) Advisering >1< aanbieder Minimaal >1< uur Minimaal 150,- Minimaal 150,- Bemiddeling en Nazorg Maximaal >6< uur Maximaal 750,- Maximaal 750,- Advisering >5< aanbieders Minimaal >2< uur Minimaal 150,- Minimaal 500,- Bemiddeling en Nazorg Maximaal >10< uur* Maximaal 3.500,-* Maximaal Advisering >4< aanbieders Minimaal >1< uur Minimaal 100,- Standaardtarief max 350,- Bemiddeling en Nazorg Maximaal >2< uur Maximaal 550,- Tot van kracht Of Abonnementenservice Bedrag wordt bepaald bij het bemiddelen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Advisering >4< aanbieders Minimaal >1< uur Uitsluitend max 17,5% doorloopprovisie tot Bemiddeling en Nazorg Maximaal >6< uur Abonnementenservice opstartkosten voor bemiddeling 0,00 Abonnementenservice 40,-- excl. BTW en incassokosten 19

20 Bijlage 2: Contactinformatie en bereikbaarheid MC Verzekeringen Westerveldstraat BW Zwolle Eigenaar: dhr M.M.G.A. Cordewener Tel.: Fax: adres: Openingstijden kantoor Maandag tot en met vrijdag Middagpauze: 9.00 uur tot uur 12:30 tot 13:00 uur U kunt ons bij spoed (ongeval, overlijden of ingrijpende schade) ook na kantoortijden bereiken. Belt u in dat geval met het algemeen telefoonnummer van ons kantoor. Bij geen gehoor kunt u een bericht inspreken op de voic of u kunt een bericht sturen naar 20

Assurantie Dienstenwijzer:

Assurantie Dienstenwijzer: Assurantie Dienstenwijzer: W.M.G.C. Cordewener h.o.d.n. Cordewener Assurantien Hoofdstraat 88 6432 GH Hoensbroek Tel: 045 522 74 60 Fax: 045 522 82 95 Mobiel: 06 53 30 53 93 Inleiding De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

GIDI. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Westhof & Timmers Keizerstraat 9 4461 AN Goes Website: www.westhof-timmers.nl Telefoon: 0113 323 779 Fax: 0113 323 039 E-mailadres:

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair CVS Hypotheken Kerkewijk 8 3901 EG VEENENDAAL Website: www.cvshypotheken.nl Telefoon: 0318 515555 Fax: 0318 555484 E mailadres: cvs@cvshypotheken.nl

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. C. Onze diensten

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. C. Onze diensten DIENSTENWIJZER Assurantie- en Financieringskantoor Feenstra V.O.F. & Adviesbureau Feenstra Reggestraat 28 1078 DA Amsterdam tel.nr. 020-6797953 & faxnr. 020-6627162. e-mail: feenstra-verzekeringen.nl.

Nadere informatie

Assurantie Dienstenwijzer

Assurantie Dienstenwijzer Assurantie Dienstenwijzer M.M.G.A. Cordewener h.o.d.n. MC Offertes (MC Offertes is onderdeel van MC Verzekeringen) Westerveldstraat 24 8021 BW Zwolle Tel: 085 878 28 66 Fax: 085 878 29 09 Mobiel: 06 55

Nadere informatie

Dienstenwijzer. B. Wie zijn wij? A. Inleiding. C. Onze diensten. Geachte cliënt,

Dienstenwijzer. B. Wie zijn wij? A. Inleiding. C. Onze diensten. Geachte cliënt, Dienstenwijzer A. Inleiding Geachte cliënt, In het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) beschikken wij over een vergunning, onder nummer 12002255, voor het in Nederland verlenen van de financiële

Nadere informatie

Kennismaking met de dienstverlening van Hokke Vogelaar & Den Haan

Kennismaking met de dienstverlening van Hokke Vogelaar & Den Haan Dienstenwijzer Kennismaking met de dienstverlening van Hokke Vogelaar & Den Haan Hokke Vogelaar & Den Haan Maseratilaan 6 3261 NA Oud-Beijerland Website: www.hokkevogelaardenhaan.nl Telefoon: 0186-640082

Nadere informatie

Advieswijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij?

Advieswijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij? Advieswijzer Investment Service BV Julianastraat 1 4524 CC Sluis Tel 0117 42 00 70 Fax 0117 42 00 80 Website : www.ista.nl e-mail : info@ista.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Advieswijzer. Moesman Verzekeringen Postbus 1187 tel. 035-5251919 Tuinstraat 25 1270 BD Huizen fax.035 5241195 1271 BP Huizen

Advieswijzer. Moesman Verzekeringen Postbus 1187 tel. 035-5251919 Tuinstraat 25 1270 BD Huizen fax.035 5241195 1271 BP Huizen Advieswijzer Moesman Verzekeringen Postbus 1187 tel. 035-5251919 Tuinstraat 25 1270 BD Huizen fax.035 5241195 1271 BP Huizen mail:info@moesmanverzekeringen.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

SPEED SECURE / ASSURANTIEKANTOOR A.P. van TEIJLINGEN B.V.

SPEED SECURE / ASSURANTIEKANTOOR A.P. van TEIJLINGEN B.V. DIENSTENWIJZER. SPEED SECURE / ASSURANTIEKANTOOR A.P. van TEIJLINGEN B.V. Bezoekadres: van Slichtenhorststr. 18 5912 CV VENLO Postadres: Postbus 248 5900 AE VENLO Tel. : 077-3518641 Fax. : 077-3547420

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. PETER BROUWERS MAKELAARDIJ BV Vlethof 6 5237 PC 's-hertogenbosch Telefoon: 073-6425657 E-mailadres: info@peterbrouwersmakelaardij.

DIENSTENWIJZER. PETER BROUWERS MAKELAARDIJ BV Vlethof 6 5237 PC 's-hertogenbosch Telefoon: 073-6425657 E-mailadres: info@peterbrouwersmakelaardij. DIENSTENWIJZER PETER BROUWERS MAKELAARDIJ BV Vlethof 6 5237 PC 's-hertogenbosch Telefoon: 073-6425657 E-mailadres: info@peterbrouwersmakelaardij.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER INHOUD: A: Wie zijn wij. B: Onze diensten. 1. Algemeen. 2. Schadeverzekeringen. 3. Levensverzekeringen. 4. Website.

DIENSTENWIJZER INHOUD: A: Wie zijn wij. B: Onze diensten. 1. Algemeen. 2. Schadeverzekeringen. 3. Levensverzekeringen. 4. Website. DIENSTENWIJZER Assurantiekantoor Jaegers Prins Hendriklaan 186 6441 AC BRUNSSUM Website: www.jaegers.nl Telefoon: 045-5257683 Fax: 045-5259096 E-mailadres: info@jaegers.nl K.v.K. Z-Limburg 14051731 AFM

Nadere informatie

Dienstenwijzer. AFM vergunningnummer 12007654 Kifid: 300.004573 KvK: 06050455. A. Inleiding. Geachte cliënt,

Dienstenwijzer. AFM vergunningnummer 12007654 Kifid: 300.004573 KvK: 06050455. A. Inleiding. Geachte cliënt, Dienstenwijzer André Kevelham assurantie Stationsstraat 50 7622 LZ Borne Website: www.kevelham.nl Telefoon: 074-2667505 Fax: 074-2665485 E-mailadres: info@kevelham.nl AFM vergunningnummer 12007654 Kifid:

Nadere informatie

Dienstenwijzer J. Terlouw Assurantiën

Dienstenwijzer J. Terlouw Assurantiën Dienstenwijzer J. Terlouw Assurantiën Wie zijn wij? Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Wij doen dit op basis van provisie Op basis van de door u aan onze

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Brugmans sinds 1882 Paterswoldseweg 290 9727 BW Groningen Website: www.brugmansverzekeringen.nl Telefoon: 050 5352838 Fax: 050 5351539

Nadere informatie

WFD Dienstenwijzer Versie april 2007. Inleiding. Wie zijn wij? Geachte relatie,

WFD Dienstenwijzer Versie april 2007. Inleiding. Wie zijn wij? Geachte relatie, WFD Dienstenwijzer Versie april 2007 Inleiding Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2006 is binnen de assurantiebranche de Wet Financiële Dienstverlening (Wfd) van kracht. De Wfd eist dat consumenten,

Nadere informatie

Advieswijzer Driessen Assurantiën

Advieswijzer Driessen Assurantiën Advieswijzer Driessen Assurantiën Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht grote waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is in de Wet Financieel Toezicht (Wft) deze voorlichting

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Vermeij Assurantiën BV Postbus 10272 1301 AG Almere Bezoekadres: Randstad 21-12, Almere Tel.: 036-5300053 Fax: 036-5347381 Mail: info@vermeij-ass.nl Site: www.vermeij-ass.nl Ons

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

ESPATRON VERZEKERINGEN BOS EN LOMMERWEG 250 1061 DJ AMSTERDAM

ESPATRON VERZEKERINGEN BOS EN LOMMERWEG 250 1061 DJ AMSTERDAM ESPATRON VERZEKERINGEN BOS EN LOMMERWEG 250 1061 DJ AMSTERDAM ING BANK nr 6904 7 1 777 TELEFOON 020 684 85 45 684 78 5 I FAX 020 682 16 25 E-mail: espatron@dds.nj K.v.K. Amsterdam 34106821 DIENSTENWIJZER

Nadere informatie

Dienstenwijzer voor ADFIZ-leden

Dienstenwijzer voor ADFIZ-leden Dienstenwijzer voor ADFIZ-leden Hoen Vastgoedbeheer b.v. De Lairessestraat 117 1075 HH Amsterdam tel: 020-305 44 77 fax:020-305 44 80 www.hoen.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Assurantiekantoor Karel Moonen Holterweg 28 8111 BB Heeten Website: www.karelmoonen.nl Telefoon: 0572 382962 Fax: 0572 382849 E mailadres:

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

2. Ons kantoor heeft deze Code onderschreven. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze Code.

2. Ons kantoor heeft deze Code onderschreven. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze Code. Dienstenwijzer Adviespolis BV Bremberg 5 2382 Poppel (B) A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

dienstenwijzer Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten.

dienstenwijzer Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten. dienstenwijzer Van der Eijk Assurantiën BV Dorpsstraat 86 1182 JG Amstelveen Telefoon: 020-4538118 Fax: 020-4538121 E-mail: office@vandereijkassurantien.nl A. Inleiding Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Richard Plug Assurantien Trompstraat 179 1972 AD IJmuiden Website: www.richardplug.nl Telefoon: 0255 520372 of 06 53860832 Fax: 0255

Nadere informatie

Advies Wijzer. Stationsweg 31-37 te Zwijndrecht 3331 LM Postbus 328 (3330 AH) Tel: 078-6122800 Internet: www.bremavo.nl www.drechtstedenpolis.

Advies Wijzer. Stationsweg 31-37 te Zwijndrecht 3331 LM Postbus 328 (3330 AH) Tel: 078-6122800 Internet: www.bremavo.nl www.drechtstedenpolis. Advies Wijzer Stationsweg 31-37 te Zwijndrecht 3331 LM Postbus 328 (3330 AH) Tel: 078-6122800 Internet: www.bremavo.nl www.drechtstedenpolis.nl binnenwerk+omslag.indd 1 24-09-2007 11:49:00 binnenwerk+omslag.indd

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Groot Schieland Assurantiën 's Gravenweg 254 2911 CL Nieuwerkerk a/d IJssel Website: www.grootschieland.nl Telefoon: 0180 31 83 88 Fax:

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Hypotheken Verzekeringen Pensioenen Financieel Advies Dienstverleningsdocument Van Huit Financiële Diensten Kantoor : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Postadres : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Telefoon

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dijkshoornseweg 211, 2614 KC Delft, Tel. 015-215.81.81 Fax. 015-215.91.81 www.friskes.nl info@friskes.nl

Dienstenwijzer Dijkshoornseweg 211, 2614 KC Delft, Tel. 015-215.81.81 Fax. 015-215.91.81 www.friskes.nl info@friskes.nl Dienstenwijzer Dijkshoornseweg 211, 2614 KC Delft, Tel. 015-215.81.81 Fax. 015-215.91.81 www.friskes.nl info@friskes.nl Inleiding Geachte relatie, De overheid hecht aan een goede voorlichting op het gebied

Nadere informatie

GIDI. A. Inleiding. B. Wie zijn wij? C. Onze diensten. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI. A. Inleiding. B. Wie zijn wij? C. Onze diensten. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Kuipers & van Loo Smitshoekseweg 212 3084 LR ROTTERDAM Website: www.kuipersvanloo.nl Telefoon: 010-4804539 Fax: 010-4809125 E-mailadres:

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER voor relaties van Van Olst de Graaff & Co B.V.

DIENSTENWIJZER voor relaties van Van Olst de Graaff & Co B.V. DIENSTENWIJZER voor relaties van Van Olst de Graaff & Co B.V. dienstenwijzer wft 2011.doc Blad: 1/8 A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan een goede voorlichting op het gebied

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dalwagen 69 6669 ML Dodewaard Telefoon 0488 42 81 04 Fax 0488 42 81 04 Mobiel 06-17 17 18 78 Website www.schuilingadvies.eu E-mail info@schuilingadvies.eu Ons kantoor hecht aan

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij. Onze diensten

Dienstenwijzer. Wie zijn wij. Onze diensten Dienstenwijzer Wie zijn wij Oliekan Financiële Diensten B.V. zijn adviseurs op het gebied van persoonlijke financiële advisering, hypotheken, verzekeringen, echtscheidingsbemiddeling en nabestaandenadvies.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Vrolijks Advies, Dorpssingel 12, 6641 BE Beuningen, 024-6753402. A. Inleiding. Geachte cliënt,

Dienstenwijzer. Vrolijks Advies, Dorpssingel 12, 6641 BE Beuningen, 024-6753402. A. Inleiding. Geachte cliënt, Dienstenwijzer Vrolijks Advies, Dorpssingel 12, 6641 BE Beuningen, 024-6753402 A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) Handelsnaam kantoor : Landman Assurantiën b.v. Statutaire naam : Landman Assurnatiën b.v. Adres : Scheldestraat 12 Vestigingsplaats : 1823 WB Alkmaar Land : Nederland E-mail

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Adviesburo Neels Annie M.G. Schmidtsingel 100 4421 TA Kapelle tel. 0113 32 01 40 mobiel: 06 5391 0828 mail: info@adviesburoneels.nl internet: www.adviesburoneels.nl Ons kantoor

Nadere informatie

Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt.

Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt. Dienstenwijzer Wie zijn wij Tammes Assurantiën Verzekeringen, Hypotheken Laan van Nieuw Oosteinde 232 2274 EP Voorburg Tel.: 070 367 15 95 e-mail : tammes@tammes.nl Bankrekeningnr.: 47.27.13.515, Inschr.

Nadere informatie

De tekst van dit advies- en dienstverleningsdocument kunt u bij ons opvragen of ophalen van onze website www.assurantiekantoordobber.

De tekst van dit advies- en dienstverleningsdocument kunt u bij ons opvragen of ophalen van onze website www.assurantiekantoordobber. Assurantiekantoor Dobber Advies- en dienstverleningsdocument Geachte cliënt, Wij hechten aan goede voorlichting. Daarom proberen wij u in dit advies- en dienstverleningsdocument zo goed mogelijk te informeren

Nadere informatie

Dienstenwijzer. A. Inleiding. Geachte relatie,

Dienstenwijzer. A. Inleiding. Geachte relatie, Dienstenwijzer A. Inleiding Geachte relatie, De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk advies te

Nadere informatie

GIDI Advies/Diensten wijzer. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI Advies/Diensten wijzer. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Advies/Diensten wijzer Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Huis en Lage Rente Bezoek/werkadres: Auke Vleerstraat 4 7521 PG Enschede Website: www.huisenlagerente.nl Telefoon:

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument H.P. Assurantien & Financieringen BV tel: 0113-216777 Voorstad18 fax: 0113-223861 4461 KN Goes website:www.hpassurantien.nl email:info@hpassurantien.nl Ons kantoor hecht aan een

Nadere informatie

Wanink en Partners B.V. Advieswijzer. Inleiding. Wij zijn wij?

Wanink en Partners B.V. Advieswijzer. Inleiding. Wij zijn wij? Wanink en Partners B.V. Advieswijzer Kantoor gegevens Advies Planning Wanink en Partners b.v KvK nr.080 39442 telefoon 0545 293571 Fax 0545 291556 Mobiel 0622388833 E-Mail b.waninkenpartnersbv@upcmail.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft)

Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) Geachte cliënt, De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van

Nadere informatie

2. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt.

2. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt. DIENSTENWIJZER GEWOONGOEDVERZEKERD.NL Inleiding Geachte cliënt, De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom hebben wij deze dienstenwijzer opgesteld,

Nadere informatie

Brandjes & Van Wessel Dienstverleningsdocument (dvd)

Brandjes & Van Wessel Dienstverleningsdocument (dvd) Brandjes & Van Wessel Dienstverleningsdocument (dvd) Brandjes & Van Wessel Nieuwe Steen 3 1625 HV HOORN Postbus 4003 1620 HA HOORN Telefoon: 0229 234334 Fax: 0229-243644 E-mail: info@bvw.nl Ons kantoor

Nadere informatie

Wie zijn wij? Onze diensten. Geachte cliënt,

Wie zijn wij? Onze diensten. Geachte cliënt, Geachte cliënt, De verzekeringsbedrijfstak hecht grote waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de bedrijfstak een Code opgesteld. Deze Code schrijft voor aan welke

Nadere informatie

GIDI. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Kaan Financiele Diensten bv Hoofdstraat 249/251 9601 EG Hoogezand Website: www.kaan.net Telefoon: 0598 383 208 Fax: 0598 383 908 Email:

Nadere informatie

Dienstenwijzer du Gardijn

Dienstenwijzer du Gardijn Dienstenwijzer Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. In dit document geven wij u een beschrijving van onze diensten en hoe wij beloond worden

Nadere informatie

Dienstenwijzer (V/H Gidi) (Dienstverlening Intermediair)

Dienstenwijzer (V/H Gidi) (Dienstverlening Intermediair) Dienstenwijzer (V/H Gidi) (Dienstverlening Intermediair) Martien Temmink Verzekeringen Bezoekadres : Borchmolendijk 17 Sint-Oedenrode Postadres : Postbus 107 5490 AC Sint-Oedenrode Tel. 0413-475633 Fax

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. C. Diensten

DIENSTENWIJZER. C. Diensten DIENSTENWIJZER A. Inleiding 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarnaast eist de Wet op het financieel toezicht (Wft) dat consumenten voorafgaand

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Well Insured B.V. 2593 AG Den Haag T. 070 362 74 37 F. 070 362 84 32 Dienstverleningsdocument (DVD) Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de

Nadere informatie

GIDI advieswijzer verzekeringen

GIDI advieswijzer verzekeringen GIDI advieswijzer verzekeringen Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair De Compagnon hypotheek & assurantieadvies Schoolstraat 19a 8471 CC Wolvega Internet: http://www.compagnonverzekeringen.nl

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie november 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door Postma Financieel Advies. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van verzekeringen, bankspaarproducten, pensioenen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument K. Venema Assurantiën, Kerkstraat 58-60, 9271 AN ZWAAGWESTEINDE Tel. : 0511-447500, Fax : 0511-445343 www.kvenemaassurantien.nl, info@kvenemaassurantien.nl Ons kantoor hecht aan

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair HomeFinance BV Oranje Nassaulaan 12 3722 JM Bilthoven Website: www.homefinance.nl Telefoon: 030 7850757 Fax: 030 2287281 E mailadres:

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair M.A. Pullen Holding B.V. h.o.d.n. De HypotheekDesk Raamsdonksveer en Marc A. Pullen Pensioenmakelaars Gangboord 1 4941 RE Raamsdonksveer

Nadere informatie

Ons kantoor tracht in onze voorlichting dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de eisen van de Wft.

Ons kantoor tracht in onze voorlichting dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de eisen van de Wft. DIENSTENWIJZER A.Inleiding De overheid hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Op 1 januari 2007 is de Wet op het Financieel Toezicht in werking getreden, die eist

Nadere informatie

Tordoir Assurantiën B.V. J.P. Poelstraat 2 1483 GC De Rijp. Telefoon 0299-675830 Fax 0299-672278 E-mail info@tordoir.com Website www.tordoir.

Tordoir Assurantiën B.V. J.P. Poelstraat 2 1483 GC De Rijp. Telefoon 0299-675830 Fax 0299-672278 E-mail info@tordoir.com Website www.tordoir. Tordoir Assurantiën B.V. J.P. Poelstraat 2 1483 GC De Rijp Telefoon 0299-675830 Fax 0299-672278 E-mail info@tordoir.com Website www.tordoir.com DIENSTENWIJZER Inleiding Geachte cliënt, De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Heilbron Hypotheken BV

Dienstverleningsdocument Heilbron Hypotheken BV Dienstverleningsdocument Heilbron Hypotheken BV Wie zijn wij In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van ons kantoor: Heilbron Hypotheken BV Edisonstraat 92, 7006 RE Doetinchem Postbus

Nadere informatie

Beneluxlaan 46 5251 LE Vlijmen. Telefoon :073-5117774 Fax :073-5118671 e-mail :info@mundial-assurantien.nl Site :www.mundial-assurantien.

Beneluxlaan 46 5251 LE Vlijmen. Telefoon :073-5117774 Fax :073-5118671 e-mail :info@mundial-assurantien.nl Site :www.mundial-assurantien. Mundial Assurantiën Omdat u zekerheid wilt.. Beneluxlaan 46 5251 LE Vlijmen Telefoon :073-5117774 Fax :073-5118671 e-mail :info@mundial-assurantien.nl Site :www.mundial-assurantien.nl Dienstenwijzer Inhoudsopgave

Nadere informatie

ADVIESWIJZER. A. Inleiding. Geachte cliënt,

ADVIESWIJZER. A. Inleiding. Geachte cliënt, ADVIESWIJZER A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak een Code opgesteld. Deze

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. C. Onze diensten

DIENSTENWIJZER. C. Onze diensten DIENSTENWIJZER A.Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financiële dienstverlening (WFD)zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande

Nadere informatie

Mundial Assurantiën. Dienstverleningsdocument

Mundial Assurantiën. Dienstverleningsdocument Mundial Assurantiën Beneluxlaan 46 5251LE Vlijmen Postbus 179 5250 AD Vlijmen Telefoon (073) 5117774 Fax (073) 5118671 E-mail info@mundial-assurantien.nl Website www.mundial-assurantien.nl Dienstverleningsdocument

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Van Haarlem Uw Financieel Adviseur. Strandmeer 1 3994 ZR Houten Telefoon 030-6590800 Fax 084-2273005 KvK Utrecht 30219708 Internet www.uwfinancieeladviseur.nl E-mail vanhaarlem@uwfinancieeladviseur.nl

Nadere informatie

OPMAAT De Bruin IJsselstein V.OF., Benschopperstraat 35, 3401 DG IJsselstein tel.: 0348-575010; fax 0842-283071; email: info@opmaatdebruin.

OPMAAT De Bruin IJsselstein V.OF., Benschopperstraat 35, 3401 DG IJsselstein tel.: 0348-575010; fax 0842-283071; email: info@opmaatdebruin. OPMAAT De Bruin IJsselstein V.OF., Benschopperstraat 35, 3401 DG IJsselstein tel.: 0348-575010; fax 0842-283071; email: info@opmaatdebruin.nl; website: www.opmaatdebruin.nl. Ons kantoor hecht aan een goede

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van der Sprong Assurantiën

Dienstverleningsdocument Van der Sprong Assurantiën Dienstverleningsdocument Van der Sprong Assurantiën Van der Sprong Assurantiën Regentesseplantsoen 47 2801 CM Gouda Tel: 0182-587070 Fax: 0182-529799 www.vdsprong.nl info@vdsprong.nl Ons kantoor hecht

Nadere informatie

Invest Finance Groep. Dienstverleningsdocument. gevestigd aan de M.P. Lindostraat 21-bis, 3532 XE te Utrecht. Tel. 030 267 1772. Fax.

Invest Finance Groep. Dienstverleningsdocument. gevestigd aan de M.P. Lindostraat 21-bis, 3532 XE te Utrecht. Tel. 030 267 1772. Fax. Dienstverleningsdocument Invest Finance Groep gevestigd aan de M.P. Lindostraat 21-bis, 3532 XE te Utrecht. Tel. 030 267 1772 Fax. 030 267 4565 www. www.investfinancegroep.nl @. info@investfinancegroep.nl

Nadere informatie

ADVIESWIJZER ASSURANTIEKANTOOR PETERS MALDEN Advieswijzer november 2009

ADVIESWIJZER ASSURANTIEKANTOOR PETERS MALDEN Advieswijzer november 2009 Pagina 1/7 Assurantiekantoor Peters Malden Rijksweg 52 6581EP Malden Tel.: 024-3580558 Fax: 024-3572546 E-mail : info@petersassurantie.nl Website : www.petersassurantie.nl A. Inleiding Geachte cliënt,

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. Geachte cliënt,

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. Geachte cliënt, DIENSTENWIJZER Hans Meijer Advies Langeweg 19 A 3245 KE Sommelsdijk Telefoon : 0187-481955 Fax : 0187-481992 E-mail : info@hansmeijeradvies.nl Internet : www.hansmeijeradvies.nl A. Inleiding Geachte cliënt,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument.

Dienstverleningsdocument. Dienstverleningsdocument. Bakker Verzekeren Hypotheken & Financieel Advies B.V. BomKade 17 3311JD Dordrecht Tel 06-46211165 & info@bakkerbusiness.nl Kvk 24322897 AFM 12004344 Ons kantoor hecht aan een

Nadere informatie

Elvani Verzekeringen Dienstenwijzer

Elvani Verzekeringen Dienstenwijzer Inleiding Wij vinden het belangrijk dat u een goed inzicht heeft in de dienstverlening die wij u bieden. Om u van de gewenste informatie te voorzien, hebben wij deze Elvani dienstenwijzer opgesteld. Deze

Nadere informatie

Advieswijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij? C. Onze diensten

Advieswijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij? C. Onze diensten Advieswijzer Naam kantoor : CBBS Pensioen & Assurantiemanagement B.V. Adres : Televisiestraat 2n, 2525 KD Den Haag Postbus 18639, 2502 EP Den Haag Telefoon : 070 33 53 000 Fax : 070 38 89 613 Website :

Nadere informatie

Gedragskode. A. Inleiding. Geachte cliënt,

Gedragskode. A. Inleiding. Geachte cliënt, A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak een Code opgesteld. Deze Code schrijft

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Bas Perik Consult Erkend Hypotheekadviseur Langestraat 64a 7491 AH Delden T: 074-3766060 F: 084-2230474 M: 06-18209342 info@geldmoment.nl www.basperikconsult.nl Ons kantoor hecht

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding. 1. Wie zijn wij? 1. Onze diensten 1. Algemeen 2. Schadeverzekeringen 3. Levensverzekeringen. 1. Wat verwachten wij van u?

Inhoud. 1. Inleiding. 1. Wie zijn wij? 1. Onze diensten 1. Algemeen 2. Schadeverzekeringen 3. Levensverzekeringen. 1. Wat verwachten wij van u? Inhoud 1. Inleiding 1. Wie zijn wij? 1. Onze diensten 1. Algemeen 2. Schadeverzekeringen 3. Levensverzekeringen 1. Wat verwachten wij van u? 1. Onze bereikbaarheid 1. De premie 1. Incasso door Van der

Nadere informatie

Advies- & Dienstenwijzer

Advies- & Dienstenwijzer Advies- & Dienstenwijzer Geachte relatie, Graag willen wij u in deze advies- en dienstenwijzer inzage geven in hetgeen ons kantoor voor u kan betekenen op het gebied van verzekeringen en andere financiële

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Bureau Marja de Bruijn BV Julianalaan 35 2051 JL OVERVEEN Telefoon: 023 5250096 Fax: 023 5258640 E mailadres: marjadb@xs4all.nl A. Inleiding

Nadere informatie

ADVIESWIJZER. Ons bedrijf staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Marken (AFM) onder WFD vergunningnummer: 12002977

ADVIESWIJZER. Ons bedrijf staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Marken (AFM) onder WFD vergunningnummer: 12002977 ADVIESWIJZER Kantoorgegevens AdviesCentrum Braamhaar KvK nr. 08106046 Bezoekadres: Hebbrodweg 4, 7625 RB Zenderen Telefoon : 074-2438789 Mobiel: 0628682625 Fax: 074-2432353 e-mail: jbraam@xs4all.nl Website

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Dienstverleningsdocument voor relaties van Postma Financieel Advies

Dienstverleningsdocument. Dienstverleningsdocument voor relaties van Postma Financieel Advies voor relaties van Postma Financieel Advies Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door Postma Financieel Advies. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van schadeverzekeringen,

Nadere informatie

Bart Karel Financiële Diensten B.V. ADVIESWIJZER

Bart Karel Financiële Diensten B.V. ADVIESWIJZER Bart Karel Financiële Diensten B.V. ADVIESWIJZER Geachte relatie, Graag willen wij u in deze brochure inzage geven in het geen ons kantoor voor u kan betekenen op het gebied van verzekeringen en andere

Nadere informatie

Dienstenwijzer Melching Hypotheken BV De Giek 18 9206 AT Drachten Telefoon: 0512-582010 Fax: 0512-582011 E-mailadres: info@melching.

Dienstenwijzer Melching Hypotheken BV De Giek 18 9206 AT Drachten Telefoon: 0512-582010 Fax: 0512-582011 E-mailadres: info@melching. Dienstenwijzer Melching Hypotheken BV De Giek 18 9206 AT Drachten Telefoon: 0512-582010 Fax: 0512-582011 E-mailadres: info@melching.nl A. Inleiding Geachte cliënt, De verzekeringsbedrijfstak hecht aan

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Bijlage: Dienstverleningsdocument Hunter Assurantie & Financiering Advieskantoor Zeedijk 92 1012 BB Amsterdam E-mail: info@hunternews.nl Website: www.hunternews.nl Telefoon: 020-528 50 55 Fax: 020-528

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen

Dienstenwijzer. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen Dienstenwijzer A. Inleiding Geachte cliënt, De verzekeringsbedrijfstak en de Wet op het financiële toezicht (wft) hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Consumenten moeten inzicht

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument by admin - Tuesday, February 05, 2013 http://www.nederlandfinancieel.nl/blog/nederlandfinancieel-2/dienstverleningsdocument/ Dienstverleningsdocument Nederlandfinancieel, kantoorhoudende

Nadere informatie

Dienstenwijzer Care Company.nu Coevorden / Emmen

Dienstenwijzer Care Company.nu Coevorden / Emmen Dienstenwijzer Care Company.nu Coevorden / Emmen Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door Care Company.nu Coevorden / Emmen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument van Raadveste

Dienstverleningsdocument van Raadveste Dienstverleningsdocument van Raadveste Raadveste, adres: Marketing 9 6921 RE Duiven, website: www.raadveste.nl telefoonnummer: 026-321 51 01, fax 026-321 01 05, email: info@raadveste.nl Ons kantoor hecht

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (GIDI) David intermediair b.v.

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (GIDI) David intermediair b.v. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (GIDI) David intermediair b.v. A INLEIDING Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder registratienummer: 69892

DIENSTENWIJZER. Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder registratienummer: 69892 Dienstenwijzer Informatie over ons kantoor Op deze pagina treft u de informatie aan over de dienstverlening van ons kantoor. Deze informatie is in overeenstemming met de eisen die de Wet financieel toezicht

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Heilbron VOF

Dienstverleningsdocument Heilbron VOF Dienstverleningsdocument Heilbron VOF Wie zijn wij In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van ons kantoor: Heilbron VOF Edisonstraat 92, 7006 RE Doetinchem Postbus 99, 7000 AB Doetinchem

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP

DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP A. Inleiding De Wet op het Financieel Toezicht (WFT) hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V.

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. (MEI 2015 ) Onze gegevens: Dé Financiële Wereld B.V, Oudegracht 249, 1811 CG Alkmaar Telefoon : (072) 511 2000 E-mail : info@definancielewereld.nl Website

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Geachte cliënt, Inleiding

Dienstenwijzer. Geachte cliënt, Inleiding Dienstenwijzer Geachte cliënt, Inleiding De Overheid hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Op 1 januari 2007 is de Wet financiële toezicht (Wft) in werking getreden.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Pillen & Van Zwam Makelaardij en Verzekeringen

Dienstverleningsdocument Pillen & Van Zwam Makelaardij en Verzekeringen Dienstverleningsdocument Pillen & Van Zwam Makelaardij en Verzekeringen Wie zijn wij In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van ons kantoor: Pillen & Van Zwam Patronaatstraat 7, 7132 CD

Nadere informatie

H HYPOPOINT HYPOTHE KEN & VE RZEKERINGEN

H HYPOPOINT HYPOTHE KEN & VE RZEKERINGEN DIENSTENWIJZER H HYPOPOINT Hypopoint Krollerhaven 10 2993 ED Barendrecht Telefoon: (0180) 390237 Fax: (0180) 390237 E-mailadres: info@hypo-point.nl Website: www.hypo-point.nl A. Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Financieel Adviesburo Sanders & Van der Meer Hoofdstraat 13a

Dienstenwijzer. Financieel Adviesburo Sanders & Van der Meer Hoofdstraat 13a Dienstenwijzer Bedrijfsnaam: Financieel Adviesburo Sanders & Van der Meer Adres: Hoofdstraat 13a Postcode en plaats: 4265 HH Genderen Telefoon: 0416-322344 Fax: 0416-322534 e-mail: sandersmeer@planet.nl

Nadere informatie

Geachte cliënt, Wie zijn wij? Schermer Verzekeringen is een handelsnaam van Schermer Verzekeringen B.V en Schermer Financiële Diensten B.V.

Geachte cliënt, Wie zijn wij? Schermer Verzekeringen is een handelsnaam van Schermer Verzekeringen B.V en Schermer Financiële Diensten B.V. DIENSTENWIJZER Schermer Verzekeringen gevestigd te 1606 AR Venhuizen, Kerkweg 2. Postadres: postbus 33, 1606 ZG Venhuizen Telefoon : 0228-541295 Telefax : 0228-542804 E-mail : info@schermerverzekeringen.nl

Nadere informatie