Assurantie Dienstenwijzer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Assurantie Dienstenwijzer"

Transcriptie

1 Assurantie Dienstenwijzer M.M.G.A. Cordewener h.o.d.n. MC Verzekeringen Westerveldstraat BW Zwolle Tel: Fax: Mobiel:

2 1. Inhoudsopgave 1. INHOUDSOPGAVE INLEIDING MC VERZEKERINGEN WIE ZIJN WIJ? ONZE RELATIES MET VERZEKERAARS Onafhankelijkheid Beleggingsmogelijkheden DIENSTVERLENING TEN AANZIEN VAN SCHADEVERZEKERINGEN WAT IS EEN SCHADEVERZEKERING? STAPPENPLAN DIENSTVERLENING... 7 Stap 1: Inventarisatie... 7 Stap 2: Advisering... 7 Stap 3: Verzekeringen afsluiten... 7 Stap 4: Service na het afsluiten van de verzekering DIENSTVERLENING TEN AANZIEN VAN LEVENSVERZEKERINGEN WAT IS EEN LEVENSVERZEKERING? STAPPENPLAN DIENSTVERLENING... 9 Stap 1: Inventarisatie... 9 Stap 2: Advisering... 9 Stap 3: Verzekeringen afsluiten... 9 Stap 4: Service na het afsluiten van de verzekering BELEGGINGSREKENING WAT VERWACHTEN WIJ VAN ONZE KLANTEN? JUISTE EN VOLLEDIGE VERSTREKKING VAN BENODIGDE INFORMATIE KENNISGEVING VAN WIJZIGINGEN SCHRIFTELIJKE BEVESTIGING VAN OPDRACHTEN PREMIES EN PREMIEBETALING PREMIE-INCASSO DOOR DE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ PREMIE-INCASSO DOOR MC VERZEKERINGEN Vragen met betrekking tot premie-incasso s AFSPRAKEN RONDOM PREMIEBETALING INCASSO VAN PREMIEACHTERSTANDEN DOOR MC VERZEKERINGEN BETALING AAN MC VERZEKERINGEN HOE WORDEN WIJ BELOOND? INFORMATIE OVER ONZE BELONING BELONING OP BASIS VAN DECLARATIE (FEE) KENNISGEVING VAN (EXTRA) KOSTEN AANVULLENDE BELONINGSINFORMATIE ABONNEMENTENSERVICE RELATIEBEHEER

3 9.1 REGISTRATIE AFM BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING KAMER VAN KOOPHANDEL BEËINDIGING VAN UW RELATIE MET MC VERZEKERINGEN WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS KLACHTAFHANDELING INTERNE KLACHTAFHANDELING EXTERNE KLACHTAFHANDELING BIJLAGE BANDBREEDTES VAN DE TARIEVEN Optie 1: Uurtarief (fee) Optie 2: Standaardtarief Optie 3: Product gerelateerd tarief Optie 4: Abonnementen service Overzicht * Gedurende de looptijd van het contract ** Kosten na advies en bemiddeling worden apart in rekening gebracht BIJLAGE 2: CONTACTINFORMATIE EN BEREIKBAARHEID OPENINGSTIJDEN KANTOOR

4 2. Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom eist de Wet financiële toezicht (Wft) dat consumenten inzicht krijgen in de aard van de dienstverlening die wij bieden, voorafgaand aan het tot stand komen van een overeenkomst. Wij trachten in deze voorlichting dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van de Wet financiële toezicht en u een duidelijk beeld te geven wat u van MC Verzekeringen mag verwachten. De complete tekst van de Wft kunt u vinden op de website van het Ministerie van Financiën: Wij vinden het niet bezwaarlijk indien u elders ook informatie aanvraagt, maar maak dit wel kenbaar tijdens onze gesprekken. U kunt begrijpen dat er bijvoorbeeld, door 2 financiële dienstverleners, offertes worden opgevraagd bij 1 dezelfde verzekeringsmaatschappij. Vergelijken is goed, maar goed advies en begeleiding is ook veel waard tezamen met persoonlijke aandacht voor uw financiële situatie. 4

5 3. MC Verzekeringen 3.1 Wie zijn wij? MC Verzekeringen is een onafhankelijk assurantieadviseur. Wij adviseren en bemiddelen bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen u en de verzekeraar. Op uw verzoek maken wij samen met u een inventarisatie van de risico's waar u mee te maken kunt krijgen. Vervolgens gaan wij met u na welke risico s verzekerd moeten worden en welke verzekeringen naar ons oordeel goed aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Ons kantoor heeft zich toegelegd op het bemiddelen in verzekeringen. Het gaat hierbij met name om verzekeringen voor particulieren en bedrijven. Hierbij kunt u denken aan verzekeringen voor: Motorvoertuigen Opstal Inboedel Rechtsbijstand Levensverzekeringen Bedrijfsverzekeringen Ongevallen en ziekte Arbeidsongeschiktheid Bancaire producten Beleggingsproducten Deze verzekeringen zijn onder te verdelen in schadeverzekeringen en levensverzekeringen. 3.2 Onze relaties met verzekeraars Ons kantoor doet zaken met verschillende aanbieders van financiële producten, zowel banken als verzekeraars. Wij behoren hierbij geheel tot de groep van ongebonden en selectieve bemiddelaars. Dit betekent dat wij ons advies baseren op een analyse van een toereikend aantal op de markt verkrijgbare en vergelijkbare financiële producten Onafhankelijkheid Geen enkele financiële instelling heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. MC Verzekeringen is onafhankelijk in haar dienstverlening en niet gebonden aan de oplossing van één enkele verzekeringsmaatschappij. Wij zoeken voor u de beste verzekeringsoplossing in de markt Beleggingsmogelijkheden Na grondig onderzoek hebben wij op het gebied van beleggingen gekozen voor één maatschappij: Brandnewday. Wij hebben voor deze maatschappij gekozen, omdat deze maatschappij op dit ogenblik het beste bij onze klanten past. Hierbij hebben wij gekeken naar de kosten, flexibiliteit en transparantie die de 5

6 maatschappij biedt. Het gaat hierbij om een bankspaarproduct met belegging, waardoor men als klant: geen verplichting heeft om te sparen geen verplichting heeft om maandelijks te betalen lage kosten betaalt voor het product inflatierisico en renterisico af kan dekken. Daarnaast kan Brandnewday beleggingen omzetten in obligaties en hierdoor kan de maatschappij de klant meer zekerheid bieden wat betreft de waarde opbouw. Dit is, wat betreft MC Verzekeringen, de zekerheid die wij onze klanten willen bieden en dat maakt Brandnewday de ideale partner op dit gebied. 6

7 4. Dienstverlening ten aanzien van Schadeverzekeringen 4.1 Wat is een schadeverzekering? Een schadeverzekering is een overeenkomst waarbij de verzekeraar zich tegen voorafgaande betaling van een premie ertoe verbindt de verzekerde bij het intreden van het verzekerde risico de dienst (in geld of in natura) te verlenen die bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen. Dit wil zeggen dat de verzekeraar u schadeloos stelt wanneer de schade overeenkomt met de schades waartegen u zich heeft verzekert. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan schade door ziek raken, schade door aanrijdingen, schade door brand of zelfs schade door het niet doorgaan van een vakantie. De verzekeringen waar u dan aan kunt denken zijn bijvoorbeeld: Arbeidsongeschiktheidsverzekering Reisverzekeringen Autoverzekeringen Inboedel- Opstalverzekering 4.2 Stappenplan dienstverlening Indien u ons inschakelt voor advies op het gebied van schadeverzekeringen, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten: Stap 1: Inventarisatie Wij maken op uw verzoek een inventarisatie van uw huidige verzekeringspakket. Het is hierbij belangrijk dat u juiste en volledige gegevens verstrekt. Mocht u schade oplopen en u blijkt achteraf onjuiste of onvolledige informatie te hebben gegeven, dan kan het zijn dat de verzekeraar op grond van de verzekeringsvoorwaarden gerechtigd is de schade niet of niet geheel te vergoeden. Stap 2: Advisering Na de inventarisatie adviseren wij u welk deel van de risico's u naar onze mening zou moeten verzekeren en welke risico s u wellicht voor eigen rekening kunt nemen. Wij zorgen er dan ook samen met u voor dat u niet te veel maar zeker ook niet te weinig verzekerd bent. Daarnaast geven wij u tips en adviezen, zodat u de kans op schade door bijvoorbeeld brand of diefstal kunt verminderen en daarmee onnodige premielasten kunt voorkomen. Stap 3: Verzekeringen afsluiten Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering. Indien gewenst besteden wij aandacht aan een voorlopige dekking. De acceptatie van een verzekering kan soms enkele dagen duren. Bij een voorlopige dekking wordt de schade gedekt die u eventueel oploopt in de tijd tussen het aanvragen 7

8 van een verzekering en de acceptatie van de verzekering door de verzekeraar. Het is hierbij overigens belangrijk te weten dat niet alle verzekeringsmaatschappijen bereid zijn een voorlopige dekking te verlenen. Stap 4: Service na het afsluiten van de verzekering In een aantal gevallen bespreken wij aan het einde van de verzekeringsperiode met u wat voor u de meest wenselijke keuze is: de verzekering voortzetten, aanpassen of bij een andere verzekeraar onderbrengen. Daarnaast kunt u het volgende van ons verwachten: Bij schade Wij zijn bereid uw belangen te behartigen, bijvoorbeeld in het contact met de verzekeringsmaatschappij. Bij wijzigingen Indien er wijzigingen zijn, dan zullen wij deze voor u verwerken bij de verzekeringsmaatschappij(en) en begeleiden en controle bij de administratieve afhandeling verzorgen. Bij overlijden of blijvende invaliditeit Mocht u of uw naasten komen te overlijden, dan zullen wij namens u de maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen de uitkering van uw levensverzekering te verrichten. 8

9 5. Dienstverlening ten aanzien van Levensverzekeringen 5.1 Wat is een levensverzekering? Kort gezegd is een levensverzekering een verzekering die verband houdt met het leven of de dood van een mens en met de verzorging van de uitvaart. U kunt hierbij denken aan (eenjarige) overlijdensrisicoverzekeringen en uitvaartverzekeringen, maar ook om verzekeringen waarmee u spaart voor een aanvullend pensioen, een studie voor uw kind, de aflossing van een schuld of andere toekomstige zaken. Voorbeelden hiervan zijn: een uitvaartverzekering met vergoeding op basis van natura- of geld, beleggingsrekening, een lijfrenteverzekering of een spaarverzekering. 5.2 Stappenplan dienstverlening Indien u ons op het gebied van levensverzekeringen inschakelt, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten: Stap 1: Inventarisatie Wij inventariseren samen met u uw gezinssamenstelling en onderzoeken welke voorzieningen u al heeft. Tevens onderzoeken wij welke voorzieningen er voor u zijn getroffen met betrekking tot uw pensioen bij uw huidige werkgever. Wij onderzoeken vervolgens met u welke risico's u kunt verzekeren en welke risico s u zelf kunt dragen. Hiervoor is van belang dat u ons juiste en volledige gegevens verstrekt. Stap 2: Advisering In onze advisering bij het aangaan van verzekeringen houden wij rekening met de fiscale mogelijkheden die voor uw situatie gelden op basis van de informatie die u aan ons heeft verstrekt. Wij geven u informatie over producten en voorwaarden. Daarnaast geven wij u informatie over eventueel te verwachten rendementen zoals door de financiële instelling worden verstrekt. Deze staan in relatie tot het risico dat u mogelijk loopt. Stap 3: Verzekeringen afsluiten Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering en controleren samen met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld. Stap 4: Service na het afsluiten van de verzekering Indien gewenst besteden wij aandacht aan een voorlopige dekking. De acceptatie van een verzekering kan soms enkele dagen duren. Bij een voorlopige dekking wordt de schade gedekt die u eventueel oploopt in de tijd tussen het aanvragen van een verzekering en de acceptatie van de verzekering door de verzekeraar. Het is hierbij overigens belangrijk te weten dat niet alle verzekeringsmaatschappijen bereid zijn een voorlopige dekking te verlenen. 9

10 Wanneer zich in de fiscale wetgeving belangrijke veranderingen voordoen die voor veel van onze relaties van belang zijn, informeren wij onze relaties over deze wijzigingen. Een levensverzekering sluit u voor een langere periode. Door verandering van omstandigheden kan het voorkomen dat u eerder dan gepland de verzekering wilt beëindigen. In een dergelijke situatie kunnen wij desgewenst met u in kaart brengen wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot bijvoorbeeld afkoop of het premievrij maken van de levensverzekering. Indien de datum waarop de levensverzekering tot uitkering komt bekend is, berichten wij u op welke wijze de uitkering naar onze mening (op basis van de ons ter beschikking staande informatie) het best kan geschieden. Indien gewenst kunnen wij u advies geven over eventuele herbelegging van de uitkering. Mocht u of uw naasten komen te overlijden, dan zullen wij namens u de maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen de uitkering van uw levensverzekering te verrichten. 5.3 Beleggingsrekening Voor uw beleggingen hebben wij maar voor 1 partij gekozen, zie ook de website 10

11 6. Wat verwachten wij van onze klanten? 6.1 Juiste en volledige verstrekking van benodigde informatie Heeft u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is bijvoorbeeld nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder of juist oververzekering of om te bepalen wat de mogelijkheden voor fiscale aftrek zijn. 6.2 Kennisgeving van wijzigingen Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of wanneer er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Deze wijzigingen kunnen betekenen dat bepaalde risico s onverzekerd blijven of dat eventuele fiscale aftrekmogelijkheden wijzigen. Onder wijzigingen van de persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: Geboorte Samenwonen/huwelijk/scheiding Overlijden Wijziging van bestemming van uw woning Aan en verbouw van uw woning Verhuizing Wijziging van beroep Relevante verandering van inkomen en pensioenopbouw De terbeschikkingstelling van een lease-auto Beëindiging van of wijziging van elders lopende verzekeringen. 6.3 Schriftelijke bevestiging van opdrachten Indien u ons telefonisch een opdracht geeft (bijvoorbeeld een wijziging in uw situatie), dan verzoeken wij u vriendelijk deze ook schriftelijk te bevestigen. Dit kan per post, per fax of per . Uw wijziging is definitief in behandeling genomen nadat u van ons een bevestiging heeft ontvangen, als dan niet via post, fax of . Zie onze contactpagina voor onze contactgegevens. 11

12 7. Premies en Premiebetaling 7.1 Premie-incasso door de verzekeringsmaatschappij Premiebetalingen kunnen op verschillende manieren plaatsvinden. In overleg met u bepalen wij voor welke incasso methode zal worden gekozen. Tevens staat bij elke polis aangegeven welke keuzemogelijkheden met betrekking tot incassomethodes mogelijk zijn. Daarnaast willen wij u graag informeren dat over sommige premies nog assurantiebelasting kan worden berekent. De volgende manieren van incasso van de premie zijn mogelijk: U kunt de verzekeraar of diens gevolmachtigd agent machtigen om de premie via automatische incasso van uw bank- of girorekening te laten schrijven. U kunt uw premie overmaken met behulp van een acceptgiro. Premieafschrijving gebeurt op een vast moment per maand, welke vooraf aan u bekend wordt gemaakt. Premies worden in principe per maand betaald, maar deze betalingsafspraak kan op verzoek gewijzigd worden naar betaling per kwartaal of naar betaling per half jaar. Als u kiest voor gespreide premiebetaling, dan betaalt u daar in sommige gevallen een extra administratiekosten voor. 7.2 Premie-incasso door MC Verzekeringen Premies worden in principe niet door ons geïncasseerd. Uitzonderingen hierop zijn de eerste premiebetaling na afsluiting van een verzekering en premies voor Rialto verzekeringen Vragen met betrekking tot premie-incasso s Mocht u vragen hebben over de afschrijving, het niet eens zijn met de hoogte van de afschrijving of mocht u een afschrijving terug willen vorderen, dan kunnen wij u hierin adviseren en bijstaan. 7.3 Afspraken rondom premiebetaling Het is belangrijk, dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premies niet tijdig betaalt kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht. Indien u de premies voor een levensverzekering niet tijdig betaalt, dan kan onder omstandigheden het recht op uitkering vervallen of verminderen. Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken. 12

13 7.4 Incasso van premieachterstanden door MC Verzekeringen Het is mogelijk uw premieachterstand via MC Verzekeringen te verwerken. U betaalt uw achterstand dan rechtstreeks aan MC Verzekeringen. Voor alle incasso s geldt: wanneer u eenmaal uw premie voor een verzekering aan ons heeft betaald, bent u voor deze premie bevrijd van betaling aan de verzekeraar. De verzekeringsdekking bij eventuele schorsing door wanbetaling van een betreffende verzekering, zal de maatschappij 1 dag na ontvangst van de premie deze dekking herstellen. Wij zullen er voor zorg willen dragen, indien wij de premie in ontvangst nemen, deze op dezelfde dag door te boeken naar de maatschappij. Indien u een verzekeringspremie per bankoverschrijving aan MC verzekeringen heeft betaald, ons direct hiervan in kennis te stellen. 13

14 8.Betaling aan MC Verzekeringen 8.1 Hoe worden wij beloond? Wij ontvangen van de verzekeringsmaatschappij(en) waar uw verzekering gesloten is een vergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Wij informeren u vooraf wanneer wij extra diensten aan u leveren waarvoor rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht. 8.2 Informatie over onze beloning U betaalt voor onze dienstverlening via de premie (provisie), via een uurtarief (fee) of standaardtarief of een combinatie van beide. Ook is het mogelijk een abonnement te nemen. 8.3 Beloning op basis van declaratie (fee) Wanneer u kiest voor een beloning of basis van declaratie, dan spreken wij met u een tarief af voor onze dienstverlening. Dit kan een tarief zijn op basis van het aantal uren of een standaardtarief. Daarnaast betaalt u voor het product zelf een premie of inleg. U vindt onze tarieven in bijlage Kennisgeving van (extra) kosten Voordat wij aan een opdracht beginnen, geven wij u een indicatie van zowel de inhoud van de dienstverlening als de kosten die hiermee gemoeid zijn. Wij stellen u hier mondeling of schriftelijk van op de hoogte. Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stellen wij u op de hoogte van de financiële consequenties die dit voor u heeft. 8.5 Aanvullende beloningsinformatie De wetgever verplicht ons de beloning die wij ontvangen aan u te melden wanneer het gaat om complexe producten. Met complexe producten worden in dit geval alle levensverzekeringen bedoeld en de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Zie voor meer uitleg over levensverzekeringen hoofdstuk 5 van dit dienstverleningsdocument of de website van het AFM: Met betrekking tot dergelijke producten, informeren wij u via dit dienstverleningsdocument voor dergelijke producten over de bandbreedte waarbinnen de minimale en maximale hoogte van de beloning valt. In bijlage 1 vindt u een overzicht van deze bandbreedtes per productcategorie. Mochten wij diensten verlenen op basis van declaratie (fee) dan treft u in bijlage 1 onze uurtarieven aan. De daadwerkelijke hoogte van de beloning is afhankelijk van het complexe product dat u afsluit en/of het aantal uren aan diensten die wij hebben verleend. Wij informeren u vóór het afsluiten van het complexe product schriftelijk over het exacte nominale bedrag van deze beloning. Indien dit bedrag niet valt binnen de door ons in bijlage 1 opgegeven bandbreedte, dan zullen wij u hier vooraf tijdig op wijzen en de afwijking toelichten. 14

15 8.6 Abonnementenservice U betaalt ons kantoor een vooraf afgesproken bedrag voor onze dienstverlening. Van ons krijgt u netto premies aangeboden voor uw levensverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering en spreekt met ons vooraf een bepaalde dienstverlening af. Afhankelijk van de door u gekozen dienstverlening, betaald u aan MC verzekeringen in een abonnementenservice de vergoeding. Deze vergoeding wordt dan periodiek geïncasseerd door een extern bedrijf. Over de vergoeding aan MC Verzekeringen kan eventueel assurantiebelasting en BTW worden geheven. MC Verzekeringen zal zorgen voor afdracht van de verschillende soort belastingen. Ook zullen wij per incasso 1,10 kosten in rekening brengen. 15

16 9. Relatiebeheer 9. Relatiebeheer 9.1 Registratie AFM MC Verzekeringen staat ingeschreven bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten) onder inschrijvingsnummer: Deze registratie is wettelijk verplicht. Zonder deze registratie mogen wij niet bemiddelen in verzekeringen. De AFM vereist dat wij voldoen aan de door deze organisatie gestelde kwaliteitsnormen. Deze normen gelden zowel voor het advies, de wijze van advies en de wijze waarop de vakkennis van onze eventuele werkzame medewerkers op peil wordt gehouden. Via permanente educatie onderhouden wij de vakkennis van onze eventuele werkzame medewerkers. 9.2 Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij de BAVAM (polisnummer: 15230). Indien u schade lijdt als gevolg van fouten die door ons zijn gemaakt, kunnen wij een beroep doen op deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Dit betekent dat u altijd verzekerd bent tegen fouten die door onze toedoen zijn ontstaan. 9.3 Kamer van Koophandel Ons inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland: Beëindiging van uw relatie met MC Verzekeringen U heeft ten alle tijden het recht uw zakelijke relatie met ons te beëindigen. U kunt de verzekeringsmaatschappij schriftelijk verzoeken de lopende verzekering(en) over te boeken naar de adviseur van uw keuze, indien deze daarmee instemt. Ook MC Verzekeringen kan het initiatief nemen de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht met betrekking tot uw verzekering ligt bij ons totdat een andere intermediair deze zorgplicht overneemt. 9.5 Wet Bescherming Persoonsgegevens Ten behoeve van onze advisering en bemiddeling over financiële producten zullen wij gegevens van u als klant opslaan. Deze gegevens zullen conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld. 16

17 10. Klachtafhandeling 10.1 Interne klachtafhandeling Wanneer u een klacht heeft over de afhandeling van een verzekering, onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie met betrekking tot de wijze van onze dienstverlening, dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren binnen een gestelde termijn van 60 dagen. U kunt altijd met opmerkingen of klachten terecht bij ons kantoor. Alle klachten worden door de directie van het kantoor behandeld en binnen 30 dagen afgehandeld. Wilt u nadere informatie over onze interne klachtenafhandeling, dan kunt u deze bij ons opvragen Externe klachtafhandeling Mocht het probleem niet naar uw tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u zich wenden tot het onafhankelijke Klachteninstituut Financiële Dienstverlening: Bezoekadres Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) Bordewijklaan XR Den Haag Postadres Postbus AG, Den Haag Telefoonnummers Tel.: Tel.: Internet adres: Website: Ons inschrijfnummer bij Kifid: Ons kantoor heeft zich geconformeerd aan de bindendheid van de uitspraken van de Geschillencommissie Kifid. U kunt zich ook tot de burgerlijke rechter wenden. 17

18 Bijlage 1 Bandbreedtes van de tarieven Onze dienstverlening bestaat uit advies en bemiddeling. Met behulp van dit document geven wij u inzicht in de kosten van onze dienstverlening met betrekking tot vermogensopbouwende producten. Ons kantoor werkt met de volgende tarieven, waarmee u de kosten van onze dienstverlening betaalt: Optie 1: Uurtarief (fee) Onze uurtarief is als volgt: Financieel adviseur 125,- excl. BTW Administratief medewerker 60,- excl. BTW Voorafgaand aan het adviestraject bespreken wij met u een indicatie van het aantal uren af dat wij in rekening zullen brengen voor onze dienstverlening. Optie 2: Standaardtarief Voor advies en bemiddeling in complexe producten kunt u kiezen voor een vooraf vastgestelde vaste vergoeding. Deze vergoeding is gebaseerd op het hele aanvraagtraject tot en met het totstandkoming van het product. Advies en wijzigingen na de totstandkoming van het aangevraagde product kunnen apart in rekening worden gebracht. Optie 3: Product gerelateerd tarief U betaalt ons kantoor een vergoeding voor het advies en de bemiddeling via het betalen van de premie bij een verzekering. Ons kantoor ontvangt van de verzekeraar een deel van de premie als product gerelateerd tarief. Zodra duidelijk is welk product u via ons kantoor gaat afsluiten, dus voordat u de offerte definitief ondertekent, kunnen en zullen wij u het exacte, nominale bedrag aan vergoeding die wij voor het advies en de bemiddeling ontvangen aan u bekend maken. Optie 4: Abonnementen service U betaalt ons kantoor een vooraf afgesproken bedrag voor onze dienstverlening. Van ons krijgt u netto premies aangeboden voor uw verzekeringen en spreekt met ons een bepaalde dienstverlening af. Afhankelijk van de door u gekozen dienstverlening, betaald u aan MC verzekeringen in een abonnementenservice de vergoeding. Deze vergoeding wordt dan periodiek geïncasseerd door een extern bedrijf. U sluit een overeenkomst voor gedurende 1 jaar af met MC verzekeringen, deze overeenkomst is dan per maand opzegbaar. Afhankelijk van de soort diensten die door MC verzekeringen worden verleend, zal er assurantiebelasting en- of BTW in rekening worden gebracht met de incassokosten á 1,10 per incasso. Om u nu al inzicht te geven in de kosten die u mogelijk gaat maken voor onze dienstverlening, treft u hierna een overzicht aan van wat wij minimaal en maximaal per productsoort aan beloning ontvangen. Onze uiteindelijke, exacte vergoeding is afhankelijk van het type product, het premiebedrag of de koopsom en de looptijd van het product. Indien dit bedrag niet valt binnen de door ons opgegeven bandbreedte, dan zullen wij u hier vooraf tijdig op wijzen en de afwijking toelichten. 18

19 Tabel 1: Product Overzicht * Gedurende de looptijd van het contract ** Kosten na advies en bemiddeling worden apart in rekening gebracht Aard van onze Reikwijdte Indicatie aantal dienstverlening uren Vergoeding uitsluitend via aanbieder (Afsluitprovisie) Vergoeding uitsluitend via cliënt Levensverzekeringen en bancaire spaarproducten Advisering >4< aanbieders Minimaal >2< uur Minimaal 150,- Standaardtarief max 350,- Bemiddeling en Nazorg Maximaal >10< uur* Maximaal 3.500,-* Tot van kracht Of Abonnementenservice Bedrag wordt bepaald bij het bemiddelen Beleggingen bij Brand new Day Overige complexe financiële producten Uitvaartverzekering (natura en geld) Advisering >1< aanbieder Minimaal >1< uur Minimaal 150,- Minimaal 150,- Bemiddeling en Nazorg Maximaal >6< uur Maximaal 750,- Maximaal 750,- Advisering >5< aanbieders Minimaal >2< uur Minimaal 150,- Minimaal 500,- Bemiddeling en Nazorg Maximaal >10< uur* Maximaal 3.500,-* Maximaal Advisering >4< aanbieders Minimaal >1< uur Minimaal 100,- Standaardtarief max 350,- Bemiddeling en Nazorg Maximaal >2< uur Maximaal 550,- Tot van kracht Of Abonnementenservice Bedrag wordt bepaald bij het bemiddelen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Advisering >4< aanbieders Minimaal >1< uur Uitsluitend max 17,5% doorloopprovisie tot Bemiddeling en Nazorg Maximaal >6< uur Abonnementenservice opstartkosten voor bemiddeling 0,00 Abonnementenservice 40,-- excl. BTW en incassokosten 19

20 Bijlage 2: Contactinformatie en bereikbaarheid MC Verzekeringen Westerveldstraat BW Zwolle Eigenaar: dhr M.M.G.A. Cordewener Tel.: Fax: adres: Openingstijden kantoor Maandag tot en met vrijdag Middagpauze: 9.00 uur tot uur 12:30 tot 13:00 uur U kunt ons bij spoed (ongeval, overlijden of ingrijpende schade) ook na kantoortijden bereiken. Belt u in dat geval met het algemeen telefoonnummer van ons kantoor. Bij geen gehoor kunt u een bericht inspreken op de voic of u kunt een bericht sturen naar 20

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013)

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Bon Adviesgroep B.V. ADVISEURS IN ASSURANTIËN EN PENSIOENEN Bolderweg 10, 1332 AT Almere Tel: 088-1101300 E-mail info@bonavg.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft)

Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) Geachte cliënt, De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verzekeringskantoor Peer

Dienstenwijzer Verzekeringskantoor Peer Dienstenwijzer Verzekeringskantoor Peer Verzekeringskantoor Peer Zilverschoon 14 6922 GV DUIVEN Tel: 0316-262757 E-mail: miranda.peer@finergo.nl Website: www.peer-duiven.nl KvK: 09058989 A. Inleiding Geachte

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Brugmans sinds 1882 Paterswoldseweg 290 9727 BW Groningen Website: www.brugmansverzekeringen.nl Telefoon: 050 5352838 Fax: 050 5351539

Nadere informatie

GIDI Advies/Diensten wijzer. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI Advies/Diensten wijzer. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Advies/Diensten wijzer Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Huis en Lage Rente Bezoek/werkadres: Auke Vleerstraat 4 7521 PG Enschede Website: www.huisenlagerente.nl Telefoon:

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. Geachte cliënt,

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. Geachte cliënt, DIENSTENWIJZER Hans Meijer Advies Langeweg 19 A 3245 KE Sommelsdijk Telefoon : 0187-481955 Fax : 0187-481992 E-mail : info@hansmeijeradvies.nl Internet : www.hansmeijeradvies.nl A. Inleiding Geachte cliënt,

Nadere informatie

A. Inleiding. B. Wie zijn wij?

A. Inleiding. B. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Streefkerk makelaars o.g. & assurantiën, Weesperweg 2-A, 1398 XD Muiden, www.streefkerk.com, telefoon 0294-261392, fax 0294-270204, e-mail info@streefkerk.com A. Inleiding 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Dienstenwijzer A&A Assurantie en Advies B.V.

Dienstenwijzer A&A Assurantie en Advies B.V. Dienstenwijzer A&A Assurantie en Advies B.V. Handelsnaam : A&A Assurantie en Advies Statutaire naam : A&A Assurantie en Advies B.V. Adres : Postbus 4820 Postcode, woonplaats : 4820 BA Breda Inschrijving

Nadere informatie

Dienstenwijzer voor ADFIZ-leden

Dienstenwijzer voor ADFIZ-leden Dienstenwijzer voor ADFIZ-leden Hoen Vastgoedbeheer b.v. De Lairessestraat 117 1075 HH Amsterdam tel: 020-305 44 77 fax:020-305 44 80 www.hoen.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer

Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer Algemeen Assurantiekantoor Dintel v.o.f., Dalsteindreef 48 Diemervijver, 1112 XC Diemen tel. nummer: 020-6959494, fax nummer: 020-6002277, e-mail: info@dintel.nl.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hypotheek Advies Brabant

Dienstenwijzer Hypotheek Advies Brabant Dienstenwijzer Hypotheek Advies Brabant Handelsnaam : Hypotheek Advies Brabant Statutaire naam : Adres : Hoogstraat 27 Postcode, woonplaats : 5462 CW Veghel Website : www.hypotheekadviesbrabant.nl Telefoon

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT

DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT APRIL 2010 Teeuwen Verzekeringen De Sitterlaan 89 2313TL LEIDEN Postbus 1147 2302BC LEIDEN Telefoonnr: 071-514 99 67 Telefaxnr: 071-514 99 79 Internet: www.teeuwenverzekeringen.nl

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER VRS B.V.

DIENSTENWIJZER VRS B.V. DIENSTENWIJZER VRS B.V. VRS B.V. Spoorlaan 23 5461 JX Veghel Postbus 243 5460 AE Veghel Telefoon: 0413-330131 Telefax: 0413-378710 Website: www.vrs-bv.nl E-mail: info@vrs-bv.nl Inschrijving Wfd-register

Nadere informatie

A. Inleiding. Versie 1.2008 2.

A. Inleiding. Versie 1.2008 2. Dienstenwijzer A. Inleiding Op advisering en bemiddeling in financiële diensten is de W et op het financieeltoezicht van toepassing. Eén van de vereisten uit deze wet is dat wij u uitgebreid informeren

Nadere informatie

Dienstenwijzer Bohan Assurantie

Dienstenwijzer Bohan Assurantie Dienstenwijzer Bohan Assurantie De Giek 18 Postbus 523 9206 AT Drachten 9200 AM Drachten Telefoon: 0512-369087 Fax: 0512-582011 E-mailadres: info@bohanassurantie.nl Website: www.bohanassurantie.nl A. Inleiding

Nadere informatie

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12011936.

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12011936. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Ons assurantiekantoor is (o.a.) lid van de Coöperatieve Finergo Groep U.A. Dat is een samenwerkingsverband van professionele en onafhankelijke assurantieadviseurs. Lid zijn

Nadere informatie

A. Inleiding. Geachte cliënt,

A. Inleiding. Geachte cliënt, D i e n s t e n w i j z e r V e r z e k e r i n g e n Gro testraat 2 3 7 0 8 1 C A Gendring en T el. ( 0 3 1 5 ) 6 3 0 1 5 3 F ax. ( 0 3 1 5 ) 6 3 2 1 3 6 inf o @ h eineng ielink. nl www. h eineng ielink.

Nadere informatie

A. Gedragscode B. Wie zijn wij? C. 1 Onze diensten Algemeen C.2 Schadeverzekeringen

A. Gedragscode B. Wie zijn wij? C. 1 Onze diensten Algemeen C.2 Schadeverzekeringen Geachte cliënt, A. Gedragscode 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak een Code opgesteld. Deze Code schrijft

Nadere informatie

M.J.A. Mulder Assurantiën VOF

M.J.A. Mulder Assurantiën VOF M.J.A. Mulder Assurantiën VOF De Raai 3 6916 DJ Tolkamer ADVIESWIJZER A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is

Nadere informatie

GIDI advieswijzer verzekeringen

GIDI advieswijzer verzekeringen GIDI advieswijzer verzekeringen Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair De Compagnon hypotheek & assurantieadvies Schoolstraat 19a 8471 CC Wolvega Internet: http://www.compagnonverzekeringen.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij? C. Onze diensten

Dienstenwijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij? C. Onze diensten Dienstenwijzer Hopman & Timmerman Geld en Zekerheid Dorpsstraat 67 A 1721 BC Broek op Langedijk Tel. 0226 331370 Fax. 0226 331375 e mail info@geldenzekerheid.nl Website www.geldenzekerheid.nl A. Inleiding

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP

DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP A. Inleiding De Wet op het Financieel Toezicht (WFT) hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Gedragscode GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair DNA Adviesgroep B.V. Willemskade 18 D 3016 DL Rotterdam Telefoon: 010-2909343 Fax: 010-2909345 Website: www.dna-adviesgroep.nl

Nadere informatie

ESPATRON VERZEKERINGEN BOS EN LOMMERWEG 250 1061 DJ AMSTERDAM

ESPATRON VERZEKERINGEN BOS EN LOMMERWEG 250 1061 DJ AMSTERDAM ESPATRON VERZEKERINGEN BOS EN LOMMERWEG 250 1061 DJ AMSTERDAM ING BANK nr 6904 7 1 777 TELEFOON 020 684 85 45 684 78 5 I FAX 020 682 16 25 E-mail: espatron@dds.nj K.v.K. Amsterdam 34106821 DIENSTENWIJZER

Nadere informatie

2. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt.

2. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt. 1. DIENSTENWIJZER Verzekerings-adviesburo Jan Burgers. Bezoekadres: Tilburgseweg 2E 5081 XJ te Hilvarenbeek Postadres: Postbus 200 5080 AE te Hilvarenbeek : 013 505 0091 : 013 505 00 92 K.v.K.: 18063043

Nadere informatie

ADVIESWIJZER ACTUA GROEP

ADVIESWIJZER ACTUA GROEP ADVIESWIJZER ACTUA GROEP De Actua Groep omvat de volgende bedrijven: Actua Holding B.V. Actua Assurantiën B.V. Actua Assuradeuren B.V. Actua International B.V. Bezoekadres : Rivium Brienenoord Businesscenter

Nadere informatie

D I E N S T E N W I J Z E R.

D I E N S T E N W I J Z E R. 1 D I E N S T E N W I J Z E R. Jacobs Assurantiën Mgr. Van Gilsstraat 4 6461 VG Kerkrade Postadres: Postbus 118 6460 AC Kerkrade Tel. nr. 045-5453121 Fax nr. 045-5464900 E-mail jacobs@deraadsheeren.nl

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V.

DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V. Drieheer Verzekeringen B.V. DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V. Bezoekadres : Industrieweg 11, 8444 AS Heerenveen Postadressen : Postbus 108, 8440 AC Heerenveen Homepage : www.drieheer.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

advieswijzer Geachte relatie,

advieswijzer Geachte relatie, advieswijzer Geachte relatie, U heeft ervoor gekozen, of overweegt dit te doen, één of een aantal van uw belangen te laten behartigen door Oosthoek bedrijfsassurantiën b.v. Een goede beslissing: voor uw

Nadere informatie