BEWIJS IN STRAFZAKEN Docent Mr W. Römelingh Datum 19 maart 2010 Plaats Casa 400 Amsterdam Punten 2 PO Juridisch

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEWIJS IN STRAFZAKEN 2010. Docent Mr W. Römelingh Datum 19 maart 2010 Plaats Casa 400 Amsterdam Punten 2 PO Juridisch"

Transcriptie

1 BEWIJS IN STRAFZAKEN 2010 Docent Mr W. Römelingh Datum 19 maart 2010 Plaats Casa 400 Amsterdam Punten 2 PO Juridisch Cursus voor advocaten over bewijs in strafzaken. Wat zijn bewijsmiddelen? Wat is wettig bewijs? Wat is overtuigend bewijs? Hoe vrij is de rechter in de selectie en waardering? 2 punten PO juridisch. EUR 119 inclusief 19% BTW.

2 BEWIJS IN STRAFZAKEN 2010 Tekenen bij aankomst Tekenen bij vertrek Evaluatie Graag mobiele telefoon(s) uit

3 BEWIJS IN STRAFZAKEN College Cursus Aanmelden Annuleren Cursusaanbod Cursusmateriaal

4 BEWIJS IN STRAFZAKEN 2010 Basisregels worden nauwelijks gedoceerd Nauwelijks kennis van basisregels Bewijs relevant in iedere zaak Corstens Het Nederlands Strafprocesrecht 2008 (zesde druk)

5 BEWIJS IN STRAFZAKEN 2010 Overtuigend Bewijs Wettig Bewijs (bewijsmiddelen) Eigen waarneming rechter Verklaring verdachte Verklaring getuige Verklaring medeverdachte Verklaring deskundige Schriftelijk(e) Bescheid(en) Bewijsminima Motiveringseisen

6 BEWIJS IN STRAFZAKEN 2010 De bewijsmiddelen. De rechter grond zijn overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring. In die gevallen waarin de wet aanvulling van de uitspraak vereist met de bewijsmiddelen, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan deze uitspraak is gehecht.

7 BEWIJS IN STRAFZAKEN 2010 De bewezenverklaring. Door de voormelde inhoud van vorenstaande bewijsmiddelen staan de daarin genoemde feiten en omstandigheden vast. Op grond daarvan is de rechter tot de overtuiging gekomen en acht de rechter wettig bewezen, dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, zulks met verbetering van eventueel in de tenlastelegging voorkomende type- en taalfouten.

8 BEWIJS IN STRAFZAKEN 2010 "bewijsmiddelen" "wettig bewijs" "overtuigend bewijs" "bewezenverklaring" "aanvulling" HR 22/12/2009 LJN BG4412 Gerechtshof Arnhem Mr B.J. Schadd uit Velp

9 BEWIJS IN STRAFZAKEN 2010 Middel: uitspraak bevat niet inhoud gebezigde bewijsmiddelen. 1 Akte cassatie advocaat 2 Verkort arrest Gerechtshof Arnhem 3 Verkort procesverbaal Gerechtshof Arnhem Procureur-Generaal: andere stukken in ongerede geraakt.

10 BEWIJS IN STRAFZAKEN 2010 Hoge Raad: uitspraak kan zo niet in cassatie worden getoetst. Terugverwijzing heeft geen zin, want andere rechter kan zijn werk ook niet doen. Nietigheid inleidende dagvaarding.

11 BEWIJS IN STRAFZAKEN 2010 EVRM Waarborg procedure Nationaal recht Sv Grenzen bewijs

12 BEWIJS IN STRAFZAKEN Redelijke termijn 2 Geen inhumane (bewijs)middelen 3 Alleen wettige (bewijs)middelen 4 Bewijsminima 5 Bewijsverboden

13 BEWIJS IN STRAFZAKEN 2010 Voldoende wettige bewijsmiddelen + Voldoende rechterlijke overtuiging = Bewezenverklaring

14 OVERTUIGEND BEWIJS Vrij bewijsstelsel versus Wettelijk bewijsstelsel Positief wettelijk bewijsstelsel versus Negatief wettelijk bewijsstelsel

15 OVERTUIGEND BEWIJS 338 Sv Overtuiging Overtuiging door bewijsmiddelen Tijdens onderzoek op zitting Geen gevoel, maar bewijsmiddelen Niet subjectief, maar objectief Twee tegen een meerderheid voldoende Beyond reasonable doubt

16 OVERTUIGEND BEWIJS Wel bewijsmiddelen, maar geen overtuiging Wel overtuiging, maar geen bewijsmiddelen Een overtuigende verklaring en zelfs een zeer overtuigende verklaring doet niet af aan negatief wettelijk bewijsstelsel Corstens pagina 666 (zesde druk)

17 WETTIG BEWIJS (BEWIJSMIDDELEN) 339 Sv Bewijsmiddelen 1 Eigen waarneming rechter 2 Verklaring verdachte 3 Verklaring getuige 4 Verklaring deskundige X Schriftelijk(e) bescheid(en)

18 WETTIG BEWIJS (BEWIJSMIDDELEN) 344 Sv Schriftelijk(e) bescheid(en) 5 Rechterlijke uitspraken 6 Rechterlijke processenverbaal 7 Ambtelijke processenverbaal 8 Procesverbaal opsporingsambtenaar 9 Deskundige berichten X Andere schriftelijke bescheiden Leesbare documenten Corstens pagina 697 (zesde druk)

19 WETTIG BEWIJS (BEWIJSMIDDELEN) Onvoldoende zonder aanvulling Verklaring verdachte (341 lid 4 Sv) Verklaring getuige (342 lid 2 Sv) Ander schriftelijk bescheid (344 lid 1 Sv) Voorbeeld ontucht Rb Arnhem 24/09/2008 LJN BF2104

20 Rechtspraak.nl - Leraar basisschool vrijgesproken van ontucht pagina 1 van Leraar basisschool vrijgesproken van ontucht Arnhem, 24 september 2008 De rechtbank Arnhem heeft een 35-jarige man, leerkracht op een basisschool, vrijgesproken van het plegen van ontucht in het schooljaar met een toen 9-jarig meisje uit zijn klas. De beschuldigingen, die door de verdachte ten stelligste worden ontkend, zijn uitsluitend gebaseerd op de verklaringen van het meisje en worden onvoldoende door andere bewijsmiddelen ondersteund. De in het dossier aanwezige verklaringen van andere getuigen over de beweerde ontucht zijn direct afgeleid van de verklaringen van het meisje zelf en kunnen daar niets aan toevoegen. Andere getuigen hebben uitsluitend verklaard over de kameraadschappelijke wijze waarop verdachte met zijn leerlingen pleegt om te gaan en zijn gedrag in het algemeen. Maar uit die verklaringen kan geen ondersteuning worden geput dat verdachte zich aan ontucht met leerlingen zou schuldig maken. De beschuldigingen zijn dus op de verklaring van één enkele persoon gebaseerd en dit is onvoldoende om tot een bewezenverklaring en een veroordeling te kunnen komen. LJ Nummer BF2104 Bron: Rechtbank Arnhem Datum actualiteit: 24 september 2008

21 WETTIG BEWIJS (BEWIJSMIDDELEN) Voldoende zonder aanvulling Eigen waarneming rechter Verklaring deskundige Rechterlijke uitspraken Rechterlijke processenverbaal Ambtelijke processenverbaal Procesverbaal opsporingsambtenaar Deskundige berichten Voorbeeld mishandeling

22 WETTIG BEWIJS (BEWIJSMIDDELEN) 341 lid 4 Sv Verklaring verdachte op zitting Eigen waarneming rechter Een bewijsmiddel of twee bewijsmiddelen? 342 lid 2 Sv Verklaring getuige op zitting Eigen waarneming rechter Een bewijsmiddel of twee bewijsmiddelen?

23 WETTIG BEWIJS (BEWIJSMIDDELEN) Verklaring verdachte Vervat in procesverbaal opsporingsambtenaar Een bewijsmiddel of twee bewijsmiddelen? Verklaring getuige Vervat in procesverbaal opsporingsambtenaar Een bewijsmiddel of twee bewijsmiddelen?

24 WETTIG BEWIJS (BEWIJSMIDDELEN) Verklaring aangever Verklaring getuige over wat aangever zei Een bewijsmiddel of twee bewijsmiddelen? Verklaring aangever Verklaring getuige over wat verdachte zei Een bewijsmiddel of twee bewijsmiddelen?

25 WETTIG BEWIJS (BEWIJSMIDDELEN) Onderscheid bewijsmiddelen Niet altijd scherp Wel altijd maken Bewijsminimumregels worden anders illusie Corstens pagina 672 (zesde druk) Het regenereren van een bewijsmiddel levert geen tweede bewijsmiddel op

26 EIGEN WAARNEMING RECHTER Eigen waarneming rechter (339 lid 1 sub 1 Sv) Waarnemen Oordelen Persoonlijk Zitting Wijziging samenstelling

27 EIGEN WAARNEMING RECHTER HR 29/08/2006 LJN AX6414 Mr B.P. de Boer uit Amsterdam Emmeloord 26/11/2003 Diefstal kassalade (EUR 200) Signalement - Diepe stem - Plooien in gezicht - Opvallend "hupje" in loop

28 EIGEN WAARNEMING RECHTER Waarneming rechter na sluiting onderzoek zitting (bijzondere loop verdachte waargenomen bij verlaten zittingszaal) geen wettig bewijsmiddel. Wil eigen waarneming rechter als wettig bewijsmiddel kunnen meewerken, dan zal deze bij het onderzoek op zitting moeten zijn gedaan.

29 VERKLARING VERDACHTE Verklaring verdachte (339 lid 1 sub 2 Sv) 341 lid 4 Sv verklaring verdachte onvoldoende Ratio: vermijden risico valse bekentenis Corstens pagina 677 (zesde druk)

30 VERKLARING VERDACHTE Druk politie Druk omgeving Ander vervolging besparen (rijbevoegdheid) Geestelijke stoornis (van niet-geestelijk gestoorde)

31 VERKLARING VERDACHTE HR 30/03/2004 LJN AO5026 Mr B.G.J. de Rooij uit Eindhoven Stempel voor Norit-pillen (ofwel XTC-pillen) PV verhoor verdachte van 21 juni 2001 "Het stempel is toch niet bestemd om XTC-pillen mee te maken?" PV verhoor verdachte van 25 juni 2001 "U toont mij een zakje met daarin het door mij gemaakte stempel."

32 VERKLARING VERDACHTE Liegende verdachte HR 24/05/2005 LJN AT2897 HR 06/12/2005 LJN AU3461 Liegende verdachte legt verklaring af in de zin van artikel 339 lid 1 sub 2 Sv Oordeel dat verklaring leugenachtig is moet uit ander bewijsmiddel blijken dan verklaring verdachte

33 VERKLARING VERDACHTE Zwijgende verdachte Zwijgende verdachte legt geen verklaring af in de zin van artikel 339 lid 1 sub 2 Sv Verklaren = bewijsmiddel Zwijgen bewijsmiddel Procesverbaal van verhoor Procesverbaal van bevindingen

34 VERKLARING VERDACHTE Alleen mondelinge verklaring of ook andere vormen medewerking? 1 Blaasproef 2 Bloedmonster 3 Urinemonster 4 Lichaamsweefsel 5 Afgifte documenten EHRM 17/12/ /91 en NJ 1997, 699 (Saunders v Verenigd Koninkrijk)

35 VERKLARING VERDACHTE EHRM 08/02/ /91 (John Murray v Verenigd Koninkrijk) Murray wordt soms aangehaald als een zaak waaruit blijkt dat het zou zijn toegestaan om het zwijgen van een verdachte te gebruiken als bewijs tegen de verdachte. Het zou dan gaan om zaken "which clearly call for an explanation".

36 VERKLARING VERDACHTE In Murray waren er voldoende wettige bewijsmiddelen om tot een bewezenverklaring te komen. Ter overtuiging voegde de rechter er aan toe dat Murray het bewijs ook niet had weerlegd.

37 VERKLARING VERDACHTE There can be no doubt that the right to remain silent and the privilege against self-incrimination are generally recognised international standards which lie at the heart of the notion of a fair procedure under article 6 of the convention. Vergelijk: 46.

38 VERKLARING VERDACHTE The court deems it equally obvious that these immunities cannot and should not prevent that the accused's silence, in situations which clearly call for an explanation, be taken into account in assessing the persuasiveness of the evidence. Vergelijk: 48.

39 VERKLARING VERDACHTE HR 15/06/2004 LJN AO9639 Mr C.F. Korvinus uit Amsterdam Het gebruik als bewijsmiddel van een procesverbaal waarin een vraag is weergegeven en als antwoord daarop het beroep van verdachte op zijn zwijgrecht, is in strijd met de regel dat de omstandigheid dat een verdachte weigert een verklaring af te leggen of een bepaalde vraag te beantwoorden op zich zelf niet tot het bewijs kan bijdragen.

40 VERKLARING VERDACHTE Het voorgaande brengt niet mee dat een rechter, indien een verdachte voor een omstandigheid die met de verdere inhoud van de bewijsmiddelen beschouwd redengevend moet worden geacht voor het bewijs, geen redelijke ontzenuwende verklaring geeft, niet in zijn overwegingen omtrent het bewijs zou mogen betrekken.

41 VERKLARING VERDACHTE Voorbeeld onvoldoende wettig bewijs Verklaring aangever/getuige Zwijgende verdachte Voorbeeld voldoende wettig bewijs Verklaring eerste aangever/getuige Verklaring tweede aangever/getuige Zwijgende verdachte

42 VERKLARING VERDACHTE Weigering om te verklaren mag alleen gevolg hebben voor Meer-en-Vaart-verweer, want bij Meer-en-Vaart-verweer mag toelichting worden verwacht Corstens pagina 671 (zesde druk)

43 VERKLARING VERDACHTE HR 31/10/2006 LJN AX9180 Bezoek Walloniërs aan Minerva (Oud)bewoners van "Het Wallon" Pakken leestafel van kg op Stormram voor openen lustrumdeuren Gebroken linker en rechter pols Verklaring (gemachtigd) advocaat (279 Sv) Gerechthof gebruikt pleitnota als bewijsmiddel

44 VERKLARING VERDACHTE Pleitnota bewijsmiddel? Waarom niet? Verklaring verdachte (339 lid 1 sub 2 Sv)? Ander schriftelijk bescheid (339 lid 1 sub 5 Sv)? Feiten van algemene bekendheid (339 lid 2 Sv)?

45 VERKLARING VERDACHTE Zoals Hoge Raad in eerdere jurisprudentie heeft geoordeeld, kunnen verklaringen van de raadsman die ter terechtzitting (al dan niet op de voet van artikel 279 lid 1 Sv) optreedt, niet als wettige bewijsmiddelen gelden. Voor pleitnota geldt zelfde. HR 08/01/2002 NJ 2002, 340 HR 15/09/1980 NJ 1981, 13 HR 15/10/1928 NJ 1928, 1660

46 VERKLARING VERDACHTE HR 18/09/2007 LJN BA3610 en NJ 2008,192 Verklaring verdachte in vroeghulprapport Verklaring mag niet voor bewijs worden gebruikt mede gezien hulpverleningsrelatie ook niet als (steun)bewijs

47 VERKLARING GETUIGE Verklaring getuige (339 lid 1 sub 3 Sv) 342 lid 2 Sv verklaring getuige onvoldoende Corstens pagina 695 (zesde druk) Niet in oorspronkelijk ontwerp Toegevoegd wegens vrees veroordeling onschuldigen

48 VERKLARING GETUIGE Ratio: wat geldt voor verdachte geldt sterker voor getuige Onder ede - niet bij politie - wel bij rechter U spreekt over getuigenverklaring! Hoezo getuigenverklaring?

49 VERKLARING GETUIGE Bewust onjuist verklaren Rol ander aandikken (eigen vervolging voorkomen) Druk omgeving Onbewust onjuist verklaren Gekleurd waargenomen Gekleurd verklaard Niet goed waargenomen Niet goed onthouden Afwezigheid zelfbescherming

50 VERKLARING GETUIGE HR 13/09/2005 LJN AT5721 Feit 1 - Arnhem 25 januari 2003 om uur Ruk aan handtas Klap in gezicht Ik wil geld! Tenminste 1.500! Ik wil pincode! Meegetrokken naar geldautomaat

51 VERKLARING GETUIGE Feit 2 - Arnhem 25 januari 2003 om uur Ik stond bij bushalte Man komt aanlopen "Geef me geld!" Ik zei: "Nee!" Vuistslag

52 VERKLARING GETUIGE Bewijsmiddelen voor Feit 1 Procesverbaal (eerste) aangifte Procesverbaal spiegelconfrontatie Bewijsmiddelen voor Feit 2 Procesverbaal (tweede) aangifte Procesverbaal spiegelconfrontatie Aangever: ik herken de man voor 100% Aangever: ik schrik enorm van de man Verbalisant: aangever reageert zeer emotioneel

53 VERKLARING GETUIGE Middel Bewijs volgt uitsluitend uit in processenverbaal van politie vervatte verklaringen van een getuige Dit geldt voor zowel feit 1 als feit 2 Hoge Raad Wel of niet casseren?

54 VERKLARING GETUIGE HR 26/01/2010 BK5597 Mr A.J. van der Velden uit Amsterdam Den Helder 30/01/2007 Proefrit met Volkswagen Golf En nu er uit! Ik heb een pistool bij me!

55 VERKLARING GETUIGE Verklaring getuige over gebeuren Verklaring getuige over "herkenning" Hoge Raad: Bewijs dat verdachte feit heeft begaan, kan niet uitsluitend worden aangenomen op verklaring van één getuige.

56 VERKLARING GETUIGE HR 10/03/1992 NJ 1992, 792 De wijze waarop de herkenningsprocedure in deze zaak heeft plaatsgevonden, staat bekend als spiegelconfrontatie. Deze methode mag blijkens de gangbare opvattingen in de literatuur alleen dan nog gebruikt worden in die gevallen waarin de identificatie als formaliteit beschouwd kan worden.

57 VERKLARING GETUIGE Getuige neemt woordenwisseling tussen A en B waar. Getuige vertrekt. Getuige keert terug. Getuige ziet dat de neus van A bloedt. Getuige hoort A zeggen dat B hem heeft geslagen. Geen onwaarschijnlijke loop gebeurtenissen Corstens pagina 679 (zesde druk)

58 VERKLARING GETUIGE Saïd bij moeder en dochter over de vloer Onderdeel meubilair Moeder en dochter gaan even naar boven Moeder en dochter komen terug Saïd verdwenen Mobiele telefoons verdwenen Saïd zwijgt

59 VERKLARING GETUIGE Corstens pagina 679 (zesde druk)

60 VERKLARING GETUIGE 1 Getuige mag niet gissen 2 Getuige mag geen conclusie trekken 3 Getuige moet reden wetenschap geven Getuige mag feilbaarheid menselijke waarneming en geheugen uitdrukken

61 VERKLARING GETUIGE Bijvoorbeeld "dacht ik" "naar mijn mening" "voor zover ik weet" Corstens pagina 680 (zesde druk)

62 VERKLARING GETUIGE HR 20/12/1926 NJ 1927, 85 (De auditu) Souteneur te Heerlen Twee kamers Café Central Getuige E hoort van getuige F dat "zij met ontucht de kost verdient en slaag krijgt van de verdachte wanneer zij niet genoeg verdient"

63 VERKLARING GETUIGE Getuige "van horen zeggen" is gewone (bruikbare) getuige Getuigenverklaring over "van horen zeggen" is gewone (bruikbare) getuigenverklaring Gehoorsindruk is eigen waarneming Waarneming reikt niet verder dan gehoorsindruk Getuige zou anders gaan gissen

64 VERKLARING GETUIGE EVRM en getuigen Geen gelegenheid horen getuige en voldoende andere bewijsmiddelen dan verklaring getuige wel bruikbaar voor bewijs Geen gelegenheid horen getuige en onvoldoende andere bewijsmiddelen dan verklaring getuige niet bruikbaar voor bewijs HR 15/02/2005 LJN AR8286

65 VERKLARING MEDEVERDACHTE Verklaring medeverdachte geldt voor eigen zaak en dus niet in zaak van verdachte (341 lid 3 Sv) Geen verschil of medeverdachte tegenover politie of op zitting tegenover rechter verklaart HR 21/11/1978 NJ 1979, 92 Corstens pagina 675

66 VERKLARING MEDEVERDACHTE 341 lid 3 Sv "Zijne opgave kunnen alleen te zijnen aanzien gelden." Verklaring medeverdachte onbetrouwbaar Zwijgrecht wordt (anders) illusie

67 VERKLARING MEDEVERDACHTE Feit waarover verdachte wenst te zwijgen, wordt door medeverdachte onthult Spreekrecht medeverdachte mag niet door zwijgrecht verdachte worden gefrustreerd Zwijgrecht verdachte mag niet door spreekrecht medeverdachte worden gefrustreerd

68 VERKLARING MEDEVERDACHTE Geldt niet alleen voor verklaringen op zitting, maar ook voor "buitengerechtelijke" verklaringen Corstens pagina 675 (zesde druk) HR 21/11/1978 NJ 1979, 92

69 VERKLARING MEDEVERDACHTE HR 21/11/1978 NJ 1979, 92 Amsterdam 09/05/1974 Abortus bij vrouw Vrouw komt te overlijden Zowel arts als assistent vervolgt Eerste bewijsmiddel: verklaring arts Tweede bewijsmiddel: verklaring assistent

70 VERKLARING MEDEVERDACHTE HR 29/10/1974 NJ 1975, 108 Artikel 341 lid 3 Sv ziet niet op een elders dan ter terechtzitting gedane opgave van een verdachte wiens zaak niet met die van een andere verdachte gevoegd ter terechtzitting is of wordt behandeld. Rb Den Haag 03/09/2009 LJN BJ7233

71 VERKLARING MEDEVERDACHTE Folkert W. en Margarethe B. Inbraak radio en televisiezaak te Hoofddorp Arrest niet volledig gepubliceerd Verklaring in procesverbaal Andere klachten Ander bewijs

72 VERKLARING MEDEVERDACHTE Niet voegen, maar gelijktijdig behandelen Processuele foef Corstens pagina 676 (zesde druk)

73 VERKLARING MEDEVERDACHTE Wat is gevoegd? 1 Zelfde dossier 2 Zelfde feit of feiten 3 Vorm van deelneming 4 Gelijktijdige behandeling 5 Geconfronteerd met verklaring medeverdachte uit dossier 6 Geconfronteerd met verklaring medeverdacht ter zitting 7 Gelijktijdige uitspraak

74 VERKLARING MEDEVERDACHTE Parketnummer? 1 Geen wettelijk begrip 2 Onder een parketnummer kunnen verschillende feiten staan 3 Wanneer zaken worden gevoegd dan niet ander/nieuw parketnummer

75 VERKLARING MEDEVERDACHTE Overigens Verklaring medeverdachte mag niet gebruikt worden voor bewijs maar mag wel gebruikt worden voor overtuiging

76 VERKLARING DESKUNDIGE Verklaring deskundige (339 lid 1 sub 3 Sv) Strekt deskundigheid zich tot onderzoek uit? Welke methode gebruikt? Waarom methode betrouwbaar? Deskundige in staat om methode toe te passen?

77 SCHRIFTELIJK(E) BESCHEID(EN) Beeldopname of geluidsopname = andere schriftelijk bescheid Procesverbaal dat niet aan vorm voldoet = andere schriftelijk bescheid HR 16/01/2007 LJN AZ2481 HR 22/04/2008 LJN BC9954 Niet op ambtseed/ambtsbelofte Niet gedagtekend Niet ondertekend

78 SCHRIFTELIJK(E) BESCHEID(EN) HR 10/03/1987 NJ 1988, 25 Mr V. Kraal uit Amsterdam De als bewijsmiddelen gebezigde fotokopieën van processenverbaal zijn aan te merken als "andere geschriften" in de zin van artikel 344 lid 1 sub 5 Sv, aangezien uit het bestreden arrest noch uit het procesverbaal van de terechtzitting kan worden afgeleid dat zij als eensluidend met het origineel zijn gewaarmerkt.

79 SCHRIFTELIJK(E) BESCHEID(EN) Rb Den Haag 30/08/2006 LJN AY7232

80 BEWIJSMINIMA Bewijsmiddelen hoeven elkaar niet af te dekken Verdachte Ik heb een schilderij weggenomen "Getuige" Het schilderij is van mij Bezwaar is dat daderschap enkel uit verklaring verdachte blijkt

81 BEWIJSMINIMA Eerste getuige Ik zag de verdachte een schilderij wegnemen Tweede "getuige" Het schilderij is van mij Bezwaar is dat daderschap enkel uit verklaring getuige blijkt

82 BEWIJSMINIMA Bewijsmiddelen moeten samen wel afdekken Voorbeeld ontbreken pleegplaats en -tijd HR 26/01/2010 LJN BK5598 Bekentenis koop vals paspoort Vaststelling valsheid paspoort Pleegplaats en -tijd worden niet door de inhoud van enig bewijsmiddel geschraagd.

83 BEWIJSMINIMA Voorbeeld heling HR 08/04/2008 LJN BC5957 en NJ 2008, 228 Ontbreken van fabriekswege aangebracht slot Aangifte diefstal fiets Relaas verbalisanten Verklaring verdachte tegenover verbalisanten Afstandverklaring verdachte Verklaring aangever Verklaring verdachte tegenover rechter

84 BEWIJSMINIMA Amsterdamse rechters maken schuldverwijt Ontbreken van fabriekswege aangebracht slot Nalaten stellen vragen herkomst Niet weten van wie geleend Hoge Raad Waaruit blijkt (wat dekt af) dat verdachte redelijkerwijze had moeten vermoeden dat fiets door misdrijf was verkregen?

85 BEWIJSMINIMA Bewijsmiddelen mogen niet worden gedenatureerd Vrouw: mijn man heeft mij geslagen Man: ik was thuis (en niets misdaan) HR 08/10/1991 NJ 1992, 156 De politie zou iedereen hebben gesommeerd om zich te verwijderen, maar ik heb dat niet gehoord.

86 BEWIJSMINIMA Bewijsmiddelen mogen niet worden geregenereerd Het regenereren van een bewijsmiddel levert geen tweede bewijsmiddel op. Van "regeneren van bewijs" is vaak sprake als het bewijs voortkomt uit een bron. Vergelijk: Corstens pagina 695.

87 MOTIVERINGSEISEN Selectie en waardering is aan feitenrechter Feitenrechter is vrij in selectie en waardering Vaak OM-cassaties 359a Sv (vooronderzoek) 359 Sv (zitting)

88 MOTIVERINGSEISEN Fout in vooronderzoek Herstel mogelijk? Zo ja? Zo nee? Constatering Uitsluiting bewijs Strafvermindering Niet-ontvankelijkheid

89 MOTIVERINGSEISEN EHRM 12/05/ /97 en NJ 2002, 180 (Khan/Verenigd Koninkrijk) Met name 34 Wel schending artikel 8 EVRM Niet noodzakelijkerwijze schending artikel 6 EVRM

90 MOTIVERINGSEISEN Fout in motivering uitspraak 359 lid 3 Sv in verbinding met 359 lid 8 Sv

91 MOTIVERINGSEISEN 359 lid 3 Sv De beslissing dat het feit door de verdachte is begaan, moet steunen op de inhoud van in de uitspraak opgenomen bewijsmiddelen, houdende daartoe redengevende feiten en omstandigheden. 359 lid 8 Sv Alles op straffe van nietigheid.

92 MOTIVERINGSEISEN HR 23/11/2004 LJN AR3280 HR 02/10/2007 LJN BA7929 Opgave/aanduiding bewijsmiddelen in plaats van opgave inhoud bewijsmiddelen Schriftelijke stukken te weten aanvraag AOW-uitkering aangifte omzetbelasting

93 MOTIVERINGSEISEN Regel Opgave bewijsmiddelen en inhoud Uitzondering op regel Bekennende verklaring verdachte Uitzondering op uitzondering Nadien andere verklaring verdachte Vrijspraak door raadsman bepleit

94 MOTIVERINGSEISEN Tevens motivering vereist ingeval van verweer: 1 Term tenlastelegging 2 Onrechtmatigheid bewijs 3 Betrouwbaarheid bewijs 4 Gat bewijsvoering

95 MOTIVERINGSEISEN 1 Term tenlastelegging HR 16/02/1982 NJ 1982, 411 (Dakdekker) Werknemer of zelfstandige? "Manurenstaat" Wat is een "manurenstaat"? Waartoe dient een "manurenstaat"? Wat is een vervalste "manurenstaat"?

96 MOTIVERINGSEISEN 2 Onrechtmatigheid bewijs HR 18/04/1978 NJ 1978, 365 (Erwtenpistool) Overval Huiszoeking hoofdagent Jasje, shawl, plastic tasje (met geld) Hoofdagent bevoegd tot "huiszoeking"? Procesverbaal hoofdagent bewijsmiddel?

97 MOTIVERINGSEISEN 3 Betrouwbaarheid bewijs - Vertaalverweer (telefoongesprek in Roma/Sinti) - Afgeschermde getuige, anonieme getuige en kroongetuige

98 MOTIVERINGSEISEN 4 Gat bewijsvoering HR 01/02/1972 NJ 1974, 450 (Meer en Vaart) Kruising met middenberm Midden op kruising HR 22/01/2008 LJN BC1332 (Autoverzekering) Aanhouding en registervergelijking Voorlopige dekking

99 AFSLUITING College Cursus Aanmelden Annuleren Cursusaanbod Cursusmateriaal

DAGVAARDING IN STRAFZAKEN. Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 18 oktober 2013 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PE Juridisch

DAGVAARDING IN STRAFZAKEN. Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 18 oktober 2013 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PE Juridisch DAGVAARDING IN STRAFZAKEN Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 18 oktober 2013 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PE Juridisch Welke eisen mogen worden gesteld aan de betekening? Welke

Nadere informatie

SCHADEVERGOEDING IN STRAFRECHT

SCHADEVERGOEDING IN STRAFRECHT SCHADEVERGOEDING IN STRAFRECHT Docent Mr W. Römelingh Datum 11 september 2009 Plaats Haagrecht Advocaten Punten 2 PO Juridisch Cursus voor advocaten. Wat te doen ingeval cliënt in hoofdzaak wordt vrijgesproken

Nadere informatie

Anonieme getuigen: ervaringen uit de praktijk

Anonieme getuigen: ervaringen uit de praktijk Mr. S.L.J. Janssen is advocaat te Amsterdam. Anonieme getuigen: ervaringen uit de praktijk Het Wetboek van Strafvordering (Sv) biedt sinds jaar en dag mogelijkheden om de identiteit van getuigen voor verdachten

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2013:BZ0051

ECLI:NL:RBLIM:2013:BZ0051 ECLI:NL:RBLIM:2013:BZ0051 Uitspraak RECHTBANK LIMBURG Zittingsplaats Maastricht Strafrecht parketnummer: 03/703222-11 Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 30 januari 2013 in de strafzaak tegen [naam verdachte],

Nadere informatie

Jurisprudentiebulletin

Jurisprudentiebulletin 2010, aflevering 12 Nummers: 167 186 Vordering benadeelde partij: JBS 2010, nr. 167 Hof Arnhem 9 december 2010 Gijzeling: immateriële schadevergoeding, i.c. 1.250 per gegijzelde. Brandstichting: dat de

Nadere informatie

Tilburg University. Elk nadeel heb z n voordeel? Artikel 359a Sv en de ontdekking van het strafbare feit Kooijmans, Tijs

Tilburg University. Elk nadeel heb z n voordeel? Artikel 359a Sv en de ontdekking van het strafbare feit Kooijmans, Tijs Tilburg University Elk nadeel heb z n voordeel? Artikel 359a Sv en de ontdekking van het strafbare feit Kooijmans, Tijs Published in: Delikt en Delinkwent Document version: Publisher final version (usually

Nadere informatie

LJN: BQ5738, Rechtbank Arnhem, 05/800616-10 en 05/800346-11

LJN: BQ5738, Rechtbank Arnhem, 05/800616-10 en 05/800346-11 LJN: BQ5738, Rechtbank Arnhem, 05/800616-10 en 05/800346-11 Datum uitspraak: 24-05-2011 Datum publicatie: 24-05-2011 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: De

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2014:5910

ECLI:NL:GHARL:2014:5910 ECLI:NL:GHARL:2014:5910 Uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Afdeling strafrecht Parketnummer: 21-008836-13 Uitspraak d.d.: 24 juli 2014 TEGENSPRAAK Promis Verkort arrest van de meervoudige kamer voor

Nadere informatie

Appelanten doen eerbiedig zeggen voor antwoord in Schriftelijke toelichting:

Appelanten doen eerbiedig zeggen voor antwoord in Schriftelijke toelichting: Mr. M.A.R. Schuckink Kool, M.F. van Hulst, C.J.M. van den Brûle, J.M.G. Hulsman, advokaten bij de Hoge Raad der Nederlanden HOGE RAAD DER NEDERLANDEN Rolnr. 10/ 05147 Zitting: 4-2- 2011 SCHRIFTELIJKE TOELICHTING

Nadere informatie

VERKORT ARREST VAN HET GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

VERKORT ARREST VAN HET GERECHTSHOF TE AMSTERDAM arrestnummer: parketnummer: 23-003421-06 datum uitspraak: 28 januari 2009 TEGENSPRAAK PROMIS VERKORT ARREST VAN HET GERECHTSHOF TE AMSTERDAM gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van

Nadere informatie

RECHT OP VERHOORBIJSTAND; HOE PAKT DE STRAFRECHT- ADVOCATUUR DAT AAN?

RECHT OP VERHOORBIJSTAND; HOE PAKT DE STRAFRECHT- ADVOCATUUR DAT AAN? RECHT OP VERHOORBIJSTAND; HOE PAKT DE STRAFRECHT- ADVOCATUUR DAT AAN? De invulling in de praktijkvoering binnen het kantoor Starmans & Lamers advocaten Auteur: Organisatie: Mevr. J.J. van Driel Starmans

Nadere informatie

Jurisprudentiebulletin

Jurisprudentiebulletin 2011, aflevering 8 Nummers: 172 198 Vordering benadeelde partij en schadevergoedingsmaatregel: JBS 2011, nr. 172 Rb. Alkmaar 4 augustus 2011 LJN: BR6175 Vordering benadeelde partij voor kosten rechtsbijstand

Nadere informatie

STRAFVORDERING VOLGENS OMBUDSMAN. De Nationale Ombudsman is kritischer dan de strafrechter waar het gaat om het optreden van politie

STRAFVORDERING VOLGENS OMBUDSMAN. De Nationale Ombudsman is kritischer dan de strafrechter waar het gaat om het optreden van politie STRAFVORDERING VOLGENS OMBUDSMAN Docent Mr W. Römelingh Datum 16 december 2011 Plaats Hotel Casa 400 Punten 2 PO Juridisch De Nationale Ombudsman is kritischer dan de strafrechter waar het gaat om het

Nadere informatie

Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 9 januari 2015 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch

Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 9 januari 2015 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch HAAGSE STRAFRECHTSPRAAK 2014 Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 9 januari 2015 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch Overzicht van de strafrechtspraak van de Rechtbank Den

Nadere informatie

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam van 30 oktober 2012 in de zaak 12-212A naar aanleiding van de klacht van de heer P/a mr.. en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement

Nadere informatie

Het functioneren van het klachtvereiste in de zedelijkheidswetgeving

Het functioneren van het klachtvereiste in de zedelijkheidswetgeving ElAY8151153No Het functioneren van het klachtvereiste in de zedelijkheidswetgeving Deelrapportage II Het wettelijk kader: de wetsgeschiedenis, jurisprudentie en zedelijkheidswetgeving in diverse landen

Nadere informatie

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A 14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A Beslissing van 17 februari 2015 in de zaak 14-297A en 298A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken

Nadere informatie

Beroepsgeheim en politie/justitie. Handreiking

Beroepsgeheim en politie/justitie. Handreiking Beroepsgeheim en politie/justitie Handreiking Colofon Handreiking Beroepsgeheim en politie/justitie is een uitgave van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG),

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3959

ECLI:NL:GHDHA:2014:3959 ECLI:NL:GHDHA:2014:3959 Instantie: Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak: 09-12-2014 Datum publicatie: 09-12-2014 Zaaknummer: 2200224312 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Uitspraak

Nadere informatie

Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 31 oktober 2014 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch

Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 31 oktober 2014 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch BEDREIGING EN BELEDIGING Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 31 oktober 2014 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch Cursus voor advocaten over bedreiging en belediging. Bespreking

Nadere informatie

Wet tijdelijk huisverbod, perspectief van de rechtsbijstandsverlener

Wet tijdelijk huisverbod, perspectief van de rechtsbijstandsverlener Mr. K.D. Regter is advocaat te Heerlen. DNA Wet tijdelijk huisverbod, perspectief van de rechtsbijstandsverlener Als een huisverbod wordt opgelegd op grond van de Wet tijdelijk huisverbod, mag de uithuisgeplaatste

Nadere informatie

De journalistiek en de sterke arm

De journalistiek en de sterke arm De journalistiek en de sterke arm De journalistiek wordt vaak de koningin der aarde genoemd. Ondanks deze fraaie benaming van de beroepsgroep laat de behandeling van journalisten door politie en openbaar

Nadere informatie

Naar een tweefasenproces?

Naar een tweefasenproces? Naar een tweefasenproces? Over voor- en nadelen van een strafproces in twee fasen, in relatie tot de posities van slachtoffer en verdachte prof. mr. dr. B.F. Keulen mr. dr. drs. A.A. van Dijk mr. dr. E.

Nadere informatie

HET VERNIEUWDE ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIUM IN DE VOEGINGSPROCEDURE

HET VERNIEUWDE ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIUM IN DE VOEGINGSPROCEDURE HET VERNIEUWDE ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIUM IN DE VOEGINGSPROCEDURE Een onderzoek naar de toepassing van het ontvankelijkheidscriterium door strafrechters en de wijze van onderbouwing van de vordering tot

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Voorlopig deskundigenbericht en medische gegevens. In dit nummer: Deskundigenbericht. van medische gegevens

Nieuwsbrief. Voorlopig deskundigenbericht en medische gegevens. In dit nummer: Deskundigenbericht. van medische gegevens Nieuwsbrief In dit nummer: Deskundigenbericht en medische gegevens Normering en medisch adviseurs De omkeringsregel revisited BTW-plicht bij medisch advies Observatie van claimanten Onterecht en onfatsoenlijk

Nadere informatie

De door de Rechtbank aangestelde deskundige benoemt dit als volgt:

De door de Rechtbank aangestelde deskundige benoemt dit als volgt: Rechtbank Amsterdam Meervoudige Strafkamer Zitting d.d. 2 april 2012 Algemene toelichting vordering benadeelde partijen Parketnummers 13/661226-10 & 13/661234-10 Inzake: Zedenzaak Amsterdam Verdachten:

Nadere informatie

Mr. M.A.R. Schuckink Kool, M.F. van Hulst, C.J.M. van den Brûle, J.M.G. Hulsman, advokaten bij de Hoge Raad der Nederlanden

Mr. M.A.R. Schuckink Kool, M.F. van Hulst, C.J.M. van den Brûle, J.M.G. Hulsman, advokaten bij de Hoge Raad der Nederlanden Mr. M.A.R. Schuckink Kool, M.F. van Hulst, C.J.M. van den Brûle, J.M.G. Hulsman, advokaten bij de Hoge Raad der Nederlanden HOGE RAAD DER NEDERLANDEN Rolnr. 10/ 05147 De dato: 21-7-2011 BORGERSBRIEF Inzake:

Nadere informatie

Extra informatie versie mei 2014

Extra informatie versie mei 2014 Extra informatie versie mei 2014 Hoofdstuk 1 Verzekeren 1 Jonge vrouw veiligst 2 Vrijdag de 13de blijkt geen brokkendag 3 Risico en onzekerheid 4 Schade- of sommenverzekering 5 Werkgever ontoereikend verzekerd

Nadere informatie

4 De Wsnp en de goede trouw van de schuldenaar

4 De Wsnp en de goede trouw van de schuldenaar 4 De Wsnp en de goede trouw van de schuldenaar 1 Toepassingsvereisten en afwijzingsgronden in de Wsnp 1.1 Procesrechtelijke toepassingsvereisten 1.1.1 Informatieverstrekking door de schuldenaar 193. Een

Nadere informatie

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Het medisch traject 4210 1 Het medisch traject Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 1. Inleiding 4210 3 2. De medisch adviseur

Nadere informatie