BEWIJS IN STRAFZAKEN Docent Mr W. Römelingh Datum 19 maart 2010 Plaats Casa 400 Amsterdam Punten 2 PO Juridisch

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEWIJS IN STRAFZAKEN 2010. Docent Mr W. Römelingh Datum 19 maart 2010 Plaats Casa 400 Amsterdam Punten 2 PO Juridisch"

Transcriptie

1 BEWIJS IN STRAFZAKEN 2010 Docent Mr W. Römelingh Datum 19 maart 2010 Plaats Casa 400 Amsterdam Punten 2 PO Juridisch Cursus voor advocaten over bewijs in strafzaken. Wat zijn bewijsmiddelen? Wat is wettig bewijs? Wat is overtuigend bewijs? Hoe vrij is de rechter in de selectie en waardering? 2 punten PO juridisch. EUR 119 inclusief 19% BTW.

2 BEWIJS IN STRAFZAKEN 2010 Tekenen bij aankomst Tekenen bij vertrek Evaluatie Graag mobiele telefoon(s) uit

3 BEWIJS IN STRAFZAKEN College Cursus Aanmelden Annuleren Cursusaanbod Cursusmateriaal

4 BEWIJS IN STRAFZAKEN 2010 Basisregels worden nauwelijks gedoceerd Nauwelijks kennis van basisregels Bewijs relevant in iedere zaak Corstens Het Nederlands Strafprocesrecht 2008 (zesde druk)

5 BEWIJS IN STRAFZAKEN 2010 Overtuigend Bewijs Wettig Bewijs (bewijsmiddelen) Eigen waarneming rechter Verklaring verdachte Verklaring getuige Verklaring medeverdachte Verklaring deskundige Schriftelijk(e) Bescheid(en) Bewijsminima Motiveringseisen

6 BEWIJS IN STRAFZAKEN 2010 De bewijsmiddelen. De rechter grond zijn overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring. In die gevallen waarin de wet aanvulling van de uitspraak vereist met de bewijsmiddelen, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan deze uitspraak is gehecht.

7 BEWIJS IN STRAFZAKEN 2010 De bewezenverklaring. Door de voormelde inhoud van vorenstaande bewijsmiddelen staan de daarin genoemde feiten en omstandigheden vast. Op grond daarvan is de rechter tot de overtuiging gekomen en acht de rechter wettig bewezen, dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, zulks met verbetering van eventueel in de tenlastelegging voorkomende type- en taalfouten.

8 BEWIJS IN STRAFZAKEN 2010 "bewijsmiddelen" "wettig bewijs" "overtuigend bewijs" "bewezenverklaring" "aanvulling" HR 22/12/2009 LJN BG4412 Gerechtshof Arnhem Mr B.J. Schadd uit Velp

9 BEWIJS IN STRAFZAKEN 2010 Middel: uitspraak bevat niet inhoud gebezigde bewijsmiddelen. 1 Akte cassatie advocaat 2 Verkort arrest Gerechtshof Arnhem 3 Verkort procesverbaal Gerechtshof Arnhem Procureur-Generaal: andere stukken in ongerede geraakt.

10 BEWIJS IN STRAFZAKEN 2010 Hoge Raad: uitspraak kan zo niet in cassatie worden getoetst. Terugverwijzing heeft geen zin, want andere rechter kan zijn werk ook niet doen. Nietigheid inleidende dagvaarding.

11 BEWIJS IN STRAFZAKEN 2010 EVRM Waarborg procedure Nationaal recht Sv Grenzen bewijs

12 BEWIJS IN STRAFZAKEN Redelijke termijn 2 Geen inhumane (bewijs)middelen 3 Alleen wettige (bewijs)middelen 4 Bewijsminima 5 Bewijsverboden

13 BEWIJS IN STRAFZAKEN 2010 Voldoende wettige bewijsmiddelen + Voldoende rechterlijke overtuiging = Bewezenverklaring

14 OVERTUIGEND BEWIJS Vrij bewijsstelsel versus Wettelijk bewijsstelsel Positief wettelijk bewijsstelsel versus Negatief wettelijk bewijsstelsel

15 OVERTUIGEND BEWIJS 338 Sv Overtuiging Overtuiging door bewijsmiddelen Tijdens onderzoek op zitting Geen gevoel, maar bewijsmiddelen Niet subjectief, maar objectief Twee tegen een meerderheid voldoende Beyond reasonable doubt

16 OVERTUIGEND BEWIJS Wel bewijsmiddelen, maar geen overtuiging Wel overtuiging, maar geen bewijsmiddelen Een overtuigende verklaring en zelfs een zeer overtuigende verklaring doet niet af aan negatief wettelijk bewijsstelsel Corstens pagina 666 (zesde druk)

17 WETTIG BEWIJS (BEWIJSMIDDELEN) 339 Sv Bewijsmiddelen 1 Eigen waarneming rechter 2 Verklaring verdachte 3 Verklaring getuige 4 Verklaring deskundige X Schriftelijk(e) bescheid(en)

18 WETTIG BEWIJS (BEWIJSMIDDELEN) 344 Sv Schriftelijk(e) bescheid(en) 5 Rechterlijke uitspraken 6 Rechterlijke processenverbaal 7 Ambtelijke processenverbaal 8 Procesverbaal opsporingsambtenaar 9 Deskundige berichten X Andere schriftelijke bescheiden Leesbare documenten Corstens pagina 697 (zesde druk)

19 WETTIG BEWIJS (BEWIJSMIDDELEN) Onvoldoende zonder aanvulling Verklaring verdachte (341 lid 4 Sv) Verklaring getuige (342 lid 2 Sv) Ander schriftelijk bescheid (344 lid 1 Sv) Voorbeeld ontucht Rb Arnhem 24/09/2008 LJN BF2104

20 Rechtspraak.nl - Leraar basisschool vrijgesproken van ontucht pagina 1 van Leraar basisschool vrijgesproken van ontucht Arnhem, 24 september 2008 De rechtbank Arnhem heeft een 35-jarige man, leerkracht op een basisschool, vrijgesproken van het plegen van ontucht in het schooljaar met een toen 9-jarig meisje uit zijn klas. De beschuldigingen, die door de verdachte ten stelligste worden ontkend, zijn uitsluitend gebaseerd op de verklaringen van het meisje en worden onvoldoende door andere bewijsmiddelen ondersteund. De in het dossier aanwezige verklaringen van andere getuigen over de beweerde ontucht zijn direct afgeleid van de verklaringen van het meisje zelf en kunnen daar niets aan toevoegen. Andere getuigen hebben uitsluitend verklaard over de kameraadschappelijke wijze waarop verdachte met zijn leerlingen pleegt om te gaan en zijn gedrag in het algemeen. Maar uit die verklaringen kan geen ondersteuning worden geput dat verdachte zich aan ontucht met leerlingen zou schuldig maken. De beschuldigingen zijn dus op de verklaring van één enkele persoon gebaseerd en dit is onvoldoende om tot een bewezenverklaring en een veroordeling te kunnen komen. LJ Nummer BF2104 Bron: Rechtbank Arnhem Datum actualiteit: 24 september 2008

21 WETTIG BEWIJS (BEWIJSMIDDELEN) Voldoende zonder aanvulling Eigen waarneming rechter Verklaring deskundige Rechterlijke uitspraken Rechterlijke processenverbaal Ambtelijke processenverbaal Procesverbaal opsporingsambtenaar Deskundige berichten Voorbeeld mishandeling

22 WETTIG BEWIJS (BEWIJSMIDDELEN) 341 lid 4 Sv Verklaring verdachte op zitting Eigen waarneming rechter Een bewijsmiddel of twee bewijsmiddelen? 342 lid 2 Sv Verklaring getuige op zitting Eigen waarneming rechter Een bewijsmiddel of twee bewijsmiddelen?

23 WETTIG BEWIJS (BEWIJSMIDDELEN) Verklaring verdachte Vervat in procesverbaal opsporingsambtenaar Een bewijsmiddel of twee bewijsmiddelen? Verklaring getuige Vervat in procesverbaal opsporingsambtenaar Een bewijsmiddel of twee bewijsmiddelen?

24 WETTIG BEWIJS (BEWIJSMIDDELEN) Verklaring aangever Verklaring getuige over wat aangever zei Een bewijsmiddel of twee bewijsmiddelen? Verklaring aangever Verklaring getuige over wat verdachte zei Een bewijsmiddel of twee bewijsmiddelen?

25 WETTIG BEWIJS (BEWIJSMIDDELEN) Onderscheid bewijsmiddelen Niet altijd scherp Wel altijd maken Bewijsminimumregels worden anders illusie Corstens pagina 672 (zesde druk) Het regenereren van een bewijsmiddel levert geen tweede bewijsmiddel op

26 EIGEN WAARNEMING RECHTER Eigen waarneming rechter (339 lid 1 sub 1 Sv) Waarnemen Oordelen Persoonlijk Zitting Wijziging samenstelling

27 EIGEN WAARNEMING RECHTER HR 29/08/2006 LJN AX6414 Mr B.P. de Boer uit Amsterdam Emmeloord 26/11/2003 Diefstal kassalade (EUR 200) Signalement - Diepe stem - Plooien in gezicht - Opvallend "hupje" in loop

28 EIGEN WAARNEMING RECHTER Waarneming rechter na sluiting onderzoek zitting (bijzondere loop verdachte waargenomen bij verlaten zittingszaal) geen wettig bewijsmiddel. Wil eigen waarneming rechter als wettig bewijsmiddel kunnen meewerken, dan zal deze bij het onderzoek op zitting moeten zijn gedaan.

29 VERKLARING VERDACHTE Verklaring verdachte (339 lid 1 sub 2 Sv) 341 lid 4 Sv verklaring verdachte onvoldoende Ratio: vermijden risico valse bekentenis Corstens pagina 677 (zesde druk)

30 VERKLARING VERDACHTE Druk politie Druk omgeving Ander vervolging besparen (rijbevoegdheid) Geestelijke stoornis (van niet-geestelijk gestoorde)

31 VERKLARING VERDACHTE HR 30/03/2004 LJN AO5026 Mr B.G.J. de Rooij uit Eindhoven Stempel voor Norit-pillen (ofwel XTC-pillen) PV verhoor verdachte van 21 juni 2001 "Het stempel is toch niet bestemd om XTC-pillen mee te maken?" PV verhoor verdachte van 25 juni 2001 "U toont mij een zakje met daarin het door mij gemaakte stempel."

32 VERKLARING VERDACHTE Liegende verdachte HR 24/05/2005 LJN AT2897 HR 06/12/2005 LJN AU3461 Liegende verdachte legt verklaring af in de zin van artikel 339 lid 1 sub 2 Sv Oordeel dat verklaring leugenachtig is moet uit ander bewijsmiddel blijken dan verklaring verdachte

33 VERKLARING VERDACHTE Zwijgende verdachte Zwijgende verdachte legt geen verklaring af in de zin van artikel 339 lid 1 sub 2 Sv Verklaren = bewijsmiddel Zwijgen bewijsmiddel Procesverbaal van verhoor Procesverbaal van bevindingen

34 VERKLARING VERDACHTE Alleen mondelinge verklaring of ook andere vormen medewerking? 1 Blaasproef 2 Bloedmonster 3 Urinemonster 4 Lichaamsweefsel 5 Afgifte documenten EHRM 17/12/ /91 en NJ 1997, 699 (Saunders v Verenigd Koninkrijk)

35 VERKLARING VERDACHTE EHRM 08/02/ /91 (John Murray v Verenigd Koninkrijk) Murray wordt soms aangehaald als een zaak waaruit blijkt dat het zou zijn toegestaan om het zwijgen van een verdachte te gebruiken als bewijs tegen de verdachte. Het zou dan gaan om zaken "which clearly call for an explanation".

36 VERKLARING VERDACHTE In Murray waren er voldoende wettige bewijsmiddelen om tot een bewezenverklaring te komen. Ter overtuiging voegde de rechter er aan toe dat Murray het bewijs ook niet had weerlegd.

37 VERKLARING VERDACHTE There can be no doubt that the right to remain silent and the privilege against self-incrimination are generally recognised international standards which lie at the heart of the notion of a fair procedure under article 6 of the convention. Vergelijk: 46.

38 VERKLARING VERDACHTE The court deems it equally obvious that these immunities cannot and should not prevent that the accused's silence, in situations which clearly call for an explanation, be taken into account in assessing the persuasiveness of the evidence. Vergelijk: 48.

39 VERKLARING VERDACHTE HR 15/06/2004 LJN AO9639 Mr C.F. Korvinus uit Amsterdam Het gebruik als bewijsmiddel van een procesverbaal waarin een vraag is weergegeven en als antwoord daarop het beroep van verdachte op zijn zwijgrecht, is in strijd met de regel dat de omstandigheid dat een verdachte weigert een verklaring af te leggen of een bepaalde vraag te beantwoorden op zich zelf niet tot het bewijs kan bijdragen.

40 VERKLARING VERDACHTE Het voorgaande brengt niet mee dat een rechter, indien een verdachte voor een omstandigheid die met de verdere inhoud van de bewijsmiddelen beschouwd redengevend moet worden geacht voor het bewijs, geen redelijke ontzenuwende verklaring geeft, niet in zijn overwegingen omtrent het bewijs zou mogen betrekken.

41 VERKLARING VERDACHTE Voorbeeld onvoldoende wettig bewijs Verklaring aangever/getuige Zwijgende verdachte Voorbeeld voldoende wettig bewijs Verklaring eerste aangever/getuige Verklaring tweede aangever/getuige Zwijgende verdachte

42 VERKLARING VERDACHTE Weigering om te verklaren mag alleen gevolg hebben voor Meer-en-Vaart-verweer, want bij Meer-en-Vaart-verweer mag toelichting worden verwacht Corstens pagina 671 (zesde druk)

43 VERKLARING VERDACHTE HR 31/10/2006 LJN AX9180 Bezoek Walloniërs aan Minerva (Oud)bewoners van "Het Wallon" Pakken leestafel van kg op Stormram voor openen lustrumdeuren Gebroken linker en rechter pols Verklaring (gemachtigd) advocaat (279 Sv) Gerechthof gebruikt pleitnota als bewijsmiddel

44 VERKLARING VERDACHTE Pleitnota bewijsmiddel? Waarom niet? Verklaring verdachte (339 lid 1 sub 2 Sv)? Ander schriftelijk bescheid (339 lid 1 sub 5 Sv)? Feiten van algemene bekendheid (339 lid 2 Sv)?

45 VERKLARING VERDACHTE Zoals Hoge Raad in eerdere jurisprudentie heeft geoordeeld, kunnen verklaringen van de raadsman die ter terechtzitting (al dan niet op de voet van artikel 279 lid 1 Sv) optreedt, niet als wettige bewijsmiddelen gelden. Voor pleitnota geldt zelfde. HR 08/01/2002 NJ 2002, 340 HR 15/09/1980 NJ 1981, 13 HR 15/10/1928 NJ 1928, 1660

46 VERKLARING VERDACHTE HR 18/09/2007 LJN BA3610 en NJ 2008,192 Verklaring verdachte in vroeghulprapport Verklaring mag niet voor bewijs worden gebruikt mede gezien hulpverleningsrelatie ook niet als (steun)bewijs

47 VERKLARING GETUIGE Verklaring getuige (339 lid 1 sub 3 Sv) 342 lid 2 Sv verklaring getuige onvoldoende Corstens pagina 695 (zesde druk) Niet in oorspronkelijk ontwerp Toegevoegd wegens vrees veroordeling onschuldigen

48 VERKLARING GETUIGE Ratio: wat geldt voor verdachte geldt sterker voor getuige Onder ede - niet bij politie - wel bij rechter U spreekt over getuigenverklaring! Hoezo getuigenverklaring?

49 VERKLARING GETUIGE Bewust onjuist verklaren Rol ander aandikken (eigen vervolging voorkomen) Druk omgeving Onbewust onjuist verklaren Gekleurd waargenomen Gekleurd verklaard Niet goed waargenomen Niet goed onthouden Afwezigheid zelfbescherming

50 VERKLARING GETUIGE HR 13/09/2005 LJN AT5721 Feit 1 - Arnhem 25 januari 2003 om uur Ruk aan handtas Klap in gezicht Ik wil geld! Tenminste 1.500! Ik wil pincode! Meegetrokken naar geldautomaat

51 VERKLARING GETUIGE Feit 2 - Arnhem 25 januari 2003 om uur Ik stond bij bushalte Man komt aanlopen "Geef me geld!" Ik zei: "Nee!" Vuistslag

52 VERKLARING GETUIGE Bewijsmiddelen voor Feit 1 Procesverbaal (eerste) aangifte Procesverbaal spiegelconfrontatie Bewijsmiddelen voor Feit 2 Procesverbaal (tweede) aangifte Procesverbaal spiegelconfrontatie Aangever: ik herken de man voor 100% Aangever: ik schrik enorm van de man Verbalisant: aangever reageert zeer emotioneel

53 VERKLARING GETUIGE Middel Bewijs volgt uitsluitend uit in processenverbaal van politie vervatte verklaringen van een getuige Dit geldt voor zowel feit 1 als feit 2 Hoge Raad Wel of niet casseren?

54 VERKLARING GETUIGE HR 26/01/2010 BK5597 Mr A.J. van der Velden uit Amsterdam Den Helder 30/01/2007 Proefrit met Volkswagen Golf En nu er uit! Ik heb een pistool bij me!

55 VERKLARING GETUIGE Verklaring getuige over gebeuren Verklaring getuige over "herkenning" Hoge Raad: Bewijs dat verdachte feit heeft begaan, kan niet uitsluitend worden aangenomen op verklaring van één getuige.

56 VERKLARING GETUIGE HR 10/03/1992 NJ 1992, 792 De wijze waarop de herkenningsprocedure in deze zaak heeft plaatsgevonden, staat bekend als spiegelconfrontatie. Deze methode mag blijkens de gangbare opvattingen in de literatuur alleen dan nog gebruikt worden in die gevallen waarin de identificatie als formaliteit beschouwd kan worden.

57 VERKLARING GETUIGE Getuige neemt woordenwisseling tussen A en B waar. Getuige vertrekt. Getuige keert terug. Getuige ziet dat de neus van A bloedt. Getuige hoort A zeggen dat B hem heeft geslagen. Geen onwaarschijnlijke loop gebeurtenissen Corstens pagina 679 (zesde druk)

58 VERKLARING GETUIGE Saïd bij moeder en dochter over de vloer Onderdeel meubilair Moeder en dochter gaan even naar boven Moeder en dochter komen terug Saïd verdwenen Mobiele telefoons verdwenen Saïd zwijgt

59 VERKLARING GETUIGE Corstens pagina 679 (zesde druk)

60 VERKLARING GETUIGE 1 Getuige mag niet gissen 2 Getuige mag geen conclusie trekken 3 Getuige moet reden wetenschap geven Getuige mag feilbaarheid menselijke waarneming en geheugen uitdrukken

61 VERKLARING GETUIGE Bijvoorbeeld "dacht ik" "naar mijn mening" "voor zover ik weet" Corstens pagina 680 (zesde druk)

62 VERKLARING GETUIGE HR 20/12/1926 NJ 1927, 85 (De auditu) Souteneur te Heerlen Twee kamers Café Central Getuige E hoort van getuige F dat "zij met ontucht de kost verdient en slaag krijgt van de verdachte wanneer zij niet genoeg verdient"

63 VERKLARING GETUIGE Getuige "van horen zeggen" is gewone (bruikbare) getuige Getuigenverklaring over "van horen zeggen" is gewone (bruikbare) getuigenverklaring Gehoorsindruk is eigen waarneming Waarneming reikt niet verder dan gehoorsindruk Getuige zou anders gaan gissen

64 VERKLARING GETUIGE EVRM en getuigen Geen gelegenheid horen getuige en voldoende andere bewijsmiddelen dan verklaring getuige wel bruikbaar voor bewijs Geen gelegenheid horen getuige en onvoldoende andere bewijsmiddelen dan verklaring getuige niet bruikbaar voor bewijs HR 15/02/2005 LJN AR8286

65 VERKLARING MEDEVERDACHTE Verklaring medeverdachte geldt voor eigen zaak en dus niet in zaak van verdachte (341 lid 3 Sv) Geen verschil of medeverdachte tegenover politie of op zitting tegenover rechter verklaart HR 21/11/1978 NJ 1979, 92 Corstens pagina 675

66 VERKLARING MEDEVERDACHTE 341 lid 3 Sv "Zijne opgave kunnen alleen te zijnen aanzien gelden." Verklaring medeverdachte onbetrouwbaar Zwijgrecht wordt (anders) illusie

67 VERKLARING MEDEVERDACHTE Feit waarover verdachte wenst te zwijgen, wordt door medeverdachte onthult Spreekrecht medeverdachte mag niet door zwijgrecht verdachte worden gefrustreerd Zwijgrecht verdachte mag niet door spreekrecht medeverdachte worden gefrustreerd

68 VERKLARING MEDEVERDACHTE Geldt niet alleen voor verklaringen op zitting, maar ook voor "buitengerechtelijke" verklaringen Corstens pagina 675 (zesde druk) HR 21/11/1978 NJ 1979, 92

69 VERKLARING MEDEVERDACHTE HR 21/11/1978 NJ 1979, 92 Amsterdam 09/05/1974 Abortus bij vrouw Vrouw komt te overlijden Zowel arts als assistent vervolgt Eerste bewijsmiddel: verklaring arts Tweede bewijsmiddel: verklaring assistent

70 VERKLARING MEDEVERDACHTE HR 29/10/1974 NJ 1975, 108 Artikel 341 lid 3 Sv ziet niet op een elders dan ter terechtzitting gedane opgave van een verdachte wiens zaak niet met die van een andere verdachte gevoegd ter terechtzitting is of wordt behandeld. Rb Den Haag 03/09/2009 LJN BJ7233

71 VERKLARING MEDEVERDACHTE Folkert W. en Margarethe B. Inbraak radio en televisiezaak te Hoofddorp Arrest niet volledig gepubliceerd Verklaring in procesverbaal Andere klachten Ander bewijs

72 VERKLARING MEDEVERDACHTE Niet voegen, maar gelijktijdig behandelen Processuele foef Corstens pagina 676 (zesde druk)

73 VERKLARING MEDEVERDACHTE Wat is gevoegd? 1 Zelfde dossier 2 Zelfde feit of feiten 3 Vorm van deelneming 4 Gelijktijdige behandeling 5 Geconfronteerd met verklaring medeverdachte uit dossier 6 Geconfronteerd met verklaring medeverdacht ter zitting 7 Gelijktijdige uitspraak

74 VERKLARING MEDEVERDACHTE Parketnummer? 1 Geen wettelijk begrip 2 Onder een parketnummer kunnen verschillende feiten staan 3 Wanneer zaken worden gevoegd dan niet ander/nieuw parketnummer

75 VERKLARING MEDEVERDACHTE Overigens Verklaring medeverdachte mag niet gebruikt worden voor bewijs maar mag wel gebruikt worden voor overtuiging

76 VERKLARING DESKUNDIGE Verklaring deskundige (339 lid 1 sub 3 Sv) Strekt deskundigheid zich tot onderzoek uit? Welke methode gebruikt? Waarom methode betrouwbaar? Deskundige in staat om methode toe te passen?

77 SCHRIFTELIJK(E) BESCHEID(EN) Beeldopname of geluidsopname = andere schriftelijk bescheid Procesverbaal dat niet aan vorm voldoet = andere schriftelijk bescheid HR 16/01/2007 LJN AZ2481 HR 22/04/2008 LJN BC9954 Niet op ambtseed/ambtsbelofte Niet gedagtekend Niet ondertekend

78 SCHRIFTELIJK(E) BESCHEID(EN) HR 10/03/1987 NJ 1988, 25 Mr V. Kraal uit Amsterdam De als bewijsmiddelen gebezigde fotokopieën van processenverbaal zijn aan te merken als "andere geschriften" in de zin van artikel 344 lid 1 sub 5 Sv, aangezien uit het bestreden arrest noch uit het procesverbaal van de terechtzitting kan worden afgeleid dat zij als eensluidend met het origineel zijn gewaarmerkt.

79 SCHRIFTELIJK(E) BESCHEID(EN) Rb Den Haag 30/08/2006 LJN AY7232

80 BEWIJSMINIMA Bewijsmiddelen hoeven elkaar niet af te dekken Verdachte Ik heb een schilderij weggenomen "Getuige" Het schilderij is van mij Bezwaar is dat daderschap enkel uit verklaring verdachte blijkt

81 BEWIJSMINIMA Eerste getuige Ik zag de verdachte een schilderij wegnemen Tweede "getuige" Het schilderij is van mij Bezwaar is dat daderschap enkel uit verklaring getuige blijkt

82 BEWIJSMINIMA Bewijsmiddelen moeten samen wel afdekken Voorbeeld ontbreken pleegplaats en -tijd HR 26/01/2010 LJN BK5598 Bekentenis koop vals paspoort Vaststelling valsheid paspoort Pleegplaats en -tijd worden niet door de inhoud van enig bewijsmiddel geschraagd.

83 BEWIJSMINIMA Voorbeeld heling HR 08/04/2008 LJN BC5957 en NJ 2008, 228 Ontbreken van fabriekswege aangebracht slot Aangifte diefstal fiets Relaas verbalisanten Verklaring verdachte tegenover verbalisanten Afstandverklaring verdachte Verklaring aangever Verklaring verdachte tegenover rechter

84 BEWIJSMINIMA Amsterdamse rechters maken schuldverwijt Ontbreken van fabriekswege aangebracht slot Nalaten stellen vragen herkomst Niet weten van wie geleend Hoge Raad Waaruit blijkt (wat dekt af) dat verdachte redelijkerwijze had moeten vermoeden dat fiets door misdrijf was verkregen?

85 BEWIJSMINIMA Bewijsmiddelen mogen niet worden gedenatureerd Vrouw: mijn man heeft mij geslagen Man: ik was thuis (en niets misdaan) HR 08/10/1991 NJ 1992, 156 De politie zou iedereen hebben gesommeerd om zich te verwijderen, maar ik heb dat niet gehoord.

86 BEWIJSMINIMA Bewijsmiddelen mogen niet worden geregenereerd Het regenereren van een bewijsmiddel levert geen tweede bewijsmiddel op. Van "regeneren van bewijs" is vaak sprake als het bewijs voortkomt uit een bron. Vergelijk: Corstens pagina 695.

87 MOTIVERINGSEISEN Selectie en waardering is aan feitenrechter Feitenrechter is vrij in selectie en waardering Vaak OM-cassaties 359a Sv (vooronderzoek) 359 Sv (zitting)

88 MOTIVERINGSEISEN Fout in vooronderzoek Herstel mogelijk? Zo ja? Zo nee? Constatering Uitsluiting bewijs Strafvermindering Niet-ontvankelijkheid

89 MOTIVERINGSEISEN EHRM 12/05/ /97 en NJ 2002, 180 (Khan/Verenigd Koninkrijk) Met name 34 Wel schending artikel 8 EVRM Niet noodzakelijkerwijze schending artikel 6 EVRM

90 MOTIVERINGSEISEN Fout in motivering uitspraak 359 lid 3 Sv in verbinding met 359 lid 8 Sv

91 MOTIVERINGSEISEN 359 lid 3 Sv De beslissing dat het feit door de verdachte is begaan, moet steunen op de inhoud van in de uitspraak opgenomen bewijsmiddelen, houdende daartoe redengevende feiten en omstandigheden. 359 lid 8 Sv Alles op straffe van nietigheid.

92 MOTIVERINGSEISEN HR 23/11/2004 LJN AR3280 HR 02/10/2007 LJN BA7929 Opgave/aanduiding bewijsmiddelen in plaats van opgave inhoud bewijsmiddelen Schriftelijke stukken te weten aanvraag AOW-uitkering aangifte omzetbelasting

93 MOTIVERINGSEISEN Regel Opgave bewijsmiddelen en inhoud Uitzondering op regel Bekennende verklaring verdachte Uitzondering op uitzondering Nadien andere verklaring verdachte Vrijspraak door raadsman bepleit

94 MOTIVERINGSEISEN Tevens motivering vereist ingeval van verweer: 1 Term tenlastelegging 2 Onrechtmatigheid bewijs 3 Betrouwbaarheid bewijs 4 Gat bewijsvoering

95 MOTIVERINGSEISEN 1 Term tenlastelegging HR 16/02/1982 NJ 1982, 411 (Dakdekker) Werknemer of zelfstandige? "Manurenstaat" Wat is een "manurenstaat"? Waartoe dient een "manurenstaat"? Wat is een vervalste "manurenstaat"?

96 MOTIVERINGSEISEN 2 Onrechtmatigheid bewijs HR 18/04/1978 NJ 1978, 365 (Erwtenpistool) Overval Huiszoeking hoofdagent Jasje, shawl, plastic tasje (met geld) Hoofdagent bevoegd tot "huiszoeking"? Procesverbaal hoofdagent bewijsmiddel?

97 MOTIVERINGSEISEN 3 Betrouwbaarheid bewijs - Vertaalverweer (telefoongesprek in Roma/Sinti) - Afgeschermde getuige, anonieme getuige en kroongetuige

98 MOTIVERINGSEISEN 4 Gat bewijsvoering HR 01/02/1972 NJ 1974, 450 (Meer en Vaart) Kruising met middenberm Midden op kruising HR 22/01/2008 LJN BC1332 (Autoverzekering) Aanhouding en registervergelijking Voorlopige dekking

99 AFSLUITING College Cursus Aanmelden Annuleren Cursusaanbod Cursusmateriaal

BEWIJS IN STRAFZAKEN. Docent Mr W. Römelingh. Datum 22 augustus 2008. Plaats Haagrecht Advocaten. Punten 2 PO Juridisch

BEWIJS IN STRAFZAKEN. Docent Mr W. Römelingh. Datum 22 augustus 2008. Plaats Haagrecht Advocaten. Punten 2 PO Juridisch BEWIJS IN STRAFZAKEN Docent Mr W. Römelingh Datum 22 augustus 2008 Plaats Haagrecht Advocaten Punten 2 PO Juridisch BEWIJS IN STRAFZAKEN Tekenen bij aankomst Tekenen bij vertrek Evaluatie BEWIJS IN STRAFZAKEN

Nadere informatie

Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 16 oktober 2015 Plaats Hotel Casa 400 Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch

Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 16 oktober 2015 Plaats Hotel Casa 400 Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch BEWIJS IN STRAFZAKEN Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 16 oktober 2015 Plaats Hotel Casa 400 Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch Cursus voor advocaten over bewijs in strafzaken. Wat zijn bewijsmiddelen?

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx LJN: BK6789, Gerechtshof 's-gravenhage, 22-000700-08 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 16-12-2009 16-12-2009 Straf Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Computercriminaliteit.

Nadere informatie

De Hoge Raad moet om! Over het recht minderjarige slachtoffers in zedenzaken te ondervragen

De Hoge Raad moet om! Over het recht minderjarige slachtoffers in zedenzaken te ondervragen This is a postprint of De Hoge Raad moet om! Over het recht minderjarige slachtoffers in zedenzaken te ondervragen Wilde, B. de Nederlands Juristenblad, 2009(44/45), 2885-2886 Published version: no link

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2017:1213

ECLI:NL:GHAMS:2017:1213 ECLI:NL:GHAMS:2017:1213 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 28-03-2017 Datum publicatie 10-04-2017 Zaaknummer 23-000918-16 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:3775

ECLI:NL:GHAMS:2014:3775 ECLI:NL:GHAMS:2014:3775 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 01-07-2014 Datum publicatie 05-12-2014 Zaaknummer 23-004323-13 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld. arrest GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN locatie Arnhem Afdeling strafrecht Parketnummer: X Uitspraak d.d.: 15 juni 2016 TEGENSPRAAK Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken gewezen op het hoger

Nadere informatie

Samenvatting strafzaken die in 2008 zijn aangemeld bij/afgedaan door de Toegangscommissie

Samenvatting strafzaken die in 2008 zijn aangemeld bij/afgedaan door de Toegangscommissie Samenvatting strafzaken die in 2008 zijn aangemeld bij/afgedaan door de Toegangscommissie Van onderstaande zaken zijn nummer 0038 t/m 0052 in 2008 onder de aandacht gebracht. Zaak 0031 is zowel in 2006,

Nadere informatie

Uitspraak. parketnummer: datum uitspraak: 29 november 2016 TEGENSPRAAK

Uitspraak. parketnummer: datum uitspraak: 29 november 2016 TEGENSPRAAK ECLI:NL:GHAMS:2016:5286 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 29-11-2016 Datum publicatie 13-12-2016 Zaaknummer 23-000227-16 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Leidraad voor het nakijken van de toets

Leidraad voor het nakijken van de toets Leidraad voor het nakijken van de toets STRAFPROCESRECHT 14 OKTOBER 2011 (Uit het antwoord moet blijken dat de cursist de stof heeft begrepen en juist heeft toegepast; een enkel ja of nee is niet voldoende)

Nadere informatie

Uitspraak. Parketnummer: Datum uitspraak: 17 november 2016 VERSTEK

Uitspraak. Parketnummer: Datum uitspraak: 17 november 2016 VERSTEK ECLI:NL:GHAMS:2016:5593 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 17-11-2016 Datum publicatie 29-12-2016 Zaaknummer 23-001668-16 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:1480. Datum uitspraak: Datum publicatie: Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig.

ECLI:NL:RBOVE:2016:1480. Datum uitspraak: Datum publicatie: Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig. ECLI:NL:RBOVE:2016:1480 Instantie: Rechtbank Overijssel Datum uitspraak: 26-04-2016 Datum publicatie: 26-04-2016 Zaaknummer: 08.910038-15 (P) Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ec Instantie Datum uitspraak 07-10-2015 Datum publicatie 07-10-2015 Rechtbank Oost-Brabant

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2015:3021. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 14/05204

ECLI:NL:HR:2015:3021. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 14/05204 ECLI:NL:HR:2015:3021 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 13-10-2015 Datum publicatie 14-10-2015 Zaaknummer 14/05204 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2015:2082,

Nadere informatie

Strafprocesrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Wetsverwijzingen: Wetboek van Strafrecht 197a, geldigheid: 2014-05-11

Strafprocesrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Wetsverwijzingen: Wetboek van Strafrecht 197a, geldigheid: 2014-05-11 ECLI:NL:GHSHE:2015:3566 Instantie: Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak: 16-09-2015 Datum publicatie: 17-09-2015 Zaaknummer: 20-002514-14 Rechtsgebieden: Materieel strafrecht Strafprocesrecht Bijzondere

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2011:BT8884

ECLI:NL:RBZUT:2011:BT8884 ECLI:NL:RBZUT:2011:BT8884 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 21-10-2011 Datum publicatie 21-10-2011 Zaaknummer 06/940112-11 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692 ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692 Instantie Datum uitspraak 19-03-2013 Datum publicatie 19-03-2013 Zaaknummer 21-000368-12 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGRO:2009:BH3578,

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE STRAFRECHT. Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop

JURISPRUDENTIE STRAFRECHT. Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop JURISPRUDENTIE STRAFRECHT Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop HR uitspraken 10 februari 2015 Beslissingen voorlopige hechtenis (Cassatie in het belang der wet) HR:2015:247 HR:2015:255 HR:2015:256

Nadere informatie

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 15 oktober 2015.

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 15 oktober 2015. ECLI:NL:RBROT:2015:7773 Instantie: Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak: 29-10-2015 Datum publicatie: 02-11-2015 Zaaknummer: 11/870399-12.ov Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

PROGRAMMA. 16.20 Hoorcollege. 17.20 Pauze. 17.30 Hoorcollege of werkcollege. 18.20 Rondvraag over cursus. 18.30 Rondvraag over actualiteiten

PROGRAMMA. 16.20 Hoorcollege. 17.20 Pauze. 17.30 Hoorcollege of werkcollege. 18.20 Rondvraag over cursus. 18.30 Rondvraag over actualiteiten PROGRAMMA 16.20 Hoorcollege 17.20 Pauze 17.30 Hoorcollege of werkcollege 18.20 Rondvraag over cursus 18.30 Rondvraag over actualiteiten PUNTEN Aankomst Vertrek Evaluatie Enquête HAAGRECHT COLLEGE Punten

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2006:AV4834

ECLI:NL:HR:2006:AV4834 ECLI:NL:HR:2006:AV4834 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 06-06-2006 Datum publicatie 07-06-2006 Zaaknummer 01395/05 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2006:AV4834

Nadere informatie

De zaak Caelius naar Nederlands strafrecht

De zaak Caelius naar Nederlands strafrecht De zaak Caelius naar Nederlands strafrecht Klaas Rozemond (universitair hoofddocent strafrecht Vrije Universiteit Amsterdam, rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Amsterdam) De feiten Uit het pleidooi

Nadere informatie

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de. vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf Locatie Schiphol Meervoudige strafkamer Parketnummer: Uitspraakdatum: 8 april 2013 Tegenspraak Strafvonnis Dit vonnis is gewezen naar

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2000:AD9850

ECLI:NL:GHSGR:2000:AD9850 ECLI:NL:GHSGR:2000:AD9850 Instantie Datum uitspraak 06-10-2000 Datum publicatie 11-10-2004 Zaaknummer 0975730199 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-gravenhage Strafrecht

Nadere informatie

Piketcursus bedoeld voor advocaten en advocaatstagiaires die willen deelnemen aan het strafpiket. Inhoud gericht op praktijk.

Piketcursus bedoeld voor advocaten en advocaatstagiaires die willen deelnemen aan het strafpiket. Inhoud gericht op praktijk. PIKETCURSUS STRAFPIKET Datum 31 augustus 2012 Plaats Amsterdam Docenten Mr H. Oldenhof en Mr W. Römelingh Uren 5 PO Juridisch Piketcursus bedoeld voor advocaten en advocaatstagiaires die willen deelnemen

Nadere informatie

onder parketnummer 01/ dat: hij in of omstreeks de periode van 12 december 2005 tot en met 19 december 2005 te Helmond, in elk geval in Neder

onder parketnummer 01/ dat: hij in of omstreeks de periode van 12 december 2005 tot en met 19 december 2005 te Helmond, in elk geval in Neder ECLI:NL:RBSHE:2007:BR3371 Instantie Datum uitspraak 07-03-2007 Datum publicatie 05-08-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Rechtbank 's-hertogenbosch 01/835241-05 en 01/820049-07 (ttz. gev.) Strafrecht Bijzondere

Nadere informatie

ONDERWERPEN RECHTSBIJSTAND

ONDERWERPEN RECHTSBIJSTAND ONDERWERPEN Rechtsbijstand Tenlastelegging Niet-ontvankelijkheid Diefstal en heling Mishandeling Openlijk geweld Deelneming Bedreiging Belediging Drugs Ontucht Bewijs Gissende getuige Bekennende medeverdachte

Nadere informatie

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht. arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM parketnummer: X uitspraak: 21 juli 2016 TEGENSPRAAK Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2008:BC7819

ECLI:NL:RBBRE:2008:BC7819 ECLI:NL:RBBRE:2008:BC7819 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 21-03-2008 Datum publicatie 27-03-2008 Zaaknummer 627434-06 [P] Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

GEEN ADVOCAAT = GEEN BEWIJS. Docent Mr W. Römelingh Datum 20 maart 2009 Plaats Haagrecht Advocaten Punten 2 PO Juridisch

GEEN ADVOCAAT = GEEN BEWIJS. Docent Mr W. Römelingh Datum 20 maart 2009 Plaats Haagrecht Advocaten Punten 2 PO Juridisch GEEN ADVOCAAT = GEEN BEWIJS Docent Mr W. Römelingh Datum 20 maart 2009 Plaats Haagrecht Advocaten Punten 2 PO Juridisch Hoe moet de uitspraak van het EHRM in Salduz naar het Nederlandse strafrecht worden

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba S T R A F V O N N I S

GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba S T R A F V O N N I S Strafzaken over 2017 Datum uitspraak: 3 mei 2017 Zaaknummer: H 212/2016 Parketnummer: 100.00046/14 Tegenspraak Vonnis no. AV GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,

Nadere informatie

Uitspraak. RECHTBANK UTRECHT Sector strafrecht parketnummer: 16/992025-09 [P]

Uitspraak. RECHTBANK UTRECHT Sector strafrecht parketnummer: 16/992025-09 [P] LJN: BR0256, Rechtbank Utrecht, 16/992025-09 [P] Print uitspraak Datum uitspraak: 05-07-2011 Datum publicatie: 05-07-2011 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

11 Bewijsminimumregels als waarborgen voor de waarheidsvinding in strafzaken?

11 Bewijsminimumregels als waarborgen voor de waarheidsvinding in strafzaken? 11 Bewijsminimumregels als waarborgen voor de waarheidsvinding in strafzaken? B. de Wilde 1 INLEIDING De rechter die overweegt of hij tot een bewezenverklaring zal besluiten in een strafzaak, loopt vroeg

Nadere informatie

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht. Hof Amsterdam 19 januari 2011, nr. 23-001234-09 VERKORT ARREST VAN HET GERECHTSHOF AMSTERDAM gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Haarlem van 16 december 2008 in de

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Bewijs. Strafzaken. Bewijsvoering. Onrechtmatig verkregen bewijs. Toelaatbaarheid. Beoordeling door de rechter Datum 23 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2013:1157. 1 Geding in cassatie. 2 Beoordeling van het eerste middel. 3 Beoordeling van het derde middel. Uitspraak.

ECLI:NL:HR:2013:1157. 1 Geding in cassatie. 2 Beoordeling van het eerste middel. 3 Beoordeling van het derde middel. Uitspraak. ECLI:NL:HR:2013:1157 Uitspraak 12 november 2013 Strafkamer nr. 11/04366 P Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een bij verstek gewezen uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam

Nadere informatie

CASSATIE IN STRAFZAKEN. Docent Mr W. Römelingh. Datum 22 februari 2008. Plaats Haagrecht Advocaten. Punten 2 PO Juridisch

CASSATIE IN STRAFZAKEN. Docent Mr W. Römelingh. Datum 22 februari 2008. Plaats Haagrecht Advocaten. Punten 2 PO Juridisch CASSATIE IN STRAFZAKEN Docent Mr W. Römelingh Datum 22 februari 2008 Plaats Haagrecht Advocaten Punten 2 PO Juridisch PUNTEN Handtekening vooraf Handtekening achteraf Evaluatieformulier SHEETS www.romelingh.com

Nadere informatie

Oefening 3.14 C bij Met recht begrepen!

Oefening 3.14 C bij Met recht begrepen! 3.14 juridische kern C Lees het onderstaande vonnis van de meervoudige kamer van de rechtbank Arnhem zittinghoudende te Utrecht van 8 mei 2012 1 over een ontuchtzaak en beantwoord de bijbehorende vragen.

Nadere informatie

Piketcursus bedoeld voor advocaten en advocaatstagiaires die willen deelnemen aan het strafpiket. Inhoud gericht op praktijk.

Piketcursus bedoeld voor advocaten en advocaatstagiaires die willen deelnemen aan het strafpiket. Inhoud gericht op praktijk. PIKETCURSUS STRAFPIKET Datum 18 augustus 2011 Plaats Amsterdam Docenten Mr H. Oldenhof en Mr W. Römelingh Punten 5 PO Juridisch Piketcursus bedoeld voor advocaten en advocaatstagiaires die willen deelnemen

Nadere informatie

1 De uitspraak waarvan herziening is gevraagd

1 De uitspraak waarvan herziening is gevraagd Uitspraak 13 januari 2015 Strafkamer nr. 14/02438 H Hoge Raad der Nederlanden Arrest op een aanvraag tot herziening van een in kracht van gewijsde gegaan arrest van het Gerechtshof te 's-gravenhage van

Nadere informatie

Leergang Strafrechtelijk bewijsrecht voorjaar 2013

Leergang Strafrechtelijk bewijsrecht voorjaar 2013 Leergang Strafrechtelijk bewijsrecht voorjaar 2013 Het belang van Strafrechtelijk bewijsrecht Wanneer een verdachte strafrechtelijk wordt vervolgd, is de bewijsvraag vaak een belangrijke vraag die moet

Nadere informatie

Piketcursus bedoeld voor advocaten en advocaatstagiaires die willen deelnemen aan het strafpiket. Inhoud gericht op praktijk.

Piketcursus bedoeld voor advocaten en advocaatstagiaires die willen deelnemen aan het strafpiket. Inhoud gericht op praktijk. PIKETCURSUS STRAFPIKET Datum 28 augustus 2009 Plaats Haagrecht Advocaten Docenten Mr H. Oldenhof en Mr W. Römelingh Punten 2 PO Juridisch en 2 PO Beroepsvaardigheden Piketcursus bedoeld voor advocaten

Nadere informatie

Handleiding Hoe te handelen bij een verhoor in een strafzaak'

Handleiding Hoe te handelen bij een verhoor in een strafzaak' Handleiding Hoe te handelen bij een verhoor in een strafzaak' Inleiding Hieronder zullen uw rechten en verplichtingen als getuige in een verhoor in een strafzaak uiteen worden gezet. Tevens zal worden

Nadere informatie

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO S T R A F V O N N I S

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO S T R A F V O N N I S GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO S T R A F V O N N I S in de zaak tegen de verdachte: R. D. W., geboren op xx te Curaçao, wonende te Curaçao, thans alhier gedetineerd. 1. Onderzoek van de zaak Het

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2015:3247. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 14/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2015:1937, Gevolgd

ECLI:NL:HR:2015:3247. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 14/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2015:1937, Gevolgd ECLI:NL:HR:2015:3247 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 10-11-2015 Datum publicatie 12-11-2015 Zaaknummer 14/04603 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2015:1937,

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2010:BO2558

ECLI:NL:HR:2010:BO2558 ECLI:NL:HR:2010:BO2558 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 02-11-2010 Datum publicatie 03-11-2010 Zaaknummer 09/00354 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2010:BO2558

Nadere informatie

NBSTRAF 2015/115 Witwassen. Ook gepubliceerd in: ECLI:NL:HR:2015:888, JIN 2015/90, NJB 2015/763, RvdW 2015/650

NBSTRAF 2015/115 Witwassen. Ook gepubliceerd in: ECLI:NL:HR:2015:888, JIN 2015/90, NJB 2015/763, RvdW 2015/650 pagina 1 van 5 NBSTRAF 2015/115 Witwassen Ook gepubliceerd in: ECLI:NL:HR:2015:888, JIN 2015/90, NJB 2015/763, RvdW 2015/650 Aflevering 2015 afl. 7 Rubriek Rechtspraak College Hoge Raad Datum 07 april

Nadere informatie

NEDERLANDsE ORDE VAN ADVOCATEN. Strafprocesrecht

NEDERLANDsE ORDE VAN ADVOCATEN. Strafprocesrecht 4. NEDERLANDsE ORDE VAN ADVOCATEN. Strafprocesrecht Samsom H.D. Tjeenk Willink Alphen aan den Rijn 1992 Derde druk Prof. mr M. Wladimiroff Mr S.E. Marseille Dr mr J.M. Sjöcrona Mr P.R. Wery Strafprocesrecht

Nadere informatie

Zakboekenpolitie.com

Zakboekenpolitie.com Zakboekenpolitie.com Proces-verbaal en Bewijsrecht Gebaseerd op het zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht 2015 2016 www.zakboekenpolitie.com Inhoud presentatie 1. Algemene eisen pv / doel pv / verbaliseringsplicht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2012:BV2125

ECLI:NL:RBZUT:2012:BV2125 ECLI:NL:RBZUT:2012:BV2125 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 24-01-2012 Datum publicatie 27-01-2012 Zaaknummer 06/850686-11 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

Vonnis van de rechtbank Limburg, meervoudige kamer voor strafzaken,

Vonnis van de rechtbank Limburg, meervoudige kamer voor strafzaken, ECLI:NL:RBLIM:2013:5859 Uitspraak RECHTBANK Limburg Zittingsplaats Maastricht Strafrecht Parketnummer : 03/993017-11 Datum uitspraak : 17 september 2013 Tegenspraak Vonnis van de rechtbank Limburg, meervoudige

Nadere informatie

Piketcursus bedoeld voor advocaten en advocaatstagiaires die willen deelnemen aan het strafpiket. Inhoud gericht op praktijk.

Piketcursus bedoeld voor advocaten en advocaatstagiaires die willen deelnemen aan het strafpiket. Inhoud gericht op praktijk. PIKETCURSUS STRAFPIKET Datum 1 maart 2013 Plaats Amsterdam Docenten Mr H. Oldenhof en Mr W. Römelingh Uren 5 PO Juridisch Piketcursus bedoeld voor advocaten en advocaatstagiaires die willen deelnemen aan

Nadere informatie

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN S T R A F V O N N I S

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN S T R A F V O N N I S GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN S T R A F V O N N I S in de zaak tegen de verdachte: ARWM, geboren te curaçao, wonende te Sint Maarten. 1. Onderzoek van de zaak Het onderzoek ter openbare terechtzitting

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMAA:2011:BP5002

ECLI:NL:RBMAA:2011:BP5002 ECLI:NL:RBMAA:2011:BP5002 Instantie Rechtbank Maastricht Datum uitspraak 16-02-2011 Datum publicatie 17-02-2011 Zaaknummer 03-702714-08 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

Themamiddag formeel belastingrecht Belastingdienst & NVAB. Agenda. EHRM 15 maart

Themamiddag formeel belastingrecht Belastingdienst & NVAB. Agenda. EHRM 15 maart Themamiddag formeel belastingrecht Belastingdienst & NVAB Het horen van getuigen (EHRM 15 maart 2016, nr. 39966/09, Gillissen) Ruud Lemmen, Belastingdienst GO Maastricht Marlijn Mokveld, Wladimiroff Advocaten

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4699

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4699 ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4699 Instantie Datum uitspraak 19-03-2013 Datum publicatie 19-03-2013 Zaaknummer 21-000669-12 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGRO:2009:BH3578,

Nadere informatie

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 26 augustus 2008 in de strafzaak tegen de verdachte:

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 26 augustus 2008 in de strafzaak tegen de verdachte: Gerechtshof te s-gravenhage meervoudige kamer voor strafzaken Arrest gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 26 augustus 2008 in de strafzaak tegen de verdachte: (naam

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2017:5538

ECLI:NL:GHARL:2017:5538 ECLI:NL:GHARL:2017:5538 Instantie Datum uitspraak 30-06-2017 Datum publicatie 03-07-2017 Zaaknummer 21-005685-16 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Nadere informatie

3.3. Aan de bewezenverklaring van de feiten heeft het hof nog een nadere bewijsoverweging toegevoegd met de volgende inhoud:

3.3. Aan de bewezenverklaring van de feiten heeft het hof nog een nadere bewijsoverweging toegevoegd met de volgende inhoud: ECLI:NL:PHR:2016:1206 Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie 25-10-2016 Datum publicatie 07-12-2016 Zaaknummer 15/03261 Formele relaties Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2016:2769, Gevolgd Rechtsgebieden

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 APRIL 2015 P.15.0073.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.0073.F 1. P. D., 2. L. D., Mrs. Jean-Pierre Dardenne, advocaat bij de balie te Charleroi, en Régine Ceulemans, advocaat bij de balie

Nadere informatie

Voorts heeft de Nationale ombudsman uit eigen beweging onderzoek gedaan naar de volgende gedraging:

Voorts heeft de Nationale ombudsman uit eigen beweging onderzoek gedaan naar de volgende gedraging: Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat een officier van justitie te Almelo heeft verzuimd met naam genoemde stukken, die door haar advocaat aan de officier zijn gezonden, aan het strafdossier

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2015:955. Uitspraak

ECLI:NL:HR:2015:955. Uitspraak ECLI:NL:HR:2015:955 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 14-04-2015 Datum publicatie 15-04-2015 Zaaknummer 13/04058 Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2015:437, Gevolgd Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2015:2221 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 18-08-2015 Datum publicatie 18-08-2015 Zaaknummer 22-002511-14 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkenhoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

vonnis van de meervoudige strafkamer van 13 februari 2013

vonnis van de meervoudige strafkamer van 13 februari 2013 RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Strafrecht Zittingslocatie Utrecht Parketnummer: 16/800203-12 (P) vonnis van de meervoudige strafkamer van 13 februari 2013 in de strafzaak tegen [verdachte], geboren

Nadere informatie

Samenvatting STILLE GETUIGEN. HET RECHT BELASTENDE GETUIGEN IN STRAFZAKEN TE ONDERZOEKSVRAAG

Samenvatting STILLE GETUIGEN. HET RECHT BELASTENDE GETUIGEN IN STRAFZAKEN TE ONDERZOEKSVRAAG Samenvatting STILLE GETUIGEN. HET RECHT BELASTENDE GETUIGEN IN STRAFZAKEN TE ONDERVRAGEN (ARTIKEL 6 LID 3 SUB D EVRM) ONDERZOEKSVRAAG Getuigenverklaringen worden niet altijd naar waarheid afgelegd. Het

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2013:898. 1 Geding in cassatie. 2. Beoordeling van het eerste middel. Uitspraak. 8 oktober 2013. Strafkamer. nr.

ECLI:NL:HR:2013:898. 1 Geding in cassatie. 2. Beoordeling van het eerste middel. Uitspraak. 8 oktober 2013. Strafkamer. nr. ECLI:NL:HR:2013:898 Uitspraak 8 oktober 2013 Strafkamer nr. 11/04842 Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van 30 september 2011,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2015:1805

ECLI:NL:RBNHO:2015:1805 ECLI:NL:RBNHO:2015:1805 Uitspraak Vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND, LOCATIE HAARLEM Strafrecht Datum uitspraak : 10 maart 2015 Parketnummer: 15/840083-08 (ontneming) Vonnis ex artikel 36e van het Wetboek

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:2577

ECLI:NL:GHARL:2015:2577 ECLI:NL:GHARL:2015:2577 Uitspraak Arrest GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN Strafrecht Parketnummer: 21-008157-13 Datum uitspraak: 9 april 2015 Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken gewezen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2013:4039

ECLI:NL:RBGEL:2013:4039 ECLI:NL:RBGEL:2013:4039 Uitspraak RECHTBANK GELDERLAND Team strafrecht Zittingsplaats Zutphen Meervoudige kamer Parketnummer: [jw.sys.1.verdachte_1_parketnummer]05/860948-13 Uitspraak d.d. 22 oktober 2013

Nadere informatie

Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht

Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht Mr. J. Kronenberg Mr. B. de Wilde Vijfde druk Kluwer a Kluwer business Deventer - 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 13 Aanbevolen literatuur 15 Afkortingenlijst 17

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2010:BN7215

ECLI:NL:GHSHE:2010:BN7215 ECLI:NL:GHSHE:2010:BN7215 Gerechtshof s-hertogenbosch Datum uitspraak: 17-09-2010 Datum publicatie: 17-09-2010 Zaaknummer: 20-003936-09 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Uitspraak

Nadere informatie

`Voorheen kon ook zonder machtiging de raadsman de verdediging voeren voor zijn afwezige cliënt, sedert het Bouterse-arrest niet meer.

`Voorheen kon ook zonder machtiging de raadsman de verdediging voeren voor zijn afwezige cliënt, sedert het Bouterse-arrest niet meer. 3.8 Meningen van bevraagden ten aanzien van de verstekregeling 3.8.1 Verruiming mogelijkheden verdachte? Uit de verkregen reacties wordt duidelijk dat er uiteenlopende antwoorden zijn gegeven op de vraag

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2012:BW0948

ECLI:NL:GHSGR:2012:BW0948 ECLI:NL:GHSGR:2012:BW0948 Instantie Datum uitspraak 28-03-2012 Datum publicatie 05-04-2012 Gerechtshof 's-gravenhage Zaaknummer 22-000528-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:5690

ECLI:NL:RBMNE:2015:5690 ECLI:NL:RBMNE:2015:5690 Instantie: Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak: 14-07-2015 Datum publicatie: 17-08-2015 Zaaknummer: 16-994267-14 (P) Rechtsgebieden: Strafrecht Uitspraak RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Nadere informatie

BESCHIKKING INZAKE VERZOEK EX ARTIKEL 475 Jo 460 VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING

BESCHIKKING INZAKE VERZOEK EX ARTIKEL 475 Jo 460 VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING HET HOF VAN JUSTITIE VAN SURINAME BESCHIKKING INZAKE VERZOEK EX ARTIKEL 475 Jo 460 VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING Gelezen het namens [klager] ingediend verzoekschrift, welke ertoe strekt dat het Hof

Nadere informatie

LJN: BI0472, Rechtbank Groningen, 18/670051-09 (P) Print uitspraak

LJN: BI0472, Rechtbank Groningen, 18/670051-09 (P) Print uitspraak LJN: BI0472, Rechtbank Groningen, 18/670051-09 (P) Print uitspraak Datum uitspraak: 08-04-2009 Datum publicatie: 08-04-2009 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

Aan verdachte is, na een door de militaire kamer toegestane wijziging tenlastelegging, tenlastegelegd dat:

Aan verdachte is, na een door de militaire kamer toegestane wijziging tenlastelegging, tenlastegelegd dat: LJN: BH2293, Rechtbank Arnhem, 05/800978-08 Datum uitspraak: 09-02-2009 Datum publicatie: 09-02-2009 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: De militaire kamer

Nadere informatie

Prof.mr. F.G.H. Kristen

Prof.mr. F.G.H. Kristen Webinar Jurisprudentie Strafrecht 29 mei 2015 Prof.mr. F.G.H. Kristen Programma Even teruggaan naar een uitspraak van 7 april 2015 Nog even stilstaan bij witwassen Uitspraken van de Hoge Raad van 26 mei

Nadere informatie

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN S T R A F V O N N I S

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN S T R A F V O N N I S GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN S T R A F V O N N I S in de zaak tegen de verdachte: RH, geboren te Curaçao, wonende te Sint Maarten 1. Onderzoek van de zaak Het onderzoek ter openbare terechtzitting

Nadere informatie

ECLI:NL:PHR:2010:BM4377

ECLI:NL:PHR:2010:BM4377 ECLI:NL:PHR:2010:BM4377 Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak: 07-09-2010 Datum publicatie: 07-09-2010 Zaaknummer: 08/03630 Rechtsgebieden Strafrecht Conclusie Nr. 08/03630 Mr. Machielse Zitting 11 mei

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:4450

ECLI:NL:GHAMS:2016:4450 ECLI:NL:GHAMS:2016:4450 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 13-07-2016 Datum publicatie 15-11-2016 Zaaknummer 23-004114-14 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Vindplaatsen

Nadere informatie

BOA PV. + combibon juni 2013/4 e druk lesboek. proces-verbaal = een woordelijk verslag van de gang van zaken

BOA PV. + combibon juni 2013/4 e druk lesboek. proces-verbaal = een woordelijk verslag van de gang van zaken BOA PV + combibon juni 2013/4 e druk lesboek proces-verbaal = een woordelijk verslag van de gang van zaken - wettelijke en administratieve eisen + combibon 1 Verbaliseringsplicht (notificatieplicht) voor

Nadere informatie

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Deze wet regelt een

Nadere informatie

Datum 4 juli 2013 Onderwerp Betekenis nieuwe jurisprudentie over anonieme getuigen in strafzaken

Datum 4 juli 2013 Onderwerp Betekenis nieuwe jurisprudentie over anonieme getuigen in strafzaken 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2013:417, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan Conclusie: ECLI:NL:PHR:2014:1483

In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2013:417, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan Conclusie: ECLI:NL:PHR:2014:1483 ECLI:NL:HR:2014:2652 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 09-09-2014 Datum publicatie 10-09-2014 Zaaknummer 13/01257 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie In cassatie op

Nadere informatie

RECHTBANK BREDA. Sector strafrecht. parketnummer: 02/800764-08 [P] vonnis van de meervoudige kamer d.d. 16 april 2009. in de strafzaak tegen

RECHTBANK BREDA. Sector strafrecht. parketnummer: 02/800764-08 [P] vonnis van de meervoudige kamer d.d. 16 april 2009. in de strafzaak tegen RECHTBANK BREDA Sector strafrecht parketnummer: 02/800764-08 [P] vonnis van de meervoudige kamer d.d. 16 april 2009 in de strafzaak tegen [verdachte] geboren op [datum en plaats] wonende te [adres] raadsman

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2002:13

ECLI:NL:GHAMS:2002:13 ECLI:NL:GHAMS:2002:13 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Amsterdam 30-05-2002 16-11-2016 23-001199-01 Strafrecht Hoger

Nadere informatie

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman)

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis

Nadere informatie

SALDUZ EN JEUGDSTRAFRECHT. Docent Mr W. Römelingh Datum 30 oktober 2009 Plaats Casa 400 Amsterdam Punten 2 PO Juridisch

SALDUZ EN JEUGDSTRAFRECHT. Docent Mr W. Römelingh Datum 30 oktober 2009 Plaats Casa 400 Amsterdam Punten 2 PO Juridisch SALDUZ EN JEUGDSTRAFRECHT Docent Mr W. Römelingh Datum 30 oktober 2009 Plaats Casa 400 Amsterdam Punten 2 PO Juridisch Cursus kinderstrafrecht waarbij centraal staan het Salduz-arrest van het Europese

Nadere informatie

RIJDEN ONDER INVLOED. Docent Mr H. Oldenhof Datum 24 augustus 2007 Plaats Haagrecht Advocaten Punten 2 PO Juridisch

RIJDEN ONDER INVLOED. Docent Mr H. Oldenhof Datum 24 augustus 2007 Plaats Haagrecht Advocaten Punten 2 PO Juridisch RIJDEN ONDER INVLOED Docent Mr H. Oldenhof Datum 24 augustus 2007 Plaats Haagrecht Advocaten Punten 2 PO Juridisch Rijden onder invloed. Systematiek wet. Rekenen met glazen in plaats van promilages. Argumenten

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2010:BN3621

ECLI:NL:GHSGR:2010:BN3621 ECLI:NL:GHSGR:2010:BN3621 Instantie: Gerechtshof 's-gravenhage Datum uitspraak: 26-04-2010 Datum publicatie: 10-08-2010 Zaaknummer: 22-003619-08 em 22-003108-07 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Conclusie: ECLI:NL:PHR:2016:602, Gevolgd In cassatie op : ECLI:NL:GHSHE:2014:6178, (Gedeeltelijke) vernietiging met terugwijzen

Conclusie: ECLI:NL:PHR:2016:602, Gevolgd In cassatie op : ECLI:NL:GHSHE:2014:6178, (Gedeeltelijke) vernietiging met terugwijzen ECLI:NL:HR:2016:1318 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 05-07-2016 Datum publicatie 07-07-2016 Zaaknummer 15/01573 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2016:602,

Nadere informatie

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5.

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5. U MOET TERECHTSTAAN INHOUD Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. De oproepingsbrief vermeldt waar en wanneer u zich moet aanmelden.

U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. De oproepingsbrief vermeldt waar en wanneer u zich moet aanmelden. U bent getuige Inleiding U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. De oproepingsbrief vermeldt waar en wanneer u zich moet aanmelden. Deze brochure informeert u in grote lijnen over wat van u

Nadere informatie

Uitspraak ECLI:NL:GHAMS:2012:BV9608

Uitspraak ECLI:NL:GHAMS:2012:BV9608 ECLI:NL:GHAMS:2012:BV9608 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 19-03-2012 Datum publicatie 21-03-2012 Zaaknummer 23-004614-10 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

LJN: AV7271, Rechtbank Alkmaar, 14.810593-05 en 15.630200-05 (tul)

LJN: AV7271, Rechtbank Alkmaar, 14.810593-05 en 15.630200-05 (tul) LJN: AV7271, Rechtbank Alkmaar, 14.810593-05 en 15.630200-05 (tul) Datum uitspraak: 14-03-2006 Datum publicatie: 28-03-2006 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

1 of 10 08-08-12 11:47

1 of 10 08-08-12 11:47 LJN: BG3449, Hoge Raad, 01207/07 E Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 23-12-2008 23-12-2008 Straf Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Rechtstreekse schade. O.g.v. art. 361.2.b Sv

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Verkorte inhoudsopgave... vii Lijst van verkort geciteerde werken... xv DE CORRECTIONELE TERECHTZITTING

INHOUD. Voorwoord... v Verkorte inhoudsopgave... vii Lijst van verkort geciteerde werken... xv DE CORRECTIONELE TERECHTZITTING INHOUD Voorwoord............................................................ v Verkorte inhoudsopgave............................................... vii Lijst van verkort geciteerde werken......................................

Nadere informatie

Edèlhoogachtbare Heer/Vrouwe,

Edèlhoogachtbare Heer/Vrouwe, Edèlhoogachtbare Heer/Vrouwe, X Z (belanghebbende), \ beroep in cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 4 juli 2013. Bij brief van 11 oktober 2013 heeft de griffier mij

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=bz...

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=bz... Page 1 of 5 LJN: BZ4987, Rechtbank Alkmaar, 15.740827-12 Datum 20-03-2013 uitspraak: Datum 20-03-2013 publicatie: Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:Niet-ontvankelijkheid

Nadere informatie