Beleid Zelf aangebrachte voorzieningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleid Zelf aangebrachte voorzieningen"

Transcriptie

1 Beleid Zelf aangebrachte voorzieningen

2

3 Zelf voorzieningen aanbrengen aan uw woning Regelmatig krijgen wij verzoeken van huurders die zelf voorzieningen willen aanbrengen aan hun woning. De Veste staat hier in principe positief tegenover en zal ieder verzoek binnen redelijke grenzen beoordelen. Belangrijk is in ieder geval dat u de aan te brengen voorzieningen vooraf met ons doorspreekt en schriftelijk toestemming vraagt. Dit kan voordelen hebben bij bijvoorbeeld een verhuizing of de uitvoering van grootonderhoud. Als u geen toestemming vraagt, loopt u het risico dat aangebrachte voorzieningen moeten worden verwijderd. Bij de beoordeling van een ingediende aanvraag om voorzieningen aan te brengen, zal in eerste instantie aan de hand van onderstaande criteria moeten worden vastgesteld of in principe wel of geen toestemming kan worden verleend: De zelf aangebrachte voorziening mag niet leiden tot een waardedaling van het gehuurde. De verhuurbaarheid mag niet worden geschaad. De zelf aangebrachte voorziening moet technisch verantwoord zijn en mag niet in strijd zijn met het bouwbesluit en/of andere geldende regels zoals brandveiligheids-, gas- of elektrotechnische voorschriften, milieuhygiëne, etcetera. De Veste mag bij het uitvoeren van onderhoud geen hinder als gevolg van de zelf aangebrachte voorziening ondervinden. Er mogen geen hinderlijke verkeerssituaties ontstaan. Er mag geen overlast voor derden ontstaan. De Veste kan kwaliteitseisen stellen aan toe te passen materialen en uitvoering. De huurder betaalt zelf de extra kosten die voortvloeien uit de zelf aangebrachte voorziening (zoals waterschapslasten, onroerende zaakbelasting, verzekering) deze kosten worden contant overgemaakt over een periode van 10 jaar tegen 6,5% rente en moeten bij de verlening van de toestemming zijn voldaan. 3 Besluitvorming rondom de aanvraag van een zelf aangebrachte voorziening wordt binnen 8 weken schriftelijk kenbaar gemaakt. Een weigering wordt aan de huurder schriftelijk meegedeeld, waarbij de argumentatie van de weigering wordt vermeld. Bij een positief besluit zullen tevens de voorwaarden in de brief worden opgenomen. Juist deze voorwaarden zijn belangrijk om een goede en soepele oplevering in de toekomst te verkrijgen. In ieder geval zal in de brief worden aangegeven: Of de zelf aangebrachte voorziening wel of niet voor een vergoeding in aanmerking komt. Wat er met de zelf aangebrachte voorziening bij mutatie moet gebeuren (overname door de Veste, overname door volgende huurder, verwijderen). Dat de huurder moet zorgen, indien van toepassing, voor goedkeurende verklaringen van nutsbedrijven met afschrift aan de Veste. Dat de huurder verantwoordelijk is voor het onderhoud van de zelf aangebrachte voorziening en aansprakelijk is jegens derden. Of de zelf aangebrachte voorziening, indien van toepassing, gemeld moet worden bij de gemeente met een goedkeurend afschrift aan de Veste. Wordt door de huurder niet conform de voorwaarden gehandeld, dan zal dat bij de oplevering gecorrigeerd worden. Heeft de huurder vooraf die duidelijkheid niet schriftelijk gevraagd of gekregen, dan dient de huurder de consequenties te aanvaarden en kan geen enkel recht worden geclaimd.

4 Onder zelfaangebrachte voorzieningen vallen Het aanbrengen van onroerende zaken ( aard- en nagelvast ) in, aan of bij de woning. Deze veranderingen hebben wij verdeeld in twee categorieën: 4 1 voorzieningen die onder bepaalde voorwaarden door de Veste overgenomen kunnen worden, te weten: aanbouw, gemetseld garage, gemetseld extra berging, gemetseld dubbele beglazing centrale verwarming vergrote douche lavet verwijderen, douche betegelen wc betegelen keuken betegelen, extra of met andere tegels dakraam vaste trap naar zolder i.p.v. vlizotrap vlizotrap buitenkraan wasmachineaansluiting fonteintje in wc extra kamer op zolder ander keukenblok uitbreiding elektravoorziening wijziging woonplattegrond verbrede vensterbanken 2 voorzieningen die niet door de Veste worden overgenomen, zijn onder andere: ligbad sierpleister betimmeringen van wanden en plafonds steenstrips schuttingen voorzetramen deur, eventueel met wand, voor de trap carport plafondafwerkingen als schrootjes, tempextegels en dergelijke luxe hang- en sluitwerk apparatuur Roerende zaken als zonwering, vitrage, wegneembare vloerbedekking, losse kasten en dergelijke worden niet tot de zelf aangebrachte voorzieningen gerekend. Roerende zaken kunnen door de oude huurder aan de nieuwe huurder ter overname aangeboden worden. Vergoedingen In sommige gevallen kan voor een zelf aangebrachte voorziening aan het gehuurde bij vertrek van de huurder een vergoeding verstrekt worden. Vergoedingen worden vooraf schriftelijk overeengekomen en maken onderdeel uit van de goedkeuring en wijziging aan het gehuurde. Uitgangspunt voor vergoedingen te betalen door de Veste zijn de materiaalkosten van de voorziening, met inachtneming van een afschrijvingstermijn van 10 jaren. De kosten moeten aangetoond kunnen worden door de huurder.

5 Zelfaangebrachte voorzieningen verwijderen of overname Zelf aangebrachte voorziening Het aanbrengen van onroerende zaken ( aard- en nagelvast ) in, aan of bij de woning kan in sommige gevallen blijven zitten bij vertrek van de huurder. De criteria voor overname van de veranderingen staan in het volgende schema weergegeven: Zelf aangebrachte voorziening Categorie 1 Zelf aangebrachte voorziening is veilig en deugdelijk Voldoet aan wet & regelgeving (Bouwbesluit) Bouwvergunning aanwezig (Indien noodzakelijk) Huurder realiseert bouwvergunning en/of niet noodzakelijk 5 Voldoende kwaliteit toegepaste materialen Constructie en/of installatie voldoet aan kwaliteitseis Huurder realiseert kwaliteitseis Onderhoud in goede staat Huurder realiseert onderhoud en/of gelijkwaardig Wordt de verhuurbaarheid geschaad Overname door de Veste Verwijderen bij mutatie Verwijderen bij mutatie of overname nieuwe huurder

6 Zelf aangebrachte voorzieningen, toelichting op de criteria De criteria voor overname van de veranderingen in het voorgaande schema worden hieronder nader toegelicht: Zelf aangebrachte voorziening categorie 1 Voldoende kwaliteit toegepaste materialen aanbouw, gemetseld Toegepaste materialen hebben minimaal een gelijk- garage, gemetseld waardige kwaliteit ten opzichte van de standaardma- extra berging, gemetseld terialen van woningstichting de Veste, zie standaard dubbele beglazing materiaallijst. De toegepaste materialen, dan wel centrale verwarming materialen die minimaal daaraan gelijkwaardig zijn, vergrote douche lavet verwijderen, douche betegelen moeten verkrijgbaar zijn op moment van overname. Van de wandtegels moet minimaal 1 m2 extra in de wc betegelen woning aanwezig zijn. keuken betegelen, extra of met andere tegels dakraam Constructie en/of installatie voldoet aan vaste trap naar zolder in plaats van vlizotrap kwaliteitseis vlizotrap De zelf aangebrachte voorziening moet op een nette, buitenkraan goede en deugdelijke wijze volgens de voorschriften wasmachineaansluiting van de fabrikant zijn aangebracht en functioneel zijn. fonteintje in wc Noodzakelijke aanpassingen/ verbeteringen door extra kamer op zolder bijvoorbeeld ouderdom mogen niet meer kosten ander keukenblok dan 10% van de totale waarde van de Zelf aange- uitbreiding elektravoorziening brachte voorziening en maximaal e 1.000,00 inclu- wijziging woonplattegrond sief BTW. De zelf aangebrachte voorziening moet verbrede vensterbanken technisch verantwoord zijn en mag niet in strijd zijn met het Bouwbesluit en/of andere geldende regels 6 De Zelf aangebrachte voorziening is veilig zoals brandveiligheids-, gas- of elektrotechnische en deugdelijk voorschriften, milieuhygiëne, etcetera. Een aantal Veilig is de mate van afwezigheid van potentiële belangrijke nen-normen zijn onder andere: oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanbouw/garage/berging, gemetseld nen6702, aanwezigheid van beschermende maatregelen tegen nen6720, nen6760 nen6770, nen6790, deze potentiële oorzaken. nen6740 etc. Er is sprake van een ondeugdelijke Zelf aangebrach- dubbele beglazing nen2608 te voorziening als het niet compleet is, beschadigd dakraam nen6702, nen6760 nen6770 etc. is, niet (goed) werkt zoals bedoeld is volgens de vaste trap naar zolder in plaats van vlizotrap voorschriften van de fabrikant, of niet voldoet aan de nen6702, nen6720, nen6760 nen6770 etc. opgegeven specificaties. extra kamer op zolder nen6702, nen6720, nen6760 nen6770 etc. Voldoet aan wet en regelgeving wijziging woonplattegrond nen6702, nen6720, Elke Zelf aangebrachte voorziening die ter over- nen6760 nen6770, nen6790, nen6740 etc. name wordt aangeboden moet voldoen aan het centrale verwarming moet voldoen aan Isso 50 Bouwbesluit. Op de internetsite vrom.bouwbesluit. waterleiding moet voldoen aan nen1006 en de com kunt u het Bouwbesluit vinden. Vewin werkbladen gasleiding moet voldoen aan nen1078 Bouwvergunning aanwezig riolering moet voldoen aan nen3215 en ntr3216 De huurder dient aan te tonen of voor de Zelf aange- elektra moet voldoen aan nen1010 brachte voorziening al dan niet een bouwvergunning ventilatie moet voldoen aan nen1087 vereist is. Als er een vergunning vereist is dan dient deze aanwezig te zijn: Dragende constructies en constructieve wanddoorbrekingen moeten zijn voorzien van een constructieberekening. Installaties moeten zijn voorzien van een keuringsrapportage van een erkende installateur.

7 Onderhoud in goede staat Geen losse voegen in metselwerk Geen houtrot, roestvorming, schimmel, afbladderen verf, losse tegels Geen lekke goten, HWA moet water lozen op de daarvoor bedoelde riolering Dakbedekking schoon gehouden en niet ouder dan 15 jaar Keukenblok/keukenblad/wandtegels/vloertegels/ kitwerk schoon en geen beschadigingen Sanitair en kranen kalkvrij Hang- en sluitwerk smeren/gangbaar houden Bestrating onkruidvrij Zonwering niet verbleekt/gescheurd Trespa delen schoon en vrij van (groene) aanslag CV-installatie periodiek onderhouden Algemeen, schoongehouden Zelf aangebrachte voorziening en in goede conditie Wordt de verhuurbaarheid geschaad De toevoeging van de voorziening is nadelig voor de verhuurbaarheid van de woning als: het ten koste gaat van andere voorzieningen er minder benutbare ruimte is er een huurstijging >10% is er een onevenredige stijging in de onderhoudskosten is het leidt tot waardedaling van de woning Hoe gaan wij om met het stallen van een scootmobiel Elke woning heeft een berging toegewezen, dit is de plaats voor het stallen van uw scootmobiel. Tenzij dit medisch niet mogelijk is. In dat geval kan middels een Wmo verzoek van de gemeente naar een oplossing gezocht worden. Wel moeten de algemene ruimtes altijd (brand)veilig en toegankelijk zijn, zonder belemmerende obstakels. Standaard materiaallijst Toegepaste materialen hebben minimaal een gelijkwaardige kwaliteit ten opzichte van de standaardmaterialen van woningstichting de Veste Buiten kozijnhout Meranti deuren Merbau of Meranti glas glas metselwerk gevelsteen gevelbekleding Werzalit of Trespa fundering beton/metselwerk bestrating Tegels boeiboorden Trespa dakbedekking Bitumineus (platte daken) dakisolatie PU 10cm dakpannen, beton Lafarge, gehele woning één soort dakpannen, gebakken Koramic, gehele woning één soort vochtkering lood, maximaal 150 cm Binnen wandtegels Mosa Holland 2025/2040 vloertegels toilet Mosa Holland 2025/2040 vloertegels douche Mosa Holland 2025 Softline tegellijm Stabicol voegmiddel tegels Ardex FG Flex keukenkasten Keller Prolux 200 greepjes Keller Prolux 200 keukenblad Keller multiplex met HPL toplaag spoelbak Keller 0341 Splash 50 met overstort en korfplug bovenkastjes Keller Prolux 200 wasemkap Pelgrim WA50 douchegarnituur Grohe Tempesta designradiator Brugman Ibiza douchecabine Novellini Young krukken en schilden AMI sloten Nemef 1200 serie paumelles HKN binnendeuren Svedex SL1 toiletpot Sphinx 300 toiletbril met deksel Pressalit 300 spoelreservoir Wisa 500 closetrolhouder Haceka closetrolhouder, deksel Haceka fontein Sphinx 300 wastafel Sphinx 300 of Ideal Standard planchet Carrara & Matta, type ADDA zeephouder Haceka draadmodel handdoekrekje Haceka spiegel 40 x 57 cm sifon kunststof wit kranen Grohe of Venlo doucheputje Aquaberg 4016, 150 x 150 mm met RVS deksel HR CV-ketel Intergas Kombikompact elektra-schakelmateriaal Gira 7

8 Woningstichting de Veste Postadres Bezoekadres Kantoor geopend tel. (0529) , fax (0529) internet Postbus 132, 7730 AC Ommen Eskampweg 1, Ommen maandag t/m donderdag en uur vrijdag uur April 2014

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij.

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij. Klussen wat is er mogelijk Alle regels en tips op een rij. 1 2 Voor de zekerheid Regelmatig constateren wij bij de voorinspectie (na een schriftelijke huuropzegging) dat de bewoners veranderingen hebben

Nadere informatie

-meter staat voor de Veste- Verbeter meter. Verbeter of verfraai uw woning met -meters van de Veste. Beter per meter!

-meter staat voor de Veste- Verbeter meter. Verbeter of verfraai uw woning met -meters van de Veste. Beter per meter! -meter staat voor de Veste- Verbeter meter Verbeter of verfraai uw woning met -meters van de Veste Beter per meter! -meters voor een betere woning Woningstichting de Veste staat voor wonen naar wens in

Nadere informatie

Zelf uw woning aanpassen

Zelf uw woning aanpassen Zelf uw woning aanpassen ruimte voor leven Zelf uw woning aanpassen Wonen is iets persoonlijks. U kunt uw woning zoveel mogelijk naar uw eigen smaak inrichten en aanpassen. Maar wilt u iets aan de woning

Nadere informatie

Spelregels versie 2 (december 2013)

Spelregels versie 2 (december 2013) Spelregels versie 2 (december 2013) Wonen op maat U huurt een woning van St. Joseph en heeft nog een woonwens. Dat kan uiteenlopen van een dakraam, zonnepanelen op het dak of een nieuwe erfafscheiding.

Nadere informatie

Tabel 1 Zelf klussen: wat mag wel, wat mag niet?

Tabel 1 Zelf klussen: wat mag wel, wat mag niet? Gids voor goed wonen 53 Tabel 1 Zelf klussen: wat mag wel, wat mag niet? Hoofdstuk 5 van dit boekje gaat over zelf klussen in uw woning. Lees het goed door voor u begint. In de tabel op de volgende pagina

Nadere informatie

het bildt ferwerderadiel menaldumadeel franekeradeel ZELF AAN DE SLAG Pas uw woning aan naar uw eigen wensen. Huur- en koopwoningen tussen Wad & Stad

het bildt ferwerderadiel menaldumadeel franekeradeel ZELF AAN DE SLAG Pas uw woning aan naar uw eigen wensen. Huur- en koopwoningen tussen Wad & Stad het bildt ferwerderadiel menaldumadeel franekeradeel ZELF AAN DE SLAG Pas uw woning aan naar uw eigen wensen. Huur- en koopwoningen tussen Wad & Stad ZELF AAN DE SLAG U moet zich als huurder thuis voelen

Nadere informatie

HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE gepubliceerd op 1 januari 2015 2 Handleiding behorende bij het waarderingsstelsel voor zelfstandige woonruimte gepubliceerd

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

Versie januari 2011 BELEID HUURVERHOGING NA WONINGVERBETERING

Versie januari 2011 BELEID HUURVERHOGING NA WONINGVERBETERING Versie januari 2011 BELEID HUURVERHOGING NA WONINGVERBETERING pagina 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 5 REGELING ARTIKEL 5 BW... 6 DE VERSCHILLENDE BEGRIPPEN... 6 ONDERHOUD... 6 GROOTONDERHOUD... 6 WONINGVERBETERING...

Nadere informatie

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg B r i g i t t e n s t r a a t 1 5 Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg Luxe appar tementen in het Museumkwar tier van Utrecht Introductie In de ambiance van een monumentaal herenhuis worden

Nadere informatie

Wie moet wat betalen. Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder

Wie moet wat betalen. Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder Wie moet wat betalen Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder Claassen astgoedbeheer B p o s t a d r e s Postbus 25 5760 AA Bakel b e z o e k a d r e s Auerschootseweg 36 5761 E Bakel tel 0492

Nadere informatie

Alles over uw woning

Alles over uw woning Alles over uw woning Aankoop Oplevering Gebruik Onderhoud U heeft een woning gekocht waarop de Garantie- en waarborgregeling van Woningborg N.V. van toepassing is. Hartelijk gefeliciteerd met uw aankoop!

Nadere informatie

Goed onderhoud doen we samen

Goed onderhoud doen we samen Goed onderhoud doen we samen In de Algemene Huurvoorwaarden van staat dat een aantal onderhouds- en reparatiewerkzaamheden voor rekening van de huurder zijn. Uit reacties van bewoners merken wij dat veel

Nadere informatie

De regelingen met betrekking tot groot onderhoud in bewoonde staat. 35L260_De regelingen.indd 1 24-04-2009 10:01:30

De regelingen met betrekking tot groot onderhoud in bewoonde staat. 35L260_De regelingen.indd 1 24-04-2009 10:01:30 De regelingen met betrekking tot groot onderhoud in bewoonde staat 35L260_De regelingen.indd 1 24-04-2009 10:01:30 Inleiding Voor u liggen de (financiële) regelingen met betrekking tot groot onderhoud

Nadere informatie

PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER

PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST Ten behoeve van: NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE BOMSCHUITSTRAAT EN KOTTERSTRAAT TE KATWIJK Projectnummer: 14-00681

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

GROTE AANPAK SLUISWIJK / T&D KWARTIER

GROTE AANPAK SLUISWIJK / T&D KWARTIER GROTE AANPAK SLUISWIJK / T&D KWARTIER Informatieboekje groot onderhoud en nieuwbouw 2 Dit boekje is bedoeld om u als bewoner te informeren over het grootonderhoudsplan en de energiebesparende maatregelen

Nadere informatie

Scheepmakersdijk. 3 luxe stadswoningen te Haarlem

Scheepmakersdijk. 3 luxe stadswoningen te Haarlem Scheepmakersdijk 3 luxe stadswoningen te Haarlem Voorwoord Waar de Scheepmakersdijk en de Papentorenvest elkaar raken staat het pronkstuk De Adriaan. Hier vind je de sporen terug van de eerste forse groei

Nadere informatie

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 3 volwaardige woonlagen met 4 5 ruime slaapkamers standaard dakkapel en een ruime bergzolder inclusief luxe greeploze keuken met alle apparatuur

Nadere informatie

Veenendaal 18 EENGEZINSWONINGEN

Veenendaal 18 EENGEZINSWONINGEN Veenendaal Nova Zembla 18 EENGEZINSWONINGEN 2 Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. inhoud 4 5 9 Algemene informatie Technische omschrijving 7 (tussen)eengezinswoningen -

Nadere informatie

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding Het komt maar al te vaak voor dat binnen een VvE onduidelijkheid ontstaat over het onderhoud en de vervanging van kozijnen. Veel gehoorde vragen zijn: Wie

Nadere informatie

Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder?

Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Algemeen: Alle onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadigingen, vernielingen, ondeskundigheid en/of onjuist gebruik zijn

Nadere informatie

Hooghalen. Boermarkeweg 10

Hooghalen. Boermarkeweg 10 Hooghalen Boermarkeweg 10 Makelaar: Jogchum van der Pal Kantoor: Schutstraat 22 te Hoogeveen Telefoon: 0528-229050 Mobiel: 06-53649618 E-mail: jogchumvanderpal@huysmakelaars.nl Voorwoord Namens de verkoper

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 (het gehuurde) Artikel 2 (huurprijs en bijkomende kosten) Artikel 3 (annulering)

Algemene voorwaarden Artikel 1 (het gehuurde) Artikel 2 (huurprijs en bijkomende kosten) Artikel 3 (annulering) Algemene voorwaarden Artikel 1 (het gehuurde) 1. Het gehuurde is uitsluitend de door de verhuurder bij de totstandkoming van de huurovereenkomst als zodanig aangeduide ruimte. 2. De verhuurder heeft het

Nadere informatie

Ministerie van VWS. Vragen en antwoorden over mantelzorgwoningen. Januari 2015

Ministerie van VWS. Vragen en antwoorden over mantelzorgwoningen. Januari 2015 Ministerie van VWS Vragen en antwoorden over mantelzorgwoningen Januari 2015 1 DATUM Januari 2015 TITEL Vragen en antwoorden over mantelzorgwoningen ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Ministerie van VWS

Nadere informatie

Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie.

Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie. Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie. ARTIKEL 1 - DEFINITIES Opdrachtnemer Is a matter of TASTE BV die haar bedrijf inzet voor het verlenen van haar diensten. Opdrachtgever De

Nadere informatie

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot Gids voor goed wonen Alles over huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Prettig en zorgeloos wonen. Dat wensen wij iedereen toe. Daarover gaat dit boekje. Het is de tweede, geheel herziene versie

Nadere informatie

Hansenkamp 12. Roden

Hansenkamp 12. Roden Roden Omschrijving Algemene informatie Fraai gelegen verbouwde woonboerderij aan de rand van. Rondom de boerderij is een parkachtige tuin aangelegd met onder andere een grote vijverpartij. De totale oppervlakte

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemene voorwaarden ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen

Nadere informatie

Woningaanpassingen van A-Z

Woningaanpassingen van A-Z Woningaanpassingen van A-Z 1 Inleiding Deze publicatie is bedoeld als ondersteuning bij het realiseren van een woningaanpassing in een zelfstandige woning voor volwassenen en kinderen. Heeft u of uw kind

Nadere informatie