IT & Flexibel Werken 2014 Een internationaal vergelijkend onderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IT & Flexibel Werken 2014 Een internationaal vergelijkend onderzoek"

Transcriptie

1 IT & Flexibel Werken 2014 Een internationaal vergelijkend onderzoek In oktober en november 2014 heeft BakkerElkhuizen een online onderzoek laten uitvoeren onder IT-professionals in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België en Nederland met als thema IT en Flexibel Werken. Onder flexibel werken verstaan we in dit onderzoek de manier van werken waarbij tijd en plaats flexibel zijn. We stelden IT-professionals diverse vragen om te zien of de rol van de afdeling IT is veranderd door de West-Europese opmars van flexibel werken, ook vaak Het Nieuwe Werken (HNW) genoemd. Zijn er bijvoorbeeld specifieke taken en verantwoordelijken voor IT bijgekomen of juist afgevallen. Zo ja, welke? Wat zijn de belangrijkste issues die plaats- en tijdonafhankelijk werken met zich meebrengt voor een ITafdeling? Is dat Security, Mobility, BYOD, de Cloud, iedereen op tablet, ergonomie of? 1

2 Het onderzoek heeft drie onderdelen: a. Flexibel werken algemeen: context, wat is de mate van acceptatie en implementatie? Wat zijn de voornaamste voordelen voor bedrijven (lagere kosten, hogere productiviteit, betere privé-werk balans)? b. IT-technologieën & Tools: hoe worden werknemers gefaciliteerd bij flexibel werken op IT-gebied? Wat is belang van werkplek en ergonomische hulpmiddelen hierbij? Welke werkplekconcepten bieden organisaties aan? c. Taken & verantwoordelijkheden: in hoeverre is IT betrokken in beslissingen omtrent flexibel werken? Wat is hun rol en hun invloed? En wanneer is IT beslissend, adviserend of helemaal niet betrokken? Verantwoording Voor het onderzoek is BakkerElkhuizen in de verschillende landen een samenwerking aangegaan met vooraanstaande mediapartners in de IT-branche, te weten: Computable (Nederland), Smartbiz/ZDNet (België) en onderzoeksbureau Respondi (Duitsland en Verenigd Koninkrijk). Via deze weg zijn de IT-professionals van (middel)grote bedrijven uit uiteenlopende branches benaderd. Het onderzoek liep in de maanden oktober en november Aan het onderzoek hebben 521 IT-professionals uit verschillende functiecategorieën meegedaan, waarvan 124 in Duitsland (DE), 124 in het Verenigd Koninkrijk (UK), 152 in Nederland (NL), 125 uit België (BE). De verdeling man/vrouw in het onderzoek is 78% man en 22% vrouw wat overeenkomst met de normale verdeling binnen deze beroepsgroep. Belangrijkste conclusies 1. Flexibel werken algemeen In welke fase zitten bedrijven als het gaat om flexibel werken? Wat zijn de verschillen tussen de landen? En wat zijn de belangrijkste nieuwe uitdagingen van flexibel werken voor IT? Huidige stand van zaken Met 79% van de organisaties die het flexibel werken al hebben ingevoerd loopt Nederland voorop, blijkt uit de ondervraging van IT professionals. Maar ook in de UK (65%), Duitsland (60%) en België (57%) is in de meerderheid van de organisaties flexibel werken ingevoerd. In België en Duitsland zitten daarnaast nog 19% van de bedrijven midden in de uitrol of hebben invoering van flexibel werken binnen 3 jaar gepland. De UK volgt met 15% en in Nederland sluit de rij met 12%. Opvallend is dat in België, hoewel daar bij het minst aantal 2

3 bedrijven flexibel werken is ingevoerd, ook het grootste percentage (24%) zegt geen plannen te hebben om flexibel werken uit te rollen. In Duitsland heeft 21% geen plannen, in de UK 20% en in Nederland 9%. Kortom: flexibel werken is in alle landen uit het onderzoek nu toch echt gemeengoed geworden, slechts een kleine minderheid van de organisaties gaat de komende jaren niet over op plaats- en tijdonafhankelijk werken. Nederland met 79% koploper in flexibel werken; UK, Duitsland en België volgen op de voet Wat zijn dan de redenen om flexibele werken (nog) niet in te voeren? In Nederland, Duitsland en België is met respectievelijk 58%, 54% en 38% de belangrijkste reden dat de organisatie aanwezigheid van medewerkers toch noodzakelijk vindt. In de UK is dat voor 24% van de ondervraagde IT-professionals de belangrijkste reden en zegt 40% gewoon helemaal geen voordelen te zien in flexibel werken. IT-systemen die nog niet geschikt zijn voor flexibel werken zijn maar voor een klein aantal bedrijven de belangrijkste reden om flexibel werken (nog) niet in te voeren (België 12,5%, UK 8% en Duitsland 4%). In Nederland is dit zelfs voor geen enkele organisatie een belangrijke reden. Redenen om wel flexibel te werken Op de vraag wat de twee belangrijkste redenen waren om flexibel werken in te voeren, waren de respondenten in alle landen het gedeeltelijk eens: efficiënter werken is namelijk volgens de IT ers één van de belangrijkste redenen om flexibel werken in te voeren. In de UK en Nederland kiest zelfs een kleine meerderheid hiervoor, namelijk 51%. In Duitsland en België zeggen 49% en 43% dat efficiënter werken een belangrijke reden is voor de invoering. Een andere belangrijke reden in Duitsland (55%) en de UK (51%) is de medewerkerstevredenheid. In België is meer autonomie voor medewerkers (61%) belangrijk. Waar deze landen niet alleen kijken naar de voordelen voor de werkgever, maar juist ook naar de voordelen voor medewerkers, is in Nederland kostenbesparing met 50% samen met efficiënter werken de belangrijkste reden. Wordt er in Nederland dan helemaal niet aan de medewerkers gedacht? Toch wel, zo n 44% noemt ook meer autonomie voor de medewerkers als belangrijke reden om flexibel werken in te Nederland focust bij flexibel werken vooral op voordelen werkgever; andere landen meer op die van medewerkers 3

4 voeren. Opvallend in deze internationale vergelijking is verder dat gezondheid van medewerkers als één van de twee belangrijkste redenen in Nederland (1%) en België (6%) bijna nooit genoemd wordt, terwijl in de UK toch 1 op 8 (12%) en in Duitsland zelfs 1 op 6 IT ers (16%) gezondheid juist als reden opgeeft. Uitdagingen IT Wat zien IT-professionals als de drie belangrijkste nieuwe uitdagingen bij het invoeren van flexibel werken? In de top 3 met nieuwe uitdagingen voor IT door flexibel werken, komen in alle landen dezelfde elementen voor, weliswaar in wisselende rangorde, overall is de score: 1. Efficiënt gebruik van (nieuwe) IT-technologie door medewerkers (59%) 2. Security-issues (58%) 3. Beheersbaarheid infrastructuur (54%) In Duitsland en de UK scoren efficiënt gebruik van (nieuwe) IT-technologie het hoogst. In Nederland en België worden security issues als de belangrijkste uitdaging gezien. Zie grafiek hieronder voor de scores per land op alle mogelijke uitdagingen. Belangrijkste uitdagingen van IT bij invoer flexibel werken Werkdruk: 24/7 paraat moeten staan door flexibele 24-uurs organisatie Security-issues Vermenging van privé- en bedrijfsdata op devices Wildgroei aan devices door bijv. BYOD Openbare Clouds zoals Dropbox UK NL DE BE Efficiënt gebruik van (nieuwe) IT-technologie door medewerkers Beheersbaarheid infrastructuur 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Figuur 1: antwoorden per land op de vraag: Wat zijn de 3 belangrijkste uitdagingen voor de ITafdeling na invoering van flexibel werken in uw organisatie? 4

5 Efficiënt gebruik IT-technologie en security issues grootste uitdagingen van IT bij flexibel werken Ook ziet ongeveer 1/3 van de respondenten een uitdaging in de wildgroei aan devices door bijv. BOYD laagste score met 22% in Duitsland, hoogste: 35% in België. En dit geldt ook voor de uitdaging vermenging van privé- en bedrijfsdata op devices (van 33% in UK tot 41% in België). De andere landen zitten tussen deze twee uiterste waarden in. 2. IT-technologieën & tools Bedrijven die flexibel werken hebben ingevoerd vroegen we welke werkplekconcepten er in de organisatie zijn. Ook wilden we weten hoe werknemers bij het flexibel werken gefaciliteerd worden op IT-gebied, van soort devices tot ergonomische accessoires. En wat is er vanuit IT-perspectief nu echt onmisbaar voor tijd- en plaats onafhankelijk werken? Werkplekconcepten In Duitsland, de UK en België voeren vaste werkplekken nog altijd de boventoon in organisaties. Met 69%, 66% en 67% geeft een ruime meerderheid van de respondenten aan dat er nog vaste werkplekken binnen de organisatie zijn. In Nederland zijn deze werkplekken in nog slechts 36% van de organisaties te vinden. Het is dan ook niet verassend dat er in Nederlandse organisaties met 66% het vaakst flexibele werkplekken aanwezig zijn. In de UK biedt 49% van de organisaties flexibele werkplekken aan, in België en Duitsland beide 46%. Vaste werkplekken voeren in Duitsland, UK en België nog altijd de boventoon In Nederland wordt de mobiele werkplek met 80% het meest aangeboden. In België biedt 60% van de organisaties mobiele werkplekken aan, in Duitsland 56% en in de UK 46%. Oftewel: organisaties faciliteert werknemers met de juiste devices (tablet of laptop) om ook op andere plekken dan het reguliere kantoor te werken, bijvoorbeeld als zij onderweg zijn of bij een klant. Thuiswerkplekken worden met 43% voornamelijk in België gefaciliteerd door het aanbieden van tools en accessoires door de werkgever, gevolgd door Nederland (37%) en Duitsland (36%). In de UK bieden werkgevers met 29% het minst vaak een thuiswerkplek aan. 5

6 Tools Over wat het belangrijkste gereedschap voor flexibel werken is, zijn ze het in alle landen eens: de laptop. In België vindt zelfs 97% van de IT-professionals de laptop het belangrijkste, in Nederland 82% en in Duitsland 67%. In de UK zijn ze iets minder overtuigd: daar kiest 48% voor de laptop en 26% voor de traditionele een desktop computer. Ook in Duitsland is de desktop met 24% nog niet helemaal verbannen. In Nederland kiest slechts 4% de desktop als belangrijkste instrument en in België helemaal niemand. De tablet scoort het hoogst in de UK: 21% van de respondenten vinden dat de belangrijkste tool. In de andere landen worden zowel de tablet als de smartphone slechts door enkele IT-professionals genoemd. De meeste organisaties stellen de laptop beschikbaar voor de medewerkers. Nederland en België lopen daarin voorop met respectievelijk 95% en 93%. Duitsland en de UK volgen met 80% en 79%. De computermuis wordt, hoewel in iets minder mate dan de laptop, ook vaak door de organisaties beschikbaar gesteld. Duitsland 80%, België 77%, Nederland 76% en UK 67%. En ook de laptoptas/trolley stelt de organisatie in Nederland en België bij 74% van de organisaties beschikbaar en in Duitsland en de UK bij 61% van de organisaties. Een (compact) extern toetsenbord, dat het werken op de laptop in combinatie met een volledig geïntegreerde laptopstandaard comfortabeler maakt, wordt bij de onderzochte landen door circa de helft van de organisaties ter beschikking gesteld aan medewerkers. Laptop belangrijkste gereedschap voor flexibel werken De tablet wordt minder vaak door organisaties verstrekt. Alleen in de UK en Duitsland stelt een meerderheid van de organisaties aan bepaalde medewerkers een tablet ter beschikking, respectievelijk: 53% en 51%. In Nederland is dat 37% en België 31%. De tablet moet vaker door de medewerkers zelf worden aangeschaft: met Nederland voorop met 31% van de organisaties waar de medewerker zelf een tablet moet meenemen naar het werk. In België is dat 26% en in de UK 20%. Met 11% is dat aantal in Duitsland een stuk lager. In nog een groot deel van de bedrijven uit België wordt de tablet niet frequent gebruikt, namelijk 43%. 6

7 Apparaat verstrekt door organisatie Nederland België Duitsland Smartpone Tablet Laptop UK 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2: Percentage van organisaties dat aan medewerkers een mobiel apparaat (laptop, tablet of smartphone) ter beschikking stelt, uitgesplitst in type apparaat. Apparaat van medewerkers zelf Nederland België Duitsland Smartphone Tablet Laptop UK 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Figuur 3: Percentage van organisaties waarbij medewerkers zelf zorgdragen voor te gebruiken mobiele apparaten op het werk, uitgesplitst in type apparaat (laptop, tablet of smartphone). 7

8 De smartphone wordt in Nederland, de UK en Duitsland door bijna driekwart van de organisaties beschikbaar gesteld. In België geven organisaties minder snel een smartphone: slecht 48% van de organisaties voorziet medewerkers van het mobiele apparaat. Tot slot: accessoires voor de tablet komen binnen organisaties veel minder voor dan die voor de laptop. Zowel een ergonomische tabletstandaard als een tablethoes met toetsenbord zijn niet of nauwelijks in gebruik, aldus de meerderheid van de IT-professionals. In alle landen is het aanbod van computeraccessoires ter ondersteuning van flexibel werken onvoldoende Hoewel in voorgaande vraag is aangeven dat medewerkers, met name bij een laptop, tools krijgen aangeboden om comfortabeler te werken; vinden de meeste IT-professionals dat medewerkers onvoldoende ondersteund worden met computeraccessoires bij het flexibel werken. In Duitsland zegt 57%% van de ondervraagden dat de organisatie medewerkers onvoldoende ondersteunt, in België en de UK 66% en in Nederland zelfs 75%. Nog minder vinden IT ers dat medewerkers op structurele basis gefaciliteerd worden. De reden dat organisaties medewerkers vaak alleen op incidentele basis of helemaal niet ondersteunen zijn de kosten en soms ook omdat er gewoonweg geen aandacht voor is. Ergonomie Als we inzoomen op het belang dat de IT-afdeling hecht aan ergonomie, dan scoren Nederland en België lager dan Duitsland en de UK. Met de stelling Ergonomie is een belangrijk aandachtspunt binnen onze IT-afdeling is 21% uit Nederland en 29% uit België het eens. In Duitsland en de UK is dit percentage juist veel hoger, te weten: respectievelijk 49% en 46%. Deze uitkomsten stroken goed met de relatief hoge score van deze twee landen op gezondheid van medewerkers en medewerkerstevredenheid als één van de belangrijke redenen voor het invoeren van flexibel werken (zie deel 1 van dit onderzoek: Flexibel Werken algemeen ). 8

9 Wat betreft de ergonomie van mobiele apparaten zien we ook verschillen tussen de landen. Op de stelling IT-professionals zijn zich bewust dat mobiele apparaten zoals een laptop en tablet extra aandacht vragen als het om ergonomie gaat slaat de teller in Nederland met 42% door naar oneens. Oftewel: de Nederlandse IT er is zich niet bewust dat laptops en tablets juist extra aandacht vergen. In België is een meerderheid zich hiervan juist wel weer bewust: 52% is het eens, tegen 18% oneens. Een zelfde beeld zien we terug in de UK, weliswaar minder sterk, namelijk: 47% is het eens met de stelling, tegen 18% oneens. Duitsland neemt een middenpositie in met 45% eens en 30% oneens. Tot slot ziet de helft van alle respondenten de noodzaak in voor het maken van speciale medewerkersprofielen waarin o.a. werkplektype, hard- en softwareconfiguratie en de daarvoor benodigde (ergonomische) computeraccessoires staan beschreven. Van de ondervraagden zijn vooral IT-professionals uit de UK het hiermee eens of helemaal eens: 58% om precies te zijn. Slechts 16% uit de UK vindt speciale medewerkersprofielen niet nodig. Maar ook de andere landen tonen dit beeld: in België ziet 57% de noodzaak in en in Nederland en Duitsland zijn de eens -scores respectievelijk 56% en 51%. De overige respondenten hebben geen mening of vinden profielen niet nodig (gemiddeld 17%.) Duitse en Britse IT-ers vinden ergonomie belangrijk, Nederlanders en Belgen niet IT aandachtgebieden Welke aspect vergt na invoering van flexibel werken nu de meeste aandacht van een ITafdeling? Daar kunnen de respondenten kort over zijn: security (beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit van informatie) vergt met gemiddelde score van circa 50% de grootste aandacht van IT. 9

10 Aspect dat meeste aandacht vraagt Softwarebeheer Beheer netwerk en systemen Security (beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit van informatie) Mobility (24/7 mobiel werken) UK NL DE BE Anders 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figuur 4: Antwoorden per land op de vraag: Welke aspect vergt na invoering van flexibel werken de meeste aandacht van uw IT-afdeling? Een goede tweede is het beheer van netwerk en systemen (van 21% in de UK tot 44% in België.) Mobility (24/7 mobiel werken) en softwarebeheer worden minder vaak als grootste aandachtsgebied gezien (zie figuur 2). Enkelen zagen echter ook andere zaken die veel aandacht van IT vergen. Zo noemden twee respondenten uit Nederland dat de acceptatie door gebruikers van flexibel werken en de daarbij horende IT-tools veel extra aandacht vraagt. Verder werd in de UK nog backup en synchronisatie als aandachtpunt naar voren gebracht. Succesfactoren Op basis van bovenstaande resultaten is het niet vreemd dat vooral een duidelijk security beleid vanuit IT-perspectief onmisbaar is voor succesvol flexibel werken, aldus de respondenten. Alleen in Nederland kiezen iets meer IT-professionals voor het gebruik van mobiele apparatuur via draadloze netwerken als essentieel voor het slagen van flexibel werken vanuit IT-perspectief. Maar ook cloud computing en virtualisatie van (delen van de) infrastructuur worden door veel IT-professionals genoemd als onmisbaar. Alle resultaten per land zijn te zien in figuur 5. 10

11 Onmisbaar voor flexibel werken Gebruik van mobiele apparatuur via draadloze netwerken Duidelijk security-beleid Virtualisatie van (delen van de) infrastructuur Cloud Computing UK NL DE BE Anders 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Figuur 5: Antwoorden per land op de vraag: Wat is vanuit IT-perspectief echt onmisbaar voor succesvol flexibel werken? In België en Nederland werden in de anders -categorie meerdere een goede VPNverbinding als onmisbaar voor flexibel werken genoemd. 3. Taken & verantwoordelijkheden Welke rol speelt IT in de beslissingen die te maken hebben met flexibel werken? Zijn zij de beslissers of adviseren zij alleen? En wanneer worden ze helemaal niet betrokken? We vroegen het de IT-professional. In Duitsland (45%), België (43%) en de UK (37%) is de primaire rol van IT om flexibel werken in te voeren vooral adviserend geweest. In Nederland heeft maar 28% een adviserende rol en opvallend: IT heeft in Nederland met 41% het vaakst helemaal geen rol bij flexibel werken. Ter vergelijking: in België heeft 24% van de IT ers geen rol, in de UK is dat 19% en in Duitsland zegt 13% geen rol te hebben gehad. Beslissend is IT het vaakst in de UK (34%) en in Nederland het minst met 8%. Een voornamelijk uitvoerende rol is voor IT vooral in In UK is de rol IT bij invoer flexibel werken het vaakst beslissend, in Nederland juist het minst 11

12 Nederland (23%) en België (19%) weggelegd en minder vaak in Duitsland (13%) en de UK (10%). Rollen op deelterreinen Kijken we naar specifieke terreinen binnen het flexibel werken, dan is IT vanzelfsprekend het vaakst beslissend bij de inrichting van het ICT-netwerk dat altijd en overal toegankelijk is. In België zegt 67% van de IT-professionals hierin beslissend te zijn, Nederland volgt met 64%, UL met 61% en Duitsland met 60%. Bij de aanschaf van nieuwe computers, laptops en tablets is ook een meerderheid van de IT ers beslissend. Duitsland en UK 58%, België 57% en Nederland 51%. Een adviserende rol is voor IT vaak weggelegd bij de bepaling van de type werkplekconcepten, namelijk 63% België, 61% Nederland, 45% UK en Duitsland 48%. Een adviserende rol is ook weggelegd voor IT bij de aanschaf van ergonomische accessoires. In Duitsland 49%, UK 45%, België 43% en Nederland 42%. Opvallend dat er vooral in de UK en Nederland een adviserende rol is weggelegd over trainingen rondom flexibel werken (39% en 36%). In Duitsland en België is dat veel minder met 18% en 23%. In de UK en Duitsland zijn IT ers het vaakst beslissend als het gaat om de aanschaf van software die het flexibel werken ondersteunt, respectievelijk: 48% en 51%. In Nederland is op dit terrein juist 42% adviserend. In België is 27% adviserend, 20% beslissend en 23% heeft helemaal geen rol. Veranderde werkzaamheden De meerderheid van de IT-professionals in alle landen geeft aan dat de werkzaamheden niet zijn veranderd. In België en Duitsland zijn de taken voor 68% van de IT ers niet veranderd, in Nederland is dat 66% en in de UK 57%. Als de taken wel veranderd zijn wat het geval is volgens ruim 1/3 van IT ers - wordt voornamelijk genoemd dat de security en het beheer anders is geworden. Het beheer is bijvoorbeeld veel vaker op afstand en niet meer aan het bureau van de collega. Iets minder vaak, maar toch geregeld wordt ook Bring Your Own Device genoemd als een nieuwe taak voor de IT-afdeling. Of er ook taken zijn weggevallen? Daar zijn de IT-professionals duidelijk over: dat is eigenlijk niet het geval. Een enkeling noemt alleen het weggevallen van taken op het gebied van printbeheer en telefonie. IT krijgt er vooral taken bij door flexibel werken 12

13 Meer informatie Voor meer informatie over dit internationaal vergelijkend onderzoek of wanneer u meer wilt weten over flexibel werken voor beeldschermwerkers, kunt u contact opnemen met Tom van Maris van BakkerElkhuizen International BV Of u surft naar: November 2014, Beklijf - Content Marketing, PR & Onderzoek in opdracht van BakkerElkhuizen International BV. Over BakkerElkhuizen BakkerElkhuizen is in 1994 opgericht met als doel mens en computer op een natuurlijke wijze aan elkaar te koppelen. Inmiddels is BakkerElkhuizen uitgegroeid tot een vooraanstaand ergonomiespecialist in Europa. BakkerElkhuizen adviseert bedrijven met het inrichten van de werkplek, onder andere op het gebied van flexibel werken, waarbij het voor elke werkpleksituatie de juiste oplossing en bijbehorende producten biedt. BakkerElkhuizen gaat uit van vier werkplekconcepten: vaste werkplek; mobiele werkplek; flexibele werkplek; thuiswerkplek. Uitgangspunt is dat een medewerker op elke werkplek comfortabel, gezond en efficiënt zijn werk achter de computer kan doen. De mens staat centraal bij alles wat BakkerElkhuizen doet. Zowel bij het ontwikkelen van nieuwe producten, het doen van onderzoek, als het samenwerken met leveranciers, resellers en klanten. Meer info: 13

Internationaal Flexibel Werken Onderzoek 2013

Internationaal Flexibel Werken Onderzoek 2013 Internationaal Flexibel Werken Onderzoek 2013 In oktober 2013 heeft BakkerElkhuizen een online onderzoek uitgevoerd onder HRprofessionals in Duitsland, Engeland, België en Nederland met als thema Flexibel

Nadere informatie

Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company

Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company In oktober 2012 heeft Beklijf in opdracht van ErgoDirect International, met ondersteuning van

Nadere informatie

Het Slimmer Werken-onderzoek 2013

Het Slimmer Werken-onderzoek 2013 Het Slimmer Werken-onderzoek 2013 In mei 2013 heeft Beklijf in opdracht van ErgoDirect International een online onderzoek uitgevoerd onder HR- en Arbo-professionals met als thema ʻSlimmer Werkenʼ. Slimmer

Nadere informatie

Meest mobiele organisatie van Nederland

Meest mobiele organisatie van Nederland Resultaten onderzoek Meest mobiele organisatie van Nederland Juni 2013 Uitkomsten onderzoek onder top organisaties in Nederland Uitgevoerd door Keala Research & Consultancy in de periode mei tot en met

Nadere informatie

De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen

De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen Kaseya Onderzoek De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen 2011 www.kaseya.nl Over dit rapport In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek dat door Kaseya is geïnitieerd en uitgevoerd

Nadere informatie

De status van mobiel intranet

De status van mobiel intranet De status van mobiel intranet White paper Bilthoven, 26 april 2012 Sabel Online Lonneke Theelen E Lonneke@sabelonline.nl T (088) 227 22 00 W www.sabelonline.nl http://nl.linkedin.com/in/lonneketheelen

Nadere informatie

Grotere efficiëntie, meer flexibiliteit

Grotere efficiëntie, meer flexibiliteit Winvision s hybride werkplekconcept voor zorginstellingen Grotere efficiëntie, meer flexibiliteit Er wordt in Nederland steeds meer zorg verleend. Door de toename van het aantal ouderen neemt vooral de

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Totaalanalyse September 2012 Respons Deelname aan de monitor 10.618 medewerkers uit 22 organisaties 14 non profit organisaties: 7.399 medewerkers (70%) 8 profit organisaties:

Nadere informatie

OPKOMST VAN DE HYBRIDES: Europees onderzoek naar de voorkeuren van mobiele medewerkers

OPKOMST VAN DE HYBRIDES: Europees onderzoek naar de voorkeuren van mobiele medewerkers OPKOMST VAN DE S: Europees onderzoek naar de voorkeuren van mobiele medewerkers Hybrides bedreigen de Europese dominantie van zakelijke laptops Ondanks de voorspelling dat tablets een revolutie zouden

Nadere informatie

OPKOMST VAN DE HYBRIDES: Europees onderzoek naar de voorkeuren van mobiele medewerkers

OPKOMST VAN DE HYBRIDES: Europees onderzoek naar de voorkeuren van mobiele medewerkers OPKOMST VAN DE S: Europees onderzoek naar de voorkeuren van mobiele medewerkers Hybrides bedreigen de Europese dominantie van zakelijke laptops Ondanks de voorspelling dat tablets een revolutie zouden

Nadere informatie

Inleiding. 2 D E D I G I T A L E W E R K P L E K I N D E Z O R G Winvision 2014

Inleiding. 2 D E D I G I T A L E W E R K P L E K I N D E Z O R G Winvision 2014 Whi t epaper DEDI GI T AL EWERKPL EK I NDEZORG Al t i j denov er al wer kenenal l e r el ev ant ei nf or mat i ebi j dehand www. wi nvi s i on. nl 2 D E D I G I T A L E W E R K P L E K I N D E Z O R G

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Second screen breekt definitief door Het aantal bezitters van ipads en andere tablets is per december 2011 gestegen tot 1.7 miljoen Nederlanders (14%

Nadere informatie

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De digitale overheid verovert steeds meer terrein. Want burgers en bedrijven regelen hun overheidszaken steeds meer online. Dit vraagt om een

Nadere informatie

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014 Asset 1 van 5 Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer Gepubliceerd op 1 march 2014 De grenzen tussen werk en privé vervagen en steeds vaker wordt technologie van thuis op het werk gebruikt. Bring

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

Welkom bij BSA Live Session Omgaan met nieuwe trends

Welkom bij BSA Live Session Omgaan met nieuwe trends Welkom bij BSA Live Session Omgaan met nieuwe trends De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld. TIP: controleer of uw geluid aanstaat en uw browserinstellingen toestaan dat u beeld

Nadere informatie

IT-security bij kleine ondernemingen 10-2013

IT-security bij kleine ondernemingen 10-2013 IT-security bij kleine ondernemingen 10-2013 Analyse Peter Vermeulen, Directeur Pb7 Research: Het onderzoek laat zien dat kleinzakelijke ondernemingen zich vooral baseren op resultaten die in het verleden

Nadere informatie

Comfortabel werken met een laptop?

Comfortabel werken met een laptop? Comfortabel werken met een laptop? Een praktisch overzicht van het wat, hoe en waarom van (zakelijk) laptopgebruik Inleiding De laptop is niet meer weg te denken uit het kantoorleven. Met de toenemende

Nadere informatie

Is uw school klaar voor de toekomst? Zo slaagt uw instelling voor de BYOD-test

Is uw school klaar voor de toekomst? Zo slaagt uw instelling voor de BYOD-test Is uw school klaar voor de toekomst? Zo slaagt uw instelling voor de BYOD-test Slaagt uw school voor de BYOD-test? Mobiele apparaten zoals smartphones, tablets en laptops zijn niet meer weg te denken uit

Nadere informatie

De Ictivity Groep 22 & 24 mei 2012

De Ictivity Groep 22 & 24 mei 2012 De Ictivity Groep 22 & 24 mei 2012 Agenda Introductieronde: 10.00-10.30 Visie op MDM: 10.30-11.00 MDM grip op smartphones & tablets: 11.00-11.30 Demo MDM: 11.30-12.00 Lunch & sparringsronde: 12.00-13.00

Nadere informatie

PrintOnderweg Eenvoudig printen via de cloud. Altijd, overal, iedereen, vanaf elk apparaat.

PrintOnderweg Eenvoudig printen via de cloud. Altijd, overal, iedereen, vanaf elk apparaat. PrintOnderweg Eenvoudig printen via de cloud. Altijd, overal, iedereen, vanaf elk apparaat. Eenvoudig en betrouwbaar onderweg printen via de cloud Werken en studeren kan overal. Op kantoor, school, de

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 9. samen voor ons eigen. Your business technologists. Powering progress

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 9. samen voor ons eigen. Your business technologists. Powering progress In samenwerking met White paper I grafieken interim index 9 samen voor ons eigen Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Op basis van leeftijd 4 Op basis

Nadere informatie

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Delta Lloyd is continu bezig het pensioenbewustzijn te

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de praktijk

Het Nieuwe Werken in de praktijk Het Nieuwe Werken in de praktijk Business cases en ervaringen Jan van der Meij Geert Wirken 4 april 2012 Inhoud Wat is Het Nieuwe Werken? Bring Your Own Device Cloud Computing Business cases Afronding

Nadere informatie

Veilig mobiel werken. Workshop VIAG 7 oktober 2013

Veilig mobiel werken. Workshop VIAG 7 oktober 2013 1 Veilig mobiel werken Workshop VIAG 7 oktober 2013 Stelling 1: 2 Heeft u inzicht in de opbrengsten van mobiel werken Ja, dit biedt veel toegevoegde waarde voor de organisatie Ja, dit biedt geen toegevoegde

Nadere informatie

Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland

Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland Sinds de opkomst van breedband internet en mobiele devices als de smartphone en tablet hebben Nederlanders meer mogelijkheden om naar audiovisuele

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals. In opdracht van:

Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals. In opdracht van: Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals In opdracht van: IDG Nederland Arianna Ardia Sr Marktonderzoeker/ Marketing & Sales analist Mei 2011 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting p. 2 2. Opzet

Nadere informatie

Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan?

Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan? Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan? Zo n 1 op 4 werknemers die we bevraagd hebben vinden dat hun werkgever niet flexibel genoeg is. De anderen geven aan dat er heel wat mogelijk

Nadere informatie

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Televisiekijken is een sociale activiteit.. Uit het kijkonderzoek blijkt dat heel vaak samen met het eigen gezin en gasten naar de televisie wordt gekeken.

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken is vooral nog een mannenzaak

Het Nieuwe Werken is vooral nog een mannenzaak Het Nieuwe Werken is vooral nog een mannenzaak Enquêteresultaten Kluwer Opleidingen 2011 Dit document bevat de enquêteresultaten over het onderzoek rond Het Nieuwe Werken dat in België werd gevoerd. Kluwer

Nadere informatie

VCS VoIP. In de Cloud, die meebeweegt met de dynamiek van uw bedrijf VCS Automatisering

VCS VoIP. In de Cloud, die meebeweegt met de dynamiek van uw bedrijf VCS Automatisering In de Cloud, die meebeweegt met de dynamiek van uw bedrijf Uw telefooncentrale In de Cloud, die meebeweegt met de dynamiek van uw bedrijf De behoefte aan efficiëntie vraagt om een flexibele communicatieoplossing.

Nadere informatie

Computerwerk brengt gezondheidsrisico s met zich mee. Die risico s hebben concreet betrekking op:

Computerwerk brengt gezondheidsrisico s met zich mee. Die risico s hebben concreet betrekking op: Arborisico s bij werken met tablet en smartphone Computerwerk brengt gezondheidsrisico s met zich mee. Die risico s hebben concreet betrekking op: 1. de ogen, want we moeten kijken naar een beeldscherm;

Nadere informatie

Richtlijn mobiele apparatuur. BYOD en CYOD. Februari 2015 auteur: J.W. H. Brock, H.M. Damen en A.F. Erdman versie: 0.9. Universiteit Leiden

Richtlijn mobiele apparatuur. BYOD en CYOD. Februari 2015 auteur: J.W. H. Brock, H.M. Damen en A.F. Erdman versie: 0.9. Universiteit Leiden Universiteit Leiden Richtlijn mobiele apparatuur BYOD en CYOD Februari 2015 auteur: J.W. H. Brock, H.M. Damen en A.F. Erdman versie: 0.9 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Visie... 3 Impact... 3 BYOD... 4

Nadere informatie

Meer mogelijkheden voor mobiele medewerkers met secure app delivery

Meer mogelijkheden voor mobiele medewerkers met secure app delivery Meer mogelijkheden voor mobiele medewerkers met secure app delivery Werken met Windows-applicaties op alle mogelijke devices, met volledige security. Om gemakkelijk en productief te werken, willen veel

Nadere informatie

DE BELEVING VAN BRANDED CONTENT OP DIGITALE DEVICES SANOMA MEDIA

DE BELEVING VAN BRANDED CONTENT OP DIGITALE DEVICES SANOMA MEDIA DE BELEVING VAN BRANDED CONTENT OP DIGITALE DEVICES SANOMA MEDIA januari 2013 ONDERZOEKSOPZET Begin 2012 hebben Sanoma Media en Metrixlab een onderzoek afgerond met de volgende onderzoeksvraag: Wanneer

Nadere informatie

TUSSEN SOFTWAREONTWIKKELING EN GEBRUIK

TUSSEN SOFTWAREONTWIKKELING EN GEBRUIK DE KLOOF TUSSEN SOFTWAREONTWIKKELING EN GEBRUIK onderzoeksrapport Onderzoeksrapport De kloof tussen softwareontwikkeling en gebruik Een leven zonder software kunnen we ons niet meer voorstellen. Sterker

Nadere informatie

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact Veldwerk Doel van de Exact MKB Cloud Barometer Hoeveel waarde haalt het MKB uit de cloud? Hoe kunnen

Nadere informatie

Is uw kantoor toekomstbestendig? 4 aandachtspunten voor het nieuwe kantoor

Is uw kantoor toekomstbestendig? 4 aandachtspunten voor het nieuwe kantoor Is uw kantoor toekomstbestendig? 4 aandachtspunten voor het nieuwe kantoor 2 Binnen organisaties moeten er steeds betere prestaties van alle bedrijfsmiddelen gerealiseerd worden. Maar vaak wordt een aspect

Nadere informatie

Omarm de cloud. Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s

Omarm de cloud. Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s Omarm de cloud Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s Introductie Cloud computing symboliseert een grote verschuiving in de manier waarop ITdiensten worden geleverd binnen

Nadere informatie

Quinfox s visie op Bring Your Own Device

Quinfox s visie op Bring Your Own Device Quinfox s visie op Bring Your Own Device Steeds meer bedrijven staan het toe dat werknemers hun eigen smartphone, tablet of notebook gebruiken op het werk. Deze trend wordt aangeduid met de afkorting BYOD

Nadere informatie

Geeft richting in de wereld

Geeft richting in de wereld Geeft richting in de wereld werled van IT I T- m a k e l a a r IT-makelaar Hardware Software Wireless Cloud Virtualisatie Mobility Werkplek Data center Hardware Software Wireless Cloud Virtualisatie Mobility

Nadere informatie

De financiële impact van BYOD

De financiële impact van BYOD De financiële impact van BYOD Top 10 inzichten uit het wereldwijde -onderzoek Jeff Loucks / Richard Medcalf Lauren Buckalew / Fabio Faria Het aantal BYOD-apparaten in de zes landen van ons onderzoek zal

Nadere informatie

Trendrapport: waarom bedrijven overstappen naar de cloud

Trendrapport: waarom bedrijven overstappen naar de cloud Trendrapport: waarom bedrijven overstappen naar de cloud Een inkijkje in de manier waarop bedrijven via de cloud oplossingen zoeken voor alledaagse problemen 1 Inhoud 2 Inleiding 5 Bedrijf runnen in de

Nadere informatie

Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt

Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt WHITEPAPER Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt Onderzoek van het (een initiatief van Bindinc) toont aan dat onder 50-plussers merktrouw vaker voorkomt dan onder 50- minners. Daarbij

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor. VU medisch centrum

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor. VU medisch centrum Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor VU medisch centrum Respons Totaal aantal respondenten: 1212 medewerkers Basishouding HNW Basishouding HNW Basishouding HNW 1. Werkplek Werkplek: vast of flexibel 24%

Nadere informatie

Marktinventarisatie ELO s in het VO

Marktinventarisatie ELO s in het VO Marktinventarisatie ELO s in het VO Voorwoord Omdat we bij itslearning onze dienstverlening continu willen verbeteren, hebben we onderzoek laten doen naar het gebruik van elektronische leeromgevingen (ELO

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN: gestart op idealen, gereduceerd tot huisvestingsproject

HET NIEUWE WERKEN: gestart op idealen, gereduceerd tot huisvestingsproject HET NIEUWE WERKEN: gestart op idealen, gereduceerd tot huisvestingsproject Resultaten Het Nieuwe Werken Barometer Auteurs: Nynke Willemsen en Sawan Bruins Eurogroup Consulting Oktober 2013 INTRODUCTIE

Nadere informatie

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Het aantal ondernemers blijft groeien. In 2015 heeft

Nadere informatie

A L W AY S O N Always On

A L W AY S O N Always On ALWAYS ON Always On Dé IT-hardware dienstverlener voor Nederland Scholten Awater is dé IT-hardware dienstverlener voor Nederland. Met onze uitgebreide IT-diensten nemen wij u veel werk uit handen. Hierdoor

Nadere informatie

YOUR DESKTOP IS CHANGING

YOUR DESKTOP IS CHANGING www.ressoftware.com YOUR DESKTOP IS CHANGING Inhoud 03 Voorwoord 04 Consumerization of IT 06 Waarom dit boek? 08 Your Desktop Is Changing 10 Wat betekent User Environment Management voor IT managers? 12

Nadere informatie

Ergonomie op de Nederlandse werkplek

Ergonomie op de Nederlandse werkplek Ergonomie op de werkplek Onafhankelijk marktonderzoek in opdracht van September 2010 Samenvatting: Meer dan 1 van de 2 medewerkers heeft de afgelopen 3 jaar last gehad van pijnklachten die verband houden

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Wat. nou. cloud?! De zin én onzin! CSP

Wat. nou. cloud?! De zin én onzin! CSP Wat nou cloud?! De zin én onzin! CSP De zin en onzin van werken in de cloud De cloud, wat is dat nou precies? Is het een hype zoals je die vaker tegenkomt in ICT? Of biedt het echt kansen waar u als ondernemer

Nadere informatie

5 tips voor productievere medewerkers

5 tips voor productievere medewerkers 5 tips voor productievere medewerkers 5 tips voor productievere medewerkers In contact blijven is cruciaal om niets te missen, waar uw medewerkers ook zijn. Wanneer waren voor het laatst al uw medewerkers

Nadere informatie

WHITEPAPER HEALTH 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN

WHITEPAPER HEALTH 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN WHITEPAPER HEALTH NEDERLANDERS ZIJN GEEN VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN GEZONDHEIDS- PRODUCTEN 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN Vrouwen zijn meer geïnteresseerd

Nadere informatie

Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV

Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV ICT invulling nieuwe raad (v.a. 19 maart 2014) Uitgangspunt: ICT voor de nieuwe raad staat op 1 februari 2014, zodat de oplossingen

Nadere informatie

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek Een complete werkplek inclusief hard- en software zonder zorgen? Laat WerkPlek voor u werken Thuis, op kantoor

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in opmars bij Belgische bedrijven

Het Nieuwe Werken in opmars bij Belgische bedrijven Het Nieuwe Werken in opmars bij Belgische bedrijven Enquêteresultaten Kluwer Opleidingen 2012 Dit document bevat de enquêteresultaten van het onderzoek over Het Nieuwe Werken dat in 2012 in België werd

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Waarom telefonie via je ICT-partner?

Waarom telefonie via je ICT-partner? Waarom telefonie via je ICT-partner? De toekomst is begonnen. Iedereen - je concurrent ook - maakt telefonie onderdeel van de totale ICT-infrastructuur. Daarmee ontstaan eindeloze mogelijkheden om de kracht

Nadere informatie

Rijk aan Informatie. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. GfK Mei GfK May 29, 2017 Rijk aan Informatie

Rijk aan Informatie. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. GfK Mei GfK May 29, 2017 Rijk aan Informatie Rijk aan Informatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap GfK Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management Summary Slide 3 Onderzoeksresultaten Slide 5 Onderzoeksverantwoording Slide 36 Contact

Nadere informatie

Welkom. Christophe Limpens. Solution Consultancy Manager

Welkom. Christophe Limpens. Solution Consultancy Manager Welkom Christophe Limpens Solution Consultancy Manager Veranderende tijden For internal use only. Select your 'R' level. De huidige taal van onze klanten CLOUD Disaster Recovery MAART OKTOBER DECEMBER

Nadere informatie

IT security in de mobiele MKB-wereld

IT security in de mobiele MKB-wereld IT security in de mobiele MKB-wereld Onderzoek onder o.a. Nederlandse MKB-bedrijven 14 maart 2013 Martijn van Lom General Manager Kaspersky Lab Benelux and Nordic PAGE 1 Onderzoek onder MKB-bedrijven in

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

DÉ TOOL VOOR ONLINE VIDEOVERGADEREN VIA DE CLOUD

DÉ TOOL VOOR ONLINE VIDEOVERGADEREN VIA DE CLOUD OZMO s videoconferentie oplossing DÉ TOOL VOOR ONLINE VIDEOVERGADEREN VIA DE CLOUD OZMO cloud video conferentie voor elk bedrijf dat efficiënter wil werken OZMO levert de beste en meest gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD Cloud storage. Back-up in de cloud. Er zijn verschillende benamingen voor diensten die computergebruikers in staat stellen om hun documenten en

Nadere informatie

7x Managers in de cloud

7x Managers in de cloud cloud innovation by Macaw 7x Managers in de cloud Uitkomsten van het Nationale Cloudonderzoek Bij alles wat de businessmanager voorgelegd krijgt, wil hij weten wat het hem en zijn bedrijf oplevert. Voor

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten van de. Nationale Enquête

Belangrijkste resultaten van de. Nationale Enquête Belangrijkste resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2013, uitgesplitst voor het voortgezet onderwijs. De volgende onderwerpen komen in deze uitgave aan bod: Arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

Open source en open standaarden, hfdst. 1 & 2 p. 3-34. Puntenverdeling: Juiste omschrijving Open Source Juiste omschrijving Open Standaarden

Open source en open standaarden, hfdst. 1 & 2 p. 3-34. Puntenverdeling: Juiste omschrijving Open Source Juiste omschrijving Open Standaarden Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Hameeteman, R., Kuiken, B. en Vink, G. (2009). Klein receptenboek

Nadere informatie

Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard.

Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard. Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard. Online Dashboard is de nieuwe dienst van WeTalk Telecom gebaseerd op hosted PBX IP telefonie. Overstappen op VoIP is voor veel organisaties al snel lonend.

Nadere informatie

TRENDS IN IT BESCHIKBAARHEID

TRENDS IN IT BESCHIKBAARHEID TRENDS IN IT BESCHIKBAARHEID TRENDS IN IT BESCHIKBAARHEID Het succes en de acceptatie van ICT-oplossingen staat of valt met de beschikbaarheid ervan en deze dient dan ook altijd zo hoog mogelijk te zijn.

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Watersportindustrie / HISWA In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de

Nadere informatie

Bring Your Own Device onder controle. Tanja de Vrede

Bring Your Own Device onder controle. Tanja de Vrede Bring Your Own Device onder controle Tanja de Vrede Bring Your Own Device onder controle 5 tools om zelf meegebrachte apparaten te beheren 12 maart 2013 Tanja de Vrede Het gebruik van eigen mobiele apparatuur

Nadere informatie

Mobile device management:

Mobile device management: Jacco Bezemer Mobile device management: Grip op smartphones en tablets Even voorstellen Jacco Bezemer, Adviseur sinds 2008 Begonnen als Technisch Consultant bij Ictivity in 2000 jacco.bezemer@ictivity.nl

Nadere informatie

FUJITSU IT-TEVREDENHEIDSONDERZOEK NEDERLAND 2015. Onderzoeksrapport. Deelrapport 2: Devices Februari 2015

FUJITSU IT-TEVREDENHEIDSONDERZOEK NEDERLAND 2015. Onderzoeksrapport. Deelrapport 2: Devices Februari 2015 FUJITSU IT-TEVREDENHEIDSONDERZOEK NEDERLAND 2015 Onderzoeksrapport Deelrapport 2: Devices Februari 2015 INHOUD Voorwoord & verantwoording 2 1 Is het al tijd voor een nieuwe laptop? 3 2 Wie gebruikt eigen

Nadere informatie

Mijn werkplek. Productiviteit, effectiviteit en motivatie met de juiste ICT hulpmiddelen en voorzieningen

Mijn werkplek. Productiviteit, effectiviteit en motivatie met de juiste ICT hulpmiddelen en voorzieningen Mijn werkplek Productiviteit, effectiviteit en motivatie met de juiste ICT hulpmiddelen en voorzieningen Mijn werkplek Productiviteit, effectiviteit en motivatie met de juiste ICT hulpmiddelen en voorzieningen

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Juridische aspecten bij BYOD

Juridische aspecten bij BYOD 28 juni 2012 Juridische aspecten bij BYOD Seminar BYOD: employee IT outsourcing? Joost Linnemann joost.linnemann@kvdl.nl welke juridische issues spelen dan? arbeidsrechtelijk / afspraken met de medewerker

Nadere informatie

De mobiele werknemer. / future ready / De mobiele werknemer

De mobiele werknemer. / future ready / De mobiele werknemer De mobiele werknemer Zakelijk succes ligt letterlijk in de handen van uw werknemers, in de vorm van de IT die zij elke dag gebruiken. Als u uw medewerkers niet de oplossingen biedt die uw organisatie vooruit

Nadere informatie

Bring Your Own Device

Bring Your Own Device Bring Your Own Device Jef Vleugels, Gerard van Dijk 2 februari 2012 Agenda 13:30 13:45 uur Ontvangst/welkomstwoord 13:45 14:30 uur Deel 1 Beleidscategorieen Procedures en mogelijkheden rondom aanschaf

Nadere informatie

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden official Solution Partner of owncloud Jouw bestanden in de cloud Thuiswerken, mobiel werken en flexwerken neemt binnen organisaties steeds grotere

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Onderwijs met een eigen device Opvallende resultaten uit het onderzoek naar de inzet van tablets en laptops

Onderwijs met een eigen device Opvallende resultaten uit het onderzoek naar de inzet van tablets en laptops Onderwijs met een eigen device Opvallende resultaten uit het onderzoek naar de inzet van tablets en laptops Tablet/ laptop onderwijs is de pioniersfase voorbij en wordt gemeengoed op scholen Ervaring met

Nadere informatie

Whitepaper. Het Nieuwe Werken. Stappenplan voor de invoering van. Het Nieuwe Werken

Whitepaper. Het Nieuwe Werken. Stappenplan voor de invoering van. Het Nieuwe Werken Whitepaper Het Nieuwe Werken Stappenplan voor de invoering van Het Nieuwe Werken 1 Stappenplan voor de invoering van Het Nieuwe Werken In sommige organisaties is Het Nieuwe Werken (HNW) al heel gewoon.

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

ING International Survey. De ik -generatie: Grip op financiële doelstellingen en eigen dromen nastreven

ING International Survey. De ik -generatie: Grip op financiële doelstellingen en eigen dromen nastreven april 2014 De ik -generatie: Grip op financiële doelstellingen en eigen dromen nastreven Deze enquête is samengesteld door Ipsos namens ING Grote belangstelling voor geldzaken, maar het beheren van geld

Nadere informatie

Programma kennisdag PRESENTATIE ONDERZOEK HET DIGITALE LANDSCHAP VAN DE ZORG IN 2016 STICHTING ZORGCENTRA RIVIERENLAND OVER WERKEN VANUIT DE CLOUD.

Programma kennisdag PRESENTATIE ONDERZOEK HET DIGITALE LANDSCHAP VAN DE ZORG IN 2016 STICHTING ZORGCENTRA RIVIERENLAND OVER WERKEN VANUIT DE CLOUD. Programma kennisdag PRESENTATIE ONDERZOEK HET DIGITALE LANDSCHAP VAN DE ZORG IN 2016 STICHTING ZORGCENTRA RIVIERENLAND OVER WERKEN VANUIT DE CLOUD. KOFFIEPAUZE PRAKTIJKCASE PERSONENALARMERING THUIS EN

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Communiceren in zakelijke omgevingen

Communiceren in zakelijke omgevingen Communiceren in zakelijke omgevingen Slimmer communiceren Communiceren in zakelijke omgevingen Slimmer communiceren Vodafone december 2010 Leefritme heeft een belangrijke invloed op de relatie tussen mensen

Nadere informatie

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Samenwerken Het moderne kantoor met Office 365 Maarten Groeneveld ICT Adviseur - ICT Architectuur - Sourcing - Business & IT Alignment 1. Introductie Visie

Nadere informatie

Evaluatie van de Digitale Werkplaats

Evaluatie van de Digitale Werkplaats Evaluatie van de Digitale Werkplaats 2016 Dialogic innovatie interactie 1 Datum Utrecht, 16 juni 2017 Auteurs Robbin te Velde Tessa Groot Beumer 2 Dialogic innovatie interactie Dialogic innovatie interactie

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Marktconsultatie - Ondersteuning van het toezicht buiten ( analysetools)

Nota van Inlichtingen Marktconsultatie - Ondersteuning van het toezicht buiten ( analysetools) In het kader van bovengenoemde marktconsultatie zijn tot en met 30 oktober 2014 (sluitingsdatum voor het stellen van schriftelijke vragen) door partijen onderstaande vragen gesteld. KENMERK IUC14-023 Bij

Nadere informatie

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Alle feiten en cijfers Gegevens Datum : 20 juni 2012 Auteur : Redactie Inhoud Inleiding... 4 Onderzoek... 4 Verantwoording... 4 Belangrijkste conclusies...

Nadere informatie

Geef uw onderneming vleugels. Met de soepele werkprocessen

Geef uw onderneming vleugels. Met de soepele werkprocessen Geef uw onderneming vleugels Met de soepele werkprocessen van Dutchict Cloud Online functionaliteiten Managed Cloud Online functio U wilt uw documenten overal kunnen beheren en delen. Maar applicaties

Nadere informatie

Maak kennis met het nieuwe bellen!

Maak kennis met het nieuwe bellen! Maak kennis met het nieuwe bellen! Waar ik ook ben, je mag mij altijd storen voor echt belangrijk nieuws! U heeft de regie U heeft uw mobility zelf in de hand. Wij verzorgen het beheer voor u, zoals beveiligingsinstellingen,

Nadere informatie

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte, J. Hofstede & M. Heijmans, NIVEL, november

Nadere informatie

Vier in Balans-tool. Individuele Rapportage

Vier in Balans-tool. Individuele Rapportage Vier in Balans-tool Individuele Rapportage 1 Inleiding Deze tool is gebaseerd op het Vier in Balans-model en is aangevuld met elementen uit Didactiek en Leiderschap in Balans. Dit model vat samen wat er

Nadere informatie