Project ZON. Hoofdvraag. Uitvoering. Regionale afstemming op en inbreng Deltaprogramma. Samenwerking met regio Zuid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Project ZON. Hoofdvraag. Uitvoering. Regionale afstemming op en inbreng Deltaprogramma. Samenwerking met regio Zuid"

Transcriptie

1 Project ZON Hoofdvraag huidige droogte situatie (2010) gevolgen van de klimaatverandering (2050) zinvolle maatregelen Uitvoering gebied Regio-Oost aansturing vanuit RBO projectgroep Regionale afstemming op en inbreng Deltaprogramma Regio Oost Samenwerking met regio Zuid

2 Knelpunten Globale uitkomsten verkenningen: W+ -scenario substantiële effecten landbouwschade 2 2,5x zo groot natuur: toename droogval karakteristieke terrein kwetsbaar, uitvoeren KRW en Natura-2000 maakt klimaatbestendiger scheepvaart: toenemende reiskosten stedelijk gebied: waterkwaliteit en hittestress recreatie: waterkwaliteit

3 Strategie regio Oost sparen aanvoeren accepteren & adapteren zelfvoorziening, zuinig met water huidige wateraanvoer met 10% uitbreiding oriëntatie op accepteren en adapteren nieuwe balans te nat en te droog benut meekoppelkansen coalities smeden benutten R.O.-spoor

4 Uitvoeringsprogramma Uitvoeringsprogramma: Type maatregel Investering (M ) Investering (M ) Investering (M ) Geen spijt - maatregelen Kansen en innovaties Robuuste watersystemen Economisch perspectief Accepteren en adapteren (jaarlijkse kosten) (jaarlijkse kosten) (jaarlijkse kosten) Overige maatregelen

5 Bestuurlijke stappen 11 oktober 2013: instemming RBO met strategie 14 februari 2014: RBO doet samen met Zuid regionaal bod: keuze strategie vastleggen in in regionale (water)plannen Ambitie om UP uit te gaan voeren ( 131 miljoen) financiële inzet partijen: 2/3 regio, 1/3 rijk vastleggen in intentieverklaring 27 juni intentieverklaring Zoetwatervoorziening Oost- Nederland

6 Aandeel partijen reg. bod ORGANISATIE MINIMAAL MAXIMAAL Waterschappen: Provincies: POP Gemeenten 8 8 Terreinbeherende instanties 2 4 Landbouw TOTAAL Voorlopige raming aandeel regionaal bod (februari 2014)

7 Verwachte deelname sector Inschatting op basis van verkenning Aequator i.s.m. LTO-Noord

8 Intentieverklaring (juni 2014) Vastgelegde intenties: doorwerking strategie in eigen plannen eigen aandeel verankeren in begrotingen opstellen gezamenlijk werkprogramma ( ) Welke partijen doen mee: 5 waterschappen 3 provincies bijna alle gemeenten (circa 75) LTO - noord terreinbeherende instanties natuur- en milieuorganisaties Vitens Waterleidingmaatschappij Drenthe

9 Prinsjesdag / Deltabeslissing (1) Kern: - 3 partijen nodig: Rijk, regionale overheden, gebruikers - optimaliseren huidige systeem - inzicht bieden in grenzen en risico s (voorzieningenniveau) Hoofdwatersysteem: extra voorraad IJsselmeer (flexibel peilbeheer) huidige afvoerverdeling grote rivieren handhaven extra ruimte tot max. 10% wateraanvoer regio Oost

10 Prinsjesdag / Deltabeslissing (2) Instrumenten: inzet Deltafonds ( 60 miljoen Oost en Zuid, ) governance (staf DC, BPZ, MIRT enz) gezamenlijk uitvoeringsprogramma aanpassing NWP (medio sept) kader voorzieningenniveau

11 Werkprogramma regio Doel: afspraken binnen regio afspraken rijk over co-financiering Deltafonds op programmaniveau Inhoud: welke projecten / type maatregelen (beschrijving, gebied, planning, effect enz.) aanpak (initiatief, financiën, samenwerking enz.) afstemming (governance) binnen regio-oost (voortgangsbewaking, rol RBO, wijze van rapporteren naar rijk enz.) Planning: sept. jan.: met partners vullen werkprogramma febr. maart: projectgroep ZON maakt concept-werkprogramma april: vaststelling in RBO mei juni: besluitvorming door partners eind juni 2015: overeenkomst rijk - regio

12 Kaarten prioritaire gebieden (1) Waterschappen Provincies

13 Kaarten prioritaire gebieden (2) Gemeenten met aandeel in regionaal bod Terreinbeherende organisaties

14 Kaarten prioritaire gebieden (3) Prioritaire gebieden landbouw inschatting op basis van verkenning Aequator

15 Concept WBP Rijn-Oost (okt. 2014)

16 Reikwijdte voorzieningenniveau

17 Pilots 2013

18 Conclusies pilots Conclusie pilot Oost: droog en nat (en normaal) heel veel afspraken zijn er al (waterakkoorden, GGOR, peilbesluiten etc) informatie is versnipperd info over te nat is er ook (NBW) specifieke droogte-info mist vaak nog

19 Wat staat ons te doen bij vzn? wat er is, in samenhang presenteren witte vlekken opvullen: risico s: droogvallen, beregeningsverbod, tekortschieten aanvoersysteem, info over grondwatersysteem (droogtegevoeligheid gronden, gebruiksruimte), info over handeling bij calamiteiten wensen vanuit gebruiker inventariseren grenzen goed aangeven: wat is het wel en wat is het niet eigen verantwoordelijkheid gebruiker schaalniveau praktisch blijven, gaat er nu veel mis?

20 Tot slot We komen elkaar nog veel tegen: WBP Rijn-Oost invullen werkprogramma opstellen voorzieningenniveau pilots gebiedsuitwerkingen

Z.: 2 3 NOV 2012. Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan:

Z.: 2 3 NOV 2012. Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Koops, RB (Rolf) donderdag 22 november 2012 13:38 'statengriffie@drenthe.nl'; 'row@mailman.prvgld.nr; postbus; 'info@veltenvecht.nl'; 'waterschap@veluwe.nl';

Nadere informatie

Werken met water. Voor nu en later. Plan MER Waterbeheerplan 2016-2021

Werken met water. Voor nu en later. Plan MER Waterbeheerplan 2016-2021 Werken met water. Voor nu en later. Plan MER Waterbeheerplan 2016-2021 MER voor het Waterbeheerplan 1 Voorwoord 3 Bestuurlijke samenvatting 4 1 MER voor het Waterbeheerplan 8 1.1 Waarom een nieuw Waterbeheerplan?

Nadere informatie

Ontwerp. Nationaal Waterplan

Ontwerp. Nationaal Waterplan Ontwerp Nationaal Waterplan Ontwerp Nationaal Waterplan 22 december 2008 Samenvatting Nationaal Waterplan 4 Het Nationaal Waterplan: Duurzaam en klimaatbestendig De uitvoering in volle gang Nederland,

Nadere informatie

Platform Zoetwater Regio West-Nederland. Regionale knelpuntenanalyse zoetwater 2.0 en verkennende maatregelen- en effectbepaling

Platform Zoetwater Regio West-Nederland. Regionale knelpuntenanalyse zoetwater 2.0 en verkennende maatregelen- en effectbepaling Platform Zoetwater Regio West-Nederland Regionale knelpuntenanalyse zoetwater 2.0 en verkennende maatregelen- en effectbepaling Zout Peil Geen aanvoer Datum 6 maart 2012 Kenmerk 076324540:0.1 Projectnr

Nadere informatie

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland op 8 januari 2008 Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan 8-1-2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Naar een klimaatbestendig NL Kaders voor afweging, Definitiestudie Fase 1

Naar een klimaatbestendig NL Kaders voor afweging, Definitiestudie Fase 1 Naar een klimaatbestendig NL Kaders voor afweging, Definitiestudie Fase 1 Definitiestudie uitgevoerd als brugproject in het kader van het Routeplanner Programma Lagen: Uitvoerbaarheid Rijk Provincie Waterschap

Nadere informatie

Colofon. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen. Planperiode: 2014 2018. Afdeling Openbaar Gebied Team Water & Team Civiel, riolering

Colofon. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen. Planperiode: 2014 2018. Afdeling Openbaar Gebied Team Water & Team Civiel, riolering Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Ommen 2014-2018 Colofon Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen Planperiode: 2014 2018 Opdrachtgever: Opgesteld door: Gemeente Ommen Bestuursdienst Ommen

Nadere informatie

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water Bouwstenen voor WBP5 December 2014 versie 02 Droge voeten, schoon water INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. Onze ambitie: droge voeten, schoon water en een waterbewuste omgeving 7 1.1 We werken slim en innovatief

Nadere informatie

Toekomstbeelden van ons waterschap. Bestuurlijke langetermijnvisie APRIL 2014 STATUS: CONCEPT VOOR BESLUITVORMING AB

Toekomstbeelden van ons waterschap. Bestuurlijke langetermijnvisie APRIL 2014 STATUS: CONCEPT VOOR BESLUITVORMING AB Toekomstbeelden van ons waterschap Bestuurlijke langetermijnvisie APRIL 2014 STATUS: CONCEPT VOOR BESLUITVORMING AB APRIL 2014 STATUS: CONCEPT VOOR BESLUITVORMING AB Inhoud 2 Voorwoord 4 Water vraagt permanente

Nadere informatie

Bijlagen Flevolands Deltacongres

Bijlagen Flevolands Deltacongres Bijlagen Flevolands Deltacongres 22 januari 2014 Inhoudsopgave Bijlage A Interview deltacommissaris Wim Kuijken 3 Bijlage B Interview Bert Gijsberts, Hetty Klavers, Herbert Bos 4 Bijlage C Rondetafelgesprek

Nadere informatie

Gemalenplan 2011 2020

Gemalenplan 2011 2020 121540 Gemalenplan 2011 2020 versie maart 2010 Waterschap Zuiderzeeland Afdeling Zuiveringen en Gemalen Postbus 229 8200 AE Lelystad Telefoon: (0320) 274 911 www.zuiderzeeland.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Programma Klimaat & Energie. Actieplan 2011

Programma Klimaat & Energie. Actieplan 2011 Programma Klimaat & Energie Actieplan 2011 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe. Assen, juni 2011 Bestuurlijk opdrachtgever: Ambtelijk opdrachtgever: Opdrachtnemer: mw. T. Klip-Martin, Gedeputeerde

Nadere informatie

Beleidsbegroting 2015

Beleidsbegroting 2015 Beleidsbegroting 2015 inclusief meerjarenraming 2016 tot en met 2019 Datum 12 november 2014 Opgemaakt door afdeling Bedrijfskundige Ondersteuning Kenmerk Pagina 2 van 59 INHOUDSOPGAVE 1. Nota van aanbieding...

Nadere informatie

BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2

BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2 BIJLAGE 1 BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2 Periode 01-01-2014 t/m 31-08-2014 VOORWOORD... 2 1 INLEIDING... 3 2 RAPPORTAGE IN ÉÉN OOGOPSLAG... 4 2.1 UITVOERING BELEID... 4 2.2 FINANCIËLE

Nadere informatie

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 2028. Ontwerp

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 2028. Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 2028 Ontwerp Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Utrecht, een blijvend aantrekkelijke provincie... 3 1.2 Doel en overleg... 4 1.3 Terinzagelegging en indienen zienswijzen...

Nadere informatie

Rapportage Vismigratie Rijn-West

Rapportage Vismigratie Rijn-West Rapportage Vismigratie Rijn-West Van Advies naar Uitvoering Van concept-routekaart... naar uitgewerkte visie+ film. Van detail-routekaart + Top30... naar gezamenlijke uitvoering. Datum: 7 november 2014

Nadere informatie

Dijkversterking en rivierverruiming in een krachtig samenspel

Dijkversterking en rivierverruiming in een krachtig samenspel Hoofdlijnen voorkeursstrategie rivieren Dijkversterking en rivierverruiming in een krachtig samenspel Deltaprogramma Rivieren Juli 2014 Inhoud Voorkant Waal bij Beneden Leeuwen, 2011 Foto: Tineke Dijkstra

Nadere informatie

Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009

Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 a Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 Gedeputeerde staten van Drenthe Maart 2009 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe DO09022003Programma

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Sturing Nieuwbouw en Herstructurering

Omgevingsanalyse Sturing Nieuwbouw en Herstructurering Omgevingsanalyse Sturing Nieuwbouw en Herstructurering Eindrapport Dr. Robert J. de Graaff 14 september 2011 14 september 2011 pag. 2 van 49 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 5 Inleiding... 5 Werkwijze...

Nadere informatie

Een delta in beweging. Bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland

Een delta in beweging. Bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland Een delta in beweging Bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland Een delta in beweging Bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland Planbureau voor de Leefomgeving

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA Waterschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015-2019. Ons water: Amstel, Gooi en Vecht. Droge voeten eerst

VERKIEZINGSPROGRAMMA Waterschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015-2019. Ons water: Amstel, Gooi en Vecht. Droge voeten eerst VERKIEZINGSPROGRAMMA Waterschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015-2019 Ons water: Amstel, Gooi en Vecht Droge voeten eerst Verkiezingsprogramma, vastgesteld op de tweede ledenvergadering

Nadere informatie

beïnvloeden of aanvullen gelijktijdig een rol.

beïnvloeden of aanvullen gelijktijdig een rol. beïnvloeden of aanvullen gelijktijdig een rol. Voorblad (gemaakt door Trichis) Redeneerlijnen Deelstroomgebied Rijn-West Uitzonderingen De termijn voor het halen van de KRW milieudoelstellingen van artikel

Nadere informatie

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Opgesteld door Public Result op verzoek van de regio Achterhoek en het ministerie van BZK. Voorwoord Voor de Achterhoek Agenda 2020 trekken we als

Nadere informatie

Ons Water in Nederland. nieuw Nationaal Waterplan 2016-2021

Ons Water in Nederland. nieuw Nationaal Waterplan 2016-2021 Ons Water in Nederland nieuw Nationaal Waterplan 2016-2021 Verbind ruimtelijke opgaven en wateropgaven 3 Nederland Waterland 7 Trends in water 9 Ambitie 1: De veiligste delta in de wereld 11 Ambitie 2:

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Deventer 2015-2020. www.deventer.nl

Gemeentelijk Rioleringsplan Deventer 2015-2020. www.deventer.nl Gemeentelijk Rioleringsplan Deventer 2015-2020 www.deventer.nl Inhoudsopgave SAMENVATTING 1. INLEIDING 8 1.1. Aanleiding 9 1.2. Doelstelling 9 1.3. Geldigheidsduur 9 1.4. Totstandkoming 9 1.5. Leeswijzer

Nadere informatie

Klimaat en Energie in Utrechtse Vecht en Weiden. Plan van Aanpak - concept -

Klimaat en Energie in Utrechtse Vecht en Weiden. Plan van Aanpak - concept - Klimaat en Energie in Utrechtse Vecht en Weiden Plan van Aanpak - concept - 1 Colofon Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) in opdracht van de Provincie Utrecht Harmke van Dam Ieke Benschop Lot van Hooijdonk

Nadere informatie

Milieurapport WHP en WBP Fryslân

Milieurapport WHP en WBP Fryslân Milieurapport WHP en WBP Fryslân Wetterskip Fryslân Provincie Fryslân 11 september 2008 9T0956 Definitief Chopinlaan 12 Postbus 8064 9702 KB Groningen +31 (0)50 521 42 14 Telefoon +31 (0)50 526 14 53 Fax

Nadere informatie

Onderzoek Rioleringsbeleid en -beheer. Gemeente Geertruidenberg

Onderzoek Rioleringsbeleid en -beheer. Gemeente Geertruidenberg Onderzoek Rioleringsbeleid en -beheer Gemeente Geertruidenberg Eindrapportage Augustus 2011 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Onderzoek rioleringsbeleid en -beheer gemeente

Nadere informatie