FSC-onderzoek 2008: Opzet en resultaten Inhoudstafel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FSC-onderzoek 2008: Opzet en resultaten Inhoudstafel"

Transcriptie

1 FSC-onderzoek 2008: Opzet en resultaten Inhoudstafel Inleiding... 2 Onderzoek... 4 Opzet... 4 Onderzochte ketens en aantal winkels per keten... 4 Productcategorieën... 4 Keuze van de productcategorieën... 4 Werkwijze... 6 Resultaten per productgroep voor alle ketens... 7 Overzicht resultaten per productgroep en per keten... 9 Gevoerde FSC-communicatie per keten... 9 Algemene conclusie

2 Inleiding In 2006 en 2007 lag de focus van het FSC-onderzoek bij verschillende ketens op houten tuinmeubelen, in 2008 ligt de focus op 4 houten tuin- en constructie-artikelen bij 8 Doe- Het-Zelf-ketens. Dit jaar wordt er geen campagne aan vast gekoppeld, daar er een specifieke FSC-campagne wordt voorzien. De resultaten zullen wel bekend worden gemaakt via een persbericht teneinde enerzijds de consumenten en anderzijds de DHZzaken bewust te maken omtrent de problemen rond illegaal hout of hout uit onverantwoord bosbeheer en ze tevens aan te zetten tot een bewust(er) aankoopgedrag van hout afkomstig uit duurzame bossen. Hierbij is het zeker niet de bedoeling om houten artikelen af te raden. Hout is immers een degelijk en ecologisch verantwoord materiaal als het uit een goed beheerd bos komt. Bij de aankoop van houten producten loopt de consument het risico om bij te dragen tot de illegale of niet duurzame houthandel die geen rekening houdt met de bescherming van de belangrijkste bossen van de planeet, de biodiversiteit en de rechten van de plaatselijke bevolking. Daarom is het van belang om de consument hiervan op de hoogte te brengen, zodat hij een bewuste en doordachte keuze kan maken. In de houthandel bestaan allerlei certificeringssystemen die het duurzaam beheer van bossen claimen. WWF is van mening dat enkel het boscertificeringssysteem van FSC (Forest Stewardship Council of Raad voor duurzaam bosbeheer) de consument in staat stelt om houtproducten te identificeren die afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen 1. Het gaat om een internationaal certificeringssysteem zonder winstoogmerk, met als hoofddoel een bosbeheer te promoten dat milieuvriendelijk is, een sociale dimensie heeft en economisch leefbaar is. Naast het FSC systeem is er globaal gezien nog een tweede belangrijk systeem voor boscertificering en houtlabelling, zijnde het PEFC systeem. Voor WWF en vele andere milieuorganisaties, sociale en economische actoren, biedt het PEFC systeem geen geloofwaardige garantie voor verantwoord bosbeheer 2. De meest belangrijke tekortkomingen zijn onder meer: - Een gebrek aan transparantie in het systeem (bv in de audits van de bossen) - Geen balans tussen sociale, ecologische en economische belangen, en in vele gevallen (oa op internationaal niveau) zelfs geen inbreng vanuit sociale of ecologische hoek - Geen of onvoldoende consultatie van belanghebbenden bij het opzetten van standaarden en bij certificeringen - Gebrek aan consistentie tussen de diverse nationale PEFC systemen 1 Meer info: Bron: WWF statement regarding the PEFC Governance Review and the new PEFC Stakeholder Forum; 09/02/09. Download op final.pdf. 2

3 - Gebrek aan globale toepasbaarheid Met het onderzoek en het daaropvolgende persbericht streeft WWF volgende doelstellingen na: 1. Aandacht vestigen op de mogelijke link tussen de aankoop van houten producten en de slecht bosbeheer in de tropen en elders om zo het grote publiek te sensibiliseren voor het probleem van hout afkomstig uit potentieel illegale en niet duurzame bosexploitatie; 2. De ketens die houten producten verkopen, aanzetten tot het invoeren van een aankoopbeleid voor duurzaam hout, het uitbreiden van hun assortiment FSCproducten en het duidelijk en doorzichtig communiceren over de herkomst van het hout; 3. De consument aanzetten om bij de aankoop van houten producten te informeren naar en rekening te houden met de houtsoort, de herkomst van het hout, garanties inzake duurzaam beheer en in het bijzonder de FSC-certificering. 3

4 Onderzoek Opzet Nagaan van het FSC-aanbod en het aandeel niet-gecertificeerd tropisch hout van 4 categoriëen houten tuin- en constructie-artikelen in 8 Doe-Het-Zelf zaken. We doelden hierbij op zo n 4 à 5 winkels per keten, verspreid over Brussel, Vlaanderen en Wallonië. Onderzochte ketens en aantal winkels per keten Orga: # 2 Hubo: # 8 Makro: # 2 Bigmat: # 3 Mr. Bricolage: # 2 Brico Planet/Brico Plan-it: # 2 Gamma: # 8 Brico: # 21 In totaal werden 48 winkels onderzocht verdeeld over 8 verschillende ketens. Productcategorieën Constructiehout (balken, planken en ruw of geschaafd hout; geen latten) Plaatmateriaal (Multiplex, OSB, Spaanderplaat, Hardboard paneel en MDF) Terrasplank Tuintegel Keuze van de productcategorieën Constructiehout (ruw en geschaafd vurenhout) Constructiehout in Belgische rekken komt doorgaans uit Scandinavie (Finland en Zweden), maar ook uit Rusland en de Baltische regio. Hoewel diverse landen in deze regio een lange bosbouwtraditie kennen, is deze niet altijd ecologisch en/of sociaal verantwoord. Niet zelden gaat het om bosbouw met louter nadruk op het industriële aspect. 4

5 Voorbeeld Finland: In Finland zijn nog tal van oude bossen aanwezig, die helaas nog steeds verloren gaan 3. Soms worden ze integraal gekapt en vervangen door nieuwe aanplantingen die helemaal niet meer lijken op het oude, natuurlijke bos wat ze vervangen. Dit heeft zijn effect op een aantal bosgebonden soorten (zoals de vliegende eekhoorn). Een heel groot deel van de soorten op de Finse Rode Lijst zijn dan ook ernstig bedreigd in hun voortbestaan, en hun resterende habitats worden nog onvoldoende gevrijwaard. Naast deze ecologische problemen zijn er ook sociale conflicten tussen de bosbeheerders en de Sami bevoking, vooral in het Noorden van Finland 4. De traditionele rechten van de Sami om s winters met hun rendierkuddes in de bossen te trekken, worden hier vaak genegeerd. Hierdoor gaat niet enkel de traditie verloren, maar zijn ook vele Sami families bedreigd in een belangrijk aspect van hun levensonderhoud. Toch gaat ook meer dan 95% van de Finse bosoppervlakte door als gecertificeerd bos, maar dan onder het PEFC systeem, met te weinig garanties op echt verantwoord bosbeheer. Voorbeeld Rusland: Ook in Rusland zijn de problemen rond onverantwoord bosbeheer groot. Zo zou in het Europese deel van Rusland de houtkap voor bijna de helft illegaal zijn 5. Vaak komt dit Russisch hout ook onrechtstreeks op onze markt, nadat het eerst in de Baltische of Scandinavische staten passeert. Plaatmateriaal Het plaatmateriaal uit Europees hout is uiteraard niet prioritair in de strijd tegen onverantwoord bosbeheer, daar het bosbeheer in deze streken zelden controversieel te noemen is. Toch is ook hier nog ruimte tot verbetering, en is het nastreefbaar om ook hier meer en meer FSC-gelabeled hout te krijgen, gezien ook in West-Europa beter bosbeheer kan tellen. De controverse zit vooral rond de Multiplex op basis van tropische houtsoorten. Hiervoor worden onder andere meranti, maar ook talloze andere Aziatische houtsoorten gebruikt, die helaas vaak uit twijfelachtige herkomst komen Zowel in Maleisië als in Indonesië zijn er nog talloze voorbeelden van onverantwoord tot zelfs illegaal bosbeheer terug te vinden 6. Bovendien breidt het probleem nog verder uit naar Papua New Guinea en andere landen 7. De Chinese houtindustrie speelt hierbij vaak een belangrijke rol als transit, waarbij men niet altijd wakker ligt van de eigenlijke herkomst van het hout 8. 3 Meer info op 4 Meer info op: 5 Voor meer info: 6 Voor meer info: 7 Meer info op: 8 Bron: Illegal wood for the European market - An analysis of the EU import and export of illegal wood and related products ; July Download op 5

6 Tuintegels en terrasplanken Ook in deze productcategorie ligt de gevoeligheid vooral bij terrasplanken en tuintegels uit tropisch hardhout. In vele gevallen kan je als consument zelf niet weten welke houtsoort je koopt, laat staan van waar deze afkomstig is. Werkwijze Winkelvloerbezoeken bij meerdere winkels van bovenvernoemde ketens door WWFvrijwilligers. Per productcategorie diende een fiche ingevuld te worden (voor de templates: zie bijlagen rapport). Hierbij werden per productcategorie het aandeel FSC-gelabelde producten opgemeten. Hiernaast werd ook informatie genoteerd over het aanbod aan producten met andere labels (zoals het PEFC label) of andere milieu-informatie en producten zonder milieu-informatie nagegaan. Waar nodig werd ook gekeken naar de informatie over de houtsoort en herkomst (vb tropisch hout, niet-tropisch hout, hout zonder een verwijzing naar tropisch of niet-tropisch hout, hardhout en Eucalyptus. Hardhout kan zowel tropisch als niet-tropisch zijn. In de winkels verwijst het gebruik ervan meestal naar tropisch hout, maar aangezien hier dus geen uitsluitsel aan te geven is, werd er een aparte kolom hardhout toegevoegd. Eucalyptus is een niet-tropische houtsoort die soms in tropische gebieden wordt gekweekt, vandaar de kolom Eucalyptus. Eucalyptus is hardhout. Om een idee te hebben van wat onder tropisch en niet-tropisch hoorde, werd een lijst opgesteld met de voornaamste soorten die in deze productcategorieën voorkomen (zie bijlage). Deze lijst dekt natuurlijk niet alle mogelijke soorten, maar daar waar er toch een soort voorkwam die niet in de lijst was opgenomen, werd deze door de vrijwilligers genoteerd. De aantallen werden bepaald op basis van de verschillende aanwezige referenties. Het totale aanbod van een bepaalde productcategorie is dus gelijk aan het totaal aantal (verschillende) referenties. Daar producten met andere milieu-informatie quasi onbestaande waren, werd deze groep in de evaluatie buiten beschouwing gelaten. Meer info op: forestation_forests_new_guinea/logging_forests_new_guinea/ 6

7 Resultaten per productgroep voor alle ketens Legende: Constructiehout 0% 1-25% 25-50% 50-75% % Keten FSC ORGA HUBO MAKRO BIGMAT Mr Bricolage Brico Planit GAMMA BRICO 2 van de 8 onderzochte ketens hebben een aanbod FSC-gelabeld constructiehout: GAMMA met een aandeel van meer dan 2/3 van haar totale aanbod constructiehout; BRICO met een aandeel kleiner dan 1/4 van haar totale aanbod constructiehout. Bij het aandeel niet-gecertificeerd constructiehout zit er aanzienlijk veel niettropisch hout bij, gevolgd door hout zonder vermelding tropisch/niet-tropisch. Plaatmateriaal Keten FSC ORGA HUBO MAKRO BIGMAT Mr Bricolage Brico Planit GAMMA BRICO 7

8 3 van de 8 onderzochte ketens hebben een aanbod FSC-gelabeld plaatmateriaal: BIGMAT, GAMMA en BRICO met ieder een aandeel kleiner dan 1/4 van hun totale aanbod plaatmateriaal. Bij het aandeel niet-gecertificeerd plaatmateriaal zit er voornamelijk plaatmateriaal bij zonder vermelding tropisch/niet-tropisch. Terrasplanken Keten FSC ORGA HUBO MAKRO BIGMAT Mr Bricolage Brico Planit GAMMA BRICO 2 van de 8 onderzochte ketens hebben een aanbod FSC-gelabelde terrasplanken: HUBO met een aandeel tussen 1/2 en 3/4 van het aanbod aan terrasplanken; en BRICO met een aandeel kleiner dan 1/4 van het totale aanbod terrasplanken. Bij het aandeel niet-gecertificeerde terrasplanken zit er voornamelijk hout bij zonder vermelding tropisch/niet-tropisch. Tuintegels Keten FSC ORGA HUBO MAKRO BIGMAT Mr Bricolage Brico Planit GAMMA BRICO 3 van de 8 onderzochte ketens hebben een aanbod FSC-gelabelde tuintegels: HUBO met een aandeel tussen 1/2 en 3/4 van het aanbod aan tuintegels; en GAMMA en BRICO met een aandeel kleiner dan 1/4 van hun totale aanbod tuintegels. Bij het aandeel niet-gecertificeerde tuintegels zit er voornamelijk hout bij zonder vermelding tropisch/niet-tropisch. Het aandeel hout met expliciete vermelding tropisch hout is klein. 8

9 Overzicht resultaten per productgroep en per keten Legende: 0% 1-25% 25-50% 50-75% % % aanbod FSC Constructiehout Plaatmateriaal Terrasplanken Tuintegels ORGA HUBO MAKRO BIGMAT Mr Bricolage Brico Planit GAMMA BRICO BRICO is de enige van de 8 ketens die een aanbod FSC-gelabelde producten van alle 4 productgroepen aanbiedt. In elke productcategorie stelt het aanbod gelabelde producten minder dan 1/4 van het aanbod voor. GAMMA heeft een aanbod van FSC-gelabelde producten van 3 van de productgroepen, zijnde constructiehout, plaatmateriaal en tuintegels. Het aandeel gelabeld constructiehout is hoog, ongeveer 3/4 van het aanbod; het aandeel gelabeld plaatmateriaal en tuintegels vertegenwoordigt minder dan 1/4 van het aanbod. HUBO heeft een aanbod van FSC-gelabelde producten van 2 van de productgroepen: terrasplanken, waarvan het aandeel FSC-gelabeld groter dan 1/4 van het aanbod bedraagt, en tuintegels, waarvan het aandeel FSC-gelabeld groter is dan 1/2 van het aanbod. BIGMAT heeft een aanbod van FSC-gelabelde producten van 1 van de productgroepen, zijnde plaatmateriaal, waarvan het aanbod FSC-gelabeld minder dan 1/4 van het aanbod bedraagt. ORGA, MAKRO, Mr Bricolage en Brico Planit hebben geen enkel aanbod FSCgelabeld hout in de 4 onderzochte productgroepen. Gevoerde FSC-communicatie per keten Keten # winkels spec. FSC-communicatie/# onderzochte winkels 9

10 ORGA 0/2 HUBO 4/8 MAKRO 0/2 BIGMAT 0/3 Mr Bricolage 0/2 Brico Planit 0/2 GAMMA 5/8 BRICO 11/21 3 van de 8 ketens, zijnde HUBO, GAMMA en BRICO, voeren op het moment van winkelbezoek specifieke FSC-communicatie, maar deze wordt niet in elke winkel systematisch toegepast. BIGMAT is de enige keten waar geen specifieke FSC-communicatie werd gevoerd in de onderzochte winkels, terwijl die toch een aanbod FSC heeft van 1 van de productgroepen. Ook wat de FSC-communicatie betreft, buiten het FSC-logo is er nauwelijks andere informatie (informatie omtrent al dan niet tropisch hout en/of land van herkomst) op het etiket te vinden. Algemene conclusie Het aanbod FSC-gelabelde producten binnen de 4 onderzochte productgroepen bestaat maar is ondermaats en weinig verspreid. Er is tevens een aanbod PEFC-gelabelde producten in deze 4 productgroepen te vinden, doch dit label biedt nog onvoldoende garanties op verantwoord bosbeheer. Specifieke FSC-communicatie is zwak en wordt niet systematisch in elke winkel gevoerd, ook al hebben ze een FSC-aanbod. Daar FSC België vanaf het voorjaar 2009 uitpakt met een FSC publiekscampagne met steun van WWF België, kan dit hopelijk verbeteren. De communicatie over de houtsoort in een product is zeer gebrekkig, ook soms bij FSC-gelabelde producten. Hoewel dit bij deze laatste minder nodig is, daar het FSC systeem de garantie op een verantwoorde herkomst geeft, is het algemeen aan te prijzen om de consument volledig te informeren over de houtsoort indien mogelijk. => de uitdaging voor de winkelketens is groot. zowel hetgeen het aanbieden van FSCgelabelde producten binnen deze 4 productgroepen betreft, als op het vlak van informatie en communicatie omtrent FSC-gelabelde producten. 10

Programma, na de excursie

Programma, na de excursie Programma, na de excursie 15.00 15.20 Mark van Benthem (Probos) Opening & Fabels omtrent duurzaam bosbeheer 15.20 15.40 Mark Diepstraten (Wijma) De praktijk van duurzaam bosbeheer in de tropen 15.40 16.00

Nadere informatie

Kennis en gebruik van het FSC label bij Belgische gemeenten

Kennis en gebruik van het FSC label bij Belgische gemeenten Forest Stewardship Council FSC Belgium Kennis en gebruik van het FSC label bij Belgische gemeenten Rapport Enquête Rapport Enquête: Kennis en gebruik van het FSC label bij Belgische gemeenten Inleiding

Nadere informatie

zo kiest u het juiste tuinhout

zo kiest u het juiste tuinhout tuin zo kiest u het juiste tuinhout Overzicht assortiment Toepassingsmogelijkheden Tuinhout Het assortiment tuinhout dat GAMMA in het assortiment voert, bestaat uit verschillende soorten hout. Elke houtsoort

Nadere informatie

Help, hout met een FSC label?! Bouwsymposium: Greenwood Maarten Debecker

Help, hout met een FSC label?! Bouwsymposium: Greenwood Maarten Debecker Help, hout met een FSC label?! Bouwsymposium: Greenwood Maarten Debecker BRUTO 1990 2000 16 milj hectare/jaar 2000 2010 13 milj hectare/jaar NETTO 1990 2000 8.3 milj hectare/jaar 2000 2010 5.2 milj hectare/jaar

Nadere informatie

Bewust met hout. Overstappen naar verantwoord hout

Bewust met hout. Overstappen naar verantwoord hout Bewust met hout Overstappen naar verantwoord hout Hout is een belangrijk bouwmateriaal. Bovendien komt het uit een onuitputtelijke bron: onze bossen. Maar als we op lange termijn verzekerd willen blijven

Nadere informatie

zo kiest u het juiste tuinhout

zo kiest u het juiste tuinhout tuin zo kiest u het juiste tuinhout Overzicht assortiment Toepassingsmogelijkheden Hardhout Hardhout hoeft niet behandeld te worden en is onderhoudsarm. Hardhout zal echter wel in de loop van de tijd vergrijzen.

Nadere informatie

In dit boekje komt u alles te weten over

In dit boekje komt u alles te weten over hout 100 0/ 0 duurzaam In dit boekje komt u alles te weten over 4 Voordelen van hout Duurzaam bosbeheer Redenen om duurzaam geproduceerd hout te kopen Het kopen en verkopen van miljard hectare van de

Nadere informatie

RAPPORT ENQUETE Verantwoord hout en papiergebruik bij Vlaamse lokale besturen

RAPPORT ENQUETE Verantwoord hout en papiergebruik bij Vlaamse lokale besturen RAPPORT ENQUETE Verantwoord hout en papiergebruik bij Vlaamse lokale besturen Over de enquête Deze enquête werd verstuurd naar de milieudiensten van alle Vlaamse Steden en Gemeenten, alsook naar de duurzaamheidsambtenaren

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Vera Dua c.s. betreffende de instelling van een certificaat voor duurzaam bosbeheer

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Vera Dua c.s. betreffende de instelling van een certificaat voor duurzaam bosbeheer Stuk 536 (1996-1997) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1996-1997 5 februari 1997 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Vera Dua c.s. betreffende de instelling van een certificaat voor duurzaam bosbeheer 1190

Nadere informatie

VERPAKKINGEN, DE LINK TUSSEN BOS EN CONSUMENT. Hét keurmerk voor duurzaam bosbeheer

VERPAKKINGEN, DE LINK TUSSEN BOS EN CONSUMENT. Hét keurmerk voor duurzaam bosbeheer VERPAKKINGEN, DE LINK TUSSEN BOS EN CONSUMENT Hét keurmerk voor duurzaam bosbeheer Natuurlijk en duurzaam verpakken Consumenten vinden dat bedrijven een belangrijke rol spelen als het gaat om maatschappelijke

Nadere informatie

HET PEFC-LABEL. als verantwoorde aankoop van hout en papier

HET PEFC-LABEL. als verantwoorde aankoop van hout en papier HET PEFC-LABEL als verantwoorde aankoop van hout en papier PEFC is een milieuvriendelijk label dat u vindt op hout en papier. Het toont aan dat het hout in het product zijn herkomst heeft in duurzaam beheerde

Nadere informatie

De FSC convenant. Ondersteuning bij een verantwoord aankoopbeleid van hout- en papierproducten

De FSC convenant. Ondersteuning bij een verantwoord aankoopbeleid van hout- en papierproducten De FSC convenant Ondersteuning bij een verantwoord aankoopbeleid van hout- en papierproducten FSC convenant.indd 1 18/02/2009 9:36:02 Waarom een FSC convenant? Jaarlijks verdwijnt meer dan 13 miljoen hectare

Nadere informatie

Dit notitieboekje is gedrukt op PEFC gecertificeerd papier.

Dit notitieboekje is gedrukt op PEFC gecertificeerd papier. Dit notitieboekje is gedrukt op PEFC gecertificeerd papier. NAAM ADRES WAAROM DUURZAAM BOSBEHEER? PEFC. HET KEURMERK VOOR DUURZAAM BOSBEHEER PEFC, het keurmerk voor duurzaam bosbeheer, heeft als doel om

Nadere informatie

Mijn gemeente/stad en FSC

Mijn gemeente/stad en FSC Mijn gemeente/stad en FSC Individuele begeleiding Versie Mei 2012 FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0045 Intro: FSC, het hoe en waarom Forest Stewardship Council FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0045

Nadere informatie

FSC-gecertificeerde producten van SCA

FSC-gecertificeerde producten van SCA FSC-gecertificeerde producten van SCA PE FC /05-33-132 Promoting Sustainable Forest Management www.pefc.org WAT BETEKENT HET VOOR MIJ? Certificering biedt een geloofwaardig verband tussen verantwoord bosbeheer

Nadere informatie

Uw bedrijf en FSC. FSC-SECR-0010 1996 Forest Stewardship Council A.C. Contactgegevens FSC Nederland Cornelis Houtmanstraat 17

Uw bedrijf en FSC. FSC-SECR-0010 1996 Forest Stewardship Council A.C. Contactgegevens FSC Nederland Cornelis Houtmanstraat 17 FSC-SECR-0010 1996 Forest Stewardship Council A.C. Contactgegevens FSC Nederland Cornelis Houtmanstraat 17 3572 LT Utrecht Cert no. SCS-COC-001221 T: 030 276 7220 F: 030 271 6365 www.fsc.nl info@fscnl.org

Nadere informatie

duurzaam bosbeheer en certificering Uw keuze maakt het verschil PEFC/

duurzaam bosbeheer en certificering Uw keuze maakt het verschil PEFC/ duurzaam bosbeheer en certificering Uw keuze maakt het verschil PEFC/30-01-01 De uitdaging voor hout en papier Consumenten willen steeds vaker bewijs zien van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Op

Nadere informatie

FSC-gecertificeerde producten van SCA

FSC-gecertificeerde producten van SCA FSC-gecertificeerde producten van SCA Wat is FSC? Forest Stewardship Council (FSC) is een onafhankelijke internationale organisatie die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC weegt de verschillende belangen

Nadere informatie

Resultaten VVNH monitoring 2008

Resultaten VVNH monitoring 2008 Resultaten VVNH monitoring 2008 Resultaten totaal In totaal is er door de leden van de VVNH in 2008 iets minder dan 2,3 miljoen m 3 naaldhout, hardhout en plaatmateriaal door de respondenten geïmporteerd.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. F000202 - FSC Belgium

Jaarverslag 2013. F000202 - FSC Belgium Jaarverslag 2013 FSC F000202 - FSC Belgium Inhoudstafel Voorwoord Voorzitter van de Raad van Bestuur van FSC Belgium 3 Voorwoord 4-5 Hoogtepunten 6-7 Bossen 8 Bedrijven 9 Raad van bestuur 10 Financieel

Nadere informatie

HOUT, DE LINK TUSSEN BOS EN BOUWEN. Hét keurmerk voor duurzaam bosbeheer

HOUT, DE LINK TUSSEN BOS EN BOUWEN. Hét keurmerk voor duurzaam bosbeheer HOUT, DE LINK TUSSEN BOS EN BOUWEN Hét keurmerk voor duurzaam bosbeheer Natuurlijk en duurzaam ontwerpen Gebouwen kunnen profiteren van de bijzondere eigenschappen, structuur en het ecologische voordeel

Nadere informatie

Kijken bij Collega s Excursie

Kijken bij Collega s Excursie Kijken bij Collega s Excursie 20 april 2010 Nut en noodzaak van CoC-certificering Annemieke Winterink, Probos Opbouw presentatie 1. Probos 2. Hout 3. Certificering (FM & CoC) 4. Duurzaam inkoopbeleid 5.

Nadere informatie

Resultaten VVNH monitoring rapportageformulier geheel 2014

Resultaten VVNH monitoring rapportageformulier geheel 2014 Resultaten VVNH monitoring rapportageformulier geheel 214 Deze rapportage is gebaseerd op respons van de VVNH-leden op het rapportageverzoek over zowel de eerste als de tweede helft van 214. Naast de import

Nadere informatie

Toelichting a.d.h.v. de nieuwe Vlaamse criteriafiche: Hoe vertaal je duurzame aankopen van hout naar een bestek?

Toelichting a.d.h.v. de nieuwe Vlaamse criteriafiche: Hoe vertaal je duurzame aankopen van hout naar een bestek? Toelichting a.d.h.v. de nieuwe Vlaamse criteriafiche: Hoe vertaal je duurzame aankopen van hout naar een bestek? Katrin Goyvaerts Agentschap voor Natuur en Bos Infosessie duurzaam beheerd hout, Gent 21/06/2012

Nadere informatie

FSC-boscertificering in Vlaanderen: stand van zaken eind 2014

FSC-boscertificering in Vlaanderen: stand van zaken eind 2014 FSC-boscertificering in Vlaanderen: stand van zaken eind 2014 Tim Audenaert Meerdaalwoud (Tim Audenaert ) Situering Onder de vorm van een beknopte update wordt jaarlijks een stand van zaken weergegeven

Nadere informatie

HET EU FLEGT- Actieplan

HET EU FLEGT- Actieplan HET EU FLEGT- Actieplan Rob Busink Directie Natuur en Biodiversiteit 1 september 2015 Consultatiebijeenkomst FLEGTevaluatie Naar een Europese aanpak van de bestrijding van de handel in illegaal hout Toenemende

Nadere informatie

duurzame bosbouw en boscertificatie Wat u verkoopt, maakt het verschil

duurzame bosbouw en boscertificatie Wat u verkoopt, maakt het verschil duurzame bosbouw en boscertificatie Wat u verkoopt, maakt het verschil De uitdaging van hout Steeds meer consumenten willen een bewijs zien van milieuvriendelijke bedrijfspraktijken. Inkopers van overheidsdiensten

Nadere informatie

De praktijk van duurzaam bosbeheer in de tropen Door: Mark Diepstraten, Milieucoördinator

De praktijk van duurzaam bosbeheer in de tropen Door: Mark Diepstraten, Milieucoördinator De praktijk van duurzaam bosbeheer in de tropen Door: Mark Diepstraten, Milieucoördinator Wijma Douala S.A.R.L. De praktijk van duurzaam bosbeheer in de tropen 1. Stapsgewijze aanpak 2. Verantwoord bosbeheer

Nadere informatie

VAN DEN BERG HARDHOUT

VAN DEN BERG HARDHOUT VAN DEN BERG HARDHOUT BETROKKEN EN BETROUWBAAR WIE ZIJN WIJ Van den Berg Hardhout BV importeert FSC gecertificeerd tropisch hardhout uit diverse werelddelen. Dit hout wordt aangevoerd naar onze opslag

Nadere informatie

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0211 d.d. 2-3-2010 BB 10.018 d.d. 2-3-2010 Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp Ondertekening van het Convenant voor het stimuleren van het gebruik van FSC-gecertificeerde producten

Nadere informatie

Gecertificeerd hout op de Belgische markt in 2008. Jan Oldenburger Nico Leek Lut Draye (De&D Consult)

Gecertificeerd hout op de Belgische markt in 2008. Jan Oldenburger Nico Leek Lut Draye (De&D Consult) Gecertificeerd hout op de Belgische markt in 2008 Jan Oldenburger Nico Leek Lut Draye (De&D Consult) Wageningen, 30 juni 2009 Gecertificeerd hout op de Belgische markt in 2008 Jan Oldenburger Nico Leek

Nadere informatie

voor een woning-leven-lang Bovinci Naaldhouten Gevelelementen

voor een woning-leven-lang Bovinci Naaldhouten Gevelelementen voor een woning-leven-lang Bovinci Naaldhouten Gevelelementen Waarom de naam Bovinci? De naam Bovinci is gekozen met een knipoog naar Da Vinci vanwege zijn bijzondere talent voor architectuur en schilderkunst.

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE. Begeleidend Document. bij het Voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE. Begeleidend Document. bij het Voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.10.2008 SEC(2008) 2616 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE Begeleidend Document bij het Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

ift Rosenheim Onze producten zijn getest door ift Rosenheim. Wij hebben de testcertificaten van ift Rosenheim beschikbaar op onze website.

ift Rosenheim Onze producten zijn getest door ift Rosenheim. Wij hebben de testcertificaten van ift Rosenheim beschikbaar op onze website. CE markering Bijna alle bouwproducten moeten binnen enkele jaren zijn voorzien van een CE markering. Fabrikanten, producenten en importeurs moeten hiervoor al hun bouwmaterialen en bouwproducten (laten)

Nadere informatie

Subsidies voor het gebruik van FSC hout

Subsidies voor het gebruik van FSC hout Subsidies voor het gebruik van FSC hout Onderzoek naar impact en potentieel van gemeentelijke subsidiereglementen bij Vlaamse lokale besturen - FSC F000202 Januari 2013 Lokale subsidies voor FSC houtgebruik

Nadere informatie

FSC drukwerk. Wat kunt u er allemaal mee? WIJ REGELEN HET VOOR U.

FSC drukwerk. Wat kunt u er allemaal mee? WIJ REGELEN HET VOOR U. FSC drukwerk Wat kunt u er allemaal mee? WIJ REGELEN HET VOOR U. WIJ REGELEN HET VOOR U. FSC DRUKWERK WAT KUNT U ER ALLEMAAL MEE? Drukkerij Wihabo is volledig FSC-gecertificeerd. Dat past binnen onze filosofie

Nadere informatie

WIJ REGELEN HET VOOR U.

WIJ REGELEN HET VOOR U. FSC drukwerk Wat kunt u er allemaal mee? WIJ REGELEN HET VOOR U. WIJ REGELEN HET VOOR U. FSC Drukwerk Wat kunt u er allemaal mee? Drukkerij Wihabo is volledig FSC-gecertificeerd. Dat past binnen onze filosofie

Nadere informatie

PEFC: het label voor duurzaam bosbeheer

PEFC: het label voor duurzaam bosbeheer PEFC: het label voor duurzaam bosbeheer PEFC Belgium vzw Laatste update oktober 2015 1 www.pefc.be 2 Het belang van de bossen + boscertificatie Belang van het bos Forests, trees, farms and agroforestry

Nadere informatie

Ecologisch aankopen. Hoe kan ik eenvoudig duurzame producten aankopen?

Ecologisch aankopen. Hoe kan ik eenvoudig duurzame producten aankopen? Ecologisch aankopen Hoe kan ik eenvoudig duurzame producten aankopen? Overzicht presentatie Inleiding Voorwaarden voor een label Bruikbare labels Problemen Inleiding Keuze leveranciers: Leveranciers met

Nadere informatie

DUURZAAM HOUT EN CERTIFICERING

DUURZAAM HOUT EN CERTIFICERING DUURZAAM HOUT EN CERTIFICERING 1. De houtproductieketen.............................. 2 1.1. De verschillende stappen in de productieketen van (tropisch) hout.. 2 1.2. Certificering als garantie van duurzaam

Nadere informatie

PEFC en FSC wat zijn de

PEFC en FSC wat zijn de PEFC en FSC wat zijn de verschillen? De twee keurmerken voor duurzaam bosbeheer naast elkaar gezet Duurzaam bosbeheer is van nu en de toekomst. Daar is iedereen het over eens. Niet voor niets worden de

Nadere informatie

Natuurlijk Fairwooth

Natuurlijk Fairwooth Natuurlijk Fairwooth Natuurlijke uitstraling Thermische houtbehandeling geeft Fairwooth een warm bruine kleur, met de uitstraling van hardhout. Zonlicht zal het hout op dezelfde manier vergrijzen als hardhout.

Nadere informatie

Gelet op de Ministeriële Conferenties voor de Bescherming van Bossen in Europa (MCPFE);

Gelet op de Ministeriële Conferenties voor de Bescherming van Bossen in Europa (MCPFE); FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU [C 2011/24064] Sectoraal akkoord van 1 maart 2011 ter verhoging van het aandeel houtproducten uit duurzaam beheerde

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Isabel Vertriest en de heren Patrick Lachaert, Bruno Tobback en Jos Bex

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Isabel Vertriest en de heren Patrick Lachaert, Bruno Tobback en Jos Bex Stuk 782 (2000-2001) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 29 juni 2001 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Isabel Vertriest en de heren Patrick Lachaert, Bruno Tobback en Jos Bex betreffende maatregelen

Nadere informatie

gedeelde verantwoordelijkheid voor duurzaam BosBeheer.

gedeelde verantwoordelijkheid voor duurzaam BosBeheer. Chain of Custody: gedeelde verantwoordelijkheid voor duurzaam BosBeheer. doet u mee? Het Chain of Custody certificaat: garantie voor duurzame herkomst Jaap de Windt, Aannemersbedrijf C. van Dillen en Zoon

Nadere informatie

Duurzaam inkopen van hout

Duurzaam inkopen van hout Duurzaam inkopen van hout Tips en de meest gestelde vragen over het inkopen van duurzaam geproduceerd hout door de overheid Overheid en bedrijfsleven hebben samen de ambitie om duurzaam geproduceerd hout

Nadere informatie

Duurzaam inkopen van hout Een handleiding voor ontwikkelaars en bouwbedrijven

Duurzaam inkopen van hout Een handleiding voor ontwikkelaars en bouwbedrijven Duurzaam inkopen van hout Een handleiding voor ontwikkelaars en bouwbedrijven een uitgave van: Inleiding Het verduurzamen van de gebouwde omgeving is en blijft een maatschappelijke opgave. Duurzaamheid

Nadere informatie

Duurzaam inkopen van hout Een handleiding voor ontwikkelaars en bouwbedrijven

Duurzaam inkopen van hout Een handleiding voor ontwikkelaars en bouwbedrijven Duurzaam inkopen van hout Een handleiding voor ontwikkelaars en bouwbedrijven een uitgave van: Inleiding Het verduurzamen van de gebouwde omgeving is en blijft een maatschappelijke opgave. Duurzaamheid

Nadere informatie

Duurzame Materialen. Labels en certificaten helpen om bewust te kiezen voor een. gezond en milieuvriendelijk materiaal, constructie enz.

Duurzame Materialen. Labels en certificaten helpen om bewust te kiezen voor een. gezond en milieuvriendelijk materiaal, constructie enz. Het nut van labels Labels en certificaten helpen om bewust te kiezen voor een gezond en milieuvriendelijk materiaal, constructie enz. Er is onderscheid te maken tussen milieulabels en milieuverklaringen.

Nadere informatie

Lespakket: Duurzaam bosbeheer en het FSC label FSC Belgium www.fsc.be info@fsc.be

Lespakket: Duurzaam bosbeheer en het FSC label FSC Belgium www.fsc.be info@fsc.be FSC Trademark FSC Forest Stewardship Council, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0045 LESPAKKET: DUURZAAM BOSBEHEER EN HET FSC LABEL FICHE 1 FICHE 2 FICHE 3 FICHE 4 FICHE 5 FICHE 6 FICHE 7 FICHE 8 FICHE

Nadere informatie

FSC Trademark FSC Forest Stewardship Council, A.C. All rights reserved. FSC F000202

FSC Trademark FSC Forest Stewardship Council, A.C. All rights reserved. FSC F000202 FSC Trademark FSC Forest Stewardship Council, A.C. All rights reserved. FSC F000202 LESPAKKET: DUURZAAM BOSBEHEER EN HET FSC-LABEL Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Les 9 Les 10 BELANGRIJKE

Nadere informatie

Afgelopen vrijdag werd het officieel houthandel Brems uit Halen zal voortaan opereren onder de vleugels van houtgroep Cras uit Waregem.

Afgelopen vrijdag werd het officieel houthandel Brems uit Halen zal voortaan opereren onder de vleugels van houtgroep Cras uit Waregem. Persbericht dinsdag 23 november 2010 NIEUWE OVERNAME HOUTGROEP CRAS Met de overname van houthandel Brems uit Halen vergroot Cras verder zijn marktaandeel op de Belgische houtmarkt en verstevigt het zijn

Nadere informatie

-42% deals -42 % 103,- W16 - van woensdag 20 t/m maandag 25 april 2016 - www.gamma.be. Bank Artesa. Hangmat met staander.

-42% deals -42 % 103,- W16 - van woensdag 20 t/m maandag 25 april 2016 - www.gamma.be. Bank Artesa. Hangmat met staander. -42% deals Met uitschuifbare zijtafels Bank Artesa Hardhout acacia Teak look Afm. (lxbxh): 150/200x63x88 cm Art. 461522 /179,- 103,- /79,- 45,- Hangmat met staander Frame in zwart staal Met katoenen doek

Nadere informatie

BVBA Marktleider in België Sales en marketing Servicekantoor

BVBA Marktleider in België Sales en marketing Servicekantoor AP1 BVBA Marktleider in België Sales en marketing Servicekantoor Foto TWC Vanaf 1996 actief in Costa Rica Europees management FSC gecertificeerd AFM vergunning hardhout areaal van meer dan 2.000 hectaren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 631 Voorstel van wet van het lid M. Vos houdende tweede wijziging van het Voorstel van wet van het lid M. Vos tot wijziging van de Wet milieubeheer

Nadere informatie

BOERS TUIN + HOUT BV

BOERS TUIN + HOUT BV TUINSCHERMEN Robusto Schermen RECHT BOERS TUIN + HOUT BV Robusto Schermen TOOG HORIZONTAAL Afmetingen Planken Robusto Schermen RECHT tuinschermen tuintimmerhout picknicktafels Afmetingen 16 x 140 mm Planken

Nadere informatie

Duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in 2008. Jan Oldenburger Annemieke Winterink Nico Leek

Duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in 2008. Jan Oldenburger Annemieke Winterink Nico Leek Duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in 2008 Jan Oldenburger Annemieke Winterink Nico Leek Wageningen, april 2010 Duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in 2008 Dit onderzoek

Nadere informatie

Hardhouten plantenbakken

Hardhouten plantenbakken Compleet aanbod van hardhouten plantenbakken voor binnen en buiten Eigen design, handmatige fabricage en verkoop Kwaliteit, dienstverlening en een persoonlijke benadering staan centraal Ondersteunt het

Nadere informatie

workshop van 1 lesuur rond de weg van duurzaam tropisch hout (o.a. certificering, transport)

workshop van 1 lesuur rond de weg van duurzaam tropisch hout (o.a. certificering, transport) Binnen het kader van de campagne Stoel zoekt Lief bieden wij u leerkracht van de eerste graad in het middelbaar onderwijs drie kant-en-klare workshops aan rond duurzaamheid en Noord-Zuidsolidariteit. BOS+

Nadere informatie

glaslatten aluminium profi elen

glaslatten aluminium profi elen AVABEL NEDERLAND BV 3.1 glaslatten aluminium profi elen AVABEL NEDERLAND BV 3.2 AVABEL NEDERLAND BV 3.3 ZIJ- EN BOVENLATTEN Houtsoort Meranti, 1e keuze, klasse A (KVT 95) Kwaliteit Kernhout, 98% spintvrij

Nadere informatie

MTCS Informatiepakket. Feiten en cijfers over het Malaysian Timber Certification Scheme

MTCS Informatiepakket. Feiten en cijfers over het Malaysian Timber Certification Scheme c MTCS Informatiepakket Feiten en cijfers over het Malaysian Timber Certification Scheme 2 Inhoudsopgave 1. Wat is het MTCS?... 3 2. Het Keurmerk MTCS... 6 3. De beschikbaarheid van hout met MTCS keurmerk...

Nadere informatie

Basisbeginselen : Brusselse ecologische economische en sociale cooperatieve. Contact

Basisbeginselen : Brusselse ecologische economische en sociale cooperatieve. Contact Brusselse ecologische economische en sociale cooperatieve BEES Coop is een project voor een coöperatieve, participatieve en niet commerciële supermarkt. Het iniatief wordt gedragen door burgers die een

Nadere informatie

MVO. Be-Pall International BV Zilverstraat 4, 8211 AN Lelystad Tel 0320-234940 http:/www.be-pall.nl

MVO. Be-Pall International BV Zilverstraat 4, 8211 AN Lelystad Tel 0320-234940 http:/www.be-pall.nl Be-Pall International BV Zilverstraat 4, 8211 AN Lelystad Tel 0320-234940 http:/www.be-pall.nl Een bedrijf waar Mensen gezamenlijk werken aan een kwalitatief en milieuvriendelijk product, rekening houdend

Nadere informatie

Actieplan Bewust met hout 2010-2015. Samen werken aan duurzaam geproduceerd hout

Actieplan Bewust met hout 2010-2015. Samen werken aan duurzaam geproduceerd hout Actieplan Bewust met hout 2010-2015 Samen werken aan duurzaam geproduceerd hout Bewust met hout Duurzaam bosbeheer kun je nooit alleen. Ik juich het samenwerkingsverband tussen de VVNH, NBvT en de ondersteunende

Nadere informatie

Specialist in certificatiebegeleiding. KAM Consultants. FSC Certificaat Telefoon:

Specialist in certificatiebegeleiding. KAM Consultants. FSC Certificaat Telefoon: KAM Consultants FSC Certificaat 1 Brochurewijzer 1. Welkom bij KAM Consultants 2. Werkwijze 3. FSC certificaat 4. FSC certificatiebegeleiding 5. QuickScan 6. Coaching 7. Intensieve begeleiding 8. Onderhoud

Nadere informatie

workshop van 1 lesuur rond de weg van duurzaam tropisch hout (o.a. certificering, transport)

workshop van 1 lesuur rond de weg van duurzaam tropisch hout (o.a. certificering, transport) Binnen het kader van de campagne Stoel zoekt Lief bieden wij u leerkracht van de eerste graad in het middelbaar onderwijs drie kant-en-klare workshops aan rond duurzaamheid en Noord-Zuidsolidariteit. BOS+

Nadere informatie

Kerngegevens Bos en Hout in Nederland

Kerngegevens Bos en Hout in Nederland Kerngegevens Bos en Hout in Nederland November 2004 STICHTING PROBOS Werkt aan een duurzame houtketen Stichting Probos zet zich in voor duurzaam bosbeheer en een duurzame houtsector. Deze zijn onlosmakelijk

Nadere informatie

Handel in garanties van oorsprong betreffende elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen

Handel in garanties van oorsprong betreffende elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen Statistieken Laatste aanpassing Handel in garanties van oorsprong betreffende elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen Dit document bevat informatie over de handel in garanties van oorsprong uitgereikt

Nadere informatie

Weet waar u moet zijn

Weet waar u moet zijn Weet waar u moet zijn Zaandam Houthandel Gras Noord Europees Grenen Lariks en Douglas Western Red Cedar Lunawood Gramsbergen Gras Houtproducten Gevelbekleding Boeidelen en neuslijsten Tuinhout Kozijn-

Nadere informatie

8.3 BOSBOUWSECTOR EN HOUTVERWERKING

8.3 BOSBOUWSECTOR EN HOUTVERWERKING Meerjaren Ontwikkelingsplan 21 t/m25 8.3 BOSBOUWSECTOR EN HOUTVERWERKING In de paragraaf Bosbouw en Houtverwerking worden de ontwikkelingen binnen de bosbouwsubsector beschreven. Na de inleiding wordt

Nadere informatie

Kerngegevens Bos en Hout in Nederland

Kerngegevens Bos en Hout in Nederland Kerngegevens Bos en Hout in Nederland November 2005 STICHTING PROBOS Werkt aan een duurzame houtketen Stichting Probos zet zich in voor duurzaam bosbeheer en een duurzame houtsector. Deze zijn onlosmakelijk

Nadere informatie

FSC-GELABELD HOUT IN OPENBARE WERKEN

FSC-GELABELD HOUT IN OPENBARE WERKEN FSC-GELABELD HOUT IN OPENBARE WERKEN FSC Trademark 1996 Forest Stewardship Council A.C. FSC-SECR-0019 Voor meer informatie in verband met FSC kan men terecht bij: WWF- België, E.Jacqmainlaan 90, 1000 Brussel

Nadere informatie

Forest Stewardship Council FSC Belgium. Vraag & antwoord over FSC en de EU Houtverordening versie januari 2013. 1. Wat is de EU Houtverordening?

Forest Stewardship Council FSC Belgium. Vraag & antwoord over FSC en de EU Houtverordening versie januari 2013. 1. Wat is de EU Houtverordening? Vraag & antwoord over FSC en de EU Houtverordening versie januari 2013 1. Wat is de EU Houtverordening? De EU Timber Regulation (EU TR) 1, ofwel EU Houtverordening, verbiedt het op de markt brengen van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 356 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU EN VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Parquet hardwood floors

Parquet hardwood floors HARDWOOD Premium Collection Parquet hardwood floors Nature walks with you Hardhouten parketvloeren Puur natuur De natuur levert ons in haar weelderige, exotische wouden één van de meest waardevolle design-materialen

Nadere informatie

WE HEBBEN NIEUW EN GEBRUIKT HOUT IN ONS ASSORTIMENT

WE HEBBEN NIEUW EN GEBRUIKT HOUT IN ONS ASSORTIMENT WE HEBBEN NIEUW EN GEBRUIKT HOUT IN ONS ASSORTIMENT VURENHOUT Maat Prijs Lengte 12x38 0,30 per m1 22x38 0,45 per m1 22x50 0,50 per m1 22x100(geschaafd) 1,10 per m1 22x200(ruw) 2,35 per m1 32x50 0,90 per

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE Stuk 913 (1997-1998) Nr. 2 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1997-1998 11 februari 1998 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Vera Dua, de heer Leonard Quintelier, mevrouw Anny De Maght-Aelbrecht en de heren Bruno

Nadere informatie

FSC LOGOGEBRUIK DOOR FSC CERTIFICAATHOUDERS

FSC LOGOGEBRUIK DOOR FSC CERTIFICAATHOUDERS Forest Stewardship Council International Belgium LOGOGEBRUIK DOOR CERTIFICAATHOUDERS Deze infofiche geeft informatie over het correct gebruik van het logo door Chain of Custody gecertificeerde bedrijven

Nadere informatie

FSC LOGOGEBRUIK DOOR FSC CERTIFICAATHOUDERS

FSC LOGOGEBRUIK DOOR FSC CERTIFICAATHOUDERS Forest Stewardship Council International Belgium LOGOGEBRUIK DOOR CERTIFICAATHOUDERS Deze infofiche geeft informatie over het correct gebruik van het logo door Chain of Custody gecertificeerde bedrijven

Nadere informatie

Specialist in maatwerk

Specialist in maatwerk Specialist in maatwerk 2 Maatwerk met maximale klantwaarde Heuvelman Hout: specialist in maatwerk De kenmerkende geur van hout, de immense machines en de no-nonsense sfeer die voelbaar is door ons gehele

Nadere informatie

Methode voor het bepalen van het aandeel duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt. Versie 4.0 23 december 2011

Methode voor het bepalen van het aandeel duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt. Versie 4.0 23 december 2011 Methode voor het bepalen van het aandeel duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt Versie 4.0 23 december 2011 Jan Oldenburger & Mark van Benthem Wageningen, december 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING

Nadere informatie

Welkom in onze wereld van hout. Wij hebben een passie voor

Welkom in onze wereld van hout. Wij hebben een passie voor De houtspecialist Uw partner in (ver)bouwen! Hout op maat. Wij verwezenlijken Onthout ons! bij ons draait Welkom in onze wereld van hout. Wij hebben een passie voor al uw wensen! alles om hout! hout. Sterker

Nadere informatie

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// INHOUD... 1

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// INHOUD... 1 HOUT EN HOUTPRODUCTEN ALGEMENE FICHE PRODUCTEN Hout en houtproducten Algemene fiche producten (versie 16/02/2015) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Wat doen... 4. Door de grote vraag werden dan ook massaal bomen omgehakt.

Wat doen... 4. Door de grote vraag werden dan ook massaal bomen omgehakt. Wat doen... 4 Bomenteelt in ontwikkelingslanden. Aran staat er een beetje mistroostig bij. Alweer heeft een van de straatolifanten een spoor van vernieling getrokken door de stad. In heel wat Thaise steden

Nadere informatie

Jaarverslag FSC Belgium - FSC

Jaarverslag FSC Belgium - FSC Jaarverslag 2016 FSC Belgium - FSC F000202 Inhoudstafel Geachte lezer, Voorwoord 3 Voorwoord 4 Hoogtepunten 6 FSC gecertificeerde bossen 7 FSC gecertificeerde bedrijven 8 FSC campagne i.s.m. WWF Lokaal

Nadere informatie

Prijslijst Tuinhout Grenenhout - Vurenhout Geimpregneerd

Prijslijst Tuinhout Grenenhout - Vurenhout Geimpregneerd Prijslijst Tuinhout Grenenhout - Vurenhout Geimpregneerd Actuele Prijzen Tuinhout incl. 21% btw, geldig vanaf 6 juni 2017: Ons volledig assortiment Tuinhout is EUTR gecertificeerd en afkomstig uit duurzaam

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen. Vlaanderen,, 9 december 2011

Provincie Oost-Vlaanderen. Vlaanderen,, 9 december 2011 Recycled papier, een bewuste keuze Provincie Oost-Vlaanderen Vlaanderen,, 9 december 2011 Het breedste recyclede gamma op de markt Exta wit en natuurlijk wit Gestreken en ongestreken Gedeeltelijk en 100%

Nadere informatie

SANITAIR PAPIER > SATINO > VAN HOUTUM

SANITAIR PAPIER > SATINO > VAN HOUTUM SANITAIR PAPIER > SATINO > VAN HOUTUM PAPIER > PAPIER > PAPIER > PAPIER > PAPIER > PAPIER Wie aan duurzaamheid denkt, denkt misschien niet direct aan papieren handdoekjes en toiletpapier. In breder perspecfief

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de Europese Houtverordening (995/2010)

Veelgestelde vragen over de Europese Houtverordening (995/2010) Veelgestelde vragen over de Europese Houtverordening (995/2010) Hieronder vindt u enkele veelgestelde vragen over de EU Houtverordening (995/2010). De vragen zijn ingedeeld op basis van het onderwerp.

Nadere informatie

Kerngegevens Bos en Hout in Nederland

Kerngegevens Bos en Hout in Nederland Kerngegevens Bos en Hout in Nederland December 2014 STICHTING PROBOS Werkt aan een duurzame houtketen Stichting Probos zet zich in voor duurzaam bosbeheer en een duurzame houtsector. Deze zijn onlosmakelijk

Nadere informatie

gras Weet hoe hout werkt

gras Weet hoe hout werkt gras Weet hoe hout werkt Plafond- & Gevelbekleding Introductie Gras weet hoe hout werkt Onze kennis van de vele soorten gevel- en plafondbekleding, de bewerking en de verwerking ervan is groot. U krijgt

Nadere informatie

ModiWood NIEUW. Gemodificeerd hout. Gemodificeerd hout. Gecoat en ongecoat. Krachtige en natuurlijke uitstraling. Duurzaamheidsklasse II/I

ModiWood NIEUW. Gemodificeerd hout. Gemodificeerd hout. Gecoat en ongecoat. Krachtige en natuurlijke uitstraling. Duurzaamheidsklasse II/I ModiWood Gemodificeerd hout Gemodificeerd hout Gecoat en ongecoat Krachtige en natuurlijke uitstraling Duurzaamheidsklasse II/I Milieuvriendelijk verduurzaamd Onderhoudsvriendelijk Vormvast 10 jaar garantie

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie ontwikkelingssamenwerking. van de Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur voor advies: John Alexander Corrie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie ontwikkelingssamenwerking. van de Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur voor advies: John Alexander Corrie EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie ontwikkelingssamenwerking VOORLOPIGE VERSIE 032078(INI) 3 september 2003 ONTWERPADVIES van de Commissie ontwikkelingssamenwerking aan de Commissie verzoekschriften

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERTALING

NEDERLANDSE VERTALING PEFC INTERNATIONAL STANDAARD PEFC ST 2001:2008 Tweede editie 2010-11-26 PEFC Logo Usage Rules Requirements NEDERLANDSE VERTALING PEFC Nederland Postbus 186 3990 DD Houten +31 (0)30 693 0040 +31 (0)30 692

Nadere informatie

HANDLEIDING FSC-HOUT TOEPASSING VAN FSC-HOUT DOOR PARTIJEN UIT DE BOUWBRANCHE. Deze cover is gedrukt op 215 grams Chro-

HANDLEIDING FSC-HOUT TOEPASSING VAN FSC-HOUT DOOR PARTIJEN UIT DE BOUWBRANCHE. Deze cover is gedrukt op 215 grams Chro- HANDLEIDING FSC-HOUT TOEPASSING VAN FSC-HOUT DOOR PARTIJEN UIT DE BOUWBRANCHE Deze cover is gedrukt op 215 grams Chro- HANDLEIDING FSC-HOUT TOEPASSING VAN FSC-HOUT DOOR PARTIJEN UIT DE BOUWBRANCHE inhoud

Nadere informatie

Stichting Bewust met hout Postbus BJ Almere. T: +31 (0) KVK:

Stichting Bewust met hout Postbus BJ Almere.  T: +31 (0) KVK: Notitie Betreft: Analyse van de knelpunten bij het gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen in de Nederlandse handelsketen Bestemd voor: Ondertekenaars Green Deal Afkomstig van: Secretaris ad interim

Nadere informatie

ASCO-Timber KK: Ecologisch Duurzaam hout op basis van kokoshout, voor bouw en industrie. ASCO-Timer is a registered trademark of:

ASCO-Timber KK: Ecologisch Duurzaam hout op basis van kokoshout, voor bouw en industrie. ASCO-Timer is a registered trademark of: ASCO-Timber KK: Ecologisch Duurzaam hout op basis van kokoshout, voor bouw en industrie. ASCO-Timer is a registered trademark of: Asian Cottages B.V. Idzardaweg 59 8476 EP Ter Idzard The Netherlands website:www.asco-timber.com

Nadere informatie

Afzetmarkten van gezaagd hout en plaatmateriaal op de Nederlandse markt in 2013

Afzetmarkten van gezaagd hout en plaatmateriaal op de Nederlandse markt in 2013 1 Afzetmarkten van gezaagd hout en plaatmateriaal op de Nederlandse markt in 2013 Jan Oldenburger & Casper de Groot Wageningen, januari 2015 Afzetmarkten van gezaagd hout en plaatmateriaal op de Nederlandse

Nadere informatie

Ecolabels. Hoe kan ik eenvoudig duurzame producten aankopen? Overzicht presentatie

Ecolabels. Hoe kan ik eenvoudig duurzame producten aankopen? Overzicht presentatie Ecolabels Hoe kan ik eenvoudig duurzame producten aankopen? Overzicht presentatie Voordelen/nadelen labels Voorwaarden voor een label Bruikbare labels Problemen 1 Voordelen labels Concrete informatie Vergemakkelijken

Nadere informatie

Het spoor van papier. Een gids voor de omschakeling naar bosvriendelijk papier in de boekensector. Illustration Quentin Blake

Het spoor van papier. Een gids voor de omschakeling naar bosvriendelijk papier in de boekensector. Illustration Quentin Blake Het spoor van papier Een gids voor de omschakeling naar bosvriendelijk papier in de boekensector Illustration Quentin Blake De oerbossen-campagne van Greenpeace heeft als hoofddoel de bescherming van de

Nadere informatie