Curriculum Vitae Wijnand Veeneman

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum Vitae Wijnand Veeneman"

Transcriptie

1 Prins Hendrikkade T E 1011 TC Amsterdam F I Curriculum Vitae Wijnand Veeneman Expert op het gebied van governance en marktwerking in infrastructuursectoren in het algemeen en openbaar vervoer in het bijzonder. Deskundig op het gebied van projectmanagement in technisch complexe projecten. Zijn onderzoek richt zich op de besluitvorming binnen een wereld met veel partijen en belangentegenstellingen, het gebruik van gemodelleerde kennis en het ontwerpen van processen, arrangementen en structuren voor geïntegreerde besluitvorming. Sectieleider van de sectie Beleid en Organisatie van de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de Technische Universiteit Delft (35 FTE). Lid van het Management team van de Afdeling Multi-Actor Systems (90 FTE). Deeltijdadviseur bij inno-v adviseurs Amsterdam. Afgestudeerd transportgeograaf. Promoveerde in 2002 op een Europese vergelijking van de organisatie van stadsgewestelijk openbaar vervoer en zet die lijn van onderzoek voort. Onderzoekt, doceert en adviseert over de realisatie van complexe technische projecten. Ontwikkelt en doceert in de project management opleiding van Shell wereldwijd. Hij is lid van de Adviesraad van Netherlands Institute of Government en de redactieraad van het Tijdschrift Vervoerswetenschap. Hij was programmaleider bij Next Generation Infrastructures van het deelprogramma Public Values. Tevens was hij adviseur verkeer en vervoer bij de B&A Groep. Wijnand Veeneman is getrouwd en heeft twee kinderen. Personalia Naam Dr. Wijnand W. Veeneman Geboren 1 februari 1968 Tel

2 Loopbaan 2012 heden Technische Universiteit Delft, Faculteit Techniek Bestuur en Management, Sectie Policy Organization, Law and Gaming Sectieleider en lid van het management team van de afdeling Multiactor Systems (0,9 FTE) 2008 heden Technische Universiteit Delft, Faculteit Techniek Bestuur en Management, Sectie Policy Organization, Law and Gaming Universitair hoofddocent Organisatie en Management met als specialisatie openbaar vervoer en projectmanagement; doceert op beide gebieden zowel intern als aan externe partijen heden inno-v Adviseur (0,1 FTE) Technische Universiteit Delft, Faculteit Techniek Bestuur en Management, Sectie Beleidskunde Organisatie en Management Universitair docent Organisatie en Management met als specialisatie openbaar vervoer en projectmanagement; doceert op beide gebieden zowel intern als aan externe partijen B&A Groep Senior adviseur openbaar vervoer Technische Universiteit Delft. Faculteit Techniek Bestuur en Management, Sectie Transportbeleid en Logistieke Organisatie Promovendus Organisatie vraagstukken in stadsgewestelijk openbaar vervoer, gefinancierd door NWO. Afgerond met proefschrift Mind the Gap; Bridging Theories and Practice for the Organisation of Metropolitan Public Transport, opvraagbaar op de website: Technische Universiteit Delft, Faculteit Techniek Bestuur en Management, Sectie Transportbeleid en Logistieke Organisatie Onderzoeker naar invloed van infrastructuur op de economische ontwikkeling in West-Brabant, gefinancierd door de Van Eesteren, Fluck, van Loohuisen Stichting NV Nederlandse Spoorwegen Onderzoek naar arrangementen voor integraliteit in spoor- en busdiensten en de rol van de NS daarin. Opleiding Promotietraject Multidisciplinaire analyse van de organisatie van stadsgewestelijk openbaar vervoer in vier Europese regio s Economische Geografie Afstudeerrichting Transport Geografie, RijksUniversiteit Groningen Ongedeeld VWO Johannes Calvijn Lyceum in Kampen 2

3 Onderwijs 2010 heden Shell Project Academy: MPD 1 Managing project development Docent in dit learning event in de Shell Project Academy 2008 heden TU Delft: Ontwikkeling en Modulemanager spm 6101 Process management in a project environment Onderdeel van de minor project management 2006 heden TU Delft: Ontwikkeling en Modulemanager spm 8000 Project management Cornerstone vak Projectmanagement voor de 3TU Masters Construction Management and Engineering Shell Project Academy: SPA 001 Core 1 Front end development Ontwikkeling en realisatie van de learning event in de Shell Project Academy Shell Project Academy: Lead SPA 190 Project management in practice Ontwikkeling van de learning event in de Shell Project Academy Uni Duisburg- Essen: Module in Masters Public Transport - Competitive Tendering Shell Project Academy: Co-lead SPA 130 Front-end development Ontwikkeling van de learning event in de Shell Project Academy Toptech: Modules in Master of Business in Rail - Innovatie in de spoorsector - Process management 2001 heden TU Delft: kleinere bijdragen onderwijs in EPA 1411 Colleges projectmanagement SPM 4142 Begeleiding SPM 4910 Begeleiding projectgroepen SPM 5920 Begeleiding SPM 9234 Colleges en begeleiding projectgroepen SPM 9228 Begeleiding projectgroepen MOT 9501 Colleges en case ontwikkeling CT 4100 College CT 4811 College 2001 Logica CMG In-house training project management 2000 heden TU Delft: Modulemanager tb 411 / spm 5410 / spm 4415 Strategic management of large engineering projects 2008 heden Begeleiding promovendi Martijn Leijten Managen van onzekerheid in projecten gericht op ondergronds bouwen Maarten Haverkamp Managen van organisationele conflicten in de samenwerking tussen infrastructuurbeheerder en operator op het spoor en in de lucht Niek Wijmenga Contractveranderingen en de effecten van contracten als incentivesdragers in het openbaar vervoer 3

4 Hanna Hoek Juridische status van ProRail in het kader van het borgen van publieke waarden Shahab Matin Sustainable smart resilient low carbon eco knowledge cities Silvia Malpezzi The governance of infomobility Paul Morsch (gestopt) Contratering en aanbesteding in vervoer en zorg 2000 heden Begeleiding afstudeerders 39 maal eerste begeleider 56 maal tweede begeleider Projecten 2014 Israeli State Railways Advies over de governance tussen ministeriele toezichthouders en de spoorwegen op basis van Europese analyse, samenwerking met Kwink Groep Europese Unie PETRA, Personal Transport Advisor: an integrated platform of mobility patterns for Smart Cities to enable demand-adaptive transportation systems 2013 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Second opinion ERTMS Kennisboek 2013 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Sturen in dilemma, over de aansturing van NS en ProRail in toekomstige concessies 2013 Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) Begeleiding proces Beter Bestek V waarbij de kwaliteit van bestek en contract in de aanbesteding van het Nederlandse openbaar vervoer samen met vervoerders, vervoersautoriteiten en adviseurs wordt 2012 Gemeente Den Haag Second Opinion ten aanzien van overdracht aandelen HTM aan NS 2012 Provincie Limburg Procesbegeleider rond visieontwikkeling openbaar vervoer en adviseur samenwerking gemeente Maastricht en provincie Limburg in samenwerking met inno-v Provincie Fryslân Ondersteuning van de aanbesteding in samenwerking met inno-v 2012 Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) Begeleiding proces Beter Bestek IV waarbij de kwaliteit van bestek en contract in de aanbesteding van het Nederlandse openbaar vervoer samen met vervoerders, vervoersautoriteiten en adviseurs wordt 2012 Nota Duurzame mobiliteit Fryslân Ondersteuning ontwikkeling duurzaam mobiliteitsbeleid in Fryslân 2011 Commissie Meijdam Consultatie over en ontwerp van nieuwe organisatievorm voor de OV- Chipkaart 4

5 2011 Provincie Noord-Brabant Opzet en dagvoorzitterschap van de Inspiratiedag Openbaar vervoer in samenwerking met inno-v 2010 Alliander Analyse van omgevingssturing van de operatie door Liander 2010 Kennis is het Groot GDR en rapportage rondom innovatielessen in het managen van recente Nederlandse infrastructuurprojecten 2010 Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) Begeleiding proces Beter bestek III waarbij de kwaliteit van bestek en contract in de aanbesteding van het Nederlandse openbaar vervoer samen met vervoerders, vervoersautoriteiten en adviseurs wordt versterkt in samenwerking met inno-v 2010 Ministerie van Economische Zaken Evaluatie van de Nederlandse Mededingingsauthoriteit in samenwerking met Kwink Groep 2010 Provincie Zuid-Holland Advisering over gewenste vorm van samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland en de vervoerders in samenwerking met inno-v 2009 ProRail Advisering bij afhandeling afrekening HSA contract in samenwerking met inno-v 2009 Thredbo Conferentie Opzet en realisatie van een internationale conferentie over Governance in public transport 2009 Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) Begeleiding proces Beter bestek II waarbij de kwaliteit van bestek en contract in de aanbesteding van het Nederlandse openbaar vervoer samen met vervoerders, vervoersautoriteiten en adviseurs wordt versterkt in samenwerking met inno-v BSik / NGInfra Econometrische analyse van de aanbestedingen van openbaarvervoerconcessies in Nederland in samenwerking met IPSE Studies en inno-v 2009 Provincie Gelderland Advisering rond de gewenste vorm van samenwerking tussen de provincie Gelderland en verschillende aangrenzende autoriteiten in samenwerking met inno-v Provincies Gelderland en Overijssel Advisering rond de aanbesteding van de concessie in 2010 in samenwerking met inno-v 2008 Provincie Noord-Holland Advisering van de Raadscommissie Verkeer en Waterstaat over de aanbesteding van het openbaar vervoer in de provincie 2008 OV Bureau Groningen Drenthe Advisering rond de aanbesteding van de concessies in 2009 in samenwerking met OV-Netwerk 5

6 2008 Raad voor Verkeer en Waterstaat Essay over bestuurlijke kwetsbaarheid rond de besluitvorming over nieuwe infrastructuurprojecten Haaglanden Bestuurlijke evaluatie van het project Randstadrail 2007 HTM In-huis cursus HTM in de aanbestedingen. Gericht op ondersteunen van het tenderteam bij de komende aanbestedingen in samenwerking met Marc Maartens 2007 Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) Begeleiding proces Beter bestek waarbij de kwaliteit van bestek en contract in de aanbesteding van het Nederlandse openbaar vervoer samen met vervoerders, vervoersautoriteiten en adviseurs wordt versterkt in samenwerking met inno-v 2006-heden Shell Opzetten en uitvoeren curriculum over projectmanagement voor de Shell skill pool van projectmanagers 2006 Connexxion en Provincie Overijssel Ondersteuning van het opbouwen van een samenwerkingsmodel voor gedurende de concessieperiode in samenwerking met inno-v 2006 Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) Evaluatie uitvoering en naleving van de Spoorwegwet, uitvoering toezicht en analyse van de marktontwikkeling in Europees perspectief 2006 Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) Ontwikkelen van een handreiking concessievoorwaarden voor decentrale overheden 2006 Workshops Brabantstad Procesbegeleiding en organisatie van workshops om de doelen van OVnetwerk Brabantstad dichterbij te brengen. In opdracht van de provincie Noord-Brabant Procesbegeleiding innovatietraject Benutten van ontwikkelingsmogelijkheden van concessies en verbeteren samenwerking vervoerder en overheid in provincie Noord-Holland BSiC / NGInfra: New arrangements for public-private governance in local transport and energy Vierjarig onderzoek naar de invloed van innovatieve samenwerkingsvormen op de effectiviteit van Nederlandse openbaar-vervoerprojecten BSiC /NGInfra: European appraisal of strategies for securing public values in public transport service provision Vierjarig onderzoek waarin 30 Europese vervoersautoriteiten worden vergeleken op hun successen en falen ten aanzien van het aansturen van openbaar vervoer, inclusief de gekozen contractvormen TU Delft Analyse en adviezen tot verbetering van de doorvertaling van de concessieeisen NV Nederlandse Spoorwegen in aansturing van de operatie (begeleiding promotietraject) Prorail Analyse en ondersteuning project over dynamisch verkeersmanagement op het spoor. 6

7 2005 Gasunie Trade and Transport Vergelijking van de vormen en effectiviteit van liberalisering in verschillende Nederlandse infrastructuursectoren Provincie Noord Holland Projectadviseur bij de aanbestedingen in Noord-Holland in samenwerking met inno-v Connexxion Analyse en optimalisatie van het planningsproces van dienstregelingen in een concurrerende omgeving (begeleiding programma van 3 afstudeertrajecten) ANWB Advies over en evaluatie van de voorgestelde concessie voor het hoofdrailnet inno-v Spelontwikkeling rondom het thema openbaar-vervoeraanbestedingen Raad voor Verkeer en Waterstaat Advies ten aanzien van de beoordeling van de openbaar-vervoerparagraaf van de Nota Mobiliteit Bureau Diepens en Okkema Projectadviseur bij de aanbestedingen in Groningen en Drenthe Bureau Goudappel Coffeng / Griffie van de Tweede Kamer Analyse van de implementatieproblemen van light-rail projecten in Nederland inno-v / Provincie Noord Brabant Evaluatie Personenvervoer voor Morgen AGV Spelontwikkeling rondom het thema openbaar-vervoeraanbestedingen Provincie Noord-Brabant Ontwikkeling en realisatie van het Vervoerberaad van de provincie 2000 AVV Projectleider van de evaluatie van decentralisatie van vervoermanagement voor de Adviesdienst Verkeer en Vervoer NWO Vergelijking van verschillende Europese vormen van organisatie van stadsgewestelijk openbaarvervoer, uitmondend in een proefschrift Van Eesteren Fluck en van Loohuizen stichting Onderzoeker naar invloed van infrastructuur op de economische ontwikkeling in West-Brabant, Media 2013 De Rekenkamer 22 augustus De OV-Chipkaart 2013 EenVandaag 25 juli Ongeluk Santiago de Compostella 2013 Nieuwsuur 25 juli Ongeluk Santiago de Compostella 2013 Radio 1 Journaal 7

8 25 juli Ongeluk Santiago de Compostella 2013 FD 14 juni Markt in het openbaar vervoer 2013 Radio 1 6 juni Fyra 2013 BNR 6 juni Fyra 2013 Trouw 5 juni Fyra 2013 Spits 4 juni Fyra 2013 Reformatorisch Dagblad 4 juni Fyra 2013 Het Parool 4 juni Fyra 2013 Radio 1 journaal 4 juni Fyra 2013 Met het oog op morgen 4 juni Fyra 2013 Radio 1 Journaal 31 mei Fyra 2013 Provincie Limburg 20 april OV-Debat 2013 EenVandaag 5 maart Draagvleugelbootverbinding Amsterdam IJmuiden 2013 Radio 1 Journaal 1 februari Positie ProRail 2012 Stentor 18 mei Studie Kamperlijn bijna klaar 2012 Radio 1 journaal 23 april Botsing op het spoor bij Amsterdam 2012 Reformatorisch Dagblad 23 april Botsing op het spoor bij Amsterdam 2012 RTL Journaal 23 april Botsing op het spoor bij Amsterdam 2012 NOS Journaal 23 april Botsing op het spoor bij Amsterdam 2012 BNR radio 7 februari Winterproblemen spoor 2012 Volkskrant 6 februari Winterproblemen spoor 2012 Radio 1 Journaal 6 februari Winterproblemen spoor 2012 NOS Journaal 6 februari Winterproblemen spoor 2012 BN De Stem 6 februari Oplossen problemen trein kost veel geld 2010 BNR Radio 16 augustus Opening RandstadRail Rotterdam 8

9 januari februari juni mei 2007 Mei juni april januari 2006 november /14 november 2006 september 2006 Mei januari augustus juni augustus juli februari november oktober oktober 1999 februari 1998 juli KRO Radio 1 OV-Chipkaart: tarieven Business News Radio HSL Oost vraag van CDA De Pers Vreemde trein zit de geelblauwe op de hielen De Volkskrant Streekbus juist beter door markt De Reiziger Overgang naar nieuwe OV-concessies geeft meestal problemen Financieel Dagblad Debat aanbesteden OV mist realiteitszin NRC Handelsblad Vijf mythes over de bus NOS Journaal Problemen bij de aanbestedingen van het spoor aan Arriva OV-Magazine Leren van het echec in Brabant NOS Radio 1 Onrust in het OV: tweeluik over marktwerking OV-Magazine De Vlaamse Mythe OV- Magazine Superbus: innovatie of technologisch speeltje Binnenlands Bestuur Kwart miljoen boete voor busmaatschappij Algemeen Dagblad NS verspeelt goodwill bij prijsverhoging Algemeen Dagblad Overheid faalt bij vervoersbeleid Vara Radio 1 Rapportage toezichthouders openbaar vervoer Trouw Met HSL proeven NS aan vrije markt Binnenlands Bestuur Amsterdam privatiseert met lange tanden NRC Handelsblad Te veel slingerbewegingen Intermediair Gevonden voorwerpen Groene Amsterdammer Wie mag de HSL rijden? Wereldomroep Marktwerking in het openbaar vervoer BBC 9 o clock news Integraliteit in het Nederlandse openbaar vervoer en de koppeling met ruimtelijke ordening 9

10 Verder 2014 Parlementaire Enquete Fyra Bijdrage aan onderzoek Fyra 2014 Next Generation Infrastructures Support opstarten Second Opinion Nota Beter en Meer Beoordeling van de samenwerking van ProRail en NS 2014 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beleidslabs Vervoersketen 2014 HTM Bijdragen 150 jarig bestaan HTM, bedrijfsfilm en boek Eindhoven Verificatieteam MIRT Brainport Avenue Eindhoven 2014 ProRail Review project transfer Amsterdam Centraal Platform 9¾ Initiatiefnemer van Platform 9¾ met Didier van de Velde, Katja Lubina, Maarten van Eeghen, Maarten Vervaart, Mark de Bruijne Piet Geurts en Tjeu Smeets KPVV Voorzitter OV-Labs 2013 heden KPVV Lid Regiegroep OV-Datacollectie 2013 TIL Seminar Fyra 2013 Tweede Kamer der Staten Generaal Ronde Tafel Spoor 2013 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beleidslabs - ERTMS implementatie - Organisatie Spoor - Winterweer 2012 Provincie Overijssel Review van de opties voor ontwikkeling van de lijn Kampen-Zwolle 2011 Tweede Kamer der Staten Generaal Ronde Tafel Spoor TU Delft / Ministerie van Infrastructuur en Milieu Organisatie van Masterclasses en praktijkcolleges TU Delft en Ministerie 2009 heden Tijdschift Vervoerswetenschap Lid van de redactie van het Tijdschrift Vervoerswetenschap Next Generation Infrastructures Lid van de transitiecommissies 1 en Thredbo Conference Organisatie van de Intrenationale Thredbo Conference on Competition and Ownership in Land Passenger Transport in Delft. Lid van het Scientific Committee 10

11 INFRA Lid van het wetenschappelijk comité van de INFRA2008 (Delft, Nederland) en INFRA 2009 (Chenai, India) conferenties 2006 heden Netherlands Institute of Government Wijnand Veeneman is lid van de Adviesraad van de Netherlands Institute of Government Column Verkeerskunde Vaste column in het Nederlandse vakblad voor professionals in mobiliteit: Verkeerskunde Next Generations Infrastructure Deelprogrammaleider van het programma over Public Values van BSic programma Next Generation Infrastructures 2005 Michael Beesley award best paper Opleidingscommissie Lid van de Opleidingscommissie TB Publicaties Geselecteerde boekpublicaties tot 2005 Twist, M & Veeneman WW (eds.) (1999) Marktwerking op weg: Over concurrentiebevordering in infrastructuurgebonden sectoren, Utrecht: Lemma Mayer, I & Veeneman, WW (eds.) (2002) Games in a World of Infrastructures; Simulation-games for Research, Learning and Intervention Delft: Eburon Veeneman WW (2002) Mind the gap; Bridging theories and practice for the organisation of metropolitan public transport, Delft: DUP Alle publicaties van 2005 tot heden 2005 Bruijn, JA de, Dicke, WM, Steenhuisen, BM, Veeneman, WW & Voort, HG van der (2005). Verloop van liberalisering in netwerksectoren (sectoren, indicatoren en dilemma's). Delft: Next Generation Infrastructures Foundation. Lutje Schipholt, L, Veeneman, WW & Reijs, J (2005). Aanbesteding Noord-Holland: minimale sociale eisen, vrij ontwikkelbudget. Vervoerder krijgt vrije hand binnen proviel. Verkeerskunde, 56(2), Veeneman, WW (2005). Aanbesteden leek zo'n goed plan. Verkeerskunde, 56(8), Veeneman, WW (2005). Building blocks for public transport governance; Some ideas for Tel Aviv. In Y Rofè (Ed.), Proceedings NTA Expert Conference (pp. 1-7). Tel Aviv: NTA. Veeneman, WW (2005). De waarde van Bus en Trein: Publieke Waarden in het Openbaar Vervoer. In CVS (Ed.), Proceedings Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS) (pp. 1-14). Antwerpen: CVS. Veeneman, WW (2005). Het Vlaamse en Nederlandse OV: de rekkelijken versus de preciezen. Verkeerskunde, 56(1), Veeneman, WW (2005). How regional authorities improve public transport governance. In onbekend (Ed.), Proceedings 9th Conference on Competition and Ownership in Land Transport (pp. 1-18). Lissabon: Thredbo Veeneman, WW (2005). Keep it rolling: DVM Workshop 20 juni Delft: TU Delft. Veeneman, WW (2005). Stamboomstrijd tussen busboeren en treinlui. Verkeerskunde, 56(11),

12 Veeneman, WW (2005). Wie is de baas van de trein. Verkeerskunde, 56(5), Bruijn, JA de, Eeten, MJG van, Heuvelhof, EF ten & Veeneman, WW (2006). Energie en telecommunicatie - Twee sectoren onder één dak (Reflecties op elektronische communicatie en energie, 4). Den Haag: Ministerie van Economische Zaken. Veeneman, WW & Velde, DM van de (2006). The value of bus and train: Public values in public transport. In: Herman Maier (Ed.), Proceedings European Transport Conference (pp. 1-12). London: Associaton for European Transport. Veeneman, WW (2006). Gewoon proberen. Verkeerskunde, 57(8), Veeneman, WW (2006). Leren van het echec in Brabant. OV-magazine, , Veeneman, WW (2006). Punctualiteit, wat heet. Verkeerskunde, 57(5), Veeneman, WW (2006). Vraagje... Verkeerskunde, 57(2), Veeneman, WW, Lutje Schipholt, L & Velde, DM van de (2006). De Ademende Concessie. Van goed aanbesteden naar goed beheren van concessies in het openbaar vervoer. In R Clement (Ed.), Samenwerken is topsport (pp. 1-15). Rotterdam: CVS. Veeneman, WW, Lutje Schipholt, L & Velde, DM van de (2006). De Vlaamse Mythe. OVmagazine, , Velde, DM van de, Lutje Schipholt, L & Veeneman, WW (2006). The evolution of tactical tendering in the Netherlands. In R Clement (Ed.), Samenwerken is topsport (pp. 1-20). Rotterdam: CVS. Velde, DM van de, Veeneman, WW & Lutje Schipholt, L (2006). Service design in competitive tendering in the Netherlands; shifts between autorities and operators. In Herman Maier (Ed.), Proceedings European Transport Conference (pp. 1-17). London: Association for European Transport. Voort, HG van der & Veeneman, WW (2006). Policy Instruments for the Reliability of Infrastructures. An essay about the choice of policy instruments for reliability. In Henk van Zuylen (Ed.), Seminar Infrastructure Reliability (pp. 1-26). Delft: Transumo, TRS Programma, NGI Foundation Bruijn, JA de, Bruijne, MLC de, Eeten, MJG van, Heuvelhof, EF ten, Veeneman, WW, Stout, HD, Wissing, S extern, Lemstra, PJ, Ubacht, J, Arnbak, JC, Correlje, AF & Groenewegen, JPM (2007). Verschuivingen in de publieke belangen: Van toegang naar gebruik. In JA de Bruijn, MLC de Bruijne, MJG van Eeten, EF ten Heuvelhof, WW Veeneman & W Lemstra (Eds.), Reflecties op elektronische communicatie (pp ). Den Haag: Ministerie van Economische Zaken. Bruijn, JA de, Heuvelhof, EF ten & Veeneman, WW ( ). Vijf mythes over de bus. NRC Gestel, N van, Koppenjan, JFM, Schrijver, I, Ven, A van der & Veeneman, WW (2007). Marketisation in public infrastructure: The governance of public values in local transport and electricity. In C Reichard & K Brown (Eds.), XI International Research Symposium on Public Management (IRSPM) (pp. 1-24). Potsdam: IRSPM/University of Potsdam. Gestel, N van, Koppenjan, JFM, Schrijver, I, Ven, A van der & Veeneman, WW (2007, april 02). The governance of public values in local transport and electricity. Potsdam, Panel on Infrastructure Policies and Public Values, IRSPM Conference. Koppenjan, JFM, Gestel, N van, Schrijver, I, Ven, A van der & Veeneman, WW (2007, april 02). Marketisation in public infrastructure: The governance of public values in local transport and electricity. University Potsdam, Panel on Infrastructure Policies and Public Values, IRSPM Conference. Lutje Schipholt, L & Veeneman, WW (2007). Bezuinigingen slopen openbaar vervoer. Proeflokaal, 7(22), Veeneman, WW (2007). Chapter 42. How Regional Authorities Improve Public Transport Governance. In R Macario, J Viegas & DA Hensher (Eds.), Competition and Ownership in Land Passenger Transport (pp ). Elsevier Science. 12

13 Veeneman, WW (2007). De zure appel. Verkeerskunde, Veeneman, WW (2007). Het gaat slecht... Verkeerskunde, 4(5), Veeneman, WW (2007). Nog niet naar huis... Verkeerskunde, Veeneman, WW (2007). Verdriet. Verkeerskunde, 7, Veeneman, WW, Velde, DM van de & Lutje Schipholt, L (2007). Competitive tendering in the Netherlands: 6 lessons from 6 years of tendering. In A Baanders (Ed.), European Transport Conference 2007 (pp. 1-12). Association for European Transport. Veeneman, WW, Velde, DM van de & Lutje Schipholt, L (2007). Scheiden van de markt? Een analyse van de effecten van aanbesteding op het Nederlandse openbaar vervoer. In s.n. (Ed.), De Xpert-factor - Openbaar Vervoer (pp ). Rotterdam: CVS. Velde, DM van de & Veeneman, WW (2007). Aanbestedingen in Nederland: centrale planning of funktionele specificaties? In s.n. (Ed.), De Xpert-factor. Openbaar Vervoer. (pp ). Utrecht: CVS (Colloquium Vervoersplanologie Speurwerke. Velde, DM van de, Lutje Schipholt, L & Veeneman, WW (2007). Competitive tendering in the Netherlands: Central planning or functional specifications? In D. Hensher (Ed.), Thredbo 10 - Risk and reward in public transportation contracting (pp ). Sydney, Australie: Institute of Transport and Logistics Studies. Ven, A van der, Schrijvers, I, Veeneman, WW, Gestel, N van & Koppenjan, JFM (2007). Liberalisering van de publieke infrastructuur. De afweging en de borging van publieke belangen bij vervoers- en warmtenetbedrijven. Nijmegen: Radboud Universiteit. Voort, HG van der, Dicke, WM, Bruijn, JA de, Bruijne, MLC de, Steenhuisen, BM & Veeneman, WW (2007). Het verband tussen liberalisering en publieke waarden. over de vraag waarom het kan vriezen en dooien. Bestuurswetenschappen, 61(6), Appold, S., Baker, D., Donnet, T., Kimmet, P, Riet, OAWT van de, Twist, MJW van, Dicke, WM, Veeneman, WW & Heuvelhof, EF ten (2008). Internationale vergelijking. TPM Sect. Transport Policy & Logistical Organization. Broekhans, B, Kerpershoek, EFP & Veeneman, WW (2008). Private borging van publieke waarden. HubHolland.Magazine, Bruijn, JA de, Heuvelhof, EF ten, Wee, GP van (TPM Sect. Transport Policy & Logistical Organization) & Veeneman, WW (2008). Bestuurlijke kwetsbaarheid bij het verbeteren van spooren weginfrastructuren; omgaan met fragmentatie. Een essay voor de Raad van Verkeer en Waterstaat. Delft: TU Delft. Gestel, N van, Koppenjan, JFM, Schrijver, I, Ven, A van der & Veeneman, WW (2008). Managing public values in public-private networks: a comparative study of innovative public infrastructure projects. Public money & management, 28(3/June 208), Heuvelhof, EF ten, Koppenjan, JFM, Leijten, M, Veeneman, WW, Voort, HG van der, Derksen, T, Maa, I, Nederveen, M, Stoter, WSR (TPM Sect. Law and Technolgy) & Wilms, P (2008). Het RandstadRail-project: Lightrail, Zware Opgave. Delft: TU Delft. Groenewegen, JPM, Borg, S.J.A. ter, Stoter, WSR, Veeneman, WW & Wissing, S. (2008). De ondernemersvergunning taxi. Algemene beschouwingen vanuit bestuurskundig, economisch en juridisch perspectief. Den Haag: Min. V&W. Leijten, M, Koppenjan, JFM, Veeneman, WW & Heuvelhof, EF ten (2008). Managing complex Transport Infrastructure Projects in an Institutionally Fragmented Setting. In P Herder, P Heijnen & A Nauta (Eds.), Proceedings of the International Conference on Infrastructure Systems, Building Networks for a Brighter Future (pp. 1-7). Delft: IEEE. Twist, MJW van, Riet, OAWT van de, Kort, MB, Heuvelhof, EF ten & Veeneman, WW (2008). Inventarisatie van lastige kwesties, belangen, partijen en dilemma's en een voorlopige aanzet voor een conceptueel model. TPM Faculty of Technology, Policy and Management. Veeneman, WW (2008) Somberen over de OV-chipkaart. Verkeerskunde, 2 (maart 2008), Veeneman, WW (2008) Een mooi avond in Akkrum. Verkeerskunde, 5 (2008),

14 Veeneman, WW (2008) Vrijetijdswetenschap in Texas. Verkeerskunde, 8 (2008), Velde, DM van de, Veeneman, WW & Lutje Schipholt, L (2008). Competitive tendering in The Netherlands: Central planning vs. functional specifications. Transportation research part a-policy and practice, 2008(42), Voort, HG van der, Koppenjan, JFM, Heuvelhof, EF ten, Leijten, M & Veeneman, WW (2008, mei 30). Institutionalising Learning Capacity in the Management of Innovative Projects: the case of the RandstadRail Project. Erasum University Rotterdam, EGPA Conference Bruijn, JA de & Veeneman, WW (2009). Decision-making for light rail. Transportation research part a-policy and practice, 43, Bruijne, M.L.C. de, Dicke, WM & Veeneman, WW (Eds.). (2009). International journal of public policy, Special issue on Public Values, 4(5). Nash, Chr., Wolanski, M, Veeneman, WW & Velde, DM van de (Eds.). (2009). Benchmarking the Competitive Tendering Outcome. Delft: NGInfra Foundation. Preston, J, Jansson, K, Veeneman, WW & Velde, DM van de (Eds.). (2009). Public Policy and Transport. Delft: NGInfra Foundation. Stanley, J, Longva, F, Veeneman, WW & Velde, DM van de (Eds.). (2009). A Successful Contractual Setting. Delft: NGInfra Foundation. Stanley, J, Mulley, C, Veeneman, WW & Velde, DM van de (Eds.). (2009). Social Inclusion. Delft: NGInfra Foundation. Veeneman, WW (2009) Kredietcrisis. Verkeerskunde, 3 (2009), Veeneman, WW (2009) Franse les. Verkeerskunde, 6 (2009), Veeneman, WW & Groot, F de (2009). A trip to the new world: public transport governance changes in the main dutch cities. In WW Veeneman & D vd Velde (Eds.), Beyond Competitive Tendering (pp ). Delft: NGI Foundation. Veeneman, WW & Koppenjan, JFM (2009). Competition and innovation in public transport projects: four Dutch cases. In WW Veeneman & D vd Velde (Eds.), System Development (pp. 1-11). Delft: NGInfra Foundation. Velde, DM van de, Beck, A & Veeneman, WW (Eds.). (2009). Beyond Competitive Tendering. Delft: NGInfra Foundation. Walters, J, Finn, B, Veeneman, WW & Velde, DM van de (Eds.). (2009). Public Transport Markets in Development. Delft: NGInfra Foundation. Veeneman, WW, Dicke, WM & Bruijne, M.L.C. de (2009). From clouds to hailstorms: a policy and administrative science perspective on safeguarding public values in networked infrastructures. International journal of public policy, 4(5), Veeneman, WW, Nelson, J & Velde, DM van de (Eds.). (2009). System Development. Delft: NGInfra Foundation. Velde, DM van de, Beck, A & Veeneman, WW (Eds.). (2009). Beyond Competitive Tendering. Delft: NGInfra Foundation. Walters, J, Finn, B, Veeneman, WW & Velde, DM van de (Eds.). (2009). Public Transport Markets in Development. Delft: NGInfra Foundation Hensher, D, Veeneman WW & Velde, DM van de (Eds.). (2010) Research in Transport Economics (Special issue on Public Transport Governance) Leijten, M, Koppenjan, JFM, Heuvelhof, EF ten, Veeneman, WW & Voort, HG van der (2010). Dealing with Competing Project Management Values under Uncertainty: the Case of RandstadRail. European journal of transport and infrastructure research (online), March (10), Veeneman, WW (2010) Zweven over het spoor. Verkeerskunde, 1 (2010),

Tel work: +31 (0) 152787185 Fax: +31 (0) 152786439 Secretary: mrs. Joy van Eijk, joy.vaneijk@tudelft.nl +31(0) 15 2788061. Resume

Tel work: +31 (0) 152787185 Fax: +31 (0) 152786439 Secretary: mrs. Joy van Eijk, joy.vaneijk@tudelft.nl +31(0) 15 2788061. Resume Name: dr. Igor Stefan Mayer Date of birth: 09-05-1965 Positions: Senior Associate Professor Public Management & Gaming Director CPS - TU-Delft Center for Serious gaming Affiliation: Delft University of

Nadere informatie

AGV, 1999b, BEBIRA, Pilot A12-A20 Den Haag-Veenendaal, Interviews, concept-eindrapport, Nieuwegein.

AGV, 1999b, BEBIRA, Pilot A12-A20 Den Haag-Veenendaal, Interviews, concept-eindrapport, Nieuwegein. REFERENCES Ackoff, R.L., 1974, Redesigning the future, John Wiley & Sons, Inc., New York. Ackoff, R.L., 1981, Creating the corporate future, Plan or be planned for, John Wiley & Sons, New York. AGV, 1999a,

Nadere informatie

SEO Economic Research - Theeuwes

SEO Economic Research - Theeuwes CHAPTER 16: SEO ECONOMIC RESEARCH Subprogrammes: Labour Economics & Education Health Economics & Social Security Regulation & Competition Policy Aviation Economics Industrial Economics Programme Director:

Nadere informatie

Utrecht Sustainability Institute. Jaarverslag 2013

Utrecht Sustainability Institute. Jaarverslag 2013 Utrecht Sustainability Institute Jaarverslag 2013 Utrecht, 21 januari 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van het Utrecht Sustainability Institute. Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt

Nadere informatie

Volop beweging in de toekomst van Verkeer en Vervoer

Volop beweging in de toekomst van Verkeer en Vervoer VI / 2 16 06 2008 FACULTEIT TECHNIEK, BESTUUR EN MANAGEMENT Guus Berkhout Officier in de Orde van Oranje-Nassau Prof.dr.ir. A.J. Berkhout ontving in Den Haag een Koninklijke onderscheiding uit handen van

Nadere informatie

Deel 3: Lectoratenoverzicht Domein Bouw & Ruimte

Deel 3: Lectoratenoverzicht Domein Bouw & Ruimte Deel 3: Lectoratenoverzicht Domein Bouw & Ruimte Inhoudsopgave Naam instantie Naam lectoraat Pagina Avans Hogeschool Innovatie Bouwproces en Techniek 3 Christelijke Hogeschool Windesheim Area Development

Nadere informatie

T«* TNO-notitie. Internationale Inventarisatie Toekomstverkenningen op het terrein van Transport (FUTUROSCOPE)

T«* TNO-notitie. Internationale Inventarisatie Toekomstverkenningen op het terrein van Transport (FUTUROSCOPE) * TNO-notitie 96/NE/15 Internationale Inventarisatie Toekomstverkenningen op het terrein van Transport (FUTUROSCOPE) TNO Infrastructuur, Transport en Regionale Ontwikkeling Schoemakerstraat 97 Postbus

Nadere informatie

Utrecht Sustainability Institute. Jaarverslag 2014

Utrecht Sustainability Institute. Jaarverslag 2014 Utrecht Sustainability Institute Jaarverslag 2014 Utrecht, 22 januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van het Utrecht Sustainability Institute (USI) over 2014, een jaar dat we hebben afgesloten

Nadere informatie

Beveiligingsproblemen niet op te lossen met alleen techniek

Beveiligingsproblemen niet op te lossen met alleen techniek V / 4 15 12 2007 FACULTEIT TECHNIEK, BESTUUR EN MANAGEMENT COEN VAN GULIJK (SECTIE VEILIGHEIDSKUNDE) Beveiligingsproblemen niet op te lossen met alleen techniek Vlnr.: Rob van Vliet (technisch directeur

Nadere informatie

BESTUURLIJKE ORGANISATIE SLAGKRACHTIGE OVERHEID 2012-2015. JAARVERSLAG 2014 30 maart 2015

BESTUURLIJKE ORGANISATIE SLAGKRACHTIGE OVERHEID 2012-2015. JAARVERSLAG 2014 30 maart 2015 BESTUURLIJKE ORGANISATIE SLAGKRACHTIGE OVERHEID 2012-2015 JAARVERSLAG 2014 30 maart 2015 Parkstraat 45 bus 3609 B-3000 Leuven Prof. dr. Geert Bouckaert Promotor-coördinator geert.bouckaert@soc.kuleuven.be

Nadere informatie

Concessionele publiek-private samenwerkingsrelaties

Concessionele publiek-private samenwerkingsrelaties Concessionele publiek-private samenwerkingsrelaties Feiten en ficties bij op DBFM gebaseerde infrastructurele projecten Arno W.W. Eversdijk & Arno F.A. Korsten Verschenen in Bestuurswetenschappen, 2009,

Nadere informatie

Leo Kusters, Managing director Urbanisation. ministerie van Infrastructuur en Milieu

Leo Kusters, Managing director Urbanisation. ministerie van Infrastructuur en Milieu TNO-rapport TNO 2015 R10185 Meerjaren Speurwerkprogramma's 2011-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Betrouwbaar Verkeerssysteem en VP Stedelijke Ontwikkeling en Logistiek Thema VIII Logistiek en Mobiliteit

Nadere informatie

PUBLICATIONS BART NOOTEBOOM April 2015. Books. 13 Beyond nihilism: Imperfection on the move, Createspace/Amazon, 2015

PUBLICATIONS BART NOOTEBOOM April 2015. Books. 13 Beyond nihilism: Imperfection on the move, Createspace/Amazon, 2015 PUBLICATIONS BART NOOTEBOOM April 2015 Books 13 Beyond nihilism: Imperfection on the move, Createspace/Amazon, 2015 12 How markets work and fail, and what to make of them, Cheltenham: Edward Elgar, 2014.

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Missie en doelstellingen

1. Inleiding. 2. Missie en doelstellingen 1. Inleiding Het lectoraat International Business and Communication is gestart in mei 2008 met de aanstelling van de verantwoordelijk lector. Begin 2009 zijn de eerste kenniskringleden aangesteld en zijn

Nadere informatie

TRANSUMO Nieuwe Vervoersystemen NiVeS

TRANSUMO Nieuwe Vervoersystemen NiVeS TRANSUMO Nieuwe Vervoersystemen NiVeS Transitie naar alternatieve vervoerwijzen Eindrapportage NiVeS, januari 2010 Auteur: Henk van Zuylen THEMA KLANTGERICHT COLLECTIEF PERSONENVERVOER Samenvatting Het

Nadere informatie

Curriculum vitae Drs D.C.W.M. Coenen Spanjesingel 26 2408 CH Alphen aan de Rijn

Curriculum vitae Drs D.C.W.M. Coenen Spanjesingel 26 2408 CH Alphen aan de Rijn Curriculum vitae Drs D.C.W.M. Coenen Spanjesingel 26 2408 CH Alphen aan de Rijn Mobiel: 06 235 73 273 E-mail: info@dancoenen.nl Website: www.dancoenen.nl http://nl.linkedin.com/in/coenen Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Alexandra Jankovich Managing Partner Spark & Co

Alexandra Jankovich Managing Partner Spark & Co Alexandra Jankovich Managing Partner Spark & Co Alexandra heeft in 2006 het initiatief genomen om Spark Co te starten. Met het creatieve Spark & Co team weet zij opdrachtgevers te inspireren met innovatieve

Nadere informatie

Utrecht Sustainability Institute. Annual Report 2013

Utrecht Sustainability Institute. Annual Report 2013 Utrecht Sustainability Institute Annual Report 2013 Utrecht, 21 January 2014 Foreword We would hereby like to present you with the Utrecht Sustainability Institute s annual report for 2013. The main priorities

Nadere informatie

Externe voortgangsrapportage Werkprogramma 2012 - III

Externe voortgangsrapportage Werkprogramma 2012 - III Externe voortgangsrapportage Werkprogramma 2012 - III September - december (inclusief jaaroverzicht rapporten en publicaties) Den Haag - 1 - Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting... 3 2 Publicaties en

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2006

Nieuwsbrief april 2006 Nieuwsbrief april 2006 NIEUWSFEITEN april 2006 Nieuwsbrief Connekt april 2006 Connekt netwerklunch 25 april Eind april organiseert Connekt weer een netwerkbijeenkomst en ook dit keer hebben wij weer gekozen

Nadere informatie

Nederland is veilig achter de dijken. Toch?

Nederland is veilig achter de dijken. Toch? faculteit Techniek, bestuur en management VIII/2 14 06 2010 P2 Arcadis en de wetenschap - P3 Alumnus - KRW Beleidsmonitor Delfland P4 Water, voor nu en later - P6 Geen wereld zo boeiend als de waterwereld

Nadere informatie

Curriculum Vitae ROBERT HOPPE. (current 8.31.2010)

Curriculum Vitae ROBERT HOPPE. (current 8.31.2010) Curriculum Vitae ROBERT HOPPE (current 8.31.2010) PRESENT POSITION Professor of Knowledge and Policy Program Coordinator for Policy Studies in Public Administration, European Studies and Health Science

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Lectoraat International Relationship Management

Jaarverslag 2013. Lectoraat International Relationship Management Jaarverslag 2013 Lectoraat International Relationship Management 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Missie en doelstellingen 4 2.1 Kennisontwikkeling 5 2.2 Kennisuitwisseling 5 2.3 Curriculumontwikkeling 5 2.4

Nadere informatie

Master in RisicoManagement. Bijlage voor Accreditatie door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie

Master in RisicoManagement. Bijlage voor Accreditatie door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie Master in RisicoManagement Bijlage voor Accreditatie door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie Bijlage a Onderwijsstaf C.V. s...4 Coumou... 5 Emmerich... 8 Gangadin... 11 Griethuijsen, van...

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

J.C. Bennink. Masterthesis Planologie. en condities van de regionale invulling van het concept hoogwaardig openbaar vervoer.

J.C. Bennink. Masterthesis Planologie. en condities van de regionale invulling van het concept hoogwaardig openbaar vervoer. Hoogwaardig openbaar vervoer: van concept naar project J.C. Bennink Hoogwaardig openbaar vervoer van concept naar project Een onderzoek naar de werking en condities van de regionale invulling van het concept

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2012-2015 STEUNPUNT Goederen- en personenvervoer. Acroniem: Mobilo

MEERJARENPLAN 2012-2015 STEUNPUNT Goederen- en personenvervoer. Acroniem: Mobilo MEERJARENPLAN 2012-2015 STEUNPUNT Goederen- en personenvervoer Acroniem: Mobilo Promotor-coördinator: Prof. Dr. H. Meersman Publicatiedatum: 15/12/2011 Contents 1 Jaarplanning 2012... 4 1.1 De werkpaketten...

Nadere informatie

lectoren/ ProFeSSorS

lectoren/ ProFeSSorS lectoren/ PROFESSORS lectoren/ professors Voorwoord/ preface 9 1. Hogeschool utrecht/ HU university of applied sciences 13 Lectoraat Kenniscirculatie/ Strategy, Innovation and Entrepreneurship Research

Nadere informatie

Effectiviteit van het Nederlandse spoorvervoer kritisch beschouwd zonder gemeenschappelijk doel is het lastig samenwerken

Effectiviteit van het Nederlandse spoorvervoer kritisch beschouwd zonder gemeenschappelijk doel is het lastig samenwerken Effectiviteit van het Nederlandse spoorvervoer kritisch beschouwd zonder gemeenschappelijk doel is het lastig samenwerken ir. Jaap van den Top, Technische Universiteit Delft Faculteit Techniek, Bestuur

Nadere informatie

Een methodologie voor de invoering van digitale diensten bij de overheid

Een methodologie voor de invoering van digitale diensten bij de overheid Een methodologie voor de invoering van digitale diensten bij de overheid Copyright: lectrr, metrotime.be Afstudeerscriptie TU Delft Faculteit TBM Wouter Ram 1000497 Scriptie Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie