Organisatie en verandering in de praktijk - erratum 1 e druk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Organisatie en verandering in de praktijk - erratum 1 e druk"

Transcriptie

1 Organisatie en verandering in de praktijk - erratum 1 e druk Anton Cozijnsen ISBN

2 ERRATUM Organisatie en verandering in de praktijk ERRATUM 1. Pagina 27, fi guur 1.5 moet worden vervangen door de volgende fi guur. Figuur 1.5 Risicofactoren binnen veranderkunde Groot risico als: 1. er een lage verandercapaciteit is; 2. er weinig vertrouwen is in het management. Organisatiecontext Verbeterconcepten Groot risico als: 1. de verbetervoorstellen complex en breed zijn (dus er veel aanpassingen nodig zijn) en er een lage verandercapaciteit is; 2. de verbetervoorstellen 'bedreigend' zijn voor de betrokkenen (qua positie, competenties, waarden enz.) Groot risico als: 1. veranderstrategieën, aanpak en interventies verkeerd worden toegepast; 2. veranderstrategieën, aanpak en interventies niet betrouwbaar zijn. Strategieën Aanpak Interventies Gedrag Groot risico als: 1. mensen niet bereid zijn te veranderen; 2. mensen niet de winst zien van de verandering; 3. mensen te lang in onzekerheid worden gehouden. 2. Pagina 50. De tweede alinea in paragraaf moet worden vervangen door de volgende tekst. De verandercapaciteit wordt in hoge mate bepaald door de volgende kernkwaliteiten. Mens: loyaliteit; verandergericht. Leiderschap: stijl; vertrouwen. Organisatie: commitment/support; verandercultuur. Kennis: kennismanagement; communicatie. Nieuwe technologie: functioneel gebruik ICT. 2

3 ORGANISATIE EN VERANDERING IN DE PRAKTIJK 3. Pagina 54, figuurbijschrift 2.6 moet gewijzigd worden in de volgende tekst. Figuur 2.6 Diagnosticeren op organisatieniveau vanuit de systeemtheorie 4. Pagina De tekst van paragraaf 2.6 moet in zijn geheel vervangen worden door de volgende tekst. De Change Capacity Scan is een diagnose-instrument dat vooral inzicht geeft in vijf onderdelen van de hedendaagse verandercapaciteit, namelijk: 1. mens; 2. leiderschap; 3. kennis; 4. klimaat; 5. nieuwe technologieën: ICT-gebruik bij veranderen. De verandercapaciteit wordt in hoge mate bepaald door de volgende kernkwaliteiten. Mens: loyaliteit; verandergericht. Leiderschap: stijl; vertrouwen. Organisatie: commitment/support; verandercultuur. Kennis: kennismanagement; communicatie. Nieuwe technologie: functioneel gebruik ICT. In de vragenlijst op de volgende pagina wordt aangegeven met behulp van welke vragen deze kernkwaliteiten van uw organisatie goed beoordeeld kunnen worden. Niet alle subthema s worden in deze vragenlijst meegenomen, maar wel de volgende: vertrouwen; organisatorische ondersteuning/commitment; verandercultuur; persoonlijke verandergerichtheid; kennismanagement; benutten nieuwe technologieën. Instructie U vult de vragenlijst in voor bijvoorbeeld uw eigen afdeling of voor meerdere afdelingen. Bij meerdere afdelingen kunt u vergelijkingen maken. Bij het verwerken van de vragenlijst volgt u de volgende procedure. 1. Nadat de vragenlijst is ingevuld, telt u per schaal de scores (bijvoorbeeld score 2, 3 enzovoort) en deelt deze door het aantal vragen waardoor u het gemiddelde krijgt. Als er bijvoorbeeld 36 punten zijn bij 12 vragen, is de gemiddelde score een 3. 3

4 ERRATUM 2. Deze gemiddelden visualiseert u in het in figuur 2.10 geschetste vliegermodel. 3. U kunt ook per schaal alle items (= vragen) visualiseren. 4. Sommige vragen zijn negatief gesteld, zodat een score omgekeerd moet worden. (Bijvoorbeeld bij een score 4 positief moet score 4 bij een negatieve vraag een 1 worden.) Vragen die qua score omgekeerd moeten worden: vraag 10: 4 wordt 1; vraag 15: 4 wordt 1; vraag 30: 4 wordt 1; vraag 32: 4 wordt 1; vraag 33: 4 wordt 1; vraag 34: 4 wordt 1; vraag 35: 4 wordt 1; vraag 40: 4 wordt 1; vraag 49: 4 wordt Nadat alles in kaart is gebracht, gaat u met de betrokken afdeling/verantwoordelijke voor een afdeling de resultaten doorspreken. Wat is sterk en zwak? 6. Gegeven de situatie van het bedrijf en de historie van veranderen kan er per zwakte bekeken worden wat nu echt urgent is om aan te pakken en wat niet. Ook zal de snelheid waarmee zwaktes omgezet kunnen worden in sterktes daarbij een rol spelen. Iets wat al lang speelt, zal in een situatie waar snelheid van veranderen een must is, misschien toch niet direct aangepakt hoeven te worden. 7. De vragen 1-19 hebben betrekking op uw leidinggevende. Als u medewerker bent, moet u uw direct leidinggevende scoren. Als u zelf leidinggevende bent, moet u de top van de organisatie (board/directie) scoren. ERRATUM Geef met betrekking tot de vragen/stellingen aan in welke mate u het eens bent. U kunt kiezen tussen: 1. helemaal mee oneens; 2. ten dele mee oneens; 3. ten dele mee eens; 4. helemaal mee eens. Vragenlijst Vertrouwen 1. Deze organisatie behandelt mensen eerlijk en rechtvaardig 4

5 ORGANISATIE EN VERANDERING IN DE PRAKTIJK Vertrouwen 2. Deze organisatie houdt zich aan haar beloften 3. Als deze organisatie een belangrijke beslissing neemt, dan weet ik dat zoiets op een doordachte wijze gebeurt 4. Deze organisatie houdt rekening met de meningen van medewerkers 5. Ik heb vertrouwen in de kwaliteiten van deze organisatie 6. Gezonde principes lijken leidend te zijn in het gedrag van deze organisatie 7. Deze organisatie misleidt haar medewerkers niet 8. Deze organisatie staat er bekend om dat zij succesvol is in de dingen die zij doet 9. In deze organisatie is er onderling respect voor elkaar 10. In deze organisatie wordt geroddeld* 11. In deze organisatie is voldoende transparantie 12. In deze organisatie worden afspraken nagekomen 13. Het topmanagement wordt als vertrouwenwekkend gezien 14. Leidinggevenden stellen medewerkers in staat om bij nieuwe initiatieven risico s te nemen 5

6 ERRATUM Organisatorische ondersteuning /commitment ERRATUM 15. Mijn organisatie vertoont weinig betrokkenheid met mij* 16. Mijn organisatie houdt sterk rekening met mijn waarden 17. Mijn organisatie houdt zich bezig met mijn welzijn 18. Mijn organisatie houdt rekening met mijn mening 19. Leidinggevenden tonen moed bij het ondersteunen van veranderinitiatieven Verandercultuur 20. Degelijk 21. Eerlijk 22. Transparant 23. Geloofwaardig 24. Innovatief 25. Coöperatief 26. Prestatiegericht 27. Doortastend 28. Verbindend 29. Visionair 6

7 ORGANISATIE EN VERANDERING IN DE PRAKTIJK Verandercultuur 30. Proceduregericht* 31. Efficiëntiegericht (Persoonlijke) verandergerichtheid 32. Ik raak gefrustreerd door verandering* 33. Ik kijk uit naar verandering op het werk* 34. Meestal verzet ik me tegen veranderingen* 35. De top profiteert het meest van de verandering in tegenstelling tot de medewerkers* 36. Ik ben geneigd altijd nieuwe ideeën uit te proberen 37. Meestal ondersteun ik nieuwe ideeën 38. De meeste veranderingen vind ik prettig 39. Doorgaans helpt verandering bij het verbeteren van onbevredigende situaties op het werk 40. Meestal aarzel ik om nieuwe ideeën uit te proberen* 7

8 ERRATUM Kennismanagement ERRATUM 41. Ik word verplicht kennis up-to-date te houden 42. Kennis en ervaring wordt gedeeld tussen management en medewerkers 43. Kennis en ervaring wordt gedeeld tussen medewerkers onderling 44. Kennis en ervaring wordt gedeeld tussen management onderling 45. Opgedane ervaring wordt structureel geborgen 46. Kennis/informatie over actuele ontwikkelingen is toegankelijk voor iedereen 47. Ons bedrijf heeft een uitgebreide kennisdatabank 48. Tussen bedrijfsonderdelen vindt actieve kennisuitwisseling plaats over verbeteringen 49. Kennis wordt niet gedeeld* Benutten nieuwe technologieën 50. De informatie die wij krijgen over de visie van het bedrijf is helder 51. De informatie die wij krijgen over de verandering verduidelijkt de eindsituatie die ze willen creëren. 52. Kennis over ontwikkelingen wordt gecommuniceerd met behulp van nieuwe technologieën 8

9 ORGANISATIE EN VERANDERING IN DE PRAKTIJK Benutten nieuwe technologieën 53. Wij maken gebruik van allerlei versnellers (zoals ICT) om de doorlooptijd te verkorten 54. De organisatie ziet meerwaarde in het introduceren van nieuwe technologieën 55. ICT wordt ingezet om gegevens over mijn werk te verzamelen 56. ICT wordt ingezet om te communiceren tussen afdelingen 57. ICT wordt ingezet bij de besluitvorming over complexe onderwerpen 58. ICT wordt ingezet bij het leren om onze kennis up-to-date te houden 59. ICT wordt ingezet om nieuwe kennis op ons vakgebied te genereren 60. ICT wordt ingezet om ideeën over verbeteringen uit te wisselen 61. Doordat we ICT breed inzetten, zijn we in staat veranderprocessen te versnellen * Deze opmerking is negatief gesteld, zodat de score hier omgekeerd moet worden. (Bijvoorbeeld bij een score 4 positief moet score 4 bij een negatieve opmerking een 1 worden.) U kunt nadat u de scores hebt opgeteld en gemiddeld, de uitkomst weergeven in een visuele presentatie, zie figuur

10 ERRATUM Figuur 2.10 Presentatie ERRATUM Leeg model Benutten nieuwe technologieën Vertrouwen Organisatorische ondersteuning/ commitment (Persoonlijke) verandergerichtheid Verandercultuur Ingevuld model Afdeling 1 Afdeling 2 Benutten nieuwe technologieën 3 Vertrouwen 4 2 Kennismanagement Kennismanagement 1 Organisatorische ondersteuning/ commitment (Persoonlijke) verandergerichtheid Verandercultuur 10

11 ORGANISATIE EN VERANDERING IN DE PRAKTIJK 5. Pagina 113. Kop paragraaf komt als volgt te luiden: Metselaar en Cozijnsen: aanvulling model Ajzen 6. Pagina 113 en 114. Daar waar op deze pagina s Metzelaar staat, moet dat worden veranderd in Metselaar. 7. Pagina 148. Figuur 5.2 moet worden vervangen door de volgende figuur. Figuur 5.2 Het kleurenschema van De Caluwé Geeldrukdenken denken in macht draagvlak opties openhouden netwerken alles op papier POLITIEK Blauwdrukdenken afspraak is afspraak SMART BSC PI s druk brengt mensen in beweging declarabele dagen targets STRUCTUUR Witdrukdenken eigenwijs zelf kiezen panta rhei chaostheorie eigen verantwoordelijkheid intuïtie FILOSOFISCH Groendrukdenken leren verbinden procesdenken mensen op een ander been zetten Rooddrukdenken HRM-denken family feeling samenwerking communiceren immaterieel ruilen SOCIAAL LEREN Bron: De Caluwé en Vermaak (1999) 11

12 ERRATUM 8. Pagina 158. Figuur 5.6 moet worden vervangen door de volgende figuur. ERRATUM Figuur 5.6 Integratie van model Cozijnsen (2009) en Cummings en Worley (2009) Strategic interventies Technostructural interventies Organisatiecontext Verbeterconcepten Human Process interventies Gedrag Sturing Human Resources interventies 9. Pagina 217. Alinea onder eerste witregel moet worden vervangen door de volgende alinea. In zekere zin gaan de typeringen van een crisis onzekerheden en bedreigingen ook op voor grootschalige veranderingen (Woodward en Bucholz, 1987). Zo blijkt dat mensen bij organisatieveranderingen hetzelfde reageren als op andere gebeurtenissen met een grote impact, zoals crises, trauma s, overlijden en scheidingen. 10. Pagina 218. De alinea onder figuur 7.2 moet worden vervangen door de volgende alinea. Bij deze fasen, die zowel voor crises als voor grootschalige, bedreigende veranderingen opgaan, zal een leider of een verandermanager een stijl moeten hanteren waarbij mensen vertrouwen krijgen. De stijl van leidinggeven kent echter in relatie tot deze fasen meerdere varianten. Zo zal bij change forces zijn stijl gericht moeten zijn op het geven van duidelijkheid, over bijvoorbeeld de urgentie om te veranderen. Bij denial en anger zal de stijl van leidinggeven zich vooral moeten toespitsen op het geven van sociaal-emotionele steun. Negotiation en depression vraagt om een stijl waar weer reële perspectieven worden geboden, dat wil zeggen openingen bieden om oplossingen voor de betrokkenen begrijpelijk te maken. Ten slotte zal dat laatste in de testing fase aantoonbaar gemaakt moeten worden. Transparantie over de voordelen voor henzelf 12

13 ORGANISATIE EN VERANDERING IN DE PRAKTIJK en verbeteringen voor de organisatie zullen onderdeel moeten zijn van een andere stijl van leidinggeven. Het geheel is grotendeels te herleiden tot het bieden van vertrouwen van de kant van de leidinggevende. 11. Pagina 242. Figuur 8.1 moet worden vervangen door de volgende fi guur. Figuur 8.1 Proces tussen zender en ontvanger Message Message Message Message Sender Encoding Channel Decoding Receiver Bron: Kryder (2006) Feedback 13

Verandermanagement / implementatie Drie relevante theorieën uitgelicht

Verandermanagement / implementatie Drie relevante theorieën uitgelicht Verandermanagement / implementatie Drie relevante theorieën uitgelicht 01 mei 2007 R.J. (Rutger) van der Zande Voorwoord In de voorbereiding van een externe publicatie over verandermanagement en implementatie

Nadere informatie

Organisatie en verandering in de praktijk. Prof. dr. A.J. Cozijnsen. Tweede, herziene druk. Inkijkexemplaar. Concept uitgeefgroep

Organisatie en verandering in de praktijk. Prof. dr. A.J. Cozijnsen. Tweede, herziene druk. Inkijkexemplaar. Concept uitgeefgroep Organisatie en verandering in de praktijk Prof. dr. A.J. Cozijnsen Tweede, herziene druk Concept uitgeefgroep Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Concept uitgeefgroep Postbus

Nadere informatie

Het veranderingsvermogen van organisaties

Het veranderingsvermogen van organisaties Het veranderingsvermogen van organisaties INTERPRETATIE VAN VIJF CONFIGURATIES EN IMPLICATIES VOOR DE PRAKTIJK VAN ORGANISATIEVERANDERING Ingrijpende organisatieveranderingen zijn vaak complex en veel

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

P O T E N T I Ë L E H O G A N L E A D KWALITEITEN EN VAARDIGHEDEN VOOR LEIDERSCHAP. Rapport voor Jane Average ID: UH002959

P O T E N T I Ë L E H O G A N L E A D KWALITEITEN EN VAARDIGHEDEN VOOR LEIDERSCHAP. Rapport voor Jane Average ID: UH002959 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D P O T E N T I Ë L E KWALITEITEN EN VAARDIGHEDEN VOOR LEIDERSCHAP Rapport voor Jane Average ID: UH002959 Datum: Augustus 16, 11 2 0 0 9 H o g a n A s

Nadere informatie

CHANGE READINESS INVENTORY

CHANGE READINESS INVENTORY CHANGE READINESS INVENTORY INHOUDSOPGAVE Achtergrond en inhoud Kottermodel Inleiding Inzet en toepassing Leeswijzer Score en kleuraanduiding Interpretatie van de score Gemiddelde Terugkoppeling Interventies

Nadere informatie

Het veranderingsvermogen van organisaties

Het veranderingsvermogen van organisaties Nummer 2 - maart/april - 2001 Het veranderingsvermogen van organisaties Interpretatie van vijf configuraties en implicaties voor de praktijk van organisatieverandering Renate Werkman, Jaap Boonstra en

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Coachend leiderschap: leren aan twee kanten Adrie van den Berge en Ina Ahuis

Coachend leiderschap: leren aan twee kanten Adrie van den Berge en Ina Ahuis Coachend leiderschap: leren aan twee kanten Adrie van den Berge en Ina Ahuis Veel coachend leidinggevenden zien coachen als een eenzijdige ontwikkelingsactiviteit. Het zijn hun medewerkers die iets te

Nadere informatie

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers artikelcode: 0159 Omgaan met weerstand Mensen die leidinggeven aan veranderprocessen ervaren regelmatig hoe lastig het is de weerstand te managen die daarbij vaak optreedt. Snelle actie leidt in veel gevallen

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Competent Verandermanagement

Competent Verandermanagement Competent Verandermanagement House of Control Inhoudsopgave Inleiding Verandermanagement... 3 I De verandering selecteren... 6 II De verandering organiseren... 9 III De verandering implementeren... 15

Nadere informatie

Omgaan met weerstand. Deel 15. Kilian Bennebroek Gravenhorst DE VERANDER MANAGEMENT BOX. Onmisbaar instrument voor succesvol verandermanagement

Omgaan met weerstand. Deel 15. Kilian Bennebroek Gravenhorst DE VERANDER MANAGEMENT BOX. Onmisbaar instrument voor succesvol verandermanagement Deel 15 Omgaan met weerstand Kilian Bennebroek Gravenhorst DE VERANDER MANAGEMENT BOX Onmisbaar instrument voor succesvol verandermanagement INHOUD 1. Introductie 2. Visies op weerstand 3. Weerstand in

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360 FEEDBACK 15/06/2012 Thomas Leiderschap Vragenlijst Thomas Voorbeeld Persoonlijk & Vertrouwelijk S Hamilton-Gill & Thomas International Limited 1998-2013 http://www.thomasinternational.net 1 Inhoud

Nadere informatie

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Een onderzoeksinitiatief van House of Performance in samenwerking met de Universiteit Twente Voorwoord Beste lezer, Vele organisaties

Nadere informatie

Hoe dienend is uw gemeente? Casusboekje

Hoe dienend is uw gemeente? Casusboekje Hoe dienend is uw gemeente? Casusboekje 2 De dienende gemeente Een dienende gemeente is een gemeente waar het goed wonen, werken en ondernemen is door de gezamenlijke inzet van burgers en ondernemingen

Nadere informatie

Dit artikel gaat over interveniëren en interventies, en hoe interventies passen binnen

Dit artikel gaat over interveniëren en interventies, en hoe interventies passen binnen Interventies: Wat zijn dat? Interveniëren: Wat is dat? Léon de Caluwé Eten met je vijand, een beeldenstorm tussen groepen of een causale kaart van de innerlijke werkelijkheid: het scala van mogelijke interventies

Nadere informatie

Interne communicatie en het nieuwe werken

Interne communicatie en het nieuwe werken Afstudeeronderzoek Interne communicatie en het nieuwe werken Herm van Veen 070739 mail@hermvanveen.nl www.hermvanveen.nl Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede Begeleid door Maarten Bakker Voorwoord

Nadere informatie

Leer kracht Copyright Noordhoff Uitgevers bv 2002

Leer kracht Copyright Noordhoff Uitgevers bv 2002 Leerkracht Leerkracht Over de kracht van blijven leren Henk Meijer Rolf Robbe Wolters-Noordhoff Groningen/Houten Vormgeving binnenwerk: Studio Wolters-Noordhoff Vormgeving omslag: Wolters-Noordhoff bv

Nadere informatie

SharePoint als sociaal intranet inzetten

SharePoint als sociaal intranet inzetten White Paper SharePoint als sociaal intranet inzetten Het dagelijks werk van een groot aantal medewerkers binnen een organisatie bestaat uit het zoeken, het bewerken, het opslaan en het delen van informatie

Nadere informatie

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam Waarderen ESSENTIES Zingeving LEIDERSCHAP Delen Goede Dingen Missie Verbondenheid Resultaatgericht Bewustzijn VAN Inspireren Visie Leider Samen Empathie Erkennen Mensen Peter van Dam Versie 2, Februari

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie

6 TGI en leiderschap in organisaties: richtinggevend kompas voor de manager

6 TGI en leiderschap in organisaties: richtinggevend kompas voor de manager 6 TGI en leiderschap in organisaties: richtinggevend kompas voor de manager Ineke van de Braak 6.1 Inleiding Er wordt veel gevraagd van leidinggevenden in deze maatschappelijke periode van elkaar snel

Nadere informatie

De lerende organisatie in een ambtelijke cultuur

De lerende organisatie in een ambtelijke cultuur De lerende organisatie in een ambtelijke cultuur John Gerrichhauzen, Arno Korsten en Har Fijen 1 2 1 Inleiding Het concept de lerende organisatie geeft aanleiding tot sterk normatief bepaalde standpunten.

Nadere informatie

Debrief 3 Strategische Processen bij TNO. Begeleiding Najaar 2015

Debrief 3 Strategische Processen bij TNO. Begeleiding Najaar 2015 Debrief 3 Strategische Processen bij TNO Begeleiding Najaar 2015 Ina Smittenberg augustus-december 2014 Debrief 3 Strategische Processen bij TNO Begeleiding Najaar 2015 Ina Smittenberg augustus-december

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie