Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8"

Transcriptie

1 jaarverslag 2011

2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Missie 6 Pioniers 6 Concrete middelen 7 MIVA en onemen 7 Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 Projecten 10 Pionier Daisy Arago, mensenrechten, Filippijnen 12 Pionier Anuarite Manyahi, gezondheidszorg moeder en kind, Zimbabwe 14 Pionier Rose Mokami, stop vrouwenbesnijdenis, Kenya 18 Fondsenwerving 20 Pionier Jiemjit Thamphichai, opvang straatkinderen, Thailand 22 Pionier Nalla Logamani, een toekomst voor meisjes, zuid India 24 Overzicht gefinancierde projecten en geleverde middelen 34 Organisatie 42 Bestuursverslag 44 Samengevatte jaarrekening 52 Verklaring van de onafhankelijke accountant

3 Voorwoord In de afgelopen twee jaar meldden wij in dit voorwoord telkens de economische crisis als één van de belangrijkste bepalende factoren voor ons werk. Dat zou ik met recht nu weer kunnen doen en waarschijnlijk ook de komende jaren nog wel. We zullen ermee moeten leven. Als MIVA/oneMen is het onze opdracht te zorgen dat onze partners in het zuiden hier zo weinig mogelijk van merken. Gelukkig kunnen we over 2011 constateren dat onze donateurs onze inkomsten redelijk goed op peil hielden. Een aantal gaf aan te moeten afhaken vanwege de crisis maar de grote meerderheid bleef ons trouw steunen. Ook had weer een aantal trouwe donateurs ervoor gezorgd dat na hun verscheiden de hulp kan doorgaan door MIVA in hun testament op te nemen. Het feit dat wij het jaar met een tekort afsloten was dan ook niet veroorzaakt door een daling in inkomsten maar doordat wij een aantal extra projecten van pioniers financierden en daarvoor onze beperkte reserves aanspraken. Dankzij een sponsoring door Vodafone kreeg onemen het hele jaar de beschikking over een extra medewerker, Annemiek, die als opdracht had een groot aantal van onze pioniers in het veld te bezoeken en in woord en beeld vast te leggen. Als kleine organisatie kunnen wij doorgaans slechts een klein aantal van onze pioniers bezoeken. Nu kon een groter aantal van hen zeer boeiend in beeld worden gebracht en daarmee ook voor onze achterban toegankelijker worden gemaakt. De ontmoetingen met onze pioniers en de kennismaking met hun realiteit en werk grijpen ons aan. Mensen die zich in hun eigen omgeving geheel inzetten voor de bestrijding van armoede en onrecht, voor de verbetering van het lot van hun medemensen. Krachtige, inventieve pioniers die niet van MIVA/oneMen hoeven te horen wat ze moeten doen, maar onze samenwerking zoeken zodat wij aan hun prachtige werk kunnen bijdragen. Altijd weer blijkt hoezeer onze bijdrage als specialisten op het gebied van transport en communicatie hen het werken mogelijk maakt. Zo eenvoudig blijft het, zonder transport en communicatie staat alles stil; zo transparant is het wat MIVA/oneMen daaraan kan bijdragen dankzij onze donateurs. MIVA/oneMen zal ook in 2012 geheel afhankelijk zijn van donateurs. Geen overheidsfinanciering, geen loterijopbrengsten, geheel op eigen kracht. Het werk gaat door, dankzij u. Heel veel dank daarvoor. Het bestuur dankt ook management en medewerkers van MIVA. Met veel inzet en professionaliteit werd met weinig middelen veel werk verzet! Jan J. Röben Voorzitter MIVA/oneMen 4 5

4 Missie MIVA/oneMen gelooft in de kracht van het individu: één enkel mens -de pionier- is in staat een verschil te maken in het leven van velen. Pioniers zetten zich op allerlei terreinen in voor anderen en komen op voor groepen die in de knel zitten. MIVA/oneMen gelooft ook in de kracht van haar donateurs en supporters, de mensen die vanuit Nederland het werk van de pioniers mogelijk maken. Pioniers Overal in de wereld werken mensen op eigen initiatief aan het verbeteren van de leefsituatie van anderen in hun directe omgeving. Deze mensen noemen wij pioniers en zij zijn vaak in hun eentje de drijvende kracht achter een kleinschalige organisatie. Het zijn mensen uit het land zelf, die zich onder moeilijke omstandigheden inzetten voor hun idealen. Ze zijn vastberaden de problemen die ze in hun eigen omgeving ervaren aan te pakken. Het werk is direct en aan de basis, kleinschalig en vernieuwend. Kortom, het is echt pionierswerk. De pioniers zijn actief op veel terreinen zoals armoedebestrijding, gezondheidszorg, informeel onderwijs, opvang van kwetsbare kinderen, vrouwenrechten, bestrijding van mensenhandel, vredesinitiatieven en persvrijheid. Concrete middelen Pioniers kunnen bij MIVA/oneMen een aanvraag indienen voor de financiering van transport- en communicatiemiddelen. Zoals een terreinwagen, ezels, motoren, een radiomast of computer. Deze praktische middelen zijn van onschatbare waarde voor de pioniers. Het stelt hen in staat de mensen daadwerkelijk te bereiken en bij te dragen aan de verbetering van de leefomstandigheden van velen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. MIVA en onemen Twee merken, één organisatie. Verbonden met honderden pioniers in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. MIVA en onemen werven fondsen bij particulieren (donateurs), bedrijven, vermogensfondsen en verenigingen om zoveel mogelijk pioniers te helpen met transport- en communicatiemiddelen. MIVA/oneMen ontvangt ook steun via fondsenwervende acties van haar achterban. MIVA is in 1935 opgericht om missionarissen in het buitenland te ondersteunen met transport- en communicatiemiddelen. Sinds de jaren 70 is het aantal Nederlandse en westerse missionarissen afgenomen, maar MIVA ontvangt van hen nog steeds aanvragen. De opvolgers van de missionarissen - de lokale broeders en zusters - kunnen eveneens een beroep doen op MIVA voor financiering van transport- en communicatiemiddelen. Daarnaast vinden vele seculiere organisaties uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika hun weg naar MIVA voor ondersteuning. Onze achterban - die het geld opbrengt om deze hulp mogelijk te maken - wordt voornamelijk gevormd door een groep trouwe donateurs met wortels in de katholieke traditie. Daarnaast ontvangt MIVA traditiegetrouw veel genereuze giften van parochies, kloosters, congregaties, instellingen en vermogensfondsen. onemen ontstond in 2001 als fondsenwervende activiteit, naast MIVA. Met onemen spreekt MIVA een duidelijk jongere doelgroep aan. De onemen achterban wordt geworven via publiciteitscampagnes, internet, sociale netwerken, festivals en evenementen. Zij voelen zich betrokken bij het werk van de pioniers en zamelen geld in om specifieke projecten te ondersteunen. MIVA/oneMen ontving in aan inkomsten. In 2011 ontvingen we in totaal 896 aanvragen voor steun. Er zijn 160 projecten in 36 landen goedgekeurd voor een totaalbedrag van De steun betrof 418 transport- en communicatiemiddelen. Zie ook het overzicht gefinancierde projecten en middelen op pagina

5 Pionier John Kalungi Weeskinderen, zuidwest Uganda MIVA/oneMen pionier John zet zich met zijn organisatie Orphans Community Based Organisation (OCBO) in voor kwetsbare kinderen in Uganda, vooral weeskinderen. In Uganda zijn er naar schatting twee miljoen weeskinderen. Bijna de helft hiervan is wees doordat de ouders zijn overleden aan aids. Pionier John werkt in het Rakai district, zuidwest Uganda, waar het aantal hiv/aids gevallen het hoogst is van het land. Er zijn zoveel weeskinderen in Uganda dat de weeshuizen en de familie hen niet meer kunnen opvangen. Hierdoor ontstaan de zogenaamde child headed households. Het oudste kind van een familie zorgt voor de jongere broertjes en zusjes. Pionier John zorgt ervoor dat deze kinderen hulp krijgen. John: Het is zorgwekkend om te zien dat kinderen van slechts 12 jaar oud zorg moeten dragen voor hun broertjes en zusjes op het gebied van gezondheid, eten, drinken en alles wat er nodig is in huis. Veel kinderen kunnen hierdoor niet meer naar school. Ook zijn ze vaak slachtoffer van geweld en misbruik. Niemand zorgt voor hun veiligheid. Met OCBO spoort John weeskinderen op, zorgt ervoor dat ze naar school kunnen gaan en geeft hij voorlichting over aids. Hij brengt de kinderen in contact met andere organisaties die hen helpen, bijvoorbeeld met microkredieten. De child headed households kunnen dan een koe of een naaimachine kopen om zichzelf te onderhouden en een inkomen te genereren. Ook richt John met de dorpsbewoners comités op. Deze comités signaleren problemen met weeskinderen. OCBO kan dan in actie komen. De dorpen waar John werkt liggen zeer afgelegen. Met een auto van MIVA/oneMen kan John ook de weeskinderen in afgelegen dorpen helpen. Het aantal weeskinderen is zo groot dat er nog veel hulp nodig is. Klik hier voor meer foto s Kinderen zijn vaak slachtoffer van geweld en misbruik. Niemand zorgt voor hun veiligheid. 8 9

6 Projecten MIVA/oneMen steunt pioniers, juist in moeilijk bereikbare gebieden. MIVA/oneMen steunt projecten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika en een enkel project in Europa. Opvallend is dat MIVA/oneMen veel organisaties steunt juist in moeilijk bereikbare gebieden. Daar waar onze steun in de vorm van transport- en communicatiemiddelen echt een verschil maakt. In 2011 was er speciale aandacht voor projecten in Haïti, waar nog steeds hard gewerkt wordt aan wederopbouw na de aardbevingsramp in Vooral de infrastructuur is hard getroffen. MIVA/oneMen steunde in Haïti Broeder Gerard van Wezel, die een opvangcentrum heeft opgezet voor straatmeisjes. Hiervoor vroeg hij een auto aan MIVA/oneMen. Pionier Claude Bazil, die met de boeren, vaak vrouwen, op het platteland van Haïti werkt, ontving 20 ezels. Daarmee kunnen zij hun producten naar de markt brengen en in hun levensonderhoud voorzien. Aanvragen vanuit politiek instabiele regio s plaatsen ons altijd weer voor een dilemma. Bij de beoordeling van projecten is essentieel dat de projectdoelen reëel gekozen zijn en de omstandigheden aanwezig zijn om het tot een succes te maken. Soms is het echter nodig om risico s te nemen. Wij vinden het dan zo belangrijk dat een pionier zijn of haar werk kan doen, dat we het risico willen nemen deze pionier te steunen in een instabiele regio. Dat vergt altijd weer een extra afweging. Immers transport- en communicatiemiddelen zijn bij iedereen gewild en er is altijd de kans dat deze worden gestolen of misbruikt. Niets doen is erger geeft in sommige gevallen de doorslag bij de uiteindelijke afweging. Het merendeel van de projecten kunnen we niet persoonlijk bezoeken. Naast een netwerk van adviseurs ter plekke maken we gebruik van een groot netwerk van verwante organisaties in Nederland, zoals Mensen met een Missie, Justitia et Pax, Cordaid, ICCO en de stichting Kinderpostzegels, evenals van vele collega-organisaties in het buitenland. Via deze organisaties krijgen we referenties en informatie over partnerorganisaties die bij ons een aanvraag hebben ingediend. Ook met een aantal religieuze instellingen wereldwijd is er regelmatig contact over deze zaken. Een dergelijk netwerk stelt ons als kleine organisatie in staat op een verantwoorde wijze actief te zijn in veel landen

7 Pionier Daisy Arago Mensenrechten, Filippijnen MIVA/oneMen pionier Daisy zet zich in voor de mensenrechten in de Filippijnen. Vermoord worden omdat je opkomt voor je rechten als fabrieksarbeider. Of ontvoerd worden omdat je demonstreert voor een eerlijk loon. Dat is de realiteit van alledag in de Filippijnen. vertelt Daisy. Ook worden hele sloppenwijken zonder pardon met de grond gelijk gemaakt, omdat er ruimte moet komen voor bijvoorbeeld een nieuw winkelcentrum. Daisy helpt, met gevaar voor eigen leven, arbeiders, boeren en armen op te komen voor hun rechten. Ze biedt steun aan partners en kinderen van vermoorde fabrieksarbeiders. De arbeidsomstandigheden in fabrieken zijn erbarmelijk. Het is echter levensgevaarlijk om je bij een vakbond aan te sluiten. Dagelijks raken arbeiders, journalisten en vakbondleiders vermist of worden vermoord. Een demonstratie voor betere arbeidsomstandigheden liep acht jaar geleden uit op een bloedbad, waarbij vakbondsleiders werden vermoord. De organisatie van pionier Daisy heeft nu ook een quick response team dat 24 uur per dag bereikbaar is. Als er iemand belt over een schending van de mensenrechten, komen ze direct in actie. Zij heeft MIVA/oneMen om een auto gevraagd om snel te kunnen reageren en de mensen in veiligheid te kunnen brengen. Klik hier voor meer foto s Klik hier voor een video Mensen worden vermoord omdat ze opkomen voor hun rechten

8 Pionier Anuarite Manyahi Gezondheidszorg moeder en kind, Zimbabwe Pionier Anuarite is verantwoordelijk voor de zorg voor moeder en kind vanuit de missieklinieken van de Zusters Karmelietessen in Mutare, het meest oostelijk gelegen district in Zimbabwe. De missieklinieken liggen allemaal zeer afgelegen op het platteland, en ze bieden de enige zorg waar de plaatselijke bevolking toegang toe heeft. Er zijn alleen maar dirt roads, er is geen openbaar vervoer en de mensen moeten alles te voet doen. Ze lopen tientallen kilometers op blote voeten, kinderen op hun rug, en eventuele bagage op het hoofd. Anuarite heeft voor de klinieken een aantal ambulances gevraagd aan MIVA/oneMen. Anuarite: Met de ambulances kunnen noodgevallen toch op tijd naar de kliniek gebracht worden en we benutten ze dankbaar voor outreach. Iedere kliniek doet aan outreach. We rijden dan met medisch personeel naar een plek op tientallen kilometers afstand van de kliniek en verlenen daar basiszorg. Aan zieken, zwangere vrouwen en kinderen. Bij de outreach richten ze voor een dag een dokterspost en mobiel consultatiebureau in en behandelen iedereen die komt. Dat kunnen tussen de 100 en 400 personen per dag zijn. Mensen voor wie de kliniek te ver weg is. De ambulance is hierbij onmisbaar, om personeel, behandeltafels en medicijnen te vervoeren en ernstig zieke patiënten mee terug te nemen naar de kliniek. Anuarite vervolgt: Dankzij de outreach kunnen we de jonge kinderen op het platteland inenten tegen kinderziekten. Ziekten als mazelen, tuberculose, difterie, polio en kinkhoest kwamen tot voor kort nog veel voor, en de kindersterfte is nog te hoog, maar is nu gelukkig aan het dalen. Heel belangrijk is ook onze voorlichting. We vertellen zwangere vrouwen hoe ze kunnen voorkomen dat ze hiv/aids overdragen op hun kind. En we behandelen natuurlijk de zieken. In deze regio komen hiv/aids en malaria veel voor en we hebben nu gelukkig medicijnen om deze patiënten te behandelen! In Zimbabwe leveren de missieklinieken onmisbare basiszorg voor de bevolking. MIVA/oneMen ondersteunt hen hierbij graag met ambulances. Klik hier voor meer foto s Klik hier voor een video Dankzij de outreach kunnen we de jonge kinderen op het platteland inenten tegen kinderziekten

9 Beoordeling van projecten MIVA/oneMen heeft een duidelijk mandaat: ondersteuning met transport en communicatiemiddelen. Jaarlijks ontvangt MIVA/oneMen ongeveer aanvragen van pioniers. Alle aanvragen worden beoordeeld aan de hand van onze beleidscriteria. Een groot deel van de projecten moeten worden afgewezen, vooral vanwege onze beperkte financiële middelen. Bij de projectbeoordeling is een aantal zaken van belang: Het project is gericht op verbetering van de leefomstandigheden, op de korte en op de lange termijn. Werkterreinen die bij ons voorrang krijgen zijn: armoedebestrijding, sociaalpastorale zorg, (straat)kinderen, vrouwen(rechten), mensenrechten, persvrijheid, vredesopbouw en gezondheidszorg. Het project heeft uitstraling: er spreekt ambitie uit en het project heeft een voorbeeldwerking. Het project biedt structurele oplossingen. De organisatie die het project gaat uitvoeren is solide en heeft een visie op de toekomst. Lokaal en kleinschalig. Wij ondersteunen vooral lokale organisaties die kleinschalig werk doen. Zogenaamde donor darlings (organisaties die door meerdere hulporganisaties worden geholpen) zijn voor ons geen prioriteit, omdat zij meestal al voldoende steun ontvangen. Het project is uitvoerbaar en realistisch. De organisatie die het project gaat uitvoeren moet in staat zijn een eigen bijdrage te leveren van tenminste tien procent in de kosten van de aanschaf van het gevraagde hulpmiddel. Het project is controleerbaar. Wij maken gebruik van adviseurs ter plaatse die projecten bezoeken en beoordelen. Wij vragen referenties op bij derden. Een aantal projecten bezoeken wij zelf. Middelen worden nooit aan privépersonen geschonken. Er moet altijd een organisatie, bisdom of groep met een verifieerbare structuur zijn die juridisch als eigenaar wordt aangemerkt. Het hele traject tot en met de eventuele financiering neemt gemiddeld enkele maanden in beslag. Indien omstandigheden dit vereisen bestaat de mogelijkheid tot een spoedprocedure, waarbij dit traject in enkele dagen wordt afgehandeld. Dit zijn echter uitzonderingen. De leden van de projectadviescommissie worden benoemd door het bestuur. De projectadviescommissie heeft minimaal drie leden. De voorzitter is tevens lid van het bestuur. De commissie, die een eigen statuut heeft, beoordeelt de projecten op basis van de gestelde criteria en vergelijkt daarbij ook de diverse projecten met elkaar. Bij een afwijzing kan de aanvrager in beroep gaan. Dit wordt voorgelegd aan de projectadviescommissie, die opnieuw een advies formuleert aan het bestuur. Het bestuur neemt daarop een definitief besluit. Aanvragen worden zo snel mogelijk na binnenkomst door de staf beoordeeld. Gezien de beperkte financiële middelen moeten we een strenge selectie op basis van onze beleidscriteria toepassen bij de aanvragen. Bij een eerste positieve beoordeling wordt vaak nadere informatie gevraagd aan de aanvrager, of een extern advies van een consultant of collega-instelling uit het netwerk. De aanvraag komt dan opnieuw aan de orde in het stafberaad en bij een positief advies wordt het voorgelegd aan adviescommissie en bestuur. De projectadviescommissie toetst de projecten die op stafniveau zijn gehonoreerd. De commissie is een onafhankelijk orgaan dat per kwartaal de aanvragen beoordeelt die de staf haar voorlegt. Zij krijgt ook inzicht in alle afgewezen aanvragen. De projectadviescommissie stelt het advies op voor het bestuur. Het bestuur neemt het definitieve besluit tot goedkeuring

10 Pionier Rose Mokami Stop vrouwenbesnijdenis, Kenya Pionier Rose helpt meisjes in Kenya te ontkomen aan de traditionele vrouwenbesnijdenis. Rose zelf werd op 14-jarige leeftijd door haar ouders gedwongen zich te laten besnijden. Na haar besnijdenis werd ze uitgehuwelijkt en kreeg ze op jonge leeftijd kinderen. Ze heeft het gevoel dat ze zelf nooit kind heeft kunnen zijn. Door deze ervaringen is Rose heel gedreven om andere jonge meisjes dit lot te besparen. Hoewel besnijdenis voor de wet verboden is, wordt het toch in veel traditionele gemeenschappen nog toegepast. In Kenya wordt naar schatting meer dan de helft van de vrouwen besneden, de meesten op zeer jonge leeftijd. Rose komt uit Kuria in Kenya, een gebied waar besnijdenis verplicht is voor meisjes die de puberteit bereiken. De gemeenschap is van mening dat dit de losbandigheid van de meisjes beperkt. Na de besnijdenis worden ze als volwassen gezien en klaar voor het huwelijk. Er is het nodige verzet tegen dit onterende, pijnlijke en vaak onhygiënisch uitgevoerde ritueel maar het is moeilijk de oude tradities te doorbreken. Ieder jaar in december is het vrouwenbesnijdenisseizoen. Honderden meisjes op het platteland lopen van huis weg op zoek naar een veilige schuilplaats tegen de besnijdenis. MIVA/oneMen pionier Rose: Als deze tijd komt hebben meisjes slapeloze nachten en doen ze er alles aan om te vluchten. Voor hun gevoel eindigt hun leven na de besnijdenis, want na afloop zijn ze volgens de traditie klaar voor seks en het huwelijk. Bovendien vindt de besnijdenis onder onhygiënische omstandigheden plaats waardoor veel meisjes hiv/aids krijgen. Het is een groot probleem! Rose vraagt een auto aan MIVA/oneMen om de meisjes, zodra de besnijdenis dreigt, naar een veilige plek te brengen en ze op te vangen. Rose: Meisjes verdienen het ook om kind te zijn en naar school te gaan. Ik wil ze een veilige plek bieden en ze leren om voor zichzelf op te komen. Pionier Rose en haar organisatie hebben inmiddels enkele honderden meisjes gered. Ze heeft een auto nodig om nog meer meisjes te bereiken en te voorkomen dat ze besneden worden. Met de auto kan Rose bovendien de dorpen op het platteland bezoeken om mannen en vrouwen voor te lichten over vrouwenrechten en de gevaren van vrouwenbesnijdenis. Klik hier voor meer foto s Ik bied meisjes een veilige plek en leer ze voor zichzelf op te komen

11 Fondsenwerving MIVA/oneMen voorziet in eigen fondsenwerving. MIVA/oneMen heeft nooit overheidssubsidie ontvangen, alle fondsen worden in de samenleving geworven. De fondsenwerving is natuurlijk van groot belang. Alleen met behulp van fondsen kunnen we pioniers en hun projecten ondersteunen. Er is in 2011 hard gewerkt om zowel digitaal (websites, film- en beeldmateriaal op social media) als hardcopy (magazine, projectpresentaties) materiaal van meer pioniers en projecten beschikbaar te hebben. Fondsenwerving en communicatie: MIVA MIVA heeft een trouwe achterban van donateurs en instellingen met een katholieke achtergrond. Zij dragen MIVA een warm hart toe en zijn vaak al tientallen jaren donateur. Wij koesteren deze achterban. Zij ontvangen regelmatig informatie van MIVA. Deze mailings hebben tot doel de donateurs te informeren over ons werk en fondsen te werven. Bij MIVA ligt de nadruk op het behouden van de huidige donateurs. Verder zijn nalatenschappen een belangrijke bron van inkomsten voor MIVA. Bovendien kunnen we regelmatig een beroep doen op vermogensfondsen en bedrijven. Mailings structurele donateurs In 2011 zijn onze donateurs (ca ) benaderd met zes mailings. De inkomsten van de mailings bedroegen , minder dan begroot. De opbrengsten van de mailings en het verloop in het donateurbestand van MIVA zijn het afgelopen jaar voor de periode geanalyseerd. Het aantal actieve donateurs loopt terug, vooral vanwege natuurlijk verloop (overlijden), verhuizingen en opzeggingen. Hierdoor lopen de totale inkomsten van de mailings ook terug. De respons is over de hele periode genomen wel gelijk gebleven evenals de gemiddelde gift. Door delen van de doelgroep verschillend te benaderen hopen we de inkomsten op peil te houden. In 2012 gaan we hiermee verder. en opvang van deze kinderen. Met een mobiele health unit gaat hij langs busstations, sloppenwijken en andere plekken om ze te helpen. Nalatenschappen Nalatenschappen zijn voor MIVA een belangrijke bron van inkomsten. In 2011 is er weer de nodige aandacht besteed aan het werven van nalatenschappen. We informeren onze donateurs via de periodieke mailings (MIVA Mail) over de mogelijkheden. In 2011 is er voor aan nalatenschappen ontvangen, aanmerkelijk meer dan verwacht. Communicatie met donateurs en andere belanghebbenden We vinden het essentieel om onze donateurs en andere belanghebbenden op de hoogte te houden van ons werk. Op de website kan iedereen meer lezen over ons werk en over een aantal pioniers dat MIVA heeft geholpen. Deze pioniers dienen als voorbeeld van ons werk. In de mailings gebruiken wij eveneens voorbeeldprojecten om fondsen te werven. Daarnaast houden we belangstellenden op de hoogte van de jaarlijkse collecte via gratis publiciteit in katholieke media. Vragen en opmerkingen van donateurs over het verstrekken, wijzigen of stopzetten van een machtiging, notariële schenkingen, hoeveelheid post, adreswijzigingen enzovoorts, worden zowel telefonisch als per behandeld. We hechten eraan onze donateurs snel en accuraat te woord te staan. Als men minder vaak post wil ontvangen kan dat natuurlijk. Dit vermelden wij in onze mailings en op de website. MIVA kerkcollecte 2011 In augustus 2011 werd de jaarlijkse MIVA collecte gehouden in de katholieke kerken. Hiervoor is campagnemateriaal ontwikkeld voor parochies en religieuze instellingen. Het thema van deze collecte was: Haar leven, uw zorg?. Drie pioniers uit India stonden centraal: Pionier Murali: hij strijdt tegen kinderarbeid in het zuiden van India. Deze pionier heeft een busje gevraagd om de kinderen tussen de middag onderwijs te bieden. Zuster Josephine Valarmathi: deze zuster komt op voor de rechten van thuiswerksters. De meeste thuiswerksters werken lange dagen tegen een veel te laag loon en kunnen naar willekeur ontslagen worden. De meest kwetsbare groep zijn de jonge meisjes, tussen 12 en 16 jaar oud. Pionier Antony Raj: Antony zet zich al vele jaren in voor straatkinderen. Hij zorgt voor juridische bijstand 20 21

12 Pionier Jiemjit Thamphichai Opvang straatkinderen, Thailand MIVA/oneMen pionier Jiemjit van de Zusters van de Goede Herder zet zich in voor straatkinderen in de sloppenwijken van Pattaya. Vaak gaat het om kinderen van wie de moeder uit Cambodja en Myanmar komt en illegaal in de seksindustrie werkt. Als de moeder wordt opgepakt, wordt ze het land uitgezet. Haar kinderen blijven alleen achter op straat. Zonder familie, ze spreken de taal niet en officieel bestaan ze niet. Met haar organisatie is pionier Jiemjit een opvangcentrum gestart voor deze kinderen. Jiemjit haalt de kinderen van de straat en brengt ze naar het centrum waar ze een ontbijt en scholing krijgen. Ze proberen de kinderen een gelukkige jeugd te geven met dans, muziek, spel en sport. Daarnaast zorgt Jiemjit dat de kinderen medische hulp krijgen. Zonder het centrum zwerven de kinderen op straat. Bijna elk kind in het centrum kent een verleden van mishandeling of verkrachting. Momenteel komen er per dag 120 tot 150 kinderen in het centrum. Wij zijn hun enige kans op een toekomst en laten ze weer even kind zijn, aldus Jiemjit. Jiemjit en haar collega s proberen de kinderen in contact te brengen met hun moeder en andere familieleden. Zonodig zoeken ze een pleeggezin voor het kind. Met een auto van MIVA/oneMen kunnen ze de straatkinderen opsporen in de sloppenwijken en ze naar het opvangcentrum brengen. Klik hier voor meer foto s Wij zijn hun enige kans op een toekomst en laten ze weer even kind zijn

13 Pionier Nalla Logamani Een toekomst voor meisjes, zuid India Meisjes kosten veel en brengen weinig op, zo is de gedachte in plattelandsgebieden in zuid India. MIVA/oneMen pionier Nalla voert campagne om het tegendeel te bewijzen. In delen van India worden meisjes gezien als een sociale en financiële last. Hierdoor worden veel meisjes na hun geboorte gedood. Nalla vecht voor de levens van deze meisjes. Met haar organisatie ontwikkelt ze programma s om ouders te laten inzien dat meisjes net zoveel waard zijn als jongens. Pionier Nalla: Ik vind het vreselijk wat ouders hun dochters aandoen. Meisjes hebben ook recht op een gelukkig leven! Om te voorkomen dat nog meer meisjes worden vermoord registreren wij zwangere vrouwen, organiseren wij bijeenkomsten en begeleiden wij de moeders tijdens hun zwangerschap. Ook steunen we gezinnen met meisjes financieel door microkredieten te verstrekken en betalen we het schoolgeld en de kleding van de meisjes. Met een auto van MIVA/oneMen kan Nalla ouders en meisjes in ruim 350 verschillende dorpen bereiken. Ook kan de auto in noodgevallen ingezet worden om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Ik vind het vreselijk wat ouders hun dochters aandoen. Meisjes hebben ook recht op een gelukkig leven! Klik hier voor meer foto s 24 25

14 Fondsenwerving en communicatie: onemen onemen heeft altijd een heel gevarieerde achterban gehad. Hun betrokkenheid leidt niet uitsluitend tot een donateurschap, maar ook tot andere vormen van steun, zoals het opzetten van sponsoracties of inzet als vrijwilliger. De achterban van onemen is met een gemiddelde leeftijd tussen 25 en 35 jaar beduidend jonger dan de MIVA achterban. De betrokkenheid bij onemen uit zich vooral in participatie. Velen willen zich graag voor een bepaalde periode voor onemen inzetten door een actie op te zetten als individu, groep of in schoolverband. Jongeren zijn tegenwoordig eerder geneigd om te zappen tussen goede doelen dan om zich voor langere tijd aan hetzelfde goed doel te verbinden. Ook is er een duidelijke tendens om aan een specifiek project bij te dragen. Het imago van het goede doel moet aanspreken en wordt daarom steeds belangrijker. onemen springt hierop in met een positieve uitstraling, we benadrukken de kracht van de pionier. En we laten zien dat iedereen het verschil kan maken. We bieden individuen, bedrijven en groepen de mogelijkheid om actief betrokken te zijn. Donateurs In 2011 had onemen een achterban van bijna 5000 vaste donateurs. Dit aantal donateurs is ten opzichte van 2010 licht gedaald. De loyaliteit van donateurs hebben we wederom veel aandacht gegeven, met diverse acties en aanbod speciaal voor donateurs. In 2011 is de focus in de fondsenwerving verlegd van de vaste donateur naar de actievoerder. Doordat de organisatie zich nu primair richt op het werven van actievoerders, zijn er meer incidentele donateurs bijgekomen en is het aantal vaste donateurs gedaald. Werving actievoerders met In mei 2011 is de speciale actiewebsite gelanceerd voor mensen die met een eigen actie fondsen willen werven voor de pioniers: Op deze site kunnen onze supporters hun eigen sponsoractie aanmaken en de opbrengst bestemmen voor één van de pioniers van onemen. Ze kunnen familie en vrienden een linkje naar hun actiepagina sturen en die kunnen vervolgens online doneren aan de actie en zo de gekozen pionier steunen. Sinds dit jaar staat deze manier van fondsenwerven centraal in promotie- en campagneactiviteiten. Met deze aanpak voor onemen zien we volop mogelijkheden om op termijn als organisatie verder te groeien. We richten ons vooral op de werving van actievoerders, individueel maar vooral ook bij bedrijven, op verenigingen en scholen die zich voor de pioniers van onemen willen inzetten. Waar mogelijk bouwen we aan meerjaren-relaties met deze groepen. Campagne move4onemen Deze campagne is gericht op de promotie van het in actie komen voor de pioniers van onemen en hierbij gebruik te maken van de actiesite De campagne loopt in 2011 en In 2011 zijn verschillende doelgroepen benaderd. Door middel van mailings per post, en het bellen naar fiets-, loop- en roeiverenigingen, sport- en dansscholen, studentenverenigingen en scholen. De tv spot van de campagne is zowel landelijk (MTV, RTL 4, RTL 8, SBS 6) als regionaal regelmatig (tegen minimum tarief ) uitgezonden en de radiospot is gratis uitgezonden op Radio 538 en Q-music. Buitenreclame exploitanten als Hillenaar, CBS en Bizon hebben (station-)posters geplaatst en veel regionale bladen plaatsten stopperadvertenties. Ook al deze reclameuitingen zijn tegen minimumtarief of gratis geplaatst. In 2012 gaan we hiermee verder en willen we ook actievoerders werven door onemen aan bestaande -sportieve- evenementen te koppelen. Festivals In 2011 is besloten om op een beperkter aantal festivals aanwezig te zijn en ons daar vooral te richten op het werven van actievoerders, waar we eerdere jaren vooral gericht waren op het werven van donateurs. OneMen was met een stand op acht festivals aanwezig, in totaal 14 festivaldagen. Rondom de stand zijn ludieke activiteiten georganiseerd om de onemen pioniers en hun projecten onder de aandacht te brengen en is er promotie gedaan voor de website Het spreekt jongeren vooral aan dat ze direct in actie kunnen komen voor een pionier via de move4onemen site. Tijdens de festivals worden zoveel mogelijk adressen van geïnteresseerde bezoekers verzameld. Deze groep wordt na het festival benaderd met nadere informatie over onemen en de actiesite move4onemen en uitgenodigd onemen te volgen via Facebook en Twitter. World of Difference OneMen nam in 2011 deel aan het World of Difference programma van Vodafone. Dankzij World of Difference was Annemiek Tigchelaar voor een jaar in dienst bij onemen, volledig gesponsord door Vodafone. Annemiek heeft in een jaar tijd 20 pioniers bezocht tijdens vijf projectreizen in Afrika en Azië, wat ons een grote hoeveelheid fondsenwervend materiaal heeft opgeleverd dat direct is benut. Ambassadeur Sabrina Starke Zangeres Sabrina Starke heeft haar ambassadeurschap voor onemen in 2011 voortgezet. Omdat zij zich in het afgelopen jaar heeft gericht op een herstart van haar carrière heeft zij in 2011 minder voor onemen kunnen doen. We onderzoeken hoe we de samenwerking verder kunnen voortzetten. Opbouwen zakelijk netwerk In 2011 zijn we een samenwerking aangegaan met Pifworld. Pifworld ondersteunt onemen bij het verder opbouwen van een zakelijk netwerk. Sinds 2011 zijn we actief op zoek naar bedrijven die geïnteresseerd zijn om een partnerschap met onemen aan te gaan voor kortere of langere tijd. Ook incidentele steun, bijvoorbeeld in de vorm van het sponsoren van een specifieke pionier is welkom

15 28 29

16 Zo zijn we in samenwerking met Pifworld gestart met zogenaamde breakfast sessies. Hier gaan we in gesprek met bedrijven over de wijze waarop maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) bij hen vorm krijgt. Daarnaast staan een aantal onemen pioniers & projecten op de Pifworld website waar ze sponsors trekken. Vermogensfondsen Ook in 2011 mocht MIVA/oneMen weer bijdragen ontvangen van diverse vermogensfondsen. Voorheen waren dit doorgaans ongeoormerkte bijdragen, de laatste jaren in toenemende mate voor specifieke projecten. Fondsenwervende acties Hieronder een greep uit de fondsenwervende acties in 2011 gedaan door particulieren en bedrijven ten bate van de pioniers van MIVA/oneMen. GRASweek Zwolle De GRASweek, zoals de introductieweek in Zwolle genoemd wordt, heeft onemen in totaal ruim 1700 euro opgeleverd. De studenten verzamelden petflessen en muntjes en daarnaast werden polsbandjes en T-shirts van onemen verkocht. Een hele leuke actie kwam van de kappers van InToHair. Zij hebben de gehele week vrijwillig studenten geknipt. De studenten betaalden 10 per knipbeurt. De kappers haalden daarmee ruim 950 euro binnen. Ragweek Nijmegen levert euro op voor onemen In februari/maart 2011 werd in Nijmegen voor de vierde keer de Ragweek georganiseerd. De Ragweek is een jaarlijks terugkerend evenement waarin studentenverenigingen en studentensportverenigingen van de Radboud Universiteit en de Hogeschool Nijmegen zoveel mogelijk geld proberen op te halen voor twee goede doelen. In 2011 was onemen één van de goede doelen. Deze week hebben de studentenacties voor onemen opgeleverd. Buddha to Buddha onemen en Buddha to Buddha (BtB) gaan een bijzondere samenwerking aan in de campagne move4onemen. BtB omarmt onemen. Letterlijk, door het Buddha to Buddha T-shirt dat voor onemen is vervaardigd. BtB omarmt de filosofie van onemen. Het Amsterdamse merk staat bekend om tijdloze, handgemaakte sieraden. Door de jaren heen heeft BtB zich sterk ontwikkeld op het gebied van lifestyle, waaruit een kleding- en tassenlijn is ontstaan. Oprichter Batul Loomans: In Nederland hebben we het geluk dat steun en middelen dichtbij zijn. In de landen die onemen steunt is het fundament vaak broos of helemaal niet aanwezig. Wij als team van Buddha to Buddha vinden het mooi om de cirkel rond te maken en andere mensen te ondersteunen in het verwezenlijken van hun droom. Acties studenten In 2011 hebben we enkele tientallen mbo- en hbo-opleidingen benaderd met een casus over onemen. Hier is goed op gereageerd. Naar aanleiding hiervan zijn verschillende scholen in actie gekomen voor onemen. Vaak met meerdere groepen of projecten. De scholen/studenten maken ook, waar mogelijk, gebruik van de actiesite Move4oneMen. Communicatie met actievoerders, donateurs en vrijwilligers Donateurs en actievoerders willen graag weten waar hun geld naar toe gaat en hoe ze onemen kunnen steunen. We gebruiken verschillende kanalen om informatie te verstrekken aan actievoerders, donateurs, vrijwilligers en andere belanghebbenden: Op onze websites en staan meerdere pioniers & projecten die bij onemen een aanvraag voor transport of communicatie ingediend hebben. Ook is hier informatie te vinden over hoe je een pionier kunt steunen door middel van donaties en het zelf opzetten van acties. Zowel door particulieren als door bedrijven, verenigingen en scholen. We versturen zes tot acht keer per jaar een digitale nieuwsbrief aan onze donateurs, vrijwilligers en andere belangstellenden. Hierin is aandacht voor nieuws van pioniers, voorbeelden van acties voor pioniers, informatie over campagnes en beantwoorden we de vraag Wat gebeurt er met jouw donatie? In december hebben we onze achterban de ReadNow gestuurd met een korte opsomming van ons werk in 2011 en een bedankje aan onze trouwe donateurs. Op festivals zijn we aanwezig met een stand om informatie te verstrekken en actievoerders te werven. Naamsbekendheid is belangrijk en daarom proberen we zoveel mogelijk in de media te komen met advertenties en stoppers (gratis advertenties). Ook wordt veel gebruik gemaakt van gratis publiciteit. Over de campagne en diverse acties van en voor onemen is geschreven in kranten, tijdschriften en op websites. Onze campagnespot wordt op diverse zenders vertoond als gratis stopper. We informeren belangstellenden via het jaarverslag, dat op onze website te vinden is. Dagelijks hebben we contact met onze supporters via of telefoon als zij met vragen of opmerkingen komen

17 Social media en online fondsenwerven In 2011 heeft het online bereiken van huidige en potentiële actievoerders, donateurs en sponsoren weer veel aandacht gekregen. Sinds de start van onemen in 2001 is dit belangrijk geweest. Communicatie via social media is een belangrijke manier om onze doelgroepen te bereiken en te betrekken bij het werk van onemen. OneMen is actief op Facebook en Twitter, LinkedIn en Hyves. In 2011 is de benadering van onze doelgroepen via social media verder uitgebreid. Het is een kwestie van uitproberen, testen, variëren en veel kennis opdoen. Op Facebook hebben we 600 vrienden, op Twitter 800 volgers, deze aantallen groeien gestaag door de berichten en acties de we uitzetten. Belangrijkste opdracht nu is het uitbreiden van dit netwerk, met een focus op LinkedIn en Facebook. Hyves gebruik binnen onze doelgroep neemt af, hier wordt vanuit onemen ook niet meer in geïnvesteerd. Verantwoording Ons werk is alleen mogelijk dankzij de bijdragen van onze donateurs actievoerders en sponsoren. We willen onze gevers goed informeren over waar hun geld aan besteed wordt. Het afleggen van verantwoording is daarom een belangrijke taak. Verantwoording afleggen doen we op de websites van MIVA en onemen, in de mailings aan onze donateurs en natuurlijk in het jaarverslag. We geven informatie over het aantal pioniers dat we steunen, in welke regio s dat gebeurt en waarom. Daarbij vinden we het belangrijk dat donateurs en gevers onze pioniers leren kennen. Onze pioniers zijn zeer gedreven en betrokken, en hebben hun eigen verhaal over de projecten en waarom zij daarbij hulp vragen van MIVA/oneMen. Zie verder: Voorlichting over het voorkomen van hiv/aids en kinderziekten op het platteland van Zimbabwe

18 Overzicht gefinancierde projecten en geleverde middelen Europa 3 projecten Azië 53 projecten 18 x 29 x 3 x 3 x 34 x Afrika 87 projecten 50 x 55 x Latijns Amerika 17 projecten 1 x 10 x 9 x 7 x 16 x 50 x 2 x 75 x 34 35

19 Totalen Afrika Burkina Faso 7 projecten Kameroen Honduras 14 projecten 2 projecten Haïti 19 x 2x 7 projecten Uganda 4x 75 x 10 x 50 x Sierra Leone 50 x 6x 3x 16 projecten 5x Totalen Latijns Amerika 11 x overig 4 projecten 8x 5x 11 x overig 2x overig Overige financieringen Afrika Angola 1 x auto Burundi 1 x auto Centr. Afr. Rep. 1 x auto Ethiopië 3 x auto Ghana 1 x bus 3 x auto Liberia 2 x motor 1 x auto Madagaskar 1 x auto Mali 1 x bus Sudan 2 x motor 1 x auto Tanzania 1 x bus 1 x auto Togo 1 x auto Zambia 1 x bus Zuid-Afrika 1 x bus 36 1 x overig Dem. Rep. Congo Kenya 10 projecten 9 projecten 2x 14 x 7x 5x 5x 2x Brazilië 4 projecten 3x overig overig overig Zimbabwe 4 projecten Overige financieringen Latijns Amerika 10 x 7x 2 x auto 6x Bolivia 1 x motor Guatemala 1 x auto Mexico 1 x auto Panama 1 x bus overig 37

20 Totalen Azië Totalen Europa Pakistan 7 projecten 5x 4x Bangladesh 9x 5x 3x overig Nederland 9 projecten India 33 projecten 3x 2x 3x 8x Sri Lanka 19 x overig Albanië Indonesië 3x 2x 22 x 2x 3x overig 5x Thailand 38 Filippijnen 2x overig overig 39

Voorwoord. 4 Jaarverslag 2014 4 Missie. 14 Pioniers. 4 Transport en communicatie 4 Hoe het begon 5 Resultaten 2014

Voorwoord. 4 Jaarverslag 2014 4 Missie. 14 Pioniers. 4 Transport en communicatie 4 Hoe het begon 5 Resultaten 2014 04 JAARVERSLAG MIVA/oneMen Jaarverslag 04 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Jaarverslag 04 4 Missie 4 Pioniers 4 Transport en communicatie 4 Hoe het begon 5 Resultaten 04 6 Gezondheidszorg

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 1 0 3 Jaarverslag 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Over Vereniging Bartiméus Sonneheerdt 8 Wat hebben we

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

HospitaalBroeders. Jaarverslag 2010

HospitaalBroeders. Jaarverslag 2010 HospitaalBroeders Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Welkom! 01 1. Missie, visie en organisatie 02 2. Ons werk 05 ZORG & ONDERWIJS 05 VOEDSEL & LANDBOUW 10 WATER 12 3. Fondsenwerving, hoe pakken wij dat aan?

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood Jaarverslag 2013 Grip op de Toekomst Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood 26 mei 2014 COLOFON DIT JAARVERSLAG IS EEN UITGAVE VAN Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood TEKST EN REDACTIE Sam s Kledingactie

Nadere informatie

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24 WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 1.1 Samen werken aan een wereld zonder armoede 6 1.2 VSO: wereldwijd netwerk van vakmensen 6 1.3 Acht focusgebieden 7 1.4 VSO Nederland 9 1.5 Interne organisatie 11 2 DIT BEREIKTEN

Nadere informatie

Tekstversie JAARVERSLAG 2012. Online jaarverslag op http://jaarverslag2012.fonddslachtofferhulp.nl

Tekstversie JAARVERSLAG 2012. Online jaarverslag op http://jaarverslag2012.fonddslachtofferhulp.nl Tekstversie JAARVERSLAG 2012 Online jaarverslag op http://jaarverslag2012.fonddslachtofferhulp.nl Fonds Slachtofferhulp 4-4-2013 Samenvatting... 2 Inleiding... 4 Wat doet het Fonds Slachtofferhulp... 6

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd

Jaarverslag 2013. brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd Jaarverslag 2013 brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd Inhoud >>>>>>>>>>> Uitgave Evangelische Omroep Postbus 21000 1202 BA Hilversum Drukwerk Drukkerij Practicum Soest Met medewerking van EO Metterdaad

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Colofon Dit publieksjaarverslag is een uitgave van Habitat for Humanity Nederland. Prof. Van der Scheerstraat 207a 2035 AM Haarlem Postbus 4426 2003

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan Jaarverslag 2009 Inhoud Dorcas Jaarverslag 2009 3 Postbus 12 1619 ZG Andijk Tel. 0228 595900 info@dorcas.nl www.dorcas.nl Giro 2500 Foto cover Man uit Roma-gemeenschap in Szürte, Oekraïne. Deze foto is

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 jaarverslag 2012-2013 Pink Ribbon 3 Voor wie doen we ons werk? Ook afgelopen jaar hebben we weer veel mensen ontmoet. Mensen met mooie, bijzondere en emotionele

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13 Annual Report 2008 Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 1 OVER NET4KIDS 4 1.1 Achtergrond & doelstelling 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Impact (rapportage) 5 2 VOORWOORD 7 3 SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN RESULTAAT

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam Beleidsplan Stichting Meet Kate - 2015 30 April, Amsterdam Stichting Meet Kate www.meetkate.nl www.meetkate.org info@meetkate.nl Inhoudsopgave 1. STICHTING MEET KATE IN HET KORT 4 1.1. WIE ZIJN WIJ? 4

Nadere informatie

Jaarverslag STOP AIDS NOW!

Jaarverslag STOP AIDS NOW! Jaarverslag STOP AIDS NOW! 2013 STOP AIDS NOW! is een partnerschap van het Aids Fonds en vier Nederlandse ontwikkelingsorganisaties: Cordaid Memisa, Hivos, ICCO en Oxfam Novib. Onze missie luidt: Samen

Nadere informatie

Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten

Nadere informatie

o fonds schiedam vlaardingen e.o. jaarverslag 2013 maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur

o fonds schiedam vlaardingen e.o. jaarverslag 2013 maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur o fonds schiedam vlaardingen e.o. maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur voorwoord pagina 3 inhoudsopgave het fonds schiedam vlaardingen e.o.

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2014. 2014 in vogelvlucht 5. Verslag van de Raad van Toezicht 7. Bestuursverslag 13. De organisatie AAP in 2014 24

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2014. 2014 in vogelvlucht 5. Verslag van de Raad van Toezicht 7. Bestuursverslag 13. De organisatie AAP in 2014 24 INHOUDSOPGAVE 2014 in vogelvlucht 5 Verslag van de Raad van Toezicht 7 Bestuursverslag 13 De organisatie AAP in 2014 24 Strategie en beleid 26 Blik op de toekomst 32 Verantwoordingsverklaring 35 Het financieel

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE 1 COLOFON Opgericht 19 februari 1997. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 25 maart 2009. Verslagjaar Het verslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009

Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009 Inhoudsopgave jaarverslag 2009 Verslag van het Bestuur 1. Profiel van de organisatie Ontstaansgeschiedenis Missie en visie Doelstellingen Meerjarenstrategie

Nadere informatie

pag. Inhoudsopgave Van de initiatiefnemer Samenvatting Summary

pag. Inhoudsopgave Van de initiatiefnemer Samenvatting Summary jaarverslag 211 1 pag. Inhoudsopgave 1 2 3 4 4 4 5 6 6 6 6 9 9 1 1 1 1 1 12 13 14 14 14 15 15 15 2 21 23 23 23 24 26 26 26 26 28 28 28 29 29 29 3 3 3 32 33 34 35 37 39 42 44 47 Van de initiatiefnemer Samenvatting

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 29 september 2011

Jaarverslag 2010 29 september 2011 29 september 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1: Over de Stichting... 3 Hoofdstuk 2: Doelstellingen en kernresultaten... 4 Hoofdstuk 3: Onderzoek en behandeling ALS Centrum...

Nadere informatie