Met internet meer tijd voor klant. Teller staat op Goede boterham in expertise. Themakatern Expertise & Taxatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WWW.VBNET.NL. Met internet meer tijd voor klant. Teller staat op 11.000. Goede boterham in expertise. Themakatern Expertise & Taxatie"

Transcriptie

1 Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds Met internet meer tijd voor klant Teller staat op Goede boterham in expertise Edwin Velzel, Fraudecommissie... besparing van honderden miljoenen haalbaar 96e jaargang 16 februari 2006 nr. 4 Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Themakatern Expertise & Taxatie

2 Nieuw ONVZ ZorgConsulent Persoonlijke begeleiding naar de beste zorg Ook bij de nieuwe Basisverzekering blijft ONVZ zich onderscheiden. Niet alleen door uitstekende producten en dienstverlening, maar vooral door kwalitatieve zorg. Zo bieden wij de ONVZ ZorgConsulent, die de verzekerde persoonlijk ondersteunt bij opname in een ziekenhuis. De ONVZ ZorgConsulent is een onderdeel van het Vrije Keuze Zorgplan welke bestaat uit de Vrije Keuze Basisverzekering en vijf aanvullende verzekeringen. Wilt u meer informatie over de ONVZ ZorgConsulent en het ONVZ Vrije Keuze Zorgplan? Neem dan contact op met uw accountmanager. Of bel met het ONVZ Informatiecentrum voor verzekeringsadviseurs via Het kostbaarste bezit van uw klanten verzekert u bij ONVZ Zorgverzekeraar

3 colofon hoofdredactioneel hoofdredactie Jan Aikens en Eckhardt Dulfer redacteuren Rienk Andriessen, Alex Klein, Wouter van Kooten (eindred.), Elly Gravendeel (red.ass.) redactie Postbus 23, 7400 GA Deventer, tel , fax , internet vragen van abonnees worden gratis beantwoord uitgave van Kluwer, Postbus 23, 7400 GA Deventer, tel marketing Claudia Simoons (adverteerders), Marjolein Spronk (abonnees) abonnementen en verzending Kluwer Afdeling Klantcontacten, Postbus 878, 7400 AW Deventer, tel , automatische bestellijn tel , fax abonnementsprijs ,50 incl. btw. Collectieve abonnementen meer dan 20 exemplaren 10% reductie. Losse nummers 5,90 excl. btw; VB-interactief Gidsen 11,25 excl. btw. Annulering abonnement is mogelijk tot 3 maanden voor het begin nieuwe abonnementsperiode advertenties Kluwer, Postbus 23, 7400 GA Deventer. Advertentie acquisitie: Erik Meester, Marieke van der Veer, tel , fax , Media order: Toos Schurink, tel , fax , sluitingsdatum: dinsdag 9 dagen voor het verschijnen. Zet- en lithokosten worden doorberekend ontwerp Finedesign concept en ontwerpbureau Bno, Deventer vormgeving Mediabuilders, Zutphen druk Plantijn Casparie Den Haag ISSN Kluwer BV legt uw gegevens vast voor de uitvoering van de (abonnements-) overeenkomst. De gegevens kunnen door Kluwer, of zorgvuldig geselecteerde derden, worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact met ons opnemen. Gifbeker Grote pensioenfondsen als ABP en PGGM danken hun bestaansrecht aan de verplichtstelling. Hoe groter het aantal werknemers in de sector waarvoor de verplichtstelling geldt, hoe sterker hun positie, hoe groter hun macht. Naast deze kolossen bewegen zich verzekeringsmaatschappijen op de pensioenmarkt. Om de machtsverhoudingen tussen beide bloedgroepen te bewaken, zijn in Europa en in Nederland regels opgesteld. Die regelgeving moet de concurrentie tussen beide partijen in goede banen leiden. De schoonheid van die regels schuilt in de (voor regelgeving zo zeldzame) eenvoud. De verzekeraars hebben niets te zoeken in het werkveld waar de verplichtstelling geldt en de pensioenfondsen beperken zich tot het aanbieden van één dienst binnen hun afgebakende en beschermde terrein. Pensioen en niets anders. Levensloop bijvoorbeeld is geen pensioen, dus mogen pensioenfondsen geen levensloopproducten voeren en aan de deelnemers verkopen. Lijfrentes ook niet, en zo kunnen u en ik nog wel een paar ongeoorloofde producten bedenken. Lijkt mij klontjes. De praktijk is anders. Pensioenfondsen stortten zich en masse op lijfrenten en de levensloop. Beweer ik hiermee dat de grote pensioenfondsen niet goed voor hun deelnemers zorgen? Nee, en bovendien zou het uitvoeren van een levensloopregeling bijna een verdedigbare uitbreiding zijn van hun service aan de deelnemers. Opgespaard prepensioengeld hoort bijvoorbeeld in een levensloopregeling en mag niet opgeslokt worden door een pensioenfonds. Dat zou diefstal zijn. Het is dan heel begrijpelijk dat pensioenfondsen het levensloopgeld van hun deelnemers willen volgen. Maar levensloop is geen pensioen en mist bovendien in de aard van de individuele regeling het collectieve karakter dat onbetwistbaar met de ziel van een pensioenfonds is verbonden. Dus het mag niet en het hoort ook niet. Niet rechtstreeks, noch indirect. Toen mijn zoontje jaren geleden met zijn driewieler tegen een kast aanreed, waardoor een lamp aan diggelen ging, wees de kleuter mij erop dat niet hij de schade had aangericht, maar zijn fietsje. Er was immers geen sprake van een rechtstreeks fysiek contact tussen kleuter en kast. Een paar grote pensioenfondsen gebruiken dit model ook om zich vrij te pleiten naar de markt en de politiek wanneer niet zij, maar de door hen opgerichte verzekeringsdochters markten betreden waar zij zelf wettelijk niet thuishoren. Dat gedogen we. Maar ergens kent onze gedoogcultuur toch een grens. Als een pensioenfonds te veel middelen, mensen en persoonsgegevens beschikbaar stelt aan hun verzekeringsdochters dan kunnen toezichthouders en rechters ingrijpen. Dan blijkt het level playing toch te bestaan. Met het sussen van het kort geding is de al bestaande ongelijkheid echter niet weggenomen. De ongelijkheid bestaat eruit dat een pensioenfonds nog steeds via een kleuterconstructie wel de markt van de verzekeraar kan betreden, maar de verzekeraars en het intermediair tegen de verplichtstelling aanbotsen om de concurrentie met de grote pensioenfondsen aan te kunnen gaan. Om tussen de concurrerende partijen weer een gelijk speelveld te scheppen, is maar één oplossing denkbaar. Europa schrapt de verplichtstelling. Het heeft mij niet verbaasd dat ABP, nadat DNB het fonds al op de vingers had getikt, de confrontatie met de verzekeraars niet aanging en bedankte voor het kort geding als betrof het de spreekwoordelijke gifbeker. Het winnen van het kort geding was immers niet zonder risico s. Op Europees niveau zou een dergelijke uitspraak de verplichtstelling op losse schroeven zetten. Zonder verplichtstelling krijgen alle huidige deelnemers een vrije keuze om zich bij elke verzekeraar naar keuze te melden voor hun pensioen. Een ultieme droom voor iedere pensioenverzekeraar, maar zolang de pensioenfondsen zich verstandig gedragen, zal het wel bij een droom blijven. Want het verliezen van de verplichtstelling is voor de pensioenfondsen de ultieme nachtmerrie. Eckhardt Dulfer nummer 4-16 februari

4 Een intelligent mens begaat geen kleine flaters. (Johann Wolfgang von Goethe) In de loop der jaren hebben wij als verzekeraar een aardig beeld van onze doelgroep weten op te bouwen; meest hardwerkende assurantietussenpersonen en makelaars o.g; specialisten die thuis zijn in hun vak en die hun kennis graag up to date houden. Mensen ook die graag hun best doen voor hun klanten, die het liefst zo pragmatisch mogelijk handelen en die daarom Alles in het kader van liefde voor het vak, service en klantvriendelijkheid. Kortom slimme, graag communicerende vaklieden die meestal druk bezig zijn. t Klinkt paradoxaal, maar juist voor deze professionals hebben wij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ontwikkeld met een zeer uitgebreide dekking. Waarom? Omdat wij onze doelgroep aardig kennen de neiging hebben bij iedere vraag direct op zoek te gaan naar het juiste antwoord. Bel voor meer informatie (020) of BAVAM kijk op Dé autoriteit in beroepsaansprakelijkheid

5 inhoud ABP reageert fel op Het VB Het Verbond van Verzekeraars en ABP en PGGM hebben de strijdbijl voorlopig begraven. ABP en Het VB hebben de vredespijp nog niet gerookt. Eerdere publicaties in ons blad leidden tot een felle tegenreactie van het pensioenfonds. De aantijging dat we sjoemelen met overheidsgeld kunnen we nu niet verdagen, schreef ABP ons. NVA ontrolt internetplan De NVA kondigt zeer ambitieuze internetplannen aan. De bestaande website van de NVA transformeert naar hét informatieportal voor de consument, de sites van de leden moeten straks interactief zijn. Via de module Klik en Sluit van Voogd & Voogd kan de consument online vergelijken en afsluiten. De NVA ondersteunt de leden met kennis en sloot al mantelovereenkomsten met diverse partijen. Henk Hendriks over de zorgmarkt De overdaad aan vergelijkingssites en collectiviteiten die over de Nederlandse consument is uitgestort heeft zeker geleid tot veel vergelijkingen van zorgverzekeringen. Het intermediair krijgt daarbij geen glansrol. De meeste klanten die een adviesgesprek wilden, hadden thuis al een product gekozen. Ze kwamen nog slechts voor de bevestiging van hun keuze, vertelt Henk Hendriks van Schouten & Hendriks Assurantiën. VB-gesprek met Edwin Velzel Edwin Velzel, voorzitter Raad van Bestuur van Univé en voorzitter van de fraudecommissie van het Verbond stak namens de branche de hand in eigen boezem. We zijn zelf te makkelijk omgegaan met verzekeringsfraude. Als je een businesscase maakt van fraudebestrijding dan kun je zien dat de baten zeker opwegen tegen de lasten. In dit VB-gesprek gaat Velzel in op de achtergronden van het Deltaplan tegen fraude. Schadepreventie hoort op agenda NBVA, NVA en het Verbond sloten in 2004 het Schadepreventieconvenant. De vraag is of het ook leeft in de branche. Het onderwerp is belangrijk genoeg om op de agenda te houden. We willen de branche niet met een lawine overstelpen, daarom rollen we de activiteiten geleidelijk aan uit, zegt Jolanda Thijhuis (Delta Lloyd) als voorzitter van de Begeleidingscommissie Schadepreventieconvenant. Rubrieken Hoofdredactioneel 3 Nieuws 6 Onder meer: -ABP reageert op Het VB -Radar en Independer halen bakzeil - Teller staat op Intermediair 12 - Henk Hendriks over de zorgmarkt - De internet plannen van de NVA - Uitbesteden schaderegeling Hypotheken 16 Onder meer: - Presentatie HOP van Cardiff MV&D! 20 - Effe checken Ruud Dekker Met name(n) 18 Onder meer: - Joost Meijs verlaat NVA Verzekerend buitenland 22 Dat is ook waar 26 Barbier 50 Themanummer Expertise & Taxatie Deltaplan fraude 30 Ketenintegratie schadeherstel 33 Audits Schaderegelingsproces 35 Toekomst expertisevak 36 Schadepreventieconvenant 38 Wfd en expertise 41 Verharding in letselschadebranche 44 Paard van Troje 47 Themanummer Expertise en taxatie pagina 30 nummer 4-16 februari

6 nieuws ABP en PGGM stoppen commerciële activiteiten Het kort geding dat het Verbond van Verzekeraars zou aanspannen tegen de bedrijfstakpensioenfondsen ABP en PGGM en dat voor 7 februari op de rol stond, hoefde geen doorgang te vinden. De fondsen hebben het Verbond schriftelijk laten weten dat zij zich in de toekomst zullen onthouden van elke commerciële activiteit op het gebied van levensloopregelingen. En dat was precies wat de verzekeraarskoepel bij de rechter wilde afdwingen. Het Verbond had tot het kort geding besloten, omdat ABP en PGGM zich in zijn ogen schuldig maakten aan concurrentievervalsing bij het aanbieden van levensloopregelingen. Het VB schreef hierover in de nummers van 19 januari en 2 februari. Via verschillende commerciële uitingen als reclamefolders en websites en door middel van callcenters werden de producten van de commerciële dochters Loyalis en Careon door de fondsen aangeprezen. Volgens de Wet Bpf is dat verboden. In een eerder stadium kregen de fondsen niet alleen een flinke reprimande, maar ook een fikse boete van De Nederlandsche Bank wegens het handelen in strijd met de wet. Ons artikel in Het VB van 19 januari Verbond daagt ABP en PGGM voor de rechter lokte een reactie uit van het ABP. Op verzoek van het fonds publiceren wij de kern van de brief hieronder: INGEZONDEN Reactie op het artikel Verbond daagt ABP en PGGM voor de rechter dat is verschenen in Het Verzekeringsblad van 19 januari 2006 ABP hecht er allereerst aan te benadrukken dat geen ontoelaatbare handelingen worden verricht met beheerde gelden. De gelden die ABP beheert zijn onder meer afkomstig uit betaalde premies van werknemers en werkgevers op basis van een door de sociale partners bij de overheid gesloten pensioenakkoord. Het bestuur van ABP bestaat uit werknemers en werkgevers waardoor de controle optimaal is. Zij hebben de bevoegdheid te besluiten op welke wijze de beheerde gelden worden besteed en leggen daar ook verantwoording over af. Gelden afkomstig uit de pensioenpremies worden niet aangewend voor het ontplooien van commerciële activiteiten. Van gemeenschapsgeld is al helemaal geen sprake. Gemeenschapsgeld betreft immers geld uit de Nederlandse publieke middelen. Het VB gaat nog een stap verder door in het artikel de woorden illegale activiteiten te bezigen. Deze suggereren niets anders dan dat door ABP met geld wordt gesjoemeld en voorts activiteiten worden ontplooid die het daglicht niet kunnen verdragen. Ook dat is onjuist. De aantijging van gesjoemel met geld en het verrichten van illegale activiteiten beschadigen de reputatie van ABP in ernstige mate. Dit geldt nog veel sterker voor de beschuldiging van misbruik van gemeenschapsgeld nu dit in Nederland - net als elders in de wereld - uitermate gevoelig ligt. De maatschappelijke zorgvuldigheid verlangt dat terughoudendheid in acht wordt genomen bij het bezigen van zulke uitingen, zeker van een hoofdredacteur die een groot publiek aanspreekt. Het VB heeft dit volledig miskend. dr E.M.G. Creusen Directeur Juridische en Fiscale Zaken ABP Belastingdienst beëindigt geschil met AEGON Aegon en de Belastingdienst hebben een geschil over de aangifte van vennootschapsbelasting opgelost. Dat maakte de verzekeraar door middel van een persbericht bekend, maar zij wilde niet verduidelijken waar de onenigheid precies om draaide. Wel meldde het verzekeringsconcern dat de overeenkomst met de fiscus positief zal uitpakken voor de winst over het voorbije boekjaar. Aegon heeft jarenlang met de Belastingdienst onderhandeld over diverse twistpunten in zijn aangifte. Het is vrij gebruikelijk dat er over geschilpunten wordt gesproken. Bij bedrijven kan zo n discussie met de Belastingdienst lang duren, aldus een woordvoerder. Het verzekeringsconcern wilde niet aangeven hoe groot de meevaller is die de overeenkomst oplevert. Het geschil met de fiscus strekte zich uit over de periode 1996 tot en met Aegon publiceert op 9 maart de cijfers over het afgelopen boekjaar. Europeesche wil geld zien van Peter Langhout Europeesche Verzekeringen eist in een kort geding dat reisorganisator Peter Langhout alsnog de door hen geïncasseerde verzekeringspremies aan de reisverzekeraar betaalt. Het zou gaan om circa euro. De samenwerking tussen beide partijen is door de verzekeraar half december stopgezet. Ondanks het geschil over de premie ziet concurrent ELVIA toekomst in Peter Langhout. De maatschappij accepteert sinds 15 december 2005 de reisverzekeringen van de reisorganisator en vreest een haperende premiestroom derhalve niet. De boekingsbevestiging van Langhout geldt daarbij tevens als verzekeringspolis. De Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) schrapte de reisorganisator begin januari als lid. De Goudse vernieuwt Milieuschadeverzekering De Goudse heeft haar Milieuschadeverzekering vernieuwd en sterk vereenvoudigd. De verschillende polisvarianten zijn samengevoegd tot één verzekering en de maatschappij heeft het aantal clausules fors teruggebracht. De verschillen tussen de dekking en de verzekerde som die gelden voor de eigen locatie en de locatie van derden zijn vervallen. De nieuwe verzekering is niet meer secundair, maar biedt een primaire dekking. Op de polis is niet alleen de sanering van het eigen terrein gedekt, maar ook van het terrein van derden. De verzekering is inclusief dekking voor bedrijfsschade, dekking als gevolg van sanering en dekking voor verweersbijstand. De hoogte van de premie is uiteraard afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. 6

7 nieuws Koevoet in huwelijk Radar en Independer.nl Het Commissariaat voor de media heeft op verzoek van NVA en VvHN het Tros-consumentenprogramma Radar teruggefloten. Radar mag niet langer reclame maken voor intermediair independer.nl. Op 23 februari a.s zal bovendien tijdens een hoorzitting moeten blijken of de Tros ook de regels van dienstbaarheid heeft overtreden. De Tros zou bijdragen aan de winsten van derden, in dit geval Independer, en ook dat is verboden. De televisie-uitzending van Tros Radar begin november, gewijd aan de hoogte van de hypotheekprovisie, bracht Radar niet wat het ervan had verwacht. Allereerst lukte het Antoinette Hertzenberg niet om Jan Aikens, die daar namens de branche zat om de hete kooltjes uit het vuur te halen, te verleiden tot de uitspraak dat hij het goed vindt dat de beloning niet transparant is. In plaats daarvan bleef hij hameren op de inspanningen die tijdens en na het advies worden verricht en hij wees op het feit dat de bank ook niet inzichtelijk maakt wat er aan de hypotheek wordt verdiend. Radar ving bot en kapte Jan daarom bruut af. In dezelfde uitzending werd internet-intermediair Independer als getuige-deskundige opgevoerd. Ook dat bracht Radar niet wat ze ervan verwacht had, want de gratis zendtijd voor deze commerciële partij brachten NVA en VvHN ertoe de handelswijze van Radar te laten onderzoeken door het Commissariaat voor de Media. De publieke omroepen dienen zich te onthouden van reclame-uitingen, stelden de verenigingen. Bovendien wekt Radar ten onrechte de indruk dat Independer een niet-commerciële partij is en dat is misleidend. Het Commissariaat voor de Media heeft inmiddels laten weten het handelen van Radar in strijd te achten met de beginselen van noncommercialiteit. Website Daarnaast zal tijdens de hoorzitting van 23 februari moeten blijken of Radar ook in strijd handelt met het dienstbaarheidsverbod: Radar mag namelijk niet bijdragen aan winst van Independer. En dat doen ze door de consequente verwijzingen naar Independer.nl op haar website zodra het over verzekeringen gaat. Ook het feit dat Radar en Independer hierover geen afspraken op papier hebben staan, acht het Commissariaat kwalijk, zeker daar het een consumentenprogramma betreft. Integriteit Bij alle mogelijke vergelijkingen voor verzekeringen kom je als bezoeker telkens bij Independer terecht. Radar wekt de schijn dat Independer geen commerciële partij zou zijn, want de bezoeker leest vervolgens: TROS RADAR kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het afsluiten van verzekeringen via verzekeringsmaatschappijen, tussenpersonen, Independer of andere instanties.. Ook werd door Radar en Independer samengewerkt aan een vergelijkingstool, waarmee de consument kan kijken wie duurder is: de traditionele tussenpersoon of intermediair Independer.nl. Radar roept hiermee consumenten op in contact te treden met Independer.nl, die als onafhankelijke vergelijkingssite wordt neergezet. Naast het feit dat dit niet juist is, is het ook in strijd met het mediabesluit. NVA en VvHN stellen dan ook dat door de samenwerking tussen Radar en Independer.nl de integriteit van het consumentenprogramma in het geding is. Snel Wfd-proof via online studie van Kluwer Bij uitgeverij Kluwer is in samenwerking met het Instituut Fiscale Kennisoverdracht een complete serie e-learning opleidingen ontwikkeld voor professionals in de financiële dienstverlening. De opleidingen zijn volledig afgestemd op de criteria van de Wfd en stellen medewerkers in staat op eigen niveau en in eigen tempo de vereiste kennis op te doen. De opleidingen in de vorm van volledig digitale modules bieden de cursist het voordeel dat hij in zijn eigen tempo en eigen omgeving kan studeren. De e-learning opleiding is interactief. De cursist ontvangt een persoonlijk leeradvies per studietaak. Via blended learning is het ook mogelijk om persoonlijke begeleiding door een docent te krijgen. Sinds 1 januari is de Basisopleiding Financiële Dienstverlening (BFD) beschikbaar. De BFD is bestemd voor front- en backoffice medewerkers bij banken, verzekeraars, intermediairs en overige financiële dienstverleners. Zij kunnen dankzij de gecertificeerde e-learning opleidingen snel en efficiënt hun deskundigheid aantonen. Vanaf 1 maart komt Kluwer met de overige Wfd-deskundigheidsmodules: Sparen en Beleggen, Consumptief Krediet en Hypotheken, Schadeverzekeringen, Leven en Pensioenen en Zorg en Inkomen. Omdat gecertificeerde dienstverleners in levensverzekeringen en hypotheken vóór 1 oktober 2007 het certificaat Beleggen A moeten halen, wordt deze in een speciale e-learning opleiding aangeboden. De Basisopleiding is nu al via internet beschikbaar, de andere modules staan klaar om ingezet te worden. Voor meer informatie kunt u terecht bij Kluwer Opleidingen ( ). U kunt zich ook direct inschrijven via NIBE-SVV stopt opleiding Techniek Leven NIBE-SVV heeft de zelfstudie-opleiding Techniek Leven overgedragen aan het Actuarieel Instituut. Omzetting van de opleiding naar het nieuwe format dat wij sinds 2005 hanteren, vergt een dermate grote investering, dat een verantwoorde exploitatie niet langer mogelijk is, geeft NIBE-SVV als reden. Dankzij de overdracht blijft deze specifieke opleiding voor de bedrijfstak behouden. Het gaat hier om de modules Interest- en kansberekening; Nettokoopsomberekeningen op één leven; Nettokoopsomberekeningen en polispremie; Waarden bij levensverzekering en Pensioenberekeningen. Het Actuarieel Instituut verzorgt al tien jaar een mondelinge opleiding Techniek leven met het NIBE-SVV opleidingsmateriaal. Meer informatie: Actuarieel instituut: Karima Attrach, telefoon , nummer 4-16 februari

8 nieuws NVA wil weer tijd voor klant Nadat 2005 eigenlijk geheel in het teken stond van de Wfd, plaatst de NVA 2006 in het teken van de klant. Althans, zoveel maakte het NVA-Congres duidelijk. Internet is daarbij de belangrijkste troef en daar ging het dan ook bij de meeste sprekers over. Voorzitter Bob Veldhuis kon echter niet nalaten ook de banken en sommige verzekeraars de maat te nemen waar het om transparantie en imago gaat. Ook bij de NVA is pijnlijk duidelijk dat de jonge consument steeds meer zaken doet via internet. Veel sprekers gingen daarom in op het gebruik van internet door jongeren en het verschil tussen hen en de 30+ generatie. Prof dr Cor Molenaar van de Erasmus Universiteit beschreef het kernachtig: Onder de dertig pas je je gedrag aan aan de techniek, boven de dertig pas je de techniek aan aan je gedrag. Hoeveel contactpersonen heeft u in uw MSN-messengeradresboek? Dertig, vijftig? Dat is al heel veel. De jeugd heeft er meer dan 200. Het is hun vorm van communicatie. Zorg dat u daar bij bent! Maar ook de geruststelling: We weten zoveel door internet, dat we graag in een persoonlijk gesprek horen wat nu de juiste informatie is. Daar hebben mensen nu eenmaal behoefte aan. Ondanks alle techniek blijven we gewoon mensen. Waarom blijven de klanten bij u komen? U kunt luisteren en vertalen naar de persoonlijke omstandigheden. U bent aardig, ze kennen u, u geeft goed advies en u bent onafhankelijk. Maak dat steeds weer duidelijk, dat is uw toegevoegde waarde. Veelverdieners Wat Veldhuis betrof, was het centrale thema voor 2006 een opluchting: Hé heerlijk, we gaan het weer over klanten hebben. We praten vandaag lekker met elkaar over hoe we tot zaken kunnen komen, want dat mag nog gewoon na 1 januari: zaken doen met klanten, business scoren, verzekeringen verkopen, geld verdienen. Als dat maar niet pervers klinkt dacht hij hardop: Veel consumenten en dus de pers en dus de overheid denken, dat wij ons collectief laten leiden door de euro en maar één doel nastreven: méér euro s. We worden beschouwd als veelverdieners. En dat is niet terecht meent Veldhuis, want aan een impactvol product als een hypotheek verdient het intermediair evenveel als een autodealer aan een minder impactvolle middenklasser. En dan kan die dealer daarna ook nog nota s versturen voor onderhoud, reparatie, nieuwe banden en uitlaten, terwijl de intermediair voor zijn inspanningen bij renteadviezen, hypotheekverhogingen, een verhuizing, ontslag, arbeidsongeschiktheid, overlijden of talloze wetswijzigingen geen factuur stuurt. Daarnaast vindt hij het vreemd dat de bank niet als veelverdiener wordt gezien: Want een bank verdient op diezelfde hypotheek ongeveer een factor tien van wat wij eraan verdienen. De Rabobank maakt reclame met de slogan, dat zij niet zoals anderen alleen maar voor de provisie gaan. Geen boerenbedrog, stelt Veldhuis, want de bank zou er anders financieel wel héél zwaar op achteruit gaan. Ook de verzekeraars maken per medewerker vijf tot tien keer meer nettowinst dan het intermediair en stellen doodleuk dat dat door de beleggingsresultaten komt. Veldhuis: Aan mijn hoela, ik wou dat wij daaraan toekwamen. Waanbeeld Veldhuis wil zeker niet klagen: Ik wil alleen de gotspe wegnemen dat wij grootverdieners zijn. Dit waanbeeld is momenteel de reden voor ons aanhoudende negatieve imago. Daarom is hij niet geheel ongelukkig met transparantie van beloning: We hoeven ons namelijk niet te schamen voor onze inkomsten, die kunnen we uitleggen en relativeren. Billen bloot Maar, vervolgt hij richting verzekeraars en banken, als 1 oktober 2009 onze billen bloot gaan, dan gaan die van jullie natuurlijk ook bloot. Vertel als bank gewoon wat je marge op een hypotheek is, waarom een spaarhypotheek voor jou als bank een beter product is dan een lineaire hypotheek. Geef als verzekeraar een fatsoenlijke toelichting over de kosten in een beleggingsverzekering. Dan krijgt ook Zwitserleven er van langs: Speel als verzekeraar geen mooi weer, door te vertellen dat in jouw nieuwe winkels klanten voor uurloon in plaats van provisie kunnen kiezen, dat kan namelijk inmiddels vrijwel overal. Nee, vertel gewoon hoeveel een unit linked product bij jou als verzekeraar kost. Ook vindt hij dat financiële instellingen die transparantie vanuit solidariteit met het intermediair niet willen overwegen, dat toch zouden moeten doen omdat zij de branche ermee dienen: U kunt dit onzekere, wellicht angstige pad tot 1 oktober 2009 beter uit vrije wil bewandelen, dan onder aanhoudende publieke druk of omdat internet uw billen blootlegt en transparantie bij u afdwingt. Bob Veldhuis: We gaan het weer heerlijk over klanten hebben. 8

9 SOME SAY THE FACTORY COULD BE CLOSED BY A FIRE. SOME SAY THE FACTORY COULD OPEN UP NEW MARKETS. WE SAY KEEP THE BUSINESS RUNNING. We don t back down from risk, we embrace it. We insure production. We insure Property. Contact Paul de Jong at in Rotterdam or visit us at acelimited.com for more information on Global Insurance and Reinsurance. nummer 4-16 februari

10 nieuws De Kompaan Groep, een samenwerkingsverband van 27 assurantietussenpersonen, gaat gebruikmaken van het premieberekenings- en acceptatieprogramma van Voogd & Voogd: Klik & Sluit Online. De groep gaat ook de webmodules van Voogd & Voogd afnemen. Uitvaartverzekeraar Monuta heeft een volmachtovereenkomst met VanKlaverenStigter Assuradeuren B.V. uit Spijkenisse getekend. Het 23 medewerkers tellende kantoor heeft al volmachten van Aegon, Allianz, AXA, DAS Rechtsbijstand, Delta Lloyd, Fortis ASR en Nationale-Nederlanden. Delta Lloyd start op 14 maart met de opleiding Assurantie B Particulier, de eerste van een serie nieuwe opleidingen voor assurantieadviseurs. Het opleidingsprogramma omvat verder Beleggen A, Pensioen Praktijk I, Gecertificeerd Pensioenadviseur, Bachelor in Pensions and Life Insurance, Erkend Hypotheekadviseur, Permanente Educatie SEH en Risk Management. De Onafhankelijke Defensie Bond (ODB) heeft bij DAS rechtsbijstand een collectief contract afgesloten. De leden van de jonge vakorganisatie krijgen voor het lidmaatschapsgeld een product, dat naast een speciale rechtsbijstanddekking voor militairen ook een AVP- en ongevallendekking bevat. Circa professionele dienstverleners In de maand januari ontving de Autoriteit Financiële Markten van circa financiële dienstverleners een vergunningaanvraag. We kunnen ervan uitgaan dat deze ondernemingen gebruikmaakten van de overgangsregeling die de Wfd biedt. Dat betekent dan dat zo n bestaande kantoren hun activiteiten onder het regime van de Wfd voortzetten. De AFM meldde ons desgevraagd met dit aantal heel tevreden te zijn. Ook toonde de toezichthouder zich verheugd met het feit dat ruim 85% van de aanvragen via de Stichting Financiële Dienstverlening zijn ontvangen. De vraag die gemoederen bezighoudt is, hoe het getal van geïnterpreteerd moet worden. Sommige partijen maken hieruit op dat inderdaad sprake is van de voorspelde shake out onder de advieskantoren. Het is ontegenzeggelijk waar, dat veel ex SER-ingeschrevenen de pijp aan Maarten hebben gegeven nu de Wfd is ingevoerd. Het is even waar, dat de meeste onder hen niet of nauwelijk professioneel actief waren als adviseur of bemiddelaar. Onder de SER-kantoren bevonden zich veel slapers adviseurs die niet meer actief waren, maar jaarlijks het luttele inschrijvingsbedrag betaalden onder het mom dat je nooit kunt weten - en ook veel B-diplomahouders die alleen optraden voor familieleden en vrienden. Voor hen bleken de kosten verbonden aan het aanvragen en instandhouden van de vergunning te duur. Vergelijken we de hoeveelheid vergunningaanvragen met het aantal GIDI-participanten, dan lijkt er eveneens sprake van een bepaalde mate van kaalslag. GIDI werd onderschreven door ongeveer kantoren, nog altijd meer dus dan het aantal dat een Wfd-vergunning heeft aangevraagd. Maar ondanks deze rekensom is het nog te vroeg daaruit definitieve conclusies te trekken. Er zijn immers instellingen die nu konden volstaan met het aanvragen van één collectieve vergunning die betrekking heeft op meerdere aangesloten instellingen. Vooralsnog ziet het ernaar uit dat, gemeten naar marktaandeel, vrijwel 100% van de intermediairkantoren van de Wfd-overgangsregeling gebruik heeft gemaakt. Zo maakte onder meer de NBVA bekend dat alle leden een vergunning hebben aangevraagd. Om een finaal overzicht te kunnen vormen, moeten we wachten tot de AFM zijn register publiceert. Wettelijk gezien moet dat uiterlijk 1 mei zijn beslag krijgen, maar de toezichthouder sluit niet uit het register al eerder online te kunnen zetten. Preventie.nl Op gezamenlijk initiatief van Verbond, NBVA en NVA komt voor de zomer de website in de lucht. Een bijzonder uitgebreide site in een eigen huisstijl met een schat aan informatie over preventiezaken. Primair bevat de website een kennisbank die geraadpleegd kan worden door verzekeraars, intermediairs en ondernemers. Alles wat te maken heeft met preventie en verzekeren kan hierop worden teruggevonden. Ook MKB-Nederland partner in het uitdragen van het Schadepreventieconvenant - zal via haar website, periodieken en andere uitingen de ondernemers wijzen op het bestaan van preventie.nl. Meer over het Schadepreventieconvenant vindt u in het interview Met Jolanda Tijhuis, Rob Groenemeijer en Niels Mourits op pagina 38. Fortis-Thalys mist Nederland Fortis gaf het startschot voor een nieuwe internationale merkcampagne: Getting you there. De hoogste baas van Fortis, de Belg Jean Paul Votron, gaf op station Brussel-Zuid het startschot door de laatste sticker op de Fortis- Thalys te plakken, die vervolgens naar Parijs vertrok waar het nieuwe Fortis-House werd geopend. De keuze om de trein uit Brussel te laten vertrekken is een gemiste kans. De Thalys had bij de aftrap ook uit Amsterdam kunnen vertrekken om het Nederlands-Belgische karakter van Fortis te onderstrepen. Voor wie het niet (meer) weet, het was Amev dat in 1990 het initiatief nam om een internationale samenwerking met het Belgische AG aan te gaan. Beide moeders brachten hun dochters in en ieder werd voor 50% eigendom van de dochter van de ander. Omdat de inbreng van Amev destijds 1150 miljoen gulden hoger werd gewaardeerd, betaalde AG een compensatie van 575 miljoen gulden aan Amev. Een volmaakt gelijkwaardige samenwerking. De laatste tijd heeft het er echter de schijn van dat Fortis meer en meer aan het Verbelgiseren is. Zo zit er nog slechts één Nederlander in de Raad van Bestuur, te weten oud SR-man Jos Baeten. Ook de steeds formelere werkwijze lijkt minder Nederlands te worden, in ieder geval minder Rotterdams. Veel intermediairs kijken met weemoedige herinneringen aan Amev, Stad Rotterdam en Woudsend, de naar het Zuiden vertrekkende trein na. 10

11 nieuws Europ Assistance (Nederland) B.V. te Arnhem heeft een overeenkomst met LeasePlan Nederland N.V. gesloten voor schadeen pechhulp voor haar hele wagenpark van voertuigen in binnen- en buitenland. Europ Assistance organiseert hulpverlening op allerlei terreinen voor de zakelijke markt en maakt deel uit van de Europ Assistance Group, die wereldwijd 35 alarmcentrales heeft. Monuta heeft eind januari een volmacht verleend aan BB Assuradeuren uit Alkmaar. BB heeft tien medewerkers in dienst en werkt met twintig aangesloten kantoren in de regio Noord- en Zuid-Holland en heeft een eigen filiaal in Den Haag. ELQ Hypotheken heeft in het laatste kwartaal van 2005 voor 1,2 miljard euro aan hypotheekaanvragen binnengekregen. De WelQom hypotheek droeg het meest bij aan dit kwartaalrecord. Reaal heeft onlangs de ste polis verwerkt in AAS, het automatische acceptatiesysteem van Reaal Schadeverzekeringen te Zoetermeer. Sinds twee jaar is de maatschappin met dit systeem in staat nieuwe polissen binnen vijf dagen af te geven of te muteren. Norbert Schultz vult Arena De verzekeringsbranche nam in de Amsterdam ArenA afscheid van Winterthurdirectielid Norbert Schultz. Onder de ruim 250 aanwezigen waren tussenpersonen, directie en stafmedewerkers van het Verbond van Verzekeraars en directieleden van maatschappijen. Na een carrière van 40 jaar in de verzekeringsbranche, waarvan 38 jaar bij Winterthur Verzekeringen, gaat Norbert Schultz (60) met pensioen. Als directielid was Schultz verantwoordelijk voor het commerciële beleid en productontwikkeling van het Levenbedrijf. Zijn grote vakkennis op levengebied heeft Schultz ook ten dienste van de markt gesteld, waarbij hij in het Sectorbestuur Leven en vele commissies heeft geparticipeerd. Norbert Schultz blijft nog als adviseur van en bij Winterthur verbonden. Unigarant laat klant webwinkelen Unigarant is in samenwerking met Scalepoint een proef gestart met het vergoeden van reisschades in natura. De gedupeerde klant kan binnen dit internetconcept in plaats van een bedrag ook een nieuw product kiezen. In een webwinkel worden diverse soorten goederen aangeboden. Hierbij valt te denken aan telefoons, cd s, fotocamera s en koffers. Een verzekerde kan voor het schadebedrag shoppen in deze webwinkel. De schadevergoeding in natura geldt tijdens de proefperiode alleen voor reisschades. Unigarant is overigens niet de eerste maatschappij die deze vorm van uitkering voert. FBTO en Centraal Beheer sloten vorig jaar maart al een samenwerking met Scalepoint om te komen tot het uitkeren in natura van schade. Expertisedienst N-N blijft voorlopig zitten Nationale-Nederlanden wil de berichten niet bevestigen dat zij overweegt de expertiseactiviteiten af te stoten. Volgens Claudia Goossen, PR & Mediarelaties N-N, kan het nog wel maanden duren voordat er duidelijkheid gegeven kan worden over de manier waarop een eventuele uitbesteding van de expertiseactiviteiten gaat plaatsvinden. De geruchten over een eventueel uitbesteden zijn volgens Goossen gestoeld op een intern bedrijfsonderzoek naar deze activiteiten. Bij N-N doen we continu bedrijfsonderzoek, nu kijken we naar de expertiseactiviteiten. Het is daarom te prematuur om nu al te suggereren dat we overgaan tot uitbesteding van deze activiteiten. Er is op korte termijn niets te zeggen over het wat, hoe, wanneer en met wie. Er gaan geruchten dat CED hoge ogen gooit voor een eventuele overname. De schadeprocesmanagers uit Capelle aan den IJssel tekenden eind januari 2005 ook al voor de uitbesteding van de (auto)expertisedienst en de uitvoering van de expertise op het gebied van brand- en aansprakelijkheid van AXA. In 2004 beklonken Interpolis en CED de overdracht van keuringsinstituut Meditel. CED Holding heeft circa 800 mensen in dienst en bestaat uit verschillende business units die als volledig zelfstandige ondernemingen opereren. Elke business unit heeft zijn eigen specialiteit. De dienstverlening bestrijkt alle facetten van schadeprocesmanagement. Expertise van voertuigen, roerend en onroerend goed en personen, preventie, fraudebeheersing, onderzoek en inspectie behoren tot de activiteiten van CED. De belangrijkste klanten van CED zijn verzekeringsmaatschappijen en grote bedrijven die hun eigen risico s dragen. De buitendienstmedewerkers werken vanuit huis, hetgeen garant staat voor een breed netwerk over heel Nederland. Mega vette uitvaart voor jongeren Nationaal Spaarfonds heeft een nieuwe manier gevonden om jongeren te benaderen voor een uitvaartpolis. Op de website geeft de maatschappij haar nieuwe doelgroep informatie over het regelen van een uitvaart, en vooral hoe je die kunt opleuken (pimpen): Niemand weet wanneer hij dood gaat. Maar als je aan de beurt bent, wil je dan afscheid nemen met een kopje koffie en een plakje cake? Zorg dat jouw uitvaart de moeite waard is. En bepaal zélf hoe: bijvoorbeeld met een knalfeest met jouw muziek of de laatste rit in een vette auto! Een kijkje op de site leert al snel dat de techniek niet zo modern is als de site overkomt. Samenwonenden of gehuwden van het gelijke geslacht moeten namelijk nog even wachten als zij een gezamenlijke uitvaartpimp-polis willen sluiten. De techniek achter het premieberekeningsprogramma laat dit niet toe. Nationaal Spaarfonds laat desgevraagd weten blij te zijn met deze oplettendheid maar pas tot aanpassing over te gaan als er een nieuwe release komt. En dat kan nog wel even duren. Tot die tijd kan deze groep wel op individuele basis een polis sluiten. Nationaal Spaarfonds: Pimp your site! ITDS A PROFESSION ITDS is een consultancy organisatie, gespecialiseerd in oplossingen voor de bank- en verzekeringswereld. We weten wat er speelt en begrijpen de processen. Resultaatgericht, succes verzekerd. Kijk op of bel nummer 4-16 februari

12 ict NVA wil consument hét portal bieden De NVA kondigt zeer ambitieuze internetplannen aan. De bestaande website van de NVA wordt omgebouwd tot dé informatieportal, de sites van de leden moeten interactief worden. De NVA ondersteunt haar leden hierin, maar wil nadrukkelijk niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten. Die moet zelf de geboden kansen aangrijpen om het portal tot een succes te maken. Het was Wijnand Jakobs, de voorzitter van de ICT-commissie, die de grootse plannen van de NVA tijdens het congres uiteenzette: Nu nog staan de simple risk producten onder druk, over zes jaar staan alle producten onder druk. Hoeveel klanten zullen via internet de polis willen afsluiten, willen inzien of muteren? De helft schat ik in. Daarom hebben wij de volgende doelstellingen geformuleerd: Vergroting van de slagkracht van het intermediair, door internet als informatie- en verkoopmedium in te zetten, aanbieden van internettoepassingen zodat de leden kosten-efficiënt kunnen blijven werken en vergroting van de intrinsieke waarde van de NVA voor haar leden. Om deze doelstellingen te realiseren heeft de ICT-commissie, samen met ingehuurd projectleider Berrie van der Heide (oud-intermediair, oud-bestuurslid NVA), een aantal op te leveren resultaten geformuleerd. Kennisnet Een van die resultaten is de aanpassing van het besloten gedeelte voor de leden. Van der Heide: Het extranet zal voor de leden veel meer gaan bieden dan nu het geval is. Zo zal het intermediair informatie vinden met betrekking tot wetgeving, fiscale zaken en actuele ontwikkelingen, maar hij vindt er ook allerlei informatie voor de intermediair als ondernemer. Dit moet echt het kennisnet voor de ondernemer en de medewerkers worden. Dit extranet is voor leden bereikbaar via logins en het digitaal paspoort. De NVA is voor deze kennis, de zogenoemde content, in onderhandeling met allerlei gerenommeerde partijen waaronder Kluwer, de uitgever van dit blad, die professionals in financiële dienstverlening, juristen, notariaat, accountancy en fiscalisten van vakkennis voorziet. Met Voogd & Voogd Diensten is een overeenkomst gesloten met betrekking tot het gebruik van de module Klik en Sluit tegen gunstige condities. Het intermediair kan vele producten die hij voert in deze applicatie laten opnemen, ook speciale producten, producten met afwijkende tariefstelling, producten met retourprovisie of producten in volmacht. De NVA heeft met Voogd & Voogd Diensten afgesproken dat eventuele aanpassingen tegen kostprijs voor het intermediair worden doorgevoerd. Daarnaast is het voor het intermediair mogelijk om alle producten te vergelijken, ook die hij niet voert, om zo alle informatie die hij nodig heeft voor een goed advies, in huis te hebben. Ook is de NVA in afrondende besprekingen met een internetbedrijf om een mantelovereenkomst af te sluiten, zodat de leden hun site door dit bedrijf tegen een gunstig tarief kunnen laten bouwen. Consument Ook het openbare gedeelte gaat volledig op de schop. Dit gedeelte is er vooral voor de consument, maar ook voor branchegenoten. De consument vindt hier een digitale assistent. Deze assistent biedt onder andere een woordenboek waarin de consument uitleg over allerlei begrippen vindt, maar ook uitleg over bijvoorbeeld de WIA, de levensloopregeling en de consument kan bijvoorbeeld berekenen of hij een pensioengat heeft. Producten bekijken en vergelijken is echter niet mogelijk. Daarvoor moet hij eerst zijn postcode intypen, waarna hij een aantal NVA-intermediairs in zijn omgeving aangereikt krijgt. Nadat hij zijn keuze voor een van hen (of voor zijn eigen NVA-intermediair) heeft gemaakt komt hij direct op de site van de intermediair terecht. Daar kan hij producten vergelijken en afsluiten, of na de vergelijking bellen met de NVA-intermediair. Kiest hij ervoor online af te sluiten, dan doet hij dit, zonder dat de consument dat merkt, via de webmodule Klik en Sluit van Voogd & Voogd Diensten, dat vervolgens de transactie doorgeeft aan het NVA-intranet. Zo weet de betrokken adviseur dat er via zijn site een product is gesloten of een offerte is aangevraagd en hij kan de lead opvolgen. De gehele aanpak voorziet dus in de combinatie van een digitale én persoonlijke aanpak. De NVA bekijkt samen met de grote systeemhuzien hoe de consument via de site van de intermediair ook bij het eigen polis- en klantdossier kan komen. Onderscheidend vermogen Zoals gezegd zal de consument, uiteraard begeleid door de nodige reclame, de site van de NVA moeten gaan vinden en deze vervolgens gaan zien als dé portal voor financiële dienstverlening. De plannen van de NVA liegen er niet om en zijn ambitieus te noemen, want er zijn nogal wat sites waar de consument terecht kan. Google levert circa pages voor het woord autoverzekering (in 0,05 seconden). Om daar als dé portal voor de consument een plaats te veroveren is niet eenvoudig. Volgens Van der Heide is het geen onmogelijke opgave: De consument vindt ongelofelijk veel informatie op de NVA-portal die hij nodig heeft een goede beslissing te nemen. Weet hij eenmaal wat hij wil, dan kiest hij een adviseur in zijn directe woonomgeving en gaat naar zijn site, daar kan hij allerlei berekeningen maken en direct een polis afsluiten of eerst aanvullend advies vragen aan een deskundig iemand. Iemand uit zijn eigen omgeving, die hij wellicht kent. Dat is het onderscheidende vermogen van de NVA-portal, dat er een levend iemand achter zit die je kan helpen als je dat wenst. Maar de consument zal dat toch alleen ervaren als er ook voldoende NVA-leden meedoen en als vervolgens ook nog eens voldoende producten te vergelijken zijn via de site van de gekozen NVA-intermediair. Met vier verschillende autoverzekeringen kom je er niet. Het intermediair zal dus naast de aanstellingen die hij al heeft de beschikking moeten krijgen over producten van meer aanbieders, bijvoorbeeld via een serviceprovider. Dat is de consument nu eenmaal gewend van het zakendoen via internet. Van der Heide: Die beslissing is helemaal aan het intermediair zelf. De NVA wil nadrukkelijk niet op de stoel van de ondernemer zitten, maar wil alleen maar de faciliteiten bieden. Met de faciliteiten is weinig mis, en met een goede marketingondersteuning zou dit portal best een stevige positie kunnen gaan innemen, maar dan moeten de NVA-leden de geboden mogelijkheden wel optimaal benutten. Uiterlijk 1 mei moet het nieuwe portal operationeel zijn. 12

13 intermediair Schadehulp neemt ruim honderd tussenpersonen het schaderegelingswerk uit handen Een schade krijgt lang niet altijd de aandacht die zij verdient Een schade is hét moment waarop de schadeverzekering haar waarde bewijst. Pas dan komt tot uiting wat de klant heeft gekocht en of hij daadwerkelijk krijgt wat de verzekeraar en/of zijn tussenpersoon bij het aangaan van de polis heeft toegezegd. Ik heb dan ook nooit begrepen waarom er bij zowel verzekeraars als bij het intermediair vaak zo weinig aandacht wordt besteed aan de afwikkeling van een schadeclaim. Dat zegt Frank Fukking, eigenaar en initiatiefnemer van Schadehulp, het Achterhoekse bedrijf waaraan een groeiend aantal tussenpersonen hun schaderegelingswerk uitbesteden. Jarenlang was schade in zijn ogen een ondergeschoven kindje in verzekeringsland, maar de Zelhemse register-expert constateert tot zijn tevredenheid dat de afgelopen driekwart jaar een verandering ten goede is opgetreden. Met name verzekeraars pakken de schaderegeling uit oogpunt van klantgerichtheid beter aan, hetgeen volgens hem ook blijkt uit het sterk verminderde aantal klachten van verzekerden over de afwikkeling van schadeclaims. Een goede zaak, want ik ben van mening dat een goede schaderegeling zichzelf meer dan terugverdient. Bijvoorbeeld doordat een tevreden klant zijn positieve ervaringen doorvertelt aan familie, vrienden, bekenden en collega-ondernemers. Gat in de markt Liefde voor het vak - Verzekeren is het mooiste vak dat er is en het regelen van schades is daarin het allerleukste werk - en ondernemerschap lagen ten grondslag aan het ontstaan van Schadehulp, nu ruim drie jaar geleden. Het bleek het bekende gat in de markt te zijn. Inmiddels verzorgen wij voor 118 assurantiekantoren geheel of gedeeltelijk hun schaderegelingswerkzaamheden: vanaf de eerste melding tot de betaling van de schadevergoeding. Het gaat daarbij op jaarbasis om zo n á grote en kleine schades op vrijwel alle terreinen. Alleen letselschades, die toch wel een heel specifieke deskundigheid vereisen, doen we niet zelf, maar besteden wij uit aan Europrotector en Korevaar Van Dijk. De deelnemende tussenpersonen zijn stuk voor stuk enthousiast over de mogelijkheid tot outsourcen van het schaderegelingswerk. Wie eenmaal de samenwerking heeft ervaren, blijft meedoen. Zo kent Schadehulp een proefperiode, waarbij voor het assurantiekantoor een twintig- tot dertigtal schades wordt behandeld. Tot nu toe zet iedereen dat na afloop om in een definitieve samenwerking. Met name de persoonlijke 24-uursdienst en transparante en correcte werkwijze van de afhandeling van schades zijn daarin maatgevend. Diversteit Wat voor kantoren doen nu een beroep op de diensten van Schadehulp? Dat is heel divers, antwoordt Fukking. Daar zitten hele grote kantoren tussen die goed zijn voor vele honderden schades per jaar, maar ook gespecialiseerde leven- en hypotheekkantoren die schadeverzekeringen erbij doen. Maar de grootste groep vormt toch de assurantiekantoren tot vijf medewerkers. Dat zijn doorgaans allround kantoren, die het belang van een goede schaderegeling wel degelijk onderkennen, maar die door omstandigheden - gebrek aan tijd, mankracht of specifieke know how - onvoldoende aan een goede begeleiding van hun klanten bij een schade toekomen en in feite te klein van omvang zijn om een speciale schadebehandelaar aan te stellen. Tussenpersonen kunnen bij het inmiddels vijf vaste en zeven parttime-medewerkers tellende schadebedrijf kiezen uit een vijftal samenwerkingsmodules met elk een eigen prijskaartje. De duurste versie is de schadeafwikkeling op afroep. Assurantiekantoren geven hierbij alleen de complexe schades uit handen. Daarnaast kunnen zij ervoor kiezen alleen gedurende werktijden of juist 24 uur per dag alle schaderegelingswerkzaamheden uit te besteden. Ook een tijdelijke samenwerking, bijvoorbeeld bij ziekte of vakantie, behoort tot de mogelijkheden. Tot slot kunnen de specialisten van Schadehulp ook alleen voor verhaalschades worden ingeschakeld. Voordeel intermediair Wat zijn de benefits van het intermediair om het schaderegelingswerk te outsourcen? Kostenbesparing en serviceverbetering, is Fukking s directe reactie. In de eerste plaats kost de behandeling van schades hen bij het outsourcen nauwelijks tijd. Daardoor kunnen zij zich richten op hun core business: acquisitie en de begeleiding en advisering van hun klanten, hetgeen door de komst van de Wfd met al zijn extra verplichtingen immers nóg belangrijker wordt. Daarnaast zijn wij goedkoper dan het inhuren van een partttime-kracht, want voor maximaal 40,50 euro per schade regelen wij het hele traject, terwijl de tussenpersoon helemaal niets hoeft te betalen als de schade en zijn kosten kunnen worden verhaald op derden. Als andere voordelen noemt hij kwaliteit en professionaliteit. Bij ons wordt de schaderegeling er niet even bij gedaan, maar verricht door pure specialisten die de weg weten in de wereld van schade-expertise en schadeherstel. Bovendien zijn wij ook buiten kantooruren en in het weekend beschikbaar en beschikken wij over een landelijk netwerk voor reconditionering en glasschadeherstel, aldus Fukking, die het uit oogpunt van transparantie voorts een pre noemt dat zowel tussenpersonen, verzekerden als betrokken verzekeraars via een speciale toegangscode zich online continu op de hoogte kunnen stellen van de voortgang van de schadeafwikkeling. Dat komt naar de klant zeer professioneel over. nummer 4-16 februari

14 intermediair Consument zoekt geen product maar een bevestiging van zijn keuze Zorg is niet de gewenste sluitmarkt geworden De overdaad aan vergelijkingssites en een veelvoud aan collectiviteiten die over de Nederlandse consument is uitgestort hebben zeker geleid tot actiebereidheid. De consument is veelvuldig aan het vergelijken, zowel op prijs als op voorwaarden. Het intermediair krijgt daarbij niet altijd een glansrol toebedeeld: 70 à 80 procent van de mensen die een adviesgesprek wilden hadden al voor hun komst naar kantoor besloten welk product zij namen. Ze wilden van ons enkel een goedkeuring voor die keuze hebben, aldus Henk Hendriks van Schouten & Hendriks Assurantiën. Begin oktober 2005 stuurde Schouten & Hendriks Assurantiën uit het Gelderse Brummen haar circa 1300 relaties de eerste zorgmailing. De tweede mailing volgde begin december, op het moment dat de nieuwe website van het kantoor online ging. Op de site komt ook de nieuwe zorgverzekering uitgebreid aan bod. Het aantal reacties op beide mailings viel Hendriks zeker niet tegen. Een groot aantal kwam binnen via de . De mensen die een adviesgesprek wilden bleken goed voorbereid, de meesten hadden vooraf al de product- en premievergelijking gedaan op de website van Schouten & Hendriks. Hiervoor maakt het kantoor gebruik van de internetapplicatie en het marketingconcept voor de nieuwe zorgverzekering die de NBVA voor haar leden liet ontwikkelen. Hierbij werkte de brancheorganisatie samen met de zorgverzekeraars Amersfoortse, Confior, Delta Lloyd, Fortis ASR en ONVZ. Via de applicatie kunnen consumenten op de website van hun verzekeringsadviseur de premie, voorwaarden en dekking van deze vijf deelnemende zorgverzekeraars vergelijken en eventueel direct een product sluiten. Adviesmarkt De nieuwe zorgverzekeringswet is ons in feite natuurlijk van overheidswege gewoon opgelegd. Ondanks de lange aanloop merkten we dat het onderwerp bij onze klanten pas ging leven op het moment dat zij de aanbieding van hun huidige zorgverzekeraar ontvingen. De eerste mailing van ons hadden ze toen ook al binnen. Voordat we die verzonden hebben we ons afgevraagd hoe we de klanten zouden benaderen en hoe we dit dan zo efficiënt mogelijk konden aanpakken. Als ondernemer moest ik toch de conclusie trekken dat er tussen de kosten en verwachte opbrengst weinig marge overbleef voor marketingdoeleinden. Wat dat betreft waren we blij met de marketingactie die de brancheorganisatie voor ons ontwikkelde, aldus Henk Hendriks. De NBVA-leden ontvingen eind 2005 een uitgebreid marketingpakket van hun brancheorganisatie waarmee zij hun klanten konden informeren over de Zorg-actie. De doelstelling van de brancheorganisatie om haar leden zoveel mogelijk werk uit handen te nemen is in ieder geval bij Schouten & Hendriks gehaald. Dat mensen voorbereid op kantoor verschenen scheelde ons in de advisering heel veel tijd. De mensen die met het voorstel van hun huidige zorgverzekeraar langskwamen hadden zich daar ook goed in verdiept. Achteraf kan ik wel stellen dat 70 à 80 procent van de mensen al voor hun komst naar kantoor hadden besloten welk product zij wilden hebben. Ze wilden gewoonweg van ons de goedkeuring voor hun keuze hebben. Kortom: veel vragen en weinig productie. Administratief kost het product ons veel tijd en die last zal eerder toe- dan afnemen, vrees ik. Zolang de kosten hiervan niet in verhouding staan met de provisie zal de zorgverzekering een serviceproduct zijn dat je de klant moet kunnen bieden als hij daarom vraagt. Bankagentschap Het kantoor van Hendriks heeft al sinds jaar en dag een agentschap van RegioBank. De kasfunctie heeft een Henk Hendriks belangrijke toegevoegde waarde voor mensen die bij de grootbanken, tegen hun zin, zijn veroordeeld tot de pinautomaat. Alleen voor advies zijn zij nog welkom op het bankkantoor. De kasfunctie is het belangrijkste bestaansrecht voor het bankagentschap. Je brengt de buurtfunctie van het bankfiliaal terug en daar is duidelijk behoefte aan. Daardoor krijgt het kantoor ook een ander soort klant binnen, en dat biedt weer andere voordelen. Alleen is het wel zo dat je een verzekeringsrelatie eerder bankklant maakt dan een bankrelatie verzekeringsklant. Hendriks kan een glimlach niet onderdrukken als hij het NBVA-onderzoek naar de toegevoegde waarde van het bankagentschap onder ogen krijgt. Mij hebben ze niet benaderd, lacht hij, maar ik ken de voordelen al. Uit het onderzoek komt naar voren dat een bankagentschap in zeer veel gevallen winstverhogend werkt en ook veel indirecte opbrengsten kent. De NBVA stelt als voorwaarde dat de ondernemer dan wel serieus in het bankagentschap moet willen investeren. Wat Hendriks alleen maar kan beamen. Dat hij met zijn RegioBank-agentschap niet gevraagd is voor het onderzoek heeft te maken met de onderzoeksmethode. De NBVA gaf twee studenten van de AVANS Hogeschool te Den Bosch opdracht rendement en kritische succesfactoren van een bankagentschap voor het intermediair te onderzoeken. Het onderzoek werd gedaan in samenwerking met de CVB Bank. Uit de schriftelijke enquête onder 273 assurantiekantoren met een CVB-agentschap (bruikbare respons 22%) bleek in ieder geval dat voor bijna driekwart van deze kantoren (74%) het bankagentschap winstverhogend is en voor 50% ook rendementsverhogend. Het productenpalet van de banken wordt steeds breder en interessanter voor de consument. Je ziet overigens dat de verzekeraars daarin niet achterblijven. De consument krijgt een nieuwe generatie producten met veel ingebouwd voordeel. Kritische kanttekening daarbij is wel dat dit voordeel voor de consument in veel gevallen direct wordt verrekend met de provisie voor het intermediair. Daardoor zal onze provisie in de toekomst steeds vaker onder druk komen te staan. 14

15 zo kan het ook: een hypotheek die uw klanten blij maakt SNS Extra Inkomen Hypotheek Vijftig-plussers hebben vaak hun hele leven hard gewerkt. Nu zijn ze op een leeftijd dat ze kunnen gaan genieten. Maar voor mensen die gewend zijn te werken, is het soms niet makkelijk om geld uit te geven. Gelukkig kunt u ze nu over die drempel heen helpen. Adviseer uw oudere klanten een SNS Extra Inkomen Hypotheek. Daarmee verzilveren ze de overwaarde van hun huis, zonder het huis te hoeven verkopen. Zo krijgen ze dus extra geld om extra van het leven te gaan genieten. Tegen bijzonder gunstige voorwaarden. Wie wordt daar nou niet blij van? Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager bij SNS Bank of kijk op snsbank.nl/ intermediair Intermediair worden van SNS Bank? Bel

16 hypotheken Karel Schiffer (NHG): Bescherming op zich is zinvol maar het kost extra geld Cardif evenement hypotheekbescherming Tijdens een drukbezocht evenement heeft Cardif haar relaties geïnformeerd over de gevolgen van de WIA op de hypotheekbescherming en de rol die de Wfd daarbij speelt. Presentatrice Violet Falkenburg discussieerde hierover met een viertal gasten. De vernieuwde Hypotheek Opvang Polis van Cardif fungeerde als rode draad in de gesprekken. Schadeverzekeraar Cardif organiseerde afgelopen week een viertal informatieve shows waarin veel aandacht voor het Haagse, de problematiek rond de nieuwe WIA, de rol van de Wfd en de gevolgen van dit alles op de hypotheekbeschermingsproducten. In het Tielse The Open ontving Cardif in totaal bijna relaties. De locatie was voor de gelegenheid omgebouwd tot tv-studio waar Violet Falkenburg een viertal gasten ontving. Aan tafel schoven aan: Cees de Jong, commercieel directeur Cardif, Inge van der Spek, directeur BrinckStaete Adviesgroep uit Zeist, Karel Schiffer, directeur Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en Chris Baelemans, directeur opleidingsinstituut Dukers & Baelemans Opleiding en Advies. De Jong zette nog eens de gevolgen uiteen die de nieuwe WIA heeft op de Hypotheek Opvang Polis van Cardif. Het product is aangepast aan de nieuwe regels in de sociale zekerheid. In het kort vangt de HOP het gat op boven de WGA-loonaanvulling, aldus De Jong. De polis keert uit vanaf 35% AO. Dit volgens de nieuwe WGA-ondergrens. (zie voor uitgebreide productinfo VB 1/2, pag. 15). Daarnaast haalde De Jong de Wfd aan. Vanzelfsprekend hadden alle aanwezige relaties de vergunningsaanvraag bij de AFM ingediend. De nieuwe wetgeving is volgens hem niets anders dan een bekrachtiging van de huidige manier van werken. Vanuit de nieuwe wetgeving en uit commercieel oogpunt hameren wij op het uitdragen van de risico s die een klant kan lopen. Het kan niet zo zijn dat een werkeloos geworden klant door zijn adviseur nooit gewezen is op de hypotheekbeschermingsproducten. Het is aan de klant wat hij met een dergelijk advies doet. Hij moet een afweging kunnen maken of hij in geval van een inkomensdaling dezelfde dingen wil blijven doen, of de financiële stap terug te nemen. 125 miljoen gulden moesten uitkeren. Dit als gevolg van het inzakken van de woningprijzen in die periode. Met een toename van 20% ten opzichte van 2004 blijkt maar weer dat consumenten steeds vaker kiezen voor een veilige en verantwoorde hypotheek met NHG. De consument is door de conjunctuur weer wat voorzichtiger en op zoek naar veiligheid. Een hypotheekbeschermingsproduct is zeker zinvol, maar het is en blijft een product dat geld kost. Om die reden blijft het een individuele beslissing of iemand de premie ervoor over heeft, aldus Karel Schiffer. Eerder gaf hij al te kennen dat het hem zorgen baart dat 36% van de gedwongen verkopen in 2005 heeft plaatsgevonden in Den Haag en Rotterdam en zich concentreert in specifieke wijken. In de oude wijken van deze steden is het risico van de financiering van het eigenwoningbezit kennelijk groter dan in de rest van het land. Schiffer benadrukte de belangrijke rol die de hypotheekadviseur hierin speelt: De adviseur heeft een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hij adviseert een product dat een groot deel van het toekomstige leven van zijn klant beslaat. Helaas moet ik uit de dagelijkse poststroom constateren dat er nog steeds mensen zijn die deze verantwoordelijkheid niet serieus nemen, dat is en blijft zonde. Opleiding Om optimaal geïnformeerd te zijn en te blijven biedt Cardif haar relaties, in samenwerking met opleidingsinstituut Dukers & Baelemans Opleiding en Advies, tegen gereduceerd tarief een opleidingsmodule aan. Na deze dagcursus moet de financieel adviseur nog beter in staat zijn om volgens de nieuwe wetgeving een inkomensanalyse te maken bij werkloosheid en AO. Ook komt het overlijdensrisico bij hypotheken aan de orde en krijgt men tips om onderwerpen als werkloosheid, AO en overlijden in het adviesgesprek aan de orde te brengen en de bijbehorende verzekeringsoplossingen aan te kaarten. Cardif traint overigens jaarlijks al circa intermediaire relaties op diverse aandachtsgebieden binnen de hypotheekbescherming. NHG-cijfers Falkenburg vroeg Karel Schiffer onder meer naar het nut van de hypotheekgarantie. De cijfers van zijn NHG maken veel duidelijk. In 1995 sloten bijna kopers van woningen een garantiehypotheek af. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, waar de NHG is ondergebracht, kreeg een jaar later ruim honderd claims binnen van kopers die niet aan hun verplichtingen konden voldoen. In 2005 sloten ongeveer huishoudens een NHG-hypotheek. Het afgelopen jaar bedroeg het aantal claims 600, met een totale uitkering van ruim 19 miljoen euro. Ondanks de forse stijging in de laatste tien jaar kunnen de cijfers nog niet tippen aan die uit het rampjaar Toen werd de toenmalige rijksgarantieregeling 2000 keer aangesproken, waarbij het Rijk en de gemeenten een bedrag van circa 16

17 hypotheken AXA lanceert Hypothekenjaar 2006 Vorige week zette AXA Verzekeringen voor ruim 120 genodigden haar visie op hypotheken in 2006 uiteen in het Koetshuis van Kasteel Nijenrode te Breukelen. Alexander van Loon, directeur Marketing & Distributie, maakte onder meer bekend dat dit jaar de Hybride Hypotheek de runner op hypotheekgebied moet worden. Daarnaast gaat AXA zich meer toeleggen op innovatieve doelgroepproducten. De recent ontwikkelde Frankrijk Hypotheek is hiervan een voorbeeld. Binnenkort volgen hypotheekproducten voor onder meer senioren en starters. Directievoorzitter Jan van den Berg onderstreepte de specifieke keuze van AXA Nederland om uitsluitend via hechte samenwerking met intermediairs de ambitieuze plannen op onder andere hypotheekgebied te kunnen realiseren. SNS Bank introduceert Extra Inkomen Hypotheek SNS Bank komt met een hypotheek die de overwaarde van het eigen huis verzilvert. Aan de hypotheek is een rekening gekoppeld, waarop de overwaarde wordt gestort. Consumenten krijgen maandelijks een uitkering van deze rekening. Bij aanvang kan de consument ook kiezen om direct een groot bedrag ineens te laten uitkeren. De rente is vooraf bekend. Zo weet een consument precies hoeveel geld hij over een bepaalde periode ontvangt. In tegenstelling tot hypotheken die gekoppeld zijn aan een direct ingaande lijfrente, vervalt het vermogen bij overlijden aan de erfgenamen. De consument bepaalt zelf de looptijd en het deel van de overwaarde waarover de hypotheek wordt afgesloten (minimaal euro). De rente is vast gedurende de looptijd. De Goudse lanceert Prijsbewust Hypotheek De Goudse heeft het assortiment uitgebreid met de Prijsbewust Hypotheek. De doelgroep voor deze hypotheek bestaat uit starters (met NHG-financieringen), doorstromers en senioren (bij lagere risicoklassen). Als belangrijkste kenmerk geldt de zeer scherpe rente. Deze is extra gunstig bij NHG-financieringen en bij een relatief lage lening ten opzichte van de executiewaarde. Koppeling aan iedere gewenste levensverzekering is mogelijk. De Goudse biedt diverse mogelijkheden met het FlexxVermogensplan en de Garantiekapitaalverzekering. Rente 30 jaar vast zeer populair Ruim twee weken na introductie van een hypotheek met een rentevastperiode van 30 jaar, kent al 27 % van de nieuwe hypotheken bij AEGON deze rentevastperiode. De belangstelling voor deze hypotheek overtreft daarmee de verwachtingen. Ook is er veel vraag naar hypotheken met een looptijd van 10 of 20 jaar. In totaal kiest 65% van de klanten voor een rentevaste periode van 10 jaar of langer. De enorme belangstelling is een gevolg van de historisch lage hypotheekrente én de verwachting dat de rente omhoog gaat. Vanwege deze toenemende vraag naar hypotheken met een lange rentevaste periode, heeft AEGON de afgelopen maand een rentevaste periode van 21 t/m 30 jaar geïntroduceerd. GeldXpert naar 42 vestigingen In het vorige VB publiceerden we een staatje afkomstig uit het Financieele Dagblad met daarin alle hypotheekketens en aantallen vestigingen. Deze informatie bleek onjuist, zo liet GeldXpert ons weten. Het aantal vestigingen van deze franchiseketen voor onafhankelijk financieel advies had eind 2005 namelijk 39 kantoren. Dit jaar staan er drie op stapel. De keten bestaat sinds Erasmus breidt Inkomensplanner uit met hypotheken Erasmus Verzekeringen heeft de MultiLeven Inkomensplanner uitgebreid met een hypotheekmodule en de naam gewijzigd in Erasmus FinancePlanner. Daarmee kunnen de met de maatschappij samenwerkende adviseurs snel en eenvoudig alle berekeningen maken die nodig zijn om tot een goed hypotheekadvies te komen. Deze module bevat tevens ook de productoplossingen die Erasmus aanbiedt om het advies verder uit te werken. Het programma actualiseert de rentestanden van Erasmus Hypotheken automatisch. De insteek van het programma blijft financial planning light ; geen ingewikkelde software, maar een eenvoudig en snel te gebruiken programma, waarmee de belangrijkste financiële aandachtsgebieden van de klant in kaart gebracht kunnen worden. In een paar stappen heeft de assurantieadviseur een compleet fullcolour rapport dat aan de klant meegegeven kan worden. Alle gegevens op basis waarvan een advies tot stand komt, worden bovendien vastgelegd, en dat is ook voor wat de Wfd betreft een prettige gedachte. De laatste wijzigingen op sociaal en fiscaal gebied zijn geheel in het programma opgenomen. Zo is er een aparte module opgenomen voor de Levensloopregeling. Hiermee kan de adviseur in beeld brengen wat voor de klant het voordeel is van de levensloopregeling en welke (verlof-)mogelijkheden de regeling biedt. Ook is een Wia-module opgenomen, waarmee de effecten van de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsongeschiktheid in beeld gebracht kunnen worden, uitgaande van diverse scenario s. De Erasmus FinancePlanner is ontwikkeld in samenwerking met Quickstep-Software uit Diemen. Reaal koppelt In Support aan Hypobox Reaal Verzekeringen heeft haar berekenings- en offertesoftware In Support naast de al bestaande koppeling met ÈFDÉCÉ nu ook gekoppeld aan het hypotheekadviesprogramma Hypobox van Intersoftware. Hierdoor is een snellere verwerking van hypotheekoffertes mogelijk. Bovendien worden bijbehorende levenoffertes automatisch binnen In Support aangemaakt. De financieel adviseur kan bij berekeningen Hypobox als basis blijven gebruiken. Hypobox is een multi-label adviespakket dat het intermediair zelf op maat kan samenstellen met modules van alleen die maatschappijen waar hij zaken mee doet. Dit softwarepakket kenmerkt zich door de combinatie van maatschappijspecifieke functionaliteiten met standaardsoftware. Alle geldverstrekkers met hun toetsnormen en acceptatiebeleid en de leven- en risicoverzekeringen van REAAL zijn geïntegreerd. Het intermediair kan met de programmatuur ook losse REAAL-verzekeringen sluiten, zonder dat daaraan een hypotheekofferte ten grondslag ligt. nummer 4-16 februari

18 met name(n) Joost Meijs verlaat NVA Joost Meijs - zal per 1 maart de NVA verlaten om als manager Organisatie in dienst te treden bij de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Meijs gaf aan dat hij daarmee zijn wens vervult om werkzaam te zijn in de zorgsector. Meijs was sinds 2004 lid van het managementteam van de NVA. Harry Hummels en Theo Brouwers naar SNS Reaal Groep Op respectievelijk 1 maart en 1 april treden Harry Hummels - en Theo Brouwers - in dienst van SNS Asset Management. Zij zullen gezamenlijk de functie van directeur Commercie vervullen. Zij gaan bovendien een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van het beleid en profiel van de SNS Reaal Groep op het gebied van Verantwoord Ondernemen. Beide heren zijn afkomstig van ING Bank Duurzaam Beleggen. Laura Rath weg bij Verbond Laura Rath - verlaat na bijna 18 jaar het Verbond van Verzekeraars om in dienst te treden bij Fortis Corporate Insurance als manager MD en Communicatie. Zij bekleedde verschillende functies bij het Verbond. In haar laatste functie gaf zij leiding aan een door haar zelf opgezette afdeling Dienstverlening & Informatie. Marc Smulders nieuwe woordvoerder Delta Lloyd Marc Smulders - is de nieuwe woordvoerder van Delta Lloyd Verzekeringen. Smulders vervulde reeds diverse functies binnen Delta Lloyd, o.a. bij de afdeling Verkoop & Intermediair Ondersteuning. Nieuwe directievoorzitter bij Numerando Ivo van Riel - is per 1 januari in dienst getreden van Numerando als directeur. Hij voert samen met Aad Groen - de directie en is tevens de directievoorzitter van Numerando Verzekeringen. Van Riel was voorheen werkzaam bij de Meurs Groep waar hij algemeen directeur was. Nieuwe accountmanagers voor Brunel Insurance & Banking Tessa Flink - en Johan Wilgenhof - zijn als accountmanager bij Brunel in dienst getreden. Flink gaat aan het werk als accountmanager voor het adviessegment en Wilgenhof als senior accountmanager voor het leven/pensioensegment. Marc Veerman aan het werk bij Arteria Consulting Marc Veerman - is met ingang van februari begonnen als adviseur bij het organisatieadviesbureau Arteria Consulting. Hij zal zich met name gaan richten op adviesprojecten binnen het zorgveld. Veerman heeft ruime ervaring als organisatieadviseur binnen de financiële sector. Van Wing van DSW naar DAS Vincent van Wing - is de nieuwe senior accountmanager voor de afdeling Sales bij DAS. Hij gaat zich op het terrein van de nationale accounts en verzekeraars begeven. Van Wing is afkomstig van zorgverzekeraar DSW, waar hij teammanager DSW Verzekeringen was. Jaap van Wagensveld weg bij AON Jaap van Wagensveld -, managing directeur AON Re Nederland, stapt op om zijn carrière buiten Aon voort te zetten. Bob Reichenfeld - volgt van Wagensveld op en wordt daarmee verantwoordelijk voor de herverzekeringsactiviteiten van Aon binnen Nederland. Hij is afkomstig van Delta Lloyd waar hij verschillende managementsfuncties bekleedde, het laatst als Manager Group Reinsurance. Inge Peters adjunct-directeur Europeesche Verzekeringen Met ingang van 15 maart zal Inge Peters - de gelederen bij Europeesche Verzekeringen komen versterken als adjunctdirecteur. Zij zal verantwoordelijk zijn voor het distributiebeled en tevens leiding geven aan Marketing & Communicatie en Verzekerings Techniek & Product Ontwikkeling. Peters komt van KPN waar zij senior marketing manager projects was. 18

19 Hoge garantie De perfecte combinatie! Lage rente De Leuker Leven Hypotheek is een flexibele hypotheek met scherpe rente. Indien deze hypotheek wordt afgedekt met één van onze levenproducten met 4% garantie, is uw cliënt aan het eind van de looptijd verzekerd van voldoende kapitaal om zijn of haar hypotheek af te lossen. Kijk op of bel (035)

20 MV&D! MV&D! Marketing, Verkoop & Distributie! Effe checken Vraag eens aan de gemiddelde Nederlander waar hij zich het meest aan ergert en zijn antwoord is zeer waarschijnlijk: telefoontjes van aanbieders van financiële producten, die hem vooral lastigvallen rond etenstijd of tijdens het Journaal. Ze scoren moeiteloos een top-5 positie. Het beeld zal ook u bekend voorkomen, maar weet u ook waarom dit zo is? In mijn ogen heeft deze sterke afwijzing als oorzaak dat een volstrekt onbekend iemand koste wat het kost iets wil slijten. De ergernis zit dus in twee aspecten: een volstrekt onbekend iemand en koste wat het kost willen scoren. Heel Nederland weet inmiddels dat met vaste belscripts wordt gewerkt en het is daarom een sport geworden om dusdanige antwoorden te verzinnen dat het script verder geen uitkomst meer biedt en de arme student aan de andere kant van de lijn het ook niet meer weet. door Ruud Dekker directeur Business Development For Al Finance - telemarketing - inventarisatie klantwensen - kosten telefoon en arbeidsuren - langetermijninvestering Pak die telefoon Toch wil ik u adviseren de komende periode de telefoon maar weer eens flink ter hand te nemen. Uw klant heeft immers geen hekel aan de telefoon gekregen - sterker nog, steeds meer mensen staan met de telefoon op en gaan ermee naar bed - uw klant heeft alleen een hekel gekregen aan de boodschappen die door het apparaat worden geschreeuwd. Maar de telefoon als communicatiemiddel kan nog steeds van grote waarde zijn. Mits deze dan wel op een juiste manier wordt gebruikt. Daarbij moet u dus rekening houden met de twee aspecten die leiden tot het gevoel van telefoonterreur: de onbekende beller en het over lijken gaan om te willen scoren. Drukke tijden Niet alleen u heeft een hectische periode aan het eind van het jaar gehad, maar dat geldt ook voor uw klanten. Zeker op financieel gebied. Waar het voor u en mij als materiedeskundigen al nauwelijks meer te volgen is, heeft uw klant het helemaal voor zijn of haar kiezen gekregen. Zij worden geacht allemaal beslissingen te nemen op terreinen waar zij zich eigenlijk helemaal niet druk over willen maken. Als het om uw particuliere klanten gaat, denk ik bijvoorbeeld aan het omzetten van de variabele hypotheekrente in een vaste rente, het wel of niet premievrij maken van een lijfrentepolis om te kunnen blijven aanwenden voor een overbruggingslijfrente, spaarloon of levensloop en natuurlijk de enorme informatiestroom rondom het nieuwe zorgstelsel. Voor uw zakelijke klant kwamen in ieder geval nog de nodige WIA-perikelen, het aanbieden van een collectief zorgen levensloopverhaal en het aanpassen van de pensioenregelingen aan bod. Dit alles uiteraard naast alle andere beslommeringen op het gebied van de financiële huishouding. Tijd om eens even rustig de balans op te maken. Voor sommige zaken is de deadline nog niet gepasseerd, maar mijn pleidooi is juist om u daar nu even niet druk over te maken. Mooi dat u vlak voor het sluiten van de markt nog iets kunt verdienen, maar dat mag nu juist even niet de hoofdreden van uw inspanning zijn. Weet u nog? Het koste wat het kost willen slijten van producten? Nee, in mijn ogen zult u de tijd die u nu gaat besteden aan uw klanten pas later terugverdienen. Kies voor uw eigen klanten Concentreer u op uw eigen klanten. Het kan bijna niet anders of ook 20

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Assurantiepakketten niet gericht op CRM ISI Innovatieprijs Atp s die aan Wfd voldoen, blijven kwetsbaar ONVZ kantelt naar care-organisatie 96e

Nadere informatie

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Veel optimisme over 2006 Niet aanmelden? Dan illegaal! Meer tijd inruimen voor advies 96e jaargang 19 januari 2006 nr. 1/2 Het Verzekeringsblad

Nadere informatie

Dat is ook waar. Loek Degreef: Het Verzekeringsblad. NVA presenteert meerjarenvisie. Belastingdienst wil Pensioenregister beheren

Dat is ook waar. Loek Degreef: Het Verzekeringsblad. NVA presenteert meerjarenvisie. Belastingdienst wil Pensioenregister beheren Het Verzekeringsblad 97e jaargang 20 december 2007 nr. 24 NVA presenteert meerjarenvisie Belastingdienst wil Pensioenregister beheren VB-Barometer: van verkoper naar adviseur Loek Degreef: Dat is ook waar

Nadere informatie

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Pensioenwet: te gedetailleerd en bevoogdend NBVA en Meeting Point integreren de keten Een wereld zonder het UWV? 96e jaargang 11 mei 2006 nr.

Nadere informatie

WWW.VBNET.NL. Minder traditioneel expertisewerk. Verzekeraars weer in de plus. Goede boterham voor intermediair. Goud win je nooit alleen!

WWW.VBNET.NL. Minder traditioneel expertisewerk. Verzekeraars weer in de plus. Goede boterham voor intermediair. Goud win je nooit alleen! Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Minder traditioneel expertisewerk Verzekeraars weer in de plus Goede boterham voor intermediair 96e jaargang 16 maart 2006 nr. 6 Het Verzekeringsblad

Nadere informatie

WWW.VBNET.NL. Intermediair ruziet met verzekeraars. Performancemeting: zelfde winnaars als vorig jaar. Prijzenoorlog overlijdensrisicoverzekeringen

WWW.VBNET.NL. Intermediair ruziet met verzekeraars. Performancemeting: zelfde winnaars als vorig jaar. Prijzenoorlog overlijdensrisicoverzekeringen Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Intermediair ruziet met verzekeraars Performancemeting: zelfde winnaars als vorig jaar Prijzenoorlog overlijdensrisicoverzekeringen 96e jaargang

Nadere informatie

Eenvoudig schadeproduct is eerste levensbehoefte. Lex Verëll en Cas Verhage (Noordhollandsche van 1816): Het Verzekeringsblad

Eenvoudig schadeproduct is eerste levensbehoefte. Lex Verëll en Cas Verhage (Noordhollandsche van 1816): Het Verzekeringsblad Het Verzekeringsblad 97e jaargang 26 april 2007 nr. 9 NBVA woedend over openheid Verbond AFM nagelt rotte appels VB-Kennistest Lex Verëll en Cas Verhage (Noordhollandsche van 1816): Eenvoudig schadeproduct

Nadere informatie

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Elke dag boos wakker Onrechtvaardig onderscheid tussen verzekeraars met en zonder intermediair Het succes achter AXA s UNIM-AOV 96e jaargang 22

Nadere informatie

Eigenlijk zijn we altijd veel te bescheiden geweest. Lex van Kampen (Van Kampen Groep): Het Verzekeringsblad. Vijf jaar Obvion

Eigenlijk zijn we altijd veel te bescheiden geweest. Lex van Kampen (Van Kampen Groep): Het Verzekeringsblad. Vijf jaar Obvion Het Verzekeringsblad 97e jaargang 24 mei 2007 nr. 11 Vijf jaar Obvion Dexia-vonnis doorkruist Duisenberg-regeling Themakatern ICT & Internet Lex van Kampen (Van Kampen Groep): Eigenlijk zijn we altijd

Nadere informatie

Hypotheken & Kredieten

Hypotheken & Kredieten www.vbnet.nl/samenwerkingsgids interactief 96e jaargang 12 oktober 2006 nr. 19a Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Samenwerkingsgids 2006 Schadeverzekering in Volmacht Schade

Nadere informatie

Geen millimeter onderhandelingsruimte

Geen millimeter onderhandelingsruimte Het Verzekeringsblad 98e jaargang 5 juni 2008 nr. 11 Het is oorlog IFO faalt opnieuw Nationaal beloningsdebat Elly Blanksma (CDA Tweede Kamerlid): Geen millimeter onderhandelingsruimte www.vbnet.nl Toe

Nadere informatie

Zoeken naar de grenzen van verzekerbaarheid. Rubrieken. Ing Jelle Visser (OOM Verzekeringen): Het Verzekeringsblad

Zoeken naar de grenzen van verzekerbaarheid. Rubrieken. Ing Jelle Visser (OOM Verzekeringen): Het Verzekeringsblad INHOUD Inhoud kop Inhoud tekst Het Verzekeringsblad 97e jaargang 25 oktober 2007 nr. 20 MiFID-vrijstelling: strijd nog niet gestreden 0 0 Rubrieken Inhoud rubr kop 6 Inhoud rubr tekst Twee klantprofielen

Nadere informatie

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Uitneembaar katern: Thema s van de VB-Branchedag 2006 Beleggingsverzekeringen onder vuur Zorg moet weer intermediaire markt worden 96e jaargang

Nadere informatie

WWW.VBNET.NL. Tophypotheken aan banden. Axa Retirement scope. Beleggen B uit Wfd. Schenk eens een huis. 96e jaargang 2 maart 2006 nr.

WWW.VBNET.NL. Tophypotheken aan banden. Axa Retirement scope. Beleggen B uit Wfd. Schenk eens een huis. 96e jaargang 2 maart 2006 nr. Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Tophypotheken aan banden Axa Retirement scope Beleggen B uit Wfd André Bastiaans (BAE)... consument wil juist wel integraal advies Schenk eens

Nadere informatie

Meningsverschillen niet voor oog consument uitvechten

Meningsverschillen niet voor oog consument uitvechten Het Verzekeringsblad 97e jaargang 21 juni 2007 nr. 13 Martin Kerkhof over ONVZ-vonnis Intermediaire crisis op hoogte-/dieptepunt Wandeling met Roger van Boxtel Drs Niek Hoek (Voorzitter Verbond van Verzekeraars):

Nadere informatie

kunnen veel van elkaar leren

kunnen veel van elkaar leren Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Programma VB-Branchedag 2006 Levensloop zit in de lift Grotere schepen, grotere risico s Joop van Berkum (Unirobe/Meeùs)...Unirobe en Meeùs 96e

Nadere informatie

moeten met de billen bloot

moeten met de billen bloot Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Eigen huis; Eigen belang Pas op voor look-a-likes! Transparantie verdeelt branche Myra Koomen, Kamerlid CDA... Ook verzekeraars 96e jaargang 27

Nadere informatie

Ik heb nog nooit op provisiebasis gewerkt

Ik heb nog nooit op provisiebasis gewerkt Het Verzekeringsblad 99e jaargang 26 maart 2009 nr. 6 Nee tegen AFM-kosten Pensioenadviseur als crisismanager Solvency II voor dummies Marjol Nikkels (Sensio): Ik heb nog nooit op provisiebasis gewerkt

Nadere informatie

Fraudeprotocol opnemen in ereregels NVA en NBVA

Fraudeprotocol opnemen in ereregels NVA en NBVA Het Verzekeringsblad 96e jaargang 10 mei 2007 nr. 10 Gevaarlijke details banksparen Vanaf 14 mei: VB-Selectie Zorgelijk: 500.000 wanbetalers en onverzekerden mr Leo de Boer (Verbond van Verzekeraars):

Nadere informatie

Politiek stelt lenen voor als een soort uitwas

Politiek stelt lenen voor als een soort uitwas Het Verzekeringsblad 98e jaargang 22 mei 2008 nr. 10 Na Wijngaarden: NN of nn? De nachtmerrie van een droomhuis StercK naar AFAB Kees Droppert (InterBank/Ribank): Politiek stelt lenen voor als een soort

Nadere informatie

In schadeafhandeling maken we ons product echt waar

In schadeafhandeling maken we ons product echt waar 99e jaargang 27 augustus 2009 nr. 16 Wie wil Robein? Trammelant in vergelijkersland Gaan we nog wat verdienen? Jan Hennekam (Unigarant): In schadeafhandeling maken we ons product echt waar Het doel is

Nadere informatie

Beknibbel niet op verzekeringslimieten

Beknibbel niet op verzekeringslimieten Het Verzekeringsblad 97e jaargang 11 oktober 2007 nr. 19 De Goudse zet in op pensioen VB Branchedag met voorzitters AFM, NVA en NBVA EU kritiek op beloningsstructuur Ron Verhulsdonck (ACE European Group

Nadere informatie

Uitkeringshoogte belangrijker dan kapitaal

Uitkeringshoogte belangrijker dan kapitaal Het Verzekeringsblad 98e jaargang 23 oktober 2008 nr. 20 Hoe verder na Feitenonderzoek? Gedragstoezicht in goede handen? Bouw FOR en eigen beheer af Emiel Roozen (Delta Lloyd Leven): Uitkeringshoogte belangrijker

Nadere informatie

Het speelkwartier is voorbij; de zaken moeten nu echt op orde zijn

Het speelkwartier is voorbij; de zaken moeten nu echt op orde zijn Het Verzekeringsblad 97e jaargang 1 maart 2007 nr. 5 Alfred Oosenbrug reageert Hoe ver reikt de zorgplicht? Een wandeling met Karel Pauw mr A.W. Kist (AFM) over één jaar toezicht: Het speelkwartier is

Nadere informatie

groot geworden dankzij doorlopende provisie Maasbert Schouten (AFAB Financiële Diensten): Het Verzekeringsblad Fraaie tool Pro Pensioen

groot geworden dankzij doorlopende provisie Maasbert Schouten (AFAB Financiële Diensten): Het Verzekeringsblad Fraaie tool Pro Pensioen Het Verzekeringsblad 97e jaargang 30 augustus 2007 nr. 16 Fraaie tool Pro Pensioen Zorgelijke grensgevallen Extra: VB-Special Feiten & Cijfers Maasbert Schouten (AFAB Financiële Diensten): groot geworden

Nadere informatie

Producten slechts deels voor zzp ers

Producten slechts deels voor zzp ers Het Verzekeringsblad 99e jaargang 18 juni 2009 nr. 12 SEH: gemotiveerd afwijken is een must Rapportcijferklucht EXTRA: Themakatern MKB Prof. dr. Fieke van der Lecq (Erasmus Universiteit): Producten slechts

Nadere informatie

Overheid moet nu clementie hebben met bedrijfstak

Overheid moet nu clementie hebben met bedrijfstak Het Verzekeringsblad 98e jaargang 12 maart 2009 nr. 5 Bgfo-II is aanslag op intermediair Protocollen voor aov EXTRA: Themakatern ICT en internet André Bastiaans (BAE-Groep/EAG): Overheid moet nu clementie

Nadere informatie

Monique Sueters. Over de sprong in

Monique Sueters. Over de sprong in 03 103e jaargang 22 maart 2013 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Roland van der Vorst: De angst regeert Weten verzekeraars wat hun klanten willen? Babyboomers aan de slag met

Nadere informatie

Makelaardij biedt cross- selling in optima forma

Makelaardij biedt cross- selling in optima forma 99e jaargang 10 september 2009 nr. 17 EB-registers in de clinch Leidraad is pseudo-wetgeving ASR weer zichzelf Herman Bruggink (WitteWoning Makelaars): Makelaardij biedt cross- selling in optima forma

Nadere informatie

Wie de feiten kent, komt terug op zijn kritiek

Wie de feiten kent, komt terug op zijn kritiek 99e jaargang 8 oktober 2009 nr. 19 DSB: wie stout is, de roe Mijn zaak is mijn pensioen Aplaza: the missing link Cees de Jong (managing director Cardif): Wie de feiten kent, komt terug op zijn kritiek

Nadere informatie