De Veranderende Ontwikkelaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Veranderende Ontwikkelaar"

Transcriptie

1 De Veranderende Ontwikkelaar Succes door innovatie 12 december 2014 P4 Presentatie Matthijs Haak ( ) Eerste mentor: dr. ir. E.W.T.M. (Erwin) Heurkens Tweede mentor: ing. R. (Ronald) van Warmerdam Gecommitteerde: dr. ir. R.M. (Remon) Rooij

2

3

4

5

6

7 Inhoudsopgave Aanleiding Probleemstelling & onderzoeksopzet Theoretisch kader Innovatie in de praktijk Conclusies Aanbevelingen 1

8 Aanleiding

9 Aanleiding Nederlandse vastgoedmarkt heeft enkele grote veranderingen en trends te voorduren gekregen met veelal crisis tot gevolg. 3

10 Aanleiding Nederlandse vastgoedmarkt heeft enkele grote veranderingen en trends te voorduren gekregen met veelal crisis tot gevolg. Marktverzadiging Kantorenleegstand Veranderend retaillandschap Stagnerende woningmarkt Beperkte projectfinanciering Veranderende verhouding publiek-privaat 4

11 Marktveranderingen raken ontwikkelaars

12 Aanleiding Ontwikkelaars moeten inspelen op deze veranderingen om voort te kunnen blijven bestaan (Meuwissen, 2012) 6

13 Aanleiding Ontwikkelaars moeten inspelen op deze veranderingen om voort te kunnen blijven bestaan (Meuwissen, 2012) Zekere mate van flexibiliteit en innovatie is vereist (Dam en Marcus, 2005) 7

14 Aanleiding Ontwikkelaars moeten inspelen op deze veranderingen om voort te kunnen blijven bestaan (Meuwissen, 2012) Zekere mate van flexibiliteit en innovatie is vereist (Dam en Marcus, 2005) Enkel ontwikkelaars met innovatieve en onderscheidende projecten kunnen de toekomst met een gerust hart ingaan (Troostwijk, 2012) 8

15 Ontwikkelaars moeten innoveren

16 Probleembeschrijving Ontwikkelaars lijken geen eenduidige methode voorhanden te hebben om in te spelen op de marktveranderingen (Troostwijk, 2012) 10

17 Probleembeschrijving Ontwikkelaars lijken geen eenduidige methode voorhanden te hebben om in te spelen op de marktveranderingen (Troostwijk, 2012) Bouwsector is de minst innovatieve sector van Nederland (Panteia, 2013) 11

18 Probleembeschrijving Ontwikkelaars lijken geen eenduidige methode voorhanden te hebben om in te spelen op de marktveranderingen (Troostwijk, 2012) Bouwsector is de minst innovatieve sector van Nederland (Panteia, 2013) Enkele ontwikkelaars geven aan te innoveren. Informatie waarop zij dit doen of concrete voorbeelden blijven vaak achterwege. Innovatie begint een modewoord te worden. 12

19 Wat is er nodig?

20 Probleembeschrijving Inzicht in de wijze waarop vooruitstrevende ontwikkkelaars innoveren. Dit is nodig om: 14

21 Probleembeschrijving Inzicht in de wijze waarop vooruitstrevende ontwikkkelaars innoveren. Dit is nodig om: Het debat rondom innovatie bij ontwikkelaars te voeden met wetenschappelijke input; 15

22 Probleembeschrijving Inzicht in de wijze waarop vooruitstrevende ontwikkkelaars innoveren. Dit is nodig om: Het debat rondom innovatie bij ontwikkelaars te voeden met wetenschappelijke input; De ontwikkelaarsbranche te kunnen vergelijken met andere innoverende bedrijfssectoren en hiervan te leren; 16

23 Probleembeschrijving Inzicht in de wijze waarop vooruitstrevende ontwikkkelaars innoveren. Dit is nodig om: Het debat rondom innovatie bij ontwikkelaars te voeden met wetenschappelijke input; De ontwikkelaarsbranche te kunnen vergelijken met andere innoverende bedrijfssectoren en hiervan te leren; Het blootleggen van aandachts- en verbeterpunten; 17

24 Probleembeschrijving Inzicht in de wijze waarop vooruitstrevende ontwikkkelaars innoveren. Dit is nodig om: Het debat rondom innovatie bij ontwikkelaars te voeden met wetenschappelijke input; De ontwikkelaarsbranche te kunnen vergelijken met andere innoverende bedrijfssectoren en hiervan te leren; Het blootleggen van aandachts- en verbeterpunten; De ontwikkelaarsbranche in zijn geheel vooruit te helpen. 18

25 Dus wat willen we weten? 19

26 Onderzoeksvraag Op welke manier(en) en op welke terreinen innoveren Nederlandse ontwikkelaars om in te spelen op de huidige veranderingen die plaatsvinden in de Nederlandse vastgoedmarkt, en hoe succesvol zijn deze innovaties? 20

27 Methodologie Literatuuronderzoek Enquête (Semi-) gestructureerde Interviews Expertmeeting 21

28 Theoretisch kader

29 Innovatie Innovatie is het proces richting de exploitatie van doelbewuste vernieuwing van producten, diensten of werkmethoden met als doel beter in te spelen op de wensen van klanten, het bewerkstelligen van een betere concurrentiepositie of het behalen van betere bedrijfsresultaten. 23

30 Innovatietypologie OPERATIONELE INNOVATIE MANAGEMENT INNOVATIE Snellere en goedkopere bouwmethoden Klant/gebruiker betrekken in het ontwikkelproces Nieuwe financieringsmodellen Intern Plattere organisatie Team beloningen Continu Disontinu Duurzaam vastgoed Nieuw winkelconcept Extern Focus op transformatie in plaats van nieuwbouw Nieuwe samenwerkingsvormen Ketenintegratie PRODUCT / SERVICE INNOVATIE BEDRIJFSMODEL INNOVATIE Voorbeeld innovatiemap (eigen illustratie, gebaseerd op Sniukas (2009)) 24

31 Innovatietypologie OPERATIONELE INNOVATIE MANAGEMENT INNOVATIE Snellere en goedkopere bouwmethoden Klant/gebruiker betrekken in het ontwikkelproces Nieuwe financieringsmodellen Intern Plattere organisatie Team beloningen Continu Disontinu Duurzaam vastgoed Nieuw winkelconcept Extern Focus op transformatie in plaats van nieuwbouw Nieuwe samenwerkingsvormen Ketenintegratie PRODUCT / SERVICE INNOVATIE BEDRIJFSMODEL INNOVATIE Voorbeeld innovatiemap (eigen illustratie) 25

32 Innovatiestrategie Drie typen innovatiestrategieën (Jaruzelski en Dehoff, 2007) Market readers Technology drivers Need seekers 26

33 Innovatiestrategie Increntele innovatie Snelle volger Technologie als bron Indirect klanten inzicht Radicale innovatie Eerste op markt Marktinzicht als bron Direct klanten inzicht Market readers Technology drivers Need seekers Extreem Neutraal Extreem Verschillen tussen innovatiestrategieen (eigen illustratie, gebaseerd op Jaruzelski & Dehoff (2007)) 27

34 Strategic alignment Kans op succesvolle innovatie neemt toe wanneer innovatie- strategie op innovatiestrategie aansluit (Jaruzelski en Dehoff, 2007) 28

35 Strategic alignment Kans op succesvolle innovatie neemt toe wanneer innovatie- strategie op innovatiestrategie aansluit (Jaruzelski en Dehoff, 2007) Concurrentiestrategie (Porter) Groeistrategie (Ansoff) Waardedisciplinemodel (Treacy en Wiersema) Agressiviteitsstrategie (Miles en Snow) Blue Ocean Strategy (Kim en Mauborgne) 29

36 Succes Bedrijfsdoelstellingen Beinvloed (Schiltmans, 2013) Succesfactor Product Financiering Vertrouwen Flexibiliteit Nieuwe werkwijzen Beinvloed Innovatie 30

37 Innovatie in de praktijk

38 Enquête 44 respondenten Resultaten op branche-niveau en 4 ontwikkelaars groeperingen Zelfstandige ontwikkelaars Ontwikkelaars in de woningbouwsector Ontwikkelaars in de retailsector Ontwikkelaars in de kantorensector 32

39 Aanleiding innovatie 84% van de ontwikkelaars innoveert naar aanleiding van de veranderingen in de vastgoedmarkt. 33

40 Aanleiding innovatie 4% 4% 4% 4% 7% 4% 4% 2% 2% 2% 20% 45% Aanleidingen Wegvallen van marktvraag Teruglopende bereidheid tot financiering Concurrentie van andere ontwikkelaars Toenemende kansen in het buitenland Demografische veranderingen Afnemende opbrengsten bij gelijkblijvende (of stijgende) kosten Stop expansiebeleid en failliestementen van retailers Toename internetretail Afnemend bestedingsgedrag concumenten Afwaardering BOG Aanbodgericht ontwikkelen wordt niet meer geaccepteerd Terughoudendheid van corporaties bij het doen van investeringen 34

41 Aanleiding innovatie Wegvallen van de marktvraag is de meestgenoemde aanleiding Gevolgd door teruglopende bereidheid tot financiering Enkele specifieke aanleidingen per ontwikkelaarsgroepering. Bijvoorbeeld opkomst van internetretail bij retailontwikkelaars of concurrentie voor zelfstandige ontwikkelaars 35

42 Innovaties OPERATIONELE INNOVATIE MANAGEMENT INNOVATIE Realiseren zonder (hoofd)aannemer Adviseurs betrekken bij acquisities Vast partnerschap met bouwbedrijf voor risicodekking Actief betrekken van beleggers Opsplitsen in kernteams of klantgroepen Acquisitie vanuit BigData / crowdsourcing 57% Co-creatie; klant vanaf begin in het ontwikkelproces betrekken LEAN werkmethode Toepassen BIM voor ontwerp, planning en handhaving kwaliteit Kleinere organisatie Meer focus op eindgebruiker Duurzaam ontwikkelen op gebied van energie en warmte besparing Conceptontwikkeling ipv maatwerkontwikkeling Nieuwe woonconcepten Gedelegeerd ontwikkelen Standaardisatie Van nieuwbouw naar herontwikkeling Forward Funding en Fee-based ontwikkelen Vaste samenwerkingsverbanden (keten integratie) Kant en klaar gemeubileerd vastgoed Digitale kopersbegeleiding Eigen ontwerpstudio integreren Ontwikkelen voor grotere diversiteit doelgroepen Exploitatiegericht (her)ontwikkelen Branche vreemde markten opzoeken Gedifferentieerde grondexploitatie focus op online ontwikkelen Pre-engineerd woning Focus verleggen naar het buitenland Richten op niches en daarin specialiseren PRODUCT / SERVICE INNOVATIE BEDRIJFSMODEL INNOVATIE De kleurintensiteit en omvang van de blokken geven de nieuwheid van de betreffende innovatie aan. Hoe kleiner en lichter het blok, = Innovatie komt bij 5 of meer ontwikkelaars binnen de ontwikkelaarsbranche voor (N=42) 36

43 Innovaties OPERATIONELE INNOVATIE MANAGEMENT INNOVATIE Realiseren zonder (hoofd)aannemer Adviseurs betrekken bij acquisities Vast partnerschap met bouwbedrijf voor risicodekking Actief betrekken van beleggers Opsplitsen in kernteams of klantgroepen Acquisitie vanuit BigData / crowdsourcing 57% Co-creatie; klant vanaf begin in het ontwikkelproces betrekken LEAN werkmethode Toepassen BIM voor ontwerp, planning en handhaving kwaliteit Kleinere organisatie Meer focus op eindgebruiker Duurzaam ontwikkelen op gebied van energie en warmte besparing Conceptontwikkeling ipv maatwerkontwikkeling Nieuwe woonconcepten 45% Gedelegeerd ontwikkelen Kant en klaar gemeubileerd vastgoed Gedifferentieerde grondexploitatie focus op online ontwikkelen Standaardisatie Digitale kopersbegeleiding Pre-engineerd woning Van nieuwbouw naar herontwikkeling Eigen ontwerpstudio integreren Focus verleggen naar het buitenland Forward Funding en Fee-based ontwikkelen Ontwikkelen voor grotere diversiteit doelgroepen Richten op niches en daarin specialiseren Exploitatiegericht (her)ontwikkelen Vaste samenwerkingsverbanden (keten integratie) Branche vreemde markten opzoeken PRODUCT / SERVICE INNOVATIE BEDRIJFSMODEL INNOVATIE De kleurintensiteit en omvang van de blokken geven de nieuwheid van de betreffende innovatie aan. Hoe kleiner en lichter het blok, = Innovatie komt bij 5 of meer ontwikkelaars binnen de ontwikkelaarsbranche voor (N=42) 37

44 Innovaties OPERATIONELE INNOVATIE MANAGEMENT INNOVATIE Realiseren zonder (hoofd)aannemer Adviseurs betrekken bij acquisities Vast partnerschap met bouwbedrijf voor risicodekking Actief betrekken van beleggers Opsplitsen in kernteams of klantgroepen Acquisitie vanuit BigData / crowdsourcing LEAN werkmethode 57% 5% Co-creatie; klant vanaf begin in het ontwikkelproces betrekken Toepassen BIM voor ontwerp, planning en handhaving kwaliteit Kleinere organisatie Meer focus op eindgebruiker Duurzaam ontwikkelen op gebied van energie en warmte besparing Conceptontwikkeling ipv maatwerkontwikkeling Nieuwe woonconcepten 45% Gedelegeerd ontwikkelen Kant en klaar gemeubileerd vastgoed Gedifferentieerde grondexploitatie focus op online ontwikkelen Standaardisatie Digitale kopersbegeleiding Pre-engineerd woning Van nieuwbouw naar herontwikkeling Eigen ontwerpstudio integreren Focus verleggen naar het buitenland Forward Funding en Fee-based ontwikkelen Ontwikkelen voor grotere diversiteit doelgroepen Richten op niches en daarin specialiseren Exploitatiegericht (her)ontwikkelen Vaste samenwerkingsverbanden (keten integratie) Branche vreemde markten opzoeken PRODUCT / SERVICE INNOVATIE BEDRIJFSMODEL INNOVATIE De kleurintensiteit en omvang van de blokken geven de nieuwheid van de betreffende innovatie aan. Hoe kleiner en lichter het blok, = Innovatie komt bij 5 of meer ontwikkelaars binnen de ontwikkelaarsbranche voor (N=42) 38

45 Innovaties OPERATIONELE INNOVATIE MANAGEMENT INNOVATIE Realiseren zonder (hoofd)aannemer Adviseurs betrekken bij acquisities Vast partnerschap met bouwbedrijf voor risicodekking Actief betrekken van beleggers Opsplitsen in kernteams of klantgroepen Acquisitie vanuit BigData / crowdsourcing LEAN werkmethode 57% 5% Co-creatie; klant vanaf begin in het ontwikkelproces betrekken Toepassen BIM voor ontwerp, planning en handhaving kwaliteit Kleinere organisatie Meer focus op eindgebruiker Duurzaam ontwikkelen op gebied van energie en warmte besparing Conceptontwikkeling ipv maatwerkontwikkeling Nieuwe woonconcepten 45% 24% Gedifferentieerde grondexploitatie Gedelegeerd ontwikkelen Kant en klaar gemeubileerd vastgoed focus op online ontwikkelen Standaardisatie Digitale kopersbegeleiding Pre-engineerd woning Van nieuwbouw naar herontwikkeling Eigen ontwerpstudio integreren Focus verleggen naar het buitenland Forward Funding en Fee-based ontwikkelen Ontwikkelen voor grotere diversiteit doelgroepen Richten op niches en daarin specialiseren Exploitatiegericht (her)ontwikkelen Vaste samenwerkingsverbanden (keten integratie) Branche vreemde markten opzoeken PRODUCT / SERVICE INNOVATIE BEDRIJFSMODEL INNOVATIE De kleurintensiteit en omvang van de blokken geven de nieuwheid van de betreffende innovatie aan. Hoe kleiner en lichter het blok, = Innovatie komt bij 5 of meer ontwikkelaars binnen de ontwikkelaarsbranche voor (N=42) 39

46 Innovaties 26x OPERATIONELE INNOVATIE MANAGEMENT INNOVATIE 4x Meer focus op eindgebruiker Acquisitie vanuit BigData / crowdsourcing LEAN werkmethode Vast partnerschap met bouwbedrijf voor risicodekking Co-creatie; klant vanaf begin in het ontwikkelproces betrekken Toepassen BIM voor ontwerp, planning en handhaving kwaliteit Realiseren zonder (hoofd)aannemer Adviseurs betrekken bij acquisities Actief betrekken van beleggers Kleinere organisatie Opsplitsen in kernteams of klantgroepen Nieuwe woonconcepten Gedelegeerd ontwikkelen Standaardisatie Van nieuwbouw naar herontwikkeling Forward Funding en Fee-based ontwikkelen Vaste samenwerkingsverbanden (keten integratie) Duurzaam ontwikkelen op gebied van energie en warmte besparing Kant en klaar gemeubileerd vastgoed Digitale kopersbegeleiding Eigen ontwerpstudio integreren Ontwikkelen voor grotere diversiteit doelgroepen Exploitatiegericht (her)ontwikkelen Gedifferentieerde grondexploitatie focus op online ontwikkelen Pre-engineerd woning Focus verleggen naar het buitenland Richten op niches en daarin specialiseren Branche vreemde markten opzoeken Conceptontwikkeling ipv maatwerkontwikkeling 19x PRODUCT / SERVICE INNOVATIE BEDRIJFSMODEL INNOVATIE 17x 40

47 Innovaties 26x OPERATIONELE INNOVATIE MANAGEMENT INNOVATIE 4x Realiseren zonder (hoofd)aannemer Adviseurs betrekken bij acquisities Vast partnerschap met bouwbedrijf voor risicodekking Actief betrekken van beleggers Opsplitsen in kernteams of klantgroepen Acquisitie vanuit BigData / crowdsourcing LEAN werkmethode Co-creatie; klant vanaf begin in het ontwikkelproces betrekken Toepassen BIM voor ontwerp, planning en handhaving kwaliteit Kleinere organisatie Meer focus op eindgebruiker Duurzaam ontwikkelen op gebied van energie en warmte besparing Conceptontwikkeling ipv maatwerkontwikkeling Nieuwe woonconcepten Gedelegeerd ontwikkelen Standaardisatie Van nieuwbouw naar herontwikkeling Forward Funding en Fee-based ontwikkelen Vaste samenwerkingsverbanden (keten integratie) Kant en klaar gemeubileerd vastgoed Digitale kopersbegeleiding Eigen ontwerpstudio integreren Ontwikkelen voor grotere diversiteit doelgroepen Exploitatiegericht (her)ontwikkelen Branche vreemde markten opzoeken Gedifferentieerde grondexploitatie focus op online ontwikkelen Pre-engineerd woning Focus verleggen naar het buitenland Richten op niches en daarin specialiseren 19x PRODUCT / SERVICE INNOVATIE BEDRIJFSMODEL INNOVATIE 17x De kleurintensiteit en omvang van de blokken geven de nieuwheid van de betreffende innovatie aan. Hoe kleiner en lichter het blok, = Innovatie komt bij 5 of meer ontwikkelaars binnen de ontwikkelaarsbranche voor (N=42) 41

48 Innovaties Merendeel van de ontwikkelaars innoveert op proces gebied Management innovaties komen nauwelijks voor Slechts 22% van de innovaties is nieuw voor de branche Ontwikkelaars schatten dit percentage hoger in; kritische blik ontbreekt. 42

49 ..een cultureel aspect waar ontwikkelaars de neiging hebben tot licht narcistisch gedrag en erg met zichzelf zijn ingenomen - Jeroen Messemaeckers van de Graaff

50 Bedrijfsdoelstellingen Financiele doelstellingen op het gebied van winst Financiele doelstellingen op het gebied van kostendekking en bedrijfscontinuiteit Boeken van vooruitgang in projecten Doelstellingen ten aanzien van vooraf te verkopen of te verhuren aantal woningen of vierkante meters Beter bedrijfsimago of reputatie Goede samenwerking met professionele partijen uit de sector Meer klantgericht werken Nastreven van duurzame ontwikkelingen en producten 17% 24% 21% 45% 38% 48% 52% 69% Anders, namelijk.. 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Aantal ontwikkelaars (%) 44

51 Bedrijfsdoelstellingen (zelf. ontwikkelaars) Financiele doelstellingen op het gebied van winst Financiele doelstellingen op het gebied van kostendekking en bedrijfscontinuiteit Boeken van vooruitgang in projecten Doelstellingen ten aanzien van vooraf te verkopen of te verhuren aantal woningen of vierkante meters Beter bedrijfsimago of reputatie Goede samenwerking met professionele partijen uit de sector Meer klantgericht werken Nastreven van duurzame ontwikkelingen en producten Anders, namelijk.. 25% 13% 19% 6% 38% 50% 50% 50% 69% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Aantal ontwikkelaars (%) 45

52 Bedrijfsdoelstellingen Merendeel van de ontwikkelaars heeft kostendekking en bedrijfscontinuiteit als bedrijfsdoelstelling Hoog percentage zelfstandige ontwikkelaars heeft het maken van winst als bedrijfsdoelstelling Hoog percentage retailontwikkelaars heeft meer klantgericht werken als bedrijfsdoelstelling Gehele sector: goede samenwerking met partijen uit sector 46

53 Succesfactoren Product 57% Financiering Vertrouwen 31% 29% Nieuwe werkwijzen Flexibiliteit 55% 57% Anders, namelijk.. 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Aantal ontwikkelaars (%) 47

54 OPERATIONELE INNOVATIE MANAGEMENT INNOVA Succesfactoren Realiseren zonder (hoofd)aannemer Adviseurs betrekken bij acquisities Vast partnerschap met bouwbedrijf voor risicodekking Actief betrekken van beleggers Opsplitsen in kernteams of klantgroepen Merendeel van de ontwikkelaars tracht bedrijfsdoelstellingen en/of flexibiliteit te beinvloeden. Slechts een deel van de genoemde innovaties zijn ook duidelijk gericht op deze succesfactoren. Denk aan nieuwe woon- concepten, gebruik van BIM en nieuwe samenwerkings- verbanden. Realiseren zonder (hoofd)aannemer Acquisitie vanuit BigData / crowdsourcing Co-creatie; klant vanaf te behalen door de succesfactoren begin in het ontwikkel- ontwerp, product, planning en nieuwe Kleinere werkwijzen organisatie proces betrekken Adviseurs betrekken bij acquisities LEAN werkmethode Toepassen BIM voor handhaving kwaliteit Meer focus op eindgebruiker OPERATIONELE INNOVATIE Duurzaam ontwikkelen op Vast gebied partnerschap van energie en met warmte bouwbedrijf besparingactief betrekken voor risicodekking van beleggers OPERATIONELE INNOVATIE MANAGEMENT IN Conceptontwikkeling ipv maatwerkontwikkeling Opsplitsen in kernteams of klantgroepen MANAGEMENT Nieuwe Realiseren zonder woonconcepten (hoofd)aannemer Adviseurs Vast partnerschap Opsplitsen in Gedelegeerd Acquisitie vanuit Van nieuwbouw Forward F betrekken met bouwbedrijf Standaardisatie LEAN werkmethode Actief betrekken kernteams ontwikkelen BigData / crowdsourcing van beleggers naar herontwikkeling Fee-based o bij acquisities voor risicodekking of klantgroepen Ontwikkelen voor Co-creatie; klant vanaf Toepassen BIM voor Eigen ontwerpstudio integreren Kleinere organisatie 48 Kant en klaar Acquisitie vanuit Digitale kopersbegeleiding doelgroepen begin in het ontwikkelproces betrekken handhaving ontwerp, LEAN werkmethode grotere diversiteit planning en gemeubileerd BigData vastgoed / crowdsourcing kwaliteit

55 Succes Bedrijfsdoelstellingen Succesfactor 88% succesvol 12% kan nog niet oordelen Innovatie 49

56 Succes Bedrijfsdoelstellingen 76% succesvol 24% kan nog niet oordelen Succesfactor 88% succesvol 12% kan nog niet oordelen Innovatie 50

57 Succes 76% van de ontwikkelaars vindt zijn innovatie(s) succesvol Uitzonderlijk hoog percentage Tussen 6% en 37% in andere bedrijfssectoren 51

58 Innovatiestrategie Market reader 62% Technology driver Need seeker 7% 5% Onbekend 26% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Aantal ontwikkelaars (%) 52

59 Innovatiestrategie 62% van de ontwikkelaars heeft een market reader innovatiestrategie Strategie laat zich kennen door voorzichtige benadering, incrementele innovaties en het overnemen van succesvolle innovaties van anderen. Hetgeen aansluit bij het beeld uit de innovatiemap (veel repetitie in innovaties) Bij 26% is geen innovatiestrategie te onderscheiden 53

60 Bedrijfsstrategie Kostenleiderschap Differentiatie Focus 12% 10% Marktpenetratie Marktontwikkeling Productontwikkeling Diversificatie 2% 2% Productleiderschap Klantpartnerschap 10% Prospector 17% Defender 29% Analyzer 19% Reactor Blue Ocean Strategy 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Aantal ontwikkelaars (%) 54

61 Bedrijfsstrategie Defender- en analyzer bedrijfsstrategie komen het meeste voor. Dit zijn strategieen die zich hoofdzakelijk richten op optimalisatie van interne processen richten. Hetgeen overeenkomt met het bedrijfsdoel kostendekking en bedrijfscontinuiteit Enkele uitschieters per ontwikkelaarsgroep; zoals de focusstrategie bij zelfstandige ontwikkelaars. 55

62 Strategic alignment Strategic alignment 50% Geen strategic alignment Onbekend 24% 26% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Aantal ontwikkelaars (%) 56

63 Expertmeeting in samenwerking met NEPROM

64 Expertmeeting Er zijn wel degelijk management innovaties. Deze worden echter niet zo snel als innovatie aangemerkt maar meer als logisch gevolg Innovaties mislukken niet; zij worden aangepast totdat zij succesvol zijn. Daarom is het succespercentage zo hoog. Het merendeel van de ontwikkelaars is zich niet bewust van het belang van een innovatiestrategie en de aansluiting hiervan op de bedrijfsstrategie. 58

65 Dus.

66 Onderzoeksvraag Op welke manier(en) en op welke terreinen innoveren Nederlandse ontwikkelaars om in te spelen op de huidige veranderingen die plaatsvinden in de Nederlandse vastgoedmarkt, en hoe succesvol zijn deze innovaties? 60

67 Conclusie Veranderingen Marktveranderingen leiden inderdaad tot innovaties. 61

68 Conclusie Terreinen Ontwikkelaars innoveren hoofdzakelijk op het gebied van proces, maar ook op product/service, management en bedrijfsmodel. Slechts 22% van de innovaties is nieuw voor de branche. 62

69 Conclusie Manieren De meeste ontwikkelaars financiele streven financiele bedrijfsdoelstellingen op het gebied van kostendekking en bedrijfscontinuiteit na. De genoemde bedrijfsdoelstellingen worden nagestreefd aan te sturen op producten, nieuwe werkwijzen en flexibiliteit (succesfactoren). 63

70 Conclusie Manieren Bij de genoemde bedrijfsdoelstellingen past een innovatiestrategie met weinig risico: market reader strategie. Deze komt ook bij meer dan de helft van de ontwikkelaars voor. Niet alle ontwikkelaars hebben een innovatiestrategie Daarnaast is slechts bij 50% sprake van strategic alignment. Ontwikkelaars zijn zicht hier niet van bewust. 64

71 Conclusie Succes Desondanks worden alle innovaties als succesvol aangemerkt. (op de net geimplementeerde innovaties na) 65

72 Conclusie Opmerkingen Op het gebied van aanleiding, bedrijfsdoelstellingen en succesfactoren zijn er verschillen waarneembaar tussen ontwikkelaarsgroeperingen. 66

73 Aanbevelingen

74 Aanbevelingen Maak een SWOT analyse om de sterktes en zwaktes van het bedrijf in kaart te brengen, evenals de kansen en bedreigingen Stel doelstellingen op en bepaal welke succesfactoren significant bij kunnen dragen aan het behalen hiervan. Welk type innovaties kunnen een positieve bijdrage aan de gekozen succesfactoren? 68

75 Aanbevelingen Gebruik de opgestelde innovatiemap. Dit geeft een overzicht van innovaties in de branche en dient daarmee als inspiratiebron of als hulpmiddel om de innovativiteit van een (potentiele) innovatie te analyseren. Wees hierbij kritisch en bedenk van tevoren tot welk abstractie niveau de innovatie nieuw moet zijn voor de branche. 69

76 Aanbevelingen 26x OPERATIONELE INNOVATIE MANAGEMENT INNOVATIE 9x Realiseren zonder (hoofd)aannemer Adviseurs betrekken bij acquisities Vast partnerschap met bouwbedrijf voor risicodekking Actief betrekken van beleggers Opsplitsen in kernteams of klantgroepen Gebruik maken van data analytics Acquisitie vanuit BigData / crowdsourcing LEAN werkmethode Nieuwe focus qua bedrijfscultuur Co-creatie; klant vanaf begin in het ontwikkelproces betrekken Toepassen BIM voor ontwerp, planning en handhaving kwaliteit Kleinere organisatie Samenvoegen bedrijfsdivisies Meer focus op eindgebruiker Duurzaam ontwikkelen op gebied van energie en warmte besparing Conceptontwikkeling ipv maatwerkontwikkeling Gedelegeerd ontwikkelen Standaardisatie / modulair bouwen Van nieuwbouw naar herontwikkeling Forward Funding en Fee-based ontwikkelen Vaste samenwerkingsverbanden (keten integratie) Nieuwe woonconcepten Kant en klaar gemeubileerd vastgoed Digitale kopersbegeleiding Eigen ontwerpstudio integreren Ontwikkelen voor grotere diversiteit doelgroepen Exploitatiegericht (her)ontwikkelen Branche vreemde markten opzoeken Huisautomatisering Gedifferentieerde grondexploitatie focus op online ontwikkelen Pre-engineerd woning Focus verleggen naar het buitenland Richten op niches en daarin specialiseren Nieuwe verdienmodellen gericht op IP 3D printen van vastgoed 21x PRODUCT / SERVICE INNOVATIE BEDRIJFSMODEL INNOVATIE 19x 70

77 Aanbevelingen Stel vast of de nu tot stand gekomen innovatiestrategie aansluit op de bedrijfsstrategie (strategic alignment). Gebruik hiertoe de koppelingstabel uit het onderzoeksrapport Betrek alle organisatielagen bij het realiseren en gebruiken van de uiteindelijke innovaties Maak gebruik van de mogelijke innovatierichtingen uit dit onderzoek, zoas innovaties op het gebied van herontwikkeling ipv nieuwbouw. Hier ligt een grote toekomstopgave 71

78 Vragen?

De veranderende ontwikkelaar. 8 december 2014 P4 Onderzoeksrapport. Urban Area Development lab. info@m-hk.nl

De veranderende ontwikkelaar. 8 december 2014 P4 Onderzoeksrapport. Urban Area Development lab. info@m-hk.nl De veranderende ontwikkelaar 8 december 2014 P4 Onderzoeksrapport Urban Area Development lab info@m-hk.nl De veranderende ontwikkelaar Colofon P4 Onderzoeksrapport Student E-mail: info@m-hk.nl Universiteit

Nadere informatie

De afgelopen jaren hebben zich enkele

De afgelopen jaren hebben zich enkele TYPOLOGIEËN EN STRATEGIEËN Innovatie bij vastgoedontwikkelaars Door economische en maatschappelijke veranderingen lijkt ook in de vastgoedsector de noodzaak tot innovatie groter dan ooit. Dit geldt zeker

Nadere informatie

De veranderende ontwikkelaar. Succes door innovatie. 16 juni 2014 P2 Onderzoeksvoorstel Technische Universiteit Delft Urban Area Development lab

De veranderende ontwikkelaar. Succes door innovatie. 16 juni 2014 P2 Onderzoeksvoorstel Technische Universiteit Delft Urban Area Development lab De veranderende ontwikkelaar Succes door innovatie 16 juni 2014 P2 Onderzoeksvoorstel Technische Universiteit Delft Urban Area Development lab Matthijs Haak (1502697) info@m-hk.nl Eerste mentor: dr. ir.

Nadere informatie

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Verandermanagement Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Schema strategie Externe analyse Interne analyse Kansen en bedreigingen (Opportunities, Threats) Confrontatieanalyse Sterkten en zwakten

Nadere informatie

Winter Hoe grip te krijgen op de ongrijpbare klant?

Winter Hoe grip te krijgen op de ongrijpbare klant? Winter 2015 Hoe grip te krijgen op de ongrijpbare klant? De klant is steeds minder grijpbaar De wereld is plat 1 Internet heeft de wereld ontsloten. Klanten hebben daarmee toegang tot veel alternatieven,

Nadere informatie

De veranderende ontwikkelaar. Succes door innovatie. 19 januari 2015 P5 Onderzoeksrapport Technische Universiteit Delft Urban Area Development lab

De veranderende ontwikkelaar. Succes door innovatie. 19 januari 2015 P5 Onderzoeksrapport Technische Universiteit Delft Urban Area Development lab De veranderende ontwikkelaar Succes door innovatie 19 januari 2015 P5 Onderzoeksrapport Technische Universiteit Delft Urban Area Development lab Matthijs Haak (1502697) info@m-hk.nl Eerste mentor: dr.

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Zorgwonen als beleggingsproduct Het ontwikkelaarsperspectief

Zorgwonen als beleggingsproduct Het ontwikkelaarsperspectief Zorgwonen als beleggingsproduct Het ontwikkelaarsperspectief drs. ing. Bert Krikke Conferentie Scheiden van Wonen en Zorg in een vergrijzende samenleving Delft, 12 juni 2012 Introductie Strategie, advies,

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

Bedrijfsstijlen woningcorporaties

Bedrijfsstijlen woningcorporaties Bedrijfsstijlen woningcorporaties Organisatorische concepten (als artikel gepubliceerd in BuildingBussiness 2005) Dr.ir. Vincent Gruis Afdeling Real Estate & Housing Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

What to do voor strategisch management?

What to do voor strategisch management? What to do voor strategisch management? VRAGEN Stel dat je wordt gevraagd om als adviseur van H&M op te treden. De opdracht is om een strategisch plan op te stellen om de missie te verwezenlijken. Inleiding

Nadere informatie

NAP innovatie programma, de analyse

NAP innovatie programma, de analyse NAP innovatie programma, de analyse Inleiding Tijdens de NAP-Contactbijeenkomst op 23 mei jl. zijn de resultaten gepresenteerd van het Programmateam Innovatie. Tijdens deze interactieve presentatie is

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

Innovatie: Play to Win

Innovatie: Play to Win Innovatie: Play to Win Organisaties vragen zich niet meer zozeer af waarom ze zouden moeten innoveren, maar hoe ze succesvol kunnen innoveren. Innovatie is voor organisaties die echt willen doorstoten

Nadere informatie

Arnold Monshouwer. Business Club Bernisse

Arnold Monshouwer. Business Club Bernisse Arnold Monshouwer Business Club Bernisse Wie zijn wij? Waarom innoveren? Wat is innovatie? Hoe kom ik op ideeën? Hoe pak ik het aan? Agenda Even voorstellen 1. Beter, eerder en sneller innoveren 2. Onafhankelijk

Nadere informatie

Thema 5. Strategisch management

Thema 5. Strategisch management Thema 5 Strategisch management 1. Strategie van een onderneming: definitie en typologie De strategie van een onderneming verwijst naar het GEDRAG van de onderneming. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen

Nadere informatie

Strategic alignments in the care sector

Strategic alignments in the care sector Strategic alignments in the care sector Een studie naar de strategische koppeling tussen organisatiestrategieën en vastgoedstrategieën Yvette Ramakers 15-01-2009 Inhoud - - De zorgsector - - in de zorgsector

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Special: Is data een kritische succesfactor? 3

Inhoudsopgave. Special: Is data een kritische succesfactor? 3 Inhoudsopgave Special: Is data een kritische succesfactor? 3 1. DM Barometer 4 Onderzoeksopzet 4 Special: Is data een kritische succesfactor 4 Respondenten 4 2. Resultaten 6 Klantdata & dialoog 6 Datamanagement

Nadere informatie

2.a Welke drie fasen van de levenscyclus van een onderneming worden door Lievegoed onderscheiden? (3 x 1 punt)

2.a Welke drie fasen van de levenscyclus van een onderneming worden door Lievegoed onderscheiden? (3 x 1 punt) UITWERKINGEN: 1.a Geef vier sociologische startomstandigheden voor ondernemers die Shapero onderkent. (4 x 1 punt) Shapero onderkent de volgende vier startomstandigheden: - breuk in de levensloop; - voorbeeld

Nadere informatie

Bent u bewust van & gereed voor de veranderingen en ontwikkelingen in uw omgeving

Bent u bewust van & gereed voor de veranderingen en ontwikkelingen in uw omgeving Bent u bewust van & gereed voor de veranderingen en ontwikkelingen in uw omgeving Omgevingsanalyse cruciaal voor duurzaam leveren van kwaliteit in een snel veranderende omgeving RK-Intelligence - Ruud

Nadere informatie

Inleiding. Samen kunnen we het maken! Projectoverstijgend samenwerken in de bouw! Herbert Zwanen/Gerrit de Heer Projectmanagers/consultants SBR

Inleiding. Samen kunnen we het maken! Projectoverstijgend samenwerken in de bouw! Herbert Zwanen/Gerrit de Heer Projectmanagers/consultants SBR Inleiding Samen kunnen we het maken! Projectoverstijgend samenwerken in de bouw! Herbert Zwanen/Gerrit de Heer Projectmanagers/consultants SBR Inleidende presentatie Aanleiding Waarom samenwerken? Verschillende

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

BU$trN{s5 S$f{Àr# $? [íts sílt Rtnfil Fr', xtêz*h. tdc f l'! Iltï[Rr Ít í'05iïi0ïrnf x DO Ê[.e f oepxtuzs. }}r n ${ 5ï1p Ê0 t} u cï.

BU$trN{s5 S$f{Àr# $? [íts sílt Rtnfil Fr', xtêz*h. tdc f l'! Iltï[Rr Ít í'05iïi0ïrnf x DO Ê[.e f oepxtuzs. }}r n ${ 5ï1p Ê0 t} u cï. s - r.ëí ljii $ BU$trN{s5 S$f{Àr# ÍXïf*{ttf à$rllysi Ifi rë.ri,të Àt{AtYsE Ktfrli lpt8a![ë]4 $? [íts sílt Rtnfil Fr', xtêz*h rli.'1 t{ar K[ ï Ir* GflOtLSTf;:"l"llifi tdc f l'! Iltï[Rr Ít í'05iïi0ïrnf x

Nadere informatie

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren BUSINESS INNOVATION BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren EEN MASTERCLASS VAN MASTERCLASS INSTITUTE IN SAMENWERKING MET: BUSINESS INNOVATION Be

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE)

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij de case WINTECH..GESTRAND IN HET ZICHT VAN DE HAVEN? (totaal 90 punten) Vraag 1 (20 punten) a. Bereken

Nadere informatie

Blok P4. Bedrijfseconomie

Blok P4. Bedrijfseconomie Blok P4 Bedrijfseconomie Model/Theorie: gegevens verwerken via Excel Auteur: Drs. A.W.W. Heezen. Vakgebied: Bedrijfseconomie o een investeringsbegroting opstellen o een financieringsbegroting opstellen

Nadere informatie

AFSTUDEERONDERZOEK 3 NOVEMBER 2009 DE DOORVERKOOP EN PRIJSONTWIKKELING VAN SOCIALE HUURWONINGEN NA DE VERKOOP DOOR DE AMSTERDAMSE WONINGCORPORATIES

AFSTUDEERONDERZOEK 3 NOVEMBER 2009 DE DOORVERKOOP EN PRIJSONTWIKKELING VAN SOCIALE HUURWONINGEN NA DE VERKOOP DOOR DE AMSTERDAMSE WONINGCORPORATIES AFSTUDEERONDERZOEK 3 NOVEMBER 2009 DE DOORVERKOOP EN PRIJSONTWIKKELING VAN SOCIALE HUURWONINGEN NA DE VERKOOP DOOR DE AMSTERDAMSE WONINGCORPORATIES DANIELLE BREURE OPLEIDING HOOFDMENTOR TWEEDE MENTOR GECOMMITTEERDE

Nadere informatie

Bedrijfsverzamelgebouwen

Bedrijfsverzamelgebouwen Bedrijfsverzamelgebouwen Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van bedrijfsverzamelgebouwen P5 presentatie 2 juli 2014 Student: Jeroen Ketting, 4168860 Faculteit TU Delft, Bouwkunde Afdeling: Real Estate

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie

Hoe maak je de keten LEAN?

Hoe maak je de keten LEAN? Hoe maak je de keten LEAN? Oktober 2012 Meindert Koopman Directeur Bouwbedrijf Rijssen B.V Hoe maak je de keten LEAN?? Inleiding. Traditionele proces. Ketenintegratie.. Van Losser Installatiegroep. Ketenintegratie:

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

De economische crisis duurt voort, werk aan vertrouwen. drs. ing. Richard Lamb, Bureau Trendwatcher.com

De economische crisis duurt voort, werk aan vertrouwen. drs. ing. Richard Lamb, Bureau Trendwatcher.com De economische crisis duurt voort, werk aan vertrouwen drs. ing. Richard Lamb, Bureau Trendwatcher.com De economische crisis duurt voort, werk aan vertrouwen ~ Ontwikkel uw eigen toekomstvisie ~ Trends

Nadere informatie

Innovatie-monitor 2004 Sectorrapport voedings-, genotsmiddelen en drankenindustrie

Innovatie-monitor 2004 Sectorrapport voedings-, genotsmiddelen en drankenindustrie Innovatie-monitor 2004 Sectorrapport voedings-, genotsmiddelen en drankenindustrie Twynstra The Bridge Arun SwamiPersaud asw@t-tb.com 1 Voedings-, genotsmiddelen- en drankenindustrie De voedings-, genotsmiddelen

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme

Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme Van idee tot realisatie van innovatie 100,- korting bij inschrijving vóór 1 mei Leergang September - December 2010 Locatie: KvK Eindhoven Innovatief

Nadere informatie

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan De Retailscan 2014 is 350 x ingevuld. 24% van de respondenten is werkzaam in de foodsector en 76% in de non food. Van de respondenten

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant

Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant Voorstellen 05041964 23 5 2 3 2 Aan de slag!! We weten nu wat de toekomst brengt. Nu moeten we kijken naar wat in uw branche speelt om vervolgens

Nadere informatie

Positionering Ketensamenwerking

Positionering Ketensamenwerking Positionering Ketensamenwerking Hans Wamelink, Faculteit Bouwkunde, Afdeling Real Estate & Housing 12-4-2011 Delft University of Technology Challenge the future Inhoud Succesfactoren Ketensamenwerking

Nadere informatie

Management rapportage De Waarde van Ondernemerschap

Management rapportage De Waarde van Ondernemerschap Management rapportage De Waarde van Ondernemerschap Resultaten onderzoek bij bedrijven (MKB) Hoe ondernemend en innovatief is uw organisatie? Woord vooraf Hoe ondernemend en innovatief is uw organisatie?

Nadere informatie

Masterclass Projectontwikkeling

Masterclass Projectontwikkeling Masterclass Projectontwikkeling De toekomst van binnenstedelijke projectontwikkeling en de veranderende rol van de projectontwikkelaar Masterclass Projectontwikkeling De toekomst van binnenstedelijke projectontwikkeling

Nadere informatie

Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening

Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening Voorstellen 09051970 44 1 2 23 4 52407459 17 6 2 17 12 2 Aan de slag!! We weten nu wat de toekomst brengt. Nu moeten we kijken naar wat in uw branche speelt

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Business & IT Alignment deel 1

Business & IT Alignment deel 1 Business & IT Alignment deel 1 Informatica & Economie Integratie 1 Recap Opdracht 1 Wat is integratie? Organisaties Strategie De omgeving van organisaties AH Bonuskaart AH Bonuskaart Economisch Geïntegreerd

Nadere informatie

Werkconferentie Vastgoedmarkt Midden-Nederland. 21 juni 2012

Werkconferentie Vastgoedmarkt Midden-Nederland. 21 juni 2012 Werkconferentie Vastgoedmarkt Midden-Nederland 21 juni 2012 Luc Dietz dagvoorzitter Michaël Kortbeek Voorzitter KvK Midden-Nederland Het probleem Kantorenmarkt: leegstand, fors aanbod Bedrijventerreinen:

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 ROL VAN STRATEGIE

Hoofdstuk 5 ROL VAN STRATEGIE Hoofdstuk 5 ROL VAN STRATEGIE 5.1 Missie, organisatiestrategie en innovatiestrategie Missie: een ruim gedefinieerde, duurzame beschrijving van de organisatiedoelstellingen en van de punten waarop de organisatie

Nadere informatie

MODEL SWOT ANALYSUS REAL ESTATE SWOT-ANALYSUS REAL ESTATE TOELICHTING EN HANDLEIDING

MODEL SWOT ANALYSUS REAL ESTATE SWOT-ANALYSUS REAL ESTATE TOELICHTING EN HANDLEIDING MODEL SWOT ANALYSUS REAL ESTATE SWOT-ANALYSUS REAL ESTATE TOELICHTING EN HANDLEIDING PORTEFEUILLEMANAGEMENT EN SWOT ANALYSE Portefeuillemanagement is een dynamisch proces waarbij telkens opnieuw geanalyseerd,

Nadere informatie

Innoveren maakt het verschil

Innoveren maakt het verschil Innoveren maakt het verschil De logistieke dienstverlener van vandaag bestaat niet meer in 2020! Pascal van Beek Supply chain strategie ontwikkeling & implementatie Business development Customer focussed

Nadere informatie

De adoptie van vernieuwende woningbouwconcepten door professionele opdrachtgevers in de woningbouw Ing. P. Klok woensdag 19 december 2012

De adoptie van vernieuwende woningbouwconcepten door professionele opdrachtgevers in de woningbouw Ing. P. Klok woensdag 19 december 2012 Pioneering De adoptie van vernieuwende woningbouwconcepten door professionele opdrachtgevers in de woningbouw Ing. P. Klok woensdag 19 december 2012 Introductie: adoptie van innovaties in de bouw Welke

Nadere informatie

Management. Hoofdstuk. Strategisch management

Management. Hoofdstuk. Strategisch management Management negende editie STEPHEN P. ROBBINS MARY COULTER Hoofdstuk 7 Strategisch management Overzicht Het belang van strategisch management Definieer strategisch management, strategie en bedrijfsmodel.

Nadere informatie

Versterk uw focus op vastgoed met ICT

Versterk uw focus op vastgoed met ICT Versterk uw focus op vastgoed met ICT Johan André de la Porte Real Estate IT September 2012 Voorwoord De wereld van het vastgoed staat onder druk en verandert in hoog tempo. Uit onderzoek dat in samenwerking

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Van Leegstaand kantoor naar geliberaliseerde huurwoning

Van Leegstaand kantoor naar geliberaliseerde huurwoning 1 M. Brojerdyan-4051971 22-juni-2016 Van Leegstaand kantoor naar geliberaliseerde huurwoning Aanbevelingen aan de gemeente Amsterdam ter bevordering van transformatie van leegstaande kantoren naar geliberaliseerde

Nadere informatie

Learning Lab Innovatief Samenwerken

Learning Lab Innovatief Samenwerken Learning Lab Innovatief Samenwerken DNA Jaarcongres 2 juni 2016 Ferry Koster Ivan Pouwels Van Spaendonck BrancheAdvies DENK VERDER. GROEI VERDER. Innovatief Samenwerken Veranderende rol van verenigingen

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE BUSINESS INTELLIGENCE IT is peoples business Inhoudsopgave 1 HET TEAM 2 ONZE DIENSTEN 3 BI VOLWASSENHEIDS MODEL 4 DE NIVEAUS Start klein Groei Professionaliseer Wees bepalend Voor meer informatie of een

Nadere informatie

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR SUCCES OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity

Nadere informatie

Centre of expertise. voor samenwerking. B&C Bout&Co. structuur in samenwerking

Centre of expertise. voor samenwerking. B&C Bout&Co. structuur in samenwerking B&C Bout&Co structuur in samenwerking Centre of expertise voor samenwerking Centre of expertise Bout & Co vergroot de performance door verbetering van de structuur in samenwerking tussen ondernemingen,

Nadere informatie

Ondernemen in de fysiotherapie, een strategie

Ondernemen in de fysiotherapie, een strategie Ondernemen in de fysiotherapie, een strategie Daan Spanjersberg Kennismaken Fysiotherapeut sinds 1977 Specialisaties: sport, manuele therapie, echografie Werk: praktijk (16 vestigingen, 45 ft) Topsport

Nadere informatie

November 2008 Chris Block. Waarom is technologiemarketing zo belangrijk?

November 2008 Chris Block. Waarom is technologiemarketing zo belangrijk? November 2008 Chris Block Waarom is technologiemarketing zo belangrijk? Situering van T+M in het innovatie landschap Business Strategie Innovatie strategie Organisatie van Innovatie Beheer van innovatie

Nadere informatie

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder Managing Data Center Performance 2013 en verder Voor bedrijven in het economische gebied EMEA is de grootste uitdaging bij de exploitatie van hun rekencentra het zorgen voor de beschikbaarheid van services

Nadere informatie

Strategische analyse. Adviesrapport. Datum. 29 maart 2012. AUTEUR Sonja Pfaltzgraff CURSISTENNUMMER 113881

Strategische analyse. Adviesrapport. Datum. 29 maart 2012. AUTEUR Sonja Pfaltzgraff CURSISTENNUMMER 113881 -1 Adviesrapport Strategische analyse Datum 29 maart 2012 AUTEUR Sonja Pfaltzgraff CURSISTENNUMMER 113881 S. Pfaltzgraff Docent: de heer Koedijker Studentnummer: 113881 29 maart 2012 NCOI Opleidingsgroep

Nadere informatie

Evaluatie Ketenmobiliteit 1999-2002 Management samenvatting

Evaluatie Ketenmobiliteit 1999-2002 Management samenvatting Evaluatie Ketenmobiliteit 1999-2002 Management samenvatting Management samenvatting Doel en onderzoeksvragen Het doel van het project is gedefinieerd als de evaluatie van de resultaten en de effectiviteit

Nadere informatie

Het Vermogen tot Co-creatie

Het Vermogen tot Co-creatie De weg naar CO-CREATIE Hoe kunnen ontwikkelaars de eindgebruiker accommoderen in hun bedrijfsproces? Het Vermogen tot Co-creatie Hoe kunnen ontwikkelaars eindgebruikersparticipatie accomoderen in hun bedrijfsproces?

Nadere informatie

Toekomstdenken. Waarom toekomstdenken voor elke organisatie onmisbaar is

Toekomstdenken. Waarom toekomstdenken voor elke organisatie onmisbaar is Toekomstdenken Waarom toekomstdenken voor elke organisatie onmisbaar is De wereld van vandaag is dynamisch en complex en zal steeds sneller veranderen. Trends als globalisering en technologie hebben hun

Nadere informatie

11 oktober 2012. Bouwlokalen. Lean bouwen bij Waal

11 oktober 2012. Bouwlokalen. Lean bouwen bij Waal 11 oktober 2012 Bouwlokalen Lean bouwen bij Waal Corporatie Beleggers Ontwikkelaars Gemeenten Lean bouwen bij Waal Sinds november 2009 Onderdeel van maakiq Ketenintegratie Verbinding op drijfveren Gemba

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Marklinq: samen met u marketingkennis opbouwen. drs Frits van Leer

Marklinq: samen met u marketingkennis opbouwen. drs Frits van Leer Marklinq: samen met u marketingkennis opbouwen drs Frits van Leer Welkom bij de workshop Marklinq Wat gaan we doen vanmiddag? Marklinq aan u voorstellen o werkwijze o soorten onderzoek o voorbeelden o

Nadere informatie

Welkom. 2014: Innovatiekracht

Welkom. 2014: Innovatiekracht Welkom 2014: Innovatiekracht 2014: innovatiekracht Doel: Ambitieuze / resultaatgerichte ondernemers Ambitieuze / resultaatgerichte ondernemers Onderwerpen verschillende invalshoeken Interactie / begeleiding

Nadere informatie

Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier

Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier Georges Dockx Lid Expert groep PME/KMO Onafhankelijk consultant voor KMO Georges.dockx@resulto.be,

Nadere informatie

Imagoschade door het achterlaten van leegstaand vastgoed. Martin Mentink

Imagoschade door het achterlaten van leegstaand vastgoed. Martin Mentink Imagoschade door het achterlaten van leegstaand vastgoed Martin Mentink Colofon Naam Martin Mentink Product P5 presentatie Titel Imagoschade door het achterlaten van leegstaand vastgoed Datum 9 april

Nadere informatie

leergang projectontwikkeling

leergang projectontwikkeling Inleiding Professionalisering van het vak is in alle NEPROM-opleidingen hét uitgangspunt Een goede samenwerking tussen overheid en smaatschappijen bevorderen, staat bij de NEPROM hoog op de agenda. Daarnaast

Nadere informatie

In welke landen liggen kansen?

In welke landen liggen kansen? 2 Heb je een sterk onderscheidend product? Bijv: Enige in de wereld Unieke eigenschappen geschiedenis, geografie, sociale betekenis Functioneel/performance Ambachtelijke kwaliteit Beschikbaarheid / prijs

Nadere informatie

1. Deze middle managementopleiding is opgezet vanuit een bepaalde visie over middle management.

1. Deze middle managementopleiding is opgezet vanuit een bepaalde visie over middle management. Oefenvragen Middle Management B - Marketing en Strategie 1. Deze middle managementopleiding is opgezet vanuit een bepaalde visie over middle management. Wat kenmerkt deze visie vooral? 1. Goed middle management

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND

NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND 1 INTRODUCTIE Retailers worden op dit moment meer dan ooit gedwongen bestaande business

Nadere informatie

Resultaatgericht Portfoliomanagement. 4 oktober 2011

Resultaatgericht Portfoliomanagement. 4 oktober 2011 Resultaatgericht Portfoliomanagement 4 oktober 2011 Portfoliomanagement Van Wat (moeten we doen) naar Hoe (gaan we dat doen): van portfoliomanagement naar operationeel beheer PLAN Vastgoed portfolio DO

Nadere informatie

Lumens Groep op zoek naar een nieuwe legitimering

Lumens Groep op zoek naar een nieuwe legitimering Lumens Groep op zoek naar een nieuwe legitimering Lumens in de Welzijn buurt, Eindhoven, Lumens buurtruimten, Dynamo, Speelpark Dynamo, de Vrijwilligerspunt Splinter, Adviespunt en Speelpark Discriminatie

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14 Inhoud Inleiding 14 Deel 1 Wat is een bedrijf? 17 1 Bedrijf en bedrijfskunde 19 1.1 Het bedrijf 20 1.1.1 Organisatie, bedrijf en onderneming 20 1.1.2 Bedrijven zijn organisaties 22 1.1.3 De eenvoudige

Nadere informatie

Dienstverlening verlening voor de nieuwe oudere

Dienstverlening verlening voor de nieuwe oudere Dienstverlening verlening voor de nieuwe oudere Marktkansen in wonen en zorg Experimenteerprogramma Provinciale Parels Wonen en Zorg Ceel Elemans Sector Banker Public Sector ING 1 1. De veranderingen 2

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

Onderzoeksplan thesis MMI

Onderzoeksplan thesis MMI Onderzoeksplan thesis MMI M.C. Loof 3 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Business/ICT Alignment 1 3 Alignment rond de meldkamers 1 4 Aanpak van het onderzoek 2 4.1 Startpunt van het onderzoek....................

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN. UNIZO i.s.m. CODA Boekhouders

ONDERNEMINGSPLAN. UNIZO i.s.m. CODA Boekhouders ONDERNEMINGSPLAN UNIZO i.s.m. CODA Boekhouders Spreker : Patrick KESSELS Boekhouder Fiscalist Zaakvoerder www.codaboekhouders.be Voor wie maak je een ondernemingsplan? in de eerste plaats voor jezelf voor

Nadere informatie

Retailscan. Pagina 1 van 5. Deelnemer: 1120533. Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport

Retailscan. Pagina 1 van 5. Deelnemer: 1120533. Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport Retailscan Deelnemer: 1120533 Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport Detailhandel in beeld In januari 2015 was de omzet in de detailhandel 0,8 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar.

Nadere informatie

Stadsboeren in Nederland

Stadsboeren in Nederland Stadsboeren in Nederland Door: ir. Rosanne Metaal Directie Europees Landbouwbeleid &Voedselzekerheid DG AGRO, Ministerie Economische Zaken Presentatie Alumni-netwerk, 12 november 2013, Uit Je Eigen Stad

Nadere informatie

Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk'

Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk' Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk' 29 januari 2013 Agenda 1) Uitgangssituatie 2) Voorlopige resultaten inventarisatie 3) (markt)ontwikkelingen 4) Wat is het vraagstuk? 5)

Nadere informatie

Stan Roestenberg Bohemen B.V. KYP B.V.

Stan Roestenberg Bohemen B.V. KYP B.V. Stan Roestenberg Bohemen B.V. KYP B.V. Business = B 1 BetTer Business = B 2 New Business = b N Nieuw, slimmer tekenprogramma Basis voor de herstructurering van de bouwbranche Nieuw, slimmer tekenprogramma

Nadere informatie

Clean Tech Delta. Privaat-publiek samenwerkingsverband voor economische structuurversterking. Welkom bij de Provada!

Clean Tech Delta. Privaat-publiek samenwerkingsverband voor economische structuurversterking. Welkom bij de Provada! Clean Tech Delta Privaat-publiek samenwerkingsverband voor economische structuurversterking Welkom bij de Provada! Wij van Clean Tech Delta, thuishaven voor cleantech innovaties in de regio Delft-Rotterdam-Drechtsteden,

Nadere informatie

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet!

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Wat zijn de belangrijkste eisen en uitdagen van jouw organisatie in de komende 6 maanden? Welke kritische succesfactoren worden er gesteld? Waar liggen de

Nadere informatie

IS HET WEL SNELLER EN HOE METEN WE DAT?

IS HET WEL SNELLER EN HOE METEN WE DAT? IS HET WEL SNELLER EN HOE METEN WE DAT? Een kwantitatief onderzoek naar de effecten van geïntegreerde contractvormen op de tijdsaspecten in het ontwikkeltraject. Bahar Akbarian P5 presentatie vrijdag 27

Nadere informatie

Beleggers in gebiedsontwikkeling

Beleggers in gebiedsontwikkeling Beleggers in Incentives en belemmeringen voor een actieve rol van institutionele beleggers bij de herontwikkeling van binnenstedelijke gebieden P5 presentatie april 2015 Pelle Steigenga Technische Universiteit

Nadere informatie

S U PPLY CHAIN INTEG RAT IE IN DE CLOUD

S U PPLY CHAIN INTEG RAT IE IN DE CLOUD S U PPLY CHAIN INTEG RAT IE IN DE CLOUD Inclusief 7 praktische tips om sneller samen te werken TradeCloud B.V. Molengraaffsingel 12, 2629 JD, Delft 015-30 10 110 www.tradecloud.nl info@tradecloud.nl Versie:

Nadere informatie

iage is een Europees samenwerkingsverband van landen en regio s rondom de Noordzee die te maken hebben met krimp en vergrijzing.

iage is een Europees samenwerkingsverband van landen en regio s rondom de Noordzee die te maken hebben met krimp en vergrijzing. Kenniscentrum NoorderRuimte 22 mei 2014 iage is een Europees samenwerkingsverband van landen en regio s rondom de Noordzee die te maken hebben met krimp en vergrijzing. Kenniscentrum NoorderRuimte 22/5/2014

Nadere informatie

Een eeuw innovatie in de bouw De specifieke rol van de handel en toelevering. Frens Pries, directeur Balance&Result Peter van Heijgen, directeur HIBIN

Een eeuw innovatie in de bouw De specifieke rol van de handel en toelevering. Frens Pries, directeur Balance&Result Peter van Heijgen, directeur HIBIN Een eeuw innovatie in de bouw De specifieke rol van de handel en toelevering Frens Pries, directeur Balance&Result Peter van Heijgen, directeur HIBIN De bouw staat te boek als een weinig innovatieve, conservatieve

Nadere informatie

Medisch Applicatie Centrum Midden-Brabant. januari 2010

Medisch Applicatie Centrum Midden-Brabant. januari 2010 januari 2010 Pagina: 2 Missie Het Medisch Applicatie Centrum (MAC) is een onafhankelijk Midden Brabants samenwerkingsverband van gezondheidszorginstellingen, verzekeraars, kennisinstellingen en bedrijven

Nadere informatie

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT SNEL EN WENDBAAR WERKEN AAN CONTINUE VERBETERING IN ORGANISATIES LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Inleiding 3 Masterclass Agile Management

Nadere informatie

Financieer de realisatie van nieuwe distributie footprint

Financieer de realisatie van nieuwe distributie footprint Financieer de realisatie van nieuwe distributie footprint INNOVATION SESSION GROENEWOUT - JUNE 27 TH 2017 Breda June 27th, 2017 Dries Castelein DC&I Development De in dit rapport genoemde conclusies, aanbevelingen

Nadere informatie

Starten in een dal, profiteren van de top

Starten in een dal, profiteren van de top M200715 Starten in een dal, profiteren van de top drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, november 2007 2 Starten in een dal, profiteren van de top Ondernemers die in 2003 een bedrijf begonnen, waren zich

Nadere informatie

Duurzame Ontwikkeling

Duurzame Ontwikkeling Duurzame Ontwikkeling Korte toelichting op het begrip Praktische invulling - in bedrijven - technologie Invulling in het onderwijs J. Venselaar 17 november Duurzame ontwikkeling in het onderwijs 1 Duurzaam..

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie

Competentie Confrontatie matrix

Competentie Confrontatie matrix Competentie Confrontatie matrix Inleiding 2 Opdracht 3 Invulmatrix 4 Voorbeeldmatrix 5 1 Inleiding Entrepreneur Consultancy heeft als missie het ontwikkelen van ondernemerschap. Er zijn veel ondernemers,

Nadere informatie