De waarde van waarderingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De waarde van waarderingen"

Transcriptie

1 De waarde van waarderingen DNB-directeur Jan Sijbrand taxeert de vastgoedmarkt Tijd voor toekomstbestendige taxaties Maasvlakte 2 ANP Op zoek naar vaste grond Drie creatieve denkers kijken vooruit #

2 2 DUIDELIJK. DE WAARDE VAN WAARDERINGEN INTERVIEW MET JAN SIJBRAND TOEKOMSTBESTENDIG TAXEREN DRIE CREATIEVE VISIES Frequenter taxeren is een goede zaak Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen hebben opgeteld een blootstelling aan vastgoed van 150 tot 200 miljard euro. En de risico s zijn hoog genoeg voor DNB om zijn vizier nadrukkelijker dan voorheen op de vastgoedsector te richten. Financiers moeten erop kunnen vertrouwen dat waarderingen juist zijn. wordt derde crisis in financiële sector, kopte Het Financieele Dagblad dit voorjaar na een interview met de nieuwe directeur Toezicht bij De Nederlandsche Vastgoed Bank (DNB) Jan Sijbrand. Welk punt wilde hij maken? Het ging en gaat DNB er vooral om duidelijk te maken wat de gevolgen zijn van de vastgoedblootstelling voor de financiële wereld. Afhankelijk van wat je als vastgoedinvestering ziet tel je bijvoorbeeld wel of niet belangen in vastgoedfondsen mee is die omvang zo n 150 tot maximaal 200 miljard euro. Dat is substantieel genoeg om aandacht voor te hebben. Maar er is meer dat opvalt. Ten eerste de hoeveelheid vastgoed in Nederland. Er is weliswaar heel veel kansrijk en kanshebbend vastgoed. Maar er is ook een niet te verwaarlozen hoeveelheid kansarm vastgoed. Onder meer de structurele leegstand van kantoren, maar ook bepaalde maatschappelijke trends zoals Het Nieuwe Werken leiden eerder tot een kleinere dan een grotere behoefte aan vierkante meters. Is dat een probleem voor DNB? De vastgoedmarkt op zichzelf niet. Althans: niet vanuit het perspectief van een toezichthouder. Maar in toenemende mate zien we dat de prijzen die voor vastgoed worden betaald soms stukken lager liggen dan het bedrag waartegen het was gewaardeerd. Uit eigen onderzoek constateren we ook dat bij ongeveer een kwart van de leningen voor vastgoedprojecten het onderpand minder waard is dan het bedrag van de lening. In zo n geval komt de vraag op: is de waardering van zulke vastgoedleningen reëel? Wat betekent dat in de praktijk? Het risico is dat investeerders terughoudend kunnen worden bij het financieren van financiële instellingen. Dit omdat zij twijfels zouden kunnen hebben bij de juistheid van de waarderingen. Of de waardering juist is, is een controleverantwoordelijkheid van accountants. Zij moeten afgaan op de waarde die taxateurs bepalen. Maar er zijn niet altijd recente taxatiegegevens. Ik vind het een goede ontwikkeling dat de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants zich nadrukkelijker met de taxatie van vastgoed objecten gaat bemoeien. Dat zal eigenaren en investeerders stimuleren meer en vaker te taxeren. DUIDELIJK De waarde van morgen gaat verder dan de bouwkosten In deze Duidelijk. bespreken we wat waarderen waard is. Anno 2012 is taxeren geen gemakkelijke opgave: referenties worden steeds schaarser, de waarde van morgen steeds belangrijker. De waarde van een object hangt van zoveel meer af dan van alleen de bouwkosten. Niet voor niets stuitte ik op kracht als synoniem voor de zoekterm waarde. Een taxateur moet steeds meer vooruit kijken en proberen te bepalen wat in de toekomst de kracht van een object zal zijn. Steeds vaker zijn alternatieve methoden beschikbaar om de toekomstige waarden in te schatten. U hoort wat beslissers vinden en kunt cases bekijken van bijzondere taxaties. Onze eigen taxateurs? Die houden wel van een uitdaging. Ze schatten gebouwen op waarde, maar ook stukken bos en tankstations. Zelfs van een zeehondencrèche kijken ze niet vreemd op. Bij het taxeren maken ze gebruik van de schat aan ervaring binnen DTZ Zadelhoff. En ze verliezen de realiteit niet uit het oog. Dat is juist wat onze klanten zo waarderen, om de term nog maar eens te gebruiken. Omdat u positief heeft gereageerd op onze nieuwe, multimediale aanpak, praten we ook nu weer verder op Wat gebeurt er met de niet te verwaarlozen hoeveelheid kansarm vastgoed? Wanneer kunnen we erop vertrouwen dat waarderingen juist zijn? We hopen dat we u geprikkeld hebben en ontvangen graag reacties! Jeroen de Bruijn Jeroen de Bruijn, Hoofdredacteur Duidelijk. Lid Dagelijks Bestuur DTZ Zadelhoff

3 3 Doelt u op een bepaalde frequentie? Nee, ik kan niet zeggen hoe vaak een gebouw volgens mij moet worden getaxeerd. Dat hangt sterk af van de bestemming, de eigenschappen, de locatie, et cetera. Maar het lijkt me meer dan evident dat het een goede zaak is om met de huidige prijsdynamiek regelmatig te taxeren. Wie gaat die handschoen oppakken? Dat is aan de markt. Wat dat betreft zien we goede ontwikkelingen. Zoals de manier waarop de verschillende stakeholders in de sector elkaar informeren en aanspreken. Wij komen elkaar regelmatig in verschillende gremia tegen. Banken, beleggers, taxateurs, accountants, toezichthouders. Als er onduidelijkheid is over de juistheid van een waardering, is het allang niet meer DNB die daar als eerste een opmerking over maakt. Partijen spreken elkaar onderling stevig aan en eisen duidelijkheid en snelheid. Het is belangrijk dat iedereen het erover eens is dat financiers moeten kunnen vertrouwen op de juistheid van waarderingen. Het onderwerp wordt breed herkend en erkend en staat overal op de agenda. Wat is de rolverdeling tussen DNB en AFM? Dat DNB aandacht heeft voor de waardering van vastgoed is op zichzelf niet nieuw. Onze kerntaak is toezicht houden op de zogeheten soliditeit van financiële instellingen. Kan een instelling aan haar verplichtingen voldoen? Een van de thema s is de waarde die in vastgoed zit. Daar doen we nu structureel onderzoek naar. We wisselen informatie en kennis uit met de Autoriteit Financiële Markten, die ook onderzoek doet. De AFM kijkt echter naar andere Jan Sijbrand Directeur Toezicht DNB Als er onduidelijkheid is over de juistheid van een waardering, is het allang niet meer DNB die daar als eerste een opmerking over maakt. Partijen spreken elkaar onderling stevig aan en eisen duidelijkheid en snelheid. aspecten. Waar wij kijken naar soliditeit, kijkt de AFM naar het gedragstoezicht en de toelichting bij de jaarrekeningen: verloopt alles transparant en volgens de regels? Wat is jullie indruk van de huidige markt? We constateren dat het lastig is voor financiële instellingen de waardering in de pas te laten lopen met de snelheid van ontwikkelingen in de markt. En we hebben daar op zich begrip voor. Maar juist als die ontwikkelingen in een stroomversnelling komen, is het onze taak het belang van een juiste waardering te onderstrepen. ACTUEEL Nog steeds markt voor grote kantoren Dit voorjaar werd een kantorencomplex aan de Vijzelstraat in Amsterdam verkocht door Stadgenoot en Vesteda. De verkopende partijen werden hierbij vertegenwoordigd door DTZ Zadelhoff. Vanwege het aantal vierkante meters is deze transactie opvallend: het complex omvat maar liefst m². Het kantoorgebouw uit 1973 is ontworpen door de architect Marius Frans Duintjer. Het object is gerealiseerd voor een van de rechtsvoorgangers van ABN Amro en heeft lange tijd als hoofdkantoor gediend. Met drie ondergrondse bouwlagen, acht verdiepingen en een parkeergarage met 133 plekken is dit complex een aanwinst voor Borghese Real Estate en Keystone Vastgoed. Het object wordt volledig gerenoveerd en daarmee geschikt gemaakt voor Het Nieuwe Werken. DTZ ZADELHOFF DTZ op de PROVADA De PROVADA vindt van 5 t/m 7 juni plaats. Ontwikkelaars, beleggers, financiers, gebruikers en gemeenten treffen elkaar om plannen en visies te delen. Activiteiten van DTZ Zadelhoff (hal 10, standnummer 10.11): Dinsdag 5 juni Debat De veranderende vraag aan de makelaar met Cuno van Steenhoven Lunchsessie: Online, garantie op transparantie Woensdag 6 juni Het Nationale Taxatiecongres Debat G(r)een Deal met Tom van Putten Uitreiking Gulden Feniks met Herman van den Berg Donderdag 7 juni Lunchsessie: Woningmarkttrends

4 4 DUIDELIJK. DE WAARDE VAN WAARDERINGEN INTERVIEW MET JAN SIJBRAND TOEKOMSTBESTENDIG TAXEREN DRIE CREATIEVE VISIES Geen taxaties zonder outlook Waarde van waarderen Is taxeren op basis van de huidige markt nog wel een goede graadmeter? Vijf vragen over taxaties nieuwe stijl. Investment management Investment agency Price Worth Investor consultancy Research Value Valuations Het feit dat taxeren momenteel een zeer lastige opgave is, roept de fundamentele vraag wat is waarde? op. Is waarde wat de gek ervoor geeft, wat de meest biedende besteedt of zelfs een afspiegeling van onze begeerte? Waarde is afhankelijk van zowel in- als externe factoren en bovenal de toepassingsmogelijkheden van een object. 1 Waarom taxaties nieuwe stijl? Er vinden nauwelijks transacties plaats, de waarde van het eigen vermogen slinkt en een aanzienlijk deel van de waarde van portefeuilles verdampt. Als al sprake is van herfinanciering, zijn de voorwaarden ongunstig. Het maakt van de taxateur vaak een boodschapper van slecht nieuws. Hij kan slechts constateren hoe het zit met de waarde van vastgoed in de huidige markt. En dat valt vaak tegen. Vandaar dat veel beleggers voorbij de schaduw proberen te kijken die de crisis over de markt werpt. Dit doen ze door de focus te leggen op potentiële waarde van vastgoed. 2 Wat voegt een outlook toe? De zogenoemde outlook wordt volgens beleggers steeds belangrijker. Die verschijnt in verschillende gedaanten en is een toevoeging op de traditionele taxatie. Een taxatie voorziet in de huidige marktwaarde, een outlook in een voorspelling van de toekomstige marktwaarde. Naarmate de markt moeilijker wordt, neemt het belang van outlooks toe. Ze voorzien in de behoefte aan meer grip op risico s en inzicht in scenario s. Waarderen voor de toekomst draait niet alleen om de waarde, maar ook om bandbreedtes. Wat is het gunstige scenario, wat is het ongunstige scenario en welke wereld ligt daartussen? Een outlook geeft meer inzicht dan een traditionele taxatie, die vooral op basis van het verleden wordt vastgesteld. TENDENS Historische huurprijzen verstoren huurherziening De huurherziening uit 1980, onderdeel van de huurwetgeving voor detailhandelsbedrijfsruimte, beschermt de huurder tegen al te sterke huurprijsstijgingen. Er wordt uitgegaan van het gemiddelde van de huurprijzen in een tijdvak van vijf jaar. Echter, in de praktijk blijkt dat oude huurcontracten, vaak zelfs ouder dan tien jaar, het gemiddelde sterk beïnvloeden. DTZ Zadelhoff bepleit daarom dat de rechtspraak zich bij huurherzieningen baseert op gerealiseerde markthuurprijzen van maximaal tien jaar oud. Meer informatie: gripopdezaak ACTUEEL Meer woningbeleggingen in 2011 De markt voor woningbeleggingen is vorig jaar voor het derde achtereenvolgende jaar verder gegroeid. In 2011 was het investeringsvolume met EUR 1,46 miljard wederom hoger dan in 2010, toen EUR 1,25 miljard werd geïnvesteerd in bestaande woningen en nieuwbouwwoningen. Instituten profiteerden van de moeilijke ontwikkelmarkt en kochten veel nieuwbouw in. Traditioneel verkopen corporaties vooral bezit aan andere corporaties, maar in 2011 ging circa de helft van de verkopen naar particuliere en institutionele beleggers. DTZ ZADELHOFF Online kopen van vastgoed Verkopen via internet biedt transparantie en efficiëntie. Bovendien kan het bij een vrijwillige veiling helpen de prijs te optimaliseren. De online verkoop van kavels en objecten gebeurt per opbod en/of afslag. Online bieden is eenvoudig, maar u moet zich vooraf wel registreren om aan de bieding mee te doen. DTZ Zadelhoff organiseert meerdere online verkopen. Kijk op

5 JUNI Hugo Ouwehand Director Hypotheken Syntrus Achmea Real Estate & Finance De outlook van een gebouw wat het doet over twee jaar is steeds belangrijker. Vooral als de klant dan niet meer aan verplichtingen kan voldoen. Dan moet je incalculeren hoe de situatie rondom een gebouw gaat veranderen. Wat betekent toekomst bestendig taxeren? Hugo Ouwehand deelt zijn visie op Peter Mulder Directeur Grondbedrijf NS Stations Inzicht in huidige en toekomstige waarden maakt het mogelijk om goede vergelijkingen te maken. Op die manier beslissen wij over vervolgstappen. Kunnen wij nog substantieel waarde creëren, of is het moment daar om te verkopen? Welk belang krijgt taxeren de komende jaren? Peter Mulder deelt zijn visie op 3 Verliest de traditionele taxatie terrein? Nee. Een outlook is alleen te begrijpen als toevoeging op een taxatie. De opkomst van toekomstbestendig waarderen is bovendien sterk sectorafhankelijk. In de bankwereld is bijvoorbeeld grote behoefte aan inzicht in waarde. Maar de wereld ziet er morgen weer anders uit en het voorspellend vermogen van een taxatie is beperkt. Het denken in toekomstscenario s door middel van een risicoanalyse kan extra inzicht bieden. Het taxeren van de waarde - ook in de toekomst - blijft dus belangrijk. Het periodiek benaderen van de waarde van vastgoed zal door de huidige ontwikkelingen vaker worden ingezet. 4 Wat is het belang voor stakeholders? De belegger wenst informatie over prestaties van beleggingen. Naarmate de markt moeilijker wordt, hechten we meer waarde aan transparantie. Actievere omgang met portefeuilles is daarvan een positief gevolg, net als het feit dat taxeren systematischer wordt benaderd. Het levert een gestage stroom informatie op over de actuele stand van zaken. Stakeholders kijken graag nog verder. Een outlook verrijkt de informatie die een taxatierapport levert en plaatst het in het perspectief van de lange termijn. 5 Welke smaken zijn er? De behoefte van de markt staat centraal. Een partij als Syntrus Achmea Real Estate & Finance hanteert tegenwoordig een outlookwaarde in de vorm van een waardetrend over twee jaar. Voor complexe en onzekere beleggingen zet Delta Lloyd een gevoeligheidsanalyse en een scenarioanalyse in. NS Stations, gespecialiseerd in het ontwikkelen, exploiteren en beheren van stationsgebieden, hanteert waarden voor heden en toekomst. Het doel? Vooral meer inzicht krijgen in de lange termijn. Dit is zeker voor stakeholders van belang: banken, beleggers en accountants zoeken vastigheid en informatie over risico s. De outlook kent meerdere gedaanten Bekijk de cases van Syntrus Achmea Real Estate & Finance, Delta Lloyd en NS Stations op GEDANE ZAKEN Huurovereenkomst Hoofddorp van m² Sanoma Media Netherlands bv heeft dit voorjaar met Aberdeen een nieuwe huurovereenkomst gesloten voor circa m² kantoorruimte en 325 parkeerplaatsen. Met deze overeenkomst, die een looptijd heeft van tien jaar, continueert Sanoma haar huisvesting aan de Capellalaan 65 in Hoofddorp. Het bekende mediahuis Sanoma Media heeft een groot portfolio aan A-merken, waaronder AutoWeek, Donald Duck, Playboy, Flow, Kieskeurig.nl, Libelle, Margriet, Net5, NU.nl, Viva, Vrouwonline.nl, SchoolBANK.nl, Startpagina.nl en Veronica magazine. Aberdeen is een van de grootste vastgoedvermogensbeheerders in Europa en behoort tot de top tien van de wereld. De eigenaar, Aberdeen Immobilien KAG, werd bij deze transactie begeleid door Aberdeen Asset Management en Van Doorne advocaten en notarissen. Sanoma Media werd geadviseerd door Procore en DTZ Zadelhoff. Feiten en cijfers m² kantoorruimte 325 parkeerplaatsen Tienjarige huurovereenkomst

6 6 DUIDELIJK. DE WAARDE VAN WAARDERINGEN INTERVIEW MET JAN SIJBRAND TOEKOMSTBESTENDIG TAXEREN DRIE CREATIEVE VISIES Creatief hervormen Twee miljoen vierkante meter commercieel vastgoed is praktisch onverkoopbaar en dat wordt weerspiegeld in taxaties. Hoe voorkomen we zo n debacle in de toekomst? Drie creatieve denkers geven een kritische analyse. Waarom zitten er nooit vreemde vogels aan tafel? Er zijn een paar tijdgeesten in vastgoedontwikkeling. Vastgoed 1.0 wordt in de basis gestuurd door aanbod. Vastgoed het niveau waarop we nu zitten - wordt dat ook, maar kent al meer interactie met de vraagkant. Toch is het nog niet waar we zijn moeten om - in de nieuwe werkelijkheid - marktconforme vastgoedproducten te ontwikkelen. Het is nu echt tijd voor vastgoed 3.0. Hierbij gaat het om marktgeoriënteerd vastgoedprojecten ontwikkelen. In het vroegste stadium gaan partijen een samenwerking met elkaar aan. Waarom zitten er nooit vreemde vogels aan tafel die vanuit hun vakgebied iets kunnen zeggen over de behoefte of over de doelgroep? Waarom kijken we zo weinig naar het DNA van een omgeving? Robèrt Dackus MIM MRICS Hoofd Research & Concepts 3W New Development en initiator en bedenker van de Masterclass Vastgoed 3.0 Niet alleen de volgorde in de totstandkoming van een object moet veranderen. Ook het proces zelf is niet meer van deze tijd. De time to market is veel te lang. We bedenken iets en zijn vervolgens te lang bezig met beleidsvisies. Voordat het project in deze dynamische tijd op de markt komt, is het eigenlijk alweer gedateerd. In plaats van steeds bezig te zijn vanuit een maakbaarheidsgedachte en het dichttimmeren van alle onzekerheden, moeten we ons meer laten leiden door de marktbehoefte. Flexibeler zijn. Door te starten met why? en te beseffen voor wie een project wordt gerealiseerd. DTZ ZADELHOFF Money into Property 2012 Europe: over de marktkansen in Europa DTZ publiceerde onlangs haar rapport DTZ Money into Property 2012 Europe. Ondanks de economische crisis blijkt uit het rapport dat de Europese bedrijfsmatige vastgoedmarkt een groei van 5% liet zien in 2011, waarmee de investeringsvoorraad uitkwam op EUR miljard. Wel liepen de trends ver uiteen. De Britse voorraad kromp met 1% (in lokale valuta), terwijl de groeipercentages voor het Europese vasteland varieerden van -6% voor de Baltische staten tot +19% voor Midden- en Oost-Europa als geheel. Noord-Europa als meest actieve regio s. DTZ voorspelt 11% volumedaling voor 2012 in de base case. De belangrijkste Europese markten tonen ook minder herstel in het break-up scenario voor de Eurozone. Nog altijd voldoende aantrekkelijke marktkansen in heel Europa, met hoge tot zeer hoge potentie in 72 van de 98 markten. Alle Duitse en Britse markten zijn aantrekkelijk geprijsd. De kernpunten uit het rapport: De Europese vastgoedvoorraad groeide vorig jaar met 5% naar EUR miljard, voor een deel gefinancierd met nieuwe kredieten maar vooral met eigen vermogen. Nieuwe regels zullen tot verdere schuldverlaging bij banken dwingen. Toch voorspelt DTZ matige volumegroei naarmate geldschieters van buiten de bankensector bereid zijn de funding gap te dichten. Investeringsvolumes gingen in 2011 met 9% omhoog, met MOE-landen en De verwachting is dat nieuwe Europese bankregels tot verdere schuldverlaging zullen dwingen en de huidige kloof in schuldfinanciering in de belangrijke Europese markten zullen vergroten. Bekijk het rapport Money into Property 2012 Europe op

7 JUNI Nu is het moment om ingesleten refl exen uit de markt te halen De vastgoedsector heeft 30 jaar lang op hetzelfde spoor gezeten. Verandering leek niet nodig. Als er economische neergang was, zat de sector het uit en ging men op dezelfde voet verder. Dat is niet meer realistisch. De markt kan het niet langer ontkennen en moet veranderen. We kunnen niet naar elkaar of de overheid blijven wijzen. Ik was onlangs op een congres waar de overheid werd opgeroepen de regie te nemen. Opeens ging het brandalarm af. Iedereen bleef zitten. De brandweer moest eraan te pas komen om de zaal te evacueren. Ik denk echter dat we lang kunnen wachten tot de overheid brandweer gaat spelen. We moeten niet op zoek naar oplossingen die de structuur van de markt veranderen. Het zit in de cultuur. Wat meer vrouwelijk DNA zou een wezenlijk verschil maken in de vastgoedmarkt. Ik denk dat we dat niet moeten onderschatten en dat er ruimte voor moet komen. Momenteel zijn er vrijwel geen vrouwen aan de top van de vastgoedwereld. Als dat verandert, zal ook de marktcultuur in positieve zin veranderen. Ik denk dat de communicatie er opener van zal worden en dat vaste patronen weer vloeibaar kunnen worden. Dirk Brounen Professor Real Estate Economics Tilburg University We moeten oude patronen doorbreken Dé waarde van vastgoed bestaat niet. Waarde is geen intrinsieke eigenschap, maar wordt bepaald door wat je met het vastgoed doet. De waarde bepalen aan de hand van (bouw)kosten is niet meer van deze tijd. Er zijn meer perspectieven die moeten worden bekeken; de economische, sociale en maatschappelijke vormen van waardecreatie. Zo wordt de waarde bepaald door de functie. Een passende benadering, want objecten staan niet op zichzelf. Zij vervullen een rol in een groter geheel. Lang is er gebouwd voor slechts een toepassing. Dat is een niet-duurzaam model, waardoor nu bijvoorbeeld veel kantoren leeg staan. Echte waarde creëren komt straks tot stand door meerdere opties te integreren tijdens de ontwikkeling van een object. In de toekomst moeten we op zoek naar paradigmaverschuivingen: anders is niet altijd beter, maar beter is wel altijd anders. De manier waarop altijd is gewerkt, komt niet meer terug. Daar is creativiteit en innovatie voor nodig. Het is tijd om de sector open te breken. Samenwerking en multidisciplinair denken kunnen een nieuwe impuls geven. Denk aan gezamenlijke innovaties met bijvoorbeeld de landbouwsector, integratie van nieuwe ICT- en materiaaltechnologieën en gebruik van kennis uit de psychologie, sociologie, design en biologie. Dat noem ik Combinatorische Innovatie en zo ontdek je voorheen ongekende mogelijkheden. Maar daar is wel het juiste klimaat voor nodig. Paul Iske Professor Open Innovation and Business Venturing Maastricht University Hoe moet het dan wel? Dirk Brounen, Robèrt Dackus en Paul Iske delen hun ideeën op TENDENS Distributiecentra slurpen steeds meer vierkante meters op De performance van de Nederlandse markt voor distributiecentra was in 2011 in geen enkel opzicht een afspiegeling van het economische klimaat toonde namelijk een bijzonder grote dynamiek. Dit resulteerde begin 2012 in een sterk lager leegstandspercentage dan in 2009 en Vrijwel alle objecten die speculatief werden gebouwd in de periode zijn door gebruikers opgenomen. Het aantal distributiecentra werd daarnaast fors uitgebreid met een groot aantal build-to-suitprojecten voor omvangrijke logistieke operaties. Bekijk de uitgave Markt voor distributiecentra op COLOFON Duidelijk. # Duidelijk. is een magazine en online platform voor relaties en opdrachtgevers van DTZ Zadelhoff en verschijnt drie keer per jaar. Productie: LVB Networks Redactie: Jeroen de Bruijn, Wanda Bossink-Gruyters en Wendy Schellens (DTZ Zadelhoff). Debby Beekman en Tim Jansma (LVB Networks) Drukwerk: Klomp Grafische Communicatie Website: Telefoon: Disclaimer: Overname en vermenigvuldiging van artikelen is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. DTZ Zadelhoff v.o.f. ISSN: Wilt u Duidelijk. niet meer of liever digitaal ontvangen?

8 Maasvlakte 2 wordt met 20 km 8 20 km2 even groot als Schiphol. Hoe bepaal je de waarde zonder vergelijkbare transacties? Door kennis en ervaring. Als taxateur heb je in dit soort gevallen twee leidraden: de actuele waarde en de waarde bij een nieuwe bestemming. Maar welke waarde ken je toe aan een vierkante kilometer zee? We hebben verschillende referenties aangehaald, zoals ongerept bos, weiland en de Zuiderzee. Ook hebben we eventuele toepassingen meegewogen bij de waardering. Belangrijk is om te kijken naar mogelijke bebouwing en andere functies van het gebied. ANP Eddy Halter, taxateur bijzondere objecten bij DTZ Is risicoanalyse nu belangrijker dan taxatie? #dtz

MVGM VASTGOEDTAXATIES INSTITUTIONELE BELEGGERS

MVGM VASTGOEDTAXATIES INSTITUTIONELE BELEGGERS MVGM VASTGOEDTAXATIES INSTITUTIONELE BELEGGERS INTRODUCTIE 2 INTRODUCTIE MVGM VASTGOEDTAXATIES: HELDER INZICHT, BETERE KEUZES Zoekt u helder inzicht in de waarde van uw vastgoed? Wilt u meer grip op uw

Nadere informatie

MVGM VASTGOEDTAXATIES BEDRIJFSECONOMISCHE TAXATIES

MVGM VASTGOEDTAXATIES BEDRIJFSECONOMISCHE TAXATIES MVGM VASTGOEDTAXATIES BEDRIJFSECONOMISCHE TAXATIES INTRODUCTIE 2 INTRODUCTIE MVGM VASTGOEDTAXATIES: HELDER INZICHT, BETERE KEUZES Zoekt u helder inzicht in de waarde van uw vastgoed? Wilt u meer grip op

Nadere informatie

Kenmerken van een vastgoedfinanciering 13-6-2014 AGENDA. De herontwikkelingsopgave vanuit financieringsoptiek

Kenmerken van een vastgoedfinanciering 13-6-2014 AGENDA. De herontwikkelingsopgave vanuit financieringsoptiek AGENDA I. Kenmerken van een vastgoedfinanciering II. De vastgoedfinancieringsmarkt in Nederland III. Herontwikkelingsopgave De herontwikkelingsopgave vanuit financieringsoptiek IV. Financiering bij transformatie

Nadere informatie

Te huur Representatief kantoorgebouw. Weena 70, Rotterdam

Te huur Representatief kantoorgebouw. Weena 70, Rotterdam Te huur Representatief kantoorgebouw Weena 70, Rotterdam Uitstekende locatie in RCD in Rotterdam Representatief kantoorgebouw Circa 3.800 m ² kantoorruimte www.dtz.nl Het indrukwekkende gebouw gelegen

Nadere informatie

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noordwest- Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noordwest- (*1. m²) 38.116 11.59 Overig In Noordwest- ligt circa 23% van de landelijke kantorenvoorraad.

Nadere informatie

Te huur Nieuwbouw ontwikkeling Centraal Station Leiden. Bargelaan 180, Leiden

Te huur Nieuwbouw ontwikkeling Centraal Station Leiden. Bargelaan 180, Leiden Te huur Nieuwbouw ontwikkeling Centraal Station Leiden Bargelaan 180, Leiden Ontworpen door Meyer en Van Schooten Circa 477 m² kantoorruimte Per direct beschikbaar www.dtz.nl Naast het Centraal Station

Nadere informatie

24-4-2012 I&PN Investment and Pensions Nederland

24-4-2012 I&PN Investment and Pensions Nederland Vastgoed onder druk 24-4-2012 I&PN Investment and Pensions Nederland 1 hour ago Vastgoed is een probleemsector, waarschuwde DNB-directeur Jan Sijbrand onlangs. Is de vastgoedportefeuille van Nederlandse

Nadere informatie

De opmars van zorgvastgoed

De opmars van zorgvastgoed De opmars van zorgvastgoed september 2014 www.dtz.nl Duidelijk. DTZ Zadelhoff De opmars van zorgvastgoed Met een gemiddeld aandeel van 56% van het totale investeringsvolume, lag de nadruk op de beleggingsmarkt

Nadere informatie

Te koop. Tarweweg 2, Nijmegen

Te koop. Tarweweg 2, Nijmegen Te koop Tarweweg 2, Nijmegen Kantoorruimte op zichtlocatie Hoogwaardige uitstraling Ruime parkeervoorzieningen www.dtz.nl T e koop Het object is gelegen tegenover het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen Syntrus Achmea Real Estate & Finance is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke

Nadere informatie

Te koop Beleggingsobject met transformatiemogelijkheden. Smedenstraat 48, Deventer

Te koop Beleggingsobject met transformatiemogelijkheden. Smedenstraat 48, Deventer Te koop Beleggingsobject met transformatiemogelijkheden Smedenstraat 48, Deventer Binnenstad Deventer Direct rendement Transformatiemogelijkheden www.dtz.nl Beleggingsobject met transformatiemogelijkheden

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke combinatie van pensioenexpertise en vastgoedexpertise

Nadere informatie

Te huur / Te koop. Nijverheidstraat 5, Enschede

Te huur / Te koop. Nijverheidstraat 5, Enschede Te huur / Te koop Nijverheidstraat 5, Enschede Uitgesproken zichtlocatie Circa 754 kantoorruimte Prima bereikbaar www.dtz.nl T e huur / Te koop Op deze uitgesproken zichtlocatie komt deze nette kantoorruimte

Nadere informatie

Te huur Kantoorgebouw 'Leids Spoor' Schipholweg 101, Leiden

Te huur Kantoorgebouw 'Leids Spoor' Schipholweg 101, Leiden Te huur Schipholweg 101, Leiden Circa 2.465 m ² beschikbaar Representatief kantoorgebouw Nabij Centraal Station www.dtz.nl Het betreft kantoorruimte gelegen in het representatieve kantoorgebouw 'Leids

Nadere informatie

Te koop Unieke herontwikkelingslocatie! Geulstraat 51, Groningen

Te koop Unieke herontwikkelingslocatie! Geulstraat 51, Groningen Te koop Unieke herontwikkelingslocatie! Geulstraat 51, Groningen Forse uitbreidingsmogelijkheden Nabij centrum Eigen parkeervoorzieningen www.dtz.nl Namens onze opdrachtgever ABN AMRO bieden wij u het

Nadere informatie

Te koop. Laan van Zevenhuizen 337, Apeldoorn

Te koop. Laan van Zevenhuizen 337, Apeldoorn Te koop Laan van Zevenhuizen 337, Apeldoorn Breed winkelfront Zichtlocatie aan de ringweg Grenzend aan Stadsdeelhart Anklaar www.dtz.nl Aan de doorgaande ringweg gelegen winkelruimte op zichtlocatie met

Nadere informatie

Wie zitten in het netwerk van Refill?

Wie zitten in het netwerk van Refill? Wat is Refill? Refill is een netwerk van vooraanstaande grote, innovatieve en kleinere bedrijven dat leegstaande kantoorgebouwen in kennissteden voorziet van een duurzame, multifunctionele invulling. Refill

Nadere informatie

CBRE HEaltHCaRE Taking Care of your real estate

CBRE HEaltHCaRE Taking Care of your real estate CBRE Healthcare Taking Care of your Real Estate Met onze kennis en ervaring in zowel de zorg- als de vastgoedsector slaan wij dagelijks bruggen tussen beide werelden. Wij bieden u een onderbouwd advies

Nadere informatie

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Midden-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Midden-Nederland (*1. m²) 42.674 95 6.46 Overig Nederland In de regio Midden-Nederland ligt circa 14%

Nadere informatie

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuid-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuid-Nederland (*1. m²) 42.2 2.15 5.518 Overig Nederland Het totale oppervlak aan kantoormeters in en

Nadere informatie

MVGM VASTGOEDTAXATIES VOOR DE ZORG

MVGM VASTGOEDTAXATIES VOOR DE ZORG MVGM VASTGOEDTAXATIES VOOR DE ZORG INTRODUCTIE INTRODUCTIE MVGM VASTGOEDTAXATIES: HELDER INZICHT, BETERE KEUZES Zoekt u helder inzicht in de waarde van uw vastgoed? Wilt u meer grip op uw vastgoed portefeuille?

Nadere informatie

Een gemengd woningfonds

Een gemengd woningfonds Een gemengd woningfonds Cathelijne van den Berg 1/43 Inhoudsopgave Introductie Opzet onderzoek Literatuurstudie Onderzoeksresultaten Conclusie & aanbevelingen 2/43 Introductie Housing Woningcorporaties

Nadere informatie

Outlook Henk Jagersma Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance 27 oktober 2015

Outlook Henk Jagersma Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance 27 oktober 2015 Outlook 2015 2018 Henk Jagersma Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance Profiel > 15 miljard beheerd vermogen Grootste beheerder van vastgoed en hypotheken in Nederland op de markt van

Nadere informatie

MVGM VASTGOEDTAXATIES VOOR WONINGCORPORATIES

MVGM VASTGOEDTAXATIES VOOR WONINGCORPORATIES MVGM VASTGOEDTAXATIES VOOR WONINGCORPORATIES INTRODUCTIE 2 INTRODUCTIE MVGM VASTGOEDTAXATIES: HELDER INZICHT, BETERE KEUZES Zoekt u helder inzicht in de waarde van uw vastgoed? Wilt u meer grip op uw vastgoed

Nadere informatie

Te huur. Meeuwenlaan 8, Zwolle

Te huur. Meeuwenlaan 8, Zwolle Te huur Meeuwenlaan 8, Zwolle Representatief kantoorgebouw Twee units beschikbaar Gunstig gelegen nabij de A28 www.dtz.nl T e huur Direct langs de A28 gelegen representatief kantoorgebouw. In dit gebouw,

Nadere informatie

Het crowdfunding platform voor. professionals. Hypotheek

Het crowdfunding platform voor. professionals. Hypotheek Het crowdfunding platform voor professionals Hypotheek Index De lening balie is geopend 03 Meer mogelijkheden met een lening via Purple24 04 Kom ik in aanmerking voor een lening 05 Hoe kan ik mijn pand

Nadere informatie

Te huur / Te koop Modern kantoorgebouw centrum van Hengelo. Deldenerstraat 26, Hengelo

Te huur / Te koop Modern kantoorgebouw centrum van Hengelo. Deldenerstraat 26, Hengelo Te huur / Te koop Modern kantoorgebouw centrum van Hengelo Deldenerstraat 26, Hengelo Modern kantoorgebouw Gelegen in het centrum van Hengelo Uitstekende zichtlocatie www.dtz.nl T e huur / Te koop M odern

Nadere informatie

Te huur / Te koop Monumentaal object. Eendrachtsweg 71, Rotterdam

Te huur / Te koop Monumentaal object. Eendrachtsweg 71, Rotterdam Te huur / Te koop Monumentaal object Eendrachtsweg 71, Rotterdam Klassieke details Centrum van Rotterdam Voorzieningen in de directe omgeving www.dtz.nl Dit monumentale object is gebouwd in de 19e eeuw.

Nadere informatie

VASTGOEDFINANCIERING IN DE ZORG

VASTGOEDFINANCIERING IN DE ZORG VASTGOEDFINANCIERING IN DE ZORG PIM DIEPSTRATEN Doorn, 1 december 2015 AGENDA 1 Financieringsstrategie zorginstelling 2 Huidige financiers en het WFZ 3 Perspectief investeerder op de zorgmarkt 4 Alternatieve

Nadere informatie

Spoetnik 10-60, Amersfoort

Spoetnik 10-60, Amersfoort Spoetnik 10-60, Amersfoort langs de Rijksweg A1 bouwjaar 2009 hoogwaardig opleveringsniveau www.dtz.nl Op een prachtige zichtlocatie langs de Rijksweg A1 staat het kantoorgebouw. Dit moderne kantoorgebouw

Nadere informatie

Te huur Kantoorruimte op maat. Vendelier 51-59, Veenendaal

Te huur Kantoorruimte op maat. Vendelier 51-59, Veenendaal Te huur Kantoorruimte op maat Vendelier 51-59, Veenendaal Uitstekend bereikbaar Zichtlocatie A12 Zeer ruime parkeernorm www.dtz.nl Kantoorgebouw 'De Vendelier' gelegen op perfecte zichtlocatie aan de A12.

Nadere informatie

Vastgoedjournaal. VJ Social Vacaturebank VJ Events. Vastgoedjournaal.nl. Sportdag. Vastgoedcafé. Algemeen nieuws. Nieuwsbrief. VJ Profs.

Vastgoedjournaal. VJ Social Vacaturebank VJ Events. Vastgoedjournaal.nl. Sportdag. Vastgoedcafé. Algemeen nieuws. Nieuwsbrief. VJ Profs. Bedrijfsprofiel Vastgoedjournaal Vastgoedjournaal.nl VJ Social Vacaturebank VJ Events Algemeen nieuws VJ Profs Nieuwsbrief Vastgoedcafé Sportdag Interviews Bedrijfs profielen Vraag/ Aanbod BOG Research

Nadere informatie

Te koop. Koningsweg 6, Vriezenveen. Solitair kantoorpand Parkeergelegenheid op eigen terrein Tegenover supermarkt EM-TÉ.

Te koop. Koningsweg 6, Vriezenveen. Solitair kantoorpand Parkeergelegenheid op eigen terrein Tegenover supermarkt EM-TÉ. Koningsweg 6, Vriezenveen Solitair kantoorpand Parkeergelegenheid op eigen terrein Tegenover supermarkt EM-TÉ www.dtz.nl Het betreft een modern en solitair kantoorpand met een oppervlakte van circa 505

Nadere informatie

Te huur. Henri Wijnmalenweg 5a, Eindhoven

Te huur. Henri Wijnmalenweg 5a, Eindhoven Te huur Henri Wijnmalenweg 5a, Eindhoven Geheel of gedeeltelijk te huur Uitstekend bereikbaar Voldoende parkeergelegenheid www.dtz.nl Dit uniek gelegen kantoorgebouw is eind jaren negentig gerealiseerd

Nadere informatie

Waalhaven Z.z. ong, Rotterdam

Waalhaven Z.z. ong, Rotterdam Te huur Port City IV Waalhaven Z.z. ong, Rotterdam Hoogwaardige nieuwbouw Prominente zichtlocatie in W aalhaven Circa 8.000 m ², vanaf 3.500 m² www.dtz.nl Het betreft het vierde kantoorgebouw in de succesvolle

Nadere informatie

Kroostweg-Noord 149, Zeist

Kroostweg-Noord 149, Zeist Kroostweg-Noord 149, Zeist te huur vanaf 1.000 m² goede bereikbaarheid gelegen in lommerrijke omgeving www.dtz.nl In 2012 heeft PGGM aan de westzijde een spectaculaire uitbreiding gerealiseerd. Een groot

Nadere informatie

Te koop Transformatieproject in centrum van Apeldoorn. Hofstraat , Apeldoorn

Te koop Transformatieproject in centrum van Apeldoorn. Hofstraat , Apeldoorn Te koop Transformatieproject in centrum van Apeldoorn Hofstraat 131-161, Apeldoorn Herontwikkelingspotentieel Centrum Apeldoorn Transformatieproject 2 appartementen www.dtz.nl T e koop T r ansf ormatie

Nadere informatie

Te koop Beleggingsobject. Edelgasstraat 58 / Radonstraat 2, Zoetermeer

Te koop Beleggingsobject. Edelgasstraat 58 / Radonstraat 2, Zoetermeer Te koop Beleggingsobject Edelgasstraat 58 / Radonstraat 2, Zoetermeer Combinatie van bedrijfs -/kantoorruimte Goed onderhouden gebouw Uitstekende bereikbaarheid www.dtz.nl Het bedrijfscomplex bestaat uit

Nadere informatie

Te koop. A18 Bedrijvenpark, Wehl. Kavels op maat Zichtlocatie aan de A18 Bedrijven t/m milieucat. 4.2 toegestaan. www.dtz.nl

Te koop. A18 Bedrijvenpark, Wehl. Kavels op maat Zichtlocatie aan de A18 Bedrijven t/m milieucat. 4.2 toegestaan. www.dtz.nl A18 Bedrijvenpark, Wehl Kavels op maat Zichtlocatie aan de A18 Bedrijven t/m milieucat. 4.2 toegestaan www.dtz.nl Het A18 Bedrijvenpark is een modern duurzaam bedrijventerrein met unieke mogelijkheden

Nadere informatie

Taxeren in de tegenwoordige tijd

Taxeren in de tegenwoordige tijd Taxeren in de tegenwoordige tijd Henk-Jan Kruidenier RMT RT sv Postbus 8 8070 AA NUNSPEET 0341-252363 info@vandeloosdrechtrbm.nl www.vandeloosdrechtrbm.nl onderwerpen Inleiding Waarom (frequenter) taxeren?

Nadere informatie

Te huur Kantoorgebouw 'Double U' Henri Faasdreef 312, Den Haag

Te huur Kantoorgebouw 'Double U' Henri Faasdreef 312, Den Haag Te huur Kantoorgebouw 'Double U' Henri Faasdreef 312, Den Haag Uitstekende bereikbaarheid Circa 2.468 m ² beschikbaar Gelegen op de 2e verdieping www.dtz.nl De kantoorruimte is gelegen op de 2e etage van

Nadere informatie

Te huur Coolse Poort. Coolsingel 139, Rotterdam

Te huur Coolse Poort. Coolsingel 139, Rotterdam Te huur Coolse Poort Coolsingel 139, Rotterdam Markant kantoorgebouw In het hart van Rotterdam 3 verdiepingen van elk c irca 1.420 m² www.dtz.nl Coolse Poort is een markant kantoorgebouw, midden in het

Nadere informatie

Te koop Veelzijdig pand. Marktstraat 97, Musselkanaal

Te koop Veelzijdig pand. Marktstraat 97, Musselkanaal Te koop Veelzijdig pand Marktstraat 97, Musselkanaal Centrumlocatie Multifunctioneel object Goede staat van onderhoud www.dtz.nl Het object omvat een kantoorgebouw gelegen in het centrum van Musselkanaal.

Nadere informatie

Te huur Te huur managed offices in Het Nieuwe Kantoor Ede. Bennekomseweg 41, Ede

Te huur Te huur managed offices in Het Nieuwe Kantoor Ede. Bennekomseweg 41, Ede Te huur Te huur managed offices in Het Nieuwe Kantoor Ede Bennekomseweg 41, Ede Loopafstand naar Intercitystation Unieke bosrijke omgeving Energielabel A www.dtz.nl In dit unieke vrijstaande kantoorgebouw,

Nadere informatie

Lage Naarderweg 45-47, Hilversum

Lage Naarderweg 45-47, Hilversum Lage Naarderweg 45-47, Hilversum Karakteristiek kantoorgebouw Parkeernorm 1:70 m² Zichtlocatie aan doorgaande weg www.dtz.nl Tegen het centrum van Hilversum gelegen komt een zeer karakteristiek kantoorgebouw

Nadere informatie

Borower Dutch brochure editable v3_1.pdf CMY. Het crowdfunding platform voor. professionals. Hypotheek

Borower Dutch brochure editable v3_1.pdf CMY. Het crowdfunding platform voor. professionals. Hypotheek 1 Het crowdfunding platform voor professionals Hypotheek 2 Index De lening balie is geopend 03 Verbreedt uw horizon met Purple24 leningen 04 om ik in aanmerking voor een lening 05 Hoe kan ik mijn pand

Nadere informatie

Te koop. Winkelcentrum Woensel 79E / Diekirchlaan 89, Eindhoven

Te koop. Winkelcentrum Woensel 79E / Diekirchlaan 89, Eindhoven Te koop Winkelcentrum Woensel 79E / Diekirchlaan 89, Eindhoven Multifunctionele ruimte Hoogwaardig afwerkings niveau Markante uitstraling www.dtz.nl T e koop Het object betreft een multi-functioneel kantoorgebouw

Nadere informatie

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Oost-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Oost-Nederland (*1. m²) 43.8 4.136 2.481 Overig Nederland In de oostelijke provincies is ruim 13% van

Nadere informatie

Marylane. Leegstand kantoren & waarom het zo lang duurt

Marylane. Leegstand kantoren & waarom het zo lang duurt Leegstand kantoren & waarom het zo lang duurt Door: Bart Douw Datum: 24 januari 2013 MARYLANE: Bart Douw (1966), bedrijfseconoom 10 jaar bankier 8 jaar directeur investeringsholding Sinds begin 2012 zelfstandig

Nadere informatie

Grip op de zaak Huurprijsherziening bij winkelvastgoed

Grip op de zaak Huurprijsherziening bij winkelvastgoed Grip op de zaak Huurprijsherziening bij winkelvastgoed Huurprijsherziening bij winkelvastgoed De huurwetgeving voor detailhandelsbedrijfsruimte biedt een hoge mate van huurdersbescherming. Deze huurdersbescherming

Nadere informatie

Zuidwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuidwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuidwest-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuidwest-Nederland (*1. m²) 35.536 13.629 459 Overig Nederland In Zuidwest-Nederland ligt circa 29%

Nadere informatie

Te koop Voormalig ABN AMRO kantoor. Aalsumerpoort 7, Dokkum

Te koop Voormalig ABN AMRO kantoor. Aalsumerpoort 7, Dokkum Te koop Aalsumerpoort 7, Dokkum Herontwikkelingsmogelijkheden Centrumlocatie Eigen parkeervoorzieningen www.dtz.nl T e koop Dit voormalige kantoor van de ABN AMRO ligt op een absolute centrumlocatie. Het

Nadere informatie

Te huur. Basicweg 24, Amersfoort

Te huur. Basicweg 24, Amersfoort Te huur Basicweg 24, Amersfoort representatief vrijstaand kantoorgebouw ca. 300 m² showroom/bedrijfsruimte ca. 1.000 m² hoogwaardige kantoorruimte www.dtz.nl T e huur Representatief vrijstaand kantoorgebouw

Nadere informatie

Stationsplein 1-37, Amersfoort

Stationsplein 1-37, Amersfoort Te huur Stationsplein 1-37, Amersfoort gelegen op het CS Amersfoort circa 5.000 m² beschikbaar uitstekende bereikbaarheid www.dtz.nl Te huur Het betreft een kantoorruimte in kantoorgebouw Stafoort te Amersfoort.

Nadere informatie

Excellent Expertteam: Kantoor vol Energie. MiRaMar. Mirande, Raymond & Marcel Miramar: 8 kilometer van Utopia

Excellent Expertteam: Kantoor vol Energie. MiRaMar. Mirande, Raymond & Marcel Miramar: 8 kilometer van Utopia Excellent Expertteam: Kantoor vol Energie MiRaMar Mirande, Raymond & Marcel Miramar: 8 kilometer van Utopia 1. Het MiRaMar team 2. Wij zien dat 3. Onze visie op het project 4. Onze aanpak 5. Onze rollen

Nadere informatie

Seinedreef 5-7, Utrecht

Seinedreef 5-7, Utrecht Seinedreef 5-7, Utrecht zichtlocatie aan de Einsteindreef flexibele huurtermijn riante parkeerfaciliteiten www.dtz.nl Het betreft een zelfstandig kantoorpand gelegen in de directe omgeving van het overdekte

Nadere informatie

Te huur 'Belair' gebouw. Rotterdam Airportplein 2-10, Rotterdam

Te huur 'Belair' gebouw. Rotterdam Airportplein 2-10, Rotterdam Te huur 'Belair' gebouw Rotterdam Airportplein 2-10, Rotterdam Direct beschikbaar Kleinschalig indeelbaar Direct tegenover de terminal www.dtz.nl Op Rotterdam The Hague Airport is recent gestart met het

Nadere informatie

Te huur / Te koop. Twentestraat 40, Rotterdam

Te huur / Te koop. Twentestraat 40, Rotterdam Te huur / Te koop Twentestraat 40, Rotterdam Representatief kantoorgebouw Uitstekend bereikbaar per auto en OV Circa 2.802 m ² kantoorruimte www.dtz.nl T e huur / Te koop Representatief kantoorgebouw gelegen

Nadere informatie

Specialisten die alles op waarde weten te schatten

Specialisten die alles op waarde weten te schatten Specialisten die alles op waarde weten te schatten www.dtz.nl Duidelijk. DTZ Zadelhoff Inzicht in de waarde van vastgoed Het taxeren van onroerend goed is het zo goed mogelijk rationaliseren van een marktgevoel.

Nadere informatie

Te huur Palladio. Palladiostraat 1-41, Rotterdam

Te huur Palladio. Palladiostraat 1-41, Rotterdam Te huur straat 1-41, Rotterdam Representatieve kantoorruimte Goede parkeernorm Vanaf circa 100 m ² www.dtz.nl Representatieve kantoorruimte gelegen in het kantoorgebouw ''. Onderhavig kantoorgebouw is

Nadere informatie

Te huur / Te koop Showroom met kantoorruimte. Curieweg 13, Alphen aan den Rijn

Te huur / Te koop Showroom met kantoorruimte. Curieweg 13, Alphen aan den Rijn Te huur / Te koop Showroom met kantoorruimte Curieweg 13, Alphen aan den Rijn Circa 993 m² groot Parkeerplaatsen op eigen terrein Bedrijventerrein 'Molenwetering' www.dtz.nl T e huur / Te koop Het object,

Nadere informatie

KANTORENVISIE REGIO AMSTERDAM JANUARI 2012

KANTORENVISIE REGIO AMSTERDAM JANUARI 2012 Amsterdam Zuidoost Daling opnameniveau 2011 Aanbod en leegstand Huurprijzen verder onder druk Beleggingsmarkt; Afname transactievolume Toekomstverwachting Deelgebieden Regio Amsterdam Onze jaarlijkse kantorenvisie

Nadere informatie

Weena-zuid 106-178, Rotterdam

Weena-zuid 106-178, Rotterdam Te huur 'Gebouw Weena' Weena-zuid 106-178, Rotterdam Gelegen in het Central Business District Grote vloervelden met gunstige huurprijs Circa 5.688 m ² www.dtz.nl Onderhavig gebouw is gelegen in het meest

Nadere informatie

Woningmarkt na de crisis. Henk Jagersma, Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Woningmarkt na de crisis. Henk Jagersma, Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance Woningmarkt na de crisis Henk Jagersma, Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance 1 Waar staan we met Nederland na de crisis? Nederlandse economie is er heel voorzichtig weer bovenop aan

Nadere informatie

Te huur. Keizersgracht 16B-E, Eindhoven

Te huur. Keizersgracht 16B-E, Eindhoven Te huur Keizersgracht 16B-E, Eindhoven Gelegen in het centrum van Eindhoven Uitstekende bereikbaarheid Zelfstandige verdiepingen www.dtz.nl Het kantoorgebouw is gelegen in het centrum van Eindhoven, aan

Nadere informatie

Calandstraat 29-31, Dordrecht

Calandstraat 29-31, Dordrecht Te huur Calandstraat 29-31, Dordrecht Twee geschakelde bedrijfsunits Zichtlocatie vanaf de A16 Totaal circa 1.711 m ² www.dtz.nl T e huur Het object betreft de huidige Carglass vestiging gelegen aan de

Nadere informatie

De Vrijheid om anders te denken

De Vrijheid om anders te denken De Vrijheid om anders te denken GREEN REAL ESTATE MAATSCHAPPELIJK VASTGOED Bart Witzier 14 juni 2012 Zorginstelling Stichting Elisabeth, Leuvenaarstraat te Breda Onderwijs Universiteit Leiden, te Den Haag

Nadere informatie

Te huur Hoogwaardige kantoorruimte op `De Hurk` De Witbogt 2, Eindhoven

Te huur Hoogwaardige kantoorruimte op `De Hurk` De Witbogt 2, Eindhoven Te huur Hoogwaardige kantoorruimte op `De Hurk` De Witbogt 2, Eindhoven Solitair kantoorgebouw Representatieve uitstraling Gemeenschappelijke fac iliteiten www.dtz.nl Het object is gelegen op bedrijventerrein

Nadere informatie

Te huur Mercurius. Displayweg 8, Amersfoort

Te huur Mercurius. Displayweg 8, Amersfoort Te huur Mercurius Displayweg 8, Amersfoort Prominente zichtlocatie Circa 1.248 m ² kantoorruimte Energielabel B www.dtz.nl T e huur M e rcu r iu s Het betreft kantoorruimte in het zeer representatieve

Nadere informatie

De Corridor 4, Breukelen

De Corridor 4, Breukelen De Corridor 4, Breukelen representatief bedrijfscomplex ruim parkeren in eigen parkeergarage stationslocatie www.dtz.nl Een hoogwaardige kantoor- en bedrijfsruimte met zeer ruime parkeermogelijkheden in

Nadere informatie

Internet portal als katalysator tussen kennis, klanten en netwerken

Internet portal als katalysator tussen kennis, klanten en netwerken Internet portal als katalysator tussen kennis, klanten en netwerken MKBnext: De wegwijzer bij bedrijfsoverdracht DCFA congres Tax & Legal, 11 juni, Zeist Jeroen Pliester De toegevoegde waarde van een internet

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE Maart 214 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G.A. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Te huur. Het Sterrenbeeld 52, 's-hertogenbosch

Te huur. Het Sterrenbeeld 52, 's-hertogenbosch Te huur Het Sterrenbeeld 52, 's-hertogenbosch hoogwaardige bedrijvenpark ' De Brand' Geheel omheind terrein Diverse gebruiksmogelijkheden www.dtz.nl T e huur Het betreft een modern bedrijfsobject op bedrijventerrein

Nadere informatie

Te huur Kantoorruimte Kop van Zuid. Wilhelminakade 310, Rotterdam

Te huur Kantoorruimte Kop van Zuid. Wilhelminakade 310, Rotterdam Te huur Kantoorruimte Kop van Zuid Wilhelminakade 310, Rotterdam Voormalige rederij Holland -Amerika lijn Landmark met industriële uitstraling Turnkey kantoorruimte vanaf 600 m² www.dtz.nl In het voormalig

Nadere informatie

Stationsstraat 79, Amersfoort

Stationsstraat 79, Amersfoort Stationsstraat 79, Amersfoort circa 670 m² hoogwaardige kantoorruimte gelegen naast het Centraal Station uitstekend voorzieningenniveau www.dtz.nl Hoogwaardige en representatieve kantoorruimte met een

Nadere informatie

Te huur / Te koop Bedrijfskavels op bedrijvenpark Josink Es. Josink Hofweg ong., Enschede

Te huur / Te koop Bedrijfskavels op bedrijvenpark Josink Es. Josink Hofweg ong., Enschede Te huur / Te koop Bedrijfskavels op bedrijvenpark Josink Es Josink Hofweg ong., Enschede ca 9.261 m² bedrijfsgrond op toplocatie in kavels vanaf ca 1.900 m² aannemer en architect vrij www.dtz.nl Op één

Nadere informatie

Albergen, Zenderseweg

Albergen, Zenderseweg Executieveiling, ex art. 514 e.v. Rv, 25 maart 2015 Nationalevastgoedveiling.nl EXECUTIEVEILING (ex art. 514 e.v. RV) op 25 maart 2015 zal online via https://www.nationalevastgoedveiling.nl t.o.v. notaris

Nadere informatie

Samenwerking Leopold&Kroes BV en Synvest m.b.t. beleggingsrechtlijfrente

Samenwerking Leopold&Kroes BV en Synvest m.b.t. beleggingsrechtlijfrente WELKOM Samenwerking Leopold&Kroes BV en Synvest m.b.t. beleggingsrechtlijfrente Leopold&Kroes BV verzorgt: presentaties aanstellen van financiële bemiddelaars offertes overdrachten van kapitaal vraagbaak

Nadere informatie

Zenderen, Carmelitessenweg

Zenderen, Carmelitessenweg Executieveiling, ex art. 514 e.v. Rv, 12 mei 2015 Nationalevastgoedveiling.nl EXECUTIEVEILING (ex art. 514 e.v. Rv) op 12 mei 2015 zal online via https://www.nationalevastgoedveiling.nl t.o.v. notaris

Nadere informatie

Leidraad Taxeren Bijzonder Beheer Bedrijfsmatig Vastgoed

Leidraad Taxeren Bijzonder Beheer Bedrijfsmatig Vastgoed Inleiding Gezien de huidige markt en te verwachten ontwikkelingen is het een toegevoegde waarde als de taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed in staat is om in zijn rapportage naast de Marktwaarde bijzondere

Nadere informatie

1e Hogeweg , Zeist

1e Hogeweg , Zeist 1e Hogeweg 188-200, Zeist per kamer te huur gelegen in het hart van Zeist turn-key oplevering www.dtz.nl Het kantoorgebouw '' is gelegen op een prominente hoeklocatie in het hart van Zeist direct naast

Nadere informatie

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt Analyse Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt DO Research 1 Structureel aanbod op de kantorenmarkt Het aanbod van kantoorruimte in Nederland loopt nog altijd op. In totaal wordt momenteel

Nadere informatie

Goudsesingel 230, Rotterdam

Goudsesingel 230, Rotterdam Te huur Goudsesingel 230, Rotterdam Multifunctioneel gebouw Circa 1.537 m ² Centraal gelegen www.dtz.nl T e huur Het betreft een multifunctioneel gebouw van circa 1.537 m², met ruime bestemmingsmogelijkheden.

Nadere informatie

Te koop. Stuijvenburchstraat 50, Eerbeek. Ruime bestemming Gelegen in dorpshart Circa 583 m² vloeroppervlakte.

Te koop. Stuijvenburchstraat 50, Eerbeek. Ruime bestemming Gelegen in dorpshart Circa 583 m² vloeroppervlakte. Stuijvenburchstraat 50, Eerbeek Ruime bestemming Gelegen in dorpshart Circa 583 m² vloeroppervlakte Voormalig bankkantoor in het dorpshart van Eerbeek gelegen. Het object heeft een oppervlakte van circa

Nadere informatie

Hollands tuin 77, Rotterdam

Hollands tuin 77, Rotterdam Te koop Voormalig schoolgebouw Hollands tuin 77, Rotterdam Herontwikkeling Maatschappelijke bestemming Circa 1.570 m ² b.v.o. www.dtz.nl T e koop Voormalig schoolgebouw Dit voormalig schoolgebouw van twee

Nadere informatie

Didam, Heeghstraat 47

Didam, Heeghstraat 47 Executieveiling, ex art. 514 e.v. Rv, 26 maart 2015 Nationalevastgoedveiling.nl EXECUTIEVEILING (ex art. 514 e.v. Rv) op 26 maart 2015 zal online via https://www.nationalevastgoedveiling.nl t.o.v. notaris

Nadere informatie

Te huur. Velperweg 76, Arnhem

Te huur. Velperweg 76, Arnhem Te huur Velperweg 76, Arnhem Veel gezamenlijke voorzieningen Royaal parkeren op eigen terrein Grote kantoorvloeren van ca. 1.500 m² www.dtz.nl Het betreft kantoorruimte in het markante voormalige hoofdkantoor

Nadere informatie

Te huur directe zichtlocatie aan A1 te Laren Rijksweg West 24

Te huur directe zichtlocatie aan A1 te Laren Rijksweg West 24 Te huur directe zichtlocatie aan A1 te Laren Rijksweg West 24 WWW.VOORMA-WALCH.NL WWW.JLL.NL Inleiding Is dit uw nieuwe locatie?! Unieke zichtlocatie gelegen langs snelweg A1 (Amersfoort Amsterdam) en

Nadere informatie

Te Koop Multifunctioneel kantoorobject

Te Koop Multifunctioneel kantoorobject Multifunctioneel kantoorobject Quadoelenweg 6, Oosterwolde Markant gebouw Ruime kavel Veelzijdig pand Oosterwolde, Quadoelenweg 6 Gelegen aan de Opsterlandse Compagnonvaart in de dorpskern van Oosterwolde

Nadere informatie

Te huur. de Blécourtstraat 1, Eindhoven

Te huur. de Blécourtstraat 1, Eindhoven Te huur de Blécourtstraat 1, Eindhoven Representatief kantoorgebouw Zichtlocatie aan de ringweg Uitbreidingsmogelijk tot ca. 5.000 m² www.dtz.nl T e huur Het kantoorgebouw is omstreeks 1994 gerealiseerd

Nadere informatie

Te huur Business Center Noord West. Stuttgartstraat 34-44, Rotterdam

Te huur Business Center Noord West. Stuttgartstraat 34-44, Rotterdam Te huur Business Center Noord West Stuttgartstraat 34-44, Rotterdam Functionele kantoorruim ten Gelegen in bedrijfs verzamelcomplex Vanaf circa 400 m ² www.dtz.nl Functionele kantoorruimten gelegen in

Nadere informatie

Te Huur 'Lighthouse' Capellalaan 21-37, Hoofddorp. Gelegen op kantorenpark Beukenhorst-Oost Ca m² kantoorruimte Uitstekende bereikbaarheid

Te Huur 'Lighthouse' Capellalaan 21-37, Hoofddorp. Gelegen op kantorenpark Beukenhorst-Oost Ca m² kantoorruimte Uitstekende bereikbaarheid 'Lighthouse' Capellalaan 21-37, Hoofddorp Gelegen op kantorenpark Beukenhorst-Oost Ca. 1.129 m² kantoorruimte Uitstekende bereikbaarheid Hoofddorp, Capellalaan 21-37 Het kantoorgebouw 'Lighthouse', bestaande

Nadere informatie

Te huur Gebouw Overstag. Douglassingel 35-69, Schiphol-Rijk

Te huur Gebouw Overstag. Douglassingel 35-69, Schiphol-Rijk Te huur Gebouw Overstag Douglassingel 35-69, Schiphol-Rijk Circa 922 m² kantoorruimte Diverse kantoorunits vanaf 134 m² 88 parkeerplaatsen op het parkeerdek Uitstekende bereikbaarheid www.dtz.nl Gebouw

Nadere informatie

Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen

Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen Amsterdam, 29 maart 2006 Nederlanders zijn het best bekend met duurzame beleggingsfondsen. Dat blijkt uit onderzoek

Nadere informatie

Te huur / Te koop. Hoofdweg 204, Rotterdam

Te huur / Te koop. Hoofdweg 204, Rotterdam Te huur / Te koop Hoofdweg 204, Rotterdam Zelfstandig kantoorgebouw ca. 2.562 m ² In units vanaf ca. 425 m² Nabij snelwegen & Intercitystation www.dtz.nl T e huur / Te koop Dit vrijstaande kantoorgebouw

Nadere informatie

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2010. Amstelveen. 40% minder opname kantoorruimte. Grootste transacties. 40% minder opname kantoorruimte

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2010. Amstelveen. 40% minder opname kantoorruimte. Grootste transacties. 40% minder opname kantoorruimte Research Kantorenvisie Regio Amsterdam Januari 2010 40% minder opname kantoorruimte De negatieve economische ontwikkelingen in Nederland in 2009 hebben bijgedragen aan een terugval in de opname van kantoorruimte

Nadere informatie

Te huur / Te koop. Nieuwe Hescheweg 288, Oss

Te huur / Te koop. Nieuwe Hescheweg 288, Oss Te huur / Te koop Nieuwe Hescheweg 288, Oss Functioneel bedrijfscom plex Per direct beschikbaar Ruim 3,6 hectare perceel www.dtz.nl T e huur / Te koop Op een uitstekend bereikbare en herkenbare locatie

Nadere informatie