De waarde van waarderingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De waarde van waarderingen"

Transcriptie

1 De waarde van waarderingen DNB-directeur Jan Sijbrand taxeert de vastgoedmarkt Tijd voor toekomstbestendige taxaties Maasvlakte 2 ANP Op zoek naar vaste grond Drie creatieve denkers kijken vooruit #

2 2 DUIDELIJK. DE WAARDE VAN WAARDERINGEN INTERVIEW MET JAN SIJBRAND TOEKOMSTBESTENDIG TAXEREN DRIE CREATIEVE VISIES Frequenter taxeren is een goede zaak Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen hebben opgeteld een blootstelling aan vastgoed van 150 tot 200 miljard euro. En de risico s zijn hoog genoeg voor DNB om zijn vizier nadrukkelijker dan voorheen op de vastgoedsector te richten. Financiers moeten erop kunnen vertrouwen dat waarderingen juist zijn. wordt derde crisis in financiële sector, kopte Het Financieele Dagblad dit voorjaar na een interview met de nieuwe directeur Toezicht bij De Nederlandsche Vastgoed Bank (DNB) Jan Sijbrand. Welk punt wilde hij maken? Het ging en gaat DNB er vooral om duidelijk te maken wat de gevolgen zijn van de vastgoedblootstelling voor de financiële wereld. Afhankelijk van wat je als vastgoedinvestering ziet tel je bijvoorbeeld wel of niet belangen in vastgoedfondsen mee is die omvang zo n 150 tot maximaal 200 miljard euro. Dat is substantieel genoeg om aandacht voor te hebben. Maar er is meer dat opvalt. Ten eerste de hoeveelheid vastgoed in Nederland. Er is weliswaar heel veel kansrijk en kanshebbend vastgoed. Maar er is ook een niet te verwaarlozen hoeveelheid kansarm vastgoed. Onder meer de structurele leegstand van kantoren, maar ook bepaalde maatschappelijke trends zoals Het Nieuwe Werken leiden eerder tot een kleinere dan een grotere behoefte aan vierkante meters. Is dat een probleem voor DNB? De vastgoedmarkt op zichzelf niet. Althans: niet vanuit het perspectief van een toezichthouder. Maar in toenemende mate zien we dat de prijzen die voor vastgoed worden betaald soms stukken lager liggen dan het bedrag waartegen het was gewaardeerd. Uit eigen onderzoek constateren we ook dat bij ongeveer een kwart van de leningen voor vastgoedprojecten het onderpand minder waard is dan het bedrag van de lening. In zo n geval komt de vraag op: is de waardering van zulke vastgoedleningen reëel? Wat betekent dat in de praktijk? Het risico is dat investeerders terughoudend kunnen worden bij het financieren van financiële instellingen. Dit omdat zij twijfels zouden kunnen hebben bij de juistheid van de waarderingen. Of de waardering juist is, is een controleverantwoordelijkheid van accountants. Zij moeten afgaan op de waarde die taxateurs bepalen. Maar er zijn niet altijd recente taxatiegegevens. Ik vind het een goede ontwikkeling dat de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants zich nadrukkelijker met de taxatie van vastgoed objecten gaat bemoeien. Dat zal eigenaren en investeerders stimuleren meer en vaker te taxeren. DUIDELIJK De waarde van morgen gaat verder dan de bouwkosten In deze Duidelijk. bespreken we wat waarderen waard is. Anno 2012 is taxeren geen gemakkelijke opgave: referenties worden steeds schaarser, de waarde van morgen steeds belangrijker. De waarde van een object hangt van zoveel meer af dan van alleen de bouwkosten. Niet voor niets stuitte ik op kracht als synoniem voor de zoekterm waarde. Een taxateur moet steeds meer vooruit kijken en proberen te bepalen wat in de toekomst de kracht van een object zal zijn. Steeds vaker zijn alternatieve methoden beschikbaar om de toekomstige waarden in te schatten. U hoort wat beslissers vinden en kunt cases bekijken van bijzondere taxaties. Onze eigen taxateurs? Die houden wel van een uitdaging. Ze schatten gebouwen op waarde, maar ook stukken bos en tankstations. Zelfs van een zeehondencrèche kijken ze niet vreemd op. Bij het taxeren maken ze gebruik van de schat aan ervaring binnen DTZ Zadelhoff. En ze verliezen de realiteit niet uit het oog. Dat is juist wat onze klanten zo waarderen, om de term nog maar eens te gebruiken. Omdat u positief heeft gereageerd op onze nieuwe, multimediale aanpak, praten we ook nu weer verder op Wat gebeurt er met de niet te verwaarlozen hoeveelheid kansarm vastgoed? Wanneer kunnen we erop vertrouwen dat waarderingen juist zijn? We hopen dat we u geprikkeld hebben en ontvangen graag reacties! Jeroen de Bruijn Jeroen de Bruijn, Hoofdredacteur Duidelijk. Lid Dagelijks Bestuur DTZ Zadelhoff

3 3 Doelt u op een bepaalde frequentie? Nee, ik kan niet zeggen hoe vaak een gebouw volgens mij moet worden getaxeerd. Dat hangt sterk af van de bestemming, de eigenschappen, de locatie, et cetera. Maar het lijkt me meer dan evident dat het een goede zaak is om met de huidige prijsdynamiek regelmatig te taxeren. Wie gaat die handschoen oppakken? Dat is aan de markt. Wat dat betreft zien we goede ontwikkelingen. Zoals de manier waarop de verschillende stakeholders in de sector elkaar informeren en aanspreken. Wij komen elkaar regelmatig in verschillende gremia tegen. Banken, beleggers, taxateurs, accountants, toezichthouders. Als er onduidelijkheid is over de juistheid van een waardering, is het allang niet meer DNB die daar als eerste een opmerking over maakt. Partijen spreken elkaar onderling stevig aan en eisen duidelijkheid en snelheid. Het is belangrijk dat iedereen het erover eens is dat financiers moeten kunnen vertrouwen op de juistheid van waarderingen. Het onderwerp wordt breed herkend en erkend en staat overal op de agenda. Wat is de rolverdeling tussen DNB en AFM? Dat DNB aandacht heeft voor de waardering van vastgoed is op zichzelf niet nieuw. Onze kerntaak is toezicht houden op de zogeheten soliditeit van financiële instellingen. Kan een instelling aan haar verplichtingen voldoen? Een van de thema s is de waarde die in vastgoed zit. Daar doen we nu structureel onderzoek naar. We wisselen informatie en kennis uit met de Autoriteit Financiële Markten, die ook onderzoek doet. De AFM kijkt echter naar andere Jan Sijbrand Directeur Toezicht DNB Als er onduidelijkheid is over de juistheid van een waardering, is het allang niet meer DNB die daar als eerste een opmerking over maakt. Partijen spreken elkaar onderling stevig aan en eisen duidelijkheid en snelheid. aspecten. Waar wij kijken naar soliditeit, kijkt de AFM naar het gedragstoezicht en de toelichting bij de jaarrekeningen: verloopt alles transparant en volgens de regels? Wat is jullie indruk van de huidige markt? We constateren dat het lastig is voor financiële instellingen de waardering in de pas te laten lopen met de snelheid van ontwikkelingen in de markt. En we hebben daar op zich begrip voor. Maar juist als die ontwikkelingen in een stroomversnelling komen, is het onze taak het belang van een juiste waardering te onderstrepen. ACTUEEL Nog steeds markt voor grote kantoren Dit voorjaar werd een kantorencomplex aan de Vijzelstraat in Amsterdam verkocht door Stadgenoot en Vesteda. De verkopende partijen werden hierbij vertegenwoordigd door DTZ Zadelhoff. Vanwege het aantal vierkante meters is deze transactie opvallend: het complex omvat maar liefst m². Het kantoorgebouw uit 1973 is ontworpen door de architect Marius Frans Duintjer. Het object is gerealiseerd voor een van de rechtsvoorgangers van ABN Amro en heeft lange tijd als hoofdkantoor gediend. Met drie ondergrondse bouwlagen, acht verdiepingen en een parkeergarage met 133 plekken is dit complex een aanwinst voor Borghese Real Estate en Keystone Vastgoed. Het object wordt volledig gerenoveerd en daarmee geschikt gemaakt voor Het Nieuwe Werken. DTZ ZADELHOFF DTZ op de PROVADA De PROVADA vindt van 5 t/m 7 juni plaats. Ontwikkelaars, beleggers, financiers, gebruikers en gemeenten treffen elkaar om plannen en visies te delen. Activiteiten van DTZ Zadelhoff (hal 10, standnummer 10.11): Dinsdag 5 juni Debat De veranderende vraag aan de makelaar met Cuno van Steenhoven Lunchsessie: Online, garantie op transparantie Woensdag 6 juni Het Nationale Taxatiecongres Debat G(r)een Deal met Tom van Putten Uitreiking Gulden Feniks met Herman van den Berg Donderdag 7 juni Lunchsessie: Woningmarkttrends

4 4 DUIDELIJK. DE WAARDE VAN WAARDERINGEN INTERVIEW MET JAN SIJBRAND TOEKOMSTBESTENDIG TAXEREN DRIE CREATIEVE VISIES Geen taxaties zonder outlook Waarde van waarderen Is taxeren op basis van de huidige markt nog wel een goede graadmeter? Vijf vragen over taxaties nieuwe stijl. Investment management Investment agency Price Worth Investor consultancy Research Value Valuations Het feit dat taxeren momenteel een zeer lastige opgave is, roept de fundamentele vraag wat is waarde? op. Is waarde wat de gek ervoor geeft, wat de meest biedende besteedt of zelfs een afspiegeling van onze begeerte? Waarde is afhankelijk van zowel in- als externe factoren en bovenal de toepassingsmogelijkheden van een object. 1 Waarom taxaties nieuwe stijl? Er vinden nauwelijks transacties plaats, de waarde van het eigen vermogen slinkt en een aanzienlijk deel van de waarde van portefeuilles verdampt. Als al sprake is van herfinanciering, zijn de voorwaarden ongunstig. Het maakt van de taxateur vaak een boodschapper van slecht nieuws. Hij kan slechts constateren hoe het zit met de waarde van vastgoed in de huidige markt. En dat valt vaak tegen. Vandaar dat veel beleggers voorbij de schaduw proberen te kijken die de crisis over de markt werpt. Dit doen ze door de focus te leggen op potentiële waarde van vastgoed. 2 Wat voegt een outlook toe? De zogenoemde outlook wordt volgens beleggers steeds belangrijker. Die verschijnt in verschillende gedaanten en is een toevoeging op de traditionele taxatie. Een taxatie voorziet in de huidige marktwaarde, een outlook in een voorspelling van de toekomstige marktwaarde. Naarmate de markt moeilijker wordt, neemt het belang van outlooks toe. Ze voorzien in de behoefte aan meer grip op risico s en inzicht in scenario s. Waarderen voor de toekomst draait niet alleen om de waarde, maar ook om bandbreedtes. Wat is het gunstige scenario, wat is het ongunstige scenario en welke wereld ligt daartussen? Een outlook geeft meer inzicht dan een traditionele taxatie, die vooral op basis van het verleden wordt vastgesteld. TENDENS Historische huurprijzen verstoren huurherziening De huurherziening uit 1980, onderdeel van de huurwetgeving voor detailhandelsbedrijfsruimte, beschermt de huurder tegen al te sterke huurprijsstijgingen. Er wordt uitgegaan van het gemiddelde van de huurprijzen in een tijdvak van vijf jaar. Echter, in de praktijk blijkt dat oude huurcontracten, vaak zelfs ouder dan tien jaar, het gemiddelde sterk beïnvloeden. DTZ Zadelhoff bepleit daarom dat de rechtspraak zich bij huurherzieningen baseert op gerealiseerde markthuurprijzen van maximaal tien jaar oud. Meer informatie: gripopdezaak ACTUEEL Meer woningbeleggingen in 2011 De markt voor woningbeleggingen is vorig jaar voor het derde achtereenvolgende jaar verder gegroeid. In 2011 was het investeringsvolume met EUR 1,46 miljard wederom hoger dan in 2010, toen EUR 1,25 miljard werd geïnvesteerd in bestaande woningen en nieuwbouwwoningen. Instituten profiteerden van de moeilijke ontwikkelmarkt en kochten veel nieuwbouw in. Traditioneel verkopen corporaties vooral bezit aan andere corporaties, maar in 2011 ging circa de helft van de verkopen naar particuliere en institutionele beleggers. DTZ ZADELHOFF Online kopen van vastgoed Verkopen via internet biedt transparantie en efficiëntie. Bovendien kan het bij een vrijwillige veiling helpen de prijs te optimaliseren. De online verkoop van kavels en objecten gebeurt per opbod en/of afslag. Online bieden is eenvoudig, maar u moet zich vooraf wel registreren om aan de bieding mee te doen. DTZ Zadelhoff organiseert meerdere online verkopen. Kijk op

5 JUNI Hugo Ouwehand Director Hypotheken Syntrus Achmea Real Estate & Finance De outlook van een gebouw wat het doet over twee jaar is steeds belangrijker. Vooral als de klant dan niet meer aan verplichtingen kan voldoen. Dan moet je incalculeren hoe de situatie rondom een gebouw gaat veranderen. Wat betekent toekomst bestendig taxeren? Hugo Ouwehand deelt zijn visie op Peter Mulder Directeur Grondbedrijf NS Stations Inzicht in huidige en toekomstige waarden maakt het mogelijk om goede vergelijkingen te maken. Op die manier beslissen wij over vervolgstappen. Kunnen wij nog substantieel waarde creëren, of is het moment daar om te verkopen? Welk belang krijgt taxeren de komende jaren? Peter Mulder deelt zijn visie op 3 Verliest de traditionele taxatie terrein? Nee. Een outlook is alleen te begrijpen als toevoeging op een taxatie. De opkomst van toekomstbestendig waarderen is bovendien sterk sectorafhankelijk. In de bankwereld is bijvoorbeeld grote behoefte aan inzicht in waarde. Maar de wereld ziet er morgen weer anders uit en het voorspellend vermogen van een taxatie is beperkt. Het denken in toekomstscenario s door middel van een risicoanalyse kan extra inzicht bieden. Het taxeren van de waarde - ook in de toekomst - blijft dus belangrijk. Het periodiek benaderen van de waarde van vastgoed zal door de huidige ontwikkelingen vaker worden ingezet. 4 Wat is het belang voor stakeholders? De belegger wenst informatie over prestaties van beleggingen. Naarmate de markt moeilijker wordt, hechten we meer waarde aan transparantie. Actievere omgang met portefeuilles is daarvan een positief gevolg, net als het feit dat taxeren systematischer wordt benaderd. Het levert een gestage stroom informatie op over de actuele stand van zaken. Stakeholders kijken graag nog verder. Een outlook verrijkt de informatie die een taxatierapport levert en plaatst het in het perspectief van de lange termijn. 5 Welke smaken zijn er? De behoefte van de markt staat centraal. Een partij als Syntrus Achmea Real Estate & Finance hanteert tegenwoordig een outlookwaarde in de vorm van een waardetrend over twee jaar. Voor complexe en onzekere beleggingen zet Delta Lloyd een gevoeligheidsanalyse en een scenarioanalyse in. NS Stations, gespecialiseerd in het ontwikkelen, exploiteren en beheren van stationsgebieden, hanteert waarden voor heden en toekomst. Het doel? Vooral meer inzicht krijgen in de lange termijn. Dit is zeker voor stakeholders van belang: banken, beleggers en accountants zoeken vastigheid en informatie over risico s. De outlook kent meerdere gedaanten Bekijk de cases van Syntrus Achmea Real Estate & Finance, Delta Lloyd en NS Stations op GEDANE ZAKEN Huurovereenkomst Hoofddorp van m² Sanoma Media Netherlands bv heeft dit voorjaar met Aberdeen een nieuwe huurovereenkomst gesloten voor circa m² kantoorruimte en 325 parkeerplaatsen. Met deze overeenkomst, die een looptijd heeft van tien jaar, continueert Sanoma haar huisvesting aan de Capellalaan 65 in Hoofddorp. Het bekende mediahuis Sanoma Media heeft een groot portfolio aan A-merken, waaronder AutoWeek, Donald Duck, Playboy, Flow, Kieskeurig.nl, Libelle, Margriet, Net5, NU.nl, Viva, Vrouwonline.nl, SchoolBANK.nl, Startpagina.nl en Veronica magazine. Aberdeen is een van de grootste vastgoedvermogensbeheerders in Europa en behoort tot de top tien van de wereld. De eigenaar, Aberdeen Immobilien KAG, werd bij deze transactie begeleid door Aberdeen Asset Management en Van Doorne advocaten en notarissen. Sanoma Media werd geadviseerd door Procore en DTZ Zadelhoff. Feiten en cijfers m² kantoorruimte 325 parkeerplaatsen Tienjarige huurovereenkomst

6 6 DUIDELIJK. DE WAARDE VAN WAARDERINGEN INTERVIEW MET JAN SIJBRAND TOEKOMSTBESTENDIG TAXEREN DRIE CREATIEVE VISIES Creatief hervormen Twee miljoen vierkante meter commercieel vastgoed is praktisch onverkoopbaar en dat wordt weerspiegeld in taxaties. Hoe voorkomen we zo n debacle in de toekomst? Drie creatieve denkers geven een kritische analyse. Waarom zitten er nooit vreemde vogels aan tafel? Er zijn een paar tijdgeesten in vastgoedontwikkeling. Vastgoed 1.0 wordt in de basis gestuurd door aanbod. Vastgoed het niveau waarop we nu zitten - wordt dat ook, maar kent al meer interactie met de vraagkant. Toch is het nog niet waar we zijn moeten om - in de nieuwe werkelijkheid - marktconforme vastgoedproducten te ontwikkelen. Het is nu echt tijd voor vastgoed 3.0. Hierbij gaat het om marktgeoriënteerd vastgoedprojecten ontwikkelen. In het vroegste stadium gaan partijen een samenwerking met elkaar aan. Waarom zitten er nooit vreemde vogels aan tafel die vanuit hun vakgebied iets kunnen zeggen over de behoefte of over de doelgroep? Waarom kijken we zo weinig naar het DNA van een omgeving? Robèrt Dackus MIM MRICS Hoofd Research & Concepts 3W New Development en initiator en bedenker van de Masterclass Vastgoed 3.0 Niet alleen de volgorde in de totstandkoming van een object moet veranderen. Ook het proces zelf is niet meer van deze tijd. De time to market is veel te lang. We bedenken iets en zijn vervolgens te lang bezig met beleidsvisies. Voordat het project in deze dynamische tijd op de markt komt, is het eigenlijk alweer gedateerd. In plaats van steeds bezig te zijn vanuit een maakbaarheidsgedachte en het dichttimmeren van alle onzekerheden, moeten we ons meer laten leiden door de marktbehoefte. Flexibeler zijn. Door te starten met why? en te beseffen voor wie een project wordt gerealiseerd. DTZ ZADELHOFF Money into Property 2012 Europe: over de marktkansen in Europa DTZ publiceerde onlangs haar rapport DTZ Money into Property 2012 Europe. Ondanks de economische crisis blijkt uit het rapport dat de Europese bedrijfsmatige vastgoedmarkt een groei van 5% liet zien in 2011, waarmee de investeringsvoorraad uitkwam op EUR miljard. Wel liepen de trends ver uiteen. De Britse voorraad kromp met 1% (in lokale valuta), terwijl de groeipercentages voor het Europese vasteland varieerden van -6% voor de Baltische staten tot +19% voor Midden- en Oost-Europa als geheel. Noord-Europa als meest actieve regio s. DTZ voorspelt 11% volumedaling voor 2012 in de base case. De belangrijkste Europese markten tonen ook minder herstel in het break-up scenario voor de Eurozone. Nog altijd voldoende aantrekkelijke marktkansen in heel Europa, met hoge tot zeer hoge potentie in 72 van de 98 markten. Alle Duitse en Britse markten zijn aantrekkelijk geprijsd. De kernpunten uit het rapport: De Europese vastgoedvoorraad groeide vorig jaar met 5% naar EUR miljard, voor een deel gefinancierd met nieuwe kredieten maar vooral met eigen vermogen. Nieuwe regels zullen tot verdere schuldverlaging bij banken dwingen. Toch voorspelt DTZ matige volumegroei naarmate geldschieters van buiten de bankensector bereid zijn de funding gap te dichten. Investeringsvolumes gingen in 2011 met 9% omhoog, met MOE-landen en De verwachting is dat nieuwe Europese bankregels tot verdere schuldverlaging zullen dwingen en de huidige kloof in schuldfinanciering in de belangrijke Europese markten zullen vergroten. Bekijk het rapport Money into Property 2012 Europe op

7 JUNI Nu is het moment om ingesleten refl exen uit de markt te halen De vastgoedsector heeft 30 jaar lang op hetzelfde spoor gezeten. Verandering leek niet nodig. Als er economische neergang was, zat de sector het uit en ging men op dezelfde voet verder. Dat is niet meer realistisch. De markt kan het niet langer ontkennen en moet veranderen. We kunnen niet naar elkaar of de overheid blijven wijzen. Ik was onlangs op een congres waar de overheid werd opgeroepen de regie te nemen. Opeens ging het brandalarm af. Iedereen bleef zitten. De brandweer moest eraan te pas komen om de zaal te evacueren. Ik denk echter dat we lang kunnen wachten tot de overheid brandweer gaat spelen. We moeten niet op zoek naar oplossingen die de structuur van de markt veranderen. Het zit in de cultuur. Wat meer vrouwelijk DNA zou een wezenlijk verschil maken in de vastgoedmarkt. Ik denk dat we dat niet moeten onderschatten en dat er ruimte voor moet komen. Momenteel zijn er vrijwel geen vrouwen aan de top van de vastgoedwereld. Als dat verandert, zal ook de marktcultuur in positieve zin veranderen. Ik denk dat de communicatie er opener van zal worden en dat vaste patronen weer vloeibaar kunnen worden. Dirk Brounen Professor Real Estate Economics Tilburg University We moeten oude patronen doorbreken Dé waarde van vastgoed bestaat niet. Waarde is geen intrinsieke eigenschap, maar wordt bepaald door wat je met het vastgoed doet. De waarde bepalen aan de hand van (bouw)kosten is niet meer van deze tijd. Er zijn meer perspectieven die moeten worden bekeken; de economische, sociale en maatschappelijke vormen van waardecreatie. Zo wordt de waarde bepaald door de functie. Een passende benadering, want objecten staan niet op zichzelf. Zij vervullen een rol in een groter geheel. Lang is er gebouwd voor slechts een toepassing. Dat is een niet-duurzaam model, waardoor nu bijvoorbeeld veel kantoren leeg staan. Echte waarde creëren komt straks tot stand door meerdere opties te integreren tijdens de ontwikkeling van een object. In de toekomst moeten we op zoek naar paradigmaverschuivingen: anders is niet altijd beter, maar beter is wel altijd anders. De manier waarop altijd is gewerkt, komt niet meer terug. Daar is creativiteit en innovatie voor nodig. Het is tijd om de sector open te breken. Samenwerking en multidisciplinair denken kunnen een nieuwe impuls geven. Denk aan gezamenlijke innovaties met bijvoorbeeld de landbouwsector, integratie van nieuwe ICT- en materiaaltechnologieën en gebruik van kennis uit de psychologie, sociologie, design en biologie. Dat noem ik Combinatorische Innovatie en zo ontdek je voorheen ongekende mogelijkheden. Maar daar is wel het juiste klimaat voor nodig. Paul Iske Professor Open Innovation and Business Venturing Maastricht University Hoe moet het dan wel? Dirk Brounen, Robèrt Dackus en Paul Iske delen hun ideeën op TENDENS Distributiecentra slurpen steeds meer vierkante meters op De performance van de Nederlandse markt voor distributiecentra was in 2011 in geen enkel opzicht een afspiegeling van het economische klimaat toonde namelijk een bijzonder grote dynamiek. Dit resulteerde begin 2012 in een sterk lager leegstandspercentage dan in 2009 en Vrijwel alle objecten die speculatief werden gebouwd in de periode zijn door gebruikers opgenomen. Het aantal distributiecentra werd daarnaast fors uitgebreid met een groot aantal build-to-suitprojecten voor omvangrijke logistieke operaties. Bekijk de uitgave Markt voor distributiecentra op COLOFON Duidelijk. # Duidelijk. is een magazine en online platform voor relaties en opdrachtgevers van DTZ Zadelhoff en verschijnt drie keer per jaar. Productie: LVB Networks Redactie: Jeroen de Bruijn, Wanda Bossink-Gruyters en Wendy Schellens (DTZ Zadelhoff). Debby Beekman en Tim Jansma (LVB Networks) Drukwerk: Klomp Grafische Communicatie Website: Telefoon: Disclaimer: Overname en vermenigvuldiging van artikelen is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. DTZ Zadelhoff v.o.f. ISSN: Wilt u Duidelijk. niet meer of liever digitaal ontvangen?

8 Maasvlakte 2 wordt met 20 km 8 20 km2 even groot als Schiphol. Hoe bepaal je de waarde zonder vergelijkbare transacties? Door kennis en ervaring. Als taxateur heb je in dit soort gevallen twee leidraden: de actuele waarde en de waarde bij een nieuwe bestemming. Maar welke waarde ken je toe aan een vierkante kilometer zee? We hebben verschillende referenties aangehaald, zoals ongerept bos, weiland en de Zuiderzee. Ook hebben we eventuele toepassingen meegewogen bij de waardering. Belangrijk is om te kijken naar mogelijke bebouwing en andere functies van het gebied. ANP Eddy Halter, taxateur bijzondere objecten bij DTZ Is risicoanalyse nu belangrijker dan taxatie? #dtz

De verdieping van vastgoed

De verdieping van vastgoed De verdieping van vastgoed Spaces Herengracht, Amsterdam 5 factoren voor rendement op kantoren Leegstand: marktzaak of gemeentekwestie? Wat wil de gebruiker tegenwoordig? #01 2012 2 DUIDELIJK. de verdieping

Nadere informatie

FGH Vastgoedbericht 2013 FGH Real Estate Report 2013 ORDE OP ZAKEN PUTTING AFFAIRS IN ORDER

FGH Vastgoedbericht 2013 FGH Real Estate Report 2013 ORDE OP ZAKEN PUTTING AFFAIRS IN ORDER FGH Vastgoedbericht 2013 FGH Real Estate Report 2013 ORDE OP ZAKEN PUTTING AFFAIRS IN ORDER Welkom bij FGH Bank, specialist in het financieren van commercieel vastgoed Met kennis van zaken en passie voor

Nadere informatie

Van veel te veel. De markt voor Nederlands commercieel onroerend goed januari 2011. www.dtz.nl www.dtz.com

Van veel te veel. De markt voor Nederlands commercieel onroerend goed januari 2011. www.dtz.nl www.dtz.com Van veel te veel De markt voor Nederlands commercieel onroerend goed januari 2011 www.dtz.nl www.dtz.com Inhoud Vastgoedvisie 4 DTZ Zadelhoff VastgoedVisiekaart 11 Beleggingsmarkt voor vastgoed 12 Beleggingsmarkt

Nadere informatie

FGH Vastgoedbericht 2011 FGH Real Estate Report 2011

FGH Vastgoedbericht 2011 FGH Real Estate Report 2011 FGH Vastgoedbericht 2011 FGH Real Estate Report 2011 Duurzaam voldoen aan de vraag Sustainably meeting demand Welkom bij FGH Bank, specialist in het financieren van commercieel vastgoed. Met kennis van

Nadere informatie

DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN

DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN FGH Vastgoedbericht 2015 DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN 20 JAAR FGH Vastgoedbericht 2015 DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN INHOUD 16 4 Interview Mark van Rijmenam 1996 2001 2008 2015 10 6 MILESTONES Interview

Nadere informatie

ALTERAINFO. Ronde tafel gesprek over tien jaar Altera Vastgoed

ALTERAINFO. Ronde tafel gesprek over tien jaar Altera Vastgoed ALTERAINFO N R. 14 A P R I L 2 0 1 0 E E N U I T G A V E V A N A LT E R A V A S T G O E D N V Ronde tafel gesprek over tien jaar Altera Vastgoed Jaap Gillis over duurzaamheid Tien jaar in feiten en cijfers

Nadere informatie

Competitie in retail

Competitie in retail Competitie in retail Coolcat s Roland Kahn over zijn vastgoedstrategie Trouw aan de binnenstad Bijenkorf Amsterdam Hollandse Hoogte naar een hoger niveau Web zoekt winkel: de omgekeerde weg #03 2012 2

Nadere informatie

nuances in de markt voor commercieel vastgoed

nuances in de markt voor commercieel vastgoed 04 Transformatie Spel in retail wordt anders gespeeld 16 Kantorenmarkt Tweedeling tussen goed en slecht vastgoed zichtbaar jaargang 5 juni 2015 12 1 nuances in de markt voor commercieel vastgoed Diversificatie

Nadere informatie

Thema: De nieuwe realiteit van werken, wat is de invloed op de vastgoedmarkt? Sprekende Cijfers Kantorenmarkten

Thema: De nieuwe realiteit van werken, wat is de invloed op de vastgoedmarkt? Sprekende Cijfers Kantorenmarkten Thema: De nieuwe realiteit van werken, wat is de invloed op de vastgoedmarkt? 15 Sprekende Cijfers Kantorenmarkten > Amsterdam < Kantorenmarkten 2015 Plaatsnaam 159 15 de Nieuwe Werkelijkheid van de kantorenmarkt

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Nr.1/september 2011 Informatie & Advies WEALTH MANAGEMENT 3TIPS HET BEGINT BIJ

Nadere informatie

Lijdende visie. Een onderzoek naar de visie en strategie op verhuur van kantoorvastgoed. Onderzoekstage/scriptie Planologie 3P3

Lijdende visie. Een onderzoek naar de visie en strategie op verhuur van kantoorvastgoed. Onderzoekstage/scriptie Planologie 3P3 Lijdende visie Een onderzoek naar de visie en strategie op verhuur van kantoorvastgoed Onderzoekstage/scriptie Planologie 3P3 Mark Borst Eerste Ringdijkstraat 214 1097 BC markborst@hotmail.com 0612246730

Nadere informatie

Het taxeren van leegstaande kantoorruimte

Het taxeren van leegstaande kantoorruimte Het taxeren van leegstaande kantoorruimte Analyse van een actueel waarderingsvraagstuk, inclusief ontwikkeling van een Best Practice. Begeleider: Prof. dr. Peter van Gool FRICS Definitieve versie drs.

Nadere informatie

KAS BANK Investor Relations Bulletin

KAS BANK Investor Relations Bulletin KAS BANK Amsterdam KAS BANK Wiesbaden KAS BANK London KAS BANK Investor Relations Bulletin No. 2 Oktober 2012 Voorwoord Onze ambitie is om eind 2018 marktleider in retailprocessing in Nederland zijn. En

Nadere informatie

Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers

Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers Disclaimer Dit rapport dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod, beleggingsadvies of enige andere

Nadere informatie

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 28, nummer 2 april 2014. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 28, nummer 2 april 2014. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar VASTGOED ADVISEUR Drs. Chris Buijink, voorzitter NVB: We komen uit onze ivoren torens! BKR: Op weg naar integrale registratie van schulden Vinger aan de pols bij achterstallig onderhoud Social media: Verloren

Nadere informatie

Optimisme over komende verkiezingen 6. De crisis heeft stof tot nadenken gegeven 7. Rondetafeldebat NVM en LTO over herbestemming 9.

Optimisme over komende verkiezingen 6. De crisis heeft stof tot nadenken gegeven 7. Rondetafeldebat NVM en LTO over herbestemming 9. Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 8 nr 2 maart 2014 zie ook: www.nvm.nl D66-wethouder Berend de Vries (Tilburg): Optimisme over komende verkiezingen 6 BNA-directeur Fred

Nadere informatie

Bank Wereld. Campagne Veilig bankieren Hang op, klik weg, bel uw Bank! Dialoog Hans Hagenaars & Annemarie van Gaal

Bank Wereld. Campagne Veilig bankieren Hang op, klik weg, bel uw Bank! Dialoog Hans Hagenaars & Annemarie van Gaal nummer 4 december 2013 Bank Wereld Campagne Veilig bankieren Hang op, klik weg, bel uw Bank! Dialoog Hans Hagenaars & Annemarie van Gaal Ongewenste prikkels versus klantbelang Verandering hangt in de lucht

Nadere informatie

Heldere focus op einddoel leidt tot beter resultaat. 09 Op ontdekkingsreis. 04 Diversificatie. 20 Nieuwe kansen. 24 Beursgenoteerd

Heldere focus op einddoel leidt tot beter resultaat. 09 Op ontdekkingsreis. 04 Diversificatie. 20 Nieuwe kansen. 24 Beursgenoteerd jaargang 4 februari 2014 10 04 Diversificatie 09 Op ontdekkingsreis 20 Nieuwe kansen 24 Beursgenoteerd Vastgoedbeleggers nemen voorzichtig risico s en kijken verder dan de gebaande paden Beleggen in vastgoed

Nadere informatie

Rekenen op vertrouwen!

Rekenen op vertrouwen! Onderzoek naar het profiel van beleggers in vastgoedparticipaties onder relaties van Adviesgroep Reyersen van Buuren bv 2007 Locatie? Conjunctuur? Rendement? Financiële toekomst? Solvabiliteit van huurders?

Nadere informatie

PBL ASRE. Gebiedsontwikkeling. en commerciële. een institutionele analyse van het. (over)aanbod van winkels en kantoren

PBL ASRE. Gebiedsontwikkeling. en commerciële. een institutionele analyse van het. (over)aanbod van winkels en kantoren PBL ASRE Gebiedsontwikkeling en commerciële va s tg o e d m a r k t e n een institutionele analyse van het (over)aanbod van winkels en kantoren Gebiedsontwikkeling en commerciële vastgoedmarkten Gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

omdat Informatie cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie

omdat Informatie cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie omdat Informatie rijkdom is cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Voorwoord Inleiding Paul Nanninga, Ricoh: Informatielogistiek

Nadere informatie

Voor huurwoningen. te ontwikkelen. 04 Boodschap verkondigen. 20 Opvallend. 09 Momentum. 24 In beweging. jaargang 4 juni 2014 11

Voor huurwoningen. te ontwikkelen. 04 Boodschap verkondigen. 20 Opvallend. 09 Momentum. 24 In beweging. jaargang 4 juni 2014 11 jaargang 4 juni 2014 11 04 Boodschap verkondigen 09 Momentum 20 Opvallend 24 In beweging Buitenlandse investeerders laten kansen in Nederland liggen Tekort aan huurwoningen biedt beleggers perspectief

Nadere informatie

Wie nu niet investeert in duurzaamheid heeft straks een serieus probleem.

Wie nu niet investeert in duurzaamheid heeft straks een serieus probleem. Anke van Hal hoogleraar Sustainable Building and Development Wie nu niet investeert in duurzaamheid heeft straks een serieus probleem. Wie nu nog denkt dat duurzaamheid in de vastgoedsector van voorbijgaande

Nadere informatie

MAGAZINE. Interview Sander Haas directeur Homburg. Interview Aart Hordijk, Hoogleraar Taxatieleer. Column Ewoud de Ruiter, 3RRR belastingadviseurs

MAGAZINE. Interview Sander Haas directeur Homburg. Interview Aart Hordijk, Hoogleraar Taxatieleer. Column Ewoud de Ruiter, 3RRR belastingadviseurs MAGAZINE Interview Sander Haas directeur Homburg Interview Aart Hordijk, Hoogleraar Taxatieleer Column Ewoud de Ruiter, 3RRR belastingadviseurs Maandelijks magazine Jaargang 1 november 2010 Bedankt! Na

Nadere informatie

FGH Vastgoedbericht 2012 FGH Real Estate Report 2012

FGH Vastgoedbericht 2012 FGH Real Estate Report 2012 FGH Vastgoedbericht 2012 FGH Real Estate Report 2012 investeren in krediet investing in credit Welkom bij FGH Bank, specialist in het financieren van commercieel vastgoed Met kennis van zaken en passie

Nadere informatie

Thema Corporate real estate management MAGAZINE

Thema Corporate real estate management MAGAZINE jaargang 20 NUMMER 2 maart 2013 4th Lustrum Study Association Real Estate Management and Development Eindhoven MAGAZINE Thema Corporate real estate management Campusvastgoed: juiste vastgoed voor de juiste

Nadere informatie

Special Analytical Bank

Special Analytical Bank Community for banking, insurance & finance BANKING REVIEW. NL www.bankingreview.nl SEPTEMBER 2014 Wim Meijer: Een goed klantbeeld geeft macht 4 CrossingMinds@Nyenrode * De bank van de toekomst * Modellen

Nadere informatie

Blik op de toekomst: verbreden, verdiepen, verjongen.

Blik op de toekomst: verbreden, verdiepen, verjongen. Informatief magazine over beleggen bij SynVest. Editie najaar 2014 Blik op de toekomst: verbreden, verdiepen, verjongen. In deze uitgave: Uitbreiding van fondsen: beleggen in aandelen en obligaties Ontwikkelingen

Nadere informatie

Huurders hebben weinig visie en zijn makkelijk te verleiden

Huurders hebben weinig visie en zijn makkelijk te verleiden 1 Huurders hebben weinig visie en zijn makkelijk te verleiden De markt voor kantoren is aanbodgedreven. Eindgebruikers kunnen kiezen uit een keur van nieuwbouw. Als huurder kun je iedere vijf jaar verkassen

Nadere informatie