DAGVAARDING. tweeduizend en veertien

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DAGVAARDING. tweeduizend en veertien"

Transcriptie

1 / bgw dv DAGVAARDING Heden, de tweeduizend en veertien TEN VERZOEKE VAN: 1. ROBERT J. BARBOUR en 2. DEANA BARBOUR, beiden wonende te Oxon, Verenigd Koninkrijk; 3. PHIL C. CLARKSON en 4. FIONA J. CLARKSON, beiden wonende te Milton Keynes, Verenigd Koninkrijk; 5. WARREN VERN DASHWOOD, wonende te Cheshire, Verenigd Koninkrijk; 6. DEREK FOSTER, wonende te Manchester Verenigd Koninkrijk; 7. VIRGINIA HALLIWELL, wonende te Cheshire, Verenigd Koninkrijk; 8. de rechtspersoon naar buitenlands recht HALLIWELL 1997 DISCRETIONARY SETT- LEMENT, gevestigd te Cheshire, Verenigd Koninkrijk; 9. ALASTAIR J.D. HOPE, wonende te Argyll, Verenigd Koninkrijk; 10. DAVID N. HOWIE, wonende te Aberdeenshire, Verenigd Koninkrijk; 11. C.M. KIRKPATRICK en 12. DOROTHY KIRKPATRICK, beiden wonende te Lockerbie, Verenigd Koninkrijk; 13. STUART A. KNIGHTS,

2 wonende te Devon, Verenigd Koninkrijk; 14. STUART KNOX en 15. SUSAN KNOX, beiden wonende te Dumfries, Verenigd Koninkrijk; 16. de rechtspersoon naar buitenlands recht ESTATE OF C. MATTHEWS, gevestigd te Manchester; 17. de rechtspersoon naar buitenlands recht CAPPE TRUST, gevestigd te Los Angeles, Verenigde Staten; 18. ANDREW C.S. MUTTY, wonende te Cambridgeshire, Verenigd Koninkrijk; 19. ALAN J. NICOLL en 20. C.J. NICOLL en 21. J.G. NICOLL, allen wonende te Aberdeen, Verenigd Koninkrijk; 22. SIMON R. PRESTON, wonende te Cheshire, Verenigd Koninkrijk; 23. PETER R. RANDALL en 24. KAREN RANDALL, beiden wonende te Gloucestershire, Verenigd Koninkrijk; 25. NEIL STYLES, wonende te Cheshire, Verenigd Koninkrijk; 26. J. MURRAY TREECE, wonende te Cheshire, Verenigd Koninkrijk; 27. ROB P. WEST, wonende te Milton Keynes, Verenigd Koninkrijk; 28. MIKE YOUNG en 29. INA YOUNG, beiden wonende te Aberdeen, Verenigd Koninkrijk;

3 allen te dezer zake domicilie kiezende te Soest aan de Vredehofstraat 15 (postbus 318, 3760 AH) ten kantore van Van der Goen Advocaten, van wie mr.. voor hen als advocaat optreedt; Heb ik, GEDAGVAARD: 1. de naamloze vennootschap WORLD ONLINE INTERNATIONAL N.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Ebweg 1e (2991 LS), aldaar aan dat adres mijn exploot doende en afschrift dezes latende aan: 2. de naamloze vennootschap THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., in haar hoedanigheid van rechtsopvolgster van de naamloze vennootschap ABN AMRO BANK N.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam aan de Paasheuvelweg 25 (1105 BP), aldaar aan dat adres mijn exploot doende en afschrift dezes latende aan: 3. de vennootschap naar Engels recht GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL, statutair gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk, mede kantoorhoudende te Amsterdam aan het Gustav Mahlerplein 78 B, 12th Floor ITO Tower (1082 MA), aldaar aan dat adres mijn exploot doende en afschrift dezes latende aan

4 MET AANZEGGING DAT: a. indien gedaagde(n) verzuim(t)(en) advocaat te stellen of het hierna te noemen griffierecht niet tijdig betaalt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen, de rechter verstek tegen gedaagde(n) zal verlenen en de hierna omschreven vordering zal toewijzen, tenzij deze hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt; b. indien ten minste één van de gedaagden advocaat heeft gesteld en het griffierecht tijdig heeft voldaan, tussen alle partijen één vonnis zal worden gewezen, dat als een vonnis op tegenspraak wordt beschouwd; c. bij verschijning in het geding van ieder van de gedaagden een griffierecht van 3.621,00 zal worden geheven, te voldoen binnen vier weken te rekenen vanaf het tijdstip van verschijning; d. van gedaagden die bij dezelfde advocaat verschijnen en gelijkluidende conclusies nemen, op basis van artikel 15 van de Wet griffierechten burgerlijke zaken slechts eenmaal een gezamenlijk griffierecht wordt geheven; OM: op dag de tweeduizend en veertien des middags te uur niet in persoon doch vertegenwoordigd door een advocaat te verschijnen ter terechtzitting van de Rechtbank te Amsterdam, alsdan gehouden wordende in het Gerechtsgebouw aan de Parnassusweg ;

5 TENEINDE: te horen eis doen en concluderen als volgt: Inleiding 1. Gedaagde sub 1 is sedert 1 maart 2000 de rechtsopvolgster van World Online B.V. hierna: WOL, een internet service provider, opgericht in Gedaagde sub 2 is de rechtsopvolgster van de naamloze vennootschap ABN AMRO BANK N.V. hierna: ABN AMRO. ABN AMRO en gedaagde sub 3 hierna: Goldman Sachs hierna tezamen ook: de banken waren als joint global coordinator, joint lead manager en joint book runner betrokken bij de introductie op de Amsterdamse effectenbeurs van WOL op 17 maart Eisers hebben (het recht op de verkrijging van) aandelen verworven in WOL. Zij vorderen vergoeding van de schade die zij hebben geleden door het onrechtmatig handelen van gedaagden rond de beursgang. Zij beroepen zich ter zake op de navolgende feiten. 2. Nina Bernardina Storms-Vleeschdrager (bekend als Nina Brink hierna Brink ), wonende te Brasschaat, België, was één van de grondleggers van WOL en eerste voorzitter van de Raad van Bestuur. Zij bezat aandelen in WOL hierna aandelen WOL, namelijk via haar persoonlijke holding Kalexer II N.V. 6,35% en via Benguiat Corporation N.V. 3,13% van het aandelenkapitaal. 3. In een aantal mededelingen en berichten heeft Brink laten weten althans de indruk gewekt dat zij geen aandelen WOL zou vervreemden of in ieder geval heeft zij verzwegen dat zij dit wel gedaan had. 4. Zo heeft zij reeds in een bericht in de Telegraaf van 23 november 1999 gesteld dat niemand van de toenmalige aandeelhouders van WOL, onder wie zij zelf, aandelen zou verkopen. Op 22 februari 2000 werd door WOL in een persbericht de voorgenomen beursgang bekendgemaakt. Op 1 maart 2000 heeft WOL in Amsterdam een persconfe-

6 rentie gegeven om de beursgang toe te lichten. Tijdens deze persconferentie heeft een journalist aan Brink gevraagd: Gaat u uw aandelen ook cashen? waarop Brink heeft geantwoord: I didn t sell any shares at this time. 5. In een interview gepubliceerd in het Financieel Dagblad van dezelfde datum luidde het antwoord van Brink op de vraag hoeveel zij zou gaan cashen : Ik ga niet vertellen of ik iets cash. In de prospectus zal dat denk ik lastig te achterhalen zijn. Er zijn een aantal B.V. s tussengeschoven. 6. In een televisie-interview met een journalist van de televisierubriek NOVA op 8 maart 2000 antwoordde Brink op de vraag over de eventuele verkoop van haar aandelenbezit in WOL dat zij dit niet voornemens was. 7. Achteraf bleek echter dat Brink reeds in augustus 1999 de aandelen WOL die zij hield via Kalexer (hierna: de Kalexer-aandelen ) aan haar medeaandeelhouders en nadien ook aan een derde partij te koop heeft aangeboden. Zij heeft (geconverteerd) aandelen WOL tegen een prijs van $ 6,04 per aandeel verkocht aan respectievelijk Mallowdale Corporation N.V., Reggeborgh Participaties B.V. en BayStar Capital LP. De Kalexer-aandelen zijn op 27 december 1999 overgedragen, waarbij Reggeborgh aandelen verwierf, Mallowdale eveneens , en BayStar Brink was een passive investor in BayStar. 8. Van 2 tot en met 16 maart 2000 heeft WOL een roadshow gehouden in Europa en Noord-Amerika om potentiële beleggers te interesseren in aandelen WOL. Na het bekendmaken van haar voorgenomen beursgang heeft WOL in de periode van 28 februari tot 22 maart 2000 een tiental persberichten uitgegeven onder meer over samenwerking met bedrijven als Yack.com, Getronics, Endemol, Novartis, Microsoft, Telitel, Lastminute.com, Ericsson en Cisco, waarvan achteraf bleek dat deze samenwerking weinig of geen substantie kende.

7 Blijkens een overvloed aan berichten in zowel Nederlandse als buitenlandse media bestond er ten tijde van de beursgang van WOL een enorme belangstelling bij zowel media als publiek, waarbij, (zoals de Hoge Raad overweegt in het nader te bespreken arrest van 27 november 2009) (ECLI:NL:HR:2009:BH2162) hierna: het arrest, de centrale vraag was hoe rijk Brink door de beursgang zou worden, wellicht rijker dan Hare Majesteit de Koningin (zulks in de bewoordingen van het arrest, r.o ). 10. Achteraf bleek de persoonlijke voorgeschiedenis van Brink heel wat minder rooskleurig te zijn dan gesuggereerd werd in het hierna te noemen prospectus. Zo was Brink in 1989 bestuurder geworden van A Line, in 1990 van Amoc en in 1992 van Tritech, welke vennootschappen alle kort nadat Brink uit het bestuur daarvan was getreden, zijn gefailleerd. Bovendien was Brink bestuurder van Newtron, dat in 1991 naar de beurs werd gebracht, hetgeen uitdraaide op een desastreuze mislukking. 11. Deze informatie was doodsimpel te verkrijgen: de (raadsman van de) hierna onder 18 te noemen Stichting Van der Goen Wolclaims vernam deze van het eerste het beste incassobureau; deze informatie was voor eenieder die daarvoor belangstelling had uit (openbare of vrijwel openbare) bronnen te verwerven. Voor eenieder die daarvoor belangstelling had: daartoe behoorden niet de banken. Deze wisten van niets of wilden van niets weten. Wel werd het c.v. van Brink tot een ronkend verhaal opgepompt, waarin met geen woord gerept werd over de hierboven genoemde successtory van Brink die voorafging aan de beursgang. Hiermede leverden de banken een niet te onderschatten bijdrage aan de mogelijkheid voor Brink om rijker te worden dan de koningin (arrest r.o ). Het is voorstelbaar en aannemelijk dat mede door de reputatie en klinkende namen van de banken (ABN AMRO had om het nog wat indrukwekkender te maken voor de gelegenheid de naam Rothschild aan haar naam toegevoegd) de overweldigende publieke belangstelling werd gecreëerd, hetgeen uiteindelijk leidde tot de grootste beursgang van na de oorlog (en vervolgens tot het grootste echéc op de beurs na de oorlog). Specifiek wat betreft de hierna te noemen Telinco-deal geldt nog dat ook hier een aureool van betrouwbaarheid in het leven werd geroepen door met name ABN AMRO, aangezien deze ter gelegenheid van deze transactie als guarantor optrad.

8 Ten behoeve van de beursgang van WOL is op 3 maart 2000 een voorlopig prospectus gepubliceerd en op 16 maart 2000 een definitief prospectus hierna tezamen: het prospectus voor de uitgifte van gewone aandelen WOL. 13. Bij de introductie van de aandelen WOL is gebruik gemaakt van de bookbuildingmethode. Deze methode houdt in dat de uiteindelijke introductieprijs wordt vastgesteld aan de hand van opgaven van geïnteresseerde beleggers. Particulieren konden in de periode van 3 tot en met 13 maart 2000 bij een tevoren bepaalde bandbreedte van 35,-- tot 43,-- bestens intekenen en de overige beleggers in de periode 3 tot 15 maart uur. 14. De voor particulieren beschikbare aandelen werden met ongeveer een factor 24 overtekend, de overige aandelen met een factor van bijna 21. Op 17 maart 2000 heeft de introductie ter beurze plaats gevonden door de uitgifte van nieuwe aandelen WOL en door de verkoop van bestaande aandelen door drie aandeelhouders (Mallowdale, Melkpad en NS Telecom). Aan particulieren zijn aandelen en aan overige beleggers aandelen toegewezen tegen een prijs van 43,-- per aandeel. De openingskoers van het aandeel WOL was 50, WOL heeft op 24 maart 2000 een conference call gehouden met enige institutionele beleggers. Op 3 april 2000 hebben de raad van commissarissen van WOL en Nina Brink een persverklaring afgegeven omtrent een onderzoek dat Ernst & Young en PriceWaterhouseCoopers hebben verricht naar de Kalexer-aandelen. Brink is op 13 april 2000 uit de raad van bestuur van WOL getreden. 16. Het bekend worden van het feit dat misleidende en onjuiste informatie was verstrekt heeft geleid tot een aanzienlijke koersval binnen een kort tijdsbestek. De koers van het aandeel is na de beursgang vrijwel steeds gedaald. In de laatste week dat WOL een beursnotering had in december 2000 was de koers van het aandeel onder 10,-- gedaald.

9 Procedures 17. Op 15 mei 2000 diende een door een aantal gedupeerde aandeelhouders tegen WOL, Brink en ABN AMRO aangespannen kort geding. Doel van deze procedure was om de feiten rond de beursgang boven tafel te krijgen. Bij vonnis van 22 mei 2000 werd de vordering afgewezen. 18. In 2001 werd door de Stichting Van der Goen Wolclaims eveneens namens een aantal gedupeerde aandeelhouders bij de rechtbank te Amsterdam onder zaak nr /HAZA een bodemprocedure aangespannen tegen dezelfde gedaagden als in het kort geding. Deze procedure werd aangehouden in afwachting van de uitkomst van de hierna te noemen procedure. 19. Door de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) alsmede de Stichting VEB-actie WOL werd ten behoeve van een groot aantal andere gedupeerden bij de rechtbank te Amsterdam een procedure aangespannen tegen WOL, ABN AMRO en Goldman Sachs. Uiteindelijk heeft in deze zaak de Hoge Raad op 27 november 2009 het eerder genoemde arrest gewezen. (De in het voorgaande weergegeven opsomming van feiten is in overwegende mate aan dit arrest ontleend.) 20. De zaken van zowel de onder 17 als 18 genoemde aandeelhouders hebben op basis van dit arrest tot een schikking geleid, waarna de desbetreffende procedures zijn geroyeerd. Aansprakelijkheid van WOL en de banken 21. De Hoge Raad heeft in het arrest (r.o. 4.40) geoordeeld dat:

10 na deze uitspraak onherroepelijk zal vaststaan dat World Online, ABN AM- RO en Goldman Sachs op de volgende punten onrechtmatig hebben gehandeld: - doordat in het prospectus misleidende informatie was opgenomen omtrent de loopbaan van [betrokkene 1] (Nina Brink, JvdG) en de verwerving van Telitel als dochtermaatschappij; - doordat in het prospectus ten onrechte niet was vermeld dat de verkoop (bijna drie maanden voor de beursgang) door [betrokkene 1] van de aandelen in World Online die zij bezat via haar vennootschap Kalexer, had plaatsgevonden voor een koopprijs van $ 6,04 per aandeel; - doordat [betrokkene 1] door haar uitlatingen in de pers vlak voor de beursgang een onjuiste indruk bij het publiek heeft gewekt over haar aandelenbezit in World Online, en World Online, ABN AMRO en Goldman Sachs hebben nagelaten dit onjuiste beeld te corrigeren; - doordat World Online in de periode vlak voor en na de beursgang een tiental persberichten over allianties met belangrijke bedrijven heeft uitgebracht, terwijl van deze aangekondigde allianties er vrijwel geen was die enige werkelijke substantie had, en ABN AMRO en Goldman Sachs zijn tekortgeschoten in hun verplichting als lead managers om World Online zodanig te begeleiden en te instrueren dat deze niet een te rooskleurig beeld van haar onderneming schept. Ten slotte zal met deze uitspraak onherroepelijk vaststaan dat ABN AMRO onrechtmatig heeft gehandeld doordat zij op 17 maart 2000 een misleidende, ruim boven de vastgestelde uitgifteprijs liggende, openingskoers van 50,20 heeft bewerkstelligd. 22. Wat de aansprakelijkheid van ABN AMRO aangaat is nog een andere uitspraak van betekenis, namelijk die van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 26 februari 2009 (ECLI:NL:CBB:2009:BI0948), waarbij door ABN AMRO beroep werd ingesteld tegen het besluit van 26 februari 2002 van de AFM om aan ABN AMRO een tweetal boetes op te leggen wegens overtreding van het Besluit toezicht effectenver-

11 keer 1995 in verband met de rol van ABN AMRO bij de introductie van WOL. Het CBb wees het beroep af en overwoog: Vaststaat dat ABN AMRO om een openingskoers van 50,20 mogelijk te maken (terwijl de emissiekoers op 43,00 was bepaald) een vraag in de markt heeft gelegd van 4,35 miljoen aandelen. ABN AMRO wist op dat moment dat in absolute zin sprake was van een fors laatoverschot en dat dit laatoverschot voor het grootste deel bestond uit bestensorders. Naar het oordeel van het CBb heeft ABN AMRO onder deze omstandigheden een onjuist, want niet met de werkelijkheid overeenstemmend, signaal naar de markt gegeven dat bij een met de emissiekoers overeenkomende prijs per aandeel de vraag naar dat aandeel het aanbod ruimschoots overtrof, terwijl het tegendeel het geval was. Reeds het creëren van een onjuiste voorstelling ten aanzien van de verhouding op dat moment van vraag en aanbod brengt, ongeacht de mate waarin de openingskoers de emissiekoers overtrof, mee dat sprake is van misleiding. 23. Aangezien de feiten en omstandigheden met betrekking tot de gebeurtenissen in de aanloop naar de beursgang van WOL, de beursgang zelf en de verdere gang van zaken rond de aandelen WOL die in de onderhavige procedure aan de orde zijn, uit de aard der zaak geheel identiek zijn aan die ten grondslag liggen aan de procedure die leidde tot het arrest, kan hiernaar in casu worden verwezen en geldt hetgeen in feitelijke instanties door rechtbank, gerechtshof en in laatste instantie door de Hoge Raad te dien aanzien is beslist, in de onderhavige zaak eveneens. 24. Uit hetgeen als hierboven is geciteerd (maar niet beperkt daartoe) met betrekking tot de slotsom van het arrest, staat derhalve de aansprakelijkheid van gedaagden vast. De Hoge Raad heeft vastgesteld dat gedaagden onrechtmatig hebben gehandeld, kort gezegd zowel wat betreft de misleidende informatie die in het prospectus was opgenomen als ook los daarvan, doordat gedaagden hebben nagelaten de onjuiste uitlatingen van Brink in het algemeen te corrigeren en de banken tekort geschoten zijn in hun begeleiding van

12 WOL. Ook uit de onder 22 aangehaalde uitspraak van het CBb blijkt eens te meer het onrechtmatig handelen van ABN AMRO. 25. Hiermede staat de aansprakelijkheid van gedaagden jegens eisers vast en dient in de onderhavige procedure hiervan te worden uitgegaan. De eisers en hun vordering 26. Eisers zijn onder meer nabestaanden van wijlen Chris Matthews, bij leven directeur/grootaandeelhouder van de Britse (ook in het prospectus genoemde) internetonderneming Telinco Ltd hierna: Telinco, overige directie en werknemers van Telinco, alsmede vrienden, kennissen en familieleden van dezen. Eisers hebben hun aandelen in WOL verworven al dan niet ten tijde van de verkoop van aandelen in Telinco aan WOL, die begin 2000 heeft plaatsgevonden. De door eisers geleden schade is het gevolg van de daling van de waarde van de in hun bezit zijnde aandelen, waarvoor gedaagden gezien hun onrechtmatig optreden aansprakelijk zijn. 27. Het maakt voor de positie van partijen geen verschil of gedupeerde beleggers ten tijde van, bij gelegenheid van of in ruil voor aandelen (in casu Telinco) zijn overgegaan tot aankoop van aandelen WOL. Eisers zijn van oordeel dat er geen enkele relevante reden bestaat om ter zake een onderscheid te maken (zie hierna ook onder verweer). Niettemin gaan eisers volledigheidshalve en zonder dat aan deze indeling enig voor deze procedure relevant rechtsgevolg kan worden verbonden, in op de verschillende wijzen waarop eisers hun aandelen hebben verworven. Ter zake kan de volgende indeling worden gemaakt: 1. degenen die als houders van Telinco-aandelen aandelen in WOL hebben verworven; 2. degenen die hun aandelen in WOL hebben verworven in het kader van het zgn. Friends & Family Program;

13 degenen die hun aandelen in WOL hebben verworven in het kader van het zgn. Share Matching Program; 4. degenen die een optieregeling met betrekking tot WOL-aandelen hebben verkregen. 28. Als productie 1 wordt overgelegd een overzicht van eisers, met vermelding van het aantal gekochte aandelen, alsmede de wijze van verkrijging van deze aandelen. In het navolgende komen de genoemde categorieën achtereenvolgens aan de orde. Ad 1: voormalig houders van Telinco-aandelen 29. Het gaat hier om de eisers sub 1, 3, 5 t/m 11, 14, 16 t/m 19, 22, 23 en 25 t/m 28. Deze eisers waren in het bezit van aandelen in Telinco. Dezen zijn met WOL overeengekomen dat de koopprijs voor de door WOL aangekochte aandelen in Telinco (gedeeltelijk) zou worden voldaan in de vorm van een recht op de verkrijging van aandelen WOL bij de beursgang. Hierbij gold dat de waarde van de te koop aangeboden aandelen Telinco werd gesteld op een bedrag X en bij de beursgang de betrokken verkopers van de Telinco-aandelen een aantal aandelen WOL zouden verkrijgen dat overeenkwam met het aantal dat zij bij de beursgang blijkens de uitgiftekoers voor dat bedrag X hadden kunnen aankopen. Deze categorie eisers wist derhalve niet hoeveel aandelen WOL zij bij de beursgang zou ontvangen, aangezien dit afhankelijk was van de hoogte van de openingskoers. 30. Nu de Hoge Raad onherroepelijk heeft vastgesteld dat er sprake is geweest van een kunstmatig opgedreven openingskoers en er sprake is geweest van misleiding, dient ook de aan deze categorie eisers aangerichte schade zonder meer te worden vergoed. Hierbij wijzen eisers erop dat indien de openingskoers niet kunstmatig was opgefokt, maar op een lager bedrag zou zijn vastgesteld, eisers (aanzienlijk) meer aandelen zouden hebben verworven dan nu het geval was, waardoor eisers zijn benadeeld.

14 Tevens geldt dat deze categorie eisers, indien zij ten tijde van de beslissing om hun aandelen in Telinco van de hand te doen in ruil voor aandelen WOL, op de hoogte zouden zijn geweest van alle thans vaststaande feiten en omstandigheden, waaronder het feit dat Brink haar aandelen kort voor de beursgang voor een dumpprijs had verkocht, niet akkoord zouden zijn gegaan met betaling in aandelen WOL en indien dit wel het geval mocht zijn geweest, zij slechts zouden hebben ingestemd met toepassing van een geheel andere ruilverhouding. 32. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat voor deze categorie aandeelhouders enigerlei andere maatstaf zou moeten gelden dan voor degenen ten aanzien van over wie de Hoge Raad in het arrest uitspraak heeft gedaan. Ad 2: het Friends & Family-programma 33. Het gaat hier om de eisers sub nrs. 20 t/m 22 en 24. Dit betreft partijen die geen aandeelhouders van Telinco waren, waaronder familieleden en bekenden van de onder 1 genoemde eisers en anderen die niet zelf betrokken waren bij de Telinco-deal, maar in verband met het zogenaamde Friends & Family-programma aandelen in WOL hebben aangekocht. 34. Eisers werd door WOL de gelegenheid geboden om zich aan te melden middels een formulier teneinde aandelen WOL te verkrijgen tegen de initially quoted price. De uitnodiging voor deze aanmelding werd door WOL verzonden in de periode nadat Nina Brink de beruchte uitspraken deed over haar eigen aandelen (22 februari 2000). 35. Vanzelfsprekend is er geen enkele reden om aan te nemen dat voor deze categorie eisers andere maatstaven zouden gelden dan voor degenen waarover de Hoge Raad in het arrest uitspraak heeft gedaan. Ad 3: het Share Matching Program

15 Het gaat hier om de eisers sub 22, 23 en 26 aangeduide eisers. Dit betreft partijen die aandelen in WOL hebben gekocht in verband met het zgn. Share Matching Program, dat voor werknemers van WOL in het leven was geroepen. 37. Als productie 2 wordt overgelegd een toelichting van de hand van Fiona Holmes namens World Online UK Limited. Zoals bevestigd in deze toelichting was het Share Matching Program (SMP) ingesteld om werknemers van WOL een bonus toe te kennen. De regeling kwam erop neer dat, in geval van een wijziging in de zeggenschap over WOL, de werknemers voor ieder aandeel dat zij bezaten een half aandeel extra zouden ontvangen. 38. Ook voor deze categorie geldt onverkort dat de aandelen die deze eisers ontvingen een geringere waarde vertegenwoordigden door het onrechtmatig handelen van gedaagden, zodat de betrokken eisers hierdoor geschaad zijn. Ad 4: de optieregeling 39. Het gaat hier om eiser sub 23, voormalig bestuurder van Telinco, die in het kader van zijn indiensttreding bij WOL korte tijd na de verkoop van Telinco aan WOL, met deze een optieregeling heeft getroffen op grond waarvan hij optierechten verkreeg op aandelen WOL. 40. Ten aanzien hiervan geldt dat, als gevolg van de hiervoor besproken feiten en omstandigheden, de waarde van het aandeel WOL onder de aan het optierecht verbonden koers daalde alvorens het eiser toegestaan was de optierechten uit te oefenen, zodat deze waardeloos werden. Het optierecht bedroeg 12,65 nu de waarde van het aandeel daalde onder dit bedrag was dit recht waardeloos geworden. Aangenomen moet worden dat in aanmerking genomen de emissiekoers van 43,- zonder het onrechtmatig handelen van gedaagden er sprake geweest zou zijn van een voor eiser voordelig verschil tussen koers en uitoefenprijs.

16 Nu onherroepelijk vaststaat dat gedaagden onrechtmatig hebben gehandeld en voor de daardoor aangerichte schade met betrekking tot de waardedaling van de aandelen WOL aansprakelijk zijn, geldt dit ook te dezer zake. Zonder het onrechtmatig handelen van gedaagden zouden de optierechten niet waardeloos zijn geworden, voor welke schade gedaagden aansprakelijk zijn.

17 Verweer en weerlegging 42. Gedaagden zijn bij schrijven d.d. 12 december 2011 (productie 3) aansprakelijk gesteld en gesommeerd tot betaling van de door eisers geleden schade. Van WOL is in dit stadium geen verweer bekend. Met (de raadslieden van) de banken hebben enkele besprekingen plaatsgevonden. Dezen hebben in reactie op de aansprakelijkstellingen gesteld dat, voor zover eisers zich mochten hebben laten leiden door uitlatingen van Brink aangaande verwachte ontwikkelingen na de beursgang, de banken geen kennis van dergelijke uitlatingen zouden hebben gehad en hiervoor geen verantwoordelijkheid zouden kunnen dragen. 43. Deze opvatting is in het licht van hetgeen door de Hoge Raad in het arrest is uitgesproken evident onjuist. Deze stelt terzake immers (r.o. 4.30): Nu een onjuist beeld niet is voorkomen, mocht van de Banken worden verlangd dat zij dit waar mogelijk corrigeerden, hetgeen zij niet hebben gedaan. De mededeling op pagina 3 van het prospectus dat uitsluitend mag worden afgegaan op de inhoud van het prospectus, vermag ook hen niet te vrijwaren indien en voor zover het gaat om mededelingen gedaan door functionarissen van World Online. In zoverre hebben ook de Banken onzorgvuldig gehandeld jegens de beleggers. Weliswaar kan hun niet worden tegengeworpen dat zij niet álle onjuiste informatie in de pers corrigeerden, maar dat neemt niet weg zij inderdaad tekortgeschoten zijn in de nakoming van de op hen jegens de beleggers rustende zorgplicht als hiervoor vermeld. 44. Voorts geldt dat (zoals eerder gesteld sub 11) ABN Amro nota bene als partij bij de verkoop van Telinco aan WOL betrokken is geweest en hierbij optrad als guarantor. 45. De banken hebben betwist dat het genoemde arrest van de Hoge Raad van toepassing zou zijn op eisers. Eisers wijzen in dit verband op het feit dat de Hoge Raad in het arrest (r.o. 4.6) heeft overwogen dat VEB (die in deze procedure als eiseres optrad) blijkens haar statuten tot doel had de belangen van beleggers te behartigen en deze ontvankelijk

18 heeft verklaard op de voet van art. 3:305a BW. VEB kwam in de betreffende procedure op voor de belangen van beleggers die in de periode van 17 maart tot en met 3 april 2000 aandelen WOL hebben verworven en voor of bij aankoop daarvan door gedaagden zijn misleid, waardoor zij schade hebben geleden. Dit geldt onverkort voor eisers die tot de genoemde groep beleggers behoren. 46. De banken hebben zich voorts op het standpunt gesteld dat er met betrekking tot aansprakelijkheid onderscheid gemaakt zou moeten worden tussen enerzijds degenen die de aandelen WOL in het kader van de beursgang hebben verkregen en anderzijds degenen die (zoals eisers) deze aandelen hebben verkregen ter gelegenheid van de zg. Telincodeal. Deze opvatting is onjuist: het doet niet ter zake op grond van welke rechtsverhouding betrokkenen ertoe zijn gebracht aandelen te verwerven, nu beide categorieën aandeelhouders evenzeer schade hebben geleden door het onrechtmatig optreden van gedaagden. Deze zienswijze stemt overeen met die op verzoek van eisers verkregen is van prof. mr. P.A. Stein (eisers leggen volledigheidshalve het integrale advies van Stein over, maar tekenen hierbij aan dat hetgeen deze over de verjaring opmerkt geschreven is vóór de hierna te vermelden jurisprudentie is verschenen) (productie 4), prof. mr. R.A.A. Duk (cassatieadvocaat) (productie 5) en prof. mr. A. Hartkamp (productie 6). Prof. Stein stelt hieromtrent: Al zou de aard van de overtreden norm de prospectus-aansprakelijkheid door eisers niet kunnen worden ingeroepen, dan is niettemin de aard van de schade die zij hebben geleden zodanig dat hun zaak zonder meer vergelijkbaar is met de gevallen die wel door de prospectus-aansprakelijkheid worden beheerst. De grondslag voor deze veronderstelling ligt mede daarin dat de banken bij hun toezicht op de emissie een taak hebben op zich genomen niet alleen jegens de kopers ter beurze, maar meer in het algemeen jegens alle gegadigden die door de openingskoers bij de beurshandel zijn misleid. Het behoort tot de taak van de banken die toezicht hebben op de emissie, deze vorm van misleiding te voorkomen.

19 Prof. Duk merkt terzake op: Naar mijn oordeel is er geen sprake van een relevant onderscheid tussen degenen die naar aanleiding van het prospectus aandelen in WOL hebben gekocht en degenen die aandelen in het kapitaal van Telinco hebben verkocht tegen een recht op aandelen in het kapitaal van WOL, waarbij de voor die aandelen te betalen prijs direct afhankelijk was van de koers van de WOL-aandelen ter gelegenheid van de introductie ter beurse. Prof. Hartkamp stelt terzake: Uw vraag luidt of, wat het recht op schadevergoeding betreft, een relevant onderscheid bestaat tussen de inschrijvers en de verkopers van de aandelen Telinco. Op uw vraag kan ik u meedelen dat naar mijn oordeel een dergelijk onderscheid niet bestaat. De verkoop van de aandelen en de wijze waarop de tegenprestatie in de overeenkomst is geregeld duiden op een nauw verband tussen die transactie en de spoedig daarna te verwachten beursgang. 47. Voor zover gedaagden zich op verjaring van de vorderingen van eisers mochten beroepen geldt het volgende. De vordering van eisers is niet verjaard. In de eerste plaats is de verjaring gestuit door de procedure die bij de Hoge Raad heeft geleid tot het arrest, waarin VEB namens alle benadeelden kon optreden ingevolge art. 3:305a BW en waarin WOL, ABN AMRO en Goldman Sachs als gedaagden waren betrokken (r.o ). 48. In het door de Hoge Raad bekrachtigde vonnis van de Rechtbank Amsterdam (17 december 2003, ECLI:NL:RBAMS:2003:AO0367, r.o. 5) is overwogen dat de collectieve actie van VEB betrekking had op benadeelde beleggers in WOL, welke beleggers door de rechtbank werden aangemerkt als een voldoende duidelijk omlijnde groep met bundelbare belangen. De rechtbank heeft dan ook (gesanctioneerd door de Hoge Raad) geoordeeld dat aan het vereiste van gelijksoortigheid is voldaan.

20 Eisers dienen dan ook te worden aangemerkt als behorende tot de voldoende duidelijk omlijnde groep met bundelbare belangen, hetgeen met zich meebrengt dat door de ingestelde vordering ook ten aanzien van eisers geldt dat de verjaring is gestuit (zie ook HR 28 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:766 met een prejudiciële beslissing in de zaak van VEB tegen Deloitte, r.o. 3.8). 50. Ten aanzien van de ratio die ten grondslag ligt aan de verjaring kan ten overvloede nog worden opgemerkt dat, vanwege de procedures die in de nasleep van de beursgang aanhangig zijn gemaakt tegen gedaagden, gedaagden gehouden waren om er voor zorg te dragen dat alle informatie en bewijsmateriaal beschikbaar zou blijven, ook teneinde zich te verdedigen tegen rechtsmaatregelen van aandeelhouders die nog geen rechtsmaatregelen hadden getroffen. Schade 51. De schade van eisers bestaat uit de door hen geleden vermogensschade, waarbij als uitgangspunt dient te gelden dat eisers dienen te worden teruggebracht in de toestand waarin het schadebrengende feit niet zou hebben plaatsgevonden. 52. De Hoge Raad heeft in het arrest vastgesteld dat door gedaagden voorafgaand aan de beursgang een misleidende voorstelling van zaken is gegeven met betrekking tot onder meer het aandelenbezit van Nina Brink en de door WOL aangegane allianties met derden c.q. deze voorstelling van zake niet door de banken is weersproken, terwijl de ABN AMRO onrechtmatig heeft gehandeld door een te hoge openingskoers te bewerkstelligen. Het bekend worden van het misleidende aspect van deze informatie heeft geleid tot een koersval van het aandeel. 53. Deze koersval heeft zich doorgezet tot december 2000, toen het aandeel WOL van de beurs verdween. Dat is tevens het moment waarop voor beleggers die hun aandelen niet

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbams:2013:bz6442&keyword=bz6442 1

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbams:2013:bz6442&keyword=bz6442 1 Modeldagvaarding: Bemiddelingsovereenkomst met makelaar/bemiddelaar voor een zelfstandige woning waarbij de makelaar/bemiddelaar zowel voor de particuliere huurder als de verhuurder heeft bemiddeld. Een

Nadere informatie

Daarnaast brengt de makelaar/bemiddelaar ook courtage/kosten in rekening bij de verhuurder.

Daarnaast brengt de makelaar/bemiddelaar ook courtage/kosten in rekening bij de verhuurder. Variant 2: Bemiddelingsovereenkomst met makelaar/bemiddelaar voor een zelfstandige woning. Bemiddelaar brengt courtage/kosten in rekening bij verhuurder en bij huurder. De kandidaat-huurder heeft op een

Nadere informatie

KBvG, Cie Wetgeving, subcommissie Griffierecht Wet griffierechten burgerlijke zaken Modellen voor aanzeggingen, v4 nieuw tarief

KBvG, Cie Wetgeving, subcommissie Griffierecht Wet griffierechten burgerlijke zaken Modellen voor aanzeggingen, v4 nieuw tarief Model A1, Rechtbank, 1 gedaagde: natuurlijk persoon a. indien gedaagde verzuimt advocaat te stellen of het hierna te noemen griffierecht niet tijdig betaalt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten

Nadere informatie

C/13/555974 / HA ZA 13-1827 28 oktober 2015 8 oordeel dat met deze uitingen sprake was van misleidende publieke berichtgeving. VEB en de stichting stellen dat door deze uitingen de gedupeerde beleggers

Nadere informatie

1 Model A1, Rechtbank, 1 gedaagde: natuurlijk persoon Vordering van 80.000,00 met de aanzegging, dat: a. indien gedaagde verzuimt advocaat te stellen

1 Model A1, Rechtbank, 1 gedaagde: natuurlijk persoon Vordering van 80.000,00 met de aanzegging, dat: a. indien gedaagde verzuimt advocaat te stellen 1 Model A1, Rechtbank, 1 gedaagde: natuurlijk persoon a. indien gedaagde verzuimt advocaat te stellen of het hierna te noemen griffierecht niet tijdig betaalt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten

Nadere informatie

van gedaagde bij verschijning in de procedure geen griffierecht zal worden geheven;

van gedaagde bij verschijning in de procedure geen griffierecht zal worden geheven; Model A1, Rechtbank, kantonzaak, 1 gedaagde Naast alles wat de wet en met name het tweede lid van artikel 111 Rv overigens voorschrijft, in het bijzonder ook de waarschuwing voor verstek bij niet verschijnen

Nadere informatie

Bemiddelingsovereenkomst met makelaar/bemiddelaar voor een onzelfstandige woning uit het eigen woningaanbod van de makelaar/bemiddelaar.

Bemiddelingsovereenkomst met makelaar/bemiddelaar voor een onzelfstandige woning uit het eigen woningaanbod van de makelaar/bemiddelaar. Variant 3: Bemiddelingsovereenkomst met makelaar/bemiddelaar voor een onzelfstandige woning uit het eigen woningaanbod van de makelaar/bemiddelaar. De kandidaat-huurder heeft op een website van de makelaar/bemiddelaar

Nadere informatie

KBvG, Cie Wetgeving, subcommissie Griffierecht Wet griffierechten burgerlijke zaken Modellen voor aanzeggingen

KBvG, Cie Wetgeving, subcommissie Griffierecht Wet griffierechten burgerlijke zaken Modellen voor aanzeggingen Model A1, Rechtbank, 1 gedaagde: natuurlijk persoon a. indien gedaagde verzuimt advocaat te stellen of het hierna te noemen griffierecht niet tijdig betaalt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-205 d.d. 19 mei 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars RA en R.H.G. Mijné, leden en mr. I.M.M. Vermeer, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-270 d.d. 1 oktober 2012 (mr. J. Wortel, voorzitter, de heer H. Mik RA en de heer G.J.P. Okkema, leden en mevrouw mr. I.M.M. Vermeer, secretaris)

Nadere informatie

AANZEGGINGEN DAGVAARDING KANTON

AANZEGGINGEN DAGVAARDING KANTON INFO@CREDITASSIST.NL WWW.CIST.NL MODELAANZEGGINGEN DAGVAARDINGEN OF VERZOEKSCHRIFTEN VERSIE 01 APRIL 13 MR. RAMONA BATTA C.S. AANZEGGINGEN DAGVAARDING KANTON 1 GEDAAGDE gedaagde op die terechtzitting kan

Nadere informatie

R.B. CONVERTING BV R.B. ENGINEERING BV INTER HOLDING RHENEN BV

R.B. CONVERTING BV R.B. ENGINEERING BV INTER HOLDING RHENEN BV Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-240 d.d. 22 augustus 2012 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, de heren R.H.G. Mijné en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. D.M.A. Gerdes,

Nadere informatie

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam Beschikking van 7 september 2004 zoals bedoeld in artikel 43 van de Gerechtsdeurwaarderswet inzake de klacht met zaaknummer 28.2003 van: [ ], wonende te [ ],

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-213 d.d. 27 mei 2014 (mr. R.J. Paris en mevrouw mr. L.T.A. van Eck, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-213 d.d. 27 mei 2014 (mr. R.J. Paris en mevrouw mr. L.T.A. van Eck, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-213 d.d. 27 mei 2014 (mr. R.J. Paris en mevrouw mr. L.T.A. van Eck, secretaris) Samenvatting Op de rekeningen van Consument en haar echtgenoot

Nadere informatie

Wijziging dagvaardingen per 01 april 2013

Wijziging dagvaardingen per 01 april 2013 Rechtbank, 1 gedaagde a. indien de gedaagde verzuimt advocaat te stellen of het hierna te noemen griffierecht niet tijdig betaalt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten zijn in acht genomen,

Nadere informatie

CONCLUSIE VAN ANTWOORD IN INCIDENT. in de zaak van:

CONCLUSIE VAN ANTWOORD IN INCIDENT. in de zaak van: Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer: 406064 C/16 2015/1013 Zitting: 30 december 2015 CONCLUSIE VAN ANTWOORD IN INCIDENT in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PROPERTIZE

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, is het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, is het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.2662 (068.05) ingediend door: hierna te noemen 'klagers', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

Informatie aan niet-opdrachtgever. Mededelings- en onderzoeksplicht. Overdrachtsbelasting. Art. 13 wet op belastingen van rechtsverkeer.

Informatie aan niet-opdrachtgever. Mededelings- en onderzoeksplicht. Overdrachtsbelasting. Art. 13 wet op belastingen van rechtsverkeer. Informatie aan niet-opdrachtgever. Mededelings- en onderzoeksplicht. Overdrachtsbelasting. Art. 13 wet op belastingen van rechtsverkeer. Klager heeft een woning gekocht die de verkoper kort daarvoor zelf

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 3

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 3 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 3 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

DAGVAARDING in kort geding

DAGVAARDING in kort geding DAGVAARDING in kort geding met verkorting van de dagvaardingstermijn met schriftelijk verlof van de voorzieningenrechter ex artikel 117 Rv. Heden, de 24e oktober tweeduizendveertien (24.10.2014), op verzoek

Nadere informatie

Bij de memorie van eis zijn producties gevoegd (genummerd 1 17).

Bij de memorie van eis zijn producties gevoegd (genummerd 1 17). SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Arbitraal vonnis in kort geding van 28 november 2014 Kenmerk: SG KG 14/28 De fungerend voorzitter van het Scheidsgerecht, mr. R.J.B. Boonekamp, wonende te Arnhem, bijgestaan

Nadere informatie

IN NAAM DER KONINGIN

IN NAAM DER KONINGIN 2 januari 1987 Eerste Kamer Nr. 12.932 RF/AT IN NAAM DER KONINGIN Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: "VASTELOAVESVEREINIGING DE ZAWPENSE", gevestigd te Grevenbricht, gemeente Born EISERES

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2017:6351

ECLI:NL:RBNHO:2017:6351 ECLI:NL:RBNHO:2017:6351 Instantie Datum uitspraak 05-07-2017 Datum publicatie 31-07-2017 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 5474399 \ CV EXPL 16-8870 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Beslissing Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-133 d.d. 18 maart 2014 (mr. J. Wortel, voorzitter, de heren R.H.G. Mijné en H. Mik RA, leden en mr. D.M.A. Gerdes secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie Opheffen conservatoir beslag. Onjuist en/of onvolledig informeren van beslagrechter.

Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie Opheffen conservatoir beslag. Onjuist en/of onvolledig informeren van beslagrechter. Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 261015 11:10 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBMNE:2013:3231 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Datum uitspraak 19072013

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. 1. Procesverloop

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-373 d.d. 9 oktober 2014 (mr. P.A. Offers, prof. mr. E.H. Hondius en drs. W. Dullemond, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

: Theodoor Gilissen Bankiers N.V., gevestigd te Amsterdam, verder te noemen de bank

: Theodoor Gilissen Bankiers N.V., gevestigd te Amsterdam, verder te noemen de bank Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr. 2016-286 (mr. J. Wortel, voorzitter, en mr. dr. H.O. Kerkmeester en G.J.P. Okkema, leden, terwijl mr. D.M.A. Gerdes als secretaris) Klacht

Nadere informatie

de besloten vennootschap Van de Burgwal Financieel Adviesbureau B.V., gevestigd te Amersfoort, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap Van de Burgwal Financieel Adviesbureau B.V., gevestigd te Amersfoort, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-252 d.d. 30 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mevrouw M.M.C. Oyen, secretaris) Samenvatting De Commissie stelt vast dat de verzekering

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:4885

ECLI:NL:RBDHA:2017:4885 ECLI:NL:RBDHA:2017:4885 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10052017 Datum publicatie 12052017 Zaaknummer C/09/504538 / HA ZA 16112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Ondernemingsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2014:8790

ECLI:NL:RBROT:2014:8790 ECLI:NL:RBROT:2014:8790 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 05-09-2014 Datum publicatie 28-10-2014 Zaaknummer 2726743 CV EXPL 14-3653 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten,

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten, Vonnis RECHTBANK LEEUWARDEN Sector kanton Locatie Heerenveen zaak-/rolnummer: 371218 CV EXPL i 1-5231 vonnis van de kantonrechter d.d. 14 maart 2012 inzake X wonende te eiser. procederende met toevoeging.

Nadere informatie

VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM

VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM 1 Eigen Belang. Makelaar koopt via rechtspersoon. Beklaagde heeft van een gemeente een opdracht tot dienstverlening bij verkoop van een kantoorpand ontvangen. Er was weinig belangstelling en het pand is

Nadere informatie

Samenvatting. Consument,

Samenvatting. Consument, Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-164 d.d. 28 mei 2013 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mevrouw mr. J.J. Guijt, secretaris) Samenvatting Adviesrelatie. Consument heeft

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 Instantie Rechtbank Almelo Datum uitspraak 22-09-2010 Datum publicatie 24-09-2010 Zaaknummer 113824 / KG ZA 10-207 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

Analyse proceskansen. Geachte heer R

Analyse proceskansen. Geachte heer R te Per e-mail Ministerie van Financiën uw ref. - inzake Analyse proceskansen 10 juli 2015 Geachte heer R 1 Inleiding 1.1 Vandaag, op 10 juli 2015, heeft de tweede aandeelhoudersvergadering van de N.V.

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2011-359 d.d. 28 december 2011 (mevrouw mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, mevrouw mr. P.M. Arnoldus-Smit en mr. J.W.H. Offerhaus, leden, en mr.

Nadere informatie

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Inzake de klacht van [Klaagster BV], gevestigd te [gemeente] aan de [adres], hierna te noemen klaagster,

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat gerechtsdeurwaarder X het vonnis van de kantonrechter d.d. 18 december 2007 heeft betekend, terwijl hij verzoeker niet eerst heeft uitgenodigd dan wel heeft

Nadere informatie

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O NS Stations Legal GEHEIMHOUDINGSVERKLARING/DISCLAIMER Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O Inzake object voormalig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:3565

ECLI:NL:RBROT:2017:3565 ECLI:NL:RBROT:2017:3565 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 19-04-2017 Datum publicatie 10-05-2017 Zaaknummer C/10/507047 / HA ZA 16-758 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massavorderingen verder te vergemakkelijken (Wet tot wijziging van de Wet collectieve

Nadere informatie

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad. zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad. zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173 RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173 Vonnis van 25 februari 2015 in de zaak van maatschap [naam maatschap], gevestigd

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:gharl...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:gharl... 1 of 5 31-01-16 21:27 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:GHARL:2013:5729 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Datum uitspraak 30-07-2013 Datum publicatie 01-08-2013

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-338 d.d. 23 september 2014 (mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, mr. J.W.H. Offerhaus en mr. S.M.J. Korthuis-Becks, leden en mr. E.C. Aarts,

Nadere informatie

de besloten vennootschap Mortgage Venture B.V., gevestigd te Lelystad, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap Mortgage Venture B.V., gevestigd te Lelystad, hierna te noemen Aangeslotene. Niet-bindende uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-151d.d. 1 april 2014 (prof.mr. E.H. Hondius, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. W.H.G.A. Filott mpf, leden en mevrouw

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-372 d.d. 9 oktober 2014 (mr. P.A. Offers, prof. mr. E.H. Hondius en drs. W. Dullemond, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Beslaglegging.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Beslaglegging. Belangenbehartiging opdrachtgever. Beslaglegging. Nadat klagers hun opdracht tot dienstverlening bij verkoop van hun woning resp. perceel grond hadden ingetrokken, is onenigheid ontstaan over de door hun

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BMW Group Financial Services B.V., gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BMW Group Financial Services B.V., gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-310 d.d. 20 augustus 2014 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. J.W.H. Offerhaus, leden en mr. F. Faes, secretaris)

Nadere informatie

De Hoge Raad der Nederlanden,

De Hoge Raad der Nederlanden, 2 januari 1980. nr. 19.623 DG. De Hoge Raad der Nederlanden, Gezien het beroepschrift in cassatie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Y B.V. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof

Nadere informatie

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht I vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer I rolnummer: Cl131539507 I HA ZA 13-406 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

[eiser] - gedaagde DomJur Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: 19 december 2005

[eiser] - gedaagde DomJur Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: 19 december 2005 [eiser] - gedaagde DomJur 2006-251 Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: 115381 / KG ZA 05-419 Datum: 19 december 2005 Vonnis in kort geding van 19 december 2005 in de zaak van de vennootschap

Nadere informatie

De Centrale Raad van Toezicht geeft de volgende uitspraak in de zaak van: de heer F. H. aangesloten NVM-Makelaar, kantoorhoudende te H, beklaagde.

De Centrale Raad van Toezicht geeft de volgende uitspraak in de zaak van: de heer F. H. aangesloten NVM-Makelaar, kantoorhoudende te H, beklaagde. Onjuiste informatie: garage niet geïsoleerd. Verwijzing naar verkeerd artikel in koopakte en tekening in spiegelbeeld. Klager koopt een woning die bij beklaagde in verkoop was. Hij verwijt de makelaar

Nadere informatie

BESLAGRECHTER IN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT OPENBARE TERECHTZITTING VAN 17 MEI 2011

BESLAGRECHTER IN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT OPENBARE TERECHTZITTING VAN 17 MEI 2011 IN DE ZAAK MET A.R. nr. 10/4294/A VAN 1. C.V.B.A. COOPFARMA met zetel te 9000 Gent, Nieuwe Vaart 151 met K.B.O.-nummer 0421.598.226 2. C.V.B.A. VOORUIT NR. 1 met zetel te 9000 Gent, Nieuwe Vaart 151 met

Nadere informatie

- het op 4 juni 2014 ingekomen klaagschrift van [klager] ( klager ), inclusief 5 producties;

- het op 4 juni 2014 ingekomen klaagschrift van [klager] ( klager ), inclusief 5 producties; RAAD VAN TUCHT VERENIGING VAN REGISTERCONTROLLERS Datum uitspraak: 4 november 2014 Zaaknummer: RvT VRC 2014-02 de heer [klager], wonende te [woonplaats 1] gemachtigde: de heer mr. R.M. Braat K L A G E

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Vonnis van 23 november 2016 in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C / HA ZA van

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Vonnis van 23 november 2016 in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C / HA ZA van vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Vonnis van 23 november 2016 in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C10915 07759 / HA ZA 16-329 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EUREST SERVICES

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitpraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-311 d.d. 29 oktober 2015 (mr. R.J. Paris, voorzitter, mr. J.W.M. Lenting en mr. C.E. Polak, leden en mr. E.C. Aarts, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Corporate Alert: de 403-verklaring

Corporate Alert: de 403-verklaring Corporate Alert: de 403-verklaring Kort na elkaar heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over vragen waartoe de 403- verklaring aanleiding geeft. De meest in het oog springende beslissing (HR 20 maart

Nadere informatie

LJN: BP4803, Hoge Raad, 10/04523. Datum uitspraak: 20-05-2011 Datum publicatie: 20-05-2011. Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie

LJN: BP4803, Hoge Raad, 10/04523. Datum uitspraak: 20-05-2011 Datum publicatie: 20-05-2011. Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie LJN: BP4803, Hoge Raad, 10/04523 Datum uitspraak: 20-05-2011 Datum publicatie: 20-05-2011 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Onteigening. Verzuim tot betekening cassatieverklaring

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN 1 RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 015.01 ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, tegen. Arag SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen Aangeslotene. 1. Procesverloop

Samenvatting. Consument, tegen. Arag SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen Aangeslotene. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-322 d.d. 8 september 2014 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en drs. L.B. Lauwaars, leden en mr. I.M.L. Venker) Samenvatting

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 05/16 Bindend advies in de zaak van: A., wonende te Z., eiser, gemachtigde: mr. Th.F.M. Pothof tegen De Stichting B., gevestigd te IJ., verweerster, gemachtigde:

Nadere informatie

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker.

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker. Caesar Capital Todays Vermogensbeheer DomJur 2011-679 Rechtbank Amsterdam, Sector civiel recht Zaaknummer/rolnummer: 483704 / KG ZA 11-314 P/PV Datum: 14 april 2011 Vonnis in kort geding van 14 april 2011

Nadere informatie

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene.

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-233 d.d. 6 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mevrouw mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Consument en Aangeslotene hebben

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Tegenstrijdige opdrachten.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Tegenstrijdige opdrachten. Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Tegenstrijdige opdrachten. Klager heeft een woning gekocht. Beklaagde trad daarbij op als makelaar voor verkoper B. Verkoper B weigerde

Nadere informatie

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2016:996 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 10-02-2016 Datum publicatie 10-02-2016 Zaaknummer 4645281 VV EXPL 15-591 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

De Raad van Toezicht Zwolle geeft de volgende uitspraak in de zaak van: aangesloten makelaar bij de vereniging, kantoorhoudende te D

De Raad van Toezicht Zwolle geeft de volgende uitspraak in de zaak van: aangesloten makelaar bij de vereniging, kantoorhoudende te D Grondverschil. Deel van het verkochte perceel eigendom van de gemeente. Klacht ongegrond, toch kostenveroordeling. Klagers kopen met inschakeling van een eigen makelaar een woning die bij beklaagde in

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-164 d.d. 25 mei 2012 (mr. J. Wortel, voorzitter, en drs. L.B. Lauwaars RA, en G.J.P. Okkema, leden, met mevrouw mr. I.M.M. Vermeer als

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650 ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 17-05-2011 Datum publicatie 09-06-2011 Zaaknummer 302487 CV EXPL 10-8041 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 5 maart 2012.

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 5 maart 2012. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-122 d.d. 17 april 2012 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Reisverzekering, toepasselijkheid verzekeringsvoorwaarden,

Nadere informatie

1. de heer K, wonende te X, aan het adres X, hierna te noemen K

1. de heer K, wonende te X, aan het adres X, hierna te noemen K Mr. R. Menschaert 1 08/1914.01/pva Heden de en acht tweeduizend ten verzoeke van 1. de heer K, wonende te X, aan het adres X, hierna te noemen K te dezer zake woonplaats kiezende te 's-gravenhage aan het

Nadere informatie

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen.

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Een makelaar is door de rechtbank als deskundige benoemd om te komen tot de verkoop

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZLY:2007:BC5305

ECLI:NL:RBZLY:2007:BC5305 ECLI:NL:RBZLY:2007:BC5305 Instantie Datum uitspraak 03-10-2007 Datum publicatie 03-03-2008 Rechtbank Zwolle-Lelystad Zaaknummer 128128 / HA ZA 07-26 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-384 d.d. 23 oktober 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. J.W.M. Lenting en mr. E.M. Dil-Stork, leden en mr. E.C. Aarts, secretaris)

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692 ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692 Instantie Datum uitspraak 19-03-2013 Datum publicatie 19-03-2013 Zaaknummer 21-000368-12 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGRO:2009:BH3578,

Nadere informatie

F. van Lanschot Bankiers N.V., gevestigd te s-hertogenbosch, hierna te noemen de bank.

F. van Lanschot Bankiers N.V., gevestigd te s-hertogenbosch, hierna te noemen de bank. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-103 d.d. 26 maart 2015 (mr. J. Wortel, voorzitter, prof. dr. A. Buijs en G.J.P Okkema, leden en mr. M.J.M. Fennis, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

IN NAAM DER KONINGIN.

IN NAAM DER KONINGIN. IN NAAM DER KONINGIN. Uitspraak: 24 april 2007 Rolnummer: 04/1518 Rolnr. rechtbank: 52161 / HA ZA 03-2869 HET GERECHTSHOF 'S-GRAVENHAGE, vierde civiele kamer, heeft het volgende arrest gewezen in de zaak

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-233 d.d. 17 juli 2013 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. A.P. Luitingh, en mr. J.Th. de Wit, leden, en mevrouw mr. M. Nijland, secretaris)

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:5262

ECLI:NL:RBROT:2015:5262 Rechtspraak.nl Print uitspraak pagina 1 van 5 2772015 ECLI:NL:RBROT:2015:5262 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24072015 Datum publicatie 25072015 Zaaknummer 3437926 cv expl 1445430 Rechtsgebieden

Nadere informatie

IN KORT GEDING GEDAGVAARD:

IN KORT GEDING GEDAGVAARD: Heden, de van: februari tweeduizendenzes, ten verzoeke 1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Nederlandse Katholieke Sportfederatie gevestigd te Den Bosch; 2. de stichting met volledige rechtsbevoegdheid

Nadere informatie

Geïntimeerde te veroordelen in de kosten van beide instantiën, te begroten volgens het gebruikelijke tarief. "

Geïntimeerde te veroordelen in de kosten van beide instantiën, te begroten volgens het gebruikelijke tarief. Cogas geïntimeerde DomJur 2002-136 Gerechtshof Leeuwarden Zaak-/rolnummer: 0000379 Datum: 19-09-2001 Arrest in de zaak van: de naamloze vennootschap Centraal Overijsselse Nuts Bedrijven N.V., gevestigd

Nadere informatie

prof. mr. A.S. Hartkamp, voorzitter, mr A. Bus, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. F.P. Peijster en prof. mr. F.R. Salomons.

prof. mr. A.S. Hartkamp, voorzitter, mr A. Bus, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. F.P. Peijster en prof. mr. F.R. Salomons. GCHB 2012-434 Uitspraak van 2 februari 2012 prof. mr. A.S. Hartkamp, voorzitter, mr A. Bus, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. F.P. Peijster en prof. mr. F.R. Salomons. Consument aanvaardt advies van de Geschillencommissie

Nadere informatie

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam Beschikking van 11 februari 2003 zoals bedoeld in artikel 43 van de Gerechtsdeurwaarderswet in de zaak met nummer 88.2002 van: [ ], wonende te [ ], klager,

Nadere informatie

Rechtbank Midden-Nederland Zitting: 27 september 2013 Kenmerk: C/16/347668/HA RK 13/200 VERWEERSCHRIFT. Inzake:

Rechtbank Midden-Nederland Zitting: 27 september 2013 Kenmerk: C/16/347668/HA RK 13/200 VERWEERSCHRIFT. Inzake: Rechtbank Midden-Nederland Zitting: 27 september 2013 Kenmerk: C/16/347668/HA RK 13/200 VERWEERSCHRIFT Inzake: de heer Joris Demmink, wonende te 's-gravenhage, verweerder, advocaat: Mr H.J.Ä. Knijff tegen:

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520

zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520 Vonnis in incident van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar vreemd recht BJÖRN BORG BRANDS AB, gevestigd

Nadere informatie

Onafhankelijkheid. Belangenverstrengeling.

Onafhankelijkheid. Belangenverstrengeling. Onafhankelijkheid. Belangenverstrengeling. Klagers hebben een woning gekocht die beklaagde in verkoop had. Voordat de woning aan klagers verkocht werd, was met andere gegadigden ook al een koopovereenkomst

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 27 augustus 2015 Datum laatste verslag : 22 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Laureano Beheer B.V., statutair gevestigd te Moordrecht, vestigingsadres:

Nadere informatie

DE RAAD VAN TOEZICHT ZUID VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM geeft de volgende uitspraak in de zaak van:

DE RAAD VAN TOEZICHT ZUID VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM geeft de volgende uitspraak in de zaak van: Ontvankelijkheid. Verjaring. Klaagster heeft in 2007 een appartement gekocht waarbij beklaagde optrad als verkopend makelaar. In 2016 heeft klaagster, nadat zij had besloten het appartement te verkopen,

Nadere informatie

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster LJN: BW9368, Rechtbank Amsterdam, 6 juni 2012 2. De feiten 2.1. [A] en [B] wonen tegenover elkaar in [plaats]. [C] woont

Nadere informatie

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.140.465101 KG zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:9831

ECLI:NL:GHARL:2015:9831 ECLI:NL:GHARL:2015:9831 Instantie Datum uitspraak 22-12-2015 Datum publicatie 31-12-2015 Zaaknummer 200.173.880 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 52 d.d. 14 juli 2009 (mr R.J. Verschoof, voorzitter, mr drs M.L. Hendrikse en mr M.M. Mendel) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

CR 13/2476 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM.

CR 13/2476 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. CR 13/2476 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. Klacht tegen makelaarskantoor en niet tegen de daaraan verbonden makelaar. Informatieplicht

Nadere informatie

NR. 3. AMBTELIJKE AANSTELLING NAAST TOELATINGSOVEREENKOMST. BEVOEGDHEID VAN SCHEIDSGERECHT. PREMIE VOORTGEZETTE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING BIJ VUT.

NR. 3. AMBTELIJKE AANSTELLING NAAST TOELATINGSOVEREENKOMST. BEVOEGDHEID VAN SCHEIDSGERECHT. PREMIE VOORTGEZETTE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING BIJ VUT. NR. 3. AMBTELIJKE AANSTELLING NAAST TOELATINGSOVEREENKOMST. BEVOEGDHEID VAN SCHEIDSGERECHT. PREMIE VOORTGEZETTE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING BIJ VUT. De onderhavige vordering is rechtstreeks gebaseerd op de

Nadere informatie

Instantie: Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) Datum: 21 april 2015 Magistraten: Mrs. P. Ingelse, M.M.M. Tillema,G.C. Zaaknr:

Instantie: Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) Datum: 21 april 2015 Magistraten: Mrs. P. Ingelse, M.M.M. Tillema,G.C. Zaaknr: RO 2015/40: Uitkoop. Is de prijs voor de over te dragen aandelen billijk? (Eiseressen/gedaagden) Instantie: Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) Datum: 21 april 2015 Magistraten: Mrs. P. Ingelse, M.M.M. Tillema,G.C.

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-127 d.d. 25 april 2013 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mevrouw mr. I.M.M. Vermeer, secretaris) Samenvatting Aangeslotene is tekortgeschoten

Nadere informatie

Verzetschriftuur ex artikel 10 Faillissementswet. Rechtbank Rotterdam Sector Civiel Recht te R O T T E R D A M. Geven eerbiedig te kennen:

Verzetschriftuur ex artikel 10 Faillissementswet. Rechtbank Rotterdam Sector Civiel Recht te R O T T E R D A M. Geven eerbiedig te kennen: Verzetschriftuur ex artikel 10 Faillissementswet Rechtbank Rotterdam Sector Civiel Recht te R O T T E R D A M Geven eerbiedig te kennen: 1. mr. Ronald Wilhelmus Franciscus Heijmeriks, wonende te s-gravenhage,

Nadere informatie

LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336

LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336 LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336 Datum uitspraak: 23-07-2009 Datum publicatie: 10-08-2009 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg enkelvoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:4609

ECLI:NL:GHDHA:2014:4609 ECLI:NL:GHDHA:2014:4609 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 03-06-2014 Datum publicatie 16-06-2015 Zaaknummer 200.132.906/01 Formele relaties Cassatie: ECLI:NL:HR:2015:3234, (Gedeeltelijke)

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl ECLI:NL:RBAMS:2015:3202 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vindplaatsen Uitspraak Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419

Nadere informatie