DAGVAARDING. tweeduizend en veertien

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DAGVAARDING. tweeduizend en veertien"

Transcriptie

1 / bgw dv DAGVAARDING Heden, de tweeduizend en veertien TEN VERZOEKE VAN: 1. ROBERT J. BARBOUR en 2. DEANA BARBOUR, beiden wonende te Oxon, Verenigd Koninkrijk; 3. PHIL C. CLARKSON en 4. FIONA J. CLARKSON, beiden wonende te Milton Keynes, Verenigd Koninkrijk; 5. WARREN VERN DASHWOOD, wonende te Cheshire, Verenigd Koninkrijk; 6. DEREK FOSTER, wonende te Manchester Verenigd Koninkrijk; 7. VIRGINIA HALLIWELL, wonende te Cheshire, Verenigd Koninkrijk; 8. de rechtspersoon naar buitenlands recht HALLIWELL 1997 DISCRETIONARY SETT- LEMENT, gevestigd te Cheshire, Verenigd Koninkrijk; 9. ALASTAIR J.D. HOPE, wonende te Argyll, Verenigd Koninkrijk; 10. DAVID N. HOWIE, wonende te Aberdeenshire, Verenigd Koninkrijk; 11. C.M. KIRKPATRICK en 12. DOROTHY KIRKPATRICK, beiden wonende te Lockerbie, Verenigd Koninkrijk; 13. STUART A. KNIGHTS,

2 wonende te Devon, Verenigd Koninkrijk; 14. STUART KNOX en 15. SUSAN KNOX, beiden wonende te Dumfries, Verenigd Koninkrijk; 16. de rechtspersoon naar buitenlands recht ESTATE OF C. MATTHEWS, gevestigd te Manchester; 17. de rechtspersoon naar buitenlands recht CAPPE TRUST, gevestigd te Los Angeles, Verenigde Staten; 18. ANDREW C.S. MUTTY, wonende te Cambridgeshire, Verenigd Koninkrijk; 19. ALAN J. NICOLL en 20. C.J. NICOLL en 21. J.G. NICOLL, allen wonende te Aberdeen, Verenigd Koninkrijk; 22. SIMON R. PRESTON, wonende te Cheshire, Verenigd Koninkrijk; 23. PETER R. RANDALL en 24. KAREN RANDALL, beiden wonende te Gloucestershire, Verenigd Koninkrijk; 25. NEIL STYLES, wonende te Cheshire, Verenigd Koninkrijk; 26. J. MURRAY TREECE, wonende te Cheshire, Verenigd Koninkrijk; 27. ROB P. WEST, wonende te Milton Keynes, Verenigd Koninkrijk; 28. MIKE YOUNG en 29. INA YOUNG, beiden wonende te Aberdeen, Verenigd Koninkrijk;

3 allen te dezer zake domicilie kiezende te Soest aan de Vredehofstraat 15 (postbus 318, 3760 AH) ten kantore van Van der Goen Advocaten, van wie mr.. voor hen als advocaat optreedt; Heb ik, GEDAGVAARD: 1. de naamloze vennootschap WORLD ONLINE INTERNATIONAL N.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Ebweg 1e (2991 LS), aldaar aan dat adres mijn exploot doende en afschrift dezes latende aan: 2. de naamloze vennootschap THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., in haar hoedanigheid van rechtsopvolgster van de naamloze vennootschap ABN AMRO BANK N.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam aan de Paasheuvelweg 25 (1105 BP), aldaar aan dat adres mijn exploot doende en afschrift dezes latende aan: 3. de vennootschap naar Engels recht GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL, statutair gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk, mede kantoorhoudende te Amsterdam aan het Gustav Mahlerplein 78 B, 12th Floor ITO Tower (1082 MA), aldaar aan dat adres mijn exploot doende en afschrift dezes latende aan

4 MET AANZEGGING DAT: a. indien gedaagde(n) verzuim(t)(en) advocaat te stellen of het hierna te noemen griffierecht niet tijdig betaalt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen, de rechter verstek tegen gedaagde(n) zal verlenen en de hierna omschreven vordering zal toewijzen, tenzij deze hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt; b. indien ten minste één van de gedaagden advocaat heeft gesteld en het griffierecht tijdig heeft voldaan, tussen alle partijen één vonnis zal worden gewezen, dat als een vonnis op tegenspraak wordt beschouwd; c. bij verschijning in het geding van ieder van de gedaagden een griffierecht van 3.621,00 zal worden geheven, te voldoen binnen vier weken te rekenen vanaf het tijdstip van verschijning; d. van gedaagden die bij dezelfde advocaat verschijnen en gelijkluidende conclusies nemen, op basis van artikel 15 van de Wet griffierechten burgerlijke zaken slechts eenmaal een gezamenlijk griffierecht wordt geheven; OM: op dag de tweeduizend en veertien des middags te uur niet in persoon doch vertegenwoordigd door een advocaat te verschijnen ter terechtzitting van de Rechtbank te Amsterdam, alsdan gehouden wordende in het Gerechtsgebouw aan de Parnassusweg ;

5 TENEINDE: te horen eis doen en concluderen als volgt: Inleiding 1. Gedaagde sub 1 is sedert 1 maart 2000 de rechtsopvolgster van World Online B.V. hierna: WOL, een internet service provider, opgericht in Gedaagde sub 2 is de rechtsopvolgster van de naamloze vennootschap ABN AMRO BANK N.V. hierna: ABN AMRO. ABN AMRO en gedaagde sub 3 hierna: Goldman Sachs hierna tezamen ook: de banken waren als joint global coordinator, joint lead manager en joint book runner betrokken bij de introductie op de Amsterdamse effectenbeurs van WOL op 17 maart Eisers hebben (het recht op de verkrijging van) aandelen verworven in WOL. Zij vorderen vergoeding van de schade die zij hebben geleden door het onrechtmatig handelen van gedaagden rond de beursgang. Zij beroepen zich ter zake op de navolgende feiten. 2. Nina Bernardina Storms-Vleeschdrager (bekend als Nina Brink hierna Brink ), wonende te Brasschaat, België, was één van de grondleggers van WOL en eerste voorzitter van de Raad van Bestuur. Zij bezat aandelen in WOL hierna aandelen WOL, namelijk via haar persoonlijke holding Kalexer II N.V. 6,35% en via Benguiat Corporation N.V. 3,13% van het aandelenkapitaal. 3. In een aantal mededelingen en berichten heeft Brink laten weten althans de indruk gewekt dat zij geen aandelen WOL zou vervreemden of in ieder geval heeft zij verzwegen dat zij dit wel gedaan had. 4. Zo heeft zij reeds in een bericht in de Telegraaf van 23 november 1999 gesteld dat niemand van de toenmalige aandeelhouders van WOL, onder wie zij zelf, aandelen zou verkopen. Op 22 februari 2000 werd door WOL in een persbericht de voorgenomen beursgang bekendgemaakt. Op 1 maart 2000 heeft WOL in Amsterdam een persconfe-

6 rentie gegeven om de beursgang toe te lichten. Tijdens deze persconferentie heeft een journalist aan Brink gevraagd: Gaat u uw aandelen ook cashen? waarop Brink heeft geantwoord: I didn t sell any shares at this time. 5. In een interview gepubliceerd in het Financieel Dagblad van dezelfde datum luidde het antwoord van Brink op de vraag hoeveel zij zou gaan cashen : Ik ga niet vertellen of ik iets cash. In de prospectus zal dat denk ik lastig te achterhalen zijn. Er zijn een aantal B.V. s tussengeschoven. 6. In een televisie-interview met een journalist van de televisierubriek NOVA op 8 maart 2000 antwoordde Brink op de vraag over de eventuele verkoop van haar aandelenbezit in WOL dat zij dit niet voornemens was. 7. Achteraf bleek echter dat Brink reeds in augustus 1999 de aandelen WOL die zij hield via Kalexer (hierna: de Kalexer-aandelen ) aan haar medeaandeelhouders en nadien ook aan een derde partij te koop heeft aangeboden. Zij heeft (geconverteerd) aandelen WOL tegen een prijs van $ 6,04 per aandeel verkocht aan respectievelijk Mallowdale Corporation N.V., Reggeborgh Participaties B.V. en BayStar Capital LP. De Kalexer-aandelen zijn op 27 december 1999 overgedragen, waarbij Reggeborgh aandelen verwierf, Mallowdale eveneens , en BayStar Brink was een passive investor in BayStar. 8. Van 2 tot en met 16 maart 2000 heeft WOL een roadshow gehouden in Europa en Noord-Amerika om potentiële beleggers te interesseren in aandelen WOL. Na het bekendmaken van haar voorgenomen beursgang heeft WOL in de periode van 28 februari tot 22 maart 2000 een tiental persberichten uitgegeven onder meer over samenwerking met bedrijven als Yack.com, Getronics, Endemol, Novartis, Microsoft, Telitel, Lastminute.com, Ericsson en Cisco, waarvan achteraf bleek dat deze samenwerking weinig of geen substantie kende.

7 Blijkens een overvloed aan berichten in zowel Nederlandse als buitenlandse media bestond er ten tijde van de beursgang van WOL een enorme belangstelling bij zowel media als publiek, waarbij, (zoals de Hoge Raad overweegt in het nader te bespreken arrest van 27 november 2009) (ECLI:NL:HR:2009:BH2162) hierna: het arrest, de centrale vraag was hoe rijk Brink door de beursgang zou worden, wellicht rijker dan Hare Majesteit de Koningin (zulks in de bewoordingen van het arrest, r.o ). 10. Achteraf bleek de persoonlijke voorgeschiedenis van Brink heel wat minder rooskleurig te zijn dan gesuggereerd werd in het hierna te noemen prospectus. Zo was Brink in 1989 bestuurder geworden van A Line, in 1990 van Amoc en in 1992 van Tritech, welke vennootschappen alle kort nadat Brink uit het bestuur daarvan was getreden, zijn gefailleerd. Bovendien was Brink bestuurder van Newtron, dat in 1991 naar de beurs werd gebracht, hetgeen uitdraaide op een desastreuze mislukking. 11. Deze informatie was doodsimpel te verkrijgen: de (raadsman van de) hierna onder 18 te noemen Stichting Van der Goen Wolclaims vernam deze van het eerste het beste incassobureau; deze informatie was voor eenieder die daarvoor belangstelling had uit (openbare of vrijwel openbare) bronnen te verwerven. Voor eenieder die daarvoor belangstelling had: daartoe behoorden niet de banken. Deze wisten van niets of wilden van niets weten. Wel werd het c.v. van Brink tot een ronkend verhaal opgepompt, waarin met geen woord gerept werd over de hierboven genoemde successtory van Brink die voorafging aan de beursgang. Hiermede leverden de banken een niet te onderschatten bijdrage aan de mogelijkheid voor Brink om rijker te worden dan de koningin (arrest r.o ). Het is voorstelbaar en aannemelijk dat mede door de reputatie en klinkende namen van de banken (ABN AMRO had om het nog wat indrukwekkender te maken voor de gelegenheid de naam Rothschild aan haar naam toegevoegd) de overweldigende publieke belangstelling werd gecreëerd, hetgeen uiteindelijk leidde tot de grootste beursgang van na de oorlog (en vervolgens tot het grootste echéc op de beurs na de oorlog). Specifiek wat betreft de hierna te noemen Telinco-deal geldt nog dat ook hier een aureool van betrouwbaarheid in het leven werd geroepen door met name ABN AMRO, aangezien deze ter gelegenheid van deze transactie als guarantor optrad.

8 Ten behoeve van de beursgang van WOL is op 3 maart 2000 een voorlopig prospectus gepubliceerd en op 16 maart 2000 een definitief prospectus hierna tezamen: het prospectus voor de uitgifte van gewone aandelen WOL. 13. Bij de introductie van de aandelen WOL is gebruik gemaakt van de bookbuildingmethode. Deze methode houdt in dat de uiteindelijke introductieprijs wordt vastgesteld aan de hand van opgaven van geïnteresseerde beleggers. Particulieren konden in de periode van 3 tot en met 13 maart 2000 bij een tevoren bepaalde bandbreedte van 35,-- tot 43,-- bestens intekenen en de overige beleggers in de periode 3 tot 15 maart uur. 14. De voor particulieren beschikbare aandelen werden met ongeveer een factor 24 overtekend, de overige aandelen met een factor van bijna 21. Op 17 maart 2000 heeft de introductie ter beurze plaats gevonden door de uitgifte van nieuwe aandelen WOL en door de verkoop van bestaande aandelen door drie aandeelhouders (Mallowdale, Melkpad en NS Telecom). Aan particulieren zijn aandelen en aan overige beleggers aandelen toegewezen tegen een prijs van 43,-- per aandeel. De openingskoers van het aandeel WOL was 50, WOL heeft op 24 maart 2000 een conference call gehouden met enige institutionele beleggers. Op 3 april 2000 hebben de raad van commissarissen van WOL en Nina Brink een persverklaring afgegeven omtrent een onderzoek dat Ernst & Young en PriceWaterhouseCoopers hebben verricht naar de Kalexer-aandelen. Brink is op 13 april 2000 uit de raad van bestuur van WOL getreden. 16. Het bekend worden van het feit dat misleidende en onjuiste informatie was verstrekt heeft geleid tot een aanzienlijke koersval binnen een kort tijdsbestek. De koers van het aandeel is na de beursgang vrijwel steeds gedaald. In de laatste week dat WOL een beursnotering had in december 2000 was de koers van het aandeel onder 10,-- gedaald.

9 Procedures 17. Op 15 mei 2000 diende een door een aantal gedupeerde aandeelhouders tegen WOL, Brink en ABN AMRO aangespannen kort geding. Doel van deze procedure was om de feiten rond de beursgang boven tafel te krijgen. Bij vonnis van 22 mei 2000 werd de vordering afgewezen. 18. In 2001 werd door de Stichting Van der Goen Wolclaims eveneens namens een aantal gedupeerde aandeelhouders bij de rechtbank te Amsterdam onder zaak nr /HAZA een bodemprocedure aangespannen tegen dezelfde gedaagden als in het kort geding. Deze procedure werd aangehouden in afwachting van de uitkomst van de hierna te noemen procedure. 19. Door de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) alsmede de Stichting VEB-actie WOL werd ten behoeve van een groot aantal andere gedupeerden bij de rechtbank te Amsterdam een procedure aangespannen tegen WOL, ABN AMRO en Goldman Sachs. Uiteindelijk heeft in deze zaak de Hoge Raad op 27 november 2009 het eerder genoemde arrest gewezen. (De in het voorgaande weergegeven opsomming van feiten is in overwegende mate aan dit arrest ontleend.) 20. De zaken van zowel de onder 17 als 18 genoemde aandeelhouders hebben op basis van dit arrest tot een schikking geleid, waarna de desbetreffende procedures zijn geroyeerd. Aansprakelijkheid van WOL en de banken 21. De Hoge Raad heeft in het arrest (r.o. 4.40) geoordeeld dat:

10 na deze uitspraak onherroepelijk zal vaststaan dat World Online, ABN AM- RO en Goldman Sachs op de volgende punten onrechtmatig hebben gehandeld: - doordat in het prospectus misleidende informatie was opgenomen omtrent de loopbaan van [betrokkene 1] (Nina Brink, JvdG) en de verwerving van Telitel als dochtermaatschappij; - doordat in het prospectus ten onrechte niet was vermeld dat de verkoop (bijna drie maanden voor de beursgang) door [betrokkene 1] van de aandelen in World Online die zij bezat via haar vennootschap Kalexer, had plaatsgevonden voor een koopprijs van $ 6,04 per aandeel; - doordat [betrokkene 1] door haar uitlatingen in de pers vlak voor de beursgang een onjuiste indruk bij het publiek heeft gewekt over haar aandelenbezit in World Online, en World Online, ABN AMRO en Goldman Sachs hebben nagelaten dit onjuiste beeld te corrigeren; - doordat World Online in de periode vlak voor en na de beursgang een tiental persberichten over allianties met belangrijke bedrijven heeft uitgebracht, terwijl van deze aangekondigde allianties er vrijwel geen was die enige werkelijke substantie had, en ABN AMRO en Goldman Sachs zijn tekortgeschoten in hun verplichting als lead managers om World Online zodanig te begeleiden en te instrueren dat deze niet een te rooskleurig beeld van haar onderneming schept. Ten slotte zal met deze uitspraak onherroepelijk vaststaan dat ABN AMRO onrechtmatig heeft gehandeld doordat zij op 17 maart 2000 een misleidende, ruim boven de vastgestelde uitgifteprijs liggende, openingskoers van 50,20 heeft bewerkstelligd. 22. Wat de aansprakelijkheid van ABN AMRO aangaat is nog een andere uitspraak van betekenis, namelijk die van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 26 februari 2009 (ECLI:NL:CBB:2009:BI0948), waarbij door ABN AMRO beroep werd ingesteld tegen het besluit van 26 februari 2002 van de AFM om aan ABN AMRO een tweetal boetes op te leggen wegens overtreding van het Besluit toezicht effectenver-

11 keer 1995 in verband met de rol van ABN AMRO bij de introductie van WOL. Het CBb wees het beroep af en overwoog: Vaststaat dat ABN AMRO om een openingskoers van 50,20 mogelijk te maken (terwijl de emissiekoers op 43,00 was bepaald) een vraag in de markt heeft gelegd van 4,35 miljoen aandelen. ABN AMRO wist op dat moment dat in absolute zin sprake was van een fors laatoverschot en dat dit laatoverschot voor het grootste deel bestond uit bestensorders. Naar het oordeel van het CBb heeft ABN AMRO onder deze omstandigheden een onjuist, want niet met de werkelijkheid overeenstemmend, signaal naar de markt gegeven dat bij een met de emissiekoers overeenkomende prijs per aandeel de vraag naar dat aandeel het aanbod ruimschoots overtrof, terwijl het tegendeel het geval was. Reeds het creëren van een onjuiste voorstelling ten aanzien van de verhouding op dat moment van vraag en aanbod brengt, ongeacht de mate waarin de openingskoers de emissiekoers overtrof, mee dat sprake is van misleiding. 23. Aangezien de feiten en omstandigheden met betrekking tot de gebeurtenissen in de aanloop naar de beursgang van WOL, de beursgang zelf en de verdere gang van zaken rond de aandelen WOL die in de onderhavige procedure aan de orde zijn, uit de aard der zaak geheel identiek zijn aan die ten grondslag liggen aan de procedure die leidde tot het arrest, kan hiernaar in casu worden verwezen en geldt hetgeen in feitelijke instanties door rechtbank, gerechtshof en in laatste instantie door de Hoge Raad te dien aanzien is beslist, in de onderhavige zaak eveneens. 24. Uit hetgeen als hierboven is geciteerd (maar niet beperkt daartoe) met betrekking tot de slotsom van het arrest, staat derhalve de aansprakelijkheid van gedaagden vast. De Hoge Raad heeft vastgesteld dat gedaagden onrechtmatig hebben gehandeld, kort gezegd zowel wat betreft de misleidende informatie die in het prospectus was opgenomen als ook los daarvan, doordat gedaagden hebben nagelaten de onjuiste uitlatingen van Brink in het algemeen te corrigeren en de banken tekort geschoten zijn in hun begeleiding van

12 WOL. Ook uit de onder 22 aangehaalde uitspraak van het CBb blijkt eens te meer het onrechtmatig handelen van ABN AMRO. 25. Hiermede staat de aansprakelijkheid van gedaagden jegens eisers vast en dient in de onderhavige procedure hiervan te worden uitgegaan. De eisers en hun vordering 26. Eisers zijn onder meer nabestaanden van wijlen Chris Matthews, bij leven directeur/grootaandeelhouder van de Britse (ook in het prospectus genoemde) internetonderneming Telinco Ltd hierna: Telinco, overige directie en werknemers van Telinco, alsmede vrienden, kennissen en familieleden van dezen. Eisers hebben hun aandelen in WOL verworven al dan niet ten tijde van de verkoop van aandelen in Telinco aan WOL, die begin 2000 heeft plaatsgevonden. De door eisers geleden schade is het gevolg van de daling van de waarde van de in hun bezit zijnde aandelen, waarvoor gedaagden gezien hun onrechtmatig optreden aansprakelijk zijn. 27. Het maakt voor de positie van partijen geen verschil of gedupeerde beleggers ten tijde van, bij gelegenheid van of in ruil voor aandelen (in casu Telinco) zijn overgegaan tot aankoop van aandelen WOL. Eisers zijn van oordeel dat er geen enkele relevante reden bestaat om ter zake een onderscheid te maken (zie hierna ook onder verweer). Niettemin gaan eisers volledigheidshalve en zonder dat aan deze indeling enig voor deze procedure relevant rechtsgevolg kan worden verbonden, in op de verschillende wijzen waarop eisers hun aandelen hebben verworven. Ter zake kan de volgende indeling worden gemaakt: 1. degenen die als houders van Telinco-aandelen aandelen in WOL hebben verworven; 2. degenen die hun aandelen in WOL hebben verworven in het kader van het zgn. Friends & Family Program;

13 degenen die hun aandelen in WOL hebben verworven in het kader van het zgn. Share Matching Program; 4. degenen die een optieregeling met betrekking tot WOL-aandelen hebben verkregen. 28. Als productie 1 wordt overgelegd een overzicht van eisers, met vermelding van het aantal gekochte aandelen, alsmede de wijze van verkrijging van deze aandelen. In het navolgende komen de genoemde categorieën achtereenvolgens aan de orde. Ad 1: voormalig houders van Telinco-aandelen 29. Het gaat hier om de eisers sub 1, 3, 5 t/m 11, 14, 16 t/m 19, 22, 23 en 25 t/m 28. Deze eisers waren in het bezit van aandelen in Telinco. Dezen zijn met WOL overeengekomen dat de koopprijs voor de door WOL aangekochte aandelen in Telinco (gedeeltelijk) zou worden voldaan in de vorm van een recht op de verkrijging van aandelen WOL bij de beursgang. Hierbij gold dat de waarde van de te koop aangeboden aandelen Telinco werd gesteld op een bedrag X en bij de beursgang de betrokken verkopers van de Telinco-aandelen een aantal aandelen WOL zouden verkrijgen dat overeenkwam met het aantal dat zij bij de beursgang blijkens de uitgiftekoers voor dat bedrag X hadden kunnen aankopen. Deze categorie eisers wist derhalve niet hoeveel aandelen WOL zij bij de beursgang zou ontvangen, aangezien dit afhankelijk was van de hoogte van de openingskoers. 30. Nu de Hoge Raad onherroepelijk heeft vastgesteld dat er sprake is geweest van een kunstmatig opgedreven openingskoers en er sprake is geweest van misleiding, dient ook de aan deze categorie eisers aangerichte schade zonder meer te worden vergoed. Hierbij wijzen eisers erop dat indien de openingskoers niet kunstmatig was opgefokt, maar op een lager bedrag zou zijn vastgesteld, eisers (aanzienlijk) meer aandelen zouden hebben verworven dan nu het geval was, waardoor eisers zijn benadeeld.

14 Tevens geldt dat deze categorie eisers, indien zij ten tijde van de beslissing om hun aandelen in Telinco van de hand te doen in ruil voor aandelen WOL, op de hoogte zouden zijn geweest van alle thans vaststaande feiten en omstandigheden, waaronder het feit dat Brink haar aandelen kort voor de beursgang voor een dumpprijs had verkocht, niet akkoord zouden zijn gegaan met betaling in aandelen WOL en indien dit wel het geval mocht zijn geweest, zij slechts zouden hebben ingestemd met toepassing van een geheel andere ruilverhouding. 32. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat voor deze categorie aandeelhouders enigerlei andere maatstaf zou moeten gelden dan voor degenen ten aanzien van over wie de Hoge Raad in het arrest uitspraak heeft gedaan. Ad 2: het Friends & Family-programma 33. Het gaat hier om de eisers sub nrs. 20 t/m 22 en 24. Dit betreft partijen die geen aandeelhouders van Telinco waren, waaronder familieleden en bekenden van de onder 1 genoemde eisers en anderen die niet zelf betrokken waren bij de Telinco-deal, maar in verband met het zogenaamde Friends & Family-programma aandelen in WOL hebben aangekocht. 34. Eisers werd door WOL de gelegenheid geboden om zich aan te melden middels een formulier teneinde aandelen WOL te verkrijgen tegen de initially quoted price. De uitnodiging voor deze aanmelding werd door WOL verzonden in de periode nadat Nina Brink de beruchte uitspraken deed over haar eigen aandelen (22 februari 2000). 35. Vanzelfsprekend is er geen enkele reden om aan te nemen dat voor deze categorie eisers andere maatstaven zouden gelden dan voor degenen waarover de Hoge Raad in het arrest uitspraak heeft gedaan. Ad 3: het Share Matching Program

15 Het gaat hier om de eisers sub 22, 23 en 26 aangeduide eisers. Dit betreft partijen die aandelen in WOL hebben gekocht in verband met het zgn. Share Matching Program, dat voor werknemers van WOL in het leven was geroepen. 37. Als productie 2 wordt overgelegd een toelichting van de hand van Fiona Holmes namens World Online UK Limited. Zoals bevestigd in deze toelichting was het Share Matching Program (SMP) ingesteld om werknemers van WOL een bonus toe te kennen. De regeling kwam erop neer dat, in geval van een wijziging in de zeggenschap over WOL, de werknemers voor ieder aandeel dat zij bezaten een half aandeel extra zouden ontvangen. 38. Ook voor deze categorie geldt onverkort dat de aandelen die deze eisers ontvingen een geringere waarde vertegenwoordigden door het onrechtmatig handelen van gedaagden, zodat de betrokken eisers hierdoor geschaad zijn. Ad 4: de optieregeling 39. Het gaat hier om eiser sub 23, voormalig bestuurder van Telinco, die in het kader van zijn indiensttreding bij WOL korte tijd na de verkoop van Telinco aan WOL, met deze een optieregeling heeft getroffen op grond waarvan hij optierechten verkreeg op aandelen WOL. 40. Ten aanzien hiervan geldt dat, als gevolg van de hiervoor besproken feiten en omstandigheden, de waarde van het aandeel WOL onder de aan het optierecht verbonden koers daalde alvorens het eiser toegestaan was de optierechten uit te oefenen, zodat deze waardeloos werden. Het optierecht bedroeg 12,65 nu de waarde van het aandeel daalde onder dit bedrag was dit recht waardeloos geworden. Aangenomen moet worden dat in aanmerking genomen de emissiekoers van 43,- zonder het onrechtmatig handelen van gedaagden er sprake geweest zou zijn van een voor eiser voordelig verschil tussen koers en uitoefenprijs.

16 Nu onherroepelijk vaststaat dat gedaagden onrechtmatig hebben gehandeld en voor de daardoor aangerichte schade met betrekking tot de waardedaling van de aandelen WOL aansprakelijk zijn, geldt dit ook te dezer zake. Zonder het onrechtmatig handelen van gedaagden zouden de optierechten niet waardeloos zijn geworden, voor welke schade gedaagden aansprakelijk zijn.

17 Verweer en weerlegging 42. Gedaagden zijn bij schrijven d.d. 12 december 2011 (productie 3) aansprakelijk gesteld en gesommeerd tot betaling van de door eisers geleden schade. Van WOL is in dit stadium geen verweer bekend. Met (de raadslieden van) de banken hebben enkele besprekingen plaatsgevonden. Dezen hebben in reactie op de aansprakelijkstellingen gesteld dat, voor zover eisers zich mochten hebben laten leiden door uitlatingen van Brink aangaande verwachte ontwikkelingen na de beursgang, de banken geen kennis van dergelijke uitlatingen zouden hebben gehad en hiervoor geen verantwoordelijkheid zouden kunnen dragen. 43. Deze opvatting is in het licht van hetgeen door de Hoge Raad in het arrest is uitgesproken evident onjuist. Deze stelt terzake immers (r.o. 4.30): Nu een onjuist beeld niet is voorkomen, mocht van de Banken worden verlangd dat zij dit waar mogelijk corrigeerden, hetgeen zij niet hebben gedaan. De mededeling op pagina 3 van het prospectus dat uitsluitend mag worden afgegaan op de inhoud van het prospectus, vermag ook hen niet te vrijwaren indien en voor zover het gaat om mededelingen gedaan door functionarissen van World Online. In zoverre hebben ook de Banken onzorgvuldig gehandeld jegens de beleggers. Weliswaar kan hun niet worden tegengeworpen dat zij niet álle onjuiste informatie in de pers corrigeerden, maar dat neemt niet weg zij inderdaad tekortgeschoten zijn in de nakoming van de op hen jegens de beleggers rustende zorgplicht als hiervoor vermeld. 44. Voorts geldt dat (zoals eerder gesteld sub 11) ABN Amro nota bene als partij bij de verkoop van Telinco aan WOL betrokken is geweest en hierbij optrad als guarantor. 45. De banken hebben betwist dat het genoemde arrest van de Hoge Raad van toepassing zou zijn op eisers. Eisers wijzen in dit verband op het feit dat de Hoge Raad in het arrest (r.o. 4.6) heeft overwogen dat VEB (die in deze procedure als eiseres optrad) blijkens haar statuten tot doel had de belangen van beleggers te behartigen en deze ontvankelijk

18 heeft verklaard op de voet van art. 3:305a BW. VEB kwam in de betreffende procedure op voor de belangen van beleggers die in de periode van 17 maart tot en met 3 april 2000 aandelen WOL hebben verworven en voor of bij aankoop daarvan door gedaagden zijn misleid, waardoor zij schade hebben geleden. Dit geldt onverkort voor eisers die tot de genoemde groep beleggers behoren. 46. De banken hebben zich voorts op het standpunt gesteld dat er met betrekking tot aansprakelijkheid onderscheid gemaakt zou moeten worden tussen enerzijds degenen die de aandelen WOL in het kader van de beursgang hebben verkregen en anderzijds degenen die (zoals eisers) deze aandelen hebben verkregen ter gelegenheid van de zg. Telincodeal. Deze opvatting is onjuist: het doet niet ter zake op grond van welke rechtsverhouding betrokkenen ertoe zijn gebracht aandelen te verwerven, nu beide categorieën aandeelhouders evenzeer schade hebben geleden door het onrechtmatig optreden van gedaagden. Deze zienswijze stemt overeen met die op verzoek van eisers verkregen is van prof. mr. P.A. Stein (eisers leggen volledigheidshalve het integrale advies van Stein over, maar tekenen hierbij aan dat hetgeen deze over de verjaring opmerkt geschreven is vóór de hierna te vermelden jurisprudentie is verschenen) (productie 4), prof. mr. R.A.A. Duk (cassatieadvocaat) (productie 5) en prof. mr. A. Hartkamp (productie 6). Prof. Stein stelt hieromtrent: Al zou de aard van de overtreden norm de prospectus-aansprakelijkheid door eisers niet kunnen worden ingeroepen, dan is niettemin de aard van de schade die zij hebben geleden zodanig dat hun zaak zonder meer vergelijkbaar is met de gevallen die wel door de prospectus-aansprakelijkheid worden beheerst. De grondslag voor deze veronderstelling ligt mede daarin dat de banken bij hun toezicht op de emissie een taak hebben op zich genomen niet alleen jegens de kopers ter beurze, maar meer in het algemeen jegens alle gegadigden die door de openingskoers bij de beurshandel zijn misleid. Het behoort tot de taak van de banken die toezicht hebben op de emissie, deze vorm van misleiding te voorkomen.

19 Prof. Duk merkt terzake op: Naar mijn oordeel is er geen sprake van een relevant onderscheid tussen degenen die naar aanleiding van het prospectus aandelen in WOL hebben gekocht en degenen die aandelen in het kapitaal van Telinco hebben verkocht tegen een recht op aandelen in het kapitaal van WOL, waarbij de voor die aandelen te betalen prijs direct afhankelijk was van de koers van de WOL-aandelen ter gelegenheid van de introductie ter beurse. Prof. Hartkamp stelt terzake: Uw vraag luidt of, wat het recht op schadevergoeding betreft, een relevant onderscheid bestaat tussen de inschrijvers en de verkopers van de aandelen Telinco. Op uw vraag kan ik u meedelen dat naar mijn oordeel een dergelijk onderscheid niet bestaat. De verkoop van de aandelen en de wijze waarop de tegenprestatie in de overeenkomst is geregeld duiden op een nauw verband tussen die transactie en de spoedig daarna te verwachten beursgang. 47. Voor zover gedaagden zich op verjaring van de vorderingen van eisers mochten beroepen geldt het volgende. De vordering van eisers is niet verjaard. In de eerste plaats is de verjaring gestuit door de procedure die bij de Hoge Raad heeft geleid tot het arrest, waarin VEB namens alle benadeelden kon optreden ingevolge art. 3:305a BW en waarin WOL, ABN AMRO en Goldman Sachs als gedaagden waren betrokken (r.o ). 48. In het door de Hoge Raad bekrachtigde vonnis van de Rechtbank Amsterdam (17 december 2003, ECLI:NL:RBAMS:2003:AO0367, r.o. 5) is overwogen dat de collectieve actie van VEB betrekking had op benadeelde beleggers in WOL, welke beleggers door de rechtbank werden aangemerkt als een voldoende duidelijk omlijnde groep met bundelbare belangen. De rechtbank heeft dan ook (gesanctioneerd door de Hoge Raad) geoordeeld dat aan het vereiste van gelijksoortigheid is voldaan.

20 Eisers dienen dan ook te worden aangemerkt als behorende tot de voldoende duidelijk omlijnde groep met bundelbare belangen, hetgeen met zich meebrengt dat door de ingestelde vordering ook ten aanzien van eisers geldt dat de verjaring is gestuit (zie ook HR 28 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:766 met een prejudiciële beslissing in de zaak van VEB tegen Deloitte, r.o. 3.8). 50. Ten aanzien van de ratio die ten grondslag ligt aan de verjaring kan ten overvloede nog worden opgemerkt dat, vanwege de procedures die in de nasleep van de beursgang aanhangig zijn gemaakt tegen gedaagden, gedaagden gehouden waren om er voor zorg te dragen dat alle informatie en bewijsmateriaal beschikbaar zou blijven, ook teneinde zich te verdedigen tegen rechtsmaatregelen van aandeelhouders die nog geen rechtsmaatregelen hadden getroffen. Schade 51. De schade van eisers bestaat uit de door hen geleden vermogensschade, waarbij als uitgangspunt dient te gelden dat eisers dienen te worden teruggebracht in de toestand waarin het schadebrengende feit niet zou hebben plaatsgevonden. 52. De Hoge Raad heeft in het arrest vastgesteld dat door gedaagden voorafgaand aan de beursgang een misleidende voorstelling van zaken is gegeven met betrekking tot onder meer het aandelenbezit van Nina Brink en de door WOL aangegane allianties met derden c.q. deze voorstelling van zake niet door de banken is weersproken, terwijl de ABN AMRO onrechtmatig heeft gehandeld door een te hoge openingskoers te bewerkstelligen. Het bekend worden van het misleidende aspect van deze informatie heeft geleid tot een koersval van het aandeel. 53. Deze koersval heeft zich doorgezet tot december 2000, toen het aandeel WOL van de beurs verdween. Dat is tevens het moment waarop voor beleggers die hun aandelen niet

3 Risico-overgang bij de koop van een woning

3 Risico-overgang bij de koop van een woning 3 Risico-overgang bij de koop van een woning Van: Aan: Vorm: M.E.L. Fikkers A.K. Zirar Memorie van grieven OPDRACHT De Rechtbank Den Haag heeft op 3 oktober 2010 vonnis gewezen in de zaak Joppensz/Van

Nadere informatie

R.A. Wolf Steins Bisschop & Schepel Advocaten Universiteit Leiden en Universiteit Maastricht (ICGI)

R.A. Wolf Steins Bisschop & Schepel Advocaten Universiteit Leiden en Universiteit Maastricht (ICGI) 218 Ondernemingsrecht «JIN» Jurisprudentie in Nederland december 2014, afl. 10 1172 2010 zowel de Stichting als de BV partij waren, zo leid ik uit het vonnis af (r.o. 2.8). In deze vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

F. Oostlander Smeets Advocaten

F. Oostlander Smeets Advocaten 86 Ondernemingsrecht «JIN» Jurisprudentie in Nederland mei 2015, afl. 4 566 deskundigenbericht en de eindnota worden deze door de griffier in kopie naar de procespartijen gezonden. Zij krijgen daarbij

Nadere informatie

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013 RAV 2013/88: Beroepsaansprakelijkheid. Aan de hand van welk criterium wordt beoordeeld of er sprake is van beroepsaansprakelijkheid van een advocaa... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

College Datum Rolnummer. Conclusie Noot. : Regelgeving

College Datum Rolnummer. Conclusie Noot. : Regelgeving informatie JOR 2008/272 Hoge Raad "s-gravenhage, 11-07-2008, C06/288HR, UN BC8867 Vermogensadvses, Zorgplicht bank, BewijsJastverdeling Aflevering 2008 afl. 10 Rubriek College Datum Rolnummer R@chter(s)

Nadere informatie

Aflevering 2012 afl. 7-8 Rubriek College. Bank- en effectenrecht Hoge Raad Datum 13 april 2012. Rolnummer 11/00126 LJN BV6693

Aflevering 2012 afl. 7-8 Rubriek College. Bank- en effectenrecht Hoge Raad Datum 13 april 2012. Rolnummer 11/00126 LJN BV6693 JOR 2012/219 Hoge Raad 's-gravenhage, 13-04-2012, 11/00126, LJN BV6693 Zorgplicht van assurantietussenpersoon, Onvolledige informatie in brief assurantietussenpersoon aan verzekerde levert niet zonder

Nadere informatie

«JA» Regres. Conclusie plv. Procureur-Generaal (mr. De Vries Lentsch-Kostense)

«JA» Regres. Conclusie plv. Procureur-Generaal (mr. De Vries Lentsch-Kostense) Hoge Raad 6 april 2012, nr. 10/01949, LJN BU3784 (mr. Numann, mr. Van Buchem-Spapens, mr. Van Oven, mr. Streefkerk, mr. Heisterkamp) (Concl. plv. P-G De Vries Lentsch-Kostense) Noot R.A. Wolf vordering.

Nadere informatie

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DELOITTE ACCOUNTANTS B.V., gevestigd te Rotterdam,

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DELOITTE ACCOUNTANTS B.V., gevestigd te Rotterdam, vonnis RECHTBANK AMSTERDAM sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 398833 / HA ZA 08-1465 Vonnis van in de zaak van de stichting STICHTING ONDERZOEK BEDRIJFS INFORMATIE SOBI, gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Uitspraak. vonnis RECHTBANK AMSTERDAM. Afdeling privaatrecht, enkelvoudige kamer. zaaknummer/rolnummer: C/13... / HA... Vonnis van 11 december 2013

Uitspraak. vonnis RECHTBANK AMSTERDAM. Afdeling privaatrecht, enkelvoudige kamer. zaaknummer/rolnummer: C/13... / HA... Vonnis van 11 december 2013 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 11-12-2013 Datum publicatie 23-12-2013 Zaaknummer C/13/... / HA... Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Wetingang: Art. 2:195 BW Brondocument: Rb. Midden-Nederland, 16-10-2013, nr C/16/350365 / HA RK 13-226

Wetingang: Art. 2:195 BW Brondocument: Rb. Midden-Nederland, 16-10-2013, nr C/16/350365 / HA RK 13-226 RO 2014/10: Blokkeringsregeling. Kan de curator verzoeken om terzijde stelling van een statutaire blokkeringsbepaling (aanbiedingsregeling) op gron... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

Rubriek Bank- en effectenrecht College Datum Rolnummer. Hof Arasterdam 29 november 2007 1299/06

Rubriek Bank- en effectenrecht College Datum Rolnummer. Hof Arasterdam 29 november 2007 1299/06 Informatie JOR 2008/1S Gerechtshof Amsterdam, 29-11-2007,1299/06 Vermogensbeheer, Beleggers gebonden aan schriftelijk vastgelegde doelstellingen voor vermogensbeheer, Afwijking overeengekomen wijze van

Nadere informatie

Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011

Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011 Mr. A.E. Krispijn advocaat Kennedy Van der Laan Mr. M. Oudenaarden advocaat Kennedy Van der Laan Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011 W W W. M A G N A C H A

Nadere informatie

Rechtsvraag: In cassatie staat de vraag centraal of het recht van een patiënt op smartengeld op diens erven is overgegaan.

Rechtsvraag: In cassatie staat de vraag centraal of het recht van een patiënt op smartengeld op diens erven is overgegaan. HR 3 februari 2006, AU5684, C04/308HR Onderwerp: Aansprakelijkheidsverzekering, vergoeding immateriële schade, overgang op erfgenamen Artikelen: Art. 6:106 lid 2 BW Rechtsvraag: In cassatie staat de vraag

Nadere informatie

VERKORT ARREST VAN HET GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

VERKORT ARREST VAN HET GERECHTSHOF TE AMSTERDAM arrestnummer: parketnummer: 23-003421-06 datum uitspraak: 28 januari 2009 TEGENSPRAAK PROMIS VERKORT ARREST VAN HET GERECHTSHOF TE AMSTERDAM gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van

Nadere informatie

1.2 De bank heeft het beroep bestreden bij een op 4 maart 2013 gedateerd verweerschrift.

1.2 De bank heeft het beroep bestreden bij een op 4 maart 2013 gedateerd verweerschrift. Uitspraak Commissie van Beroep 2013-21 d.d. 24 juni 2013 (prof. mr. F.R. Salomons, voorzitter, mr. A. Bus, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. F.P. Peijster en mr. A. Rutten-Roos, leden, en mr. M.J. Drijftholt, secretaris)

Nadere informatie

Jurisprudentie. 16 maart 1995 Bijblad Industriële Eigendom, nr 3 73

Jurisprudentie. 16 maart 1995 Bijblad Industriële Eigendom, nr 3 73 16 maart 1995 Bijblad Industriële Eigendom, nr 3 73 (mijn cursiveringen, RWH). Om twee redenen zou het voorbehouden van het waarmerken van vertalingen aan registergemachtigden in strijd kunnen worden geoordeeld

Nadere informatie

Partijen zullen hierna de curatoren en Kuiken worden genoemd.

Partijen zullen hierna de curatoren en Kuiken worden genoemd. vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 386303 / HA ZA 07-3381 Vonnis van in de zaak van 1. MR. HENDRIK DULACK Q.Q., 2. MR. WILLEM JAN MAURITS VAN ANDEL Q.Q., in hun hoedanigheid

Nadere informatie

Publicatie JOR 2014 afl. 6 Publicatiedatum 24 juni 2014 College Uitspraakdatum 15 april 2014. Gerechtshof 's-hertogenbosch

Publicatie JOR 2014 afl. 6 Publicatiedatum 24 juni 2014 College Uitspraakdatum 15 april 2014. Gerechtshof 's-hertogenbosch Page 1 of 19 JOR 2014/168 Gerechtshof 's-hertogenbosch, 15-04-2014, HD 200.112.118/01, ECLI:NL:GHSHE:2014:1052 Renteswap, Risico van hoge kosten bij tussentijdse beëindiging renteswap, Zorg- en adviesplicht

Nadere informatie

rechtspraak ondernemingsrecht

rechtspraak ondernemingsrecht 2009, 63 RECHTBANK ARNHEM (VOORZIENINGENRECHTER) 10 juli 2009, nr. 185101 / KG ZA 09-319 (Mr. R.J.B. Boonekamp) BW art. 2:87b,, 121, 195b; EG Verdrag art. 56 LJN BJ2214 Uitleg van statuten. Kwaliteitseis.

Nadere informatie

Publicatie JAR 2014 afl. 12 Publicatiedatum 18 augustus 2014 College Uitspraakdatum 23 juli 2014. Gerechtshof Amsterdam

Publicatie JAR 2014 afl. 12 Publicatiedatum 18 augustus 2014 College Uitspraakdatum 23 juli 2014. Gerechtshof Amsterdam JAR 2014/209 Gerechtshof Amsterdam, 23-07-2014, 200.142.777/01 OK, ECLI:NL:GHAMS:2014:2887 Intrekken 403-verklaring, Ontslagvergoeding valt onder overblijvende aansprakelijkheid van de moedervennootschap

Nadere informatie

Centrale thema s insolventie- en aansprakelijkheidsrecht Zorgplicht van banken; effectenlease

Centrale thema s insolventie- en aansprakelijkheidsrecht Zorgplicht van banken; effectenlease 1 PAO-Cursus Radboud Universiteit Nijmegen & de UNA Centrale thema s insolventie- en aansprakelijkheidsrecht Zorgplicht van banken; effectenlease Donderdag 1 maart 2007 WTC, Curaçao Mr. K. Frielink 16.30

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Bijlage 2 Openbare versie boetebesluit Aangetekend MBVO Strikt vertrouwelijk SNS Bank N.V. Het Bestuur Croeselaan 1 3521 BJ UTRECHT Datum 20 januari 2011 - Pagina 1 van 24 Telefoon -------------------------

Nadere informatie

F. Oostlander Smeets Advocaten Haarlem

F. Oostlander Smeets Advocaten Haarlem 155 Ondernemingsrecht «JIN» Jurisprudentie in Nederland september 2014, afl. 7 822 Concurrent en Rexwinkel c.s. gevoerde verweer nog eens extra wil bestraffen. Het is mijns inziens de vraag of dat wel

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Niet-bindende uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-272 d.d. 10 september 2013 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, en de heren J.C. Buiter en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mevrouw

Nadere informatie

Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: TvI 2013/42 Bijgewerkt tot: 07-10-2013 Prof. mr. R.M.

Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: TvI 2013/42 Bijgewerkt tot: 07-10-2013 Prof. mr. R.M. Tijdschrift voor Insolventierecht, De ondergang van SNS REAAL: minimumkapitaaleisen voor banken en waarom de beurskoers nauwelijks relevantie heeft voor de waardebepaling van de onteigende instrumenten

Nadere informatie

Conclusie Advocaat-Generaal (mr. Spier)

Conclusie Advocaat-Generaal (mr. Spier) Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid 43 aansprakelijkheid door de Hoge Raad wordt aanvaard. J.L. Brens advocaat bij Holla Poelman Van Leeuwen Advocaten te s-hertogenbosch 43 Hoge Raad 2 februari 2007,

Nadere informatie

2.1. [Gedaagde] is eigenaar van de eenmanszaak [X] Kitwerken Zwijndrecht, een bedrijf dat zich bezighoudt met voegafdichting.

2.1. [Gedaagde] is eigenaar van de eenmanszaak [X] Kitwerken Zwijndrecht, een bedrijf dat zich bezighoudt met voegafdichting. Auteur: Petra klein Gunnewiek Titel: noot bij: Arbeidsongeval, Verhaalsrecht werkgever, Collega-verweer, Civiel plafond.. Bron: JA 2013/12 en JA 2013/13 Contact: e-mail: petrakleingunnewiek@vbk.nl tel.

Nadere informatie

Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series

Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Annotatie onder HR 19 december 2008, LJN BG1816 M.L. Tuil Published in JBPr 2009, 13 Universitair docent, Rotterdam Institute of Private Law, Erasmus

Nadere informatie

ACTUALITEITEN ICT-RECHT BIJ DE START van 2014

ACTUALITEITEN ICT-RECHT BIJ DE START van 2014 ACTUALITEITEN ICT-RECHT BIJ DE START van 2014 ACTUALITEITEN ICT-RECHT 2014 PAGINA 1 ACTUALITEITEN ICT-RECHT BIJ DE START VAN 2014 Advocatenkantoor Legalz B.V. (januari 2014) ACTUALITEITEN ICT-RECHT 2014

Nadere informatie

Magistraten: Mr. S.B. van Baalen Zaaknr: 106248 / HA ZA 10-676 Conclusie: - LJN: BR5149 Noot: - Roepnaam: -

Magistraten: Mr. S.B. van Baalen Zaaknr: 106248 / HA ZA 10-676 Conclusie: - LJN: BR5149 Noot: - Roepnaam: - RO 2011/67: Ontslag bestuurder. Betekent beëindiging van de managementovereenkomst van de statutair bestuurder direct ook diens vennootschapsrechte... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie