ANALYSE WONINGMARKT. van de bestaande koopwoningen. 4 e kwartaal 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ANALYSE WONINGMARKT. van de bestaande koopwoningen. 4 e kwartaal 2014"

Transcriptie

1 ANALYSE WONINGMARKT van de bestaande koopwoningen 4 e kwartaal 2014

2 De Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM (hierna de NVM ) behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten op dit document voor. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVM. Gebruik of openbaarmaking van deze informatie door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVM is niet toegestaan. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een wijziging aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van dit document. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die de NVM aan de samenstelling van dit document en de daarin opgenomen gegevens besteedt, geeft de NVM geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. De NVM zal bij naar haar oordeel gebleken misbruik een beroep op haar rechten kunnen doen bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter. 2

3 Inhoudsopgave 1 Samenvatting Transacties Aantal Verkopen Vergelijking met een kwartaal eerder Vergelijking met een jaar eerder Aantal verkopen op jaarbasis Verkocht onder voorbehoud Transactieprijs van de gemiddeld verkochte woning Vergelijking met een kwartaal eerder Vergelijking met een jaar eerder Transactieprijs per vierkante meter van de gemiddeld verkochte woning Vergelijking met een kwartaal eerder Vergelijking met een jaar eerder Verkooptijden Vergelijking met een jaar eerder Marktstemming(sindicator) Vergelijking met een kwartaal eerder Vergelijking met een jaar eerder Aanbod Aantal woningen in aanbod Vergelijking met een kwartaal eerder Vergelijking met een jaar eerder Vraagprijzen van het aanbod Vergelijking met een kwartaal eerder Vergelijking met een jaar eerder Looptijd van het aanbod Vergelijking met een kwartaal / jaar eerder Aanbod naar looptijdklassen Overige kengetallen woningmarkt Verschil vraag-verkoopprijs NVM Krapte-indicator Verkoopquote Instroomquote Intrekkingen Vraagprijsaanpassingen Bijlage Vergelijking NVM-CBS/Kadaster Bijlage Voorlopige en definitieve cijfers Bijlage Uitleg over rekenmethodiek NVM

4 1 Samenvatting Dit document beschrijft de ontwikkeling van de Nederlandse woningmarkt in zijn totaliteit. De regionale verschillen in Nederland zijn echter groot. Een conclusie over een regio vraagt daarom altijd een nadere bestudering van de regionale woningmarktontwikkelingen. Opnieuw zet het herstel op de woningmarkt verder door. Er zijn in het 4 e kwartaal 2014 iets meer dan transacties geweest bij NVM-makelaars, 34% meer dan een jaar geleden en 20% meer dan in het 3 e kwartaal. In de totale markt werden naar schatting transacties geregistreerd. De laatste vier kwartalen registreerde de NVM in totaal meer dan transacties van bestaande koopwoningen bij haar makelaars, hetgeen neerkomt op transacties voor de gehele markt. De prijs is in het 4 e kwartaal 2014 met 1,3% gestegen in vergelijking met een kwartaal eerder en 3,5% in vergelijking met een jaar eerder. De prijs van de gemiddeld verkochte woning bedraagt nu euro en ligt bijna 14% lager dan voor de crisis, maar alweer 5% hoger dan op het dieptepunt. De vierkante meterprijs van een gemiddeld verkochte woning is het laatste kwartaal met 0,6% beperkt gestegen tot gemiddelde Het verschil met de gewone prijsontwikkeling duidt op de verkoop van grotere en/of duurdere woningen in het afgelopen kwartaal. De looptijd van verkochte woningen bedraagt nu 124 dagen. De dalende tendens bij het aanbod houdt aan. Er staan halverwege het 4 e kwartaal 2014 ruim woningen in aanbod bij NVM-makelaars. Dat is een daling van 8,2% in vergelijking met een jaar geleden. Voor de totale markt betekent dit een aanbod aan bestaande koopwoningen van om en nabij Sinds 2009 daalt de vraagprijs van het aanbod onafgebroken. In het 4 e kwartaal is deze ontwikkeling onderbroken en is de vraagprijs gelijk gebleven op In een jaar tijd is de vraagprijs met 1,2% beperkt gedaald. Vanaf de vraagprijspiek in 2008 is de vraagprijs met 12,2% gedaald. Woningen, die nu in het aanbod staan, staan gemiddeld 371 dagen te koop. Voor het eerst sinds begin 2013 staat minder dan de helft (49%) van alle woningen in het aanbod staat een jaar of langer te koop. Het verschil tussen oorspronkelijke vraag- en verkoopprijs daalt verder tot 5,5%. Het verschil tussen de laatste vraagprijs en verkoopprijs is met 4,4% een procentpunt lager in vergelijking met een jaar eerder. Een potentiële koper kon in het 4 e kwartaal 2014 kiezen uit bijna 13 woningen. De verkoopquote stijgt naar het hoogste punt sinds 2009 en bedraagt nu 16,9%. De verkoopquote van nieuw aanbod bereikte zelfs het hoogste niveau sinds 2008 met ruim 22%. De instroomquote ligt in het 4 e kwartaal 2014 met 28% 6 procentpunten hoger dan een jaar eerder, en 5 procentpunten hoger dan een kwartaal eerder. Er zijn woningen ingetrokken, een daling van bijna 14% in vergelijking met een jaar eerder. Ook op jaarbasis zijn er zo n 14% minder intrekkingen dan een jaar eerder. 57% van de woningen in het aanbod heeft geen vraagprijswijziging ondergaan. Dit aandeel is toenemende. Van alle transacties uit het afgelopen kwartaal is 32% verkocht na tenminste één prijswijziging. De cijfers die de NVM presenteert voor het 4 e kwartaal 2014 zijn voorlopig. In de bijlage zijn de definitieve cijfers voor het 3 e kwartaal 2014 opgenomen. 4

5 2 Transacties 2.1 Aantal verkopen In het 4 e kwartaal 2014 zijn door NVM-makelaars woningen verkocht. Dat is bijna een verdubbeling vergeleken met het dieptepunt van de crisis (begin 2013), en qua aantal verkopen is dit 4 e kwartaal vergelijkbaar met de periode vlak voor de crisis. In de totale bestaande koopwoningmarkt hebben het afgelopen kwartaal naar schatting verkopen plaatsgevonden. Van de verschillende woningtypen is het appartement het best verkopende type, met een aandeel van 31,8%. Daarna volgt de tussenwoning met een aandeel van 27,5%. Hoekwoningen, 2-onder-1- kapwoningen en vrijstaande woningen kennen een aandeel van respectievelijk 13,6%, 14,1% en 13,1%. Het definitieve aantal verkopen voor het 3 e kwartaal 2014 is uitgekomen op De NVM presenteerde eerder een voorlopig cijfer van verkochte woningen door NVM-makelaars Vergelijking met een kwartaal eerder In vergelijking met het 3 e kwartaal 2014 zijn er dit kwartaal 21,2% meer woningen verkocht: versus Normaal gesproken ligt in het 4 e kwartaal sowieso het aantal woningverkopen hoger dan in een 3 e kwartaal. De gemiddelde stijging van het aantal transacties in een 4 e kwartaal lag over de afgelopen tien jaar op 6,9%. Er is sprake van verschillen tussen de woningtypen in ontwikkeling van het aantal verkopen. Tussenwoningen en 2-onder-1-kapwoningen liggen met 21,3% en 21,6% redelijk op het gemiddelde. Van hoek- en vrijstaande woningen stijgt het aantal verkopen met 17,0% en 16,9% minder hard dan gemiddeld, terwijl appartementen de grootste stijging kende: 24,8% Vergelijking met een jaar eerder Ook in vergelijking met een jaar eerder is er sprake van een flinke stijging van de verkoopaantallen. De woningverkoop ligt 30,6% hoger dan in het 4 e kwartaal In alle kwartalen van 2014 ligt de verkoop hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder, maar de stijging was in het eerste halfjaar van 2014 hoger dan in de tweede helft. 5

6 Voor alle woningtypen geldt deze stijging in verkoopaantallen, maar bij de appartementen is de stijging het sterkst: er zijn 38,1% meer appartementen verkocht dan vorig jaar. De verkoopaantallen van tussenwoningen, hoekwoningen, 2-onder-1-kapwoningen en vrijstaande woningen stijgen met 25,6%, 26,3%, 28,4% en 31,1% Aantal verkopen op jaarbasis In heel 2014 zijn er door NVM-makelaars woningen verkocht. Halverwege 2013 lag het aantal verkopen op jaarbasis nog op Er zijn dus nu 42% meer huizen verkocht dan op het dieptepunt. In de periode voor de crisis, medio 2008, lag het aantal verkopen bij NVM-makelaars op jaarbasis rond de woningen (rond woningen voor de totale bestaande koopwoningmarkt). In de totale markt gaat het op dit moment om naar schatting verkochte woningen op jaarbasis. 6

7 Verkocht onder voorbehoud Het aantal verkochte woningen in het 4 e kwartaal oversteeg duidelijk de verwachtingen van de NVM. Dat is zichtbaar in het verschil tussen de groene lijn en de blauwe lijn bij de registratie van transacties die verkocht onder voorbehoud zijn. Mogelijk hebben het naderende einde van de verhoogde schenkingsregeling, alsmede de komende strengere hypotheekregels bijgedragen aan een eindejaarsrally. De vraag is dan ook of dit begin 2015 tot het inzakken leidt van het aantal transacties, zoals destijds begin 2013 gebeurde Ontwikkeling objecten verkocht onder voorbehoud belangrijke momenten Lenteakkoord Verkiezingen Nieuwe hypotheekregels Woonakkoord Verhoogde schenking Banken houden vast aan 106% Woonakkoord door 1e kamer Einde verhoogde schenking, strengere hypotheekregels 500 = NVM openhuizen dag Aantreden kabinet Rutte II Het aantal woningen dat de status verkocht onder voorbehoud (VOV) heeft gekregen, is een belangrijke maatgever voor het uiteindelijke aantal transacties. Het laat zien dat huizen in principe verkocht zijn op een bepaald moment, maar dat er nog ontbindende voorwaarden zijn, die de verkoop kunnen terugdraaien. De blauwe lijn laat het feitelijke aantal woningen verkocht onder voorbehoud zien. Deze schommelen rond de rode trendlijn, die gebaseerd is op het aantal verkopen uit het verleden en rekening houdt met de seizoenstrend. In het meest recente kwartaal is de trendlijn gebaseerd op de door NVM uitgesproken verwachting van het aantal transacties in het 4 e kwartaal en de seizoenstrend (hier is de trendlijn groen gekleurd). 2.2 Transactieprijs van de gemiddeld verkochte woning In het 4 e kwartaal 2014 is de prijs van de gemiddeld verkochte woning uitgekomen op euro. Een vrijstaande woning is verkocht voor gemiddeld euro, een appartement voor euro. Sinds het begin van de crisis zijn de prijzen van verkochte woningen met 13,9% gedaald zonder daarbij te corrigeren voor inflatie. De duurdere woningtypen, 2-onder-1-kap- en vrijstaande woningen zijn het hardst in prijs gedaald met 15,8% en 21,2%. Tussenwoningen (-14,0%) en vooral appartementen (-10,0%) daalden veel minder sterk in prijs Vergelijking met een kwartaal eerder In vergelijking met het 3 e kwartaal 2014 zijn de transactieprijzen met 1,3% gestegen. Vorig kwartaal leek de positieve prijsontwikkeling met 0,1% vrijwel tot stilstand te komen, maar dit kwartaal is er dus weer sprake van een plus. 7

8 De prijzen van appartementen zijn, overeenkomstig met de flinke stijging van de verkoopaantallen, met 1,9% het sterkst toegenomen. Voor hoekwoningen en vrijstaande woningen geldt een prijsstijging van minder dan 1% Vergelijking met een jaar eerder Er lijkt een einde gekomen aan de opgaande lijn van de prijsontwikkeling in vergelijking met een jaar eerder. De transactieprijzen zijn in een jaar tijd gemiddeld met 3,5% gestegen. Daarmee zijn voor het eerst sinds 2007 de prijzen aan het einde van het jaar weer toegenomen in vergelijking met dezelfde periode daarvoor. Met name de prijsstijging van appartementen is het afgelopen jaar opvallend geweest. De prijs van appartementen nam met 4,8% toe. De prijs van een tussenwoning nam beperkt toe met 2,3%. Hierdoor komen de prijsniveau s van appartementen en tussenwoningen opnieuw dichter bij elkaar te liggen. Ook de prijsstijging van vrijstaande woningen is met 2,3% beperkt gebleven. De transactieprijs van 2-onder-1-kapwoningen en hoekwoningen zijn met respectievelijk 3,4% en 4,5% gestegen. 2.3 Transactieprijs per vierkante meter van de gemiddeld verkochte woning De vierkantemeterprijs geeft naast een correctie voor woningtype en regio ook een correctie voor de grootte van de woning. Hoewel voor de consument en de pers minder interessant, geeft het cijfer in principe het meest accurate beeld van de prijsontwikkeling in de woningmarkt. De vierkante meterprijs van de gemiddeld verkochte woning komt in het 4 e kwartaal 2014 uit op euro. De vierkante meterprijzen van tussenwoningen liggen het laagst (1.730 euro) en die van appartementen het hoogst (2.240 euro) Vergelijking met een kwartaal eerder De vierkantemeterprijs is in vergelijking met het 3 e kwartaal 2014 opnieuw vrij beperkt toegenomen, dit kwartaal met 0,6%. De vierkantemeterprijs stijgt nu al 6 kwartalen achtereen. Alle woningtypen noteerden een prijstoename, variërend van 0,3% bij tussenwoningen tot 1,1% bij hoekwoningen. 8

9 % M2-Transactieprijsontwikkeling kwartaal op kwartaal (NVM) 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% De oranje lijn is de gemiddelde prijsverandering per kwartaal over de laatste 4 kwartalen Vergelijking met een jaar eerder De vierkantemeterprijs is in een jaar tijd met 3,2% toegenomen, iets minder sterk dus dan de gewone prijsontwikkeling. Dat duidt erop dat de verkochte woningen in het 4 e kwartaal 2014 net iets groter waren dan die in hetzelfde kwartaal van Overigens zijn de stijgingen van de vierkantemeterprijs bij bijna alle woningtypen vergelijkbaar met de gewone prijsstijging. Uitzondering is de hoekwoning, waarbij er 1,5% verschil tussen zit en er dus grotere hoekwoningen zijn verkocht. De stijging van de vierkantemeterprijs ligt voor het derde achtereenvolgende kwartaal rond de 3%. 2.4 Verkooptijden De verkooptijden (looptijden van verkochte woningen) zijn gecorrigeerd voor intrekken/aanmelden. Van woningen die uit het aanbod worden gehaald en binnen twee weken opnieuw zijn aangeboden wordt de verkooptijd doorgeteld. De verkooptijd van de gemiddeld verkochte woning is in het 4 e kwartaal uitgekomen op gemiddeld 124 dagen (4 maanden). De tussenwoning is sinds 2010 het snelst verkopende woningtype met een verkooptijd van 87 dagen. De verkooptijd van een appartement bedraagt gemiddeld 122 dagen. Een vrijstaande woning kent traditioneel de langste verkooptijd, dit kwartaal 216 dagen. De verkooptijden van de verkochte woningen zeggen niets over de ontwikkeling van de looptijden binnen het bestaande aanbod (zie paragraaf 3.3 over looptijd van het aanbod ) Vergelijking met een jaar eerder In vergelijking met een jaar geleden zijn de verkooptijden flink lager. Gemiddeld bedraagt de daling 18,6%. Voor bijna alle woningtypen geldt dat de procentuele ontwikkeling ten opzichte van vorig jaar tussen de 19% en 23% ligt, behalve voor de vrijstaande woning. Hiervoor geldt dat de verkooptijd slechts 2,4% lager ligt. 9

10 Verkooptijden verkochte woningen in dagen (NVM) 2.5 Marktstemming(sindicator) In het 4 e kwartaal 2014 is voor een totaal van 8,3 miljard euro aan woningtransacties afgesloten. Dit bedrag komt tot uitdrukking in de marktstemmingsindicator: deze geeft de som van de transactieprijzen van verkochte woningen weer, ofwel het totale geldvolume gemoeid met de verkoop van woningen. De indicator wordt beïnvloed door de prijs van woningen, alsmede het aantal verkopen Vergelijking met een kwartaal eerder De 8,3 miljard euro aan afgesloten woningtransacties ligt 22,1% hoger dan het kwartaal ervoor. Voor het grootste deel is dit veroorzaakt door de enorme stijging van het aantal transacties. Met de verkoop van appartementen is het meeste gemoeid, 2,2 miljard euro Vergelijking met een jaar eerder Ook vergeleken met een jaar eerder liggen de marktstemmingsindicatoren van de verschillende woningtypen flink hoger. Het gaat om een stijging van 36,4%. De grootste geldvolumestijgingen zijn zichtbaar bij appartementen (+46,7%) en vrijstaande woningen (+ 36,7%). Bij de andere woningtypen ligt de stijging tussen 31% en 32%. Het totale geldvolume is in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar met zo n 2,2 miljard euro toegenomen. 3 Aanbod 3.1 Aantal woningen in aanbod Halverwege het 4 e kwartaal 2014 (de peildatum voor het aanbod) stonden woningen te koop bij NVM-makelaars. In de totale bestaande koopwoningmarkt gaat het dan om naar schatting woningen in aanbod. De dalende trend zet hiermee verder door. Appartementen zijn met 28,9% nog steeds het sterkst vertegenwoordigde woningtype in het aanbod. Het aandeel is echter wel dalend. De vrijstaande woning nadert het appartement. Inmiddels is 27,7% van het aanbod vrijstaand. De tussenwoning is qua aandeel het sterkst gedaald, sinds het 10

11 aanbod eind 2012 qua aantallen het hoogtepunt bereikte. 18,2% van het aanbod is een tussenwoning Vergelijking met een kwartaal eerder Het aantal woningen in het aanbod is met bijna woningen gedaald en ligt voor het eerst sinds het 2 e kwartaal van 2011 weer onder de woningen bij NVM-makelaars. Het aantal transacties en intrekkingen is dus hoger geweest dan het aantal woningen dat nieuw in aanbod is gekomen. Het aanbod daalde in vergelijking met een kwartaal eerder met 2,1%. De daling blijkt het sterkst bij de appartementen, liefst 3,0%. Bij de 2-onder-1-kapwoning en de vrijstaande woning waren de dalingen met respectievelijk 0,9% en 1,4% beperkter Ontwikkeling aantal woningen in aanbod (NVM) Tussenwoning 2-onder-1-kap woning Appartement Hoekwoning Vrijstaande woning Vergelijking met een jaar eerder Het aanbod bevindt zich inmiddels 2 jaar in een dalende tendens. In vergelijking met een jaar eerder stonden er 8,2% minder woningen te koop. De goedkopere woningtypen, het appartement en de tussen- en hoekwoningen, kenden dalingen van 10-11% in het aanbod, terwijl die van vrijstaande woningen met een daling van 2,6% beperkt bleef. De daling van de 2-onder-1-kapwoning was vergelijkbaar met die van de totale groep. De vrijstaande woning lijkt vooralsnog het minst sterk te profiteren van het herstel van de woningmarkt. Theoretisch gezien duurt het nu ruim 1 jaar en 3 maanden om het huidige aanbod van woningen te verkopen (uitgaande van de veronderstelling dat er geen nieuw aanbod bij zou komen en de aantallen verkopen op het huidige niveau blijven). Op het dieptepunt van de markt was dit bijna 2 jaar en 2 maanden. 3.2 Vraagprijzen van het aanbod De vraagprijs van de gemiddeld te koop staande woning bedraagt halverwege het 4 e kwartaal euro. De vraagprijs van het gemiddelde appartement bedraagt euro, terwijl de vraagprijs van de gemiddeld vrijstaande woning euro bedraagt. De vraagprijs van de in aanbod staande woningen verschilt flink van de transactieprijzen. De groep woningen die verkocht wordt, is anders van samenstelling (o.a. type/regio) dan de groep woningen die in het aanbod staat. 11

12 Sinds het begin van de crisis is de vraagprijs van de gemiddeld in aanbod staande woning gedaald met 12,2%. De daling van de vraagprijs van het aanbod en de transactieprijs sinds de zomer van 2008 komt steeds dichter bij elkaar te liggen. Hierbij is gecorrigeerd voor regio en type Vergelijking met een kwartaal eerder De vraagprijs voor de gemiddelde woning is het afgelopen kwartaal gestabiliseerd. Ook binnen de woningtypen is er nauwelijks enige beweging in de prijzen. De vraagprijs van de goedkoopste woningen (appartementen en tussenwoningen) nam zeer beperkt toe (maximaal +0,2%). Alleen bij de 2-onder-1-kapwoning was sprake van een zeer lichte daling van de vraagprijs met -0,1%. Er is dus duidelijk sprake van stabilisatie. 1,0% Vraagprijsontwikkeling kwartaal op kwartaal (NVM) 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% De oranje lijn is de gemiddelde prijsverandering over de laatste 4 kwartalen Vergelijking met een jaar eerder De stabilisering van de vraagprijs van de gemiddelde in aanbod staande woning laat zich ook steeds duidelijker zien in de cijfers, waarbij de prijzen vergeleken worden met die van een jaar terug. De daling is beperkt gebleven tot slechts 1,2%. Voor vrijwel alle woningtypen is de daling van de vraagprijs zelfs kleiner dan 1%. Uitzondering hierop vormen de appartementen, waar de prijzen nog met 2,5% gedaald zijn in het afgelopen jaar. Mogelijk is dit mede het gevolg van corporatiewoningen die op de koopwoningmarkt aangeboden worden, deze woningen zitten in zijn algemeenheid vaker in een lagere prijsklasse. 3.3 Looptijd van het aanbod De looptijd van het aanbod is een maatstaf die niet verward dient te worden met de looptijd van verkochte woningen. De looptijd van de in aanbod staande woningen is het gemiddelde aantal dagen dat de te koop staande woningen op een bepaald moment te koop staan. Halverwege het 4 e kwartaal 2014 staat een woning in het aanbod gemiddeld 371 dagen op de markt. Een vrijstaande woning in aanbod staat gemiddeld 468 dagen te koop. De tussenwoning in het aanbod staat gemiddeld 275 dagen te koop en is daarmee het best presterende woningtype Vergelijking met een kwartaal / jaar eerder Voor het 3 e opeenvolgende kwartaal daalt de looptijd van het aanbod. Op het hoogste punt bedroeg deze nog 439 dagen. Nu is dat dus 371 dagen, dat is ruim 2 maanden minder. In vergelijking met een jaar eerder staat de gemiddeld te koop staande woning nu 15,6% minder lang te koop. De 12

13 8% 8% 7% 11% 15% 12% 10% 9% 11% 16% 14% 12% 14% 18% 18% 21% 19% 17% 18% 19% 24% daling is bij tussenwoningen het sterkst met ruim 23%. Het aantal vrijstaande woningen is maar beperkt gedaald, hetgeen zich ook vertaalt in een beperktere daling van de looptijd van het aanbod van dit woningtype (-8,6%) Aanbod naar looptijdklassen In een analyse van de looptijdklassen worden de objecten ingedeeld in klassen op basis van de duur dat deze woningen op de markt in aanbod staan. Daardoor is het mogelijk te meten hoeveel procent van het woningaanbod hoe lang in de verkoop staat. Voor het eerst sinds 2013 staat er minder dan 50% van het aanbod 1 jaar of langer te koop, te weten 49%. Wel is het aandeel woningen in het aanbod dat 3 jaar of langer te koop staat het afgelopen kwartaal groter geworden. Het gaat nu om 19%. Dat zijn ruim woningen. Er is ook een duidelijke stijging waarneembaar van het percentage woningen dat tot 1 kwartaal te koop staat. Halverwege het 4 e kwartaal 2014 was dat 21%, een jaar eerder nog 18%. 30% Aanbod onderverdeeld naar looptijdklassen (NVM) 25% 20% 15% 10% 5% 0% tot 1 kwartaal 1-2 kwartalen 2-3 kwartalen 3-4 kwartalen 1-2 jaar 2-3 jaar meer dan 3 jaar Aanbod per 15 november 2013 Aanbod per 15 augustus 2014 Aanbod per 15 november Overige kengetallen woningmarkt 4.1 Verschil vraag-verkoopprijs Het verschil tussen de oorspronkelijke vraagprijs en de transactieprijs is eind 2014 gedaald tot 5,5%. Een jaar geleden bedroeg dit verschil nog 8,0%. De belangrijkste oorzaak is het toenemende deel van de transacties dat snel verkocht wordt en vanuit de eerste vraagprijs. Toen de crisis net haar intrede had gedaan in 2008 was het verschil tussen de oorspronkelijke vraagprijs en transactieprijs met 5,3% vergelijkbaar met het huidige verschil. Bij vrijstaande woningen bedraagt het verschil nog altijd bijna 10%. Bij tussenwoningen is het verschil inmiddels teruggelopen tot 4,3%. Het verschil tussen de laatste vraagprijs en transactieprijs is afgenomen tot 4,4%. Hierbij is het verschil het kleinst bij appartementen (3,6%) en het grootst bij vrijstaande woningen (7,2%). 13

14 % Verschil vraag-verkoopprijs (NVM) 10% 8% 6% 4% 2% 0% verschil t.o.v. oorspronkelijke vraagprijs verschil t.o.v. laatste vraagprijs 4.2 NVM Krapte-indicator De NVM krapte-indicator geeft een benadering voor het aantal keuzemogelijkheden dat een potentiële koper op de woningmarkt heeft. De indicator wordt normaliter berekend als het aanbod aan het begin van de maand gedeeld door het aantal transacties in die maand. Voor de kwartaalanalyses wordt voortgeborduurd op deze wijze van berekenen en wordt uitgegaan van de volgende analyse: (Aantal aanbod halverwege kwartaal uit vijvermodel/ Aantal transacties in kwartaal) * 3 Er wordt vermenigvuldigd met 3 om te corrigeren voor het feit dat we rekenen met de transacties in een kwartaal in plaats van in een maand. 70 Krapte-indicator (hoeveel keuze heeft de consument?) Tussenwoning Hoekwoning 2-onder-1-kap woning Vrijstaande woning Appartement Woning totaal 14

15 De krapte-indicator is het 4 e kwartaal 2014 verder gedaald. Potentiële huizenkopers hebben nu nog de keuze uit 13 woningen. De keuze is het afgelopen jaar snel afgenomen. De markt voor tussenwoningen is voor het eerst sinds 2008 onder de 10 gekropen. Een koper had in het 4 e kwartaal 2014 nog de keuze uit 9 woningen. De krapte-indicatoren lagen het afgelopen kwartaal meer dan de helft lager dan in het begin van de crisis. Toch is er nog geen sprake van een verkopersmarkt. Daarvoor moeten de krapte-indicatoren minimaal nog eens halveren, hetgeen in de nabije toekomst nog zeker niet verwacht mag worden. 4.3 Verkoopquote De verkoopquote geeft weer welk aandeel van het aanbod in een kwartaal is verkocht (verhouding van het aantal verkopen/aantal woningen in aanbod). De verkoopquote oud deelt het aantal verkopen uit het aanbod begin van het kwartaal door het aantal woningen dat begin van het kwartaal in aanbod staat. De verkoopquote nieuw deelt het aantal verkopen uit het aanbod dat in het kwartaal nieuw op de markt is gekomen door het aantal woningen nieuw in aanbod. In de woningmarkt van voor de crisis was de verkoopquote van het oude aanbod hoger dan die van het nieuwe aanbod. De laatste jaren is dit omgekeerd. De verkoopquote is in het 4 e kwartaal 2014 met bijna een procentpunt toegenomen en bedraagt nu 16,9%. Sinds 2009 is de verkoopquote niet zo hoog geweest. De verkoopquote voor nieuw aanbod is zelfs sinds het 3 e kwartaal 2008 niet zo hoog geweest. Het zijn duidelijke signalen van herstel op de woningmarkt. Het zal nog wel lange tijd duren, voordat de verkoopquote van het oude aanbod het niveau van 2008 bereikt. Er is nog een grote groep woningen in het aanbod, die naar aandacht snakken en al lang op de markt staan. Het is nog maar de vraag of het herstel op korte termijn ook de belangstelling voor deze woningen aanwakkert. 25% Verkoopquotes 20% 15% 10% 5% 0% Verkoopquotes totaal Verkoopquotes bestaand aanbod Verkoopquotes nieuw aanbod 4.4 Instroomquote Het najaarskwartaal kent duidelijk meer instroom dan het zomerkwartaal. De instroomquote (verhouding nieuw aanbod / oud aanbod) noteerde in het 4 e kwartaal 2014 met 28% een 5 procentpunt hogere quote dan het kwartaal ervoor en 7 procentpunt hoger dan een jaar geleden. De afgelopen 4 kwartalen is het aantal woningen dat nieuw op de bestaande koopwoningmarkt in het aanbod is gekomen altijd hoger geweest dan in dezelfde periode een jaar ervoor. Het nieuwe aanbod is een 15

16 % 23% 28% belangrijke aanjager voor het herstel op de woningmarkt, omdat het nieuwe aanbod het best verkoopt. 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Instroomquote 4.5 Intrekkingen Het aantal woningen dat door NVM-makelaars in opdracht van verkopers wordt ingetrokken is in het 4 e kwartaal 2014 uitgekomen op woningen. Dat is ruim 14% minder dan een jaar geleden. Ook wanneer het totaal aantal ingetrokken woningen in 2014 vergeleken wordt met die van 2013 is de daling uitgekomen op 14%. Er is dus duidelijk sprake van een dalende trend. Huizenverkopers schatten door de oplevende markt hun verkoopkansen hoger in en verlaten minder snel de markt. Wat de intrekkingen betreft gaat het dan alleen om rechtmatige intrekkingen, niet om intrekkingen die binnen twee weken opnieuw op de markt worden aangeboden. De intrekquote (= de verhouding van het aantal intrekkingen ten opzichte van het aantal woningen in aanbod) is in het 4 e kwartaal 2014 met 5,4% 0,3 procentpunt hoger dan die in het 3 e kwartaal. 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Intrekquote naar woningtype Tussenwoning Hoekwoning 2-onder-1-kap woning Vrijstaande woning Appartement Woning totaal 16

17 4.6 Vraagprijsaanpassingen Het aantal vraagprijsaanpassingen is het 4 e kwartaal 2014 zo n 7% lager uitgekomen in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Het staande woningaanbod is met ruim 8% gedaald in vergelijking met het jaar ervoor (zie paragraaf 3.1). Het aantal vraagprijsaanpassingen is dus weliswaar lager dan het vorige jaar, maar dit is het gevolg van het feit dat er minder woningen te koop staan. Verkopers begrijpen dus dat het ook in deze oplevende markt in bepaalde gevallen nodig is om te bewegen met de vraagprijs teneinde mogelijke kopers aan te trekken. De pieken in 2013 en 2014 zijn veroorzaakt door de NVM Open Huizendag. Dat moment wordt vaak aangegrepen om de vraagprijs nog aan te passen. De piek eind 2012 is veroorzaakt door de invoering van het verplicht aflossen per 1 januari Aantal vraagprijsaanpassingen per maand 0 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec % van de woningen in het aanbod heeft geen prijswijziging ondergaan. Dit aandeel is sinds het 4 e kwartaal 2012 stijgende. Van de transacties in het 4 e kwartaal 2014 is ruim tweederde verkocht uit de eerste vraagprijs. Sinds de markt in 2013 is opgeleefd, is de hoogte van de gemiddelde vraagprijsaanpassing dalende. Het herstel draagt bij aan het vertrouwen van huizenverkopers, die denken minder te hoeven zakken met de vraagprijs. De gemiddelde eerste vraagprijsaanpassing bedraagt in het 4 e kwartaal ,8%. 17

18 Transacties verdeeld naar wel/geen prijsaanpassing 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Transacties zonder vraagprijsaanpassing Transacties met vraagprijsaanpassing Percentage transacties met aanpassing 18

19 mrt-97 sep-97 mrt-98 sep-98 mrt-99 sep-99 mrt-00 sep-00 mrt-01 sep-01 mrt-02 sep-02 mrt-03 sep-03 mrt-04 sep-04 mrt-05 sep-05 mrt-06 sep-06 mrt-07 sep-07 mrt-08 sep-08 mrt-09 sep-09 mrt-10 sep-10 mrt-11 sep-11 mrt-12 sep-12 mrt-13 sep-13 mrt-14 sep-14 Bijlage Vergelijking NVM-CBS/Kadaster Naast de NVM presenteren ook andere partijen cijfers met betrekking tot de woningmarkt. De bekendste partijen zijn het CBS en het Kadaster. Het Kadaster levert de gemiddelde woningprijs, vergelijkbaar met de prijs van de gemiddeld verkochte woning, zoals die door de NVM gepresenteerd wordt. Het CBS presenteert de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK). De ontwikkelingspercentages in deze reeks zijn vergelijkbaar met de prijsontwikkeling van de gemiddeld verkochte woning, zoals deze door de NVM worden gepresenteerd. Naast het feit dat verschillende rekenmethoden worden gehanteerd, zijn er twee belangrijke verschillen te noemen: - Het CBS/Kadaster gebruikt gegevens met betrekking tot alle woningverkopen bestaande bouw, de NVM alleen die van haar NVM-leden (70-75% van de totale markt). - De NVM registreert als transactiedatum het moment dat beide partijen de koopovereenkomst getekend hebben, het Kadaster en het CBS registreren als transactiedatum het moment van passeren bij de notaris. De NVM registreert een transactie hierdoor gemiddeld 2 à 3 maanden eerder. In onderstaande figuren worden de cijfers van de verschillende partijen uiteengezet. 300 Vergelijking transactieprijzen NVM en Kadaster (* 1000 ) , Kadaster NVM Kadaster In de figuren zijn de lijnen van het Kadaster en het CBS niet opgeschoven. Hierdoor wordt duidelijk dat cijfers van Kadaster en CBS achterlopen bij NVM, maar wel dezelfde trend hebben. 19

20 Prijsontwikkeling in procenten NVM versus CBS (tov jaar eerder) 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10%, CBS NVM CBS (4e kwartaal 2014 is geschat) NB: het laatste kwartaal van het CBS is geschat op basis van de prijsontwikkeling ten opzichte van een jaar eerder voor de eerste 2 maanden van het laatste kwartaal. 20

21 Bijlage Voorlopige en definitieve cijfers De nieuwste kwartaalcijfers die de NVM uitgeeft, zijn altijd voorlopig. Dit geldt ook voor het 4 e kwartaal Deze voorlopige cijfers worden definitief gemaakt wanneer alle transacties die hebben plaatsgevonden in dit kwartaal daadwerkelijk zijn afgemeld. Transacties die aan het eind van een kwartaal plaats hebben gevonden, worden gedeeltelijk pas aan het begin van het volgende kwartaal afgemeld. Dit kan de cijfers beïnvloeden. Hieronder staan voor de belangrijkste variabelen de voorlopige cijfers en de definitieve cijfers voor het 3 e kwartaal Aantal transacties Voorlopig Definitief Nederland Tussenwoning Nederland Hoekwoning Nederland Twee-onder-een-kap Nederland Vrijstaande woning Nederland Appartement Nederland Totaal Transactieprijs (*1000 ) Voorlopig Definitief Nederland Tussenwoning Nederland Hoekwoning Nederland Twee-onder-een-kap Nederland Vrijstaande woning Nederland Appartement Nederland Totaal Transactieprijs per m2 Voorlopig Definitief Nederland Tussenwoning Nederland Hoekwoning Nederland Twee-onder-een-kap Nederland Vrijstaande woning Nederland Appartement Nederland Totaal Verkooptijd in dagen Voorlopig Definitief Nederland Tussenwoning Nederland Hoekwoning Nederland Twee-onder-een-kap Nederland Vrijstaande woning Nederland Appartement Nederland Totaal

22 Bijlage Uitleg over rekenmethodiek NVM De NVM geeft ieder kwartaal aan de hand van een grote hoeveelheid informatie inzicht in de ontwikkelingen op de woningmarkt. Door de gebruikte rekenmethoden kunnen de gepresenteerde cijfers soms tot verwarring leiden. In dit document worden enkele van de meest voorkomende misverstanden nader uitgelegd. De cijfers voor het 3 e kwartaal 2014 dienen hierbij als uitgangspunt. 1. De NVM stelt dat de prijzen landelijk met 3,5% gestegen zijn t.o.v. 4 e kwartaal 2013, maar als ik de prijzen van beide perioden pak (toen versus nu euro) dan is er sprake van een prijsstijging van 3,8%. Hoe zit dat? Dat heeft te maken met het verschil dat er is in samenstelling van de groep verkochte woningen in de beide kwartalen. Wanneer je in het ene kwartaal verhoudingsgewijs veel meer vrijstaande woningen verkoopt en in het andere kwartaal veel meer appartementen, dan krijg je een scheef beeld. Dit doet geen recht aan de werkelijke prijsontwikkeling. Daarom deelt de NVM de verkochte woningen in in mandjes, waarbij een onderscheid gemaakt wordt naar de regio waarin de woning verkocht is en naar woningtype. Per mandje wordt vervolgens bepaald met welk percentage de prijs is veranderd. Om het totaalpercentage voor Nederland te berekenen wordt vervolgens een gewogen gemiddelde berekend van de verschillende mandjes-percentages. Een sterk versimpeld voorbeeld ter verduidelijking. Periode 1 Periode 2 Prijsontwikkeling Woningtype 1 Woningtype 1 transactie transactie % transactie Woningtype 2 Woningtype 2 transactie transactie % Mediane prijs Mediane prijs Prijsontwikkeling -6,7% Prijsontwikkeling 0,0% 22

23 De tabel beschrijft twee perioden met bijbehorende transacties. Onder de streep wordt de mediane transactieprijs weergegeven, zoals dat ook gebeurt in de cijfers van de NVM. Dit zijn gewogen mediane transactieprijzen (naar woningtype) en deze staan per periode vermeld. De prijsontwikkeling die we berekenen wanneer we de twee individuele mediane prijzen op elkaar delen is minus 6,7% (weergegeven in rood, links). In de meest rechtse kolom is een weergave gemaakt van de prijsontwikkeling per woningtype. Deze wordt als totaal weergegeven in blauw, waarbij de twee percentages worden gewogen naar het aantal transacties in periode 1 en 2 per woningtype. Die prijsontwikkeling komt uit op 0%. Dit is de manier, zoals deze wordt toegepast in de berekening van de kwartaalcijfers van de NVM. 2. De NVM presenteert een stijging van 1,3% t.o.v. het 3 e kwartaal 2014 voor Nederland, maar in de cijfers is ook te zien dat de prijs per vierkante meter in vergelijking met een kwartaal eerder is gestegen met 0,6%. Vanwaar het verschil? De NVM beschikt over de woonoppervlakten van de door haar leden verkochte woningen. Op die manier is het mogelijk om de prijs per vierkante meter te berekenen. Het voordeel van het gebruik van de prijs per vierkante meter is dat gecorrigeerd wordt voor de grootte van de verkochte woningen. Wanneer je in het ene kwartaal verhoudingsgewijs veel grote woningen verkoopt en in het kwartaal een jaar later relatief meer kleinere woningen, dan kan dit leiden tot misinterpretatie. Je zou kunnen zeggen dat wanneer de verandering van de prijs hoger is dan die van de prijs per vierkante meter, dat er dan relatief grotere woningen verkocht zijn in dat kwartaal. De NVM gebruikt de verandering van de prijs per vierkante meter regelmatig in haar persberichten en publicaties, omdat door de correctie op de grootte van de woningen een zorgvuldiger beeld geschetst kan worden. Sinds februari 2010 hebben makelaars de mogelijkheid (en worden ze gestimuleerd) om zorgvuldiger oppervlakten aan te geven. De gevolgen voor de ontwikkeling van de vierkante meterprijzen zijn inmiddels zichtbaar in de woningmarktcijfers. Samenvattend De NVM gebruikt bij het weergeven van de ontwikkeling van de prijs in plaats van het onzuivere gemiddelde (verschil tussen twee absolute prijsniveaus) twee gecorrigeerde cijfers: Cijfer gecorrigeerd voor samenstelling naar type en regio (zie uitleg 1) Cijfer gecorrigeerd voor samenstelling naar type en regio en de grootte van de woning (zie uitleg 2) 23

ANALYSE WONINGMARKT. van de bestaande koopwoningen. 3 e kwartaal 2015

ANALYSE WONINGMARKT. van de bestaande koopwoningen. 3 e kwartaal 2015 ANALYSE WONINGMARKT van de bestaande koopwoningen 3 e kwartaal 2015 De Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM (hierna de NVM ) behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten op dit

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT. van de bestaande koopwoningen. 2 e kwartaal 2014

ANALYSE WONINGMARKT. van de bestaande koopwoningen. 2 e kwartaal 2014 ANALYSE WONINGMARKT van de bestaande koopwoningen 2 e kwartaal 2014 De Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM (hierna de NVM ) behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten op dit

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT. van de bestaande koopwoningen. 3 e kwartaal 2013

ANALYSE WONINGMARKT. van de bestaande koopwoningen. 3 e kwartaal 2013 ANALYSE WONINGMARKT van de bestaande koopwoningen 3 e kwartaal 2013 De Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM (hierna de NVM ) behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten op dit

Nadere informatie

Bijlage I Analyse Woningmarkt

Bijlage I Analyse Woningmarkt NVM Bijlage I Analyse Woningmarkt 3e kwartaal 2010 NVM Data & Research 1-10-2010 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TRANSACTIES Aantal Verkopen Het totale aantal

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT. van de bestaande koopwoningen. 4 e kwartaal 2015

ANALYSE WONINGMARKT. van de bestaande koopwoningen. 4 e kwartaal 2015 ANALYSE WONINGMARKT van de bestaande koopwoningen 4 e kwartaal 2015 De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (hierna de NVM ) behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT. 1 e kwartaal 2013. van de bestaande koopwoningen. Gemaakt voor NVM Wonen. Gemaakt door NVM Data & Research

ANALYSE WONINGMARKT. 1 e kwartaal 2013. van de bestaande koopwoningen. Gemaakt voor NVM Wonen. Gemaakt door NVM Data & Research ANALYSE WONINGMARKT van de bestaande koopwoningen 1 e kwartaal 2013 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research De Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM (hierna

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT. 3 e kwartaal Gemaakt voor NVM Wonen. Gemaakt door NVM Data & Research

ANALYSE WONINGMARKT. 3 e kwartaal Gemaakt voor NVM Wonen. Gemaakt door NVM Data & Research ANALYSE WONINGMARKT 3 e kwartaal 2012 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research De Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM (hierna de NVM ) behoudt zich uitdrukkelijk

Nadere informatie

Bijlage I Analyse Woningmarkt

Bijlage I Analyse Woningmarkt NVM Bijlage I Analyse Woningmarkt 2e kwartaal 2010 NVM Data & Research 8-7-2010 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TRANSACTIES Aantal Verkopen Het totale aantal

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT. van de bestaande koopwoningen. 1 e kwartaal 2016

ANALYSE WONINGMARKT. van de bestaande koopwoningen. 1 e kwartaal 2016 ANALYSE WONINGMARKT van de bestaande koopwoningen 1 e kwartaal 2016 De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (hierna de NVM ) behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT. 1 e kwartaal Gemaakt voor NVM Wonen. Gemaakt door NVM Data & Research

ANALYSE WONINGMARKT. 1 e kwartaal Gemaakt voor NVM Wonen. Gemaakt door NVM Data & Research ANALYSE WONINGMARKT 1 e kwartaal 2012 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research De Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM (hierna de NVM ) behoudt zich uitdrukkelijk

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013 8 april 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-4 (t.o.v.) Opmerking Aantal transacties 17.577-30,3% - 6,4% Gemiddelde verandering t.o.v. 4 e kwartaal: -8,5%. Totale markt naar schatting 23.750 woningen.

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 62 Oss eo. 2e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 62 Oss eo. 2e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 62 Oss eo 2e kwartaal 2013 NVM Data & Research 11-7-2013 Gebiedsindeling: Regio 62 Oss eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Oss Alle plaatsen Maasdonk Alle plaatsen Landerd Alle plaatsen

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT. 2 e kwartaal 2016

ANALYSE WONINGMARKT. 2 e kwartaal 2016 ANALYSE WONINGMARKT 2 e kwartaal 2016 De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (hierna de NVM ) behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten op dit document voor. Niets uit

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT. 4 e kwartaal 2016

ANALYSE WONINGMARKT. 4 e kwartaal 2016 ANALYSE WONINGMARKT 4 e kwartaal 2016 De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (hierna de NVM ) behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten op dit document voor. Niets uit

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 3e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 3e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo 3e kwartaal 2013 NVM Data & Research 10-10-2013 Gebiedsindeling: Regio 71 Eindhoven eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Best Alle plaatsen Eindhoven Alle plaatsen

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 70 Tilburg Oirschot. 2e kwartaal 2012

Regionale Analyse Regio 70 Tilburg Oirschot. 2e kwartaal 2012 Regionale Analyse Regio 70 Tilburg Oirschot 2e kwartaal 2012 NVM Data & Research 12-7-2012 Gebiedsindeling: Regio 70 Tilburg Oirschot Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Goirle Alle plaatsen Haaren Biezenmortel

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 38 het Gooi. 1e kwartaal 2012

Regionale Analyse Regio 38 het Gooi. 1e kwartaal 2012 Regionale Analyse Regio 38 het Gooi 1e kwartaal 2012 NVM Data & Research 5-4-2012 Gebiedsindeling: Regio 38 het Gooi Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Baarn Alle plaatsen Eemnes Alle plaatsen Loenen Nigtevecht

Nadere informatie

Woningmarktcijfers NVM Kwartaal 4 / 2014. Woonvast Makelaars

Woningmarktcijfers NVM Kwartaal 4 / 2014. Woonvast Makelaars Woningmarktcijfers NVM Kwartaal 4 / 2014 Woonvast Makelaars PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -3,1% in het 1e kwartaal van 2009. De prijs per m2 daalt met -2,6%. De definitieve cijfers komen voor

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 1,2% in het 4 e kwartaal van 2007. De stijging van de prijs per m 2 is met 0,3% veel lager. De stijging

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008 1998-2 1998-4 1999-2 1999-4 2000-2 2000-4 2001-2 2001-4 2002-2 2002-4 2003-2 2003-4 2004-2 2004-4 2005-2 2005-4 2006-2 2006-4 2007-2 2007-4 2008-2 2008-4 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008

Nadere informatie

Woningmarkt in rustiger vaarwater

Woningmarkt in rustiger vaarwater PERSBERICHT Van : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 1 ste kwartaal 2015 Datum : Nieuwegein, 9 april 2015 Herstel zet door, maar prijzen

Nadere informatie

Woningmarkt veert op met sterke regionale verschillen

Woningmarkt veert op met sterke regionale verschillen PERSBERICHT Van : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 4 de kwartaal 2013 Datum : Nieuwegein, 9 januari 2014 Grote zorgen over toekomst

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -0,3% licht in het 3 e kwartaal van 2008. De prijs per m 2 stijgt daarentegen licht met 0,3%. De prijsontwikkeling

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 0,4% in het 1e kwartaal van 2008. De stijging van de prijs per m2 is met 0,7% iets hoger. De stijging

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2014-3 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Noord-Holland

Sprekende Cijfers 2014-3 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Noord-Holland Sprekende Cijfers -3 Woningmarkt regio Noord-Holland Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Regio Noord-Holland Pagina 1 van 49 regio Amsterdam oktober Sprekende Cijfers -3 Woningmarkt regio Noord-Holland

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag Sprekende Cijfers 2014-1 Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april 2014 Regio Den Haag Inleiding Robert Kuiper Rudi van Wechem Voor u

Nadere informatie

Woningmarktcijfers NVM Kwartaal 4 / 2011. Woonvast Makelaars

Woningmarktcijfers NVM Kwartaal 4 / 2011. Woonvast Makelaars Woningmarktcijfers NVM Kwartaal 4 / 2011 Woonvast Makelaars PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen NVM

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2014-4 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Regio Noord-Holland

Sprekende Cijfers 2014-4 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Regio Noord-Holland Sprekende Cijfers -4 Woningmarkt regio Noord-Holland Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Regio Noord-Holland Pagina 1 van 49 regio Noord-Holland januari 2015 Sprekende Cijfers -4 Woningmarkt

Nadere informatie

Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect

Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect Door laag consumentenvertrouwen en schuldencrisis zijn kopers nog altijd schuw Aantal transacties stijgt in het derde kwartaal met 4% Banken moeten

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de stadsdelen

Ontwikkelingen in de stadsdelen 21 14 In de eerste drie kwartalen van 14 is het totaal aantal transacties met een stijging van 4% sterk toegenomen ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 1. De markt lijkt bezig met een sterke opleving.

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage Woningmarktrapport 3e kwartaal 216 Gemeente 's-gravenhage Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Vertrouwen en lage rente verdere stimulans voor woningmarkt

Vertrouwen en lage rente verdere stimulans voor woningmarkt PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen Betreft : NVM woningmarktcijfers 3 de kwartaal 2015 Datum : Nieuwegein,

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag. Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag. Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers pagina 1 van 5 regio Den Haag oktober 2012 Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag Inleiding Voor u ligt het derde kwartaalbericht

Nadere informatie

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Onze diensten Van Santvoort Makelaars helpt al sinds 1976 bij transacties van: Bestaande

Nadere informatie

Woningmarktcijfers NVM Kwartaal 3 / 2012. Woonvast Makelaars

Woningmarktcijfers NVM Kwartaal 3 / 2012. Woonvast Makelaars Woningmarktcijfers NVM Kwartaal 3 / 2012 Woonvast Makelaars Woningmarkt snakt naar duidelijk en betrouwbaar beleid nieuwe regering 11 OKTOBER 2012 Meer dynamiek 4de kwartaal verwacht door nieuwe regelgeving

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer Woningmarktrapport - 3e kwartaal 213 Gemeente Haarlemmermeer Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2011-1 / Woningmarkt gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers 2011-1 / Woningmarkt gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Gemeente Rotterdam pagina 1 van 6 Gemeente Rotterdam April 2011 Inleiding Ook nieuwsgierig naar het verloop van de huizenprijzen gedurende de eerste drie

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Regio Den Haag. Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Regio Den Haag. Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers 2012-2 / Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers pagina 1 van 5 regio Den Haag juli 2012 Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Regio Den Haag Inleiding Voor u ligt het tweede kwartaalbericht

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch Woningmarktrapport - 4e kwartaal 214 Gemeente s-hertogenbosch Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 2 Aantal verkocht 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht Woningmarktrapport - 4e kwartaal 213 Gemeente Dordrecht Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 1 aantal verkocht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk Woningmarktrapport - 1e kwartaal 215 Gemeente Beverwijk Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 45 Aantal verkocht 4 35 3 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Woningmarkt blijft aantrekken in tweede kwartaal

Woningmarkt blijft aantrekken in tweede kwartaal STRIKT EMBARGO tot dinsdag 15 juli 2014 10.00 uur! PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen Betreft : NVM

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Arnhem. Sprekende Cijf. Kwartaalbericht Q2. Woningmarkt Regio Arnhem. pagina 1 van 14 regio Arnhem

Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Arnhem. Sprekende Cijf. Kwartaalbericht Q2. Woningmarkt Regio Arnhem. pagina 1 van 14 regio Arnhem Sprekende Cijfers 2010-2 / Woningmarkt regio Arnhem Sprekende Cijf Kwartaalbericht Q2 pagina 1 van 14 regio Arnhem Woningmarkt Regio Arnhem Juli 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bestaande bouw regio

Nadere informatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De problemen op de wereldwijde financiële markten hebben de economie inmiddels meer dan twee jaar in haar greep. Vanaf oktober 28 zijn de gevolgen

Nadere informatie

Sprekende Cijfers / Woningmarkt Den Haag. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag

Sprekende Cijfers / Woningmarkt Den Haag. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag pagina 1 van 6 Den Haag oktober 2010 Inleiding Voor u ligt het derde kwartaalbericht Sprekende Cijfers van Frisia Makelaars. Wij trachten

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren Woningmarktrapport - 1e kwartaal 212 Gemeente Wijdemeren Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 25 aantal verkocht 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 2e kwartaal

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport - 4e kwartaal 212 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 18 aantal verkocht 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Woningmarkt krabbelt langzaam op in vierde kwartaal

Woningmarkt krabbelt langzaam op in vierde kwartaal Aantal woningverkopen bijna 5 procent hoger Woningmarkt krabbelt langzaam op in vierde kwartaal Voor 2010 prognose: geen prijsstijging Dure segment blijft moeizaam Nieuwegein, 14 januari In het vierde

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Nederland

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Nederland Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Nederland Inhoudsopgave Inleiding Sprekende Cijfers Nederland Aanbod Vraagprijzen Verkopen Woningmarktratio Looptijden Verkoopprijzen Verkoopprijzen per

Nadere informatie

januari 2007 Woningwaarde-index Kadaster (Nederland alle woningen jan 1995 = 100)

januari 2007 Woningwaarde-index Kadaster (Nederland alle woningen jan 1995 = 100) Persbericht Datum 14 20 augustus februari 2007 20 Gemiddelde koopsom januari stijgt met 2,21% Woningwaarde-index Kadaster januari stijgt tot 290,8 De Woningwaarde-index van het Kadaster is in de maand

Nadere informatie

Vastgoedbericht oktober 2008

Vastgoedbericht oktober 2008 21 november 20 Vastgoedbericht oktober 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex en

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014 Prima herstel woningmarkt in 2014. Ook in is het herstel op de woningmarkt in 2014 prima verlopen. De gemiddelde koopsom steeg in vergelijking met het gehele jaar 2013 met 3,9% tot 186.700. Dit blijkt

Nadere informatie

Woningmarkt trekt licht aan in tweede kwartaal

Woningmarkt trekt licht aan in tweede kwartaal Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen Betreft : NVM-woningmarktcijfers tweede kwartaal 2009 Datum : Nieuwegein,

Nadere informatie

Kwartaalbericht Woningmarkt

Kwartaalbericht Woningmarkt Markt voor bestaande woningen Woningprijzen dalen verder De prijzen voor bestaande koopwoningen zijn in het derde kwartaal van 211 voor het vierde achtereenvolgende kwartaal gedaald. Op basis van de index

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2012-2 / Woningmarkt Gemeente Enschede Sprekende Cijfers

Sprekende Cijfers 2012-2 / Woningmarkt Gemeente Enschede Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Gemeente Enschede pagina 1 van 8 Gemeente Enschede juli 2012 Inleiding Voor u ligt de lokale rapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten van Snelder Zijlstra

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Arnhem. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Regio Arnhem

Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Arnhem. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Regio Arnhem Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Regio Arnhem pagina 1 van 10 regio Arnhem juli 2012 Inleiding Voor u ligt het kwartaalbericht Sprekende Cijfers Woningmarkt van Strijbosch Thunnissen Makelaars

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 2e kwartaal Ger Jaarsma, 7 juli 2016

Woningmarktcijfers 2e kwartaal Ger Jaarsma, 7 juli 2016 Woningmarktcijfers 2e kwartaal 2016 Ger Jaarsma, 7 juli 2016 1 Inhoud De nieuwste woningmarktcijfers: landelijk Grote regionale verschillen Tweedeling op de markt: verkopersmarkten versus kopersmarkten

Nadere informatie

Sprekende Cijfers / Woningmarkt Apeldoorn. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt. pagina 1 van 5 Apeldoorn.

Sprekende Cijfers / Woningmarkt Apeldoorn. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt. pagina 1 van 5 Apeldoorn. Sprekende Cijfers 20101 / Woningmarkt Apeldoorn Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt pagina 1 van 5 Apeldoorn Regio Apeldoorn April 2010 Inleiding Voor u ligt de regionale woningmarktrapportage

Nadere informatie

Woningmarkt komt op stoom

Woningmarkt komt op stoom PERSBERICHT Van : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen Betreft : NVM woningmarktcijfers 2 e kwartaal 2015 Datum : Nieuwegein, 9 juli 2015 Ook buiten stedelijk gebied begint

Nadere informatie

U wordt van harte uitgenodigd om zoveel mogelijk een plaats in te nemen waar u deze tekst goed kunt lezen.

U wordt van harte uitgenodigd om zoveel mogelijk een plaats in te nemen waar u deze tekst goed kunt lezen. U wordt van harte uitgenodigd om zoveel mogelijk een plaats in te nemen waar u deze tekst goed kunt lezen. Presentatie Woningmarkt voor de regio Amsterdam / gemeente Amsterdam 1 maart 2012 Presentatie

Nadere informatie

Gemiddelde verkoopprijs woonhuizen stijgt in 2004 (daling in het 4 e kwartaal)

Gemiddelde verkoopprijs woonhuizen stijgt in 2004 (daling in het 4 e kwartaal) Persbericht In de bijlagen is een uitsplitsing per woningtype opgenomen! Datum Gemiddelde verkoopprijs woonhuizen stijgt in (daling in het 4 e kwartaal) De gemiddelde verkoopprijs van woonhuizen is in

Nadere informatie

Stijging woningoverdrachten

Stijging woningoverdrachten Stijging woningoverdrachten Positieve noot: meer transacties In het tweede kwartaal wisselden 34.628 woningen van eigenaar, een stijging van 17,3% ten opzichte van een jaar geleden. Op jaarbasis gaat het

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Apeldoorn Sprekende Cijfers

Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Apeldoorn Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Apeldoorn pagina 1 van 9 regio Apeldoorn oktober 2012 Inleiding De woningmarkt in de regio Apeldoorn blijft, net zoals elders in Nederland, ook in

Nadere informatie

ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009

ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009 Onderzoeksrapport Directie Beleid, Stafafdeling Onderzoek ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Beleid / Onderzoek December

Nadere informatie

Zwak consumentenvertrouwen drukt stempel op woningmarkt

Zwak consumentenvertrouwen drukt stempel op woningmarkt NVM vraagt premier Rutte nog deze week duidelijkheid te geven over overdrachtsbelasting Slechtste kwartaal sinds uitbreken crisis Zwak consumentenvertrouwen drukt stempel op woningmarkt Koper heeft steeds

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-1 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-1 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers 20101 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt pagina 1 van 5 Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam April 2010 Inleiding Voor u ligt de eerste

Nadere informatie

Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Apeldoorn. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Regio Apeldoorn

Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Apeldoorn. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Regio Apeldoorn Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Regio Apeldoorn pagina 1 van 9 regio Apeldoorn juli 2012 Inleiding Voor u ligt het tweede kwartaalbericht van 2012 over de woningmarkt in de regio Apeldoorn.

Nadere informatie

Ook in zomerkwartaal zet herstel woningmarkt door

Ook in zomerkwartaal zet herstel woningmarkt door PERSBERICHT Van : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 3 de kwartaal 2014 Datum : Nieuwegein, 9 oktober 2014 Steden trekken aan, platteland

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM Data & Research 15 januari 2015 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het vierde kwartaal van 2014 nog steeds een opwaartse

Nadere informatie

Kwartaalbericht Woningmarkt

Kwartaalbericht Woningmarkt Markt voor bestaande woningen Woningprijzen dalen minder snel In het eerste kwartaal van 212 daalden de prijzen op basis van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS/Kadaster met 1,% op kwartaalbasis.

Nadere informatie

Daling huizenprijs in grote delen van Nederland gestopt

Daling huizenprijs in grote delen van Nederland gestopt PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 1 ste kwartaal 2014 Datum

Nadere informatie

Herstel woningmarkt laat op zich wachten

Herstel woningmarkt laat op zich wachten PERSBERICHT Aan Van Betreft : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen : Herstel woningmarkt laat op zich wachten Datum : Nieuwegein,

Nadere informatie

Woningmarktanalyse 4 e kwartaal 2012 pag. 1

Woningmarktanalyse 4 e kwartaal 2012 pag. 1 Woningmarktanalyse 4 e kwartaal 2012 pag. 1 Inleiding In deze woningmarktanalyse schetsen wij een beeld van de woningmarkt van de afgelopen 6 jaar. De analyse is anders dan u van ons gewend bent. In dit

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM Data & Research 9 oktober 2014 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het derde kwartaal van 2014 een zeer sterke opwaartse

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Gemeente Deventer. Sprekende Cijfers / Woningmarkt gemeente Deventer

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Gemeente Deventer. Sprekende Cijfers / Woningmarkt gemeente Deventer Sprekende Cijfers pagina 1 van 8 Gemeente Deventer oktober 2012 Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Gemeente Deventer Inleiding Voor u ligt het derde kwartaalbericht van 2012 over de woningmarkt in Deventer.

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Woningmarkten Topsegment Breda t/m Q1. Sprekende Cijfers Woningmarkten 2014 / Dynamis Topsegment Breda

Sprekende Cijfers. Woningmarkten Topsegment Breda t/m Q1. Sprekende Cijfers Woningmarkten 2014 / Dynamis Topsegment Breda Sprekende Cijfers Woningmarkten 2014 / Dynamis Topsegment Breda Sprekende Cijfers Woningmarkten Topsegment Breda t/m Q1 juni 2014 Topsegment Breda pagina 1 van 51 Sprekende Cijfers Woningmarkten 2014 /

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers 20102 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt pagina 1 van 7 Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam Juli 2010 Inleiding U leest thans alweer de

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt. Sprekende Cijfers 2011-4 / Woningmarkt gemeente Zwolle

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt. Sprekende Cijfers 2011-4 / Woningmarkt gemeente Zwolle Sprekende Cijfers 2011-4 / Woningmarkt gemeente Zwolle Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt pagina 1 van 9 Gemeente Zwolle januari 2012 Gemeente Zwolle Inleiding Geachte lezer, Voor u ligt

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt pagina 1 van 8 Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam Januari 2011 Inleiding Beste lezer, Voor

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2. Woningmarkt Regio Arnhem. Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Arnhem

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2. Woningmarkt Regio Arnhem. Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Arnhem Sprekende Cijfers 2011-2 / Woningmarkt regio Arnhem Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q2 pagina 1 van 18 regio Arnhem juli 2011 Woningmarkt Regio Arnhem Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. 2. Bestaande bouw

Nadere informatie

Keerzijdes opbloeiende woningmarkt worden steeds meer zichtbaar

Keerzijdes opbloeiende woningmarkt worden steeds meer zichtbaar PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 3 de kwartaal 2016 Datum

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkt regio Apeldoorn. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Apeldoorn

Sprekende Cijfers Woningmarkt regio Apeldoorn. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Apeldoorn Sprekende Cijfers -3 Woningmarkt regio Apeldoorn 0 Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Regio Apeldoorn pagina 1 van 9 regio Apeldoorn oktober Sprekende Cijfers -3 Woningmarkt regio Apeldoorn

Nadere informatie

Weer meer transacties en prijsstijging

Weer meer transacties en prijsstijging PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 2 de kwartaal 2016 Datum

Nadere informatie

Nederland - gemiddelde koopsom per kwartaal

Nederland - gemiddelde koopsom per kwartaal 2008-1 2008-2 2008-3 2008-4 2009-1 2009-2 2009-3 2009-4 2010-1 2010-2 2010-3 2010-4 2011-1 2011-2 2011-3 2011-4 2012-1 2012-2 2012-3 2012-4 2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2014-1 2014-2 Halfjaarbericht Woningmarktcijfers.nl,

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM Data & Research 2 april 2012 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding: beschrijving van de gebruikte betaalbaarheidsindicatoren en grafieken...

Nadere informatie

Koopwoningmarkt houdt wind in de rug

Koopwoningmarkt houdt wind in de rug PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 4 de kwartaal 2015 Datum

Nadere informatie

Dalende trend in transacties en prijzen woningmarkt zet door

Dalende trend in transacties en prijzen woningmarkt zet door PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen NVM Betreft : NVM Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2011 Datum :

Nadere informatie

Wijk 2. Oudorp: Nollen en Beverkoog, Oudorp, Oudorperpolder, Rekerbuurt en Ooievaarsnest, Schermereiland en Omval.

Wijk 2. Oudorp: Nollen en Beverkoog, Oudorp, Oudorperpolder, Rekerbuurt en Ooievaarsnest, Schermereiland en Omval. Woningmarktanalyse Groot Alkmaar 2007-2014 Inleiding In deze woningmarktanalyse schetsen wij een beeld van de woningmarkt van de afgelopen 8 jaar. De analyse is anders dan u van ons gewend bent. In dit

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkten 2014 / Dynamis Topsegment Arnhem Nijmegen. Sprekende Cijfers. Woningmarkten Topsegment Arnhem Nijmegen

Sprekende Cijfers Woningmarkten 2014 / Dynamis Topsegment Arnhem Nijmegen. Sprekende Cijfers. Woningmarkten Topsegment Arnhem Nijmegen Sprekende Cijfers Woningmarkten Topsegment Arnhem Nijmegen juni 2014 Topsegment t/marnhem Q1 Nijmegen pagina 1 van 54 Nederland Gelderland Arnhem Nijmegen Top acht gemeenten Sprekende Cijfers Woningmarkten

Nadere informatie

Economische Thermometer

Economische Thermometer Economische Thermometer Juni 2015 IB Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In de Economische Thermometer volgen we de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Arnhem. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Woningmarkt Regio Arnhem

Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Arnhem. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Woningmarkt Regio Arnhem Sprekende Cijfers -4 / Woningmarkt regio Arnhem Sprekende Cijfers Kwartaalbericht pagina 1 van 19 Q4 regio Arnhem Woningmarkt Regio Arnhem februari 2011 Sprekende Cijfers -4 / Woningmarkt regio Arnhem

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkten / Dynamis Topsegment. Sprekende Cijfers. Woningmarkten Topsegment t/m Q1. mei 2013 Topsegment pagina 1 van 67

Sprekende Cijfers Woningmarkten / Dynamis Topsegment. Sprekende Cijfers. Woningmarkten Topsegment t/m Q1. mei 2013 Topsegment pagina 1 van 67 Sprekende Cijfers Woningmarkten 2013-1 / Dynamis Topsegment Sprekende Cijfers Woningmarkten Topsegment t/m Q1 mei 2013 Topsegment pagina 1 van 67 Sprekende Cijfers Woningmarkten 2013-1 / Dynamis Topsegment

Nadere informatie

Herstel woningmarkt lijkt in zicht

Herstel woningmarkt lijkt in zicht PERSBERICHT Van : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 2 e kwartaal 2013 Datum : Nieuwegein, 11 juli 2013 Herstel woningmarkt lijkt in

Nadere informatie