Inhoudstafel. Archiefcentrum voor Vrouwengeschiedenis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudstafel. Archiefcentrum voor Vrouwengeschiedenis"

Transcriptie

1

2 Inhoudstafel Jongens en meisjes... een tentoonstelling... 3 Kennismaking met het thema... 4 Publicaties... 6 De tentoonstelling ontlenen... 7 Onderdelen van de tentoonstelling... 7 Prijs... 7 Transport en verzekering... 8 Optie en reservering... 8 Contract... 8 Contact... 9 Beeldengalerij...10 Archiefcentrum voor Vrouwengeschiedenis Middaglijstraat Brussel Tel Fax

3 Jongens en meisjes... een tentoonstelling Thuis, in de klas, op het werk... overal circuleren stereotiepe denkbeelden rond jongens en meisjes, mannen en vrouwen. Deze denkbeelden zijn niet zo natuurlijk en onveranderlijk als ze soms lijken. Ze ontstaan in een concrete historische context, verspreiden zich, zijn onderhevig aan contestatie en verandering. De rijk geïllustreerde tentoonstelling Jongens en meisjes... bestemming bekend? toont hoe de ideeën over mannelijkheid en vrouwelijkheid in de voorbije twee eeuwen evolueerden in België. En hoe samen met die ideeën de concrete levens van mannen en vrouwen veranderden: visies op vader- en moederschap, speelgoed en kleding, onderwijs en arbeid. Jongens en meisjes... brengt een positief beeld van de evolutie naar een samenleving waarin individuele aanleg en interesses het winnen op vastgeroeste man/vrouwbeelden, maar toont ook dat gelijkheid werk in uitvoering blijft. De tentoonstelling is rijk geïllustreerd met stukken van heel verschillende aard: tekeningen, karikaturen, fotos, affiches, pamfletten, brochures, statistieken, handboeken, citaten, speelgoed, die twee eeuwen geschiedenis overspannen. Ze werden samengebracht uit de collecties van meer dan zestig archief- en documentatiecentra, bibliotheken, musea en privéverzamelingen. Ze stond begin 2009 voor het eerst opgesteld in BELvue in Brussel, waar ze meer dan bezoekers lokte. Man/vrouw-stereotypen op de trappen van het Belvue-museum,

4 Kennismaking met het thema Poppen zijn voor meisjes, carrière maken is een mannenzaak, vrouwen zijn niet zo goed in wetenschap, echte mannen wenen niet... De ideeën over hoe meisjes en jongens, mannen en vrouwen zich horen te gedragen zijn zo alomtegenwoordig dat ze vanzelfsprekend en natuurlijk lijken. Een blik op het verleden toont evenwel dat ze een ontstaansgeschiedenis hebben, evolueerden, werden betwist, verdwenen of net verrassend goed stand hielden. De tentoonstelling «Jongens en meisjes bestemming bekend?» vertelt de geschiedenis van deze ideeën en kijkt daarvoor naar gezin, onderwijs en werk. Ze legt het spanningsveld bloot tussen het ideaalbeeld en de realiteit en toont hoe idealen in vraag werden gesteld en bijgestuurd. De flinke jongen en het lieve meisje, de sterke en rationele man en de goede en gevoelige vrouw... veel ideeën over mannelijkheid en vrouwelijkheid weerspiegelen het ideaalbeeld van de 19 de -eeuwse burgerij. In hun gezins- en samenlevingsmodel was het publieke forum het terrein van de man en het gezin dat van de vrouw. Op zich was dit niets nieuws, maar in de 19 de en het begin van de 20 ste eeuw werd dit model veel sterker dan tevoren gepromoot. De maatschappelijke consequenties waren groot en lieten zich voelen in tal van domeinen. In het gezin kregen vrouwen met toenemende aandrang te horen dat ze eerst en vooral goede moeders en huishoudsters dienden te zijn. Het begrip moederliefde werd opgewaardeerd en het kroostrijke gezin als een ideaal naar voren geschoven. Bij artsen en pedagogen, het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn en het onderwijs, in reclame en populaire cultuur klonk steeds de boodschap dat vrouwen hun geluk dienden te vinden in hun gezin en dat gezinnen gelukkig en welvarend waren indien ze een goede huismoeder als spil hadden. Die boodschap werd zo nadrukkelijk verspreid dat het soms lijkt alsof gezinnen van tweeverdieners een nieuw gegeven zijn, een afwijking van het normale. Nochtans hebben vrouwen steeds gewerkt, in arbeiders- en plattelandsfamilies en in de kleinhandel, en delegeerden ze in de burgerij en de aristocratie hun opvoedkundige en huishoudelijke taken niet zelden aan dienstpersoneel. Ongehuwde vrouwen, eenoudergezinnen, nieuwsamengestelde gezinnnen, koppels die ongehuwd samenwoonden, homoseksuele relaties... waren ook in de 19 de eeuw een realiteit, maar het duurde tot ver in de 20 ste eeuw eer die verschillende leefvormen het stempel abnormaal verloren. Heel wat mensen leidden dus een leven dat afweek van het ideaal, maar omdat dat ideaal werd uitgedragen door de leidende klasse, had het een grote aantrekkingskracht. Zo kwam in de 19 de eeuw vrouwenarbeid meer en meer onder vuur te liggen, terwijl het eeuwenlang niet meer dan normaal was geweest dat zowel mannen als vrouwen werkten. En omdat meisjes zouden trouwen werd er weinig geïnvesteerd in hun onderwijs: het middelbaar meisjesonderwijs was een light-versie van dat voor jongens. De verschillen waren zo flagrant in het nadeel van meisjes, dat het onderwijs het domein werd waarin de 4

5 man/vrouw-stereotypen voor het eerst werden gecontesteerd. Onderwijsvernieuwers als Isabelle Gatti de Gamond verlegden de grenzen door meisjes een lesprogramma aan te bieden dat geënt was op dat van de jongensscholen (1864). De staat speelde hierop in en creëerde stapsgewijs een eigen netwerk, en ook een aantal katholieke meisjessholen moderniseerden. Vanaf 1880 openden de universiteiten hun deuren voor meisjes, die tijdens het interbellum begonnen aan een opmars in het voortgezet onderwijs. Na de Tweede Wereldoorlog kregen ze geleidelijk aan toegang tot jongensrichtingen (en omgekeerd) en werd het onderwijs meer en meer gemengd, beginnend met het officiële net. De ongelijkheden waren daarmee evenwel verre van weggewerkt: het feminisme van de jaren 1970 wees erop dat maatschappelijke verwachtingen jongens en meisjes beperkten in hun studiekeuzes. Ook de arbeidsmarkt ontsnapte niet aan de vooroordelen. Terwijl het werk van vrouwen als een noodzakelijk kwaad werd gezien, genoten heel wat mannenberoepen veel waardering, zeker wanneer ze gelinkt konden worden aan mannelijke kwaliteiten: de moedige brandweerman, daadkrachtige ondernemer, sterke staalarbeider, intelligente wetenschapper... Vrouwen waren uitgesloten van de meer prestigieuze beroepen: in 1888 zag juriste Marie Popelin zich de toegang tot de balie geweigerd, wat tot het ontstaan van de eerste feministische organisatie in België leidde. Toen in het interbellum een aantal respectabele beroepen voor vrouwen ontstonden, draaiden die rond zorgende kwaliteiten (de verpleegster, de sociaal werkster) en/of stelden ze de vrouw in een ondergeschikte positie ten opzichte van haar mannelijke collega (verpleegster/arts, steno-dactylo/ kantoorhoofd). Maar ook mannen die in een typisch vrouwelijke sector als de kinderopvang aan de slag wilden, kregen af te rekenen met vooroordelen. 5

6 Publicaties De tentoonstellingscatalogus is een boekje (86 p.) dat het tentoonstellingsparcours weergeeft in een geschreven tekst. Aan elk van de drie thema s (gezin, school, werk) is een hoofdstuk gewijd, geïllustreerd met sprekende beelden uit de tentoonstelling. De beknopte en vlot geschreven teksten zijn een ideaal vertrekpunt voor wie kennis wil maken met het historisch onderzoek waarop de tentoonstelling is gebaseerd. Het AVG kan exemplaren van deze catalogus (Nl of Fr) in depot geven aan wie de tentoonstelling ontleent. De verkochte exemplaren worden gefactureerd aan 12 per stuk; de niet verkochte moeten na afloop van de ontlening worden terugbezorgd. Het pedagogisch dossier bestaat uit 15 opdrachtenfiches, die telkens een ander aspect behandelen en kunnen worden opgelost aan de hand van de 40 documenten (tekst, beeld...) uit de tentoonstelling die zijn bijgevoegd. Het dossier kan puur als lesmateriaal worden gebruikt of helpen om een bezoek aan de tentoonstelling voor te bereiden. Het dossier richt zich vooral op de hogere graad van het middelbaar onderwijs, maar enkele oefeningen kunnen zelfs met leerlingen van de lagere school worden gemaakt. De drie thema s van de tentoonstelling het gezin, de school, het werk zijn erg herkenbaar, wat leerlingen aanmoedigt om ze in een breder perspectief te plaatsen en erover na te denken. De historische documenten bestrijken twee eeuwen geschiedenis en zijn erg divers van aard (foto s, affiches, cijfers, citaten...), zodat ze de historische blik aanscherpen. Ze sluiten uitstekend aan bij de geschiedenisprogramma s van het 5 de en 6 de jaar middelbaar onderwijs en laten toe om thema s als de industriële revolutie, conservatisme en reformisme, het burgerlijk recht en de rechten en plichten van echtgenoten, de maatschappelijke invloed van religie en ideologische stromingen, situaties van economische crisis te bekijken vanuit genderperspectief. Dit pedagogisch dossier kan gratis worden gedownload op Op dezelfde plaats vindt u ook de opdrachten die de pedagogische dienst van BELvue in 2009 ontwikkelde en waarmee leerlingen tijdens een bezoek aan de expo aan de slag kunnen. 6

7 De tentoonstelling ontlenen Onderdelen van de tentoonstelling De tentoonstelling is uitgewerkt in drie thema s, aangevuld met enkele inleidende panelen: - het gezin - de school - het werk Elk thema wordt uitgewerkt in een reeks panelen en tafelpanelen (forex) en doeken (textiel). Daarop is de begeleidende tekst gedrukt (tweetalig Nl/Fr) en de reproducties van documenten, foto s, schilderijen... die het verhaal illustreren. De doeken en panelen zijn gemakkelijk aan om het even welke structuur te bevestigen. Er kunnen ook één of twee thema s worden ontleend. Aandachtspunten zijn: - de lengte van vier van de doeken (3,5 m. en 2,8 m.): plafonds hoog genoeg? - de tafelpanelen (zie bijgaande lijst), die bij voorkeur horizontaal worden getoond - er is geen dragende structuur bijgevoegd, de ontlener moet dus zelf beschikken over dragende panelen en/of een systeem met rails zodat de doeken en panelen kunnen worden opgehangen. De lijst in bijlage bevat een gedetailleerd overzicht van alle tentoonstellingselementen, met telkens hun afmetingen. Het staat de ontlener vrij om originele stukken (speelgoed, lees- en schoolboeken, reclame.) toe te voegen, mits dat in de geest van de tentoonstelling gebeurt. Het AVG is bereid om advies te geven over het inpassen van de tentoonstelling in de beschikbare ruimte. Prijs De tentoonstelling kan in haar geheel ontleend worden, maar het is ook mogelijk om slechts één of twee van de drie thema s te ontlenen. Voor het geheel Eerste maand 700 Eerste twee weken 400 Per bijkomende week 150 Per thema Eerste twee weken 160 Per bijkomende week 60 7

8 Transport en verzekering Het transport valt ten laste van de ontlener. De tentoonstelliing is gemakkelijk te vervoeren in een kleine bestelwagen. De tentoonstelling moet door de ontlener worden verzekerd (verzekering muur tot muur, dus inclusief transport en montage/demontage) voor het bedrag dat vermeld staat in het contract. De gedetailleerde lijst van het tentoonstellingsmateriaal geeft per element en per thema van de tentoonstelling de te verzekeren waarde. Optie en reservering Indien u interesse hebt om de tentoonstelling te ontlenen, kan u op eenvoudige vraag een optie nemen voor een bepaalde periode. Deze optie moet wel binnen de maand worden bevestigd (of de periode weer vrijgegeven). Daarna wordt een contract opgesteld. Contract Alle voorwaarden van ontlening staan vermeld in het contract, waarvan u vrijblijvend een modelexemplaar kan opvragen. Karikatuur op het meisjesonderwijs, ca

9 Contact Archiefcentrum voor Vrouwengeschiedenis vzw Midddaglijnstraat Brussel Els Flour T F

10 Beeldengalerij 10

11 11

Leermiddelen onder de loep op zoek naar het interculturele gehalte

Leermiddelen onder de loep op zoek naar het interculturele gehalte Leermiddelen onder de loep op zoek naar het interculturele gehalte Een vervolgonderzoek Julie Van Den Bossche (stagiair Onderwijskunde) Mentor en begeleiding Eva Verstraete Piet Van Avermaet Steunpunt

Nadere informatie

M/V ZKT GENDERGEVOELIGE BELEIDSMAKERS

M/V ZKT GENDERGEVOELIGE BELEIDSMAKERS M/V ZKT GENDERGEVOELIGE BELEIDSMAKERS INHOUD INLEIDING Emancipatie een voorbijgestreefd doel? 3-4 Voor wie is deze brochure? 5 Hoe gebruikt u deze brochure? 5 Basismateriaal voor de brochure 6 Enkele begrippen

Nadere informatie

uvv Verantwoordelijke uitgever: Sonja Eggerickx ISSN 0772-6627 Afgiftekantoor Brussel X Verschijnt tweemaandelijks 2008-25 ste jaargang nr.

uvv Verantwoordelijke uitgever: Sonja Eggerickx ISSN 0772-6627 Afgiftekantoor Brussel X Verschijnt tweemaandelijks 2008-25 ste jaargang nr. uvv ISSN 0772-6627 Afgiftekantoor Brussel X Verantwoordelijke uitgever: Sonja Eggerickx Verschijnt tweemaandelijks 2008-25 ste jaargang nr. 2 info UNIE VRIJZINNIGE VERENIGINGEN VZW Federaal Secretariaat

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Verdeelde tijd. Waarom vrouwen in deeltijd werken. Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden

Verdeelde tijd. Waarom vrouwen in deeltijd werken. Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden Verdeelde tijd Verdeelde tijd Waarom vrouwen in deeltijd werken Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2008 Het

Nadere informatie

Leven in een Web van Relaties

Leven in een Web van Relaties 16 Familie als Gegeven Leven in een Web van Relaties Een handreiking voor bezinning, gesprek en oefening van de Protestantse Kerk in Nederland Generale Synode November 2013 LWK 13-02 16 Pagina 3 van 16

Nadere informatie

Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken

Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken 1 54 NAW 5/13 nr. 1 maart 2012 Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken Nellie Verhoef Nellie Verhoef Faculteit Gedragswetenschappen, instituut ELAN Universiteit Twente Postbus 217 7500 AE

Nadere informatie

Positionering merkbeeld

Positionering merkbeeld Positionering en merkbeeld Schatkamer van de Toekomst Positionering en merkbeeld Schatkamer van de Toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 6 Huidige status merkbeeld 8 4. Uitwerking merkbeeld 27 4.1 Logo 28 4.2

Nadere informatie

Vrouwen en kunst, een onderzoek naar de beroepspraktijk van beeldend kunstenaressen in Vlaanderen

Vrouwen en kunst, een onderzoek naar de beroepspraktijk van beeldend kunstenaressen in Vlaanderen FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGIE EN EDUCATIEWETENSCHAPPEN Richting: Culturele Agogiek Vrouwen en kunst, een onderzoek naar de beroepspraktijk van beeldend kunstenaressen in Vlaanderen Eindwerk voorgelegd voor

Nadere informatie

MIJN TANTES UIT GENT. Methodiek

MIJN TANTES UIT GENT. Methodiek MIJN TANTES UIT GENT Methodiek MIJN TANTES UIT GENT 1. Inleiding 2. Thema s - Diversiteit en racisme - Identiteit - Gender - Erfgoed en migratie 3. Doelgroep Onderwijs - Eindtermen - Project Algemene Vakken

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar Bovendien is dit landelijk Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar te gebruiken: als basis voor het eigen pedagogisch beleidsplan van de instelling; als lesmateriaal in opleidingen en bijscholing; om

Nadere informatie

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG Wij willen scholen die rekening houden met kinderen die in armoede leven en die onze kinderen gelijk behandelen. Wij willen goed onderwijs voor onze kinderen. Om uit

Nadere informatie

Samen verschillend Pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0-13 jaar

Samen verschillend Pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0-13 jaar Samen verschillend Pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0-13 jaar Samen verschillend Pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0-13 jaar Anke van Keulen Elly Singer met medewerking van Ana

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

VLAAMSE LEERMIDDELEN ONDER DE LOEP

VLAAMSE LEERMIDDELEN ONDER DE LOEP VLAAMSE LEERMIDDELEN ONDER DE LOEP op zoek naar het interculturele gehalte EVA VERSTRAETE Universiteit Gent Sint-Pietersnieuwstraat 49 9000 Gent VLAAMSE LEERMIDDELEN ONDER DE LOEP op zoek naar het interculturele

Nadere informatie

Gelijkheid en ongelijkheid in België 1830-2005

Gelijkheid en ongelijkheid in België 1830-2005 175 jaar vrouwen Gelijkheid en ongelijkheid in België 1830-2005 Magda Michielsens Een publicatie van de Raad de van Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen erete 175 jaar vrouwen Gelijkheid en ongelijkheid

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen FORUM Instituut

Nadere informatie

Aanbevelingen voor het uitwerken van een genderneutrale tentoonstelling

Aanbevelingen voor het uitwerken van een genderneutrale tentoonstelling Aanbevelingen voor het uitwerken van een genderneutrale tentoonstelling Inleiding Dit document heeft als bedoeling aan te geven hoe Het Beroepenhuis in samenspraak met het productiehuis (Impressantplus)

Nadere informatie

De tijd van ons leven. Mieke van Stigt, Gerrit Kronjee en Jan Groeneveld

De tijd van ons leven. Mieke van Stigt, Gerrit Kronjee en Jan Groeneveld De tijd van ons leven Mieke van Stigt, Gerrit Kronjee en Jan Groeneveld De tijd van ons leven Samenstelling: Mieke van Stigt / Gerrit Kronjee / Jan Groeneveld Omslag: Gerrit Kronjee 2003 Levensloop, gemengde

Nadere informatie

Publicaties Moskeeën Kennis gewaardeerd. Een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van moskeeën in Nederland

Publicaties Moskeeën Kennis gewaardeerd. Een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van moskeeën in Nederland Publicaties Moskeeën Kennis gewaardeerd Een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van moskeeën in Nederland Moskeeën gewaardeerd Een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van moskeeën in

Nadere informatie

200 jaar Balie Brussel

200 jaar Balie Brussel 200 jaar Balie Brussel Commerciële bijlage. Valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. 2 200 jaar Balie Brussel 3 Voorwoord Tweehonderd jaar geleden werd de Balie van Brussel opgericht als

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

Werken aan werk. RoSa. Uitgelezen, jg. 9, nr. 3. Vrouwen maken plannen. 1

Werken aan werk. RoSa. Uitgelezen, jg. 9, nr. 3. Vrouwen maken plannen. 1 Werken aan werk Cijfers in verband met de beroepsactiviteit van de Vlaamse bevolking tonen aan dat laaggeschoolde vrouwen tussen 25 en 64 jaar het minst actief zijn op de arbeidsmarkt. Maar liefst 60.2%

Nadere informatie

Als kanker meer is dan je aankunt

Als kanker meer is dan je aankunt Als kanker meer is dan je aankunt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Als kanker meer is dan je aankunt 5 Momenten waar je kracht uithaalt 13 De balans vinden 15 Bewuster, intenser en spiritueler 17 Verlies

Nadere informatie

Vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven

Vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven Vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven Waarom is er relatief een lage participatie van vrouwen in topfuncties? Laura Jacobs en Joëlle Koot, 6VWO Economie & Maatschappij, maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

De invloed van digitale televisie

De invloed van digitale televisie De invloed van digitale televisie Een onderzoek naar de invloed van digitale televisie op het kijkgedrag in het kader van de individualiseringstendens binnen de samenleving Amy Prakash Faculteit der Historische

Nadere informatie

Zakgeld Geheimen. Geef je het wel of geef je. het niet? Met meningen van meer dan 20 experts

Zakgeld Geheimen. Geef je het wel of geef je. het niet? Met meningen van meer dan 20 experts Zakgeld Geheimen Geef je het wel of geef je het niet? Met meningen van meer dan 20 experts Zakgeldgeheimen, een boek samengesteld door Amanda van der Gulik Kies uit wat voor jou werkt! Zakgeld geheimen

Nadere informatie