Nieuwsbrief Sanitary Engineering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Sanitary Engineering"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Sanitary Engineering Uitgave: TU Delft Faculteit CiTG sectie Sanitary Engineering Redactie: Jennifer Duiverman Jules van Lier Contact: Postbus GA Delft +31(0) Internet: Nummer: 13 e jaargang nummer 4 September 2013 Redactie Het einde van de zomer is in zicht. Nog even een 30+ eindsprint en de zomer van 2013 gaat te boek als bijzonder geslaagd! Een ideale zomer. Ik heb weinig mensen horen klagen dus ik ga er maar van uit dat, behalve mezelf, de meeste mensen op zijn minst thermo-tolerant zijn. Een voldaan gevoel? Iets knaagt er wel. De sectie Sanitary Engineering is doorgegroeid naar een coherente groep van waterspecialisten uit de verschillende sub-disciplines. We worden binnen de Faculteit als voorbeeld gesteld als het gaat over gender equity, en de voertaal is veranderd van Nederlands naar Engels (alleen nog het voorwoord van die Nieuwsbrief..). In deze ontwikkeling hadden we een vast baken, een trouwe medewerkster die achter de schermen de tent liet draaien. Goed gelezen, de zin is in verleden tijd Op 12 september nemen we offi cieel afscheid van ons aller Mieke, zij gaat met pensioen. Mieke was jaren ons single entry point, met volledig overzicht over het reilen en zeilen van de sectie. Niemand wist het, maar in feite was Mieke ons sectiehoofd, baken voor staf en tijdelijk medewerkers. Zoals aan elk mooi feestje komt ook hier aan een eind. We zijn Mieke zeer dankbaar voor haar inzet en we wensen haar een ongelooflijk mooie tijd toe in goede gezondheid. Natuurlijk blijft ze tot in de lengte der dagen als bijzondere gast zeer welkom bij onze sectie. Maar goed het tekent de zomer van waar men dacht daar komt nooit een einde aan (wie zong dat ook al weer). Daarnaast werd de zomer getekend door een grafi ek waarvan we wekelijks een update kregen. De TU Delft en zeker onze sectie Sanitary Engineering, is in de greep van the MOOC. Met Anke en Peter als Spindoktors, hebben we het traject volledig in de hand en de inschrijvingen nemen gestaag toe naar het ongeloofl ijke aantal van studenten voor onze Introduction to Water Technology MOOC. Uiteraard gaan we ervan uit dat deze aantallen worden meegenomen in de berekening outputfi nanciering zodat we met een gerust hart naar de toekomst kunnen kijken. Het indirecte effect van de MOOC is een wereldwijde interesse voor onze opleiding. Met een mogelijk numerus fi xus in het verschiet kunnen we overgaan tot selectie van alleen de beste studenten.. Naast de MOOC start in september ook onze online MSc, waarmee we volledig meebewegen met de nieuwe ontwikkelingen in onderwijsland. Meebewegen, laveren op de toppen van de golven, gebruik maken van reeds bestaande stromingen en krachten. Dit waren juist de overwegingen die ik had toen ik dit jaar met een zeilboot de Cycladen in Griekenland rondvoer in de vakantie. Met windkracht 7 en lange zeegolven heeft het geen zin om tegendraads te zijn. De krachten zijn simpelweg te groot. Maar gebruikmakend van de krachten blijkt dat je opeens de boot met een ongeloofl ijke snelheid van 10 knopen vooruit kunt krijgen. We zullen dankbaar gebruik maken van de verdiensten van Mieke, het Delft online onderwijs team en ons eigen kunnen om onze kennis voor een ieder ter wereld beschikbaar te maken. Hijs de zeilen..! Jules van Lier Nieuwsbrief ontvangen? Wilt u onze nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur dan een naar de sectie Sanitary Engineering:

2 Agenda Data colloquia uur Spreker 1 Spreker 2 Spreker 3 Locatie Guido Kooijman Jorge Elias Maxil Joaquin Osorio Helena Sales Ortells Yu Tao Lina Bachert Haoyu Wang Steef de Valk Annelies Aarts (10.30) Xuedong Zhang Nikola Stanic Sam Olivero 4.98 Promoties Amer El-Kalliny Topic: Photocatalytic Oxidation for Drinking Water Treatment Using Hypochlorite and Titanium Dioxide Datum: Tijd: uur Locatie: TU Delft, Aula Anke Grefte Topic: Removal of Natural Organic Matter Fractions by Anion Exchange Datum: Tijd: uur Locatie: TU Delft, Aula Workshops & Symposia SLIMM monitoren van de drinkwaterkwaliteit Datum: Tijd: uur Locatie: Productiebedrijf Engelse Werk van Vitens, Ruiterlaan 46, 8019 BP Zwolle Aanmelden: Conferenties International Water Week Conference Datum: 5-6 november 2013 Locatie: Amsterdam RAI Water Movie Challenge Participation: More information: Vakantiecursus 2014 Datum: 10 januari 2014 Locatie: TU Delft, CiTG, collegezaal A en B Aanmelden: Meer Afstudeercolloquia Gea Terhorst Topic: Verandering van de drinkwaterkwaliteit in een distributienetwerk; de effecten van transport en opstarten van een nieuwe zuivering Datum: Tijd: uur Locatie: TU Delft, CiTG, zaal G Kennisprogramma Urban Drainage Datum: Tijd: uur Locatie: Deltares, Rotterdamseweg 185, Delft Informatie: Aanmelden: 2

3 Workshops 3

4 4 Nieuwsbrief Sanitary Engineering september 2013

5 Promotieverslagen Photocatalytic Oxidation for Drinking Water Treatment Using Hypochlorite and Titanium Dioxide Amer El-Kalliny The main focus of this thesis is to study the advanced oxidation processes (AOPs) of water pollutants via UV/hypochlorite (homogeneous AOPs), and UV solar light/tio2 (heterogeneous AOPs) in which the highly oxidative hydroxyl radicals ( OH) are produced. These radicals are capable of destructing the emerging organic pollutants in water. The combined action of both OH and Cl that are produced during the NaOCl/UV processes increased the chlorination potential of humic acids (HA). In addition, at a high free-radical dose, such as in swimming pool water recirculation systems, the equal levels of adsorbable organic halogens (AOX) and CHCl3 are formed with both low pressure (LP) and medium pressure (MP), respectively. CHCl3, once formed, is not degraded with either LP or MP. Moreover, the photo-degradation Removal of Natural Organic Matter Fractions by Anion Exchange Impact on drinking water treatment processes and biological stability Anke Grefte This thesis focuses on improving drinking water quality, specifi cally the biological stability of the produced drinking water. The biological stability of the treated water is negatively infl uenced by the presence of certain natural organic matter (NOM) fractions. Therefore, specifi c NOM fractions should be removed from the source water to improve biological stability. It is known that NOM can effi ciently be removed by anion exchange (IEX) resins. However, the removal and conversion of HA in LPUV/NaOCl process is higher than that for the MPUV/NaOCl process, which results in a higher initial rate of AOX and CHCl3 formation. This raised the attention to the risk of using the LPUV/NaOCl process especially at the short reaction times that are relevant for water treatment. Based on the obtained results, a fi xed-bed photocatalytic reactor can be applied for a small scale drinking water purifi cation plants. This is mainly due to that TiO2 coated by the electrophoretic deposition technique on stainless steel woven meshes fi tted in layers has major advantages over the commonly used fl at-plate reactor and the dispersed-phase reactor. This presents a novel reactor in the oxidation of water contaminants such as humic acids and atrazine. Up-scaling of such reactors is feasible. It is worth to highlight that the results obtained has led to an improved understanding and applications of AOPs for water treatment. The findings can be used to improve the performance of both small and large scale water purifi cation plants. of specifi c NOM fractions is not well understood. Therefore, knowledge about NOM fractions as well as their behaviour in water treatment processes is essential. This thesis aimed to answer the question: How can the removal of specific NOM fractions by anion exchange improve treatment processes as well as the biological stability of the produced drinking water? To answer this question, liquid chromatography (LC) with organic carbon detection (OCD)(LC-OCD) was used as NOM characterisation method. NOM fractions determined by LC-OCD using FIFFIKUS software are biopolymers (BP), humic substances (HS),building blocks ( BB), low molecular weight (LMW) acids and neutrals. IEX was used to remove NOM from the water and the pilot plant of drinking water treatment plant Weesperkarspel (Waternet) was used to execute the research. 5

6 A multi-component model was formulated to predict the removal of different NOM fractions by IEX. By the summation of the modelled breakthrough curves from fi ve NOM fractions determined by LC-OCD, the breakthrough of dissolved organic carbon (DOC) was predicted. The best position of IEX in the treatment lane was determined based on water quality as well as costs. Different placement positions of IEX in the treatment lane and two IEX confi gurations (MIEX and fl uidised IEX (FIX)) were compared. The total costs for IEX for the three positions were approximately equal, however the savings on following treatment processes caused a cost reduction for the IEX positions before coagulation and before ozonation compared to IEX positioned after slow sand fi ltration. To measure the effect of NOM removal by IEX on the biological stability of drinking water two treatment lanes were compared in biological stability of the produced water. IEX was used as pre-treatment (before ozonation) in one lane and removed 50% of DOC, the other lane was used as reference. Biologically stable water was defined in terms of assimilable organic carbon (AOC), biofi lm formation rate (BFR) and DOC. It was shown that by removing HS by IEX before ozonation less biodegradable NOM was formed than without IEX and the biological stability (AOC, BFR and DOC) of the drinking water was improved. From this research can be concluded that anion exchange was a good and cost-effective way to remove NOM. LC-OCD has shown to be a useful method for NOM characterisation. IEX removed specifi cally humic acids which was also the main fraction reacting with ozone. Extension of the treatment lane with IEX before ozonation improved the biological stability of the produced water. This research showed that knowledge of specifi cally the concentration of humic acids is important. The effect of NOM composition and ozone dose on the ozone demand, disinfection capacity and bromate formation was investigated. It was shown that the reaction of ozone on NOM varied by NOM composition. HS and BB were the main fractions reacting with ozone. Results showed that for the same ozone dosage per DOC, the ozone demand was higher, less bromate was formed and a lower disinfection capacity was reached for water containing mainly humic substances, than for water where the humic substances were partly removed. 6

7 Afstudeerverslagen Verandering van de drinkwaterkwaliteit in een distributienetwerk aan het begin van het netwerk een signifi cante afname gemeten voor deze parameterconcentraties. De effecten van transport en opstarten van een nieuwe zuivering Gea Terhorst De afgelopen decennia is veel onderzoek gedaan naar de kwaliteit van drinkwater tijdens het zuiveringsproces. De drinkwaterkwaliteit moet echter aan de wettelijke eisen voldoen op het moment dat het water aan de klant geleverd wordt. Tijdens het transport van de zuivering naar de klant kan de drinkwaterkwaliteit veranderen ten gevolge van fysische, chemische en biologische processen in het distributienet. Om meer inzicht te krijgen in de mate van verandering van drinkwaterkwaliteit over het distributienetwerk is gekeken naar de veranderingen tussen het uitgaande reinwater van de zuivering en het water dat bij de consument uit de kraan komt. Daarnaast is gekeken naar de verandering van de waterkwaliteit door het opstarten van een nieuwe zuivering, welke naast de oude zuivering gebouwd is. Met deeltjestellers, MuPFiS (multiple particle fi ltration system) en door het nemen van watermonsters zijn metingen gedaan in het distributienetwerk van drinkwaterzuivering Kolff. Van de oude zuivering is de beluchting niet tijdig schoongemaakt en het filtermateriaal niet tijdig vervangen. Hierdoor is de waterkwaliteit van het drinkwater dat de zuivering verlaat, na juni 2010 verslechterd. Na het opstarten van de nieuwe zuivering in april 2011 is de waterkwaliteit hersteld tot het niveau van voor juni De oxidatie van ammonium, nitriet en mangaan tijdens het zuiveringsproces is onvolledig. Door oxidatie is Het patroon in het totale deeltjesvolume wordt op de zuivering gedomineerd door pieken die ontstaan ten gevolg van het terugleveren van drinkwater uit de watertoren in Zaltbommel richting het distributienetwerk van Kolff. Vanuit drinkwaterzuivering Kolff wordt bijna elke nacht gedurende een paar uur water richting de watertoren in Zaltbommel gepompt. Net zoals in het begin van het netwerk, bezinkt ook ijzer en mangaan in het begin van de leiding tussen de zuivering en de watertoren. Op dagen met weinig verbruik wordt vanuit de watertoren in Zaltbommel met hogere snelheid water teruggepompt naar het distributienetwerk van drinkwaterzuivering Kolff, waardoor het bezonken materiaal zoals ijzer en mangaan weer opwervelt. Door dit terugleveren stroomt water het distributienetwerk in met een signifi cant hogere ijzeren mangaanconcentratie en troebelheid ten opzichte van het water dat direct uit de zuivering het netwerk in gepompt wordt. In het distributienetwerk van drinkwaterzuivering Kolff bezinkt en wervelt sediment op door variatie in waterverbruik en wordt het patroon in het totale deeltjesvolume juist veroorzaakt door de variatie in het drinkwaterverbruik. Door de toename in verbruik tussen begin maart en eind april 2011 neemt de stroomsnelheid van het water in het distributienetwerk toe. Hierdoor bezinkt minder sediment in het netwerk en wervelt meer sediment op. Gevolg hiervan is een toegenomen hoeveelheid zwevende stof in het distributienetwerk. Aangezien sediment microbiologie bevat, is door het toegenomen verbruik ook de hoeveelheid ATP en TCC in het netwerk toegenomen. Aangezien het sediment dat door het hogere verbruik opgewerveld wordt, langer in het netwerk heeft gelegen, bevat dit sediment ook relatief veel microbiologie. Dit is 7

8 terug te zien in de toename van de hoeveelheid ATP/ TSS gemeten op de locaties aan het einde van het distributienetwerk. De hoeveelheid ATP gemeten op het afgevangen sediment is gemiddeld 0.35 ng per liter drinkwater en dit is circa 10% van de totale gemeten hoeveelheid ATP in het drinkwater. Dit percentage komt overeen met het percentage gevonden voor de hoeveelheid TCC in het water. Hieruit blijkt dat de totale hoeveelheid microbiologie in het drinkwater maar voor een klein gedeelte bestaat uit microbiologie aanwezig op het oppervlak van in het water zwevend sediment met een diameter groter dan 1,2 μm. Geconcludeerd wordt dat door het opstarten van de nieuwe zuivering geen significante verandering is opgetreden in de drinkwaterkwaliteit van zowel het water dat de zuivering verlaat als het water op de locaties in het distributienetwerk. Wel is een verandering in de waterkwaliteit gemeten door het toegenomen verbruik, het vaker terugleveren van water uit Zaltbommel en het niet tijdig onderhouden van de oude zuivering. Recent papers in DWES Recent Final Revised Papers 119 Removal and transformation of pharmaceuticals in wastewater treatment plants and constructed wetlands - E. Lee, S. Lee, J. Park, Y. Kim, and J. Cho - Drink. Water Eng. Sci., 6, 89-98, The large-scale impact of climate change to Mississippi fl ood hazard in New Orleans - T. L. A. Driessen and M. van Ledden - Drink. Water Eng. Sci., 6, 81-87, Status of organochlorine pesticides in Ganga river basin: anthropogenic or glacial? - P. K. Mutiyar and A. K. Mittal - Drink. Water Eng. Sci., 6, 69-80, Development of water use scenarios as a tool for adaptation to climate change - R. Jacinto, M. J. Cruz, and F. D. Santos -Drink. Water Eng. Sci., 6, 61-68, Technical Note: Wet validation of optical tomography for drinking water discolouration studies - R. Floris, P. van Thienen, and H. Beverloo - Drink. Water Eng. Sci., 6, 55-59, 2013 DWESD - Papers in Open Discussion 124 Removal of paraquat pesticide with Fenton reaction in a pilot scale water system - C. Oliveira, K. Gruskevica, T. Juhna, K. Tihomirova, A. Alves, and L. M. Madeira - Drink. Water Eng. Sci. Discuss., 6, , Study on the antibacterial activity of selected natural herbs and their application in water treatment - P. S. Harikumar and C.M. Manjusha - Drink. Water Eng. Sci. Discuss., 6, , Assessment of calculation methods for calcium carbonate saturation in drinking water for DIN compliance - P. J. de Moel, A. W. C. van der Helm, M. van Rijn, J. C. van Dijk, and W. G. J. van der Meer - Drink. Water Eng. Sci. Discuss., 6, , Online data processing for proactive water distribution network operation - J. Machell, S. R. Mounce, B. Farley, and J. B. Boxall - Drink. Water Eng. Sci. Discuss., 6, ,

9 Verslagen Waterleidingloop Guenda Bruni And we also had a winner in our group: Koen won the fi rst price of the 5km race! This year the TU Delft Water Management department participated again to the Waterleidingloop, and as every other year it has been a fulfi lling experience! This time it was Waternet to organize the event, they did it in Weesp. We organised our mission from Delft, gathering all together to get there and win, well kind of! We missed the wonderful barbecue organized by Waternet to close the event, but we went home with this satisfying feeling of having spent a nice day doing sport and getting closer to one another. Looking forward to next year s mission! Some of us participated to the 5 km and some braver ones to the 10 km race, which was in the near Amsterdam: the pattern was beautiful, almost entirely into a park with lakes and trees. The rain joined us at times, and we had to admit that was a nice company! Getting some fresh and wet air while making the last effort to reach the finish line it was a deserved relief! After the run we had a nice afternoon chatting and coffeeing while waiting for the results. We had the chance to play some other games as well. 9

10 Ein heißer Sommer in Schweiz Doris van Halem It was indeed a very hot summer in Switzerland for me this year, where I visited the Sandec group of the aquatic research institute EAWAG (www.eawag.ch). Over a period of two months they hosted me as a visiting researcher. I was happy to learn that Swiss researchers, unlike the Dutch, don t take long summer holidays. Which gave me the opportunity to meet and collaborate with many water researchers in my fi eld, whom before I only knew from their peer-reviewed publications. EAWAG has been active in arsenic research for many years, and since 2007 even has a director with a special interest in this topic. Apart from meeting new, inspiring people, I wanted to learn more on how they organize their research, especially the combination of (detailed) laboratory work and oversees fi eld studies. The Sandec Department focuses on Water and Sanitation in Developing Countries, and is, amongst other things, the birthplace of SODIS (SOlar DISinfection in PET bottles; More recently they developed a household water treatment system based on gravity driven membranes (GDM). The newest generation prototypes are currently piloted in Bolivia and Uganda. At Sandec, I collaborated with Dr. Richard Johnston, the head of the drinking water group, with whom I have worked in Bangladesh (UNICEF) since my PhD research. He inspired me once again on how to combine fundamental curiosity in science with application and relevance; too bad he is leaving science for a (very challenging!) job with the Joint Monitoring Programme of WHO. in the containers. Whether this is a health risk or not, this is very undesirable from a consumers perspective. Previous research in Bern, Switzerland (Matthews et al., 2013) had focused on the use of copper to damage and poison bacterial cells. In this line of thought it was proposed to control bacterial growth by adding copper to the water through a cartridge of brass grains. This approach shows similarities to the work we did before on the ceramic pot filter, which is impregnated with silver (van Halem et al., 2009; van der Laan et al., 2013). In the EAWAG laboratories, I studied the kinetics of growth in the presence of either soluble or solid copper (wire, grains, coins) both with nutrient limitation and nutrient supply (by GDM filtrate). Results show that E.coli and total coliforms are no longer culturable at a certain Cu(II) concentration threshold value, but ATP and fl ow cytometry reveal there is bacterial growth anyhow. At a certain Cu(II) concentration, there was even more growth observed than in the control experiments. These results indicate the growth of Cu(II) resistant bacteria. It is noteworthy though, that the copper may have stressed the coliforms and not killed them, making them viable but not culturable. The research is currently continued focusing on the rehabilitation of copper-exposed bacteria. Technology acceptance studies had shown that consumers of household water treatment systems prefer to have transparent receptacles, resulting in a GDM prototype sensitive to algae growth in the containers (green water). Though the easiest solution would be to design darkened containers, the copper has shown to reduce algae growth signifi cantly, even with just a 1-eurocent coin. Research wise I focused during my stay on gaining better understanding of bacterial (re)growth after household filtration in a storage container. Household filters, like the gravity driven membranes or ceramic pot fi lters, remove most (pathogenic) bacteria, but still regrowth is visible Although I spend way too much time at work during my visit and thus did not see as much of the beautiful country as I should have I did have a blast living in the lake city of Zurich. Especially when my family joined me during the last month, because going to a lakeside 10

11 swimming pool or up the Zurich Berg with a train is just more fun with two ecstatic sons. I d like to thank the staff of the Environmental Microbiology and Process Engineering Departments, which was so kind to support me (thank you Frederik, Stephan, Wouter, Brian and Jacqueline). Also I thank Johanna Otto who came back from Uganda and is continuing the research with her very cool portable fl ow cytometer. Last but not least I want to thank my colleagues at Sandec who made me feel part of their team for just a summer. Thanks! CASA-RainGain Urban Flash Flood Workshop June 2013, Arlington, Texas Marie-claire ten Veldhuis Last June I visited the University of Texas at Arlington to meet representatives of the CASA project in the US (CASA: Collaborative, Adapative Sensing of the Atmosphere). CASA is deploying a network of Xband radars in the Dallas Fortworth (DFW) area to track severe rain storms hitting the metroplex and causing serious fl ash fl ooding. In Europe, we are undertaking similar activities in the RainGain project, where Xband radars are installed in Leuven, London, Paris and Rotterdam for high resolution rainfall measurement and flood prediction. Arlington in June is a hard place to imagine fl oods: it is as dry and as hot as a desert. It is also a drive-only city: fi rst place I have ever visited without any form of public transport and sidewalks are nearly non-existent. Asphalt and bricks, on the contrary, are everywhere. Still, the city has a spacious feeling; more space to store stormwater than we have in most of our densely built European cities. CASA and RainGain decided to have a 2-day workshop here to share experiences and see how we could cooperate and learn from one another. The workshop was truly multi-disciplinary: we had representatives from universities, national weather service, corps of engineers, local engineering fi rms, regional authorities and cities in the DFW metroplex. We discussed topics ranging from radar system configurations to hydrological modeling, user needs and public participation. All participants contributed by short presentations, adding to a lively discussion on the various topics. 11

12 The DFW area receives 500 to 1200 mm of rain per year, similar to NW-Europe, but rainfall intensities for short time periods of 10 to 60 minutes are about twice as high (for instance: T=10 yrs rainfall intensity for 15 minutes is 169 mm/h compared to 72 mm/h in the Netherlands 1 ). This is due to the DFW area s proximity to the Gulf of Mexico, where tropical storm systems can be generated above the warm sea waters. Hence their preference for installing a network of radars, to allow close tracking of storms. In RainGain single X-band radars have been installed, but in the future networks of radars could be envisaged for better storm tracking and so one radar can fi ll in for another when a signal is attenuated by intense rain. On the other hand, DFW has a lower degree of imperviousness compared to the more densely built cities in RainGain, so flood peaks are more smoothed. And a large part of the stormwater drainage system consists of above-ground channels and, while many areas in the RainGain participating cities are largely equipped with piped and culverted systems, due to limited available open space. At the same time, urbanisation and further densifi cation is a growing concern in DFW, since this is the fastest growing region in the US, expected to grow from 6.5 million to 13 million inhabitants in the next 10 years. Citizens have already expressed their concerns about increased fl ooding as a result of this process. The participants shared some interesting fi rst results on hydrological modeling approaches, especially how to balance detailed modeling to take full benefi t of high resolution rainfall data with the requirement of short computational required for real-time applications. Another important topic was the use of extreme rainfall alerts and flash flood warnings: existing products apply to large scales, typically river basins rather than urban areas, and this tends to result in a lot of over-warning. It was generally agreed that improvement is needed by integrating more detailed observations into warning products: more detailed rainfall data in time and space, higher accuracy and reliability and preferably also include more and detailed information on expected impacts. The workshop presentations and discussions demonstrated that there is a lot of information and insights to share between the CASA and RainGain projects. Once the radar network in DFW and the radars in RainGain are all fully operational, new and exciting results will provide every reason to organize another joint event. 1 IDF curves for Texas: Teaching/Applied_Modeling/SurfaceWater/LectureNotes/ Rainfall/Texas_Rainfall_IDF.html IDF curves for the Netherlands: Buishand en Wijngaard,

13 Chinese-Dutch opportunities and advances in water technologies Gang Liu China and the Netherlands are intensifying their cooperation in the field of water (treatment) technologies. The project known as Sino-Dutch has been launched very successfully in 2011 and is targeting exchange and development in cost effi cient water technologies. Other projects have also been launched by NOW and KNAW to promote the cooperation between the two countries. After great success of organizing two research seminars in 2012 in China and the Netherlands, and one workshop in 2013 hosted by TU Delft, Dutch and Chinese professionals have had close understanding of the opportunities and advances in their water technologies. This year, in April, Prof. Jules van Lier had a visit to the lab of research centre for Eco-Environmental Science (RCEES) in Beijing. And Dr. Merle de Kreuk visited EES in May. During their visit, the research interests were further discussed and exchanged. Between 30 June and 3 July, the research team head by Prof. Qu and Prof. Yang from RCEES had another visit to the Netherlands. The visit was made to Sanitary Engineering Lab at TU Delft, drinking water treatment plant of Oasen Water Company (Rudenhuis) and the underground wastewater treatment plant of Dokhaven. Our Chinese visitors were impressed by the advanced technologies developed and used by Dutch water companies. There is a great potential for the Dutch and Chinese water professionals to work together in the coming future. During the meeting on 2 July, the potential cooperation was discussed and preliminary cooperation timeline and agreement has been established. Based on the agreement, the cooperation will be started from student exchange, and joint research projects will be followed up. The offi cial cooperation agreement will be signed during the next workshop that will be organized in Beijing, next May. Besides the overwhelming economy potential nowadays, China is facing environmental challenges. The same as to any other societies, water is one of the most important issues. Great efforts have been made by Chinese government and professionals. There is a great playground in front of us where the Chinese opportunities and advances meet Dutch knowledge, experiences and technologies. Let s look forward to hearing more progress and I will bring you more updates soon. Figure 1. Presentations and discussions at OASEN Water Company Figure 2. Site visit of drinking water treatments at Rudenhuis 13

14 Studentverslagen The urban water cycle in Beira, Mozambique Adam Morón They told me to not worry so much. That I wasn t forgetting anything. That it would be fi ne. On the last day before starting my three day journey to Beira, Mozambique, I was coming off a weekend of nerves and reservations of the uncertainties waiting for me at the mouth of the Pungue river at the Indian ocean. After all, it was my choice to go to the Witteveen+Bos offices in Deventer a few months earlier, for the opportunity of doing a part of my thesis abroad and the experience of doing so for a consulting fi rm. But, it was starting to feel like the stage was set for a trip into the Heart of Darkness, where I would have to stay loyal to the nightmare of my choice. I had managed to convince more than a few people far wiser and experienced than myself that I could handle working in a different language and culture and felt I had something to prove in return for their confi dence. At least in the months of July and August, the time of day is the same in Mozambique as in the Netherlands. While the Pungue river is murky and winding and the drinking water treatment facilities are over 100 km inland, I m quite thankful that I didn t have to live by Joseph Konrad s experience, being met instead with friendly people and a great set of adventures of my own. The purpose of my six weeks in Beira was to make an analysis of the city s urban water infrastructure, both drinking water and sanitation. The analysis will be used to defi ne projects for the Beira Master Plan 2035 as the city currently fi nds itself at an important crossroads for what concerns development and population. The city s port and railway station act as a gateway for the export of coal and the import of oil and goods to the landlocked nations of Zimbabwe and Malawi. The recent exploitation of the mineral resources has led to two growth scenario s for Beira. Whereas the city currently boasts a population of around inhabitants, the growth numbers indicate a 2035 population that could vary between and inhabitants. So, the interaction between drinking water and sanitation treatment capacity and infrastructure is the elephant in the room that I ve been tasked with to look after. In retrospect, the only type of elephant I ve studied during that month-and-a-half in Mozambique. Finding the different pumping stations, water towers and treatment plants provided my with a good incentive to get to know different parts of the city. A city whose center is dominated by Art Deco and Modern architecture in steady but graceful decay, and whose suburbs are made up by unplanned settlements. This contrast in urban planning highlights yet another interesting point of concern. On the one hand, broad streets and integral planning comprise the part of the city constructed between the 1930 s and 1950 s. One the other, small buildings are constructed fi rst, utilities connected after and permission from the municipality is obtained as a fi nal measure. A second elephant in an already crowded room. The third defi ning factor of the city is defi ned by its main artery - the Pungue river. Used as a source of drinking water by both Beira at the downstream end and the Zimbabwean city of Mutare upstream, the river experiences salt water intrusion up to 80 kilometers upstream from the estuary mouth - consequently leading to the intake station at a distance 100 kilometers upstream. With the water demand along the river 14

15 expected to increase it should be asked whether or not an increase in treatment capacity should be combined with a secondary raw water source. The Indian ocean, far closer to the city and its population, coupled with a reduction of the pumping energy required over that smaller distance, could provide a solution. Another elephant. I ve returned from Beira, appreciative that the three elephants have provided me with a lens with which to study and describe the intricate workings of a young and growing city. I ve taken back to the Netherlands a wildly interesting experience, the results of which - I hope - will be returned to Beira and it s people. Figure 3: At the mouth of the Pungue Estuary Figure 1: Schematic of the Beira sewer system and pumping stations Figure 2: The physiography and drainage pattern of the Pungue River Basin 15

16 Prijzen Cees Boeter prijs 2013 Marie-claire ten Veldhuis Op 18 juni jl. is voor de elfde keer de Cees Boeter prijs uitgereikt, de jaarlijkse prijs voor het beste BSceindwerk van de afdeling Watermanagement. De Cees Boeter prijs is ingesteld door de afdeling Watermanagement van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft. De prijs heeft als doel studenten te stimuleren om werk van een hoog academisch niveau te leveren en de toepassing van de resultaten van het eindwerk in de praktijk te bevorderen. Aan de prijs is een geldbedrag van 250 verbonden, beschikbaar gesteld door de afdeling Watermanagement. Cees Boeter was bijna 40 jaar verbonden aan het laboratorium voor Gezondheidstechniek. Met grote inzet en verstand van zaken heeft hij steeds studenten, promovendi en onderzoekers met raad en daad bijgestaan bij hun onderzoek en experimenten. Als blijk van waardering heet de prijs voor het beste BSceindwerk de Cees Boeter prijs. Cees reikt elk jaar zelf de prijs uit. In een BSc-eindwerk moet een student in 8 weken een onderwerp uitwerken, een eind-rapport schrijven en de resultaten presenteren aan begeleiders en mede-studenten. Een deskundige jury van ervaren bachelor-eindwerkbegeleiders bepaalt de nominaties en uiteindelijke winnaar van de Cees Boeterprijs. Criteria bij de beoordeling van het eindwerk zijn het inhoudelijk niveau van het werk, vindingrijkheid bij het vinden van oplossingen, combinatie van theorie en praktische toepassing en het niveau van de eindrapportage. Voor het collegejaar 2012/2013 zijn de genomineerden: Irene Caltran Irene heeft zich tijdens haar BSc-eindwerk verdiept in arseenverwijdering via kleinschalige zuiveringstechnieken die kunnen worden toegepast bij huishoudens in Bangladesh. Ze heeft de eigenschappen van verschillende materialen gemeten om de adsorptiecapaciteit te kunnen bepalen. Daarna heeft ze de materialen toegepast voor arseenverwijdering in batch-experimenten en in kinetische experimenten voor 2 verschillende soorten water. Irene heeft een grote hoeveelheid experimentele gegevens verzameld en deze op een overzichtelijke wijze geanalyseerd en gepresenteerd. In haar rapport geeft ze er blijk van ook kritisch op de gevonden experimentele resultaten te kunnen refl ecteren. De jury was dan ook erg onder de indruk van de omvang van het experimentele werk en de kwaliteit van de rapportage. Abel Heinsbroek Abel heeft zijn bachelor-eindwerk uitgevoerd in Mozambique, waar hij voor de uitdaging stond de drinkwaterzuivering in het plaatsje Vilankulos te verbeteren met ter plaatse beschikbare middelen. De bestaande waterzuivering functioneerde niet meer door gebrek aan onderhoud en lokale operationele kennis. Abel heeft ervoor gekozen een nieuwe drinkwaterzuivering te ontwerpen op basis van een zeer robuuste zuiveringstechniek. Hij heeft ter plaatse een proefi nstallatie gebouwd en getest. Dit vraagt het nodige improvisatietalent, zeker gezien de lokale omstandigheden. Deze combinatie van intelligente creativiteit en praktische inslag heeft de jury erg gewaardeerd. Bas des Tombe Bas is voor zijn bachelor-eindwerk naar Vietnam afgereisd om daar verziltingsproblemen te onderzoeken van onttrekkingsputten voor irrigatiewater. In zijn BSc- 16

17 eindwerk heeft hij onderzocht of de komst van een garnalenkwekerij in het duingebied langs de kust van Vietnam de oorzaak kan zijn van verzilting van het grondwater ter plaatse van de onttrekkingsput. Bas heeft in het veld data proberen te verzamelen over de lokale situatie. Hij kon weinig concrete data te pakken krijgen, maar hij heeft zich op basis van de beperkte data wel een beeld gevormd waarop hij zijn aannamen heeft gebaseerd. Met de data en de aannamen heeft hij de situatie in een numeriek model geschematiseerd en zijn analyse uitgevoerd. Dit getuigt van creativiteit, inzicht en doorzettingsvermogen. Bas heeft bovendien al zijn informatie op het internet beschikbaar gesteld, zodat aanvullende data tijdens een vervolgstudie eenvoudig kan worden ingevuld. De resultaten van het onderzoek van Bas zullen door het bedrijf ter plaatse worden gebruikt voor vervolgstudie. De jury was ook dit jaar onder de indruk van de hoeveelheid werk die de bachelorstudenten binnen een periode van krap 2 maanden weten te verzetten en hoeveel nieuwe kennis ze zich weten eigen te maken. De inzet en ondernemingszin van studenten die ervoor kiezen hun eindwerk in een ver buitenland te doen heeft de jury zeer gewaardeerd. Uiteindelijk heeft de combinatie van veldwerk en gedegen theoretische uitwerking de doorslag gegeven. Op grond hiervan heeft de jury besloten de Cees BoeterPrijs 2013 toe te kennen aan Bas des Tombe voor zijn onderzoek naar verziltingsproblematiek in Vietnam. 17

18 Delft Urban Water Movie contest Well Water Waste Wealth wins Delft Urban Water movie contest! Roy Meijer Gautum Vishwanath from Bangalore is the winner of the Delft Urban Water Movie Contest, for his movie entitled Well Water Waste Wealth. In this short fi lm we descend a water well and hear what happens as we use it or pollute it. Water problems in India s cities are many, but Mr Vishnwanath shows inventive solutions to close the urban cycles of water, nutrients and food. According to the jury, he presents out-of-the-box solutions that show how big problems can be answered by small and pragmatic actions. Furthermore: The jury was impressed by the movie s quality and the way it combines creativity with a wide range of inventive and practical solutions. Well, it used to talk to you and we hope Mr Vishwanath s solutions will continue to do so for years to come. Nominees The four nominees of the Delft Urban Water movie contest were offi cially presented during the Delft Urban Water seminar on 11 June. Nominees were selected out of no less than 24 submissions from all over the world. The 2nd prize of the contest, the ipad, went to City=Catchment Area by David Ginting and Ravina Binol. The jury liked the clear and convincing story-line and was impressed by the creative and speedy sketch-wise presentation supporting the movie s message. Jury The jury this year consisted of: Tracy Metz Mark van Loosdrecht Pieter van der Zaag Hans Ruijgers Contest The Delft Urban Water movie contest is a yearly event organised by the partners of Delft Urban Water. More information is on: 18

19 Onderwijs Colleges voor studenten Geboortejaar Anke Grefte / Peter de Moel In de nieuwsbrief van juni hebben we verteld over onze Massive Open Online Course (MOOC) Introduction to water treatment. Dit is de gratis online uitvoering op het edx platform van het nieuwe BSc vak CTB3365 met dezelfde naam. Vanaf 9 mei zagen we dat er zich elke dag ongeveer 150 studenten registreerden. Op 6 september stond de teller op Eigenlijk kregen we er dus elke dag een collegezaal bij. De course begint op 16 september, waarbij zich dan ongeveer studenten aangemeld zullen hebben. Opleiding Geen collegezaal maar een opnamestudio De studenten komen uit de hele wereld (90 landen, geen China), zijn van alle leeftijden, het merendeel van het mannelijk geslacht (72%) en velen hebben academisch onderwijs gehad. Geen college maar een video Herkomst De inschrijving voor de cursus is nog open. https://www.edx.org/course/delft-university- technology/ ctb3365x/introduction-water- treatment/786 / 19

20 Nieuwe medewerkers Alexander Hendriks Hi, I am Alexander Hendriks, 31 years old. In 2001 I started my study Environmental Technology at Wageningen University. In 2004 I obtained my Bachelor s degree in Environmental Technology - Aquatic ecology and Ecology. In 2006 I obtained my Master s degree in Environmental Technology - Wastewater Treatment. In 2006 and 2007 I was responsible for the additional lessons in chemistry, physics, math and biology for the 5th and 6th grade of gymnasium (high school). In December 2007 I started my career at Royal Haskoning (from July 2012 Royal HaskoningDHV) as wastewater engineer. During this time I have been dealing with studies regarding (static and dynamic) optimization of the waterlines and sludge treatment lines of several wastewater treatment plants. Also studies regarding prevention and growth of algae have been part of my daily work. During the optimization studies I specialized myself in sludge treatment, sludge dewatering and ALE extraction. In September I start working at the Sanitary Engineering section on a PhD research regarding high rate (selective) volatile fatty acid (VFA) production from (soluble) industrial waste using the granular sludge proces. The produced VFA can be used for, amongst others, bioplastic production. I am looking forward to the coming years of research on this topic. I live in Wijchen at the farm of my parents. In my spare time I like ballroom dancing, tropical fish farming, working at the farm and spending time with family and friends. Peng Wei I am Peng Wei, coming from China. I fi nished my master degree of Environmental Engineering from Institute of Urban Environment, Chinese Academy of Sciences in Then I stayed in our institute as a research assistant, and mainly did some CFD modeling as well as experimental work on two-phase fl ow in the fl at sheet membrane bioreactor system. years. It is really a nice opportunity but also a new challenge for me. In my spare time I like sports (such as football), music and reading. I am very glad to join in Prof. Luuk Rietveld s group as a PhD candidate to continue my study in the coming 20

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Contact opleiding: Marc Spiller (marc.spiller@wur.nl) Integrale

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst. Wat is de prijs die je kunt winnen? early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have a special

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord FUTURE TENSE ( TOEKOMENDE TIJD ) Hoe? 1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord Wanneer? Ad 1. Als iets in de toekomst zal gebeuren

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Sport participation and the role of sport facilities in the Netherlands

Sport participation and the role of sport facilities in the Netherlands een afbeelding (smal) te plaatsen. Daarna via opmaak de afbeelding naar de Sport participation and the role of sport facilities in the Netherlands Play the Game conference Aarhus, Denmark 28-31 October

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst Wat is de prijs die je kunt winnen? Flash info early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model)

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model) WHAT IS LITTLE GEM? Quick scan method to evaluate your applied (educational) game (light validation) 1. Standardized questionnaires Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Pattern Cronelia s Seashell blanket

Pattern Cronelia s Seashell blanket Pattern Cronelia s Seashell blanket I got the inspiration for his blanket from a postcard I once bought. Pagina 1 Cygnet Yarns has lovely colours in their range that reminded me of those shells. For this

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Stars FILE 7 STARS BK 2

Stars FILE 7 STARS BK 2 Stars FILE 7 STARS BK 2 Of course you have seen X-Factor, The Voice or Got Talent on TV or via the Internet. What is your favourite act? Do you like the dancing performances or would you rather listen

Nadere informatie

Learning from Videos in Open Online Education

Learning from Videos in Open Online Education Learning from Videos in Open Online Education Tim van der Zee Email: t.van.der.zee@iclon.leidenuniv.nl Twitter: @Research_Tim Website & Blog: www.timvanderzee.com Videos in online education Videos

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

01/ M-Way. cables

01/ M-Way. cables 01/ 2015 M-Way cables M-WaY Cables There are many ways to connect devices and speakers together but only few will connect you to the music. My Way of connecting is just one of many but proved it self over

Nadere informatie

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t.

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. 5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. Active learning The following questions are about active learning. In

Nadere informatie

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Dear Sir, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Dear Madam, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Dear Sir, Dear Madam, Dear Sir / Madam, Dear Sir / Madam, Formeel, naam

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 11 THE FUTURE PERFECT TENSE DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 11.1 FUTURE PERFECT The Future Perfect oftewel de Voltooid Tegenwoordig Toekomende Tijd bestaat uit "will" of "shall"

Nadere informatie

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality Deze dia-indeling is zo gemaakt dat zelf een afbeelding kan worden geplaatst. Klik met de rechtermuisknop in de achtergrond en kies Achtergrond opmaken. Klik op Opvulling met figuur of bitmappatroon en

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit I would like to enroll at a university. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. I want to apply for course. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed!

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed! ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON EIGHT VOORZETSELS at three o'clock = om drie uur around three o'clock = rond drie uur by three o'clock = tegen drie uur before Saturday = voor zaterdag for a week = voor

Nadere informatie

Titelstijl van model bewerken

Titelstijl van model bewerken Titelstijl van model Sudan Dairy Sector Potential or dead-end street? Martin de Jong Sudan Business Seminar, The Hague - 27th October 2016 Content Country Profile Dairy farming sector Titelstijl van model

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Toekomst

A2 Workshops Grammatica Toekomst Bestuderen Future Simple Normaal Hoe maak je de Future Simple? We beginnen met een rijtje voorbeelden. I will stay You will stay He will stay She will stay He will stay It will stay We will stay You will

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013 Update Empowermentproject Kenia september 2013 Het Empowerment-project in Kenia van de Rotaryclub Rhenen-Veendaal begint aan de derde fase: een derde en laatste bezoek, met een Empowerment workshop voor

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en Effecten van een op MBSR gebaseerde training van hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en compassionele tevredenheid. Een pilot Effects of a MBSR based training program of hospice caregivers

Nadere informatie

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel Behandeleffecten in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel Treatment effects in Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel S. Daamen-Raes Eerste begeleider: Dr. W. Waterink Tweede begeleider:

Nadere informatie

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management Policy Aspects of Storm Surge Warning Systems Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Contents Water in the Netherlands What kind of information and models do we need? Flood System

Nadere informatie

De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden

De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden van Sporten en de Invloed van Egodepletie, Gewoonte en Geslacht The Role of Selfregulation, Motivation and Self-efficacy

Nadere informatie

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Delft, 8 maart 2012 Realistic wall of water ir. F.C. (Floris) Boogaard, (020) 606 32 50/06-51 55 68 26 e-mail: f.c.boogaard@tudelft.nl/

Nadere informatie

Ik heb zo n angst. De laatste 12 uren heb ik met een koevoet geslapen, een fles naast mijn bed en de telefoon binnen handbereik.

Ik heb zo n angst. De laatste 12 uren heb ik met een koevoet geslapen, een fles naast mijn bed en de telefoon binnen handbereik. Ik heb zo n angst. De laatste 12 uren heb ik met een koevoet geslapen, een fles naast mijn bed en de telefoon binnen handbereik. Ik ben niet makkelijk te verslaan, maar nu is het over. Ik zie geen uitweg

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Reading comprehension: The Tropical Rainforest

Reading comprehension: The Tropical Rainforest Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Patricia Termeer 05 februari 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/71971 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

World Class Aviation Academy

World Class Aviation Academy World Class Aviation Academy Opleidingen voor luchtvaarttechnici moeten voorop lopen Hoogwaardig vliegtuigonderhoud is een onmisbare randvoorwaarde voor het leveren van topprestaties van de luchtvaartsector.

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

Dutch Research Council: women in scientific careers

Dutch Research Council: women in scientific careers Dutch Research Council: women in scientific careers Dr. Wilma van Donselaar Paris 2005 What is NWO? NWO is the Dutch Research Council and consists of 8 councils: Humanities, Social Sciences, Medical Sciences,

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina)

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina) NATUREALLY Commissioned work for the hospital of Enschede (MST) 2016 Transparent print and coloured backlight. 450 x 800 cm, Geert Mul 2016 (Nederlandse tekst onderaan de pagina) The work of art called

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

'Foreign exchange student'

'Foreign exchange student' 'Foreign exchange student' Most awesome person you will ever meet. Exchange students willingly decide to get off their asses, leave their home country, and go see the world. For that reason, they should

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Adherence aan HWO en meer bewegen

Adherence aan HWO en meer bewegen Adherence aan HWO en meer bewegen Een experimenteel onderzoek naar de effecten van het motivationele stadium van patiënten en de adherence aan huiswerkoefeningen (HWO) bij fysiotherapie en het meer bewegen.

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

MCA Gemini Groep & Healthy Data Vault on budget

MCA Gemini Groep & Healthy Data Vault on budget MCA Gemini Groep & Healthy Data Vault on budget Introduction BI Team Koen Schutten, BI Specialist Jos Kee, BI Specialist + 4 other team members + Barbara Peruskovic, Consulting DW Architect A story about

Nadere informatie

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 12 THE FUTURE PAST TENSE DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 12.1 FUTURE PAST Als je over het verleden praat, maar iets wilt vertellen over wat toen in de toekomst was, gebruik je ook de Future,

Nadere informatie

News: Tours this season!

News: Tours this season! 1 Do you remember? Lees de zinnen en vul de juiste woorden in. Kies uit: like listen presenter too loud great show number next crowd singer. Let op: je houdt twee woorden over. Welcome back to the best

Nadere informatie

De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik. makend van GPS- en Versnellingsmeterdata

De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik. makend van GPS- en Versnellingsmeterdata De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik makend van GPS- en Versnellingsmeterdata The relationship Between the Physical Environment and Physical Activity in Children

Nadere informatie

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Introduction Loneliness is a personal, subjective experience. A person experiences this feeling when his social relationships do not match his wishes. It is

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition)

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman Click here if your download doesn"t start automatically De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman De ondernemende psychotherapeut

Nadere informatie

Zuiveren met verstand. RFID tags als verklikkers in de afvalwaterzuivering. S.A.C. (Saskia) Hanneman Innovatietechnoloog Waterschapsbedrijf Limburg

Zuiveren met verstand. RFID tags als verklikkers in de afvalwaterzuivering. S.A.C. (Saskia) Hanneman Innovatietechnoloog Waterschapsbedrijf Limburg Zuiveren met verstand RFID tags als verklikkers in de afvalwaterzuivering S.A.C. (Saskia) Hanneman Innovatietechnoloog Waterschapsbedrijf Limburg Zuiveren met verstand - inhoud WwTP Simpelveld Plant setup

Nadere informatie

SUPPORT A NOBLE PROJECT

SUPPORT A NOBLE PROJECT Ecumenical Patriarchate Orthodox Metropolis of Belgium Exarchate of The Netherlands and Luxemburg SUPPORT A NOBLE PROJECT it s a unique opportunity AN ORTHODOX CHURCH FOR AMSTERDAM The Orthodox Metropolis

Nadere informatie

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie