Nieuwsbrief Sanitary Engineering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Sanitary Engineering"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Sanitary Engineering Uitgave: TU Delft Faculteit CiTG sectie Sanitary Engineering Redactie: Jennifer Duiverman Jules van Lier Contact: Postbus GA Delft +31(0) Internet: Nummer: 13 e jaargang nummer 4 September 2013 Redactie Het einde van de zomer is in zicht. Nog even een 30+ eindsprint en de zomer van 2013 gaat te boek als bijzonder geslaagd! Een ideale zomer. Ik heb weinig mensen horen klagen dus ik ga er maar van uit dat, behalve mezelf, de meeste mensen op zijn minst thermo-tolerant zijn. Een voldaan gevoel? Iets knaagt er wel. De sectie Sanitary Engineering is doorgegroeid naar een coherente groep van waterspecialisten uit de verschillende sub-disciplines. We worden binnen de Faculteit als voorbeeld gesteld als het gaat over gender equity, en de voertaal is veranderd van Nederlands naar Engels (alleen nog het voorwoord van die Nieuwsbrief..). In deze ontwikkeling hadden we een vast baken, een trouwe medewerkster die achter de schermen de tent liet draaien. Goed gelezen, de zin is in verleden tijd Op 12 september nemen we offi cieel afscheid van ons aller Mieke, zij gaat met pensioen. Mieke was jaren ons single entry point, met volledig overzicht over het reilen en zeilen van de sectie. Niemand wist het, maar in feite was Mieke ons sectiehoofd, baken voor staf en tijdelijk medewerkers. Zoals aan elk mooi feestje komt ook hier aan een eind. We zijn Mieke zeer dankbaar voor haar inzet en we wensen haar een ongelooflijk mooie tijd toe in goede gezondheid. Natuurlijk blijft ze tot in de lengte der dagen als bijzondere gast zeer welkom bij onze sectie. Maar goed het tekent de zomer van waar men dacht daar komt nooit een einde aan (wie zong dat ook al weer). Daarnaast werd de zomer getekend door een grafi ek waarvan we wekelijks een update kregen. De TU Delft en zeker onze sectie Sanitary Engineering, is in de greep van the MOOC. Met Anke en Peter als Spindoktors, hebben we het traject volledig in de hand en de inschrijvingen nemen gestaag toe naar het ongeloofl ijke aantal van studenten voor onze Introduction to Water Technology MOOC. Uiteraard gaan we ervan uit dat deze aantallen worden meegenomen in de berekening outputfi nanciering zodat we met een gerust hart naar de toekomst kunnen kijken. Het indirecte effect van de MOOC is een wereldwijde interesse voor onze opleiding. Met een mogelijk numerus fi xus in het verschiet kunnen we overgaan tot selectie van alleen de beste studenten.. Naast de MOOC start in september ook onze online MSc, waarmee we volledig meebewegen met de nieuwe ontwikkelingen in onderwijsland. Meebewegen, laveren op de toppen van de golven, gebruik maken van reeds bestaande stromingen en krachten. Dit waren juist de overwegingen die ik had toen ik dit jaar met een zeilboot de Cycladen in Griekenland rondvoer in de vakantie. Met windkracht 7 en lange zeegolven heeft het geen zin om tegendraads te zijn. De krachten zijn simpelweg te groot. Maar gebruikmakend van de krachten blijkt dat je opeens de boot met een ongeloofl ijke snelheid van 10 knopen vooruit kunt krijgen. We zullen dankbaar gebruik maken van de verdiensten van Mieke, het Delft online onderwijs team en ons eigen kunnen om onze kennis voor een ieder ter wereld beschikbaar te maken. Hijs de zeilen..! Jules van Lier Nieuwsbrief ontvangen? Wilt u onze nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur dan een naar de sectie Sanitary Engineering:

2 Agenda Data colloquia uur Spreker 1 Spreker 2 Spreker 3 Locatie Guido Kooijman Jorge Elias Maxil Joaquin Osorio Helena Sales Ortells Yu Tao Lina Bachert Haoyu Wang Steef de Valk Annelies Aarts (10.30) Xuedong Zhang Nikola Stanic Sam Olivero 4.98 Promoties Amer El-Kalliny Topic: Photocatalytic Oxidation for Drinking Water Treatment Using Hypochlorite and Titanium Dioxide Datum: Tijd: uur Locatie: TU Delft, Aula Anke Grefte Topic: Removal of Natural Organic Matter Fractions by Anion Exchange Datum: Tijd: uur Locatie: TU Delft, Aula Workshops & Symposia SLIMM monitoren van de drinkwaterkwaliteit Datum: Tijd: uur Locatie: Productiebedrijf Engelse Werk van Vitens, Ruiterlaan 46, 8019 BP Zwolle Aanmelden: Conferenties International Water Week Conference Datum: 5-6 november 2013 Locatie: Amsterdam RAI Water Movie Challenge Participation: More information: Vakantiecursus 2014 Datum: 10 januari 2014 Locatie: TU Delft, CiTG, collegezaal A en B Aanmelden: Meer Afstudeercolloquia Gea Terhorst Topic: Verandering van de drinkwaterkwaliteit in een distributienetwerk; de effecten van transport en opstarten van een nieuwe zuivering Datum: Tijd: uur Locatie: TU Delft, CiTG, zaal G Kennisprogramma Urban Drainage Datum: Tijd: uur Locatie: Deltares, Rotterdamseweg 185, Delft Informatie: Aanmelden: 2

3 Workshops 3

4 4 Nieuwsbrief Sanitary Engineering september 2013

5 Promotieverslagen Photocatalytic Oxidation for Drinking Water Treatment Using Hypochlorite and Titanium Dioxide Amer El-Kalliny The main focus of this thesis is to study the advanced oxidation processes (AOPs) of water pollutants via UV/hypochlorite (homogeneous AOPs), and UV solar light/tio2 (heterogeneous AOPs) in which the highly oxidative hydroxyl radicals ( OH) are produced. These radicals are capable of destructing the emerging organic pollutants in water. The combined action of both OH and Cl that are produced during the NaOCl/UV processes increased the chlorination potential of humic acids (HA). In addition, at a high free-radical dose, such as in swimming pool water recirculation systems, the equal levels of adsorbable organic halogens (AOX) and CHCl3 are formed with both low pressure (LP) and medium pressure (MP), respectively. CHCl3, once formed, is not degraded with either LP or MP. Moreover, the photo-degradation Removal of Natural Organic Matter Fractions by Anion Exchange Impact on drinking water treatment processes and biological stability Anke Grefte This thesis focuses on improving drinking water quality, specifi cally the biological stability of the produced drinking water. The biological stability of the treated water is negatively infl uenced by the presence of certain natural organic matter (NOM) fractions. Therefore, specifi c NOM fractions should be removed from the source water to improve biological stability. It is known that NOM can effi ciently be removed by anion exchange (IEX) resins. However, the removal and conversion of HA in LPUV/NaOCl process is higher than that for the MPUV/NaOCl process, which results in a higher initial rate of AOX and CHCl3 formation. This raised the attention to the risk of using the LPUV/NaOCl process especially at the short reaction times that are relevant for water treatment. Based on the obtained results, a fi xed-bed photocatalytic reactor can be applied for a small scale drinking water purifi cation plants. This is mainly due to that TiO2 coated by the electrophoretic deposition technique on stainless steel woven meshes fi tted in layers has major advantages over the commonly used fl at-plate reactor and the dispersed-phase reactor. This presents a novel reactor in the oxidation of water contaminants such as humic acids and atrazine. Up-scaling of such reactors is feasible. It is worth to highlight that the results obtained has led to an improved understanding and applications of AOPs for water treatment. The findings can be used to improve the performance of both small and large scale water purifi cation plants. of specifi c NOM fractions is not well understood. Therefore, knowledge about NOM fractions as well as their behaviour in water treatment processes is essential. This thesis aimed to answer the question: How can the removal of specific NOM fractions by anion exchange improve treatment processes as well as the biological stability of the produced drinking water? To answer this question, liquid chromatography (LC) with organic carbon detection (OCD)(LC-OCD) was used as NOM characterisation method. NOM fractions determined by LC-OCD using FIFFIKUS software are biopolymers (BP), humic substances (HS),building blocks ( BB), low molecular weight (LMW) acids and neutrals. IEX was used to remove NOM from the water and the pilot plant of drinking water treatment plant Weesperkarspel (Waternet) was used to execute the research. 5

6 A multi-component model was formulated to predict the removal of different NOM fractions by IEX. By the summation of the modelled breakthrough curves from fi ve NOM fractions determined by LC-OCD, the breakthrough of dissolved organic carbon (DOC) was predicted. The best position of IEX in the treatment lane was determined based on water quality as well as costs. Different placement positions of IEX in the treatment lane and two IEX confi gurations (MIEX and fl uidised IEX (FIX)) were compared. The total costs for IEX for the three positions were approximately equal, however the savings on following treatment processes caused a cost reduction for the IEX positions before coagulation and before ozonation compared to IEX positioned after slow sand fi ltration. To measure the effect of NOM removal by IEX on the biological stability of drinking water two treatment lanes were compared in biological stability of the produced water. IEX was used as pre-treatment (before ozonation) in one lane and removed 50% of DOC, the other lane was used as reference. Biologically stable water was defined in terms of assimilable organic carbon (AOC), biofi lm formation rate (BFR) and DOC. It was shown that by removing HS by IEX before ozonation less biodegradable NOM was formed than without IEX and the biological stability (AOC, BFR and DOC) of the drinking water was improved. From this research can be concluded that anion exchange was a good and cost-effective way to remove NOM. LC-OCD has shown to be a useful method for NOM characterisation. IEX removed specifi cally humic acids which was also the main fraction reacting with ozone. Extension of the treatment lane with IEX before ozonation improved the biological stability of the produced water. This research showed that knowledge of specifi cally the concentration of humic acids is important. The effect of NOM composition and ozone dose on the ozone demand, disinfection capacity and bromate formation was investigated. It was shown that the reaction of ozone on NOM varied by NOM composition. HS and BB were the main fractions reacting with ozone. Results showed that for the same ozone dosage per DOC, the ozone demand was higher, less bromate was formed and a lower disinfection capacity was reached for water containing mainly humic substances, than for water where the humic substances were partly removed. 6

7 Afstudeerverslagen Verandering van de drinkwaterkwaliteit in een distributienetwerk aan het begin van het netwerk een signifi cante afname gemeten voor deze parameterconcentraties. De effecten van transport en opstarten van een nieuwe zuivering Gea Terhorst De afgelopen decennia is veel onderzoek gedaan naar de kwaliteit van drinkwater tijdens het zuiveringsproces. De drinkwaterkwaliteit moet echter aan de wettelijke eisen voldoen op het moment dat het water aan de klant geleverd wordt. Tijdens het transport van de zuivering naar de klant kan de drinkwaterkwaliteit veranderen ten gevolge van fysische, chemische en biologische processen in het distributienet. Om meer inzicht te krijgen in de mate van verandering van drinkwaterkwaliteit over het distributienetwerk is gekeken naar de veranderingen tussen het uitgaande reinwater van de zuivering en het water dat bij de consument uit de kraan komt. Daarnaast is gekeken naar de verandering van de waterkwaliteit door het opstarten van een nieuwe zuivering, welke naast de oude zuivering gebouwd is. Met deeltjestellers, MuPFiS (multiple particle fi ltration system) en door het nemen van watermonsters zijn metingen gedaan in het distributienetwerk van drinkwaterzuivering Kolff. Van de oude zuivering is de beluchting niet tijdig schoongemaakt en het filtermateriaal niet tijdig vervangen. Hierdoor is de waterkwaliteit van het drinkwater dat de zuivering verlaat, na juni 2010 verslechterd. Na het opstarten van de nieuwe zuivering in april 2011 is de waterkwaliteit hersteld tot het niveau van voor juni De oxidatie van ammonium, nitriet en mangaan tijdens het zuiveringsproces is onvolledig. Door oxidatie is Het patroon in het totale deeltjesvolume wordt op de zuivering gedomineerd door pieken die ontstaan ten gevolg van het terugleveren van drinkwater uit de watertoren in Zaltbommel richting het distributienetwerk van Kolff. Vanuit drinkwaterzuivering Kolff wordt bijna elke nacht gedurende een paar uur water richting de watertoren in Zaltbommel gepompt. Net zoals in het begin van het netwerk, bezinkt ook ijzer en mangaan in het begin van de leiding tussen de zuivering en de watertoren. Op dagen met weinig verbruik wordt vanuit de watertoren in Zaltbommel met hogere snelheid water teruggepompt naar het distributienetwerk van drinkwaterzuivering Kolff, waardoor het bezonken materiaal zoals ijzer en mangaan weer opwervelt. Door dit terugleveren stroomt water het distributienetwerk in met een signifi cant hogere ijzeren mangaanconcentratie en troebelheid ten opzichte van het water dat direct uit de zuivering het netwerk in gepompt wordt. In het distributienetwerk van drinkwaterzuivering Kolff bezinkt en wervelt sediment op door variatie in waterverbruik en wordt het patroon in het totale deeltjesvolume juist veroorzaakt door de variatie in het drinkwaterverbruik. Door de toename in verbruik tussen begin maart en eind april 2011 neemt de stroomsnelheid van het water in het distributienetwerk toe. Hierdoor bezinkt minder sediment in het netwerk en wervelt meer sediment op. Gevolg hiervan is een toegenomen hoeveelheid zwevende stof in het distributienetwerk. Aangezien sediment microbiologie bevat, is door het toegenomen verbruik ook de hoeveelheid ATP en TCC in het netwerk toegenomen. Aangezien het sediment dat door het hogere verbruik opgewerveld wordt, langer in het netwerk heeft gelegen, bevat dit sediment ook relatief veel microbiologie. Dit is 7

8 terug te zien in de toename van de hoeveelheid ATP/ TSS gemeten op de locaties aan het einde van het distributienetwerk. De hoeveelheid ATP gemeten op het afgevangen sediment is gemiddeld 0.35 ng per liter drinkwater en dit is circa 10% van de totale gemeten hoeveelheid ATP in het drinkwater. Dit percentage komt overeen met het percentage gevonden voor de hoeveelheid TCC in het water. Hieruit blijkt dat de totale hoeveelheid microbiologie in het drinkwater maar voor een klein gedeelte bestaat uit microbiologie aanwezig op het oppervlak van in het water zwevend sediment met een diameter groter dan 1,2 μm. Geconcludeerd wordt dat door het opstarten van de nieuwe zuivering geen significante verandering is opgetreden in de drinkwaterkwaliteit van zowel het water dat de zuivering verlaat als het water op de locaties in het distributienetwerk. Wel is een verandering in de waterkwaliteit gemeten door het toegenomen verbruik, het vaker terugleveren van water uit Zaltbommel en het niet tijdig onderhouden van de oude zuivering. Recent papers in DWES Recent Final Revised Papers 119 Removal and transformation of pharmaceuticals in wastewater treatment plants and constructed wetlands - E. Lee, S. Lee, J. Park, Y. Kim, and J. Cho - Drink. Water Eng. Sci., 6, 89-98, The large-scale impact of climate change to Mississippi fl ood hazard in New Orleans - T. L. A. Driessen and M. van Ledden - Drink. Water Eng. Sci., 6, 81-87, Status of organochlorine pesticides in Ganga river basin: anthropogenic or glacial? - P. K. Mutiyar and A. K. Mittal - Drink. Water Eng. Sci., 6, 69-80, Development of water use scenarios as a tool for adaptation to climate change - R. Jacinto, M. J. Cruz, and F. D. Santos -Drink. Water Eng. Sci., 6, 61-68, Technical Note: Wet validation of optical tomography for drinking water discolouration studies - R. Floris, P. van Thienen, and H. Beverloo - Drink. Water Eng. Sci., 6, 55-59, 2013 DWESD - Papers in Open Discussion 124 Removal of paraquat pesticide with Fenton reaction in a pilot scale water system - C. Oliveira, K. Gruskevica, T. Juhna, K. Tihomirova, A. Alves, and L. M. Madeira - Drink. Water Eng. Sci. Discuss., 6, , Study on the antibacterial activity of selected natural herbs and their application in water treatment - P. S. Harikumar and C.M. Manjusha - Drink. Water Eng. Sci. Discuss., 6, , Assessment of calculation methods for calcium carbonate saturation in drinking water for DIN compliance - P. J. de Moel, A. W. C. van der Helm, M. van Rijn, J. C. van Dijk, and W. G. J. van der Meer - Drink. Water Eng. Sci. Discuss., 6, , Online data processing for proactive water distribution network operation - J. Machell, S. R. Mounce, B. Farley, and J. B. Boxall - Drink. Water Eng. Sci. Discuss., 6, ,

9 Verslagen Waterleidingloop Guenda Bruni And we also had a winner in our group: Koen won the fi rst price of the 5km race! This year the TU Delft Water Management department participated again to the Waterleidingloop, and as every other year it has been a fulfi lling experience! This time it was Waternet to organize the event, they did it in Weesp. We organised our mission from Delft, gathering all together to get there and win, well kind of! We missed the wonderful barbecue organized by Waternet to close the event, but we went home with this satisfying feeling of having spent a nice day doing sport and getting closer to one another. Looking forward to next year s mission! Some of us participated to the 5 km and some braver ones to the 10 km race, which was in the near Amsterdam: the pattern was beautiful, almost entirely into a park with lakes and trees. The rain joined us at times, and we had to admit that was a nice company! Getting some fresh and wet air while making the last effort to reach the finish line it was a deserved relief! After the run we had a nice afternoon chatting and coffeeing while waiting for the results. We had the chance to play some other games as well. 9

10 Ein heißer Sommer in Schweiz Doris van Halem It was indeed a very hot summer in Switzerland for me this year, where I visited the Sandec group of the aquatic research institute EAWAG (www.eawag.ch). Over a period of two months they hosted me as a visiting researcher. I was happy to learn that Swiss researchers, unlike the Dutch, don t take long summer holidays. Which gave me the opportunity to meet and collaborate with many water researchers in my fi eld, whom before I only knew from their peer-reviewed publications. EAWAG has been active in arsenic research for many years, and since 2007 even has a director with a special interest in this topic. Apart from meeting new, inspiring people, I wanted to learn more on how they organize their research, especially the combination of (detailed) laboratory work and oversees fi eld studies. The Sandec Department focuses on Water and Sanitation in Developing Countries, and is, amongst other things, the birthplace of SODIS (SOlar DISinfection in PET bottles; More recently they developed a household water treatment system based on gravity driven membranes (GDM). The newest generation prototypes are currently piloted in Bolivia and Uganda. At Sandec, I collaborated with Dr. Richard Johnston, the head of the drinking water group, with whom I have worked in Bangladesh (UNICEF) since my PhD research. He inspired me once again on how to combine fundamental curiosity in science with application and relevance; too bad he is leaving science for a (very challenging!) job with the Joint Monitoring Programme of WHO. in the containers. Whether this is a health risk or not, this is very undesirable from a consumers perspective. Previous research in Bern, Switzerland (Matthews et al., 2013) had focused on the use of copper to damage and poison bacterial cells. In this line of thought it was proposed to control bacterial growth by adding copper to the water through a cartridge of brass grains. This approach shows similarities to the work we did before on the ceramic pot filter, which is impregnated with silver (van Halem et al., 2009; van der Laan et al., 2013). In the EAWAG laboratories, I studied the kinetics of growth in the presence of either soluble or solid copper (wire, grains, coins) both with nutrient limitation and nutrient supply (by GDM filtrate). Results show that E.coli and total coliforms are no longer culturable at a certain Cu(II) concentration threshold value, but ATP and fl ow cytometry reveal there is bacterial growth anyhow. At a certain Cu(II) concentration, there was even more growth observed than in the control experiments. These results indicate the growth of Cu(II) resistant bacteria. It is noteworthy though, that the copper may have stressed the coliforms and not killed them, making them viable but not culturable. The research is currently continued focusing on the rehabilitation of copper-exposed bacteria. Technology acceptance studies had shown that consumers of household water treatment systems prefer to have transparent receptacles, resulting in a GDM prototype sensitive to algae growth in the containers (green water). Though the easiest solution would be to design darkened containers, the copper has shown to reduce algae growth signifi cantly, even with just a 1-eurocent coin. Research wise I focused during my stay on gaining better understanding of bacterial (re)growth after household filtration in a storage container. Household filters, like the gravity driven membranes or ceramic pot fi lters, remove most (pathogenic) bacteria, but still regrowth is visible Although I spend way too much time at work during my visit and thus did not see as much of the beautiful country as I should have I did have a blast living in the lake city of Zurich. Especially when my family joined me during the last month, because going to a lakeside 10

11 swimming pool or up the Zurich Berg with a train is just more fun with two ecstatic sons. I d like to thank the staff of the Environmental Microbiology and Process Engineering Departments, which was so kind to support me (thank you Frederik, Stephan, Wouter, Brian and Jacqueline). Also I thank Johanna Otto who came back from Uganda and is continuing the research with her very cool portable fl ow cytometer. Last but not least I want to thank my colleagues at Sandec who made me feel part of their team for just a summer. Thanks! CASA-RainGain Urban Flash Flood Workshop June 2013, Arlington, Texas Marie-claire ten Veldhuis Last June I visited the University of Texas at Arlington to meet representatives of the CASA project in the US (CASA: Collaborative, Adapative Sensing of the Atmosphere). CASA is deploying a network of Xband radars in the Dallas Fortworth (DFW) area to track severe rain storms hitting the metroplex and causing serious fl ash fl ooding. In Europe, we are undertaking similar activities in the RainGain project, where Xband radars are installed in Leuven, London, Paris and Rotterdam for high resolution rainfall measurement and flood prediction. Arlington in June is a hard place to imagine fl oods: it is as dry and as hot as a desert. It is also a drive-only city: fi rst place I have ever visited without any form of public transport and sidewalks are nearly non-existent. Asphalt and bricks, on the contrary, are everywhere. Still, the city has a spacious feeling; more space to store stormwater than we have in most of our densely built European cities. CASA and RainGain decided to have a 2-day workshop here to share experiences and see how we could cooperate and learn from one another. The workshop was truly multi-disciplinary: we had representatives from universities, national weather service, corps of engineers, local engineering fi rms, regional authorities and cities in the DFW metroplex. We discussed topics ranging from radar system configurations to hydrological modeling, user needs and public participation. All participants contributed by short presentations, adding to a lively discussion on the various topics. 11

12 The DFW area receives 500 to 1200 mm of rain per year, similar to NW-Europe, but rainfall intensities for short time periods of 10 to 60 minutes are about twice as high (for instance: T=10 yrs rainfall intensity for 15 minutes is 169 mm/h compared to 72 mm/h in the Netherlands 1 ). This is due to the DFW area s proximity to the Gulf of Mexico, where tropical storm systems can be generated above the warm sea waters. Hence their preference for installing a network of radars, to allow close tracking of storms. In RainGain single X-band radars have been installed, but in the future networks of radars could be envisaged for better storm tracking and so one radar can fi ll in for another when a signal is attenuated by intense rain. On the other hand, DFW has a lower degree of imperviousness compared to the more densely built cities in RainGain, so flood peaks are more smoothed. And a large part of the stormwater drainage system consists of above-ground channels and, while many areas in the RainGain participating cities are largely equipped with piped and culverted systems, due to limited available open space. At the same time, urbanisation and further densifi cation is a growing concern in DFW, since this is the fastest growing region in the US, expected to grow from 6.5 million to 13 million inhabitants in the next 10 years. Citizens have already expressed their concerns about increased fl ooding as a result of this process. The participants shared some interesting fi rst results on hydrological modeling approaches, especially how to balance detailed modeling to take full benefi t of high resolution rainfall data with the requirement of short computational required for real-time applications. Another important topic was the use of extreme rainfall alerts and flash flood warnings: existing products apply to large scales, typically river basins rather than urban areas, and this tends to result in a lot of over-warning. It was generally agreed that improvement is needed by integrating more detailed observations into warning products: more detailed rainfall data in time and space, higher accuracy and reliability and preferably also include more and detailed information on expected impacts. The workshop presentations and discussions demonstrated that there is a lot of information and insights to share between the CASA and RainGain projects. Once the radar network in DFW and the radars in RainGain are all fully operational, new and exciting results will provide every reason to organize another joint event. 1 IDF curves for Texas: Teaching/Applied_Modeling/SurfaceWater/LectureNotes/ Rainfall/Texas_Rainfall_IDF.html IDF curves for the Netherlands: Buishand en Wijngaard,

13 Chinese-Dutch opportunities and advances in water technologies Gang Liu China and the Netherlands are intensifying their cooperation in the field of water (treatment) technologies. The project known as Sino-Dutch has been launched very successfully in 2011 and is targeting exchange and development in cost effi cient water technologies. Other projects have also been launched by NOW and KNAW to promote the cooperation between the two countries. After great success of organizing two research seminars in 2012 in China and the Netherlands, and one workshop in 2013 hosted by TU Delft, Dutch and Chinese professionals have had close understanding of the opportunities and advances in their water technologies. This year, in April, Prof. Jules van Lier had a visit to the lab of research centre for Eco-Environmental Science (RCEES) in Beijing. And Dr. Merle de Kreuk visited EES in May. During their visit, the research interests were further discussed and exchanged. Between 30 June and 3 July, the research team head by Prof. Qu and Prof. Yang from RCEES had another visit to the Netherlands. The visit was made to Sanitary Engineering Lab at TU Delft, drinking water treatment plant of Oasen Water Company (Rudenhuis) and the underground wastewater treatment plant of Dokhaven. Our Chinese visitors were impressed by the advanced technologies developed and used by Dutch water companies. There is a great potential for the Dutch and Chinese water professionals to work together in the coming future. During the meeting on 2 July, the potential cooperation was discussed and preliminary cooperation timeline and agreement has been established. Based on the agreement, the cooperation will be started from student exchange, and joint research projects will be followed up. The offi cial cooperation agreement will be signed during the next workshop that will be organized in Beijing, next May. Besides the overwhelming economy potential nowadays, China is facing environmental challenges. The same as to any other societies, water is one of the most important issues. Great efforts have been made by Chinese government and professionals. There is a great playground in front of us where the Chinese opportunities and advances meet Dutch knowledge, experiences and technologies. Let s look forward to hearing more progress and I will bring you more updates soon. Figure 1. Presentations and discussions at OASEN Water Company Figure 2. Site visit of drinking water treatments at Rudenhuis 13

Nieuwsbrief Sanitary Engineering

Nieuwsbrief Sanitary Engineering Nieuwsbrief Sanitary Engineering Uitgave: TU-Delft Faculteit CiTG sectie Sanitary Engineering Redactie: Mieke Hubert Luuk Rietveld Bouke Kooreman Contact: Postbus 5048 2600 GA Delft +31152783347 m.a.j.hubert@tudelft.nl

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. RoboCup. Introducing. SpectrumEE. Onderwijsdag. September 2013 23

Faculteitsblad Electrical Engineering. RoboCup. Introducing. SpectrumEE. Onderwijsdag. September 2013 23 Faculteitsblad Electrical Engineering RoboCup Introducing SpectrumEE Onderwijsdag September 2013 23 IN A WORLD OF TECHNOLOGY A BELIEF IN PEOPLE Op zoek naar verantwoordelijkheid? Afwisseling? Internationale

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. LustrumThor. Quadcopters. ElektroGoesDownUnder. Maart 2013 21

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. LustrumThor. Quadcopters. ElektroGoesDownUnder. Maart 2013 21 Faculteitsblad Electrical Engineering News LustrumThor Quadcopters ElektroGoesDownUnder Maart 2013 21 GEZOCHT: HORIZONVERBREDERS M/V Met enkele jaren werkervaring al doorgroeien naar manager Lars Huizinga,

Nadere informatie

The physical and the virtual world are converging

The physical and the virtual world are converging Annual Report 2010 The physical and the virtual world are converging Book about living inside the net > 18 A single particle accelerator or a herd of PhD students? Impact of large-scale research facilities

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. Internships. BachelorCollegeLive. PhotoImpressionGLOW. December 2012 20

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. Internships. BachelorCollegeLive. PhotoImpressionGLOW. December 2012 20 Faculteitsblad Electrical Engineering News Internships BachelorCollegeLive PhotoImpressionGLOW December 2012 20 I Colofon Jaargang 5 nummer 4 December 2012 De Connecthor is een uitgave van de elektrotechnische

Nadere informatie

Colofon. Fly-Over Volume 18 - Number 2 March 2008. Board Leon Lammers Steven Quick Patrick van Dalen Yvonne van Zon Maarten Houtzager Anne Dijkstra

Colofon. Fly-Over Volume 18 - Number 2 March 2008. Board Leon Lammers Steven Quick Patrick van Dalen Yvonne van Zon Maarten Houtzager Anne Dijkstra Colofon Fly-Over Volume 18 - Number 2 March 2008 Dispuut Verkeer is established at 10 May 1990 and is the study association for students who will graduate in the masters of Transport & Planning, Road &

Nadere informatie

Intelligent agents for behavioural change. Blik op de toekomst van onze elektriciteitsvoorziening

Intelligent agents for behavioural change. Blik op de toekomst van onze elektriciteitsvoorziening Jaargang 11, juni 2015 Magazine van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Intelligent agents for behavioural change Blik op de toekomst van onze elektriciteitsvoorziening Rekenen aan de

Nadere informatie

opkomst Cubs diverse Sander van Kasteren Tiger country Culinaire Chemie met

opkomst Cubs diverse Sander van Kasteren Tiger country Culinaire Chemie met April 2014 jaargang 9 Opleidingen Bio-Farmaceutische Wetenschappen Biologie LST MST#3 opkomst Tiger Cubs A diverse country Culinaire Chemie met Sander van Kasteren 2 ORIGIN # 3 jaargang 9, april 2014 NIEUWS

Nadere informatie

I n t e r v i e w w i t h J a n e t V e l d s t r a Illicit drugs and traffic safety

I n t e r v i e w w i t h J a n e t V e l d s t r a Illicit drugs and traffic safety 80 BCN - School for Behavioral and Cognitive Neurosciences december 2010 I n t e r v i e w w i t h J a n e t V e l d s t r a Illicit drugs and traffic safety Newsletter My name is Janet Veldstra. I studied

Nadere informatie

RETROFITTING EXISTING HOUSES IN BIERENS DE HAAN, AMSTERDAM POSSIBILITIES FOR IMPLEMENTING RAINWATER RETENTION MEASURES IN A GREEN DEAL COLLABORATION

RETROFITTING EXISTING HOUSES IN BIERENS DE HAAN, AMSTERDAM POSSIBILITIES FOR IMPLEMENTING RAINWATER RETENTION MEASURES IN A GREEN DEAL COLLABORATION RETROFITTING EXISTING HOUSES IN BIERENS DE HAAN, AMSTERDAM POSSIBILITIES FOR IMPLEMENTING RAINWATER RETENTION MEASURES IN A GREEN DEAL COLLABORATION ^^ 1 RETROFITTING EXISTING HOUSES IN BIERENS DE HAAN,

Nadere informatie

De Jonge Akademie, a new and a leaving member meet

De Jonge Akademie, a new and a leaving member meet 75 BCN - Graduate School for Behavioral and Cognitive Neurosciences j u n e 2 0 0 9 Newsletter De Jonge Akademie, a new and a leaving member meet De Jonge Akademie (The Young Academy, DJA) was formed in

Nadere informatie

B NIEUWS #04 26 NOVEMBER 2012. WE ARE NOT SURRENDERING TO THE MACHINE. Michael Bittermann on Computational Architecture. 2 Nieuws.

B NIEUWS #04 26 NOVEMBER 2012. WE ARE NOT SURRENDERING TO THE MACHINE. Michael Bittermann on Computational Architecture. 2 Nieuws. B NIEUWS #04 26 NOVEMBER 2012 PERIODIEK VAN DE FACULTEIT BOUWKUNDE TU DELFT WE ARE NOT SURRENDERING TO THE MACHINE. Michael Bittermann on Computational Architecture. PAGE 10/11 2 Nieuws 8/9 Project 13

Nadere informatie

UNESCO Quality Label for GROUP T s teacher training program

UNESCO Quality Label for GROUP T s teacher training program interview verschijnt driemaandelijks mei-juni-juli 2010 Jaargang 19, nr. 3 P509015 afgiftekantoor 2000 ANTWERPEN x Ms. Lyvia Saldari, International Coordinator of the ASP network of UNESCO, presents the

Nadere informatie

B NIEUWS #06 ALDO VAN EYCK ALS BREEKIJZER IN DE DEMOCRATISERING (EN MEER) Delftse Lente PAGE 12 / 13

B NIEUWS #06 ALDO VAN EYCK ALS BREEKIJZER IN DE DEMOCRATISERING (EN MEER) Delftse Lente PAGE 12 / 13 B NIEUWS #06 FEBRUARY 2014 PERIODICAL FOR THE FACULTY OF ARCHITECTURE TU DELFT 1 ALDO VAN EYCK ALS BREEKIJZER IN DE DEMOCRATISERING (EN MEER) Delftse Lente PAGE 12 / 13 04/05 Shortsighted Architecture

Nadere informatie

spin-off from the royal visit

spin-off from the royal visit Double Dutch nr 14 Double Dutch 2011 june the magazine of the Dutch Business Association Vietnam spin-off from the royal visit and the economic mission to vietnam mission impression trade mission 28-31

Nadere informatie

Newsletter 98. Fantastic Voyage

Newsletter 98. Fantastic Voyage Newsletter 98 June 2015 BCN - SCHOOL FOR BEHAVIOURAL AND COGNITIVE NEUROSCIENCES IN THIS ISSUE Interview with professor Tom Koole 2 Afterthoughts: Interactive double interview with Rimke Groenewold & Laura

Nadere informatie

A valuable contribution to a sustainable future Hossein Khalilnezhad wins Shell Master Award

A valuable contribution to a sustainable future Hossein Khalilnezhad wins Shell Master Award Jaargang 10, juli 2014 A valuable contribution to a sustainable future Hossein Khalilnezhad wins Shell Master Award Positive vibes on first EEMCS Research Day Tackling the uncertainty of power supply URSES

Nadere informatie

SPIder Koerier. Lente Editie 2010

SPIder Koerier. Lente Editie 2010 Nummer 2010-1 SPIder Koerier Lente Editie 2010 www.st-spider.nl Redactioneel Na een echte Hollandse winter is dan nu de lente aangebroken. Ik hoop dat je nu de SPIder Koerier lekker in de voorjaarszon

Nadere informatie

Eudoxes. Prof. Rothkrantz. Game Theory. Archimedes CONTAINING: CURRENT AFFAIRS ASSOCIATION COMPUTER SCIENCE MATHEMATICS MISCELLANEOUS COLUMNS

Eudoxes. Prof. Rothkrantz. Game Theory. Archimedes CONTAINING: CURRENT AFFAIRS ASSOCIATION COMPUTER SCIENCE MATHEMATICS MISCELLANEOUS COLUMNS CURRENT AFFAIRS ASSOCIATION COMPUTER SCIENCE MATHEMATICS MISCELLANEOUS MACHAZINE Volume 15 - Issue 4 June 2011 COLUMNS Eudoxes KEN JE PROF! Prof. Rothkrantz WANNA PLAY A GAME? Game Theory HISTORISCH PERSOON

Nadere informatie

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives 2010 2011 2010 2011 TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives

Nadere informatie

hospitality industry The IBUS Company Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8 november New Company

hospitality industry The IBUS Company Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8 november New Company Double Dutch nr 6double dutch 2008 oktober hospitality industry My COMPANY New Company The IBUS Company Dinner is served Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8

Nadere informatie

BALKAN IN DE POLDER. Naar organische gebiedsontwikkeling in Nederland? Ellen Holleman, Robert-Jan de Kort en Sabrina Lindemann (red.

BALKAN IN DE POLDER. Naar organische gebiedsontwikkeling in Nederland? Ellen Holleman, Robert-Jan de Kort en Sabrina Lindemann (red. BALKAN IN DE POLDER Naar organische gebiedsontwikkeling in Nederland? Ellen Holleman, Robert-Jan de Kort en Sabrina Lindemann (red.) 1 2 BALKAN IN DE POLDER Naar organische gebiedsontwikkeling in Nederland?

Nadere informatie

Diss marches on toward integration

Diss marches on toward integration weekblad van de technische universiteit Delft 01 TUDELTA.26 New book on eco-cities Vincent Mentzel: cultural professor TU Deze week in Delta SCIENCE:04 INTERVIEW: 10 NIEUWS: 03 INTERNATIONAL: 07 REPORTAGE:

Nadere informatie

Universiteit Leiden ICT in Business

Universiteit Leiden ICT in Business Universiteit Leiden ICT in Business Living Labs Engaging the end user with Social Media Name: Student-no: Amiet Oedit Doebé s0954616 Date: 1st supervisor: Robert Hewins, MBA 2nd supervisor: Dr. Hans Le

Nadere informatie

VR-43-XN. ISSN 1566-8266 Volume, 17, number 3 June, 2000. Wiebe van der Hoek (member) Radboud Winkels (section editor)

VR-43-XN. ISSN 1566-8266 Volume, 17, number 3 June, 2000. Wiebe van der Hoek (member) Radboud Winkels (section editor) ISSN 1566-8266 Volume, 17, number 3 June, 2000 BOARD BNVKI: Joost Kok (chair) Rineke Verbrugge (member) Wiebe van der Hoek (member) Yao-Hua Tan (member) Eric Postma (member) Luc DeHaspe (member) Walter

Nadere informatie

New Perspectives on Investment in Infrastructures

New Perspectives on Investment in Infrastructures New Perspectives on Investment in Infrastructures The series Verkenningen comprises studies commissioned by the wrr that are deemed to be of such quality and importance that their publication is desirable.

Nadere informatie

The real estate effects of e-commerce for supermarkets

The real estate effects of e-commerce for supermarkets The real estate effects of e-commerce for supermarkets Thomas Gorczynski September, 2013 Master thesis Faculty of Architecture, TU Delft, Leisure & Retail laboratory Master thesis Thomas Gorczynski 1 Persoonsinformatie

Nadere informatie

Welcome. Welkom. Inhoud. Contents. Speciale uitgave VSC Gebruikersdag januari 2014 Special Issue Users Day January 2014

Welcome. Welkom. Inhoud. Contents. Speciale uitgave VSC Gebruikersdag januari 2014 Special Issue Users Day January 2014 Speciale uitgave VSC Gebruikersdag januari 2014 Special Issue Users Day January 2014 Welkom Welkom bij deze speciale Gebruikersdag uitgave van VSC Echo! Naast de gebruikelijke rubrieken vind je er ook

Nadere informatie

Art & Culture. Dutch Artists in Vietnam Op de valreep, 10 vragen aan de familie Ketelaar Queen s Ball & Koninginnedag

Art & Culture. Dutch Artists in Vietnam Op de valreep, 10 vragen aan de familie Ketelaar Queen s Ball & Koninginnedag Double Dutch nr 4double dutch 2008 maart Art & Culture My COMPANY ONE Dutch Artists in Vietnam Op de valreep, 10 vragen aan de familie Ketelaar Queen s Ball & Koninginnedag Vraag & aanbod Dutch Business

Nadere informatie

AIAS. Marta Kahancová won dissertation price. An inaugural lecture and a new professor. Registration Dutch labour market day (NAD) still possible

AIAS. Marta Kahancová won dissertation price. An inaugural lecture and a new professor. Registration Dutch labour market day (NAD) still possible Autumn 2009 AIAS Newsletter Marta Kahancová won dissertation price An inaugural lecture and a new professor Registration Dutch labour market day (NAD) still possible Amsterdam Institute for Advanced labour

Nadere informatie