Cursus Uw financiële keuzes de baas!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursus Uw financiële keuzes de baas!"

Transcriptie

1 Cursus Uw financiële keuzes de baas! 1

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Waarom deze cursus? Financiën bijhouden! Wat houdt dat in? Kwaliteit van de financiële informatie! De Balans opmaken 2.1 Een balans, wat is dat nou precies? Winst of verlies? 3.1 Het nut van een winst- en verliesrekening Hoe moet ik mijn winst en verliesrekening beoordelen Kosten! Hoe beheers ik ze? Economisch resultaat Rentabiliteit De Jaarrekening 4.1 Waarom een jaarrekening? Fiscaal en/of bedrijfseconomisch

3 5. Financiële positie 5.1 Het belang van een sterke financiële positie Werkkapitaal Cash Flow Liquiditeit Solvabiliteit Begroting 6.1 Een begroting, is dat wel nodig? Verzekering 7.1 Beperk de schade!

4 1. Inleiding 1.1 Waarom deze cursus? Welkom (naam cursist)! Heel goed dat u deelneemt aan de cursus uw financiële keuzes de baas van AccountantsTEAM BV. Het bijhouden van de financiën is waarschijnlijk niet uw grootste hobby. Misschien schuift u het voor zich uit of laat u het aan iemand over die er wel verstand van heeft. Natuurlijk is het verstandig om een deskundige te raadplegen. Maar besef ook dat u altijd degene bent die de beslissingen neemt over uw bedrijf of eenmanszaak. En dan is het wel belangrijk om een goed beeld te hebben van uw financiële middelen en mogelijkheden. Uiteindelijk gaat het erom dat uw onderneming aan het einde van elk kalenderjaar de beoogde omzet heeft gedraaid. En daar bent u verantwoordelijk voor. AccountantsTEAM BV helpt u met deze cursus om de basis van uw financiën beter te begrijpen. Veel succes! Doe er uw voordeel mee, het zal u uiteindelijk veel onnodige kosten besparen. 4

5 1.2 Financiën bijhouden! Wat houdt dat in? Inzicht krijgen in uw financiële mogelijkheden is dus nuttig voor uzelf, maar het runnen van een onderneming brengt ook bepaalde (wettelijke) verplichtingen met zich mee. Met name ten aanzien van het doen van belastingaangiftes en het structureel bijhouden van uw financiën A. Belasting betalen! Zoals elke ondernemer bent u verplicht uw financiële gegevens verstrekken aan de belastingdienst. Dit is noodzakelijk voor de inkomstenbelasting en omzetbelasting (ofwel BTW). Over het algemeen geldt dat u elk kwartaal BTW aangifte doet en één keer per jaar aan de hand van de jaarrekening de aanslag inkomensbelasting (voor een BV is dit vennootschapsbelasting) laat bepalen. B. Financiers op de hoogte houden! Heeft u een lening afgesloten? Dan dient u uw financiers op de hoogte te brengen en houden van uw financiële situatie. Bij grote investeringen of wanneer uw omzet plotseling afneemt, kan het gebeuren dat ze u vaker om informatie vragen. Daarom is het belangrijk om uw maandomzetten en openstaande debiteuren altijd up to date te houden. C. Voorlichten van personeel en andere geïnteresseerden! Heeft u personeel in dienst? Dan laat u hen elk jaar weten hoe de algemene financiële situatie van uw onderneming er voor staat. Meestal gebeurt dit aan het einde of begin van het jaar tijdens een informeel samenzijn. Dan wordt vaak ook wat verteld over de koers die een bedrijf gaat varen. Anderen belanghebbenden of geïnteresseerden kunnen bijvoorbeeld zijn: leveranciers, de Kamer van Koophandel of het CBS. 5

6 D. Beseffen dat u eindverantwoordelijk bent! Waarschijnlijk laat u uw financiële gegevens bijhouden en beheren door een extern administratiekantoor of een financiële afdeling binnen uw bedrijf. Vraag hen regelmatig even om een financieel overzicht. Met één druk op de knop hebben ze deze voor u uitgeprint. Per slot van rekening bent u altijd degene die eindverantwoordelijk is voor de financiële situatie van uw onderneming. 6

7 1.3 Kwaliteit van de financiële informatie Een balans, maandoverzicht of jaarafrekening kunt u snel krijgen van uw administratiekantoor. Dat is het probleem niet. De vraag is echter of deze financiële informatie klopt en of u daadwerkelijk begrijpt wat het betekent. Daar is niet alleen een beetje financieel inzicht voor nodig, maar ook een goede samenwerking tussen u en uw boekhouder, administrateur en/of accountant. Zelf heeft u daar ook invloed op. Zorg ervoor dat: a). U altijd beschikt over actuele en correcte gegevens; b.) U financiële informatie goed ordent en bijhoudt voordat u het doorstuurt naar uw administratiekantoor of financiële afdeling; c). Er voldoende vergelijkingsmateriaal is met andere perioden; d) De hoofdzaken op begrijpelijke wijze zijn gescheiden van de bijzaken; e) De cijfers concreter uitgewerkt zijn als dit de duidelijkheid en het inzicht verbetert; f) Gegevens en ontwikkelingen zijn voorzien van een begrijpelijke toelichting Voor u als ondernemer gaat het er vooral dat u inzicht krijgt in uw financiële positie. Vergeet overigens niet dat de kwaliteit van uw financiële informatie voor een groot deel afhangt van de wijze van ordenen en administreren. Veel ondernemers doen dit voor een deel zelf. Laat het er niet bij inschieten omdat u het zo druk heeft met andere werkzaamheden. 7

8 2. De balans opmaken! 2.1 Een balans, wat is dat nou precies? Het is altijd weer spannend om te weten hoe uw onderneming er financieel gezien voorstaat. Aan een balans kunt u dat aflezen. Met de huidige softwareprogramma s is het heel simpel om snel even een overzicht uit te (laten) draaien. Dit kan op ieder moment. Doorgaans wordt de balans van een onderneming per 31 december van elk kalenderjaar definitief vastgesteld. Hieronder vindt u een voorbeeld van een balans. Activa Passiva Vaste activa Eigen vermogen - Bedrijfspand - Eigen geld - Goodwill - Verbouwing - Apparatuur - Inventaris Vlottende activa Lang vreemd vermogen - Debiteuren - Hypotheek - Banksaldi - Financial lease - Voorraden - Banklening - Onderhande werk - Liquide middelen Kort vreemd vermogen - Rekening courant krediet - Belastingen - Nog te betalen posten - Leverancierskrediet 8

9 Hieronder ziet u de balans van een eenmanszaak/v.o.f./zzp en een B.V. Activa Vaste activa Vlottende activa Balans van een eenmanszaak/v.o.f./zzp Passiva Eigen vermogen Lang vreemd vermogen Kort vreemd vermogen Activa Vaste activa Vlottende activa Balans van een B.V. Passiva Aandelenkapitaal Lang vreemd vermogen Kort vreemd vermogen 9

10 A. Activa De linkerkant van de balans noemen we activa- of debetzijde. Hier staan al uw bezittingen vermeld, onderverdeeld in vaste activa en vlottende activa. Vaste activa zijn bezittingen die langer dan een jaar aan uw onderneming zijn gebonden. Uw bedrijfspand bijvoorbeeld, de inventaris, machines of een auto van de zaak. Vlottende activa zijn bezittingen die u snel (binnen een jaar) in geld kunt omzetten. Debiteuren bijvoorbeeld, voorraden, onderhande werk en liquide middelen. 1 B. Passiva Op de rechterkant van de balans leest u hoe uw investeringen zijn gefinancierd. Deze wordt ook wel de passiva- of creditzijde genoemd. Bij financiering is er een onderscheid tussen eigen vermogen, vreemd vermogen en lang vreemd vermogen. Eigen vermogen is het geld dat u zelf in uw onderneming heeft gestoken. Bij een BV bestaat eigen vermogen uit aandelenkapitaal. Lang vreemd vermogen zijn leningen die voor meer dan een jaar aan de onderneming zijn verstrekt en over een periode van meerdere jaren worden afgelost. Voorbeelden hiervan zijn een hypotheek, een banklening of financial lease. Kort vreemd vermogen is slechts voor korte tijd (minder dan een jaar) beschikbaar voor uw onderneming. Rekening courant krediet bijvoorbeeld, belastingen, nog te betalen posten aan het einde van het jaar of crediteuren. 1 Liquide middelen zijn bijvoorbeeld: kas, bank en giro. 10

11 3. Winst of verlies? 3.1 Wat is een winst- en verliesrekening? Een winst- en verliesrekening is een overzicht van alle ontvangsten en kosten die voortkomen uit uw bedrijfsvoering. Meestal over de periode van een kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december). Het eindsaldo van de winst- en verliesrekening is negatief of positief. U kunt hier dus aan aflezen of u verlies heeft geleden of juist winst heeft gemaakt.in hoofdlijnen bevat een winst- en verliesrekening de volgende elementen: omzet, brutowinst, kosten en nettowinst. Verklaring van begrippen: Omzet = de opbrengst uit verkochte producten en diensten. Bruto winst = omzet minus de inkoopwaarde van goederen en/of diensten, verbruikte materialen en grondstoffen. Kosten = alle kosten die u met uw onderneming heeft gemaakt Netto winst = bruto winst minus inkomstenbelasting. Er zijn duidelijke verschillen tussen de winst- en verliesrekening van een eenmanszaak/vof en een BV/NV. Het grootste verschil is dat in een BV het loon van de directeur onder de personeelskosten of managementfee zijn opgenomen. 11

12 3.2 Hoe moet ik mijn winst- en verliesrekening beoordelen? Zo n positief of negatief eindsaldo zegt u natuurlijk wel iets, maar niet genoeg. Om meer inzicht te krijgen in het ontstaan van de winst of het verlies van uw bedrijfsvoering is een uitvoerige analyse nodig. Vraag hierom aan uw administratiekantoor of accountant. Vergeet bij de beoordeling van uw huidige winst- en verliesrekening ook niet gegevens te vergelijken met voorgaande jaren. Zo krijgt u een realistische kijk op uw financiële positie. Het is ook mogelijk om uw brutowinst te laten opsplitsen in verschillende omzetgroepen. Op die manier ziet u al vrij snel welke groep het meest winstgevend is. 12

13 Voorbeeld In het onderstaande voorbeeld van een winst- en verliesrekening ziet u hoe de percentages van twee jaren bepaalde ontwikkelingen kunnen verduidelijken. Jaar A Jaar B Absoluut % Absoluut % Omzet (exclusief BTW) , ,00 Af: - werk derden 60 7,1 85 8,5 - goederen , ,0 - grondstoffen 60 7,1 75 7,5 Inkoopwaarde , ,0 Brutowinst , ,0 Kosten - personeel , ,0 - vervoer/vrachtkosten 50 5,9 70 7,0 - huisvesting en inventaris 60 7,1 60 6,0 - marketing/verkoopkosten 35 4,1 50 5,0 - algemeen 20 2,3 20 2,0 - rente 30 3,5 30 3,0 - afschrijvingen 40 4,7 40 4,0 Totale kosten , ,0 Netto winst 95 11, ,0 13

14 3.3. Kosten! Hoe beheers ik ze? A. Personeel Het succes van uw onderneming is voor een groot deel afhankelijk van goed personeel. Sterker nog, het personeel is uw grootste investering! Daar mag u dus best wat geld in steken. Maar hoe kunt u deze kosten onder controle houden? Tips: Om een verbetering aan te brengen in de relatie personeelskosten/omzet kunt u het volgende doen: De productiviteit verhogen door meer omzet te draaien met hetzelfde aantal medewerkers. Verhoging van de omzet per klant. Voor incidentele klussen zzp-ers inhuren. Een overzicht van de personeelskosten in procenten ten opzichte van de totale omzet geeft u inzicht. U berekent dit als volgt. Personeelskosten : omzet X 100 = % Een belangrijk kengetal wat hiermee samen hangt is de omzet die gedraaid moet worden per één euro verloont bedrag. Daar kunt u de volgende rekenformule voor hanteren. Omzet : loonkosten = 14

15 Voorbeeld: In juli 2008 nam u een nieuwe secretaresse in dienst. Haar bruto jaarloon is ,00 Aan het einde van het jaar bekeek u de relatie tussen personeelskosten en omzet. U constateerde gelukkig dat deze vergeleken met het jaar daarvoor niet was verslechterd. Prima! Maar, vergeet niet dat u dit jaar voor hogere personeelskosten komt te staan. Deze zullen in elk geval minimaal met ,00 stijgen (vorig jaar betaalde u immers maar de helft van het bruto jaarloon van uw nieuwe secretaresse). Om hetzelfde resultaat als in 2008 te behouden zal de omzet extra toe moeten nemen met ,-- x (de omzet per één euro verloont bedrag). B. Huisvesting Wanneer u eenmaal voor een bepaald bedrijfspand kiest, brengt dat ook structureel kosten met zich mee die u niet kunt beïnvloeden. Huur bijvoorbeeld, hypotheek, heffingen en belastingen. Maar er zijn ook huisvestingskosten waar u wel invloed op blijft houden zoals: klein onderhoud, schoonmaak- en energiekosten. Tips: * gebruik spaarlampen * pleeg regelmatig klein onderhoud * zet de verwarming een graad lager * laat uw medewerkers meedenken over energiezuinige maatregelen Huisvestingskosten: omzet x 100 = % 15

16 C. Vervoer Als ondernemer heeft u een goede auto nodig. U bent immers vaak onderweg naar (nieuwe) klanten, leveranciers of belangrijke besprekingen. Voorbeeld: Jeroen (34) uit Voorhout heeft een sinds twee jaar een eigen tekstbureau. Hij zit vaak op de weg en reist door heel Nederland. Zijn auto, een oude Suzuki Swift, begeeft het bijna. Jeroen staat op het punt om nieuwe bolide te kopen. Welke mogelijkheden heeft hij? Kijkt u maar eens naar de onderstaande mogelijkheden. a). Jeroen koopt de auto op naam van zijn tekstbureau. In dit geval komen alle kosten zoals afschrijving, verzekering, wegenbelasting, brandstof en onderhoud dan ook ten laste van zijn onderneming. De inkoopprijs van een nieuwe auto lijkt lager omdat de BTW is terug te vorderen. Wel is het zo dat als hij meer dan 500 kilometer per jaar privé rijdt, 25% van de nieuwwaarde van de auto, inclusief BTW, aan de belasting moet afdragen. b). Een andere optie is om de auto privé te kopen. In dat geval neemt Jeroen daarmee alle lasten voor eigen rekening. Wanneer hij zijn auto gebruikt ten behoeve van zijn tekstbureau, dan mag hij een prijs per kilometer rekenen en aftrekken van de belasting. (per kilometer is er fiscaal 0,19 cent aftrekbaar) c). Tot slot is het ook mogelijk om te leasen. De auto wordt dan door de leasemaatschappij tegen een maandelijkse vergoeding beschikbaar gesteld. Alle kosten komen op rekening van de onderneming. Ook hier geldt dat Jeroen bij privé gebruik van meer dan 500 km per jaar 15/25% van de nieuwwaarde inclusief BTW moet worden afgedragen. Er zijn twee manieren om een auto te leasen: * Operational lease: de auto blijft na afloop van de lease eigendom van de leasemaatschappij. (staat niet op de balans van uw onderneming). Aan het einde van de leasetermijn kunt u de auto kopen. * Financial lease: in feite koopt de onderneming de auto, alleen de financiering loopt via de leasemaatschappij. Na betaling (meestal in termijnen gedurende enkele jaren) is de auto privé eigendom. (staat wel op de balans van uw onderneming) Vervoerskosten : omzet x 100 = % 16

17 D. Marketing- en verkoop Het maken van reclame voor uw onderneming kost geld. Niks mis mee, mits deze investering zich later weer terugverdient. Er zijn verschillende mogelijkheden om onder de aandacht te komen van potentiële klanten. Via een website bijvoorbeeld, direct mail campagnes, reclamespots, advertenties of flyers. Waarschijnlijk heeft u er geen idee van hoeveel uw marketingstrategie bijdraagt aan de omzet van uw onderneming. Misschien levert uw methode wel weinig tot niets op en is het verstandig om na te denken over andere, effectievere en goedkopere, mogelijkheden. Tips Zorg voor een gedegen marketing/communicatieplan. Ga eens na of u de juiste markt benadert met uw producten/diensten. Kijk ook eens naar de omzetgroepen. Stel uzelf de vraag of uw methode al daadwerkelijk klanten heeft opgeleverd. Neem uw communicatiemiddelen eens kritisch onder de loep (voorkom dubbele advertenties, of hanteer voortaan een kleiner formaat). Marketingkosten : omzet x 100 = % E. Financiering Als ondernemer moet je investeren. In machines bijvoorbeeld, computerapparatuur, inventaris of bedrijfsruimte. Meestal moet u hiervoor een lening afsluiten. Dat brengt kosten met zich mee in de vorm van bijvoorbeeld rente en kredietaflossingen. 17

18 Om deze kosten zo laag mogelijk te houden is het allereerst belangrijk om onnodige financiële risico s te voorkomen. Is het wel nodig om die splinternieuwe Volvo stationwagon aan te schaffen en is een dergelijke koop financieel verantwoord? Ten tweede kunt u financieringskosten zo veel mogelijk reduceren. Tips: Ga eerst eens na of machines gerepareerd kunnen worden en weeg dat af tegen afschrijving en rentelasten van nieuwe exemplaren. Als u toch een lening afsluit, zorg er dan voor dat de aflossing en afschrijving in balans is. Zorg voor een spreiding van investeringen Benut zo veel mogelijk u eigen vermogen Werk met realistische voorraden (denk van te voren goed na over de omloopsnelheid). Durf uw debiteuren (persoonlijk!) aan te spreken. Financieringskosten : omzet x 100 = % F. Boekhouding Als ondernemer bent u wettelijk verplicht om een financiële administratie bij te houden. Dat brengt ook kosten met zich mee. Door de verbetering van de kwaliteiten van speciaal daarvoor bestemde softwareprogramma s, doen steeds meer ondernemers hun administratie zo veel mogelijk zelf. De vraag is natuurlijk of het eigenlijk wel leuk genoeg vindt. Waarschijnlijk bent u er veel tijd mee kwijt. Ga van tevoren eens na hoeveel u in die tijd kunt verdienen met uw eigen diensten of producten. Misschien is het dan toch goedkoper om een boekhouder in te schakelen. Er komt zonder meer altijd een moment waarbij u de hulp van een financieel deskundige moet inschakelen. Voor belastingadvies bijvoorbeeld, het invullen van aangiftes of het opstellen van de jaarrekening. Maak vooraf duidelijke afspraken met uw financiële 18

19 adviseur over wat u zelf aanlevert en wat zijn taak precies is. Spreid de kosten vervolgens door hem zijn diensten elk kwartaal te laten factureren. Algemene kosten : omzet x 100 = % G. Afschrijvingen Elke grote investering brengt afschrijvingskosten met zich mee. Een auto bijvoorbeeld daalt elk jaar in waarde door slijtage en veelvuldig gebruik. Om dit tot uiting te laten komen in de boekhouding vormen afschrijvingen een kostenpost. Afhankelijk van de levensduur van een investering kunt u voor een bepaalde afschrijvingsperiode kiezen. Fiscaal gezien is het voordelig om zoveel mogelijk tegelijk af te schrijven (binnen enkele jaren). Met een te lange (vele jaren) of te korte afschrijvingsduur (binnen een jaar) zal de belastingdienst niet akkoord gaan. Voorbeeld Uw auto heeft bij aanschaf een waarde van ,--. De economische levensduur wordt op 5 jaar geschat. Elk jaar wordt er dan 4000,-- voor uw auto afgeschreven. Afschrijvingen : omzet x 100 = % 19

20 3.4 Het economisch resultaat Ondernemen is hard werken, investeren en opdrachten binnenhalen. Vallen en opstaan, fouten maken en leren! Dan komt het moment dat u bekijkt wat het allemaal heeft opgeleverd. U kunt dit beoordelen aan de hand van het economisch resultaat. Voorbeeld: De eigenaresse van een taartenspeciaalzaak had aan het begin van vorig kalenderjaar haar bezittingen geïnventariseerd op een waarde van ,-- (winkelpand, inventaris, auto etc.). Haar schulden waren toen ,--. Haar eigen vermogen komt hiermee op ,-- (bezittingen minus schulden). Aan het einde van 2008 inventariseerde de eigenaresse nogmaals haar bezittingen en schulden. In de tussenliggende periode verrichtte ze geen privé stortingen of onttrekkingen. Wat bleek? Haar schulden waren met ,-- afgenomen en haar bezittingen gelijk gebleven. Het verschil tussen bezittingen en schulden was nu ,-- ( ,-- minus ,--) Haar eigen vermogen is dus gegroeid met ,--. Dit bedrag noemen we besteedbaar inkomen ofwel economisch resultaat en mag door de eigenaresse privé worden besteed. 3.5 De rentabiliteit De rentabiliteit van een onderneming is de verhouding tussen het resultaat en het geinvesteerde vermogen. Om de rentabiliteit van het totale vermogen zichtbaar te maken in percentages wordt de volgende formule gehanteerd. BV of NV Nettowinst + betaalde rente /gemiddeld totaal vermogen x 100 = % Eenmanszaak nettowinst + interest VV - ondernemersloon) /gemiddeld totaal vermogen x 100 = % 20

21 Het is ook mogelijk om de rentabiliteit van uw eigen vermogen te berekenen. Dat is interessant voor veel ondernemers omdat zij vaak verantwoordelijk zijn voor het eigen vermogen. Aan de hand van onderstaande formule kunt u beoordelen of uw geinvesteerde eigen vermogen de moeite waard is geweest. BV of NV nettowinst / gemiddeld eigen vermogen x 100 = % Eenmanszaak (nettowinst - ondernemersloon) / gemiddeld eigen vermogen x 100 = % Voor financiers is de rentabiliteit van uw Totale en/of Eigen Vermogen interessant. Ze kunnen dit bijvoorbeeld vergelijken met de rente die verkregen wordt op beleggingen die niet risicodragend zijn. Als de rentabiliteit hoger is dan die rente, is dat een mooi resultaat! 21

22 4. De jaarrekening! 4.1 Waarom een jaarrekening? De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiën van uw onderneming. Op die manier krijgen u en andere belanghebbenden inzicht in de financiële situatie van uw onderneming. Meestal bestaat een jaarrekening uit de balans (met een of meerdere voorgaande balansen als vergelijkingsmateriaal) en de winst- en verliesrekening met toelichting. 4.2 Fiscaal of bedrijfseconomisch? Er zijn verschillende soorten jaarrekeningen. Waar u waarschijnlijk vooral mee te maken heeft zijn de fiscale en bedrijfseconomische jaarrekening. De fiscale jaarrekening moet voldoen aan de normen die de belastingdienst aangeeft. Aan de hand van deze informatie berekent de belastingdienst hoeveel inkomsten of vennootschapsbelasting u moet betalen. Deze jaarrekening is niet openbaar, maar alleen bedoeld voor de belastingdienst. Eigenlijk is het gewoon een belastingaangifte. Binnen het MKB zijn plusminus 96% van alle jaarrekeningen de fiscale jaarrekeningen. De bedrijfseconomische jaarrekening is bedoeld voor u als ondernemer. Hieruit kunt u aflezen wat het vermogen van uw onderneming is en welke resultaten u werkelijk heeft behaald, zonder inachtneming van de fiscale normen. 22

23 Voorbeeld Omdat er voor het opstellen van een fiscale jaarrekening speciale regels gelden, kan deze afwijken van de bedrijfseconomische jaarrekening. Kijk maar eens naar het onderstaande voorbeeld. Fiscaal Bedrijfseconomisch Bedrijfspand(en) Inventaris Auto(s) van de zaak Voorraden Totaal Bij kleinere bedrijven is er meestal geen of niet zo veel verschil tussen de fiscale en bedrijfseconomische jaarrekening. 23

24 5. Financiële positie 5.1 Het belang van een sterke financiële positie! Als we de politici moeten geloven ziet de economie er in de nabije toekomst niet rooskleurig uit. In tijden van economische crisis geldt het recht van de sterkste, alleen ondernemingen met een stevige financiële basis zullen overleven! Voor u als ondernemer is het dus belangrijk om uw financiële positie goed in kaart te brengen en te bewaken. Dit kunt u doen aan de hand van het leggen van onderlinge verbanden, ook wel ratio s of kengetallen genoemd. 5.2 Werkkapitaal Werkkapitaal is het bedrag dat uw onderneming nodig heeft om activiteiten uit te voeren. Het doen van inkopen bijvoorbeeld, maken van reiskosten naar klanten en/of leveranciers en het uitbetalen van salarissen aan uw medewerkers. Dit werkkapitaal dient voor lange tijd beschikbaar te zijn omdat de vlottende activa er structureel beslag op leggen. lang vermogen vaste activa = werkkapitaal Is uw werkkapitaal te laag, dan moet u gebruik maken van het korte vermogen en dat brengt grote risico s met zich mee. 24

25 5.3 Cash Flow Met cash flow bedoelen we de geldstroom die uw onderneming binnenkomt (positieve cash flow) en weer verlaat (negatieve cash flow). De bruto cash flow en netto cash flow kunt u berekenen aan de hand van de volgende formule. Eenmanszaak/vof Nettowinst + afschrijvingen = bruto cash flow Bruto cash flow prive ontrekkingen + belastingen en vervangingsinvesteringen = netto cash flow BV/NV Netto winst + afschrijvingen = bruto cash flow Bruto cash flow dividend uitkering + vervangingsinvesteringen = netto cash flow De netto cash flow moet hoog genoeg zijn om aan alle aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen. Tip: Zorg er altijd voor dat uw afschrijvingen groter zijn dan uw aflossingen Dan kunt u met het geld dat vrijkomt uit de afschrijvingen aan uw aflossingsverplichtingen voldoen. 25

26 5.4 Liquiditeit Het liquiditeitsratio geeft aan of uw onderneming genoeg geld heeft om aan alle direct opeisbare betalingsverplichtingen te voldoen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om het aflossen van leningen, betalen van belasting en het uitkeren van salarissen. Voor de beoordeling van de liquiditeit zijn er twee kengetallen: de current ratio en de quick ratio. A. Current ratio Aan de hand van de current ratio kunt u berekenen of uw onderneming op korte termijn in staat is om kort lopende schulden te betalen. Vlottende activa (inclusief waarde van de voorraden)/ kort vreemd vermogen = current ratio Is de current ratio minder dan 1, dan is het oppassen geblazen. Het voortbestaan van uw onderneming kan binnen enkele maanden in gevaar komen. Dit zie je vaak bij bedrijven die aan het begin van het jaar veel vaste kosten hebben. Denk hierbij aan abonnementen of jaarlijkse betaling voor software. B. Quick ratio Dit is het resultaat van alle onmiddellijk beschikbare middelen gedeeld door onmiddellijk te betalen schulden. Het grote verschil met de current ratio is dat hier de waarde van de voorraden is weggelaten. Doet u grote investeringen in de vlottende activa en is de quick ratio minder dan 1, dan kan u onderneming op zeer korte termijn in de problemen komen. Ondernemingen met lage investeringen in de vlottende activa hebben over het algemeen een liquiditeit tussen de 0,8 en 1,2. Tips om de liquiditeit te verbeteren: Groei van het eigen vermogen (middels winstinhouding en/of privestorting) Aantrekken van lang vermogen Afstoten van kort vermogen Zorgen voor grotere afschrijvingen dan aflossingsverplichtingen 26

27 5.5 Solvabiliteit Solvabiliteit is de mate waarin uw onderneming bij liquiditeit aan alle betalingsverplichtingen kan voldoen. Met de solvabiliteit meet u de financiële onafhankelijkheid van uw onderneming. Wordt de onderneming vooral door u als eigenaar gefinancierd of door derden? Eigen vermogen / Totaal vermogen x 100 = % solvabiliteit 27

28 6. Begroting 6.1 Een begroting, is dat wel nodig? Zeg ns eerlijk, heeft u een begroting gemaakt (op papier) voor 2009? Of zit het allemaal in uw hoofd? U bent (helaas) niet de enige ondernemer die zo denkt. Het is verstandiger om een begroting schriftelijk vast te leggen. In de vorm van een balans en een winst- en verliesrekening. Denk hierbij ook weer aan de omzetgroepen. Het is eigenlijk een financiële voorspelling voor het komende kalenderjaar. Met de begroting stemt u wensen en mogelijkheden af. Verschillende factoren hebben hier invloed. Op een groot aantal daarvan kunt u geen invloed uitoefenen zoals: uw financiële gegevens van voorgaande jaren wetgeving belastingen omstandigheden in de markt/branche rente CAO-bepalingen Factoren daarentegen die u wel kunt beinvloeden zijn bijvoorbeeld: wijzigingen in het beleid omvang van het personeelsbestand investeringen vaststelling van de prijzen over uw diensten en/of goederen 28

29 Veel cijfers in de begroting zijn het resultaat van extern bepaalde ontwikkelingen als eigen beleidskeuzes. Personeelskosten bijvoorbeeld worden beinvloed door lonen die middels een CAO zijn vastgelegd. Belangrijk bij het opstellen van een begroting is dat u uw ondernemingsdoelen duidelijk omschrijft. Het is aan u om te balanceren tussen het ambitieuze en het meest haalbare. In de loop van het jaar kunt u in termijnen beoordelen of de resultaten overeen komen met uw begroting. Is dat niet zo, dan moet u actie ondernemen. 29

30 7. Verzekeringen 7.1 Beperk de schade! U moet er toch niet aan denken dat uw bedrijfspand afbrandt of bedrijfsauto s en kostbare apparatuur worden gestolen? Helaas komt dit wel eens voor. Vaak genoeg om dit risico af te moeten met een verzekering. Er zijn verschillende soorten schadeverzekeringen zoals: A. Opstalverzekering: voor dekking tegen brand- en stormschade B. Inventarisverzekering: voor dekking tegen brand, inbraak, water- en stormschade (incl. huurdersbelang bij huurpand). C. W.A.-verzekering: voor auto s (bij nieuwe auto s is een cascoverzekering noodzakelijk. D. Bedrijfsschadeverzekering: afdekking van vaste lasten en netto winst als uw onderneming door bijvoorbeeld brand tijdelijk niet meer kan functioneren. E. Algemene aansprakelijkheidsverzekering: Afdekking tegen aanspraken van derden. F. Ziektekostenverzekering: U of uw gezinsleden kunnen ook ziek worden. Zorg daarom voor een goede zorgpolis, zodat u snel de juiste zorg krijgt. G. Arbeidsongeschiktheidsverzekering: Iedereen kan een ongeluk krijgen of ernstig ziek worden. U dus ook. Deze verzekering voorziet in een dekking van inkomstenderving door arbeidsongeschiktheid. 30

31 Er zijn natuurlijk nog veel mee soorten verzekeringen. Denk bijvoorbeeld eens aan een rechtsbijstandsverzekering, pensioenverzekering of transportverzekering. Elke onderneming heeft een andere vorm van verzekeren nodig. Denk goed na over wat relevant is voor uw onderneming en laat u hierover goed informeren. N.B.: Heeft u alles ook goed geregeld bij uw overlijden? Ga eens langs bij uw notaris! 31

Wat zegt uw financiële balans?

Wat zegt uw financiële balans? Wat zegt uw financiële balans? Samen met een door uw accountant opgestelde toelichting vormen de winst- en verliesrekening en de balans gezamenlijk de jaarrekening van uw onderneming. De balans is een

Nadere informatie

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting.

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Hoofdstuk 4 Beoordeling van de liquiditeit Extra opgaven Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Opgave 4.4a De handelsonderneming Hartema vof heeft

Nadere informatie

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk www.jooplengkeek.nl belangrijk 1 Liquiditeitskengetallen Current ratio Quick ratio Working capital (werkkapitaal) Cashflow Kengetallen Kengetallen zijn verhoudingsgetallen, ze geven de verhouding aan tussen

Nadere informatie

Jaarrekening Test BV 2015

Jaarrekening Test BV 2015 Jaarrekening Test BV 2015 Aan: t.a.v. Test BV De heer Test Teststraat 20 1234 TT Testdorp Pagina 1 van 17 Inhoudsopgave Inhoudsopgave/Voorwoord Pagina 2 Bedrijfsinformatie Pagina 4 Balans: Activa Pagina

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers Les 3. Begrijp de balans en stuur op kengetallen 1. Winst- en verliesrekening 2. Balans 3. Kasstroomoverzicht 4. Winst en belasting Les 3 Maak

Nadere informatie

Aurington. Administratie en Advies

Aurington. Administratie en Advies Aurington Administratie en Advies Let op de houdbaarheidsdatum! Mei 5 Pincode 6 7 8 Boetes Dit jaar Deze maand De balans Tandorine B.V. Debet Activa Bezittingen Wat heb ik? Credit Passiva Vermogen Hoe

Nadere informatie

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen.

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Hoofdstuk 3 Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte Extra opgaven Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Opgave 3.6a Vazzo bv koopt en verkoopt

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Acumulus & Co. Bijlage 2 - Jaarrekening IB-aangifte 2016 uit Acumulus. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB)

Acumulus & Co. Bijlage 2 - Jaarrekening IB-aangifte 2016 uit Acumulus. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) Bijlage 2 - Jaarrekening IB-aangifte 2016 uit Acumulus Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) 2016 Acumulus & Co Inhoud: - Verlies- en Winstrekening - Balans - Priveonttrekkingen/-stortingen

Nadere informatie

Financiële ratio s met CASH!

Financiële ratio s met CASH! Inleiding Het is belangrijk dat je als ondernemer weet hoe je onderneming er financieel voor staat. Hier kan je financiële ratio's goed voor gebruiken. Maar wat zijn ze en wat doe je ermee? Om de financiële

Nadere informatie

Ondernemersplan. Bedrijfsnaam

Ondernemersplan. Bedrijfsnaam Ondernemersplan Bedrijfsnaam 1. De ondernemer 1.1 Persoonlijke gegevens Naam : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E-mailadres : Geboortedatum : Geboorteplaats : Nationaliteit : Burgerservicenummer

Nadere informatie

VOORBEELD JAARRAPPORTAGE

VOORBEELD JAARRAPPORTAGE Jaarrekening 2010 Facility Management Arnhem VOORBEELD JAARRAPPORTAGE Administratiekantoor ZZP-tool ZZP Tool Versie 2.02 Arnhem Jaarrekening Facility Management Arnhem 2/10 Aangemaakt op 7-11-2012 18:14

Nadere informatie

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016 TOELATINGSTOETS M&O VUL IN: Datum 14-1-2016 Naam en voorletters. Adres. Postcode. Woonplaats. Geboortedatum / / Plaats Land. Telefoonnummer. E-mail. Gekozen opleiding. OPMERKINGEN: Tijdsduur: 90 minuten

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan www.jooplengkeek.nl Ondernemingsplan Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan Persoonlijk plan Persoonsgegevens Motivatie om ondernemer te worden Sterke punten & zwakke punten 1 Ondernemingsplan

Nadere informatie

Financiële aspecten van de planning

Financiële aspecten van de planning 14 hoofdstuk Financiële aspecten van de planning 14.1 B 14.2 A 14.3 D 14.4 D 14.5 D 14.6 C 14.7 C 14.8 C 14.9 A 14.10 D 14.11 B 14.12 D 14.13 C 1 12 18.000 = 1.500 14.14 A 14.15 C Ontvangen wordt november,

Nadere informatie

Hoe houd je grip op de financiën van je onderneming. Door : Paul Thonen en Raimond Nuijen

Hoe houd je grip op de financiën van je onderneming. Door : Paul Thonen en Raimond Nuijen Hoe houd je grip op de financiën van je onderneming Door : Paul Thonen en Raimond Nuijen Starterscafe 19 februari Opening Starter van de maand Workshop: Hoe houd je grip op de financiën van je onderneming

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management Financieel Management Liquide en Solvabel Voldoende werkkapitaal Voldoende eigen vermogen 2 1 Kasstromen Operationele cashflow Investeringscashflow Financieringscashflow 3 Liquiditeit Mate waarin schulden

Nadere informatie

Toets 3 HAVO 5 g Diagnostische toets 2012

Toets 3 HAVO 5 g  Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Toets 3 HAVO 5 20 12 MO Onderdeel 3.1 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Voor deze toets zijn maximaal 35 punten te behalen; De

Nadere informatie

PERSOONLIJK & VERTROUWELIJK

PERSOONLIJK & VERTROUWELIJK PERSOONLIJK & VERTROUWELIJK De heer N.H.G. Voorbeeldklant Voorbeeldstraat 23 1234 AA Amsterdam Barneveld, 22 november 2016 Betreft: Rapport Bepaling Ondernemersinkomen Geachte heer Voorbeeldklant, Zoals

Nadere informatie

Pupate Mens en Ondernemen. Effectief financieel beleid

Pupate Mens en Ondernemen. Effectief financieel beleid Pupate Mens en Ondernemen Effectief financieel beleid Financiën Balans, W&V-rekening, samenhang Omzet- en exploitatieprognose en de gevolgen voor de onderneming Balans Overzicht van bezittingen, schulden

Nadere informatie

Beginner. Beginner. Beginner

Beginner. Beginner. Beginner Beginner Nummer 1 Beginner Nummer 2 Beginner Antwoordmodel Antwoordmodel Antwoordmodel Nummer 3 2014: uitgave 0/kosten 30 Afschrijving De waardevermindering van de auto (een onderdeel van de vaste activa)

Nadere informatie

Financiële analyse van de jaarrekening

Financiële analyse van de jaarrekening 17 hoofdstuk Financiële analyse van de jaarrekening 17.1 B 17. C 17.3 C 17.4 A 17.5 A 17.6 C 17.7 D 17.8 D 17.9 B 17.10 D 17.11 D 17.1 C 17.13 A 17.14 C 17.15 B 17.16 C 1.000.000 / 1.500.000 = 0,08 17.17

Nadere informatie

Acumulus & Co. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) Bijlage 2 Jaarrekening uit Acumulus

Acumulus & Co. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) Bijlage 2 Jaarrekening uit Acumulus Jaarrekening uit Acumulus (Overzichten > Balans > Jaarrekening voor IB aangifte) Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) 2012 Acumulus & Co Inhoud: - Verlies- en Winstrekening - Balans BTW-nummer

Nadere informatie

BALANS LEZEN MEER INZICHT IN UW JAARREKENING

BALANS LEZEN MEER INZICHT IN UW JAARREKENING BALANS LEZEN MEER INZICHT IN UW JAARREKENING Inleiding In feite is het jaarlijks opmaken van de rekening, de jaarrekening, een onnatuurlijk fenomeen: de levensduur van een onderneming is over het algemeen

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN. Naam bedrijf: Naam ondernemer: Adres ondernemer: Datum:

ONDERNEMINGSPLAN. Naam bedrijf: Naam ondernemer: Adres ondernemer: Datum: ONDERNEMINGSPLAN Naam bedrijf: Naam ondernemer: Adres ondernemer: Datum: 1 Inleiding 2 2. Inhoudsopgave 3 3. Samenvatting 4 4. De ondernemer 4.1 Persoonlijke gegevens Naam: Geboortedatum: Adres: Postcode:

Nadere informatie

Bij een resultatenbegroting (ook wel exploitatiebegroting genoemd) wordt een overzicht gemaakt van de opbrengsten en van de kosten.

Bij een resultatenbegroting (ook wel exploitatiebegroting genoemd) wordt een overzicht gemaakt van de opbrengsten en van de kosten. De liquiditeits - en resultatenbegroting Een bedrijf wil graag weten of hij aan zijn betaalverplichtingen kan voldoen. Daarom wordt een planning gemaakt in de ontvangsten en de uitgaven (vaak binnen een

Nadere informatie

9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2

9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2 Docentenhandleiding Hoofdstuk 25 9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2 a Per november 2008 wordt aan huur vooruitontvangen: 400 3 650 = 780.. b Per december wordt achteraf ontvangen: 25 3 720 = 270..

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Netto investering Verbouwing -- 5.500,- Computerapparatuur -- 2.800,- Inventaris -- 25.200,- Waarborgsom -- 5.100,- Vaste activa 38.600,- Voorraad 43.400,- Liquide middelen -- 2.750,- Aanloopkosten --

Nadere informatie

De resultatenrekening

De resultatenrekening De resultatenrekening format resultatenrekening kosten/uitgaven en opbrengsten/ontvangsten afschrijvingen rente eindbalans Joop Lengkeek Kamer H0.012 Email: Lengkeek.J@NHTV.nl www.jooplengkeek.nl 1 De

Nadere informatie

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 25 januari 2011 proeftoets 100 minuten Opgave 1 Handelsonderneming Astan bv heeft gegevens verzameld. Deze gegevens zijn nodig voor het opstellen van de

Nadere informatie

Acumulus & Co. Bijlage 2 - Jaarrekening IB-aangifte 2015 uit Acumulus. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB)

Acumulus & Co. Bijlage 2 - Jaarrekening IB-aangifte 2015 uit Acumulus. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) Bijlage 2 - Jaarrekening IB-aangifte 2015 uit Acumulus Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) 2015 Acumulus & Co Inhoud: - Verlies- en Winstrekening - Balans - Priveonttrekkingen/-stortingen

Nadere informatie

Jaarrekening december 2015 Benchmarkperiode 31 december om 15:39 uur

Jaarrekening december 2015 Benchmarkperiode 31 december om 15:39 uur Jaarrekening 2015 Rapportageperiode 31 december 2015 Benchmarkperiode 31 december 2014 Printdatum 24-06-2016 om 15:39 uur Voorblad 0 0 Inhoud Algemeen 2 Resultaatvergelijking 4 Financiële positie 6 Jaarrekening

Nadere informatie

Acumulus & Co. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB)

Acumulus & Co. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) 2013 Acumulus & Co Inhoud: - Verlies- en Winstrekening - Balans - Priveonttrekkingen/-stortingen - Bijlagen BTW-nummer Van 01-01-2013 Tot en met 31-12-2013

Nadere informatie

Jaarrekening dec december 2016 Benchmarkperiode 31 dec december om 15:55 uur

Jaarrekening dec december 2016 Benchmarkperiode 31 dec december om 15:55 uur Jaarrekening 2016 Rapportageperiode 31 dec 2016 31 december 2016 Benchmarkperiode 31 dec 2015 31 december 2015 Printdatum 07-06-2017 om 15:55 uur Voorblad 0 0 Inhoud Algemeen 2 Resultaatvergelijking 3

Nadere informatie

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V.

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. VERONDERSTELLINGEN Vraagprijs 2.500.000 (pand en inventaris). Inkomsten: In totaal 40 kamers; Bezetting kamers: T1 45%, T2 52%, T3 63%, vanaf T4 en verder 68%;

Nadere informatie

1 Het kasstroomoverzicht

1 Het kasstroomoverzicht Oefeningen Kasstroomoverzicht 1 Het kasstroomoverzicht De gegevens van een bedrijf zijn: Balans per 31 december 2011 en 2012 dec-12 dec-11 dec-12 dec-11 Vaste Activa 1.000.000 1.200.000 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Collegeaantekeningen Bedrijfseconomie voor Notariëlen Week 1

Collegeaantekeningen Bedrijfseconomie voor Notariëlen Week 1 Collegeaantekeningen Bedrijfseconomie voor Notariëlen Week 1 2017-2018 Bedrijfseconomie voor notariëlen week 1 HC 1, 4 september 2017 Inleiding in de jaarrekening Voor de waardebepaling van een bedrijf

Nadere informatie

MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016

MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016 MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016 Wat gaan we doen? Wat zijn je verwachtingen? Stukje theorie Oefencasus Afronding Handel en boekhouding Zo lang er handel wordt gedreven

Nadere informatie

Materiële vaste activa Inventarissen 72.750 140.440. Voorraden 21.034 22.387

Materiële vaste activa Inventarissen 72.750 140.440. Voorraden 21.034 22.387 Stichting ATAK, Podium voor Moderne Muziek Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31-12-2013 31-12-2012 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventarissen 72.750 140.440 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 21.034 22.387

Nadere informatie

Acumulus & Co. Bijlage 2. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB)

Acumulus & Co. Bijlage 2. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) Bijlage 2 Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) 2014 Acumulus & Co Inhoud: - Verlies- en Winstrekening - Balans - Priveonttrekkingen/-stortingen - Bijlagen BTW-nummer Van 01-01-2014 Tot

Nadere informatie

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016 Jaarrekeninglezen voor non-financials Ruitenburg University 15 november 2016 Introductie Welkom Voorstelronde sprekers Doel Eerst even dit! Inhoud Waarom een jaarrekening? Onderdelen van de jaarrekening

Nadere informatie

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Jaarstukken 2008 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2008 8

Nadere informatie

Het Ondernemingsplan Handleiding voor de startende ondernemer

Het Ondernemingsplan Handleiding voor de startende ondernemer Het Ondernemingsplan Handleiding voor de startende ondernemer Onderstaand plan is een verkorte versie van Het Ondernemingsplan dat door de Vereniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken wordt uitgegeven.

Nadere informatie

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Stichting 070Watt Pletterijkade 15 2515 SG Den Haag KvK-nummer: 60690461 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Inhoud ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Financiële positie JAARSTUKKEN

Nadere informatie

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 51410141 Datum: Opgesteld door: 9 april 2014 P.A. Vorstenbosch Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Basisprognose

Basisprognose Bedrijfsnaam: RestauRanto Vestigingsplaats: Voorwoord Opsteldatum: 28 oktober 216 Periode: 1 januari 215 t/m 31 december 217 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Opsteller: Telefoonnummer: E-mail adres: RestauRanto

Nadere informatie

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300 Oefenopgave 1 Oefenopgave 1 Balans 1-1-2001 (x 1.000 euro) Gebouwen 300 EV Voorraden 200 Crediteuren Debiteuren 400 Kas 300 EV 600 Crediteuren 600 300 1200 1200 - Inkopen 600.000 euro (helft rekening,

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010

TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010 TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010 CiTG, minor Mining and Resource Engineering Economie college 1: Grip op Geldstromen Dr.ir. Gerard P.J. Dijkema Energy & Industry Group December

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 IO.3.2 IO.3.3 IO.3.4 Y. van de Voort wil periodiek informatie uit de boekhouding halen. Daarbij maakt zij gebruik van een kolommenbalans. Welke uitspraak over de kolommenbalans

Nadere informatie

eindexamenprogramma m&o vwo

eindexamenprogramma m&o vwo Domein G: Externe financiële verslaggeving 17. : - de begroting en de jaarrekening van commerciële en niet-commerciële organisaties analyseren, zoals deze worden voorgelegd aan medezeggenschapsraden, ondernemingsraden

Nadere informatie

Financiën voor Starters

Financiën voor Starters Financiën voor Starters 22 mei 2013 René Overtoom, Teamleider YourBusiness Banking Marcel de Ruiter, Specialist YourBusiness Banking starters 2 Ondernemingsplan De Ondernemer (ervaring, branchekennis,

Nadere informatie

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 2. Leer het boekhoudproces Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Papieren en digitale archief ordnersysteem Btw-administratie

Nadere informatie

Eindexamen havo m&o 2013-I

Eindexamen havo m&o 2013-I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. Bij deze opgave worden de belastingen buiten beschouwing gelaten. Peter de Beer is de eigenaar van een klein autobedrijf (FIAT De Beer

Nadere informatie

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,-

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,- Meerkeuzevragen: 1. John maakt voetballen in Afrika. Hij verdient netto 45,- per week. Hij krijgt een loonsverhoging tijdens het WK voetbal van 1,5 %. Hoeveel verdient deze jongen dan netto per kwartaal?

Nadere informatie

FISCALE TIPS & BLUNDERS. 2016 1e druk Copyright Finovion

FISCALE TIPS & BLUNDERS. 2016 1e druk Copyright Finovion FISCALE TIPS & BLUNDERS 2016 1e druk Copyright Finovion Wij heten u van harte welkom. WELKOM Dit handzame boekje met financiële blunders en fiscale tips ontvangt u van Finovion. Wij zijn een ondernemend

Nadere informatie

financieel management les 2 interactive marketing communications

financieel management les 2 interactive marketing communications financieel management les 2 leerdoelen 1. inzicht krijgen in de totale financiele huishouding van een bureau 2. wat is een balans, een winst- en verliesrekening en een kasstroomoverzicht 3. begrippen:

Nadere informatie

Liquiditeitsbegroting

Liquiditeitsbegroting 1 Liquiditeitsbegroting Voorspellen inkomsten en uitgaven Periode X, dag, week, maand, jaar Dynamische liquiditeit Staat van herkomst en bestedingen Kasstroomoverzicht Zie het als je eigen bankrekening

Nadere informatie

Balans & Verlies en Winst

Balans & Verlies en Winst Balans & Verlies en Winst July 212 t.o.v. planning en vorig jaar Bloxxs BV Groningen Inhoudsopgave Page Balans Winst- en verliesrekening Kengetallen Grafische overzichten Grafische overzichten Omzet per

Nadere informatie

Financiën. Exploitatiebegroting Omzet ,50 x 50 = 625,00. 0,67 x 350 = 234,50. Inkoopwaarde. Brutowinst 390,50. Promotie kosten 10,00

Financiën. Exploitatiebegroting Omzet ,50 x 50 = 625,00. 0,67 x 350 = 234,50. Inkoopwaarde. Brutowinst 390,50. Promotie kosten 10,00 Financiën Exploitatiebegroting Omzet 500+ 2,50 x 50 = 625,00 Inkoopwaarde 0,67 x 350 = 234,50 Brutowinst 390,50 Promotie kosten 10,00 Personeelskosten - Loonkosten 0,10 x 450 = 45,00 Nettowinst voor belasting

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en 2014 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8 13 Balans per 31

Nadere informatie

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven. Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/1 2008 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst)

Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst) www.jooplengkeek.nl Interne verslaggeving Kosten en uitgaven Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst) Meestal

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers Les 1. Weet welke rapportages belangrijk zijn 1. Maak een plan 2. Administratie op orde 3. Gegevens verwerken 4. Inzicht in cijfers Les 1 Balans

Nadere informatie

9.1 Verwacht resultaat Exploitatie-begroting 2016 2017 2018 Omzet showroom en overig 132.962,86 199.444,29 299.166,44

9.1 Verwacht resultaat Exploitatie-begroting 2016 2017 2018 Omzet showroom en overig 132.962,86 199.444,29 299.166,44 9 Financieel In deze financiële paragraaf is gestart met het uitgangspunt dat de totale voorraad voor 90% wordt verkocht tegen vastgestelde prijzen. Overige kosten zoals vervoerskosten worden hierin buiten

Nadere informatie

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg Burgemeester Kengenstraat 46 6336 BK Hulsberg Jaarrekening 214/215 INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Grafieken 5 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2

Nadere informatie

Verdieping Management en Organisatie (M&O) 3havo/vwo

Verdieping Management en Organisatie (M&O) 3havo/vwo Sectie economie 2012-2013 1 Verdieping Management en Organisatie (M&O) 3havo/vwo In de bovenbouw kunnen jullie in de vrije ruimte het vak M&O opnemen. Het is daarom handig om dit jaar al een aantal lessen

Nadere informatie

Lesbrief Kopen en Werken 2 e druk Hoofdstuk 6 Het koeriersbedrijf van Ewout 6.1 Het hele vermogen van 50.000.

Lesbrief Kopen en Werken 2 e druk Hoofdstuk 6 Het koeriersbedrijf van Ewout 6.1 Het hele vermogen van 50.000. Hoofdstuk 6 Het koeriersbedrijf van Ewout 6.1 Het hele vermogen van 50.000. 6.2 80% van de bezittingen de leningen = 0,8 (18.000 + 12.000 + 6.000 + 9.000) 20.000 15.000 = 1.000. 5.000 (kas) + 1.000 = 6.000.

Nadere informatie

Appendix Bedrijfseconomie Opgaven

Appendix Bedrijfseconomie Opgaven Appendix Bedrijfseconomie Opgaven De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden (PDB).

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 De boekhouder van de eenmanszaak Carel Castello heeft op 31 december 013 een aantal posten op de volgende gedeeltelijke kolommenbalans samengevat: Grootboekrekeningen

Nadere informatie

Overzicht financieel plan

Overzicht financieel plan Overzicht financieel plan Privé ontrekking (maandelijks) 1.000 BTW tarief 0,21 % Inkoop kosten 0,18 % Bedrijfskosten (maandelijks) 120 Promotiekosten (maandelijks) 100 Transportkosten (maandelijks) 100

Nadere informatie

Examen PC 2 vak Cash Management

Examen PC 2 vak Cash Management Examen PC 2 vak Cash Management Instructieblad Betreft: examen: PC 2 leergang 6 onderdeel: CAS datum: 19 december 2013 tijd: 16.00 17.30 uur Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw examen start Aanwijzingen:

Nadere informatie

RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING

RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1 Opdracht 1 2 Verantwoording 1 3 Algemeen 1 4 Financiële positie 2 5 Winstbestemming 2 JAARREKENING Bijlage A Grondslagen v.d. financiële

Nadere informatie

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg Burgemeester Kengenstraat 46 6336 BK Hulsberg Jaarrekening 215/216 INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Grafieken 5 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2

Nadere informatie

HYPOTHEEK VOOR ZZP ERS. Een e-book door ikbenfrits.nl. Vragen? Maandag t/m vrijdag tussen en 18.00

HYPOTHEEK VOOR ZZP ERS. Een e-book door ikbenfrits.nl. Vragen? Maandag t/m vrijdag tussen en 18.00 HYPOTHEEK VOOR ZZP ERS Een e-book door ikbenfrits.nl 1 VOORWOORD Hallo, ik ben Frits! Leuk dat je mijn e-book hebt gedownload! Ik leg je stap voor stap uit hoe je als zzp er een hypotheek kunt afsluiten.

Nadere informatie

BOEKHOUDING EN FINANCIERING

BOEKHOUDING EN FINANCIERING graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop BOEKHOUDING EN FINANCIERING Inhoudsopgave Inleiding 1. Het financiële deel van het ondernemingsplan 2. Het beoordelen van uw financiële

Nadere informatie

Stichting Hack42 Financieel jaarverslag 2012

Stichting Hack42 Financieel jaarverslag 2012 Stichting Hack42 Financieel jaarverslag 2012 24 december 2013 Voorzitter: Klaartje Bruyn Secretaris: Peter-Paul van Gemerden Penningmeester: Reinder de Haan Inhoud Inhoud...2 Inleiding...2 Jaarrekening...3

Nadere informatie

Oefenvragen Ondernemerskunde B - Financieel management & bedrijfscalculaties

Oefenvragen Ondernemerskunde B - Financieel management & bedrijfscalculaties Oefenvragen Ondernemerskunde B - Financieel management & bedrijfscalculaties 1. Waarom bent u als ondernemer verplicht om van elke financiële handeling een bewijsstuk te hebben? A. Op deze wijze kunt u

Nadere informatie

Stichting Gezonde Gronden - Jaarrekening 2012. 31 december 2012 31 december 2011 ACTIVA

Stichting Gezonde Gronden - Jaarrekening 2012. 31 december 2012 31 december 2011 ACTIVA 1.1 Balans per 31 december 2012 (Na resultaatbestemming) 31 december 2012 31 december 2011 ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur (1) 6.944 3.708 Vervoersmiddelen (2) 870 1.160 7.814 4.868

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

VERSLAG BOEKJAAR 2013

VERSLAG BOEKJAAR 2013 VERSLAG BOEKJAAR 2013 Pagina 1 Geacht bestuur, In het onderstaande brengen wij u verslag uit omtrent de door u verstrekte opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening over het boekjaar 2013. Deze

Nadere informatie

Crowdfunding: publiek laten betalen, d.m.v. vermogen aan te trekken.

Crowdfunding: publiek laten betalen, d.m.v. vermogen aan te trekken. Crowdfunding: publiek laten betalen, d.m.v. vermogen aan te trekken. Informal investors: informele investeerders, bv particulieren Gebruiken is vast. Verbruiken is vlot. Materieel: tastbaar Immaterieel:

Nadere informatie

Zicht op cijfers, syllabus bij de workshop, 11 januari 2015. - Een korte inleiding over het lezen van begroting, rekening, jaarcijfers en balans -

Zicht op cijfers, syllabus bij de workshop, 11 januari 2015. - Een korte inleiding over het lezen van begroting, rekening, jaarcijfers en balans - Zicht op cijfers, syllabus bij de workshop, 11 januari 2015 - Een korte inleiding over het lezen van begroting, rekening, jaarcijfers en balans - 1 Inleiding De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur geeft

Nadere informatie

Jaarcijfers Stichting LIZ Vrouwe Udasingel GT LENT. Inhoudsopgave:

Jaarcijfers Stichting LIZ Vrouwe Udasingel GT LENT. Inhoudsopgave: Jaarcijfers 2015 Vrouwe Udasingel 235 6663 GT LENT Inhoudsopgave: - Balans (en toelichting op de balans) - Winst- en verliesrekening - Kengetallen Balans per 31-12-2015 ACTIVA 2015 2014 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0 De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen Financieel verslag 2012 Dossiernummer: 800070.0 Kenmerk: H. Veen Datum: 26 april 2013 Inhoudsopgave 1. Rapport 3 1.1 Opdracht 4 1.2

Nadere informatie

Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013 *** BALANS *** Materiële Vaste Activa 100 Terreinen 101 Afschrijvingen terreinen 110 Gebouwen 111 Afschrijvingen gebouwen 120 Verbouwingen en installaties 121 Afschrijvingen verbouwingen en i... 130 Machines

Nadere informatie

Module 5 Controle over financiën

Module 5 Controle over financiën Geleerd in vorige presentaties Module 5 Controle over financiën Les 2. Jaarafsluiting en aangifte omzetbelasting 1. Aftrekbaarheid van kosten en btw 2. Incidentele posten Les 2 Verzorgen jaarafsluiting

Nadere informatie

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2015

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2015 RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur inzake de jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening

Nadere informatie

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I.

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I. Opdracht 1 De Wilde en Timmer De dames De Wilde en Timmer gaan een autobedrijf beginnen: zij kopen auto s en accessoires in en verkopen die. Om het autobedrijf te kunnen openen op 1 januari 2006 zijn in

Nadere informatie

Appendix Bedrijfseconomie

Appendix Bedrijfseconomie Appendix Bedrijfseconomie De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden (PDB). Voor het

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Hof van Kijk Uit Oude Schulpweg NV Castricum

JAARREKENING Stichting Hof van Kijk Uit Oude Schulpweg NV Castricum JAARREKENING 2015 Stichting Hof van Kijk Uit Veldt Administratieve Dienstverlening 1 versie 14-4-2016 INHOUDSOPGAVE A BALANS PER 31 DECEMBER 2015 B WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2015 C OVERIGE TOELICHTINGEN

Nadere informatie

Vlottende activa: Kas Totaal investering

Vlottende activa: Kas Totaal investering H1 Investering opgave 3 Investeringsbegroting Investeringsbegroting per 1 april Vaste activa: Kano s 20 x 1.000 20.000 Kajaks 6 x 1.500 9.000 Trailer 5.000 Mountainbikes 18.000 Klein materiaal 7.000 Klimmaterialen

Nadere informatie

(opstartfase) maand 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 totaal

(opstartfase) maand 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 totaal liquiditeitsbegroting (opstartfase) maand 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 totaal opening kas/bank -1.128,99 4.347,50 11.590,59 16.803,73 20.997,93 19.457,90 21.280,18 27.973,31 35.496,66 37.698,87 48.759,66

Nadere informatie

Module 1 Maak een plan

Module 1 Maak een plan Geleerd in vorige presentatie Module 1 Maak een plan Les 2. Creëer rust en vertrouwen met een goed financieel plan Falen a.g.v. slechte financiële planning Business Plan op 1 A4 van visie naar actie O.G.S.M.

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers 1. Balans in detail 2. Kengetallen Les 4. Vergelijk je resultaten op 4 manieren + maak goede investeringsbeslissingen Les 4 Vergelijk je resultaten

Nadere informatie

Numerieke antwoorden. Hoofdstuk 1. V 1.2 a a b c c d e

Numerieke antwoorden. Hoofdstuk 1. V 1.2 a a b c c d e Numerieke antwoorden Hoofdstuk 1 V 1.2 a1 250.000 a2 290.000 b 192.500 c1 124.025 c2 133.400 d 165.975 e 156.600 V 1.3 a Omzet maximaal 11.400 (situatie 10) b Winst maximaal 4.670 (situatie 7) Hoofdstuk

Nadere informatie