Basispakket Vervoermanagement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basispakket Vervoermanagement"

Transcriptie

1 VNO-NCW versie 8, 16 april 2003 Basispakket Vervoermanagement 1. Het waarom Steeds meer bedrijven kampen met bereikbaarheidsproblemen. Problemen die u als ondernemer geld kosten. Files op de snelwegen. Drukte op de provinciale wegen. Oponthoud op de wegen naar stadscentra en bedrijventerreinen. Gebrek aan parkeerruimte bij het bedrijf. Voor de klanten, voor de toeleveranciers, voor de werknemers. Het is primair de taak van de overheid om te zorgen voor een goede bereikbaarheid van bedrijventerreinen, kantorengebieden en winkelcentra. Daarvoor moeten allereerst de bestaande knelpunten in het wegennet worden opgelost, moet de ontsluiting van bedrijvenconcentraties door openbaar vervoer worden verbeterd, moeten nog ontbrekende veilige fietsroutes worden gerealiseerd, e.d. VNO-NCW ijvert hier voortdurend voor. Maar ook de bedrijven zelf kunnen een steentje bijdragen aan een betere bereikbaarheid. Niet alleen voor klanten en leveranciers, maar ook voor werknemers. Door werknemers te stimuleren op de fiets, met het openbaar vervoer of carpoolend naar het werk te komen. Alleen of samen met de andere bedrijven op het bedrijventerrein, in het winkelhart, of in het bedrijfsverzamelgebouw. Dat schept ruimte op de weg en bij het bedrijf. Het treffen van maatregelen die de werknemers een duwtje in de goede richting geven, noemen we vervoermanagement. Om u als bedrijf van dienst te zijn bij het treffen van passende maatregelen, is op initiatief van VNO-NCW hiervoor een basispakket samengesteld en voorzien van een simpele handleiding. Dit pakket is gebaseerd op praktijkervaringen bij zo'n honderd bedrijven en bedrijvengebieden. De maatregelen die er onderdeel van uitmaken zijn geselecteerd op de volgende, voor u als ondernemer ongetwijfeld essentiële voorwaarden: de maatregelen moeten een merkbaar effect hebben op de vervoerwijzekeuze van werknemers; bedrijven moeten de maatregelen tegen geringe inspanning en kosten kunnen invoeren; de maatregelen moeten ook stimulerend kunnen werken richting werknemers. Dus geen dure, ingewikkelde maatregelen, die de bedrijfsvoering en de werknemers belasten en ook nog eens een twijfelachtig resultaat opleveren. Integendeel. Bedrijven die het Basispakket Vervoermanagement invoeren, zien een vermindering van het autogebruik met gemiddeld ruim vijf procentpunt, zonder dat het extra geld hoeft te kosten en zonder dat het weerstanden oproept bij het personeel. Bedrijven die - zelfstandig of collectief - passende vervoermanagement-maatregelen treffen, hebben bovendien meer recht om ook van de overheid passende maatregelen te eisen. Want alleen als bedrijven 1

2 en overheden samen de handen ineen slaan, kan de bereikbaarheid verbeteren. 2. De maatregelen Het Basispakket Vervoermanagement van VNO-NCW bestaat dus uit louter maatregelen die positief scoren op effectiviteit, kostenefficiëntie en acceptatie onder werknemers. Hieronder zijn ze per vervoercategorie voor u op een rij gezet. Verderop in deze brochure worden ze nader uitgewerkt. 1. Fiets Zorg voor een bij voorkeur overdekte fietsenstalling met voldoende capaciteit nabij de (hoofd)ingang en voor afdoende beveiliging tegen diefstal, bijvoorbeeld via zicht, een slot of pasjes. Voorzie werknemers die vaak naar het werk (willen gaan) fietsen van een fiets van de zaak. Hiervoor bestaat een aantrekkelijke fiscale regeling waarover u verderop in de brochure meer kunt lezen. 2. Openbaar vervoer Verstrek of betaal OV-abonnementen aan de werknemers die vaak met het openbaar vervoer naar het werk (willen gaan) komen. Voor grotere aantallen wordt het financieel aantrekkelijker om de abonnementen af te nemen via een grootgebruik contract met NS en/of een stad-/streekvervoerder. Uiteraard kunt u ook een passende bijdrage vragen van de werknemers. 3. Carpooling Breng de mogelijkheid om carpoolpartners te vinden actief onder de aandacht van werknemers: carpoolmatching. Dit kan doorgaans bij een klein bedrijf in een eenvoudige handmatige vorm (denk aan een 'carpool-prikbord) en bij een groter bedrijf of als er wordt samengewerkt met andere bedrijven op een bedrijventerrein via een geautomatiseerd systeem. Beloon de carpool-chauffeur via een onbelaste carpoolvergoeding van maximaal 28 eurocent per kilometer (fiskale carpoolregeling). Aan meereizende collega s wordt dan geen reiskostenvergoeding meer verstrekt. Als uw bedrijf schaarse parkeerruimte heeft, kunt u de carpoolers ook 'belonen' met gunstig gesitueerde en gereserveerde parkeerplaatsen. Als uw bedrijf een forfaitaire reiskostenvergoeding verstrekt en relatief veel werknemers ver van het werk wonen zonder goede OV-verbinding, kunt u voor deze werknemers na matching ook vervoer met carpoolauto's of vanpoolauto s van de zaak regelen. 4. Auto van de zaak Als u aan werknemers een lease-auto (hebt) verstrekt, terwijl zij die niet vrijwel dagelijks om zakelijke redenen nodig (blijken te) hebben, kunt u deze 2

3 groep werknemers in de gelegenheid stellen een andere keus (of combinatie van keuzes) te maken, door hen in plaats daarvan een vrij te besteden mobiliteitsbudget aan te bieden en ervoor te zorgen dat er op het bedrijf een poolauto aanwezig is voor de zakelijke ritten. 3. De toepassing Om te kunnen bepalen welke vervoersalternatieven en bijbehorende maatregelen in uw situatie relevant zijn, treft u in hoofdstuk 4 een concrete handleiding in de vorm van een eenvoudig stappenplan aan. Maar u kunt er natuurlijk ook voor kiezen om geen eigen selectie van maatregelen te maken en gewoon alle maatregelen uit het Basispakket aan uw werknemers aan te bieden. In dat geval laat u uw werknemers zelf de keuze maken. Overweegt u om samen met andere ondernemers op een bedrijventerrein vervoermanagement in te voeren, dan kunt u het Basispakket Vervoermanagement als uitgangspunt gebruiken en specifieker maken, bijvoorbeeld door maatregelen toe te voegen, al naar gelang de situatie op het bedrijventerrein. Goede 'natuurlijke' momenten om het pakket op gebiedsniveau in te voeren, zijn: bij de opzet van nieuwe bedrijventerreinen of kantorengebieden; bij de herstructurering of revitalisering van bestaande bedrijvengebieden; bij de introductie van parkmanagement. Winkelcentra en bedrijventerreinen met overwegend kleinere ondernemingen kunnen het Basispakket ook toepassen, door doelgericht samen te werken. Uiteraard vereisen collectieve maatregelen wel een zekere mate van reeds bestaande of op te zetten organisatie van de samenwerking. Welke van bovengenoemde toepassingsmogelijkheden u ook kiest, elke maatregel moet inhoudelijk nog wel toegesneden worden op de specifieke situatie bij uw bedrijf. Het gaat dan vooral om inpassing van de maatregelen in het bestaande systeem van reiskostenvergoedingen. Dat reiskostenvergoedingensysteem kan per bedrijf heel anders in elkaar zitten. Hierover kunt u in hoofdstuk 5 meer lezen. 4. De handleiding Als u zelf wilt bepalen welke maatregelen voor uw specifieke situatie relevant zijn, kunt u volstaan met een simpele analyse van het huidige woon-werkverkeer. Dit kan aan de hand van de volgende vragen: Hoe reizen uw werknemers nu naar en van het werk? Welke werknemers hebben, vanwege frequente zakelijke doeleinden of late diensten, hoe dan ook een auto nodig? Al dan niet met inschakeling van uw personeelsadministratie, kunt u via het onderstaand stappenplan en bijbehorende tabel eenvoudig uw eigen specifieke Basispakket Vervoermanagement samenstellen. 3

4 Stap 1. Deel uw werknemers in naar huidige vervoerwijze Door de tabel hiernaast in te vullen, stelt u eerst de huidige vervoerwijze-verdeling in het woon-werkverkeer vast. Hierbij gaat u als volgt te werk. U vult in de kolom Aantal werknemers bij elke rij (vervoerwijze) het aantal werknemers in dat voldoet aan het betreffende profiel. Onder aan de tabel vindt u een korte toelichting op de diverse onderdelen. Stap 2: Bepaal de van toepassing zijnde maatregelen Nu u heeft achterhaald hoe de huidige verdeling van uw werknemers over de verschillende vervoerwijzen eruit ziet, kunt u naast de aantallen werknemers in de laatste kolom van de tabel direct aflezen om welke maatregelen het dan in principe in voor uw bedrijf gaat. Stap 3. Bepaal of de maatregelen zinvol zullen zijn Tot slot kunt u eenvoudig vaststellen of te nemen maatregelen ook echt zinvol zullen zijn. Hiervoor dient u simpelweg voor de verschillende vervoerswijzen de verkregen waarden uit de tabel hiernaast op te tellen en de totalen in onderstaande tabel af te zetten tegen de zogeheten basiswaarden. Nu kunt u per categorie zien of het zin heeft om deze maatregelen ook daadwerkelijk in te voeren. Maatregel categorie Aantal werknemers Auto van de zaak (a) Fiets (b+e) Openbaar vervoer (c+f) Carpooling (d+g) Maatregel is zinvol als (a) = meer dan 25 werknemers absoluut Maatregel is zinvol als (b+e) = - meer dan 20 werknemers absoluut, òf - meer dan 20% van alle werknemers Maatregel is zinvol als (c+f) = - meer dan 10 werknemers absoluut, òf - meer dan 10% van alle werknemers Maatregel is zinvol als (d+g) = - meer dan 20 werknemers absoluut, òf - meer dan 20% van alle werknemers Voor samenwerkende bedrijven gelden dezelfde stappen. 4

5 Gebruikelijke vervoerwijze in woon-werk verkeer op dit moment/ profiel Alleen met de auto Zakelijke Noodzaak (zie toelichting) Geen zakelijke noodzaak Auto van De zaak (zie toelichting) Eigen auto Wonend binnen Straal van 7,5 km van werkadres Wonend buiten straal van 7,5 km van werkadres Wonend in gemeente met directe openbaar vervoer-verbinding naar werk (zie toelichting) Wonend in gemeente waar ook minstens 3 collega s wonen Aantal Werknemers - Maatregel categorie (a) Auto van de zaak (b) Fiets (c) Openbaar vervoer (d) Carpooling Elders woonachtig - Fiets (e) Fiets Openbaar Vervoer Carpool/ Vanpool (zie toelichting) Andere vervoerwijze naar werkadres, bv lopend - (f) Openbaar vervoer (g) Carpooling Toelichting: Gebruikelijke vervoerwijze: vervoerwijze die een werknemer in het algemeen kiest; iemand die bijvoorbeeld altijd fietst behalve als het regent, geldt als fietser. Alleen met de auto: werknemers die in de auto zonder passagiers naar het werk komen. Zakelijke noodzaak: als werknemers de auto voor het woon-werkverkeer gebruiken omdat ze die vrijwel dagelijks voor zakelijke ritten nodig hebben. Auto van de zaak: lease-auto of eigen auto van het bedrijf, door de werkgever aan de werknemer ter beschikking gesteld. Carpooling/vanpooling: samen met andere werknemers (collega s in hetzelfde bedrijf of mensen die elders werken) naar het werk rijden; in een personenauto heet dit carpooling, in een busje vanpooling. Aantal werknemers: per rij het absolute aantal werknemers invullen dat de betreffende vervoerwijze gebruikt. Wonend binnen een staal van 7,5 kilometer van het werk: de reisafstand tot 7,5 kilometer naar het werk wordt algemeen erkend als de afstand waarbinnen werknemers bereid zijn om van de fiets gebruik te maken bij het woon-werkverkeer. Boven deze afstand neemt de bereidheid om van de fiets gebruik te maken relatief snel af. Wonend in gemeente met een directe openbaar vervoerverbinding naar het werk: het gaat hier om werknemers woonachtig in een gemeente met een directe busverbinding (zonder overstap) tot een halte binnen loopafstand van de werkplek of een directe treinverbinding naar de vestigingsgemeente van het bedrijf. 5

6 5. De financiële inpassing Nadat u met behulp van de handleiding zelf uw eigen Basispakket Vervoermanagement heeft samengesteld of nadat u uw werknemers zelf hebt laten kiezen uit de maatregelen, is het zaak de gekozen maatregelen organisatorisch en financieel in te passen in het stelsel van reiskostenvergoedingen binnen uw organisatie. Uitgangspunt bij de financiële inpassing moet zijn dat de werknemer die een andere vervoerwijze dan alleen in de auto kiest, een substantieel - financieel - voordeel krijgt. Dit financiële voordeel kunt u als werkgever uiteraard zodanig inperken, dat het uw bedrijf (per saldo) niet veel extra hoeft te kosten. Voorbeelden van inperkende maatregelen zijn het vragen van een eigen bijdrage of het aftoppen van vergoedingen boven een bepaalde reisafstand. In onderstaande tabel kunt u per maatregel aflezen op welke wijze de kosten van de maatregelen ingeperkt kunnen worden. maatregel categorie Budgetneutraliserende Uitgangspunten inperkingen Auto van de zaak Auto van de zaak als keuze Geen Budgetneutraliteit is hier reeds uitgangspunt Fiets Fietsenstalling overdekt Niet van toepassing. Niet van toepassing. Fiets van de zaak Een beperkte eigen bijdrage, afhankelijk van de kostprijs van de aan te schaffen fiets. De maatregel moet een duidelijk financieel voordeel geven aan werknemers die Openbaar vervoer Verstrekking of betaling van OV-abonnementen Een eigen bijdrage, afhankelijk van reisafstand of type abonnement. Een aftopping van de abonnementsvergoeding boven bijvoorbeeld 30 km woon-werk afstand. fietsen in plaats van autorijden In elke afstandsklasse moet de maatregel de OV-gebruikers een duidelijk financieel voordeel geven. Carpooling Carpoolmatching Niet van toepassing. Niet van toepassing. Carpoolvergoeding (fiskale carpoolregeling) Parkeerplaatsen voor carpoolers Carpool- en/of vanpool-auto s van de zaak Een lager bedrag dan 28 cent per reiskilometer. Een aftopping van de maximale vergoeding boven bijvoorbeeld 50 km woon-werkafstand. (Meereizende collega s zien reeds automatisch af van de eventuele eigen reiskostenvergoeding.) Niet van Toepassing. De keuze voor een relatief goedkope auto. De maatregel moet voor alle carpoolers een kostenvoordeel bieden ten opzichte van de huidige reiskostenvergoeding bij het solo-autogebruik. Niet van toepassing. De maatregel moet voor alle vanpoolers samen een kosten voordeel bieden ten opzichte van de reiskostenvergoeding bij solo-autogebruik. 6

7 6. De uitwerking Hieronder staan de maatregelen uit het Basispakket Vervoermanagement verder uitgewerkt. Basispakket Fiets 1. Omschrijving maatregel 2. aandachtspunten 3. Huidige praktijk Fietsenstalling Een beveiligde fietsenstalling, met voldoende capaciteit, op maximaal enkele tientallen meters van de bedrijfsingang. Naast capaciteit is ook de beveiliging van belang. Per situatie kan afhankelijk van het diefstalrisico de oplossing verschillen: een stalling in het zicht van de balie, een simpel slot erop en alle fietsende werknemers een sleutel, een pasjessysteem, etc. Het overgrote deel van de Nederlandse bedrijven en instellingen heeft een (redelijk) goede fietsenstalling, alleen al omdat fietsende werknemers niet snel aanvaarden dat hun fiets op het werk gestolen wordt. Fiets van de zaak Werknemers een fiets ter beschikking stellen, incl. verzekering, eventueel in combinatie met een eigen bijdrage van de werknemer en/of inlevering van de reiskostenvergoeding. De kosten voor de werkgever en het voordeel voor de werknemer verschillen sterk naar vorm, afhankelijk van de eigen bijdrage. Toch werkt de maatregel ook goed, bij een forse eigen bijdrage: het voordeel voor de werknemer is dan nog vaak substantieel en de eigen bijdrage voorkomt misbruik. De fiscus vraagt, en dat is zeker van belang, een verklaring van werkelijk fietsgebruik. De meest toegepaste vervoermanagement-maatregel, wellicht mede door de minimale kosten voor de werkgever. Naar schatting één op de 10 werkgevers heeft deze maatregel reeds ingevoerd. 4. Aanpak 1. Onderzoeken wat de capaciteit moet zijn (aantal fietsers onder personeel op een piekdag) en wat een geschikte locatie en uitvoering zijn. 2. Aanschaf en (laten) plaatsen van de stallingsvoorziening. 1. De regeling ontwerpen, in samenspraak met personeelsvertegenwoordiging. 2. De regeling (laten) uitvoeren. 3. Deelnemende werknemers dienen een verklaring van gebruik te ondertekenen. 5. Tijdsbeslag Grotendeels eenmalig en beperkt. Bij uitbesteding aan een commerciële aanbieder is het tijdsbeslag voor de werkgever minimaal. 6. Kosten Sterk afhankelijk van uitvoering, (inpandig of buiten) en aantal plaatsen. 7. Aanbieders Er zijn verschillende leveranciers op dit gebied. Veel van hen zijn aangesloten bij de FIPAVO, de brancheorganisatie van leveranciers van fietsparkeervoorzieningen. FIPAVO kan informatie verschaffen over alle leveranciers: De kosten voor de werkgever zijn sterk afhankelijk van de gekozen vorm: van (na fiscale verrekening) nagenoeg budgetneutraal tot circa 400 per deelnemer indien geen eigen bijdrage gevraagd wordt. Er bestaan verschillende commerciële aanbieders van een fiets van de zaak. De bekendste hiervan zijn: Nationale Fietsen Plan (www.nfp-bv.nl), Nederlandse Fiets Groep (www.fiets.com), e.a.. Daarnaast kan informatie ingewonnen worden bij de BOVAG als koepelorganisatie van ondermeer de fietsbranche (www.bovag.nl) 7

8 Basispakket Carpooling / Vanpooling Carpool-matching Carpool-vergoeding (fiskale regeling) Carpool-/vanpoolauto Carpool-parkeerplaatsen 1. Omschrijving maatregel Werknemers de mogelijkheid bieden om een carpool te vormen door ze in contact te brengen met collega s en te matchen op vooral woonplaats/ richting en werktijden. Bestuurders van carpoolauto s de onbelaste carpoolvergoeding van 28 cent per km toekennen. Meereizende werknemers leveren een eventuele reiskostenvergoeding in. Werknemers die verder dan 10 km van het bedrijf wonen, wordt tegen inlevering van de reiskostenvergoeding de keuze geboden omin een kleine (carpool) of grote (vanpool) auto van de zaak samen naar het werk te rijden Voor carpoolers parkeerplaatsen reserveren nabij de bedrijfsingang. 2 Aandachtspunten De werkgever moet de mogelijkheid bieden om carpoolbelangstellenden met elkaar in contact te brengen. Bij kleine organisaties kan dat heel simpel, handmatig op papier, voor grotere organisaties is hiervoor eenvoudige software beschikbaar. Bij grote bedrijven en -terreinen kan het met speciaal ontwikkelde software, zoals het Smartpoolmatchingsysteem. De werkgever betaalt de bestuurder (die meer dan 10 km van het bedrijf woont) een minstens kostendekkende vergoeding met deze 28 eurocent. Carpoolpassagiers krijgen geen vergoeding, maar maken ook geen kosten; per saldo rijden carpoolers zo dus gratis mee naar het werk. Er kunnen werknemers zijn die ook bij een forfaitaire autovergoeding liever niet met de eigen auto reizen en willen carpoolen. De werkgever kan aan hen een auto van de zaak beschikbaar stellen, met een aantal zitplaatsen dat voldoende is voor de carpool. Vooral van toepassing bij grotere bedrijven met grotere parkeerterreinen en daardoor langere loopafstanden naar de bedrijfsingang. 3. Huidige praktijk Zo n 10% van alle werknemers carpoolt nu al naar het werk, vooral over wat langere afstanden en naar nietcentrum locaties..uit praktijkervaringen blijkt er bij de grotere bedrijven (en bedrijfsterreinen) nog veel potentie voor carpooling. Het is niet bekend hoeveel werkgevers de carpoolvergoeding verstrekken. Carpooling met een auto van de zaak komt nog niet regelmatig voor, ditzelfde geldt voor vanpooling. Komt thans alleen voor bij enkele grotere bedrijven. 4. Aanpak 1. Matching aanbieden in een vorm die aansluit bij de omvang van de vraag: van formuliertje met naam- en adresgegevens tot matching via Smartpool. 2. Beheer (eigen of uitbesteed): mutaties verwerken en doorgeven. 1. De vergoedingsregeling vaststellen en communiceren. 2. Carpoolovereenkomsten en rittenformulieren verstrekken en tekenen (model opgesteld door VNO-NCW en goedgekeurd door het Ministerie van Financiën- zie 1. De interesse peilen en pools formeren. 2. Auto s regelen. 3. Beheer (eigen of uitbesteed). 1. De benodigde parkeerplaatsen aanwijzen. 2. De organisatie: voorwaarden formuleren, vignetten maken e.d. 5. Tijdsbeslag Bij uitbesteding nihil. Bij uitvoering in eigen beheer is er enig tijdsbeslag bij de introductie van de matching. De tijdsbeslag daarna is verder beperkt. Minimaal; kan beschouwd worden als een een reguliere P&O-taak. Bij uitbesteding nihil, anders aanzienlijk. Minimaal. 8

9 6. Kosten Behalve eventuele kosten van aanschaf van software, zijn er weinig kosten voor onderhoud van de carpoolmatching.. Bij een gemiddelde woon-werkafstand van 30 kilometer is de vergoeding per carpoolauto per maand circa 280. Hier tegenover staat een kostenbesparing die afhankelijk is van de hoogte van de huidige reiskostenvergoeding en de aftopping door werkgever boven bepaald aantal km. Wanneer er sprake is van een forfaitaire autovergoeding en die dan ingeleverd wordt: budgetneutraal bij een goede bezetting. Nihil 7. Aanbieders Vervoers Coördinatie Centra en Adviespunten Vervoermanagement, (klik "Vereniging", klik "VCC's"). Vervoers Coördinatie Centra en Adviespunten Vervoermanagement, (klik "Vereniging", klik "VCC's"). Vipre: NVT Basispakket Openbaar vervoer Basispakket Auto van de zaak 1. Omschrijving maatregel 2. Aandachtspunten 3. Huidige praktijk Verstrekking OV-abonnementen Geheel of gedeeltelijk OV-abonnementen verstrekken aan werknemers. De keuze voor OV bevorderen betekent dat ook minstens de helft van de kosten niet teruggevorderd wordt van de werknemer (anders is het voordeel t.o.v. de aftrek via inkomstenbelasting minimaal). Een vrij gebruikelijke vervoermanagement-maatregel. Auto van de zaak als keuze (mobiliteitsbudget) Aan werknemers die, vanwege hun functie, een auto van de zaak krijgen maar die auto niet dagelijks voor het werk nodig hebben, wordt de keuze geboden dit budget anders te besteden. Deze maatregel is bedoeld voor werknemers die de auto van de zaak niet dagelijks zakelijk nodig hebben. De maatregel zorgt dus voor een ontkoppeling van het zakelijk autoverkeer (mogelijk via dienstauto s) en het woon-werkverkeer (niet langer automatisch per auto). Een nog vrij ongebruikelijke maatregel. 4. Aanpak 1. Het aantal belangstellenden inventariseren en kaarten aanschaffen. 2. Beheer: mutaties. 1. De regeling van secundaire arbeidsvoorwaarden (ingrijpend) wijzigen. 2. Het personeel voorlichten over de financiële consequenties. 5. Tijdsbeslag Hoofdzakelijk eens per jaar een wat grotere inspanning. Hoofdzakelijk een eenmalige grotere inspanning. 6. Kosten De gemiddelde woon-werkafstand van OV-reizigers is momenteel 27 km. Een jaarkaart voor die afstand kost circa Kostenneutraal. 9

10 7. Aanbieders Vervoers Coördinatie Centra en Adviespunten Vervoermanagement, (klik "Vereniging", klik "VCC's"), OV-bedrijven (waaronder NS Grootgebruik). Vervoers Coördinatie Centra en Adviespunten Vervoermanagement, (klik "Vereniging", klik "VCC's"). 10

Afsprakendocument Vervoermanagement

Afsprakendocument Vervoermanagement Afsprakendocument Vervoermanagement Drechtsteden - Provincie Zuid-Holland VCC ZHZ 4 februari 2004 Samen stad aan het water Voorwoord Op 17 april 2003 heeft het Drechtstedenbestuur het document Afspraken

Nadere informatie

Fietsplan Onderwijsbureau Meppel

Fietsplan Onderwijsbureau Meppel Fietsplan Onderwijsbureau Meppel Inleiding Al enige tijd is het binnen de fiscale wetgeving mogelijk dat werkgevers onder bepaalde voorwaarden aan werknemers een fiets ter beschikking stellen of vergoeden.

Nadere informatie

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Indicatie van het potentieel van Mobility Mixx wanneer toegepast op het gehele Nederlandse bedrijfsleven Notitie Delft, november 2010 Opgesteld door: A.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 305 Mobiliteitsbeleid Nr. 204 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Fietsbeleid bij werkgevers. Enquêteresultaten

Fietsbeleid bij werkgevers. Enquêteresultaten Fietsbeleid bij werkgevers Enquêteresultaten Fietsbeleid bij werkgevers Enquêteresultaten Datum 19 april 2017 Opgesteld door Roel Lenoir Postadres: Jean Francois van Royenweg 11 2597 NV Den Haag E-mail:

Nadere informatie

Masterclass Provincie Zuid Holland. Collectieve acties Bedrijventerreinen. Collectief Vervoer

Masterclass Provincie Zuid Holland. Collectieve acties Bedrijventerreinen. Collectief Vervoer Masterclass Provincie Zuid Holland Collectieve acties Bedrijventerreinen Collectief Vervoer Vragen vooraf Bent u bekend met diverse Collectieve Vervoersvormen? Maakt u al gebruik van Collectieve Vervoersvormen?

Nadere informatie

Vb analyse scanportaal: Relocatie van 2 vestigingen naar 1 nieuwe. dr. Daan van Egeraat

Vb analyse scanportaal: Relocatie van 2 vestigingen naar 1 nieuwe. dr. Daan van Egeraat Vb analyse scanportaal: Relocatie van 2 vestigingen naar 1 nieuwe dr. Daan van Egeraat 1 Inhoudsopgave Analyse Bereikbaarheid: 1. Quickscan: verandering bereikbaarheid tot 2020 1. Huidige 2 locaties vgl.

Nadere informatie

Basispakket Vervoermanagement. Notitie effectiviteit

Basispakket Vervoermanagement. Notitie effectiviteit Basispakket Vervoermanagement Notitie effectiviteit versie 6 februari Dirk Ligtermoet Ligtermoet+Louwerse bv Stationsplein a 8 AK Gouda . Activiteitenverslag Stap B is nagenoeg zo gelopen als gepland en

Nadere informatie

& ' & ( # $ % & ' & ( ) - * % ) +&, - -. ) /!0!1!!/, -. )2 3 45 )/& 3 6 07 * ! " #$ % & & ' ( % & & ' ) *+,, *, ' " #! -.

& ' & ( # $ % & ' & ( ) - * % ) +&, - -. ) /!0!1!!/, -. )2 3 45 )/& 3 6 07 * !  #$ % & & ' ( % & & ' ) *+,, *, '  #! -. & ' & (!" # $ % & ' & ( ) - * % ) +&, - -. ) /!0!1!!/, -. )2 3 45 )/& 3 6 07 *! " #$ % & & ' ( % & & ' ) *+,, *, ' " #! -. - /0 - /! 1 2 8 - * 90:1:/4; - 9/!0!1!!/. ;2 3 45 /& 3- (

Nadere informatie

Trap eens wat vaker naar je werk!

Trap eens wat vaker naar je werk! Fietsplan Utrecht Trap eens wat vaker naar je werk! Het fietsplan, wat is dat? NUOVO probeert zo gunstig mogelijke secundaire arbeidsvoorwaarden te creëren voor haar werknemers. Het is mogelijk zijn om

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING

DE WERKKOSTENREGELING DE WERKKOSTENREGELING Christo van Gennep / Madeleine Lamers CMS Derks Star Busmann 24 januari 2011 Huidige situatie Belast Loon Onbelast (geheel of gedeeltelijk) Vergoedingen Verstrekkingen 2 Nieuwe situatie

Nadere informatie

Introductie Bedrijfsadviesbureau Scheur BV - Wie? - Wat? - Waar? Fietsplan/Fietsregeling - Regeling tot en met 2013 - Regeling na 2013;

Introductie Bedrijfsadviesbureau Scheur BV - Wie? - Wat? - Waar? Fietsplan/Fietsregeling - Regeling tot en met 2013 - Regeling na 2013; Introductie Bedrijfsadviesbureau Scheur BV - Wie? - Wat? - Waar? Fietsplan/Fietsregeling - Regeling tot en met 2013 - Regeling na 2013; werkkostenregeling - Alternatieve invullingen Tot slot Vragen Wie:

Nadere informatie

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR).

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR). Cliëntenbrief werkkostenregeling (WKR) Onderwerp: werkkostenregeling Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: ondernemers Eersel, november 2012 Geachte heer, mevrouw, Middels dit schrijven willen wij

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT

WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT ALD WHITEPAPER WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT WKR, EEN REGELING MET POTENTIE In 2015 is voor alle bedrijven in Nederland de Werkkostenregeling (WKR) van kracht. Dit is een fiscale regeling voor vergoedingen

Nadere informatie

Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede

Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Uitkomsten nulmeting 13-2-2013 2 Uitkomsten nulmeting Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Vandaag Doel en methode Werkgeversvragenlijst Werknemersvragenlijst

Nadere informatie

2014 -- Loonheffing -- deel 2

2014 -- Loonheffing -- deel 2 Loonheffing les 2 programma Reiskosten Vergoeding van reiskosten Vaste kostenvergoeding Vergoeding intermediaire kosten Vervoer door de werkgever 1 Reiskosten Hierbij zijn verschillende situaties denkbaar.

Nadere informatie

Special: Werkkostenregeling 2011

Special: Werkkostenregeling 2011 Special: Werkkostenregeling 2011 De werkkostenregeling Op dit moment zijn er allerlei regelingen voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Uitgangspunt hierbij is dat zakelijke kosten belastingvrij

Nadere informatie

Bedrijven over woon-werkverkeer nu en in de toekomst De resultaten van een landelijk onderzoek

Bedrijven over woon-werkverkeer nu en in de toekomst De resultaten van een landelijk onderzoek 5)x- 83 A/linisterie van Verkeer en Waterstaat Bedrijven over woon-werkverkeer nu en in de toekomst De resultaten van een landelijk onderzoek SI 3 V*v A Bedrijven over woon-werlcverkeer nu en in de toekomst

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Trends en opportuniteiten waarop u kan inspelen

Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Trends en opportuniteiten waarop u kan inspelen Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Trends en opportuniteiten waarop u kan inspelen VSV basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Bart Desmedt, Traject, 18 april 2013 Opportuniteiten om te werken rond mobiliteit

Nadere informatie

Locatie Het bedrijventerrein van Shell aan de Vondelingenweg in Pernis. Hier zijn (delen van) drie Shellbedrijven

Locatie Het bedrijventerrein van Shell aan de Vondelingenweg in Pernis. Hier zijn (delen van) drie Shellbedrijven Uitbesteding biedt extra voordeel Vanpooling als bedrijfsvervoer? Besteed de werkzaamheden uit. Shell heeft uitstekende ervaringen in de samenwerking met Vipre, dat bijvoorbeeld het initiatief nam om de

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Onderwerpen. Impact Lente akkoord op mobiliteitsbeleid werkgevers Mei 2012

Onderwerpen. Impact Lente akkoord op mobiliteitsbeleid werkgevers Mei 2012 Onderwerpen Impact Lente akkoord op mobiliteitsbeleid werkgevers Mei 2012 Agenda - Mobiliteit onderdeel van Lente akkoord - Impact op mobiliteitsbeleid werkgevers - Impact specifiek op mobiliteitsbudget

Nadere informatie

Triodos Bank Fietsen scoort! Ada Schallenberg, facility manager

Triodos Bank Fietsen scoort! Ada Schallenberg, facility manager Fietsen met een doel De fiets van de zaak -regeling van Triodos Bank is ruimhartig. Medewerkers mogen eens in de vijf jaar op kosten van de bank een nieuwe fiets aanschaffen. Dat stimuleert het fietsgebruik

Nadere informatie

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Inleiding Stichting Onderwijs Pr1mair streeft er naar om zijn werknemers in de gelegenheid te stellen keuzes te kunnen maken uit een flexibel pakket

Nadere informatie

Fiets je rijk. Financiële voordelen voor werknemer en werkgever

Fiets je rijk. Financiële voordelen voor werknemer en werkgever Fiets je rijk Financiële voordelen voor werknemer en werkgever Om te stimuleren dat werknemers op de fiets naar het werk rijden, stelt de wet van 8 augustus 1997 de vergoeding voor werknemers die met de

Nadere informatie

Onderweg naar het werk

Onderweg naar het werk i n f o r m a t i e o v e r u w r e i s n a a r e n i n E d e Onderweg naar het werk met kortingcoupons Waarom deze brochure? In deze brochure staat veel informatie over passende alternatieven voor het

Nadere informatie

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom.

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom. Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling definitief en daardoor verplicht voor alle werkgevers. Hieronder een korte uitleg over de werkkostenregeling én tips voor de juiste toepassing

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 4 e peiling: verkeer en bereikbaarheid april 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de vierde peiling met het burgerpanel Overschie. Het

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Minder administratie en lagere kosten voor trein, tram en bus

Minder administratie en lagere kosten voor trein, tram en bus Op weg naar een eenvoudige OV-regeling Minder administratie en lagere kosten voor trein, tram en bus Het uitvoeren van de OV-regeling van medewerkers wordt door veel bedrijven en instellingen als lastig

Nadere informatie

Carkits, navigatiesystemen & headsets

Carkits, navigatiesystemen & headsets Carkits, navigatiesystemen & headsets (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan de cliënten NEXUS accountants & fiscaal adviseurs BV Breda, 27 februari 2004 1. Inleiding Aan de staatssecretaris zijn

Nadere informatie

Collectief bedrijfsvervoer

Collectief bedrijfsvervoer Collectief bedrijfsvervoer Soms zijn bedrijven tijdelijk slecht bereikbaar, bijvoorbeeld door langdurige wegwerkzaamheden. In andere gevallen zijn de files een structureel probleem. Dan kunnen nieuwe vormen

Nadere informatie

mobiliteitsmanagement

mobiliteitsmanagement mobiliteitsmanagement Hiermee stellen wij u voor aan Slim Bereikbaar Regio Rotterdam: hét loket voor slim mobiliteitsmanagement in de stad en regio Rotterdam. VNO-NCW Rotterdam, Kamer van Koophandel Rotterdam,

Nadere informatie

Werkkostenregeling in HR2day

Werkkostenregeling in HR2day Werkkostenregeling in HR2day Personeel Salaris Vandaag Morgen Per 1 januari 2015 wordt het toepassen van de werkkostenregeling voor alle werkgevers verplicht. In dit document een korte introductie van

Nadere informatie

Hoe werkt de werkkostenregeling?

Hoe werkt de werkkostenregeling? Hoe werkt de werkkostenregeling? Op het eerste gezicht heel eenvoudig Op dit moment kent de Wet Loonbelasting 29 verschillende belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw werknemers kunt

Nadere informatie

De WerkKostenRegeling Handleiding voor UBplus

De WerkKostenRegeling Handleiding voor UBplus De WerkKostenRegeling Handleiding voor UBplus Versie: 1.3 Versiedatum: 04-01-2015 2 De WerkKostenRegeling Handleiding voor UBplus Inhoudsopgave 1. De WKR toegelicht 2. Overstappen naar de WKR - algemeen

Nadere informatie

Fiets verstrekken, vergoeden of ter beschikking gesteld Bij de fiets van de zaak zijn er drie mogelijkheden te onderscheiden namelijk:

Fiets verstrekken, vergoeden of ter beschikking gesteld Bij de fiets van de zaak zijn er drie mogelijkheden te onderscheiden namelijk: 1 Fiets van de Zaak Fietsen geeft een gevoel van vrijheid. Fietsen is prettig, sportief, avontuurlijk, gezond, goedkoop, milieuvriendelijk en het vervoermiddel bij uitstek voor korte afstanden. Fietsers

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015

Werkkostenregeling 2015 Werkkostenregeling 2015 Op 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief. Begin tijdig aan de voorbereidingen voor de overgang naar de werkkostenregeling! Zo voorkomt u dat de werkkostenregeling

Nadere informatie

Handleiding. Mobility Pool. Altijd een auto tot uw beschikking.

Handleiding. Mobility Pool. Altijd een auto tot uw beschikking. Handleiding Mobility Pool Altijd een auto tot uw beschikking. Inhoudsopgave Mobility Pool: prima oplossing voor zakelijk reizen 3 Het boeken van een poolauto 4 Mobility Pool: Langs de Key Manager voor

Nadere informatie

Je gaat erop vooruit!

Je gaat erop vooruit! Je gaat erop vooruit! BOVAG LEASEFIETS Een initiatief van BOVAG, Friesland Lease en ENRA Verzekeringen. FRIS EN FIT NAAR JE WERK OP DE BOVAG LEASEFIETS Zoín 40% van het woon-werkverkeer in Nederland is

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2015 1. Context voor reisgedrag Het effect van maatregelen in het kader van Beter Benutten is niet alleen afhankelijk van de drivers die mensen hebben

Nadere informatie

Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze. www.alphabet.com

Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze. www.alphabet.com Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze www.alphabet.com Onderzoek Behoefte van zakelijke rijders aan variatie in vervoersmiddelen Flexibele mobiliteit Keuzevrijheid vooral voor jongeren

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Programma Achtergrond en historie WKR WKR in hoofdlijnen WKR in de praktijk WKR stappenplan voor invoering Tips en advies Achtergrond en historie

Nadere informatie

C A R P O O L I N G. Inhoud. Wettelijke omschrijving. Voordelen Verzekeringen. Stimuli van de overheid

C A R P O O L I N G. Inhoud. Wettelijke omschrijving. Voordelen Verzekeringen. Stimuli van de overheid C A R P O O L I N G Wettelijke omschrijving Inhoud Voordelen Verzekeringen Stimuli van de overheid Wettelijke omschrijving Definitie Carpooling : minstens twee werknemers een zelfde voertuig delen om een

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

Het slimme mobiliteitsconcept. Anders reizen, beter werken

Het slimme mobiliteitsconcept. Anders reizen, beter werken Het slimme mobiliteitsconcept Anders reizen, beter werken Eén integrale oplossing Heeft uw bedrijf een overvolle parkeerplaats? Verwerkt u nog jaarlijks honderden declaraties voor het gebruik van de trein

Nadere informatie

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2013/30 Nummer 1546816 Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer Bij besluit d.d. 22 oktober 2013, met

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Mobiliteitsmaatregelen in de regio Haaglanden

Mobiliteitsmaatregelen in de regio Haaglanden folder basisstramien 19-01-2009 19:12 Pagina 3 Mobiliteitsmaatregelen in de regio Haaglanden Op 10 september 2008 hebben 23 grote werkgevers de regio Haaglanden in aanwezigheid van de minister van Verkeer

Nadere informatie

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015 Gelukkig (of helaas) treedt per 2015 de werkkostenregeling (WKR) in werking en zijn vanaf dat moment de meeste bestaande vergoedings- en verstrekkingsregelingen - allemaal met hun eigen regels - verleden

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar

Nadere informatie

Eindrapport. Vervoerplan Achmea Apeldoorn. in opdracht van Group Facility Services Achmea. December 2007 rapportnummer: 2950

Eindrapport. Vervoerplan Achmea Apeldoorn. in opdracht van Group Facility Services Achmea. December 2007 rapportnummer: 2950 Vervoerplan Achmea Apeldoorn Eindrapport in opdracht van Group Facility Services Achmea December 2007 rapportnummer: 2950 Hoofdkantoor: Regiokantoor noord: Regiokantoor zuid: Tanthofdreef 15 Badhuiswal

Nadere informatie

Gevolgen Kunduz-akkoord, voor werkgevers en werknemers en betekenis voor mobiliteitsbudgetten

Gevolgen Kunduz-akkoord, voor werkgevers en werknemers en betekenis voor mobiliteitsbudgetten Gevolgen Kunduz-akkoord, voor werkgevers en werknemers en betekenis voor mobiliteitsbudgetten (onder voorbehoud verdere uitwerking) 24-05-2012 AWVN/SYNDESMO Overzicht algemene maatregelen en financiële

Nadere informatie

Fiets privé regeling. Stichting Eem-Vallei Educatief

Fiets privé regeling. Stichting Eem-Vallei Educatief Stichting Eem-Vallei Educatief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 De regeling 3 Wie kunnen deelnemen? 3 Woon-werkverkeer 3 Hoe komt u in aanmerking voor een vergoeding? 3 De verrekenwijze 4 Aandachtspunten

Nadere informatie

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer. Beleidsafdeling Human Resources

Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer. Beleidsafdeling Human Resources Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer Beleidsafdeling Human Resources Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 11 december 2008 Herzien oktober 2016 REGELING VERGOEDING REISKOSTEN WOON-WERKVERKEER

Nadere informatie

Beter Benutten in de onderwijssector Deltion College Zwolle Ed Graumans

Beter Benutten in de onderwijssector Deltion College Zwolle Ed Graumans Beter Benutten in de onderwijssector Deltion College Zwolle Ed Graumans R.O.C. met meer dan 13.000- studenten en 1.100 werknemers BOL (> 9.000) bijna dagelijks aanwezig voor het dagprogramma (Boven)regionale

Nadere informatie

lease s p e c i a l Unieke lease-mogelijkheid voor medewerkers van OSG Singelland

lease s p e c i a l Unieke lease-mogelijkheid voor medewerkers van OSG Singelland Oer de nieuwsbrief voor medewerkers van ingels openbare scholengemeenschap Unieke -mogelijkheid voor medewerkers van OSG Singelland In het onderwijs heb je zelden vanuit je functie het recht op een auto.

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

VERGOEDINGEN. Krammer HE Brielle /

VERGOEDINGEN. Krammer HE Brielle / VERGOEDINGEN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 hanteert, conform de CAO PO, de navolgende regelingen inzake vergoedingen voor de aanschaf van een fiets voor het woon-werkverkeer, reiskosten

Nadere informatie

Auto van de zaak. Hulp bij het nemen van de juiste beslissingen over deze belangrijke arbeidsvoorwaarde.

Auto van de zaak. Hulp bij het nemen van de juiste beslissingen over deze belangrijke arbeidsvoorwaarde. Auto van de zaak Hulp bij het nemen van de juiste beslissingen over deze belangrijke arbeidsvoorwaarde. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Ter beschikking stellen auto van de zaak 5 1.1 Ter beschikking gestelde

Nadere informatie

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Belangrijkste uitkomsten Van de leaserijders maakt 71% nooit gebruik van het openbaar vervoer voor het werk. Bij een mogelijkheid voor een nieuwe

Nadere informatie

Voorstel Pilot B-Riders gemeente Eindhoven

Voorstel Pilot B-Riders gemeente Eindhoven Voorstel Pilot B-Riders gemeente Eindhoven Wat is B-Riders? B-Riders is een project opgezet door de provincie Noord Brabant om de drukte op de wegen te verminderen en daarnaast duurzame alternatieven te

Nadere informatie

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties.

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties. Enquête Bereikbaar Haaglanden Hoe gaan mensen naar het werk? En waarom reizen ze zoals ze reizen? In de regio Haaglanden wordt door overheden en werkgevers samengewerkt om de regio zo optimaal mogelijk

Nadere informatie

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening Dit zijn de belangrijkste punten Inleiding Per 1 januari 2010 geldt voor werknemers in de sociale werkvoorziening een nieuwe reiskostenregeling. Deze

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015

WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015 WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015 Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling van toepassing. Deze nieuwe regeling vervangt de bestaande regeling die door de meeste werkgevers niet toegepast werd omdat

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015. 18 november 2014

Werkkostenregeling 2015. 18 november 2014 Werkkostenregeling 2015 18 november 2014 Wet loonbelasting 1964 Artikel 10 wet op de loonbelasting: Loon is al het geen uit een dienstbetrekking of een vroeger dienstverband wordt genoten, daaronder mede

Nadere informatie

auto v/d zaak in 2004 (IB-ondernemers)

auto v/d zaak in 2004 (IB-ondernemers) auto v/d zaak in 2004 (IB-ondernemers) (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan cliënten en relaties van Breda, 19 januari 2003 Inleiding Geachte mevrouw, mijnheer, Met ingang van 1 januari 2004

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

Doorkijk naar de toekomst

Doorkijk naar de toekomst Slim op weg Doorkijk naar de toekomst De komende jaren gaat het aantal files dermate toenemen dat het reistijdverlies in 2020 met 45 % is gestegen. Doe je nu een uur over de rit naar je werk, over 5 jaar

Nadere informatie

Werkkostenregeling per 2015

Werkkostenregeling per 2015 Werkkostenregeling per 2015 Inhoud Werkkostenregeling verplicht...1 Verschil ter beschikking stellen en verstrekken...1 Hoofdlijnen Werkkostenregeling...1 Werkkostenregel in schema...3 Kosten uit uw financiële

Nadere informatie

Sociale Zekerheid 2013. Wegwijzer personeelsverzekeringen

Sociale Zekerheid 2013. Wegwijzer personeelsverzekeringen Sociale Zekerheid 2013 Wegwijzer personeelsverzekeringen WEKA Business Media BV, 2013 Inhoud Voorwoord 1. Volksverzekeringen 1.1 Algemene ouderdomswet (AOW) 1.2 Algemene nabestaandenwet 1.3 Algemene wet

Nadere informatie

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP)

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) GEMEENTE HILLEGOM Hoofdstraat 115 2181 EC Hillegom T 14 0252 Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252-537 290 E info@hillegom.nl I www.hillegom.nl Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) Onderdeel

Nadere informatie

Werkkostenregeling. 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling

Werkkostenregeling. 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling Werkkostenregeling 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling Programma van vandaag Werkkostenregeling, een update Werkkostenregeling en CAO Bouwnijverheid Vragen? 2 2014 MTH Overzicht WKR Alle vergoedingen/verstrekkingen/voorzieningen

Nadere informatie

Reisbalans voor uw organisatie. 22 mei 2014 Connekt MMI

Reisbalans voor uw organisatie. 22 mei 2014 Connekt MMI Reisbalans voor uw organisatie 22 mei 2014 Connekt MMI 2 Reisbalans in het kort Voor de medewerker (gebruiker) Mijn Reisbalans + mobiele app Rittenregistratie (o.a. met GPStracking) Declareren Multimodale

Nadere informatie

4.A.1 Ketenanalyse 1: Woon- Werkverkeer

4.A.1 Ketenanalyse 1: Woon- Werkverkeer 4.A.1 Ketenanalyse 1: Woon- Werkverkeer Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande

Nadere informatie

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie,

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie, MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015 Geachte relatie, Op Prinsjesdag 2014 is bekend geworden dat de Werkkostenregeling vanaf 2015 verplicht is voor alle werkgevers. Ten opzichte

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (Groenlinks) over leaseauto's.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (Groenlinks) over leaseauto's. Rotterdam, 11 oktober 2011. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (Groenlinks) over leaseauto's. Aan de Gemeenteraad. Op 29 augustus 2011 stelt het raadslid A.

Nadere informatie

Carpoolreglement: versie 20/12/2012 i

Carpoolreglement: versie 20/12/2012 i Carpoolreglement: versie 20/12/2012 i Audi Brussels wil actief carpooling stimuleren. Dit gebeurt onder meer door het faciliteren van een fiscaal voordeel, het aanbieden van een internetplatform voor het

Nadere informatie

Special Werkkostenregeling

Special Werkkostenregeling Special Werkkostenregeling 0 Werkkostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Categorieën kosten pag. 3 3. De vrije ruimte pag. 4 4. Overgangsregeling pag. 5 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers Deze informatie is bestemd voor de in dienst zijnde werknemers van schoolbesturen indien zij gebruik willen maken van een fiets-privéregeling

Nadere informatie

De Werkkosten regeling vanaf 2015 Handleiding voor UBplus

De Werkkosten regeling vanaf 2015 Handleiding voor UBplus De Werkkosten regeling vanaf 2015 Handleiding voor UBplus Versie: 6.4 Versiedatum: 30-11-2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) verplicht. Door deze regeling kan maximaal 1.2%

Nadere informatie

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. INFORMATIEBRIEF WERKKOSTENREGELING Winterswijk, 13 november 2014 Geachte relatie, Er is veel over gezegd en geschreven. Maar met ingang van 1 januari 2015 moet elke werkgever de werkkostenregeling gaan

Nadere informatie

Fiscale handleiding voor de carpooler

Fiscale handleiding voor de carpooler Inkomsten 2014 Aangifte 2015 Fiscale handleiding voor de carpooler Met deze handleiding helpen wij jou aan het fiscale voordeel waar je als carpooler recht op hebt. We overlopen met jou de verschillende

Nadere informatie

Bijlage 12 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en algemene reis- en verblijfkosten

Bijlage 12 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en algemene reis- en verblijfkosten Bijlage 12 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en algemene reis- en verblijfkosten (versie 15.1) Regeling is geldig vanaf 1 juli 2009 en aangepast per 1 januari 2015 en geldt voor onbepaalde

Nadere informatie

Een groene en gezonde manier van vervoer. Du Nord Fietslease Brochure 2013/2014 www.fietslease-dunord.nl

Een groene en gezonde manier van vervoer. Du Nord Fietslease Brochure 2013/2014 www.fietslease-dunord.nl Een groene en gezonde manier van vervoer Du Nord Fietslease Brochure 2013/2014 www.fietslease-dunord.nl Introductie Een groene, maatschappelijk verantwoorde manier van ondernemen, kosten besparen en tegelijkertijd

Nadere informatie

Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk

Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk Pieter Derudder Diensthoofd Mobiliteit 18/11/2014 Inspiratiedag Leg de Link Bedrijfsvervoerplan Een bedrijfsvervoerplan is een pakket van maatregelen op maat van

Nadere informatie

CARPOOLEN. De wet van de grote getallen op een bedrijvenzone. Met Taxistop & Carpoolplaza

CARPOOLEN. De wet van de grote getallen op een bedrijvenzone. Met Taxistop & Carpoolplaza CARPOOLEN De wet van de grote getallen op een bedrijvenzone Met Taxistop & Carpoolplaza CARPOOLPLAZA Carpoolen in het kader van woon-werkverkeer Expertise Matchingssoftware Fiscale ondersteuning Ondersteuning

Nadere informatie

Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer Gezien het voorstel van de afdeling Concernadvies van 1 december 2016;

Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer Gezien het voorstel van de afdeling Concernadvies van 1 december 2016; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 183215 27 december 2016 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Roermond, Gezien het

Nadere informatie

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor:

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor: 1 Cafetariaregeling Cafetariaregeling De cafetariaregeling is een regeling waarbij de medewerker zelf kan bepalen hoe hij zijn /haar loon geniet. De medewerker kan belast loon ruilen voor bepaalde vergoedingen

Nadere informatie

31 Met Velo fietsen: praktisch

31 Met Velo fietsen: praktisch 31 Met Velo fietsen: praktisch VELO APP in real-time opzoeken in welke Velo-stations er beschikbare fietsen of vrije plaatsen zijn zoeken naar een Velo-station of specifieke locatie in Antwerpen en je

Nadere informatie

De ondernemingsraad & de werkkostenregeling

De ondernemingsraad & de werkkostenregeling De ondernemingsraad & de werkkostenregeling Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk zogenoemde vergoedingen en verstrekkingen geven. De regels hierover zijn per 1 januari 2015 definitief

Nadere informatie

DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING

DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING WATISDEROLVANDE ONDERNEMINGSRAADBIJDE WERKKOSTENREGELING? De ondernemingsraad & de werkkostenregeling Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Wegwijs met enkele begrippen... 3

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Wegwijs met enkele begrippen... 3 Inhoudsopgave Voorwoord............................................................... 1 1. Wegwijs met enkele begrippen........................................ 3 1.1. Welke waarde heeft uw auto?........................................

Nadere informatie

Beroepsbevolking en Pendel 2013

Beroepsbevolking en Pendel 2013 Dit factsheet is gebaseerd op een onderzoek onder 26. Flevolanders. Eind 213 is het onderzoek afgenomen middels een vragenlijst. De respons was 17%. Met de toepassing van wegingsfactoren is het onderzoek

Nadere informatie

Ketenanalyse woon-werkverkeer

Ketenanalyse woon-werkverkeer Ketenanalyse woon-werkverkeer Rapportage van de scope 3 CO2-emissies Definitieve rapportage Verantwoording Titel : Ketenanalyse woon-werkverkeer Projectnummer : 41318 Referentienummer : 201411271248 Revisie

Nadere informatie

Vervoersplan 2013 / 2014. Handleiding voor de medewerkers van Zuyd Hogeschool

Vervoersplan 2013 / 2014. Handleiding voor de medewerkers van Zuyd Hogeschool Vervoersplan 2013 / 2014 Handleiding voor de medewerkers van Zuyd Hogeschool Versie: 10-6-2013 10-6-2013 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 REGELINGEN... 3 DE AUTOREGELING... 3 DE OV-REGELING... 4 DE FIETSREGELING...

Nadere informatie

Apployed en de WKR. De categorieën waarin de onbelaste (netto) vergoedingen en verstrekkingen ingedeeld moeten worden zijn:

Apployed en de WKR. De categorieën waarin de onbelaste (netto) vergoedingen en verstrekkingen ingedeeld moeten worden zijn: 1 / 7 De werkkostenregeling komt eraan en is vanaf 1-1-2015 verplicht voor alle werkgevers. Wat houdt de werkkostenregeling (WKR) nu precies in en wat moet u er voor doen? In dit document hopen wij u een

Nadere informatie