GBL Jaarverslag 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GBL Jaarverslag 2006"

Transcriptie

1 GBL O N T W E R P Jaarverslag

2 Inhoud Verslag van de Raad van Bestuur Verantwoordelijke voor het document en de wettelijke controle belaste accountants Boodschap aan de aandeelhouders Geselecteerde financiële informatie Beursgegevens Portefeuille en netto aangepast-actief Geconsolideerd gegevens IFRS Overzicht van de activiteiten Risicofactoren Total Suez Lafarge Imerys Pernod Ricard Bertelsmann Diverse deelnemingen Rekeningen per 31 december Geconsolideerde financiële staten Verkorte balans en resultatenrekening (jaarrekening) Beleid inzake dividenden Historieke gegevens Corporate Governance Informatie betreffende de emittent Besluiten voorgesteld aan de aandeelhouders Bijlage Mandaten van de Bestuurders tussen 2002 en 2006 Woordenlijst Voor meer inlichtingen Voor meer inlichtingen over GBL, gelieve u te richten tot : Carine Dumasy Tel. : Fax : Website : Ce rapport annuel est aussi disponible en français This annual report is also available in English 2.

3 Verantwoordelijke voor het document en de wettelijke controle belaste accountants Verantwoordelijke voor het document Baron Frère, Voorzitter, Gedelegeerd Bestuurder en CEO La Peupleraie Allée des Peupliers 17 B-6280 Gerpinnes Gérald Frère, Gedelegeerd Bestuurder La Bierlaire Rue de la Bierlaire 1 B-6280 Gerpinnes Thierry de Rudder, Gedelegeerd Bestuurder Ahornlaan 31 B-1640 Sint-Genesius-Rode Verklaring «Bij ons weten zijn de gegevens van onderhavig document in overeenstemming met de werkelijkheid. Ze bevatten geen leemten die de draagwijdte ervan zouden kunnen verdraaien.» Thierry de Rudder Gérald Frère Baron Frère Gedelegeerd Bestuurder Gedelegeerd Bestuurder Voorzitter, Gedelegeerd Bestuurder en CEO Wettelijke controle belaste accountants Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. Vertegenwoordigd door Michel Denayer Louizalaan Brussel 3.

4 Boodschap aan de aandeelhouders Ook in 2006 is de wereldeconomie tegen een gezwind tempo blijven groeien, andermaal aangetrokken door de Aziatische landen, en vooral China, terwijl in de Verenigde Staten de activiteit tekenen van vertraging vertoonde en de Europese groei enigszins hernam. De inflatie is over het algemeen binnen de perken gebleven, ondanks de druk van de energieprijzen. De hoge prijzen die sommige activa behalen, onder meer in de financiële wereld, de kunst of het vastgoed, kan stellig worden verklaard door het belang van de liquide middelen in het systeem en het "gemakkelijk" krediet. In deze context hebben de centrale banken hun monetair beleid stelselmatig verstrakt, wat tot een hogere prijs voor de huur van het geld leidde. Niettemin is de rente nog altijd historisch laag. De strategie die de laatste twee jaar, en vooral in 2006, werd gevolgd, bevestigt de opdracht van GBL als professioneel belegger, die zijn deelnemingen begeleidt tot ze hun volle maturiteit hebben bereikt en stelselmatig zijn kapitaal herschikt in nieuwe beleggingen van industriële aard. Zoals geweten heeft GBL vorig jaar zijn belang van 25,1% in Bertelsmann tegen EUR 4,5 miljard verkocht. Aldus werd ingegaan op de wensen van de familie Mohn die de onderneming liever als privégroep wou behouden, in plaats van haar op de beurs te introduceren. Deze deelneming was de vrucht van een lange evolutie, die in de jaren zeventig werd ingezet met een investering in Audiofina. Deze deelneming, waarin tal van partners aanwezig zijn geweest, heeft zich stelselmatig ontwikkeld met de oprichting van achtereenvolgens CLT, CLT-UFA, vervolgens RTL Group, om, nu vijf jaar terug, uiteindelijk te worden geconsolideerd in Bertelsmann. De verschillende stappen die hebben geleid tot de oprichting van één van de parels aan het Europese mediafirmament, hebben overvloedig waarde gegenereerd. Op deze verkoop heeft GBL voor dit boekjaar een meerwaarde van EUR miljoen behaald. GBL heeft de afgelopen twee jaar voor een bedrag dat hoger is dan de opbrengst van de verkoop van Bertelsmann geïnvesteerd, en niet alleen om de positie in Suez te consolideren, maar ook om nieuwe partnerships voor de toekomst te sluiten met Lafarge en Pernod Ricard. GBL bezit momenteel 9,6% van Suez (tegen 7,1% begin 2005). Door het opgetrokken belang en de hogere beurskoers zal de marktwaarde van deze deelneming van de groep bijna EUR 2 miljard bedragen. Aldus consolideert GBL zijn positie van eerste aandeelhouder, waarbij een industriële strategie wordt aangehouden die samen met het management en de Raad van Bestuur van de onderneming wordt bepaald. Afgezien van de geplande fusie met Gaz de France, steeds een strategische prioriteit, blijft Suez in alle sectoren sterk uitbreiden en kan de onderneming een uitstekend gezondheidsbulletin voorleggen. Suez heeft nog steeds heel wat potentieel in huis en dankzij de mooie resultaten moet het royale uitkeringsbeleid kunnen worden voortgezet. De investering in Lafarge werd in 2005 aangevat en in 2006 en 2007 voortgezet. Momenteel bezit onze groep 16,1% van het kapitaal en 15% van de stemrechten in de eerste cementgroep van de wereld. 4.

5 Onze intrede in het kapitaal viel samen met de aanstelling van de nieuwe directeur-generaal, Bruno Lafont, die reeds zijn stempel op het bedrijf heeft gedrukt, eerst door de uitkoop van de minderheidsaandeelhouders van Lafarge North America, en onlangs nog, door de overlating van Lafarge Dakbedekking. Gelet op deze evolutie, de goede resultaten over 2006 en het door het management aangekondigde plan Excellence 2008, ziet de toekomst van deze groep er veelbelovend uit. Het belang van 5% in Pernod Ricard is van recentere datum en werd pas vanaf het tweede halfjaar 2006 opgebouwd. Het betreft een deelneming op vriendschappelijke basis aan de zijde van de familie Ricard, in een bloeiende onderneming die de laatste jaren opvallend presteert en aantrekkelijke perspectieven biedt. Total blijft, één van de vaste waarden van de portefeuille, presenteert voor 2006 andermaal schitterende resultaten die gedragen worden door de hoge prijs van de ruwe olie. Door de intrinsieke kwaliteiten van de groep en van het management ervan moet Total kunnen blijven groeien en zijn plaats bij de groten kunnen handhaven, en er tevens in slagen de problemen waarmee de sector wordt geconfronteerd, onder meer wat de hogere kosten en de toegang tot de reserves betreft, te overwinnen. Wat Imerys betreft, ten slotte, getuigen de goede bedrijfsprestaties, eens te meer, van de bekwaamheid van de bestuurders. Dankzij de, zowel conjuncturele als structurele, industriële maatregelen kon in eerste instantie de resultatenrekening al worden verbeterd en kon het rendabel model van de laatste tien jaar worden voortgezet. Naast de deelnemingsportefeuille die wordt aangehouden in grote beursgenoteerde groepen, belegt GBL ook in private equity, en wel door middel van twee fondsen waarvan het een belangrijke aandeelhouder is. Daarom heeft GBL zich ertoe verbonden om in te schrijven op Ergon Capital Partners II (ECP II), de opvolger van Ergon Capital Partners (ECP), dat samen met Parcom Ventures (ING) rond een jong team van ondernemers werd opgericht. ECP II zal over een eigen vermogen van EUR 350 miljoen kunnen beschikken. Voorts zal GBL tot EUR 150 miljoen beleggen in Sagard II, de opvolger van Sagard, eerste fonds dat onder het leadership van de familie Desmarais werd opgericht, en waaraan GBL sinds 2002 deelneemt. Om de investeringsstrategie van GBL voort te zetten, zijn aanzienlijke middelen vereist. Momenteel beschikt de groep over ongeveer EUR 1,5 miljard liquide middelen en over krediet, maar binnen de perken van een zeer behoudende financiële hefboom. De cash earnings van GBL zijn solide. Hierbij wordt opgemerkt dat de inkomsten van de nieuwe deelnemingen in de plaats komen van het door Bertelsmann uitgekeerd contractueel dividend. Dankzij deze cash earnings kan een dividendbeleid worden volgehouden dat ervoor zorgt dat de vergoeding van de aandeelhouders geregeld toeneemt. GBL zal aan de aanstaande Algemene Vergadering voorstellen om het dividend per aandeel met meer dan 10% te verhogen tot EUR 1,90 bruto. Baron Frère 6 maart

6 Geselecteerde financiële informatie I. Beursgegevens 1. Het GBL-aandeel op de Beurs (in EUR) Beurskoers Op het eind van het jaar 91,05 82,85 59,90 44,67 39,01 Hoogste 93,95 83,55 59,95 45,00 64,85 Laagste 73,75 59,80 44,50 29,32 33,10 Jaargemiddelde 86,00 73,46 52,49 39,11 50,91 Dividenden Brutodividend 1,90 1,72 1,60 1,49 1,42 Nettodividend 1,43 1,29 1,20 1,12 1,07 Nettodividend met VVPR-strip 1,62 1,46 1,36 1,27 1,21 Beursratio s (in %) Dividend / gemiddelde koers 2,2 2,3 3,0 3,8 2,8 Brutojaaropbrengst 12,0 41,0 37,4 18,1 (31,7) Aantal aandelen per 31 december Uitgegeven Eigen Beurskapitalisatie (in miljoen , , , , ,1 EUR) Verschil (in %) + 16,9 + 38,3 + 34,1 + 14,5-33,9 2. Beursinformatie GBL wordt genoteerd op Euronext Brussels en is opgenomen in zowel de BEL 20- als in de Euronext 100-index, representatief voor de ééngemaakte beursmarkt die de beurzen van Parijs, Amsterdam, Brussel en Lissabon groepeert. Verhandelde bedragen (in EUR miljard) Aantal verhandelde effecten (in EUR duizend) Gemiddeld aantal verhandelde effecten per dag Op de beurs verhandeld kapitaal (in %) Free float velocity (in %) Gewicht in de BEL 20 (in %) Plaats in de BEL 20 Gewicht in de Euronext 100 (in %) Plaats in de Euronext ,3 3,2 1,8 1,2 1, ,3 31,2 25,4 21,9 24,9 90,0 65,6 53,6 45,9 51,7 4,8 5,4 4,3 4,4 4, ,6 0,7 0,6 0,5 0,

7 180,0 Beurskoers van GBL (2/1/2002 = 100) BEL20-CAC40-GBL , , , , , , ,0 0 20,0 1/01/2002 1/03/2002 1/05/2002 1/07/2002 1/09/2002 1/11/2002 1/01/2003 1/03/2003 1/05/2003 1/07/2003 1/09/2003 1/11/2003 1/01/2004 1/03/2004 1/05/2004 1/07/2004 1/09/2004 1/11/2004 1/01/2005 1/03/2005 1/05/2005 1/07/2005 1/09/2005 1/11/2005 1/01/2006 1/03/2006 1/05/2006 1/07/2006 1/09/2006 1/11/2006 0,0 2/01/2002 2/01/2003 2/01/2004 2/01/2005 2/01/2006 BEL20 Index CAC Index GBL BB Equity Beurskapitalisatie van GBL (in miljoen EUR) Financiële calender Gewone Algemene Vergadering 2007 : 24 april 2007 Uitbetaling van coupon nr 8 : 25 april 2007 Bekendmaking van de resultaten per 31 maart 2007 : 3 mei 2007 Bekendmaking van de halfjaarresultaten : begin augustus 2007 Bekendmaking van de resultaten per 30 september 2007 : 6 november 2007 Bekendmaking van de jaarresultaten 2007 : maart 2008 Gewone Algemene Vergadering 2008 : 8 april 2008 (voorgesteld aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 24 april 2007) Dividend 3. Informatie voor de aandeelhouder Er zal aan de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van 24 april 2007 worden voorgesteld om de winstverdeling voor het boekjaar 2006 goed te keuren, hetzij een brutodividend van EUR 1,90 per GBL-aandeel, wat neerkomt op een stijging met 10,5 % in vergelijking met het bedrag van EUR 1,72 dat werd uitgekeerd voor het voorgaande boekjaar. Het nettodividend bedraagt: - EUR 1,425 per aandeel - EUR 1,615 per aandeel met VVPR-strip. Gelet op het aantal effecten dat recht geeft op het dividend ( ), bedraagt de totale winstuitkering van het boekjaar EUR 280 miljoen. Dit nettodividend zal betaalbaar zijn vanaf 25 april 2007, hetzij per cheque of door overschrijving voor de aandeelhouders op naam, hetzij tegen afgifte van coupon nr. 8, geknipt van de aandelen (en desgevallend van de VVPR-strips) aan de loketten van de erkende Belgische banken en financiële instellingen. De financiële dienst wordt verzekerd door de bank ING België. 7.

8 II. Portefeuille en aangepast netto-actief 1. Organigram per 31 december ,6 % (0,0 %) GBL 3,9 % (4,0 %) 8,0 % (11,9 %) 26,4 % (34,4 %) 15,9 % (14,8 %) 2,8 % (2,6 %) Total Suez Imerys Lafarge Pernod Ricard ( ) Percentage van de stemrechten 2. Beursevolutie van de deelnemingen in /01/ /01/ /01/ /02/ /02/ /03/ /03/ /04/ /04/2006 8/05/ /05/2006 5/06/ /06/2006 3/07/ /07/ /07/ /08/ /08/ /09/ /09/2006 9/10/ /10/2006 6/11/ /11/2006 4/12/ /12/2006 Total Suez Imerys Lafarge 3. Waarderingsregels van het aangepast netto-actief en publicatie Het aangepast netto-actief van het GBL-aandeel is een conventionele referentie die overeenstemt met de som van de nettocash van de groep en de deelnemingen die financiële vaste activa zijn en die gewaardeerd worden volgens de volgende principes : - de beurskoers voor de genoteerde ondernemingen; - het deel in het eigen vermogen voor de niet-genoteerde ondernemingen waarop de vermogensmutatiemethode wordt toegepast; - de boekhoudkundige waarde voor de niet-genoteerde ondernemingen die nietgeconsolideerd worden en waarop de vermogensmutatiemethode niet wordt toegepast. 8.

9 De met hode voor de berekening van het aangepast netto-actief per 31 december werd door de Commissaris gecontroleerd. Het aangepast netto-actief dat de portefeuille uitvoerig toelicht wordt elk kwartaal bekendgemaakt. De waarde per aandeel wordt wekelijks op de website van GBL ( gepubliceerd. Voor de berekening ervan wordt uitgegaan van dezelfde criteria als die toegepast voor de vaststelling van het aangepast netto-actief per kwartaal. Toch is het mogelijk dat er met bepaalde minder belangrijke gebeurtenissen die zich sinds de laatste boekhoudkundige afsluiting hebben voorgedaan, geen rekening wordt gehouden bij de bepaling van de wekelijks meegedeelde waarde. Het gecombineerd effect van al deze elementen zal nooit hoger liggen dan 2% van het aangepast netto-actief. 4. Uitsplitsing van het aangepast netto-actief per 31 december De evolutie van het aangepast netto-actief is net als het resultaat van GBL een belangrijk criterium voor de beoordeling van de prest aties van de groep. Het aangepast netto-actief van GBL bedroeg per 31 december 2006 EUR miljoen (EUR 113,91 per aandeel) tegen EU R milj oen (EUR 80,33 per aandeel) eind De hiernavolgende tabel geeft een gede tailleerd overzicht v an de samenstellen de delen van het aangepast netto-actief va n GBL. 31 december december 2005 Portefeuille Beurskoers (in % Portefeuille Beurs (in % (in EUR) miljoen koers miljoen % in kapi taal EUR) % in kapitaal (in EUR) EUR) Total 3,9 54, ,6 3,8 53, ,9 Suez 8,0 39, ,8 7,3 26, ,8 Bertelsmann , ,8 Lafarge 15,9 112, ,9 3,4 76, ,1 Imerys 26,4 67, ,7 26,2 61, ,2 Pernod Ricard 2,8 145, , Andere 258 1,5 89 0,7 deelnemingen PORTEFEUILLE , ,5 Nettocash/trading/ eigen aandelen ,7 56 0,5 AANGEPAST , ,0 NETTO-ACTIEF Aantal aandelen De portefeuille van GBL is in de loop van 2006 met EUR miljoen aangegroeid, hetzij een stijging met 27,8% tegen de toestand eind december

10 In mei 2006 heeft Total de spin-off van Arkema doorgevoerd. Ten gevolge van deze inbrengsplitsing kregen de aandeelhouders van Total één aandeel Arkema per tien aandelen Total toegewezen. De daaruit voortvloeiende deelneming van 3,9% in Arkema vertegenwoordigt EUR 91 miljoen in het aangepast netto-actief per eind 2006 (opgenomen op het niveau van de andere deelnemingen). GBL bezat eind ,9% van het kapitaal en 4,0% van de stemrechten in Total. Na een interne herstructurering eind 2006 hebben de aandelen in het bezit van GBL immers hun dubbel stemrecht verloren. Deze hoedanigheid zullen ze evenwel na verloop van twee jaar terugkrijgen. Total vertegenwoordigt 31% van het aangepast nettoactief eind 2006 (EUR miljoen). De waardering van Total in de portefeuille is lichtjes gestegen tegenover eind Dat is toe te schrijven aan de positieve evolutie van de beurskoers van het aandeel tussen beide data, en zulks niettegenstaande de spin-off van Arkema. Met de aankoop tijdens het eerste halfjaar van 9,8 miljoen Suez-aandelen tegen EUR 296 miljoen, heeft GBL zijn deelneming van 7,3% eind 2005 opgetrokken tot 8% eind Deze investering en de koersstijging van Suez met 49,2% verklaren het toegenomen gewicht van Suez (EUR miljoen 23,8%) in het aangepast netto-actief per 31 december GBL is begin 2007 met het aankopen van aandelen doorgegaan (EUR 798 miljoen) en kon aldus zijn deel in het kapitaal tot 9,6% (en in de stemrechten tot 13,4%) opdrijven. Bertelsmann werd in de zomer 2006 tegen EUR 4,5 miljard verkocht, wat aanleiding heeft gegeven tot een toename van het aangepast netto-actief met EUR miljoen. Hier dient te worden onderstreept dat deze deelneming in het aangepast netto-actief was opgenomen voor het deel van GBL (25,1%) in het eigen vermogen van Bertelsmann (EUR miljoen). GBL bezat eind 2005 reeds een deelneming van 3,4% in Lafarge. Het investeringsbeleid werd in 2006 voortgezet met de inleg van nogmaals EUR 2,1 miljard, waardoor de drempel van 15% in het kapitaal van deze groep werd bereikt. Gelet op de gunstige evolutie van de beurskoers (+ 48,3%) die van EUR 76 tot EUR 112,7 opklom, is deze deelneming tot een marktwaarde van EUR miljoen gestegen. De bijdrage van Imerys tot het aangepast netto-actief van GBL is met EUR 106 miljoen gestegen ten gevolge van de koersstijging met 10% van het Imerys-aandeel tijdens het boekjaar. De deelneming in het kapitaal ten belope van 26,4% is ongewijzigd gebleven, maar GBL heeft opnieuw dubbel stemrecht verkregen en beschikt bijgevolg over 34,4% van de stemrechten in Imerys. De portefeuille van GBL eind 2006 bevat eveneens een belang van 2,8% in het kapitaal van Pernod Ricard, dat tijdens het laatste kwartaal werd verworven en op 31 december 2006 EUR 446 miljoen waard was. Dat belang werd in januari 2007 tot 5% opgetrokken. De inv estering in private-equityfondsen (opgenomen op het niveau van de andere deelnemingen) bedraagt EUR 165 miljoen tegen EUR 88 miljoen eind De liquide middelen bedroegen eind 2006 EUR 2,6 miljard. Daarin zijn, behalve de cash earnings en de winstverdeling van GBL, de ontv angsten uit de verk oop van Bertelsmann (EUR 4,5 miljard), de netto-opbrengst van de in april 2006 uitgeschreven kapitaalverhoging (EUR 703 miljoen) en de investeringen van EU R 2,9 miljard op de portefeuille begrepen. 10.

11 5. Aangepast netto-actief over 5 jaar In miljoen EUR Aangepast netto-actief op het eind van het jaar , , , , ,5 Portefeuille , , , , ,1 Nettocash/trading/eigen aandelen 2.636,1 55,7 725,2 476,5 354,4 waarvan eigen aandelen 445,3 427,9 337,3 267,6 212,5 Verschil van jaar tot jaar (in %) +50,9 + 25,0 + 18,1 + 6,9-24,9 In EUR Aangepast netto-actief per aandeel 113,91 80,33 64,27 54,43 50,91 Beurskoers per aandeel 91,05 82,85 59,90 44,67 39,01 III. Geconsolideerd gegevens IFRS GBL noteert op 31 december 2006 een nettoresultaat van EUR miljoen (EUR 20,76 per aandeel) tegen EUR 523 miljoen (EUR 3,94 per aandeel) over dezelfde periode van Deze forse vooruitgang is voornamelijk toe te schrijven aan de meerwaarde die in het eerste halfjaar werd gerealiseerd op de overdracht van de deelneming van 25,1% in Bertelsmann, hetzij EUR miljoen. Behalve door het positief effect van de verkoop van Bertelsmann, wordt het resultaat van GBL gekenmerkt door de positieve evolutie van de cash earnings die er 36% op vooruit gingen, hetzij van EUR 324 miljoen in 2005 tot EUR 441 miljoen in Dat is voornamelijk te wijten aan de hogere dividenden uit onze deelnemingen en aan de toename van de liquide inkomsten, waarvan de begin juli 2006 geïnde EUR 4,5 miljard afkomstig zijn van de verkoop van Bertelsmann. 11.

12 1. Kerncijfers (in miljoen EUR) Geconsolideerd resultaat Cash earnings 440,5 323,7 327,9 284,4 302,4 Mark to market en andere 22,2 (4,9) (16,8) (29,4) (14,5) non cash Geassocieerde 179,7 342,8 386,3 132,5 (362,7) ondernemingen Eliminaties en meerwaarden 2.240,9 (138,6) (103,4) (177,1) (163,0) Geconsolideerd resultaat over de periode 2.883,3 523,0 594,0 210,4 (237,8) Totale uitkering 279,6 237,9 221,3 206,1 196,4 Geconsolideerd balans Activa Niet-courante activa , , , , ,5 Courante activa 2.737,2 123,6 411,4 594,2 964,6 Passiva Eigen vermogen , , , , ,3 Niet-courante passiva 434,6 437,6 22,5 24,4 359,9 Courante passiva 116,6 59,9 20,4 381,0 478,9 Aantal aandelen op het eind van het jaar (1) Basis Verwaterd Pay-out (in %) Dividend/cash earnings 63,5 73,5 67,5 72,5 64,9 Dividend/geconsolideerd resultaat 9,2 43,7 35,6 93,7 (79,3) Geconsolideerd resultaat 20,76 3,94 4,50 1,59 (1,79) per aandeel Geconsolideerde cash 3,17 2,44 2,48 2,15 2,28 earnings par aandeel (1) De berekening van het aantal basis- en verwaterdaandelen wordt gedetaillerd op blz. 12.

13 2. Economische analyse van het geconsolideerde resultaat De in deze analyse opgenomen tabel beoogt een beter zicht te geven op de diverse bestanddelen van het geconsolideerd resultaat van GBL, opgemaakt volgens de IFRS. De rubrieken van de verschillende kolommen worden in de woordenlijst beschreven. In miljoen EUR Cash earnings Mark to Geassocieerdties Elimina- Geconsoli- Gecon- Gecon- market en en deerd solideerd solideerd andere non ondernemingen meerwaarden cash Nettoresultaat van de geassocieerde ondernemingen ,7 (61,0) 70,7 83,2 62,5 Resultaat van beëindigde activiteiten , , ,0 259,6 323,8 Nettodividenden van deelnemingen 406,0 - - (148,8) 257,2 169,3 186,0 Opbrengsten en kosten van interesten 41,7 (3,5) ,2 1,2 3,7 Andere financiële opbrengsten en kosten 13,4 15, ,5 21,5 1,8 Andere bedrijfsopbrengsten en -kosten (29,8) 1,2 - - (28,6) (19,0) (18,6) Resultaat op overdrachten en waardeverminderingen van niet-courante activa ,7 11,7 6,5 37,5 Belastingen 9,2 9, ,6 0,7 (2,7) Geconsolideerd resultaat over de periode 440,5 22,2 179, , ,3 523,0 594,0 A. Cash earnings (EUR 441 miljoen in 2006 tegen EUR 324 miljoen in 2005) De groei van de cash earnings met EUR 117 miljoen (+36%) is het gevolg van verschillende factoren. Voor wat de deelnemingen betreft, heeft GBL in 2006 voor het eerst EUR 39 miljoen dividenden kunnen innen door de intrede in het kapitaal van Lafarge vanaf oktober 2005, en de versterking van deze positie in Door de investeringen in Suez in 2005 en de stijging van het ontvangen dividend per aandeel (+25%) is de bijdrage van Suez omhooggegaan tot EUR 78 miljoen, hetzij EUR 29 miljoen meer dan in De deelneming van GBL in Total is in 2006 ongewijzigd gebleven. Het hogere dividend, EUR 139 miljoen, is toe te schrijven aan de stijging met 16% van het door Total uitgekeerde dividend, uitbetaald onder de vorm van een saldo en een voorschot voor een identiek bedrag. De van Bertelsmann en Imerys in 2006 geïnde dividenden totaliseren EUR 148 miljoen, EUR 3 miljoen meer dan in 2005, en zijn te wijten aan het hogere dividend per aandeel van Imerys. 13.

14 Nettodividenden van deelnemingen In miljoen EUR Total 138,9 119,8 141,6 Bertelsmann 120,0 120,0 120,0 Suez 78,2 49,3 43,8 Lafarge 38,8 - - Imerys 27,6 25,1 20,9 Andere 2,5 0,2 0,6 Totaal 406,0 314,4 326,9 Voor wat de opbrengsten en kosten van interesten betreft, heeft GBL in 2006 een positief resultaat van EUR 42 miljoen gerealiseerd. Om deze investeringen in Lafarge en Suez te financieren heeft GBL in het eerste halfjaar ruim gebruik gemaakt van kredietlijnen en van het geld dat werd opgehaald door middel van de kapitaalverhoging van EUR 703 miljoen. De liquide middelen van EUR 4,5 miljard die begin juli werden ontvangen wegens de verkoop van Bertelsmann en gedeeltelijk werden aangewend om de investeringen van GBL in Lafarge en Pernod Ricard voort te zetten, hebben daarentegen positief bijgedragen tot het financieel resultaat over het tweede halfjaar. De daling van de andere financiële opbrengsten en kosten ten opzichte van 2005, is voornamelijk toe te schrijven aan de geringere handel in effecten, deels gecompenseerd door de handel in derivaten en de financiële kosten in verband met de investeringen en de kapitaalverhoging. GBL heeft in 2006 ook een teruggaaf van EUR 9 miljoen roerende voorheffing op buitenlandse dividenden (onder meer van Suez en Total) ontvangen. B. Mark to market en andere non cash (EUR 22 miljoen in 2006 tegen EUR - 5 miljoen in 2005) In miljoen EUR Opbrengsten en kosten van (3,5) (2,2) (2,5) interesten Andere financiële opbrengsten 15,1 (2,5) (10,7) en kosten Andere bedrijfsopbrengsten en - 1,2 (0,9) (0,9) kosten Belastingen 9,4 0,7 (2,7) Totaal 22,2 (4,9) (16,8) Reële waardeschommelingen van financiële instrumenten (renteswaps en calls Total, Lafarge en Arkema) dragen voor EUR 15 miljoen bij tot de rubriek Andere financiële opbrengsten en kosten. De eliminatie van het dividend op eigen aandelen (EUR -9 miljoen) compenseert, met toepassing van de IFRS, de uitboeking van de kosten in verband met de kapitaalverhoging van GBL (EUR 6 miljoen) en de acquisities in Portefeuille in 2006 (EUR 3 miljoen). 14.

15 Naast de in 2006 ontvangen belastingteruggaaf van EUR 9 miljoen (in cash earnings) is de schommeling van de rubriek Belastingen in Mark to market te wijten aan de boeking van een bijkomende vordering (EUR 9 miljoen) op de belastingadministratie die in januari 2007 werd geïnd. C. Imerys Ergon Capital Partners (ECP) (EUR 71 miljoen in 2006 tegen EUR 83 miljoen in 2005) Deel in het nettoresultaat van de geassocieerde ondernemingen In miljoen EUR Imerys 49,5 81,8 62,5 ECP 21,2 1,4 - Totaal 70,7 83,2 62,5 Imerys Op basis van de door Imerys, volgens de IFRS, gepubliceerde informatie bedraagt de omzet 2006 EUR miljoen, dat is 8,0% beter dan over dezelfde periode van Voor het tweede opeenvolgende jaar wordt Imerys geconfronteerd met een sterke inflatie van zijn variabele kosten (voornamelijk de energie). Ondanks deze context noteert het courant bedrijfsresultaat EUR 459 miljoen, 5,7% beter dan vorig jaar. Deze groei is voornamelijk toe te schrijven aan de bijdrage van de acquisities van het boekjaar (min overdrachten) en het negatief effect van de deviezen. Met ongewijzigde consolidatiekring en wisselkoersen zou het courant bedrijfsresultaat met EUR 11 miljoen vooruit zijn gegaan, toe te schrijven aan een mooie verbetering van de prijs/productmixverhouding die de inflatie van de externe kosten en het negatief effect van de volumes ruimschoots compenseert. Het nettoresultaat, deel van de groep, bedraagt EUR 187 miljoen, tegen EUR 309 miljoen in Dit resultaat omvat een bedrag, na belastingen, van EUR -121 miljoen Overige opbrengsten en kosten zonder weerslag op de cashflow, en namelijk: o voorzieningen aangelegd voor waardeverminderingen op industriële activa, sanering van industrieterreinen en herstructureringskosten in verband met de aanzienlijke reorganisatie van de kaolienproductie in het Verenigd Koninkrijk, voor een totaalbedrag van EUR -86 miljoen; o andere kosten ten bedrage van EUR -46 miljoen in verband met waardeverminderingen van activa en kostenbesparende maatregelen binnen het geheel van de groep; o verkopen van niet-industriële activa voor een bedrag van EUR 11 miljoen. De bijdrage van Imerys in het resultaat 2006 van GBL, bedraagt EUR 50 miljoen, tegen EUR 82 miljoen in ECP Gelet op de 43%-deelneming van GBL in ECP, draagt laatstgenoemde voor EUR 21 miljoen bij in het resultaat van GBL. 15.

16 ECP heeft in 2006 zijn investeringsbeleid voortgezet en zijn portefeuille nog uitgebreid met drie bijkomende activa namelijk King Benelux, La Gardenia en Seves, voor een totaalbedrag van EUR 99 miljoen. Op 31 december 2006 laat de tegen reële waarde gewaardeerde activaportefeuille voor het deel van GBL een latente meerwaarde van EUR 13 miljoen blijken. Het saldo van de bijdrage van ECP omvat voornamelijk de meerwaarde gerealiseerd op de gedeeltelijke verkoop van Stroili in het derde kwartaal Het private-equityfonds ECP II, de opvolger van ECP I, dat eind december 2006 werd opgericht, heeft nog niet tot het resultaat ven GBL bijgedragen. Bertelsmann Merk op dat Bertelsmann werd geconsolideerd door vermogensmutatie tot 30 juni Bertelsmanns bijdrage van EUR 109 miljoen (dividend en deel in het nettoresultaat) tot het resultaat werd, overeenkomstig IFRS 5, bijgevolg opgenomen onder de hierna toegelichte rubriek Resultaten van beëindigde bedrijfsactiviteiten. De kolom vermogensmutatie van de economische analyse bedraagt dus EUR 180 miljoen. D. Resultaat van beëindigde activiteiten : Verkoop van Bertelsmann (EUR miljoen in 2006 tegen EUR 260 miljoen in 2005) Eind mei sloten de groepen GBL en Bertelsmann een beginselakkoord over de overdracht van de 25,1%-deelneming van GBL aan de Duitse groep tegen de prijs van EUR 4,5 miljard. GBL heeft begin juli de opbrengst van de verkoop geïnd en op deze verrichting een nettomeerwaarde verwezenlijkt van EUR miljoen. Het deel van GBL in het nettoresultaat van Bertelsmann tot de overdracht ervan bedraagt voor 2006 EUR 61 miljoen. Buitendien heeft Bertelsmann, voor de laatste maal, een dividend uitgekeerd van EUR 120 miljoen, dat is opgenomen onder de cash earnings. In de consolidatie wordt het normale gedeelte van dit dividend geëlimineerd (EUR 72 miljoen) en enkel het bevoorrecht gedeelte (EUR 48 miljoen) in resultaat behouden. In miljoen EUR Nettomeerwaarde 2.378,0 - - Deel in het nettoresultaat 61,0 220,9 259,0 Nettodividend 48,0 38,7 64,8 Totaal 2.487,0 259,6 323,8 16.

17 Overzicht van de activiteiten GBL streeft ernaar om op middellange termijn waarde te scheppen voor haar aandeelhouders. Hiertoe legt GBL zich toe op het in stand houden en het doen groeien van een participatieportefeuille die voornamelijk gericht is op een klein aantal ondernemingen waarin ze de rol van professioneel aandeelhouder kan spelen. Thans zijn deze vennootschappen Total, Suez, Lafarge, Imerys en Pernod Ricard, naast diverse andere deelnemingen in private equity. Deze portefeuille zou mettertijd moeten evolueren op basis van het leven van die ondernemingen en de marktopportuniteiten. GBL belegt in ondernemingen die waarde kunnen scheppen voor de aandeelhouder en doet de investeringen van de hand waarvan geoordeeld wordt dat ze hun maturiteit hebben bereikt. GBL voert een dividendbeleid dat het midden wil houden tussen een aantrekkelijk rendement voor de aandeelhouder en een waardering van het aandeel. Risicofactoren Elk van de grote deelnemingen in hand van GBL staat bloot aan specifieke risico s die in detail worden geanalyseerd in hun respectievelijke beheersverslagen of registratiedocumenten overeenkomstig de geldende wetgeving. Het eventueel concreet worden van deze risico s voor één of meerdere deelnemingen kan een wijziging van de globale waarde van de portefeuille van GBL teweeg brengen. GBL tracht deze risico s te beperken door haar portefeuille te diversifiëren en de investeringen te analyseren alsook haar deelnemingen op te volgen. De nauwkeurige referentie van de hoofdstukken met betrekking tot het beheer van de risico s van de voor verkoop beschikbare deelnemingen van GBL worden aangegeven in onderstaande tabel : Deelnemingen Bladzijde Referentie (link) Total erence.pdf Suez _fr.pdf Lafarge 8-9 publication_finance-doc_de_reference_2005-fr.pdf Imerys Pernod Ricard RA05-06-Partie-financiere.pdf Er is geen enkele publieke informatie beschikbaar over de risicofactoren voor de private equity -fondsen in het bezit van GBL. Deze investeringen vertegenwoordigen minder dan 1 % van het aangepast netto-actief. 17.

18 Deelnemingen per 31 december 2006 Total Suez Lafarge Imerys Pernod Ricard Bertelsmann Diverse deelnemingen Op de volgende bladzijden vindt u voor elke operationele deelneming de volgende gegevens: - een beschrijving van de activiteiten, de markante gebeurtenissen van het jaar en de financiële resultaten; - een tabel met kerncijfers waarin de geconsolideerde financiële en operationele gegevens van elke onderneming zijn opgenomen; - de bijdrage tot het resultaat en het aangepast netto-actief van GBL. De woordenlijst met de definities van de trefwoorden vindt u op blz.... van het jaarverslag. 18.

19 Jaarrekening per 31 december Geconsolideerde financiële staten Geconsolideerde resultatenrekening per 31 december Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde kasstroomtabel Geconsolideerd mutatie-overzicht van het eigen vermogen Boekhoudkundige principes Noten Verslag van de Commissaris Verkorte jaarrekening per 31 december Beleid inzake dividenden Historieke gegevens Beleggingen van GBL sinds 2004 Geconsolideerde cijfers over een periode van 10 jaar.. 19.

20 Geconsolideerde resultatenrekening per 31 december In miljoen EUR Noten Deel in het nettoresultaat van de geassocieerde ondernemingen 1 70,7 83,2 62,5 Resultaat van beëindigde activiteiten ,0 259,6 323,8 Deel in het nettoresultaat 61,0 220,9 259,0 Nettodividend 48,0 38,7 64,8 Nettomeerwaarde 2.378,0 - - Nettodividenden op deelnemingen 3 257,2 169,3 186,0 Brutodividenden 302,3 199,2 218,9 Bronbelastingen (45,1) (29,9) (32,9) Opbrengsten en kosten van interesten 4 38,2 1,2 3,7 Niet-courante activa 2,0 2,8 1,7 Courante activa 59,5 10,0 6,9 Financiële schulden (23,3) (11,6) (4,9) Andere financiële opbrengsten en kosten 28,5 21,5 1,8 Resultaten op beleggingseffecten en afgeleide 5 29,6 23,3 2,5 producten Andere (1,1) (1,8) (0,7) Andere bedrijfsopbrengsten en -kosten 6 (28,6) (19,0) (18,6) Resultaten op overdrachten en waardeverminderingen van niet-courante activa 7 11,7 6,5 37,5 Belastingen 8 18,6 0,7 (2,7) Geconsolideerde resultaat over de periode 2.883,3 523,0 594,0 Minderheidsbelangen 0,0 0,0 0,0 Groepsaandeel in het geconsolideerde resultaat 2.883,3 523,0 594,0 Basis resultaat per aandeel 12 20,76 3,94 4,50 Verwaterde resultaat per aandeel 12 20,73 3,93 4,46 Na toepassing van IFRS 5, werd de invloed van de verkoop van Bertelsmann duidelijk geïdentificeerd in de rubriek genoemd Resultaat van beëindigde activiteiten. Dit heeft tot gevolg dat de presentatie van de resultaten van 2005 en 2004 werd aangepast om redenen van vergelijkbaarheid en leesbaarheid ten opzichte van 31 december Deze wijziging in de presentatie heeft geen invloed op de nettoresultaten die werden gepubliceerd tijdens de voorafgaande jaren. 20.

Groep Brussel Lambert

Groep Brussel Lambert Groep Brussel Lambert Jaarverslag 2013 Aanvullende informatie online www.gbl.be U kunt bijkomende informatie vinden op de website van de vennootschap, onder meer:: Historische informatie van GBL De jaarlijkse

Nadere informatie

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP 1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP Befimmo ( de Vennootschap ) is een Vastgoedbevak (Vastgoedbeleggingsvennootschap naar Belgisch recht, met Vast Kapitaal). Ze heeft de vorm van een Commanditaire

Nadere informatie

EUR. Blz. 9 EUR GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO

EUR. Blz. 9 EUR GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO 47 05/05/2014 BE 0403.216.429 38 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14119.00369 CONSO 1.1 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. CONSO GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO NAAM VAN DE

Nadere informatie

Van nature veeleisend. Financiële bijlage bij het jaar verslag

Van nature veeleisend. Financiële bijlage bij het jaar verslag Van nature veeleisend Financiële bijlage bij het jaar verslag 2009 0170_TB 09 deel 2_NL.indd 55 20/04/10 15:12 > Profiel van de groep Ter Beke is een innoverende Belgische verse voedingsgroep die zijn

Nadere informatie

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78 Jaarverslag 2014 Verklaring We verklaren, voor zover ons bekend, dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

Nadere informatie

Bekaert: Financieel overzicht

Bekaert: Financieel overzicht Bekaert: Financieel overzicht 2 Financieel Overzicht Bekaert Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Geconsolideerde jaarrekening... 4 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening... 4 Geconsolideerd overzicht van

Nadere informatie

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 158 05 Financieel verslag Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 1. Geconsolideerde winst en verliesrekening...160 2. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten...160

Nadere informatie

9 EUR GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO

9 EUR GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO 9 EUR NAT. Date du dépôt N P. U. D. CONSO 1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO NAAM VAN DE CONSOLIDERENDE ENTITEIT: FINANCIERE DE TUBIZE... Juridische vorm : Naamloze Vennootschap... Adres

Nadere informatie

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening Bekaert Jaarverslag 2014 Financieel Overzicht 9 Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening 1. Algemene informatie NV Bekaert SA (de onderneming ) is een onderneming die in België gedomicilieerd

Nadere informatie

Bekaert: Financieel overzicht

Bekaert: Financieel overzicht Bekaert: Financieel overzicht 2 Financieel overzicht Bekaert Jaarverslag 2011 Inhoudstafel Geconsolideerde jaarrekening... 4 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening... 4 Geconsolideerd overzicht van het

Nadere informatie

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID 04 Financieel verslag Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID De ondergetekenden, Jacques Vandermeiren, voorzitter van het directiecomité en Chief

Nadere informatie

FINANCIAL STATEMENTS 2012

FINANCIAL STATEMENTS 2012 FINANCIAL 2012 STATEMENTS BE0429 977 343 VANDEMOORTELE NV 1 KEY FINANCIAL FIGURES Million Euro 2008 2009 (1) 2010 (2) 2011 2012 Revenue 1.228 1.103 1.079 1.273 1.260 RECURRING OPERATIONAL CASH FLOW (REBITDA)

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.pcb.be

Jaarverslag 2013 www.pcb.be Jaarverslag 2013 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel Btw BE 0403.085.181 Inhoud 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag. Gevestigd te Amsterdam

Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag. Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag 2007 Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag 2007 Gevestigd te Amsterdam Profiel Heineken Holding

Nadere informatie

Toelichtingen bij de jaarrekening

Toelichtingen bij de jaarrekening Toelichtingen bij de jaarrekening 1. Algemene informatie De voornaamste bedrijfsactiviteit van Delhaize Groep (hiernaar wordt eveneens verwezen samen met haar geconsolideerde en geassocieerde ondernemingen,

Nadere informatie

Financiële gegevens geconsolideerde jaarrekening

Financiële gegevens geconsolideerde jaarrekening J A A R V E R S L A G 2005 Financiële gegevens geconsolideerde jaarrekening R O U L A R T A M E D I A G R O U P JAARVERSLAG RAAD VAN BESTUUR 66 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 69 - GECONSOLIDEERDE WINST-

Nadere informatie

Jaarrekening Fortis Bank 2006

Jaarrekening Fortis Bank 2006 Jaarrekening Fortis Bank N.V. 2006 1 Jaarrekening Fortis Bank 2006 Fortis Bank Geconsolideerde Jaarrekening Verslag van de Raad van Bestuur van Fortis Bank Jaarrekening Fortis Bank 2 Jaarrekening Fortis

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 - inhoud

Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening pagina Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening 40 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 41 Geconsolideerde

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP Macintosh Retail Group N.V. Amerikalaan 100, 6199 AE Postbus 110, 6190 AC Maastricht-Airport Tel. 043-328 07 80 Fax 043-325 70 30 info@macintosh.nl www.macintosh.nl

Nadere informatie

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

BE0 426 184 049. Resultaatsverwerking - Wijziging 2013 2012. A. Netto resultaat 57.180 96.035

BE0 426 184 049. Resultaatsverwerking - Wijziging 2013 2012. A. Netto resultaat 57.180 96.035 BE0 426 184 049 RESULTATENREKENING Bijlagen 2013 2012 A. NETTO RESULTAAT Huurinkomsten 5 124.654 136.353 Terugneming van overgedragen en verdisconteerde huren 5 25.276 22.994 Met verhuur verbonden kosten

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2013

Halfjaarverslag 2013 Halfjaarverslag 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 H1: 21,9 miljoen (FY12 H1: 27,9 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q2: 12,7 miljoen ( 0,18 per aandeel) Interim-dividend 0,13 per aandeel Sterke groei

Nadere informatie

BREDERODE J A A R V E R S L A G 2 0 1 4

BREDERODE J A A R V E R S L A G 2 0 1 4 BREDERODE J A A R V E R S L A G 2 0 1 4 Never predict currencies don t buy hedges pain expect some diversify andhold on From Currencies, Money talk, LEX Column, Financial Times 4 th March 2015 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Rekeningen en Verslagen Inhoud

Rekeningen en Verslagen Inhoud 2005 Rekeningen en Verslagen Inhoud Beheersverslag Activiteit en resultaten................................................ 1 Profiel en activiteit 2 Resultaten 3 Inkoop van eigen aandelen Corporate governance.................................................

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER CONNECT GROUP naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Geleenlaan 5 3600 Genk Ondernemingsnummer 0448.332.911 (RPR Tongeren) (de Vennootschap of Emittent ) INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

ECONOMISCHE GROEP EANDIS. Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012

ECONOMISCHE GROEP EANDIS. Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012 ECONOMISCHE GROEP EANDIS Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012 Inhoud: Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2013

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2013 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2013 In overeenstemming met het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en de statuten van de

Nadere informatie

npm: een holdingmaatschappij, een professionele aandeelhouder

npm: een holdingmaatschappij, een professionele aandeelhouder npm: een holdingmaatschappij, een professionele aandeelhouder OPDRACHT De NATIONALE PORTEFEUILLEMAATSCHAPPIJ streeft op lange termijn naar de verhoging van de waarde van het vermogen van haar aandeelhouders.

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2013

Derde kwartaalbericht 2013 , Derde kwartaalbericht 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q3: 10,6 miljoen (FY12 Q3: 12,1 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 YTD: 32,6 miljoen (FY12 YTD: 40,0 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY13

Nadere informatie

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 2 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 10 Verkorte financiële staten

Nadere informatie