Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Add Value Fund N.V. gehouden op 19 april 2011 te NYSE Euronext, Beursplein 5 te Amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Add Value Fund N.V. gehouden op 19 april 2011 te NYSE Euronext, Beursplein 5 te Amsterdam"

Transcriptie

1 Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Add Value Fund N.V. gehouden op 19 april 2011 te NYSE Euronext, Beursplein 5 te Amsterdam 1. Opening De voorzitter van de Raad van Commissarissen de heer R.C.J. Meijer - opent de vergadering exact om 15.00uur en heet aanwezigen van harte welkom op de 1 ste Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Add Value Fund N.V. De oproep voor deze vergadering is gedaan in het Financieele Dagblad van vrijdag 4 maart jongstleden. Hiermee is voldaan aan de eisen gesteld in artikel 18 lid 4 van de statuten en kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen. Volledigheidshalve wordt de agenda van deze vergadering bij de notulen bijgesloten. Kort stelt de voorzitter de aanwezigen achter de tafel voor, zijnde mevrouw Smulders (secretaris), de heren Burgers, Vogel en Wiersma (beheerteam) en de heren Bouwmeester en Meijer (Raad van Commissarissen). Geconstateerd wordt dat de controlerend accountant van Mazars Paardekooper Hoffmann Accountants N.V. de heer K. Harteveld nog niet aanwezig is. De notulen van de vergadering worden door de secretaris opgenomen en daarnaast is een voice recorder operationeel, die het verloop van de vergadering zal vastleggen. Mochten aandeelhouders of toehoorders geïnteresseerd zijn in een verslag van deze notulen, dan wordt men verzocht na afloop van de vergadering contact met mevrouw Smulders op te nemen. De voorzitter informeert de vergadering dat een kopie van de notulen t.z.t. zal worden gepubliceerd op de website van het Add Value Fund. De heer Harteveld voegt zich om 15.05uur bij de vergadering. Er hebben zich vandaag 12 aandeelhouders aangemeld, vertegenwoordigende aandelen. Hiermee is 8,22% van de uitstaande aandelen per 18 april 2011 te weten vertegenwoordigd. Zoals bekend heeft elk aandeel recht op één stem. Daarnaast zijn 20 toehoorders aanwezig. 2. Mededelingen en ingekomen stukken De voorzitter nodigt aanwezigen uit voor een informeel samenzijn na afloop van de vergadering. Na rondvraag blijken er geen nadere mededelingen te zijn, noch zijn er te behandelen ingekomen stukken. 3. Behandeling van het jaarverslag over 2010 Het voorliggende jaarverslag bestrijkt de periode 31 maart 2010 t/m 31 december De vergelijkende cijfers voor zover in de toelichting vermeld betreffen de cijfers van het Add Value Fund als fonds voor gemene rekening. Als zodanig heeft het Add Value Fund zoals bekend gefunctioneerd vanaf de start van het fonds op 1 februari De heer Meijer vraagt aanwezige aandeelhouders of het verslag vragen oproept. De heer H. Kuijpers constateert dat er in het laatste kwartaal (groot-) aandeelhouders aandelen hebben verzilverd. Hij vraagt zich af of een en ander het gevolg is van het grote succes van het Add Value Fund of wegens andere beweegredenen. De heer Meijer antwoordt hierop, dat het de verwachting was dat juist deze groep beleggers van het eerste uur zou blijven. Echter, geconstateerd moet ook worden dat het juist deze beleggers zijn die een dip hebben meegemaakt, en gekozen hebben om gedeeltelijk uit te stappen op het - 1 -

2 moment dat de koers boven de openingskoers kwam te liggen. Wel is het aantal uitstaande aandelen gegroeid met als gevolg een betere spreiding kwetsbaarheid neemt hierdoor af - en een mindere concentratie bij de grote beleggers. Reden tot verkoop blijken divers te zijn geweest. De heer M.H. Rienks wil weten of vragen ter voorbereiding door het beheerteam en de Raad van commissarissen beter vooraf kunnen worden gesteld of bij de betreffende agendapunten. De heer Meijer nodigt de heer Rienks uit zijn vragen nu te stellen. De eerste vraag betreft de toegevoegde waarde van het bezoeken van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders door het beheerteam. Oftewel in concreto: wordt hierdoor extra informatie verkregen? Een tweede vraag betreft het stemverleden door het Add Value Fund. De indruk is gewekt dat het Add Value Fund op aandeelhoudersvergadering altijd voor heeft gestemd, terwijl de heer Rienks zich meent te herinneren dat dit bij de vergadering van Cumulus juist niet zo was. Graag ook hierop antwoord. De heer Burgers antwoordt op beide vragen. - Absoluut biedt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders meerwaarde voor het beheerteam. Het geeft de kans tot het bevragen van Bestuur en Directie van de betreffende ondernemingen. Het perspectief komt meer naar de toekomst te liggen en met frequent overleg resulteert een en ander in een rolling forecast. Ondernemingen worden gemiddeld gesproken zo n 3 tot 4 keer per jaar bezocht. Het zijn essentiële ijkmomenten voor de beheerders, waardoor interessante onderlinge vergelijkingen met andere fondsen voor de totale portefeuille mogelijk zijn. - Antwoord op de tweede vraag is dat de heer Rienks inderdaad gelijk heeft voor wat betreft het stemmen door het fonds tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Cumulus; het Add Value Fund stemde tegen. De voorzitter concludeert dat hiermee alle vragen zijn beantwoord en nodigt de heer Vogel uit voor een nadere toelichting op de algemene ontwikkelingen en de kerncijfers. Volledigheidshalve wordt verwezen naar onderstaande slides. Belangrijke algemene ontwikkelingen Kerncijfers 8 februari 31 maart 8 april gehele jaar gehele jaar Vergunning AFM aan beheerder Keijser Capital Asset Management B.V. Omvorming naar beleggingsmaatschappij Add Value Fund N.V. met FBI-status Beursnotering met dagelijkse verhandeling Diverse ratings & awards Uitstekende performance (15/4) Beleggingsrendement 1,1% 51,2% 55,6% -43,1% -3,2% Intrinsieke waarde (in ) 32,73 32,39 21,42 13,77 24,20 Beurskoers (in ) 32,57 32, Fondsvermogen (in x 1 mln) 53,6 49,7 39,1 28,3 40,4 Aantal uitstaande aandelen (x 1 mln) 1,64 1,54 1,82 2,06 1,67 TER (voor prestatievergoeding) 2,16% 1,69% 1,51% 1,48% 1,57% TER (na prestatievergoeding) pm 2,50% 1,51% 1,48% 1,57% Jaarrekening 2010 periode maart t/m 31 december De heer Wiersma krijgt het woord en staat met name stil bij het gevoerde beleid. Ook hier wordt volledigheidshalve naar onderstaande slides verwezen

3 Diverse Ratings & Awards 2010 Uitstekende performance 2010 AA-rating van Standard & Poor s - AVF behoort hiermee tot de beste 5% belegginsfondsen in de wereld - Er zijn binnen Europa 28 beleggingsfondsen met een AA-rating en slechts 2 in de categorie Nederlandse Aandelen - AVF staat op de nummer 1 positie in de categorie Nederlandse Aandelen over zowel een 1-jaars als 3-jaars periode 5-sterrenrating van Morningstar - AVF behoort hiermee tot de beste 10% beleggingsfondsen in de categorie Nederlandse Aandelen - AVF staat op de nummer 1 positie in de categorie Nederlandse Aandelen over zowel een 1-jaars als 3-jaars periode Financieel Product van het jaar De rubriek OverGeld van De Telegraaf heeft uit 12 genomineerde maand-winnaars het AVF gekozen als beste financieel product van het jaar De jury, onderleiding van voorzitter prof. dr. Jaap van Duijn, beoordeelde de producten op risico, rendement en vernieuwing maar ook op transparantie en kosten 1 8 De heer Wiersma informeert de vergadering voorts over de nominatie voor de Lipper Fund Award 2011 in de categorie Nederlandse aandelen. Uitstekende performance 2010 Uitstekende performance sinds oprichting 9 10 Waarom small- en midcap aandelen? Waarom small- en midcap aandelen? toegevoegde waarde S-curve van small- en midcap naar largecap Minder transparant Minder liquiditeit Minder goede research hogere totaal opbrengst Inefficiënte markten Fundamentele research verborgen winstmogelijkheden Streng selectieproces ontdekken synergie Joint-ventures Acquisities Markt anomalieën re-rating Waarom NL small- en midcap aandelen? Beleggingsuniversum selectieproces gebaseerd op bottom-up research hogere totaal opbrengst: sterke outperformance afgelopen 10 jaar duidelijke korting: lagere K/W verhoudingen fusies en overnames: meer exits en hogere premies minder goede research: verborgen waarde beleggingsuniversum: 75 small- en midcap ondernemingen - exclusief AEX-, onroerend- en beleggingsfondsen - minimale marktkapitalisatie > 20 miljoen totale waarde > 50 miljard - 19 ondernemingen: > 1 miljard marktkapitalisatie - 19 ondernemingen: 250 mijoen - 1 miljard marktkapitalisatie - 37 ondernemingen : miljoen marktkapitalisatie 25 ondernemingen voldoen niet, of nog niet, aan de strenge criteria Nederlands maar internationaal daadwerkelijke beleggingsuniversum bestaat uit 50 ondernemingen maximaal 25 ondernemingen komen in aanmerking voor opname in portefeuille 15 geconcentreerde portefeuille maar toch gediversificeerd risico beperken

4 Beleggingsproces Beleggingscriteria de Add Value Fund s bottom-up benadering strenge criteria duidelijke vooruitzichten voor toegevoegde waarde Portefeuille Kopen of Verkopen Waarde analyse Fundamentele analyse Investeringsidee 17 - business- en verdienmodel continue betere resultaten dan de concurrentie - zowel in goede als in slechte tijden niche markt- of industrieleiders - met een significant Europees of wereldmarktaandeel innovatief karakter - doorbrekende R&D en state-of-the-art technologie gezonde balansratio s bewezen track record van omzet- en winstgroei bewezen managementervaring duurzaam dividend - totaal opbrengsten 18 Uit de zaal komt de vraag of het fonds naast de reeds ontvangen awards nog kans had kunnen maken op andere awards. De heer Burgers antwoordt hierop dat dit niet het geval is. FD Morningstar vereist een track record van 5 jaar, dus wellicht dat dit in de nabije toekomst een mogelijkheid wordt. De heer Meijer hecht er waarde aan te waarschuwen voor zoals hij dat noemde - het Sven Kramer effect. Het is niet mogelijk om altijd alleen maar te winnen. Na de heer Wiersma zal de heer Burgers nu met name ingaan op het beleid voor de komende jaren. Volledigheidshalve wordt verwezen naar onderstaande slides. Doelstelling Add Value Fund Doelstelling versus Realiteit Dividendrendement portefeuille 2,5% Handelsrendement 2,5% Portefeuille groei 5%+ Totaalrendement* 10%+ 2007: 27, : 24, : 30, : 13, : 33, : 21, : 36, : 32, : 40,26 Doelstelling 2011: 40,26 = +24.3% * jaarlijks op middellange termijn 3 5 jaar Top-3 dividendrendement Portefeuille groei Amsterdam Commodities: 5,4% cash yield - ex-dividend 27 mei 2011: slotdividend 0,39 = 3,6% - ex-dividend 2 september 2011: interim dividend 0,20 = 1,8% TMC Group: 4,2% cash yield - ex-dividend 26 april 2011: regulier dividend 0,40 = 3,4% jubileum dividend 0,10 = 0,8% Nedap: 3,9% cash yield - ex-dividend 28 april 2011: regulier dividend 0,98 = 3,9% Ondernemingen zijn in staat om sneller te groeien dan het BBP, zowel in goede als in slechte tijden Imtech CAGR WPA = +17% UNIT4 CAGR WPA = +11% Verwachte gemiddelde groei AVF portefeuille: WPA 2011 vs => 20% Tegen een verwachte gemiddelde K/W verhouding van <= 11,

5 Marktomgeving Historisch lage reële rente Lage reële rente - negatief Kwantitatieve verruiming centrale banken - FED, BOJ, BOE en (ECB) Weinig andere alternatieven door lage obligatierendementen en oplopende inflatie - veilige staats- en bedrijfsobligaties Dividend-, winst- en vrije kasstroomrendementen zijn hoger dan veilige staatsobligaties Ondernemingen hebben wereldwijd een record aan kasreserves - M&A activiteiten, inkoop eigen aandelen en hogere dividenden Waarderingen zijn aantrekkelijk - groei- en dividendaandelen tegen korting jarige Nederlandse staatslening Positieve vooruitzichten 2011 en daarna Imtech - goed gepositioneerd voor verdere groei: 5,2 miljard orderboek, hoge groeipotentie groene technologie, solide financiële positie - verwacht verdere stijging in EBITA in 2011 door autonome groei en overnames - duidelijke uitvoering strategie: goed op weg voor 2015 UNIT4 - verwachte autonome omzetgroei 2011 tussen 5 10% - EBITDA van miljoen (+10 14%) - FinancialForce.com winstgevend in 2013 Brunel International - CEO verwacht omzetverdubbeling (autonoom) binnen nu en 5 jaar De Top-10 holdings* UNIT4 = Embracing Change 1. UNIT4 10,9% 2. Brunel International 9,3% 3. Imtech 8,7%* 4. Hunter Douglas 8,7% 5. Nedap 7,8% 6. ASMI 7,8% 7. LBi International 7,3% 8. Koninklijke TenCate 7,0% 9. Neways Electronics 5,8% 10.Amsterdam Commodities 4,7% 78,0% Intern koersdoel: 32,00* Opwaarts potentieel: +34% (excl. dividend) WPA 2011: 2,00 K/W verhouding 2011: 12,0 Dividendrendement 2010: 1,2% Marktkapitalisatie: 695 miljoen *per 01/04/2011 * weging Imtech is exclusief optie-positie 28 *12 maands-koersdoel gebasseerd op keer 14 WPA Waarom UNIT4? Trends en Triggers Europa s 2 na grootste ERP leverancier en s werelds 6 na grootste Millennium hype mid-market ERP oplossingsprovider in minder dan 30 jaar - inhaalvraag - breidt uit in Duitsland en Azië Pacific - uitzicht op sterk orderboek Cloud computing: vraag voor SaaS groeit continue Cloud computing - FinancialForce.com: SaaS finance, accounting en PSA oplossing gebouwd - nieuw business- en verdienmodel met hogere winstgevendheid op Force.com, het technologies platform van salesforce.com - lagere gebruikskosten Recurring business model - 48% van totale omzet is wederkerend: contracten and abonnementen = Wet- en regelgeving zichtbaar orderboek - nieuwe en hogere accountants eisen Eén van de snelst groeiende bedrijfssoftware onderneming in Europa Toenemende vraag naar bedrijfssoftware - CAGR EBITDA : 18% - Emerging Markets en Centraal Oost-Europa Wint marktaandeel met succes formule - nog steeds lage penetratiegraad - simpel, snel, efficiënt, flexibel en kosten effectief Succesvolle acquisitie van Teta Consolidatie - Fusies & Overnames - marktleider in ERP en HR software in Polen en leidinggevende positie Hongarije 30 - Overnameprijzen stijgen (EV/EBITDA)

6 IMTECH = E+ICT+M: marktleider in Europa Waarom IMTECH? Intern koersdoel: 35,00* Opwaarts potentieel: +38% (exclusief dividend) WPA 2011: 2,40 K/W verhouding 2011: 10,5 Dividendrendement 2010: 2,6% Marktkapitalisatie: 2,32 miljard *12-maands koersdoel gebasseerd op 12.5 keer WPA Europa s grootste technische dienstverlener en een globale top-5 speler in marine technologie met meer dan 21k klanten - volgt belangrijke klanten buiten Europa om technologie te exporteren naar China, VS en EM Unieke combinatie: consultancy & design, implementatie, onderhoud en beheer - multidisciplinaire aanpak: E+ICT+M Recurring business model - 55% van de totale omzet is wederkerend: lange termijn service- en onderhoudscontracten = zichtbaar orderboek Eén van de snelst groeiende technologie bedrijven in Europa - CAGR EBITA : +21% - CAGR revenue : +13% Unieke competenties: energie en milieu oplossingen - Groene oplossingen is > 25% van de totale omzet 33 Doelstellingen IMTECH HUNTER DOUGLAS = wereldleider in raambekleding Omzet 2015: 8 miljard - omzet 2010: 4,5 miljard - omzet 1993: 450 miljoen Operationele EBITA marge tussen 6 en 7% - EBITA marge 2010: 6,2% Intern koersdoel: 50,00* Opwaarts potentieel: +46% (exclusief dividend) WPA 2011: 4,25 K/W verhouding 2011: 8,1 Dividendrendement 2010: 3,6% Marktkapitalisatie: 1,22 miljard 2015 = 8 + 6/7 WPA 3,47* 50% door autonome groei - nieuwe kredietfaciliteit van 700 miljoen 50% door acquisities - zeer goed track record: 64 winstgevende acquisities sinds 2001 *Verwachte WPA is gebaseerd op 100 miljoen uitstaande aandelen; per 1 april 2011: 91,57 miljoen 34 *12-maands koersdoel gebaseerd op 8 keer mid-cycle EBIT niveau van $300 miljoen 35 Architecture Billings & Inquiries Index Bedrijfsthema s 2011 Hoge kasstroomgeneratie Structureel lagere kosten Hogere bruto marge Lagere rentelasten en schulden Winstverrassingen Strategisch leiderschap Valuta-effecten Consolidatie Fusie & Overname activiteiten Exits Specifieke thema s en duurzame trends Spin-off kansen Imtech Groene technologie - datacenters, gebouwen, schepen, duurzame energiecentrales UNIT4 FinancialForce.com - cloud computing HES Beheer Botlek Tank Terminal - natte bulk opslag TenCate Xennia Technology - industriële inkjet printing UNIT4 FinancialForce.com - 83% joint venture met Salesforce.com - cloud computing door technologie platform - uniek SaaS product voor online accounting Koninklijke TenCate Xennia Technology - 79% joint venture met Xaar (beursgenoteerd) en management - stuwende kracht in de wereld van inkjet technologie - dubbelcijferige marges en 400 miljoen omzet verwacht in TMG Hyves - lokale marktleider in social media - 10,8 miljoen gebruikers, 1,7 miljoen gebruikers buiten Nederland

7 Smallcaps met enorm potentieel AVF: mogelijk opwaarts potentieel Acomo Voedingsingrediënten - TEFCO en SNICK EuroIngredients - Van Rees Group en Red River Group LBi International Digital Agency - fusie met Obtineo creëert de grootste Europese marketing en technology agency Intern koersdoel: 42,14* Opwaarts potentieel: +30% (excl. dividend) Verwacht dividendrendement 2010: circa 2,5% Fondsvermogen: 54 miljoen Neways Electronics Electronic Manufacturing Services - life cycle management TMC Group Detachering - vergrijzing - war on talent 40 *12 tot 18-maands koersdoel gebaseerd op fundamentele analyse en de interne koersdoelen van de individuele gewogen deelnemingen in portefeuille 41 Add Value Fund = ACTIVE SHARE! Actieve benadering Hands-on OUTPERFORMANCE! Geen benchmarks 42 Uit de zaal komt een vraag over slide 28. Hier staat bij een (*) de verklaring dat de weging Imtech exclusief de optiepositie is. Betekent dit een vermindering of een vermeerdering? De heer Wiersma antwoordt hierop dat het fonds met aandelen (12%) wordt vergroot. De heer Meijer vraagt aanwezige aandeelhouders of er nog vragen zijn naar aanleiding van de presentatie van het beheerteam of naar aanleiding van het Directieverslag? De voorzitter stelt vast dat er geen nadere vragen zijn en gaat over naar punt 4 van de agenda. 4. Vaststelling van de jaarrekening over 2010 De voorzitter geeft aanwezigen de gelegenheid tot het stellen van vragen over de jaarrekening Wellicht ten overvloede wordt gemeld dat de jaarrekening betrekking heeft op de pagina s 13 t/m 24 van het jaarverslag. De heer M.H. Rienks constateert dat, ondanks de toegenomen omvang van het fonds, de beheerkosten stijgen van 1,2% naar 1,75% per jaar. Hij vraagt zich af waar het geld voor nodig is. Zou het kunnen zijn dat beleggingsfondsen aan banken provisie moeten afdragen (provisie die banken nota bene ook doorberekenen aan hun cliënten) en zo ja of het Add Value Fund hier ook aan mee doet? De heer Vogel antwoordt hierop dat een en ander terugvoert naar 2007 toen het een fonds voor gemene rekening was. Het fonds kende een relatief lage kostenstructuur ten opzichte van de concurrentie (1,2%). Beleid was eerst het Add Value Fund te laten groeien c.q. out performen en pas daarna de beheerfee marktconform na bewezen meerwaarde - te maken. Het antwoord van de heer Vogel op het tweede deel van de vraagstelling is dat door de beheerder slechts zeer beperkt bestandsvergoedingen worden betaald aan derden. Daarnaast wijst de heer Vogel op de brief die de Minister van Financiën over afschaffing van dergelijke kostenstructuren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De Directie staat geheel achter deze visie van de Minister. De heer Rienks wil graag horen of de besteding van de extra inkomsten gaat naar het nog beter laten worden van het fonds

8 De heer Vogel informeert de vergadering dat door deze inkomsten extra mankracht kan worden aangetrokken. Met name research en acquisitie zullen worden verstevigd. De heer Rienks is benieuwd welke activiteiten worden ondernomen om het fonds onder de aandacht van beleggers te brengen. De heer Meijer antwoordt hierop dat de Raad van Commissarissen graag ziet dat de groei van het fonds meer inloopt op de researchverrichtingen, alsmede op het behaalde resultaat. De performance over 2009 en 2010 is sterk en zou de groei van het aantal uitstaande aandelen moeten versnellen. Hierop wordt mankracht ingezet. De heer Rienks constateert voorts dat er een post Voorziening niet te realiseren afdrachtvermindering is opgenomen van ,=. Gegeven dat het fonds bestaat uit Nederlandse ondernemingen, zou het terugvorderen van dividendbelasting geen probleem mogen zijn. Graag uitleg. De heer Vogel informeert de vergadering dat deze post uit voorzichtigheid is opgenomen. Het betreft een verwachte verrekening met de fiscus tussen de door ondernemingen in portefeuille ingehouden dividendbelasting in verband met uitgekeerd dividend en de te betalen eigen dividendbelasting door het Add Value Fund naar aanleiding van uitgekeerd dividend en in de toekomst uit te keren dividend. Gewacht wordt op een ruling van de Belastingdienst; bij terugvordering kan de voorziening mogelijk deels of geheel vrijvallen. De heer W. Wiersma wil graag weten of er nadere informatie beschikbaar is over in- en uittreders van het fonds in het eerste kwartaal De heer Wiersma antwoordt hierop dat de netto instroom in het eerste kwartaal betrof ten opzichte van de jaarultimo De heer Meijer constateert dat er geen verdere vragen zijn en vraagt de aandeelhouders in te stemmen met de goedkeuring van de jaarrekening over 2010, waarna de jaarrekening getekend kan gaan worden. Besluit: unaniem wordt de jaarrekening over 2010 aangenomen. 5. Goedkeuring voorstel tot uitkering van dividend Het Add Value Fund stelt voor een contact dividend van 0,80 per aandeel uit te keren (grondslag artikel 25 van de statuten). Op basis van de koers van hedenochtend van 32,36, betekent dit een dividendrendement van 2,47%. De aandelen Add Value Fund zullen woensdag 27 april ex dividend gaan noteren. De betalingsdatum is op dinsdag 3 mei De voorzitter vraagt de aandeelhouders hierop te reageren. De heer H. Kuijpers wil graag weten of de FBI status verhindert aandelen uit te keren. De heer Vogel antwoordt hierop dat dit inderdaad het geval is. Ook hier heeft de afdrachtvermindering invloed op. Besluit: unaniem gaan de aandeelhouders akkoord met het dividendvoorstel van 0,80 per aandeel. 6. Verlening van décharge aan (a) Directie en (b) aan Raad van Commissarissen 6a.) De voorzitter verzoekt aandeelhouders décharge te verlenen aan de Directie. De heer H. Kuijpers complimenteert de Directie alsmede de Raad van Commissarissen met de uitstekende resultaten. Besluit: unaniem gaan de aandeelhouders akkoord met het verlenen van décharge aan de Directie van Add Value Fund N.V. 6b.) De voorzitter verzoekt vervolgens aandeelhouders décharge te verlenen aan de Raad van Commissarissen

9 Besluit: unaniem gaan de aandeelhouders akkoord met het verlenen van décharge aan de Raad van Commissarissen van Add Value Fund N.V. 7. Benoeming van de externe accountant De heer Meijer stelt namens de Directie en Raad van Commissarissen voor, de controlerend accountant - Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V. - te herbenoemen voor een periode van een jaar. Besluit: unaniem gaan de aandeelhouders akkoord met de herbenoeming van Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V. voor de periode van een jaar. 8. Goedkeuring statutenwijziging De aanpassingen van de statuten houdt verband met wetswijzigingen per 1 juli 2010 en heeft met name betrekking op: (1) de minimale termijn oproeptermijn voor het houden van een Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die op 42 dagen is gesteld (wijzigingen artikel 18); en (2) rechten voor de ondernemingsraad (indien deze is ingesteld) om bij belangrijke besluiten (beloningsbeleid van bestuurders en commissarissen, besluiten tot benoeming, schorsing en ontslag) een standpunt kenbaar te maken. Op grond van artikel 26 van de statuten is een statutenwijziging slechts mogelijk bij een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen en op voorstel van de Prioriteit; deze meerderheid dient meer dan de helft van het geplaatste kapitaal te vertegenwoordigen. Gelet op het feit dat heden 8,22% van het geplaatste aandelenkapitaal is vertegenwoordigd, kan vandaag geen besluit worden genomen ter zake van de statutenwijziging. De Directie zal een nieuwe vergadering bijeenroepen, waarbij geldt dat de statutenwijziging in dat geval met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen ter vergadering kan worden meegenomen. 9. Rondvraag De heer H. Kuijpers Heeft een suggestie ten aanzien van het onder de aandacht van beleggers brengen van het Add Value Fund. Zowel de klein- als de grootbanken bieden een beleggingsrekening aan met lage transactie- en bewaarkosten. Deze beleggingsrekening wordt met name met eigen fondsen gevuld. Klaarblijkelijk is het mogelijk om ook andere fondsen te adopteren. Wellicht ligt hier een kans. De heer Wiersma antwoordt hierop dat het fonds hierover reeds actief in gesprek is met de financiële instellingen. Alvorens bij banken op het schap te mogen liggen, dient eerst wel een heel traject te worden doorlopen. Met Binck Bank/Alex is een overeenkomst afgesloten en het fonds heeft hierdoor een instroom van particuliere beleggers gezien. Dank voor de waardevolle suggestie. De heer W. Burgers Dankt aanwezigen voor hun komst en reikt als dank het boek De bedrijven die ons land groot maakten uit

10 10. Sluiting De voorzitter sluit om 16.23uur de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en aanwezigheid. Daarna nodigt de heer Meijer aanwezigen uit voor een afsluitende borrel. Amsterdam, 19 april 2011 Drs. R.C.J. Meijer Voorzitter Raad van Commissarissen

11 Uitnodiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Add Value Fund N.V. Amsterdam, 3 maart 2011 De aandeelhouders van Add Value Fund N.V. worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( jaarvergadering ), die zal plaatsvinden op 19 april 2011 om uur in de Mercury zaal van NYSE Euronext, Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam. De agenda van deze jaarvergadering is als volgt: 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Behandeling van het jaarverslag over Vaststelling van de jaarrekening over Goedkeuring voorstel tot uitkering van dividend 6. Verlening van décharge aan Directie en Raad van Commissarissen 7. Benoeming van de externe accountant 8. Goedkeuring statutenwijziging 9. Rondvraag 10. Sluiting De stukken voor de jaarvergadering zijn ten minste twee weken voorafgaand aan de vergadering kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Add Value Fund N.V., Keizersgracht 410, 1016 GC Amsterdam en te downloaden via Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. Aandeelhouders kunnen aan de jaarvergadering deelnemen indien zij op 22 maart 2011 (de registratiedatum ) in het bezit zijn van aandelen Add Value Fund N.V. en indien aan de volgende voorwaarden is voldaan. Houders van girale aandelen kunnen zich tot uiterlijk 15 april 2011 via hun bank of commissionair aanmelden bij KAS Bank N.V., t.a.v. Income Collection, Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam, telefoon Daarbij dient door een bij Euroclear Nederland aangesloten instelling of intermediair een verklaring te worden verstrekt, waarin zijn opgenomen de volledige naam en adresgegevens van de aandeelhouder en het aantal aandelen dat voor de vergadering wordt aangemeld en door desbetreffende aandeelhouder wordt gehouden. Een aandeelhouder die zich wil laten vertegenwoordigen, dient bovendien via zijn bank of commissionair een door hem ondertekende volmacht uiterlijk 15 april 2011 aan KAS Bank N.V. te overleggen. Aandeelhouders of hun gevolmachtigden moeten zich desgevraagd vooraf en in de vergadering kunnen legitimeren. De aandelen in Add Value Fund N.V. zijn genoteerd op de effectenbeurs van NYSE Euronext te Amsterdam en dagelijks verhandelbaar. Keijser Capital Asset Management B.V. voert de directie over het fonds en is als vergunninghouder opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. De directie, Keijser Capital Asset Management B.V

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Vergadering vrijdag 10 juni 2016, 13.00 uur Ten kantore van Optimix Vermogensbeheer NV, Johannes Vermeerstraat 14 te Amsterdam

Nadere informatie

Concept Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Add Value Fund N.V. gehouden op 17 april 2012 te NYSE Euronext, Beursplein 5 te Amsterdam

Concept Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Add Value Fund N.V. gehouden op 17 april 2012 te NYSE Euronext, Beursplein 5 te Amsterdam Concept Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Add Value Fund N.V. gehouden op te NYSE Euronext, Beursplein 5 te Amsterdam 1. Opening De voorzitter van de Raad van Commissarissen de heer R.C.J.

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 25-4-2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 06 juni 2017 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2016

Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van AND International Publishers N.V. te houden op donderdag 12 mei 2016 om 10:00 uur in Novotel

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Add Value Fund N.V. 17 april 2013

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Add Value Fund N.V. 17 april 2013 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Add Value Fund N.V. 17 april 2013 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Behandeling van het jaarverslag over 2012 4. Vaststelling van de jaarrekening

Nadere informatie

The Specialist in Dutch small and midcaps. De hoeksteen van uw beleggingsportefeuille!

The Specialist in Dutch small and midcaps. De hoeksteen van uw beleggingsportefeuille! The Specialist in Dutch small and midcaps De hoeksteen van uw beleggingsportefeuille! The Specialist in Dutch small and midcaps Het Add Value Fund richt zich primair op het segment van de Nederlandse small-

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2015

Algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Agenda voor de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders op vrijdag 1 mei 2015 1. Opening van de algemene vergadering van aandeelhouders (de Vergadering ) 2.

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T. Palmer Capital Fondsenbeheer B.V. publiceert oproep en agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders aandelenfondsen

P E R S B E R I C H T. Palmer Capital Fondsenbeheer B.V. publiceert oproep en agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders aandelenfondsen P E R S B E R I C H T publiceert oproep en agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders aandelenfondsen De aandeelhouders en andere vergadergerechtigden, personen met certificaathouderrechten daaronder

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen.

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen. MTY Holdings N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 16 december 2015 Locatie: Hotel Mitland te Utrecht Aanwezig namens MTY Holdings N.V.: De heer P.P.F. de Vries Mevrouw K. Koopmans

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 20-4-2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 01 juni 2016 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / mededelingen. 2. Toelichting algemene gang van zaken

AGENDA. 1. Opening / mededelingen. 2. Toelichting algemene gang van zaken AGENDA voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Inverko N.V. ( Inverko ), te houden op donderdag 5 november 2015 in het World Trade Center Strawinskylaan 1, 1077 XW Amsterdam. Aanvang:

Nadere informatie

Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013

Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013 Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013 Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap AamigoO Group N.V. gehouden d.d. 20 juni

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481.

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481. Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 12 mei 2015 om 14:00 uur in het Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015 Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Nutreco N.V., (de Vennootschap ) te houden op

Nadere informatie

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V.

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V. (Closed-end beleggingsmaatschappij) DATUM VRIJDAG 22 APRIL 2016 TIJD 11.00 UUR LOCATIE AMSTERDAM HILTON HOTEL Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening 2. Verslag van de Directie 3. Remuneratierapport

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2017

Algemene vergadering van aandeelhouders 2017 Algemene vergadering van aandeelhouders 2017 Agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van AND International Publishers N.V. te houden op donderdag 11 mei 2017 om 10:00 uur in Novotel

Nadere informatie

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0)

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0) Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op donderdag 23 mei 2013 om 14:00 uur in het Oseven Vergadercentrum in de Passenger

Nadere informatie

1 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT Express N.V.

1 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT Express N.V. AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TNT EXPRESS N.V. Donderdag 18 september 2014, 10:00 uur TNT Centre Taurusavenue 111, 2132 LS Hoofddorp, Nederland 1 Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, 09.30 uur Locatie: Aanwezig RvB: Aanwezig RvC: NH Jan Tabak (Amersfoortsestraatweg 27, Bussum) De

Nadere informatie

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV 10 april 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Donderdag 10 april 2014 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden op donderdag 10 april 2014,

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

Concept Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Add Value Fund N.V. gehouden op 17 april 2013 te NYSE Euronext, Beursplein 5 te Amsterdam

Concept Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Add Value Fund N.V. gehouden op 17 april 2013 te NYSE Euronext, Beursplein 5 te Amsterdam Concept Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Add Value Fund N.V. gehouden op 17 april 2013 te NYSE Euronext, Beursplein 5 te Amsterdam 1. Opening De voorzitter van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 2 mei 2017 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010 Algemene vergadering van aandeelhouders Hydratec Industries NV Amersfoort 20 mei 2010 Agenda 1. Opening door de Voorzitter 2. Toelichting Directie 2009 3. Goedkeuring Jaarrekening 2009 besluit 4. Vaststelling

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda De jaarstukken over

Nadere informatie

Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland

Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland DEEL I Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Geneba Properties N.V. 17 mei 2016 om 15.00 uur bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag 11 december 2014 om 13:30 uur ten kantore van de vennootschap te Hoofddorp, Antareslaan 69-75.

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op donderdag 21 mei 2015 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Aanvang van de vergadering: 10.00 uur. Voorzitter: De heer De Kleuver. VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 20 april 2017, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam UITNODIGING Geachte aandeelhouder, Hierbij hebben wij het

Nadere informatie

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

Stembeleid AEGON Nederland N.V.

Stembeleid AEGON Nederland N.V. Jaarverslag 2008 Stembeleid AEGON Nederland N.V. Inleiding AEGON is een wereldwijde organisatie. Dit stemverslag heeft uitsluitend betrekking op de beleggingen van AEGON Nederland N.V. en haar dochtermaatschappijen

Nadere informatie

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015

Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015 Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015 Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van de naamloze vennootschap Source Group N.V. gehouden d.d. 15 juni

Nadere informatie

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV te houden op dinsdag 31 mei om 14.30 uur in NH HOTEL,STATIONSWEG 75,3811 MH te Amersfoort. 1. Opening 2. Mededelingen 3.

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V.

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Op donderdag 1 mei 2014, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam.

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT te Apeldoorn VERGADERSTUKKEN De toelichting

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2012 Algemene vergadering

Algemene vergadering van aandeelhouders 2012 Algemene vergadering Algemene vergadering van aandeelhouders 2012 Agenda voor de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders op 15 mei 2012 1. Opening van de vergadering 2. Mededelingen 3. Notulen Algemene vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Notulen Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders nr. 053

Notulen Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders nr. 053 Notulen Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders nr. 053 Datum: 11 december 2014 Tijdstip en plaats: 13:30 uur, NSI hoofdkantoor, Antareslaan 69-75 te Hoofddorp Aanwezig Aandeelhouders: Vertegenwoordigd

Nadere informatie

F A C T S H E E T. Fondsfeiten Add Value Fund N.V. Startdatum 1 februari 2007* Fondsvermogen 67,1 mln (31/07/2015)

F A C T S H E E T. Fondsfeiten Add Value Fund N.V. Startdatum 1 februari 2007* Fondsvermogen 67,1 mln (31/07/2015) Fondsfeiten Add Value Fund N.V. Startdatum 1 februari 2007* Fondsvermogen 67,1 mln (31/07/2015) Beursnotering Euronext Amsterdam Verhandelbaarheid Iedere handelsdag Vaste beheervergoeding 1,75% op jaarbasis

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 16 november 2015 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING ORDINA N.V. Datum vergadering : 16 november 2015 Aanvang : 10:00 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 26 april 2016 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 26 april 2016 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen*

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen* AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op woensdag 25 mei 2016 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

Agenda AVA. 10 mei 2017

Agenda AVA. 10 mei 2017 Agenda AVA 10 mei 2017 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag 10 mei 2017 om 10.00 uur in het Novotel Rotterdam Brainpark, K.P. van der Mandelelaan 150,

Nadere informatie

De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen

De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen Delta Lloyd Investment Fund N.V. Delta Lloyd Europa Fonds N.V. Delta Lloyd Donau Fonds N.V. Delta Lloyd Nederland

Nadere informatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie PERSBERICHT Bussum, 5 november 2015 In aanvulling op het persbericht IEX gaat naar de beurs, dat hedenmorgen is gepubliceerd, informeert MTY Holdings NV middels onderstaand bericht haar aandeelhouders

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CORIO N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CORIO N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CORIO N.V. Vrijdag 23 april 2010 om 15:30 uur in het Spoorwegmuseum, Maliebaanstation te Utrecht OPROEP EN AGENDA 1. Opening en mededelingen 2. Verslag van de Raad

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen*

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

SMALL-CAPS: EEN FACTOR VAN BELANG. Masterclass presentatie Fondsevent, 27 september 2015

SMALL-CAPS: EEN FACTOR VAN BELANG. Masterclass presentatie Fondsevent, 27 september 2015 SMALL-CAPS: EEN FACTOR VAN BELANG Masterclass presentatie Fondsevent, 27 september 2015 SMALL-CAPS: OVER WELKE THEMA S KRIJG JE DE MEESTE VRAGEN IN DE PRAKTIJK? A B C D Rendement vs Risico Timing Liquiditeit

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS 1 Executive summary Executive summary Verwerving van 15% van SGS voor 2 miljard Investering sluit aan bij de strategie van GBL en voldoet aan haar strategische en financiële

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp.

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp. NOTULEN van de jaarlijkse algemene vergadering van Participanten van Steady Growth Fund, gevestigd en kantoorhoudende te Polarisavenue 97, 2132 JH Hoofddorp (de vennootschap) gehouden te Hoofddorp op 28

Nadere informatie

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen PERSBERICHT Rotterdam, 20 april 2010 Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen Nettowinst 10,5 miljoen (2008: 8,7 miljoen) Voorstel slotdividend

Nadere informatie

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van VastNed Retail op dinsdag 7 april 2009 om

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2012 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 9 mei 2012 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank NV 17 mei 2013 1 1. Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank NV 1. Welkom 2. Verslag van de Directie 2012 3. Vaststelling jaarrekening

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om 10.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen.* 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Persbericht Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Assen, 18 april 2017 Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC), kondigt aan dat per 31 maart het

Nadere informatie

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt)

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt) OPROEPING Het bestuur (het "Bestuur") van R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor een algemene

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Duurzaam Aandelen N.V. te houden op vrijdag 21 november 2014 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam 1. Oproepadvertentie

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 Agenda 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 TIJD 14.30 uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V. I UITNODIGING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN VASTNED RETAIL N.V. OP 15 MEI 2014 OM 13.00 UUR (CET) IN HET ROSARIUM,

Nadere informatie

MAANDBERICHT OVER JANUARI 2012

MAANDBERICHT OVER JANUARI 2012 MAANDBERICHT OVER JANUARI 2012 Inleiding Het jaar 2012 is goed van start gegaan voor Nederlandse small- en midcaps. De Amsterdam Midkap-Index steeg in januari met 8,7% naar 508,85 en de Amsterdam SmallCap

Nadere informatie

Agenda en toelichting. jaarlijkse algemene vergadering. van aandeelhouders van 24 april 2013

Agenda en toelichting. jaarlijkse algemene vergadering. van aandeelhouders van 24 april 2013 012 Agenda en toelichting jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 24 april 2013 Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op woensdag 24 april 2013 om 15.00

Nadere informatie

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1.

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1. Memo aan onderwerp Leden van de gemeenteraad Vervreemden aandelen cyclus van Hans van den Akker dienst afdeling telefoon Datum 12 september 2011 memo Tijdens de raadsbijeenkomst van 15 december 2010 heeft

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts Industries N.V.

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 12 APRIL 2012 TE DEN HAAG

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 12 APRIL 2012 TE DEN HAAG BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 12 APRIL 2012 TE DEN HAAG De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 12

Nadere informatie

Agenda: 1. Opening. 5. Rondvraag. 6. Sluiting.

Agenda: 1. Opening. 5. Rondvraag. 6. Sluiting. Oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders ("de Vergadering") van BinckBank N.V. ("BinckBank"), gevestigd te Amsterdam, te houden op 19 november 2007 om 10:00 uur in de Mercuriuszaal

Nadere informatie

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V.

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Datum 05 juni 2012 Plaats Parkhotel Rotterdam, Westersingel 70, 3015 LB Rotterdam Raad van Commissarissen Raad van Bestuur Notuliste

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Hollands Bezit N.V. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam 1. Oproepadvertentie 2. Agenda

Nadere informatie

De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen

De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Select Dividend Fonds

Nadere informatie

AGENDA. Keep creating. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V.

AGENDA. Keep creating. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. AGENDA 2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. Datum 15 mei 2017 Tijd 14.30 uur Plaats Mövenpick Hotel Amsterdam Centrum Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam Keep creating 2 CORBION

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SUPER DE BOER N.V.

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SUPER DE BOER N.V. AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SUPER DE BOER N.V. Super de Boer N.V. nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit voor haar buitengewone algemene vergadering te houden

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 16 Mei 2012

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 16 Mei 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 16 Mei 2012 1. Opening 2. Notulen BAVA 20 september 2011 3. Verslag van de Raad van Commissarissen 4. Verslag van NBZ Management BV over 2011 5. Vaststellen jaarrekening

Nadere informatie

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch 1. Opening De voorzitter, de heer Duron, opent om 10.10

Nadere informatie

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1 16 december 2013 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Maandag 16 december 2013 AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 12 augustus 2011 te Amsterdam

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 12 augustus 2011 te Amsterdam Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 12 augustus 2011 te Amsterdam 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 17.45 uur en heet

Nadere informatie

Gehouden te Amsterdam op 3 november 2014

Gehouden te Amsterdam op 3 november 2014 Pagina 1 CONCEPT Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders BNP Paribas OBAM N.V. Gehouden te Amsterdam op 3 november 2014 Aanwezig Jhr.drs. R.W.F. van Tets, commissaris (voorzitter) Mr. J.H. Schraven,

Nadere informatie