Jaarverslag Groep Brussel Lambert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2006. Groep Brussel Lambert"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2006 Groep Brussel Lambert

2 GBL streeft ernaar om op middellange termijn waarde te scheppen voor haar aandeelhouders. Hiertoe legt GBL zich toe op het in stand houden en het doen groeien van een participatieportefeuille die voornamelijk gericht is op een klein aantal ondernemingen waarin ze de rol van professioneel aandeelhouder kan spelen. Deze portefeuille zou mettertijd moeten evolueren op basis van het leven van die ondernemingen en de marktopportuniteiten. GBL belegt in ondernemingen die waarde kunnen scheppen voor de aandeelhouder en doet de investeringen van de hand waarvan geoordeeld wordt dat ze hun maturiteit hebben bereikt. GBL voert een dividendbeleid dat het midden wil houden tussen een aantrekkelijk rendement voor de aandeelhouder en een waardering van het aandeel. Groep Brussel Lambert

3 Inhoud Verslag van de Raad van Bestuur Verantwoordelijke voor het document en de wettelijke controle belaste accountants 2 Boodschap aan de aandeelhouders 3 Geselecteerde financiële informatie 4 Beursgegevens 4 Portefeuille en aangepast nettoactief 6 Geconsolideerd gegevens IFRS 8 Overzicht van de activiteiten 13 Risicofactoren 13 Total 14 Suez 18 Lafarge 22 Imerys 26 Pernod Ricard 30 Bertelsmann 34 Diverse deelnemingen 35 Rekeningen per 31 december Geconsolideerde financiële staten 38 Verkorte jaarrekening 62 Beleid inzake dividenden 64 Historische gegevens 65 Corporate governance 70 Informatie betreffende de vennootschap 88 Besluiten voorgesteld aan de aandeelhouders 91 Bijlage Mandaten van de Bestuurders tussen 2002 en Woordenlijst 107 Voor meer inlichtingen Voorlaatste omslag Voor meer inlichtingen over GBL, gelieve u te richten tot: Carine Dumasy Tel.: Fax: Website: Ce rapport annuel est aussi disponible en français This annual report is also available in English

4 Verantwoordelijke voor het document en de wettelijke controle belaste accountants Verantwoordelijke voor het document Baron Frère, Voorzitter, Gedelegeerd Bestuurder en CEO La Peupleraie Allée des Peupliers 17 B6280 Gerpinnes Gérald Frère, Gedelegeerd Bestuurder La Bierlaire Rue de la Bierlaire 1 B6280 Gerpinnes Thierry de Rudder, Gedelegeerd Bestuurder Ahornlaan 31 B1640 SintGenesiusRode Verklaring Bij ons weten zijn de gegevens van onderhavig document in overeenstemming met de werkelijkheid. Ze bevatten geen leemten die de draagwijdte ervan zouden kunnen verdraaien. Thierry de Rudder Gérald Frère Baron Frère Gedelegeerd Bestuurder Gedelegeerd Bestuurder Voorzitter, Gedelegeerd Bestuurder en CEO Wettelijke controle belaste accountants Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA Vertegenwoordigd door Michel Denayer Louizalaan 240 B1050 Brussel GBL Verantwoordelijke voor het document en de wettelijke controle belaste accountants / 2

5 Boodschap aan de aandeelhouders Dames en heren, Ook in 2006 is de wereldeconomie tegen een gezwind tempo blijven groeien, andermaal aangetrokken door de Aziatische landen, en vooral China, terwijl in de Verenigde Staten de activiteit tekenen van vertraging vertoonde en de Europese groei enigszins hernam. De inflatie is over het algemeen binnen de perken gebleven, ondanks de druk van de energieprijzen. De hoge prijzen die sommige activa behalen, onder meer in de financiële wereld, de kunst of het vastgoed, kan stellig worden verklaard door het belang van de liquide middelen in het systeem en het "gemakkelijk" krediet. In deze context hebben de centrale banken hun monetair beleid stelselmatig verstrakt, wat tot een hogere prijs voor de huur van het geld leidde. Niettemin is de rente nog altijd historisch laag. De strategie die de laatste twee jaar, en vooral in 2006, werd gevolgd, bevestigt de opdracht van GBL als professioneel belegger, die haar deelnemingen begeleidt tot ze hun volle maturiteit hebben bereikt en stelselmatig haar kapitaal herschikt in nieuwe beleggingen van industriële aard. Zoals geweten heeft GBL vorig jaar haar belang van 25,1% in Bertelsmann tegen EUR 4,5 miljard verkocht. Aldus werd ingegaan op de wensen van de familie Mohn die de onderneming liever als privégroep wou behouden, in plaats van haar op de beurs te introduceren. Deze deelneming was de vrucht van een lange evolutie, die in de jaren zeventig werd ingezet met een investering in Audiofina. Deze deelneming, waarin tal van partners aanwezig zijn geweest, heeft zich stelselmatig ontwikkeld met de oprichting van achtereenvolgens CLT, CLTUFA, vervolgens RTL Group, om, nu vijf jaar terug, uiteindelijk te worden geconsolideerd in Bertelsmann. De verschillende stappen die hebben geleid tot de oprichting van één van de parels aan het Europese mediasector, hebben overvloedig waarde gegenereerd. Op deze verkoop heeft GBL voor dit boekjaar een meerwaarde van EUR miljoen behaald. GBL heeft de afgelopen twee jaar voor een bedrag dat hoger is dan de opbrengst van de verkoop van Bertelsmann geïnvesteerd, en niet alleen om de positie in Suez te consolideren, maar ook om nieuwe partnerships voor de toekomst te sluiten met Lafarge en Pernod Ricard. GBL bezit momenteel 9,6% van Suez (7,1% begin 2005). Door het opgetrokken belang en de hogere beurskoers zal de marktwaarde van deze deelneming van de groep bijna EUR 2 miljard meer bedragen. Aldus consolideert GBL haar positie van eerste aandeelhouder, waarbij een industriële strategie wordt aangehouden die samen met het management en de Raad van Bestuur van de onderneming wordt bepaald. Afgezien van de geplande fusie met Gaz de France, steeds een strategische prioriteit, blijft Suez in alle sectoren sterk uitbreiden en kan de onderneming een uitstekend gezondheidsbulletin voorleggen. Suez heeft nog steeds heel wat potentieel in huis en dankzij de mooie resultaten moet het royale uitkeringsbeleid kunnen worden voortgezet. De investering in Lafarge werd in 2005 aangevat en in 2006 en 2007 voortgezet. Momenteel bezit GBL 16,1% van het kapitaal en 15% van de stemrechten in de eerste cementgroep van de wereld. Onze intrede in het kapitaal viel samen met de aanstelling van de nieuwe DirecteurGeneraal, Bruno Lafont, die reeds zijn stempel op het bedrijf heeft gedrukt, eerst door de uitkoop van de minderheidsaandeelhouders van Lafarge North America, en onlangs nog, door de overlating van Lafarge Dakbedekking. Gelet op deze evolutie, de goede resultaten over 2006 en het door het management aangekondigde plan Excellence 2008, ziet de toekomst van deze groep er veelbelovend uit. Het belang van 5% in Pernod Ricard is van recentere datum en werd pas vanaf het tweede halfjaar 2006 opgebouwd. Het betreft een deelneming op vriendschappelijke basis aan de zijde van de familie Ricard, in een bloeiende onderneming die de laatste jaren opvallend presteert en aantrekkelijke perspectieven biedt. Total blijft, één van de vaste waarden van de portefeuille, presenteert voor 2006 andermaal schitterende resultaten die gedragen worden door de hoge prijs van de ruwe olie. Door de intrinsieke kwaliteiten van de groep en van het management ervan moet Total kunnen blijven groeien en haar plaats bij de groten kunnen handhaven, en er tevens in slagen de problemen waarmee de sector wordt geconfronteerd, onder meer wat de hogere kosten en de toegang tot de reserves betreft, te overwinnen. Wat Imerys betreft, ten slotte, getuigen de goede bedrijfsprestaties, eens te meer, van de bekwaamheid van de bestuurders. Dankzij de, zowel conjuncturele als structurele, industriële maatregelen kon in eerste instantie de resultatenrekening al worden verbeterd en kon het rendabel model van de laatste tien jaar worden voortgezet. Naast de deelnemingsportefeuille die wordt aangehouden in grote beursgenoteerde groepen, belegt GBL ook in private equity, en wel door middel van twee fondsen waarvan het een belangrijke aandeelhouder is. Daarom heeft GBL zich ertoe verbonden om in te schrijven op Ergon Capital Partners II (ECP II), de opvolger van Ergon Capital Partners (ECP), dat samen met Parcom Ventures (ING groep) rond een jong team van ondernemers in 2005 werd opgericht. ECP II zal over een eigen vermogen van EUR 350 miljoen kunnen beschikken. Voorts zal GBL tot EUR 150 miljoen beleggen in Sagard II, de opvolger van Sagard, eerste fonds dat onder het leadership van de familie Desmarais werd opgericht, en waaraan GBL sinds 2002 deelneemt. Om de investeringsstrategie van GBL voort te zetten, zijn aanzienlijke middelen vereist. Momenteel beschikt de groep over ongeveer EUR 1,5 miljard liquide middelen en over krediet, maar binnen de perken van een zeer behoudende financiële hefboom. De cash earnings van GBL zijn solide. Hierbij wordt opgemerkt dat de inkomsten van de nieuwe deelnemingen in de plaats komen van het door Bertelsmann uitgekeerd contractueel dividend. Dankzij deze cash earnings kan een dividendbeleid worden volgehouden dat ervoor zorgt dat de vergoeding van de aandeelhouders geregeld toeneemt. GBL zal aan de aanstaande Algemene Vergadering voorstellen om het dividend per aandeel met meer dan 10% te verhogen tot EUR 1,90 bruto. Baron Frère 6 maart 2007 GBL Boodschap aan de aandeelhouders / 3

6 Geselecteerde financiële informatie I. Beursgegevens 1. Het GBLaandeel op de Beurs in EUR Beurskoers Op het eind van het jaar Hoogste Laagste Jaargemiddelde 91,05 93,95 73,75 86,00 82,85 83,55 59,80 73,46 59,90 59,95 44,50 52,49 44,67 45,00 29,32 39,11 39,01 64,85 33,10 50,91 Dividend Brutodividend Nettodividend Nettodividend met VVPRstrip 1,90 1,43 1,62 1,72 1,29 1,46 1,60 1,20 1,36 1,49 1,12 1,27 1,42 1,07 1,21 Beursratio s (in %) Dividend/gemiddelde koers Brutojaaropbrengst 2,2 12,0 2,3 41,0 3,0 37,4 3,8 18,1 2,8 (31,7) Aantal aandelen per 31 december Uitgegeven Eigen Beurskapitalisatie (in miljoen EUR) Verschil (in %) ,6 + 16, ,2 + 38, ,2 + 34, ,9 + 14, ,1 33,9 2. Beursinformatie GBL wordt genoteerd op Euronext Brussels en is opgenomen in zowel de BEL 20 als in de Euronext 100index, representatief voor de ééngemaakte beursmarkt die de beurzen van Parijs, Amsterdam, Brussel en Lissabon groepeert. Verhandelde bedragen (in miljard EUR) Aantal verhandelde effecten (in duizend EUR) Gemiddeld aantal verhandelde effecten per dag Op de beurs verhandeld kapitaal (in %) Free float velocity (in %) Gewicht in de BEL 20 (in %) Plaats in de BEL 20 Gewicht in de Euronext 100 (in %) Plaats in de Euronext , ,3 9 4,8 7 0,6 46 3, ,2 65,6 5,4 7 0,7 45 1, ,4 53,6 4,3 10 0,6 48 1, ,9 45,9 4,4 10 0,5 57 1, ,9 51,7 4,6 8 0,5 56 GBL Geselecteerde financiële informatie / 4

7 Beurskoers van GBL (2/1/2002 = 100) Beurskoers van GBL en niveau van de BEL 20 en van de CAC 40 (2/1/2002 = 100) Niveau van de BEL 20 Niveau van de CAC 40 Beurskoers van GBL Beurskapitalisatie van GBL (in miljoen EUR) Financiële kalender Gewone Algemene Vergadering april Uitbetaling van coupon nr 8 25 april 2007 Bekendmaking van de resultaten per 31 maart mei 2007 Bekendmaking van de halfjaarresultaten begin augustus Bekendmaking van de resultaten per 30 september november Bekendmaking van de jaarresultaten 2007 maart 2008 Gewone Algemene Vergadering 2008 (voorgesteld aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 24 april 2007) 8 april Informatie voor de aandeelhouder Dividend Er zal aan de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van 24 april 2007 worden voorgesteld om de winstverdeling voor het boekjaar 2006 goed te keuren, hetzij een brutodividend van EUR 1,90 per GBLaandeel, wat neerkomt op een stijging met 10,5% in vergelijking met het bedrag van EUR 1,72 dat werd uitgekeerd voor het voorgaande boekjaar. Het nettodividend bedraagt: EUR 1,425 per aandeel EUR 1,615 per aandeel met VVPRstrip. Gelet op het aantal effecten dat recht geeft op het dividend ( ), bedraagt de totale winstuitkering van het boekjaar EUR 280 miljoen. Dit nettodividend zal betaalbaar zijn vanaf 25 april 2007, hetzij door overschrijving voor de aandeelhouders op naam, hetzij tegen afgifte van coupon nr. 8, geknipt van de aandelen (en desgevallend van de VVPRstrips) aan de loketten van de erkende Belgische banken en financiële instellingen. De financiële dienst wordt verzekerd door de bank ING België. GBL Geselecteerde financiële informatie / 5

8 II. Portefeuille en aangepast nettoactief 1. Organigram per 31 december 2006 % in kapitaal / (% van de stemrechten) 3,6% (%) Total 3,9% / (4,0%) Suez 8,0% / (11,9%) Lafarge 15,9% / (14,8%) Imerys 26,4% / (34,4%) Pernod Ricard 2,8% / (2,6%) 2. Beursevolutie van de deelnemingen in januari februari maart april mei juni juli augustus september october november december Total Suez Imerys Lafarge 3. Waarderingsregels van het aangepast nettoactief en publicatie Het aangepast nettoactief van het GBLaandeel is een conventionele referentie die overeenstemt met de som van de nettocash van de groep en de deelnemingen die financiële vaste activa zijn en die gewaardeerd worden volgens de volgende principes: de beurskoers voor de genoteerde ondernemingen; het deel in het eigen vermogen voor de nietgenoteerde ondernemingen waarop de vermogensmutatiemethode wordt toegepast; de boekhoudkundige waarde voor de nietgenoteerde ondernemingen die nietgeconsolideerd worden en waarop de vermogensmutatiemethode niet wordt toegepast. Het aangepast nettoactief dat de portefeuille uitvoerig toelicht wordt elk kwartaal bekendgemaakt. De waarde per aandeel wordt wekelijks op de website van GBL (http://www.gbl.be) gepubliceerd. Voor de berekening ervan wordt uitgegaan van dezelfde criteria als die toegepast voor de vaststelling van het aangepast nettoactief per kwartaal. Toch is het mogelijk dat er met bepaalde minder belangrijke gebeurtenissen die zich sinds de laatste boekhoudkundige afsluiting hebben voorgedaan, geen rekening wordt gehouden bij de bepaling van de wekelijks meegedeelde waarde. Het gecombineerd effect van al deze elementen zal nooit hoger liggen dan 2% van het aangepast nettoactief. GBL Geselecteerde financiële informatie / 6

9 4. Uitsplitsing van het aangepast nettoactief per 31 december 2005 en 2006 De evolutie van het aangepast nettoactief is net als het resultaat van GBL een belangrijk criterium voor de beoordeling van de prestaties van de groep. Het aangepast nettoactief van GBL bedroeg per 31 december 2006 EUR miljoen (EUR 113,91 per aandeel) tegen EUR miljoen (EUR 80,33 per aandeel) eind De hiernavolgende tabel geeft een gedetailleerd overzicht van de samenstellende delen van het aangepast nettoactief van GBL. Total Suez Bertelsmann Lafarge Imerys Pernod Ricard Andere deelnemingen Portefeuille Nettocash/trading/ eigen aandelen Aangepast nettoactief Aantal aandelen 31 december december 2005 Portefeuille Beurskoers Portefeuille Beurskoers % in kapitaal in EUR in miljoen EUR % % in kapitaal in EUR in miljoen EUR % 3,9 8,0 15,9 26,4 2,8 54,65 39,23 112,70 67,40 145, ,6 23,8 18,9 6,7 2,7 1,6 84,3 15, ,8 7,3 25,1 3,4 26,2 53,05 26,30 76,00 61, ,9 21,8 18,8 4,1 9,2 0,7 99,5 0, De portefeuille van GBL is in de loop van 2006 met EUR miljoen aangegroeid, hetzij een stijging met 27,8% tegen de toestand eind december In mei 2006 heeft Total de spinoff van Arkema doorgevoerd. Ten gevolge van deze inbrengsplitsing kregen de aandeelhouders van Total één aandeel Arkema per tien aandelen Total toegewezen. De daaruit voortvloeiende deelneming van 3,9% in Arkema vertegenwoordigt EUR 91 miljoen in het aangepast nettoactief per eind 2006 (opgenomen op het niveau van de andere deelnemingen). GBL bezat eind ,9% van het kapitaal en 4,0% van de stemrechten in Total. Na een interne herstructurering eind 2006 hebben de aandelen in het bezit van GBL immers hun dubbel stemrecht verloren. Deze hoedanigheid zullen ze evenwel na verloop van twee jaar terugkrijgen. Total vertegenwoordigt 31% van het aangepast nettoactief eind 2006 (EUR miljoen). De waardering van Total in de portefeuille is lichtjes gestegen tegenover eind Dat is toe te schrijven aan de positieve evolutie van de beurskoers van het aandeel tussen beide data, en zulks niettegenstaande de spinoff van Arkema. Met de aankoop tijdens het eerste halfjaar van 9,8 miljoen Suezaandelen tegen EUR 296 miljoen, heeft GBL haar deelneming van 7,3% eind 2005 opgetrokken tot 8,0% eind Deze investering en de koersstijging van Suez met 49,2% verklaren het toegenomen gewicht van Suez (EUR miljoen 23,8%) in het aangepast nettoactief per 31 december GBL is begin 2007 met het aankopen van aandelen doorgegaan (EUR 798 miljoen) en kon aldus haar deel in het kapitaal van Suez tot 9,6% (en in de stemrechten tot 13,4%) opdrijven. Bertelsmann werd in de zomer 2006 tegen EUR 4,5 miljard verkocht, wat aanleiding heeft gegeven tot een toename van het aangepast nettoactief met EUR miljoen. Hier dient te worden onderstreept dat deze deelneming in het aangepast nettoactief was opgenomen voor het deel van GBL (25,1%) in het eigen vermogen van Bertelsmann (EUR miljoen). GBL bezat eind 2005 reeds een deelneming van 3,4% in Lafarge. Het investeringsbeleid werd in 2006 voortgezet met de inleg van nogmaals EUR 2,1 miljard, waardoor de drempel van 15% in het kapitaal van deze groep werd bereikt. Gelet op de gunstige evolutie van de beurskoers (+ 48,3%) die van EUR 76,00 tot EUR 112,70 opklom, is deze deelneming tot een marktwaarde van EUR miljoen gestegen. De bijdrage van Imerys tot het aangepast nettoactief van GBL is met EUR 106 miljoen gestegen ten gevolge van de koersstijging met 10,3% van het Imerysaandeel tijdens het boekjaar. De deelneming in het kapitaal ten belope van 26,4% is ongewijzigd gebleven, maar GBL heeft opnieuw dubbel stemrecht verkregen en beschikt bijgevolg over 34,4% van de stemrechten in Imerys. De portefeuille van GBL eind 2006 bevat eveneens een belang van 2,8% in het kapitaal van Pernod Ricard, dat tijdens het laatste kwartaal voor EUR 428 miljoen werd verworven en op 31 december 2006 EUR 446 miljoen waard was. Dat belang werd in januari 2007 tot 5,1% opgetrokken. De investering in private equity fondsen (opgenomen op het niveau van de andere deelnemingen) bedraagt EUR 165 miljoen eind 2006 tegen EUR 88 miljoen eind De liquide middelen bedroegen eind 2006 EUR 2,6 miljard. Daarin zijn, behalve de cash earnings en de winstverdeling van GBL, de ontvangsten uit de verkoop van Bertelsmann (EUR 4,5 miljard), de nettoopbrengst van de in april 2006 uitgeschreven kapitaalverhoging (EUR 703 miljoen) en de investeringen van EUR 2,9 miljard op de portefeuille begrepen. GBL Geselecteerde financiële informatie / 7

10 5. Aangepast nettoactief over 5 jaar in miljoen EUR Aangepast nettoactief op het eind van het jaar Portefeuille Nettocash/trading/eigen aandelen waarvan eigen aandelen Verschil van jaar tot jaar (in %) , , ,1 445,3 + 50, , ,6 55,7 427,9 + 25, , ,0 725,2 337,3 + 18, , ,6 476,5 267,6 + 6, , ,1 354,4 212,5 24,9 In EUR Aangepast nettoactief per aandeel Beurskoers 113,91 91,05 80,33 82,85 64,27 59,90 54,43 44,67 50,91 39,01 III. Geconsolideerd gegevens IFRS GBL noteert op 31 december 2006 een nettoresultaat van EUR miljoen (EUR 20,76 per aandeel) tegen EUR 523 miljoen (EUR 3,94 per aandeel) over dezelfde periode van Deze forse vooruitgang is voornamelijk toe te schrijven aan de meerwaarde die in het eerste halfjaar werd gerealiseerd op de overdracht van de deelneming van 25,1% in Bertelsmann, hetzij EUR miljoen. Behalve door het positief effect van de verkoop van Bertelsmann, wordt het resultaat van GBL gekenmerkt door de positieve evolutie van de cash earnings die er 36% op vooruit gingen, hetzij van EUR 324 miljoen in 2005 tot EUR 441 miljoen in Dat is voornamelijk te wijten aan de hogere dividenden uit onze deelnemingen en aan de toename van de cash inkomsten, waarvan de begin juli 2006 geïnde EUR 4,5 miljard afkomstig zijn van de verkoop van Bertelsmann. 1. Kerncijfers in miljoen EUR Geconsolideerd resultaat Cash earnings Mark to market en andere non cash Geassocieerde ondernemingen Eliminaties en meerwaarden Geconsolideerd resultaat over de periode Totale uitkering 440,5 22,2 179, , ,3 279,6 323,7 (4,9) 342,8 (138,6) 523,0 237,9 327,9 (16,8) 386,3 (103,4) 594,0 221,3 284,4 (29,4) 132,5 (177,1) 210,4 206,1 302,4 (14,5) (362,7) (163,0) (237,8) 196,4 Geconsolideerd balans Activa Nietcourante activa Courante activa Passiva Eigen vermogen Nietcourante passiva Courante passiva , , ,0 434,6 116, ,6 123, ,7 437,6 59, ,1 411, ,6 22,5 20, ,6 594, ,4 24,4 381, ,5 964, ,3 359,9 478,9 Aantal aandelen op het eind van het jaar (1) Basis Verwaterd Payout (in %) Dividend/cash earnings Dividend/geconsolideerd resultaat 63,5 9,2 73,5 43,7 67,5 35,6 72,5 93,7 64,9 (79,3) Geconsolideerd resultaat per aandeel Geconsolideerde cash earnings per aandeel 20,76 3,17 3,94 2,44 4,50 2,48 1,59 2,15 (1,79) 2,28 (1) De berekening van het aantal basis en verwaterdaandelen wordt gedetaillerd op blz. 58 GBL Geselecteerde financiële informatie / 8

11 2. Economische analyse van het geconsolideerde resultaat De in deze analyse opgenomen tabel beoogt een beter zicht te geven op de diverse bestanddelen van het geconsolideerd resultaat van GBL, opgemaakt volgens de IFRS. De rubrieken van de verschillende kolommen worden in de woordenlijst beschreven Mark to Geassomarket cieerde Eliminaties Cash en andere onder en meer Gecon Gecon Geconin miljoen EUR earnings non cash nemingen waarden solideerd solideerd solideerd Nettoresultaat van de geassocieerde ondernemingen Resultaat van beëindigde activiteiten Nettodividenden van deelnemingen Opbrengsten en kosten van interesten Andere financiële opbrengsten en kosten Andere bedrijfsopbrengsten en kosten Resultaat op overdrachten en waardeverminderingen van nietcourante activa Belastingen Geconsolideerd resultaat over de periode 406,0 41,7 13,4 (29,8) 9,2 440,5 (3,5) 15,1 1,2 9,4 22,2 131,7 48,0 179,7 (61,0) 2.439,0 (148,8) 11, ,9 70, ,0 257,2 38,2 28,5 (28,6) 11,7 18, ,3 83,2 259,6 169,3 1,2 21,5 (19,0) 6,5 0,7 523,0 62,5 323,8 186,0 3,7 1,8 (18,6) 37,5 (2,7) 594,0 A. Cash earnings (EUR 441 miljoen in 2006 tegen EUR 324 miljoen in 2005) De groei van de cash earnings met EUR 117 miljoen (+ 36%) is het gevolg van verschillende factoren. Voor wat de deelnemingen betreft, heeft GBL in 2006 voor het eerst EUR 39 miljoen dividenden kunnen innen door de intrede in het kapitaal van Lafarge vanaf oktober 2005 en de versterking van deze positie in Door de investeringen in Suez in 2005 en de stijging van het ontvangen dividend per aandeel (+ 25%) is de bijdrage van Suez omhooggegaan tot EUR 78 miljoen, hetzij EUR 29 miljoen meer dan in De deelneming van GBL in Total is in 2006 ongewijzigd gebleven. Het hogere dividend, EUR 139 miljoen, is toe te schrijven aan de stijging met 16% van het door Total uitgekeerde dividend, uitbetaald onder de vorm van een saldo en een voorschot voor een identiek bedrag. De van Bertelsmann en Imerys in 2006 geïnde dividenden totaliseren EUR 148 miljoen, EUR 3 miljoen meer dan in 2005, en zijn te wijten aan het hogere dividend per aandeel van Imerys. Nettodividenden van deelnemingen in miljoen EUR Total Bertelsmann Suez Lafarge Imerys Andere Totaal 138, ,2 38,8 27,6 2,5 406,0 119, ,3 25,1 0,2 314,4 141, ,8 20,9 0,6 326,9 Voor wat de opbrengsten en kosten van interesten betreft, heeft GBL in 2006 een positief resultaat van EUR 42 miljoen gerealiseerd. Om haar investeringen in Lafarge en Suez te financieren heeft GBL in het eerste halfjaar ruim gebruik gemaakt van kredietlijnen en van het geld dat werd opgehaald door middel van de kapitaalverhoging van EUR 703 miljoen. De liquide middelen van EUR 4,5 miljard die begin juli werden ontvangen wegens de verkoop van Bertelsmann en gedeeltelijk werden aangewend om de investeringen van GBL in Lafarge en Pernod Ricard voort te zetten, hebben daarentegen positief bijgedragen tot het financieel resultaat over het tweede halfjaar. De daling van de andere financiële opbrengsten en kosten ten opzichte van 2005, is voornamelijk toe te schrijven aan de trading in effecten, deels gecompenseerd door de afgeleide producten en de financiële kosten in verband met de investeringen en de kapitaalverhoging. GBL heeft in 2006 ook een teruggaaf van EUR 9 miljoen roerende voorheffing op buitenlandse dividenden (onder meer van Suez en Total) ontvangen. GBL Geselecteerde financiële informatie / 9

12 B. Mark to market en andere non cash (EUR 22 miljoen in 2006 tegen EUR 5 miljoen in 2005) in miljoen EUR Opbrengsten en kosten van interesten Andere financiële opbrengsten en kosten Andere bedrijfsopbrengsten en kosten Belastingen Totaal (3,5) 15,1 1,2 9,4 22,2 (2,2) (2,5) (0,9) 0,7 (4,9) (2,5) (10,7) (0,9) (2,7) (16,8) Reële waardeschommelingen van afgeleide producten (renteswaps en calls Total, Arkema en puts Lafarge) dragen voor EUR 15 miljoen bij tot de rubriek Andere financiële opbrengsten en kosten. De eliminatie van het dividend op eigen aandelen (EUR 9 miljoen) compenseert, met toepassing van de IFRS, de uitboeking van de kosten in verband met de kapitaalverhoging van GBL (EUR 6 miljoen) en de verwervingen in portefeuille in 2006 (EUR 3 miljoen). Naast de in 2006 ontvangen belastingteruggaaf van EUR 9 miljoen (in cash earnings) is de schommeling van de rubriek Belastingen in mark to market te wijten aan de boeking van een bijkomende vordering (EUR 9 miljoen) op de belastingadministratie die in januari 2007 werd geïnd. C. Imerys Ergon Capital Partners (ECP) (EUR 71 miljoen in 2006 tegen EUR 83 miljoen in 2005) Deel in het nettoresultaat van de geassocieerde ondernemingen in miljoen EUR Imerys ECP Totaal 49,5 21,2 70,7 81,8 1,4 83,2 62,5 62,5 Imerys Op basis van de door Imerys, volgens de IFRS, gepubliceerde informatie bedraagt de omzet 2006 EUR miljoen, dat is 8,0% beter dan over dezelfde periode van Voor het tweede opeenvolgende jaar wordt Imerys geconfronteerd met een sterke inflatie van haar variabele kosten (voornamelijk de energie). Ondanks deze context noteert het courant bedrijfsresultaat EUR 459 miljoen, 5,7% beter dan vorig jaar. Deze groei is voornamelijk toe te schrijven aan de bijdrage van de verwervingen van het boekjaar (min overdrachten) en het negatief effect van de deviezen. Met ongewijzigde consolidatiekring en wisselkoersen zou het courant bedrijfsresultaat met EUR 11 miljoen vooruit zijn gegaan, toe te schrijven aan de verbetering van de prijs/productmixverhouding die de inflatie van de externe kosten en het negatief effect van de volumes compenseert. Het nettoresultaat, deel van de groep, bedraagt EUR 187 miljoen, tegen EUR 309 miljoen in Dit resultaat omvat een bedrag, na belastingen, van EUR 121 miljoen van overige opbrengsten en kosten zonder weerslag op de cashflow, en namelijk: voorzieningen aangelegd voor waardeverminderingen op industriële activa, sanering van industrieterreinen en herstructureringskosten in verband met de aanzienlijke reorganisatie van de kaolienproductie in het Verenigd Koninkrijk, voor een totaalbedrag van EUR 86 miljoen; andere kosten ten bedrage van EUR 46 miljoen in verband met waardeverminderingen van activa en kostenbesparende maatregelen binnen het geheel van de groep; verkopen van nietindustriële activa voor een bedrag van EUR 11 miljoen. De bijdrage van Imerys tot het resultaat 2006 van GBL, bedraagt EUR 50 miljoen, tegen EUR 82 miljoen in ECP Gelet op de 43%deelneming van GBL in ECP, draagt laatstgenoemde voor EUR 21 miljoen bij tot het resultaat van GBL. ECP heeft in 2006 haar investeringsbeleid voortgezet en haar portefeuille nog uitgebreid met drie bijkomende activa namelijk King Benelux, La Gardenia en Seves, voor een totaalbedrag van EUR 99 miljoen. Per 31 december 2006 laat de tegen reële waarde gewaardeerde activaportefeuille voor het deel van GBL een latente meerwaarde van EUR 13 miljoen blijken. Het saldo van de bijdrage van ECP omvat voornamelijk de meerwaarde gerealiseerd op de gedeeltelijke verkoop van Stroili in het derde kwartaal Het private equity fonds ECP II, de opvolger van ECP I, dat eind december 2006 werd opgericht, heeft nog niet tot het resultaat van GBL bijgedragen. Bertelsmann Merk op dat dit deelneming werd geconsolideerd door vermogensmutatie tot 30 juni Als geassocieerde onderneming draagt Bertelsmann bij voor EUR 109 miljoen op een totaal van EUR 180 miljoen (Imerys en ECP inbegrepen). Na de verkoop van deze deelneming werden het deel van GBL in het nettoresultaat (EUR 61 miljoen) en het bevoorrechte deel van het geïnde dividend van Bertelsmann (EUR 48 miljoen) afzonderlijk geboekt als Resultaat van beëindigde activiteiten op hetzelfde niveau als de meerwaarde van EUR miljoen. GBL Geselecteerde financiële informatie / 10

13 D. Resultaat van beëindigde activiteiten Verkoop van Bertelsmann (EUR miljoen in 2006 tegen EUR 260 miljoen in 2005) Eind mei sloten de groepen GBL en Bertelsmann een princiepsakkoord over de overdracht van de 25,1%deelneming van GBL aan de Duitse groep tegen de prijs van EUR 4,5 miljard. GBL heeft begin juli de opbrengst van de verkoop geïnd en op deze verrichting een nettomeerwaarde verwezenlijkt van EUR miljoen. Het deel van GBL in het nettoresultaat van Bertelsmann tot de overdracht ervan bedraagt voor 2006 EUR 61 miljoen. Bovendien heeft Bertelsmann, voor de laatste maal, een dividend uitgekeerd van EUR 120 miljoen, dat is opgenomen onder de cash earnings. In de consolidatie wordt het normale gedeelte van dit dividend geëlimineerd (EUR 72 miljoen) en enkel het bevoorrecht gedeelte (EUR 48 miljoen) in resultaat behouden. in miljoen EUR Nettomeerwaarde Deel in het nettoresultaat Nettodividend Totaal 2.378,0 61,0 48, ,0 220,9 38,7 259,6 259,0 64,8 323,8 GBL Geselecteerde financiële informatie / 11

14 GBL / 12

15 Overzicht van de activiteiten GBL streeft ernaar om op middellange termijn waarde te scheppen voor haar aandeelhouders. Hiertoe legt GBL zich toe op het in stand houden en het doen groeien van een participatieportefeuille die voornamelijk gericht is op een klein aantal ondernemingen waarin ze de rol van professioneel aandeelhouder kan spelen. Thans zijn deze vennootschappen Total, Suez, Lafarge, Imerys en Pernod Ricard, naast diverse andere deelnemingen in private equity. Deze portefeuille zou mettertijd moeten evolueren op basis van het leven van die ondernemingen en de marktopportuniteiten. GBL belegt in ondernemingen die waarde kunnen scheppen voor de aandeelhouder en doet de investeringen van de hand waarvan geoordeeld wordt dat ze hun maturiteit hebben bereikt. GBL voert een dividendbeleid dat het midden wil houden tussen een aantrekkelijk rendement voor de aandeelhouder en een waardering van het aandeel. Risicofactoren Elk van de grote deelnemingen in hand van GBL staat bloot aan specifieke risico s die in detail worden geanalyseerd in hun respectievelijke beheersverslagen of registratiedocumenten overeenkomstig de geldende wetgeving. Het eventueel concreet worden van deze risico s voor één of meerdere deelnemingen kan een wijziging van de globale waarde van de portefeuille van GBL teweeg brengen. GBL tracht deze risico s te beperken door haar portefeuille te diversifiëren en de investeringen te analyseren alsook haar deelnemingen op te volgen. De nauwkeurige referentie van de hoofdstukken met betrekking tot het beheer van de risico s van de voor verkoop beschikbare deelnemingen van GBL worden aangegeven in onderstaande tabel: Deelnemingen Bladzijde Referentie (link) Total Suez 920 Lafarge 89 Imerys Pernod Ricard Partiefinanciere.pdf Er is geen enkele publieke informatie beschikbaar over de risicofactoren voor de private equity fondsen in het bezit van GBL. Deze investeringen vertegenwoordigen minder dan 1% van het aangepast nettoactief. Deelnemingen per 31 december 2006 Total 14 Suez 18 Lafarge 22 Imerys 26 Pernod Ricard 30 Bertelsmann 34 Diverse deelnemingen 35 Op de volgende bladzijden vindt u voor elke operationele deelneming de volgende gegevens: een beschrijving van de activiteiten, de markante gebeurtenissen van het jaar en de financiële resultaten; een tabel met kerncijfers waarin de beurs en geconsolideerde operationele gegevens van elke onderneming zijn opgenomen; de bijdrage tot het resultaat en tot het aangepast nettoactief van GBL. De woordenlijst met de definities van de trefwoorden vindt u op blz. 107 van het jaarverslag. GBL Overzicht van de activiteiten / 13

16 Financiële informatie over Total Jérôme Schmitt Tel.: Fax:

17 Total, voortgekomen uit de opeenvolgende toenaderingen tussen de groepen Total, PetroFina en Elf Aquitaine, is een petroleum en gasgroep van wereldformaat en eveneens een belangrijke speler op Chemiesector Activiteiten Total is één van de grootste internationale petroleum en gasgroepen. Haar activiteiten worden in meer dan 130 landen uitgeoefend en beslaan de volledige keten van de petroleumindustrie, van Stroomopwaarts exploratie, ontwikkeling en productie van petroleum en gas tot Stroomafwaarts raffinage en verdeling van petroleumproducten en internationale handel in ruwe olie en petroleumproducten. Total is ook een geduchte speler op de Chemiesector en heeft zich eveneens gelanceerd in de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Stroomopwaarts garanderen de bewezen koolwaterstofreserves van de groep, vastgesteld volgens de SECnormen, de vennootschap ongeveer 13 jaar productie tegen het huidige productietempo. De groep, die steunt op een portefeuille van gediversifieerde activa, onderscheidt zich door groeiperspectieven voor haar productie die tot de sterkste uit de petroleumindustrie behoren, dankzij de participatie in grote projecten met lage technische kostprijs en in veelbelovende blokken. Total, die ook aanwezig is in de sector van het vloeibaar aardgas, breidt haar activiteiten ook uit naar aanverwante marktsegmenten zoals de gasdistributie en de opwekking van elektriciteit. Stroomafwaarts positioneert de groep zich als marktleider in Europa en Afrika. Ze beschikt over een raffinagecapaciteit van 2,7 miljoen vaten per dag en staat in voor de verkoop van geraffineerde producten van 3,8 miljoen vaten per dag. De groep heeft deelnemingen in 27 raffinaderijen en exploiteert een netwerk van ongeveer tankstations, in hoofdzaak onder de merknamen Total, Elf en Elan, voornamelijk in Europa en Afrika. Voor wat de Chemische bedrijfssector betreft, behoort Total tot de Europese of wereldleiders op de meeste markten. Deze omvat zowel petrochemische activiteiten en grote polymeren, die typisch zijn voor de grote geïntegreerde petroleummaatschappijen, als chemische specialiteiten gericht op de technologie voor verwerking van rubber en bekledingsproducten. Markante gebeurtenissen van 2006 Het jaar 2006 werd gekenmerkt door aanhoudende globaal gunstige marktvoorwaarden voor de petroleumindustrie. Door de aanhoudende vraag en een bij voortduur hoog aanwendingspercentage van de productiecapaciteiten, noteerden de prijzen van de ruwe olie, gemiddeld, hoger dan in Hoewel duidelijk lager dan in 2005, bleven de raffinagemarges, gemiddeld, op een bevredigend niveau. Op grond van deze omgeving hebben de resultaten van Total nieuwe records genoteerd, en dit ondanks de druk op de prijzen van de petroleum verleende diensten, de hogere belastingdruk en de daling van de productie. In deze context blijft de groep profiteren van de voortzetting van de productiviteitsprogramma s en van de inkoop van aandelen, waardoor de winst per aandeel kon worden opgesmukt en een rentabiliteit van het gemiddeld aangewende kapitaal van 26% kon worden behaald, die behoort tot de beste van de industrie. Stroomopwaarts In 2006 bedroeg de koolwaterstofproductie van Total 2,36 miljoen voe/d (vaten olieequivalent per dag) tegen 2,49 miljoen voe/d in 2005, dat is 5,3% minder. Verbeterd voor het effect prijs/consolidatiekring en zonder de weerslag van de productiestopzettingen wegens de onrust in Nigeria, is de koolwaterstofproductie van Total in 2006 stabiel gebleven; door de bijdragen van de nieuwe velden konden de productieverminderingen of stopzettingen in de Noordzee ongedaan worden gemaakt. Voor wat de exploratie betreft hebben de verschillende vondsten en verdere schattingen op verschillende concessies het peil van de bewezen reserves van koolwaterstoffen, vastgesteld volgens de SECnormen, in 2006 op 11,12 miljard voe gehandhaafd. Volgens dezelfde principes bedraagt de vernieuwingsvoet van de bewezen reserves van de groep in % en voor de periode % (berekend op basis van een stabiele prijs van de brent van 40$/vat). Voorts kan het peil van de bewezen en waarschijnlijke reserves van de maatschappij eind 2006 op 20,5 miljard voe worden geschat, wat tegen het huidige productieritme goed is voor bijna 23 jaar levensduur. GBL Total / 15

18 Stroomafwaarts In de raffinage heeft de groep verder geïnvesteerd om haar industriële uitrusting in overeenstemming te brengen met de evolutie op de markten, inzonderheid de verwerking van ruwe olie met een hoog zwavelgehalte. Op marketinggebied heeft Total op haar coremarkten de optimalisatie van haar netwerken van tankstations voortgezet. Tevens werden selectieve ontwikkelingsprojecten in China, Pakistan, Cambodja en de Filippijnen gerealiseerd. Over het hele jaar 2006 genomen zijn de geraffineerde volumes met 2% gestegen tot 2,5 miljoen vaten per dag. Het aanwendingspercentage van de productiecapaciteiten bedroeg 88% op het zelfde niveau dan in In dezelfde periode bleef de verkoop van geraffineerde producten onveranderd op 3,8 miljoen vaten per dag. Chemie De reorganisatie van de afdeling Chemie werd in 2006 voortgezet met de inbrengsplitsing (spinoff) van Arkema, een beursgenoteerde entiteit met een omzet van ongeveer EUR 5,6 miljard, waarin de activa van de chloorchemie, de performante polymeren en de tussenproducten van Total zijn ondergebracht. In de Petrochemische sector heeft Total onder meer profijt getrokken uit de snelle ontwikkeling van haar petrochemisch platform in Zuid Korea, een 50% joint venture met Samsung. In de Chemische Specialiteiten, dat de activiteiten harsen, kleefmiddelen, Hutchinson en Atotech groepeert, kon de groep, door gerichte interne en externe groei haar posities en prestaties consolideren. Voor de periode 2007 zou, volgens het management, de hele groep moeten profiteren van de verwachte bijdrage van de ontwikkeling en de ingebruikneming van grote Stroomopwaartsprojecten, en van de toename in sterkte van de hydrokraakinstallatie in de raffinaderij van Normandië. Tussen 2006 en 2010 bedraagt het groeiobjectief in de koolwaterstoffenproductie gemiddeld meer dan 5% per jaar (gesteld dat de prijs van de brent 60 $/vat in 2007 en vervolgens 40 $/vat bedraagt) met een groei van 6% vanaf 2007 (buiten het consolidatiekringeffect) rekeninghoudend met een impact van de OPEP quotas dat op 1% wordt geraamd. Daartoe zal de groep de volgende jaren steunen op een stabiel jaarlijks investeringsprogramma dat voor 2007 op EUR 12,8 miljard wordt begroot (zonder verwervingen en op basis van een pariteit van 1,25$/EUR), en dat voor het merendeel (75%) voor de Stroomopwaarts is bestemd. Total bevestigt het voornemen om een schuldratio van om en bij de 25 à 30% te behouden en een dynamisch uitkeringsbeleid voort te zetten, dat kan worden aangevuld door inkopen van eigen aandelen. De deelneming in SanofiAventis werd eind 2006 gewaardeerd op EUR 12 miljard. Financieel verslag In een algemeen gunstige petroleummarkt bedroeg de geconsolideerde omzet in 2006 EUR 154 miljard, dit is een stijging met 12% tegenover Het aangepast nettobedrijfsresultaat van de activiteitssectoren over 2006 is met 4% gestegen tot EUR 12,4 miljard, tegen EUR 11,9 miljard in In het bijzonder, bedraagt op Stroomopwaartsniveau het aangepast nettobedrijfsresultaat EUR 8,7 miljard, 8% meer dan in 2005 (EUR 8,0 miljard). Deze stijging is hoofdzakelijk het positief gevolg van de stijging van de gemiddelde verkoopprijs van de koolwaterstoffen (+ 21% tot 61,8 $/vat), die ongeveer overeenkomt met de prijsstijging van de brent (+ 19% tot 65,1$/vat). Dit effect werd evenwel getemperd door een lagere productie ( 5,3%) dan vorig jaar, een stijging van de technische kosten die in ,9 $/voe beliepen (8,5 $/voe in 2005) en een verhoging van de belastingdruk; op Stroomafwaartsniveau konden de productiviteitsmaatregelen de daling van de Europese raffinagemarges ( 31% tot 28,9 $/t) ruimschoots opvangen. Het aangepast nettobedrijfsresultaat van deze tak bedraagt EUR 2,8 miljard, 5% minder dan in 2005; in de Chemie bedraagt het aangepast nettobedrijfsresultaat EUR 0,9 miljard tegen EUR 1,0 miljard in Het werd beïnvloed door de nietrecurrente elementen in verband met Arkema. Het aangepast nettoresultaat, deel van de groep, vertoont in 2006 een stijging van 5% en klimt op tot EUR 12,6 miljard. Rekening gehouden met de door de groep in 2006 ingekochte aandelen (75,9 miljoen effecten voor een bedrag van EUR 4,0 miljard hetzij bijna 3% van het maatschappelijk kapitaal) bedraagt de aangepaste nettowinst per aandeel van het jaar 2006 EUR 5,44 en vertoont een stijging van 7%. Het nettoresultaat, deel van de groep, komt uit op EUR 11,8 miljard, 4% minder dan in Daarin zijn voor een globaal bedrag van EUR 0,8 miljard aanpassingen verwerkt (EUR 0,3 miljard in 2005). De brutoinvesteringen van de groep zijn in 2006 met 6% toegenomen tot EUR 11,9 miljard (EUR 11,2 miljard in 2005). Ze zijn als volgt verdeeld: ongeveer 76% Stroomopwaarts, 16% Stroomafwaarts en 8% in de Chemie. De desinvesteringen, berekend tegen verkoopprijs, bedragen EUR 2,3 miljard. De nettocashflow van de groep bedraagt EUR 6,5 miljard tegen EUR 4,6 miljard in De ratio nettoschulden/eigen vermogen bedraagt eind %, zo goed als gelijk aan de toestand op 31 december 2005 (32%). Aan de Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 11 mei 2007 zal worden voorgesteld om voor het boekjaar 2006 een nettodividend van EUR 1,87 per aandeel uit te keren, wat een toename van 15% betekent in vergelijking met vorig jaar (EUR 1,62). Gelet op de betaling van het voorschot van EUR 0,87 per aandeel op 17 november 2006, zal het saldo van het dividend, hetzij EUR 1,00 per aandeel, in geld betaalbaar worden gesteld op 18 mei GBL Total / 16

19 Gegevens opgemaakt op grond van de IFRS Beursgegevens (1) Aantal uitgegeven aandelen Deelneming van de groep in kapitaal (in %) Deelneming van de groep in stemrechten (in %) (2) Beurskoers Beurskapitalisatie (in miljoen EUR) Aangepast nettoresultaat per verwaterd aandeel (deel van de groep) Nettodividend per aandeel (3) ,9 4,0 54, ,44 1, ,8 7,0 53, ,08 1, ,7 6,9 40, ,76 1,35 Operationele gegevens (4) in miljoen EUR Omzet Aangepaste bedrijfsresultaten van de sectoren Aangepast nettoresultaat Nettoresultaat (deel van de groep) Industriële investeringen Eigen vermogen (deel van de groep) Nettoschuldenlast Schuldratio (in %) Reserves aan koolwaterstoffen (in miljoen voe) Productie van koolwaterstoffen (in '000 voe/d) vloeibaar (in 000 v/d) gas (in miljoen kubieke voet per dag) Verkoop van petroleumproducten (in 000 v/d) Personeel (in eenheden) , , , (1) Met terugwerkende kracht aangepast om rekening te houden met de deling door 4 van het nominaal bedrag op 18 mei 2006 (2) Op basis van het door de vennootschap gepubliceerd aantal stemrechten per 31 december (3) Toegekend voor het vermelde boekjaar (4) De historische gegevens van de resultatenrekening, met uitzondering van het nettoresultaat, werden met toepassing van de IFRS herberekend, om de bijdrage van Arkema uit te sluiten Deel in het aangepast nettoactief van GBL Bijdrage van Total tot het aangepast nettoactief en tot het resultaat van GBL EUR miljoen (EUR miljoen in 2005) 30,6% Aantal vertegenwoordigers van GBL in de statutaire organen in 2006: 2 Eind 2006 bedroeg de beurswaardering van de deelneming van 3,9% van GBL in Total EUR miljoen, tegen EUR miljoen een jaar eerder. Deze verhoging met EUR 150 miljoen is toe te schrijven aan de stijging van de beurskoers van Total met 3% tegenover het vorige boekjaar. Eind 2006 sloot het aandeel af op EUR 54,65 tegen EUR 53,05 eind Het deel van Total in het aangepast nettoactief van GBL bedraagt 31%. Deze toestand houdt evenwel geen rekening met de waardering (EUR 91 miljoen) van de deelneming van GBL van 3,9% in Arkema, die geërfd werd door de inbrengsplitsing van deze entiteit door Total in De bijdrage van Total tot het nettoresultaat van GBL is gelijk aan het door GBL geïnd nettodividend vanwege de petroleummaatschappij Total, hetzij EUR 139 miljoen in 2006, tegen EUR 120 miljoen in Het door GBL in 2006 geïnde bedrag omvat, ingevolge het door Total toegepaste uitkeringsbeleid, het saldo van het dividend 2005 en het voorschot op het dividend van het lopend boekjaar. In beide gevallen bedraagt het EUR 69,4 miljoen, te vergelijken met EUR 60 miljoen voor beide perioden van Deze stijging met 16% is toe te schrijven aan het hogere dividend dat Total van het ene op het andere boekjaar betaalbaar heeft gesteld. GBL Total / 17

20 Financiële informatie over Suez Arnaud Erbin Tel.: Groen nr. Frankrijk: België:

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01)

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01) Groep Brussel Lambert 7 november 2008 Na 7.15 u Gereglementeerde informatie - Tussentijdse verklaring Gegevens eind september 2008 (eind september 2007) Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen

Nadere informatie

Nettoresultaat EUR 596 miljoen (EUR miljoen) EUR 3,84 (EUR 6,91)

Nettoresultaat EUR 596 miljoen (EUR miljoen) EUR 3,84 (EUR 6,91) Groep Brussel Lambert 5 november Na 17u45 Gereglementeerde informatie Tussentijdse verklaring Gegevens eind september (eind september ) (globaal/per aandeel) Nettoresultaat EUR 596 miljoen (EUR 1.076 miljoen)

Nadere informatie

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht Groep Brussel Lambert 26 maart 2003 Persbericht Stijging van het courante resultaat 2002 met 138% tot EUR 161 miljoen Geconsolideerd verlies van EUR 238 miljoen door impairments bij Bertelsmann (Zomba)

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Groep Brussel Lambert

Jaarverslag 2007. Groep Brussel Lambert Jaarverslag 2007 Groep Brussel Lambert GBL streeft ernaar om op middellange termijn waarde te scheppen voor haar aandeelhouders. Hiertoe legt GBL zich toe op het in stand houden en het doen groeien van

Nadere informatie

GBL Jaarlijks financieel verslag 2008

GBL Jaarlijks financieel verslag 2008 GBL Jaarlijks financieel verslag 2008 1. Inhoud Jaarverslag Verantwoordelijke voor het document en de wettelijke controle belaste accountants Boodschap aan de aandeelhouders Geselecteerde financiële informatie

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering

Gewone Algemene Vergadering Groep Brussel Lambert Gewone Algemene Vergadering 2012 Financiële presentatie 1) Resultaten 2) Cash earnings 3) Dividend 4) Investeringen 5) Financiële structuur 6) Beursevolutie 7) Aangepast netto-actief

Nadere informatie

Groep Brussel Lambert 4 september 2003

Groep Brussel Lambert 4 september 2003 Groep Brussel Lambert 4 september 2003 Sterke stijging van het nettoresultaat, maar daling van het courante resultaat. Behoud van sterke cash earnings. De Raad van Bestuur van 4 september 2003 heeft het

Nadere informatie

Resultaten per 30 september 2012

Resultaten per 30 september 2012 9 november 2012 - Na 17.45u Gereglementeerde informatie Tussentijdse verklaring Resultaten per 30 september 2012 Stijging van het nettoresultaat en standvastigheid van de cash earnings Versterking van

Nadere informatie

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009 Embargo, 3 maart 211 te 17uur5 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 21 IN VERGELIJKING MET 29 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 21 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

Groep Brussel Lambert 3 september 2002

Groep Brussel Lambert 3 september 2002 Groep Brussel Lambert 3 september 2002 Stijging van het courante resultaat met 27 % tot EUR 202 miljoen Als gevolg van de impact van een voorziening bij Bertelsmann wegens waardevermindering van activa,

Nadere informatie

Resultaten op 31 maart 2013

Resultaten op 31 maart 2013 Resultaten op 31 maart 2013 8 mei 2013 na 17.45 uur Gereglementeerde informatie Tussentijdse verklaring Toename van de cash earnings tot 39 miljoen euro; Groei van het aangepaste netto-actief tot 13,6

Nadere informatie

GBL Jaarverslag 2006

GBL Jaarverslag 2006 GBL O N T W E R P Jaarverslag 2006 1. Inhoud Verslag van de Raad van Bestuur Verantwoordelijke voor het document en de wettelijke controle belaste accountants Boodschap aan de aandeelhouders Geselecteerde

Nadere informatie

Jaarlijks financieel verslag 2009. Groep Brussel Lambert

Jaarlijks financieel verslag 2009. Groep Brussel Lambert Jaarlijks financieel verslag 2009 Groep Brussel Lambert Groep Brussel Lambert GBL streeft ernaar om op middellange termijn waarde te scheppen voor haar aandeelhouders. Hiertoe legt GBL zich toe op het

Nadere informatie

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO Embargo: 31 augustus 2011 om 17.50 uur GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE FINANCIËLE HALFJAARRESULTATEN SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO 1. De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering 13 april 2010

Gewone Algemene Vergadering 13 april 2010 Gewone Algemene Vergadering 13 april 2010 Kerncijfers 2009 1. Aangepast netto-actief 2. Investeringen 3. Thesaurie 4. Geconsolideerd resultaat 5. Cash earnings 6. Beurskoers 7. Voorgesteld dividend 15.232

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering Actieplan en verwezenlijkingen 2012

Gewone Algemene Vergadering Actieplan en verwezenlijkingen 2012 Gewone Algemene Vergadering 2013 en verwezenlijkingen 2012 Doelstellingen GBL werkte in 2012 een actieplan uit in het kader van haar doelstelling om waarde te creëren, namelijk: 1 1. De rotatie van de

Nadere informatie

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG SOLVAC NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Ransbeekstraat 310 - B-1120 Brussel België Tel. + 32 2 639 66 30 Fax + 32 2 639 66 31 www.solvac.be Persbericht Embargo, 1 augustus om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

SOLVAC: CASHRESULTAAT EN DIVIDEND IN 2011 HOGER DAN IN 2010

SOLVAC: CASHRESULTAAT EN DIVIDEND IN 2011 HOGER DAN IN 2010 Embargo, 1 maart 2012 te 17.50 uur GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC: CASHRESULTAAT EN DIVIDEND IN 2011 HOGER DAN IN 2010 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 2011 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering 2013. Financiële presentatie

Gewone Algemene Vergadering 2013. Financiële presentatie Gewone Algemene Vergadering 2013 Financiële presentatie Kerncijfers Stevige resultaten en prestaties in vergelijking met 2011, dankzij de uitvoering van het actieplan 2012 Stabiel x 3,7 + 1 Md + 15 % 522

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

Halfjaarresultaten per 30 juni 2012

Halfjaarresultaten per 30 juni 2012 Halfjaarresultaten per 30 juni 2012 TOT 30 juli 2012 Na 17.45 u Gereglementeerde informatie Halfjaarverslag Standhoudende cash earnings en aangepast netto-actief in een gespannen conjunctuur en op een

Nadere informatie

GBL Jaarlijks financieel verslag 2009

GBL Jaarlijks financieel verslag 2009 GBL Jaarlijks financieel verslag 2009 1. Inhoud Jaarverslag Verantwoordelijke voor het document en de wettelijke controle belaste accountants Boodschap aan de aandeelhouders Geselecteerde financiële informatie

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS 1 Executive summary Executive summary Verwerving van 15% van SGS voor 2 miljard Investering sluit aan bij de strategie van GBL en voldoet aan haar strategische en financiële

Nadere informatie

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier.

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier. 21 maart 2012, 17.30 u. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT 1 RESULTATEN 2011: Omzet: 265,0 mio (+ 19%) Bedrijfsresultaat: 9,6 mio (+ 2%) Nettoresultaat voor de periode: 6,6 mio (+ 9%) ******** DIVIDEND:

Nadere informatie

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 Page 1 sur 7 Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 De opbrengsten zijn gestegen met 7,6 % Het nettoresultaat, aandeel van de groep, bedraagt 46,8 miljoen EUR Rebit maal 3,5 De nettocashflow

Nadere informatie

David Plas. Strategie en actieplan

David Plas. Strategie en actieplan David Plas Strategie en actieplan Gewone Algemene Vergadering 2015 1. GBL boekt stevige resultaten in 2014... 2.... dankzij het nieuwe actieplan voor de rebalancing van de portefeuille 3. Dat plan ging

Nadere informatie

Groep Brussel Lambert 13 september 2005

Groep Brussel Lambert 13 september 2005 Groep Brussel Lambert 13 september 2005 Nettoresultaat op 30 juni 2005 EUR 262 miljoen De Raad van Bestuur van 13 september 2005 heeft de geconsolideerde financiële staten van GBL voor het eerste halfjaar

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

GBL Jaarlijks financieel verslag 2010

GBL Jaarlijks financieel verslag 2010 GBL Jaarlijks financieel verslag 2010 1. Inhoud Jaarverslag Verantwoordelijke voor het document en de wettelijke controle belaste accountants Boodschap aan de aandeelhouders Geselecteerde financiële informatie

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Resultaten per 31 maart 2015

Resultaten per 31 maart 2015 5 mei 2015 na 17.45 uur Gereglementeerde informatie Tussentijdse verklaring Resultaten per 31 maart 2015 Stijging van het geconsolideerde nettoresultaat tot 146 miljoen euro, hoofdzakelijk als gevolg van

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Jaarlijks financieel verslag Groep Brussel Lambert

Jaarlijks financieel verslag Groep Brussel Lambert Jaarlijks financieel verslag 2008 Groep Brussel Lambert GBL streeft ernaar om op middellange termijn waarde te scheppen voor haar aandeelhouders. Hiertoe legt GBL zich toe op het in stand houden en het

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

jaarverslag 2011 Groep Brussel Lambert

jaarverslag 2011 Groep Brussel Lambert jaarverslag 2011 Groep Brussel Lambert Groep Brussel Lambert GBL streeft ernaar om waarde te scheppen voor haar aandeelhouders. GBL legt zich toe op het ontwikkelen van een deelnemingsportefeuille die

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015 , Leuven, boekjaar 2014/2015 In het eerste halfjaar van boekjaar 2014/2015 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,7 miljoen euro. Dit resultaat werd in hoofdzaak bepaald door gebruikelijke

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

NATIONALE PORTEFEUILLEMAATSCHAPPIJ

NATIONALE PORTEFEUILLEMAATSCHAPPIJ INFORMATIE PER 31 MAART 2011 Miljoen EUR EUR/aandeel % verschil vs 2010 RESULTATEN Eng geconsolideerd courant resultaat 9,2 0,087 n.s. per 31 maart 2011 Geconsolideerd totaal resultaat (aandeel van de

Nadere informatie

BELANGRIJKE FEITEN in HET BOEKJAAR 2000

BELANGRIJKE FEITEN in HET BOEKJAAR 2000 Projet - 02/05/02 Stijging van het courante nettoresultaat met 205 miljoen EUR (8,37 EUR per aandeel) Totaal geconsolideerd nettoresultaat, deel van de groep, van 515 miljoen EUR (21,07 EUR per aandeel)

Nadere informatie

Nettoresultaat EUR 297 miljoen (EUR 98 miljoen) EUR 1,91 (EUR 0,63)

Nettoresultaat EUR 297 miljoen (EUR 98 miljoen) EUR 1,91 (EUR 0,63) Groep Brussel Lambert 30 juli 2010 Na 17u45 Gereglementeerde informatie Halfjaarlijks financieel verslag Gegevens eind juni 2010 (eind juni 2009) (globaal/per aandeel) Nettoresultaat EUR 297 miljoen (EUR

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag 2016/2017

Halfjaarlijks financieel verslag 2016/2017 , Leuven, 2016/2017 In het eerste halfjaar van boekjaar 2016/2017 realiseerde KBC Ancora een winst van 67,2 miljoen euro, ten opzichte van een verlies van 10,5 miljoen euro over dezelfde periode in het

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

miljoen). De bezettingsgraad op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006).

miljoen). De bezettingsgraad op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006). Persbericht Intervest Offices bevestigt haar bedrijfsresultaten voor 2007 Antwerpen, 31 oktober 2007 - Openbare vastgoedbevak Intervest Offices maakt vandaag haar resultaten per 30 september 2007 bekend.

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST) , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2016/2017 af met een winst van 843,2 miljoen euro, in hoofdzaak bepaald door dividendinkomsten en de terugname van waardeverminderingen KBC Ancora boekte in het afgelopen

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 Gereglementeerde informatie embargo 02/11/2009, 17.45 uur TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2009 tot 30.09.2009 Operationeel uitkeerbaar

Nadere informatie

Financiële definities

Financiële definities Financieel Overzicht Bekaert Jaarverslag 2013 102 Financiële definities Boekwaarde per aandeel Dividendrendement Dochterondernemingen EBIT EBIT interestdekking EBITDA (Bedrijfscashflow) Eenmalige opbrengsten

Nadere informatie

JAARRESULTATEN 2014. IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007

JAARRESULTATEN 2014. IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007 Brussel, 27 maart 2015 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2014 IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007 Geconsolideerd nettoresultaat van 20 MEUR

Nadere informatie

Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel

Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel Persbericht Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel Antwerpen, 19 februari 2008 Openbare vastgoedbevak Intervest Offices¹ maakt vandaag haar geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro Leuven, KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar een winst van 26,4 miljoen euro, hetzij 0,34 euro per aandeel, tegenover een winst van

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

Resultaten op 31 maart 2014

Resultaten op 31 maart 2014 6 mei 2014 na 17.45 uur Gereglementeerde informatie Tussentijdse verklaring Resultaten op 31 maart 2014 Toename van de cash earnings en het geconsolideerde nettoresultaat - Eerste dividendbijdrage van

Nadere informatie

20 11 JaarliJks financieel verslag

20 11 JaarliJks financieel verslag 2011 Jaarlijks financieel verslag Gereglementeerde informatie 2 april 2012 83ste boekjaar Verslagen aan de gewone algemene vergadering van 8 mei 2012 Gids van de aandeelhouder Aandelen Fluxys De maatschappelijke

Nadere informatie

MIKO: Resultaten Omzet + 7,4 % * EBIT + 56 % * EBITDA + 22,8 % Nettowinst + 14 % * Bruto dividend + 10 %

MIKO: Resultaten Omzet + 7,4 % * EBIT + 56 % * EBITDA + 22,8 % Nettowinst + 14 % * Bruto dividend + 10 % MIKO: Resultaten 2016 Omzet + 7,4 % * EBIT + 56 % * EBITDA + 22,8 % Nettowinst + 14 % * Bruto dividend + 10 % Turnhout, 22 maart 2017 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist,

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2008

Halfjaarverslag per 30 juni 2008 Halfjaarverslag per 30 juni 2008 Groep Brussel Lambert Financiële kalender 2008 2009 7 november 2008: Bekendmaking van de resultaten over de eerste 9 maanden van 2008 Begin maart 2009: Bekendmaking van

Nadere informatie

IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË. Naamloze Vennootschap J. Dubrucqlaan, 175/ Brussel. Genoteerd op EURONEXT Brussel onder de benaming :

IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË. Naamloze Vennootschap J. Dubrucqlaan, 175/ Brussel. Genoteerd op EURONEXT Brussel onder de benaming : 21 maart 2007 IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË Naamloze Vennootschap J. Dubrucqlaan, 175/1-1080 Brussel Genoteerd op EURONEXT Brussel onder de benaming : IMMOBEL PERSMEDEDELING Bedrijfsresultaat van

Nadere informatie

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 555 miljoen (EUR 458 miljoen) EUR 3,56 (EUR 3,23)

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 555 miljoen (EUR 458 miljoen) EUR 3,56 (EUR 3,23) Groep Brussel Lambert 31 juli 2008 Na 20u Gereglementeerde informatie Halfjaarlijkse financiële verslaggeving Gegevens eind juni 2008 (eind juni 2007) Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 555 miljoen

Nadere informatie

Sterke groei autorisatie-opbrengsten stuwt Keywares halfjaarlijks resultaat

Sterke groei autorisatie-opbrengsten stuwt Keywares halfjaarlijks resultaat Published on Keyware Technologies (http://www.keyware.com) Sterke groei autorisatie-opbrengsten stuwt Keywares halfjaarlijks resultaat [1] augustus 2016 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT 18 augustus

Nadere informatie

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2010

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2010 JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2010 Groep Brussel Lambert Verantwoordelijke personen 1. Verantwoordelijken voor het document 2. Verklaring van de voor de financiële staten en voor het jaarverslag verantwoordelijke

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE:

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE: Vastgoedbevak naar Belgisch recht Industrielaan 6, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847 PERSBERICHT - EMBARGO tot 25 mei 2007 17u40 JAARREKENINGEN 2006-07: Operationele winst stijgt met 8,35%

Nadere informatie

Trading update Q3 2006/2007 Aedifica

Trading update Q3 2006/2007 Aedifica 16 mei 2007 na sluiting van de beurs Trading update Q3 2006/2007 Aedifica Waarde van de portefeuille (in reële waarde) 205,4 miljoen Omzet van 8,8 miljoen voor de eerste 9 maanden Acquisities voor 7,5

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009)

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009) TUSSENTIJDSE VERKLARING - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Ternat, 19 februari 2010, embargo 17u40 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009) Netto

Nadere informatie

Resultaten van het boekjaar 2013

Resultaten van het boekjaar 2013 12 maart 2014 na 17.45 uur Gereglementeerde informatie Resultaten van het boekjaar 2013 Geconsolideerd nettoresultaat van 621 miljoen euro tegenover 256 miljoen euro eind 2012 (1). Cash earnings van 467

Nadere informatie

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend Jaarresultaten 2009 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2010. Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke

Nadere informatie

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 2. Responsibility verklaring 3. Geconsolideerde IFRS resultatenrekening 4. Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat 5.

Nadere informatie

NATIONALE PORTEFEUILLEMAATSCHAPPIJ

NATIONALE PORTEFEUILLEMAATSCHAPPIJ INFORMATIE PER 30 SEPTEMBER 2009 Miljoen EUR EUR/aandeel % verschil RESULTATEN Eng geconsolideerd courant resultaat 159,2 1,45 + 1% (1) per 30 september 2009 Geconsolideerd courant resultaat (aandeel van

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating value in retail estate

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36% JAARLIJKS COMMUNIQUE 30 augustus 2006 Onder embargo tot woensdag 30 augustus 2006, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

ARTHUR nv. Naamloze vennootschap Maatschappelijk kapitaal: 2.682.608 Maatschappelijke zetel: 176-178 rue d Estienne d Orves 92700 COLOMBES

ARTHUR nv. Naamloze vennootschap Maatschappelijk kapitaal: 2.682.608 Maatschappelijke zetel: 176-178 rue d Estienne d Orves 92700 COLOMBES ARTHUR nv Naamloze vennootschap Maatschappelijk kapitaal: 2.682.608 Maatschappelijke zetel: 176-178 rue d Estienne d Orves 92700 COLOMBES R.C.S. NANTERRE B 389 065 152 JAARVERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN VAN

Nadere informatie

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde Groei van de verkochte volumes met 6.6% Recurrente ebitda voor 2017 in lijn met 2016 Positieve vooruitzichten op groei van de Ebitda voor de komende jaren Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H 2016 Gecorrigeerde

Nadere informatie

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 29/08/2008 PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER DE EERSTE JAARHELFT 2008 Netto-omzet stijgt met 7.0% tot 298,7Mio (bij gelijke consolidatiekring) Energie- en hulpstofprijzen

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 Gereglementeerde informatie 30 augustus 2016 17u00 CET Omzetstijging van 4,6% op de dynamische markten die hun groei verderzetten Bedrijfsresultaat (EBIT) daalt met

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro , Leuven, 30 augustus 2013 (17.40 CEST) Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro Leuven, 30 augustus 2013 (17.40 CEST) KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2012/2013 een winst van 50,8

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

SECTORREKENINGEN PER 31 DECEMBER 2014

SECTORREKENINGEN PER 31 DECEMBER 2014 AV 29 mei 2015 SECTORREKENINGEN PER 31 DECEMBER 2014 De staat heeft de Belgische spoorwegen gereorganiseerd op 1 januari 2014: Fusie van de NMBS en de NMBS Holding; Partiële splitsing van de gefuseerde

Nadere informatie

D E V ASTGOEDPORTEFEUILLE

D E V ASTGOEDPORTEFEUILLE TRADING UPDATE GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EMBARGO 17 FEBRUARI 2009 17.40 U. TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE ZAAKVOERDER AANGAANDE DE PERIODE VAN 01.10.2008 TOT 31.12.2008 Beperkte daling van de portefeuillewaarde

Nadere informatie

Resultaten op 31 maart 2016

Resultaten op 31 maart 2016 3 mei 2016 na 17.45 uur Gereglementeerde informatie Tussentijdse verklaring Resultaten op 31 maart 2016 Toename van de cash earnings met 9%, tot 104 miljoen euro Negatief geconsolideerd nettoresultaat

Nadere informatie