Jaarverslag Groep Brussel Lambert

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2006. Groep Brussel Lambert"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2006 Groep Brussel Lambert

2 GBL streeft ernaar om op middellange termijn waarde te scheppen voor haar aandeelhouders. Hiertoe legt GBL zich toe op het in stand houden en het doen groeien van een participatieportefeuille die voornamelijk gericht is op een klein aantal ondernemingen waarin ze de rol van professioneel aandeelhouder kan spelen. Deze portefeuille zou mettertijd moeten evolueren op basis van het leven van die ondernemingen en de marktopportuniteiten. GBL belegt in ondernemingen die waarde kunnen scheppen voor de aandeelhouder en doet de investeringen van de hand waarvan geoordeeld wordt dat ze hun maturiteit hebben bereikt. GBL voert een dividendbeleid dat het midden wil houden tussen een aantrekkelijk rendement voor de aandeelhouder en een waardering van het aandeel. Groep Brussel Lambert

3 Inhoud Verslag van de Raad van Bestuur Verantwoordelijke voor het document en de wettelijke controle belaste accountants 2 Boodschap aan de aandeelhouders 3 Geselecteerde financiële informatie 4 Beursgegevens 4 Portefeuille en aangepast nettoactief 6 Geconsolideerd gegevens IFRS 8 Overzicht van de activiteiten 13 Risicofactoren 13 Total 14 Suez 18 Lafarge 22 Imerys 26 Pernod Ricard 30 Bertelsmann 34 Diverse deelnemingen 35 Rekeningen per 31 december Geconsolideerde financiële staten 38 Verkorte jaarrekening 62 Beleid inzake dividenden 64 Historische gegevens 65 Corporate governance 70 Informatie betreffende de vennootschap 88 Besluiten voorgesteld aan de aandeelhouders 91 Bijlage Mandaten van de Bestuurders tussen 2002 en Woordenlijst 107 Voor meer inlichtingen Voorlaatste omslag Voor meer inlichtingen over GBL, gelieve u te richten tot: Carine Dumasy Tel.: Fax: Website: Ce rapport annuel est aussi disponible en français This annual report is also available in English

4 Verantwoordelijke voor het document en de wettelijke controle belaste accountants Verantwoordelijke voor het document Baron Frère, Voorzitter, Gedelegeerd Bestuurder en CEO La Peupleraie Allée des Peupliers 17 B6280 Gerpinnes Gérald Frère, Gedelegeerd Bestuurder La Bierlaire Rue de la Bierlaire 1 B6280 Gerpinnes Thierry de Rudder, Gedelegeerd Bestuurder Ahornlaan 31 B1640 SintGenesiusRode Verklaring Bij ons weten zijn de gegevens van onderhavig document in overeenstemming met de werkelijkheid. Ze bevatten geen leemten die de draagwijdte ervan zouden kunnen verdraaien. Thierry de Rudder Gérald Frère Baron Frère Gedelegeerd Bestuurder Gedelegeerd Bestuurder Voorzitter, Gedelegeerd Bestuurder en CEO Wettelijke controle belaste accountants Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA Vertegenwoordigd door Michel Denayer Louizalaan 240 B1050 Brussel GBL Verantwoordelijke voor het document en de wettelijke controle belaste accountants / 2

5 Boodschap aan de aandeelhouders Dames en heren, Ook in 2006 is de wereldeconomie tegen een gezwind tempo blijven groeien, andermaal aangetrokken door de Aziatische landen, en vooral China, terwijl in de Verenigde Staten de activiteit tekenen van vertraging vertoonde en de Europese groei enigszins hernam. De inflatie is over het algemeen binnen de perken gebleven, ondanks de druk van de energieprijzen. De hoge prijzen die sommige activa behalen, onder meer in de financiële wereld, de kunst of het vastgoed, kan stellig worden verklaard door het belang van de liquide middelen in het systeem en het "gemakkelijk" krediet. In deze context hebben de centrale banken hun monetair beleid stelselmatig verstrakt, wat tot een hogere prijs voor de huur van het geld leidde. Niettemin is de rente nog altijd historisch laag. De strategie die de laatste twee jaar, en vooral in 2006, werd gevolgd, bevestigt de opdracht van GBL als professioneel belegger, die haar deelnemingen begeleidt tot ze hun volle maturiteit hebben bereikt en stelselmatig haar kapitaal herschikt in nieuwe beleggingen van industriële aard. Zoals geweten heeft GBL vorig jaar haar belang van 25,1% in Bertelsmann tegen EUR 4,5 miljard verkocht. Aldus werd ingegaan op de wensen van de familie Mohn die de onderneming liever als privégroep wou behouden, in plaats van haar op de beurs te introduceren. Deze deelneming was de vrucht van een lange evolutie, die in de jaren zeventig werd ingezet met een investering in Audiofina. Deze deelneming, waarin tal van partners aanwezig zijn geweest, heeft zich stelselmatig ontwikkeld met de oprichting van achtereenvolgens CLT, CLTUFA, vervolgens RTL Group, om, nu vijf jaar terug, uiteindelijk te worden geconsolideerd in Bertelsmann. De verschillende stappen die hebben geleid tot de oprichting van één van de parels aan het Europese mediasector, hebben overvloedig waarde gegenereerd. Op deze verkoop heeft GBL voor dit boekjaar een meerwaarde van EUR miljoen behaald. GBL heeft de afgelopen twee jaar voor een bedrag dat hoger is dan de opbrengst van de verkoop van Bertelsmann geïnvesteerd, en niet alleen om de positie in Suez te consolideren, maar ook om nieuwe partnerships voor de toekomst te sluiten met Lafarge en Pernod Ricard. GBL bezit momenteel 9,6% van Suez (7,1% begin 2005). Door het opgetrokken belang en de hogere beurskoers zal de marktwaarde van deze deelneming van de groep bijna EUR 2 miljard meer bedragen. Aldus consolideert GBL haar positie van eerste aandeelhouder, waarbij een industriële strategie wordt aangehouden die samen met het management en de Raad van Bestuur van de onderneming wordt bepaald. Afgezien van de geplande fusie met Gaz de France, steeds een strategische prioriteit, blijft Suez in alle sectoren sterk uitbreiden en kan de onderneming een uitstekend gezondheidsbulletin voorleggen. Suez heeft nog steeds heel wat potentieel in huis en dankzij de mooie resultaten moet het royale uitkeringsbeleid kunnen worden voortgezet. De investering in Lafarge werd in 2005 aangevat en in 2006 en 2007 voortgezet. Momenteel bezit GBL 16,1% van het kapitaal en 15% van de stemrechten in de eerste cementgroep van de wereld. Onze intrede in het kapitaal viel samen met de aanstelling van de nieuwe DirecteurGeneraal, Bruno Lafont, die reeds zijn stempel op het bedrijf heeft gedrukt, eerst door de uitkoop van de minderheidsaandeelhouders van Lafarge North America, en onlangs nog, door de overlating van Lafarge Dakbedekking. Gelet op deze evolutie, de goede resultaten over 2006 en het door het management aangekondigde plan Excellence 2008, ziet de toekomst van deze groep er veelbelovend uit. Het belang van 5% in Pernod Ricard is van recentere datum en werd pas vanaf het tweede halfjaar 2006 opgebouwd. Het betreft een deelneming op vriendschappelijke basis aan de zijde van de familie Ricard, in een bloeiende onderneming die de laatste jaren opvallend presteert en aantrekkelijke perspectieven biedt. Total blijft, één van de vaste waarden van de portefeuille, presenteert voor 2006 andermaal schitterende resultaten die gedragen worden door de hoge prijs van de ruwe olie. Door de intrinsieke kwaliteiten van de groep en van het management ervan moet Total kunnen blijven groeien en haar plaats bij de groten kunnen handhaven, en er tevens in slagen de problemen waarmee de sector wordt geconfronteerd, onder meer wat de hogere kosten en de toegang tot de reserves betreft, te overwinnen. Wat Imerys betreft, ten slotte, getuigen de goede bedrijfsprestaties, eens te meer, van de bekwaamheid van de bestuurders. Dankzij de, zowel conjuncturele als structurele, industriële maatregelen kon in eerste instantie de resultatenrekening al worden verbeterd en kon het rendabel model van de laatste tien jaar worden voortgezet. Naast de deelnemingsportefeuille die wordt aangehouden in grote beursgenoteerde groepen, belegt GBL ook in private equity, en wel door middel van twee fondsen waarvan het een belangrijke aandeelhouder is. Daarom heeft GBL zich ertoe verbonden om in te schrijven op Ergon Capital Partners II (ECP II), de opvolger van Ergon Capital Partners (ECP), dat samen met Parcom Ventures (ING groep) rond een jong team van ondernemers in 2005 werd opgericht. ECP II zal over een eigen vermogen van EUR 350 miljoen kunnen beschikken. Voorts zal GBL tot EUR 150 miljoen beleggen in Sagard II, de opvolger van Sagard, eerste fonds dat onder het leadership van de familie Desmarais werd opgericht, en waaraan GBL sinds 2002 deelneemt. Om de investeringsstrategie van GBL voort te zetten, zijn aanzienlijke middelen vereist. Momenteel beschikt de groep over ongeveer EUR 1,5 miljard liquide middelen en over krediet, maar binnen de perken van een zeer behoudende financiële hefboom. De cash earnings van GBL zijn solide. Hierbij wordt opgemerkt dat de inkomsten van de nieuwe deelnemingen in de plaats komen van het door Bertelsmann uitgekeerd contractueel dividend. Dankzij deze cash earnings kan een dividendbeleid worden volgehouden dat ervoor zorgt dat de vergoeding van de aandeelhouders geregeld toeneemt. GBL zal aan de aanstaande Algemene Vergadering voorstellen om het dividend per aandeel met meer dan 10% te verhogen tot EUR 1,90 bruto. Baron Frère 6 maart 2007 GBL Boodschap aan de aandeelhouders / 3

6 Geselecteerde financiële informatie I. Beursgegevens 1. Het GBLaandeel op de Beurs in EUR Beurskoers Op het eind van het jaar Hoogste Laagste Jaargemiddelde 91,05 93,95 73,75 86,00 82,85 83,55 59,80 73,46 59,90 59,95 44,50 52,49 44,67 45,00 29,32 39,11 39,01 64,85 33,10 50,91 Dividend Brutodividend Nettodividend Nettodividend met VVPRstrip 1,90 1,43 1,62 1,72 1,29 1,46 1,60 1,20 1,36 1,49 1,12 1,27 1,42 1,07 1,21 Beursratio s (in %) Dividend/gemiddelde koers Brutojaaropbrengst 2,2 12,0 2,3 41,0 3,0 37,4 3,8 18,1 2,8 (31,7) Aantal aandelen per 31 december Uitgegeven Eigen Beurskapitalisatie (in miljoen EUR) Verschil (in %) ,6 + 16, ,2 + 38, ,2 + 34, ,9 + 14, ,1 33,9 2. Beursinformatie GBL wordt genoteerd op Euronext Brussels en is opgenomen in zowel de BEL 20 als in de Euronext 100index, representatief voor de ééngemaakte beursmarkt die de beurzen van Parijs, Amsterdam, Brussel en Lissabon groepeert. Verhandelde bedragen (in miljard EUR) Aantal verhandelde effecten (in duizend EUR) Gemiddeld aantal verhandelde effecten per dag Op de beurs verhandeld kapitaal (in %) Free float velocity (in %) Gewicht in de BEL 20 (in %) Plaats in de BEL 20 Gewicht in de Euronext 100 (in %) Plaats in de Euronext , ,3 9 4,8 7 0,6 46 3, ,2 65,6 5,4 7 0,7 45 1, ,4 53,6 4,3 10 0,6 48 1, ,9 45,9 4,4 10 0,5 57 1, ,9 51,7 4,6 8 0,5 56 GBL Geselecteerde financiële informatie / 4

7 Beurskoers van GBL (2/1/2002 = 100) Beurskoers van GBL en niveau van de BEL 20 en van de CAC 40 (2/1/2002 = 100) Niveau van de BEL 20 Niveau van de CAC 40 Beurskoers van GBL Beurskapitalisatie van GBL (in miljoen EUR) Financiële kalender Gewone Algemene Vergadering april Uitbetaling van coupon nr 8 25 april 2007 Bekendmaking van de resultaten per 31 maart mei 2007 Bekendmaking van de halfjaarresultaten begin augustus Bekendmaking van de resultaten per 30 september november Bekendmaking van de jaarresultaten 2007 maart 2008 Gewone Algemene Vergadering 2008 (voorgesteld aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 24 april 2007) 8 april Informatie voor de aandeelhouder Dividend Er zal aan de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van 24 april 2007 worden voorgesteld om de winstverdeling voor het boekjaar 2006 goed te keuren, hetzij een brutodividend van EUR 1,90 per GBLaandeel, wat neerkomt op een stijging met 10,5% in vergelijking met het bedrag van EUR 1,72 dat werd uitgekeerd voor het voorgaande boekjaar. Het nettodividend bedraagt: EUR 1,425 per aandeel EUR 1,615 per aandeel met VVPRstrip. Gelet op het aantal effecten dat recht geeft op het dividend ( ), bedraagt de totale winstuitkering van het boekjaar EUR 280 miljoen. Dit nettodividend zal betaalbaar zijn vanaf 25 april 2007, hetzij door overschrijving voor de aandeelhouders op naam, hetzij tegen afgifte van coupon nr. 8, geknipt van de aandelen (en desgevallend van de VVPRstrips) aan de loketten van de erkende Belgische banken en financiële instellingen. De financiële dienst wordt verzekerd door de bank ING België. GBL Geselecteerde financiële informatie / 5

8 II. Portefeuille en aangepast nettoactief 1. Organigram per 31 december 2006 % in kapitaal / (% van de stemrechten) 3,6% (%) Total 3,9% / (4,0%) Suez 8,0% / (11,9%) Lafarge 15,9% / (14,8%) Imerys 26,4% / (34,4%) Pernod Ricard 2,8% / (2,6%) 2. Beursevolutie van de deelnemingen in januari februari maart april mei juni juli augustus september october november december Total Suez Imerys Lafarge 3. Waarderingsregels van het aangepast nettoactief en publicatie Het aangepast nettoactief van het GBLaandeel is een conventionele referentie die overeenstemt met de som van de nettocash van de groep en de deelnemingen die financiële vaste activa zijn en die gewaardeerd worden volgens de volgende principes: de beurskoers voor de genoteerde ondernemingen; het deel in het eigen vermogen voor de nietgenoteerde ondernemingen waarop de vermogensmutatiemethode wordt toegepast; de boekhoudkundige waarde voor de nietgenoteerde ondernemingen die nietgeconsolideerd worden en waarop de vermogensmutatiemethode niet wordt toegepast. Het aangepast nettoactief dat de portefeuille uitvoerig toelicht wordt elk kwartaal bekendgemaakt. De waarde per aandeel wordt wekelijks op de website van GBL (http://www.gbl.be) gepubliceerd. Voor de berekening ervan wordt uitgegaan van dezelfde criteria als die toegepast voor de vaststelling van het aangepast nettoactief per kwartaal. Toch is het mogelijk dat er met bepaalde minder belangrijke gebeurtenissen die zich sinds de laatste boekhoudkundige afsluiting hebben voorgedaan, geen rekening wordt gehouden bij de bepaling van de wekelijks meegedeelde waarde. Het gecombineerd effect van al deze elementen zal nooit hoger liggen dan 2% van het aangepast nettoactief. GBL Geselecteerde financiële informatie / 6

9 4. Uitsplitsing van het aangepast nettoactief per 31 december 2005 en 2006 De evolutie van het aangepast nettoactief is net als het resultaat van GBL een belangrijk criterium voor de beoordeling van de prestaties van de groep. Het aangepast nettoactief van GBL bedroeg per 31 december 2006 EUR miljoen (EUR 113,91 per aandeel) tegen EUR miljoen (EUR 80,33 per aandeel) eind De hiernavolgende tabel geeft een gedetailleerd overzicht van de samenstellende delen van het aangepast nettoactief van GBL. Total Suez Bertelsmann Lafarge Imerys Pernod Ricard Andere deelnemingen Portefeuille Nettocash/trading/ eigen aandelen Aangepast nettoactief Aantal aandelen 31 december december 2005 Portefeuille Beurskoers Portefeuille Beurskoers % in kapitaal in EUR in miljoen EUR % % in kapitaal in EUR in miljoen EUR % 3,9 8,0 15,9 26,4 2,8 54,65 39,23 112,70 67,40 145, ,6 23,8 18,9 6,7 2,7 1,6 84,3 15, ,8 7,3 25,1 3,4 26,2 53,05 26,30 76,00 61, ,9 21,8 18,8 4,1 9,2 0,7 99,5 0, De portefeuille van GBL is in de loop van 2006 met EUR miljoen aangegroeid, hetzij een stijging met 27,8% tegen de toestand eind december In mei 2006 heeft Total de spinoff van Arkema doorgevoerd. Ten gevolge van deze inbrengsplitsing kregen de aandeelhouders van Total één aandeel Arkema per tien aandelen Total toegewezen. De daaruit voortvloeiende deelneming van 3,9% in Arkema vertegenwoordigt EUR 91 miljoen in het aangepast nettoactief per eind 2006 (opgenomen op het niveau van de andere deelnemingen). GBL bezat eind ,9% van het kapitaal en 4,0% van de stemrechten in Total. Na een interne herstructurering eind 2006 hebben de aandelen in het bezit van GBL immers hun dubbel stemrecht verloren. Deze hoedanigheid zullen ze evenwel na verloop van twee jaar terugkrijgen. Total vertegenwoordigt 31% van het aangepast nettoactief eind 2006 (EUR miljoen). De waardering van Total in de portefeuille is lichtjes gestegen tegenover eind Dat is toe te schrijven aan de positieve evolutie van de beurskoers van het aandeel tussen beide data, en zulks niettegenstaande de spinoff van Arkema. Met de aankoop tijdens het eerste halfjaar van 9,8 miljoen Suezaandelen tegen EUR 296 miljoen, heeft GBL haar deelneming van 7,3% eind 2005 opgetrokken tot 8,0% eind Deze investering en de koersstijging van Suez met 49,2% verklaren het toegenomen gewicht van Suez (EUR miljoen 23,8%) in het aangepast nettoactief per 31 december GBL is begin 2007 met het aankopen van aandelen doorgegaan (EUR 798 miljoen) en kon aldus haar deel in het kapitaal van Suez tot 9,6% (en in de stemrechten tot 13,4%) opdrijven. Bertelsmann werd in de zomer 2006 tegen EUR 4,5 miljard verkocht, wat aanleiding heeft gegeven tot een toename van het aangepast nettoactief met EUR miljoen. Hier dient te worden onderstreept dat deze deelneming in het aangepast nettoactief was opgenomen voor het deel van GBL (25,1%) in het eigen vermogen van Bertelsmann (EUR miljoen). GBL bezat eind 2005 reeds een deelneming van 3,4% in Lafarge. Het investeringsbeleid werd in 2006 voortgezet met de inleg van nogmaals EUR 2,1 miljard, waardoor de drempel van 15% in het kapitaal van deze groep werd bereikt. Gelet op de gunstige evolutie van de beurskoers (+ 48,3%) die van EUR 76,00 tot EUR 112,70 opklom, is deze deelneming tot een marktwaarde van EUR miljoen gestegen. De bijdrage van Imerys tot het aangepast nettoactief van GBL is met EUR 106 miljoen gestegen ten gevolge van de koersstijging met 10,3% van het Imerysaandeel tijdens het boekjaar. De deelneming in het kapitaal ten belope van 26,4% is ongewijzigd gebleven, maar GBL heeft opnieuw dubbel stemrecht verkregen en beschikt bijgevolg over 34,4% van de stemrechten in Imerys. De portefeuille van GBL eind 2006 bevat eveneens een belang van 2,8% in het kapitaal van Pernod Ricard, dat tijdens het laatste kwartaal voor EUR 428 miljoen werd verworven en op 31 december 2006 EUR 446 miljoen waard was. Dat belang werd in januari 2007 tot 5,1% opgetrokken. De investering in private equity fondsen (opgenomen op het niveau van de andere deelnemingen) bedraagt EUR 165 miljoen eind 2006 tegen EUR 88 miljoen eind De liquide middelen bedroegen eind 2006 EUR 2,6 miljard. Daarin zijn, behalve de cash earnings en de winstverdeling van GBL, de ontvangsten uit de verkoop van Bertelsmann (EUR 4,5 miljard), de nettoopbrengst van de in april 2006 uitgeschreven kapitaalverhoging (EUR 703 miljoen) en de investeringen van EUR 2,9 miljard op de portefeuille begrepen. GBL Geselecteerde financiële informatie / 7

10 5. Aangepast nettoactief over 5 jaar in miljoen EUR Aangepast nettoactief op het eind van het jaar Portefeuille Nettocash/trading/eigen aandelen waarvan eigen aandelen Verschil van jaar tot jaar (in %) , , ,1 445,3 + 50, , ,6 55,7 427,9 + 25, , ,0 725,2 337,3 + 18, , ,6 476,5 267,6 + 6, , ,1 354,4 212,5 24,9 In EUR Aangepast nettoactief per aandeel Beurskoers 113,91 91,05 80,33 82,85 64,27 59,90 54,43 44,67 50,91 39,01 III. Geconsolideerd gegevens IFRS GBL noteert op 31 december 2006 een nettoresultaat van EUR miljoen (EUR 20,76 per aandeel) tegen EUR 523 miljoen (EUR 3,94 per aandeel) over dezelfde periode van Deze forse vooruitgang is voornamelijk toe te schrijven aan de meerwaarde die in het eerste halfjaar werd gerealiseerd op de overdracht van de deelneming van 25,1% in Bertelsmann, hetzij EUR miljoen. Behalve door het positief effect van de verkoop van Bertelsmann, wordt het resultaat van GBL gekenmerkt door de positieve evolutie van de cash earnings die er 36% op vooruit gingen, hetzij van EUR 324 miljoen in 2005 tot EUR 441 miljoen in Dat is voornamelijk te wijten aan de hogere dividenden uit onze deelnemingen en aan de toename van de cash inkomsten, waarvan de begin juli 2006 geïnde EUR 4,5 miljard afkomstig zijn van de verkoop van Bertelsmann. 1. Kerncijfers in miljoen EUR Geconsolideerd resultaat Cash earnings Mark to market en andere non cash Geassocieerde ondernemingen Eliminaties en meerwaarden Geconsolideerd resultaat over de periode Totale uitkering 440,5 22,2 179, , ,3 279,6 323,7 (4,9) 342,8 (138,6) 523,0 237,9 327,9 (16,8) 386,3 (103,4) 594,0 221,3 284,4 (29,4) 132,5 (177,1) 210,4 206,1 302,4 (14,5) (362,7) (163,0) (237,8) 196,4 Geconsolideerd balans Activa Nietcourante activa Courante activa Passiva Eigen vermogen Nietcourante passiva Courante passiva , , ,0 434,6 116, ,6 123, ,7 437,6 59, ,1 411, ,6 22,5 20, ,6 594, ,4 24,4 381, ,5 964, ,3 359,9 478,9 Aantal aandelen op het eind van het jaar (1) Basis Verwaterd Payout (in %) Dividend/cash earnings Dividend/geconsolideerd resultaat 63,5 9,2 73,5 43,7 67,5 35,6 72,5 93,7 64,9 (79,3) Geconsolideerd resultaat per aandeel Geconsolideerde cash earnings per aandeel 20,76 3,17 3,94 2,44 4,50 2,48 1,59 2,15 (1,79) 2,28 (1) De berekening van het aantal basis en verwaterdaandelen wordt gedetaillerd op blz. 58 GBL Geselecteerde financiële informatie / 8

11 2. Economische analyse van het geconsolideerde resultaat De in deze analyse opgenomen tabel beoogt een beter zicht te geven op de diverse bestanddelen van het geconsolideerd resultaat van GBL, opgemaakt volgens de IFRS. De rubrieken van de verschillende kolommen worden in de woordenlijst beschreven Mark to Geassomarket cieerde Eliminaties Cash en andere onder en meer Gecon Gecon Geconin miljoen EUR earnings non cash nemingen waarden solideerd solideerd solideerd Nettoresultaat van de geassocieerde ondernemingen Resultaat van beëindigde activiteiten Nettodividenden van deelnemingen Opbrengsten en kosten van interesten Andere financiële opbrengsten en kosten Andere bedrijfsopbrengsten en kosten Resultaat op overdrachten en waardeverminderingen van nietcourante activa Belastingen Geconsolideerd resultaat over de periode 406,0 41,7 13,4 (29,8) 9,2 440,5 (3,5) 15,1 1,2 9,4 22,2 131,7 48,0 179,7 (61,0) 2.439,0 (148,8) 11, ,9 70, ,0 257,2 38,2 28,5 (28,6) 11,7 18, ,3 83,2 259,6 169,3 1,2 21,5 (19,0) 6,5 0,7 523,0 62,5 323,8 186,0 3,7 1,8 (18,6) 37,5 (2,7) 594,0 A. Cash earnings (EUR 441 miljoen in 2006 tegen EUR 324 miljoen in 2005) De groei van de cash earnings met EUR 117 miljoen (+ 36%) is het gevolg van verschillende factoren. Voor wat de deelnemingen betreft, heeft GBL in 2006 voor het eerst EUR 39 miljoen dividenden kunnen innen door de intrede in het kapitaal van Lafarge vanaf oktober 2005 en de versterking van deze positie in Door de investeringen in Suez in 2005 en de stijging van het ontvangen dividend per aandeel (+ 25%) is de bijdrage van Suez omhooggegaan tot EUR 78 miljoen, hetzij EUR 29 miljoen meer dan in De deelneming van GBL in Total is in 2006 ongewijzigd gebleven. Het hogere dividend, EUR 139 miljoen, is toe te schrijven aan de stijging met 16% van het door Total uitgekeerde dividend, uitbetaald onder de vorm van een saldo en een voorschot voor een identiek bedrag. De van Bertelsmann en Imerys in 2006 geïnde dividenden totaliseren EUR 148 miljoen, EUR 3 miljoen meer dan in 2005, en zijn te wijten aan het hogere dividend per aandeel van Imerys. Nettodividenden van deelnemingen in miljoen EUR Total Bertelsmann Suez Lafarge Imerys Andere Totaal 138, ,2 38,8 27,6 2,5 406,0 119, ,3 25,1 0,2 314,4 141, ,8 20,9 0,6 326,9 Voor wat de opbrengsten en kosten van interesten betreft, heeft GBL in 2006 een positief resultaat van EUR 42 miljoen gerealiseerd. Om haar investeringen in Lafarge en Suez te financieren heeft GBL in het eerste halfjaar ruim gebruik gemaakt van kredietlijnen en van het geld dat werd opgehaald door middel van de kapitaalverhoging van EUR 703 miljoen. De liquide middelen van EUR 4,5 miljard die begin juli werden ontvangen wegens de verkoop van Bertelsmann en gedeeltelijk werden aangewend om de investeringen van GBL in Lafarge en Pernod Ricard voort te zetten, hebben daarentegen positief bijgedragen tot het financieel resultaat over het tweede halfjaar. De daling van de andere financiële opbrengsten en kosten ten opzichte van 2005, is voornamelijk toe te schrijven aan de trading in effecten, deels gecompenseerd door de afgeleide producten en de financiële kosten in verband met de investeringen en de kapitaalverhoging. GBL heeft in 2006 ook een teruggaaf van EUR 9 miljoen roerende voorheffing op buitenlandse dividenden (onder meer van Suez en Total) ontvangen. GBL Geselecteerde financiële informatie / 9

12 B. Mark to market en andere non cash (EUR 22 miljoen in 2006 tegen EUR 5 miljoen in 2005) in miljoen EUR Opbrengsten en kosten van interesten Andere financiële opbrengsten en kosten Andere bedrijfsopbrengsten en kosten Belastingen Totaal (3,5) 15,1 1,2 9,4 22,2 (2,2) (2,5) (0,9) 0,7 (4,9) (2,5) (10,7) (0,9) (2,7) (16,8) Reële waardeschommelingen van afgeleide producten (renteswaps en calls Total, Arkema en puts Lafarge) dragen voor EUR 15 miljoen bij tot de rubriek Andere financiële opbrengsten en kosten. De eliminatie van het dividend op eigen aandelen (EUR 9 miljoen) compenseert, met toepassing van de IFRS, de uitboeking van de kosten in verband met de kapitaalverhoging van GBL (EUR 6 miljoen) en de verwervingen in portefeuille in 2006 (EUR 3 miljoen). Naast de in 2006 ontvangen belastingteruggaaf van EUR 9 miljoen (in cash earnings) is de schommeling van de rubriek Belastingen in mark to market te wijten aan de boeking van een bijkomende vordering (EUR 9 miljoen) op de belastingadministratie die in januari 2007 werd geïnd. C. Imerys Ergon Capital Partners (ECP) (EUR 71 miljoen in 2006 tegen EUR 83 miljoen in 2005) Deel in het nettoresultaat van de geassocieerde ondernemingen in miljoen EUR Imerys ECP Totaal 49,5 21,2 70,7 81,8 1,4 83,2 62,5 62,5 Imerys Op basis van de door Imerys, volgens de IFRS, gepubliceerde informatie bedraagt de omzet 2006 EUR miljoen, dat is 8,0% beter dan over dezelfde periode van Voor het tweede opeenvolgende jaar wordt Imerys geconfronteerd met een sterke inflatie van haar variabele kosten (voornamelijk de energie). Ondanks deze context noteert het courant bedrijfsresultaat EUR 459 miljoen, 5,7% beter dan vorig jaar. Deze groei is voornamelijk toe te schrijven aan de bijdrage van de verwervingen van het boekjaar (min overdrachten) en het negatief effect van de deviezen. Met ongewijzigde consolidatiekring en wisselkoersen zou het courant bedrijfsresultaat met EUR 11 miljoen vooruit zijn gegaan, toe te schrijven aan de verbetering van de prijs/productmixverhouding die de inflatie van de externe kosten en het negatief effect van de volumes compenseert. Het nettoresultaat, deel van de groep, bedraagt EUR 187 miljoen, tegen EUR 309 miljoen in Dit resultaat omvat een bedrag, na belastingen, van EUR 121 miljoen van overige opbrengsten en kosten zonder weerslag op de cashflow, en namelijk: voorzieningen aangelegd voor waardeverminderingen op industriële activa, sanering van industrieterreinen en herstructureringskosten in verband met de aanzienlijke reorganisatie van de kaolienproductie in het Verenigd Koninkrijk, voor een totaalbedrag van EUR 86 miljoen; andere kosten ten bedrage van EUR 46 miljoen in verband met waardeverminderingen van activa en kostenbesparende maatregelen binnen het geheel van de groep; verkopen van nietindustriële activa voor een bedrag van EUR 11 miljoen. De bijdrage van Imerys tot het resultaat 2006 van GBL, bedraagt EUR 50 miljoen, tegen EUR 82 miljoen in ECP Gelet op de 43%deelneming van GBL in ECP, draagt laatstgenoemde voor EUR 21 miljoen bij tot het resultaat van GBL. ECP heeft in 2006 haar investeringsbeleid voortgezet en haar portefeuille nog uitgebreid met drie bijkomende activa namelijk King Benelux, La Gardenia en Seves, voor een totaalbedrag van EUR 99 miljoen. Per 31 december 2006 laat de tegen reële waarde gewaardeerde activaportefeuille voor het deel van GBL een latente meerwaarde van EUR 13 miljoen blijken. Het saldo van de bijdrage van ECP omvat voornamelijk de meerwaarde gerealiseerd op de gedeeltelijke verkoop van Stroili in het derde kwartaal Het private equity fonds ECP II, de opvolger van ECP I, dat eind december 2006 werd opgericht, heeft nog niet tot het resultaat van GBL bijgedragen. Bertelsmann Merk op dat dit deelneming werd geconsolideerd door vermogensmutatie tot 30 juni Als geassocieerde onderneming draagt Bertelsmann bij voor EUR 109 miljoen op een totaal van EUR 180 miljoen (Imerys en ECP inbegrepen). Na de verkoop van deze deelneming werden het deel van GBL in het nettoresultaat (EUR 61 miljoen) en het bevoorrechte deel van het geïnde dividend van Bertelsmann (EUR 48 miljoen) afzonderlijk geboekt als Resultaat van beëindigde activiteiten op hetzelfde niveau als de meerwaarde van EUR miljoen. GBL Geselecteerde financiële informatie / 10

13 D. Resultaat van beëindigde activiteiten Verkoop van Bertelsmann (EUR miljoen in 2006 tegen EUR 260 miljoen in 2005) Eind mei sloten de groepen GBL en Bertelsmann een princiepsakkoord over de overdracht van de 25,1%deelneming van GBL aan de Duitse groep tegen de prijs van EUR 4,5 miljard. GBL heeft begin juli de opbrengst van de verkoop geïnd en op deze verrichting een nettomeerwaarde verwezenlijkt van EUR miljoen. Het deel van GBL in het nettoresultaat van Bertelsmann tot de overdracht ervan bedraagt voor 2006 EUR 61 miljoen. Bovendien heeft Bertelsmann, voor de laatste maal, een dividend uitgekeerd van EUR 120 miljoen, dat is opgenomen onder de cash earnings. In de consolidatie wordt het normale gedeelte van dit dividend geëlimineerd (EUR 72 miljoen) en enkel het bevoorrecht gedeelte (EUR 48 miljoen) in resultaat behouden. in miljoen EUR Nettomeerwaarde Deel in het nettoresultaat Nettodividend Totaal 2.378,0 61,0 48, ,0 220,9 38,7 259,6 259,0 64,8 323,8 GBL Geselecteerde financiële informatie / 11

Groep Brussel Lambert

Groep Brussel Lambert Groep Brussel Lambert Jaarverslag 2013 Aanvullende informatie online www.gbl.be U kunt bijkomende informatie vinden op de website van de vennootschap, onder meer:: Historische informatie van GBL De jaarlijkse

Nadere informatie

GROEP BRUSSEL LAMBERT

GROEP BRUSSEL LAMBERT GROEP BRUSSEL LAMBERT 1995 INHOUDSOPGAVE KERNCIJFERS 5 RAAD VAN BESTUUR 6 STATUTAIRE BENOEMINGEN 6 UITVOEREND COMITE, DIRECTIE EN REVISOR 7 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR 8 VOORSTEL VAN DIVIDENDUITKERING

Nadere informatie

Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen p. 2. Organen van bestuur en controle p. 4. Geconsolideerde jaarrekening p.

Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen p. 2. Organen van bestuur en controle p. 4. Geconsolideerde jaarrekening p. Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen p. 2 Organen van bestuur en controle p. 4 1 2 Panorama van de groep Electrabel p. 5 Electrabel vandaag p. 6 Het Electrabel-aandeel p. 8 Geconsolideerde

Nadere informatie

npm: een holdingmaatschappij, een professionele aandeelhouder

npm: een holdingmaatschappij, een professionele aandeelhouder npm: een holdingmaatschappij, een professionele aandeelhouder OPDRACHT De NATIONALE PORTEFEUILLEMAATSCHAPPIJ streeft op lange termijn naar de verhoging van de waarde van het vermogen van haar aandeelhouders.

Nadere informatie

Rekeningen en Verslagen Inhoud

Rekeningen en Verslagen Inhoud 2005 Rekeningen en Verslagen Inhoud Beheersverslag Activiteit en resultaten................................................ 1 Profiel en activiteit 2 Resultaten 3 Inkoop van eigen aandelen Corporate governance.................................................

Nadere informatie

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN EMAKINA GROUP SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht - Maatschappelijke zetel : Middelburgstraat 64A te B-1170 Brussel AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN Het Aanbod

Nadere informatie

2 Beheersverslag 116 Geconsolideerde jaarrekening 238 Jaarrekening 262 Aanvullende inlichtingen

2 Beheersverslag 116 Geconsolideerde jaarrekening 238 Jaarrekening 262 Aanvullende inlichtingen J a a r v e r s l a g 2 0 1 0 J a a r v e r s l a g 2 0 1 0 2 116 238 Jaarrekening 262 Aanvullende inlichtingen 4 Profiel van de Groep 8 Woord van de voorzitters 10 Voornaamste gebeurtenissen in 2010

Nadere informatie

Jaarlijks financieel verslag 2010

Jaarlijks financieel verslag 2010 Jaarlijks financieel verslag 2010 Jaarlijks financieel verslag 2010 Inhoudstafel 4 Risicofactoren 9 arehouses De Pauw arehouses with Brains 12 Geconsolideerde kerncijfers 14 Toelichting bij de geconsolideerde

Nadere informatie

Verslag JAAR AGEAS JAARVERSLAG 2012 3

Verslag JAAR AGEAS JAARVERSLAG 2012 3 J A A R VE R SL A G 2 0 1 2 JAAR Verslag 2012 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Statutaire jaarrekening ageas SA/NV

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 2 JAARVERSLAG 2013 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Verkorte statutaire jaarrekening

Nadere informatie

Lokale overheidsbedrijven

Lokale overheidsbedrijven Mei 2009 Lokale overheidsbedrijven Inhoud De lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 4 Financiële analyse van de lokale overheidsbedrijven

Nadere informatie

short term has no future JAARVERSLAG 2007

short term has no future JAARVERSLAG 2007 short term has no future JAARVERSLAG 2007 2 // Dexia / Jaarverslag 2007 JAARVERSLAG 2007 INHOUD BEHEERSVERSLAG 2 GECONSOLIDEERDE 118 JAARRREKENING 236 AANVULLENDE INLICHTINGEN 265 Dexia / Jaarverslag 2007

Nadere informatie

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Editoriaal. Inhoud

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Editoriaal. Inhoud Lokale financiën Mei 2012 Lokale overheidsbedrijven Inhoud Lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 3 Financiële analyse van de lokale overheidsbedrijven

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2012 2 92 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen 4 Profiel van de Groep 8 Woord van de voorzitters 10 Voornaamste gebeurtenissen 14 Verklaring inzake corporate governance 51 Informatie

Nadere informatie

tijd nemen om te bouwen

tijd nemen om te bouwen tijd nemen om te bouwen JAARVERSLAG 2006 INHOUD Beheersverslag 2 Geconsolideerde jaarrekening 110 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen 247 Dexia / Jaarverslag 2006 1 FINANCIEEL PROFIEL 4 BOODSCHAP

Nadere informatie

KEEPING OUR COMMITMENTS IN MIND. Jaarlijks Financieel Verslag 2012

KEEPING OUR COMMITMENTS IN MIND. Jaarlijks Financieel Verslag 2012 KEEPING OUR COMMITMENTS IN MIND Jaarlijks Financieel Verslag 2012 2 INHOUDSTAFEL Profiel 3 Risicofactoren 4 Beheersverslag 13 Brief aan de aandeelhouders 14 Kerncijfers 16 Historiek van onze onderneming

Nadere informatie

Investeren in een gediversifieerde en duurzame vastgoedportefeuille

Investeren in een gediversifieerde en duurzame vastgoedportefeuille JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 204 JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 204 Investeren in een gediversifieerde en duurzame vastgoedportefeuille Risicofactoren 2 Brief aan de aandeelhouders 8 Beheersverslag 0 Kerncijfers

Nadere informatie

ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014

ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014 ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014 FINANCIEEL VERSLAG 1 2 - bpost JAARVERSLAG 2014 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2014 INHOUD Overzicht kerncijfers 3 Blikvangers 4 Belangrijkste gebeurtenissen in

Nadere informatie

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV Fortis Bank - Jaarrekening 2008 Jaarverslag 2008 Fortis Bank SA/NV Fortis Bank Jaarverslag 2008 Fortis Bank Jaarverslag 2008 Inleiding 2008 was een uitermate uitdagend jaar voor Fortis Bank. De bank zag

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM JAARVERSLAG 2011 INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM JAARVERGADERING VAN 28 JUNI 2012 ACTIVITEITENVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE PAGINA

Nadere informatie

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen Mei 2011 Lokale financiën Lokale overheidsbedrijven Editoriaal Inhoud Lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 3 Financiële analyse van de

Nadere informatie

3. f inanciële instellingen

3. f inanciële instellingen 3. f inanciële instellingen In België zetten de kredietinstellingen de sedert het uitbreken van de financiële crisis begonnen herstructurering van hun balans voort. In 1 verminderden ze met name hun vorderingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 NEGENTIENDE BOEKJAAR. FINANCIERINGSVERENIGING VOOR DE ENERGIEVOORZIENING IN HET ANWERPSE Dienstverlenende vereniging

JAARVERSLAG 2014 NEGENTIENDE BOEKJAAR. FINANCIERINGSVERENIGING VOOR DE ENERGIEVOORZIENING IN HET ANWERPSE Dienstverlenende vereniging JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 NEGENTIENDE BOEKJAAR FINANCIERINGSVERENIGING VOOR DE ENERGIEVOORZIENING IN HET ANWERPSE Dienstverlenende vereniging VERSLAG RAAD VAN BESTUUR VERSLAG COMMISSARIS JAARREKENING

Nadere informatie

ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ DE VERSLAGEN VAN DE RADEN VAN BESTUUR VAN GAZ DE FRANCE EN SUEZ

ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ DE VERSLAGEN VAN DE RADEN VAN BESTUUR VAN GAZ DE FRANCE EN SUEZ PROSPECTUS OPGESTELD NAAR AANLEIDING VAN DE UITGIFTE VAN EN TOELATING TOT NOTERING VAN DE AANDELEN GDF SUEZ ALS GEVOLG VAN DE FUSIE DOOR OVERNAME VAN SUEZ DOOR GAZ DE FRANCE ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ

Nadere informatie

Fortis Bank nv. Jaarverslag 2010

Fortis Bank nv. Jaarverslag 2010 Fortis Bank nv Jaarverslag 2010 Inleiding Het Jaarverslag 2010 van Fortis Bank omvat zowel de Geconsolideerde als de Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het verslag van de Raad van

Nadere informatie

Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van EUR 3,45 per Nieuw Aandeel Aanbod van 1 Aandeel voor 3 Rechten

Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van EUR 3,45 per Nieuw Aandeel Aanbod van 1 Aandeel voor 3 Rechten (Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel op het adres Septestraat 27, 2640 Mortsel, België) Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140.

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140 Prospectus Met betrekking tot HET OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING

Nadere informatie

ASCENCIO CVA AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN EN VOORKEURRECHTEN OP EURONEXT BRUSSELS PRIVATE PLAATSING VAN SCRIPTS

ASCENCIO CVA AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN EN VOORKEURRECHTEN OP EURONEXT BRUSSELS PRIVATE PLAATSING VAN SCRIPTS ASCENCIO CVA Commanditaire vennootschap op aandelen, publieke vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te avenue Jean Mermoz 1 (bus 4), 6041 Gosselies (België), met ondernemingsnummer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Brief aan de aandeelhouders. 3 Kerncijfers

Inhoudsopgave. 2 Brief aan de aandeelhouders. 3 Kerncijfers JAARVERSLAG 2013 2/182 Inhoudsopgave 1 Risicofactoren 1.1 Marktrisico s 1.2 Risico s verbonden aan de vastgoedportefeuille van Montea 1.3 Financiële risico s 1.4 Reglementaire risico s 2 Brief aan de aandeelhouders

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Brief aan de aandeelhouders. 3 Kerncijfers

Inhoudsopgave. 2 Brief aan de aandeelhouders. 3 Kerncijfers JAARVERSLAG 2012 2/150 Inhoudsopgave 1 Risicofactoren 1.1 Marktrisico s 1.2 Risico s verbonden aan de vastgoedportefeuille van Montea 1.3 Financiële risico s 1.4 Reglementaire risico s 2 Brief aan de aandeelhouders

Nadere informatie