Macro Weekly. Het kan slechter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Macro Weekly. Het kan slechter"

Transcriptie

1 Macro Weekly Het kan slechter Group Economics Macro Research 17 september 1 Big Picture: In de eerste helft van september zijn door beleidsmakers en anderen heel veel maatregelen aangekondigd. Hoe die in de praktijk allemaal gaan uitpakken, laat zich moeilijk voorspellen, maar het had tot nu toe niet beter gekund. De beleidsmakers deden wat de markten verwachtten en hebben, belangrijker nog, aanzienlijke stappen gezet om de eurocrisis onder controle te krijgen en de wereldeconomie te steunen. Wij verwachten dat het dal bijna is bereikt en dat de weg omhoog in het verschiet ligt. Eurozone: De vermindering van het systeemrisico vanwege de eurocrisis en de gerelateerde afname van de spanningen op de financiële markten moeten binnenkort zichtbaar worden in de economische cijfers. Deze week zijn alle ogen gericht op de eerste raming van de inkoopmanagersindices (PMI s) van september. De verwachting is dat deze zullen stijgen, maar nog wel in recessiegebied blijft. VS: De Fed lanceerde een derde ronde van kwantitatieve verruiming, die vrij agressief is in de zin dat deze in beginsel onbeperkt van omvang is. De centrale bank gaat voor miljard dollar per maand aan hypotheekgerelateerde waardepapieren kopen en ze kan het tempo van de aankopen nog verder opvoeren als het herstel op de arbeidsmarkt niet voldoende is. De aankopen zullen waarschijnlijk tot eind 13 plaatsvinden. Azië: Een opleving van de verstrekking van nieuwe leningen is een teken dat het monetair beleid ruimer wordt. Nadat ze de rente en de verplichte kasreserveratio al verlaagde, gebruikt de centrale bank van China nu openmarktoperaties om de liquiditeit te verhogen. Wij verwachten nog meer monetaire stimulering. Ramingen hoofd- en financiële indicatoren BBP-groei (%) e 13e 3M interbank rente 7/9/1 1/9/1 +3M +1M 1e 13e Verenigde Staten Verenigde Staten Eurozone Eurozone Japan Japan Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk China Nederland Wereld Inflatie (%) e 13e 1j-rente 7/9/1 1/9/1 +3M +1M 1e 13e Verenigde Staten VS Treasury Eurozone Duitse Bund Japan Euro swap rente Verenigd Koninkrijk Japans overheidspapier China VK gilts Nederland Wereld Beleidsrente 1/9/1 +3M 1e 13e Wisselkoersen 7/9/1 1/9/1 +3M +1M 1e 13e Federal Reserve EUR/USD ECB USD/JPY Bank of Japan GBP/USD Bank of England EUR/GBP People's Bank of China USD/CNY , ABN AMRO Economisch Bureau.

2 Macro Weekly - Het kan slechter - 17 september 1 The Big Picture De maatregelen in september: beter kon haast niet In de eerste helft van september zijn door beleidsmakers en anderen heel veel maatregelen aangekondigd. Hoe die in de praktijk allemaal gaan uitpakken laat zich moeilijk voorspellen, maar het had tot nu toe niet beter gekund. De beleidsmakers deden wat de markten verwachtten en hebben, belangrijker nog, aanzienlijke stappen gezet om de eurocrisis onder controle te krijgen en de wereldeconomie te steunen. Verder wijkt de Nederlandse verkiezingsuitslag gigantisch af van wat de peilingen nog maar drie weken geleden aangaven en blijkt deze ook veel constructiever. De Nederlandse kiezers slaan (weer eens) een totaal andere richting in De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen wijkt gigantisch af van wat de peilingen nog maar een paar weken geleden aangaven, namelijk dat de populisten zouden winnen. In werkelijkheid hebben de populisten zware klappen gekregen. Verder zou het politieke landschap volgens de peilingen nóg sterker gefragmenteerd raken, en zouden er echt minstens vier partijen nodig zijn om een meerderheidskabinet te kunnen vormen. Na de verkiezingen blijken de twee grootste partijen samen een bescheiden meerderheid te hebben behaald, al staan ze politiek tegenover elkaar. Volgens mij willen de Nederlandse kiezers dat PvdA en VVD samen een regering vormen. Ik kan me niet herinneren wanneer Nederland voor het laatst een tweepartijenregering heeft gehad. (Al kunnen natuurlijk andere partijen nog tot de coalitie toetreden.) Ook bleek uit de peilingen dat de Nederlandse kiezer een duidelijk negatief oordeel over de euro en verdere Europese integratie zou vellen. De feitelijke uitslag is een opvallende ommezwaai en moet als sterk pro-europees worden gezien. Na Draghi: Karlsruhe en Bernanke Anderhalve week geleden kondigde de ECB, bij monde van President Mario Draghi, haar nieuwe programma voor de aankoop van obligaties aan (Outright Monetary Transactions, OMT). Het programma, dat door de markten goed werd ontvangen, zou echter op losse schroeven zijn komen te staan als het Duitse constitutionele hof in Karlsruhe het ESM (Europese Stabiliteitsmechanisme, het permanente noodfonds) een week later ongrondwettelijk had verklaard. Maar dat deden de in zeer fraaie rode toga s en rode baretten gehulde rechters niet. Zij hebben weliswaar een grens gesteld aan de Duitse bijdrage aan het ESM, maar die stond ook al in het voorstel en gooit dus geen roet in het eten. Diezelfde dag werden ook de plannen voor een bankenunie bekendgemaakt. Belangrijk, maar overschaduwd door andere gebeurtenissen. Han de Jong, tel Wat misschien ook door andere gebeurtenissen werd overschaduwd, was het positieve rapport dat de trojka bestaande uit IMF, ECB en Europese Commissie heeft uitgebracht over de voortgang die Portugal boekt met het huidige hervormingsprogramma, al zijn de problemen nog steeds aanzienlijk. Eén dag na 'Karlsruhe' maakte de Fed bekend de volgende dag met QE3 te beginnen. Deze nieuwe ronde kwantitatieve versoepeling houdt in dat de Fed elke maand voor USD miljard aan mortgage-backed securities (MBS) aankoopt. Dat is weliswaar minder dan bij QE1 en QE, maar daar staat tegenover dat QE3 geen vaste looptijd heeft. De Fed gaat met de aankopen door totdat ze een aanzienlijke verbetering van de economie, met name van de arbeidsmarkt, constateert. Verder heeft de Fed Operation Twist tot het einde van het jaar verlengd en aangegeven dat de officiële rente waarschijnlijk tot minimaal medio 15 op de huidige, uiterst lage, stand zal blijven. In eerdere verwachtingen hield men het nog op eind 1. Ook gaf de Fed aan dat zij misschien meer of andere maatregelen zou nemen als dat nodig werd geacht. De reactie van de markten De markten hebben op dit alles uiteraard uiterst positief gereageerd. De aandelenkoersen zijn sterk gestegen. De EuroStoxx5 staat bijvoorbeeld 5% boven het dieptepunt van begin juni en 8% boven de koers van eind augustus. De rente op obligaties uit de perifere eurolanden is aanzienlijk gedaald, net als hun CDS-spreads. VS: NFIB index (vertrouwen MKB) index Bron: Bloomberg Om deze positieve ontwikkelingen momentum te geven, moeten de belangrijkste economische indicatoren omhoog. De afgelopen week bood wat dat betreft echter weinig nieuws. De NFIB-index van het vertrouwen onder het Amerikaanse MKB is in september van 91, naar 9,9 gestegen. Die stijging is welkom: het MKB is de ruggengraat van de economie en

3 3 Macro Weekly - Het kan slechter - 17 september 1 zonder het MKB is blijvend herstel onmogelijk. Maar dit is nog geen reden voor al te groot enthousiasme, want de stijging in september maakt een vervelende daling in augustus goed. De industriële productie van de eurozone is in juli,6% m-o-m gegroeid, vooral dankzij kapitaalgoederen. De Amerikaanse industriële productie vertoonde in augustus een teleurstellende daling van 1,% m-o-m, waarbij volgens de statistici cycloon Isaac een negatief effect van,3% had. Eurozone: Industriële productie % j-o-j 1 economische stimuleringsmaatregelen die tot nu toe zijn genomen, beginnen door te werken. Daar staat tegenover dat de geldgroei in augustus licht is afgenomen. De economische indicatoren voor het Verenigd Koninkrijk waren vorige week iets beter, met gematigd positief nieuws over de arbeids- en woningmarkt. Al met al blijft het kwakkelen met de wereldeconomie en blijft de groei beneden het potentieel, terwijl de capaciteit in absolute zin duidelijk onderbenut is. Volgens ons is het economisch dieptepunt nu ongeveer bereikt en ligt er een bescheiden verbetering in het verschiet Bron: Bloomberg De Amerikaanse detailhandelsomzetten waren in augustus robuust, +,9% m-o-m, al is dit vooral te danken aan de stijgende benzineprijzen. Exclusief auto s en benzine stegen de omzetten met slechts,1%. Maar goed, de detailhandelsverkopen schommelen altijd nogal sterk. Volgens de voorlopige index van de Universiteit van Michigan is het Amerikaanse consumentenvertrouwen toegenomen van 7, 3 in augustus naar 79, begin september, de op één na hoogste stand sinds 7! VS: Univ. van Michigan consumentenvertrouwen index Bron: Bloomberg De cijfers over de Chinese economie liepen uiteen. Er is in augustus voor RMB 7 miljard aan nieuwe leningen verstrekt. Dat was meer dan verwacht, wat er mogelijk op wijst dat de

4 Macro Weekly - Het kan slechter - 17 september 1 Eurozone Economie en euro PMI industrie en industriële productie % 3m-o-3m niveau Industriële productie (l.a.) Inkoopmanagersindex voor de industrie (r.a.) Productiviteitsgroei Tweede kwartaal 1, % j-o-j GR SP IR PT FR FN DE AU BG NL IT Groei BBP minus groei werkgelegenheid Economie I Aline Schuiling, tel Georgette Boele (FX), tel De industriële productie nam in juli toe met,6% m-o-m na een even grote daling in juni. Het driemaands voortschrijdend gemiddelde verbeterde van -.5% in juni naar,%. Dit onderstreept onze visie dat de productie, gesteund door de oplevende wereldhandel, het dieptepunt is gepasseerd. Dit herstel kwam nog niet tot uitdrukking in de PMI voor de verwekende industrie, die sinds mei schommelt rond 5. Een dergelijke forse divergentie heeft zich in het verleden vaker voorgedaan (zie grafiek). Wij verwachten dat de PMI in september een aanzienlijke verbetering zal laten zien (de voorlopige raming verschijnt donderdag). De definitieve raming van de HICPinflatie bevestigde dat deze is toegenomen van,% j-o-j in juli naar,6% in augustus. Dit kwam vooral door de gestegen energieprijzen. De kerninflatie zwakte namelijk af van 1,7% naar 1,5%. Wij verwachten dat de inflatie pas volgend jaar scherp gaat dalen als de prijsinflatie van energie en grondstoffen afneemt en de aanzienlijke onbenutte capaciteit in de economie de kerninflatie drukt. Economie II Na een daling van,3% k-o-k in K1 bleef de werkgelegenheid in de eurozone in K stabiel. In vergelijking met K 11 was er echter sprake van een krimp van,6%. Griekenland scoort het slechtst: de werkgelegenheid daalde in K met 9,% j-o-j maar ook in Portugal (-,%) en Spanje (-,%) was de daling fors. Ierland heeft het cijfer voor K nog niet gepubliceerd; in K1 was hier sprake van een daling met 1,1%. Opvallend was het Italiaanse cijfer: slechts -,% j-o-j in K. Als we de wijzigingen in de werkgelegenheid afzetten tegen de eerder gepubliceerde BBP-groeicijfers, dan blijkt dat de productiviteit in de meeste perifere eurolanden (uitgezonderd Italië) sterk toeneemt, waarbij de werkgelegenheid veel sneller daalt dan het BBP. Dit is een belangrijke factor voor het herstel van de concurrentiekracht omdat een hogere productiviteit de arbeidskosten per eenheid product vermindert. Wij denken dat de werkgelegenheid in de eurozone in het tweede halfjaar verslechtert. Recente enquêtes wijzen ook in deze richting. EUR/USD, Ratio 3-maands rente verschillen niveau EUR 3 months EURIBOR/USD 3 monhs LIBOR (lhs) EUR/USD (rhs) EUR/USD Het was een zeer gunstige week voor de EUR/USD. Alle politieke gebeurtenissen namen een positieve draai. Bovendien kondigde de Fed een agressieve campagne van kwantitatieve verruiming aan. De EUR/USD herstelde hierdoor tot boven de 1,3. Op korte termijn lijkt er vooral kans te bestaan op dollarzwakte. We verwachten dat de USD asymmetrisch op de economische cijfers zal reageren omdat zwakke cijfers uit de VS waarschijnlijk het beeld versterken dat de Fed veel stimulans moet toedienen terwijl bij betere cijfers de Fed niet meteen met stimuleringsmaatregelen zal stoppen. Het is dan ook mogelijk dat de EUR/USD op korte termijn herstelt tot 1,35. Wij verwachten echter dat deze daarna weer terugvalt. Wij voorzien hernieuwde bezorgdheid op het politieke front in de eurozone. Bovendien zal de Amerikaanse economie gedurende onze prognoseperiode beter presteren dan die van de eurozone. Daarom handhaven wij onze prognoses voor de EUR/USD in weerwil van de recente opmars.

5 5 Macro Weekly - Het kan slechter - 17 september 1 Eurozone Crisis & rente Spaanse en Italiaanse obligatierente 1-jaars, % /1 7/1 8/1 9/1 Italy Draghi's London remarks Spain Spaanse en Italiaanse obligatierente -jaars, spread versus Duitsland, % /1 7/1 8/1 9/1 Italie Draghi's uitspraak in Londen Spanje Nederlandse en Duitse rente (1 jaar) % Jan-1 Mar-1 May-1 Jul-1 Sep-1 Bron: Bloomberg Nederland Duitsland Eurocrisis I Nick Kounis, tel Ruben van Leeuwen, tel 3 36 Het was een drukke week aan het eurocrisisfront. Het belangrijkste positieve nieuws was het besluit van het Duitse constitutionele hof om de bezwaren tegen de vorming van het ESM te verwerpen. Als het hof het licht voor het ESM niet op groen had gezet, dan zou het vermogen van Europa om de crisis op te lossen ernstig in het geding zijn geweest. Het hof heeft wel een belangrijke voorwaarde aan zijn goedkeuring verbonden: een eventuele verhoging van de bijdrage van Duitsland aan het ESM moet aan de Bundestag worden voorgelegd maar dit zou vermoedelijk toch wel gebeurd zijn. Een groter risico schuilt in de verklaring dat het constitutionele hof de wettigheid van de obligatieaankopen door de ECB gaat toetsen. De ECB beweert vrij stellig dat het nieuwe programma binnen haar mandaat valt. De EC heeft aangekondigd dat zij de ECB wil aanstellen als centrale toezichthouder van de Europese banken. Dit vormt een cruciaal element in een toekomstige bankenunie: het geeft de ECB de bevoegdheid om banken hun licentie te ontnemen. Eurocrisis II De toezichthoudende bevoegdheid van de ECB zou zich in eerste instantie uitstrekken tot bepaalde banken en per worden uitgebreid tot systeembanken en per tot alle banken uit de eurozone. Het is nog afwachten of alle regeringen de plannen steunen. Duitsland verzet zich ertegen dat de bevoegdheid van de ECB verder reikt dan systeembanken. Tot slot deden geruchten de ronde over gesprekken tussen de ECB en het IMF over een Spaans reddingsplan. Volgens Het Financieele Dagblad zou Spanje een steunpakket ter waarde van EUR 3 mrd krijgen. Dit zou de weg effenen voor de ECB om obligaties te gaan opkopen. Beide instellingen willen strenge voorwaarden opleggen zodat de steun kan worden ingetrokken als de doelstellingen niet worden gehaald. Sommige ECB-functionarissen hebben de hoop uitgesproken dat de ECB niet in actie hoeft te komen en dat de afgegeven signalen voldoende zijn om de rente laag te houden. Dit is een mogelijkheid maar vermoedelijk zal Spanje vroeger of later om hulp aankloppen. Staatsobligaties Het risicosentiment op de financiële markten is vorige week duidelijk omgeslagen. Dankzij de monetaire beleidsmakers, de rechters van het Duitse constitutionele hof en de Nederlandse kiezers zijn de spanningen rondom de eurocrisis merkbaar verminderd. Het risicosentiment verbeterde nog verder toen de Amerikaanse Federal Reserve een nieuwe ronde van kwantitatieve verruiming aankondigde. De obligatierente in de kernlanden liep dan ook op. Zo sloot de rente op 1-jaars Bunds de week 19 bp hoger op 1,71%. Het rentebeeld in de periferie was gemengd. De Italiaanse, Portugese en Ierse staatsobligatierente daalde verder, zij het minder sterk dan in de voorgaands week, maar de rente op Spaanse staatsobligaties veranderde nauwelijks. Wij handhaven onze prognose dat de rente op staatsobligaties van de kernlanden op het huidige relatief lage niveau zal blijven in de laatste maanden van het jaar. De stemming is nu positiever maar de economie zal op de korte termijn waarschijnlijk niet wezenlijk aantrekken. In de loop van volgend jaar komt er meer ruimte voor een rentestijging.

6 6 Macro Weekly - Het kan slechter - 17 september 1 Euroswaprente % Swaprente Gesteund door het verbeterde risicoklimaat kreeg de euroswaprentecurve vorige week een steiler verloop. In het zeer korte stuk van de curve daalden de EURIBOR tarieven. Het 3-maand EURIBOR tarief zette de geleidelijke daling voort en stond vrijdag op 5 bp; 6-maands EURIBOR daalde naar 9 bp. In de langere looptijden steeg de (swap)rente, variërend van enkele basispunten in het -jaars segment tot 13 bp in het lange deel van de curve. De 1-jaars swaprente sloot de week op 1,9%. Wij verwachten dat de swaprente, conform onze prognose voor de obligatierente, per saldo niet veel zal veranderen. Onze prognose van 1,8% voor de 1- jaars swaprente eind 1 lijkt aan de lage kant maar de rentevolatiliteit zou ook de komende tijd wel eens groot kunnen zijn. Een wezenlijke opleving van de economische bedrijvigheid zou tot een hogere rente kunnen leiden maar wij achten de kans hierop groter in de loop van volgend jaar dan in de komende maanden. Bron: Bloomberg

7 7 Macro Weekly - Het kan slechter - 17 september 1 VS Peter de Bruin, tel Reële handelstekort USD mrd Economie I De cijfers wezen wederom op een kwakkelend herstel met wisselende detailhandelsverkopen in augustus. De autoverkopen namen weliswaar stevig toe, maar een groot deel van de,9% hogere detailhandelsverkopen was het gevolg van hogere energieprijzen. Het kerncijfer, exclusief auto s, brandstoffen en bouwmaterialen (dat iets zegt over de kracht van de niet-duurzame consumptie), daalde met,1% (was +.8%). Het rapport duidt op een toename van de reële persoonlijke bestedingen met,3%, waarmee de groei van de consumptieve bestedingen in K3 iets hoger zou uitkomen dan in K. Het reële handelstekort nam als gevolg van een,% lagere uitvoer echter toe van $ 3,9 mrd in juni naar $ 6,5 mrd in juli. Een zwakke externe vraag en zwakke nietduurzame consumentenbestedingen verklaren waarschijnlijk, gezien zwakke productiecijfers (zie hierna), waarom de bedrijfsvoorraden in juli met een sterker dan verwachte.8% toenamen. Onze BBPprognose voor K3 blijft hierdoor ongewijzigd op,%. Totale inflatie en kerninflatie % j-o-j BBP-prognoses FOMC % j-o-j in K Totale inflatie Kerninflatie Longer run juni Bron: Federal Reserve september Economie II Ondertussen kromp de industriële productie in augustus met 1,% (was,5%). Naast productiedalingen in de volatiele componenten nutsvoorzieningen en mijnbouw, zakte deze ook in de verwerkende industrie (,7%) en deed daarmee de plus van,% van vorige maand meer dan teniet. De 3m-o-3m productietrend blijft daarmee net boven de % zijwaarts bewegen, conform de recente zwakte in het orderboek voor duurzame goederen. Toch verwachten wij binnenkort betere industriecijfers dankzij een wat sterkere groei van de binnenlandse finale vraag. De consumentenprijzen zijn na nulgroei in augustus met,6% gestegen, als gevolg van 5,6% hogere energieprijzen en,% hogere voedselprijzen. De kernconsumentenprijzen namen voor de de achtereenvolgende maand met slechts,1% toe. Op jaarbasis is de totale inflatie hierdoor gestegen van 1,% naar 1,7%, al is de trendlijn nog steeds neerwaarts gericht. De kerninflatie is op jaarbasis gedaald met,%-punt naar 1,9% en blijft licht neerwaarts gericht. Fed De Fed lanceerde een 3 de ronde van kwantitatieve verruiming. Echter, nu wordt in dit programma maandelijks voor $ mrd aan MBS gekocht en is er geen tijdslimiet, een teken dat de Fed het aankooptempo kan opvoeren of ander papier kan kopen als het arbeidsmarktherstel niet aantrekt. Wij rekenen op 7,% werkloosheid in K 13, terwijl de FOMC-leden op langere termijn op 5,6% rekenen. Dat betekent dat het programma waarschijnlijk minstens tot eind 13 loopt, terwijl de Fed mogelijk ook Treasuries gaat kopen als Operatie Twist eind dit jaar afloopt. Ondertussen verwachten de FOMC-leden dat een zeer ruim monetair beleid passend zal zijn nog aanzienlijke tijd nadat de economie aantrekt. Dit betekent dat de Fed zich nu volledig concentreert op haar werkgelegenheidsmandaat. De FOMC-leden verwachten daarom dan ook dat de rente tot medio 15 ongewijzigd blijft. Dit was in voorgaande vergaderingen tot aan het einde van 1.

8 8 Macro Weekly - Het kan slechter - 17 september 1 1-jaars rente en Vix-volatiliteitsindex % index jan-1 jul-1 jan-11 jul-11 jan-1 jul-1 tienjaars rente staatspapier (l.a.) Vix volatiliteitsindex (r.a.) Rente Het was een slechte week voor Treasuries: de koersen daalden voor de tweede week op rij. Aan het begin van de week bewoog de rente nog min of meer zijwaarts, maar twee gebeurtenissen later in de week leidden tot een daling van de obligatiekoersen. Op woensdag keurde het Duitse constitutionele hof het ESM-noodfonds goed. Op donderdag kondigde de Fed de start van een nieuw obligatieopkoopprogramma aan. Beide gebeurtenissen wakkerden een hogere risicobereidheid aan: beleggers stapten uit Treasuries in aandelen. De 1-jaars rente steeg daardoor met bp naar 1,87%. Wij verwachten dat de rente de komende maanden iets gaat dalen. Het effect van het nieuwe opkoopprogramma is naar onze mening inmiddels grotendeels verdisconteerd, en beleggers zullen zich steeds meer richten op het naderende begrotingsravijn. Hierdoor zal de risicobereidheid waarschijnlijk gedrukt worden en de vraag naar beleggingen in veilige havens zoals Treasuries toenemen. Wij zien de 1-jaars rente de komende maanden dan ook terugvallen naar 1,6%.

9 9 Macro Weekly - Het kan slechter - 17 september 1 VK Joost Beaumont, tel BBP en werkgelegenheid % k-o-k BBP (l.a.) Werkgelegenheid (r.a.) - - Economie Het was opnieuw een week met bemoedigende cijfers die duiden op een bescheiden herstel. De arbeidsmarkt is in augustus verder verbeterd: het aantal uitkeringsaanvragen daalde voor de tweede maand op rij en de daling met 15, was bovendien groter dan verwacht. De ontwikkeling van de productiviteit blijft overigens een groot vraagteken. In de periode januari t/m augustus is het aantal uitkeringsaanvragen met 7, gedaald terwijl volgens officiële cijfers in het eerste halfjaar de werkgelegenheid met circa, is toegenomen. En dat terwijl het BBP met,8% is gekrompen. Het is dan ook nog te vroeg om nu al conclusies te trekken over de daling van de werkloosheid. Deze is overigens uiterst welkom en kan een impuls geven aan de consumptieve bestedingen. De export kende een goed begin van het derde kwartaal: +5,% m-o-m in juli (juni: -5,%) en +,8% 3m-o-3m, vooral door de uitvoer naar landen buiten Europa. De invoer nam verder af; waarschijnlijk een afspiegeling van de onverminderd zwakke binnenlandse vraag. 1-jaars rente op Gilts en spread versus Bunds % bp jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-1 apr-1 jul-1 Rente op 1-jrs staatsleningen (l.a.) Spread t.o.v. Bunds (r.a.) Bron: BoE, ABN Amro Group Economics Rente Het was een slechte week voor staatsobligaties ( Gilts ). De rente op 1-jaars Gilts liep op met 8 bp naar 1,97%, hoofdzakelijk door de toegenomen risicobereidheid na de goedkeuring van het ESM door het Duitse constitutionele hof en het besluit van de Fed om de economie verder te stimuleren. Ook de goede cijfers over de binnenlandse economie dreven de rente op. Het verschil tussen 1- jaars Gilts en Bunds nam toe en bedroeg vorige week 6 bp. Wij verwachten dat de rente de komende tijd relatief laag blijft, omdat de onzekerheid omtrent de toekomst van Europa waarschijnlijk voortduurt en de BoE het monetair beleid vermoedelijk opnieuw zal verruimen wanneer het huidige programma in november afloopt. Voor volgend jaar voorzien wij een geleidelijke stijging van de rente naarmate de economie aantrekt. Die stijging zal in het VK echter minder sterk zijn dan in Duitsland: de markten gaan vermoedelijk incalculeren dat de BoE langer dan de ECB een ruimer monetair beleid blijft voeren om het jarenlange bezuinigingstraject waar de Britse economie voor staat, te steunen. Kortetermijnrenteverwachtingen en EUR/GBP bp EUR/GBP sep-1 jan-11 mei-11 sep-11 jan-1 mei-1 sep-1 Kortetermijnrenteverwachtingen ` (EZ minus VK, dec. 13 futurecontr., l.a.) EUR/GBP (r.a) ` GBP Georgette Boele, tel Het pond liet vorige week een wisselend beeld zien. Hierbij hadden externe factoren de overhand: de GBP/USD liep sterk op door de algehele zwakte van de dollar, terwijl de EUR/GBP steeg door het verbeterde sentiment in de eurozone. Deze week kunnen de inflatiecijfers en de detailhandelsverkopen de koers van het pond beïnvloeden. Meevallende cijfers kunnen algehele terreinwinst opleveren voor het pond. Tegenvallende cijfers kunnen ertoe leiden dat de kans op verdere kwantitatieve verruiming door de BoE toeneemt en dit zou het opwaarts potentieel van de GBP/USD op de korte termijn temperen. Op 1,6 wordt een technisch weerstandsniveau bereikt. Meer fundamenteel wordt EUR/GBP bepaald door het renteverschil tussen de eurozone en het VK. De boodschap van Draghi was heel duidelijk maar het beleid van de BoE wordt als ruimer ervaren. Indien dit zo blijft en de stemming op de korte termijn constructief blijft, kan de EUR/GBP oplopen naar,815. Voor eind 1 voorzien wij een koers van,8 omdat dan de Europese politiek weer in beeld komt.

10 1 Macro Weekly - Het kan slechter - 17 september 1 Azië excl. Japan China: Kredietverlening yuan mrd %, 1,5 1, 5-5 Jan- Jan-6 Jan-8 Jan-1 Jan-1 nieuwe kredieten (l.a.) groei totaal uitstaande kredieten (r.a.) China I Maritza Cabezas, tel Na een reeks teleurstellende cijfers was het nieuws vorige week bemoedigender. In augustus werd voor CNY 73,9 mrd aan krediet verstrekt, CNY 155,5 mrd meer dan in augustus 11. Dit zou het gevolg kunnen zijn van het ruimer monetair beleid. Na de verlaging van de rente en de reservevereisten heeft de Chinese centrale bank nu openmarktoperaties ingezet als middel om de liquiditeit binnen het systeem te vergroten. De korte kredietverlening is nog altijd belangrijk (56,6% van de totale kredietproductie) maar dit aandeel vertoont al een paar maanden een dalende lijn. Uit de analyse van de kredietverlening naar sector komt naar voren dat zakelijk krediet is toegenomen van CNY 356 mrd naar CNY 1 mrd en dat particulier krediet dankzij het herstel van de vastgoedmarkt met CNY 165,7 mrd is gegroeid, de grootste stijging sinds april 11. Wij denken dat verdere monetaire verruiming in het verschiet ligt om de vertraging van de economie een halt toe te roepen. China: export en import % j-o-j Jan-1 Jun-1 Nov-1 Apr-11 Sep-11 Feb-1 Jul-1 exports imports China II In zijn toespraak afgelopen dinsdag tijdens het 6 de Summer Davos Forum ging premier Wen Jiabao in op de economische prestaties van China in de voorbije jaren. Daarbij benadrukte hij het belang van de implementatie van het stimuleringspakket van CNY biljoen om het herstel van zowel China als de wereldeconomie te steunen. Hij zei ook dat de economische groei op schema ligt om de doelstelling te halen en dat de vertraging is gestabiliseerd maar dat er meer moet gebeuren om de consumptieve vraag en de investeringen te stimuleren. Voorts maakte de Staatsraad op woensdag een aantal maatregelen bekend om de groei van de buitenlandse handel te stabiliseren na de fletse cijfers in de afgelopen maanden. Zo worden de belastingkortingen versneld ingevoerd, terwijl de administratieve procedures (o.a. quarantaine) worden vereenvoudigd en banken worden gestimuleerd meer handelsfinanciering te verstrekken. Door de gestage stroom van maatregelen stabiliseert de economie. Wij denken dat de BBP-groei begin 13 weer gaat aantrekken.

11 11 Macro Weekly - Het kan slechter - 17 september 1 WEEKLY ECONOMIC CALENDAR Day Date Time Country Market indicator Period Latest outcome ABN AMRO Expectation consensus Monday 9/17/1 :3 SG Export (non-oil) Aug Monday 9/17/1 7:3 IN Reserve Bank of India interest rate decision Sep Monday 9/17/1 1: EU Current Account (eur bn) Jul 15.7 Monday 9/17/1 11: EU Trade Balance (eur mn) Jul 18. Monday 9/17/1 13:59 RU Industrial production (% yoy) Aug Monday 9/17/1 1:3 US Empire State Manufacturing Index Sep Tuesday 9/18/1 3:3 AU RBA minutes Sep - - Tuesday 9/18/1 1:3 GB CPI (%yoy) Aug Tuesday 9/18/1 1:3 HK Unemployment rate (%) Aug 3. Tuesday 9/18/1 11: DE ZEW Economic sentiment (level) Sep Tuesday 9/18/1 1:59 RU Real retail sales (% yoy) Aug Tuesday 9/18/1 1:59 RU Unemployment rate (%) Aug Tuesday 9/18/1 13:59 IN India CPI (% yoy) Aug 9.9 Tuesday 9/18/1 16: US National Association of Home Builders Sep Wednesday 9/19/1 9:3 SE Riksbank minutes - - Wednesday 9/19/1 1: ZA South Africa CPI YoY (8=1 Aug.9 5. Wednesday 9/19/1 1:3 GB MPC September meeting minutes - - Wednesday 9/19/1 1:59 JP Bank Of Japan Target Rate Sep Wednesday 9/19/1 13: ZA Retail Sales (% yoy) Jul Wednesday 9/19/1 1:3 US Housing Starts (% mom) Aug Wednesday 9/19/1 16: US Existing Homes Sales (% mom) Aug Thursday 9//1 1:5 JP Japan Merchandise Trade Export (% yoy) Aug -8.1 Thursday 9//1 8: CH Trade Balance Aug.9 Thursday 9//1 9:3 NL Unemployment Rate (%) Aug Thursday 9//1 9:3 NL Consumer confidence (level) Sep -3-3 Thursday 9//1 1: EU Eurozone Manufacturing PMI Sep A Thursday 9//1 1: EU Eurozone Services PMI Sep A Thursday 9//1 1: EU Composite PMI Sep A Thursday 9//1 1:3 GB Retail sales (% mom) Aug Thursday 9//1 1:3 SP Spain to sell bonds - - Thursday 9//1 1: GB CBI industrial orders (balance, %) Sep Thursday 9//1 1:59 ZA Repo Rate decision Sep Thursday 9//1 1:3 US Initial jobless claims 15-Sep Thursday 9//1 1:58 US Markit US PMI (prel, index) Sep Thursday 9//1 16: EU EC consumer confidence (level) Sep A Thursday 9//1 16: US Philadelphia Fed Index Sep Thursday 9//1 18: US Federal Reserve Flow of Funds Report Q Thursday 9//1 EC EU, Chinese Officials hold Summit in Brussels - - Friday 9/1/1 1:3 GB Public sector net borrowing (GBP bn) Aug Friday 9/1/1 1:3 CA CPI (% yoy) Aug Friday 9/1/1 15: BE Business confidence SA Sep Friday 9/1/1 IT Spanish PM Rajoy and Italy's Monti meet - - Source: Bloomberg, Reuters, ABN Amro Group Economics Blijf altijd op de hoogte van onze visie op de economie en sectoren en download nu de Market Insights app via abnamro.nl/marketinsights of direct in de App Store. Lees meer van het Economisch Bureau op: abnamro.nl/economischbureau Dit document is samengesteld door ABN AMRO. Het heeft uitsluitend als doel om financiële en algemene informatie te verstrekken over de economie. ABN AMRO behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de informatie in het document en het document wordt uitsluitend aan u verstrekt voor uw informatie. Het is niet toegestaan dit document (geheel of deels) te kopiëren, distribueren, door te geven aan een derde of om het voor enig ander doel te gebruiken dan hier boven bedoeld. Dit document is informatief bedoeld en vormt geen aanbieding van effecten aan het publiek, of een uitnodiging om een aanbod te doen. U mag niet om welke reden dan ook vertrouwen op de informatie, meningen, beramingen, en aannames in dit document noch dat het compleet, accuraat of juist is. Er wordt geen garantie gegeven, uitdrukkelijk of stilzwijgend, door of uit naam van ABN AMRO, haar directeuren, functionarissen, vertegenwoordigers, gelieerde partijen, groepsmaatschappijen of werknemers met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie in dit document, en geen enkele aansprakelijkheid wordt geaccepteerd voor enig verlies als direct of indirect gevolg van het gebruik van deze informatie. De opvattingen en meningen opgenomen hierin kunnen op enig moment aan verandering onderhevig zijn en ABN AMRO heeft geen enkele verplichting om de informatie in dit document na de datum hiervan te herzien. Voordat u in enig product van ABN AMRO investeert, dient u zich te informeren over de verschillende financiële en andere risico s, alsmede mogelijke beperkingen voor u en uw investeringen als gevolg van toepasselijke wetgeving en regels. Indien u, na lezing van dit document, overweegt een investering te doen in een product, raadt ABN AMRO aan om een dergelijke investering met uw relatiemanager of persoonlijke adviseur te bespreken om nader te bezien of het relevante product met inachtneming van alle mogelijke risico s past bij uw investeringen. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garanties voor de toekomst. ABN AMRO behoudt zich het recht voor wijzigingen in dit materiaal aan te brengen. Alle rechten voorbehouden

Edelmetalen Watch. Van pessimist naar optimist. Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research. Insights.abnamro.nl/en.

Edelmetalen Watch. Van pessimist naar optimist. Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research. Insights.abnamro.nl/en. Edelmetalen Watch Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research Van pessimist naar optimist 18 februari 2016 Georgette Boele Co-ordinator FX & Precious Metals Strategy Tel: +31 20 629 7789 georgette.boele@nl.abnamro.com

Nadere informatie

Nederlandse economie in zicht

Nederlandse economie in zicht Nederlandse economie in zicht Groei boven 2% Economisch Bureau Nederland 2 juni 2015 Groei versnelt tot meer dan 2% in 2015 en 2016 De Nederlandse economie heeft de laatste twee kwartalen een behoorlijke

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Macro Weekly. Ietsjes beter

Macro Weekly. Ietsjes beter Macro Weekly Ietsjes beter Group Economics Macro Research oktober 1 Big Picture: Ons standpunt dat de wereldeconomie het dieptepunt bijna bereikt heeft, is in de afgelopen maanden niet altijd ondersteund

Nadere informatie

Financial Markets weekly 17 oktober 2011

Financial Markets weekly 17 oktober 2011 Financial Markets weekly 17 oktober 2011 Algemeen Het herstel in de financiële markten zette zich ook in de voorbije week verder door. Onder beleggers was sprake van een grotere bereidheid tot meer risk

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Economie in 2015 Kans of kater?

Economie in 2015 Kans of kater? Economie in 2015 Kans of kater? Nico Klene Economisch Bureau Doorwerth 6 november 2014 Wat verwacht ú: - kans? - kater? 2 Opbouw - Buitenland: mondiale groei houdt aan - Nederland 3 VS: groei weer omhoog

Nadere informatie

Macro Weekly Op zoek naar positieve factoren

Macro Weekly Op zoek naar positieve factoren Macro Weekly Op zoek naar positieve factoren Group Economics Macro Research 23 juli 212 Eurozone: Griekenland en Spanje komen weer in de schijnwerpers te staan, maar helaas niet in positieve zin. We rekenen

Nadere informatie

Macro Weekly. De aankomende Spaanse steunaanvraag. 15 oktober 2012. Group Economics Macro Research

Macro Weekly. De aankomende Spaanse steunaanvraag. 15 oktober 2012. Group Economics Macro Research Macro Weekly De aankomende Spaanse steunaanvraag Group Economics Macro Research 1 oktober 1 Big Picture: Er waren aanwijzingen dat een aantal directe bedreigingen van de recente rust in de eurozone zijn

Nadere informatie

Nederlandse economie in zicht

Nederlandse economie in zicht Nederlandse economie in zicht Vooruitzichten 6-7 Economisch Bureau Nederland december Nederlandse economie: groei houdt aan De Nederlandse economie groeide in met ongeveer % - tweemaal zoveel als in 4.

Nadere informatie

Nederlandse economie in zicht

Nederlandse economie in zicht Nederlandse economie in zicht Economie maakt inhaalslag Economisch Bureau Nederland 1 september 215 Nederlandse economie is bezig met een inhaalslag De Nederlandse economie doet het goed en groeit harder

Nadere informatie

Macro Weekly. Erop of eronder

Macro Weekly. Erop of eronder Macro Weekly Erop of eronder Group Economics Macro Research 13 februari 212 Big Picture: De komende weken worden cruciaal voor de economie en de financiële markten. Ten eerste komt er op korte termijn

Nadere informatie

Macro Weekly. Puzzelstukjes op zijn plaats. 26 november 2012. Economisch Bureau Macro Research

Macro Weekly. Puzzelstukjes op zijn plaats. 26 november 2012. Economisch Bureau Macro Research Macro Weekly Puzzelstukjes op zijn plaats Economisch Bureau Macro Research 26 november 212 Big Picture: Kenmerkend voor 212 is de afwisseling van hoogte- en dieptepunten, met grote onzekerheid aan het

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

Macro Weekly. Grieks eurodilemma

Macro Weekly. Grieks eurodilemma Macro Weekly Grieks eurodilemma Group Economics Macro Research 14 mei 212 Big Picture: Tot nu toe is het nog niet gelukt in Griekenland een nieuwe regering te vormen. Eind vorige week leek een doorbraak,

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

Macro Weekly. Herstel in aantocht

Macro Weekly. Herstel in aantocht Macro Weekly Herstel in aantocht Economisch Bureau Macro Research 28 januari 213 Big Picture: Wij hebben in de afgelopen week diverse publicaties uitgebracht over de vooruitzichten voor de wereldeconomie

Nadere informatie

Het waren weekjes weer wel: 38 en 39

Het waren weekjes weer wel: 38 en 39 aug. okt. dec. feb. april juni aug. aug. okt. dec. feb. april juni aug. aug. okt. dec. feb. april juni aug. Het waren weekjes weer wel: 38 en 39. De nieuwe macrocijfers.5..5. -.5 -. -.5 -. -.5 % -.6 -.6.

Nadere informatie

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Europese Commissie - Persbericht Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Brussel, 05 mei 2015 De economie in de Europese Unie profiteert dit jaar van een

Nadere informatie

Economische opleving, een zegen voor de aandelenmarkt?

Economische opleving, een zegen voor de aandelenmarkt? Economische opleving, een zegen voor de aandelenmarkt? Frank Lierman Chief Economist Dexia Bank België Quest Investor Club Osterriethhuis, Antwerpen 11.2.2 1 1. Verenigde Staten: een te snelle expansie?

Nadere informatie

Focus op Prinsjesdag 2017

Focus op Prinsjesdag 2017 Focus op Prinsjesdag 2017 Economisch Bureau Nederland 19 september 2017 Nico Klene Tel: +31 (0)20 628 4204 nico.klene@nl.abnamro.com Macro Economische Verkenning 2018 Het CPB verwacht 3,3% economische

Nadere informatie

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei Jan Van Hove Chief Economist, KBC Group NV Bolero Tips & Trends 2016 10 september 2016 Globalization presumes sustained economic growth. Otherwise, the

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK Geert Gielens, Ph.D. hoofdeconoom 19 mei 2015 Agenda Het verschil met vorig jaar De euro zone De VS De ECB & haar beleid Besluit 2 Het verschil met vorig

Nadere informatie

Verwijder deze afbeelding en voeg een nieuwe in. Politieke inflatie

Verwijder deze afbeelding en voeg een nieuwe in. Politieke inflatie Verwijder deze afbeelding en voeg een nieuwe in. Politieke inflatie Januari 2017 Achmea Investment Management Zeist Brexit, Trumpflation, en de markt wil het graag geloven Bron: Achmea IM, Bloomberg 2

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Macro Weekly Grieks exit dubbeltje op zijn kant

Macro Weekly Grieks exit dubbeltje op zijn kant Macro Weekly Grieks exit dubbeltje op zijn kant Group Economics Macro Research 21 mei 212 Big Picture: De eurocrisis blijft het nieuws beheersen. Volgens opiniepeilingen wordt Syriza mogelijk de grootste

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Licht op energie (2013 - november)

Licht op energie (2013 - november) PMI index Licht op energie (2013 - november) Macro-economische ontwikkelingen De indicator van Markit voor economische bedrijvigheid in de Eurozone ligt sinds enkele maanden net boven de 50 punten. In

Nadere informatie

Suivi mensuel de la conjoncture - Maandelijkse opvolging van de conjunctuur

Suivi mensuel de la conjoncture - Maandelijkse opvolging van de conjunctuur Suivi mensuel de la conjoncture - Maandelijkse opvolging van de conjunctuur mai 3 mei 2013 Wat moet men onthouden? 1. Belgische economie sinds begin 2011 amper nog gegroeid 2. Uitvoer en investeringen

Nadere informatie

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher visie op 2017 Anybody who is intelligent who is not confused doesn t understand the situation very well. (Charlie Munger, 91 jaar, vice-voorzitter Berkshire Hathaway) aged 91), Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

Atradius Landenrapport

Atradius Landenrapport Atradius Landenrapport Nederland November 214 Overzicht Algemene informatie Belangrijkste sectoren (213, % van bbp) Hoofdstad: Amsterdam Diensten: 72% Regeringsvorm: Constitutionele monarchie Industrie:

Nadere informatie

Macro Weekly. Verruiming alom

Macro Weekly. Verruiming alom Macro Weekly Verruiming alom Group Economics Macro Research 9 juli 212 Big Picture: De ECB, de Chinese centrale bank en de Bank of England hebben afgelopen week binnen drie kwartier het monetaire beleid

Nadere informatie

Macro Weekly. Cyprus een speciaal geval. 18 maart 2013. Economisch Bureau Macro Research

Macro Weekly. Cyprus een speciaal geval. 18 maart 2013. Economisch Bureau Macro Research Macro Weekly Cyprus een speciaal geval Economisch Bureau Macro Research 18 maart 2013 Big Picture: De Europese leiders zijn dit weekeinde een reddingspakket van EUR 10 miljard voor Cyprus overeengekomen.

Nadere informatie

Economic Developments

Economic Developments Economic Developments 11 juni 29 Han de Jong Economisch Bureau 1 Hoe is de kredietcrisis ontstaan? Forse deregulering financiële markten vanaf 198 Rentetarieven te lang te laag na IT-zeepbel Opwaartse

Nadere informatie

1 Macro Weekly 18 April 2011 ABN AMRO. Geruchten herstructurering Griekse staatsschuld

1 Macro Weekly 18 April 2011 ABN AMRO. Geruchten herstructurering Griekse staatsschuld Macro Weekly 1 Macro Weekly 18 April 11 ABN AMRO Economisch Bureau 18 april 11 Geruchten herstructurering Griekse staatsschuld Big Picture: Begin vorige week werd de Duitse minister van Financiën, Wolfgang

Nadere informatie

Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek Dick Sein

Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek Dick Sein Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek Dick Sein Directeur Particulieren en Private Banking 5 februari 15 Welkom Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek Voorstellen Tim Legierse Hoofd Nationaal Onderzoek 3 Visie

Nadere informatie

Economische vooruitzichten

Economische vooruitzichten Economische vooruitzichten Joost Beaumont Economisch Bureau 31 oktober 211 Waar gaan we heen? Double-dip? Blijft de euro(zone)? 1 Wereldeconomie koelt af 8 4-4 -8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 5-5 -1-15 Mondiaal

Nadere informatie

Economische visie op 2015

Economische visie op 2015 //5 Economische visie op 5 Nieuwjaarsbijeenkomst VNO-NCW regio Zwolle Björn Giesbergen januari 5 Inhoud Visie op 5 Europa: toekomstige koploper of eeuwige achterblijver? (conjunctuur/financiële markten)

Nadere informatie

Nederlandse economie in zicht

Nederlandse economie in zicht Nederlandse economie in zicht Economisch Bureau Nederland 24 november 2016 Groei zet komende jaren door Nico Klene Tel: +31 (0)20 628 4204 nico.klene@nl.abnamro.com De Nederlandse economie doet het dit

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Valutamarkt

Hoofdstuk 24 Valutamarkt Hoofdstuk 24 Valutamarkt Open vragen 24.1 Een valutahandelaar van een bank die in dollars handelt, krijgt op een gegeven moment de volgende gegevens op zijn beeldscherm (we gaan ervan uit dat het verschil

Nadere informatie

Terugblik 2013 en vooruitblik 2014. Eurodollar De eurodollar is 4,5% gestegen in 2013. Dit kwam onder andere door twee belangrijke factoren:

Terugblik 2013 en vooruitblik 2014. Eurodollar De eurodollar is 4,5% gestegen in 2013. Dit kwam onder andere door twee belangrijke factoren: Special Terugblik 2013 en vooruitblik 2014 Financial Markets Research Emile Cardon +31302169013 Nieuwe ronde, nieuwe kansen Inmiddels zit 2013 erop. Vorig jaar werd vooral gekenmerkt door de mogelijke

Nadere informatie

Macro Weekly. Nieuw Draghi-moment? 4 februari 2013. Group Economics Macro Research

Macro Weekly. Nieuw Draghi-moment? 4 februari 2013. Group Economics Macro Research Macro Weekly Nieuw Draghi-moment? Group Economics Macro Research 4 februari 213 Big Picture: De euro is de afgelopen weken aanzienlijk in waarde gestegen. Indien deze trend aanhoudt, kan dit een extra

Nadere informatie

Is greed good? En $4000 voor een bitcoin dan?

Is greed good? En $4000 voor een bitcoin dan? Marketing communicatie 15 augustus 2017 Is greed good? En $4000 voor een bitcoin dan? Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Angst financiële markten om Noord-Korea ebt weg

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015)

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) 17 December 2015 Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) Gisteravond heeft de Centrale Bank van de VS eindelijk een renteverhoging aangekondigd. Dit was slechts één van

Nadere informatie

1 Macro Weekly 23 May 2011 ABN AMRO

1 Macro Weekly 23 May 2011 ABN AMRO Macro Weekly 1 Macro Weekly 23 May 211 ABN AMRO Economisch Bureau 23 mei 211 Mondiale afkoeling Big Picture: Het wordt steeds duidelijker dat het mondiale economische herstel na een sterke start dit jaar

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 Terugblik De aandelenmarkten presteerden het afgelopen kwartaal boven verwachting. De behaalde koerswinsten waren ongekend. Hiermee is het eerste kwartaal van 2015

Nadere informatie

Wijnimport Nederland naar regio

Wijnimport Nederland naar regio DO RESEARCH Wijnimport Nederland naar regio Sterke opmars wijn uit Chili Jeroen den Ouden 1-10-2011 Inleiding en inhoudsopgave Pagina I De invoer van wijn in Nederland 1 II De invoer van wijn naar herkomst

Nadere informatie

ECB beleid moet nog niet worden beknot

ECB beleid moet nog niet worden beknot Marketing communicatie 31 maart 2017 ECB beleid moet nog niet worden beknot Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior Macro Strateeg +31 30 216 9272 Overzicht

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Research NL. Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland

Research NL. Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland Research NL Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland Herstel economie zet aarzelend door Economische situatie Huishoudens zijn nog steeds terughoudend met hun consumptie en bedrijven zijn terughoudend

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund februari 2016

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund februari 2016 BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund februari 2016 Macro & Markten 1. Macro-economische vooruitzichten De volgende twee weken zullen de centrale bankiers in belangrijke mate het nieuws en de

Nadere informatie

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de prepensioneringsregeling? Neemt u dan gerust contact op met onze Klantenservice. De contactgegevens

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2016-1 oktober 2016 t/m 31 december 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 98,8% naar 105,7%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Onderdeel Economische groei Inflatie Producentenvertrouwen Consumptie Omzet detailhandel Consumentenvertrouwen Hypotheken Hypotheek- en kapitaalmarktrente

Nadere informatie

Zakelijke dienstverlening

Zakelijke dienstverlening Zakelijke dienstverlening Trends, Ontwikkelingen, Cijfers & Prognoses Juni 16 Economisch Bureau Nederland Kasper Buiting Senior sector econoom 3376 kasper.buiting@nl.abnamro.com Inhoud Onderwerp Pag Kernpunten

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Energiemonitor. Wikken en wegen. Economisch Bureau. 12 april Insights.abnamro.nl

Energiemonitor. Wikken en wegen. Economisch Bureau. 12 april Insights.abnamro.nl Energiemonitor Economisch Bureau 12 april 2017 Wikken en wegen Hans van Cleef Sr. Sector Econoom Energie Tel: 020 343 4679 hans.van.cleef@nl.abnamro.com De olieprijzen zitten nog steeds gevangen tussen

Nadere informatie

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland Conjunctuur enquête Technologische Industrie Nederland Gunstig beeld met internationale onzekerheden Het CBS kopt donderdag 16 februari dat het ondernemersvertrouwen in Nederland nog nooit op zo n hoog

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2016-1 januari 2016 t/m 31 maart 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 106,3% naar 98,1%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

4 april 2011 Economisch Bureau

4 april 2011 Economisch Bureau Macro Weekly 4 april 211 Economisch Bureau Herstel zal wat aan kracht verliezen Big Picture: De wereldeconomie is het jaar op indrukwekkende wijze gestart, maar er zijn gegronde redenen, uiteenlopend van

Nadere informatie

Bodem bereikt in Nederlandse Economie

Bodem bereikt in Nederlandse Economie Bodem bereikt in Nederlandse Economie 8 november 213 Every picture tells a story Keijser Capital Research Nico van Geest RBA Nico.vangeest@keijsercapital.nl (1) Het consumenten vertrouwen, zoals door het

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2013-1 oktober 2013 t/m 31 december 2013 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 120,6% naar 123,0% Reële

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk - 24 februari 2015 Jan Smets A. De stand van

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk oktober 2015

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk oktober 2015 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk oktober 2015 Welkom Wij heten u van harte welkom in Van der Valk Hotel 2 Programma 19.00 uur Ontvangst 19.30 uur Opening 19.40 uur Chinese groeivertraging 20.00

Nadere informatie

1 Macro Weekly 11 April 2011 ABN AMRO

1 Macro Weekly 11 April 2011 ABN AMRO Macro Weekly 1 Macro Weekly 11 April 211 ABN AMRO Economisch Bureau 11 april 211 ECB-codetaal ontcijferd Big Picture: ECB-president Trichet gaf op de persconferentie na het rentebesluit aan dat de centrale

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

Macro Weekly. Duo-optreden ECB-EFSF? 30 juli Group Economics Macro Research

Macro Weekly. Duo-optreden ECB-EFSF? 30 juli Group Economics Macro Research Macro Weekly Duo-optreden ECB-EFSF? Group Economics Macro Research 3 juli 212 Big Picture: ECB-president Mario Draghi gaf op een conferentie in Londen de risicobereidheid een impuls met een aantal korte

Nadere informatie

Visie op 2010. Frans de Jong, directievoorzitter. Rabobank West Betuwe

Visie op 2010. Frans de Jong, directievoorzitter. Rabobank West Betuwe Visie op 21 Frans de Jong, directievoorzitter 1 Rabobank West Betuwe Programma Welkomstwoord: directievoorzitter Frans de Jong Visie op 21: Allard Bruinshoofd Gelegenheid tot vragen en afsluitende borrel

Nadere informatie

1 Macro Weekly 27 June 2011 ABN AMRO

1 Macro Weekly 27 June 2011 ABN AMRO Macro Weekly 1 Macro Weekly 27 June 211 ABN AMRO Economisch Bureau 27 juni 211 Ingreep op de oliemarkt Big Picture: Onder leiding van de VS heeft het Internationale Energieagentschap (de club van olieverbruikende

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

De wereld draait door. Joost Beaumont Economisch Bureau 16 januari 2013

De wereld draait door. Joost Beaumont Economisch Bureau 16 januari 2013 De wereld draait door Joost Beaumont Economisch Bureau 16 januari 2013 Stelling 1. 2012 was een. 1.. slecht jaar 2.. matig/redelijk jaar 3.. goed jaar 2 Stelling 2. 2013 wordt een beter jaar dan 2012 Ja

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010 Pagina // Bijlage HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS uari Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Investment Highlights week 29

Investment Highlights week 29 Investment Highlights week 29 Datum: 25 juli 2016 Positief sentiment houdt aan Afgelopen week zorgden de meeste macro-economische cijfers voor positieve verrassingen. Uitzondering waren de vertrouwenscijfers

Nadere informatie

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7 Outlook 2016 Inleiding 2016 is in China het jaar van de aap. Apen zijn de genieën van de Chinese dierenriem. Ze leven in groepen, zijn intelligent en geestig. Niets is voor hen te moeilijk. Als het wel

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum Gent - 26 februari 2015 Jan Smets A. De stand van zaken 1. De (lange)

Nadere informatie

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal Derde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

De Sisyphus-economie. Wordt 2015 een kopie van 2014 of verwachten we meer? Peter Vanden Houte Chief Economist ING Belgium

De Sisyphus-economie. Wordt 2015 een kopie van 2014 of verwachten we meer? Peter Vanden Houte Chief Economist ING Belgium De Sisyphus-economie Wordt 2015 een kopie van 2014 of verwachten we meer? Peter Vanden Houte Chief Economist ING Belgium 1 Europese herstel is stop-and-go proces 2 BBP-evolutie sinds de start van de crisis

Nadere informatie

Belangrijkste overwegingen voor beleggers dit kwartaal zijn onder meer:

Belangrijkste overwegingen voor beleggers dit kwartaal zijn onder meer: Beleggers zijn terecht optimistisch over Europa, aldus J.P. Morgan Asset Management Bedrijfswinsten moeten wel aan hogere verwachtingen voldoen, wil de rally aanhouden Luxemburg, 21 april 2015: Beleggers

Nadere informatie

Twaalf grafieken over de ernst van de crisis

Twaalf grafieken over de ernst van de crisis Twaalf grafieken over de ernst van de crisis 1 Frank Knopers 26-04-2012 1x aanbevolen Voeg toe aan leesplank We hebben een aantal grafieken verzameld die duidelijk maken hoe ernstig de huidige crisis is.

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 augustus 2014

De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 augustus 2014 De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 ustus 2014 Op 31 ustus 2014 liep het kortetermijnherstelplan van Pensioenfonds UWV af. Tegen de verwachting in heeft het pensioenfonds de pensioenen

Nadere informatie

Loon naar werken? Marktcommentaar. Naar de stembus % Dagbericht. Overzicht. RaboResearch. Marketing communicatie 15 maart 2017

Loon naar werken? Marktcommentaar. Naar de stembus % Dagbericht. Overzicht. RaboResearch. Marketing communicatie 15 maart 2017 Marketing communicatie 15 maart 2017 Loon naar werken? Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior Macro Strateeg +31 30 216 9272 Overzicht Verkiezingen in

Nadere informatie

Nederlandse economie in zicht

Nederlandse economie in zicht Nederlandse economie in zicht BBP-groei krijgt bredere basis Economisch Bureau Nederland 22 april 215 Aandeel flexibele arbeidscontracten groeit 1% 8% 6% 4% 2% % 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Werknemer vast

Nadere informatie