Macro Weekly Op zoek naar positieve factoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Macro Weekly Op zoek naar positieve factoren"

Transcriptie

1 Macro Weekly Op zoek naar positieve factoren Group Economics Macro Research 23 juli 212 Eurozone: Griekenland en Spanje komen weer in de schijnwerpers te staan, maar helaas niet in positieve zin. We rekenen op groeiende bezorgdheid over een Grieks vertrek uit de euro na verhulde dreigementen van het IMF, de ECB en de Duitse regering: Griekenland moet de voorwaarden van het steunprogramma blijven naleven om toegang tot officiële financiering te houden. Ook worden de markten van hun stuk gebracht door neerwaartse bijstellingen van de BBP-prognoses door de Spaanse regering, terwijl die waarschijnlijk ook diverse Spaanse regio s te hulp moet gaan schieten. Big Picture: De afgelopen maanden brachten de wereldwijde economische cijfers meer negatieve dan positieve verrassingen. Daarop hebben economen, inclusief die van ABN AMRO, hun schattingen voor de economische groei in 212 en 213 verlaagd. Toch menen wij dat de macrocijfers van vorige week ook een aantal belangrijke positieve berichten bevatten. Wij handhaven daarom onze visie dat de wereldeconomie in de tweede helft van het jaar weer wat aan kracht zal winnen. VS: Fed-voorzitter Bernanke klonk bezorgd tijdens zijn toespraak voor het Congres. Hij duidde weliswaar niet op een nieuwe ronde van obligatie-aankopen, maar gaf wel aan dat de Fed tijdens de FOMC-bijeenkomst van augustus een gematigder stap naar een ruimer beleid zou kunnen nemen. Dat kan bijvoorbeeld door voor een nóg langere periode lage rentes toe te zeggen, door de beleidsrente naar % te verlagen, of door nog meer liquiditeit aan banken aan te bieden. Azië: China maakte betere cijfers over de vastgoedmarkt bekend. Het vastgoedbeleid van de centrale overheid blijft weliswaar restrictief, maar toch lijkt het vertrouwen op de huizenmarkt te profiteren van maatregelen ter ondersteuning van de economie. Bovendien hebben lokale overheden hun voorwaarden versoepeld. Ramingen hoofd- en financiële indicatoren BBP-groei (%) e 213e 3M interbank rente 13/7/212 2/7/212 +3M +12M 212e 213e Verenigde Staten Verenigde Staten Eurozone Eurozone Japan Japan Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk China Nederland Wereld Inflatie (%) e 213e 1j-rente 13/7/212 2/7/212 +3M +12M 212e 213e Verenigde Staten VS Treasury Eurozone Duitse Bund Japan Euro swap rente Verenigd Koninkrijk Japans overheidspapier China VK gilts Nederland Wereld Beleidsrente 2/7/212 +3M 212e 213e Wisselkoersen 13/7/212 2/7/212 +3M +12M 212e 213e Federal Reserve EUR/USD ECB USD/JPY Bank of Japan GBP/USD Bank of England EUR/GBP People's Bank of China USD/CNY n.a. n.a , ABN AMRO Economisch Bureau.

2 2 Macro Weekly - Op zoek naar positieve factoren - 23 juli 212 The Big Picture Op zoek naar positieve factoren Economische cijfers wijzen zelden eenduidig in één richting. Toch waren er de afgelopen periode wel beduidend meer negatieve dan positieve berichten. In reactie daarop hebben economen, waaronder wijzelf, de economische groeiramingen voor dit en volgend jaar verlaagd. Sommigen hebben het nu over een nieuwe recessie in de VS. Wij zijn daarentegen van mening dat de wereldeconomie in de tweede helft van dit jaar weer enigszins zal aantrekken. Daarmee laten we natuurlijk zien dat we een beetje bevooroordeeld zijn, in die zin, dat wij, in vergelijking met anderen, bij het beoordelen van de cijfers meer op zoek zijn naar de lichtpuntjes. Dat neemt niet weg dat ik denk ik dat de macrocijfers van vorige week een aantal belangrijke positieve factoren hebben opgeleverd. Wij blijven dan ook voorzichtig optimistisch over de rest van dit jaar. Negatieve versus positieve factoren De vorige week gepubliceerde macrocijfers stelden op onderdelen teleur. Zo zijn de Amerikaanse detailhandelsomzetten in juni gedaald met,5% m-o-m na een daling van,2% in mei. De detailhandelscijfers worden op verschillende manieren opgedeeld en gepresenteerd, maar de algehele teneur was ontegenzeggelijk slecht. Ik vrees dat ik ook niet kan aangeven waar iets positiefs in die cijfers valt aan te wijzen. Maar ik kan ze wel in enig perspectief plaatsen. Ten eerste moet in aanmerking worden genomen dat de cijfers zijn beïnvloed door de daling van de benzineprijzen. En omdat het detailhandelscijfer een nominale variabele is, waren de reële detailhandelsbestedingen niet zo zwak als het gepubliceerde cijfer deed voorkomen. Ten tweede is bekend dat de detailhandelsomzetten volatiel kunnen zijn. De Amerikaanse detailhandelscijfers tonen een opmerkelijk regelmatig maar moeilijk te verklaren patroon dat op korte termijn afwijkingen naar boven en naar beneden van de trend laat zien. Een relatief slecht bestedingscijfer in juni past in dit patroon. Een verbetering zal zich naar verwachting snel aandienen. De verkoop van bestaande woningen in de VS in juni stelde ook teleur. De huizenverkoop viel tegen met een daling van 5,4% m-o-m. Dit is van belang, want een autonoom herstel van de Amerikaanse economie kan zich alleen voordoen als de huizenmarkt een bijdrage levert. Ook hier moet in aanmerking worden genomen dat deze cijfers volatiel kunnen zijn en dat, zoals ik hieronder zal aangeven, er vorige week andere cijfers over de huizenmarkt zijn gepubliceerd die juist bemoedigend zijn. Han de Jong, tel In Europa is de Duitse ZEW-index, die het vertrouwen onder analisten meet, in juli verder gedaald. Dit is een ongewenste ontwikkeling, al lijkt het tempo van de verslechtering enigszins af te nemen. De werkloosheid in Nederland nam in juni toe tot 6,3%, tegen 6,2% in mei, terwijl de Nederlandse consumentenbestedingen en bedrijfsinvesteringen in mei zijn gedaald ten opzichte van een jaar geleden. Duitsland: ZEW index index Bron: Bloomberg In het Verre Oosten namen de orders voor Japanse machinewerktuigen in juni af, evenals de uitvoerorders van Taiwan. Deze gingen in juni met 2,6% omlaag (na een daling van 3,% in mei) onder invloed van de zwakke wereldhandel. De warenhuisverkopen in Korea daalden in juni met een teleurstellend 2,% j-o-j. Laten we, voor we al te veel gaan somberen, de aandacht richten op wat betere cijfers. En vergeet niet de meeste hiervoor besproken cijfers realisaties zijn, terwijl het natuurlijk allemaal gaat om de toekomst. Het ondernemersvertrouwen in de VS lijkt het dieptepunt te zijn gepasseerd. En hoewel niet fors, zijn zowel de Empire State-enquête (die het ondernemersvertrouwen in het district van de New Yorkse Fed meet) als de conjunctuurenquête van de Fed in Philadelphia in juli verbeterd. Een sterkere verbetering werd opgetekend in de NAHB-index, de vertrouwensindex van Amerikaanse huizenbouwers (National Association of Home Builders). Deze maandelijkse index steeg van 29 naar 35, een hele verbetering. De index staat echter nog steeds op een historisch laag niveau, dat desalniettemin het hoogste is in jaren. Dit is om twee redenen van belang. Ten eerste moet, zoals ik hierboven al aangaf, de

3 3 Macro Weekly - Op zoek naar positieve factoren - 23 juli 212 Amerikaanse huizenmarkt eerst verbeteren wil er sprake zijn van een autonoom herstel van de economie. Ten tweede is deze index één van de eerste die de naderende zwakte in de tweede helft van het afgelopen decennium signaleerde. De bouw van nieuwe woningen was in juni ook beter dan verwacht en lag op het hoogste peil sinds 28. Het aantal bouwvergunningen liep daarentegen in juni enigszins terug. VS: NAHB index index Bron: Bloomberg Een andere positieve factor in de VS was de industriële productie. Die steeg in juni met,4% m-o-m, na een daling van,2% m-o-m in mei. De productie in de verwerkende industrie toonde een forsere stijging van,7% m-o-m, al compenseerde dit globaal slechts de daling van de voorgaande maand. Al met al denk ik dat de Amerikaanse cijfers erop duiden dat de conjunctuurcyclus in de VS mogelijk het dieptepunt gepasseerd is en dat er in de komende maanden naar verwachting enige verbetering zal optreden. Buiten de VS kost het moeite om veel goed nieuws op te sporen. Singapore toonde in juni een zeer sterke binnenlandse uitvoer van niet-olieproducten, die in contrast staat met de bovenvermelde zwakke uitvoerorders van Taiwan. Die sterke uitvoer zou echter van belang kunnen zijn, omdat Singapore in forse mate afhankelijk is van de mondiale handelsstromen. In Europa is de inflatie in het VK in juni meer gedaald dan verwacht en lijkt de werkloosheidsontwikkeling in juni enigszins beter dan verwacht. Fed-voorzitter Ben Bernanke hield vorige week een toespraak in het Congres. Hij toonde zich bezorgd over het tempo van de economische groei, maar ging niet over tot drastische maatregelen in de vorm van een derde ronde kwantitatieve verruiming, QE-3. Ik denk dat de verklaring van Bernanke erop wijst dat de Fed onderling sterk verdeeld is. Sommige FOMCleden zien graag meer actie om de economische bedrijvigheid te stimuleren en anderen niet, óf omdat zij niet van de noodzaak daarvan overtuigd zijn óf omdat zij van mening zijn dat het meer kwaad dan goed zal doen. Ten slotte werd overeenstemming bereikt over het steunpakket van EUR 1 miljard voor Spaanse banken. Op zich is dit natuurlijk van belang, maar de houding van Europese beleidsmakers ten opzichte van de crisis blijft teleurstellend reactief in plaats van proactief. Op de website van Der Spiegel stond gisteren een artikel met de boodschap dat het IMF geen fondsen aan Griekenland meer zou willen verstrekken. Als dit klopt, hebben de beleidsmakers er een probleem bij. Wat kunnen we uit dit alles concluderen? Al met al blijf ik van mening dat de wereldeconomie gedurende de rest van het jaar weer enigszins zal aantrekken. Kortetermijnfluctuaties in de conjunctuurcyclus zijn normaal. Deze kortetermijnontwikkelingen bevatten altijd uitschieters die zichzelf doorgaans weer corrigeren. Ik denk dat de ontwikkelingen in de afgelopen maanden deels zijn veroorzaakt door dergelijke zelfcorrigerende kortetermijnfluctuaties. Sommige van de vorige week gepubliceerde cijfers zijn bemoedigend. Daarnaast zal de lagere inflatie het reële bestedingsvermogen in de toekomst stimuleren. Een ruimer beleid zal hetzelfde effect hebben. En ik twijfel er niet aan dat de beleidsmakers verder zullen reageren op nieuwe negatieve ontwikkelingen zodra die zich voordoen. Bij verdere teleurstellende economische cijfers in de VS kan dan ook een beleidsrespons door de Fed volgen. De centrale banken in opkomende landen zullen hun ruime beleid voortzetten en zelfs Europese beleidsmakers zullen handelend optreden als zij worden geconfronteerd met negatieve economische ontwikkelingen. Beleidsmakers Op het beleidsfront deden zich vorige week ook een paar vermeldenswaardige ontwikkelingen voor. De Reserve Bank van Zuid-Afrika sloot zich aan bij een groep beleidsverruimende centrale banken in de opkomende landen en verlaagde de rente.

4 4 Macro Weekly - Op zoek naar positieve factoren - 23 juli 212 Eurozone - economie & euro HICP-inflatie en olieprijs % olieprijs (Brent in euro - l.a.) HICP-inflatie (r.a.) HICP kerninflatie (r.a.) Economie I Nick Kounis, tel: De HICP-inflatie bleef volgens de definitieve schatting in juni j-o-j ongewijzigd op 2,4% staan, terwijl de kerninflatie stabiel bleef op 1,6%. De komende maanden blijft de inflatie naar verwachting op dit niveau hangen, als gevolg van eerdere stijgingen van voedsel- en energieprijzen en verhogingen van indirecte belastingen. Begin volgend jaar, als die factoren uit de jaarlijkse vergelijking vallen, zal de inflatie waarschijnlijk sterk dalen. Ook zal de zwakke economie neerwaartse druk op de kerninflatie uitoefenen. Wij verwachten dan ook dat de totale inflatie in 213 onder de prijsstabiliteitsdoelstelling van de ECB uitkomt. Dat zou betekenen dat er ruimte is voor extra monetaire stimulering, zelfs na de renteverlaging van eerder deze maand. De ECB heeft volgens haar interpretatie van haar mandaat echter weinig ammunitie over, wat: een Fed-achtige kwantitatieve verruiming moeilijk maakt. Een dramatische verslechtering van de situatie kan daar verandering in brengen, maar dat lijkt onder de huidige omstandigheden onwaarschijnlijk. Duitse ZEW-index en PMI Indexstand ZEW-index (l.a.) samengestelde PMI (r.a.) Economie II De Duitse ZEW-index - die de verwachtingen van financiële analisten voor de economische vooruitzichten meet - viel terug van - 16,9 in juni naar -19,6 in juli. De terugval van juli was gezien het bereik van deze index bescheiden. We denken dat deze indicator zich evenals de bedrijfs- en consumentenenquêtes nabij het dieptepunt bevindt. Het schrikbeeld van een dreigend Grieks exit uit de euro is naar de achtergrond verdwenen en de meest recente wereldwijde ronde van monetaire verruiming helpt de wereldeconomie naar onze overtuiging om weer naar een hogere versnelling te schakelen. Toch denken wij dat de euro-economie uitermate zwak blijft. Grote begrotingsingrepen en aanhoudende onzekerheid over de eurocrisis zullen de bedrijvigheid naar verwachting drukken. Wij denken dat het BBP dit kwartaal weer krimpt en tot ver in 213 zeer waarschijnlijk zal stagneren. Onlangs hebben we onze groeiprognose voor 213 dan ook neerwaarts herzien tot slechts +,2% (was +.5%), al is dat wel een verbetering ten opzichte van de -,5% van dit jaar. EUR/USD en Spaanse tienjaars rente EUR/USD % Sep-1 Jan-11 May-11 Sep-11 Jan-12 May-12 EUR/USD (l.a.) Spanje, 1-jaars overheidsobligaties (r.a.) EUR/USD De EUR/USD hield het grootste deel van de week vrij goed stand, maar zakte op vrijdag aanzienlijk weg tot een slot van 1,22 als gevolg van groeiende bezorgdheid over de Spaanse economie en de overheidsfinanciën (zie hierna). Wij zien de euro de komende maanden verder terugvallen nu de eurocrisis aanhoudt en deze gezien de kwetsbaarheid van een aantal perifere economieën waarschijnlijk verder zal escaleren. Bovendien lopen de beleidsmakers in de eurozone achter de feiten aan bij het overtuigend aanpakken van de problemen en zien we weinig signalen dat dat binnenkort zal veranderen. Daarnaast denken wij dat de eurozone het tegen deze achtergrond slechter blijft doen dan de VS. Tot slot verwachten we dat de Fed uiteindelijk zal afzien van nóg een ronde van kwantitatieve verruiming, wat zou betekenen dat een belangrijke negatieve factor voor de dollar wegvalt.

5 5 Macro Weekly - Op zoek naar positieve factoren - 23 juli 212 Eurozone rente Vooruitzichten economische groei Spanje % vorige overheid meest recente overheid BBP voorspelling 212 ABN AMRO Eurocrisis Ruben van Leeuwen, tel: Nick Kounis, tel: De Spaanse overheid heeft de prognose voor de BBP-groei in 213 verlaagd van +,2% naar -,5%, al ziet ze een wat minder sterke krimp in 212 (-1,5% tegen -1,7%). Dit komt doordat de timing of de bezuinigingen is veranderd en er voor grote begrotingsombuigingen zijn gepland. Gezien het grote onlangs aangekondigde programma van extra begrotingsombuigingen denken wij dat de Spaanse overheid nog te optimistisch is over de groeivooruitzichten, zelfs na de recente herzieningen. Wij zien de economie volgend jaar met 1,9% krimpen. Ondertussen lijkt de Spaanse regio Valencia voor steun te gaan aankoppen bij de centrale overheid. Die heeft daarvoor een fonds van EUR 18 mrd opzijgezet. Ondertussen nemen de zorgen over een Griekse exit toe nadat het IMF, de ECB en de Duitse overheid hebben gezegd dat Griekenland zich aan haar bezuinigingsprogramma moet houden om financiering te blijven krijgen. Spaanse 1-jaars staatsobligatierente % Jan-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Bron: Bloomberg Duitse staatsobligatierente % Jan-12 Mar-12 May-12 Jul-12 2yr 5yr 1yr Rente (I) De Europese staatsobligatiemarkten waren in deze vakantieperiode allesbehalve rustig. Spaanse staatsobligaties duikelden vrijdag in koers na het nieuws dat de regio Valencia steun gaat aanvragen bij de federale overheid. Obligatiebeleggers waren duidelijk bezorgd dat Spanje extra Europese steun nodig heeft naast die voor de in problemen verkerende banksector. Aan de andere kant van het spectrum van staatsobligatiemarkt stond de rente van kernlanden onder neerwaartse druk, wat veroorzaakt werd door negatief nieuws uit Griekenland en voortgaande speculatie over een negatieve depositorente bij de ECB. De alsmaar voortslepende eurocrisis vormt de voornaamste reden waarom wij onze renteprognose aanzienlijk hebben aangepast. Aan het politieke doormodderproces zal waarschijnlijk niet snel een einde komen, tenzij de schulden van alle landen gecollectiviseerd worden. Voor 214 is dit erg onwaarschijnlijk. Nog langere tijd zal de obligatierente van kernlanden in de eurozone waarschijnlijk zeer laag blijven. Rente (II) Alleen een licht aantrekkende economische groei kan in de toekomst wat opwaartse druk op de obligatierente uitoefenen. De indicatoren voor de economische bedrijvigheid hebben waarschijnlijk het dal bereikt of zullen dat binnenkort doen. De inflatieverwachtingen en het monetaire beleid blijven voorlopig waarschijnlijk ongewijzigd, dus hun invloed op de obligatierente zal waarschijnlijk minder of meer neutraal zijn. Per saldo zien wij de rente op Duitse 1-jaars Bunds eind 212 op 1,4% staan, maar zelfs deze puntschatting is met een grote mate van onzekerheid omgeven. De kans op lagere rentes is duidelijk groter dan de kans op hogere rentes. Wij hebben onze vooruitzichten voor de swaprente eveneens aangepast en net als voor de rente op staatsobligaties aanzienlijk verlaagd. Wij zien de 1-jaars (euro) swaprente nu aan het einde van het jaar op 1,8% staan. Bron: Bloomberg

6 6 Macro Weekly - Op zoek naar positieve factoren - 23 juli 212 VS Peter de Bruin, tel Detailhandelsomzet en reële persoonlijke uitgaven % 3m-op-3m op jaarbasis Kerndetailhandelsverkopen (l.a.) Reëele consumptie (r.a.) Economie I De weekcijfers wezen opnieuw op aanzienlijk verlies aan groeimomentum in K2, hoewel sommige cijfers positiever waren. De detailhandelsomzet daalde in juni met,5% m-o-m, voor een groot deel vanwege dalende benzineprijzen en een lagere afzet van auto s en bouwmaterialen; daarbuiten daalde de kernomzet met,1% (mei +,5%). Bovendien is de kernomzet van april neerwaarts bijgesteld van +,1% naar,1%. Dit alles wijst erop dat de reële consumptie in K2 maar met 1,2% is gegroeid, half zoveel als in K1 (+2,5%). Maar er was ook beter nieuws. De nieuwbouw van huizen steeg in juni met 6,9% (was 4,8%). Vergeleken met een jaar geleden zijn 23,6% meer woningen in aanbouw genomen; de bouwactiviteit komt dan ook geleidelijk op gang. De NAHB-index voor de woningbouw is in juli zelfs gestegen tot 35 (was 29), het hoogste cijfer sinds maart 27. Al met al komt onze BBP-raming in K2 op 1,4%; wij verwachten vrijdag, als de eerste BBP-raming door de BEA gepubliceerd wordt, een soortgelijke uitkomst te zien. Totale en kerninflatie % j-o-j Totale inflatie Kerninflatie Activa van de Fed Mrd USD 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 Jan-8 Jan-9 Jan-1 Jan-11 Jan-12 Economie II Intussen verbeterden ook de cijfers van de verwerkende industrie licht: industriële productie in juni +,7%, waarmee de,7% van mei volledig werd gecompenseerd. Verder steeg de Empire State Manufacturing index van 2,3 in juni naar 7,4 in juli en verbeterde de Philadelphia Fed index van 16,6 in juni naar 12,9. Dit suggereert dat de ISM inkoopmanagersindex voor juli waarschijnlijk weer boven de 5 is gekomen. De consumentenprijzen bleven in juni constant (was,3%). De daling van de energieprijzen ( 1,4%) werd tenietgedaan door hogere voedsel- (+,2%) en kernconsumentenprijzen (+,2%). Op jaarbasis bleef de inflatie constant op 1,7%; terwijl de kerninflatie af nam van 2,3% tot 2,2%. De komende maanden zal de inflatie mogelijk verder dalen, maar de kerninflatie blijft waarschijnlijk op hetzelfde niveau. De kerngoederenprijzen zullen mogelijk wat minder snel stijgen, maar de druk op de huisvestings- en servicekosten zal waarschijnlijk aanhouden vanwege resp. het trage herstel van de huizenmarkt en de stijging van de arbeidskosten in het verleden. Fed De toon van de verklaring van voorzitter Bernanke aan het Congres was voorzichtig. De groei van de bedrijvigheid en de werkgelegenheid bleek in het 1 e half jaar iets te zijn afgenomen en de economische groei zal waarschijnlijk matig blijven alvorens zeer geleidelijk aan te trekken. Bovendien zijn de risico s groot omdat de financiële spanningen vanwege de crisis in de eurozone zijn toegenomen, de financieringsvoorwaarden krap blijven en het begrotingsbeleid voor veel onzekerheid zorgt. Ondanks deze risico s liet de voorzitter niet blijken dat de Fed in augustus een nieuw inkoopprogramma zou starten. Tijdens de vragensessie na afloop sprak Bernanke wel over andere opties waarvoor de Fed zou kunnen kiezen, o.a. uitstel van de eerste renteverhoging tot 215, verlaging van de rente op reserveoverschotten tot nul en meer liquiditeitsverstrekking aan de banken. Wij achten het goed mogelijk dat de Fed in zijn augustus-vergadering met een van deze versoepelingsmaatregelen gaat experimenteren, maar denken niet dat de voorwaarden voor de start van QE3 vervuld zijn.

7 7 Macro Weekly - Op zoek naar positieve factoren - 23 juli jaars rente op Treasuries en de Vix volatiliteitsindex % index jan-1 jul-1 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 tienjaars rente staatspapier (l.a.) Vix volatiliteitsindex (r.a.) Rente Het was een goede week voor Amerikaans schatkistpapier. Op maandag daalde de 1-jaars rente, na een verrassende terugval van de detailhandelsomzet in juni. Maar op dinsdag veerde de rente weer iets op, omdat Bernanke zich niet uitliet over een mogelijk aanstaande derde QE-ronde. Halverwege de week fluctueerde de rente op ongeveer hetzelfde niveau, maar zorgen over de staatsschuldencrisis in de eurozone staken op vrijdag de kop weer op, toen Valencia om noodhulp vroeg en de Spaanse regering haar groeiramingen neerwaarts bijstelde; dat leidde tot een daling van de rente. Al met al zakte de 1-jaars rente in de loop van de week met 3 bp naar 1,46%. Wij hebben onze renteprognoses enigszins gewijzigd. Wij verwachten dat de rente in de komende 3 maanden zal stijgen tot 1,8% als de economie weer wat op gang komt. Wij hebben echter de onzekerheid over het begrotingsravijn, en hoe beschadigend deze is voor de economie, echter onderschat. Daarom verwachten we dat de rente zal terugvallen naar 1,6% als de begrotingsdiscussies in K4 aanwakkeren. Na consolidatie in K1 zal de rente in 213 vanwege een gestaag herstel van de economie waarschijnlijk stijgen tot 2,4% aan het eind van het jaar (was 2.8%).

8 8 Macro Weekly - Op zoek naar positieve factoren - 23 juli 212 VK Joost Beaumont, tel: Detailhandelsverkopen en private consumptie in de nationale rekeningen % kok Private consumptie in Nationale Rekeningen Detailhandelsverkopen Economie De cijfers van afgelopen week laten een snel dalende inflatie en opnieuw slechtere economische omstandigheden zien. De totale inflatie daalde, vooral door lagere voedsel- en energieprijzen, fors: 2,8% j-o-j in mei naar 2,4% in juni. De kerninflatie is met,1% licht gedaald, naar 2,1%. Lagere grondstoffenprijzen zullen de inflatie waarschijnlijk nog verder drukken, wat de koopkracht van huishoudens bevordert. Dat is vooral gunstig omdat de werkloosheid begint toe te nemen, wat juist het tegenovergestelde effect heeft. Het aantal werklozen steeg, met 6 uitkeringsgerechtigden, in juni voor de tweede maand op rij. Britse huishoudens lijken zich bij hun uitgaven meer te laten leiden door de verslechterende arbeidsmarkt dan door de dalende inflatie. Dat blijkt uit de detailhandelsverkopen, die in juni minder zijn gegroeid dan verwacht, met,1% m-o-m. In K2 daalden de detailhandelsomzetten met,7% (na een stijging van,7% in K1). Dat wijst erop dat de huishoudens de hand op de knip houden, ondanks de festiviteiten rond het zestigjarig jubileum van de koningin. Inflatie % j-o-j Inflatie Kerninflatie (excl. voedsel, energie, alcohol en tabak) Inflatiedoelstelling BoE Bron: BoE, ABN AMRO Group Economics 1-jr rente op staatsleningen en spread tov Bunds % bp jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 Rente op 1-jrs staatsleningen (l.a.) Spread t.o.v. Bunds (r.a.) BoE Watch Uit de notulen van het Monetary Policy Committee (MPC) van juni blijkt dat het besluit om de faciliteit voor de aankoop van activa uit te breiden, met 7 tegen 2 stemmen is genomen en dat het MPC de deur op een kier heeft gezet voor een verlaging van de Bank Rate (nu,5%). Het MPC zal de werkzaamheid van een degelijke maatregel over enkele maanden beoordelen. Dan zijn er meer aanwijzingen over de effecten van het nieuwe funding for lending - programma om de kredietverlening van de banken aan het bedrijfsleven te stimuleren. De meeste MPC-leden vonden het in juli harder nodig opnieuw activa aan te kopen dan in juni: slechts 2 leden achtten verdere stimulering onnodig en menen dat het funding for lending -programma op zich de economie voldoende zal stimuleren. Volgens ons moet het effect niet overschat moet worden. Waarschijnlijk zal de BoE, als het programma in november afloopt, hoogwaardig waardepapier blijven opkopen omdat de economische situatie dan nog steeds zwak zal zijn. Ook een verlaging van de Bank Rate lijkt mogelijk. Rente De rente op 1-jaars staatsleningen ( gilts ) daalde vorige week met 7 bp naar 1,5%, een nieuw laagterecord. Dit kwam doordat de BoE gilts opkocht en doordat het MPC voor de beleidsvergadering van juli meer dan verwacht op renteverlagingen zinspeelde. Kapitaal dat in de eurozone een veilige haven zocht, stroomde eveneens toe en drukte de rente. De spread tussen 1-jaars staatsleningen en Bunds steeg iets, tot 32 bp. Wij verwachten dat de rente op 1-jaars staatsleningen laag blijft. Ondanks de maatregelen die de Europese beleidsmakers tot nu toe hebben genomen, zal de onzekerheid over de toekomst van Europa de komende maanden wel aanhouden. Ook kan de BoE haar monetair beleid later dit jaar nog verder verruimen. Wij voorzien een geleidelijke stijging van de rente voor volgend jaar, als de economie weer aantrekt, al zal de rentestijging in Duitsland hoger uitvallen dan in het Verenigd Koninkrijk. De markten zullen waarschijnlijk incalculeren dat de BoE langer dan de ECB een ruim monetair beleid zal blijven voeren om de jarenlange bezuinigingen waar de Britse economie voor staat, te ondersteunen.

9 9 Macro Weekly - Op zoek naar positieve factoren - 23 juli 212 EUR/GBP EUR/GBP EUR/GBP Afgelopen week is het pond ten opzichte van de euro opnieuw gestegen: voor het eerst sinds oktober 28 kostte een pond sterling minder dan,78 eurocent. Dit was vooral het gevolg van oplopende spanningen op de markt voor staatsobligaties eind vorige week. Wij verwachtten dat het pond rond de huidige koers zal blijven zweven, aangezien de euro lijdt onder de slepende eurocrisis en het pond op zijn beurt de gevolgen ondervindt van het ruime monetaire beleid. Wij voorzien dat het pond in 213 terrein zal verliezen tegenover de euro, nu op de markten de verwachting ontstaat dat de Bank of England de begrotingsconsolidatie voorlopig zal blijven ondersteunen met een uiterst ruimhartig monetair beleid

10 1 Macro Weekly - Op zoek naar positieve factoren - 23 juli 212 Azië excl. Japan NBS-7 prijzen nieuwbouwwoningen (aantal steden) m-o-m Stijgen Bron: Bloomberg Verkochte woningen % j-o-j Blijven onveranderd april mei juni Dalen Singapore uitvoer % j-o-j uitvoer excl. olie elektronica 21 China I Maritza Cabezas, tel Hoewel antispeculatiemaatregelen voor de vastgoedmarkt nog steeds de norm zijn, lijkt het economische stimuleringsbeleid de verwachtingen omtrent de woningmarkt positief te beïnvloeden. Voor het eerst sinds oktober 211 is het aantal steden waarin de huizenprijzen m-o-m zijn gestegen (25) groter dan het aantal steden waar ze zijn gedaald (21). De aantrekkende huizenprijzen gaan samen met meer transacties. Qua oppervlakte werden er in juni j-o-j 4,6% minder woningen verkocht (was -9,% j-o-j in mei), terwijl de waarde van de verkochte woningen in juni met 6,4% j-o-j is toegenomen (was -1,4% in mei). Er zijn aanwijzingen dat gemeentes en regio s zelfstandig de regels willen versoepelen. Na de publicatie van de woningmarktcijfers hebben de voor grond en woningbouw verantwoordelijke instellingen de lokale overheden gemaand zich aan de beperkingen te houden. Voor de rest van het jaar verwachten we een gematigde daling van de huizenprijzen, wat helpt om de verkopen op peil te houden. China II Verder zien we dat het aantal hypotheken in China in het tweede kwartaal weer is gaan stijgen, omdat er meer woningen zijn verkocht en de Chinese overheid de sociale woningbouw stimuleert. De totale kredietverlening is echter sterker gestegen, waardoor in K2 het aandeel van de hypotheken kleiner is geworden. De totale kredietverlening aan vastgoedontwikkelaars is in juni gedaald naar 6,2% (was eind 211 6,4%). Volgens de Chinese centrale bank is in K2 voor CNY 322,6 miljard (EUR 41,4 miljard) aan nieuwe leningen verstrekt aan projectontwikkelaars en huizenkopers, 2% meer dan een jaar eerder. Daarmee komt het totaal aan uitstaande vastgoedleningen op CNY 11,3 biljoen, ofwel 18,9% van het totaal aantal uitstaande Chinese leningen in juni. De banken hebben in juni veel krediet verleend aan socialewoningbouwprojecten: 6% meer dan het jaar ervoor. Deze nieuwe leningen voor de sociale woningbouw maken bijna de helft uit van het totaal aan nieuw vastgoedkrediet in China. Singapore Als een van de meest open economieën ter wereld zag Singapore de groei van het BBP in K2 afnemen (de voorlopige raming is -1,1%, een omslag na de +9,4% van het eerste kwartaal). De belangrijkste oorzaak van de daling is de krimp in de industrie (biochemie). De handelscijfers voor juni geven een tegenvallende uitvoer van elektronica te zien, die echter grotendeels wordt gecompenseerd door de sneller groeiende uitvoer van farmaceutische producten. Per saldo is de groei van de uitvoer (excl. olie) van Singapore in juni toegenomen tot 6,8% j-o-j (was in mei 3,2%). Vanwege de recente teruglopende groei van de wereldeconomie voorzien wij voor de komende maanden een verzwakking van de export groei jaar op jaar. Wij verwachten dat ook Singapore de gevolgen van de verslechterende wereldeconomie zal ondervinden en dat de groei van het BBP zal teruglopen van 4,9% in 211 naar 3,5% in 212.

11 11 Macro Weekly - Op zoek naar positieve factoren - 23 juli 212 WEEKLY ECONOMIC CALENDAR Day and time Market Indicator Change Latest outcome Expectation ABN AMRO Expectation consensus Monday 23 July 16: EZ EC consumer confidence (Jul - flash est.) level Tuesday 24 July 4:3 CN HSBC Flash Manufacturing PMI (Jul) index :45 FR Business confidence (Jul) level : EZ Composite PMI (Jul - flash est.) level : EZ Manufacturing PMI (Jul - flash est.) level : EZ Services PMI (Jul - flash est.) level :3 UK BBA mortgage aprovals (Jun) s :58 US Markit US PMI preliminary (Jul) index : US House price index (May) %mom Wednesday 25 July 1:5 JP Merchant Trade Exports % yoy 1. 9:3 NL Producer confidence (Jul) level : DE Ifo business climate (Jul) level :3 UK GDP (Q2-prel. est.) %qoq : UK CBI industrial orders (Jul) balance (%) : US New home sales (Jun) %mom : FR Monthly change in unemployed (Jun) s Thursday 26 July 1: EZ M3 money supply (Jun) % yoy : EZ MFI balance sheet data (Jun) 14:3 US Durable goods orders (Jun) %mom :3 US Initial jobless claims (Jul 21) s : US Pending home sales (Jun) %mom Friday 27 July 1:5 JP CPI National % yoy.2 8:45 FR Consumer confidence (Jul) level : CH KOF Leading indicator level : DE CPI (Jul, prel) % yoy :3 US GDP Q2 first estimate %qoq saar :55 US Un. of Michigan Confidence (July, final) index During week UK Nationwide house prices (Jul) % mom Source: ABN AMRO Group Economics, Bloomberg, Reuters Blijf altijd op de hoogte van onze visie op de economie en sectoren en download nu de Market Insights app via abnamro.nl/marketinsights of direct in de App Store. Lees meer van het Economisch Bureau op: abnamro.nl/economischbureau Dit document is samengesteld door ABN AMRO. Het heeft uitsluitend als doel om financiële en algemene informatie te verstrekken over de economie. ABN AMRO behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de informatie in het document en het document wordt uitsluitend aan u verstrekt voor uw informatie. Het is niet toegestaan dit document (geheel of deels) te kopiëren, distribueren, door te geven aan een derde of om het voor enig ander doel te gebruiken dan hier boven bedoeld. Dit document is informatief bedoeld en vormt geen aanbieding van effecten aan het publiek, of een uitnodiging om een aanbod te doen. U mag niet om welke reden dan ook vertrouwen op de informatie, meningen, beramingen, en aannames in dit document noch dat het compleet, accuraat of juist is. Er wordt geen garantie gegeven, uitdrukkelijk of stilzwijgend, door of uit naam van ABN AMRO, haar directeuren, functionarissen, vertegenwoordigers, gelieerde partijen, groepsmaatschappijen of werknemers met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie in dit document, en geen enkele aansprakelijkheid wordt geaccepteerd voor enig verlies als direct of indirect gevolg van het gebruik van deze informatie. De opvattingen en meningen opgenomen hierin kunnen op enig moment aan verandering onderhevig zijn en ABN AMRO heeft geen enkele verplichting om de informatie in dit document na de datum hiervan te herzien. Voordat u in enig product van ABN AMRO investeert, dient u zich te informeren over de verschillende financiële en andere risico s, alsmede mogelijke beperkingen voor u en uw investeringen als gevolg van toepasselijke wetgeving en regels. Indien u, na lezing van dit document, overweegt een investering te doen in een product, raadt ABN AMRO aan om een dergelijke investering met uw relatiemanager of persoonlijke adviseur te bespreken om nader te bezien of het relevante product met inachtneming van alle mogelijke risico s past bij uw investeringen. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garanties voor de toekomst. ABN AMRO behoudt zich het recht voor wijzigingen in dit materiaal aan te brengen. Alle rechten voorbehouden

Edelmetalen Watch. Van pessimist naar optimist. Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research. Insights.abnamro.nl/en.

Edelmetalen Watch. Van pessimist naar optimist. Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research. Insights.abnamro.nl/en. Edelmetalen Watch Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research Van pessimist naar optimist 18 februari 2016 Georgette Boele Co-ordinator FX & Precious Metals Strategy Tel: +31 20 629 7789 georgette.boele@nl.abnamro.com

Nadere informatie

Nederlandse economie in zicht

Nederlandse economie in zicht Nederlandse economie in zicht Groei boven 2% Economisch Bureau Nederland 2 juni 2015 Groei versnelt tot meer dan 2% in 2015 en 2016 De Nederlandse economie heeft de laatste twee kwartalen een behoorlijke

Nadere informatie

Economie in 2015 Kans of kater?

Economie in 2015 Kans of kater? Economie in 2015 Kans of kater? Nico Klene Economisch Bureau Doorwerth 6 november 2014 Wat verwacht ú: - kans? - kater? 2 Opbouw - Buitenland: mondiale groei houdt aan - Nederland 3 VS: groei weer omhoog

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Nederlandse economie in zicht

Nederlandse economie in zicht Nederlandse economie in zicht Economie maakt inhaalslag Economisch Bureau Nederland 1 september 215 Nederlandse economie is bezig met een inhaalslag De Nederlandse economie doet het goed en groeit harder

Nadere informatie

Het waren weekjes weer wel: 38 en 39

Het waren weekjes weer wel: 38 en 39 aug. okt. dec. feb. april juni aug. aug. okt. dec. feb. april juni aug. aug. okt. dec. feb. april juni aug. Het waren weekjes weer wel: 38 en 39. De nieuwe macrocijfers.5..5. -.5 -. -.5 -. -.5 % -.6 -.6.

Nadere informatie

Nederlandse economie in zicht

Nederlandse economie in zicht Nederlandse economie in zicht Vooruitzichten 6-7 Economisch Bureau Nederland december Nederlandse economie: groei houdt aan De Nederlandse economie groeide in met ongeveer % - tweemaal zoveel als in 4.

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei Jan Van Hove Chief Economist, KBC Group NV Bolero Tips & Trends 2016 10 september 2016 Globalization presumes sustained economic growth. Otherwise, the

Nadere informatie

Macro Weekly. Puzzelstukjes op zijn plaats. 26 november 2012. Economisch Bureau Macro Research

Macro Weekly. Puzzelstukjes op zijn plaats. 26 november 2012. Economisch Bureau Macro Research Macro Weekly Puzzelstukjes op zijn plaats Economisch Bureau Macro Research 26 november 212 Big Picture: Kenmerkend voor 212 is de afwisseling van hoogte- en dieptepunten, met grote onzekerheid aan het

Nadere informatie

Economic Developments

Economic Developments Economic Developments 11 juni 29 Han de Jong Economisch Bureau 1 Hoe is de kredietcrisis ontstaan? Forse deregulering financiële markten vanaf 198 Rentetarieven te lang te laag na IT-zeepbel Opwaartse

Nadere informatie

Financial Markets weekly 17 oktober 2011

Financial Markets weekly 17 oktober 2011 Financial Markets weekly 17 oktober 2011 Algemeen Het herstel in de financiële markten zette zich ook in de voorbije week verder door. Onder beleggers was sprake van een grotere bereidheid tot meer risk

Nadere informatie

Macro Weekly. Grieks eurodilemma

Macro Weekly. Grieks eurodilemma Macro Weekly Grieks eurodilemma Group Economics Macro Research 14 mei 212 Big Picture: Tot nu toe is het nog niet gelukt in Griekenland een nieuwe regering te vormen. Eind vorige week leek een doorbraak,

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

Macro Weekly. Het kan slechter

Macro Weekly. Het kan slechter Macro Weekly Het kan slechter Group Economics Macro Research 17 september 1 Big Picture: In de eerste helft van september zijn door beleidsmakers en anderen heel veel maatregelen aangekondigd. Hoe die

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

1 Macro Weekly 23 May 2011 ABN AMRO

1 Macro Weekly 23 May 2011 ABN AMRO Macro Weekly 1 Macro Weekly 23 May 211 ABN AMRO Economisch Bureau 23 mei 211 Mondiale afkoeling Big Picture: Het wordt steeds duidelijker dat het mondiale economische herstel na een sterke start dit jaar

Nadere informatie

Macro Weekly. Erop of eronder

Macro Weekly. Erop of eronder Macro Weekly Erop of eronder Group Economics Macro Research 13 februari 212 Big Picture: De komende weken worden cruciaal voor de economie en de financiële markten. Ten eerste komt er op korte termijn

Nadere informatie

Macro Weekly Grieks exit dubbeltje op zijn kant

Macro Weekly Grieks exit dubbeltje op zijn kant Macro Weekly Grieks exit dubbeltje op zijn kant Group Economics Macro Research 21 mei 212 Big Picture: De eurocrisis blijft het nieuws beheersen. Volgens opiniepeilingen wordt Syriza mogelijk de grootste

Nadere informatie

Atradius Landenrapport

Atradius Landenrapport Atradius Landenrapport Nederland November 214 Overzicht Algemene informatie Belangrijkste sectoren (213, % van bbp) Hoofdstad: Amsterdam Diensten: 72% Regeringsvorm: Constitutionele monarchie Industrie:

Nadere informatie

Macro Weekly. Ietsjes beter

Macro Weekly. Ietsjes beter Macro Weekly Ietsjes beter Group Economics Macro Research oktober 1 Big Picture: Ons standpunt dat de wereldeconomie het dieptepunt bijna bereikt heeft, is in de afgelopen maanden niet altijd ondersteund

Nadere informatie

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Internationale Economie Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Wim Boonstra, 27 november 2014 Basisscenario: Magere groei wereldeconomie, neerwaartse risico s De wereldeconomie

Nadere informatie

Nederlandse economie in zicht

Nederlandse economie in zicht Nederlandse economie in zicht Economisch Bureau Nederland 24 november 2016 Groei zet komende jaren door Nico Klene Tel: +31 (0)20 628 4204 nico.klene@nl.abnamro.com De Nederlandse economie doet het dit

Nadere informatie

Economische visie op 2015

Economische visie op 2015 //5 Economische visie op 5 Nieuwjaarsbijeenkomst VNO-NCW regio Zwolle Björn Giesbergen januari 5 Inhoud Visie op 5 Europa: toekomstige koploper of eeuwige achterblijver? (conjunctuur/financiële markten)

Nadere informatie

Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek Dick Sein

Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek Dick Sein Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek Dick Sein Directeur Particulieren en Private Banking 5 februari 15 Welkom Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek Voorstellen Tim Legierse Hoofd Nationaal Onderzoek 3 Visie

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis zorgt voor een terugval van de economische bedrijvigheid in Nederland die sinds het begin van de jaren tachtig niet is voorgekomen.

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

1 Macro Weekly 27 June 2011 ABN AMRO

1 Macro Weekly 27 June 2011 ABN AMRO Macro Weekly 1 Macro Weekly 27 June 211 ABN AMRO Economisch Bureau 27 juni 211 Ingreep op de oliemarkt Big Picture: Onder leiding van de VS heeft het Internationale Energieagentschap (de club van olieverbruikende

Nadere informatie

Focus op Prinsjesdag 2017

Focus op Prinsjesdag 2017 Focus op Prinsjesdag 2017 Economisch Bureau Nederland 19 september 2017 Nico Klene Tel: +31 (0)20 628 4204 nico.klene@nl.abnamro.com Macro Economische Verkenning 2018 Het CPB verwacht 3,3% economische

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Macro Weekly. Herstel in aantocht

Macro Weekly. Herstel in aantocht Macro Weekly Herstel in aantocht Economisch Bureau Macro Research 28 januari 213 Big Picture: Wij hebben in de afgelopen week diverse publicaties uitgebracht over de vooruitzichten voor de wereldeconomie

Nadere informatie

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Europese Commissie - Persbericht Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Brussel, 05 mei 2015 De economie in de Europese Unie profiteert dit jaar van een

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Suivi mensuel de la conjoncture - Maandelijkse opvolging van de conjunctuur

Suivi mensuel de la conjoncture - Maandelijkse opvolging van de conjunctuur Suivi mensuel de la conjoncture - Maandelijkse opvolging van de conjunctuur mai 3 mei 2013 Wat moet men onthouden? 1. Belgische economie sinds begin 2011 amper nog gegroeid 2. Uitvoer en investeringen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

DOOR MEDEWERKERS VAN HET EUROSYSTEEM SAMENGESTELDE MACRO- ECONOMISCHE PROJECTIES VOOR HET EUROGEBIED

DOOR MEDEWERKERS VAN HET EUROSYSTEEM SAMENGESTELDE MACRO- ECONOMISCHE PROJECTIES VOOR HET EUROGEBIED DOOR MEDEWERKERS VAN HET EUROSYSTEEM SAMENGESTELDE MACRO- ECONOMISCHE PROJECTIES VOOR HET EUROGEBIED Op basis van de tot 20 mei 2005 beschikbare informatie hebben medewerkers van het Eurosysteem projecties

Nadere informatie

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7 Outlook 2016 Inleiding 2016 is in China het jaar van de aap. Apen zijn de genieën van de Chinese dierenriem. Ze leven in groepen, zijn intelligent en geestig. Niets is voor hen te moeilijk. Als het wel

Nadere informatie

1 Macro Weekly 18 April 2011 ABN AMRO. Geruchten herstructurering Griekse staatsschuld

1 Macro Weekly 18 April 2011 ABN AMRO. Geruchten herstructurering Griekse staatsschuld Macro Weekly 1 Macro Weekly 18 April 11 ABN AMRO Economisch Bureau 18 april 11 Geruchten herstructurering Griekse staatsschuld Big Picture: Begin vorige week werd de Duitse minister van Financiën, Wolfgang

Nadere informatie

Economische opleving, een zegen voor de aandelenmarkt?

Economische opleving, een zegen voor de aandelenmarkt? Economische opleving, een zegen voor de aandelenmarkt? Frank Lierman Chief Economist Dexia Bank België Quest Investor Club Osterriethhuis, Antwerpen 11.2.2 1 1. Verenigde Staten: een te snelle expansie?

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Onderdeel Economische groei Inflatie Producentenvertrouwen Consumptie Omzet detailhandel Consumentenvertrouwen Hypotheken Hypotheek- en kapitaalmarktrente

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gedaald van 115,4% naar 103,7%. Dit

Nadere informatie

Macro Weekly. De aankomende Spaanse steunaanvraag. 15 oktober 2012. Group Economics Macro Research

Macro Weekly. De aankomende Spaanse steunaanvraag. 15 oktober 2012. Group Economics Macro Research Macro Weekly De aankomende Spaanse steunaanvraag Group Economics Macro Research 1 oktober 1 Big Picture: Er waren aanwijzingen dat een aantal directe bedreigingen van de recente rust in de eurozone zijn

Nadere informatie

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland Conjunctuur enquête Technologische Industrie Nederland Gunstig beeld met internationale onzekerheden Het CBS kopt donderdag 16 februari dat het ondernemersvertrouwen in Nederland nog nooit op zo n hoog

Nadere informatie

Macro Weekly. Verruiming alom

Macro Weekly. Verruiming alom Macro Weekly Verruiming alom Group Economics Macro Research 9 juli 212 Big Picture: De ECB, de Chinese centrale bank en de Bank of England hebben afgelopen week binnen drie kwartier het monetaire beleid

Nadere informatie

Nederlandse economie in zicht

Nederlandse economie in zicht Nederlandse economie in zicht Ramingen hoger na herzien BBP Economisch Bureau Nederland 8 juli 215 BBP-groei boven gemiddelde eurozone 8 6 4 2-2 -4-6 5 1 15 Nederland Eurozone Meest recente conjunctuurcijfers

Nadere informatie

VVMA Congres 18 mei 2010

VVMA Congres 18 mei 2010 VVMA Congres 18 mei 2010 Jan Klaver, VNO-NCW Verwachtingen over Nederlandse economie, 2010-2015 1 Lijn van mijn verhaal 1. Impact economische crisis op Nederlandse economie en bedrijfsleven 2. Het herstel

Nadere informatie

Mario Draghi, President van de ECB, Vítor Constâncio, Vice-President van de ECB, Frankfurt am Main, 3 september 2015

Mario Draghi, President van de ECB, Vítor Constâncio, Vice-President van de ECB, Frankfurt am Main, 3 september 2015 Inleidende Verklaring Mario Draghi, President van de ECB, Vítor Constâncio, Vice-President van de ECB, Frankfurt am Main, 3 september 2015 Dames en heren, de Vice-President en ik heten u van harte welkom

Nadere informatie

Vooruitzichten Belgische economie Herstel zet zich gematigd voort maar blijft fragiel

Vooruitzichten Belgische economie Herstel zet zich gematigd voort maar blijft fragiel Vooruitzichten Belgische economie Herstel zet zich gematigd voort maar blijft fragiel Johan Van Gompel 9 mei 216 Economische groei Herstel Belgische economisch activiteit in lijn met die in Duitsland Reëel

Nadere informatie

Nederlandse economie in zicht

Nederlandse economie in zicht Nederlandse economie in zicht BBP-groei krijgt bredere basis Economisch Bureau Nederland 22 april 215 Aandeel flexibele arbeidscontracten groeit 1% 8% 6% 4% 2% % 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Werknemer vast

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

1 Macro Weekly 11 April 2011 ABN AMRO

1 Macro Weekly 11 April 2011 ABN AMRO Macro Weekly 1 Macro Weekly 11 April 211 ABN AMRO Economisch Bureau 11 april 211 ECB-codetaal ontcijferd Big Picture: ECB-president Trichet gaf op de persconferentie na het rentebesluit aan dat de centrale

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK Geert Gielens, Ph.D. hoofdeconoom 19 mei 2015 Agenda Het verschil met vorig jaar De euro zone De VS De ECB & haar beleid Besluit 2 Het verschil met vorig

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 BIJLAGE II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit in 1 naar verwachting met 1¼%. Voor komend jaar wordt een groei van 1¾% voorzien. De toename van

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Energiemonitor. Wikken en wegen. Economisch Bureau. 12 april Insights.abnamro.nl

Energiemonitor. Wikken en wegen. Economisch Bureau. 12 april Insights.abnamro.nl Energiemonitor Economisch Bureau 12 april 2017 Wikken en wegen Hans van Cleef Sr. Sector Econoom Energie Tel: 020 343 4679 hans.van.cleef@nl.abnamro.com De olieprijzen zitten nog steeds gevangen tussen

Nadere informatie

4 april 2011 Economisch Bureau

4 april 2011 Economisch Bureau Macro Weekly 4 april 211 Economisch Bureau Herstel zal wat aan kracht verliezen Big Picture: De wereldeconomie is het jaar op indrukwekkende wijze gestart, maar er zijn gegronde redenen, uiteenlopend van

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Macro Weekly. Duo-optreden ECB-EFSF? 30 juli Group Economics Macro Research

Macro Weekly. Duo-optreden ECB-EFSF? 30 juli Group Economics Macro Research Macro Weekly Duo-optreden ECB-EFSF? Group Economics Macro Research 3 juli 212 Big Picture: ECB-president Mario Draghi gaf op een conferentie in Londen de risicobereidheid een impuls met een aantal korte

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2016-1 januari 2016 t/m 31 maart 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 106,3% naar 98,1%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Macro Weekly. Nieuw Draghi-moment? 4 februari 2013. Group Economics Macro Research

Macro Weekly. Nieuw Draghi-moment? 4 februari 2013. Group Economics Macro Research Macro Weekly Nieuw Draghi-moment? Group Economics Macro Research 4 februari 213 Big Picture: De euro is de afgelopen weken aanzienlijk in waarde gestegen. Indien deze trend aanhoudt, kan dit een extra

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

Macro Weekly. en toen Italië

Macro Weekly. en toen Italië Macro Weekly en toen Italië Group Economics Macro Research 11 juli 211 Eurozone: Er waren duidelijke tekenen zichtbaar van een uitbreiding van de staatsschuldencrisis. Als gevolg van de moeite die het

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Valutamarkt

Hoofdstuk 24 Valutamarkt Hoofdstuk 24 Valutamarkt Open vragen 24.1 Een valutahandelaar van een bank die in dollars handelt, krijgt op een gegeven moment de volgende gegevens op zijn beeldscherm (we gaan ervan uit dat het verschil

Nadere informatie

Macro Weekly. Begin van een beleidsreactie. 11 juni Group Economics Macro Research

Macro Weekly. Begin van een beleidsreactie. 11 juni Group Economics Macro Research Macro Weekly Begin van een beleidsreactie Group Economics Macro Research 11 juni 212 Big Picture: De vorige week gepubliceerde macrocijfers versterkten het beeld dat de wereldeconomie vertraagt en de inflatiedruk

Nadere informatie

Dutch Meat Importers Association. Noordwijk, 7 nov 2014

Dutch Meat Importers Association. Noordwijk, 7 nov 2014 Dutch Meat Importers Association Noordwijk, 7 nov 2014 Introductie Laurens Maartens Nooit verlegen om een praatje! Geeft met veel plezier zijn visie op de markten. Oa DFTtv en WallStreetJournal. UBS /

Nadere informatie

Visie op 2010. Frans de Jong, directievoorzitter. Rabobank West Betuwe

Visie op 2010. Frans de Jong, directievoorzitter. Rabobank West Betuwe Visie op 21 Frans de Jong, directievoorzitter 1 Rabobank West Betuwe Programma Welkomstwoord: directievoorzitter Frans de Jong Visie op 21: Allard Bruinshoofd Gelegenheid tot vragen en afsluitende borrel

Nadere informatie

ECB beleid moet nog niet worden beknot

ECB beleid moet nog niet worden beknot Marketing communicatie 31 maart 2017 ECB beleid moet nog niet worden beknot Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior Macro Strateeg +31 30 216 9272 Overzicht

Nadere informatie

Is greed good? En $4000 voor een bitcoin dan?

Is greed good? En $4000 voor een bitcoin dan? Marketing communicatie 15 augustus 2017 Is greed good? En $4000 voor een bitcoin dan? Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Angst financiële markten om Noord-Korea ebt weg

Nadere informatie

Economische vooruitzichten

Economische vooruitzichten Economische vooruitzichten Joost Beaumont Economisch Bureau 31 oktober 211 Waar gaan we heen? Double-dip? Blijft de euro(zone)? 1 Wereldeconomie koelt af 8 4-4 -8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 5-5 -1-15 Mondiaal

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Roads to recovery. George Gelauff, Debby Lanser, Albert van der Horst, Adam Elbourne. Centraal Planbureau 1

Roads to recovery. George Gelauff, Debby Lanser, Albert van der Horst, Adam Elbourne. Centraal Planbureau 1 Roads to recovery George Gelauff, Debby Lanser, Albert van der Horst, Adam Elbourne 1 De Grote Recessie 2008: Financiële crisis subprime hypotheken crisis 15 september: Lehman Brothers bankroet stilstand

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2016 t/m 30 juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2016 t/m 30 juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2016-1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 98,1% naar 97,9%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Licht op energie (2013 - november)

Licht op energie (2013 - november) PMI index Licht op energie (2013 - november) Macro-economische ontwikkelingen De indicator van Markit voor economische bedrijvigheid in de Eurozone ligt sinds enkele maanden net boven de 50 punten. In

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Verwijder deze afbeelding en voeg een nieuwe in. Politieke inflatie

Verwijder deze afbeelding en voeg een nieuwe in. Politieke inflatie Verwijder deze afbeelding en voeg een nieuwe in. Politieke inflatie Januari 2017 Achmea Investment Management Zeist Brexit, Trumpflation, en de markt wil het graag geloven Bron: Achmea IM, Bloomberg 2

Nadere informatie

INVINCO BENELUX. Hoe ver gaat de Euro nog zakken?

INVINCO BENELUX. Hoe ver gaat de Euro nog zakken? Hoe ver gaat de Euro nog zakken? 2 Soms zijn signalen zo duidelijk dat de uitkomst haast voorspelbaar is. Dat is wat de beleggers willen zien: goed tips! Wij hebben een zeer interessante optiestrategie

Nadere informatie

TURBULENTE TIJDEN. KOEN DE LEUS Hasselt, 23/11/2016

TURBULENTE TIJDEN. KOEN DE LEUS Hasselt, 23/11/2016 TURBULENTE TIJDEN KOEN DE LEUS Hasselt, 23/11/2016 Wereld: lage(re) groei-omgeving Financieel Forum - Hasselt 23/11/2016 2 IMF: Groundhog day Financieel Forum - Hasselt 23/11/2016 3 Wereldhandel vertraagt

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher visie op 2017 Anybody who is intelligent who is not confused doesn t understand the situation very well. (Charlie Munger, 91 jaar, vice-voorzitter Berkshire Hathaway) aged 91), Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer

Nadere informatie

Sparen: sober en safe

Sparen: sober en safe Economisch Bureau Sparen: sober en safe 26 mei 2016 Hein Schotsman Senior Econoom Tel: +31 (0)20 628 3800 hein.schotsman@nl.abnamro.com Bescheiden groei en lage inflatie kenmerken huidige conjunctuur De

Nadere informatie

Research NL. Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland

Research NL. Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland Research NL Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland Herstel economie zet aarzelend door Economische situatie Huishoudens zijn nog steeds terughoudend met hun consumptie en bedrijven zijn terughoudend

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

Vorige keer. Beurzen omhoog door opmerkingen voorzitter ECB AEX 462.9 449,3 507,8 376,3. USD per EUR 1,101 1,132 1,393 1,053

Vorige keer. Beurzen omhoog door opmerkingen voorzitter ECB AEX 462.9 449,3 507,8 376,3. USD per EUR 1,101 1,132 1,393 1,053 Energiemarktanalyse Groenten & Fruit door Powerhouse Marktvisie Nu Vorige keer Verwachting komende week Hoogste 14/15 Laagste 14/15 Macroeconomisch Beurzen omhoog door opmerkingen voorzitter ECB AEX 462.9

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen September 2015

Maandbericht Beleggen September 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2015 Maandbericht Beleggen September 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund februari 2016

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund februari 2016 BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund februari 2016 Macro & Markten 1. Macro-economische vooruitzichten De volgende twee weken zullen de centrale bankiers in belangrijke mate het nieuws en de

Nadere informatie

MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015

MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015 MarketScope Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de wereldwijde markten De markten zijn in de afgelopen maanden sterk gestegen, gedreven door de vraag naar risicovolle beleggingen.

Nadere informatie

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de prepensioneringsregeling? Neemt u dan gerust contact op met onze Klantenservice. De contactgegevens

Nadere informatie

Belangrijkste overwegingen voor beleggers dit kwartaal zijn onder meer:

Belangrijkste overwegingen voor beleggers dit kwartaal zijn onder meer: Beleggers zijn terecht optimistisch over Europa, aldus J.P. Morgan Asset Management Bedrijfswinsten moeten wel aan hogere verwachtingen voldoen, wil de rally aanhouden Luxemburg, 21 april 2015: Beleggers

Nadere informatie

Factsheet NOK. Ontwikkelingen. FX Factsheet. RaboResearch. Marketing communicatie 23 november 2017

Factsheet NOK. Ontwikkelingen. FX Factsheet. RaboResearch. Marketing communicatie 23 november 2017 Marketing communicatie 23 november 2017 Factsheet NOK FX Factsheet RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Figuur 1: Korte termijn Figuur 2: Lange termijn Stefan Koopman Market Economist

Nadere informatie

Vraag & antwoord Beurscorrectie

Vraag & antwoord Beurscorrectie ING Investment Office Publicatiedatum: 29 september 2015 (update van 2 september) Vraag & antwoord Beurscorrectie Beleggers beducht voor groeivertraging China September begon met een wereldwijde daling

Nadere informatie