Macro Weekly Op zoek naar positieve factoren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Macro Weekly Op zoek naar positieve factoren"

Transcriptie

1 Macro Weekly Op zoek naar positieve factoren Group Economics Macro Research 23 juli 212 Eurozone: Griekenland en Spanje komen weer in de schijnwerpers te staan, maar helaas niet in positieve zin. We rekenen op groeiende bezorgdheid over een Grieks vertrek uit de euro na verhulde dreigementen van het IMF, de ECB en de Duitse regering: Griekenland moet de voorwaarden van het steunprogramma blijven naleven om toegang tot officiële financiering te houden. Ook worden de markten van hun stuk gebracht door neerwaartse bijstellingen van de BBP-prognoses door de Spaanse regering, terwijl die waarschijnlijk ook diverse Spaanse regio s te hulp moet gaan schieten. Big Picture: De afgelopen maanden brachten de wereldwijde economische cijfers meer negatieve dan positieve verrassingen. Daarop hebben economen, inclusief die van ABN AMRO, hun schattingen voor de economische groei in 212 en 213 verlaagd. Toch menen wij dat de macrocijfers van vorige week ook een aantal belangrijke positieve berichten bevatten. Wij handhaven daarom onze visie dat de wereldeconomie in de tweede helft van het jaar weer wat aan kracht zal winnen. VS: Fed-voorzitter Bernanke klonk bezorgd tijdens zijn toespraak voor het Congres. Hij duidde weliswaar niet op een nieuwe ronde van obligatie-aankopen, maar gaf wel aan dat de Fed tijdens de FOMC-bijeenkomst van augustus een gematigder stap naar een ruimer beleid zou kunnen nemen. Dat kan bijvoorbeeld door voor een nóg langere periode lage rentes toe te zeggen, door de beleidsrente naar % te verlagen, of door nog meer liquiditeit aan banken aan te bieden. Azië: China maakte betere cijfers over de vastgoedmarkt bekend. Het vastgoedbeleid van de centrale overheid blijft weliswaar restrictief, maar toch lijkt het vertrouwen op de huizenmarkt te profiteren van maatregelen ter ondersteuning van de economie. Bovendien hebben lokale overheden hun voorwaarden versoepeld. Ramingen hoofd- en financiële indicatoren BBP-groei (%) e 213e 3M interbank rente 13/7/212 2/7/212 +3M +12M 212e 213e Verenigde Staten Verenigde Staten Eurozone Eurozone Japan Japan Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk China Nederland Wereld Inflatie (%) e 213e 1j-rente 13/7/212 2/7/212 +3M +12M 212e 213e Verenigde Staten VS Treasury Eurozone Duitse Bund Japan Euro swap rente Verenigd Koninkrijk Japans overheidspapier China VK gilts Nederland Wereld Beleidsrente 2/7/212 +3M 212e 213e Wisselkoersen 13/7/212 2/7/212 +3M +12M 212e 213e Federal Reserve EUR/USD ECB USD/JPY Bank of Japan GBP/USD Bank of England EUR/GBP People's Bank of China USD/CNY n.a. n.a , ABN AMRO Economisch Bureau.

2 2 Macro Weekly - Op zoek naar positieve factoren - 23 juli 212 The Big Picture Op zoek naar positieve factoren Economische cijfers wijzen zelden eenduidig in één richting. Toch waren er de afgelopen periode wel beduidend meer negatieve dan positieve berichten. In reactie daarop hebben economen, waaronder wijzelf, de economische groeiramingen voor dit en volgend jaar verlaagd. Sommigen hebben het nu over een nieuwe recessie in de VS. Wij zijn daarentegen van mening dat de wereldeconomie in de tweede helft van dit jaar weer enigszins zal aantrekken. Daarmee laten we natuurlijk zien dat we een beetje bevooroordeeld zijn, in die zin, dat wij, in vergelijking met anderen, bij het beoordelen van de cijfers meer op zoek zijn naar de lichtpuntjes. Dat neemt niet weg dat ik denk ik dat de macrocijfers van vorige week een aantal belangrijke positieve factoren hebben opgeleverd. Wij blijven dan ook voorzichtig optimistisch over de rest van dit jaar. Negatieve versus positieve factoren De vorige week gepubliceerde macrocijfers stelden op onderdelen teleur. Zo zijn de Amerikaanse detailhandelsomzetten in juni gedaald met,5% m-o-m na een daling van,2% in mei. De detailhandelscijfers worden op verschillende manieren opgedeeld en gepresenteerd, maar de algehele teneur was ontegenzeggelijk slecht. Ik vrees dat ik ook niet kan aangeven waar iets positiefs in die cijfers valt aan te wijzen. Maar ik kan ze wel in enig perspectief plaatsen. Ten eerste moet in aanmerking worden genomen dat de cijfers zijn beïnvloed door de daling van de benzineprijzen. En omdat het detailhandelscijfer een nominale variabele is, waren de reële detailhandelsbestedingen niet zo zwak als het gepubliceerde cijfer deed voorkomen. Ten tweede is bekend dat de detailhandelsomzetten volatiel kunnen zijn. De Amerikaanse detailhandelscijfers tonen een opmerkelijk regelmatig maar moeilijk te verklaren patroon dat op korte termijn afwijkingen naar boven en naar beneden van de trend laat zien. Een relatief slecht bestedingscijfer in juni past in dit patroon. Een verbetering zal zich naar verwachting snel aandienen. De verkoop van bestaande woningen in de VS in juni stelde ook teleur. De huizenverkoop viel tegen met een daling van 5,4% m-o-m. Dit is van belang, want een autonoom herstel van de Amerikaanse economie kan zich alleen voordoen als de huizenmarkt een bijdrage levert. Ook hier moet in aanmerking worden genomen dat deze cijfers volatiel kunnen zijn en dat, zoals ik hieronder zal aangeven, er vorige week andere cijfers over de huizenmarkt zijn gepubliceerd die juist bemoedigend zijn. Han de Jong, tel In Europa is de Duitse ZEW-index, die het vertrouwen onder analisten meet, in juli verder gedaald. Dit is een ongewenste ontwikkeling, al lijkt het tempo van de verslechtering enigszins af te nemen. De werkloosheid in Nederland nam in juni toe tot 6,3%, tegen 6,2% in mei, terwijl de Nederlandse consumentenbestedingen en bedrijfsinvesteringen in mei zijn gedaald ten opzichte van een jaar geleden. Duitsland: ZEW index index Bron: Bloomberg In het Verre Oosten namen de orders voor Japanse machinewerktuigen in juni af, evenals de uitvoerorders van Taiwan. Deze gingen in juni met 2,6% omlaag (na een daling van 3,% in mei) onder invloed van de zwakke wereldhandel. De warenhuisverkopen in Korea daalden in juni met een teleurstellend 2,% j-o-j. Laten we, voor we al te veel gaan somberen, de aandacht richten op wat betere cijfers. En vergeet niet de meeste hiervoor besproken cijfers realisaties zijn, terwijl het natuurlijk allemaal gaat om de toekomst. Het ondernemersvertrouwen in de VS lijkt het dieptepunt te zijn gepasseerd. En hoewel niet fors, zijn zowel de Empire State-enquête (die het ondernemersvertrouwen in het district van de New Yorkse Fed meet) als de conjunctuurenquête van de Fed in Philadelphia in juli verbeterd. Een sterkere verbetering werd opgetekend in de NAHB-index, de vertrouwensindex van Amerikaanse huizenbouwers (National Association of Home Builders). Deze maandelijkse index steeg van 29 naar 35, een hele verbetering. De index staat echter nog steeds op een historisch laag niveau, dat desalniettemin het hoogste is in jaren. Dit is om twee redenen van belang. Ten eerste moet, zoals ik hierboven al aangaf, de

3 3 Macro Weekly - Op zoek naar positieve factoren - 23 juli 212 Amerikaanse huizenmarkt eerst verbeteren wil er sprake zijn van een autonoom herstel van de economie. Ten tweede is deze index één van de eerste die de naderende zwakte in de tweede helft van het afgelopen decennium signaleerde. De bouw van nieuwe woningen was in juni ook beter dan verwacht en lag op het hoogste peil sinds 28. Het aantal bouwvergunningen liep daarentegen in juni enigszins terug. VS: NAHB index index Bron: Bloomberg Een andere positieve factor in de VS was de industriële productie. Die steeg in juni met,4% m-o-m, na een daling van,2% m-o-m in mei. De productie in de verwerkende industrie toonde een forsere stijging van,7% m-o-m, al compenseerde dit globaal slechts de daling van de voorgaande maand. Al met al denk ik dat de Amerikaanse cijfers erop duiden dat de conjunctuurcyclus in de VS mogelijk het dieptepunt gepasseerd is en dat er in de komende maanden naar verwachting enige verbetering zal optreden. Buiten de VS kost het moeite om veel goed nieuws op te sporen. Singapore toonde in juni een zeer sterke binnenlandse uitvoer van niet-olieproducten, die in contrast staat met de bovenvermelde zwakke uitvoerorders van Taiwan. Die sterke uitvoer zou echter van belang kunnen zijn, omdat Singapore in forse mate afhankelijk is van de mondiale handelsstromen. In Europa is de inflatie in het VK in juni meer gedaald dan verwacht en lijkt de werkloosheidsontwikkeling in juni enigszins beter dan verwacht. Fed-voorzitter Ben Bernanke hield vorige week een toespraak in het Congres. Hij toonde zich bezorgd over het tempo van de economische groei, maar ging niet over tot drastische maatregelen in de vorm van een derde ronde kwantitatieve verruiming, QE-3. Ik denk dat de verklaring van Bernanke erop wijst dat de Fed onderling sterk verdeeld is. Sommige FOMCleden zien graag meer actie om de economische bedrijvigheid te stimuleren en anderen niet, óf omdat zij niet van de noodzaak daarvan overtuigd zijn óf omdat zij van mening zijn dat het meer kwaad dan goed zal doen. Ten slotte werd overeenstemming bereikt over het steunpakket van EUR 1 miljard voor Spaanse banken. Op zich is dit natuurlijk van belang, maar de houding van Europese beleidsmakers ten opzichte van de crisis blijft teleurstellend reactief in plaats van proactief. Op de website van Der Spiegel stond gisteren een artikel met de boodschap dat het IMF geen fondsen aan Griekenland meer zou willen verstrekken. Als dit klopt, hebben de beleidsmakers er een probleem bij. Wat kunnen we uit dit alles concluderen? Al met al blijf ik van mening dat de wereldeconomie gedurende de rest van het jaar weer enigszins zal aantrekken. Kortetermijnfluctuaties in de conjunctuurcyclus zijn normaal. Deze kortetermijnontwikkelingen bevatten altijd uitschieters die zichzelf doorgaans weer corrigeren. Ik denk dat de ontwikkelingen in de afgelopen maanden deels zijn veroorzaakt door dergelijke zelfcorrigerende kortetermijnfluctuaties. Sommige van de vorige week gepubliceerde cijfers zijn bemoedigend. Daarnaast zal de lagere inflatie het reële bestedingsvermogen in de toekomst stimuleren. Een ruimer beleid zal hetzelfde effect hebben. En ik twijfel er niet aan dat de beleidsmakers verder zullen reageren op nieuwe negatieve ontwikkelingen zodra die zich voordoen. Bij verdere teleurstellende economische cijfers in de VS kan dan ook een beleidsrespons door de Fed volgen. De centrale banken in opkomende landen zullen hun ruime beleid voortzetten en zelfs Europese beleidsmakers zullen handelend optreden als zij worden geconfronteerd met negatieve economische ontwikkelingen. Beleidsmakers Op het beleidsfront deden zich vorige week ook een paar vermeldenswaardige ontwikkelingen voor. De Reserve Bank van Zuid-Afrika sloot zich aan bij een groep beleidsverruimende centrale banken in de opkomende landen en verlaagde de rente.

4 4 Macro Weekly - Op zoek naar positieve factoren - 23 juli 212 Eurozone - economie & euro HICP-inflatie en olieprijs % olieprijs (Brent in euro - l.a.) HICP-inflatie (r.a.) HICP kerninflatie (r.a.) Economie I Nick Kounis, tel: De HICP-inflatie bleef volgens de definitieve schatting in juni j-o-j ongewijzigd op 2,4% staan, terwijl de kerninflatie stabiel bleef op 1,6%. De komende maanden blijft de inflatie naar verwachting op dit niveau hangen, als gevolg van eerdere stijgingen van voedsel- en energieprijzen en verhogingen van indirecte belastingen. Begin volgend jaar, als die factoren uit de jaarlijkse vergelijking vallen, zal de inflatie waarschijnlijk sterk dalen. Ook zal de zwakke economie neerwaartse druk op de kerninflatie uitoefenen. Wij verwachten dan ook dat de totale inflatie in 213 onder de prijsstabiliteitsdoelstelling van de ECB uitkomt. Dat zou betekenen dat er ruimte is voor extra monetaire stimulering, zelfs na de renteverlaging van eerder deze maand. De ECB heeft volgens haar interpretatie van haar mandaat echter weinig ammunitie over, wat: een Fed-achtige kwantitatieve verruiming moeilijk maakt. Een dramatische verslechtering van de situatie kan daar verandering in brengen, maar dat lijkt onder de huidige omstandigheden onwaarschijnlijk. Duitse ZEW-index en PMI Indexstand ZEW-index (l.a.) samengestelde PMI (r.a.) Economie II De Duitse ZEW-index - die de verwachtingen van financiële analisten voor de economische vooruitzichten meet - viel terug van - 16,9 in juni naar -19,6 in juli. De terugval van juli was gezien het bereik van deze index bescheiden. We denken dat deze indicator zich evenals de bedrijfs- en consumentenenquêtes nabij het dieptepunt bevindt. Het schrikbeeld van een dreigend Grieks exit uit de euro is naar de achtergrond verdwenen en de meest recente wereldwijde ronde van monetaire verruiming helpt de wereldeconomie naar onze overtuiging om weer naar een hogere versnelling te schakelen. Toch denken wij dat de euro-economie uitermate zwak blijft. Grote begrotingsingrepen en aanhoudende onzekerheid over de eurocrisis zullen de bedrijvigheid naar verwachting drukken. Wij denken dat het BBP dit kwartaal weer krimpt en tot ver in 213 zeer waarschijnlijk zal stagneren. Onlangs hebben we onze groeiprognose voor 213 dan ook neerwaarts herzien tot slechts +,2% (was +.5%), al is dat wel een verbetering ten opzichte van de -,5% van dit jaar. EUR/USD en Spaanse tienjaars rente EUR/USD % Sep-1 Jan-11 May-11 Sep-11 Jan-12 May-12 EUR/USD (l.a.) Spanje, 1-jaars overheidsobligaties (r.a.) EUR/USD De EUR/USD hield het grootste deel van de week vrij goed stand, maar zakte op vrijdag aanzienlijk weg tot een slot van 1,22 als gevolg van groeiende bezorgdheid over de Spaanse economie en de overheidsfinanciën (zie hierna). Wij zien de euro de komende maanden verder terugvallen nu de eurocrisis aanhoudt en deze gezien de kwetsbaarheid van een aantal perifere economieën waarschijnlijk verder zal escaleren. Bovendien lopen de beleidsmakers in de eurozone achter de feiten aan bij het overtuigend aanpakken van de problemen en zien we weinig signalen dat dat binnenkort zal veranderen. Daarnaast denken wij dat de eurozone het tegen deze achtergrond slechter blijft doen dan de VS. Tot slot verwachten we dat de Fed uiteindelijk zal afzien van nóg een ronde van kwantitatieve verruiming, wat zou betekenen dat een belangrijke negatieve factor voor de dollar wegvalt.

5 5 Macro Weekly - Op zoek naar positieve factoren - 23 juli 212 Eurozone rente Vooruitzichten economische groei Spanje % vorige overheid meest recente overheid BBP voorspelling 212 ABN AMRO Eurocrisis Ruben van Leeuwen, tel: Nick Kounis, tel: De Spaanse overheid heeft de prognose voor de BBP-groei in 213 verlaagd van +,2% naar -,5%, al ziet ze een wat minder sterke krimp in 212 (-1,5% tegen -1,7%). Dit komt doordat de timing of de bezuinigingen is veranderd en er voor grote begrotingsombuigingen zijn gepland. Gezien het grote onlangs aangekondigde programma van extra begrotingsombuigingen denken wij dat de Spaanse overheid nog te optimistisch is over de groeivooruitzichten, zelfs na de recente herzieningen. Wij zien de economie volgend jaar met 1,9% krimpen. Ondertussen lijkt de Spaanse regio Valencia voor steun te gaan aankoppen bij de centrale overheid. Die heeft daarvoor een fonds van EUR 18 mrd opzijgezet. Ondertussen nemen de zorgen over een Griekse exit toe nadat het IMF, de ECB en de Duitse overheid hebben gezegd dat Griekenland zich aan haar bezuinigingsprogramma moet houden om financiering te blijven krijgen. Spaanse 1-jaars staatsobligatierente % Jan-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Bron: Bloomberg Duitse staatsobligatierente % Jan-12 Mar-12 May-12 Jul-12 2yr 5yr 1yr Rente (I) De Europese staatsobligatiemarkten waren in deze vakantieperiode allesbehalve rustig. Spaanse staatsobligaties duikelden vrijdag in koers na het nieuws dat de regio Valencia steun gaat aanvragen bij de federale overheid. Obligatiebeleggers waren duidelijk bezorgd dat Spanje extra Europese steun nodig heeft naast die voor de in problemen verkerende banksector. Aan de andere kant van het spectrum van staatsobligatiemarkt stond de rente van kernlanden onder neerwaartse druk, wat veroorzaakt werd door negatief nieuws uit Griekenland en voortgaande speculatie over een negatieve depositorente bij de ECB. De alsmaar voortslepende eurocrisis vormt de voornaamste reden waarom wij onze renteprognose aanzienlijk hebben aangepast. Aan het politieke doormodderproces zal waarschijnlijk niet snel een einde komen, tenzij de schulden van alle landen gecollectiviseerd worden. Voor 214 is dit erg onwaarschijnlijk. Nog langere tijd zal de obligatierente van kernlanden in de eurozone waarschijnlijk zeer laag blijven. Rente (II) Alleen een licht aantrekkende economische groei kan in de toekomst wat opwaartse druk op de obligatierente uitoefenen. De indicatoren voor de economische bedrijvigheid hebben waarschijnlijk het dal bereikt of zullen dat binnenkort doen. De inflatieverwachtingen en het monetaire beleid blijven voorlopig waarschijnlijk ongewijzigd, dus hun invloed op de obligatierente zal waarschijnlijk minder of meer neutraal zijn. Per saldo zien wij de rente op Duitse 1-jaars Bunds eind 212 op 1,4% staan, maar zelfs deze puntschatting is met een grote mate van onzekerheid omgeven. De kans op lagere rentes is duidelijk groter dan de kans op hogere rentes. Wij hebben onze vooruitzichten voor de swaprente eveneens aangepast en net als voor de rente op staatsobligaties aanzienlijk verlaagd. Wij zien de 1-jaars (euro) swaprente nu aan het einde van het jaar op 1,8% staan. Bron: Bloomberg

6 6 Macro Weekly - Op zoek naar positieve factoren - 23 juli 212 VS Peter de Bruin, tel Detailhandelsomzet en reële persoonlijke uitgaven % 3m-op-3m op jaarbasis Kerndetailhandelsverkopen (l.a.) Reëele consumptie (r.a.) Economie I De weekcijfers wezen opnieuw op aanzienlijk verlies aan groeimomentum in K2, hoewel sommige cijfers positiever waren. De detailhandelsomzet daalde in juni met,5% m-o-m, voor een groot deel vanwege dalende benzineprijzen en een lagere afzet van auto s en bouwmaterialen; daarbuiten daalde de kernomzet met,1% (mei +,5%). Bovendien is de kernomzet van april neerwaarts bijgesteld van +,1% naar,1%. Dit alles wijst erop dat de reële consumptie in K2 maar met 1,2% is gegroeid, half zoveel als in K1 (+2,5%). Maar er was ook beter nieuws. De nieuwbouw van huizen steeg in juni met 6,9% (was 4,8%). Vergeleken met een jaar geleden zijn 23,6% meer woningen in aanbouw genomen; de bouwactiviteit komt dan ook geleidelijk op gang. De NAHB-index voor de woningbouw is in juli zelfs gestegen tot 35 (was 29), het hoogste cijfer sinds maart 27. Al met al komt onze BBP-raming in K2 op 1,4%; wij verwachten vrijdag, als de eerste BBP-raming door de BEA gepubliceerd wordt, een soortgelijke uitkomst te zien. Totale en kerninflatie % j-o-j Totale inflatie Kerninflatie Activa van de Fed Mrd USD 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 Jan-8 Jan-9 Jan-1 Jan-11 Jan-12 Economie II Intussen verbeterden ook de cijfers van de verwerkende industrie licht: industriële productie in juni +,7%, waarmee de,7% van mei volledig werd gecompenseerd. Verder steeg de Empire State Manufacturing index van 2,3 in juni naar 7,4 in juli en verbeterde de Philadelphia Fed index van 16,6 in juni naar 12,9. Dit suggereert dat de ISM inkoopmanagersindex voor juli waarschijnlijk weer boven de 5 is gekomen. De consumentenprijzen bleven in juni constant (was,3%). De daling van de energieprijzen ( 1,4%) werd tenietgedaan door hogere voedsel- (+,2%) en kernconsumentenprijzen (+,2%). Op jaarbasis bleef de inflatie constant op 1,7%; terwijl de kerninflatie af nam van 2,3% tot 2,2%. De komende maanden zal de inflatie mogelijk verder dalen, maar de kerninflatie blijft waarschijnlijk op hetzelfde niveau. De kerngoederenprijzen zullen mogelijk wat minder snel stijgen, maar de druk op de huisvestings- en servicekosten zal waarschijnlijk aanhouden vanwege resp. het trage herstel van de huizenmarkt en de stijging van de arbeidskosten in het verleden. Fed De toon van de verklaring van voorzitter Bernanke aan het Congres was voorzichtig. De groei van de bedrijvigheid en de werkgelegenheid bleek in het 1 e half jaar iets te zijn afgenomen en de economische groei zal waarschijnlijk matig blijven alvorens zeer geleidelijk aan te trekken. Bovendien zijn de risico s groot omdat de financiële spanningen vanwege de crisis in de eurozone zijn toegenomen, de financieringsvoorwaarden krap blijven en het begrotingsbeleid voor veel onzekerheid zorgt. Ondanks deze risico s liet de voorzitter niet blijken dat de Fed in augustus een nieuw inkoopprogramma zou starten. Tijdens de vragensessie na afloop sprak Bernanke wel over andere opties waarvoor de Fed zou kunnen kiezen, o.a. uitstel van de eerste renteverhoging tot 215, verlaging van de rente op reserveoverschotten tot nul en meer liquiditeitsverstrekking aan de banken. Wij achten het goed mogelijk dat de Fed in zijn augustus-vergadering met een van deze versoepelingsmaatregelen gaat experimenteren, maar denken niet dat de voorwaarden voor de start van QE3 vervuld zijn.

7 7 Macro Weekly - Op zoek naar positieve factoren - 23 juli jaars rente op Treasuries en de Vix volatiliteitsindex % index jan-1 jul-1 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 tienjaars rente staatspapier (l.a.) Vix volatiliteitsindex (r.a.) Rente Het was een goede week voor Amerikaans schatkistpapier. Op maandag daalde de 1-jaars rente, na een verrassende terugval van de detailhandelsomzet in juni. Maar op dinsdag veerde de rente weer iets op, omdat Bernanke zich niet uitliet over een mogelijk aanstaande derde QE-ronde. Halverwege de week fluctueerde de rente op ongeveer hetzelfde niveau, maar zorgen over de staatsschuldencrisis in de eurozone staken op vrijdag de kop weer op, toen Valencia om noodhulp vroeg en de Spaanse regering haar groeiramingen neerwaarts bijstelde; dat leidde tot een daling van de rente. Al met al zakte de 1-jaars rente in de loop van de week met 3 bp naar 1,46%. Wij hebben onze renteprognoses enigszins gewijzigd. Wij verwachten dat de rente in de komende 3 maanden zal stijgen tot 1,8% als de economie weer wat op gang komt. Wij hebben echter de onzekerheid over het begrotingsravijn, en hoe beschadigend deze is voor de economie, echter onderschat. Daarom verwachten we dat de rente zal terugvallen naar 1,6% als de begrotingsdiscussies in K4 aanwakkeren. Na consolidatie in K1 zal de rente in 213 vanwege een gestaag herstel van de economie waarschijnlijk stijgen tot 2,4% aan het eind van het jaar (was 2.8%).

8 8 Macro Weekly - Op zoek naar positieve factoren - 23 juli 212 VK Joost Beaumont, tel: Detailhandelsverkopen en private consumptie in de nationale rekeningen % kok Private consumptie in Nationale Rekeningen Detailhandelsverkopen Economie De cijfers van afgelopen week laten een snel dalende inflatie en opnieuw slechtere economische omstandigheden zien. De totale inflatie daalde, vooral door lagere voedsel- en energieprijzen, fors: 2,8% j-o-j in mei naar 2,4% in juni. De kerninflatie is met,1% licht gedaald, naar 2,1%. Lagere grondstoffenprijzen zullen de inflatie waarschijnlijk nog verder drukken, wat de koopkracht van huishoudens bevordert. Dat is vooral gunstig omdat de werkloosheid begint toe te nemen, wat juist het tegenovergestelde effect heeft. Het aantal werklozen steeg, met 6 uitkeringsgerechtigden, in juni voor de tweede maand op rij. Britse huishoudens lijken zich bij hun uitgaven meer te laten leiden door de verslechterende arbeidsmarkt dan door de dalende inflatie. Dat blijkt uit de detailhandelsverkopen, die in juni minder zijn gegroeid dan verwacht, met,1% m-o-m. In K2 daalden de detailhandelsomzetten met,7% (na een stijging van,7% in K1). Dat wijst erop dat de huishoudens de hand op de knip houden, ondanks de festiviteiten rond het zestigjarig jubileum van de koningin. Inflatie % j-o-j Inflatie Kerninflatie (excl. voedsel, energie, alcohol en tabak) Inflatiedoelstelling BoE Bron: BoE, ABN AMRO Group Economics 1-jr rente op staatsleningen en spread tov Bunds % bp jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 Rente op 1-jrs staatsleningen (l.a.) Spread t.o.v. Bunds (r.a.) BoE Watch Uit de notulen van het Monetary Policy Committee (MPC) van juni blijkt dat het besluit om de faciliteit voor de aankoop van activa uit te breiden, met 7 tegen 2 stemmen is genomen en dat het MPC de deur op een kier heeft gezet voor een verlaging van de Bank Rate (nu,5%). Het MPC zal de werkzaamheid van een degelijke maatregel over enkele maanden beoordelen. Dan zijn er meer aanwijzingen over de effecten van het nieuwe funding for lending - programma om de kredietverlening van de banken aan het bedrijfsleven te stimuleren. De meeste MPC-leden vonden het in juli harder nodig opnieuw activa aan te kopen dan in juni: slechts 2 leden achtten verdere stimulering onnodig en menen dat het funding for lending -programma op zich de economie voldoende zal stimuleren. Volgens ons moet het effect niet overschat moet worden. Waarschijnlijk zal de BoE, als het programma in november afloopt, hoogwaardig waardepapier blijven opkopen omdat de economische situatie dan nog steeds zwak zal zijn. Ook een verlaging van de Bank Rate lijkt mogelijk. Rente De rente op 1-jaars staatsleningen ( gilts ) daalde vorige week met 7 bp naar 1,5%, een nieuw laagterecord. Dit kwam doordat de BoE gilts opkocht en doordat het MPC voor de beleidsvergadering van juli meer dan verwacht op renteverlagingen zinspeelde. Kapitaal dat in de eurozone een veilige haven zocht, stroomde eveneens toe en drukte de rente. De spread tussen 1-jaars staatsleningen en Bunds steeg iets, tot 32 bp. Wij verwachten dat de rente op 1-jaars staatsleningen laag blijft. Ondanks de maatregelen die de Europese beleidsmakers tot nu toe hebben genomen, zal de onzekerheid over de toekomst van Europa de komende maanden wel aanhouden. Ook kan de BoE haar monetair beleid later dit jaar nog verder verruimen. Wij voorzien een geleidelijke stijging van de rente voor volgend jaar, als de economie weer aantrekt, al zal de rentestijging in Duitsland hoger uitvallen dan in het Verenigd Koninkrijk. De markten zullen waarschijnlijk incalculeren dat de BoE langer dan de ECB een ruim monetair beleid zal blijven voeren om de jarenlange bezuinigingen waar de Britse economie voor staat, te ondersteunen.

9 9 Macro Weekly - Op zoek naar positieve factoren - 23 juli 212 EUR/GBP EUR/GBP EUR/GBP Afgelopen week is het pond ten opzichte van de euro opnieuw gestegen: voor het eerst sinds oktober 28 kostte een pond sterling minder dan,78 eurocent. Dit was vooral het gevolg van oplopende spanningen op de markt voor staatsobligaties eind vorige week. Wij verwachtten dat het pond rond de huidige koers zal blijven zweven, aangezien de euro lijdt onder de slepende eurocrisis en het pond op zijn beurt de gevolgen ondervindt van het ruime monetaire beleid. Wij voorzien dat het pond in 213 terrein zal verliezen tegenover de euro, nu op de markten de verwachting ontstaat dat de Bank of England de begrotingsconsolidatie voorlopig zal blijven ondersteunen met een uiterst ruimhartig monetair beleid

10 1 Macro Weekly - Op zoek naar positieve factoren - 23 juli 212 Azië excl. Japan NBS-7 prijzen nieuwbouwwoningen (aantal steden) m-o-m Stijgen Bron: Bloomberg Verkochte woningen % j-o-j Blijven onveranderd april mei juni Dalen Singapore uitvoer % j-o-j uitvoer excl. olie elektronica 21 China I Maritza Cabezas, tel Hoewel antispeculatiemaatregelen voor de vastgoedmarkt nog steeds de norm zijn, lijkt het economische stimuleringsbeleid de verwachtingen omtrent de woningmarkt positief te beïnvloeden. Voor het eerst sinds oktober 211 is het aantal steden waarin de huizenprijzen m-o-m zijn gestegen (25) groter dan het aantal steden waar ze zijn gedaald (21). De aantrekkende huizenprijzen gaan samen met meer transacties. Qua oppervlakte werden er in juni j-o-j 4,6% minder woningen verkocht (was -9,% j-o-j in mei), terwijl de waarde van de verkochte woningen in juni met 6,4% j-o-j is toegenomen (was -1,4% in mei). Er zijn aanwijzingen dat gemeentes en regio s zelfstandig de regels willen versoepelen. Na de publicatie van de woningmarktcijfers hebben de voor grond en woningbouw verantwoordelijke instellingen de lokale overheden gemaand zich aan de beperkingen te houden. Voor de rest van het jaar verwachten we een gematigde daling van de huizenprijzen, wat helpt om de verkopen op peil te houden. China II Verder zien we dat het aantal hypotheken in China in het tweede kwartaal weer is gaan stijgen, omdat er meer woningen zijn verkocht en de Chinese overheid de sociale woningbouw stimuleert. De totale kredietverlening is echter sterker gestegen, waardoor in K2 het aandeel van de hypotheken kleiner is geworden. De totale kredietverlening aan vastgoedontwikkelaars is in juni gedaald naar 6,2% (was eind 211 6,4%). Volgens de Chinese centrale bank is in K2 voor CNY 322,6 miljard (EUR 41,4 miljard) aan nieuwe leningen verstrekt aan projectontwikkelaars en huizenkopers, 2% meer dan een jaar eerder. Daarmee komt het totaal aan uitstaande vastgoedleningen op CNY 11,3 biljoen, ofwel 18,9% van het totaal aantal uitstaande Chinese leningen in juni. De banken hebben in juni veel krediet verleend aan socialewoningbouwprojecten: 6% meer dan het jaar ervoor. Deze nieuwe leningen voor de sociale woningbouw maken bijna de helft uit van het totaal aan nieuw vastgoedkrediet in China. Singapore Als een van de meest open economieën ter wereld zag Singapore de groei van het BBP in K2 afnemen (de voorlopige raming is -1,1%, een omslag na de +9,4% van het eerste kwartaal). De belangrijkste oorzaak van de daling is de krimp in de industrie (biochemie). De handelscijfers voor juni geven een tegenvallende uitvoer van elektronica te zien, die echter grotendeels wordt gecompenseerd door de sneller groeiende uitvoer van farmaceutische producten. Per saldo is de groei van de uitvoer (excl. olie) van Singapore in juni toegenomen tot 6,8% j-o-j (was in mei 3,2%). Vanwege de recente teruglopende groei van de wereldeconomie voorzien wij voor de komende maanden een verzwakking van de export groei jaar op jaar. Wij verwachten dat ook Singapore de gevolgen van de verslechterende wereldeconomie zal ondervinden en dat de groei van het BBP zal teruglopen van 4,9% in 211 naar 3,5% in 212.

Macro Weekly. Herstel in Europa houdt aan. 19 mei 2014. Economisch Bureau Macro Research

Macro Weekly. Herstel in Europa houdt aan. 19 mei 2014. Economisch Bureau Macro Research Macro Weekly Herstel in Europa houdt aan Economisch Bureau Macro Research 19 mei 2014 Big Picture: De BBP-cijfers voor de eurozone over het eerste kwartaal stelden teleur. De Nederlandse economie is veel

Nadere informatie

Macro Weekly. De klok tikt

Macro Weekly. De klok tikt Macro Weekly De klok tikt Economisch Bureau Macro Research 14 oktober 213 Big Picture: Nu de federale regering in de VS op slot zit, worden er dagelijks veel minder cijfers gepubliceerd, maar daar staat

Nadere informatie

Economisch Perspectief

Economisch Perspectief Economisch Perspectief ABN AMRO Economisch Bureau Eurozone: goedkopere euro zegen voor economie Rentestap ECB blijft mogelijk nog jaar uit VS: Herstel gehinderd door tegenwind China: Van inflatiezorgen

Nadere informatie

Nederlandse economie in zicht

Nederlandse economie in zicht Nederlandse economie in zicht Het regent meevallers Economisch Bureau Nederland 8 april 14 Begrotingssaldo weer onder 3%-Maastrichtnorm % BBP - -5-6 8 7 64 56 48 4 Begrotingssaldo (l.a.) Overheidsschuld

Nadere informatie

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export Voor professionele beleggers Maandelijkse assetallocatie Juli 214 SAMENVATTING BELEGGINGSKLIMAAT Nieuw beleid ECB vooralsnog beperkt effect Groei VS en eurozone teleurstellend Assetallocatie: winst op

Nadere informatie

Rentevisie 2009-10. 23 oktober 2009

Rentevisie 2009-10. 23 oktober 2009 Rentevisie 20-10 23 oktober 20 Economen van ING voorspellen einde van recessie in Nederland De Nederlandse economie is in het derde kwartaal waarschijnlijk uit de recessie gekomen. Het Economisch Bureau

Nadere informatie

Macro Visie Tien belangrijke vragen voor 2015

Macro Visie Tien belangrijke vragen voor 2015 Macro Visie Tien belangrijke vragen voor 215 Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research 19 november 214 Mondiale groei trekt aan: Tien kwesties bepalen volgens ons vooruitzichten voor economische

Nadere informatie

Mei 2014. Research Economische Vooruitzichten. Inhoudstafel. Maandelijks. Economische en financiële vooruitzichten 2

Mei 2014. Research Economische Vooruitzichten. Inhoudstafel. Maandelijks. Economische en financiële vooruitzichten 2 Economische Vooruitzichten Maandelijks Mei Inhoudstafel VS: aantal in aanbouw genomen woningen (op jaarbasis; per duizend) Economische en financiële vooruitzichten Verenigde Staten: zorgen over looninflatie

Nadere informatie

In 2011 verschijnt in alle publicaties van de ECB een motief van het bankbiljet van EUR 100.

In 2011 verschijnt in alle publicaties van de ECB een motief van het bankbiljet van EUR 100. E U R O P E S E C E N T R A L E B A N K E U R O S Y S T E E M m a a n d b e r i c h t m a a r t 2 1 1 In 211 verschijnt in alle publicaties van de een motief van het bankbiljet van EUR 1. Europese Centrale

Nadere informatie

Energie Monitor juli. Olie: marktontwikkeling en risico s. 3 juli 2014. Economisch Bureau Hans van Cleef

Energie Monitor juli. Olie: marktontwikkeling en risico s. 3 juli 2014. Economisch Bureau Hans van Cleef Energie Monitor juli Economisch Bureau Hans van Cleef Olie: marktontwikkeling en risico s De beperkte invloed van de crisis in Irak op de olieprijs Stabiele tot licht dalende olieprijzen verwacht maar

Nadere informatie

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1 Wealth Management Investment Insights april 2013 Investment Insights april 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Regionaal perspectief 4 Macro-economische vooruitzichten 5 Overzicht van prognoses en

Nadere informatie

Rentevisie 2009-5. 14 mei 2009

Rentevisie 2009-5. 14 mei 2009 Rentevisie 20-5 14 mei 20 Langzame verbetering? De wereldeconomie beeft nog steeds na van de schok die de conjunctuur in de laatste maanden van vorig jaar te verwerken kreeg. Vanaf september 20 daalde

Nadere informatie

Visie 2013-2017. Syntrus Achmea Investment Letter. Vooruitzichten. Eurocrisis. Lage rente. Opkomende landen. Make it or Break it?

Visie 2013-2017. Syntrus Achmea Investment Letter. Vooruitzichten. Eurocrisis. Lage rente. Opkomende landen. Make it or Break it? Syntrus Achmea Investment Letter September 2012 Visie 2013-2017 11 15 23 28 Vooruitzichten Interessante risico-opslagen Eurocrisis Make it or Break it? Lage rente Gevaar van financiële repressie Opkomende

Nadere informatie

Macro Visie. Belfius Research

Macro Visie. Belfius Research juni 2015 Macro Visie Belfius Research Dr. Geert Gielens Chief Economist +32 2 222 70 84 geert.gielens@belfius.be Topic: het spaargedrag van de Belgische gezinnen onder de loep. 2 V.S.: de consument ontwaakt

Nadere informatie

Samenvatting. Insinger de Beaufort Beleggingsvisie juli 2015. George Raven. Jan Wirken

Samenvatting. Insinger de Beaufort Beleggingsvisie juli 2015. George Raven. Jan Wirken voor staatsobligaties die wij de afgelopen maanden zagen, was volgens de statistische risicomodellen die banken gebruiken vrijwel onmogelijk.,, George Raven Jan Wirken Insinger de Beaufort Beleggingsvisie

Nadere informatie

Best Local Private Bank

Best Local Private Bank Best Local Private Bank BIL BOARD Nieuws uit de financiële markten Herfst 2014 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, De Europese Centrale Bank zag zich eindelijk genoodzaakt

Nadere informatie

Op naar evenwicht. Uitgave 1 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie

Op naar evenwicht. Uitgave 1 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie Op naar evenwicht Uitgave 1 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie Vooruitzichten eerste kwartaal 2014 Op naar evenwicht In een overgangsperiode zoals we die nu meemaken, is het moeilijk om met zekerheid

Nadere informatie

Prijsvooruitzichten grondstoffen

Prijsvooruitzichten grondstoffen Prijsvooruitzichten grondstoffen Economisch Bureau abn.amro.group.economics@nl.abnamro.com 29 januari Economische groei is smeerolie voor de vraag naar cyclische grondstoffen Noot: i K1-3-maands WTI l

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04. Beleggingsvisie Lange Termijn Scenario s 215-218 Basisscenario: Gematigd optimisme Pagina 4 Financiële markten en verwacht rendement Pagina 17 Jaargang 17 november 214 2 Inhoud www.aegon.nl Samenvatting

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04. Beleggingsvisie Lange Termijn Scenario s 215-218 Basisscenario: Gematigd optimisme Pagina 4 Financiële markten en verwacht rendement Pagina 17 Jaargang 17 november 214 2 Inhoud www.aegon.nl Samenvatting

Nadere informatie

Vooruitblik 2014 Regionale aandelenmarkten. Januari 2014

Vooruitblik 2014 Regionale aandelenmarkten. Januari 2014 Vooruitblik 214 Regionale aandelenmarkten Januari 214 Ondanks enkele donkere wolken op de korte termijn zijn de vooruitzichten voor de regio op de lange termijn goed, dankzij de groeiende middenklasse

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten December 2014 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers Nieuws uit de financiële markten Winter 214/215 Geachte heer, mevrouw, beste belegger, In 214 kregen de drie woorden waaruit de naam van onze bank bestaat meer dan ooit hun volle betekenis. - Banque: met

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Augustus 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, Terwijl alle optimisten de fantastische rally op de aandelenmarkten toejuichen,

Nadere informatie

Waarom zijn beleggers zo onrustig?

Waarom zijn beleggers zo onrustig? Waarom zijn beleggers zo onrustig? De financiële markten raakten in augustus in een duikvlucht als gevolg van een golf van sterk toenemende risico aversie. Wat is er toch aan de hand dat beleggers zo onrustig

Nadere informatie

Visie financiële markten

Visie financiële markten Visie financiële markten Juni 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Erik Schmahl Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Juni 2012 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl 3 e Kwartaalbericht 2013 Datum publicatie : 14 oktober 2013 Redactie : Ad Maas Inhoud : 1. Terugblik en vooruitblik 2. Benchmarken

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Augustus 2015

Maandbericht Beleggen Augustus 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 28 juli 2015 Maandbericht Beleggen Augustus 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie