LIED OVER GEEST EN ADEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LIED OVER GEEST EN ADEM"

Transcriptie

1 108e jaargang nr. 1 feb./maart 2014

2

3 1 LIED OVER GEEST EN ADEM Geest en adem ijl verweven is de zijden draad van t leven, én ons middel van bestaan om een ruimte op te bouwen waar, in wederzijds vertrouwen ieder naast elkaar zal gaan. Samen weer op adem komen doet hervonden krachten stromen tussen mens en mens en mens. Vrouwen die maar zachtjes zongen, schuchteren die houvast vonden, worden aan elkaar bekend. Laten we diep ademhalen, nieuwe sterkte dan vertalen in een eigen openheid. Het zal goed zijn om te delen : zout voor brood en lucht voor spelen. Ademen is hoog geprijsd! (Gonny Luijpers uit Eva s lied)

4 2 TERUGBLIK OP DE KERSTDIENSTEN Feestelijke december-bijeenkomsten mochten we beleven: - Nine lessons & carols in de Adventstijd Het was weer een bijzondere dienst, nine lessons and carols. Als van engelen zo mooi, klonken de zangtonen van achter uit de kerk. Langzaam traden de Anglican singers naar voren en namen al zingend hun plaatsen in. Afgewisseld met de negen lezingen konden we ons uit volle borst oefenen in het zingen van de Engelstalige carols. Dat viel lang niet altijd mee. Gelukkig werden we ondersteund door zeer overtuigend en zeker niet ingehouden orgelspel en de twee koren. De kerk was bezet met mensen vanuit alle windstreken. Bij het verlaten van de kerk hoorde ik dan ook opmerkingen als: 'een bijzondere ervaring'...en: 'altijd weer zo mooi..' Fijn, zo'n viering, tot volgend jaar dan maar weer! Heleen Onderstal - Kerstlunch De leden van de diaconie en de diaconale werkgroep hadden een heerlijke lunch bereidt, de tafels in de ontmoetingsruimte heel feestelijk gedekt. Met elkaar zongen we bekende kerstliederen. Natuurlijk ontbrak het kerstverhaal niet, dat traditiegetrouw- goed afliep. -Kerstnachtdienst Een als vanouds zeer volle Kerstnachtdienst, met schitterende muziek van maar liefst vier koperblazers wat een feestelijk geluid-, dwarsfluit en orgel. Enthousiaste zang door onze cantorij, door de kinderen van de Koorschool Arnhem en door de vele aanwezigen, in beurtzang en allen samen, in verrassende opeenvolging. Natuurlijk brandde het licht achter het kerstraam, zodat kribbe met Kind, Maria, Jozef, herders en engelen duidelijk zichtbaar waren. Aan het eind gingen we allen met een brandende kaars de kerstnacht in, om het licht te verspreiden! -Eerste Kerstdag Eerste Kerstdag met weer mooie zang en muziek en een vrolijke dienst, waarin de kinderen van de Kinderkerk het kerstspel De eigenwijze harp met verve speelden.

5 De stijlvolle versiering van de kerk en ontmoetingsruimte vervolmaakte het geheel. Waardering en dank aan allen, die de verschillende onderdelen zo zorgvuldig verzorgd hebben! 3 VAN DE DIAKENEN Tijdens de komende periode wordt er in de diensten voor de volgende speciale doelen gecollecteerd: - 2 februari een Kerkinactiecollecte voor het Werelddiaconaat, en meer specifiek voor de organisatie LEDeG. Die zorgt er o.a. voor dat de bevolking in het uiterste noorden van India - waar het s winters ijzig koud is en waar men traditioneel stookt met kerosine en hout, (hetgeen duur is en de rook slecht voor de gezondheid) - kan wonen in huizen met speciale wanden die de zonnewarmte opslaan. - 9 februari Het missionair werk en kerkgroei dit keer voor de bouw van Nijkleaster, een klooster nieuwe stijl in Jorwerd op het Friese platteland, waar mensen met allerlei achtergronden rust, inspiratie en gemeenschap kunnen vinden februari Catechese en educatie De PKN zorgt voor trainingen, materialen en een vraagbaak zodat de catecheten voldoende toegerust zijn om jongeren te helpen. - 5 maart (aswoensdag) het Straatpastoraat voor dak- en thuislozen. Kerkinactie ondersteunt organisaties zoals inloophuizen en straatpastoraat die een goede aanvulling zijn op de gemeentelijke hulp. - 9 maart Voorjaarszendingsweek Bethania, partnerorganisatie van Kerk in Actie, ziet om naar ouderen in Moldavië die bedreigd worden door honger en eenzaamheid maart Binnenlands Diaconaat Bijdragen worden gevraagd voor de sociale supermarkt in Almere, opgezet door de diaconie in Almere, waar armen met een speciaal pasje zelf boodschappen kun-

6 4 nen kiezen in plaats van een voedselpakket te krijgen, en voor het jongerenproject NEON in Groningen waar men zich richt op jongere werklozen die in de schulden dreigen te geraken maart Werelddiaconaat uw bijdrage wordt gevraagd voor de actie van de christelijke hulporganisatie World Concert in Myanmar om samen met de lokale kerken in twee jaar tijd 400 boerengezinnen financieel onafhankelijk te maken door het opzetten van rijstbanken in de dorpen. Boeren kunnen daar rijst lenen om te gebruiken als pootgoed maart Lutherse Vrouwenvereniging voor het scheppen van mogelijkheden voor vrouwen uit onze lutherse gemeenten om elkaar te ontmoeten in gesprek en bezinning. - 6 april SODBA (Stedelijke oecumenisch diaconaal beraad Arnhem) door de gezamenlijke diaconieën van Arnhem wordt geld bijeengebracht om mensen te helpen die niet door een enkele diaconie geholpen kunnen worden. Patty Besseling VAN DE KERKRENTMEESTERS Overzicht collecten 2013 Collecten Kerkelijke middelen 5.381,12 Diaconie 2.163,93 Onderhoudsfonds 598,65 Orgelfonds 247,90 Cantatediensten 1.336,19 Restauratiefonds 456,92 Totaal ,71 Collecten voor doelen buiten de gemeente Lutherse vrouwencontactdagen 65,35 Kerkinactie: Werelddiaconaat 308,88 Kerkinactie: Diaconaat 110,45 Kerkinactie: 40 dagentijd 111,55 Kerkinactie: Missionair werk & Kerkgroei 242,46 Kerkinactie: Zending 301,12 Kerkinactie: Kinderen in de knel 132,33 Vredeswerk 71,90

7 5 Kerk en Israel 75,72 SODBA 100,71 St. Lutherse werkgroep voor kerkmuziek 62,06 Catechese en Educatie 35,15 JOP 148,27 Pastoraat landelijk werk 77,15 Studentenpastoraat 54,61 Nederlands Bijbelgenootschap 64,65 Totaal 1.962,36 Kinderkerk 15,94 JEUGD VAN DE KINDERKERK Daar stonden ze dan: twee dappere meisjes, een paar stoere engelen, een jaloerse broer, Jozef, Maria, een kindje, een paar schapen en koning David in eigen persoon. De jongste leden van onze gemeente hadden ons een prachtig kerstverhaal te vertellen. En dat deden ze vol overtuiging! Over hun schouders keken vier grootmoeders van de Messias mee, hoe niet een zoon, maar een dochter van David de oude harp weer aan het zingen kreeg. Ondertussen is het gewone leven na de kerstvakantie weer in volle gang. Iedereen gaat weer naar school en ook de kinderkerk heeft de draad weer opgepakt. In januari lezen we de verhalen over het begin van het optreden van Jezus. In februari komt de bergrede aan de orde. Jezus klimt net als Mozes op een berg en daar schetst hij de contouren van het beloofde land. Het zijn belangrijke woorden om aan de kinderen te leren. We zijn aan het onderzoeken of we rondom de bergrede een catechesebijeenkomst kunnen organiseren. Weet u kinde-

8 ren die daar belangstelling voor hebben, laat het ons weten. Nelleke van Eijsden VAN DE JEUGDKERK In de vorige Concordia spraken we er al over: Sinterklaas! Op 8 december 2013 is Sinterklaas ook bij de jeugdkerk langs geweest. Iedereen had wat kleins gekocht en via een leuk spel werden de cadeautjes uiteindelijk uitgepakt en verdeeld. Er was een overvloed waarvan we konden delen met een gast die deze morgen spontaan aanschoof. Joachim had bolussen gebakken, deze waren na afloop allemaal OP! Met kerst hebben Koosje en Marleen de regie van het kerstspel van de kinderkerk op zich genomen en Esther heeft u op vierde advent als lector mogen aanschouwen. Ook tijdens de kerstnachtdienst hebben we mogen genieten van de bijdragen van onze jeugdigen. Met Kerst ontvingen ze allemaal een present, een mooie kaars met een welgemeende wens. Op zondag 12 januari kwamen we weer bijeen voor een bijbels verhaal met Nelleke van Eijsden. Op zaterdag 25 januari gingen we naar de schouwburg in Arnhem. Daar speelde toneelgroep Aluin. Het motto van Aluin is: oersterke verhalen zijn van alle tijden. De makers buigen zich dit seizoen over de Heilige Schrift. Op humorvolle, flitsende en verhalende manier struinen de drie jonge acteurs door de tien beste verhalen uit het Oude Testament. Van de schepping tot aan de wijze koning Salomo, van de ark van Noach tot de reis uit Egypte onder aanvoering van Mozes. Splijtende zeeën, kinderoffers, brandende steden en braambossen, mythische verhalen die zowel in de Bijbel als in de Koran te lezen zijn. Aluin speelt zonder spot en zonder vroomheid, maar hartstochtelijk en speels, met verwondering en nieuwsgierigheid en vooral vol van het besef dat de Bijbel de grootste inspiratiebron van schrijvers, schilders, theatermakers en filmregisseurs een boek is waar je iets van af moet weten. Hanneke & Jolien 6

9 7 LEREN VAN LUTHER - Tijdens de derde bijeenkomst op 3 december bepaalden we ons bij Bijbelvertaling en interpretatie onder leiding van ds. Jan van Twist uit Leeuwarden. Ieder was eigenlijk heel verrast. Het is een onderwerp dat niet vaak ter sprake komt, maar dat heel veel interessante aspecten kent. Er ontstond dus een levendige discussie, met veel vragen. - Dinsdagavond 7 januari was de vierde bijeenkomst. Onze predikant ds. Klaas Touwen leidde het onderwerp Luthers visie op het Avondmaal. Ook hier direct met vragen naar onszelf: waar denk je aan bij het begrip Heilig Avondmaal. Er kwamen veel woorden met een positieve betekenis, maar doorvragend blijken er toch ook mensen te zijn, met zwart gekleurde ervaringen zondig en niet waardig... Luthers denken blijkt een ontmoetingsdenken. Het initiatief gaat uit van God: God wordt mens. Incarnatie-theologie. De Calvinistische verzoeningsleer past niet in het Luthers denken. Integendeel: het Avondmaal is een vrolijke ruil. We zongen lied 474 uit het nieuwe liedboek, waarin deze vrolijke ruil herkenbaar is. Niet de God van de wraak, maar de zich wegcijferende God. Een bijzonder boeiende avond. - Op dinsdagavond 28 januari, uur is de vijfde en laatste bijeenkomst. Deze avond zal in het teken staan van Luther en de kerkmuziek en zal geleid worden door ds Susanne Freytag uit Groningen. Ieder is welkom! PERSONALIA Geboren: 29 december Jesper Wildenbeest, zoon van Peter en Rebecca Wildenbeest-van Beukering Ingeschreven: Mevr. P. Nielsen

10 8 Uitgeschreven: Mevr. J.H.G. ten Have-Versteegt naar Ermelo Verhuisd: Dhr. P.J. Metselaar WIJ FELICITEREN onderstaande gemeenteleden die de leeftijd van de zeer sterken hebben bereikt en er de komende weken weer een jaartje bij hopen te tellen. Wij wensen u een heel fijne verjaardag in goede gezondheid en een voorspoedig nieuw levensjaar. Dit geldt natuurlijk ook voor de jarige gemeenteleden die hieronder niet zijn vermeld. 16 febr. mw. N. Blees-Ploeg 86 jr. 25 febr. mw. G.H. Eindhoven-Verweij 85 jr. 1 mrt. mw. C. Godschalk 83 jr. 18 mrt. mw. S.J.V. Oudkerk 84 jr. 29 mrt. mw. R.H.E. Franzen-Scheidt 92 jr. 5 april, dhr. P.J. Meijwes 94 jr. Hartelijke groeten Patty Besseling BESTEMMING ALTAARBLOEMEN De bloemen gingen de afgelopen weken naar: 1 december Ria en Ben Wassenaar 8 december Alide Koster 15 december Elly Muurling 22 december Frans Looijen 25 december Didi de Mildt 29 december Thea Burghoorn 5 januari Fam. Wildenbeest

11 9 HARTELIJK DANK Beste gemeente Na bijna anderhalf jaar neem ik afscheid als predikant in opleiding van de leerplek Arnhem. Het was een bijzondere en leerzame periode. Graag dank ik u voor de goede ontmoetingen, het vertrouwen en de hartelijkheid. Mijn leerplekbegeleider ds. Klaas Touwen dank ik voor de inspirerende wijze waarop hij de stage begeleidde. Van harte wens ik u vrede en alle goeds toe. Hanna Rijken Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar werden wij verrast met een prachtig boeket bloemen vanuit onze kerk. Heel veel dank daarvoor! Hetzelfde geldt voor de vele mooie kaarten van gemeenteleden. Ook daarvoor veel dank! Wederkerig wensen wij u allen een gezegend nieuw jaar! Met een hartelijke groet, Fam. Burghoorn ATTENTIE ~ ~ DE DWAASHEID TEN TOP, en dus. We moeten in Arnhem zonodig op zondag de winkels open hebben alsof we niet de hele week momenten kunnen vinden om onze boodschappen te doen. Waarom gunnen we onszelf en elkaar niet tenminste één dag rust in de week. Wij moeten u er dus op wijzen, dat vanaf 1 januari 2014 elke zondag een koopzondag is. Dat betekent voor ons, dat we vanaf uur iets in de parkeermeter moeten doen, willen we geen bekeuring oplopen. Dit kan vóór de dienst al gebeuren. Het parkeertarief gaat pas om uur in; met één euro kun je 35 min. verlengen. Dóen dus, en natuurlijk wél blijven koffiedrinken!. Beresjiet versus Darwin KERK EN ISRAEL Beresjiet, hebreeuws voor In de beginne, is het eerste boek van de Tora, hetzelfde wat in de Bijbel het boek Genesis is. Ongeveer 6000 jaar geleden schiep God de aarde en daarna Adam en Eva uit klei. Op de zesde dag wordt verhaald over de schepping van de mens. Bijzonder is dat hier een meervoud staat: Laat ons een mens

12 maken. Het kan gaan om een pluralis majestatis maar het kan ook betekenen dat God bij zichzelf te rade gaat vanwege het belang dat het scheppen van de mens heeft op de kosmos en daarom met hemel en aarde overleg pleegt. De traditie zegt 6000 jaar maar zo staat het niet exact in de Tora. Die 6000 jaar, zesde dag, komt uit de midrasj Seder Olam Raba, grote orde van de wereld. Deze midrasj, midrasj Raba, wordt toegeschreven aan Joseef ben Halafta die verschillende data uit de verhalen bepaalde. Een midrasj is het hebreeuwse woord voor de oude exegetische literatuur, een verhalenderwijze uitleg van de Tora. Tanna Joseef ben Halafta plaatst de schepping op 3760 BC volgens de zienswijze van de Tannaniem meervoud van tanna, wiens opvattingen in de periode CE veel navolgers/aanhang hadden. De beroemde Rabbi Akiva was een Tanna. In de Middeleeuwen waren verschillende rabbijnen het erover eens dat de wereld wel wat ouder was dan die 6000 jaar. De Spaanse rabbi Bahya ben Asjer ( 11 de eeuw ) berekende op basis van de kabbala dat de aarde miljarden jaren oud was en rabbijnen als Maimonides (de Rambam, 12 de eeuw) en Gersonidus (de Ralbag, 14 de eeuw) vonden dat niet alles wat er in Beresjiet staat letterlijk genomen hoefde te worden. Maimonides schreef dat wanneer wetenschap en Tora niet in overeenstemming waren, dit kwam omdat óf de wetenschap óf de Tora verkeerd werd geïnterpreteerd. De charedische wereld (chared = vrezend/voor het woord van god) heeft moeite met de evolutietheorie. Charedisch Jodendom is Ultraorthodox Jodendom. Gezaghebbende charidische rabbijnen als b.v. de Lubavitcher rebbe Schneerson zijn anti-darwinistisch maar zij zorgen er wel voor zich duidelijk te distantiëren van de orthodox christelijke visie. Ze zien wetenschap niet als vijand van het Jodendom. Wat ze afwijzen is de wetenschap te zien als enige waarheid. God schiep eerst al het andere en pas daarna de mens naar zijn beeld en gelijkenis. Hierdoor krijgt de mens zijn status aparte. In Engeland ziet Jonathan Sacks de evolutietheorie als een van de meest religieuze ideeën ooit. Volgens Sacks laat het scheppingsverhaal zien dat de Schepper de schepping creatief maakt. Het leven is creatief zodat het zich kan aanpassen en ontwikkelen. Dat is een teken dat het leven een goddelijke creatie is. Hij wijst erop dat de schepping niet 10

13 11 statisch is maar dat de schepping doorgaat met zich ontwikkelen. Dayan Evers vertegenwoordigt een ouderwets standpunt. Het heelal werd geschapen met alle hemellichamen. Plotseling was er een aarde met flora, fauna, zeeën en bergen en daarna de mens. Wanneer wij van eencelligen afstammen, vervalt elke religieuze eis. Maar geschapen door een normerende God moeten wij voldoen aan allerlei hoogstaande opdrachten. Leo Mock tenslotte, zelf orthodox, stelt dat het feit dat er een evolutie is niet uitsluit dat er een schepper is. Je geloof van God hangt niet af van je uitleg van Beresjiet Er staat zoveel in de Tora wat wetenschappelijk gezien niet kan. Tegenwoordig gaat de orthodoxie steeds meer richting het standpunt dat de wereld in zes dagen is geschapen en 5774 jaar oud is. De evolutietheorie doet af aan het bijzondere karakter van de mens, maar dat bijzondere karakter kan ook uitmonden in exploitatie van de wereld als zou hij meester over de schepping zijn. In de loop der eeuwen hebben zich diverse standpunten ontwikkeld. Je kunt wel iets verwerpen maar dan moet je wel weten wat je afwijst en begrip hebben voor elkanders denken. Sophie Oudkerk, namens de commissie Kerk en Israël, afd. Arnhem Bron: NIW, Interpretatie, Wikipedia VERKOOPTAFEL Beste mensen, Al weer is een jaar voorbij. Ook het afgelopen jaar hebben we behoorlijk veel verkocht via onze verkooptafel : kaarten, appelmoes, koekjes, handwerken (o.a. hoeden van hand/theedoeken) en allerlei andere kleine dingen. Zo af en toe werden cakes aangeboden om te verkopen, hartelijk dank daarvoor en voor alle andere handreikingen die we van jullie kregen.

14 12 Datum Eredienst Zondagslied Zondag 2 febr. Vierde zondag na Epifaniën Lied u. Ds. Louisa Vos Zondag 9 febr.. Laatste zondag na Epifaniën Lied u. Ds. Klaas Touwen Heilig Avondmaal Zondag 16 febr. Septuagesima Lied u. Ds. Anton Metske Zondag 23 febr. Sexagesima Lied u. Deken Jansen OFM Zondag 2 maart Quinquagesima (EstoMihi) Lied uur Dr. Eward Postma Woensdag 5 maart Aswoensdag Lied u. Ds. Klaas Touwen Zondag 9 maart Invocavit Lied u. Ds. Klaas Touwen Heilig Avondmaal Cantorij Zondag 16 maart Reminiscere Lied u. Dr. Eward Postma Zondag 23 maart Oculi Lied 25a u. Ds. Anton Metske Zondag 30 maart Laetare Lied u. Ds. Klaas Touwen Heilig Avondmaal Zondag 6 april Judica of Passiezondag Lied u. Dr. Eward Postma

15 13 Collecte Kinderkerk Koffiedienst 1e: Kerkelijke middelen Nelleke v. Eijsden Jacques en Gerda 2e: Kerkinactie Werelddiaconaat Weber 1e: Kerkelijke middelen Jantien Oonk Karin v.d. Ende 2e: Missionair Werk & Kerkgroei Jeanette Uitenboogaard 1e: Kerkelijke middelen Koosje Touwen Hanneke van Witzenburg 2e: Catechese en educatie Patty Besseling 1e: Kerkelijke middelen Nelleke v. Eijsden Paul Bramme 2e: Restauratiefonds Martien Happel 1e: Kerkelijke middelen Jantien Oonk Jan en Brigitte 2e: Onderhoudsfonds Gundelach 1e: Kerkelijke middelen 2e: KIA Binnenlands Diaconaat 1e: Kerkelijke middelen Irma Visser Hilbrand en Irene 2e: KIA Voorjaarszendingsweek Van Dijk 1e: Kerkelijke middelen Koosje Touwen Wil van Nieuwkerk 2e: KIA Binnenlands Diaconaat Alex Ruys 1e: Kerkelijke middelen Nelleke v. Eijsden Jacques en Gerda 2e: KIA Werelddiaconaat Weber 1e: Kerkelijke middelen Irma Visser Karin v.d. Ende 2e: Lutherse vrouwenvereniging Jeanette Uitenboogaard 1e: Kerkelijke middelen Hanneke van Witzenburg 2e: Diaconie SODBA Patty Besseling

16 Maar vooral willen we jullie bedanken voor het feit dat jullie bij ons gekocht hebben. Met onze kleine gemeenschap hebben we dit jaar (afgezien van de verkoop op de bazar) opgebracht, dat is heel wat! Ook degenen die geholpen hebben met Paas- en Kerststukjes maken bedankt! Samen hebben we er een succesvol verkoopjaar van gemaakt. Bedankt! Imy en Ingrid DANK Een heel groot compliment van ons allen aan Imy en Ingrid voor het enthousiasme waarmee ze al die mooie en lekkere dingen voor ons maakten, en onze kerkgemeenschap een financieel handje hielpen!! Dánk! 14 DE WERELDWINKEL De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en heerlijke levensmiddelen uit andere landen. De producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten, bijvoorbeeld pottenbakkers en koffieboeren, er een rechtvaardige prijs voor krijgen kunnen zij een bestaan opbouwen. Met uw aankoop helpt u hen daarbij. Wereldwinkels zijn bijzondere cadeauwinkels waar je producten kunt kopen uit de hele wereld. Koffie van boeren uit Tanzania, lieve knuffels uit Sri Lanka en trendy sieraden, maar ook wierook, authentieke muziekinstrumenten, leuke woonaccessoires en bijzondere sjaals. Ook vindt u er smakelijke producten zoals koffie, thee, cacao, sauzen, chutneys en chocola. Door te kopen bij de wereldwinkel bevorder je een eerlijke handel van zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren op het zuidelijk halfrond. Inmiddels zijn er zo n 400 wereldwinkels in Nederland. In Arnhem, Oosterbeek, Huissen, Elst en Ede zijn de voor ons dichtstbijzijnde winkels gevestigd. In Arnhem in de Kortestraat, dichtbij het nieuwe kunstgebouw Rozet. Maar niet iedereen heeft de mogelijkheid deze winkels te bezoeken. Mede daarom verkopen wij een aantal keren per jaar een sortering

17 15 van de producten in de ontmoetingsruimte van onze kerk op zondag na de dienst. De kerkenraad is van mening, dat deze verkoop een diaconale actie is. Kom eens kijken wat er te koop is en vraag gerust naar producten die u mist. Dan kunnen we die wellicht een volgende keer in ons assortiment opnemen. De eerstvolgende verkoop is gepland op 23 maart Van harte aanbevolen, Truus Kleinhesselink Bij de Eredienst Jeanine Coco (dochter van Jenny) is choreografe en danseres. Onlangs heeft zij een werk van haarzelf in China uitgevoerd. Rafael Zielinsky is een poolse danser met een internationale loopbaan. Zij beiden zullen op zondag 9 maart delen van de liturgie dansen. Dat is iets anders dan dansen in de liturgie. Nee, de liturgie zelf wordt gedanst: het evangelie, de vredegroet, het motet van Scheidt dat de cantorij zal zingen. Een heel bijzondere verrijking van de eredienst! Klaas Touwen WERKBEZOEK OP DE WALLEN Op zondag 24 november reisde een groepje jonge mensen van onze gemeente af naar Amsterdam. Wij gingen op werkbezoek bij Oudezijds 100. Dat is een communitaire, oecumenische gemeenschap midden op de Wallen. Het idee voor deze excursie ontstond in onze gespreksgroep toen we spraken over nieuwe en andere vormen van kerk zijn. Oudezijds 100 is meer dan een leefgemeenschap. Zij biedt onder meer maatschappelijke opvang voor sociaal kwetsbare mensen. Ook is de gemeenschap verantwoordelijk voor Kruispost, een inloopcentrum waar eerstelijns zorg wordt verleend aan mensen die niet in het reguliere zorgtraject geholpen kunnen of willen worden. Bij Oudezijds 100 werden we ontvangen door zr. Rosaliene Israels. Zij is PKN-predikante, en heeft zich voor het leven verbonden aan de gemeenschap. Zij woont daar met haar man en kinderen. Terwijl wij ons aan elkaar voorstelden, werd er af en toe aangebeld: vrijwilligers

18 16 kwamen binnen om de avondmaaltijd te bereiden. Na de thee kregen wij een rondleiding. De gemeenschap bezit een aantal panden aan de Oudezijds Achterburgwal en daaromheen. Oude panden die kruip door sluip door met elkaar verbonden zijn. Wij zagen de keuken, de werkplaatsen en de zorgpost. De kapel bevindt zich in het souterrain. Een bijzondere plaats, alleen al vanwege de sfeer! De ruimte is zo ingericht dat alle christelijke tradities zich er thuis kunnen voelen. Zo hangen er iconen, een godslamp, en een Zweedse kandelaar. Opvallend is ook de doopvont, een bassin waar mensen volledig in ondergedompeld kunnen worden. In de bibliotheek kregen wij nog alle gelegenheid om vragen te stellen. Rosaliene vertelde hoe het is om op de Wallen, midden tussen de prostituees en de seksindustrie te leven. Je blijkt dan ook gewoon buren te zijn! In de gemeenschap leven meerdere gezinnen: hoe reageren kinderen op deze omgeving en hoe gaan ouders daarmee om? Indrukwekkend was het verhaal dat er een tijdje een prostituee tegenover één van de slaapkamers werkte. Elke avond zwaaiden de kinderen naar haar voor het slapengaan, en zij zwaaide dan terug. Wij waren ook benieuwd hoe het leven er in de gemeenschap spiritueel en praktisch aan toe ging. Er wonen mensen van uiteenlopende christelijke tradities: anglicanen, rooms-katholieken en pkn ers. Dat leidt soms tot interessante maar ook lastige discussies. Volgens Rosaliene vragen regelmatig ook jonge mensen uit meer evangelicale kerken of ze een tijdje deel mogen uitmaken van de gemeenschap. Daar is ruimte voor. Bij vertrek gaf Rosaliene ons de uitnodiging mee om na te denken over de vraag hoe Oudezijds 100 ook voor (jonge) mensen buiten Amsterdam een aantrekkelijke gemeenschap kan zijn en blijven. Huiswerk na een boeiende excursie, en een vraag die naadloos aansluit bij de vraag naar eigentijdse vormen van kerk zijn die ons al bezig hield! Fabian Keijzer Luthers Nieuws 10e Lutherse Schaakdag met Luther De 10e Lutherse Schaakdag zal worden gehouden op zaterdag 8 maart Als altijd vindt deze dag plaats in het Koetshuis van Kas-

19 17 teel Hoekelum, Edeseweg 124 in Bennekom. Ontvangst vanaf uur, begin om uur, einde in de namiddag. Aan dit tweede lustrum zal bijzondere luister worden bijgezet door de aanwezigheid van Internationaal Grootmeester en oud-kampioen van Duitsland Thomas Luther. In het middagprogramma zullen de deelnemers in een simultaanvoorstelling dus kunnen strijden tegen een heuse LUTHER. Thomas Luther is een verre afstammeling van Maarten Luther, van wie bekend is, dat hij een groot liefhebber was van het prachtige schaakspel. Wer auff dem Schach wil spielen, der sol die Augen nicht inn beutel stecken luidt een van diens vele beeldrijke uitspraken. In de ochtend worden onderlinge rapid partijen (geen snelschaak) gespeeld. In de middag binden we de strijd aan met Luther. Het geheel wordt afgesloten met de prijsuitreiking en een gezellige nazit. De dag staat onder auspiciën van de Vrienden van Hoekelum en wordt opnieuw geleid door Hans Mudde en Klaus Bodlaender. De deelnemersprijs (inclusief koffie, thee, drankje en lunch) bedraagt 20, te voldoen bij aankomst. De lunch vindt in het Kasteel plaats. Gezien de te verwachten belangstelling en het beperkte aantal plaatsen uw opgave liefst zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 20 februari per e- mail: (of schriftelijk bij Hans Mudde, Thomas Jeffersonlaan 48, 2285 BB Rijswijk, tel of Klaus Bodlaender, Bosweg 33, 6721 HM Bennekom, tel ). Lutherbeeld onthuld Museum Catharijneconvent te Utrecht ontving aan de vooravond van Hervormingsdag vorig jaar een geschenk van de Stichting voor Protestantse Kerkelijke Kunst, de SPKK. Directeur Marieke van Schijndel onthulde een Lutherbeeld, een door Otmar Hörl ontworpen kunststof multiple. Het verwijst naar het Lutherdenkmal op de markt van Wittenberg, de stad waar Luther op 31 oktober 1517 zijn stellingen op de deur van de slotkapel spijkerde. In de aanloop naar het herdenkingsjaar 2017 neemt de SPKK het museum zo symbolisch op in een wijde kring van plaatsen waar de reformator Luther op eigentijdse wijze present gesteld wordt. Om 500 jaar Reformatie te markeren

20 organiseert Museum Catharijneconvent in samenwerking met de SPKK in 2017 de Nederlandse Luthertentoonstelling. Met het plaatsen van een foto van de onthulling van het Lutherbeeld is de website van de SPKK officieel ten doop gehouden. In de SPKK werken de Protestantse Kerk in Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Remonstrantse Broederschap en de Christelijke Gereformeerde Kerken samen. Hun gezamenlijke collecties zijn ondergebracht in Museum Catharijneconvent. Op de site vindt u meer informatie over de collecties, het beeld en het herdenkingsjaar BIJZONDERE ONTMOETING IN TORGAU Aan het eind van het jaar had ik een bijzondere ontmoeting tijdens een muziekreisje, waarin ik u graag wil laten delen : We bezochten o.a. Torgau, een allerliefst renaissancestadje aan de Elbe, met prachtig gerestaureerde huizen. Al in de 5 e eeuw v.chr. zou er bewoning zijn geweest. In 1485 vestigden de Saksische keurvorsten zich er in Schloss Hartenfells. Het stadje groeide uit tot een centrum van de Reformatie. Alhoewel in restauratie (ivm de herdenking van de reformatie in 2017) stond het slot indrukwekkend te zijn. De kapel was de eerste protestantse kerk ná de reformatie, door Maarten Luther zelf mee-ontworpen en ingewijd. In de toen nog katholieke Nicolaikirche vond in 1519 de eerste duitstalige doop plaats en in 1520 werd de eerste duitstalige preek gehouden. We wandelden rond en zie daar café Herr Käthe (zo noemde Luther zijn vrouw). Iets verderop het huis, waar Katharina van Bora, die op de vlucht voor de pest tussen Wittenberg en Torgau verongelukte, in 1552 is overleden. In de Marienkirche is haar graf en aan de wand de grafsteen. Het huis is nu een museum. We zagen het huis met plaquette, waar onder invloed van Luther en Melanchton in 1525 de Torgauer Bündnis werd gesloten, een bondgenootschap tussen de landen Saksen en Hessen, met als doel de verdediging van de reformatie tegen het 18

21 katholicisme. En basis voor de Augsburgse Geloofsbelijdenis. De oudste zonen van Luther en Melanchton studeerden aan het plaatselijk Johann-Walter-Gymnasium. De gidsen die ons informeerden, hadden het wat moeilijk met de onbekendheid van het stadje, terwijl het toch zo n belangrijke rol in de reformatie-geschiedenis heeft gespeeld. Wittenberg noemden zij de theologische Lutherstad en Torgau de politieke Lutherstad. Ze vinden dat ze meer aandacht verdienen (wat mij betreft, hebben ze gelijk!) en hopen op meer bezoekers. Ik kan een bezoek van harte aanbevelen: zowel het stadje als de geschiedenis zijn zeer de moeite waard! Je waant je er nog in de middeleeuwen! Elly Muurling Ontmoetingsdag voor synodeleden, kerkenraden en belangstellenden De lutherse synode organiseert op zaterdag 8 februari 2014 in de Lutherse Kerk te Utrecht een dag met de kerkenraden en andere belangstellende gemeenteleden. Doel is informatie geven over het synodale werk, gelegenheid bieden voor gesprek tussen de kerkenraden en de synode en bezinning stimuleren op de lutherse identiteit. Als thema is gekozen 'Luther in de wereld'. 's Morgens zal de nadruk liggen op het contact met de andere kerken. Tijdens de middagpauze zullen de deelnemers aan deze dag worden uitgedaagd om in wisselende samenstelling met elkaar in dialoog te gaan over hoe Lutherse thema's in de plaatselijke situatie ingebracht kunnen worden. De onderwerpen zijn: 'het openbare ambt', 'de sacramenten', 'liturgie en kerkmuziek', 'kinderen in de kerk'. De tafelheren en -dames zijn predikanten en theologen uit verschillende regio s. Bijvoorbeeld ds. Trinette Verhoeven, president van de lutherse synode, over kinderen in de kerk, ds. Pieter Oussoren over lutherse kerkmuziek, ds. Willem Boon over het ambt. 's Middags geeft de synodale commissie een overzicht van haar activiteiten en gaat het gesprek met de gemeenten aan. 19

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Welkom Heilige Geest, daal op ons neer, vervul iedere dag, ons hart steeds weer. Jezus heeft het onszelf

Nadere informatie

Agenda winterwerk. Evangelisch Lutherse Gemeente Lukaskerk Lutherse Burgwal 7-9 Om en Bij CB DEN HAAG 2512 XK DEN HAAG

Agenda winterwerk. Evangelisch Lutherse Gemeente Lukaskerk Lutherse Burgwal 7-9 Om en Bij CB DEN HAAG 2512 XK DEN HAAG Agenda 2017 2018 winterwerk Evangelisch Lutherse Gemeente Lukaskerk Lutherse Burgwal 7-9 Om en Bij 2 2512 CB DEN HAAG 2512 XK DEN HAAG Van harte welkom! Het seizoen 2017-2018 kenmerkt zich vooral door

Nadere informatie

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 21 mei 2017 Zesde zondag van Pasen Een dienst van Schrift en Tafel Kees de kort: wijs en dwaas Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD orde voor de dienst op 21 juni 2015 in de Stefanuskerk te Noorddijk voorganger: ds. Jan Wilts, organist: dhr. Gerard van Reenen ouderling van dienst: dhr. Dennis van

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 18 juni 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn Groningen Ouderling: Dorinda Hijszeler Diaken: Jan

Nadere informatie

20 december 2015, 10.00 u.

20 december 2015, 10.00 u. Liturgie 20 december 2015, 10.00 u. Grote Kerk op de Markt Vierde advent. Kleur: paars Voorganger: Organist: Pastor Jos van der Steen Caroline Schaap m.m.v. de cantorij olv Wijnand Kramer Lector: Annemarie

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER

TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER BIJBEL LEESROOSTER 2015 TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf.

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. DIENST VAN VOORBEREIDING Welkom en mededelingen Stilte Aanvangslied: lied. 221:1,3 Groet en bemoediging Vg: de Heer zij

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse OM TE BEGINNEN - Orgelspel - Welkom - Stil worden - Kind ontsteekt Tweede Adventskaars: Vandaag steek ik de tweede kaars

Nadere informatie

Ontmoetingskerk, Heerde

Ontmoetingskerk, Heerde Ontmoetingskerk, Heerde Zondag, 18 sept. 2016, om 9:30u Voorganger: ds. Hanneke Diermanse en dhr. Kees Posthumus Organist: Henk van der Maten Lectoren: Josephine Hanekamp, Hanneke Gerritsen, Luit Jonker

Nadere informatie

Beelden en verhalen van advents- en kerstactiviteiten in en vanuit de Ontmoetingskerkgemeente

Beelden en verhalen van advents- en kerstactiviteiten in en vanuit de Ontmoetingskerkgemeente Beelden en verhalen van advents- en kerstactiviteiten in en vanuit de Ontmoetingskerkgemeente Kinderen Vanaf half november oefenen de kinderen samen met de kinderen van de Adventskerk voor het kerstspel

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 13 augustus 2017 Kleur: groen

Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 13 augustus 2017 Kleur: groen Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 13 augustus 2017 Kleur: groen Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Koster: Video Wall: Crèche: ds. Arie van der Maas Jan Hollebek Joke de Putter

Nadere informatie

Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een

Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een theologische universiteit in Zambia. De laatste jaren

Nadere informatie

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Hierheen, naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijt, en ík zal u rust geven! Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Lichtbron 2016 vr. 3 mrt. tot febr. tot vr. 10 mrt.

Nieuwsbrief De Lichtbron 2016 vr. 3 mrt. tot febr. tot vr. 10 mrt. Nieuwsbrief De Lichtbron 2016 vr. 3 mrt. tot febr. tot vr. 10 mrt. Lichtbron-inspiratie Als je bidt, trek je dan terug in je binnenkamer, en bid tot de Vader die in het verborgene ziet. (Matt.6:6) In de

Nadere informatie

KINDEREN VAN HET LICHT

KINDEREN VAN HET LICHT KINDEREN VAN HET LICHT Verteller: Het gebeurde in een donkere nacht, heel lang geleden, dat er herders in het veld waren, die de wacht hielden over hun schapen. Zij stonden net wat met elkaar te praten,

Nadere informatie

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst Welkom in de Sint Jacobskerk Wij wensen u een gezegende kerkdienst Sint Jacobskerk Derde zondag van epifanie Sint Jacobskerk Voorganger Ouderling v dienst Lector: Organist : ds. L. Wüllschleger : mw. Gerdi

Nadere informatie

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering:

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering: DUINZICHTKERK zondag 13 oktober 2013 Viering Heilig Avondmaal Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds.c. van Duinen ; ouderling van dienst: A. Timmer-Kortleve; diaken van dienst: Laméris-van

Nadere informatie

Kerst is thuiskomen...

Kerst is thuiskomen... Overweging Kerstmorgen 25 december 2012 Gereformeerde Kerk Loosdrecht Ds. Stefan Dijkhuizen Genesis 1: 1-5 & Johannes 1: 1-5, 14 Overweging: Lieve Kerstmensen, 'Kerst is thuiskomen...' Dat is wat we dit

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht Nieuwsbrief De Lichtbron, 22 29 april 2016 Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht U komt mij, lieve God/ zo nederig nabij, in dagen van gemis/ en moeite vindt u mij. Een man van smarten/ die ter aarde valt

Nadere informatie

Startzondag 13 september

Startzondag 13 september 1 2 Voortgang beleidsplan / projectplan. In het voorlaatste nummer van Concordia kon u iets lezen over de stand van zaken sinds de gemeentebijeenkomst begin februari 2015. Hier brengen we u op de hoogte

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

PGSchagen 18 september Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester

PGSchagen 18 september Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester PGSchagen 18 september 2016 Voorganger Dhr. J. Prij Jr, Organist Hanneke Muntjewerf Lector Janny de Visser, Koster Evert Meijer, Gastvrouw Nel Dantuma Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester

Nadere informatie

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem 2a Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem EEN LIEDBOEK IS OOK NODIG klokgelui Ontvangst in de kerk. * DIENST VAN HET SAMENKOMEN * muziek voor de dienst De dienstdoende diakenen,

Nadere informatie

Ds. Corrie Pronk van de Protestantse gemeente Boornbergum Kortehemmen

Ds. Corrie Pronk van de Protestantse gemeente Boornbergum Kortehemmen Thema en lezingen voor de Laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zondagen van Advent en voor Kerstmorgen. SYMBOLISCH BLOEMSCHIKKEN: LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR 26 NOVEMBER 2017 Thema: Een open deur:

Nadere informatie

VOORBEREIDEN op ontmoeting

VOORBEREIDEN op ontmoeting VOORBEREIDEN op ontmoeting De klok luidt Muziek NADEREN tot de Eeuwige Intocht met lied Wees welkom allemaal Ontsteken van de kaarsen Stilte en welkom Aanvangsgebed met Bemoediging (C2G en gemeente) Votum

Nadere informatie

Nieuwsbrief PCB De Rank en De Ukkeklup, 18 december 2015

Nieuwsbrief PCB De Rank en De Ukkeklup, 18 december 2015 Nieuwsbrief PCB De Rank en De Ukkeklup, 18 december 2015 Kerstvieringen We kijken terug op twee heel mooie kerstvieringen. Op woensdagavond in de school. Wat zag de zaal er prachtig uit en goed om te zien

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Boxmeer

Protestantse Gemeente Boxmeer Protestantse Gemeente Boxmeer Nr 17 Praatjes van uw predikant Beste mensen, dit zijn de laatste Praatjes, die ik als waarnemend predikant maak. Mijn opvolgster, ds Marise Boon, zal op 3 november 2013 s

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Nieuws om door te geven

Nieuws om door te geven 3 Nieuws om door te geven Info 153 (oktober 2014) Haarlem, 25 september 2014 Inhoud 1. Bijbel in Gewone Taal: activiteiten in heel Nederland 2. Nieuw: Bijbel in Gewone Taal 3. Bijbel in Gewone Taal: duidelijk

Nadere informatie

Profielschets. van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen. te Schoonhoven en Willige Langerak

Profielschets. van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen. te Schoonhoven en Willige Langerak Profielschets van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen te Schoonhoven en Willige Langerak Beknopt profiel van de burgerlijke gemeente Schoonhoven De historische stad Schoonhoven

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

14e Editie - november & december 2017 Activiteitenkalender

14e Editie - november & december 2017 Activiteitenkalender 14e Editie - november & december 2017 Activiteitenkalender Voorwoord De herfst is aangebroken. De bomen verkleuren en laten ons zien hoe mooi zij kunnen zijn met hun rode, gele en bruine bladeren. Het

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Zondag 5 maart eerste zondag in de veertigdagentijd. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 5 maart eerste zondag in de veertigdagentijd. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 5 maart 2017 eerste zondag in de veertigdagentijd Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom in deze dienst! Wij hopen dat u zich in

Nadere informatie

Bijbel in Gewone Taal in de praktijk

Bijbel in Gewone Taal in de praktijk Bijbel in Gewone Taal in de praktijk Masterclass voor predikanten in 2015 Bijbel in Gewone Taal in de praktijk In oktober 2014 is de Bijbel in Gewone Taal gepresenteerd. Met groot succes, want inmiddels

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Preek van de leek Zondag 19 juni 2016 10.00 uur Duinzichtkerk

Preek van de leek Zondag 19 juni 2016 10.00 uur Duinzichtkerk Preek van de leek Prof. dr. Ruerd Ruben (hoogleraar Impactanalyse, Wageningen Universiteit) Liturgie door ds. Ineke Bakker Zijn goede bedoelingen goed genoeg? Zondag 19 juni 2016 10.00 uur Duinzichtkerk

Nadere informatie

weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016

weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016 weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016 Bijbelverhalen voor de komende week Vijf broden en twee vissen, Matteüs 14:13-21 Jezus loopt over het water, Matteüs 14:22-33 Petrus weet wie Jezus is, Matteüs

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST De Kern 26 maart 2017 om uur. 4e zondag in de 40 dagen, zondag Laetare, verheug u... Thema: Meer dan genoeg

ORDE VAN DIENST De Kern 26 maart 2017 om uur. 4e zondag in de 40 dagen, zondag Laetare, verheug u... Thema: Meer dan genoeg ORDE VAN DIENST De Kern 26 maart 2017 om 10.00 uur 4e zondag in de 40 dagen, zondag Laetare, verheug u... Thema: Meer dan genoeg voorganger: ds. Harry Gijsen organist: Peter de Rijke Orgelspel voor de

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Zondag 6 augustus 2017 kleur: groen Dienst: Ichthuskerk om 9.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist:

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 6 NOVEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse

VIERINGEN VOOR 6 NOVEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse VIERINGEN VOOR 6 NOVEMBER Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse OM TE BEGINNEN Orgelspel Welkom Stil worden Zingen: Dit is een morgen (LB 216) Bemoediging en groet Oogstviering Zingen:

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST Trinitatis zondag 31 mei 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderlingen Diakenen Lector Leiding kinderkerk Organist Koster Collecte ds. Paul

Nadere informatie

4 e zondag van de herfst 9 oktober 2016

4 e zondag van de herfst 9 oktober 2016 Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse worsteling van Jakob, 1941, Jacob Epstein Tate Collection, Engeland. 4 e zondag van de herfst 9 oktober 2016 voorganger: ds. N.J. Pronk organiste: Līga Vilmane

Nadere informatie

Zaterdag 23 juli 2016 (60 e jaargang, nr. 10)

Zaterdag 23 juli 2016 (60 e jaargang, nr. 10) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 23 juli 2016 (60 e jaargang, nr. 10) Kerkdiensten Zondag 24 juli Plusdienst en Afsluiting Vakantie Bijbel Dagen 10.00

Nadere informatie

Preek 10jan2016, Opstandingskerk Tilburg - Licht in onze ogen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus

Preek 10jan2016, Opstandingskerk Tilburg - Licht in onze ogen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus Preek 10jan2016, Opstandingskerk Tilburg - Licht in onze ogen Gemeente van onze Heer Jezus Christus - Drie wijzen uit het Oosten komen om Jezus te aanbidden. - Drie vreemdelingen, uit een andere cultuur,

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Heerhugowaard. orde van dienst. voor 29 november 2015. eerste zondag van de advent

Protestantse Gemeente Heerhugowaard. orde van dienst. voor 29 november 2015. eerste zondag van de advent Protestantse Gemeente Heerhugowaard orde van dienst voor 29 november 2015 eerste zondag van de advent thema: 'Tijd om te verwachten' voorganger : ds. Jacqueline Geertse ouderling ; Jeannette Bender organist

Nadere informatie

Eucharistieviering van 22 december 2013 Vierde zondag van advent

Eucharistieviering van 22 december 2013 Vierde zondag van advent Eucharistieviering van 22 december 2013 Vierde zondag van advent Openingslied: ZJ 115: De nacht loopt ten einde. Begroeting P. Welkom in deze vierde adventsviering. We zijn samengekomen om kracht en bemoediging,

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

Evangelisch Lutherse gemeente Stadskanaal. beleidsplan

Evangelisch Lutherse gemeente Stadskanaal. beleidsplan Evangelisch Lutherse gemeente Stadskanaal beleidsplan 2012-2017. Kerkelijk gebied ELG-Stadskanaal: ----Beleidsplan Evangelisch Lutherse Gemeente Stadskanaal 2012-2017--------------------------------------------blad

Nadere informatie

Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden.

Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden. Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden. EN JE NAASTE ALS JEZELF VOOR GEMEENTEN IN DE PRO- TESTANTSE KERK IN NEDER- LAND (PKN), IS ER EEN NIEUW DIACONAAL PROGRAMMA: PROJECT 10 27 MET

Nadere informatie

Liturgie openluchtdienst. Zondag 12 juli 2015. Thema: Een reis rond de wereld

Liturgie openluchtdienst. Zondag 12 juli 2015. Thema: Een reis rond de wereld Liturgie openluchtdienst Zondag 12 juli 2015 Thema: Een reis rond de wereld Voorganger: ds. J.W. Leurgans m.m.v. Muziekvereniging De Eendracht Ouderling van dienst: Carla van Welzenis Hervormde Gemeente

Nadere informatie

Thema: Een uitnodiging!

Thema: Een uitnodiging! Orde van dienst Protestantse gemeente te Wormerveer Zondag 8 oktober 2017 Thema: Een uitnodiging! Deze dienst is voorbereid samen met de werkgroep erediensten met en voor mensen met een beperking Voorganger:

Nadere informatie

1 e zondag van de zomer

1 e zondag van de zomer 1 e zondag van de zomer Dienst van Schrift en Tafel 2 juli 2017, 10.00 uur Voorganger: ds. Fulco de Vries Bouwstra Organist: Arthur Vos 2 VOORBEREIDING Welkom aan allen, ook die voor het eerst of sinds

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 / 2. Deze week: Bijbelse geschiedenis Bij het thema Letters en cijfers Afscheid Juf Jansen

Nieuwsbrief 1 / 2. Deze week: Bijbelse geschiedenis Bij het thema Letters en cijfers Afscheid Juf Jansen Nieuwsbrief 1 / 2 23 november 2015 Beste ouders / verzorgers, Deze week: Bijbelse geschiedenis Bij het thema Letters en cijfers Afscheid Juf Jansen Voor alle data geldt: Deo Volente (zo de Heere wil en

Nadere informatie

- de samenwerking met anderen die hetzelfde geloof belijden

- de samenwerking met anderen die hetzelfde geloof belijden Beleidsplan voor de periode 2013-2017 Als Hoeksteengemeente willen we met dit beleidsplan een richtlijn geven voor het leven van de Hoeksteengemeente in de komende vier jaar. Uitgangspunt van dit beleidsplan

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

Preek voor Kerstnacht 2015 jaar C

Preek voor Kerstnacht 2015 jaar C Preek voor Kerstnacht 2015 jaar C Welkom allemaal in deze prachtige, versierde kerk om samen de geboorte van onze Heer te vieren. Het is een Groot feest! God komt in de geschiedenis aanwezig als mens,

Nadere informatie

De Leidraad. Orde van dienst. Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan Groen

De Leidraad. Orde van dienst. Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan Groen Orde van dienst De Leidraad +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Vierde zondag van de herfst De rijke dwaas, Jan Luyken (1649-1712) Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD orde voor de dienst van Schrift en Tafel op zondag 10 september 2017, 12 e van de zomer in de Stefanuskerk te Noorddijk voorganger: ds. Jan Wilts organist: Tymen Jan

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 18 augustus 2013 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn, Groningen Ouderling: Els Beelen Diaken: Joke

Nadere informatie

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015 In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds Corrie van Duinen; ouderling van

Nadere informatie

Protestantse gemeente Michaëlkerk Leersum

Protestantse gemeente Michaëlkerk Leersum Protestantse gemeente Michaëlkerk Leersum zondag 16 april 2017 Eerste Paasdag we nemen onze kerk opnieuw in gebruik 1 voorganger: begeleiding: lector: m.m.v. ds. Pieter Goedendorp Frank Firet Ina Wolff

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven wijkgemeente oost / west. zondag 25 oktober 2015 Centrumkerk, uur

Protestantse Gemeente Bilthoven wijkgemeente oost / west. zondag 25 oktober 2015 Centrumkerk, uur Protestantse Gemeente Bilthoven wijkgemeente oost / west zondag 25 oktober 2015 Centrumkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Leiding kinderkerk Orgel Koster Collecte ds. Benedikte Bos Joost

Nadere informatie

Zondag 1 oktober 2017

Zondag 1 oktober 2017 Zondag 1 oktober 2017 voorganger: organist: koster: ds. Piet Schelling, Monster dhr. Michiel de Leeuw van Weenen dhr. Frans Beukelman 1 Woord van welkom Aanvangslied: 216 [Hierbij gaan we staan] Woord

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse.

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: 09.30 uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. OM TE BEGINNEN Welkom Stil worden Zingen: LB 288, Goedemorgen, welkom allemaal Bemoediging en groet

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Inhoudsopgave op thema HGJB Kinderwerkmethode Clik Jaargang 1-7

Inhoudsopgave op thema HGJB Kinderwerkmethode Clik Jaargang 1-7 Inhoudsopgave op thema HGJB Kinderwerkmethode Clik Jaargang 1-7 Clik-programma s in de map op volgorde van thema (in setjes van 4 bij elkaar passende programma s) Categorie in de map Titel Bijbelgedeelte

Nadere informatie

Zondag 3 juli Welkom in De Regenboog!

Zondag 3 juli Welkom in De Regenboog! Zondag 3 juli 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: ds. Wolter Broekema Ouderling van dienst: Sandra Dubbink Organist: Henk de Gooijer Lector: Heleen Rutterkamp Koster: Ria op den Dries FreeXS Orgelspel

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen Jaarverslag 2016

Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen Jaarverslag 2016 Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen Jaarverslag 2016 Nijmegen, 28 maart 2017 Jaarverslag 2016 Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen Wie zijn wij? Het Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen heeft ook in 2016 als

Nadere informatie

Welkom in de Menorah Thema: Genieten. : dhr. R.A. Ferwerda

Welkom in de Menorah Thema: Genieten. : dhr. R.A. Ferwerda Welkom in de Menorah Thema: Genieten Voorganger Ouderling v. dienst Organist Trompetist Medewerking : ds A.H. Boschma : dhr. A. Boven : dhr. R.A. Ferwerda : dhr. S. Knol : 25++ groep WELKOMSTDIENST 21

Nadere informatie

Laat je hart spreken!

Laat je hart spreken! WILHELMINAKERK ZONDAG 9 FEBRUARI 2014 SCHOOL & KERKDIENST MET DE WERVELING Laat je hart spreken! Voorganger: ds. Wim Kievit Ambtsdrager: Fred Heidinga, Fréderique Lucas Muziek: Theo van de Woude M.m.v.

Nadere informatie

Zoeken naar liefde. Kerstmorgen 2016

Zoeken naar liefde. Kerstmorgen 2016 Zoeken naar liefde Kerstmorgen 2016 Aan deze dienst werken o.a. mee: Het Nicolauskerkkoor o.l.v. Henk den Haan Organist René Nijsse De jongste gemeenteleden Voorganger ds. Corine van Eck Orgelspel Samenzang

Nadere informatie

MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN

MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN DUINZICHTKERK - STARTZONDAG zondag 21 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Van harte welkom in de Duinzichtkerk op startzondag. De activiteiten rond deze

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek Moge het geloof waarin we staan Hoorbaar worden in ons spreken. Moge de hoop die leeft in ons hart Zichtbaar

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Inspiratie en betrokkenheid, een leer weg in de liturgie Met kinderen leren vieren Jaarkalender 2014-2015 Voor kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar, hebben de parochies Sint Maarten en Trinitas in Leidschendam

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het valt mij steeds weer op: Wil je iets begrijpen van het evangelie van Matteüs, dan moet je het Oude Testament er bij houden. Op belangrijke momenten

Nadere informatie

Viering Heilig Avondmaal

Viering Heilig Avondmaal DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst: G. van Straalen; diaken van dienst: S. van Gend; organist: Gert Boersma, m.m.v. de cantorij Tweede zondag

Nadere informatie

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof Zondag 19 januari 2014 Viering in de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen Paulusgemeenschap en Protestantse Gemeente de Eshof Hoevelaken Thema: Is Christus dan verdeeld? (1 Kor. 1,13) 1 / 7

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 8 oktober 2017 Kleur: groen

Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 8 oktober 2017 Kleur: groen Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 8 oktober 2017 Kleur: groen Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Koster: Video Wall: Crèche: ds. Karin van den Broeke, Wissenkerke Ada Dieleman

Nadere informatie

Oase veelgestelde vragen:

Oase veelgestelde vragen: Oase veelgestelde vragen: De mensen van Oase krijgen vaak vragen van mensen buiten Oase, met name van katholieken van wie de thuis-kerk gesloten is. In dit artikel proberen we daar antwoord op te geven.

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Lukas 2,8-20 - De hemel gaat open - hoe reageer je?

Lukas 2,8-20 - De hemel gaat open - hoe reageer je? Lukas 2,8-20 - De hemel gaat open - hoe reageer je? Eerste kerstdag Liturgie Voorzang: LB 138,1.3.4 (Komt allen tezamen) Voorzang: EL 103,1.2.4 (In Bethlehems stal) Voorzang: drie verzen (Heerlijk klonk

Nadere informatie

Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal

Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Maandag : 26 december 2016 Aanvang : 10.00 uur Voorganger : Ds. Aart Mak

Nadere informatie

Voor hetzelfde geld geeft u meer Steun uw kerk met een periodieke gift

Voor hetzelfde geld geeft u meer Steun uw kerk met een periodieke gift Voor hetzelfde geld geeft u meer Steun uw kerk met een periodieke gift Steunt u uw plaatselijke gemeente met een kerkelijke bijdrage, bijvoorbeeld via Kerkbalans? Geeft u uw diaconie geregeld een gift?

Nadere informatie

DANKDAG 2 november U brengen wij dank!

DANKDAG 2 november U brengen wij dank! DANKDAG 2 november 2016 U brengen wij dank! voorganger: ds. Hans van Solkema organist: Margreeth Hartman m.m.v. het ouderenkoor in de Maat en de kinderen van de basiscatechese In de Maat zingt - Dank u

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok.

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. OM TE BEGINNEN Stil worden Zingen: Zie de zon, zie de maan (LB 8b) Stilte Bemoediging en groet Gebed Zingen: Hoe helder

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Lichtbron februari 2017

Nieuwsbrief De Lichtbron februari 2017 Nieuwsbrief De Lichtbron 10 17 februari 2017 Lichtbron-inspiratie Ik geloof dat God mijn Vader bron van al het goede is, die van hemel en van aarde schepper, herder, hoeder is: Hij zal weiden, medelijden,

Nadere informatie