LIED OVER GEEST EN ADEM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LIED OVER GEEST EN ADEM"

Transcriptie

1 108e jaargang nr. 1 feb./maart 2014

2

3 1 LIED OVER GEEST EN ADEM Geest en adem ijl verweven is de zijden draad van t leven, én ons middel van bestaan om een ruimte op te bouwen waar, in wederzijds vertrouwen ieder naast elkaar zal gaan. Samen weer op adem komen doet hervonden krachten stromen tussen mens en mens en mens. Vrouwen die maar zachtjes zongen, schuchteren die houvast vonden, worden aan elkaar bekend. Laten we diep ademhalen, nieuwe sterkte dan vertalen in een eigen openheid. Het zal goed zijn om te delen : zout voor brood en lucht voor spelen. Ademen is hoog geprijsd! (Gonny Luijpers uit Eva s lied)

4 2 TERUGBLIK OP DE KERSTDIENSTEN Feestelijke december-bijeenkomsten mochten we beleven: - Nine lessons & carols in de Adventstijd Het was weer een bijzondere dienst, nine lessons and carols. Als van engelen zo mooi, klonken de zangtonen van achter uit de kerk. Langzaam traden de Anglican singers naar voren en namen al zingend hun plaatsen in. Afgewisseld met de negen lezingen konden we ons uit volle borst oefenen in het zingen van de Engelstalige carols. Dat viel lang niet altijd mee. Gelukkig werden we ondersteund door zeer overtuigend en zeker niet ingehouden orgelspel en de twee koren. De kerk was bezet met mensen vanuit alle windstreken. Bij het verlaten van de kerk hoorde ik dan ook opmerkingen als: 'een bijzondere ervaring'...en: 'altijd weer zo mooi..' Fijn, zo'n viering, tot volgend jaar dan maar weer! Heleen Onderstal - Kerstlunch De leden van de diaconie en de diaconale werkgroep hadden een heerlijke lunch bereidt, de tafels in de ontmoetingsruimte heel feestelijk gedekt. Met elkaar zongen we bekende kerstliederen. Natuurlijk ontbrak het kerstverhaal niet, dat traditiegetrouw- goed afliep. -Kerstnachtdienst Een als vanouds zeer volle Kerstnachtdienst, met schitterende muziek van maar liefst vier koperblazers wat een feestelijk geluid-, dwarsfluit en orgel. Enthousiaste zang door onze cantorij, door de kinderen van de Koorschool Arnhem en door de vele aanwezigen, in beurtzang en allen samen, in verrassende opeenvolging. Natuurlijk brandde het licht achter het kerstraam, zodat kribbe met Kind, Maria, Jozef, herders en engelen duidelijk zichtbaar waren. Aan het eind gingen we allen met een brandende kaars de kerstnacht in, om het licht te verspreiden! -Eerste Kerstdag Eerste Kerstdag met weer mooie zang en muziek en een vrolijke dienst, waarin de kinderen van de Kinderkerk het kerstspel De eigenwijze harp met verve speelden.

5 De stijlvolle versiering van de kerk en ontmoetingsruimte vervolmaakte het geheel. Waardering en dank aan allen, die de verschillende onderdelen zo zorgvuldig verzorgd hebben! 3 VAN DE DIAKENEN Tijdens de komende periode wordt er in de diensten voor de volgende speciale doelen gecollecteerd: - 2 februari een Kerkinactiecollecte voor het Werelddiaconaat, en meer specifiek voor de organisatie LEDeG. Die zorgt er o.a. voor dat de bevolking in het uiterste noorden van India - waar het s winters ijzig koud is en waar men traditioneel stookt met kerosine en hout, (hetgeen duur is en de rook slecht voor de gezondheid) - kan wonen in huizen met speciale wanden die de zonnewarmte opslaan. - 9 februari Het missionair werk en kerkgroei dit keer voor de bouw van Nijkleaster, een klooster nieuwe stijl in Jorwerd op het Friese platteland, waar mensen met allerlei achtergronden rust, inspiratie en gemeenschap kunnen vinden februari Catechese en educatie De PKN zorgt voor trainingen, materialen en een vraagbaak zodat de catecheten voldoende toegerust zijn om jongeren te helpen. - 5 maart (aswoensdag) het Straatpastoraat voor dak- en thuislozen. Kerkinactie ondersteunt organisaties zoals inloophuizen en straatpastoraat die een goede aanvulling zijn op de gemeentelijke hulp. - 9 maart Voorjaarszendingsweek Bethania, partnerorganisatie van Kerk in Actie, ziet om naar ouderen in Moldavië die bedreigd worden door honger en eenzaamheid maart Binnenlands Diaconaat Bijdragen worden gevraagd voor de sociale supermarkt in Almere, opgezet door de diaconie in Almere, waar armen met een speciaal pasje zelf boodschappen kun-

6 4 nen kiezen in plaats van een voedselpakket te krijgen, en voor het jongerenproject NEON in Groningen waar men zich richt op jongere werklozen die in de schulden dreigen te geraken maart Werelddiaconaat uw bijdrage wordt gevraagd voor de actie van de christelijke hulporganisatie World Concert in Myanmar om samen met de lokale kerken in twee jaar tijd 400 boerengezinnen financieel onafhankelijk te maken door het opzetten van rijstbanken in de dorpen. Boeren kunnen daar rijst lenen om te gebruiken als pootgoed maart Lutherse Vrouwenvereniging voor het scheppen van mogelijkheden voor vrouwen uit onze lutherse gemeenten om elkaar te ontmoeten in gesprek en bezinning. - 6 april SODBA (Stedelijke oecumenisch diaconaal beraad Arnhem) door de gezamenlijke diaconieën van Arnhem wordt geld bijeengebracht om mensen te helpen die niet door een enkele diaconie geholpen kunnen worden. Patty Besseling VAN DE KERKRENTMEESTERS Overzicht collecten 2013 Collecten Kerkelijke middelen 5.381,12 Diaconie 2.163,93 Onderhoudsfonds 598,65 Orgelfonds 247,90 Cantatediensten 1.336,19 Restauratiefonds 456,92 Totaal ,71 Collecten voor doelen buiten de gemeente Lutherse vrouwencontactdagen 65,35 Kerkinactie: Werelddiaconaat 308,88 Kerkinactie: Diaconaat 110,45 Kerkinactie: 40 dagentijd 111,55 Kerkinactie: Missionair werk & Kerkgroei 242,46 Kerkinactie: Zending 301,12 Kerkinactie: Kinderen in de knel 132,33 Vredeswerk 71,90

7 5 Kerk en Israel 75,72 SODBA 100,71 St. Lutherse werkgroep voor kerkmuziek 62,06 Catechese en Educatie 35,15 JOP 148,27 Pastoraat landelijk werk 77,15 Studentenpastoraat 54,61 Nederlands Bijbelgenootschap 64,65 Totaal 1.962,36 Kinderkerk 15,94 JEUGD VAN DE KINDERKERK Daar stonden ze dan: twee dappere meisjes, een paar stoere engelen, een jaloerse broer, Jozef, Maria, een kindje, een paar schapen en koning David in eigen persoon. De jongste leden van onze gemeente hadden ons een prachtig kerstverhaal te vertellen. En dat deden ze vol overtuiging! Over hun schouders keken vier grootmoeders van de Messias mee, hoe niet een zoon, maar een dochter van David de oude harp weer aan het zingen kreeg. Ondertussen is het gewone leven na de kerstvakantie weer in volle gang. Iedereen gaat weer naar school en ook de kinderkerk heeft de draad weer opgepakt. In januari lezen we de verhalen over het begin van het optreden van Jezus. In februari komt de bergrede aan de orde. Jezus klimt net als Mozes op een berg en daar schetst hij de contouren van het beloofde land. Het zijn belangrijke woorden om aan de kinderen te leren. We zijn aan het onderzoeken of we rondom de bergrede een catechesebijeenkomst kunnen organiseren. Weet u kinde-

8 ren die daar belangstelling voor hebben, laat het ons weten. Nelleke van Eijsden VAN DE JEUGDKERK In de vorige Concordia spraken we er al over: Sinterklaas! Op 8 december 2013 is Sinterklaas ook bij de jeugdkerk langs geweest. Iedereen had wat kleins gekocht en via een leuk spel werden de cadeautjes uiteindelijk uitgepakt en verdeeld. Er was een overvloed waarvan we konden delen met een gast die deze morgen spontaan aanschoof. Joachim had bolussen gebakken, deze waren na afloop allemaal OP! Met kerst hebben Koosje en Marleen de regie van het kerstspel van de kinderkerk op zich genomen en Esther heeft u op vierde advent als lector mogen aanschouwen. Ook tijdens de kerstnachtdienst hebben we mogen genieten van de bijdragen van onze jeugdigen. Met Kerst ontvingen ze allemaal een present, een mooie kaars met een welgemeende wens. Op zondag 12 januari kwamen we weer bijeen voor een bijbels verhaal met Nelleke van Eijsden. Op zaterdag 25 januari gingen we naar de schouwburg in Arnhem. Daar speelde toneelgroep Aluin. Het motto van Aluin is: oersterke verhalen zijn van alle tijden. De makers buigen zich dit seizoen over de Heilige Schrift. Op humorvolle, flitsende en verhalende manier struinen de drie jonge acteurs door de tien beste verhalen uit het Oude Testament. Van de schepping tot aan de wijze koning Salomo, van de ark van Noach tot de reis uit Egypte onder aanvoering van Mozes. Splijtende zeeën, kinderoffers, brandende steden en braambossen, mythische verhalen die zowel in de Bijbel als in de Koran te lezen zijn. Aluin speelt zonder spot en zonder vroomheid, maar hartstochtelijk en speels, met verwondering en nieuwsgierigheid en vooral vol van het besef dat de Bijbel de grootste inspiratiebron van schrijvers, schilders, theatermakers en filmregisseurs een boek is waar je iets van af moet weten. Hanneke & Jolien 6

9 7 LEREN VAN LUTHER - Tijdens de derde bijeenkomst op 3 december bepaalden we ons bij Bijbelvertaling en interpretatie onder leiding van ds. Jan van Twist uit Leeuwarden. Ieder was eigenlijk heel verrast. Het is een onderwerp dat niet vaak ter sprake komt, maar dat heel veel interessante aspecten kent. Er ontstond dus een levendige discussie, met veel vragen. - Dinsdagavond 7 januari was de vierde bijeenkomst. Onze predikant ds. Klaas Touwen leidde het onderwerp Luthers visie op het Avondmaal. Ook hier direct met vragen naar onszelf: waar denk je aan bij het begrip Heilig Avondmaal. Er kwamen veel woorden met een positieve betekenis, maar doorvragend blijken er toch ook mensen te zijn, met zwart gekleurde ervaringen zondig en niet waardig... Luthers denken blijkt een ontmoetingsdenken. Het initiatief gaat uit van God: God wordt mens. Incarnatie-theologie. De Calvinistische verzoeningsleer past niet in het Luthers denken. Integendeel: het Avondmaal is een vrolijke ruil. We zongen lied 474 uit het nieuwe liedboek, waarin deze vrolijke ruil herkenbaar is. Niet de God van de wraak, maar de zich wegcijferende God. Een bijzonder boeiende avond. - Op dinsdagavond 28 januari, uur is de vijfde en laatste bijeenkomst. Deze avond zal in het teken staan van Luther en de kerkmuziek en zal geleid worden door ds Susanne Freytag uit Groningen. Ieder is welkom! PERSONALIA Geboren: 29 december Jesper Wildenbeest, zoon van Peter en Rebecca Wildenbeest-van Beukering Ingeschreven: Mevr. P. Nielsen

10 8 Uitgeschreven: Mevr. J.H.G. ten Have-Versteegt naar Ermelo Verhuisd: Dhr. P.J. Metselaar WIJ FELICITEREN onderstaande gemeenteleden die de leeftijd van de zeer sterken hebben bereikt en er de komende weken weer een jaartje bij hopen te tellen. Wij wensen u een heel fijne verjaardag in goede gezondheid en een voorspoedig nieuw levensjaar. Dit geldt natuurlijk ook voor de jarige gemeenteleden die hieronder niet zijn vermeld. 16 febr. mw. N. Blees-Ploeg 86 jr. 25 febr. mw. G.H. Eindhoven-Verweij 85 jr. 1 mrt. mw. C. Godschalk 83 jr. 18 mrt. mw. S.J.V. Oudkerk 84 jr. 29 mrt. mw. R.H.E. Franzen-Scheidt 92 jr. 5 april, dhr. P.J. Meijwes 94 jr. Hartelijke groeten Patty Besseling BESTEMMING ALTAARBLOEMEN De bloemen gingen de afgelopen weken naar: 1 december Ria en Ben Wassenaar 8 december Alide Koster 15 december Elly Muurling 22 december Frans Looijen 25 december Didi de Mildt 29 december Thea Burghoorn 5 januari Fam. Wildenbeest

11 9 HARTELIJK DANK Beste gemeente Na bijna anderhalf jaar neem ik afscheid als predikant in opleiding van de leerplek Arnhem. Het was een bijzondere en leerzame periode. Graag dank ik u voor de goede ontmoetingen, het vertrouwen en de hartelijkheid. Mijn leerplekbegeleider ds. Klaas Touwen dank ik voor de inspirerende wijze waarop hij de stage begeleidde. Van harte wens ik u vrede en alle goeds toe. Hanna Rijken Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar werden wij verrast met een prachtig boeket bloemen vanuit onze kerk. Heel veel dank daarvoor! Hetzelfde geldt voor de vele mooie kaarten van gemeenteleden. Ook daarvoor veel dank! Wederkerig wensen wij u allen een gezegend nieuw jaar! Met een hartelijke groet, Fam. Burghoorn ATTENTIE ~ ~ DE DWAASHEID TEN TOP, en dus. We moeten in Arnhem zonodig op zondag de winkels open hebben alsof we niet de hele week momenten kunnen vinden om onze boodschappen te doen. Waarom gunnen we onszelf en elkaar niet tenminste één dag rust in de week. Wij moeten u er dus op wijzen, dat vanaf 1 januari 2014 elke zondag een koopzondag is. Dat betekent voor ons, dat we vanaf uur iets in de parkeermeter moeten doen, willen we geen bekeuring oplopen. Dit kan vóór de dienst al gebeuren. Het parkeertarief gaat pas om uur in; met één euro kun je 35 min. verlengen. Dóen dus, en natuurlijk wél blijven koffiedrinken!. Beresjiet versus Darwin KERK EN ISRAEL Beresjiet, hebreeuws voor In de beginne, is het eerste boek van de Tora, hetzelfde wat in de Bijbel het boek Genesis is. Ongeveer 6000 jaar geleden schiep God de aarde en daarna Adam en Eva uit klei. Op de zesde dag wordt verhaald over de schepping van de mens. Bijzonder is dat hier een meervoud staat: Laat ons een mens

12 maken. Het kan gaan om een pluralis majestatis maar het kan ook betekenen dat God bij zichzelf te rade gaat vanwege het belang dat het scheppen van de mens heeft op de kosmos en daarom met hemel en aarde overleg pleegt. De traditie zegt 6000 jaar maar zo staat het niet exact in de Tora. Die 6000 jaar, zesde dag, komt uit de midrasj Seder Olam Raba, grote orde van de wereld. Deze midrasj, midrasj Raba, wordt toegeschreven aan Joseef ben Halafta die verschillende data uit de verhalen bepaalde. Een midrasj is het hebreeuwse woord voor de oude exegetische literatuur, een verhalenderwijze uitleg van de Tora. Tanna Joseef ben Halafta plaatst de schepping op 3760 BC volgens de zienswijze van de Tannaniem meervoud van tanna, wiens opvattingen in de periode CE veel navolgers/aanhang hadden. De beroemde Rabbi Akiva was een Tanna. In de Middeleeuwen waren verschillende rabbijnen het erover eens dat de wereld wel wat ouder was dan die 6000 jaar. De Spaanse rabbi Bahya ben Asjer ( 11 de eeuw ) berekende op basis van de kabbala dat de aarde miljarden jaren oud was en rabbijnen als Maimonides (de Rambam, 12 de eeuw) en Gersonidus (de Ralbag, 14 de eeuw) vonden dat niet alles wat er in Beresjiet staat letterlijk genomen hoefde te worden. Maimonides schreef dat wanneer wetenschap en Tora niet in overeenstemming waren, dit kwam omdat óf de wetenschap óf de Tora verkeerd werd geïnterpreteerd. De charedische wereld (chared = vrezend/voor het woord van god) heeft moeite met de evolutietheorie. Charedisch Jodendom is Ultraorthodox Jodendom. Gezaghebbende charidische rabbijnen als b.v. de Lubavitcher rebbe Schneerson zijn anti-darwinistisch maar zij zorgen er wel voor zich duidelijk te distantiëren van de orthodox christelijke visie. Ze zien wetenschap niet als vijand van het Jodendom. Wat ze afwijzen is de wetenschap te zien als enige waarheid. God schiep eerst al het andere en pas daarna de mens naar zijn beeld en gelijkenis. Hierdoor krijgt de mens zijn status aparte. In Engeland ziet Jonathan Sacks de evolutietheorie als een van de meest religieuze ideeën ooit. Volgens Sacks laat het scheppingsverhaal zien dat de Schepper de schepping creatief maakt. Het leven is creatief zodat het zich kan aanpassen en ontwikkelen. Dat is een teken dat het leven een goddelijke creatie is. Hij wijst erop dat de schepping niet 10

13 11 statisch is maar dat de schepping doorgaat met zich ontwikkelen. Dayan Evers vertegenwoordigt een ouderwets standpunt. Het heelal werd geschapen met alle hemellichamen. Plotseling was er een aarde met flora, fauna, zeeën en bergen en daarna de mens. Wanneer wij van eencelligen afstammen, vervalt elke religieuze eis. Maar geschapen door een normerende God moeten wij voldoen aan allerlei hoogstaande opdrachten. Leo Mock tenslotte, zelf orthodox, stelt dat het feit dat er een evolutie is niet uitsluit dat er een schepper is. Je geloof van God hangt niet af van je uitleg van Beresjiet Er staat zoveel in de Tora wat wetenschappelijk gezien niet kan. Tegenwoordig gaat de orthodoxie steeds meer richting het standpunt dat de wereld in zes dagen is geschapen en 5774 jaar oud is. De evolutietheorie doet af aan het bijzondere karakter van de mens, maar dat bijzondere karakter kan ook uitmonden in exploitatie van de wereld als zou hij meester over de schepping zijn. In de loop der eeuwen hebben zich diverse standpunten ontwikkeld. Je kunt wel iets verwerpen maar dan moet je wel weten wat je afwijst en begrip hebben voor elkanders denken. Sophie Oudkerk, namens de commissie Kerk en Israël, afd. Arnhem Bron: NIW, Interpretatie, Wikipedia VERKOOPTAFEL Beste mensen, Al weer is een jaar voorbij. Ook het afgelopen jaar hebben we behoorlijk veel verkocht via onze verkooptafel : kaarten, appelmoes, koekjes, handwerken (o.a. hoeden van hand/theedoeken) en allerlei andere kleine dingen. Zo af en toe werden cakes aangeboden om te verkopen, hartelijk dank daarvoor en voor alle andere handreikingen die we van jullie kregen.

14 12 Datum Eredienst Zondagslied Zondag 2 febr. Vierde zondag na Epifaniën Lied u. Ds. Louisa Vos Zondag 9 febr.. Laatste zondag na Epifaniën Lied u. Ds. Klaas Touwen Heilig Avondmaal Zondag 16 febr. Septuagesima Lied u. Ds. Anton Metske Zondag 23 febr. Sexagesima Lied u. Deken Jansen OFM Zondag 2 maart Quinquagesima (EstoMihi) Lied uur Dr. Eward Postma Woensdag 5 maart Aswoensdag Lied u. Ds. Klaas Touwen Zondag 9 maart Invocavit Lied u. Ds. Klaas Touwen Heilig Avondmaal Cantorij Zondag 16 maart Reminiscere Lied u. Dr. Eward Postma Zondag 23 maart Oculi Lied 25a u. Ds. Anton Metske Zondag 30 maart Laetare Lied u. Ds. Klaas Touwen Heilig Avondmaal Zondag 6 april Judica of Passiezondag Lied u. Dr. Eward Postma

15 13 Collecte Kinderkerk Koffiedienst 1e: Kerkelijke middelen Nelleke v. Eijsden Jacques en Gerda 2e: Kerkinactie Werelddiaconaat Weber 1e: Kerkelijke middelen Jantien Oonk Karin v.d. Ende 2e: Missionair Werk & Kerkgroei Jeanette Uitenboogaard 1e: Kerkelijke middelen Koosje Touwen Hanneke van Witzenburg 2e: Catechese en educatie Patty Besseling 1e: Kerkelijke middelen Nelleke v. Eijsden Paul Bramme 2e: Restauratiefonds Martien Happel 1e: Kerkelijke middelen Jantien Oonk Jan en Brigitte 2e: Onderhoudsfonds Gundelach 1e: Kerkelijke middelen 2e: KIA Binnenlands Diaconaat 1e: Kerkelijke middelen Irma Visser Hilbrand en Irene 2e: KIA Voorjaarszendingsweek Van Dijk 1e: Kerkelijke middelen Koosje Touwen Wil van Nieuwkerk 2e: KIA Binnenlands Diaconaat Alex Ruys 1e: Kerkelijke middelen Nelleke v. Eijsden Jacques en Gerda 2e: KIA Werelddiaconaat Weber 1e: Kerkelijke middelen Irma Visser Karin v.d. Ende 2e: Lutherse vrouwenvereniging Jeanette Uitenboogaard 1e: Kerkelijke middelen Hanneke van Witzenburg 2e: Diaconie SODBA Patty Besseling

16 Maar vooral willen we jullie bedanken voor het feit dat jullie bij ons gekocht hebben. Met onze kleine gemeenschap hebben we dit jaar (afgezien van de verkoop op de bazar) opgebracht, dat is heel wat! Ook degenen die geholpen hebben met Paas- en Kerststukjes maken bedankt! Samen hebben we er een succesvol verkoopjaar van gemaakt. Bedankt! Imy en Ingrid DANK Een heel groot compliment van ons allen aan Imy en Ingrid voor het enthousiasme waarmee ze al die mooie en lekkere dingen voor ons maakten, en onze kerkgemeenschap een financieel handje hielpen!! Dánk! 14 DE WERELDWINKEL De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en heerlijke levensmiddelen uit andere landen. De producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten, bijvoorbeeld pottenbakkers en koffieboeren, er een rechtvaardige prijs voor krijgen kunnen zij een bestaan opbouwen. Met uw aankoop helpt u hen daarbij. Wereldwinkels zijn bijzondere cadeauwinkels waar je producten kunt kopen uit de hele wereld. Koffie van boeren uit Tanzania, lieve knuffels uit Sri Lanka en trendy sieraden, maar ook wierook, authentieke muziekinstrumenten, leuke woonaccessoires en bijzondere sjaals. Ook vindt u er smakelijke producten zoals koffie, thee, cacao, sauzen, chutneys en chocola. Door te kopen bij de wereldwinkel bevorder je een eerlijke handel van zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren op het zuidelijk halfrond. Inmiddels zijn er zo n 400 wereldwinkels in Nederland. In Arnhem, Oosterbeek, Huissen, Elst en Ede zijn de voor ons dichtstbijzijnde winkels gevestigd. In Arnhem in de Kortestraat, dichtbij het nieuwe kunstgebouw Rozet. Maar niet iedereen heeft de mogelijkheid deze winkels te bezoeken. Mede daarom verkopen wij een aantal keren per jaar een sortering

17 15 van de producten in de ontmoetingsruimte van onze kerk op zondag na de dienst. De kerkenraad is van mening, dat deze verkoop een diaconale actie is. Kom eens kijken wat er te koop is en vraag gerust naar producten die u mist. Dan kunnen we die wellicht een volgende keer in ons assortiment opnemen. De eerstvolgende verkoop is gepland op 23 maart Van harte aanbevolen, Truus Kleinhesselink Bij de Eredienst Jeanine Coco (dochter van Jenny) is choreografe en danseres. Onlangs heeft zij een werk van haarzelf in China uitgevoerd. Rafael Zielinsky is een poolse danser met een internationale loopbaan. Zij beiden zullen op zondag 9 maart delen van de liturgie dansen. Dat is iets anders dan dansen in de liturgie. Nee, de liturgie zelf wordt gedanst: het evangelie, de vredegroet, het motet van Scheidt dat de cantorij zal zingen. Een heel bijzondere verrijking van de eredienst! Klaas Touwen WERKBEZOEK OP DE WALLEN Op zondag 24 november reisde een groepje jonge mensen van onze gemeente af naar Amsterdam. Wij gingen op werkbezoek bij Oudezijds 100. Dat is een communitaire, oecumenische gemeenschap midden op de Wallen. Het idee voor deze excursie ontstond in onze gespreksgroep toen we spraken over nieuwe en andere vormen van kerk zijn. Oudezijds 100 is meer dan een leefgemeenschap. Zij biedt onder meer maatschappelijke opvang voor sociaal kwetsbare mensen. Ook is de gemeenschap verantwoordelijk voor Kruispost, een inloopcentrum waar eerstelijns zorg wordt verleend aan mensen die niet in het reguliere zorgtraject geholpen kunnen of willen worden. Bij Oudezijds 100 werden we ontvangen door zr. Rosaliene Israels. Zij is PKN-predikante, en heeft zich voor het leven verbonden aan de gemeenschap. Zij woont daar met haar man en kinderen. Terwijl wij ons aan elkaar voorstelden, werd er af en toe aangebeld: vrijwilligers

18 16 kwamen binnen om de avondmaaltijd te bereiden. Na de thee kregen wij een rondleiding. De gemeenschap bezit een aantal panden aan de Oudezijds Achterburgwal en daaromheen. Oude panden die kruip door sluip door met elkaar verbonden zijn. Wij zagen de keuken, de werkplaatsen en de zorgpost. De kapel bevindt zich in het souterrain. Een bijzondere plaats, alleen al vanwege de sfeer! De ruimte is zo ingericht dat alle christelijke tradities zich er thuis kunnen voelen. Zo hangen er iconen, een godslamp, en een Zweedse kandelaar. Opvallend is ook de doopvont, een bassin waar mensen volledig in ondergedompeld kunnen worden. In de bibliotheek kregen wij nog alle gelegenheid om vragen te stellen. Rosaliene vertelde hoe het is om op de Wallen, midden tussen de prostituees en de seksindustrie te leven. Je blijkt dan ook gewoon buren te zijn! In de gemeenschap leven meerdere gezinnen: hoe reageren kinderen op deze omgeving en hoe gaan ouders daarmee om? Indrukwekkend was het verhaal dat er een tijdje een prostituee tegenover één van de slaapkamers werkte. Elke avond zwaaiden de kinderen naar haar voor het slapengaan, en zij zwaaide dan terug. Wij waren ook benieuwd hoe het leven er in de gemeenschap spiritueel en praktisch aan toe ging. Er wonen mensen van uiteenlopende christelijke tradities: anglicanen, rooms-katholieken en pkn ers. Dat leidt soms tot interessante maar ook lastige discussies. Volgens Rosaliene vragen regelmatig ook jonge mensen uit meer evangelicale kerken of ze een tijdje deel mogen uitmaken van de gemeenschap. Daar is ruimte voor. Bij vertrek gaf Rosaliene ons de uitnodiging mee om na te denken over de vraag hoe Oudezijds 100 ook voor (jonge) mensen buiten Amsterdam een aantrekkelijke gemeenschap kan zijn en blijven. Huiswerk na een boeiende excursie, en een vraag die naadloos aansluit bij de vraag naar eigentijdse vormen van kerk zijn die ons al bezig hield! Fabian Keijzer Luthers Nieuws 10e Lutherse Schaakdag met Luther De 10e Lutherse Schaakdag zal worden gehouden op zaterdag 8 maart Als altijd vindt deze dag plaats in het Koetshuis van Kas-

19 17 teel Hoekelum, Edeseweg 124 in Bennekom. Ontvangst vanaf uur, begin om uur, einde in de namiddag. Aan dit tweede lustrum zal bijzondere luister worden bijgezet door de aanwezigheid van Internationaal Grootmeester en oud-kampioen van Duitsland Thomas Luther. In het middagprogramma zullen de deelnemers in een simultaanvoorstelling dus kunnen strijden tegen een heuse LUTHER. Thomas Luther is een verre afstammeling van Maarten Luther, van wie bekend is, dat hij een groot liefhebber was van het prachtige schaakspel. Wer auff dem Schach wil spielen, der sol die Augen nicht inn beutel stecken luidt een van diens vele beeldrijke uitspraken. In de ochtend worden onderlinge rapid partijen (geen snelschaak) gespeeld. In de middag binden we de strijd aan met Luther. Het geheel wordt afgesloten met de prijsuitreiking en een gezellige nazit. De dag staat onder auspiciën van de Vrienden van Hoekelum en wordt opnieuw geleid door Hans Mudde en Klaus Bodlaender. De deelnemersprijs (inclusief koffie, thee, drankje en lunch) bedraagt 20, te voldoen bij aankomst. De lunch vindt in het Kasteel plaats. Gezien de te verwachten belangstelling en het beperkte aantal plaatsen uw opgave liefst zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 20 februari per e- mail: (of schriftelijk bij Hans Mudde, Thomas Jeffersonlaan 48, 2285 BB Rijswijk, tel of Klaus Bodlaender, Bosweg 33, 6721 HM Bennekom, tel ). Lutherbeeld onthuld Museum Catharijneconvent te Utrecht ontving aan de vooravond van Hervormingsdag vorig jaar een geschenk van de Stichting voor Protestantse Kerkelijke Kunst, de SPKK. Directeur Marieke van Schijndel onthulde een Lutherbeeld, een door Otmar Hörl ontworpen kunststof multiple. Het verwijst naar het Lutherdenkmal op de markt van Wittenberg, de stad waar Luther op 31 oktober 1517 zijn stellingen op de deur van de slotkapel spijkerde. In de aanloop naar het herdenkingsjaar 2017 neemt de SPKK het museum zo symbolisch op in een wijde kring van plaatsen waar de reformator Luther op eigentijdse wijze present gesteld wordt. Om 500 jaar Reformatie te markeren

20 organiseert Museum Catharijneconvent in samenwerking met de SPKK in 2017 de Nederlandse Luthertentoonstelling. Met het plaatsen van een foto van de onthulling van het Lutherbeeld is de website van de SPKK officieel ten doop gehouden. In de SPKK werken de Protestantse Kerk in Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Remonstrantse Broederschap en de Christelijke Gereformeerde Kerken samen. Hun gezamenlijke collecties zijn ondergebracht in Museum Catharijneconvent. Op de site vindt u meer informatie over de collecties, het beeld en het herdenkingsjaar BIJZONDERE ONTMOETING IN TORGAU Aan het eind van het jaar had ik een bijzondere ontmoeting tijdens een muziekreisje, waarin ik u graag wil laten delen : We bezochten o.a. Torgau, een allerliefst renaissancestadje aan de Elbe, met prachtig gerestaureerde huizen. Al in de 5 e eeuw v.chr. zou er bewoning zijn geweest. In 1485 vestigden de Saksische keurvorsten zich er in Schloss Hartenfells. Het stadje groeide uit tot een centrum van de Reformatie. Alhoewel in restauratie (ivm de herdenking van de reformatie in 2017) stond het slot indrukwekkend te zijn. De kapel was de eerste protestantse kerk ná de reformatie, door Maarten Luther zelf mee-ontworpen en ingewijd. In de toen nog katholieke Nicolaikirche vond in 1519 de eerste duitstalige doop plaats en in 1520 werd de eerste duitstalige preek gehouden. We wandelden rond en zie daar café Herr Käthe (zo noemde Luther zijn vrouw). Iets verderop het huis, waar Katharina van Bora, die op de vlucht voor de pest tussen Wittenberg en Torgau verongelukte, in 1552 is overleden. In de Marienkirche is haar graf en aan de wand de grafsteen. Het huis is nu een museum. We zagen het huis met plaquette, waar onder invloed van Luther en Melanchton in 1525 de Torgauer Bündnis werd gesloten, een bondgenootschap tussen de landen Saksen en Hessen, met als doel de verdediging van de reformatie tegen het 18

21 katholicisme. En basis voor de Augsburgse Geloofsbelijdenis. De oudste zonen van Luther en Melanchton studeerden aan het plaatselijk Johann-Walter-Gymnasium. De gidsen die ons informeerden, hadden het wat moeilijk met de onbekendheid van het stadje, terwijl het toch zo n belangrijke rol in de reformatie-geschiedenis heeft gespeeld. Wittenberg noemden zij de theologische Lutherstad en Torgau de politieke Lutherstad. Ze vinden dat ze meer aandacht verdienen (wat mij betreft, hebben ze gelijk!) en hopen op meer bezoekers. Ik kan een bezoek van harte aanbevelen: zowel het stadje als de geschiedenis zijn zeer de moeite waard! Je waant je er nog in de middeleeuwen! Elly Muurling Ontmoetingsdag voor synodeleden, kerkenraden en belangstellenden De lutherse synode organiseert op zaterdag 8 februari 2014 in de Lutherse Kerk te Utrecht een dag met de kerkenraden en andere belangstellende gemeenteleden. Doel is informatie geven over het synodale werk, gelegenheid bieden voor gesprek tussen de kerkenraden en de synode en bezinning stimuleren op de lutherse identiteit. Als thema is gekozen 'Luther in de wereld'. 's Morgens zal de nadruk liggen op het contact met de andere kerken. Tijdens de middagpauze zullen de deelnemers aan deze dag worden uitgedaagd om in wisselende samenstelling met elkaar in dialoog te gaan over hoe Lutherse thema's in de plaatselijke situatie ingebracht kunnen worden. De onderwerpen zijn: 'het openbare ambt', 'de sacramenten', 'liturgie en kerkmuziek', 'kinderen in de kerk'. De tafelheren en -dames zijn predikanten en theologen uit verschillende regio s. Bijvoorbeeld ds. Trinette Verhoeven, president van de lutherse synode, over kinderen in de kerk, ds. Pieter Oussoren over lutherse kerkmuziek, ds. Willem Boon over het ambt. 's Middags geeft de synodale commissie een overzicht van haar activiteiten en gaat het gesprek met de gemeenten aan. 19

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 KERKBLAD JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost In dit nummer: Licht in de duisternis INHOUDSOPGAVE 04 Zeven Woorden Jan Willem van der Leest 06 Algemene

Nadere informatie

Gaandeweg. Loven en danken. In liefde gedenken. De navolging van Thomas. Oktober 2008

Gaandeweg. Loven en danken. In liefde gedenken. De navolging van Thomas. Oktober 2008 Gaandeweg Oktober 2008 In liefde gedenken Loven en danken De navolging van Thomas Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum t

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus, We staan weer aan de vooravond van de veertigdagentijd

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Er kwam een melaatse op Hem af, die om hulp vroeg. Hij viel op zijn knieën en zei: Als U wilt, kunt U me

Nadere informatie

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Goede voornemens

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Goede voornemens Protestantse Gemeente Kruispunt Santpoort Velserbroek Onderweg Kerk 16 januari tot 20 februari 2015 No. 1 Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Goede voornemens Vertrouw op het

Nadere informatie

DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015

DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015 DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015 IN DIT NUMMER: Veertigdagentijd, hoe vier je het thuis? Vanuit as op weg naar Pasen Het roer om: Hanne wordt uitvaartleider Geloven033.nl COLOFON Drieluik

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

Na Pasen. door Bert Jan Lietaert Peerbolte

Na Pasen. door Bert Jan Lietaert Peerbolte UITGAVE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE LEIDEN EN DE EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE TE LEIDEN E.O. 25 e JAARGANG NUMMER 4 APRIL 2015 Na Pasen door Bert Jan Lietaert Peerbolte Met Pasen viert de hele christenheid

Nadere informatie

"Onze Kerk" november 2011

Onze Kerk november 2011 "Onze Kerk" november 2011 Inhoudsopgave Ter overweging... 5 De kerkdiensten... 6 Rooster de Bron... 8 Leesrooster bij de diensten... 8 Oproep Kinderkerstfeest... 9 Bij de diensten... 10 De laatste dingen...

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

jaargang 2 nummer 8 Voeding

jaargang 2 nummer 8 Voeding Voeding Voeding Wereldvoedseldag Op zondag 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Deze dag is ooit ingesteld door de VN om aandacht te vragen voor de voedselsituatie van miljoenen mensen op de wereld. Nog

Nadere informatie

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder Adressen Bezorging Kerkgelegenheid Indien u Open Hof Nieuws Open Hof Hesseplaats 441,3069 EA tel. 421 14 76 / 06 2557 1531 regelmatig ontvangt en er Telefoonpost Open Hof (voor informatie, vragen, doorgeven

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang Kerkenwerk 9e jaargang nummer 142 Vrijdag 20 januari 2012 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Voor de kinderen Sectie Bargerbosch op bezoek bij Den

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010 Gaandeweg Oktober 2010 Kerkelijk werker Requiem Zoeken naar God Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds

Nadere informatie

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o.

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. 21e jaargang maart 2011 3 Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. Leids Kerkblad Machteloos... of toch niet? VERDER IN DIT NUMMER: Mens in Beeld:

Nadere informatie

JAARGANG 6, nr. 5 AUGUSTUS - SEPTEMBER - OKTOBER 2008

JAARGANG 6, nr. 5 AUGUSTUS - SEPTEMBER - OKTOBER 2008 JAARGANG 6, nr. 5 AUGUSTUS - SEPTEMBER - OKTOBER 2008 Parochiesecretariaat Weesp/Muiden/Muiderberg: Herengracht 17, 1382 AE Weesp, tel. 0294 412530 E-mailadres: info@mwmparochies.nl Website: www.mwmparochies.nl

Nadere informatie

Kerkklanken. Mijn drive. Nr. 599. Gereformeerde. Woerden en Zegveld. Jaargang 30 16 oktober 2014

Kerkklanken. Mijn drive. Nr. 599. Gereformeerde. Woerden en Zegveld. Jaargang 30 16 oktober 2014 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 599 Jaargang 30 16 oktober 2014 Kerk Woerden en Zegveld Al een paar weken is dominee Marianne Paas werkzaam in wijk Oost van onze gemeente. In de vorige uitgave van Kerkklanken

Nadere informatie

-KERKKLOK- Dit lijkt mij een heel mooi woord om elkaar toe te wensen aan het begin van het nieuwe seizoen!

-KERKKLOK- Dit lijkt mij een heel mooi woord om elkaar toe te wensen aan het begin van het nieuwe seizoen! ALGEMEEN MEDITATIEF Kleine broodjes Op het laatste kloosterweekend in Postel hebben Charlotte en ik een broodmandje met inhoud gekocht. Zojuist heb ik het plastic er af gehaald. Oud brood!, zult u nu wel

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014

KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014 KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014 O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede: zodat ik liefde verspreid waar men elkaar haat, dat ik vergeef waar men

Nadere informatie

drieluik Amersfoort Lof der zotheid voor dummies Verschillende standpunten over de islam Drieluik, 12e jaargang - nummer 4 - mei 2011

drieluik Amersfoort Lof der zotheid voor dummies Verschillende standpunten over de islam Drieluik, 12e jaargang - nummer 4 - mei 2011 Protestantse Gemeente Amersfoort nspi re rend dichtbi j drieluik In dit nummer: Lof der zotheid voor dummies Verschillende standpunten over de islam Drieluik, 12e jaargang - nummer 4 - mei 2011 Erasmus

Nadere informatie

Onderweg. Het mysterie van Pasen. Paasontbijt in de kerk. Musical: Esther die Hadassa heette. 30 jaar Marienbrunn- Den Haag

Onderweg. Het mysterie van Pasen. Paasontbijt in de kerk. Musical: Esther die Hadassa heette. 30 jaar Marienbrunn- Den Haag Onderweg Protestantse Wijkgemeente Archipel / Benoordenhout Nummer 3, 38e jaargang, maart/april 2015 Het mysterie van Pasen Paasontbijt in de kerk Musical: Esther die Hadassa heette 30 jaar Marienbrunn-

Nadere informatie

Met deze uitgave nemen we afscheid van de oude en vertrouwde vormgeving.

Met deze uitgave nemen we afscheid van de oude en vertrouwde vormgeving. 21e jaargang november 2011 8 UITGAVE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE LEIDEN EN DE EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE TE LEIDEN E.O. Stad van mijn hart Met deze uitgave nemen we afscheid van de oude en vertrouwde

Nadere informatie

Gaandeweg. augustus / september 2014. Samen leren

Gaandeweg. augustus / september 2014. Samen leren Gaandeweg augustus / september 2014 Samen leren Curieweg 14 8013 RA ZWOLLE T 038-4601981 M 06 53649405 @ info@aannemersbedrijfeikenaar.nl Aannemersbedrijf Eikenaar is gevestigd op industrieterrein Marslanden

Nadere informatie

Kerkdiensten in de komende periode

Kerkdiensten in de komende periode Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde Kosterijweg 2 9761 GE Eelde www.pkn-eelde.nl Kerkdiensten in de komende periode 2 december 10.00 da. F.S.Karelse Kk/C 9 december 10.00 ds. G.J.D. de Haan Oosterzee

Nadere informatie

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet algemeen Parochieblad Informatieblad voor en door parochianen Midden-Delfland Jaargang 4, nummer 5 februari 2015 Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander

Nadere informatie

Caleidoscoop. Neem de tijd

Caleidoscoop. Neem de tijd Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente te Rotterdam-Kralingen Jaargang 11 nr 11 juli/augustus 2013 illustratie: Salvador Dali en de tijd. Hij schilderde in verschillende perioden van

Nadere informatie

Kerkdiensten in de komende periode

Kerkdiensten in de komende periode Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde Kosterijweg 2 9761 GE Eelde www.pkn-eelde.nl Kerkdiensten in de komende periode Datum: Tijd: Voorganger: Bijzonderheden 07 dec 10:00 uur ds. K.v.d.Plas en KK/K/C

Nadere informatie