Wetenswaardig VOOR DE GENERATIES VAN NU EN MORGEN. Limburg Helpt. MAART Geef om Alzheimer!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wetenswaardig VOOR DE GENERATIES VAN NU EN MORGEN. Limburg Helpt. MAART 2015. Geef om Alzheimer!"

Transcriptie

1 NIEUWS 10 Wetenswaardig VOOR DE GENERATIES VAN NU EN MORGEN Limburg Helpt. Geef om Alzheimer! IBAN NL72INGB Ook al is het maart 2015, toch blikken we nog even terug op een aantal momenten in Een jaar waarin dementie veel aandacht in de media heeft gekregen. Aandacht waardoor steeds meer mensen eens te meer beseffen, dat zijzelf of een van hun naasten grote kans hebben ooit deze ziekte te krijgen en dat hun leefstijl invloed heeft op hun gezondheid. Door niet te roken, meer te bewegen, gezonde maaltijden en alcohol met mate kan dementie tot op zekere hoogte worden voorkomen. MAART 2015 We weten nog steeds niet precies waardoor dementie ontstaat, maar slagen er wel in steeds meer risicofactoren van deze ziekte in kaart te brengen. Een interessante ontwikkeling, want het blijkt dat mensen die een gezonde levensstijl hanteren, minder kans op dementie hebben. Onlangs hebben wij, samen met universiteiten in Ierland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, een website ontwikkeld waarmee je als het ware je hersenleeftijd kunt berekenen, en kunt nagaan wat je zelf nog kunt veranderen in je levensstijl. Dit levert een zogeheten Libra score op: Lifestyle for Brain Health. Wij onderzoeken nu in vijf huisartspraktijken hoe mensen van middelbare leeftijd (40-60 jaar) met deze Libra-score omgaan. Kijk voor meer informatie op Dat neemt niet weg dat de vergrijzing in Limburg de komende jaren toeneemt en steeds meer oudere mensen zich zullen afvragen of hun vergeetachtigheid normaal is of dat het misschien een teken van dementie is? Als mensen met deze vragen naar de huisarts gaan, kunnen ze worden doorverwezen naar de geheugenpoli in Maastricht UMC+, waar een neuropsychologisch onderzoek zal plaatsvinden. In deze nieuwsbrief leest u meer over dit onderzoek en stelt dr. Inez Ramakers, een van de onderzoekers zich aan u voor. Inez zal de noodzaak toelichten van het verbeteren van het neuropsychologisch onderzoek bij dementie om een betrouwbare diagnose te stellen. Dit onderzoek is van fundamenteel belang bij het vaststellen van dementie, maar ook voor het geruststellen van mensen die zich onnodig zorgen maken. In 2015 en 2016 krijgt dit project alle aandacht en organiseert Alzheimeronderzoekfonds Limburg diverse activiteiten om de herziening van dit onderzoek te financieren. We informeren u ook over drie geslaagde evenementen van Alzheimeronderzoekfonds Limburg in 2014, waarbij mooie bedragen zijn opgehaald ten bate van onderzoek naar dementie. Tijdens het Teeke Zingen op 8 december jl. liet onze ambassadeur Beppie Kraft samen met Angelina Meijer de zaal met 160 gasten soms met kleine liedjes een grootste avond beleven Het was een bijzondere avond! Samen genieten voor het goede doel is zeker ook van toepassing op het Alzheimer Benefiet Artiestengala dat op 5 april 2014 plaatsvond. Limburgse toppers traden geheel belangeloos op ten bate van Alzheimeronderzoekfonds Limburg. We waren heel blij met de cheque van 8.000,- van Jacques Pustjens, die het Alzheimer Benefiet Artiestengala organiseerde. Daarnaast hebben we tijdens Wereld Alzheimer Dag gedanst tegen dementie op het Stationsplein in Roermond. Het evenement werd georganiseerd door Alzheimeronderzoekfonds Limburg samen met diverse lokale ondernemers en wethouder Marianne Smitsmans van de gemeente Roermond. Samen met anderen en dankzij ieders inbreng, groot of klein, kan Alzheimeronderzoekfonds Limburg diverse activiteiten in Limburg ontplooien en fondsen werven om wetenschappelijk onderzoek in Maastricht UMC+ mogelijk te maken. Wij zijn blij met uw betrokkenheid en hopen dat u ons ook dit jaar weer zult steunen. Graag tot ziens op een van onze evenementen. Prof. dr. Frans Verhey 7.500,- VOOR ALZHEIMERONDERZOEKFONDS LIMBURG 3 E EDITIE TEEKE ZINGE MET BEPPIE KRAFT OPNIEUW EEN SUCCES Op 8 december 2014 organiseerden Alzheimeronderzoekfonds Limburg en Grand Café Maastricht Soiron een avondvullend programma Teeke Zinge met Beppie Kraft. Samen met Beppie en een gastoptreden van Angelina Meijer zongen alle gasten leedsjes vaan vreuger en noe. Liedjes die niemand wil vergeten! Jan Janssen, bekende Maastrichtenaar en verhalenverteller, vertelde in zijn typerende humoristische stijl, twee mooie Maastrichtse kerstverhalen. Ruim 160 gasten waren aanwezig bij deze uitverkochte editie van Teeke Zinge. >> 1

2 >> COLUMN Door onze duurzame samenwerking brengen we oplossingen dichterbij Alle betrokken partijen: Grand Café Maastricht Soiron, Delicieux Catering, Joep Servais (piano), Hans Coenjaerds (geluid), Angelina Meijer, Jan Janssen en Beppie Kraft deden dat geheel belangeloos. Beppie Kraft: Als ambassadeur van Alzheimeronderzoekfonds Limburg wil ik graag het taboe rond dementie doorbreken en meer aandacht vragen voor mensen met dementie en hun familie. Dat vind ik ontzettend belangrijk, want ik weet hoe verdrietig het is om het contact met iemand met dementie langzaam maar zeker te verliezen. De gehele opbrengst van deze bijzondere avond gaat naar Alzheimeronderzoekfonds Limburg, waarvan Beppie Kraft al enkele jaren ambassadeur is. Het bedrag is bestemd voor het onderzoeksproject INLIFE van Alieske Dam. Daarmee steunen de gasten direct het wetenschappelijk onderzoek van Alzheimer Centrum Limburg van Maastricht UMC+. Onderzoek in Limburg vóór Limburgers, want maar liefst 1 op de 5 mensen in Limburg krijgt deze mensonterende ziekte. Angelina Meijer: Onderzoek is noodzakelijk zodat mensen in de toekomst kunnen genezen van demen tie. Minder overbelasting, strijd, eenzaamheid en een betere kwaliteit van leven! Dat is waar we het voor doen! Wij danken alle aanwezigen en zien jullie graag dit jaar weer terug. U kunt zich voor het Teeke Zinge met Beppie Kraft in 2015 alvast aanmelden door een mail te sturen naar o.v.v. van uw naam, adres en het aantal personen. INLIFE Momenteel raakt één op de vijf mantelzorgers van de personen met dementie overbelast. Veel voorkomende klachten zijn overspannenheid, angst en depressie. Dit probleem dreigt nog verder toe te nemen door de groei van het aantal dementie patiënten en vermindering van de professionele ondersteuning van mantelzorgers. Daar komt bij dat mantelzorgers zich, naarmate de ziekte zich ontwikkelt, steeds onzekerder voelen over moeilijke situaties die zij in het dagelijkse leven tegenkomen. INLIFE is een virtuele sociale omgeving die specifiek aansluit bij de problemen en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers. De sociale omgeving helpt de doelgroep om de betrokkenheid van familie, vrienden en kennissen te vergroten. En dat draagt bij aan het voorkomen van verdere vereenzaming en het verminderen van het gevoel van toenemende kwetsbaarheid. De doelstelling van dit project is de verbetering van levenskwaliteit van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Voor het totale onderzoek is ,- nodig. Reeds ,- is gefinancierd. Help mee dit onderzoek te realiseren met uw gift. U kunt INLIFE direct steunen door een gift op rekeningnummer NL72INGB t.n.v. Alzheimeronderzoekfonds Limburg o.v.v. INLIFE. Dementie wordt steeds beter herkend en erkend. Dat is de verdienste van iedereen die zich inzet voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. In het afgelopen jaar is ontzettend veel gebeurd. Denk aan Muziekherinneringen, een bijzonder en ontroerend tv-programma waarin mensen met dementie en hun naasten vertelden over hun mooiste herinnering bij bepaalde muziek. Een ander hoogtepunt was 2bike4alzheimer, de non-stop estafette tandemtocht door Nederland. Maar liefst 35 teams zamelden het prachtige bedrag van ,- in. Een deel van de opbrengst gaat naar onderzoek in Alzheimer Centrum Limburg, waar dr. Saartje Burgmans de rol van de bloed-hersenbarrière bij dementie onderzoekt. Ook hebben onze 150 vrijwillige belangenbehartigers veel werk verricht met het oog op de overgang van zorgtaken naar gemeenten. Zij zullen in 2015 monitoren wat er terecht komt van de veranderingen in de zorg. Hoe beter wij weten wat er misgaat, hoe beter wij kunnen werken aan oplossingen waar mensen met dementie en hun mantelzorgers echt iets aan hebben. Meer draagvlak Er is steeds meer draagvlak in de maatschappij om in actie te komen tegen dementie. Een goed voorbeeld hiervan is het Deltaplan Dementie, waar Alzheimer Nederland mede-initiatiefnemer van is. Dankzij dit plan is in 2014 ruim 21 miljoen euro geïnvesteerd in 25 onderzoeken naar dementie. Alzheimer Nederland is na de overheid de grootste financier van het Deltaplan Dementie en droeg ruim 1 miljoen bij aan deze eerste subsidieronde. Onderzoeksgroep van formaat In 2015 zullen wij ons vooral richten op online mogelijkheden. We zijn bezig met de ontwikkeling van een online platform voor iedereen die iets wil weten over dementie. Daarnaast gaan we de Alzheimer Assistent, een gratis app voor mantelzorgers van mensen met dementie, verder ontwikkelen. Natuurlijk is onze samenwerking met Alzheimer Centrum Limburg ook in 2015 belangrijk om stappen te kunnen zetten in onderzoek naar dementie en ondersteuning van mantelzorgers. Alzheimer Centrum Limburg heeft een onderzoeksgroep van formaat, die ook internationaal veel aanzien geniet. We zijn trots op de samenwerking en willen deze vasthouden, in welke vorm dan ook. Investeren in duurzame samenwerking In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat het overal moeilijker wordt om fondsen te werven. Het is daarom extra belangrijk om verder te werken aan duurzame samenwerking op het gebied van onderzoek en fondsenwerving. Door elkaar zo maximaal mogelijk te ondersteunen kunnen we nog meer en beter onderzoek mogelijk maken. Zo brengen we samen oplossingen dichterbij. Gea Broekema-Procházka directeur Alzheimer Nederland 2

3 WIE IS DE ONDERZOEKER DR. INEZ RAMAKERS In Alzheimer Centrum Limburg (ACL) werken veel mensen die op de een of andere manier betrokken zijn bij alzheimeronderzoek. Deze keer stellen we aan u voor dr. Inez Ramakers, postdoc onderzoeker en psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog. Inez Ramakers is geboren en getogen in Kerkrade en woont daar nog steeds. Wist ze altijd al wat ze wilde gaan doen? Aanvankelijk was het plan om geneeskunde te gaan studeren, maar ik werd uitgeloot en koos Psychologie als alternatief. Ik dacht wat ik tijdens een jaartje Psychologie leer, is mooi meegenomen als ik wordt ingeloot voor geneeskunde. Maar dat eerste jaar beviel mij zo goed, dat ik besloot om door te gaan met Psychologie, met neuropsychologie als afstudeerrichting. Ik heb een jaar stage gelopen in het Klinikum in Aken en heb daar vooral onderzoek gedaan naar gedragsveranderingen bij patiënten met niet aangeboren hersenletsel. Na mijn stage heb ik nog een half jaartje in Aken gewerkt en kon t oen in Maastricht aan de slag als promovendus op een klinisch onderzoek. Iets wat ik heel graag wilde, want onderzoek doen is vooral leuk als het betrekking heeft op de patiënt en de kliniek. Nadat ze in 2008 promoveerde kon de 35-jarige Inez bij ACL blijven werken als postdoc onderzoeker. Een postdoc (Engels, afkorting van: post-doctoral researcher, met andere woorden: na de wetenschappelijke promotie) is een veelal pas gepromoveerde junior-onderzoeker, die op basis van een tijdelijk contract (variërend van één tot vijf jaar) zelfstandig wetenschappelijk onderzoek verricht aan een universiteit of onderzoeksinstituut. Op dit moment volgt zij naast haar baan als onderzoeker een opleiding tot gezondheidszorg psycholoog bij de geheugenpolikliniek van het azm. Een drukke baan combinatie. Toch heeft ze daarnaast nog tijd voor haar hobby s. In de winter skiet ze en s zomers gaat ze graag zeilen en maar liefst driemaal per week, rijdt Inez paard. Een eigen paard heeft ze echter niet. Waarom is Alzheimer Centrum Limburg bijzonder? Ik denk dat wij wetenschappelijke bevindingen goed kunnen vertalen naar de mensen die het betreft. Naast het onderzoek en de werkzaamheden in de kliniek gaan Inez en haar collega s ook regelmatig s avonds op pad. De presentaties in het Alzheimer Café en de Dialogen rondom Dementie die in het Maastricht UMC+ worden georganiseerd en waar diverse thema s worden besproken horen bij onze functie. Het publiek heeft vaak vragen, waar wij al dan niet al een keertje over hebben nagedacht. En soms brengen ze ons ook op ideeën. Een voorbeeld, en dat is eigenlijk een beetje de opstap naar ons project, was de vraag van een mantelzorger om testuitslagen grafisch weer te geven. Wij hebben over de vraag nagedacht en gaan dit nu ontwikkelen. Wat maakt iemand tot een goed onderzoeker? Ik denk dat je heel enthousiast moet zijn over het onderwerp waar je onderzoek naar doet. Daar moet je achter staan. Er gaan heel veel uren in zitten, dus dat moet je echt met plezier kunnen doen. Je moet nieuwsgierig zijn, gedreven zijn om door te gaan. En je moet geduld hebben, het gaat op de een of andere manier nooit zoals dat je vooraf hoopt. Het gaat vaak langzamer dan je verwacht en om goede onderzoekuitslagen te kunnen krijgen, heb je grote groepen nodig van mensen die mee willen doen. Zijn de mensen bereidwillig om mee te doen aan onderzoeken? Het ligt eraan waarvoor je mensen vraagt en of het onderzoek belastend is. Over het algemeen zijn mensen vaak bereid om mee te doen. Het neuropsychogisch onderzoek dat we onder de loep nemen, is een onderzoek waarmee wealle hersenfuncties in kaart brengen. Een omvangrijk onderzoek dat vaak twee, maar soms ook drie uur in beslag neemt. Hoe vermoeiend en belastend dit is voor de deelnemers, willen we nu in kaart gaan brengen. Want we zijn ons er van bewust, dat we juist dat vragen waar de patiënt niet goed in is. Het is ook vaak confronterend! Bovendien beïnvloedt de spanning rondom het getest worden de prestaties. 3

4 ACHTERGROND Verbeteren van het neuropsychologisch onderzoek bij dementie is noodzakelijk De komende decennia zal het aantal ouderen sterk toenemen. En, hiermee samenhangend, ook het aantal mensen met geheugenproblemen dat wil weten wat er met hen aan de hand is. Is de vergeetachtigheid normaal of is het misschien een teken van dementie? Als mensen met deze vragen naar de huisarts gaan, worden ze waarschijnlijk doorverwezen naar een geheugenpoli, waar onder andere een neuropsychologisch onderzoek (NPO) zal plaatsvinden. Het NPO is zeer belangrijk voor het stellen van een betrouwbare diagnose. Dit onderzoek brengt namelijk de verschillende domeinen van het denken, zoals het geheugen, het denktempo, aandacht en concentratie, taal en oriëntatie in kaart en wijst uit of de testprestaties normaal zijn in vergelijking met gezonde mensen of dat de prestaties lager zijn, waardoor er mogelijk sprake is van dementie of een voorfase daarvan. Door het NPO na enige tijd te herhalen, kan worden onderzocht of de patiënt (verder) achteruitgaat. Het onderzoek is van groot belang bij het vaststellen van dementie, maar ook voor het geruststellen van mensen die zich onnodig zorgen maken. Gebleken is, dat dit neuropsychologisch onderzoek (NPO) in de praktijk heel vaak wordt toegepast, maar inmiddels ook aan herziening toe is. Prof. Frans Verhey en dr. Inez Ramakers van Alzheimer Centrum Limburg lichten toe waarom dit zo is en hoe het NPO kan worden verbeterd. Niet alle geheugenpoli s gebruiken dezelfde test Voorgesteld wordt om één uniforme kern testbatterij oftewel één dementie testbatterij te ontwikkelen voor alle Nederlandse geheugenpoli s. De testen die op dit moment bij de verschillende Nederlandse geheugenpoli s worden afgenomen, verschillen sterk van kwaliteit en inhoud. Hierdoor zijn uitkomsten uit een ander centrum bijna onmogelijk te vergelijken en dus onbruikbaar. Minimale belasting voor de patiënt Het is nooit onderzocht hoe een patiënt zo n NPO, dat twee tot drie uur kan duren, ervaart. Hoe vermoeiend en belastend is dit? Er wordt vaak juist datgene van de patiënt gevraagd wat hij niet meer goed kan: dingen onthouden en zich concentreren. Het is belangrijk dat de nieuw te ontwikkelen Nederlandse testbatterij een optimale bijdrage levert aan een nauwkeurige diagnose en tegelijk een zo laag mogelijke belasting vormt voor de patiënt. Dus betrouwbaar, maar zo kort mogelijk. Wanneer zijn prestaties abnormaal? Met een NPO wordt antwoord gegeven op de vraag of prestaties normaal zijn voor de leeftijd of niet. Om dit te kunnen beoordelen zijn normgegevens, gegevens van grote groepen gezonde mensen van verschillende leeftijden, geslacht en opleidingsniveaus, nodig. De huidige normgegevens zijn deels verouderd en wellicht niet meer toepasbaar op de oudere van nu. De huidige ouderen hebben vaak een betere opleiding gehad, middels internet meer kennis gekregen of zijn er aan gewend om getest te worden. De huidige oudere is niet meer te vergelijken met de oudere van 30 jaar geleden. Oude referentiegegevens zijn daarom wellicht niet meer van toepassing voor de nieuwe oudere. Verder zijn deze normgegevens schaars voor de mensen ouder dan 75 jaar. Er wordt voorgesteld om goede normgegevens te verzamelen voor deze groep. Pas dan kunnen we betrouwbare uitspraken doen over of prestaties normaal zijn of niet. Is er sprake van achteruitgang? Met dit onderzoek willen we een duidelijk idee krijgen over wat we achteruitgang in denken noemen. Een NPO wordt vaak na een bepaalde tijd herhaald om het beloop van de klachten in kaart te brengen, de testprestaties van de twee metingen worden met elkaar vergeleken. Gezonde mensen laten bij herhaalde metingen echter ook verschillen in prestaties zien. Wanneer is een verschil in prestatie nu ook een echt verschil en daarmee een aanwijzing voor achteruitgang in het denken en geheugen? Dit dient te worden onderzocht, want alleen als we dat weten, kunnen we betrouwbaar vaststellen of iemand achteruitgaat en mogelijk dementie kan ontwikkelen. Betere gegevensverwerking Het uitwerken van een NPO is een tijdrovende bezigheid: prestaties worden vergeleken met de prestaties van andere mensen van dezelfde leeftijd, opleiding en geslacht, zodat kan worden geconcludeerd of de scores binnen of buiten de norm vallen. Het uitwerken van de gegevens is bovendien mensenwerk, waarbij fouten gemaakt kunnen worden. In dit project willen we een computerprogramma ontwikkelen dat op een snelle en nauwkeurige manier ruwe scores kan omzetten in adequate normscores. Testuitslagen worden zo sneller beschikbaar voor onderzoeker en patiënt en de opgeleverde tijdwinst bespaart bovendien veel personeelsinzet en geld. Patiënten willen de eigen testprestaties beter begrijpen Het is belangrijk dat de uitkomsten van een NPO op heldere wijze worden meegedeeld aan de patiënt en zijn naasten. Om de testuitslagen goed te kunnen uitleggen, wordt een programma ontwikkeld waarin de prestaties in heldere grafieken ( plaatjes ) worden weergegeven. Patiënten en hun naasten zullen worden gevraagd om mee te denken over welke plaatjes voor hen het duidelijkst zijn. Door deze vernieuwingen kan de patiënt een betrouwbaardere diagnose krijgen en kan de uitleg van de resultaten patiëntvriendelijker worden. Helpt u mee om het neuropsychologisch onderzoek (NPO) te verbeteren? Om te onderzoeken hoe de testbatterij kan worden verbeterd, hoe de verkregen gegevens beter kunnen worden verwerkt en kunnen worden meegedeeld aan de patiënt is geld nodig, veel geld. Dit grootschalige onderzoek kan uitgevoerd worden door de samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit van Amsterdam en GGZ InGeest te Amsterdam. Alzheimer Centrum Limburg is de coördinator van dit grote onderzoek dat vier jaar zal duren. De kosten zijn begroot op ca Euro. Een bedrag dat niet alleen kan worden verkregen uit subsidies, maar waarvoor wij ook uw steun hard nodig hebben! U kunt meedoen aan een van de activiteiten die Alzheimeronderzoekfonds Limburg organiseert om fondsen te werven, zoals bijvoorbeeld het Teeke zingen met Beppie Kraft. U kunt het onderzoek ook direct steunen door een gift op rekeningnummer NL72INGB t.n.v. Alzheimeronderzoekfonds Limburg. 4 4

5 ADOPTIEPROJECT Alzheimer Centrum Limburg geeft elk schooljaar gastlessen op lagere scholen in Limburg. De leerlingen krijgen onderwijs over de functie van hun hersenen en wat er gebeurt als je een ziekte aan je hersenen krijgt, zoals dementie."wij hebben gekozen voor leerlingen uit groep 7 en 8 omdat die kinderen er over praten, een mening vormen en niet alleen op school, maar ook bij de voetbalclub en thuis met hun ouders er over spreken. Dan ben je taboedoorbrekend bezig. Dat vind ik de kracht van het project. We willen sensibiliseren. En dat kun je het beste zo jong mogelijk doen. vertelt ing. Iris Partouns, medewerker Social Projects van Alzheimer Centrum Limburg. Aan het begin van het schooljaar geeft Iris de gastlessen, waarin zij over de werking van de hersenen vertelt en het verschil tussen gezonde hersenen en de hersenen van iemand die dementie heeft, uitlegt. Het is niet gewoon oud en vergeetachtig worden. Na afloop van de les proberen we met de hele klas op bezoek te gaan in een zorgcentrum, zodat de kinderen kunnen rondkijken en een indruk krijgen van hoe de bewoners leven en wonen. Daarna gaan elke week vier kinderen een ochtend helpen. Elke leerling is tijdens een schooljaar een of tweemaal aan de beurt. Ze helpen met het ontbijt, lezen de krant voor en spelen spelletjes. Soms gaan ze wandelen of worden oefeningen gedaan samen met de fysiotherapeut. Er is een school waar de leerlingen meehelpen met het uitserveren van het eten, mee lunchen en daarna alles opruimen. Op die locatie worden de kinderen dus ook echt maatschappelijk ingezet. Er is altijd een begeleider bij de kinderen aanwezig, dat is een eis. Dat mag een goed getrainde vrijwilliger zijn, maar liefst een dagbestedingscoach of de verpleegkundige. Aan het eind van de ochtend wordt met de begeleider besproken wat ze hebben gedaan en hoe ze het hebben ervaren. De nazorg is het pakkie an van het verpleeghuis. Heeft er een gebeurtenis plaatsgevonden waarover gesproken moet worden, dan wordt dit met school teruggekoppeld. Wat ik erg leuk vind, is dat je ziet dat ook het personeel verandert. Ze zien de onbevangenheid van de kinderen, hoe kinderen omgaan met het repeteergedrag. De kinderen zijn zo geduldig! Je ziet dat het voor een afdeling echt een meerwaarde heeft. En dat vind ik zo mooi aan het programma. De patiënten zij blij met de bezoekjes. Je merkt dat ouderen en kinderen elkaar stimuleren. Een bewoonster vertelde ooit dat als ze samen met de kinderen meedeed aan een beweeg activiteit, ze extra haar best deed. Daar doen we het voor! Het haalt het beste uit de mensen naar voren. De kinderen gaan ervan uit dat zij voor de ouderen zorgen en de ouderen denken dat zij ervoor moeten zorgen dat de kinderen zich op hun gemak voelen. De chemie is geweldig! Aan het einde van het schooljaar, bezoek ik de klassen nog een keer en vraag ik naar de ervaringen. Aan de schoolverlaters, in groep 8, vraag ik altijd of ze uit zichzelf ook nog een keertje iemand gaan opzoeken om hallo te zeggen. Sommige kinderen doen dat! Er is zelfs een meisje vrijwilligster geworden. Ze doet elke zaterdagochtend vrijwilligerswerk, al vier jaar! Dementie is een ziektebeeld waar nog steeds een taboe op rust. Met de toenemende vergrijzing krijgen steeds meer mensen in hun omgeving met dementie te maken en komen ook kinderen met dit ziektebeeld in aanraking, bij bijvoorbeeld een grootouder of oudere mensen in hun buurt, die steeds langer thuis wonen, of zelfs bij een ouder als het zich al op jonge leeftijd manifesteert. De spontaniteit van de kinderen De ervaring leert dat kinderen nieuwsgierig zijn naar wat er aan de hand is. Beter dan volwassenen, zijn zij vaak in staat om op een onbevangen manier mensen met dementie tegemoet te treden. Alzheimer Centrum Limburg brengt basisschoolkinderen in contact met mensen met dementie die in een woon/zorgcentrum verblijven. De school verzorgt het vervoeren van de kinderen tussen school en het woonzorgcentrum. Hierbij wordt vaak een beroep gedaan op ouders. Het woonzorgcentrum zorgt ervoor dat de kinderen nooit alleen met de bewoners zijn, hiervoor is een goed geschoolde vrijwilliger of de activiteitenbegeleider van de locatie nodig. Een positieve stimulans Het contact met de kinderen heeft een positieve invloed op het welbevinden van de mensen met dementie. Zij reageren over het algemeen ontspannen op de spontane reacties van de kinderen, genieten van de aandacht en ze worden gestimuleerd tot interactie. Via de ongedwongen omgang van kinderen met de ouderen en door hun verhalen over hun contacten met deze mensen, blijven mensen met dementie deel uitmaken van onze samenleving. Waarom dit project belangrijk is Het adoptieproject is voor zowel de zorginstelling als de school interessant. >> 5

6 >> Door deelname biedt de instelling de mensen met dementie een leuke activiteit. En scholen vinden het actief burgerschap dat sterk naar voren komt een goed gegeven. De kinderen leren mensen met dementie kennen, begrijpen en respecteren, hetgeen een positieve bijdrage kan leveren aan de sociale ontwikkeling van het kind. Het zou fantastisch zijn als meer scholen kunnen deelnemen aan dit project. In eerste plaats voor het welbevinden van de mensen met dementie. Maar zeker ook om het taboe rondom dementie te doorbreken. Door de kinderen meer te leren over dementie, zullen ze er niet alleen op school, maar ook thuis over praten. In al hun onbevangenheid. En dat is precies wat we willen. U kunt dit project steunen door een geldbedrag te doneren, op rekeningnummer (IBAN)): NL72INGB , onder vermelding van adoptieproject. Ik vind het adoptieproject een heel leuk en leerzaam initiatief. De kinderen kunnen nu zien hoe het in een verpleeghuis gaat en werkt. Joost is na de adoptiedagen na gaan denken over ouder worden. Hij zei laatst: als je ouder wordt, ben je vaak eenzaam. Hij beseft nu dat ouderen een andere plaats in de maatschappij innemen. Joost was erg enthousiast over de adoptiedagen. Het is zeker voor herhaling vatbaar. MET KORTING NAAR STILL ALICE FILM OVER JONGDEMENTIE IN LUMIÈRE In de Brain Awareness Week organiseert Alzheimeronderzoekfonds Limburg samen met Lumière Cinema een bijzondere filmavond in Maastricht. Op dinsdag 17 maart a.s. kunt u voor een gereduceerde prijs de film 'Still Alice' zien. Een filmkaartje kost dan 7,- i.p.v 8,50. 'Still Alice' is een Amerikaanse film uit 2014 onder regie van Richard Glatzer en Wash West met Julianne Moore en Alec Baldwin in de hoofdrollen. De film zet het thema jongdementie op de kaart. Prof. dr. Frans Verhey, directeur van Alzheimer Centrum Limburg zal het thema jongdementie voordat de film begint kort toelichten. De film start om uur. Kaartverkoop verloopt via de ticketbalie van Lumière Cinema. Het is Bogaardenstraat 40-B in Maastricht. Bekijk ook Vader van Joost LIMBURGS JEUGD SYMFONIE ORKEST AMIKEJO BESTAAT 5 JAAR! En dat vieren we met een groots concert 5YEARS op zondag 26 april aanstaande om uur in het MECC te Maastricht. Amikejo brengt tijdens dit concert, samen met muziekschoolstudenten uit de Euregio, een gevarieerd programma van Bach tot Alicia Keys. Ook zullen een aantal jonge talenten te gast zijn, waaronder Stephanie Habets, finalist van The Voice Kids in Ter ere van de nieuwe samen werking tussen Amikejo en Alzheimeronderzoekfonds Limburg willen wij u graag uitnodigen om bij het concert aanwezig te zijn. Voor 12,50 bezorgen wij u niet alleen een fantastische middag, maar steunt u ook nog eens Alzheimeronderzoekfonds Limburg. Van elke verkochte kaart schenkt Amikejo 2,50 aan het fonds. Amikejo wil jonge musici van 10 tot 23 jaar uit de Euregio Maas-Rijn samen te laten musiceren in een volwaardig symfonieorkest op hoog niveau. Het stimuleren van jong talent en het ontwikkelen van een goede kweekvijver op het gebied van muzikaal samenspel is daarbij de uitdaging. Er wordt projectmatig gewerkt, op basis van uitdagende thema s die de artistiek leider hiervoor speciaal selecteert. Amikejo staat onder leiding van Mark Prils. Wij hopen u te zien tijdens het concert 5YEARS! Still Alice Alice Howland is een gerenommeerde professor in de linguïstiek met drie kinderen. Ze heeft haar leven op een rijtje en niets lijkt haar geluk in de weg te staan. Op een dag begint zij woorden te vergeten. Ze wordt gediagnosticeerd met Alzheimer. In haar strijd tegen het geheugenverlies probeert ze verbonden te blijven met haar familie, terwijl haar herinneringen langzamerhand verdwijnen. Julianne Moore won dit jaar een Oscar en een Golden Globe voor haar hoofdrol in Still Alice. Still Alice is vanaf 12 maart 2015 in de bioscoop in België en Nederland te zien. Voor meer informatie/ kaartverkoop kunt u terecht bij Paula Snijders, tel: (043) of Kaarten kunt u bestellen via 6 6

7 CITY POLO MAASTRICHT Alzheimeronderzoekfonds Limburg t.b.v. wetenschappelijk onderzoek naar dementie in Maastricht UMC+. Wij zijn ontzettend blij met dit mooie bedrag en willen de organisatie alvast hartelijk bedanken voor hun steun aan Alzheimeronderzoekfonds Limburg. City Polo Maastricht vindt plaats vanaf vrijdag 20 t/m zondag 22 maart Meer informatie over het programma, kaartverkoop en sponsormogelijkheden vindt u op Wij hopen u daar te ontmoeten. City Polo Maastricht staat aan de vooravond van haar 3e editie. Dit unieke evenement vindt plaats op het Vrijhof in hartje Maastricht tijdens de wereldvermaarde kunst- en antiekbeurs Tefaf van 20 t/m 22 maart Sinds haar wereldpremière in 2013 is City Polo Maastricht erin geslaagd om grote internationale merken en bedrijven aan zich te verbinden. Dit jaar verzorgen drie gerenommeerdere restaurants van de Crossing Borders Groep de exclusieve catering in het Polo Paviljoen en in de gloednieuwe Polo Village. De Polo Village is voor iedereen gratis toegankelijk, evenals de tribunes rondom het polo speelveld. In de Polo Village worden o.a. koffie, houtbakken pizza s en pannenkoeken gepresenteerd, alsmede een programma van lokale artiesten die optreden. La Becasse uit Aken, Café Sjiek en restaurant Sofa uit Maastricht leggen u in de watten. City Polo Maastricht is inmiddels zo populair geworden, dat elk jaar zes polo teams zich aanmelden voor deze spectaculaire competitie. De organisatie is zeer verheugd om ook dit jaar weer spraakmakende internationale patrons, polospelers en polo grooms te mogelijk verwelkomen als deelnemers aan dit toernooi. Een deel van de opbrengst, een bedrag van 2.500,- komt ten goede aan WIJ ZOEKEN COLLECTANTEN IN MAASTRICHT EN OMGEVING Collectanten zijn onmisbaar voor Alzheimeronderzoekfonds Limburg. Door twee uur te collecteren in de week van maandag 11 t/m vrijdag 15 mei 2015 in het azm/maastricht UMC+ helpt u ons al enorm. Elke euro in uw collectebus gaat naar wetenschappelijk onderzoek naar dementie en hulp, voorlichting en het behartigen van belangen voor mensen met dementie in Limburg en hun naaste familie. Word collectant Om haar werk te kunnen doen, is Alzheimeronderzoekfonds Limburg voor een groot deel afhankelijk van de collecte. Doet u mee? Het hoeft u niet meer dan twee uur tijd te kosten. U ontvangt een bioscoopkaartje voor de film Still Alice die in diverse bioscopen in Nederland te zien is. Interesse? Aanmelden kan door een te sturen naar Paula Snijders via Bellen kan natuurlijk ook! Het nummer is: (043) of REIZENDE TENTOONSTELLING BRAIN ART Expo Brain Art is van 19 februari t/m 23 maart 2015 te zien in het Zorgcentrum Lemborgh in Sittard-Geleen. De tentoonstelling is dagelijks te bezoeken van 9.00 t/m uur. De gehele collectie wordt op zondag 20 september as. geveild in t Peijerhoes Echt, Thaalpad 20, in Echt-Susteren. De opbrengst is bestemd voor meer wetenschappelijk onderzoek naar dementie in Maastricht UMC+. Brain Art is een projectmatig samenwerkingsverband tussen Alzheimer Centrum Limburg, Orbis Medisch en Zorgconcern, gemeente Echt-Susteren en Limburgse Kunstkring. Veertien kunstenaars brengen het thema Dementie beeldend onder de aandacht in een reizende expositie langs diverse Zorgcentra in Limburg. De expositie is van 29 maart t/m 3 mei te zien bij Zorggroep Herte, Op de Steen 81 in Herten. En van 4 mei t/m 7 juni in Orbis Glana Geleen, Lienaertsstraat 159 in Sittard-Geleen. De gehele collectie wordt op Wereld Alzheimer Dag zondag 20 september as. geveild in t Peijerhoes Echt. De gehele opbrengst is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek naar dementie in Maastricht UMC+. Zie voor meer info 7 7

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Hoort, zegt het voort!

Hoort, zegt het voort! Maastricht Heuvelland 2013 nr. 2 Gezond lijfblad voor alle Limburgers Hoort, zegt het voort! Gehoorproblemen kunnen je leven vergallen, maar er is iets aan te doen Maastricht Heuvelland 2013 nr. 2 Gezond

Nadere informatie

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 Lokaal WMO-MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Mentaal Lokaal jaargang 2 Nummer 2 oktober

Nadere informatie

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 1 0 3 Jaarverslag 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Over Vereniging Bartiméus Sonneheerdt 8 Wat hebben we

Nadere informatie

Kwalitatief onderzoek Muziek in de Klas

Kwalitatief onderzoek Muziek in de Klas Kwalitatief onderzoek Muziek in de Klas Projectperiode 2010-2013 Den Haag, februari 2013 Nienke van Olphen, MA Allegro Arts 2013 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of worden openbaar gemaakt

Nadere informatie

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met...

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Rondkomen met een minimum inkomen met Elkaar Zomer 2014 VMCA Magazine zomer 2014

Nadere informatie

TSC Contact. Mobiliteit. www.stsn.nl. nummer 108 herfst 2009. Leerlingenvervoer. Afscheid van school...en dan? Autorijden & epilepsie

TSC Contact. Mobiliteit. www.stsn.nl. nummer 108 herfst 2009. Leerlingenvervoer. Afscheid van school...en dan? Autorijden & epilepsie www.stsn.nl TSC Contact Mobiliteit Leerlingenvervoer 15 Afscheid van school...en dan? 28 Autorijden & epilepsie 30 Temple Grandin, het voordeel van autisme 32 nummer 108 herfst 2009 Dagelijks bestuur STSN

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

www.ggze.nl jaargang 9 nummer 1 2014 Samen werken aan ouderenpsychiatrie Jongeren niet meer tussen wal en schip Mobiliteit biedt medewerkers kansen

www.ggze.nl jaargang 9 nummer 1 2014 Samen werken aan ouderenpsychiatrie Jongeren niet meer tussen wal en schip Mobiliteit biedt medewerkers kansen jaargang 9 nummer 1 2014 www.ggze.nl Samen werken aan ouderenpsychiatrie Jongeren niet meer tussen wal en schip Mobiliteit biedt medewerkers kansen - Colofon Dit magazine verschijnt vier keer per jaar.

Nadere informatie

Een eigen bedrijf! Gecertificeerde MS Coaches staan voor u klaar. Over MS en zwangerschap. Oktober 2014 Nummer 4 22e jaargang

Een eigen bedrijf! Gecertificeerde MS Coaches staan voor u klaar. Over MS en zwangerschap. Oktober 2014 Nummer 4 22e jaargang MenSen Kom op 5 november naar Rondom MenSen! Zie pagina 14. Oktober 2014 Nummer 4 22e jaargang Een eigen bedrijf! Over MS en zwangerschap Gecertificeerde MS Coaches staan voor u klaar MS Vereniging Nederland,

Nadere informatie

Nieuwsbrief HERAUT. Nummer 29 / juli 2015

Nieuwsbrief HERAUT. Nummer 29 / juli 2015 Nieuwsbrief HERAUT Nummer 29 / juli 2015 Inhoudsopgave Voorwoord Nieuws vanuit het bestuur Verslag Algemene Ledenvergadering OOG voor verborgen talent Oproepjes Autikamp SGK Verslag Chill Auti Café Theaterlessen

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

info Kerstmarkt PSW Studiemiddag vermaatschappelijking PSW Werk haalt Keurmerk Blik op Werk Ontwikkelen nieuwe strategie

info Kerstmarkt PSW Studiemiddag vermaatschappelijking PSW Werk haalt Keurmerk Blik op Werk Ontwikkelen nieuwe strategie Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

VITALE MENSEN KUNNEN LANGER DEELNEMEN AAN DE MAATSCHAPPIJ. nationaal congres active ageing 2015. Nieuwe website Active Ageing Nederland

VITALE MENSEN KUNNEN LANGER DEELNEMEN AAN DE MAATSCHAPPIJ. nationaal congres active ageing 2015. Nieuwe website Active Ageing Nederland nationaal congres active ageing 2015 magazine voor active ageing professionals Nieuwe website Active Ageing Nederland Met robots langer zelfstandig WelkomLife, nieuwe website voor 50-plussers Zorgsector

Nadere informatie

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Emoties 4 Antwoord op uw vragen 8 Palliatieve behandelingen 13 Onderzoek naar nieuwe behandelingen 18 Alternatieve

Nadere informatie

SCHEMA ACTIVITEITEN ZOG MH

SCHEMA ACTIVITEITEN ZOG MH Maart/ april 2013 12e Jaargang nummer 103 Zorgvragersorganisatie GGZ Midden Holland Hoge Gouwe 65 2801 LC Gouda Telefoon: 0182-51 90 60 E-mail: Cliëntenkrant@zogmh.nl Website: www.zogmh.nl Twitter: @zogmh

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

Good practices Jongeren centraal

Good practices Jongeren centraal Good practices Jongeren centraal inhoudsopgave Lessen in geluk 3 les(s) & more 6 puberspreekuur en de gezondheidstest 9 can you fix it? 12 zelfvertrouwen en eetgedrag 15 peervoorlichters over het CJG in

Nadere informatie

0943.Rondom MS 4-4 23-12-2005 13:48 Pagina 1. Stichting MS Research Nummer 24-2006 NIEUWSBRIEF

0943.Rondom MS 4-4 23-12-2005 13:48 Pagina 1. Stichting MS Research Nummer 24-2006 NIEUWSBRIEF 0943.Rondom MS 4-4 23-12-2005 13:48 Pagina 1 ROND M MS Stichting MS Research Nummer 24-2006 NIEUWSBRIEF 0943.Rondom MS 4-4 23-12-2005 13:48 Pagina 2 WÉÉR 365 DAGEN MS RESEARCH Multiple Sclerose (MS) is

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

TvV MAARTJE VAN DEN BOOGAARD: IK BEN EEN KNUFFELZUSTER. Tijdschrift voor Verzorgenden

TvV MAARTJE VAN DEN BOOGAARD: IK BEN EEN KNUFFELZUSTER. Tijdschrift voor Verzorgenden TvV Tijdschrift voor Verzorgenden Nummer 11/12 / november/december 2013 / jaargang 45 MAARTJE VAN DEN BOOGAARD: IK BEN EEN KNUFFELZUSTER Van thuis naar verzorgingshuis Gast op de woning wint V&VN Zorgaward

Nadere informatie

adelante actueel december 2014 nummer 19

adelante actueel december 2014 nummer 19 adelante actueel december 2014 nummer 19 Inhoud en colofon 6 8 Altijd de blik vooruit.... 4 Vrienden met hart voor Adelante.... 8 1+1=3.... 10 Het behandelplein.... 12 Fitcare4u werkt aan zelfredzaamheid....

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE

Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE Mirjam van der Leer SHINE Houten De Slinger 2 3995 DE Houten www.shinehouten.nl Inhoudsopgave Missie en Visie Jaarwerkplan 2015: p. 3 p. 6 1. Doelstellingen en uitgangspunten

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie