Jaarbeeld Ravelijn zoekt keien van vrijwilligers 8 Ik heb Sandra zien groeien 18 Bedrijfsruimten Havikshorst buitenkans 24

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarbeeld 2011. Ravelijn zoekt keien van vrijwilligers 8 Ik heb Sandra zien groeien 18 Bedrijfsruimten Havikshorst buitenkans 24"

Transcriptie

1 Jaarbeeld 2011 Stichting Ravelijn april 2012 In dit Jaarbeeld 2011 o.a. Ravelijn zoekt keien van vrijwilligers 8 Ik heb Sandra zien groeien 18 Bedrijfsruimten Havikshorst buitenkans 24 Stichting Ravelijn vrijwilligers mantelzorg maatschappelijke inzet Jaarbeeld

2 Inhoud Voorwoord 3 Voor een betrokken samenleving 4 Vrijwilligersbemiddeling 7 Europees Jaar van de Vrijwilliger 8 Arbeidstoeleiding 10 Ravelijn in beeld 12 Informele Zorg 14 Nazli: Ik heb Sandra zien groeien 18 Ontwikkelingen 20 AV Werkt 22 Bedrijfsruimten Havikshorst buitenkans 24 Opnieuw succesvolle Help Mee Dag 26 Foto omslag: Vrijwilliger Piet van de Graef kookt verse maaltijden met de bewoners van GGz Centraal. Colofon Tekst Marian Vreugdenhil (p ) en Ravelijn/ Natanja Vreugdenhil Basisontwerp Concreet geeft vorm Opmaak Ravelijn/Natanja Vreugdenhil Drukwerk Drukland.nl Fotografie Coert Kelkes (p. 1, 15, 17, 23: bovenste 2) Patrick Siemons (p. 3) René Rosmolen (p. 5, 6, 27) Jan Arlar (p. 8, 20) Max Kraaijenbrink (p. 9) Duizend-en-één- Kracht/Claudia Kamergorodski (p. 11) Saskia Berdenis van Berlekom (p. 13: onderaan) Jan Slieker (p. 16), Nazli Dogu/Sandra Boom (p. 18), Inge Hondebrink (p. 21), Marian Vreugdenhil (p. 24, 25) en Stichting Ravelijn Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Ravelijn verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending. 2 Jaarbeeld 2011

3 Jaarbeeld 2011 Stichting Ravelijn april 2012 Voorwoord Waaraan denkt u bij het woord vrijwilligerswerk? Koestert u een mooie ervaring die u als vrijwilliger heeft opgedaan? Of denkt u aan iets zinvols, iets dat u eigenlijk best zou willen doen? Misschien stelt u zich voor hoe de stad bruist tijdens een cultureel evenement? Mijn gedachten gaan bij het woord vrijwilligerswerk naar de honderden enthousiaste mensen die zich bij ons melden op zoek naar een leuke vrijwillige klus. Amersfoort zou Amersfoort niet zijn zonder hun inzet, aandacht en creativiteit. Het Europees Jaar van de Vrijwilliger 2011 was voor Ravelijn een mooie aanleiding om aandacht te vragen voor de belangrijke rol van vrijwilligers in de samenleving. Een jaar lang gingen we op zoek naar keien van vrijwilligers die anderen met hun sprankelende verhaal inspireren. Dankzij de Verkiezing tot Vrijwilliger van het Jaar konden we een breed publiek laten zien hoe veelzijdig vrijwilligerswerk is, en hoe blij je ervan kunt worden. Ondanks de bezuinigingen, die in 2011 werden doorgevoerd, kijken we terug op een dynamisch jaar vol positieve ontwikkelingen. Een jaar waarin Ravelijn zich nadrukkelijk profileerde met de Vrijwilligersbemiddeling- en advisering. We hebben extra geïnvesteerd in ons netwerk, om de bemiddelingscapaciteit te vergroten, nieuwe doelgroepen aan te boren en de adviesfunctie te versterken. En met resultaat: nieuwe organisaties schreven zich in en er werden veel nieuwe vacatures gegenereerd. bijdrage van een particuliere stichting konden de VPTZvrijwilligers hun belangrijke werk blijven doen. Een nieuwe consulent met een doortastende werkwijze investeerde in het vrijwilligersbestand en in nieuwe doorverwijzers. Eind 2011 steeg het aantal hulpvragen. Amersfoort weet Ravelijn weer te vinden voor de inzet van vrijwilligers rondom stervenden en hun naasten. Samenwerking met ketenpartners heeft geleid tot nieuwe initiatieven. Zo gaat Ravelijn in 2012 meewerken aan een pilot van Beweging 3.0. Daarbij worden aanmeldingen voor thuisbegeleiding doorgeleid naar andere, goedkopere vormen van hulp, zoals de inzet van vrijwilligers en stagiairs. Ook gaan de consulenten van Ravelijn hun kennis rondom het netwerkcoachen delen met de medewerkers van GGz Centraal. Het is de bedoeling om de methode Natuurlijk, een netwerk, waar Ravelijn veel ervaring mee heeft, geleidelijk te integreren in de werkwijze van de persoonlijk begeleiders van GGz Centraal. Al langere tijd tekent zich een kentering af in de informele zorg. Als gevolg van de bezuinigingen op de zorg kregen onze consulenten steeds vaker complexe hulpvragen, waarbij de hulpvragers meerdere beperkingen en problemen hebben. In dergelijke situaties is het niet altijd mogelijk om vrijwilligers in te zetten. Wij verwachten dat deze ontwikkeling zich in de komende jaren doorzet. Medio 2012 start daarom een project waarbij Ravelijn stagiairs inzet bij complexe hulpvragen. Met succes hebben we nieuw leven geblazen in de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg. Voor dit project kreeg Ravelijn minder subsidie van de gemeente Amersfoort. Maar dankzij een financiële Nog even terug naar het woord vrijwilligerswerk. We hebben ook de vrijwilligers die deelnamen aan de Verkiezing tot Vrijwilliger van het Jaar gevraagd wat het vrijwilligerswerk voor hen betekent. Geluk, plezier, positieve energie, voldoening en trots waren de woorden waarmee zij dit beschreven. Vrijwilligerswerk zet mensen in hun kracht. Het is een pareltje dat we moeten koesteren, juist in deze tijden van economische crisis. Amersfoort als bruisende vrijwilligersstad is niet vanzelfsprekend. Vrijwilligers verdienen de juiste ondersteuning, want hun inzet is nu belangrijker dan ooit. Sylvia Cox Directeur-bestuurder stichting Ravelijn Jaarbeeld

4 Over stichting Ravelijn Activeren en verbinden, daar gaat het om bij Ravelijn Voor een betrokken samenleving Stichting Ravelijn zet mensen in hun kracht. Dat doen we door mensen uit te dagen om hun talenten te benutten en anderen te ontmoeten. Vrijwilligers, stagiairs, werkzoekenden en inburgeraars bemiddelen we naar vrijwilligerswerk dat bij hen past. Wie het even niet in zijn eentje redt, vindt nieuw zelfvertrouwen door het contact met een vrijwilliger. Mensen die voor naaste zorgen, stimuleren we om met de juiste ondersteuning ook goed voor zichzelf te zorgen. Ravelijn werkt aan een stad waarin iedereen actief meedoet. Wil Cattie is al 25 jaar vrijwilliger bij de Gehandicapten Sportvereniging Amersfoort en Omstreken (rechts). 4 Jaarbeeld 2011

5 Ravelijn is als netwerkorganisatie verbonden met ongeveer 250 andere organisaties. Ravelijn bundelt de krachten door verbindingen te leggen. De naam Ravelijn betekent dan ook verbinding tussen bolwerken. Ravelijn stimuleert het ontstaan van nieuwe ideeën door nieuwe ontmoetingen te faciliteren. Door in te spelen op de actualiteit en het ontwikkelen van best practices wordt deskundigheid op het gebied van maatschappelijke inzet ter beschikking gesteld aan anderen. Ravelijn is een stichting met een dagelijkse leiding (directeur-bestuurder) en een Raad van Toezicht. De verschillende activiteiten van Ravelijn worden aangestuurd en/of uitgevoerd door betaalde medewerkers. In de uitvoering van de activiteiten worden waar mogelijk vrijwilligers ingezet. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende rol, stelt kaders, fungeert als klankbord voor de directeur en is adviserend. De directeur draagt eindverantwoordelijkheid. Begin 2011 bestond de Raad uit de volgende leden: Mw. E. Erkens, Mw. M. van Eijck (voorzitter), Mw. M. Huisman, Hr. H. Schrijer (vice-voorzitter) en Mw. G. Veltkamp. In oktober nam Mw. G. Veltkamp op haar eigen verzoek afscheid. In december traden Hr. W. Egtberts en Hr. T. Koorman als nieuwe leden toe tot de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft vijf reguliere vergaderingen gehad. Daarnaast heeft de Raad een besloten zelfevaluatie gehouden. M. van Eijck en E. Erkens hebben een gesprek gevoerd met de Personeelsvertegenwoordiging over de gang van zaken binnen Ravelijn zoals medewerkers die ervaren. M. van Eijck, H. Schrijer en S. Cox hebben een gesprek gevoerd met wethouder G. Boeve, op diens verzoek, met als doel het werk van Ravelijn beter te leren kennen. José de Bruijn bezoekt elke zaterdag mevrouw de Kruijff Eind 2011 werkten er 20 betaalde medewerkers (15,28 fte) en 33 onbetaalde medewerkers bij Ravelijn. De onbetaalde medewerkers zijn werkzaam als bemiddelaar of als lid van het receptie- en telefoonteam. Ravelijn heeft in 2011 aan acht mensen een Werk-Mee-plaats kunnen aanbieden. Zij werden doorverwezen door de afdeling Arbeidsintegratie van de gemeente Amersfoort. Zeven buurtvoorlichters behaalden hun diploma Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 (zie p. 22). Ravelijn heeft in 2011 afscheid genomen van een medewerker. Deze functie is intern vervuld. Zo ontstond er voor meerdere medewerkers ruimte om een ander takenpakket te gaan invullen. Van een medewerker is het dienstverband beëindigd vanwege het bereiken van de pensioensgerechtigde leeftijd. Het ziekteverzuim schommelde in 2011 rond de 10%. Dit kwam onder andere door het langdurig verzuim van twee medewerkers. De Vrijwilligersraad van stichting Ravelijn heeft zichzelf in 2011 opgeheven. Ravelijn heeft sinds 2006 een Personeelsvertegenwoordiging. In 2011 heeft de Raad van Toezicht het Reglement Raad van Toezicht en het Directiereglement vastgesteld. Ook zijn stappen gezet in het ontwikkelen van een Raad van Toezicht Jaarcyclus, afgestemd op de Planning en Control cyclus van Ravelijn. De Raad van Toezicht heeft in 2011 veel aandacht besteed aan de strategische en financiële positie van Ravelijn, gezien de bezuinigingen door de gemeente Amersfoort. Medewerkers en vrijwilligers Mensen maken het verschil bij Ravelijn. Vrijwilligers, medewerkers en stagiairs werken met enthousiasme aan een betrokken samenleving. Ravelijn streeft een platte organisatievorm na waar binnen er veel ruimte is voor eigen initiatief van de medewerkers. Financiering De gemeente Amersfoort beëindigt in 2012 de incidentele subsidie van aan Ravelijn. Om de onduidelijkheid onder het personeel zo kort mogelijk te laten duren, heeft Ravelijn al in 2010 en 2011 haar personeelsbestand op dit niveau afgestemd. Mede hierdoor heeft Ravelijn het jaar 2011 met een positief resultaat kunnen afsluiten. De gemeente heeft echter aangekondigd om in 2013 nog eens 10% te bezuinigen op het structurele budget van Ravelijn. Verdere inkrimping van het personeel is dus voorstelbaar. Daarnaast blijft de noodzaak om alternatieve financieringsbronnen aan te boren groot. Naast de structurele subsidies van de gemeente Amersfoort ontvangt Ravelijn ook incidentele subsidies. Het gaat hierbij om de projecten en activiteiten All-In, Eigen Kracht, AV Werkt en het WijkServiceTeam. Jaarbeeld

6 Missie Ravelijn is een maatschappelijke organisatie op het gebied van vrijwilligerswerk, mantelzorg en maatschappelijke inzet. Ravelijn staat voor een betrokken samenleving in Amersfoort en wil daarom een bijdrage leveren aan het vergroten van de sociale samenhang en de maatschappelijke participatie in Amersfoort. Zij doet dit door het stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk, het bieden van ondersteuning aan mantelzorgers, ondersteunen en begeleiden van vrijwilligers binnen de informele zorg, en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven op het terrein van maatschappelijke inzet. Ravelijn levert als intermediair op de arbeidsmarkt voor vrijwilligerswerk in Amersfoort en omstreken een actieve bijdrage aan het meedoen door inwoners en organisaties aan de samenleving. Visie Door het bevorderen dat iedereen meedoet wordt een win-win situatie gecreëerd voor zowel de mensen als voor organisaties die een maatschappelijke inzet leveren, en voor degenen die profiteren van deze maatschappelijke inzet. Maatschappelijke deelname bevordert het welzijn van mensen in die zin dat men zich nuttig voelt, waarde heeft voor een ander, sociale contacten onderhoudt, betrokkenheid ervaart en nieuwe dingen leert. Mensen die dankzij deze inzet langer zelfstandig kunnen blijven wonen, minder snel een beroep doen op de professionele zorg en minder snel in een sociaal isolement terechtkomen dragen bij aan een meer betaalbare samenleving waar mensen naar elkaar omkijken. Ravelijn maakt deze maatschappelijke deelname en betrokkenheid van mensen en partijen in Amersfoort mogelijk. De reacties waren hartverwarmend Als Bert Weggelaar met vervroegd pensioen gaat, weet hij al snel wat hij met z n vrije tijd wil doen: vrijwilligerswerk! Met veel liefde knutselt hij speelse elementen voor de kinderen bij de exposities in het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie (CNME). Met mijn achtergrond als leraar handenarbeid was dit vrijwilligerswerk een geweldige uitdaging, zegt Bert. Ook maakte hij de inhoud van de leskisten, die het CNME ter beschikking stelt aan Amersfoortse basisscholen. Daarin zit materiaal dat de kinderen spelenderwijs kennis bijbrengt over natuur en milieu. Het was een grote slag voor Bert toen bij de grote brand in september 2010 bijna al dit spelmateriaal in vlammen op ging. Ondertussen heb ik al wel weer onderdelen opnieuw gemaakt. Bert heeft altijd plezier gehad in het vrijwilligerswerk, vooral in het zelf ontwerpen van spellen. Maar ook de sociale contacten vond ik belangrijk. De reacties op mijn werk waren altijd hartverwarmend en een schouderklopje voelt natuurlijk lekker aan. 6 Jaarbeeld 2011

7 Vrijwilligersbemiddeling Groeiend vrijwilligersaantal schrijft zich in via ravelijn.nl Geen vrijwilliger de deur uit zonder een passende functie, dat is het streven van de intercedenten van de Vrijwilligersbemiddeling- en Advisering. Amersfoorters op zoek naar vrijwilligerswerk, of organisaties op zoek naar vrijwilligers, zijn bij Ravelijn aan het juiste adres. Bij de Vrijwilligersbemiddeling werken vijftien vrijwilligers en een betaalde coördinator. Vorig jaar meldden zich hier 1020 potentiële vrijwilligers. Daarmee lijkt het aantal inschrijvingen van potentiële vrijwilligers zich te stabiliseren. In de afgelopen jaren maakte het aantal inschrijvingen een flinke groei door; in 2010 waren er 1047 nieuwe inschrijvingen, het jaar daarvoor 959 en in via de informatiebalie aan de Bergstraat Maar liefst 530 vrijwilligers schreven zich in via de website. In 2008 lieten 187 nieuwe vrijwilligers zich via ravelijn.nl inschrijven. Dat jaar vond 26% van de inschrijvingen plaats via de website. In 2009 steeg dit percentage naar 40%, mede dankzij de online bemiddeling voor Amersfoort 750. Het jaar daarop meldden 452 vrijwilligers zich online aan; dat was toen 43% van de vrijwilligersinschrijvingen. Kortom, in vier jaar tijd is het aantal inschrijvingen via ravelijn.nl bijna verdrievoudigd. Bemiddeling 476 Vrijwilligers zijn geslaagd bemiddeld, waarvan ongeveer honderd vrijwilligers met meer dan één vacature. Daarmee werden 581 vacatures vervuld. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2010 (534 geslaagde bemiddelingen). 37% Van de geslaagde bemiddelingen vond plaats via internet. Online reageren potentiële vrijwilligers doorgaans heel gericht op één vacature. De internetbemiddeling is bij uitstek geschikt voor mensen die weten wat ze willen. Zodra er vragen zijn, laat de klant zich graag persoonlijk helpen door een van de intercedenten vrijwilligerswerk. Internetbemiddeling Voor het eerst werd in 2011 vaker bemiddeld via internet (51%) dan De Vrijwilligersbemiddeling- en advisering bediende vorig jaar 227 organisaties. Voor de vrijwilligers was er een ruime keuze aan vrijwilligerswerk, er werden maar liefst 419 spiksplinternieuwe vrijwilligersvacatures gegenereerd. Per 31 december 2011 stonden er 468 actieve vacatures en klussen in de database. In totaal stonden er in vrijwilligersvacatures in de Vacaturebank. Nestorproject 28 Procent van de vrijwilligerspopulatie in 2011 is 55-plusser. Voorjaar 2011 hebben acht 55-plussers deelgenomen aan de workshop prepensioen. Per 1 januari 2012 is het project Nestor beëindigd. Op 13 december schrijft de 1000e vrijwilliger van 2011 zich in bij Ravelijn op zoek naar vrijwilligerswerk. De 69-jarige Gerda van Uitert ontvangt een kerststukje uit handen van manager Annemarie Postma. Scholings- en Banenmarkt Ook in 2011 was Ravelijn in het voor- en najaar aanwezig op de Scholings- en Banenmarkt. De intercedenten vrijwilligerswerk spraken met circa 250 bezoekers over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk wordt door potentiële werkgevers gewaardeerd en brengt mensen op nieuwe ideeën bij de zoektocht naar een baan. In de weken na de markten bemerkten de intercedenten een verhoogde toeloop bij de Bemiddeling. Jaarbeeld

8 Ravelijn gaat op zoek naar dé Vrijwilliger van het Jaar 2011 Hanneke Cramer werd genomineerd voor haar rol als vrijwilliger bij Downey s. Aandacht voor vrijwilligers Vrijwilligers maken het verschil, dat was het thema van 2011, het Europees Jaar van de Vrijwilliger. In Amersfoort vroeg Ravelijn een jaar lang aandacht voor de belangrijke rol van vrijwilligers in de samenleving. Door op zoek te gaan naar keien van vrijwilligers liet de stichting zien hoeveel plezier vrijwilligerswerk kan geven. Vrijwilligers zelf beleven het vrijwilligerswerk anders. Zij gebruiken woorden zoals geluk, plezier, positieve energie en voldoening om te beschrijven wat het voor hen betekent. Door de aandacht te vestigen op deze enthousiaste vrijwilligers wilden we laten zien hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn. Stemmen via ravelijn.nl Tien vrijwilligers werden genomineerd: Pavel Hudecek, Peter van Swieten, Cor Holtackers, Piet van de Graef, José de Bruijn, Daniëlle Schoonderbeek, Linda ten Hove, Anya Wiersma, Henk Kreijne en Greet Schoonderbeek. Zij kregen een keitje opgespeld, gemaakt door kunstenares Anook Cléonne, als blijk van waardering voor hun inzet. Daarna mocht het publiek bepalen wie er won. Via kon men eind 2011 stemmen op een van de genomineerden. Amersfoort kan niet zonder haar vrijwilligers, stelt directeur Sylvia Cox. Die extra handen, de creativiteit en het enthousiasme vormen het kloppende hart van onze stad. Het Europees Jaar van de Vrijwilliger was een mooie aanleiding om hen eens in het zonnetje te zetten en te erkennen dat zij groot verschil maken. De juiste match Dertig keien van vrijwilligers werden vanuit het publiek bij Ravelijn aangedragen, een jury boog zich over het verhaal van elke vrijwilliger. Juryleden Koos Koolstra (Alliantie Eemvallei), Gerda Eerdmans (ROC ASA), Herman Toeter (Servicebureau Gemeenten), Hillegonde Kiewiet (NVA), Mels Niessen (FutureOfFame) en Sylvia Cox keken daarbij vooral naar de juiste match tussen vrijwilliger en vrijwilligerswerk. Bij vrijwilligerswerk denken veel mensen aan een zinvolle activiteit. Iets onbaatzuchtigs, waar je misschien niet direct zin in hebt. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Ravelijn op 10 januari maakte jurylid Koos Koolstra de winnaar van de eretitel bekend; Greet Schoonderbeek won met 219 stemmen. Maar liefst 26% van de kiezers gunde haar de eretitel. Zij ontving een cadeaubon van 250 voor een sieraad van Minouche en Rûne. Daarnaast kreeg ze een tegoedbon voor een diner voor twee, aangeboden door Eetcafé DimS in Hooglanderveen. Veelzijdig Sylvia Cox kijkt terug op een geslaagd Europees Jaar van de Vrijwilliger. Door de vrijwilligersverkiezing hebben we inspirerende vrijwilligers in het zonnetje gezet. Zij lieten zien hoe veelzijdig vrijwilligerswerk is en hoeveel voldoening het geeft. De verkiezing zorgde voor veel aandacht voor het vrijwilligerswerk in de lokale pers. Dat was goed voor het imago van vrijwilligerswerk en voor Ravelijn als hét Amersfoortse adres voor vrijwilligerswerk. 8 Jaarbeeld 2011

9 Zoiets kleins, wat ik met zoveel liefde doe, kan veel betekenen Greet Schoonderbeek is dé Amersfoortse vrijwilliger van Vanuit Humanitas Home-Start steunt ze gezinnen met jonge kinderen. Vaak is de hulpvraag: ik wil graag iets meer weten over de opvoeding van mijn kinderen, maar na veertien jaar weet Greet dat er altijd meer achter zit. Ik begon met het vrijwilligerwerk toen mijn eigen kinderen groter werden, zegt Greet. Ik wilde iets gaan doen waar ik helemaal achter stond. In de gezinnen die Greet bezoekt, komen de kinderen door moeilijke omstandigheden nogal eens aandacht tekort. Soms is de moeder ziek of is de vader niet in beeld, er kunnen schulden zijn of huwelijksproblemen. Soms hebben ouders recent een oorlog meegemaakt en hebben ze daar trauma s aan overgehouden. Karakter Door het vrijwilligerswerk raakte Greet een aantal vooroordelen kwijt. Ik dacht dat allochtone ouders hun best niet zo zouden doen. Dat ze te gemakkelijk over de opvoeding zouden denken. Maar ik heb gezien, dat er zoveel kracht is in deze gezinnen, zoveel doorzettingsvermogen. Om uit een moeilijke gezinssituatie te komen, heb je karakter nodig. Als ze in een gezin aan de slag gaat, accepteert Greet de situatie zoals die is. Ik heb geen hoge verwachtingen. Ik ben er en bied een luisterend oor. Vakantie Soms is het eenvoudig om iets aan de situatie te veranderen. In een gezin was het wereldje van de kinderen wel erg klein. Ik reed met die kinderen in de auto over het platteland rond Hoevelaken. De kinderen zaten daar zo van te genieten. Het lijkt wel of we op vakantie gaan, zeiden ze. Greet regelde tweedehands fietsjes en zorgde ervoor dat de kinderen via een organisatie activiteiten gingen ondernemen. Soms als ik erbij nadenk, kan ik verdrietig worden van de situaties die ik zie. Maar ik zie moeders die meer voor zichzelf opkomen en die weten waar ze terecht kunnen. In die zin ben ik positief, dat deze kinderen een kans krijgen. Je aanwezigheid als vrijwilliger, het luisterend oor, zoiets kleins, wat ik met zoveel liefde doe, kan heel veel betekenen. Ook vrijwilliger worden? Neem dan vrijblijvend contact op met stichting Ravelijn, tel , nl of kijk op de website Jaarbeeld

10 Arbeidstoeleiding Weer actief in de maatschappij door vrijwilligerswerk Door hen te bemiddelen naar vrijwilligerswerk, helpt Ravelijn voorkomen dat mensen in een sociaal isolement geraken. Mensen die al even uit het arbeidsproces zijn, proeven weer aan het werkzame leven. Nieuwe Nederlanders verbeteren hun vaardigheid in de Nederlandse taal. Voor beide doelgroepen kan vrijwilligerswerk een opstap zijn naar betaald werk. Duizend-en-één-kracht Nieuwe Nederlandse vrouwen kansen bieden om actief mee te doen in de samenleving, dat is de kern van Duizend-en-één-kracht. Dit project helpt allochtone vrouwen met inburgeren door hen te bemiddelen naar maatschappelijke organisaties of initiatieven. Duizend-en-één-kracht wordt uitgevoerd door Ravelijn in opdracht van het NVA, Centrum voor duurzame inburgering. In drie jaar tijd (vanaf mei 2009) werden 80 vrouwen aangemeld. Van deze cliënten waren er 61 die voldeden aan de criteria die van te voren gesteld waren voor deelname aan Duizend-en-één-kracht. Zij werden succesvol bemiddeld naar vrijwilligerswerk. Negentien cliënten werden uiteindelijk niet bemiddeld door persoonlijke omstandigheden of doordat zij niet aan de criteria voldeden. Drie cliënten worden nog begeleid door de trajectbegeleiders van Duizend-en-één-kracht, de overige 58 zijn succesvol afgerond. Een deel van de cliënten blijft na afloop van het traject het vrijwilligerswerk voortzetten. Een ander deel volgt een vervolgopleiding of heeft betaald werk gevonden, of is op zoek naar betaald werk. De vrouwen die deelnamen aan Duizend-en-één-Kracht hebben vaak in hun thuisland gewerkt of gestudeerd. Werk vinden in Nederland lukte in veel gevallen niet direct. Ravelijn begeleidde en bemiddelde de vrouwen naar vrijwilligerswerk. Zo kregen ze een actieve rol in de samenleving en oefenden ze de Nederlandse taal. De stichting NVA ondersteunde de vrouwen bij het inburgeren, de vrouwen kregen Nederlandse les. Sterker worden tijdens weerbaarheidstraining Het werkt echt, vertelt een van de deelneemsters aan de weerbaarheidstraining van Duizend-en-één-Kracht voorjaar De zelfverdedigingstechnieken zijn makkelijk toe te passen. Als iemand je vastpakt, kom je los. Ik voel me daardoor sterker en zelfverzekerder. Tijdens de training, die werd verzorgd door Chantal Berkers en Lies Schenk, werd ook gewerkt aan confrontatietechnieken, houding en uitstraling. All-In Het project All-In begeleidt voornamelijk allochtone, maar ook enkele autochtone uitkeringsgerechtigden. Vrijwilligerswerk helpt deze doelgroepen om weer actief deel te nemen aan de maatschappij. Cliënten worden bij Ravelijn aangemeld door de afdeling Arbeidsintegratie van de gemeente Amersfoort of door het NVA, Centrum voor duurzame inburgering. In 2011 werden er 45 nieuwe cliënten voor All-In aangemeld. Daarnaast werden er 22 cliënten begeleid, die in 2010 al bij het project waren aangemeld. 10 Jaarbeeld 2011

11 Stichting Ravelijn genomineerd voor Duizend-en-één-sterren Stichting Ravelijn was een van de genomineerden voor de VSB Duizend-en-één-sterren. Deze sterren werden vanuit de landelijke projectorganisatie van Duizend-en-één-kracht toegekend aan succesformules waarmee lokale organisaties en gemeenten allochtone vrouwen stimuleren om maatschappelijk actief te worden. In vier jaar Duizend-en-één-kracht zijn er in heel Nederland duizenden allochtone vrouwen gestimuleerd om volop mee te doen in de Nederlandse samenleving. Velen van hen dragen nu op eigen wijze een steentje bij aan onze samenleving. Doordat organisaties en gemeenten hun krachten hebben gebundeld, ontdekten duizenden allochtone vrouwen hun eigen kracht. Via begeleiding, scholing en bemiddeling naar werk (vrijwillig of betaald) werden ze uitgedaagd om hun talenten te benutten. De achttien beste, meest succesvolle en meest inspirerende aanpakken, methodieken en initiatieven waren genomineerd voor de VSB Duizend en één Kracht Sterren, verdeeld over zes categorieën. Ravelijn was genomineerd in de categorie Voldoende en geschikte (vrijwilligers)plekken. Op 9 december werden de winnaars bekendgemaakt tijdens De Grote Finale, de landelijke slotmanifestatie van het project Duizend-enéén-Kracht. Ravelijn viel helaas niet in de prijzen, maar de aanwezige deelnemers van Duizend-en-één-kracht Amersfoort genoten met volle teugen van het slotfeest. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden was daarbij eregast. Enkele deelnemers grepen de kans om zich met de Prinses op de gevoelige plaat te laten vastleggen (zie bovenstaande foto). Jaarbeeld

12 Ravelijn in beeld Maatjes Stimulans genieten van kerstdiner bij Het Oosten Veertig deelnemers en vrijwilligers van maatjesproject Stimulans genoten op maandag 19 december van een heerlijk en gezellig kerstdiner. Dat werd hen voor het zevende achtereenvolgende jaar aangeboden door ondernemer Joseph Wong van Wokrestaurant Het Oosten. Eerst was ik zelf deelnemer van Stimulans, vertelt een van de vrijwilligers. Ik was depressief en het lukte me niet goed om het contact met vriendinnen te onderhouden. Via Ravelijn kreeg ik een maatje en leerde ik weer om gezellige gesprekjes te voeren. Na een tijdje ging het zo goed met mij, dat ik het maatjescontact heb stopgezet. Nu ben ik zelf vrijwilliger en kan ik iets voor mijn maatje betekenen. Vrijwilligers verzorgen activiteiten tijdens Dag van de Mantelzorg Amersfoortse mantelzorgers waren op woensdag 9 november van harte welkom bij Resto VanHarte in Wijkcentrum Het Klokhuis. Zij werden getrakteerd op een warme lunch en een ontspannende activiteit naar keuze. De Amersfoortse Dag van de Mantelzorg werd georganiseerd in nauwe samenwerking tussen Resto VanHarte en het Steunpunt Mantelzorg. Alle activiteiten werden verzorgd door vrijwilligers. Zo zorgden studenten van IMKO voor een verwenmoment make-up en manicure, Rinus van Loon gaf de culinaire workshop cupcakes maken en de wijnproeverij was in handen van Alexander, uw wijnspecialist. De voet/stoelmassages werden vrijwillig verzorgd door zes massagetherapeuten; Misja Abels, Margreet Groothuis, Marja Everloo, Swanika Bergsma, Caroline Denijs en Loes Offemans. 12 Jaarbeeld 2011

13 Leerlingen diep onder de indruk na uitdelen voedselpakketten Bij het ontvangen van een voedselpakket barstte een mevrouw in tranen uit, zo blij en verrast was ze met het extraatje. Voor de leerlingen van basisschool De Vallei uit Leusden waren reacties als deze natuurlijk zeer indrukwekkend. Met hun klasgenoten verzamelden ze boodschappen voor mensen met financiële problemen. Twintig prachtig versierde dozen werden voorjaar 2011 bij Amersfoortse cliënten van stichting Ravelijn bezorgd. Deze actie was geïnspireerd door het project Doorgeven, dat per 1 januari 2011 is beëindigd. Maar natuurlijk wilde Ravelijn haar cliënten dit cadeau niet ontnemen. Glimlach van De Oude Viltfabriek voor maatjesproject Stimulans Directeur Sylvia Cox (links) van Ravelijn ontving op donderdag 13 januari 2011 een zogenaamde Glimlach uit handen van bestuursvoorzitter Ellen Schouten (midden) van De Oude Viltfabriek. Deze cheque van 500 komt ten goede aan maatjesproject Stimulans. Ellen Schouten: Deze vrijwilligers geven belangeloos een glimlach door die te zien is op de gezichten van vele Amersfoorters. De feestelijke overhandiging vond plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie van Ravelijn. Kunstenares Gabriëlla Willekens (rechts) voegde aan de Glimlach een bedrag van 230 toe, dat is meer dan een derde van de opbrengst van haar expositie in de Viltfabriek. Bovendien besloot zij spontaan om drie van haar werken aan Ravelijn te schenken. Mantelzorger Riet Maalcke ontvangt Lenaert Nicasiusspeld Tijdens de gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie ontving Riet Maalcke uit handen van burgemeester Bolsius de Lenaert Nicasiusspeld voor haar grote inzet als mantelzorger. De consulenten van het Steunpunt Mantelzorg hadden mevrouw Maalcke bij de gemeente voorgedragen voor deze blijk van erkenning en lokten haar met een smoes naar de bijeenkomst. Zoals veel mantelzorgers ziet ook Riet haar taken als helemaal niet bijzonder maar ze toonde zich verrast en vereerd met de onderscheiding. Jaarbeeld

14 Informele zorg Vrijwilligers maken een wereld van verschil Ravelijn steunt mantelzorgers en zet vrijwilligers in Op bezoek bij een dementerende mijnheer, zodat zijn vrouw even vrijaf heeft, een tuin onderhouden bij een zieke die geen hovenier kan betalen, er zijn voor iemand die niet lang meer te leven heeft. De inzet van een vrijwilliger maakt een wereld van verschil voor degene die wordt geholpen. In 2011 zetten meer dan driehonderd vrijwilligers van Ravelijn zich in voor honderden hulpvragers uit Amersfoort, Leusden en Soest. Stimulans Samen plezier beleven, dat is waar het maatjesproject Stimulans om draait. Mensen met een psychiatrische achtergrond zien hun sociale netwerk vaak steeds kleiner worden. Stimulans koppelt hen aan een maatje, een vrijwilliger met gelijke interesses. De activiteiten die zij met de vrijwilliger ondernemen kunnen een stap zijn naar nieuwe contacten. Het project Stimulans bediende in Amersfoortse cliënten. Sommige cliënten werden op meerdere manieren geholpen waardoor er in totaal 150 hulpvragen werden beantwoord. Vanuit Soest meldden zich elf nieuwe deelnemers aan, waarmee het totaal aantal deelnemers hier op 21 komt. Er kwamen elf nieuwe koppelingen tot stand. In totaal telt Stimulans Soest eind 2011 vijftien koppelingen. Samen plezier beleven, daar draait het om bij maatjesproject Stimulans. Het is belangrijk dat de hulpvrager en de vrijwilliger die worden gekoppeld voor een maatjescontact echt een klik met elkaar ervaren. Soms kan het daardoor geruime tijd duren voordat er een geschikt maatje is gevonden. Mensen die nog op de wachtlijst staan kunnen kunnen - net als mensen die al een maatje hebben via Stimulans - eenmaal per maand met elkaar koffiedrinken onder leiding van een 14 Jaarbeeld 2011

15 consulent. Ook kunnen zij gebruik maken van het telefonisch mentorschap, waarbij vrijwilligers de mensen bellen die op de wachtlijst staan. Eetcafé De Stoofpot werd in december voor de laatste keer georganiseerd. Met subsidie van de provincie Utrecht werd het eetcafé eenmaal per maand gehouden in wijkcentrum De Roef. Drie jaar lang genoten gemiddeld zestien mensen samen van een heerlijke maaltijd, klaargemaakt door een vrijwilliger. Zij kwamen zo op een laagdrempelige manier in contact met elkaar en maakten kennis met het buurthuis. Eind 2011 werden zij warm overgedragen naar Resto VanHarte in Wijkcentrum Het Klokhuis. Ik hoorde dat mijn cliënt geen familie had en heb aan mijn hospita gevraagd of we met kerst iets voor haar konden organiseren. We maakten zelfs een speciaal kerstlied en zongen dat voor haar. Sensor Vrijwilligers van Sensor brengen activerende huisbezoeken aan ouderen die in een sociaal isolement dreigen te geraken. De vrijwilliger stimuleert hen gedurende een half jaar om zelf stappen te zetten naar nieuwe activiteiten en contacten. Bij het ouder worden kunnen verlieservaringen elkaar opvolgen: verlies van inkomen, van maatschappelijke rollen, van geestelijke en lichamelijke spankracht. Eenzaamheid kan op de loer liggen. Veel ouderen voelen een hoge drempel om hulp te vragen. Dit blijkt uit de lange tijd die vaak zit tussen de kennismaking met Sensor en de daadwer- Een frisse neus halen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. kelijke aanmelding. Het is niet gemakkelijk om te erkennen dat je geïsoleerd bent, je netwerk wilt uitbreiden en hierbij hulp nodig hebt. Het project Sensor kreeg in aanmeldingen. Vrijwilligers beantwoordden 28 hulpvragen. Twee hulpvragers namen uiteindelijk geen deel aan Sensor. Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Aandacht en betrokkenheid in de laatste levensfase, dat is waar de vrijwilligers van de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) voor staan. Zij zijn actief in Amersfoort en Leusden. De VPTZ bediende in cliënten. Er waren 17 vrijwilligers actief, regelmatig worden er twee vrijwilligers ingezet bij een terminaal zieke cliënt. In 2011 werd op vijf adressen nachtzorg verleend door vrijwilligers van de VPTZ. De vrijwilliger komt dan van uur, de volgende ochtend neemt de mantelzorger het weer over. Vanaf oktober 2011 kreeg de VPTZ een nieuwe consulent, die investeerde in het vrijwilligersbestand en in nieuwe doorverwijzers. Het aantal hulpvragen trok vanaf dat moment aan. Hulp Thuis Vrijwilligers van Hulp Thuis bieden ondersteuning die aanvullend is op de beroepsmatige zorg. Zij ondernemen activiteiten die hulpvragers met een chronische ziekte of beperking niet meer zelfstandig kunnen doen. Daarnaast bieden zij mantelzorgondersteuning. Terwijl de vrijwilliger bij de verzorgde is, heeft de mantelzorger even vrijaf. Het project Hulp Thuis bediende in cliënten. Sommige cliënten hadden meerdere hulpvragen: in totaal werden 238 hulpvragen beantwoord. Jaarbeeld

16 De afgelopen jaren constateren de consulenten dat de complexiteit van de hulpvragen toeneemt. Dit lijkt een gevolg van bezuinigingen op de AWBZ, een volksverzekering waaruit de zorg wordt betaald die buiten de gewone ziektekostenverzekering valt. Ravelijn is daarom van plan om vanaf september 2012 te starten met de inzet van stagiairs. De stagiairs wil Ravelijn onder meer inzetten bij het project Thuisbegeleiding. Vanaf 2013 valt ook de thuisbegeleiding onder de Wmo. Cliënten krijgen dan minder uren geïndiceerd en een gedeelte van de taken van de thuisbegeleiders vervalt. In 2011 zijn er gesprekken geweest met de divisie Thuisbegeleiding van het Maatschappelijk Werk van Beweging 3.0 over de inzet van stagiairs vanuit Ravelijn. Zij zouden een deel van de taken van thuisbegeleiders kunnen overnemen en doen op deze manier waardevolle ervaring op. Bij tien cliënten van Hulp Thuis werd de methode Sterk Netwerk ingezet. Aan de hand van Natuurlijk, een netwerk van Mezzo brengt een vrijwilliger in kaart hoe het sociale netwerk van de hulpvrager eruit ziet en wat mogelijkheden zijn om dit netwerk uit te breiden. De inzet van een vrijwilliger kan een sociaal isolement doorbreken. Tien vrijwilligers waren in 2011 actief als netwerkcoach. Voorwaarde voor het slagen van een traject is, dat mensen uit de omgeving van de hulpvrager meedenken en uitvoeren. Aan het einde van het traject neemt een van de meedenkers de rol van de vrijwilliger over. Vervoer Mensen van A naar B begeleiden, dat doen de vrijwilligers van het project Vervoer. Door een hoge leeftijd, een ziekte of beperking, door omstandigheden of door een gebrek aan financiële middelen kunnen mensen niet altijd met het Openbaar Vervoer, de taxi, de Valys of de Regiotaxi reizen. In 2011 verzorgden 19 vrijwilligers maar liefst ritten (enkele reizen) voor kwetsbare mensen. Het ging hierbij om vervoer van en naar de dagbesteding in het Pieters en Blokland s Gasthuis (2.928 ritten) en daarnaast ook om individuele hulpvragen (164 ritten). In 2012 gaat Ravelijn deze dienstverlening uitbreiden (zie p. 21). Ook het luisteren naar verhalen hoort bij mijn chauffeurswerk Vrijwillig chauffeur Leen Verkade (rechts op de foto) brengt kwetsbare mensen van en naar hun afspraak in het ziekenhuis en begeleidt hen tijdens het gesprek met de specialist. Uit ervaring weet ik, dat de patiënt daarna bij thuiskomst vaak niet meer precies weet wat er is afgesproken, bijvoorbeeld over het medicijngebruik. Daarom maak ik notities voor de thuiszorg en mantelzorg. Leen gunt de mensen alle tijd. Dat is een van de voordelen van het vrijwilligerswerk, er komt geen tijdsdruk bij kijken zoals je dat vaak hebt met een gewone baan. De mensen die ik vervoer, willen vaak na het consult in het restaurant van het ziekenhuis een bakje koffie drinken met iets erbij. Of ze willen graag een winkel bezoeken. Sommige mensen komen amper het huis nog uit. Naar verhalen luisteren hoort bij mijn werk als vrijwilliger, er is veel eenzaamheid. 16 Jaarbeeld 2011

17 Ravelijn zet mantelzorg op de agenda in Amersfoort Steunpunt Mantelzorg Wanneer je partner, je kind of een andere naaste je hulp nodig heeft, denk je daar meestal niet lang over na. Het lijkt een vanzelfsprekende stap dat je bijspringt waar dat nodig is. Het Steunpunt Mantelzorg biedt informatie en praktische en emotionele ondersteuning aan mantelzorgers, zodat zij hun belangrijke taak langer volhouden. Amersfoortse mantelzorgers weten het Steunpunt Mantelzorg steeds beter te vinden. Het aantal mantelzorgers dat bij het Steunpunt staat ingeschreven is vorig jaar opnieuw gegroeid. Eind 2011 stonden er 324 mantelzorgers ingeschreven. Dat is een groei van 34 mantelzorgers ten opzichte van Inloop bij Service Punt Vanaf voorjaar 2011 verzorgen de consulenten van het Steunpunt een spreekuur bij het Service Punt voor wonen, zorg en welzijn. Iedereen die tegen mantelzorgtaken aanloopt, praktische vragen heeft of even een luisterend oor zoekt, kan hier voortaan terecht op elke eerste woensdagochtend van de maand. Door het spreekuur hoopt het Steunpunt Mantelzorg nog beter toegankelijk te zijn voor mantelzorgers. Inloop en lotgenotengroep vernieuwd Voortaan start meerdere keren per jaar een nieuwe lotgenotengroep voor mantelzorgers, telkens naar aanleiding van een themabijeenkomst. Een groep van minimaal acht mantelzorgers komt circa vijf keer bij elkaar onder leiding van een consulent. Door de thematische aanpak kunnen de mantelzorgers gerichter hun tips en ervaringen met elkaar delen. De eerste lotgenotengroep nieuwe stijl startte in oktober rondom het thema Niet Aangeboren Hersenletsel. De mantelzorginloop vindt voortaan niet een, maar twee keer per maand plaats, en verhuist van Stadscafé De Observant naar het kantoor van Ravelijn. Workshops Naast de individuele ondersteuning aan mantelzorgers gaven de consulenten van het Steunpunt Mantelzorg vorig jaar diverse workshops aan mantelzorgers. Een greep uit het aanbod: een informatiebijeenkomst over mantelzorgondersteuning, de workshop Tiltechnieken, een themabijeenkomst Niet Aangeboren Hersenletsel, de cursus Mantelzorger, zorg voor jezelf (die laatste in samenwerking met Beweging 3.0). Dag van de Mantelzorg Resto VanHarte opende op woensdag 9 november de deuren van Wijk- Zorgen voor je naaste lijkt een vanzelfsprekende stap. centrum Het Klokhuis voor Amersfoorters die zorgen voor een naaste. Deze Amersfoortse Dag van de Mantelzorg werd georganiseerd in samenwerking met het Steunpunt Mantelzorg (zie p. 12). Netwerk Mantelzorg Mantelzorgers kunnen het beste worden gesteund op de plek waar zij gekend zijn, dat is de gedachte achter het Netwerk Mantelzorg. De organisaties, instellingen en bedrijven die er deel van uitmaken geven binnen de eigen organisatie aandacht aan het thema mantelzorg. Deze organisaties worden door Ravelijn geadviseerd en getraind om een eigen mantelzorgbeleid vorm te geven. Rondom de Week van de Mantelzorg was er op vele locaties in de stad aandacht voor de Amersfoorters die langdurig en intensief zorgen voor iemand in hun directe omgeving. Dit was het resultaat van intensief netwerken door de coördinator van het Netwerk Mantelzorg. Daarnaast ontvingen de netwerkorganisaties drie digitale nieuwsbrieven over ontwikkelingen op mantelzorggebied en werd er een netwerkbijeenkomst georganiseerd rondom het thema Vindbaarheid. Vanaf 2012 wordt de incidentele subsidie voor het Netwerk Mantelzorg beëindigd. Toch blijft het belangrijk dat het thema mantelzorg in Amersfoort op de agenda wordt gezet, zodat mantelzorgers in eigen kring gezien en gesteund worden. Het Steunpunt Mantelzorg neemt deze taak vanaf 2012 over van het Netwerk Mantelzorg. Door andere organisaties te trainen, vinden meer mantelzorgers ondersteuning. Jaarbeeld

18 Achtergrond Ik heb Sandra zien groeien Vrijwilliger maakt wegwijs op computer en internet De 22-jarige Nazli Dogu (rechts op de foto) uit Randenbroek wilde graag iets voor een ander betekenen. Haar wijkgenoot Sandra Boom (42) zocht wat ondersteuning om de angst voor computer en internet te overwinnen. Ravelijn bracht de vrouwen met elkaar in contact. Een jaar later kan Sandra zich haar leven niet meer voorstellen zonder internet en social media. Op haar beurt stelt Nazli vast dat het vrijwilligerswerk haar veel voldoening heeft opgeleverd. 18 Jaarbeeld 2011

19 Nazli: Al een tijdlang wilde ik vrijwilliger worden. Het leek mij zo mooi om een bijdrage leveren aan iemands leven, zonder ervoor betaald te worden. Vorig jaar dacht ik: nu ga ik er achteraan. Op de website van Ravelijn sprak de vacature van Sandra mij aan. Ik studeer Pedagogiek en ik heb altijd iets met kinderen gehad. Maar ik had nog niet eerder met volwassenen gewerkt. Ook leek het me interessant om ervaring op te doen in het begeleiden van iemand met een psychiatrische achtergrond. We ontmoetten elkaar voor het eerst in het bijzijn van Heleen Vonk, de consulent van Ravelijn. Met zijn drieën hebben we de hulpvraag besproken. Ik heb verteld wat ik kan bieden. Tijdens dat eerste contact viel het mij op dat Sandra kwetsbaar was, maar ook vol verwachting. Ze was zichtbaar blij dat er iemand voor haar was. Het klikte tussen ons, dus besloten we een afspraak te maken. Die eerste echte afspraak was wel even spannend. Sandra bood me iets te drinken aan en daarna gingen we snel met de computer aan de slag. Ik ben een doener. In het begin had ik de muis vast. Sandra luisterde naar mij en keek wat ik deed. Maar daarna hebben we de rollen omgedraaid en deed ze zoveel mogelijk zelf. Terwijl Sandra op ontdekkingsreis ging, was ik haar steun en toeverlaat. Sandra wilde Facebook graag leren gebruiken. We maakten een profiel aan en zochten uit hoe het werkte. Soms kwamen we iets tegen wat ik niet wist. Dat lieten we dan even liggen. We zagen elkaar om de week. Maar ik ben niet iemand die zegt, ik heb deze tijd gereserveerd en verder niet. Ik was toegankelijk, Sandra mocht mij altijd mailen. Ik heb Sandra zien groeien tijdens ons contact. Toen ik haar net leerde kennen, was ze heel voorzichtig, teruggetrokken. Ik moest aan haar trekken om haar iets te leren. Maar op den duur ging het zo goed. Haar zelfvertrouwen groeide enorm. Zelf begon Sandra over Twitter. Dat kende ik helemaal niet. Zo had ze op den duur de leiding in de les. Ze is echt een kei geworden in het Twitteren. Tijdens onze afspraken kletsten we vaak over dagelijkse onderwerpen. Of over het nieuws. We hadden interessante gesprekken. Ik ben islamitisch, Sandra is niet gelovig. Het is leuk om erover te praten hoe je tegen het leven aankijkt. In november heb ik met Heleen gesproken over de vooruitgang van Sandra. Ze had me eigenlijk niet meer nodig. Zelf zou ik bijna met mijn stage beginnen, daar wilde ik me graag helemaal aan geven. Zo hebben we besloten om de koppeling af te sluiten. Ik kijk met heel veel voldoening terug op mijn contact met Sandra. Die paar uurtjes om de week van mij hebben Sandra iets moois gegeven, waar ze de rest van haar leven verder mee kan. Die paar uurtjes van mij hebben Sandra iets moois gegeven, waarmee ze de rest van haar leven verder kan Sandra: Steeds vaker hoorde ik in reclames; Voor meer info kunt u naar Bij festivals krijg je geen programmaboekje meer, maar een QR-code. Internet wordt steeds belangrijker. Tja, ik had wel een computer staan. Maar ik durfde die niet te gebruiken. Ik was bang dat ik dingen zou doen die niet goed waren. Ik heb wel eens een computercursus gedaan, maar door faalangst heb ik de eindstreep niet gehaald. Ik wilde graag dat een vrijwilliger mij achter mijn eigen computer zou leren hoe het werkt. Dus heb ik mijn vraag neergelegd bij Ravelijn. Ik doe zelf ook vrijwilligerswerk via deze organisatie. Bij de eerste ontmoeting leek Nazli me aardig. Ik voelde me opgelucht en dacht: dit gaat wel lukken. Nazli is iemand waarvan ik het idee heb dat ik iets wel twee á drie keer mag vragen. Ik had heel veel bevestiging nodig. Als er maar iemand bij zit, dan kan ik het wel. Maar op een gegeven moment lukte het ook op de computer, zonder dat Nazli erbij zat. Dat is het zelfvertrouwen wat ik gekregen heb. Door te horen: wat goed hé, kijk, het lukt je. Ik wilde ook niet bang meer zijn voor de sociale media. Een persoon die ik heel leuk vond, vroeg of ik vrienden wilde worden op Facebook. Daarnaast heb ik nu een twitteraccount en ik heb 275 volgers. Ik draai daar veel muziek. Ik volg mensen die dingen interessant vinden die ik ook interessant vind, zoals honden en schilderen. Ik heb vorig jaar zelfs visite gehad van iemand die ik van twitter ken. Je kunt ook naar een Tweet Up, dan ontmoet je mensen die je van twitter kent in real live. Internet is een stukje van mijn leven geworden. Als ik met de trein ga, kijk ik even hoe laat ik er ben. Ik bekijk Buienradar, ik bankier via internet en doe er mijn belastingaangifte. Als ik mijn hotmail niet kan bekijken, voel ik me net alsof ik mijn sigaretten ben vergeten. Het is verslavend. Op een gegeven moment zaten Nazli en ik steeds meer te kletsen met elkaar. Ik had bijna geen vragen meer. Het was dus prima voor mij om het contact af te sluiten. Ik ben niet meer bang voor de computer en het internet. Ik ben wegwijs gemaakt en ik heb genoeg zelfvertrouwen. Nu kan ik er zelf verder mee. Jaarbeeld

20 Senioren ontdekken computer door Samen Online Voordat ze aan Samen Online begon, had Corry Turel (85) nog geen eigen computer. Maar nu zit ze er zo n twee uur per dag achter. en, het nieuws volgen, Skypen, Patience spelen; dankzij de cursus benut Corrie enkele handige toepassingen van de PC. Samen Online stelt zich tot doel de generatiekloof te verkleinen. Eigen Kracht beweegt lager opgeleide vrouwen richting werk Meer lager opgeleide vrouwen aan de slag, dat is het doel van Eigen Kracht. Met dit programma van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil het kabinet vrouwen aanspreken om hun motivatie richting werk en ondernemerschap te stimuleren. In opdracht van de gemeente Amersfoort geeft stichting Ravelijn de komende twee jaar vorm aan Eigen Kracht. In Samen Online geven jongeren computerles aan ouderen. Een intensief traject, dat ondervond ook Corry. Zes weken lang ging ze drie ochtenden per week naar de cursus, waar studenten ICT van ROC Midden Nederland haar aan de hand meenamen op ontdekkingreis langs de mogelijkheden van de computer en het internet. Even overwoog Corry om met de cursus te stoppen, zo moeilijk vond ze de stof. Toch besloot ze flink te zijn en door te zetten. Makkelijker Na de eerste lessen kreeg Corry Turel meer handigheid in het gebruik van de computer. Als je eenmaal bezig bent, wordt het makkelijker, zegt ze nu. Achteraf bezien had ze de cursus eerder willen volgen. De computer en het internet vergemakkelijken het contact met familie en vrienden in het buitenland. Ook schrijft ze haar reiservaringen op met behulp van de computer. Leuk om te doen en later kunnen mijn kinderen het lezen. In Amersfoort bestaat de doelgroep uit ongeveer vrouwen. Minimaal driehonderd Amersfoortse vrouwen nemen in 2012 en 2013 deel aan Eigen Kracht, waarvan er vervolgens zestig uitstromen richting (on)betaald werk of opleiding. Uit onderzoek blijkt dat de doelgroep lastig te motiveren is om in beweging te komen. Tegelijkertijd lijkt het de doelgroep best verleidelijk om te gaan werken omdat het zelfstandigheid, structuur en meer inkomen biedt. De vrouwen worden persoonlijk geworven, thuis of bij vindplaatsen. Tijdens keukentafelgesprekken met gelijkgestemden oriënteren de vrouwen zich op werk. Ook wijzen buddy s de vrouwen de weg en gaan mee naar het Werkplein, opleiding en snuffelstages. Eigen Kracht doet sterk een beroep op het eigen vermogen van de vrouwen. Voor vrouwen die net iets meer ondersteuning nodig hebben, kan Ravelijn de werkwijze van Duizend-en-één-Kracht inzetten, waarbij vrouwen meer bij de hand worden genomen. Aan het eind van het traject worden de vrouwen betrokken bij bestaande voorzieningen op gebied van werk en inkomen. Het project Samen Online Nederland werd bedacht door Skanfonds en stichting DOEN en wordt mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. In Amersfoort wordt het project georganiseerd door stichting Ravelijn in samenwerking met ROC Midden Nederland, Beweging 3.0 en Woonzorg Nederland. De cursus stelt zich tot doel de generatiekloof te verkleinen. Als het aan Corry Turel ligt, is dat wel gelukt. De studenten die mij begeleidden, waren enthousiaste, aardige knullen, zegt ze. Wie weet, als die jongelui buiten stonden, dat ze lachten om ons oude mensen, maar ze deden enorm hun best om de lesstof over te brengen. Het is even stil. Veel dingen zijn door de komst van de computer gemakkelijker geworden. Ik ga het natuurlijk niet meer meemaken, maar ik vraag me wel eens af, wat zouden ze nog meer uitvinden? 20 Jaarbeeld 2011

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen Amerpoort in 2011: Werelden die bij elkaar komen Als ik nu terugblik, is het eigenlijk wonderlijk dat we nog nooit een Jaarbeeld hebben gemaakt rond

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

Over het Oranje Fonds Official partners

Over het Oranje Fonds Official partners Taal voor Twee Over het Oranje Fonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Jaarlijks besteedt het Fonds 30 miljoen aan ruim 7.000 sociale initiatieven die er actief

Nadere informatie

Najaar 2013. ZorgMagazine. Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland. In beweging in zorg en welzijn!

Najaar 2013. ZorgMagazine. Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland. In beweging in zorg en welzijn! Najaar 2013 ZorgMagazine Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland In beweging in zorg en welzijn! Wil jij werken vanuit je hart? Kies voor een toekomst bij TriviumMeulenbeltZorg

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

Zelf & Samen. 1 Actief in alle wijken 2 Maatschappelijke hulpverlening 3 Kleurrijk en divers 4 Jong, zelf en samen 5 Wij van de MJD Adressen

Zelf & Samen. 1 Actief in alle wijken 2 Maatschappelijke hulpverlening 3 Kleurrijk en divers 4 Jong, zelf en samen 5 Wij van de MJD Adressen Jaarverslag 2012 Jongeren actief voor de Maand van het geld. Jonge moeders vinden elkaar bij de jonge moedergroep Project Somaliërs. Vertrouwen winnen en samenwerken Schoolmaatschappelijk werk succesvol

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

Op de bres voor mantelzorgers. Uniek spel van Barneveldse gemeente zorgt voor diaconale bewustwording. 50 jaar diaconale vakanties

Op de bres voor mantelzorgers. Uniek spel van Barneveldse gemeente zorgt voor diaconale bewustwording. 50 jaar diaconale vakanties Op de bres voor mantelzorgers Uniek spel van Barneveldse gemeente zorgt voor diaconale bewustwording 25e jaargang, nummer 2 april 2012 50 jaar diaconale vakanties diakonia april 2012 1 van de redactie

Nadere informatie

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen Inhoudsopgave Teamcoaches aan het woord 4 Bij WIE ligt de focus? 6 Salima Dchar 10 Jermaine Sandvliet 12 Ariëtte Furtado 14 Marijke Dankoor en Gemma Diels 16 Richard de

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

TIJD VOOR. Jos van der Lans. INTERVIEW Sociaal Werker van het Jaar LAAT JE NIET BURGERS & PROFESSIONALS. naar achteren dringen.

TIJD VOOR. Jos van der Lans. INTERVIEW Sociaal Werker van het Jaar LAAT JE NIET BURGERS & PROFESSIONALS. naar achteren dringen. Jos van der Lans BURGERS & PROFESSIONALS TIJD VOOR meedoen INTERVIEW Sociaal Werker van het Jaar LAAT JE NIET naar achteren dringen Februari 2014 colofon Column Februari 2014 FCB stimuleert en ondersteunt

Nadere informatie

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met...

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Rondkomen met een minimum inkomen met Elkaar Zomer 2014 VMCA Magazine zomer 2014

Nadere informatie

Vierde kwartaalrapportage Backoffice Radar Wmo, Werk & Ondernemen

Vierde kwartaalrapportage Backoffice Radar Wmo, Werk & Ondernemen Vierde kwartaalrapportage Backoffice Radar Wmo, Werk & Ondernemen December 2014 Han Paulides Programmaleider Zorg & Welzijn VOORWOORD Twee jaar werken in het centrum van Rotterdam zit er op. In deze kwartaalrapportage

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Over de Kansengids 4. Met de Kansengids komt je droom dichterbij 5. De Nederlandse taal oefenen 7. Onderzoeken van eigen kansen en mogelijkheden 16

Over de Kansengids 4. Met de Kansengids komt je droom dichterbij 5. De Nederlandse taal oefenen 7. Onderzoeken van eigen kansen en mogelijkheden 16 Kansengids 2012 Colofon Dit is een uitgave van de Vrijwilligerscentrale Utrecht en de Gemeente Utrecht. Samenstelling: Vrijwilligerscentrale Utrecht Opmaak en vormgeving: Avant la lettre Interviews: Tineke

Nadere informatie

Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk!

Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk! jaarverslag 2014 Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk! in t kort 12 Intern opgeleide coachvrijwilligers Introductie vijftigpluspunt Minder medewerkers in loondienst 500 Vrijwilligers

Nadere informatie

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst:

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: #1 Sien Magazine Assertiviteitstraining Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: praten over financiering van de zorg Sien campagne Stap voor stap ledenwerven nummer 1 / 2012 voor mensen met een

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie

Koffiekamer senioren in Caberg-Malpertuis voorbeeld van Wijkkracht

Koffiekamer senioren in Caberg-Malpertuis voorbeeld van Wijkkracht Trajektinfo jaargang 21 september 2013 De aftrap van Go Active Be Creative in de St. Franciscusschool te Reijmerstok. Rechts (in judopak) wethouder Piet Franssen van Gulpen-Wittem. Voor het artikel over

Nadere informatie

Mijn zelfvertrouwen nam toe. Vrijwillige. Met gezin dagje vrijwilligerswerk doen Ik vind het leuk om mensen blij te maken.

Mijn zelfvertrouwen nam toe. Vrijwillige. Met gezin dagje vrijwilligerswerk doen Ik vind het leuk om mensen blij te maken. Vrijwillige Januari 2012 Magazine van het ZonMw-programma Vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin Vrijwilligerswetenschap Organisaties moeten steeds creatiever worden Opvoedondersteuning Home-Start

Nadere informatie

de Dukenburger Info-magazine voor Dukenburg 4 e jaargang nr. 10 - december 2011 GSO-special Gemeentelijke en provinciale projecten in Dukenburg

de Dukenburger Info-magazine voor Dukenburg 4 e jaargang nr. 10 - december 2011 GSO-special Gemeentelijke en provinciale projecten in Dukenburg de Dukenburger Info-magazine voor Dukenburg 4 e jaargang nr. 10 - december 2011 GSO-special Gemeentelijke en provinciale projecten in Dukenburg Colofon Deze GSO-special van de Dukenburger is een eenmalige

Nadere informatie

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen FORUM Instituut

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie