Jaarbeeld Ravelijn zoekt keien van vrijwilligers 8 Ik heb Sandra zien groeien 18 Bedrijfsruimten Havikshorst buitenkans 24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarbeeld 2011. Ravelijn zoekt keien van vrijwilligers 8 Ik heb Sandra zien groeien 18 Bedrijfsruimten Havikshorst buitenkans 24"

Transcriptie

1 Jaarbeeld 2011 Stichting Ravelijn april 2012 In dit Jaarbeeld 2011 o.a. Ravelijn zoekt keien van vrijwilligers 8 Ik heb Sandra zien groeien 18 Bedrijfsruimten Havikshorst buitenkans 24 Stichting Ravelijn vrijwilligers mantelzorg maatschappelijke inzet Jaarbeeld

2 Inhoud Voorwoord 3 Voor een betrokken samenleving 4 Vrijwilligersbemiddeling 7 Europees Jaar van de Vrijwilliger 8 Arbeidstoeleiding 10 Ravelijn in beeld 12 Informele Zorg 14 Nazli: Ik heb Sandra zien groeien 18 Ontwikkelingen 20 AV Werkt 22 Bedrijfsruimten Havikshorst buitenkans 24 Opnieuw succesvolle Help Mee Dag 26 Foto omslag: Vrijwilliger Piet van de Graef kookt verse maaltijden met de bewoners van GGz Centraal. Colofon Tekst Marian Vreugdenhil (p ) en Ravelijn/ Natanja Vreugdenhil Basisontwerp Concreet geeft vorm Opmaak Ravelijn/Natanja Vreugdenhil Drukwerk Drukland.nl Fotografie Coert Kelkes (p. 1, 15, 17, 23: bovenste 2) Patrick Siemons (p. 3) René Rosmolen (p. 5, 6, 27) Jan Arlar (p. 8, 20) Max Kraaijenbrink (p. 9) Duizend-en-één- Kracht/Claudia Kamergorodski (p. 11) Saskia Berdenis van Berlekom (p. 13: onderaan) Jan Slieker (p. 16), Nazli Dogu/Sandra Boom (p. 18), Inge Hondebrink (p. 21), Marian Vreugdenhil (p. 24, 25) en Stichting Ravelijn Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Ravelijn verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending. 2 Jaarbeeld 2011

3 Jaarbeeld 2011 Stichting Ravelijn april 2012 Voorwoord Waaraan denkt u bij het woord vrijwilligerswerk? Koestert u een mooie ervaring die u als vrijwilliger heeft opgedaan? Of denkt u aan iets zinvols, iets dat u eigenlijk best zou willen doen? Misschien stelt u zich voor hoe de stad bruist tijdens een cultureel evenement? Mijn gedachten gaan bij het woord vrijwilligerswerk naar de honderden enthousiaste mensen die zich bij ons melden op zoek naar een leuke vrijwillige klus. Amersfoort zou Amersfoort niet zijn zonder hun inzet, aandacht en creativiteit. Het Europees Jaar van de Vrijwilliger 2011 was voor Ravelijn een mooie aanleiding om aandacht te vragen voor de belangrijke rol van vrijwilligers in de samenleving. Een jaar lang gingen we op zoek naar keien van vrijwilligers die anderen met hun sprankelende verhaal inspireren. Dankzij de Verkiezing tot Vrijwilliger van het Jaar konden we een breed publiek laten zien hoe veelzijdig vrijwilligerswerk is, en hoe blij je ervan kunt worden. Ondanks de bezuinigingen, die in 2011 werden doorgevoerd, kijken we terug op een dynamisch jaar vol positieve ontwikkelingen. Een jaar waarin Ravelijn zich nadrukkelijk profileerde met de Vrijwilligersbemiddeling- en advisering. We hebben extra geïnvesteerd in ons netwerk, om de bemiddelingscapaciteit te vergroten, nieuwe doelgroepen aan te boren en de adviesfunctie te versterken. En met resultaat: nieuwe organisaties schreven zich in en er werden veel nieuwe vacatures gegenereerd. bijdrage van een particuliere stichting konden de VPTZvrijwilligers hun belangrijke werk blijven doen. Een nieuwe consulent met een doortastende werkwijze investeerde in het vrijwilligersbestand en in nieuwe doorverwijzers. Eind 2011 steeg het aantal hulpvragen. Amersfoort weet Ravelijn weer te vinden voor de inzet van vrijwilligers rondom stervenden en hun naasten. Samenwerking met ketenpartners heeft geleid tot nieuwe initiatieven. Zo gaat Ravelijn in 2012 meewerken aan een pilot van Beweging 3.0. Daarbij worden aanmeldingen voor thuisbegeleiding doorgeleid naar andere, goedkopere vormen van hulp, zoals de inzet van vrijwilligers en stagiairs. Ook gaan de consulenten van Ravelijn hun kennis rondom het netwerkcoachen delen met de medewerkers van GGz Centraal. Het is de bedoeling om de methode Natuurlijk, een netwerk, waar Ravelijn veel ervaring mee heeft, geleidelijk te integreren in de werkwijze van de persoonlijk begeleiders van GGz Centraal. Al langere tijd tekent zich een kentering af in de informele zorg. Als gevolg van de bezuinigingen op de zorg kregen onze consulenten steeds vaker complexe hulpvragen, waarbij de hulpvragers meerdere beperkingen en problemen hebben. In dergelijke situaties is het niet altijd mogelijk om vrijwilligers in te zetten. Wij verwachten dat deze ontwikkeling zich in de komende jaren doorzet. Medio 2012 start daarom een project waarbij Ravelijn stagiairs inzet bij complexe hulpvragen. Met succes hebben we nieuw leven geblazen in de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg. Voor dit project kreeg Ravelijn minder subsidie van de gemeente Amersfoort. Maar dankzij een financiële Nog even terug naar het woord vrijwilligerswerk. We hebben ook de vrijwilligers die deelnamen aan de Verkiezing tot Vrijwilliger van het Jaar gevraagd wat het vrijwilligerswerk voor hen betekent. Geluk, plezier, positieve energie, voldoening en trots waren de woorden waarmee zij dit beschreven. Vrijwilligerswerk zet mensen in hun kracht. Het is een pareltje dat we moeten koesteren, juist in deze tijden van economische crisis. Amersfoort als bruisende vrijwilligersstad is niet vanzelfsprekend. Vrijwilligers verdienen de juiste ondersteuning, want hun inzet is nu belangrijker dan ooit. Sylvia Cox Directeur-bestuurder stichting Ravelijn Jaarbeeld

4 Over stichting Ravelijn Activeren en verbinden, daar gaat het om bij Ravelijn Voor een betrokken samenleving Stichting Ravelijn zet mensen in hun kracht. Dat doen we door mensen uit te dagen om hun talenten te benutten en anderen te ontmoeten. Vrijwilligers, stagiairs, werkzoekenden en inburgeraars bemiddelen we naar vrijwilligerswerk dat bij hen past. Wie het even niet in zijn eentje redt, vindt nieuw zelfvertrouwen door het contact met een vrijwilliger. Mensen die voor naaste zorgen, stimuleren we om met de juiste ondersteuning ook goed voor zichzelf te zorgen. Ravelijn werkt aan een stad waarin iedereen actief meedoet. Wil Cattie is al 25 jaar vrijwilliger bij de Gehandicapten Sportvereniging Amersfoort en Omstreken (rechts). 4 Jaarbeeld 2011

5 Ravelijn is als netwerkorganisatie verbonden met ongeveer 250 andere organisaties. Ravelijn bundelt de krachten door verbindingen te leggen. De naam Ravelijn betekent dan ook verbinding tussen bolwerken. Ravelijn stimuleert het ontstaan van nieuwe ideeën door nieuwe ontmoetingen te faciliteren. Door in te spelen op de actualiteit en het ontwikkelen van best practices wordt deskundigheid op het gebied van maatschappelijke inzet ter beschikking gesteld aan anderen. Ravelijn is een stichting met een dagelijkse leiding (directeur-bestuurder) en een Raad van Toezicht. De verschillende activiteiten van Ravelijn worden aangestuurd en/of uitgevoerd door betaalde medewerkers. In de uitvoering van de activiteiten worden waar mogelijk vrijwilligers ingezet. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende rol, stelt kaders, fungeert als klankbord voor de directeur en is adviserend. De directeur draagt eindverantwoordelijkheid. Begin 2011 bestond de Raad uit de volgende leden: Mw. E. Erkens, Mw. M. van Eijck (voorzitter), Mw. M. Huisman, Hr. H. Schrijer (vice-voorzitter) en Mw. G. Veltkamp. In oktober nam Mw. G. Veltkamp op haar eigen verzoek afscheid. In december traden Hr. W. Egtberts en Hr. T. Koorman als nieuwe leden toe tot de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft vijf reguliere vergaderingen gehad. Daarnaast heeft de Raad een besloten zelfevaluatie gehouden. M. van Eijck en E. Erkens hebben een gesprek gevoerd met de Personeelsvertegenwoordiging over de gang van zaken binnen Ravelijn zoals medewerkers die ervaren. M. van Eijck, H. Schrijer en S. Cox hebben een gesprek gevoerd met wethouder G. Boeve, op diens verzoek, met als doel het werk van Ravelijn beter te leren kennen. José de Bruijn bezoekt elke zaterdag mevrouw de Kruijff Eind 2011 werkten er 20 betaalde medewerkers (15,28 fte) en 33 onbetaalde medewerkers bij Ravelijn. De onbetaalde medewerkers zijn werkzaam als bemiddelaar of als lid van het receptie- en telefoonteam. Ravelijn heeft in 2011 aan acht mensen een Werk-Mee-plaats kunnen aanbieden. Zij werden doorverwezen door de afdeling Arbeidsintegratie van de gemeente Amersfoort. Zeven buurtvoorlichters behaalden hun diploma Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 (zie p. 22). Ravelijn heeft in 2011 afscheid genomen van een medewerker. Deze functie is intern vervuld. Zo ontstond er voor meerdere medewerkers ruimte om een ander takenpakket te gaan invullen. Van een medewerker is het dienstverband beëindigd vanwege het bereiken van de pensioensgerechtigde leeftijd. Het ziekteverzuim schommelde in 2011 rond de 10%. Dit kwam onder andere door het langdurig verzuim van twee medewerkers. De Vrijwilligersraad van stichting Ravelijn heeft zichzelf in 2011 opgeheven. Ravelijn heeft sinds 2006 een Personeelsvertegenwoordiging. In 2011 heeft de Raad van Toezicht het Reglement Raad van Toezicht en het Directiereglement vastgesteld. Ook zijn stappen gezet in het ontwikkelen van een Raad van Toezicht Jaarcyclus, afgestemd op de Planning en Control cyclus van Ravelijn. De Raad van Toezicht heeft in 2011 veel aandacht besteed aan de strategische en financiële positie van Ravelijn, gezien de bezuinigingen door de gemeente Amersfoort. Medewerkers en vrijwilligers Mensen maken het verschil bij Ravelijn. Vrijwilligers, medewerkers en stagiairs werken met enthousiasme aan een betrokken samenleving. Ravelijn streeft een platte organisatievorm na waar binnen er veel ruimte is voor eigen initiatief van de medewerkers. Financiering De gemeente Amersfoort beëindigt in 2012 de incidentele subsidie van aan Ravelijn. Om de onduidelijkheid onder het personeel zo kort mogelijk te laten duren, heeft Ravelijn al in 2010 en 2011 haar personeelsbestand op dit niveau afgestemd. Mede hierdoor heeft Ravelijn het jaar 2011 met een positief resultaat kunnen afsluiten. De gemeente heeft echter aangekondigd om in 2013 nog eens 10% te bezuinigen op het structurele budget van Ravelijn. Verdere inkrimping van het personeel is dus voorstelbaar. Daarnaast blijft de noodzaak om alternatieve financieringsbronnen aan te boren groot. Naast de structurele subsidies van de gemeente Amersfoort ontvangt Ravelijn ook incidentele subsidies. Het gaat hierbij om de projecten en activiteiten All-In, Eigen Kracht, AV Werkt en het WijkServiceTeam. Jaarbeeld

6 Missie Ravelijn is een maatschappelijke organisatie op het gebied van vrijwilligerswerk, mantelzorg en maatschappelijke inzet. Ravelijn staat voor een betrokken samenleving in Amersfoort en wil daarom een bijdrage leveren aan het vergroten van de sociale samenhang en de maatschappelijke participatie in Amersfoort. Zij doet dit door het stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk, het bieden van ondersteuning aan mantelzorgers, ondersteunen en begeleiden van vrijwilligers binnen de informele zorg, en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven op het terrein van maatschappelijke inzet. Ravelijn levert als intermediair op de arbeidsmarkt voor vrijwilligerswerk in Amersfoort en omstreken een actieve bijdrage aan het meedoen door inwoners en organisaties aan de samenleving. Visie Door het bevorderen dat iedereen meedoet wordt een win-win situatie gecreëerd voor zowel de mensen als voor organisaties die een maatschappelijke inzet leveren, en voor degenen die profiteren van deze maatschappelijke inzet. Maatschappelijke deelname bevordert het welzijn van mensen in die zin dat men zich nuttig voelt, waarde heeft voor een ander, sociale contacten onderhoudt, betrokkenheid ervaart en nieuwe dingen leert. Mensen die dankzij deze inzet langer zelfstandig kunnen blijven wonen, minder snel een beroep doen op de professionele zorg en minder snel in een sociaal isolement terechtkomen dragen bij aan een meer betaalbare samenleving waar mensen naar elkaar omkijken. Ravelijn maakt deze maatschappelijke deelname en betrokkenheid van mensen en partijen in Amersfoort mogelijk. De reacties waren hartverwarmend Als Bert Weggelaar met vervroegd pensioen gaat, weet hij al snel wat hij met z n vrije tijd wil doen: vrijwilligerswerk! Met veel liefde knutselt hij speelse elementen voor de kinderen bij de exposities in het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie (CNME). Met mijn achtergrond als leraar handenarbeid was dit vrijwilligerswerk een geweldige uitdaging, zegt Bert. Ook maakte hij de inhoud van de leskisten, die het CNME ter beschikking stelt aan Amersfoortse basisscholen. Daarin zit materiaal dat de kinderen spelenderwijs kennis bijbrengt over natuur en milieu. Het was een grote slag voor Bert toen bij de grote brand in september 2010 bijna al dit spelmateriaal in vlammen op ging. Ondertussen heb ik al wel weer onderdelen opnieuw gemaakt. Bert heeft altijd plezier gehad in het vrijwilligerswerk, vooral in het zelf ontwerpen van spellen. Maar ook de sociale contacten vond ik belangrijk. De reacties op mijn werk waren altijd hartverwarmend en een schouderklopje voelt natuurlijk lekker aan. 6 Jaarbeeld 2011

7 Vrijwilligersbemiddeling Groeiend vrijwilligersaantal schrijft zich in via ravelijn.nl Geen vrijwilliger de deur uit zonder een passende functie, dat is het streven van de intercedenten van de Vrijwilligersbemiddeling- en Advisering. Amersfoorters op zoek naar vrijwilligerswerk, of organisaties op zoek naar vrijwilligers, zijn bij Ravelijn aan het juiste adres. Bij de Vrijwilligersbemiddeling werken vijftien vrijwilligers en een betaalde coördinator. Vorig jaar meldden zich hier 1020 potentiële vrijwilligers. Daarmee lijkt het aantal inschrijvingen van potentiële vrijwilligers zich te stabiliseren. In de afgelopen jaren maakte het aantal inschrijvingen een flinke groei door; in 2010 waren er 1047 nieuwe inschrijvingen, het jaar daarvoor 959 en in via de informatiebalie aan de Bergstraat Maar liefst 530 vrijwilligers schreven zich in via de website. In 2008 lieten 187 nieuwe vrijwilligers zich via ravelijn.nl inschrijven. Dat jaar vond 26% van de inschrijvingen plaats via de website. In 2009 steeg dit percentage naar 40%, mede dankzij de online bemiddeling voor Amersfoort 750. Het jaar daarop meldden 452 vrijwilligers zich online aan; dat was toen 43% van de vrijwilligersinschrijvingen. Kortom, in vier jaar tijd is het aantal inschrijvingen via ravelijn.nl bijna verdrievoudigd. Bemiddeling 476 Vrijwilligers zijn geslaagd bemiddeld, waarvan ongeveer honderd vrijwilligers met meer dan één vacature. Daarmee werden 581 vacatures vervuld. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2010 (534 geslaagde bemiddelingen). 37% Van de geslaagde bemiddelingen vond plaats via internet. Online reageren potentiële vrijwilligers doorgaans heel gericht op één vacature. De internetbemiddeling is bij uitstek geschikt voor mensen die weten wat ze willen. Zodra er vragen zijn, laat de klant zich graag persoonlijk helpen door een van de intercedenten vrijwilligerswerk. Internetbemiddeling Voor het eerst werd in 2011 vaker bemiddeld via internet (51%) dan De Vrijwilligersbemiddeling- en advisering bediende vorig jaar 227 organisaties. Voor de vrijwilligers was er een ruime keuze aan vrijwilligerswerk, er werden maar liefst 419 spiksplinternieuwe vrijwilligersvacatures gegenereerd. Per 31 december 2011 stonden er 468 actieve vacatures en klussen in de database. In totaal stonden er in vrijwilligersvacatures in de Vacaturebank. Nestorproject 28 Procent van de vrijwilligerspopulatie in 2011 is 55-plusser. Voorjaar 2011 hebben acht 55-plussers deelgenomen aan de workshop prepensioen. Per 1 januari 2012 is het project Nestor beëindigd. Op 13 december schrijft de 1000e vrijwilliger van 2011 zich in bij Ravelijn op zoek naar vrijwilligerswerk. De 69-jarige Gerda van Uitert ontvangt een kerststukje uit handen van manager Annemarie Postma. Scholings- en Banenmarkt Ook in 2011 was Ravelijn in het voor- en najaar aanwezig op de Scholings- en Banenmarkt. De intercedenten vrijwilligerswerk spraken met circa 250 bezoekers over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk wordt door potentiële werkgevers gewaardeerd en brengt mensen op nieuwe ideeën bij de zoektocht naar een baan. In de weken na de markten bemerkten de intercedenten een verhoogde toeloop bij de Bemiddeling. Jaarbeeld

8 Ravelijn gaat op zoek naar dé Vrijwilliger van het Jaar 2011 Hanneke Cramer werd genomineerd voor haar rol als vrijwilliger bij Downey s. Aandacht voor vrijwilligers Vrijwilligers maken het verschil, dat was het thema van 2011, het Europees Jaar van de Vrijwilliger. In Amersfoort vroeg Ravelijn een jaar lang aandacht voor de belangrijke rol van vrijwilligers in de samenleving. Door op zoek te gaan naar keien van vrijwilligers liet de stichting zien hoeveel plezier vrijwilligerswerk kan geven. Vrijwilligers zelf beleven het vrijwilligerswerk anders. Zij gebruiken woorden zoals geluk, plezier, positieve energie en voldoening om te beschrijven wat het voor hen betekent. Door de aandacht te vestigen op deze enthousiaste vrijwilligers wilden we laten zien hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn. Stemmen via ravelijn.nl Tien vrijwilligers werden genomineerd: Pavel Hudecek, Peter van Swieten, Cor Holtackers, Piet van de Graef, José de Bruijn, Daniëlle Schoonderbeek, Linda ten Hove, Anya Wiersma, Henk Kreijne en Greet Schoonderbeek. Zij kregen een keitje opgespeld, gemaakt door kunstenares Anook Cléonne, als blijk van waardering voor hun inzet. Daarna mocht het publiek bepalen wie er won. Via kon men eind 2011 stemmen op een van de genomineerden. Amersfoort kan niet zonder haar vrijwilligers, stelt directeur Sylvia Cox. Die extra handen, de creativiteit en het enthousiasme vormen het kloppende hart van onze stad. Het Europees Jaar van de Vrijwilliger was een mooie aanleiding om hen eens in het zonnetje te zetten en te erkennen dat zij groot verschil maken. De juiste match Dertig keien van vrijwilligers werden vanuit het publiek bij Ravelijn aangedragen, een jury boog zich over het verhaal van elke vrijwilliger. Juryleden Koos Koolstra (Alliantie Eemvallei), Gerda Eerdmans (ROC ASA), Herman Toeter (Servicebureau Gemeenten), Hillegonde Kiewiet (NVA), Mels Niessen (FutureOfFame) en Sylvia Cox keken daarbij vooral naar de juiste match tussen vrijwilliger en vrijwilligerswerk. Bij vrijwilligerswerk denken veel mensen aan een zinvolle activiteit. Iets onbaatzuchtigs, waar je misschien niet direct zin in hebt. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Ravelijn op 10 januari maakte jurylid Koos Koolstra de winnaar van de eretitel bekend; Greet Schoonderbeek won met 219 stemmen. Maar liefst 26% van de kiezers gunde haar de eretitel. Zij ontving een cadeaubon van 250 voor een sieraad van Minouche en Rûne. Daarnaast kreeg ze een tegoedbon voor een diner voor twee, aangeboden door Eetcafé DimS in Hooglanderveen. Veelzijdig Sylvia Cox kijkt terug op een geslaagd Europees Jaar van de Vrijwilliger. Door de vrijwilligersverkiezing hebben we inspirerende vrijwilligers in het zonnetje gezet. Zij lieten zien hoe veelzijdig vrijwilligerswerk is en hoeveel voldoening het geeft. De verkiezing zorgde voor veel aandacht voor het vrijwilligerswerk in de lokale pers. Dat was goed voor het imago van vrijwilligerswerk en voor Ravelijn als hét Amersfoortse adres voor vrijwilligerswerk. 8 Jaarbeeld 2011

9 Zoiets kleins, wat ik met zoveel liefde doe, kan veel betekenen Greet Schoonderbeek is dé Amersfoortse vrijwilliger van Vanuit Humanitas Home-Start steunt ze gezinnen met jonge kinderen. Vaak is de hulpvraag: ik wil graag iets meer weten over de opvoeding van mijn kinderen, maar na veertien jaar weet Greet dat er altijd meer achter zit. Ik begon met het vrijwilligerwerk toen mijn eigen kinderen groter werden, zegt Greet. Ik wilde iets gaan doen waar ik helemaal achter stond. In de gezinnen die Greet bezoekt, komen de kinderen door moeilijke omstandigheden nogal eens aandacht tekort. Soms is de moeder ziek of is de vader niet in beeld, er kunnen schulden zijn of huwelijksproblemen. Soms hebben ouders recent een oorlog meegemaakt en hebben ze daar trauma s aan overgehouden. Karakter Door het vrijwilligerswerk raakte Greet een aantal vooroordelen kwijt. Ik dacht dat allochtone ouders hun best niet zo zouden doen. Dat ze te gemakkelijk over de opvoeding zouden denken. Maar ik heb gezien, dat er zoveel kracht is in deze gezinnen, zoveel doorzettingsvermogen. Om uit een moeilijke gezinssituatie te komen, heb je karakter nodig. Als ze in een gezin aan de slag gaat, accepteert Greet de situatie zoals die is. Ik heb geen hoge verwachtingen. Ik ben er en bied een luisterend oor. Vakantie Soms is het eenvoudig om iets aan de situatie te veranderen. In een gezin was het wereldje van de kinderen wel erg klein. Ik reed met die kinderen in de auto over het platteland rond Hoevelaken. De kinderen zaten daar zo van te genieten. Het lijkt wel of we op vakantie gaan, zeiden ze. Greet regelde tweedehands fietsjes en zorgde ervoor dat de kinderen via een organisatie activiteiten gingen ondernemen. Soms als ik erbij nadenk, kan ik verdrietig worden van de situaties die ik zie. Maar ik zie moeders die meer voor zichzelf opkomen en die weten waar ze terecht kunnen. In die zin ben ik positief, dat deze kinderen een kans krijgen. Je aanwezigheid als vrijwilliger, het luisterend oor, zoiets kleins, wat ik met zoveel liefde doe, kan heel veel betekenen. Ook vrijwilliger worden? Neem dan vrijblijvend contact op met stichting Ravelijn, tel , nl of kijk op de website Jaarbeeld

10 Arbeidstoeleiding Weer actief in de maatschappij door vrijwilligerswerk Door hen te bemiddelen naar vrijwilligerswerk, helpt Ravelijn voorkomen dat mensen in een sociaal isolement geraken. Mensen die al even uit het arbeidsproces zijn, proeven weer aan het werkzame leven. Nieuwe Nederlanders verbeteren hun vaardigheid in de Nederlandse taal. Voor beide doelgroepen kan vrijwilligerswerk een opstap zijn naar betaald werk. Duizend-en-één-kracht Nieuwe Nederlandse vrouwen kansen bieden om actief mee te doen in de samenleving, dat is de kern van Duizend-en-één-kracht. Dit project helpt allochtone vrouwen met inburgeren door hen te bemiddelen naar maatschappelijke organisaties of initiatieven. Duizend-en-één-kracht wordt uitgevoerd door Ravelijn in opdracht van het NVA, Centrum voor duurzame inburgering. In drie jaar tijd (vanaf mei 2009) werden 80 vrouwen aangemeld. Van deze cliënten waren er 61 die voldeden aan de criteria die van te voren gesteld waren voor deelname aan Duizend-en-één-kracht. Zij werden succesvol bemiddeld naar vrijwilligerswerk. Negentien cliënten werden uiteindelijk niet bemiddeld door persoonlijke omstandigheden of doordat zij niet aan de criteria voldeden. Drie cliënten worden nog begeleid door de trajectbegeleiders van Duizend-en-één-kracht, de overige 58 zijn succesvol afgerond. Een deel van de cliënten blijft na afloop van het traject het vrijwilligerswerk voortzetten. Een ander deel volgt een vervolgopleiding of heeft betaald werk gevonden, of is op zoek naar betaald werk. De vrouwen die deelnamen aan Duizend-en-één-Kracht hebben vaak in hun thuisland gewerkt of gestudeerd. Werk vinden in Nederland lukte in veel gevallen niet direct. Ravelijn begeleidde en bemiddelde de vrouwen naar vrijwilligerswerk. Zo kregen ze een actieve rol in de samenleving en oefenden ze de Nederlandse taal. De stichting NVA ondersteunde de vrouwen bij het inburgeren, de vrouwen kregen Nederlandse les. Sterker worden tijdens weerbaarheidstraining Het werkt echt, vertelt een van de deelneemsters aan de weerbaarheidstraining van Duizend-en-één-Kracht voorjaar De zelfverdedigingstechnieken zijn makkelijk toe te passen. Als iemand je vastpakt, kom je los. Ik voel me daardoor sterker en zelfverzekerder. Tijdens de training, die werd verzorgd door Chantal Berkers en Lies Schenk, werd ook gewerkt aan confrontatietechnieken, houding en uitstraling. All-In Het project All-In begeleidt voornamelijk allochtone, maar ook enkele autochtone uitkeringsgerechtigden. Vrijwilligerswerk helpt deze doelgroepen om weer actief deel te nemen aan de maatschappij. Cliënten worden bij Ravelijn aangemeld door de afdeling Arbeidsintegratie van de gemeente Amersfoort of door het NVA, Centrum voor duurzame inburgering. In 2011 werden er 45 nieuwe cliënten voor All-In aangemeld. Daarnaast werden er 22 cliënten begeleid, die in 2010 al bij het project waren aangemeld. 10 Jaarbeeld 2011

11 Stichting Ravelijn genomineerd voor Duizend-en-één-sterren Stichting Ravelijn was een van de genomineerden voor de VSB Duizend-en-één-sterren. Deze sterren werden vanuit de landelijke projectorganisatie van Duizend-en-één-kracht toegekend aan succesformules waarmee lokale organisaties en gemeenten allochtone vrouwen stimuleren om maatschappelijk actief te worden. In vier jaar Duizend-en-één-kracht zijn er in heel Nederland duizenden allochtone vrouwen gestimuleerd om volop mee te doen in de Nederlandse samenleving. Velen van hen dragen nu op eigen wijze een steentje bij aan onze samenleving. Doordat organisaties en gemeenten hun krachten hebben gebundeld, ontdekten duizenden allochtone vrouwen hun eigen kracht. Via begeleiding, scholing en bemiddeling naar werk (vrijwillig of betaald) werden ze uitgedaagd om hun talenten te benutten. De achttien beste, meest succesvolle en meest inspirerende aanpakken, methodieken en initiatieven waren genomineerd voor de VSB Duizend en één Kracht Sterren, verdeeld over zes categorieën. Ravelijn was genomineerd in de categorie Voldoende en geschikte (vrijwilligers)plekken. Op 9 december werden de winnaars bekendgemaakt tijdens De Grote Finale, de landelijke slotmanifestatie van het project Duizend-enéén-Kracht. Ravelijn viel helaas niet in de prijzen, maar de aanwezige deelnemers van Duizend-en-één-kracht Amersfoort genoten met volle teugen van het slotfeest. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden was daarbij eregast. Enkele deelnemers grepen de kans om zich met de Prinses op de gevoelige plaat te laten vastleggen (zie bovenstaande foto). Jaarbeeld

12 Ravelijn in beeld Maatjes Stimulans genieten van kerstdiner bij Het Oosten Veertig deelnemers en vrijwilligers van maatjesproject Stimulans genoten op maandag 19 december van een heerlijk en gezellig kerstdiner. Dat werd hen voor het zevende achtereenvolgende jaar aangeboden door ondernemer Joseph Wong van Wokrestaurant Het Oosten. Eerst was ik zelf deelnemer van Stimulans, vertelt een van de vrijwilligers. Ik was depressief en het lukte me niet goed om het contact met vriendinnen te onderhouden. Via Ravelijn kreeg ik een maatje en leerde ik weer om gezellige gesprekjes te voeren. Na een tijdje ging het zo goed met mij, dat ik het maatjescontact heb stopgezet. Nu ben ik zelf vrijwilliger en kan ik iets voor mijn maatje betekenen. Vrijwilligers verzorgen activiteiten tijdens Dag van de Mantelzorg Amersfoortse mantelzorgers waren op woensdag 9 november van harte welkom bij Resto VanHarte in Wijkcentrum Het Klokhuis. Zij werden getrakteerd op een warme lunch en een ontspannende activiteit naar keuze. De Amersfoortse Dag van de Mantelzorg werd georganiseerd in nauwe samenwerking tussen Resto VanHarte en het Steunpunt Mantelzorg. Alle activiteiten werden verzorgd door vrijwilligers. Zo zorgden studenten van IMKO voor een verwenmoment make-up en manicure, Rinus van Loon gaf de culinaire workshop cupcakes maken en de wijnproeverij was in handen van Alexander, uw wijnspecialist. De voet/stoelmassages werden vrijwillig verzorgd door zes massagetherapeuten; Misja Abels, Margreet Groothuis, Marja Everloo, Swanika Bergsma, Caroline Denijs en Loes Offemans. 12 Jaarbeeld 2011

13 Leerlingen diep onder de indruk na uitdelen voedselpakketten Bij het ontvangen van een voedselpakket barstte een mevrouw in tranen uit, zo blij en verrast was ze met het extraatje. Voor de leerlingen van basisschool De Vallei uit Leusden waren reacties als deze natuurlijk zeer indrukwekkend. Met hun klasgenoten verzamelden ze boodschappen voor mensen met financiële problemen. Twintig prachtig versierde dozen werden voorjaar 2011 bij Amersfoortse cliënten van stichting Ravelijn bezorgd. Deze actie was geïnspireerd door het project Doorgeven, dat per 1 januari 2011 is beëindigd. Maar natuurlijk wilde Ravelijn haar cliënten dit cadeau niet ontnemen. Glimlach van De Oude Viltfabriek voor maatjesproject Stimulans Directeur Sylvia Cox (links) van Ravelijn ontving op donderdag 13 januari 2011 een zogenaamde Glimlach uit handen van bestuursvoorzitter Ellen Schouten (midden) van De Oude Viltfabriek. Deze cheque van 500 komt ten goede aan maatjesproject Stimulans. Ellen Schouten: Deze vrijwilligers geven belangeloos een glimlach door die te zien is op de gezichten van vele Amersfoorters. De feestelijke overhandiging vond plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie van Ravelijn. Kunstenares Gabriëlla Willekens (rechts) voegde aan de Glimlach een bedrag van 230 toe, dat is meer dan een derde van de opbrengst van haar expositie in de Viltfabriek. Bovendien besloot zij spontaan om drie van haar werken aan Ravelijn te schenken. Mantelzorger Riet Maalcke ontvangt Lenaert Nicasiusspeld Tijdens de gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie ontving Riet Maalcke uit handen van burgemeester Bolsius de Lenaert Nicasiusspeld voor haar grote inzet als mantelzorger. De consulenten van het Steunpunt Mantelzorg hadden mevrouw Maalcke bij de gemeente voorgedragen voor deze blijk van erkenning en lokten haar met een smoes naar de bijeenkomst. Zoals veel mantelzorgers ziet ook Riet haar taken als helemaal niet bijzonder maar ze toonde zich verrast en vereerd met de onderscheiding. Jaarbeeld

14 Informele zorg Vrijwilligers maken een wereld van verschil Ravelijn steunt mantelzorgers en zet vrijwilligers in Op bezoek bij een dementerende mijnheer, zodat zijn vrouw even vrijaf heeft, een tuin onderhouden bij een zieke die geen hovenier kan betalen, er zijn voor iemand die niet lang meer te leven heeft. De inzet van een vrijwilliger maakt een wereld van verschil voor degene die wordt geholpen. In 2011 zetten meer dan driehonderd vrijwilligers van Ravelijn zich in voor honderden hulpvragers uit Amersfoort, Leusden en Soest. Stimulans Samen plezier beleven, dat is waar het maatjesproject Stimulans om draait. Mensen met een psychiatrische achtergrond zien hun sociale netwerk vaak steeds kleiner worden. Stimulans koppelt hen aan een maatje, een vrijwilliger met gelijke interesses. De activiteiten die zij met de vrijwilliger ondernemen kunnen een stap zijn naar nieuwe contacten. Het project Stimulans bediende in Amersfoortse cliënten. Sommige cliënten werden op meerdere manieren geholpen waardoor er in totaal 150 hulpvragen werden beantwoord. Vanuit Soest meldden zich elf nieuwe deelnemers aan, waarmee het totaal aantal deelnemers hier op 21 komt. Er kwamen elf nieuwe koppelingen tot stand. In totaal telt Stimulans Soest eind 2011 vijftien koppelingen. Samen plezier beleven, daar draait het om bij maatjesproject Stimulans. Het is belangrijk dat de hulpvrager en de vrijwilliger die worden gekoppeld voor een maatjescontact echt een klik met elkaar ervaren. Soms kan het daardoor geruime tijd duren voordat er een geschikt maatje is gevonden. Mensen die nog op de wachtlijst staan kunnen kunnen - net als mensen die al een maatje hebben via Stimulans - eenmaal per maand met elkaar koffiedrinken onder leiding van een 14 Jaarbeeld 2011

15 consulent. Ook kunnen zij gebruik maken van het telefonisch mentorschap, waarbij vrijwilligers de mensen bellen die op de wachtlijst staan. Eetcafé De Stoofpot werd in december voor de laatste keer georganiseerd. Met subsidie van de provincie Utrecht werd het eetcafé eenmaal per maand gehouden in wijkcentrum De Roef. Drie jaar lang genoten gemiddeld zestien mensen samen van een heerlijke maaltijd, klaargemaakt door een vrijwilliger. Zij kwamen zo op een laagdrempelige manier in contact met elkaar en maakten kennis met het buurthuis. Eind 2011 werden zij warm overgedragen naar Resto VanHarte in Wijkcentrum Het Klokhuis. Ik hoorde dat mijn cliënt geen familie had en heb aan mijn hospita gevraagd of we met kerst iets voor haar konden organiseren. We maakten zelfs een speciaal kerstlied en zongen dat voor haar. Sensor Vrijwilligers van Sensor brengen activerende huisbezoeken aan ouderen die in een sociaal isolement dreigen te geraken. De vrijwilliger stimuleert hen gedurende een half jaar om zelf stappen te zetten naar nieuwe activiteiten en contacten. Bij het ouder worden kunnen verlieservaringen elkaar opvolgen: verlies van inkomen, van maatschappelijke rollen, van geestelijke en lichamelijke spankracht. Eenzaamheid kan op de loer liggen. Veel ouderen voelen een hoge drempel om hulp te vragen. Dit blijkt uit de lange tijd die vaak zit tussen de kennismaking met Sensor en de daadwer- Een frisse neus halen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. kelijke aanmelding. Het is niet gemakkelijk om te erkennen dat je geïsoleerd bent, je netwerk wilt uitbreiden en hierbij hulp nodig hebt. Het project Sensor kreeg in aanmeldingen. Vrijwilligers beantwoordden 28 hulpvragen. Twee hulpvragers namen uiteindelijk geen deel aan Sensor. Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Aandacht en betrokkenheid in de laatste levensfase, dat is waar de vrijwilligers van de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) voor staan. Zij zijn actief in Amersfoort en Leusden. De VPTZ bediende in cliënten. Er waren 17 vrijwilligers actief, regelmatig worden er twee vrijwilligers ingezet bij een terminaal zieke cliënt. In 2011 werd op vijf adressen nachtzorg verleend door vrijwilligers van de VPTZ. De vrijwilliger komt dan van uur, de volgende ochtend neemt de mantelzorger het weer over. Vanaf oktober 2011 kreeg de VPTZ een nieuwe consulent, die investeerde in het vrijwilligersbestand en in nieuwe doorverwijzers. Het aantal hulpvragen trok vanaf dat moment aan. Hulp Thuis Vrijwilligers van Hulp Thuis bieden ondersteuning die aanvullend is op de beroepsmatige zorg. Zij ondernemen activiteiten die hulpvragers met een chronische ziekte of beperking niet meer zelfstandig kunnen doen. Daarnaast bieden zij mantelzorgondersteuning. Terwijl de vrijwilliger bij de verzorgde is, heeft de mantelzorger even vrijaf. Het project Hulp Thuis bediende in cliënten. Sommige cliënten hadden meerdere hulpvragen: in totaal werden 238 hulpvragen beantwoord. Jaarbeeld

16 De afgelopen jaren constateren de consulenten dat de complexiteit van de hulpvragen toeneemt. Dit lijkt een gevolg van bezuinigingen op de AWBZ, een volksverzekering waaruit de zorg wordt betaald die buiten de gewone ziektekostenverzekering valt. Ravelijn is daarom van plan om vanaf september 2012 te starten met de inzet van stagiairs. De stagiairs wil Ravelijn onder meer inzetten bij het project Thuisbegeleiding. Vanaf 2013 valt ook de thuisbegeleiding onder de Wmo. Cliënten krijgen dan minder uren geïndiceerd en een gedeelte van de taken van de thuisbegeleiders vervalt. In 2011 zijn er gesprekken geweest met de divisie Thuisbegeleiding van het Maatschappelijk Werk van Beweging 3.0 over de inzet van stagiairs vanuit Ravelijn. Zij zouden een deel van de taken van thuisbegeleiders kunnen overnemen en doen op deze manier waardevolle ervaring op. Bij tien cliënten van Hulp Thuis werd de methode Sterk Netwerk ingezet. Aan de hand van Natuurlijk, een netwerk van Mezzo brengt een vrijwilliger in kaart hoe het sociale netwerk van de hulpvrager eruit ziet en wat mogelijkheden zijn om dit netwerk uit te breiden. De inzet van een vrijwilliger kan een sociaal isolement doorbreken. Tien vrijwilligers waren in 2011 actief als netwerkcoach. Voorwaarde voor het slagen van een traject is, dat mensen uit de omgeving van de hulpvrager meedenken en uitvoeren. Aan het einde van het traject neemt een van de meedenkers de rol van de vrijwilliger over. Vervoer Mensen van A naar B begeleiden, dat doen de vrijwilligers van het project Vervoer. Door een hoge leeftijd, een ziekte of beperking, door omstandigheden of door een gebrek aan financiële middelen kunnen mensen niet altijd met het Openbaar Vervoer, de taxi, de Valys of de Regiotaxi reizen. In 2011 verzorgden 19 vrijwilligers maar liefst ritten (enkele reizen) voor kwetsbare mensen. Het ging hierbij om vervoer van en naar de dagbesteding in het Pieters en Blokland s Gasthuis (2.928 ritten) en daarnaast ook om individuele hulpvragen (164 ritten). In 2012 gaat Ravelijn deze dienstverlening uitbreiden (zie p. 21). Ook het luisteren naar verhalen hoort bij mijn chauffeurswerk Vrijwillig chauffeur Leen Verkade (rechts op de foto) brengt kwetsbare mensen van en naar hun afspraak in het ziekenhuis en begeleidt hen tijdens het gesprek met de specialist. Uit ervaring weet ik, dat de patiënt daarna bij thuiskomst vaak niet meer precies weet wat er is afgesproken, bijvoorbeeld over het medicijngebruik. Daarom maak ik notities voor de thuiszorg en mantelzorg. Leen gunt de mensen alle tijd. Dat is een van de voordelen van het vrijwilligerswerk, er komt geen tijdsdruk bij kijken zoals je dat vaak hebt met een gewone baan. De mensen die ik vervoer, willen vaak na het consult in het restaurant van het ziekenhuis een bakje koffie drinken met iets erbij. Of ze willen graag een winkel bezoeken. Sommige mensen komen amper het huis nog uit. Naar verhalen luisteren hoort bij mijn werk als vrijwilliger, er is veel eenzaamheid. 16 Jaarbeeld 2011

17 Ravelijn zet mantelzorg op de agenda in Amersfoort Steunpunt Mantelzorg Wanneer je partner, je kind of een andere naaste je hulp nodig heeft, denk je daar meestal niet lang over na. Het lijkt een vanzelfsprekende stap dat je bijspringt waar dat nodig is. Het Steunpunt Mantelzorg biedt informatie en praktische en emotionele ondersteuning aan mantelzorgers, zodat zij hun belangrijke taak langer volhouden. Amersfoortse mantelzorgers weten het Steunpunt Mantelzorg steeds beter te vinden. Het aantal mantelzorgers dat bij het Steunpunt staat ingeschreven is vorig jaar opnieuw gegroeid. Eind 2011 stonden er 324 mantelzorgers ingeschreven. Dat is een groei van 34 mantelzorgers ten opzichte van Inloop bij Service Punt Vanaf voorjaar 2011 verzorgen de consulenten van het Steunpunt een spreekuur bij het Service Punt voor wonen, zorg en welzijn. Iedereen die tegen mantelzorgtaken aanloopt, praktische vragen heeft of even een luisterend oor zoekt, kan hier voortaan terecht op elke eerste woensdagochtend van de maand. Door het spreekuur hoopt het Steunpunt Mantelzorg nog beter toegankelijk te zijn voor mantelzorgers. Inloop en lotgenotengroep vernieuwd Voortaan start meerdere keren per jaar een nieuwe lotgenotengroep voor mantelzorgers, telkens naar aanleiding van een themabijeenkomst. Een groep van minimaal acht mantelzorgers komt circa vijf keer bij elkaar onder leiding van een consulent. Door de thematische aanpak kunnen de mantelzorgers gerichter hun tips en ervaringen met elkaar delen. De eerste lotgenotengroep nieuwe stijl startte in oktober rondom het thema Niet Aangeboren Hersenletsel. De mantelzorginloop vindt voortaan niet een, maar twee keer per maand plaats, en verhuist van Stadscafé De Observant naar het kantoor van Ravelijn. Workshops Naast de individuele ondersteuning aan mantelzorgers gaven de consulenten van het Steunpunt Mantelzorg vorig jaar diverse workshops aan mantelzorgers. Een greep uit het aanbod: een informatiebijeenkomst over mantelzorgondersteuning, de workshop Tiltechnieken, een themabijeenkomst Niet Aangeboren Hersenletsel, de cursus Mantelzorger, zorg voor jezelf (die laatste in samenwerking met Beweging 3.0). Dag van de Mantelzorg Resto VanHarte opende op woensdag 9 november de deuren van Wijk- Zorgen voor je naaste lijkt een vanzelfsprekende stap. centrum Het Klokhuis voor Amersfoorters die zorgen voor een naaste. Deze Amersfoortse Dag van de Mantelzorg werd georganiseerd in samenwerking met het Steunpunt Mantelzorg (zie p. 12). Netwerk Mantelzorg Mantelzorgers kunnen het beste worden gesteund op de plek waar zij gekend zijn, dat is de gedachte achter het Netwerk Mantelzorg. De organisaties, instellingen en bedrijven die er deel van uitmaken geven binnen de eigen organisatie aandacht aan het thema mantelzorg. Deze organisaties worden door Ravelijn geadviseerd en getraind om een eigen mantelzorgbeleid vorm te geven. Rondom de Week van de Mantelzorg was er op vele locaties in de stad aandacht voor de Amersfoorters die langdurig en intensief zorgen voor iemand in hun directe omgeving. Dit was het resultaat van intensief netwerken door de coördinator van het Netwerk Mantelzorg. Daarnaast ontvingen de netwerkorganisaties drie digitale nieuwsbrieven over ontwikkelingen op mantelzorggebied en werd er een netwerkbijeenkomst georganiseerd rondom het thema Vindbaarheid. Vanaf 2012 wordt de incidentele subsidie voor het Netwerk Mantelzorg beëindigd. Toch blijft het belangrijk dat het thema mantelzorg in Amersfoort op de agenda wordt gezet, zodat mantelzorgers in eigen kring gezien en gesteund worden. Het Steunpunt Mantelzorg neemt deze taak vanaf 2012 over van het Netwerk Mantelzorg. Door andere organisaties te trainen, vinden meer mantelzorgers ondersteuning. Jaarbeeld

18 Achtergrond Ik heb Sandra zien groeien Vrijwilliger maakt wegwijs op computer en internet De 22-jarige Nazli Dogu (rechts op de foto) uit Randenbroek wilde graag iets voor een ander betekenen. Haar wijkgenoot Sandra Boom (42) zocht wat ondersteuning om de angst voor computer en internet te overwinnen. Ravelijn bracht de vrouwen met elkaar in contact. Een jaar later kan Sandra zich haar leven niet meer voorstellen zonder internet en social media. Op haar beurt stelt Nazli vast dat het vrijwilligerswerk haar veel voldoening heeft opgeleverd. 18 Jaarbeeld 2011

19 Nazli: Al een tijdlang wilde ik vrijwilliger worden. Het leek mij zo mooi om een bijdrage leveren aan iemands leven, zonder ervoor betaald te worden. Vorig jaar dacht ik: nu ga ik er achteraan. Op de website van Ravelijn sprak de vacature van Sandra mij aan. Ik studeer Pedagogiek en ik heb altijd iets met kinderen gehad. Maar ik had nog niet eerder met volwassenen gewerkt. Ook leek het me interessant om ervaring op te doen in het begeleiden van iemand met een psychiatrische achtergrond. We ontmoetten elkaar voor het eerst in het bijzijn van Heleen Vonk, de consulent van Ravelijn. Met zijn drieën hebben we de hulpvraag besproken. Ik heb verteld wat ik kan bieden. Tijdens dat eerste contact viel het mij op dat Sandra kwetsbaar was, maar ook vol verwachting. Ze was zichtbaar blij dat er iemand voor haar was. Het klikte tussen ons, dus besloten we een afspraak te maken. Die eerste echte afspraak was wel even spannend. Sandra bood me iets te drinken aan en daarna gingen we snel met de computer aan de slag. Ik ben een doener. In het begin had ik de muis vast. Sandra luisterde naar mij en keek wat ik deed. Maar daarna hebben we de rollen omgedraaid en deed ze zoveel mogelijk zelf. Terwijl Sandra op ontdekkingsreis ging, was ik haar steun en toeverlaat. Sandra wilde Facebook graag leren gebruiken. We maakten een profiel aan en zochten uit hoe het werkte. Soms kwamen we iets tegen wat ik niet wist. Dat lieten we dan even liggen. We zagen elkaar om de week. Maar ik ben niet iemand die zegt, ik heb deze tijd gereserveerd en verder niet. Ik was toegankelijk, Sandra mocht mij altijd mailen. Ik heb Sandra zien groeien tijdens ons contact. Toen ik haar net leerde kennen, was ze heel voorzichtig, teruggetrokken. Ik moest aan haar trekken om haar iets te leren. Maar op den duur ging het zo goed. Haar zelfvertrouwen groeide enorm. Zelf begon Sandra over Twitter. Dat kende ik helemaal niet. Zo had ze op den duur de leiding in de les. Ze is echt een kei geworden in het Twitteren. Tijdens onze afspraken kletsten we vaak over dagelijkse onderwerpen. Of over het nieuws. We hadden interessante gesprekken. Ik ben islamitisch, Sandra is niet gelovig. Het is leuk om erover te praten hoe je tegen het leven aankijkt. In november heb ik met Heleen gesproken over de vooruitgang van Sandra. Ze had me eigenlijk niet meer nodig. Zelf zou ik bijna met mijn stage beginnen, daar wilde ik me graag helemaal aan geven. Zo hebben we besloten om de koppeling af te sluiten. Ik kijk met heel veel voldoening terug op mijn contact met Sandra. Die paar uurtjes om de week van mij hebben Sandra iets moois gegeven, waar ze de rest van haar leven verder mee kan. Die paar uurtjes van mij hebben Sandra iets moois gegeven, waarmee ze de rest van haar leven verder kan Sandra: Steeds vaker hoorde ik in reclames; Voor meer info kunt u naar Bij festivals krijg je geen programmaboekje meer, maar een QR-code. Internet wordt steeds belangrijker. Tja, ik had wel een computer staan. Maar ik durfde die niet te gebruiken. Ik was bang dat ik dingen zou doen die niet goed waren. Ik heb wel eens een computercursus gedaan, maar door faalangst heb ik de eindstreep niet gehaald. Ik wilde graag dat een vrijwilliger mij achter mijn eigen computer zou leren hoe het werkt. Dus heb ik mijn vraag neergelegd bij Ravelijn. Ik doe zelf ook vrijwilligerswerk via deze organisatie. Bij de eerste ontmoeting leek Nazli me aardig. Ik voelde me opgelucht en dacht: dit gaat wel lukken. Nazli is iemand waarvan ik het idee heb dat ik iets wel twee á drie keer mag vragen. Ik had heel veel bevestiging nodig. Als er maar iemand bij zit, dan kan ik het wel. Maar op een gegeven moment lukte het ook op de computer, zonder dat Nazli erbij zat. Dat is het zelfvertrouwen wat ik gekregen heb. Door te horen: wat goed hé, kijk, het lukt je. Ik wilde ook niet bang meer zijn voor de sociale media. Een persoon die ik heel leuk vond, vroeg of ik vrienden wilde worden op Facebook. Daarnaast heb ik nu een twitteraccount en ik heb 275 volgers. Ik draai daar veel muziek. Ik volg mensen die dingen interessant vinden die ik ook interessant vind, zoals honden en schilderen. Ik heb vorig jaar zelfs visite gehad van iemand die ik van twitter ken. Je kunt ook naar een Tweet Up, dan ontmoet je mensen die je van twitter kent in real live. Internet is een stukje van mijn leven geworden. Als ik met de trein ga, kijk ik even hoe laat ik er ben. Ik bekijk Buienradar, ik bankier via internet en doe er mijn belastingaangifte. Als ik mijn hotmail niet kan bekijken, voel ik me net alsof ik mijn sigaretten ben vergeten. Het is verslavend. Op een gegeven moment zaten Nazli en ik steeds meer te kletsen met elkaar. Ik had bijna geen vragen meer. Het was dus prima voor mij om het contact af te sluiten. Ik ben niet meer bang voor de computer en het internet. Ik ben wegwijs gemaakt en ik heb genoeg zelfvertrouwen. Nu kan ik er zelf verder mee. Jaarbeeld

20 Senioren ontdekken computer door Samen Online Voordat ze aan Samen Online begon, had Corry Turel (85) nog geen eigen computer. Maar nu zit ze er zo n twee uur per dag achter. en, het nieuws volgen, Skypen, Patience spelen; dankzij de cursus benut Corrie enkele handige toepassingen van de PC. Samen Online stelt zich tot doel de generatiekloof te verkleinen. Eigen Kracht beweegt lager opgeleide vrouwen richting werk Meer lager opgeleide vrouwen aan de slag, dat is het doel van Eigen Kracht. Met dit programma van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil het kabinet vrouwen aanspreken om hun motivatie richting werk en ondernemerschap te stimuleren. In opdracht van de gemeente Amersfoort geeft stichting Ravelijn de komende twee jaar vorm aan Eigen Kracht. In Samen Online geven jongeren computerles aan ouderen. Een intensief traject, dat ondervond ook Corry. Zes weken lang ging ze drie ochtenden per week naar de cursus, waar studenten ICT van ROC Midden Nederland haar aan de hand meenamen op ontdekkingreis langs de mogelijkheden van de computer en het internet. Even overwoog Corry om met de cursus te stoppen, zo moeilijk vond ze de stof. Toch besloot ze flink te zijn en door te zetten. Makkelijker Na de eerste lessen kreeg Corry Turel meer handigheid in het gebruik van de computer. Als je eenmaal bezig bent, wordt het makkelijker, zegt ze nu. Achteraf bezien had ze de cursus eerder willen volgen. De computer en het internet vergemakkelijken het contact met familie en vrienden in het buitenland. Ook schrijft ze haar reiservaringen op met behulp van de computer. Leuk om te doen en later kunnen mijn kinderen het lezen. In Amersfoort bestaat de doelgroep uit ongeveer vrouwen. Minimaal driehonderd Amersfoortse vrouwen nemen in 2012 en 2013 deel aan Eigen Kracht, waarvan er vervolgens zestig uitstromen richting (on)betaald werk of opleiding. Uit onderzoek blijkt dat de doelgroep lastig te motiveren is om in beweging te komen. Tegelijkertijd lijkt het de doelgroep best verleidelijk om te gaan werken omdat het zelfstandigheid, structuur en meer inkomen biedt. De vrouwen worden persoonlijk geworven, thuis of bij vindplaatsen. Tijdens keukentafelgesprekken met gelijkgestemden oriënteren de vrouwen zich op werk. Ook wijzen buddy s de vrouwen de weg en gaan mee naar het Werkplein, opleiding en snuffelstages. Eigen Kracht doet sterk een beroep op het eigen vermogen van de vrouwen. Voor vrouwen die net iets meer ondersteuning nodig hebben, kan Ravelijn de werkwijze van Duizend-en-één-Kracht inzetten, waarbij vrouwen meer bij de hand worden genomen. Aan het eind van het traject worden de vrouwen betrokken bij bestaande voorzieningen op gebied van werk en inkomen. Het project Samen Online Nederland werd bedacht door Skanfonds en stichting DOEN en wordt mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. In Amersfoort wordt het project georganiseerd door stichting Ravelijn in samenwerking met ROC Midden Nederland, Beweging 3.0 en Woonzorg Nederland. De cursus stelt zich tot doel de generatiekloof te verkleinen. Als het aan Corry Turel ligt, is dat wel gelukt. De studenten die mij begeleidden, waren enthousiaste, aardige knullen, zegt ze. Wie weet, als die jongelui buiten stonden, dat ze lachten om ons oude mensen, maar ze deden enorm hun best om de lesstof over te brengen. Het is even stil. Veel dingen zijn door de komst van de computer gemakkelijker geworden. Ik ga het natuurlijk niet meer meemaken, maar ik vraag me wel eens af, wat zouden ze nog meer uitvinden? 20 Jaarbeeld 2011

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : 2014 Naam organisatie : Stichting Ravelijn Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen, waar nodig de outcomedoelstellingen

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen

Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen 1 Het regionaal platform ervaringskennis Wie zijn wij? Wij zijn mensen uit cliëntenraden in Nijmegen en begonnen in 2013.Wij vinden het belangrijk om wat cliënten

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Participatie & vrijwilligerswerk

Participatie & vrijwilligerswerk Participatie & vrijwilligerswerk Doe mee! 1 2 Participatieplaats: wennen aan werk MENES: jongeren praten mee over de toekomst Jongeren 12 23 jaar We willen graag met jongeren in gesprek over de toekomst

Nadere informatie

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren Welzijn op recept Welkom bij SWOA. Uw huisarts heeft u met ons in contact gebracht. De dokter kan u op dit moment geen passende behandeling (meer) bieden. Toch voelt u zich niet lekker, of heeft u pijn.

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Indebuurt033 SAMEN WERKEN AAN EEN LEEFBARE BUURT. EEN PLEK WAAR IEDEREEN MEETELT EN MEEDOET. MET RUIMTE VOOR EIGEN INITIATIEF EN

Indebuurt033 SAMEN WERKEN AAN EEN LEEFBARE BUURT. EEN PLEK WAAR IEDEREEN MEETELT EN MEEDOET. MET RUIMTE VOOR EIGEN INITIATIEF EN Indebuurt033 SAMEN WERKEN AAN EEN LEEFBARE BUURT. EEN PLEK WAAR IEDEREEN MEETELT EN MEEDOET. MET RUIMTE VOOR EIGEN INITIATIEF EN ONDERSTEUNING VOOR WIE DAT NODIG HEEFT. OPGROEIEN EN OPVOEDEN Speelt er

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers 0 Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops en bijeenkomsten Individuele begeleiding Mantelzorg, wat is dat? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een familielid of een bekende

Nadere informatie

Weerbaarheidstraining voor iedereen. Weerbaar met Accres. Accres.nl/weerbaarheid

Weerbaarheidstraining voor iedereen. Weerbaar met Accres. Accres.nl/weerbaarheid Weerbaarheidstraining voor iedereen Weerbaar met Accres Accres.nl/weerbaarheid Stevig in je schoenen leren staan Weerbaarheidstraining voor iedereen! Overtuigend nee durven zeggen Weerbaar zijn betekent:

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning 1 Nuttig bezig zijn, iets voor een ander betekenen, sociale contacten of werkervaring opdoen. Er zijn talloze redenen waarom mensen

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere!

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Vrijwilligers maken het verschil Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Mark, Hanneke en Carola zijn drie enthousiaste vrijwilligers van Zorggroep Almere. Mark is lid van de Cliëntenraad, Hanneke

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwillige hulp Maatjes Ontmoeten Mantelzorg

Vrijwillige hulp Maatjes Ontmoeten Mantelzorg Met elkaar, voor elkaar! Vrijwillige hulp Vrijwilligers zijn mannen en vrouwen die om een ander denken. Zij voelen zich betrokken bij hun medemens. Vrijwilligerswerk is voor hen een keuze. Ze zijn blij

Nadere informatie

vrijwilligerszorg midden-limburg Groene Kruis Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit!

vrijwilligerszorg midden-limburg Groene Kruis Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit! Groene Kruis Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit! vrijwilligerszorg midden-limburg Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit! Heeft u of een van uw naasten een verstandelijke en/of lichamelijke

Nadere informatie

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend!

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Heb je geen werk, geen uitkering maar wél ambitie? Wil je bijvoorbeeld graag werkervaring opdoen, in contact komen

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Veenendaal

Steunpunt Mantelzorg Veenendaal Steunpunt Mantelzorg Veenendaal Omdat u belangrijk bent! Omdat jij belangrijk bent! 1 Zorgt u langdurig en onbetaald voor een naaste die extra hulp nodig heeft? Zorgt u bijvoorbeeld voor een ouder, partner,

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Buddy-plan Handreiking

Buddy-plan Handreiking Buddy-plan Handreiking Inleiding Het CDA staat naast onze ouderen: Wij zijn er voor u! Met die boodschap reiken we ouderen de helpende hand, als ze die nodig hebben. Door naar hun zorgen te luisteren,

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

Jaarbeeld 2012. In dit Jaarbeeld 2012 o.a. Jaarbeeld 2012 1. Stichting Ravelijn vrijwilligers mantelzorg maatschappelijke inzet

Jaarbeeld 2012. In dit Jaarbeeld 2012 o.a. Jaarbeeld 2012 1. Stichting Ravelijn vrijwilligers mantelzorg maatschappelijke inzet Jaarbeeld 2012 Stichting Ravelijn april 2013 In dit Jaarbeeld 2012 o.a. Recordaantal vrijwilligers meldt zich bij Ravelijn 7 Ik wil niet ongemerkt eenzaam worden 19 Beroep op informele zorg neemt verder

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers 0 Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops en bijeenkomsten Individuele begeleiding Mantelzorg, wat is dat? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een familielid of een bekende

Nadere informatie

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013 Stichting Z11 Jongerencoaching Jaarverslag 2013 Inhoud Visie en Missie Z11 Hoofdstuk 1 - Activiteiten - Samenwerking - Resultaat en kosten - Organisatie Hoofdstuk 2 - Ontwikkelingen Hoofdstuk 3 - Financiële

Nadere informatie

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Jaarverslag St. Samen Redzaam

Jaarverslag St. Samen Redzaam Jaarverslag St. Samen Redzaam 2016 Barrie (links) met jobmaatje Julia Samen Redzaam 2016 Inhoud Inleiding: Lokale samenleving versterken 3 Meerwaarde ReconnAct 4 Financiering 4 Resultaten 5 Training en

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers 0 Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops, lotgenotencontact, bijeenkomsten, individuele begeleiding Mantelzorg, wat is dat? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een familielid

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen NIEUWSBRIEF Kerstvieringen Op woensdag hebben de groepen 3, 4 en 4/5 hun kerstviering gehad. De kerk was prachtig versierd en er stond een hele grote kerstboom. De kinderen zongen geweldig en luisterden

Nadere informatie

Samen zijn wij sterk. Even voorstellen... Donateur worden? Kijk op www.buddyhulp.nl

Samen zijn wij sterk. Even voorstellen... Donateur worden? Kijk op www.buddyhulp.nl Donateur worden? Kijk op www.buddyhulp.nl Samen zijn wij sterk Even voorstellen... Foto: Roy Beusker Buddyhulp is voor mij een winnaar. Ze hebben een plan. Ze denken in mogelijkheden. En ze laten iets

Nadere informatie

BJ Brabant. hulp voor gezinnen met kinderen

BJ Brabant. hulp voor gezinnen met kinderen BJ Brabant hulp voor gezinnen met kinderen Een positieve toekomst Bijzonder Jeugdwerk Brabant (BJ Brabant) biedt hulp en begeleiding aan gezinnen met kinderen tot ongeveer 23 jaar. In de afgelopen 60 jaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm

zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm Mantelzorg is... Mooi De hulpvrager is je dankbaar, mantelzorg geeft veel voldoening Divers De taken lopen uiteen: huishoudelijke

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Appeltje van Oranje 17 januari 2014. MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen

Appeltje van Oranje 17 januari 2014. MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen Appeltje van Oranje 17 januari 2014 MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen Achtergrond / aanleiding van het inibabef GGz prakbjk en onderzoek (P.van der Ende, 2011-2013): Kind groeit liefst op

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops, lotgenotencontact, bijeenkomsten, individuele begeleiding Ben je mantelzorger? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een ziek of gehandicapt

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Leeuwarden laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Leeuwarden laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Leeuwarden.

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

Nieuws in 2013: Eerste (O)ma-vrijwilligers in. gezet: ervaren vrouwen als maatje voor jonge. moeders met een verstandelijke beperking / 10

Nieuws in 2013: Eerste (O)ma-vrijwilligers in. gezet: ervaren vrouwen als maatje voor jonge. moeders met een verstandelijke beperking / 10 Nieuws in 2013: Eerste (O)ma-vrijwilligers in gezet: ervaren vrouwen als maatje voor jonge moeders met een verstandelijke beperking / 10 vrouwen die deelnamen aan AMWAHT-opleiding krijgen hun certificaat,

Nadere informatie

Burn-out: een geluk bij een ongeluk

Burn-out: een geluk bij een ongeluk Burn-out: een geluk bij een ongeluk Als ik Els (39) voor het eerst spreek, is zij al bijna een jaar thuis vanwege een burn-out. Ze werkt zeven jaar als communicatiemedewerker voor een sportbond wanneer

Nadere informatie

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Welzijn Heemstede van de toekomst Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Juni 2015 Deze brochure is een samenvatting van het plan: Welzijn Heemstede van de toekomst Transformatieplan Welzijn Heemstede

Nadere informatie

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen,

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen, Zwolle Rapportage Mantelzorg in beeld Resultaten uit onderzoeken onder mantelzorgers 2012 en 2014 De gemeente Zwolle wil de positie van de mantelzorger versterken en hun taak verlichten. Met de komst van

Nadere informatie

Werkconferentie Transformatie Sociaal Domein Baarn

Werkconferentie Transformatie Sociaal Domein Baarn Werkconferentie Transformatie Sociaal Domein Baarn 21 april 2016 Impressies, bouwblokken en afspraken Inhoud Voorwoord... 3 Verwachtingen van deelnemers vooraf... 4 De werkconferentie... 5 Uitkomsten van

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 nazomer 2008

Nieuwsbrief 4 nazomer 2008 Nieuwsbrief 4 nazomer 2008 Van de redactie Hierbij ontvangt u de nazomer nieuwsbrief van Haagse Ontmoetingen Wij houden graag iedereen op de hoogte van de gebeurtenissen in en rond dit bijzondere project.

Nadere informatie

Bij ons draait het om u.

Bij ons draait het om u. Bij ons draait het om u. En om de mensen die voor u belangrijk zijn. Als u wilt, kunnen wij u en uw naasten ondersteunen. Bijvoorbeeld met goede zorg, hulp bij het huishouden of een personenalarm. En alles

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mantelzorg

Rapportage Onderzoek Mantelzorg Rapportage Onderzoek Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, september 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding - 1-1. Voorbereiding - 2-2. Bevindingen - 3-3. Conclusie & aanbevelingen - 5-4. Dankwoord - 6 - Inleiding

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Soms merk ik dat ik dingen die ik graag deed, zoals fietsen en koken, niet meer kan doen. Daardoor heb

Nadere informatie

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA Nieuwsbrief mei 2010 Uitgave van Stichting Polliewollie De Pollewop NR 4 AGENDA 23 AUGUSTUS 1 e dag open! SEPTEMBER Openingsfeest In deze nieuwsbrief: Polliewollie Spring SALE groot succes! Verbouwing

Nadere informatie

Zo maakt MEE meedoen mogelijk

Zo maakt MEE meedoen mogelijk werk mediation uw mening ervaringsdeskundigheid Klik op de onderwerpen voor filmpjes en verhalen uit het dagelijks leven van mensen met een beperking. onafhankelijke cliëntondersteuning Zo maakt MEE meedoen

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010 Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober 2010 Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober 2010. De lunchbijeenkomst

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Nieuwe A Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Mixen in Mokum Nieuwe Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Volwassen Amsterdammers met verschillende culturele achtergronden ontmoeten

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Wegwijzer voor mantelzorgers

Wegwijzer voor mantelzorgers Wegwijzer voor mantelzorgers Zorgt u voor uw partner, vader, moeder, kind, vriend of vriendin? Dan bent u mantelzorger. Vaak gaat het zorgen goed, maar na verloop van tijd kan de zorg (te) zwaar voor u

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Irma Steenbeek VERSTAG

Irma Steenbeek VERSTAG Irma Steenbeek VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

U in het middelpunt. Mevrouw M, 71 jaar.

U in het middelpunt. Mevrouw M, 71 jaar. Welzijn op recept Welkom bij SWOA. Uw huisarts heeft u met ons in contact gebracht. De dokter kan u op dit moment geen passende behandeling (meer) bieden. Toch voelt u zich niet lekker, of heeft u pijn.

Nadere informatie

Hulp vinden? Kom in contact met vrijwilligers en professionals

Hulp vinden? Kom in contact met vrijwilligers en professionals Hulp vinden? Kom in contact met vrijwilligers en professionals 1. Plaats gratis en veilig een opdracht 2. Ontvang reacties van vrijwilligers of professionals 3. Kies de hulpaanbieder die bij u past Of

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning Groene Kruis Mantelzorgondersteuning mantelzorgondersteuning midden-limburg Mantelzorgondersteuning Zorgt u langdurig, intensief en onbetaald voor uw hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner,

Nadere informatie

Weerbaarheidstraining voor iedereen! 7. Kinderen 9. Meisjes. 11. Volwassenen 13. Senioren. Weerbaarheidstraining voor iedereen

Weerbaarheidstraining voor iedereen! 7. Kinderen 9. Meisjes. 11. Volwassenen 13. Senioren. Weerbaarheidstraining voor iedereen Weerbaarheidstraining voor iedereen Weerbaar met Accres Weerbaarheidstraining voor iedereen! Weerbaar zijn betekent: op een positieve manier voor jezelf opkomen en vertrouwen uitstralen. Weerbaar zijn

Nadere informatie

Veens trainingen. opkomen voor jezelf. samen leren. meer zelfvertrouwen. lotgenoten ontmoeten. durven vragen. een groter netwerk

Veens trainingen. opkomen voor jezelf. samen leren. meer zelfvertrouwen. lotgenoten ontmoeten. durven vragen. een groter netwerk Veens trainingen opkomen voor jezelf een groter netwerk samen leren lotgenoten ontmoeten 1 meer zelfvertrouwen durven vragen Soms zit je met vragen of problemen in je dagelijks leven waar je niet helemaal

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Bevriend met Bram of met een autist

Bevriend met Bram of met een autist Bevriend met Bram of met een autist Eerste druk, januari 2010 2010 Nanno Ymus isbn: 978-90-484-0990-7 nur: 283 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl De namen, plaatsen en gebeurtenissen

Nadere informatie

Externe MENS September 2015

Externe MENS September 2015 Subscribe Share Past Issues Translate Dit is de nieuwsbrief van MENS De Bilt. Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen of de foto's niet zien? Klik dan hier om hem via internet te openen. Externe MENS September

Nadere informatie

Hans van Rooij VERSTAG

Hans van Rooij VERSTAG Hans van Rooij VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning Groene Kruis Mantelzorgondersteuning mantelzorgondersteuning midden-limburg Mantelzorgondersteuning Zorgt u langdurig, intensief en onbetaald voor uw hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner,

Nadere informatie

Cultuur is een eerste levensbehoefte

Cultuur is een eerste levensbehoefte 10 Cultuur is een eerste levensbehoefte Interview Tekst Kelly Bakker Foto s Tessa Wiegerinck Journalist, cultuurkenner en ondernemer in één Je stapt in die achtbaan en kan dan eigenlijk niet meer anders

Nadere informatie

Vooruit in Hoograven: een interview met Mark Verhoef

Vooruit in Hoograven: een interview met Mark Verhoef Verslag Utrecht Hoograven Activiteitenmarkt Hart van Hoograven, 18 november 2015 Op woensdag 18 november organiseerde Vooruit een activiteitenmarkt in het Hart van Hoograven, waarbij vrijwilligers, professionals

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Parkinson Café Delft en omstreken Nieuwsbrief van de maand November

Parkinson Café Delft en omstreken Nieuwsbrief van de maand November Parkinson Café Delft en omstreken Nieuwsbrief van de maand November Parkinson Café Delft en omstreken website: Sophia Revalidatie (sportkantine), www.parkinsoncafedelfteo.nl Reinier de Graafweg 1, email:

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

Zorgen voor een ander

Zorgen voor een ander Zorgen voor een ander Ruggesteun en het Steunpunt voor Mantelzorgers R U GGESTE U N Zorgen voor een ander Steunpunt voor Mantelzorgers Soms hebben mensen meer nodig dan goede zorg alleen; een extra luisterend

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

MEE op Weg. IJsseloevers

MEE op Weg. IJsseloevers IJsseloevers MEE op Weg Vanuit haar droom van een inclusieve samenleving en missie MEE maakt meedoen mogelijk heeft MEE IJsseloevers het initiatief genomen tot het project MEE op Weg. MEE op Weg Vanuit

Nadere informatie

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014 Burgerpanel Gorinchem 1 e peiling: Sociale monitor Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Villawal 19 3432 NX Nieuwegein Tel. (030) 23 34 342 www.ioresearch.nl Rapportnummer : abpgork14a-def Datum

Nadere informatie